Obchodní známky a obaly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní známky a obaly"

Transkript

1 Obchodní známky a obaly Lidé z marketingových oddělení stráví spousty jejich času a i většinu rozpočtu na reklamu. Reklama je drahá, přitažlivá, zjevuje nám pohádkový svět a dozvídáme se, že i funguje a zvyšuje odbyt. Reklama je často postavená na značkách-ochranných známkách nebo obchodních jménech nebo na ně spoléhá, aniž bychom si to uvědomovali. A téměř všechny značky nebo ochranné známky nebo obchodní jména jsou uváděna právě na obalech. A jsou reklamní oddělení, která teprve objevují obal jako významný marketingový nástroj, a to často za zlomek ceny jiných marketingových kampaní. Kupovat určité zboží chodíme denně a při našem chronickém nedostatku času se spoléháme při výběru v supermarketu s tisícovkami obalů a lákadel na osvědčené značky nebo známé obaly. Přitom naše rozhodování se vejde do desetin sekundy. Kolikrát si řekneme, že se konečně jednou zastavíme a budeme při nákupech experimentovat! Většinou se proženeme nabídkou rychlostí blesku a nabereme osvědčené zboží. Zde nastupuje důležitost hodnoty obchodního jména nebo (obsáhlejší pojem), která nevykazuje extrémní výchylky při odbytu a dokonce si občas může dovolit i selhání, které zákazník, pokud firma určitý lapsus zvládne, ztoleruje. Přesto právě obal má rozhodující roli, protože se obvykle nachází tam a tehdy, kde je to právě důležité. Nejen při nákupu, ale doma nebo v práci a právě obal na prodejním místě způsobí ten známý impuls k pořízení si jeho obsahu, tedy produktu. Ochranná známka (trade mark, registered name) Ochranná známka, značka, obchodní jméno nebo spíše vlastně označení něčeho svojí značkou pochází, jak se uvádí v marketingových příručkách, z doby již před 5 tis. lety. Taková značka sdělovala ostatním jasnou zprávu: Ruce pryč, to je moje! Nyní tento, řekli bychom marketingový, nástroj má zcela opačnou roli: Poslužte si, to je pro Vás! Pro chovatele dobytka bylo jejich označení (brand name) pouhou značkou. Nic dalšího nesdělovala, kromě vlastnictví. Nyní je obchodní jméno něco daleko více než jen značka. Jak říká marketingový guru Peter Doyle, jméno, symbol, design nebo některé jejich kombinace, které identifikují výrobek nebo produkt nějaké určité firmy, má trvalou komparativní výhodu. Některé definice jdou však ještě dále a tvrdí, že obchodní jméno je nehmotnou hodnotou vytvořenou symbolem jistoty. Ochrannou známku si u nás lze registrovat u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze (www.upv.cz). Ochranná známka je označení tvořené slovem, písmenem, zobrazením, nebo jejich kombinací, v určitém smyslu lze v některých zemích chránit i zvuk, barvu nebo vůni; mezi ochranné známky patří i názvy hudebních těles nebo skupin. Ochrannou známkou lze chránit zboží i služby. Zákon 137/1995 o ochranných známkách (známkový zákon) rozeznává ochranné známky slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované. Vymezuje však i označení, která jsou ze zápisu vyloučena absolutně nebo podmíněně. Absolutně jsou vyloučena např. označení, která nelze graficky znázornit (barevné nebo odleskové efekty), které odporují dobrým mravům, které mohou klamat veřejnost, které má zapsané jiný vlastník nebo které porušují závazky republiky dané mezinárodními smlouvami. Za zapsání ochranné známky se platí určitý poplatek, a od té chvíle je možné používat symbol R v kroužku, popř. doprovodit odkazem Registered Mark. Pro symbol TM nejsou stanovena jednoznačná pravidla a symbol se používá v zahraničí k upozornění firmy, že proces ochrany značky je v běhu. Pokud má být ochranná známka uznávaná i v zahraničí, je třeba podat přihlášku prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví u Mezinárodního úřadu duševního vlastnictví (OMPI) v Ženevě. Na rozdíl od patentů je možné známku vlastnit nepřetržitě. Platnost činí u nás i v zahraničí činí 10 let a je ji třeba po této době obnovit, protože poté je možné, aby jiný přihlašovatel si tuto známku přihlásil. Od ochranné známky se očekává, že bude i používána, např. na výrobcích, obalech nebo hlavičkových papírech, jinak se může za určitých okolností po 5 letech nepoužívání stát, že o ni vlastník může přijít. Podání přihlášky je možné v zahraničí i přes Internet (www.wipo.int, v USA e-teas). Doporučuje se podat si přihlášku přes patentové zástupce, kteří jsou schopni zajistit řádné vyřízení. I u nás již některé kanceláře je možné kontaktovat přes Internet (www.patent-agents.cz, Vyřízení jedné přihlášky ochranné známky stojí kolem 4 tis. Kč, při obnově se hradí 3 tis. Kč, po lhůtě až 6 tis. Kč, mezinárodní přihláška v Ženevě vyžaduje další poplatky ve výši asi 1700 švýcarských a toto řešení umožňuje chránit známku ve všech členských zemích, sdružených pod OMPI. Existují ještě další možnosti si chránit známku u Evropské unie nebo individuálně v některých zemích, pokud je to pro firmu z nějakých důvodů výhodné. V zahraničí existují společnosti, které po Internetu provádějí analýzu nebo vysledování značek nebo názvů produktů či výrobků ve 30 jazycích, aby zabránili zaměnitelnost slov v mateřském jazyce za nevhodná slova v jiném jazyce (www.linguist.com/brandna.htm, Obchodní jméno si vytváří značně širší pole působnosti a stává se významnějším abstraktním pojmem než jen značka a značkové zboží. Jinými slovy, značka není obchodní jméno. Značka je pouhým symbolem nebo znamením obchodního jména. Důvěra v obchodní jméno Rozlišení hodnoty obchodního jména a značky je důležité. To, že obchodní jméno není pouhé logo nebo grafický symbol ale spíše sestava nehmotných hodnot je začátkem k tomu, abychom se dívali na věc značně komplexněji. Obchodní jméno existuje v mysli spotřebitele, nikoliv v nějakém rozumném slova smyslu v továrně nebo v marketingovém oddělení. Obchodní jméno tedy náleží spotřebiteli, zákazníku, nikoliv výrobci. Musí však být nějakým způsobem spotřebiteli do jeho mysli vloženo. Jestliže pomineme neetické způsoby, jak pojem

