Obchodní známky a obaly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní známky a obaly"

Transkript

1 Obchodní známky a obaly Lidé z marketingových oddělení stráví spousty jejich času a i většinu rozpočtu na reklamu. Reklama je drahá, přitažlivá, zjevuje nám pohádkový svět a dozvídáme se, že i funguje a zvyšuje odbyt. Reklama je často postavená na značkách-ochranných známkách nebo obchodních jménech nebo na ně spoléhá, aniž bychom si to uvědomovali. A téměř všechny značky nebo ochranné známky nebo obchodní jména jsou uváděna právě na obalech. A jsou reklamní oddělení, která teprve objevují obal jako významný marketingový nástroj, a to často za zlomek ceny jiných marketingových kampaní. Kupovat určité zboží chodíme denně a při našem chronickém nedostatku času se spoléháme při výběru v supermarketu s tisícovkami obalů a lákadel na osvědčené značky nebo známé obaly. Přitom naše rozhodování se vejde do desetin sekundy. Kolikrát si řekneme, že se konečně jednou zastavíme a budeme při nákupech experimentovat! Většinou se proženeme nabídkou rychlostí blesku a nabereme osvědčené zboží. Zde nastupuje důležitost hodnoty obchodního jména nebo (obsáhlejší pojem), která nevykazuje extrémní výchylky při odbytu a dokonce si občas může dovolit i selhání, které zákazník, pokud firma určitý lapsus zvládne, ztoleruje. Přesto právě obal má rozhodující roli, protože se obvykle nachází tam a tehdy, kde je to právě důležité. Nejen při nákupu, ale doma nebo v práci a právě obal na prodejním místě způsobí ten známý impuls k pořízení si jeho obsahu, tedy produktu. Ochranná známka (trade mark, registered name) Ochranná známka, značka, obchodní jméno nebo spíše vlastně označení něčeho svojí značkou pochází, jak se uvádí v marketingových příručkách, z doby již před 5 tis. lety. Taková značka sdělovala ostatním jasnou zprávu: Ruce pryč, to je moje! Nyní tento, řekli bychom marketingový, nástroj má zcela opačnou roli: Poslužte si, to je pro Vás! Pro chovatele dobytka bylo jejich označení (brand name) pouhou značkou. Nic dalšího nesdělovala, kromě vlastnictví. Nyní je obchodní jméno něco daleko více než jen značka. Jak říká marketingový guru Peter Doyle, jméno, symbol, design nebo některé jejich kombinace, které identifikují výrobek nebo produkt nějaké určité firmy, má trvalou komparativní výhodu. Některé definice jdou však ještě dále a tvrdí, že obchodní jméno je nehmotnou hodnotou vytvořenou symbolem jistoty. Ochrannou známku si u nás lze registrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (www.upv.cz). Ochranná známka je označení tvořené slovem, písmenem, zobrazením, nebo jejich kombinací, v určitém smyslu lze v některých zemích chránit i zvuk, barvu nebo vůni; mezi ochranné známky patří i názvy hudebních těles nebo skupin. Ochrannou známkou lze chránit zboží i služby. Zákon 137/1995 o ochranných známkách (známkový zákon) rozeznává ochranné známky slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované. Vymezuje však i označení, která jsou ze zápisu vyloučena absolutně nebo podmíněně. Absolutně jsou vyloučena např. označení, která nelze graficky znázornit (barevné nebo odleskové efekty), které odporují dobrým mravům, které mohou klamat veřejnost, které má zapsané jiný vlastník nebo které porušují závazky republiky dané mezinárodními smlouvami. Za zapsání ochranné známky se platí určitý poplatek, a od té chvíle je možné používat symbol R v kroužku, popř. doprovodit odkazem Registered Mark. Pro symbol TM nejsou stanovena jednoznačná pravidla a symbol se používá v zahraničí k upozornění firmy, že proces ochrany značky je v běhu. Pokud má být ochranná známka uznávaná i v zahraničí, je třeba podat přihlášku prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví (OMPI) v Ženevě. Na rozdíl od patentů je možné známku vlastnit nepřetržitě. Platnost činí u nás i v zahraničí činí 10 let a je ji třeba po této době obnovit, protože poté je možné, aby jiný přihlašovatel si tuto známku přihlásil. Od ochranné známky se očekává, že bude i používána, např. na výrobcích, obalech nebo hlavičkových papírech, jinak se může za určitých okolností po 5 letech nepoužívání stát, že o ni vlastník může přijít. Podání přihlášky je možné v zahraničí i přes Internet (www.wipo.int, v USA e-teas). Doporučuje se podat si přihlášku přes patentové zástupce, kteří jsou schopni zajistit řádné vyřízení. I u nás již některé kanceláře je možné kontaktovat přes Internet (www.patent-agents.cz, Vyřízení jedné přihlášky ochranné známky stojí kolem 4 tis. Kč, při obnově se hradí 3 tis. Kč, po lhůtě až 6 tis. Kč, mezinárodní přihláška v Ženevě vyžaduje další poplatky ve výši asi 1700 švýcarských a toto řešení umožňuje chránit známku ve všech členských zemích, sdružených pod OMPI. Existují ještě další možnosti si chránit známku u Evropské unie nebo individuálně v některých zemích, pokud je to pro firmu z nějakých důvodů výhodné. V zahraničí existují společnosti, které po Internetu provádějí analýzu nebo vysledování značek nebo názvů produktů či výrobků ve 30 jazycích, aby zabránili zaměnitelnost slov v mateřském jazyce za nevhodná slova v jiném jazyce (www.linguist.com/brandna.htm, Obchodní jméno si vytváří značně širší pole působnosti a stává se významnějším abstraktním pojmem než jen značka a značkové zboží. Jinými slovy, značka není obchodní jméno. Značka je pouhým symbolem nebo znamením obchodního jména. Důvěra v obchodní jméno Rozlišení hodnoty obchodního jména a značky je důležité. To, že obchodní jméno není pouhé logo nebo grafický symbol ale spíše sestava nehmotných hodnot je začátkem k tomu, abychom se dívali na věc značně komplexněji. Obchodní jméno existuje v mysli spotřebitele, nikoliv v nějakém rozumném slova smyslu v továrně nebo v marketingovém oddělení. Obchodní jméno tedy náleží spotřebiteli, zákazníku, nikoliv výrobci. Musí však být nějakým způsobem spotřebiteli do jeho mysli vloženo. Jestliže pomineme neetické způsoby, jak pojem

