manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "manuál grafického stylu společnosti ASEKOL"

Transkript

1 manuál grafického stylu společnosti ASEKOL

2

3 0. manuál grafického stylu společnosti ASEKOL Jednotný grafický styl je stručným a viditelným vyjádřením filozofie a marketingového konceptu společnosti. Pravidla jednotného grafického stylu jsou považována za nenahraditelný dokument, který profiluje tvář společnosti a dostává ji do povědomí obchodních partnerů a veřejnosti. Tento manuál popisuje podobu, varianty a pravidla pro aplikaci všech prostředků jednotného grafického stylu společnosti ASEKOL s. r. o. a je nezaměnitelným a závazným návodem k jejich používání. Každá osoba, která se podílí na využití prostředků jednotného grafického stylu, by měla pracovat pouze v souladu se všemi pravidly obsaženými v manuálu. Přesné dodržování pravidel je ve vlastním zájmu společnosti Asekol. Použité jednotky: milimetry

4 0. 1 logotyp 1.1 logo 1.2 firemní barvy 1.3 barevné a černobílé provedení 1.4 zakázané modifikace 1.5 užití na podkladové ploše 1.6 ochranná zóna 1.7 nejmenší velikost 1.8 samostatný grafický symbol 4 loga projektů 4.1 projekt Muzeum spotřebičů 4.2 projekt Recyklohraní 4.3 projekt Zpětný odběr 4.4 projekt Fond ASEKOL 4.5 užití ve vztahu k logu ASEKOL 2 typografie 2.1 základní písmo titulkové 2.2 základní písmo odstavcové 2.3 doplňkové písmo 2.4 sazba 3 merkantilní tiskoviny 3.1 vizitka 3.2 hlavičkový papír 3.3 komplimentka 3.4 obálka DL 3.5 obálka B4 CD manuál grafického stylu logo ve všech variantách firemní písma šablony merkantilních tiskovin obsah manuálu

5 logotyp Kapitola shrnuje základní zásady zacházení s logem společnosti i samostatným grafickým symbolem. Zde uvedená pravidla platí pro všechny druhy použití a poskytují vodítko, jak vytvořit materiály, které nejsou manuálem předepsány. 1

6 1. logo Logo je základním prvkem jednotného vizuálního stylu. Skládá se z grafického symbolu elektrické zásuvky, jejíž obrys tvoří dvě šipky v kruhu symbolizující recyklaci, a typografické části. Vkládání loga mezi text je zakázáno. V tomto případě se užije textové podoby ASEKOL, nebo ASEKOL s. r. o. Logo smí být reprodukováno pouze z digitální předlohy a není povoleno do něj jakkoliv zasahovat, nebo jej znovu vytvářet.

7 1. ASEKOL oranžová Pantone 158 R G B Adobe RGB srgb/web #EF7804 tisk papír/materiál C M Y K ofsetový tisk * bezdřevý ofsetový křída matná křída lesklá malonákladový křída matná digitální tisk ** křída lesklá velkoplošný digitální tisk plachtovina *** síťovina *** samolepicí fólie **** ASEKOL zelená Pantone 363 R G B Adobe RGB srgb/web # tisk papír/materiál C M Y K ofsetový tisk * bezdřevý ofsetový křída matná křída lesklá malonákladový křída matná digitální tisk ** křída lesklá velkoplošný digitální tisk plachtovina *** síťovina *** samolepicí fólie **** * Heidelberg Speedmaster CD 74-5, osvit 200 lpi ** Xerox Docucolor 8000, Screening DOT 200, papír 300 g/m 2 *** základní řada materiálu od firmy Multiexpo, tisk HP 9000S, profil HP Universal Scrim Banner, rozlišení 720 dpi, True Solventní inkoust **** monomerický vinyl s nonperm lepidlem, tisk HP 9000S, profil HP Universal Photo-Realistic vinyl, rozlišení 720 dpi, True Solventní inkoust firemní barvy Na základě jednotně definovaných barev se posiluje osobitý vizuální styl. Při práci s firemními barvami je třeba respektovat jejich přesný odstín. Základní barvy v různém procentu tvoří doplňkové barvy. Základní barvy jsou kodifikovány ve třech barevných systémech: Pantone (přímá barva dle vzorníku Pantone ), CMYK (složená tisková barva), RGB (pro zobrazení na obrazovkách), a v případě složených barev v systému CMYK i pro různé technologie tisku na několik druhů papíru a materiálů.