2 obchodního jména do mysli spotřebitele vložit, řekli bychom, že hodnota obchodního jména spočívá především v tom, že mu lze věřit. Takovou hodnotu pak lze i velmi těžko podkopat. Proto některé firmy raději přiznají některý nedostatek (výměna některých dílů u automobilů) než aby to přešly, v domnění, že se nic nestane. Jak je to v příkrém rozporu s naší obecně známou zkušeností, že si někdy neprohlédneme datum spotřeby u některého výrobku a prodavačka ví, že vy na to přijdete doma, ale spoléhá na to, že se už nevrátíte nebo na to nemáte povahu, abyste se s ní hádali. Svému zaměstnavateli (snad ne tolik obchodnímu jménu) ale dělá nenapravitelné školy. Ale to již souvisí spíše s naší schopností se bránit. Obchodnímu jménu zůstávají zákazníci často velice věrní. Velice známý je případ Coca Coly, která přišla s novou, lepší chutí svého nápoje, kterou zákazníci uznali v testech, kde neviděli etikety. Když však etikety mohli rozeznat, tvrdili, že lepší chuť má ta stará Cola, přestože v testech bez etikety jim chutnala lépe nová Cola. Obalový design a obchodní jméno Obal je stále ještě často podceňován a i ve světě se stal až na začátku 60. let našeho století marketingovým nástrojem. Je to s podivem, protože většina nejslavnějších a trvalých obchodních jmen vyrostla právě na základě obalů. Vzpomeňme si na láhev Coca Coly, která tak ovlivnila i přechod firmy na plnění nápoje do plechovek. Zprvu na plechovce byla dokonce znázorněna láhev Coly s nezbytným symbolem. Mimochodem známý psaný nápis Coca Cola byl vytvořen náhodně účetním firmy v té době a některé značky nebo obchodní jména tak vznikla metodou pokusu a omylu. Ale dodnes se láhev Coly používá v marketingových kampaních Coca Coly. I nám je známá hranatá láhev Jacka Danielse s její neodmyslitelnou etiketou. U nás si asi vybavíme to samé u becherovky a jejího tvaru láhve s etiketou, jejiž barva je pro nás taky zcela typická (i když v jiných zemích není žlutá barva etikety vždy zcela přijatelná). Obaly pro parfémy však vždycky dbaly na nenáhodnost příznivého dopadu na zákazníka a firmy v této oblasti obalový a grafický design parfémů nepodceňovaly od počátku. To naopak nebylo vždy dodržováno u firem, kde se zdůrazňovaly funkční hodnoty obalu (ochrana produktu, možnost plnění aj.) a obal nesl pouze logo výrobce. To se však mění i u nás a je to někdy vidět u soutěží obalů, kde často vítězí průměrné výrobky, které však mají vysokou marketingovou hodnotu a lépe se uplatní. Je to však riskantní pro obchodní jméno, i když je vidět snaha povýšit obalový design na úroveň ostatních marketingových nástrojů. Připomeňme si kritéria hodnocení obalů. Je možné uvést např. nápadnost (jestliže obal nebije do očí, postrádá svoji dnešní funkci prodávat obsah), zviditelnění obsahu (to se zdá být samozřejmým, ale stále existují obaly, které zákazníka řádně neinformují o tom, co se v obalu vlastně nachází), ztotožnění (obal musí být ztotožněn se svým produktem a musí mít správnou funkci a atmosféru), odlišení (obal se musí zřetelně odlišovat od jiných, pokud ovšem není cílem se co nejvíce přiblížit již zavedenému řešení nebo dokonce plagiátorství), přizpůsobení ( obal musí být schopen vytvořit řadu jiných velikostí nebo tvarů např. pro balení různých tvarů sklenic nebo různých druhů potravin od stejného výrobce), vhodnost (obal musí být přiměřený), předepsané náležitosti obalu (grafická část musí splňovat daná kritéria např. o trvanlivosti, původu výrobce, označení nebezpečnosti zboží, nárok na obalový materiál aj.). V různých zemích jsou důležitá různá kritéria, např. Anglie je známá velice dobrým obalovým designem, zatímco Japonsko klade důraz na estetické a takřka umělecké zpracování obalů. V době nástupu obchodních řetězců je vidět snaha zavádět ochranné známky na různé běžné výrobky s logy a značkami obchodních řetězců, kteří tak využívají výhody toho, že jsou koncovými prodejci a mohou si určovat některé podmínky. Je zde vidět snahu o zavedení i vlastních etiket, což je další obsáhlou disciplínou v oblasti obalového designu. Logo nebo kompletní obal? Výrobce může upozornit na svůj výrobek celou řadou možností a působit na zákazníka, aby si jej pořídil. Je možné hovořit o dříve zmíněných obchodních a jiných značkách, z nichž se vyvinuly ochranné známky se svým nehmotným obsahem a hodnotou. Historie ochranných známek se svým obsahem trvá již přinejmenším 5000 let. Některé z nich, např. keramické, se stále ještě používají, jiné, např. heraldické, jsou dnes spíše parafrázovány v moderních grafických návrzích. O monogramech se zmiňuje již Plutarch a monogramy často u vládců nahrazovaly negramotnost. Cejchovací vypalované značky našly své uplatnění při označování domácích zvířat a jednou z jejich alternativ jsou značky v uších domácích zvířat, které tak bylo možné rozeznat i v zimním období. Farmáři na severu Evropy si svými značkami vymezovali své pozemky a pastviny. Keramické značky se objevují v hrnčířství a při výrobě váz a jiného páleného zboží. Kamenické značky našly své uplatnění u architektů a stavebníků katedrál, inženýrů a kvalifikovaných řemeslníků. Puncovní značky se využívaly k označení výrobků z kovů, převážně zlata, stříbra a platiny. Téměř hned po vynálezu Gutenberga začali používat své tiskové značky, vyryté do kovu nebo dřeva, tiskaři, kteří označovali své tisky. První vodoznaky používali k označení svých listů papíru v Itálii od 13. století. Byly pravé, protože se zhotovovaly během tvorby listu, pozdější molety se označují jako nepravé, protože obrazec je pouze do téměř hotového listu vtlačen. Úplný výklad by měl zahrnout i značky pro výrobce křesel, nábytku a dalšího zboží, které se začalo označovat již od 18. století. Značky je možné rozdělit na spoustu dalších kategorií. Ochranné známky mohou zahrnovat značky grafické, obrazové, figurativní, popisné, metaforické nebo jmenné. Podle motivů značky mohou zdůrazňovat zvířata, geometrické obrazce, vlajky, znamení lvů, proužky, hvězdy, kříže, koruny, rysy budov, botanické motivy, ptáky, šípy, oka, řeckou abecedu, psané písmo, symboly srdce, zkratky, začáteční písmena, klíče, mytologii, vlny, čísla nebo písmena a mnoho dalších symbolů. V poslední době se používá mnoho různých maskotů a složitějších