2 obchodního jména do mysli spotřebitele vložit, řekli bychom, že hodnota obchodního jména spočívá především v tom, že mu lze věřit. Takovou hodnotu pak lze i velmi těžko podkopat. Proto některé firmy raději přiznají některý nedostatek (výměna některých dílů u automobilů) než aby to přešly, v domnění, že se nic nestane. Jak je to v příkrém rozporu s naší obecně známou zkušeností, že si někdy neprohlédneme datum spotřeby u některého výrobku a prodavačka ví, že vy na to přijdete doma, ale spoléhá na to, že se už nevrátíte nebo na to nemáte povahu, abyste se s ní hádali. Svému zaměstnavateli (snad ne tolik obchodnímu jménu) ale dělá nenapravitelné školy. Ale to již souvisí spíše s naší schopností se bránit. Obchodnímu jménu zůstávají zákazníci často velice věrní. Velice známý je případ Coca Coly, která přišla s novou, lepší chutí svého nápoje, kterou zákazníci uznali v testech, kde neviděli etikety. Když však etikety mohli rozeznat, tvrdili, že lepší chuť má ta stará Cola, přestože v testech bez etikety jim chutnala lépe nová Cola. Obalový design a obchodní jméno Obal je stále ještě často podceňován a i ve světě se stal až na začátku 60. let našeho století marketingovým nástrojem. Je to s podivem, protože většina nejslavnějších a trvalých obchodních jmen vyrostla právě na základě obalů. Vzpomeňme si na láhev Coca Coly, která tak ovlivnila i přechod firmy na plnění nápoje do plechovek. Zprvu na plechovce byla dokonce znázorněna láhev Coly s nezbytným symbolem. Mimochodem známý psaný nápis Coca Cola byl vytvořen náhodně účetním firmy v té době a některé značky nebo obchodní jména tak vznikla metodou pokusu a omylu. Ale dodnes se láhev Coly používá v marketingových kampaních Coca Coly. I nám je známá hranatá láhev Jacka Danielse s její neodmyslitelnou etiketou. U nás si asi vybavíme to samé u becherovky a jejího tvaru láhve s etiketou, jejiž barva je pro nás taky zcela typická (i když v jiných zemích není žlutá barva etikety vždy zcela přijatelná). Obaly pro parfémy však vždycky dbaly na nenáhodnost příznivého dopadu na zákazníka a firmy v této oblasti obalový a grafický design parfémů nepodceňovaly od počátku. To naopak nebylo vždy dodržováno u firem, kde se zdůrazňovaly funkční hodnoty obalu (ochrana produktu, možnost plnění aj.) a obal nesl pouze logo výrobce. To se však mění i u nás a je to někdy vidět u soutěží obalů, kde často vítězí průměrné výrobky, které však mají vysokou marketingovou hodnotu a lépe se uplatní. Je to však riskantní pro obchodní jméno, i když je vidět snaha povýšit obalový design na úroveň ostatních marketingových nástrojů. Připomeňme si kritéria hodnocení obalů. Je možné uvést např. nápadnost (jestliže obal nebije do očí, postrádá svoji dnešní funkci prodávat obsah), zviditelnění obsahu (to se zdá být samozřejmým, ale stále existují obaly, které zákazníka řádně neinformují o tom, co se v obalu vlastně nachází), ztotožnění (obal musí být ztotožněn se svým produktem a musí mít správnou funkci a atmosféru), odlišení (obal se musí zřetelně odlišovat od jiných, pokud ovšem není cílem se co nejvíce přiblížit již zavedenému řešení