značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky značka základní barevné provedení značka vzorník základních barev"

Transkript

1

2 Jednotný vizuální styl Národního památkového ústavu slouží k jeho vnitřní i vnější prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barevnost. Jejich podoba, vzájemná provázanost a detailní aplikace jsou kodifikovány v tomto manuálu. Manuál slouží zároveň jako předpis pro realizaci jednotlivých součástí vizuálního stylu. Kromě ideálních aplikací obsahuje manuál i příklady zakázaných variant. Manuál nemůže plně obsáhnout všechny aplikace jednotného vizuálního stylu, a tak alespoň zavazuje respektovat naznačené zásady, pokračovat v jejich intencích a dbát na estetickou formu a maximální kvalitu. Hlavní myšlenkou obsahové koncepce značky Národního památkového ústavu je motiv ochrany, který určuje podobu loga a promítá se výrazně do celého vizuálního stylu. Ochranné rohové segmenty vymezující půdorys připomínají zdi, které stráží centrální objekt. Ten zároveň z dalšího úhlu odkazuje na sbírky a jiné movité předměty spravované Národním památkovým ústavem. Prostorové naklonění celého loga jen umocňuje obsahový záměr. Základní barva cihlová červeň podtrhuje obsahové poselství a je výrazným a důstojným tónem, ideálním pro další aplikace.

3 obsah značka proporční schéma na čtvercové síti značka ochranná zóna značky 1 3 značka základní barevné provedení 1 4 značka vzorník základních barev 1 5 značka na podkladových plochách různé intenzity černé 1 6 značka na podkladových plochách různé barevnosti 1 7 značka zakázané podoby značky 2 1 značka s textem schéma spojení značky s textovým dodatkem 2 2 značka s textem základní barevné provedení 2 3 značka s textem Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště značka s textem základní barevná provedení jednotlivých variant 2 4 značka s textem ústřední pracoviště 2 5 značka s textem jazykové varianty 2 6 značka s textem zakázané podoby 2 7 značka s textem rozměrová řada 3 1 písmo základní písmo Meta 3 2 písmo doplňkové písmo Myriad 3 3 písmo základní písmo Meta v sazbě 4 0 tiskové materiály základní principy grafického stylu tiskovin a publikací 4 1 tiskové materiály dopisní papír 4 2 tiskové materiály dopisní obálka, komplimentka 4 3 tiskové materiály vizitka 4 4 tiskové materiály průkaz zaměstnance 4 5 tiskové materiály vstupenka 4 6 tiskové materiály kalendářík 4 7 tiskové materiály pohlednice 4 8 tiskové materiály skládačka 4 9 tiskové materiály CD 4 10 tiskové materiály papírová taška 4 11 tiskové materiály označení objektu 5 1 publikace ediční řady 5 2 publikace metodiky 5 3 publikace Zprávy památkové péče 5 4 publikace Zpráva o činnosti 6 1 elektronická prezentace základní podoba značky 6 2 elektronická prezentace užití značky na webových stránkách

4 1

5 1 1 značka proporční schéma na čtvercové síti Čtvercová síť ve tvaru obdélníku o poměru stran 10 : 6 tvoří rámec obrazové části značky. Není pomůckou ke konstrukci značky, její tvar vychází z prostorového naklonění a je obtížné jej geometricky kodifikovat. Proto pro další práci se značkou slouží výhradně její elektronická podoba dodaná jako samostatné CD.

6 1 2 značka ochranná zóna značky Ochranná zóna definuje minimální prostor kolem značky, kam nelze umisťovat žádné další grafické prvky. Ochranná zóna značky je definována jako 20 % z délky značky. Jiný způsob výpočtu je 1/3 z výšky loga. Na příkladu značky o rozměrech 100 x 60 mm je ochranná zóna široká 20 mm. Stejně definovaná ochranná zóna se přidává i kolem značky s textovým dodatkem, a to na každou stranu od kraje textu, viz kapitola 2 1.

7 1 3 značka základní barevné provedení Základní barvy značky jsou: cihlově červená, šedá, bílá a černá. V základním barevném provedení je značka cihlově červená na bílém podkladu. Na barevných podkladech je vhodné užít inverzní bílé provedení značky, viz kapitola 1 5. U podkladů velmi tmavých a na černém pozadí může být užita značka v cihlově červené barvě.