3 vyobrazení, které kromě personalizačního důvodu obsahují i možnost lepšího chránění proti imitaci a napodobení. Tyto symboly nebo loga musí splňovat některá praktická kritéria. Musí být viditelná a musí zaručovat odlišnost od ostatních okolních symbolů. Je třeba rozlišit, ve kterých médiích a jakým způsobem budou prezentována. Je třeba posoudit, jestli bude značku nutné chránit a registrovat. Značka musí být jednoduchá, aby se jí mohla věnovat pozornost. Musí splňovat kritéria slušnosti, což je sice samozřejmý požadavek, ale někdy se zapomíná, že v některých zemích jsou jisté symboly neslušné, nepřijatelné, což se týká i zkratek nebo slov. Barevná proveditelnost je také důležitá, stejně tak možnost soutisku nebo zavádění určitých barev. Je třeba posoudit možnost černobílého provedení loga nebo symbolu. Je třeba pamatovat na umístění značky nebo symbolu např. na vozidlech vzhledem k jejich případné jednosměrovosti nebo zrcadlení. Zaujme logo na déle než zlomek vteřiny? Je značka nebo symbol dostatečně popisný? Není značka staromódní? Jak bude připadat někomu značka nebo logo v budoucnosti za deset-dvacet let (znázornění módních předmětů)?. Má logo výtvarnou hodnotu? Může být zobrazeno v třírozměrném tvaru, je možné ho animovat v reklamním šotu v televizi, na CD ROM nebo na webovských stránkách? Je značka nebo symbol srozumitelný a je možné ji vyslovit i v jiných jazycích? A nakonec lze říci, že se logo, symbol nebo značka líbí? Kompletní obal nemůže využívat pouze dobře zapamatovatelné logo, ale musí se srozumitelně identifikovat celý. Měl by působit na zákazníka svým tvarem, strukturou, materiálem. V poslední době již při zadání různých soutěží se často zdůrazňují další kritéria - recyklovatelnost a jeho označení, vyznačení použitelnosti pro seniory, děti nebo způsob použití a přípravy (mikrovlnná trouba aj.). Pro vytvoření dobrého obchodního jména je tak nutné myslet na design obalu zcela jiným způsobem. Je nutné se vžít do role klienta - spotřebitele, ale nezapomenout na základní funkce obalu. Je možné myslet na pasivní prostředky, tj. kde se bude obal objevovat, jak se používá, kdo jej vyrobil a, samozřejmě, na reklamu. Spotřebitele je však možné uspokojit dalšími aktivními prostředky. Etikety nápojů mohou obsahovat zobrazení, které evokuje osvěžení. Obal se tak stává aktivním prvkem ke komunikaci hodnot, které si přejeme a které nám spotřebitel dovolí. Absolut vodka je symbolem obchodních hodnot, jako je čistota, průzračnost a modernost. Kolik práce by nám dalo při použití klasického marketigového mixu vytvořit tyto symboly a dojmy, které nám vkládá láhev tak čistá, průzračná a moderní? Každý obal se stane během doby symbolem obchodních hodnot. Bude to však dříve a efektivněji, když se obal použije pro komunikaci o těchto hodnotách, nejen jako přijímaný pasívní prostředek. Nové obchodní jméno Většina společností očekává okamžitý úspěch nového produktu. Použití aktivního přístupu k obalu je zjevně v dnešní době nutné. Obal je nyní při výměně výrobku nebo uvedení nového produktu na trh často značně důležitější než reklama, protože přesvědčivě definuje nový rámec, přes který si přejete, aby to takto viděl i zákazník. Obaly, které obdrží dynamičtější grafickou úpravu a barevnost, využívají vizuálních prostředků znázornění medailí a pečetí, komunikují a jsou v souladu s jádrem a energií obchodní hodnoty. Kompletní obal je identita, nikoliv pouhé logo. Některé známé firmy však mohou hazardovat se svým jménem. Často se zavádí obaly z plastických hmot pro potraviny (kečup aj.), ale lidé si je tak zapamatovali ve sklenicích, že přes lepší uzávěry, menší hmotnost a snadnější použití při aplikaci zapadnou mezi mnohé další výrobce podobných produktů. Přes správně zvolený obal si lze opatřit obchodní hodnotu u nového výrobku. Jeden dříve neznámý výrobce obalů, který přišel s jednoduchým nápadem oddělení jogurtu a ovocné náplně ve dvou samostatných částech misky a umožnil tak spotřebiteli, aby si sám zvolil chuť, překvapil jiné renomované firmy. Přínosy obchodního jména Většina výhod obchodního jména je pravděpodobně očividná. Vyžaduje to však přezkoušení hodnoty z více stran - vize vlastníka obchodního jména, konkurenční kontext, ohledy k životnímu prostředí a nejvíce ze všeho spotřebitelovu přízeň z perspektivního hlediska. Kromě jiného to vyžaduje týmovou spolupráci, tvořivý přístup a citlivé vyhodnocení průzkumu potřeb. Hodnota obchodního jména pomáhá vyvolat spotřebitelský pokus si vyzkoušet určitý produkt. Je jasné, že vzhled produktu, estetický dopad a nápadnost na prodejním místě jsou důležité. Co však vyvolává snahu o vyzkoušení je aktivní komunikace o motivaci či možném přínosu spotřebiteli. A protože výhodná komunikace je hlavní zbraní hodnoty obchodního jména, vyplývá z toho, že při ostatních stejných podmínkách produkt s vysokou obchodní hodnotou vyvolává vyšší zájem o vyzkoušení než u ostatních produktů. Mnoho marketingových pracovníků trvá na návrhu obalu, který vyniká a správně definuje hodnotu na prodejním místě. Tento přístup může fungovat ale musí spoléhat na mimořádně silnou důvěru ve spotřebitele ohledně toho, že si bude vůbec aktuální reklamu pamatovat a připomene si ji na prodejním místě. Samozřejmě se musí předpokládat nereálné 100% zasažení na cílové skupině zákazníků. Zákazník obvykle nebývá věrný jedné značce, většinou jich zkouší pět až šest. Spotřebitel obvykle dává přednost těm značkám, které jsou vhodně personalizovány. Spotřebitel podvědomě lne ke značkám s lidským rozměrem. Toho se využívá při televizních reklamách, kde se určitý produkt, např. prášek na praní, personifikuje s milým zvířátkem apod. To na nás působí, aniž si to uvědomujeme. Navíc, stejně jako jsme ovlivňováni obálkou knížky nebo oblečením osobností, stejně tak na nás působí obalový design jako šaty pro nějaký produkt. Některé produkty, např. Persil nám nastavuje zrcadlo a říká: Vezmi si mě, jsem stejný jako Ty!. Jiné, např. Ariel, přicházejí s personifikací odlišnou a jsou kupovány především ženami, i když mají mužskou osobnost. Říkají: Vezmi si mě, protože jsem odborník, vím, o co jde a Ty se na mne můžeš spolehnout. Vhodný značkový