8 1.3 (1) základní plnobarevné provedení (2) základní černobílé provedení (3) inverzní podoba barevné a černobílé provedení Základní plnobarevná podoba loga (1) se aplikuje na bílou nebo světlou podkladovou plochu. Na černou nebo tmavou plochu se užije bílé (inverzní) podoby loga (3). Pro černobílý tisk a v podobných případech, kdy není možné použít plnobarevné provedení, a pro specifická užití (výroba razítek, některých reklamních předmětů, apod.) se užívá černobílého provedení loga (2). Při aplikaci loga je důležité zajistit dostatečný kontrast typografické části i grafického symbolu s podkladovou plochou.

9 1.4 asekol zakázané modifikace Plnobarevné provedení loga je povoleno užívat jen v barevnosti definované v kapitolách 1.1 a 1.2. Není přípustná žádná jiná barevná kombinace definovaných barev ani jiné barvy libovolně zvolené. Není dovoleno měnit polohu grafického symbolu a typografické části v logu, logo tvarově deformovat ani jakkoliv jinak upravovat. Ukázky zakázaných modifikací zobrazují pouze některé nesprávné podoby.

10 1.5 užití na podkladové ploše Logo lze použít v definované barevnosti na bílé podkladové ploše a na ploše s maximálně 25 % sytosti barvy. Při použití tmavší podkladové plochy (barvy vyšší sytosti) je nutné užít inverzní provedení loga. Vždy je důležité zajistit dostatečný kontrast typografické části i grafického symbolu s podkladovou plochou.

11 1.6 A A A ochranná zóna Pro zachování dostatečného odstupu loga od všech ostatních grafických prvků, které by mohly do vnímání loga zasahovat, je třeba dodržovat definovanou ochrannou zónu. Ochranná zóna je definována výškou posledního znaku l v typografické části loga. Do ochranného prostoru nesmí zasahovat žádný text, grafika či jiná značka. Ochrannou zónou není myšlen žádný bílý nebo jinak barevný podkladový obdélník kolem loga. Logo je vždy nutné zahrnout do celkové kompozice.

12 nejmenší velikost Pro zachování správné čitelnosti všech prvků loga nesmí šířka loga klesnout pod definovanou minimální velikost. Nejmenší šířka loga pro tisk je 18 mm, pro elektronická média 70 obrazových bodů.

13 1.8 samostatný grafický symbol U tiskových či elektronických materiálů lze použít grafický symbol z loga samostatně a to pouze v odstínech podkladové barvy tedy např. na bílém podkladu v odstínech šedi, na podkladu v ASEKOL oranžové barvě v odstínech ASEKOL oranžové apod. Symbol nemusí být zcela viditelný, část je možno skrýt např. za okrajem stránky.

14 typografie Kapitola definuje základní písma a pravidla pro jejich používání. Zde uvedená pravidla platí pro všechny materiály vytvořené podle tohoto manuálu. 2

15 2. bcdefghij lmnopqrs uvwxyz12 základní písmo titulkové Základní písmo je Alternate Gothic No 2. Užívá se především jako písmo titulkové a zvýrazňovací. Doplňuje a podtrhuje jednotný grafický styl společnosti.

16 2. bcdefghij lmnopqrs uvwxyz12 základní písmo odstavcové Pro sazbu běžných odstavcových textů, či podnadpisů, je určeno písmo Franklin Gothic dostupné ve velkém množství řezů. Písmo není vhodné používat pro sazbu výrazných a hlavních titulků, krátkých textů, apod. V takových případech je vhodné užití základního titulkového písma.

17 2.3 bcdefghij lmnopqrs uvwxyz12 doplňkové písmo Pro běžné kancelářské dokumenty, webové prezentace a v případech, kdy nejsou dostupná základní písma, je určeno písmo Arial ve všech řezech. Pokud je dostupné základní písmo, je zakázáno toto písmo používat.