8 1 4 značka vzorník základních barev cihlově červená Pantone 173C CMYK 0/90/100/20 RGB 199/44/0 web #c72c00 RAL 2002 Avery 770 šedá Pantone Process Black C 80% CMYK 0/0/0/80 RGB 80/80/80 web # RAL 7015 bílá Pantone - CMYK 0/0/0/0 RGB 255/255/255 web #ffffff černá Pantone Process Black C CMYK 100/100/100/100 RGB 0/0/0 web # RAL 9017 Barevnost značky je určena vzorníkem Pantone, soutiskovou škálou CMYK, škálou pro elektronické zobrazení RGB, barevností pro web a vzorníkem RAL. Pro červenou barvu je navíc doporučen odstín fólie pro řezanou grafiku. Šedá 80 % černé je definována jako základní barva pro textové označení instituce.

9 1 5 značka na podkladových plochách různé intenzity černé 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Na podkladových plochách různé tonality černé od 0 % do 40% se uplatní značka v pozitivní verzi. Na podkladových plochách tonality černé vyšší než 50 % se užívá negativní varianta značky.

10 1 6 značka na podkladových plochách různé barevnosti Na podkladových plochách jemných a pastelových barev se uplatní značka ve své barevné pozitivní podobě. Na sytých, tmavých a pestrých barvách se užívá její inverzní bílá varianta. V případě, že podkladovou plochu tvoří fotografie, je nutné zvážit její barevnost a celkový charakter, obecně se doporučuje užít bílou variantu značky u podkladů barevně nebo obrazově výrazných.

11 1 7 značka zakázané podoby značky deformace tvaru změna polohy změna proporcí nesprávná barevnost nesprávná barevnost nesprávná barevnost nesprávná barevnost nesprávná podoba nesprávná barevnost Značka má svoji přesně danou podobu a nelze ji jakýmkoliv způsobem upravovat. Nelze měnit její barevnost nebo deformovat její proporce. Značku není možné doplňovat jakýmkoliv nevhodným obrazovým symbolem. Všechny nestandardní úpravy značky snižují účinek celého vizuálního stylu.

12 2

13 2 1 značka s textem schéma spojení značky s textovým dodatkem Textový dodatek je vysazen písmem Meta, prostrkaným 10 jednotkami Adobe. Jeho začátek je umístěn na svislici vedené od dolního rohu značky. Levý horní okraj první litery textu přesně navazuje na pomyslné dolní účaří stejné litery, vložené mezi značku a text. U nejzákladnější podoby značky, tedy značky s textem Národní památkový ústav, jsou mezery mezi literami opticky vyrovnány, doporučuje se tedy užívat vždy tuto upravenou variantu.

14 2 2 značka s textem základní barevné provedení Základní barevnost značky s textem je v pozitivní barevné verzi cihlově červená Pantone 173 C nebo CMYK 0/90/100/20 s šedou 80 % černé v textu. Negativní barevná verze užívá v textu bílou barvu. Jednobarevné verze značky jsou pouze černé nebo bílé v závislosti na sytosti podkladu.

15 2 3 značka s textem Národní památkový ústav územní odborná pracoviště Jednotlivá územní odborná pracoviště užívají značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

16 2 3 1 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

17 2 3 2 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

18 2 3 3 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Brně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

19 2 3 4 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

20 2 3 5 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Josefově Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

21 2 3 6 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Kroměříži Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

22 2 3 7 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Liberci Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

23 2 3 8 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Lokti Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

24 2 3 9 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Olomouci Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

25 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ostravě Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

26 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Pardubicích Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

27 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Plzni Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

28 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Telči Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

29 značka s textem Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem užívá značku ve spojení s názvem zastřešující instituce. Textové označení je doplněno obrazovou značkou. Názvy pracovišť se v pozitivní barevné variantě zvýrazňují cihlově červenou barvou.

30 2 4 značka s textem ústřední pracoviště Zvláštním případem je ústřední pracoviště, u něhož má textová podoba pouze dva řádky. Barevnost zůstává zachována.

31 2 5 značka s textem jazykové varianty Slovní označení Národní památkový ústav má i variantu označení v angličtině. Grafické řešení vychází ze základní české verze. Základní barevnost zůstává zachována.