nebo dokonce plagiátorství), přizpůsobení ( obal musí být schopen vytvořit řadu jiných velikostí nebo tvarů např. pro balení různých tvarů sklenic nebo různých druhů potravin od stejného výrobce), vhodnost (obal musí být přiměřený), předepsané náležitosti obalu (grafická část musí splňovat daná kritéria např. o trvanlivosti, původu výrobce, označení nebezpečnosti zboží, nárok na obalový materiál aj.). V různých zemích jsou důležitá různá kritéria, např. Anglie je známá velice dobrým obalovým designem, zatímco Japonsko klade důraz na estetické a takřka umělecké zpracování obalů. V době nástupu obchodních řetězců je vidět snaha zavádět ochranné známky na různé běžné výrobky s logy a značkami obchodních řetězců, kteří tak využívají výhody toho, že jsou koncovými prodejci a mohou si určovat některé podmínky. Je zde vidět snahu o zavedení i vlastních etiket, což je další obsáhlou disciplínou v oblasti obalového designu. Logo nebo kompletní obal? Výrobce může upozornit na svůj výrobek celou řadou možností a působit na zákazníka, aby si jej pořídil. Je možné hovořit o dříve zmíněných obchodních a jiných značkách, z nichž se vyvinuly ochranné známky se svým nehmotným obsahem a hodnotou. Historie ochranných známek se svým obsahem trvá již přinejmenším 5000 let. Některé z nich, např. keramické, se stále ještě používají, jiné, např. heraldické, jsou dnes spíše parafrázovány v moderních grafických návrzích. O monogramech se zmiňuje již Plutarch a monogramy často u vládců nahrazovaly negramotnost. Cejchovací vypalované značky našly své uplatnění při označování domácích zvířat a jednou z jejich alternativ jsou značky v uších domácích zvířat, které tak bylo možné rozeznat i v zimním období. Farmáři na severu Evropy si svými značkami vymezovali své pozemky a pastviny. Keramické značky se objevují v hrnčířství a při výrobě váz a jiného páleného zboží. Kamenické značky našly své uplatnění u architektů a stavebníků katedrál, inženýrů a kvalifikovaných řemeslníků. Puncovní značky se využívaly k označení výrobků z kovů, převážně zlata, stříbra a platiny. Téměř hned po vynálezu Gutenberga začali používat své tiskové značky, vyryté do kovu nebo dřeva, tiskaři, kteří označovali své tisky. První vodoznaky používali k označení svých listů papíru v Itálii od 13. století. Byly pravé, protože se zhotovovaly během tvorby listu, pozdější molety se označují jako nepravé, protože obrazec je pouze do téměř hotového listu vtlačen. Úplný výklad by měl zahrnout i značky pro výrobce křesel, nábytku a dalšího zboží, které se začalo označovat již od 18. století. Značky je možné rozdělit na spoustu dalších kategorií. Ochranné známky mohou zahrnovat značky grafické, obrazové, figurativní, popisné, metaforické nebo jmenné. Podle motivů značky mohou zdůrazňovat zvířata, geometrické obrazce, vlajky, znamení lvů, proužky, hvězdy, kříže, koruny, rysy budov, botanické motivy, ptáky, šípy, oka, řeckou abecedu, psané písmo, symboly srdce, zkratky, začáteční písmena, klíče, mytologii, vlny, čísla nebo písmena a mnoho dalších symbolů. V poslední době se používá mnoho různých maskotů a složitějších