18 2.4 Rilit in henis aliqui tis at, commy nullam, ver suscip ea faccumsan ulputpate dit loreet dolorer se delit irit, quisl iusto commy nisi tatie doloborperos ea con hendrem delenis ex ent lor sum iusto ercipis at iuscip ero cons dunt lamcon et prat autpat. Ut ilit adigna ad do odiam veliquatem in ulluptatummy nim amcorpe rillam, sim quipis alisi exerosto exero dolendr ercinibh erat ad mincilla feugiamconum dolese duipisisl ut praestisl ulla amcon volum el ut ver sustionulla faccum ipsum vendre tat lum niam adigna faccum in hendre modignim iriurer ostrud do dolut lore modignit landrer sum vel ut lum vel iustrud dolorperos nisl dipsum zzriure minit prat, si blamet, vent laore ex eum dolorper in ut essisit lor adipit vel ulluptatem quat. Magna ate euismol oboreet umsandipit landigna core el utatumsan essit la faccum dolore veliquisl digna ad et, con utet aut nibh esequis autpat, conse venim alit loreet, quis exerostie dunt laortio odigna conse modolutpatue tat, sit, vel iustis doloreetue dolortion et illa aliquat. Am, sequisc iduisis cidunt loboreet dunt esed et am, velis am velesequis nos aut iure do odolortio dolorper iure magna at. Uptat lum dolorem dolorperat aut vel ulla facipisis dunt wis nosto od endrer at inim zzrilla corem vel deliscip eugiam do dolore coreet amconsed tatem dit amet nos ex eraesenit augiat la faciliquip ectem iure min henit lutat. Inci blandrer inci exercillam, velenis adio cortionsed tions et landrem vercip esequat augait do conulla feu feum vercidunt lam dio conullan ullam deliquat, quip elesed ming ex esequat la feugait prat. Rilit in henis aliqui tis at, commy nullam, ver suscip ea faccumsan ulputpate dit loreet dolorer se delit irit, quisl iusto commy nisi tatie doloborperos ea con hendrem delenis ex ent lor sum iusto ercipis at iuscip ero cons dunt lamcon et prat autpat. Ut ilit adigna ad do odiam veliquatem in ulluptatummy nim amcorpe rillam, sim quipis alisi exerosto exero dolendr ercinibh erat ad mincilla feugiamconum dolese duipisisl ut praestisl ulla amcon volum el ut ver sustionulla faccum ipsum vendre tat lum niam adigna faccum in hendre modignim iriurer ostrud do dolut lore modignit landrer sum vel ut lum vel iustrud dolorperos nisl dipsum zzriure minit prat, si blamet, vent laore ex eum. Rilit in henis aliqui tis at, commy nullam, ver suscip ea faccumsan ulputpate dit loreet dolorer se delit irit, quisl iusto commy nisi tatie doloborperos ea con hendrem delenis ex ent lor sum iusto ercipis at iuscip ero cons dunt lamcon et prat autpat. Ut ilit adigna ad do odiam veliquatem in ulluptatummy nim amcorpe rillam, sim quipis alisi exerosto exero dolendr. sazba Vždy je důležité zajistit dostatečnou čitelnost textu a vyvarovat se nejčastějším prohřeškům, jako je užití jiného písma, než je definováno manuálem, nebo nastavení příliš malého řádkového prokladu či nastavení nevhodného zalomení textu vzhledem k šířce sazby. Ukázky zobrazují pouze některé vybrané prohřešky.

19 merkantilní tiskoviny Kapitola definuje předlohy tiskovin a pomůcek užívaných v každodenní kancelářské praxi. Všechny předlohy jsou závazné a není dovoleno je jakkoliv měnit, pokud to není výslovně dovoleno. Definované předlohy jsou vodítkem pro vytváření podobných, zde nedefinovaných tiskovin. 3

20 Hana Ansorgová manažerka komunikace ASEKOL s. r. o. Dobrušská Praha 4 Tel.: Fax: Mob.: (1) vizitka česká jazyková mutace měřítko 1: Hana Ansorgová Public Relations Manager ASEKOL s. r. o. Dobrušská Prague 4 Czech Republic Phone: Fax: Mobile: (2) vizitka anglická jazyková mutace měřítko 1:1 vizitka Rozměr: mm, Doporučený materiál: papír Plano Jet, 400 g/m 2, Barevnost: podklad pro českou mutaci (1) ASEKOL oranžová, pro cizojazyčnou mutaci (2) ASEKOL zelená, definice barev pro ofsetový tisk (CMYK na bezdřevý ofsetový papír), Typografie: základní odstavcové písmo Franklin Gothic v řezech Medium a Heavy, velikost 9 bodů pro jmennou část, 7 bodů pro ostatní textovou část.

21 měřítko 1:2 hlavičkový papír Rozměr: A4, Doporučený materiál: bezdřevý ofsetový papír, 100 g/m 2, Barevnost: definice barev pro ofsetový tisk (Pantone /CMYK na bezdřevý ofsetový papír), grafický symbol 8% černá, Typografie: základní odstavcové písmo Franklin Gothic v řezu Medium, velikost 7,5 bodu.

