Manuál jednotného vizuálního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 Manuál jednotného vizuálního stylu

2 OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6 3. Typografie Základní písmo vzorník 8 4. Barevnost Základní barvy Dodatky Používání loga ESF, EU, OP LZZ a BiDi Řazení log 12 Přídavný text pod logotyp 13 CD/data 14 Jednotný vizuální styl je vizuální způsob komunikace značky s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z vystupování a chování značky a spoluvytváří její identitu. Dobrý vizuální styl vhodně doplňuje a podporuje image značky, demonstruje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí o existenci značky a vyvolává u veřejnosti pocit solidnosti a důvěryhodnosti. Základními prvky jednotného vizuálního stylu značky jsou grafická podoba, písma a barvy. Jejich podobu a způsob užití kodifikuje tento manuál. Manuál jednotného vizuálního stylu je souborem závazných předpisů, příkladů a doporučení, jak postupovat při aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu. Manuál obsahuje i zakázané varianty užití značky. Uvedené zakázané varianty nevyčerpávají všechny možnosti zakázaného užití, ale uvádějí taková možná grafická zpracování, která odporují pravidlům typografie nebo narušují estetické vnímání jednotného vizuálního stylu. Obsah manuálu bude podle aktuální potřeby dále doplňován a rozšiřován. 1

3 Základní provedení Černobílé provedení Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití Zakázané varianty Značka

4 Značka základní provedení Barevná pozitivní verze, tedy aplikace značky na bílou podkladovou plochu, je kombinace navzájem se doplňujících a prolínajících se koleček modré, červené a dvou odstínů šedé barvy. Inverzní podoby na barevných pozadích si hrají s variabilitou použití. Inverzní černobílá varianta je stylistická, aby šla snadno aplikovat. Nepoužívá žádné rastry šedé barvy, pouze černou a bílou. barevná pozitivní verze značky verze na barevném červeném pozadí verze na barevném modré pozadí inverzní varianta na tmavém pozadí 3

5 Značka černobílé provedení V černobílém tisku nebo v případech, kdy není z technických důvodů možné reprodukovat značku BiDi Bipartitní dialog, se používá černobílé provedení značky. V černobílé pozitivní verzi je značka v černé barvě umístěna na bílé podkladové ploše, v černobílé negativní verzi je značka v bílé barvě umístěna na tmavé podkladové ploše. černobílá pozitivní verze značky černobílá negativní verze značky 4

6 Značka rozkres značky Rozkres značky definuje umístění prvků a jejich vzájemné poměry. Velikosti a proporce jednotlivých grafických prvků jsou kodifikovány poměrově jednotkou x, jejíž velikost odpovídá výšce písmene B v názvu Bipartitní. Bipartitní dialog je vysázen písmem Myriad Pro Regular ve velikosti odpovídající 1násobku jednotky x v bodech a je umístěn na střed modrého průniku koleček, a to grafickým symbolem loga. ochranná zóna Ochranná zóna je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti značky, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky (vijímku tvoří doplňkový text na str. 13 v dodatcích manuálu). Tato zóna zaručuje čitelnost a dostatečnou působivost značky. Ochranná zóna je kodifikována poměrově jednotkou x, jejíž velikost odpovídá výšce písmene B z nápisu Bipartitní. 1x 1x 1x 1x 1x 1x Značka NEJMENŠÍ MOŽNÉ POUŽITÍ Značka má dvě části. Pokud je nutné logo použít v menší velikosti než je 25 mm na délku, je možné logotypu použít bez spodního nápisu Bipartitní dialog a to pouze jako symbol BiDi spolu s grafickými kolečky. Tato varianta je však také omezena minimální velikostí a to 20 mm na šířku a výška se proporcionálně přizpůsobí. 25 mm 20 mm 5

7 Značka zakázané varianty Podobu a způsob užití značky definuje tento manuál; není povoleno používat značku v jiných variantách. Na této straně jsou uvedeny příklady zakázaných tvarových a barevných variant použití značky. Je zakázáno vysazovat text jiným než předepsaným písmem, rovněž je nepřípustné používat značku v jiné než manuálem stanovené barevnosti. In venismo dignism odolesed esequam vullaor sit illa faccums andiamet vel dolorpe rostion ullumsa ndignim quam 6

8 ZákladnÍ písmo TYPOGRAFIE

9 Typografie základn písmo Jedním ze základních prvků jednotného vizuálního stylu je typografie. Písmem značky BiDi je Myriad Pro. Použití tohoto písma ve vizuálním stylu napomáhá, díky jeho malému rozšíření, k vytvoření charakteristického a nezaměnitelného vizuálního projevu značky. Písmo Myriad Pro je díky své lineární bezserifové geometrické konstrukci snadno čitelné a vhodné pro použití na velkoplošných a prostorových aplikacích. Na této straně naleznete vzorník doporučených řezů písma Myriad Pro / Arial. ABCD abcd ABCD abcd ABCD abcd Myriad ABCD abcd Myriad Myriad Pro Regular / Arial Regular Myriad Pro Italic / Arial Italic Pro Bold / Arial Bold Pro Bold Italic / Arial Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY!?&$ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad Pro Regular / Arial Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY!?&$ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad Pro Italic / Arial Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY!?&$ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad Pro Bold / Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY!?&$ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Myriad Pro Bold Italic / Arial Bold Italic 8