32 2 6 značka s textem zakázané podoby chybné užití písma chybné užití písma nesprávné písmo chybná úprava textu chybná úprava textu chybná úprava textu nesprávná barevnost nesprávná barevnost nesprávná barevnost Značka s textem má svoji přesně danou podobu a nelze ji jakýmkoliv způsobem upravovat. Nelze měnit její barevnost, deformovat její proporce, není možné zaměnit základní písmo Meta za jiné či nedodržovat danou sazbu. Značku není možné doplňovat jakýmkoliv nevhodným obrazovým symbolem. Všechny nestandardní úpravy loga snižují účinek celého vizuálního stylu.

33 2 7 značka s textem rozměrová řada velikost písma 20 bodů optimální velikost pro formát A3, A4 a pro časopis NPÚ velikost písma 16 bodů velikost pro formát A5, DL letáky a pod. velikost písma 14 bodů velikost pro dopisní papír a dopisní obálky velikost písma 10 bodů velikost pro vizitky Rozměrová řada slouží ke sjednocení velikostí značky pro její aplikace, zvláště pak pro tiskovou realizaci. Základní velikosti jsou definovány velikostí písma, vůči kterému je značka vždy ve stejném poměru. velikost písma 6 bodů nejmenší vhodná velikost pro běžný tisk

34 3

35 3 1 písmo základní písmo Meta Vizuální styl Národního památkového ústavu používá jako své základní písmo bezserifovou lineární antikvu Meta. Písmo nachází uplatnění nejen ve značce, ale je ideální i pro veškeré administrativní a merkantilní tiskoviny, pro sazbu a tisk publikací a dobře se uplatní i v elektronické prezentaci.

36 3 2 písmo doplňkové písmo Myriad Jako doplňkové písmo je zvoleno písmo Myriad Pro. Díky své snadné dostupnosti v textových editorech a grafických programech se stává praktickou alternativou pro každodenní administrativní užití.

37 3 3 písmo základní písmo Meta vzorník 7/10 Charakter a metody oprav Stylová restaurace hradů v 2. polovině 19. století byla realizována na základě racionalisticky promyšlené koncepce, která vycházela z dokumentace výchozího stavu památky a podrobných výzkumů. Tato metoda umožňovala rekonstruovat chybějící části hradu, avšak pouze v gotickém slohu, který přesně odpovídal původním částem hradu po formální i časové stránce. Zároveň mohly být podle této metody odstraněny mladší dostavby a přestavby původních součástí hradů restaurovány do gotického slohu. Metodický přístup restaurace hradů vycházel z uznávané hodnoty architektonické formy, původnost materiálu nebyla rozhodující. Metoda restaurace vyžadovala hlubokou odbornou erudici, které mohl dosáhnout pouze úzký okruh 8/11 Charakter a metody oprav Stylová restaurace hradů v 2. polovině 19. století byla realizována na základě racionalisticky promyšlené koncepce, která vycházela z dokumentace výchozího stavu památky a podrobných výzkumů. Tato metoda umožňovala rekonstruovat chybějící části hradu, avšak pouze v gotickém slohu, který přesně odpovídal původním částem hradu po formální i časové stránce. Zároveň mohly být podle této metody odstraněny mladší dostavby a přestavby původních součástí hradů restaurovány do gotického slohu. Metodický přístup restaurace hradů vycházel z uznávané hodnoty architek- 9/12 Charakter a metody oprav Stylová restaurace hradů v 2. polovině 19. století byla realizována na základě racionalisticky promyšlené koncepce, která vycházela z dokumentace výchozího stavu památky a podrobných výzkumů. Tato metoda umožňovala rekonstruovat chybějící části hradu, avšak pouze v gotickém slohu, který přesně odpovídal původním částem hradu po formální i časové stránce. Zároveň mohly být podle této metody odstraněny mladší dostavby a přestavby původních součástí hradů restaurovány do gotického slohu. Metodický přístup 10/12 Charakter a metody oprav Stylová restaurace hradů v 2. polovině 19. století byla realizována na základě racionalisticky promyšlené koncepce, která vycházela z dokumentace výchozího stavu památky a podrobných výzkumů. Tato metoda umožňovala rekonstruovat chybějící části hradu, avšak pouze v gotickém slohu, který přesně odpovídal původním částem hradu po formální i časové stránce. Zároveň mohly být podle této metody odstraněny mladší dostavby a pře- Ukázka sazby z písma Meta Normal a Medium. Texty jsou sázeny na jednotnou šíři sazby 58,5 mm. Druhá polovina ukázky je vysazena z tučnějšího řezu Medium. Sazba z písma Meta je s prostrkáním 10 jednotek Adobe. U menších stupňů písma je vhodné zvětšit meziřádkový proklad, aby se usnadnilo čtení.