4 produkt nemusí spoléhat pouze na to, jestli se někomu líbí. Některé mohou být důležité pro spotřebitele, protože ho může spotřebitel respektovat. Nebo mu důvěřovat. Poměrně častým jevem je napodobování úspěšného produktu nebo obalu. Právě proto je důležité vytvořit takové řešení, které je unikátní pro Vaši vlastní značku, a které pak, pokud je imitováno, působí zcela v jiném duchu, jakoby patřilo někomu jinému. Pak je zřejmé i spotřebiteli, že jde pouze o imitaci nebo napodobení. Když se řekne v reklamě křídla, asi se každému vybaví, pokud nejde o Red Bull, že jde o nešikovné napodobování a spíše se vybaví právě plechovka Red Bull (nebo charakteristické zvolání ) než snaživá imitace. V každém případě je obal a jeho řešení výhradním majetkem hodnoty obchodního jména, protože tato hodnota vlastní ideu, na které je založena. Silná idea, na které je obal založen, odrazuje imitace. Čím více je imitace vlezlá, tím paradoxně více přivolává pozornost, že tím není. Při vhodném přístupu k obchodní značce a jeho obsahu je nutné pomyslet na možné rozšiřování její působnosti. To umožňuje strategický přístup k obalovému designu. Takové řešení bude snadnější, pokud nebude spoléhat na pouhé zdůraznění např. loga. Je však třeba se ujistit, aby každý produkt v celé sestavě sdílel stejné obchodní hodnoty. Pokud se takové hodnoty stanoví od počátku, vymezí se teritorium výrobku, kde je možné se uplatnit a kde ne. Arielovské atomy jsou mocnou, graficky provedenou, myšlenkou, která zahrnuje a symbolizuje, že tento značkový výrobek má vědecky pokročilou čisticí schopnost. Pokud se aplikuje na jiný čisticí prostředky stejné firmy, je schopen působit mocněji než pouhé logo. Často vidíme, že mnoho výrobků nemá silnou myšlenku k dalšímu rozvoji hodnoty obchodního jména na nové výrobky; většina z nich spoléhá jen na pouhé logo. U mnoha značkových výrobců dochází v reklamních kampaních ke zvláštnímu rozporu toho, co na jedné straně sdělují spotřebiteli a toho, co na druhé straně říká obalový design. Je asi zbytečné říkat, že obě sdělení by měla působit stejným směrem. Na začátku tohoto příspěvku jsem napsal, že se musí zohlednit při grafické úpravě obalu i to, v jakých médiích se bude výrobek představovat. V takovém případě se připouštějí poněkud odlišné role, které se však vzájemně mají doplňovat než že by se vylučovaly. Obal je hmatatelný, zatímco reklamní kampaň nikoliv. Reklama je přechodným komunikačním nástrojem, zatímco obal je v tomto ohledu trvanlivější. Ale navzdory těmto odlišnostem je zásadní obsah stejný - komunikuje a motivuje k jasné výhodnosti si pořídit jeho obsah. Je proto zarážející, jak zřídka dochází u reklamy a obalového designu k souladu. Šikovný typograf znázorní i hlas, který je charakteristický u hlasových reklam a kde by mohlo dojít k rozporu s grafikou tak, že by jeden řekl, že jde o různé výrobky. Tím vším lze říci, že stejná a silná myšlenka, kterou obsahuje reklama a další komunikační nástroje pro ten který produkt, znásobí efekt. Hodnota obchodního jména Každá značka, kterou tak vylepšuje obalový design, má svoji cenu a zahrnuje se do aktiv firem. Nejen jméno Jágr aj. značně zvyšuje těžko vyčíslitelnou hodnotu pro Českou republiku. Dobře zavedená značka má obrovskou cenu, i když nám se u nás zdá, že se to týká pouze zavedených firem a podniků. Dovolit si napsat na obrovský billboard pouhé jedno slovo Eriksson bylo velice drahé a stálo spoustu práce. Ale i u nás dosahují ceny nově zavedených značek po roce 1989 výrazných hodnot - např. značka fy Grafitid Brno byla před dvěma roky ohodnocena částkou 12,7 mil Kč a nyní je ještě vyšší. Každé takové ohodnocení má příznivý efekt pro pojišťovny, banky a další finanční instituce. Týmová práce Práci na ceně značky stanovuje týmová spolupráce. Vyžaduje to dát dohromady a udržovat tým odborníků se stejným úmyslem a oddaností. Tento tým je především odpovědný za projekt budování jména a hodnoty značky od počátku přes její udržování a snahy o zvýšení její finanční hodnoty. Je zde důležitá motivace, stejně tak schopnost plánovat dopředu, protože budování hodnoty značky trvá nějakou dobu, během které se mohou měnit různé vnitřní a vnější podmínky. Je třeba myslet realisticky na rozpočet, který se obvykle překračuje. A také je třeba mít vlastní sebekontrolu a nepřebírat práci jiným odborníkům. Kolik vlastníků firem, aniž by byli výtvarníky nebo designéry, vnucuje realizačnímu týmu své návrhy a řešení! Nelze dobře komunikovat tam, kde není jasné, komu je zpráva určena. Proto by se nemělo zapomínat na průzkum trhu. Dnes je již nezbytné spolupracovat s prodejci, kteří mají své vlastní praktické zkušenosti s odbytem a hodnotou výrobků, které si opatřují jejich zákazníci. Dnes se již prosazuje i jasná převaha prodejců, kteří si určují celou řadu podmínek, včetně obalového designu, prezentace i cenové strategie, pravda, někdy neetickými, těžko postižitelnými prostředky. Designéři jsou jádrem tvořivého týmu, i když někdy je těžké definovat jejich přesnou úlohu. Pokud však nemáte k dispozici tento tvořivý tým s takřka magickým duchem, jde o plýtvání času a energie. Některé marketingové společnosti zaměstnávají své interní pracovníky z oblasti designu. Stejně tak je ale faktem, že nejtalentovanější a nejtvořivější designéři budou těžko zaměstnanci výrobní firmy. Chtějí obvykle pracovat pro nejlepší konzultační firmy a to nezávisle. Na druhé straně, vzhledem obvykle k rozdílné mentalitě, není rozumné požadovat po designérech podrobné finanční rozvahy a analýzy. Plánování bylo u nás velice zkompromitováno a dodnes je i pro některé vlastníky firem pojmem z minulého světa. Zcela jistě je ale nutné při dlouhodobých záměrech a určitě se důvody nacházejí při průzkumech trhu a pohybu na něm. V souvislosti s obalovým designem jsem se již dříve zmiňoval např. o stále narůstajícím počtu seniorů, kterým se bude muset přizpůsobit nejen obalový design. Mění se životní styl a je tedy dobré se zamyslet nad narůstající úlohou informačních a zcela nových komunikačních technologií a elektronických služeb, které zcela mění marketingové koncepty.