3 vyobrazení, které kromě personalizačního důvodu obsahují i možnost lepšího chránění proti imitaci a napodobení. Tyto symboly nebo loga musí splňovat některá praktická kritéria. Musí být viditelná a musí zaručovat odlišnost od ostatních okolních symbolů. Je třeba rozlišit, ve kterých médiích a jakým způsobem budou prezentována. Je třeba posoudit, jestli bude značku nutné chránit a registrovat. Značka musí být jednoduchá, aby se jí mohla věnovat pozornost. Musí splňovat kritéria slušnosti, což je sice samozřejmý požadavek, ale někdy se zapomíná, že v některých zemích jsou jisté symboly neslušné, nepřijatelné, což se týká i zkratek nebo slov. Barevná proveditelnost je také důležitá, stejně tak možnost soutisku nebo zavádění určitých barev. Je třeba posoudit možnost černobílého provedení loga nebo symbolu. Je třeba pamatovat na umístění značky nebo symbolu např. na vozidlech vzhledem k jejich případné jednosměrovosti nebo zrcadlení. Zaujme logo na déle než zlomek vteřiny? Je značka nebo symbol dostatečně popisný? Není značka staromódní? Jak bude připadat někomu značka nebo logo v budoucnosti za deset-dvacet let (znázornění módních předmětů)?. Má logo výtvarnou hodnotu? Může být zobrazeno v třírozměrném tvaru, je možné ho animovat v reklamním šotu v televizi, na CD ROM nebo na webovských stránkách? Je značka nebo symbol srozumitelný a je možné ji vyslovit i v jiných jazycích? A nakonec lze říci, že se logo, symbol nebo značka líbí? Kompletní obal nemůže využívat pouze dobře zapamatovatelné logo, ale musí se srozumitelně identifikovat celý. Měl by působit na zákazníka svým tvarem, strukturou, materiálem. V poslední době již při zadání různých soutěží se často zdůrazňují další kritéria - recyklovatelnost a jeho označení, vyznačení použitelnosti pro seniory, děti nebo způsob použití a přípravy (mikrovlnná trouba aj.). Pro vytvoření dobrého obchodního jména je tak nutné myslet na design obalu zcela jiným způsobem. Je nutné se vžít do role klienta - spotřebitele, ale nezapomenout na základní funkce obalu. Je možné myslet na pasivní prostředky, tj. kde se bude obal objevovat, jak se používá, kdo jej vyrobil a, samozřejmě, na reklamu. Spotřebitele je však možné uspokojit dalšími aktivními prostředky. Etikety nápojů mohou obsahovat zobrazení, které evokuje osvěžení. Obal se tak stává aktivním prvkem ke komunikaci hodnot, které si přejeme a které nám spotřebitel dovolí. Absolut vodka je symbolem obchodních hodnot, jako je čistota, průzračnost a modernost. Kolik práce by nám dalo při použití klasického marketigového mixu vytvořit tyto symboly a dojmy, které nám vkládá láhev tak čistá, průzračná a moderní? Každý obal se stane během doby symbolem obchodních hodnot. Bude to však dříve a efektivněji, když se obal použije pro komunikaci o těchto hodnotách, nejen jako přijímaný pasívní prostředek. Nové obchodní jméno Většina společností očekává okamžitý úspěch nového produktu. Použití aktivního přístupu k obalu je zjevně v dnešní době nutné. Obal je nyní při výměně výrobku nebo uvedení nového produktu na trh často značně důležitější