38 3 3 písmo základní písmo Meta ukázka sazby 9/10 Charakter a metody oprav Stylová restaurace hradů v 2. polovině 19. století byla realizována na základě racionalisticky promyšlené koncepce, která vycházela z dokumentace výchozího stavu památky a podrobných výzkumů. Tato metoda umožňovala rekonstruovat chybějící části hradu, avšak pouze v gotickém slohu, který přesně odpovídal původním částem hradu po 8/9 Charakter a metody oprav Stylová restaurace hradů v 2. polovině 19. století byla realizována na základě racionalisticky promyšlené koncepce, která vycházela z dokumentace výchozího stavu památky a podrobných výzkumů. Tato metoda umožňovala rekonstruovat chybějící části hradu, avšak pouze v gotickém slohu, který přesně odpovídal původním částem hradu po formální i časové stránce. Zároveň mohly být podle této metody odstraněny mladší dostavby a přestavby 7/8 Charakter a metody oprav Stylová restaurace hradů v 2. polovině 19. století byla realizována na základě racionalisticky promyšlené koncepce, která vycházela z dokumentace výchozího stavu památky a podrobných výzkumů. Tato metoda umožňovala rekonstruovat chybějící části hradu, avšak pouze v gotickém slohu, který přesně odpovídal původním částem hradu po formální i časové stránce. Zároveň mohly být podle této metody odstraněny mladší dostavby a přestavby původních součástí hradů restaurovány do gotického slohu. Metodický přístup restaurace hradů vycházel z uznávané hodnoty architektonické formy, původnost 9/10 Charakter a metody oprav Stylová restaurace hradů v 2. polovině 19. století byla realizována na základě racionalisticky promyšlené koncepce, která vycházela z dokumentace výchozího stavu památky a podrobných výzkumů. Tato metoda umožňovala rekonstruovat chybějící části hradu, avšak pouze v gotickém slohu, který přesně odpovídal původním částem hradu po 8/9 Charakter a metody oprav Stylová restaurace hradů v 2. polovině 19. století byla realizována na základě racionalisticky promyšlené koncepce, která vycházela z dokumentace výchozího stavu památky a podrobných výzkumů. Tato metoda umožňovala rekonstruovat chybějící části hradu, avšak pouze v gotickém slohu, který přesně odpovídal původním částem hradu po formální i časové stránce. Zároveň mohly být podle této metody odstraněny 7/8 Charakter a metody oprav Stylová restaurace hradů v 2. polovině 19. století byla realizována na základě racionalisticky promyšlené koncepce, která vycházela z dokumentace výchozího stavu památky a podrobných výzkumů. Tato metoda umožňovala rekonstruovat chybějící části hradu, avšak pouze v gotickém slohu, který přesně odpovídal původním částem hradu po formální i časové stránce. Zároveň mohly být podle této metody odstraněny mladší dostavby a přestavby původních součástí hradů restaurovány do gotického slohu. Metodický přístup restaurace hradů vycházel Při častém užívání krátké šíře sazby je vhodné řádky sázet na praporek se zarážkou vlevo, případně u marginálií i na zarážku vpravo. Sazba do bloku při krátké šíři je neklidná a děravá. Při sazbě na praporek je možné dělit slova na konci řádků po smyslu, nikoliv automaticky.

39 4

40 4 0 tiskové materály základní principy grafického stylu tiskovin a publikací Jméno Příjmení Funkce, Instituce Ulice, číslo Titul Podtitul Město Grafický styl tiskových materiálů a všech publikací vychází z volné interpretace tvaru loga. Tvoří jej ochranné růžky v daném poměru, kromě dopisního papíru umístěné vždy na spad alespoň jedné strany tiskoviny. Růžky definují velikost čtverce, který slouží k umístění základní textové informace. První možností je umístit text bez podkladové barvy do pomyslného pravého horního rohu čtverce. Druhá možnost je umístit text do čtverce s různou transparentností od 50 % do 70 % podle typu podkladu, kterým může být fotografie nebo odstín doplňkové barvy. Text je uvnitř čtverce ze všech stran odsazen na velikost mezislovní mezery.