5 Výtvarné zpracování podléhá neuvěřitelné změně stylu práce a tradiční rukodělná práce ustupuje do pozadí a hledá si jiné uplatnění. Dnes celá průmyslová odvětví jsou radikálně ovlivňována a změněna nástupem digitálních technologií. Všude navíc rozhoduje čas. Digitální technologie sice umožňují větší pružnost a personifikaci, ale také vyžadují jiný styl práce. Ti, kteří tyto technologie odmítají, budou jedinými poraženými. To však neznamená, že není třeba digitální technologie používat pro hodnotná a dobrá výtvarná díla, nikoliv naopak. Závěr Příspěvek obalového designu k hodnotě ochranné známky a obchodního jména bude u nás teprve přijat. Aby byl respektován, bude třeba učinit mnoho drobných krůčků i větších kroků. V kolika DTP studiích nebo reklamních agenturách se využívá profesionálních obalářských programových vybavení a kolik kvalifikovaných obalových designérů je u nás na trhu práce? Důležitost obalového designu tedy asi jedině poroste, jakmile se začne počítat i s jinými metodami realizace grp (ukazatel hrubé síly kampaně). Ale i nyní je již vidět nápadný nárůst displejů na prodejních místech ve formě třírozměrných reklamních poutačů. Příliš mnoho firem a jejich výrobků začíná a končí u vymyšlení a zobrazení loga nebo ochranné známky. Avšak hodnota obchodního jména, renomé nebo pověsti firmy stojí na koncepci, synergii efektů, silné a přesvědčivé myšlence a kvalitě. Při tom všem by se nemělo zapomínat na ostatní problémy, které nás obklopují a které někdy nevidíme, protože trpíme provozní slepotou nebo přehnanou snahou často o krátkodobý úspěch, a to je ohled k životnímu prostředí, potřebě recyklace použitého materiálu, ohledu ke starší nebo handikepované skupině společnosti apod. A snad se nedá zapomenout na skutečnost, že naše snažení by mělo mít pozitivní pohnutky a přinášet prospěch nejen osobně pro jednotlivce, ale i pro celou společnost. Pozn.: Informace a registrace ochranných známek (OZ) se zveřejňuje v České republice ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví, část B, ochranné známky. Známky jsou zařazeny dle číselných INID kódů pro označování bibliografických dat ochranných známek, které uvádějí řadu údajů, např. číslo registrace a mezinárodního zápisu, předpokládané datum uplynutí platnosti zápisu, datum vzniku práva přednosti, kód třídy výrobků a služeb, reprodukci OZ a její prostorové zobrazení, identifikace majitele aj. Ing. Jan Langthaler, Štětí