než reklama, protože přesvědčivě definuje nový rámec, přes který si přejete, aby to takto viděl i zákazník. Obaly, které obdrží dynamičtější grafickou úpravu a barevnost, využívají vizuálních prostředků znázornění medailí a pečetí, komunikují a jsou v souladu s jádrem a energií obchodní hodnoty. Kompletní obal je identita, nikoliv pouhé logo. Některé známé firmy však mohou hazardovat se svým jménem. Často se zavádí obaly z plastických hmot pro potraviny (kečup aj.), ale lidé si je tak zapamatovali ve sklenicích, že přes lepší uzávěry, menší hmotnost a snadnější použití při aplikaci zapadnou mezi mnohé další výrobce podobných produktů. Přes správně zvolený obal si lze opatřit obchodní hodnotu u nového výrobku. Jeden dříve neznámý výrobce obalů, který přišel s jednoduchým nápadem oddělení jogurtu a ovocné náplně ve dvou samostatných částech misky a umožnil tak spotřebiteli, aby si sám zvolil chuť, překvapil jiné renomované firmy. Přínosy obchodního jména Většina výhod obchodního jména je pravděpodobně očividná. Vyžaduje to však přezkoušení hodnoty z více stran - vize vlastníka obchodního jména, konkurenční kontext, ohledy k životnímu prostředí a nejvíce ze všeho spotřebitelovu přízeň z perspektivního hlediska. Kromě jiného to vyžaduje týmovou spolupráci, tvořivý přístup a citlivé vyhodnocení průzkumu potřeb. Hodnota obchodního jména pomáhá vyvolat spotřebitelský pokus si vyzkoušet určitý produkt. Je jasné, že vzhled produktu, estetický dopad a nápadnost na prodejním místě jsou důležité. Co však vyvolává snahu o vyzkoušení je aktivní komunikace o motivaci či možném přínosu spotřebiteli. A protože výhodná komunikace je hlavní zbraní hodnoty obchodního jména, vyplývá z toho, že při ostatních stejných podmínkách produkt s vysokou obchodní hodnotou vyvolává vyšší zájem o vyzkoušení než u ostatních produktů. Mnoho marketingových pracovníků trvá na návrhu obalu, který vyniká a správně definuje hodnotu na prodejním místě. Tento přístup může fungovat ale musí spoléhat na mimořádně silnou důvěru ve spotřebitele ohledně toho, že si bude vůbec aktuální reklamu pamatovat a připomene si ji na prodejním místě. Samozřejmě se musí předpokládat nereálné 100% zasažení na cílové skupině zákazníků. Zákazník obvykle nebývá věrný jedné značce, většinou jich zkouší pět až šest. Spotřebitel obvykle dává přednost těm značkám, které jsou vhodně personalizovány. Spotřebitel podvědomě lne ke značkám s lidským rozměrem. Toho se využívá při televizních reklamách, kde se určitý produkt, např. prášek na praní, personifikuje s milým zvířátkem apod. To na nás působí, aniž si to uvědomujeme. Navíc, stejně jako jsme ovlivňováni obálkou knížky nebo oblečením osobností, stejně tak na nás působí obalový design jako šaty pro nějaký produkt. Některé produkty, např. Persil nám nastavuje zrcadlo a říká: Vezmi si mě, jsem stejný jako Ty!. Jiné, např. Ariel, přicházejí s personifikací odlišnou a jsou kupovány především ženami, i když mají mužskou osobnost. Říkají: Vezmi si mě, protože jsem odborník, vím, o co jde a Ty se na mne můžeš spolehnout. Vhodný značkový