41 4 1 tiskové materiály dopisní papír A4 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE Váš dopis č. j. / ze dne Naše č. j. Vyřizuje / linka Spisový znak V Praze dne Ing. Petr Nový Slunečná Praha 10 Vážený pane Nový! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur sollicitudin justo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Sed nulla. Praesent risus enim, pharetra vel, egestas eget, semper id, nisl. Etiam laoreet pede nec sem. Nulla facilisi. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus nec justo ut dui consequat congue. Maecenas congue facilisis arcu. Praesent dictum eros ut ipsum. Nulla sed lorem at neque laoreet eleifend. Nam dictum cursus felis. Sed non purus. Vestibulum eget mi. Mauris nunc. Sed id leo fringilla sem eleifend commodo. Cras libero lectus, posuere ac, convallis et, cursus ut, odio. Suspendisse potenti. Aliquam blandit volutpat arcu. Aliquam vel risus. Vestibulum tortor libero, gravida at, convallis in, vulputate sit amet, eros. Maecenas fringilla varius nisi. Vivamus vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer sagittis, est eu tincidunt consectetuer, purus libero euismod augue, consequat tempor diam elit sed nunc. Etiam leo pede, consectetuer at, sollicitudin ac, gravida ut, purus. In orci nisl, mollis non, dapibus rutrum, dapibus eget, neque. Pellentesque euismod pharetra augue. Pellentesque ut massa. Duis vitae enim. Phasellus leo. Sed sapien erat, iaculis in, gravida nec, gravida sed, mi. Nunc congue, massa nec feugiat venenatis, mi quam cursus massa, id accumsan nisi diam sed magna. Sed sagittis. Pellentesque id erat eget dui varius cursus. Fusce varius neque. Proin id enim. Cras ultricies pulvinar metus. Aliquam ut tortor volutpat pede scelerisque commodo. S pozdravem Doc. Jaroslav Dvořák oddělení adminstrace, vědy a výzkumu Sabinova 5, Praha 3 tel.: Dopisní papír je formátu A4. V horní třetině je umístěna značka, povinné údaje a adresa příjemce. Text dopisu je sázen z písma Meta Normal CE Roman nebo Myriad Pro Regular z velikosti 10 bodů, proklad na 16 bodů, šíře sazby je 170 mm, sazba na praporek. V dolní části je na lince umístěna adresa a kontaktní údaje odesílatele.

42 4 1 tiskové materiály dopisní papír A4 se státním znakem ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE Váš dopis č. j. / ze dne Naše č. j. Vyřizuje / linka Spisový znak V Praze dne Ing. Petr Nový Slunečná Praha 10 Vážený pane Nový! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur sollicitudin justo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Sed nulla. Praesent risus enim, pharetra vel, egestas eget, semper id, nisl. Etiam laoreet pede nec sem. Nulla facilisi. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vivamus nec justo ut dui consequat congue. Maecenas congue facilisis arcu. Praesent dictum eros ut ipsum. Nulla sed lorem at neque laoreet eleifend. Nam dictum cursus felis. Sed non purus. Vestibulum eget mi. Mauris nunc. Sed id leo fringilla sem eleifend commodo. Cras libero lectus, posuere ac, convallis et, cursus ut, odio. Suspendisse potenti. Aliquam blandit volutpat arcu. Aliquam vel risus. Vestibulum tortor libero, gravida at, convallis in, vulputate sit amet, eros. Maecenas fringilla varius nisi. Vivamus vehicula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer sagittis, est eu tincidunt consectetuer, purus libero euismod augue, consequat tempor diam elit sed nunc. Etiam leo pede, consectetuer at, sollicitudin ac, gravida ut, purus. In orci nisl, mollis non, dapibus rutrum, dapibus eget, neque. Pellentesque euismod pharetra augue. Pellentesque ut massa. Duis vitae enim. Phasellus leo. Sed sapien erat, iaculis in, gravida nec, gravida sed, mi. Nunc congue, massa nec feugiat venenatis, mi quam cursus massa, id accumsan nisi diam sed magna. Sed sagittis. Pellentesque id erat eget dui varius cursus. Fusce varius neque. Proin id enim. Cras ultricies pulvinar metus. Aliquam ut tortor volutpat pede scelerisque commodo. S pozdravem Doc. Jaroslav Dvořák oddělení adminstrace, vědy a výzkumu Sabinova 5, Praha 3 tel.: Dopisní papír je formátu A4. V horní třetině je umístěna značka, státní znak, povinné údaje a adresa příjemce. Text dopisu je sázen z písma Meta Normal CE Roman nebo Myriad Pro Regular z velikosti 10 bodů, proklad na 16 bodů, šíře sazby je 170 mm, sazba na praporek. V dolní části je na lince umístěna adresa a kontaktní údaje odesílatele.