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice

Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Ochrana průmyslového vlastnictví v České republice Úřad průmyslového vlastnictví Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 javratova@upv.cz 1 Základní pojmy Duševní vlastnictví Autorské právo a práva s ním související

Více

OBSAH. Kapitola 1 7. Kapitola 2 29. Část I Změněné pojetí managementu značky 5. Předmluva. O autorovi 1 Řekli o knize: 3. Vyvážený pohled na značku 7

OBSAH. Kapitola 1 7. Kapitola 2 29. Část I Změněné pojetí managementu značky 5. Předmluva. O autorovi 1 Řekli o knize: 3. Vyvážený pohled na značku 7 OBSAH Předmluva ix Poděkování xiii O autorovi 1 Řekli o knize: 3 Část I Změněné pojetí managementu značky 5 Kapitola 1 7 Vyvážený pohled na značku 7 Shrnutí 7 Proč zájem o značku? 7 Vyvážený pohled na

Více

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství

Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Ochranné známky národní, mezinárodně zapsané, ochranná známka Společenství Z. Čapková Úřad průmyslového vlastnictví, Praha Obsah Ochranné známky funkce, význam ochrany Druhy ochranných známek Národní ochranná

Více

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky - poučení pro přihlašovatele Madridská dohoda o mezinárodním zápisu ochranných známek (vyhláška č. 65/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 78/1985 Sb.) Protokol k Madridské

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí Ministerstvo životního prostředí ČR vypisuje výtvarnou soutěž o nejlepší ztvárnění loga Ministerstva životního prostředí 1. Tématické zadání Širší informační rámec Ministerstvo životního prostředí je podle

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

Databáze ochranných známek

Databáze ochranných známek Úřad Průmyslového Vlastnictví Česká republika WWW.UPV.CZ Databáze ochranných známek Úvod do teorie ochranných známek Databáze ochranných známek Moravská zemská knihovna, Brno 3. června 2015 Úřad Průmyslového

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat

Logo je značka, která firmu nebo váš produkt pomůže jasně identifikovat vaše nové LOGO Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe a k tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY

ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 Telefon: 220 383 111 Fax: 224 324 718 E-mail: posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ZÁPIS OCHRANNÉ ZNÁMKY (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

OCHRANNÁ ZNÁMKA, REGISTRACE A JEJÍ DRUHY

OCHRANNÁ ZNÁMKA, REGISTRACE A JEJÍ DRUHY OCHRANNÁ ZNÁMKA, REGISTRACE A JEJÍ DRUHY Autor Mgr. Františka Vyškovská Anotace Inovovaný výukový materiál slouží k samostatné práci žáků, lze jej využít jako podklad k projektovému vyučování nebo jako