10 ZÁKLADNÍ BARVY BAREVNOST

11 Barevnost Základní barvy Značka BiDi používá modrou a červenou barvu jako dvě základní barvy. K nim se ještě řádí dva odstíny barvy šedé a to jako doplňkové barvy. Prostřednictvím barev značka vytváří a posiluje jednotný vizuální styl a zviditelňuje svoji existenci. Základní barvy slouží také pro snadnější identifikaci značky především v administrativních, informačních a reklamních tiskovinách. Při práci se základními barvami je třeba respektovat jejich přesně určený odstín. Následující tabulka kodifikuje barvy podle vzorníku PANTONE*, pro tisk soutiskem CMYK, pro zobrazení na monitoru RGB. Černobílá varianta loga má také své barevné specifikace. PANTONE* 186 (Coated/Uncoated) CMYK 100 / 90 / 0 / 10 RGB 193 / 0 / 30 HTML c1001e PANTONE* 293 (Coated/Uncoated) CMYK 90 / 50 / 15 / 0 RGB 0 / 91 / 143 HTML 005b8f PANTONE* Cool Gray 6 (Coated/Uncoated) CMYK 0 / 0 / 0 / 30 RGB 179/179/179 HTML b3b3b3 PANTONE* Cool Gray 4 (Coated/Uncoated) CMYK 0 / 0 / 0 / 20 RGB 204/204/204 HTML cccccc PANTONE* Process Black (Coated/Uncoated) CMYK 0 / 0 / 0 / 100 RGB 0 / 0 / 0 HTML * PANTONE je registrovaná ochranná známka firmy Pantone, Inc. 10

12 Používání loga ESF, EU, OP LZZ a BiDi ŘAZENÍ LOG Přídavný text pod logotyp DODATKY

13 DODATKY Používání loga ESF, EU, OP LZZ a BiDi Podrobné zásady pro používání log ESF, EU, OPLZZ a BiDi Bipartitní dialog jsou stanoveny v Manuálu vizuální identity ESF v ČR, v Manuálu vizuální identity OPLZZ a v tomto manálu logotypu BiDi. Zejména je nutné respektovat správné řazení log, barevnost, odstupy, velikost, typ písma. Každé logo se vždy používá jako celek a je nepřípustné jakkoliv měnit jeho proporce a barevnost. Všechna loga jsou v běžně používaných formátech ke stažení na ŘAZENÍ LOG Spolu s logem ESF v ČR, vlajkou EU, logem OP LZZ a logem BiDi lze na materiálech vztahujících se k projektu použít pouze logo realizátora projektu příjemce (X), případně logo projektu (Y) (viz XY na obrázku). Pořadí log je přesně definováno takto: logo ESF v ČR s vlajkou EU a nápisem Evropská unie, za ním (pod ním) logo OP LZZ, potom následuje logo BiDi a nakonec logo realizátora projektu. Logo ESF v ČR, vlajka EU, OP LZZ a logo BiDi nesmí být menší než logo realizátora projektu, pokud je součástí této řady. Vždy musí být dodržena minimální vzdálenost loga realizátora od loga ESF v ČR (event. od vlajky EU) atd. Příjemce může své logo, případně logo projektu umístit i mimo takto definovanou řadu log. Při používání log nezapomínejte na ostatní body Povinného minima publicity OP LZZ, tedy text Evropský sociální fond, motto Podporujeme vaši budoucnost a odkaz na webové stránky Trváte-li na uvedení svého partnera či dodavatele, můžete tak provést zmínkou v textu. x y 12

14 DODATKY Přídavný text pod logotyp Přídavný text, který se bude nacházet a měnit podle daného odvětví pod logem a má také přesné specifikace. Jeho velikost určuje jednotka x. Ochranná zóna je kodifikována poměrově jednotkou x, jejíž velikost odpovídá výšce písmene B z nápisu Bipartitní. Název odvětví bude vždy psán verzálkami (velkými písmeny) a bude mít velikost jedné poloviny jednotky x. Tento doplňkový text je navržen tak, aby si ho uživatel mohl sám změnit a doplnit dle názvu daného odvětví. Barva vždy černá PANTONE* Process Black (Coated/Uncoated) CMYK 0 / 0 / 0 / 100 RGB 0 / 0 / 0 HTML Font písma je Arial Regular. Vzdálenost a umístění doplňkového textu je definované na náhledu, text drží středovou osu nápisu Bipartitní dialog a modrých prolnutých kruhů. Jeho horní účaří je umístěno ke spodní linii nápisu Bipartitní dialog. K tomuto logotypu se vztahují všechna pravidla definována v tomto manuálu, včetně ochranné zóny (která v tomto případě začíná až od doplňkového textu, protože ten se stává součástí logotypu), dále potom černobílé variatny, inverzní použití v lištách spolu s dalšími logotypy a další. 1x 1/2 x 13

15 x 14

16

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu

VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE Manuál jednotného vizuálního stylu ELEMENTY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01. Elementy jednotného vizuálního stylu VÝHODNÝ SOFTWARE LOGOTYP

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13

manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 2007-13 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 manuál vizuální identity esf v ČR 007-3 úvod Manuál ESF 007-3 úvod Tento Manuál VI ESF v ČR 007-3 vznikl přepracováním a

Více

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Úvod a základní pojmy Jednotný vizuální styl značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Preambule Našim cílem je dosáhnout jednotné vizuální komunikace společnosti AQUA PROCON s.r.o. jako důležité součásti firemní identity. Dodržováním podmínek a pravidel předepsaných

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část

Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část www.dotaceeu.cz Manuál Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014 2020: Základní část Česká

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Klatovy je vizuální způsob komunikace městského úřadu s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z jednotného

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více