43 4 2 tiskové materiály dopisní obálka ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE Sabinova 5, Praha 3 tel.: Ing. Petr Nový Slunečná Praha 10 Národní památkový ústav územní odborné pracoviště středních Čech v Praze Sabinova 5, Praha 3 tel.: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Ing. Petr Nový Slunečná Praha 10 Dopisní obálka tvoří s dopisním papírem jeden celek. Užívá značku s plným názvem a stejné velikosti jako dopisní papír. Značka je umístěna v levém horním rohu obálky, v dolní části je adresa a kontaktní údaje. Je možná i taková varianta, kdy v levém horním rohu je plný název a adresa instituce a v dolní části je vždy stejná značka v základním provedení.

44 4 3 tiskové materiály vizitka NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Ing. ak. arch. Jaroslava Aussenbergerová oddělení monitoringu a dokumentace památek světového dědictví UNESCO Valdštejnské nám. 3, Praha 1 tel./fax: , ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 3, Praha 1 tel./fax: , NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Ing. ak. arch. Jaroslava Aussenbergerová oddělení monitoringu a dokumentace památek světového dědictví UNESCO Valdštejnské nám. 3, Praha 1 tel./fax: , ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 3, Praha 1 tel./fax: , Formát vizitky je 55 x 85 mm. Velikost loga, jeho umístění a barevnost jsou přesně definovány. Textové údaje vizitky jsou vysazeny písmem Meta. Pro titul, jméno a příjmení jsou užity řez písma Bold, velikost písma 10 bodů a základní červená barva. Ostatní texty jsou z velikosti 7 bodů, proklad 8,5 bodů a prostrkání 10 jednotkami Adobe. Jsou tištěny v 80% černé, u alternativní negativní podoby bíle.

45 4 4 tiskové materiály průkaz zaměstnance Doc. Jaroslav Dvořák ústřední pracoviště oddělení monitoringu a dokumentace památek světového dědictví UNESCO NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Doc. Jaroslav Dvořák ústřední pracoviště oddělení monitoringu a dokumentace památek světového dědictví UNESCO NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Formát průkazu zaměstnance je 85 x 55 mm. Velikost loga, jeho umístění a barevnost jsou přesně definovány. Textové údaje průkazu jsou vysazeny písmem Meta. Titul, jméno a příjmení užívá řez písma Bold, velikost písma 9 bodů a základní červenou barvu. Ostatní texty jsou z velikosti 6 bodů, proklad 7 bodů a prostrkání 10 jednotkami Adobe. Jsou tištěny 80% černé, u alternativní negativní podoby bíle.

46 4 5 tiskové materiály vstupenka Státní zámek Náměšť nad Oslavou Vstupenka Prohlídkový okruh Plné vstupné Snížené vstupné Děti do 6 let Příplatky Vstupné celkem II 100,- 30,- 5, ,- kontrolní ústřižek Státní zámek Náměšť nad Oslavou Státní zámek Náměšť nad Oslavou Zámek 1, Náměšť nad Oslavou tel./fax: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV A Hrad Kost Vstupenka Prohlídkový okruh Plné vstupné Snížené vstupné Děti do 6 let Příplatky Vstupné celkem I+II 300,- 70,- 0, ,- kontrolní ústřižek Hrad Kost Hrad Kost Mladějov v Čechách tel.: fax: NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV Vstupenka do objektů ve správě Národního památkového ústavu vychází ze základního principu vizuálního stylu tiskových materálů. Obsahuje obrazovou grafickou část s názvem objetku a provozně-informační část s uvedením rozpisu vstupného, adresy, čísla vstupenky a dalších nutných údajů, které se mohou u jednotlivých objektů lišit. Posledním prvkem je perforací oddělený kontrolní ústřižek.