Více

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA

PRŮVODCE UŽITÍM LOGA PRŮVODCE UŽITÍM LOGA Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tvoří základ vizuální komunikace mezi námi a našimi

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi)

OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) OCHRANNÉ ZNÁMKY (v praxi) Mgr. Jana Burešová Osnova 1. Cíl, metodika a teoreticko - právní východiska 2. Klíčové pojmy 3. Ochranné známky 4. Ochrana známek 5. Registrace ochranné známky 1. Cíl, metodika

Více

BUDOVÁNÍ ZNAČKY. prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

BUDOVÁNÍ ZNAČKY. prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. ZÁKLADNÍ LITERATURA: Healey, M: Co je branding? Praha: Slovart 2008, ISBN 978-80-7391-167-6 Přibová,M. et al: Strategické řízení značky. Praha: Professional

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana

BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana BRAND (značka) vytváření, rozvoj a ochrana LEGALWAY s.r.o. U Prašné brány 1079/3, 110 00 Praha 1 Tel.: (+420) 606 853 095 E-mail: info@legalway.cz BRAND (značka) a BRANDING Je lepší mít jednu silnou značku

Více

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;)

VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY. Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) VYZNAM, UŽITÍ A DŮLEŽITOST ZNAČKY Hrdina Vojtěch st40412@nepiste.mi;) Prezentace o pusobeni značky v socialních mediích, přínos a jak se to děla.. STRUČNĚ V JEDNOM TWEETU Význam značek se za poslední dekády

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015. KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 7. 10. 2015 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Měření výsledků komunikační kampaně chráněných označení ČESKÁ REPUBLIKA & SLOVENSKO Výsledky první vlny šetření 7. října 2015 Česká republika

Více

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu.

Žáci se orientují ( v rámci možností ) ve světě reklamy.poznají neetickou reklamu. Poznají agresivní klamavou reklamu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_15 Název materiálu: Komerční reklama Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Reklama je fenoménem doby. Je dobré třídit a poznávat druhy reklam.

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 20. února 2014

Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 20. února 2014 Společné prohlášení o společné praxi týkající se obecných označení ze záhlaví tříd Niceského třídění v1.1, 1 20. února 2014 Dne 19. 6. 2012 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-307/10 IP Translator, v

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku

PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ PŘIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY se žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku (Vyplní Úřad)

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ

ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Antonína Čermáka 2a 160 68 Praha 6 220 383 111 Fax: 224 324 718 posta@upv.cz WWW.UPV.CZ ŽÁDOST O NÁRODNÍ ZÁPIS OZNAČENÍ PŮVODU / ZEMĚPISNÉHO OZNAČENÍ (Vyplní Úřad) Pořadové

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy

Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klamavé reklamy Seznam příloh Příloha č. 1: zákony a jiné právní normy z oblasti reklamy Komerční komunikace Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6

1 Úvod 3. 2 Barvy 4 2.1 Základní barva... 4 2.2 Doplňková barva... 5. 3 Typografie 6 3.1 Písmo... 6 Obsah 1 Úvod 3 2 Barvy 4 2.1 Základní barva................................. 4 2.2 Doplňková barva................................ 5 3 Typografie 6 3.1 Písmo...................................... 6 4 Logo

Více

znaku EU v souvislosti s programy EU

znaku EU v souvislosti s programy EU Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany Říjen 2012 Vnitřní sdělení Používání znaku EU v souvislosti s programy EU Pokyny pro příjemce a další třetí strany

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů

Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů Dotazník k diskusi* o otázkách harmonizace práva a praxe průmyslových vzorů I. Předmět ochrany 1. Na základě Vaší zkušenosti, máte za to, že kromě tradičních výrobků, jejichž vzhled lze chránit zápisem

Více

Grafický manuál příjemci

Grafický manuál příjemci 2015 Grafický manuál příjemci 1 ÚVOD Grafický manuál je nedílnou součástí jednotného vizuálního stylu (corporate identity) každé instituce nebo produktu. Tento manuál slouží jako základní informační zdroj

Více

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s

skoly Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní grafický manuál k logu Bioškoly s Základní pojmy Značka (logo) je nejvýznamnějším vizuálním prvkem firmy. Tato značka a její vizuální výraz získal novou úroveň důležitosti pro společnost, tak

Více

litos grafické studio s námi můžete komunikovat...

litos grafické studio s námi můžete komunikovat... litos grafické studio s námi můžete komunikovat... k profil firmy LITOS, grafické studio působí na trhu reklamy a polygrafie od roku 1993. Je středně malým podnikatelským subjektem, který pracuje v oblasti

Více

PRAVIDLA PRO PUBLICITU

PRAVIDLA PRO PUBLICITU PRAVIDLA PRO PUBLICITU I. Obecná pravidla Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK

2010 KUDRLIČKA & SEDLÁK Ing. Jiří Sedlák, patentový zástupce KUDRLIČKA & SEDLÁK Advokátní, patentová a známková kancelář, České Budějovice Charakteristika a specifika jednotlivých průmyslových práv, předmět ochrany, udělovací

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015

Duševní vlastnictví DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA. Průmyslová práva 20.8.2015 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ & PRŮMYSLOVÁ PRÁVA Business workout - letní škola podnikání Technická univerzita v Liberci 3. 9. 2015 Duševní vlastnictví Autorské právo a podobná práva Průmyslová práva Patenty * Užitné