4 produkt nemusí spoléhat pouze na to, jestli se někomu líbí. Některé mohou být důležité pro spotřebitele, protože ho může spotřebitel respektovat. Nebo mu důvěřovat. Poměrně častým jevem je napodobování úspěšného produktu nebo obalu. Právě proto je důležité vytvořit takové řešení, které je unikátní pro Vaši vlastní značku, a které pak, pokud je imitováno, působí zcela v jiném duchu, jakoby patřilo někomu jinému. Pak je zřejmé i spotřebiteli, že jde pouze o imitaci nebo napodobení. Když se řekne v reklamě křídla, asi se každému vybaví, pokud nejde o Red Bull, že jde o nešikovné napodobování a spíše se vybaví právě plechovka Red Bull (nebo charakteristické zvolání ) než snaživá imitace. V každém případě je obal a jeho řešení výhradním majetkem hodnoty obchodního jména, protože tato hodnota vlastní ideu, na které je založena. Silná idea, na které je obal založen, odrazuje imitace. Čím více je imitace vlezlá, tím paradoxně více přivolává pozornost, že tím není. Při vhodném přístupu k obchodní značce a jeho obsahu je nutné pomyslet na možné rozšiřování její působnosti. To umožňuje strategický přístup k obalovému designu. Takové řešení bude snadnější, pokud nebude spoléhat na pouhé zdůraznění např. loga. Je však třeba se ujistit, aby každý produkt v celé sestavě sdílel stejné obchodní hodnoty. Pokud se takové hodnoty stanoví od počátku, vymezí se teritorium výrobku, kde je možné se uplatnit a kde ne. Arielovské atomy jsou mocnou, graficky provedenou, myšlenkou, která zahrnuje a symbolizuje, že tento značkový výrobek má vědecky pokročilou čisticí schopnost. Pokud se aplikuje na jiný čisticí prostředky stejné firmy, je schopen působit mocněji než pouhé logo. Často vidíme, že mnoho výrobků nemá silnou myšlenku k dalšímu rozvoji hodnoty obchodního jména na nové výrobky; většina z nich spoléhá jen na pouhé logo. U mnoha značkových výrobců dochází v reklamních kampaních ke zvláštnímu rozporu toho, co na jedné straně sdělují spotřebiteli a toho, co na druhé straně říká obalový design. Je asi zbytečné říkat, že obě sdělení by měla působit stejným směrem. Na začátku tohoto příspěvku jsem napsal, že se musí zohlednit při grafické úpravě obalu i to, v jakých médiích se bude výrobek představovat. V takovém případě se připouštějí poněkud odlišné role, které se však vzájemně mají doplňovat než že by se vylučovaly. Obal je hmatatelný, zatímco reklamní kampaň nikoliv. Reklama je přechodným komunikačním nástrojem, zatímco obal je v tomto ohledu trvanlivější. Ale navzdory těmto odlišnostem je zásadní obsah stejný - komunikuje a motivuje k jasné výhodnosti si pořídit jeho obsah. Je proto zarážející, jak zřídka dochází u reklamy a obalového designu k souladu. Šikovný typograf znázorní i hlas, který je charakteristický u hlasových reklam a kde by mohlo dojít k rozporu s grafikou tak, že by jeden řekl, že jde o různé výrobky. Tím vším lze říci, že stejná a silná myšlenka, kterou obsahuje reklama a další komunikační nástroje pro ten který produkt, znásobí efekt. Hodnota obchodního jména Každá značka, kterou tak vylepšuje obalový design, má svoji cenu a zahrnuje se do aktiv firem. Nejen jméno Jágr aj. značně zvyšuje těžko vyčíslitelnou hodnotu pro Českou republiku. Dobře zavedená značka má obrovskou cenu, i když nám se u nás zdá, že se to týká pouze zavedených firem a podniků. Dovolit si napsat na obrovský billboard pouhé jedno slovo Eriksson bylo velice drahé a stálo spoustu práce. Ale i u nás dosahují ceny nově zavedených značek po roce 1989 výrazných hodnot - např. značka fy Grafitid Brno byla před dvěma roky ohodnocena částkou 12,7 mil Kč a nyní je ještě vyšší. Každé takové ohodnocení má příznivý efekt pro pojišťovny, banky a další finanční instituce. Týmová práce Práci na ceně značky stanovuje týmová spolupráce. Vyžaduje to dát dohromady a udržovat tým odborníků se stejným úmyslem a oddaností. Tento tým je především odpovědný za projekt budování jména a hodnoty značky od počátku přes její udržování a snahy o zvýšení její finanční hodnoty. Je zde důležitá motivace, stejně tak schopnost plánovat dopředu, protože budování hodnoty značky trvá nějakou dobu, během které se mohou měnit různé vnitřní a vnější podmínky. Je třeba myslet realisticky na rozpočet, který se obvykle překračuje. A také je třeba mít vlastní sebekontrolu a nepřebírat práci jiným odborníkům. Kolik vlastníků firem, aniž by byli výtvarníky nebo designéry, vnucuje realizačnímu týmu své návrhy a řešení! Nelze dobře komunikovat tam, kde není jasné, komu je zpráva určena. Proto by se nemělo zapomínat na průzkum trhu. Dnes je již nezbytné spolupracovat s prodejci, kteří mají své vlastní praktické zkušenosti s odbytem a hodnotou výrobků, které si opatřují jejich zákazníci. Dnes se již prosazuje i jasná převaha prodejců, kteří si určují celou řadu podmínek, včetně obalového designu, prezentace i cenové strategie, pravda, někdy neetickými, těžko postižitelnými prostředky. Designéři jsou jádrem tvořivého týmu, i když někdy je těžké definovat jejich přesnou úlohu. Pokud však nemáte k dispozici tento tvořivý tým s takřka magickým duchem, jde o plýtvání času a energie. Některé marketingové společnosti zaměstnávají své interní pracovníky z oblasti designu. Stejně tak je ale faktem, že nejtalentovanější a nejtvořivější designéři budou těžko zaměstnanci výrobní firmy. Chtějí obvykle pracovat pro nejlepší konzultační firmy a to nezávisle. Na druhé straně, vzhledem obvykle k rozdílné mentalitě, není rozumné požadovat po designérech podrobné finanční rozvahy a analýzy. Plánování bylo u nás velice zkompromitováno a dodnes je i pro některé vlastníky firem pojmem z minulého světa. Zcela jistě je ale nutné při dlouhodobých záměrech a určitě se důvody nacházejí při průzkumech trhu a pohybu na něm. V souvislosti s obalovým designem jsem se již dříve zmiňoval např. o stále narůstajícím počtu seniorů, kterým se bude muset přizpůsobit nejen obalový design. Mění se životní styl a je tedy dobré se zamyslet nad narůstající úlohou informačních a zcela nových komunikačních technologií a elektronických služeb, které zcela mění marketingové koncepty.