47 4 6 tiskové materiály kalendářík LEDEN ÚNOR po po út út st st čt pá so ne čt pá so ne BŘEZEN po út st čt pá so ne DUBEN po út st čt pá so ne KVĚTEN po út st čt pá so ne ČERVEN po út st čt pá so ne ČERVENEC po út st čt pá so ne SRPEN po út st čt pá so ne ZÁŘÍ po út st čt pá so ne NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ŘÍJEN po út st čt pá so ne LISTOPAD po út st čt pá so ne PROSINEC po út st čt pá so ne Kapesní kalendářík je jedním z propagačních materiálů. Jeho grafická podoba vychází ze základního principu vizuálního stylu tiskových materálů. Jeho podoba může být variabilní. Vzhledem k malému formátu 55 x 85 mm se kvůli ideálnímu využití celé tiskové desky nabízí možnost vydat sérii rozličných obrazových motivů.

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ MANUÁL KORPORÁTNÍ IDENTITY DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Letos to bude 150 let, co krabčický evangelický farář Václav Šubrt založil první stacionář pro děti. V loňském roce jsme si připomněli

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 0 0 0 0 0 Jednotný vizuální styl Logotyp společnosti Logotyp, barva značky a dodatkové barvy Konstrukce logotypu společnosti Ochranný prostor a minimální velikost logotypu

Více

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE

A/ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA 1/ LOGOTYP A JEHO DEFINICE LOGOTYP I.E.S. A JEHO DEFINICE 2/ BARVY 3/ FOTOGRAFIE GUIDELINE ÚVOD PÁR SLOV ÚVODEM GUIDELINE je návod jak nakládat s grafickými komunikačními prostředky (logotyp, písmo atd.). Je to závazný, ucelený soubor grafických a corporátních prvků pro nakládání s

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designu. Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU. Michal Ocilka

Západočeská univerzita v Plzni. Ústav umění a designu. Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU. Michal Ocilka Západočeská univerzita v Plzni Ústav umění a designu Diplomová práce VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU Michal Ocilka Plzeň 2013 4 Západočeská univerzita v Plzni Ústav umění a designu Oddělení designu

Více

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio

grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio grafický manuál grafický manuál jednotného vizuálního stylu Královéhradeckého kraje kolargrafik studio Jeden z mých kolegů hejtmanů představuje svůj region jako největší samostatný územně správní celek.

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI

Nux s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEÈNOSTI Nu s.r.o. OBSAH A LOGOTYP C PÍSMA, BAREVNOST, GRAFICKÉ PRVKY Barevná a èernobílá podoba Písma Konstrukce logotypu Barevnost Minimální doporuèená velikost Grafické motivy Pøíklady

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz

HODNOCENÍ. systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz příručka 3 HODNOCENÍ systémová příručka pro hodnocení žáků v aplikaci Iskola.cz Každá příručka obsahuje informace k modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou

Více

Design manual. KOVOSVIT MAS, a.s.

Design manual. KOVOSVIT MAS, a.s. Design manual KOVOSVIT MAS, a.s. Obsah 04 ÚVOD 06 13 ZNAČKA KOVOSVIT MAS 14 23 ZNAČKA MTE KOVOSVIT MAS 24 26 PÍSMO 28 29 GRAFICKÝ PRVEK 30 49 PŘÍKLADY TISKOVIN 50 51 POWER POINT 52 54 E MAIL SIGNATURE

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy

Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy KMENE Z VÁPN. HEM Manuál jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy TNÍM NEJPŮVNĚJŠÍM M POZDĚ K ŠERU, PRH YL RNÍM STOLETÍ. JDEŠ LÍHNÍ VYLODĚNÝ NOÍ JSI V ZH L ŠŤSTEN N STŮL RŮŽI T LENOŠÍŠ POHŘÍHU

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol Michal Novotný Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce Komparace a analýza vizuálních stylů vysokých škol srovnává tři subjekty: Slezskou univerzitu

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV

Příloha č. 10. Pravidla publicity v rámci ROP SV Příloha č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Účinnost: 17. 12. 2007 Datum zveřejnění: 17. 12. 2007 Příloha PPŽP č. 10 Pravidla publicity v rámci ROP SV Vážení žadatelé a příjemci dotace z Regionálního

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Budování politických znaèek a kreativita v reklamì

Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Základní informace Jsme reklamní agentura, která pro Vás udìlá více než jen kreativní reklamu. Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Snažíme se vytváøet firemní komunikaci, která upoutá vìtší

Více

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj

LOGO MANUÁL. Ministerstva pro místní rozvoj LOGO MANUÁL Ministerstva pro místní rozvoj Určeno pro interní užití pracovníků Ministerstva pro místní rozvoj ČR a pro externí užití pracovníků reklamních agentur, tiskáren, DTP studií a dalších dodavatelů.

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více