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce v každé skupině. Příklad níže. Spotřebitelský

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ ÚVOD DO OCHRANY PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ (ipr Intellectual Property Rights) K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Ochrana před odcizením či zneužitím vlastního průmyslového (duševního) vlastnictví

Více

Publicita v projektech

Publicita v projektech Publicita v projektech financovaných z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 19. října 2011 Pravidla pro realizování propagačních a informačních aktivit Nařízení Evropské komise

Více

Právní ochrana technických řešení

Právní ochrana technických řešení Právní ochrana technických řešení Ing. Jarmila Avratová Praha, 4.4.2014 Předmětem duševního vlastnictví jsou nehmotné statky, které člověk vytvořil svou duševní činností. Pojem duševního vlastnictví podle

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Možnosti ochrany duševního vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu

Možnosti ochrany duševního vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu Možnosti ochrany duševního vlastnictví v textilním a oděvním průmyslu Seminář: Postarejte se o své duševní vlastnictví Ing. Miloš Beran ČTPT Česká technologická platforma pro textil Praha, 26.5.2010 OBSAH:

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Zobrazování provozních nákladů

Zobrazování provozních nákladů Zobrazování provozních nákladů Národní kontakt Michal Staša michal.stasa@svn.cz, tel.: 224 252 115 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, 120 00 Praha 2 1 Krátké shrnutí

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Co a jak chránit průmyslovými právy

Co a jak chránit průmyslovými právy přednášející: Kateřina Hartvichová, patentová kancelář INVENTIA Téma č. 2 Co a jak chránit průmyslovými právy Obsah strana 2 Možnosti nakládání s poznatky Typy průmyslových práv Omezení průmyslově právní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) 5394/1/13 REV 1. Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. dubna 2013 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2011/0156 (COD) 5394/1/13 REV 1 DENLEG 4 AGRI 20 SAN 17 CODEC 94 PARLNAT 98 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Postoj Rady

Více

Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram

Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram Podkladový materiál pro jednání ASF dne 29. dubna 2015 Obsah dokumentu: Dopis fakultní veřejnosti Proces a harmonogram výběru nového znaku Přírodovědecké fakulty Možný harmonogram DOPIS FAKULTNÍ VEŘEJNOSTI

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Ladislav Winter. Akátová 236 250 66 Zdiby Česká republika. S Art Agency Design a produkce komunikačních nosičů. University of Michigan BA

Ladislav Winter. Akátová 236 250 66 Zdiby Česká republika. S Art Agency Design a produkce komunikačních nosičů. University of Michigan BA ilustrace-winter.cz Kdo jsem Jméno Adresa Ladislav Winter Akátová 236 250 66 Zdiby Česká republika Mobil Email Web +420 733 532 153 nakreslim@ilustrace winter.cz www.ilustrace winter.cz facebook.com/ilustrace

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Faktory úspěšnosti skupiny Bosch Car Service

Faktory úspěšnosti skupiny Bosch Car Service Faktory úspěšnosti skupiny Bosch Car Service U skupiny Bosch Car Service naleznete mnoho výhod. Obzvláště našich 6 pilířů pro trvalý úspěch na dílenském trhu. 1. Naše široká paleta servisních služeb: Kompletní

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Branding 1 Autor: Markéta Březinová Datum

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Pokyn, kterým se stanoví bližší pravidla pro posuzování reklamy na veterinární léčivé přípravky

Pokyn, kterým se stanoví bližší pravidla pro posuzování reklamy na veterinární léčivé přípravky Pokyn ÚSKVBL/UST 04/2006 Pokyn, kterým se stanoví bližší pravidla pro posuzování reklamy na veterinární léčivé přípravky Platnost od: 1. 10. 2006 Platnost do: není omezeno Mění a doplňuje: - Zrušuje/nahrazuje:

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY. Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZOVANÉ POTRAVINY Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. PERSONALIZACE snaha firem (živnostníků) reagovat na individuální potřeby svých zákazníků a vyrábět produkty či poskytovat služby s přidanou

Více

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015

VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015. Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 VIZUÁLNÍ IDENTITA ČESKÉHO RAGBY 2015 Rozšířené a revidované 2. vydání logomanuálu Nová loga platná od března 2015 Logo, koncept a design identity navrhl a zpracoval Lumír Kajnar 2010 2015 -A- PŘEHLED GRAFICKÝCH

Více

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama

Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Školní rok 2013/2014 2. číslo Reklama Toto číslo časopisu je věnováno reklamám, protože reklamy nás doprovázejí téměř všude a to například v televizi, v časopisech, nebo na internetu. Reklamy jsou velice

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK

Základní logomanuál. Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Základní logomanuál Základní logomanuál VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK OBSAH 1 LOGOTYP 1.1 LOGOTYP_ZÁKLADNÍ VARIANTA 1.2 LOGOTYP_ BAREVNÉ VARIANTY 1.3 LOGOTYP_OCHRANNÁ ZÓNA 1.4 LOGOTYP_MINIMÁLNÍ VELIKOST 1.5

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nekalé soutûïe. Sestavila DANA ONDREJOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nekalé soutûïe Sestavila DANA ONDREJOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé soutěže Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nekalé

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní

TEST. OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod Vodňany, 15.5.2012 Jméno a příjmení... TEST OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ stupeň základní Zakroužkujte jednu či více správných

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více