5 Výtvarné zpracování podléhá neuvěřitelné změně stylu práce a tradiční rukodělná práce ustupuje do pozadí a hledá si jiné uplatnění. Dnes celá průmyslová odvětví jsou radikálně ovlivňována a změněna nástupem digitálních technologií. Všude navíc rozhoduje čas. Digitální technologie sice umožňují větší pružnost a personifikaci, ale také vyžadují jiný styl práce. Ti, kteří tyto technologie odmítají, budou jedinými poraženými. To však neznamená, že není třeba digitální technologie používat pro hodnotná a dobrá výtvarná díla, nikoliv naopak. Závěr Příspěvek obalového designu k hodnotě ochranné známky a obchodního jména bude u nás teprve přijat. Aby byl respektován, bude třeba učinit mnoho drobných krůčků i větších kroků. V kolika DTP studiích nebo reklamních agenturách se využívá profesionálních obalářských programových vybavení a kolik kvalifikovaných obalových designérů je u nás na trhu práce? Důležitost obalového designu tedy asi jedině poroste, jakmile se začne počítat i s jinými metodami realizace grp (ukazatel hrubé síly kampaně). Ale i nyní je již vidět nápadný nárůst displejů na prodejních místech ve formě třírozměrných reklamních poutačů. Příliš mnoho firem a jejich výrobků začíná a končí u vymyšlení a zobrazení loga nebo ochranné známky. Avšak hodnota obchodního jména, renomé nebo pověsti firmy stojí na koncepci, synergii efektů, silné a přesvědčivé myšlence a kvalitě. Při tom všem by se nemělo zapomínat na ostatní problémy, které nás obklopují a které někdy nevidíme, protože trpíme provozní slepotou nebo přehnanou snahou často o krátkodobý úspěch, a to je ohled k životnímu prostředí, potřebě recyklace použitého materiálu, ohledu ke starší nebo handikepované skupině společnosti apod. A snad se nedá zapomenout na skutečnost, že naše snažení by mělo mít pozitivní pohnutky a přinášet prospěch nejen osobně pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Pozn.: Informace a registrace ochranných známek (OZ) se zveřejňuje v České republice ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví, část B, ochranné známky. Známky jsou zařazeny dle číselných INID kódů pro označování bibliografických dat ochranných známek, které uvádějí řadu údajů, např. číslo registrace a mezinárodního zápisu, předpokládané datum uplynutí platnosti zápisu, datum vzniku práva přednosti, kód třídy výrobků a služeb, reprodukci OZ a její prostorové zobrazení, identifikace majitele aj. Ing. Jan Langthaler, Štětí

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

znaku EU v souvislosti s programy EU

znaku EU v souvislosti s programy EU Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany Říjen 2012 Vnitřní sdělení Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany

Více

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví

Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Užitné a průmyslové vzory jako nástroj ochrany duševního vlastnictví Praktická doporučení pro podávání přihlášek UV a PVz, a pro postup při určovacích a výmazovýchřízeních Ochrana technického řešení užitným

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí 1. Tématické zadání Širší informační rámec Ministerstvo životního prostředí je podle

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce

Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Seminář Ochrana duševního vlastnictví Vodňany 21.3.2012 Práva k duševnímu vlastnictví, přehled a rozdělení, úloha patentového zástupce Mgr. Alena Kodrasová, právník PatentCentrum Sedlák &Partners s.r.o.

Více

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku

PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA UŽITNÉHO VZORU se žádostí o zápis užitného vzoru do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Branding 1 Autor: Markéta Březinová Datum

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 22 písm. e) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance: Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2006 o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují Česká národní banka stanoví podle

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

Ladislav Winter. Akátová 236 250 66 Zdiby Česká republika. S Art Agency Design a produkce komunikačních nosičů. University of Michigan BA

Ladislav Winter. Akátová 236 250 66 Zdiby Česká republika. S Art Agency Design a produkce komunikačních nosičů. University of Michigan BA ilustrace-winter.cz Kdo jsem Jméno Adresa Ladislav Winter Akátová 236 250 66 Zdiby Česká republika Mobil Email Web +420 733 532 153 nakreslim@ilustrace winter.cz www.ilustrace winter.cz facebook.com/ilustrace

Více

LOGO A CORPORATE IDENTITY

LOGO A CORPORATE IDENTITY LOGO A CORPORATE IDENTITY Značka je aktivum... Značka dokáže nejen identifikovat společnost a prodávat výrobky ale dokáže též vzbuzovat emoce či připoutat zákazníky k vašemu výrobku nebo zaměstnance ke

Více

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy Rytířská 10, 110 00 Praha 1 VEŘEJNÁ SOUTĚŽ ZNAČKA A LOGOTYP PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Soutěžní podmínky Regionální organizátor Pražské integrované

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRAVIDLA PROPAGACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ONLINE PROSTŘEDÍ Efektivní právní služby 1 lehce zarudlé oči účastníků; vyčerpat témata a dotazy, nikoliv účastníky. CÍLE 2 PŘÍKLADY LÉKOVÉ ONLINE REKLAMY 3 PŘÍKLADY

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií

Jiří Mošna. Centrum transferu biomedicínských technologií Jiří Mošna Centrum transferu biomedicínských technologií Potenciální přilepšení. Jak maximálně vytěžit výzkumné výsledky Porozumění Vašim zajímavým právům a neopomenutelným povinnostem Nové informační

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky

Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize. 1. Základní pojmy a podmínky Podmínky pro sponzorování pořadů a programů v televizním vysílání České televize 1. Základní pojmy a podmínky Soulad s právními předpisy a ostatními předpisy. Sponzorské vzkazy dodané k televiznímu vysílání

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, 15.5.2012 Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

marketingové kategorie

marketingové kategorie Cena a náklady Problémy a aspekty ceny jako marketingové kategorie Základní problémy ceny: Ocenění užitku produktu pro zákazníka Určení nákladů a míry zisku Ocenění konkurenčních faktorů Interakci marketingového

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

MEZINÁRODNÍ KODEX REKLAMNÍ PRAXE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORY

MEZINÁRODNÍ KODEX REKLAMNÍ PRAXE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORY MEZINÁRODNÍ KODEX REKLAMNÍ PRAXE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORY Úvod Toto vydání Mezinárodního kodexu reklamní praxe Mezinárodní obchodní komory navazuje na již zavedenou strategii Mezinárodní obchodní komory

Více

HELP Rešerše průmyslových vzorů

HELP Rešerše průmyslových vzorů HELP Rešerše průmyslových vzorů Zpracoval D. Pičman Nový rešeršní systém zpřístupněný Úřadem jako systém s rozšířeným vyhledáváním obsahuje proti původnímu sytému mnohem více vyhledávacích možností. Nicméně

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel

Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Pravidla pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel Ethnic Friendly zaměstnavatel je značkou umožňující ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení tuto zásadu dlouhodobě

Více

Dětem nesmí hrozit žádné nebezpečí. Evropská komise Podnikání a průmysl

Dětem nesmí hrozit žádné nebezpečí. Evropská komise Podnikání a průmysl BEZPEČNOST HRAČEK Dětem nesmí hrozit žádné nebezpečí Evropská komise Podnikání a průmysl Fotolia Orange Tuesday V Evropské unii žije přibližně 80 milionů dětí mladších 14 let a v sektoru zabývajícím se

Více

Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram

Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram Podkladový materiál pro jednání ASF dne 29. dubna 2015 Obsah dokumentu: Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram DOPIS FAKULTNÍ VEŘEJNOSTI

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU

Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku. Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Marketingové řízení zahraničního obchodu Katedra řízení podniku Téma 12 Nakládání s průmyslovým vlastnictvím v ČR a legislativa EU Zákon o ochraně průmyslových vzorů Zákon upravuje problematiku ochrany

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu)

PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost o změnu) ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLAŠOVATEL / MAJITEL / VLASTNÍK / ŽADATEL (žádost o převod / žádost

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu

PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu PŘÍMÝ PRODEJ obecná presentace systému přímého prodeje zboží a služeb v sektoru maloobchodu Vysoká škola finanční a správní Praha 2010 Presentuje: Jan Stránský Amway manager pro vnější vztahy Česká asociace

Více