22 měřítko 2:3 komplimentka Rozměr: mm (DL), Doporučený materiál: bezdřevý ofsetový papír, 300 g/m 2, Barevnost: definice barev pro ofsetový tisk (Pantone /CMYK na bezdřevý ofsetový papír), grafický symbol 8% černá, Typografie: základní odstavcové písmo Franklin Gothic v řezu Medium, velikost 7,5 bodu.

23 měřítko 2:3 obálka DL varianta A Rozměr: mm, Barevnost: definice barev pro ofsetový tisk (Pantone ), Typografie: základní odstavcové písmo Franklin Gothic v řezu Medium, velikost 7,5 bodu.

24 měřítko 2:3 obálka DL varianta B Rozměr: mm, Barevnost: definice barev pro ofsetový tisk (Pantone ), Typografie: základní odstavcové písmo Franklin Gothic v řezu Medium, velikost 7,5 bodu.

25 měřítko 2:5 obálka B4 varianta A Rozměr: mm, Barevnost: definice barev pro ofsetový tisk (Pantone ), Typografie: základní odstavcové písmo Franklin Gothic v řezu Medium, velikost 7,5 bodu.

26 měřítko 2:5 obálka B4 varianta B Rozměr: mm, Barevnost: definice barev pro ofsetový tisk (Pantone ), Typografie: základní odstavcové písmo Franklin Gothic v řezu Medium, velikost 7,5 bodu.

27 loga projektů Společnost ASEKOL doplňuje své osvětové snahy praktickými projekty, které lidem usnadňují třídění a odevzdávání vysloužilých spotřebičů. Následující kapitola představuje u dlouhodobých projektů jejich loga, definuje barevnost a vztah k logu společnosti. 4

28 4. (1) základní černobílé provedení (2) inverzní podoba projekt Muzeum spotřebičů Interaktivní výstava Muzeum spotřebičů představuje vývoj jednotlivých druhů elektrozařízení v rozpětí sta let. Logo je základem image projektu a jako takové je určeno pro všechny tiskové a propagační materiály.

29 4.1. Pantone Black C M Y K CMYK R G B Adobe RGB srgb/web # základní barevnost Základní barvy jsou kodifikovány ve třech barevných systémech: Pantone (přímá barva dle vzorníku Pantone ), CMYK (složená tisková barva), RGB (pro zobrazení na obrazovkách).

30 4.1. ochranná zóna Pro zachování dostatečného odstupu loga od všech ostatních grafických prvků, které by mohly do vnímání loga zasahovat, je třeba dodržovat definovanou ochrannou zónu. Ochrannou zónu definuje čtverec rámující velké písmeno M. Do ochranného prostoru nesmí zasahovat žádný text, grafika či jiná značka. Ochrannou zónou není myšlen žádný bílý nebo jinak barevný podkladový obdélník kolem loga. Logo je vždy nutné zahrnout do celkové kompozice.

31 4. (1) základní barevné provedení (2) barevná inverzní podoba (3) černobílá podoba (4) provedení ve stupních šedi (5) černobílá inverzní podoba projekt Recyklohraní Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Logo je základem image projektu a jako takové je určeno pro všechny tiskové a propagační materiály.

32 4.2. Pantone 376 C / 375 U C M Y K CMYK R G B Adobe RGB srgb/web #B0D400 Pantone 347 C M Y K CMYK R G B Adobe RGB srgb/web #009B48 Pantone Black C M Y K CMYK R G B Adobe RGB srgb/web # základní barevnost Základní barvy jsou kodifikovány ve třech barevných systémech: Pantone (přímá barva dle vzorníku Pantone ), CMYK (složená tisková barva), RGB (pro zobrazení na obrazovkách).

33 4.2. A A A ochranná zóna Pro zachování dostatečného odstupu loga od všech ostatních grafických prvků, které by mohly do vnímání loga zasahovat, je třeba dodržovat definovanou ochrannou zónu. Ochranná zóna je definována výškou znaku H. Do ochranného prostoru nesmí zasahovat žádný text, grafika či jiná značka. Ochrannou zónou není myšlen žádný bílý nebo jinak barevný podkladový obdélník kolem loga. Logo je vždy nutné zahrnout do celkové kompozice.

34 4.3 (1) základní provedení anglická verze (2) základní provedení česká verze konference Zpětný odběr Konference partnerům co nejvíce přibližuje činnost společnosti v oblasti zpětného odběru a představuje její výsledky. Logo je základem image projektu a jako takové je určeno pro všechny tiskové a propagační materiály.

35 4.3. Pantone 354 C M Y K CMYK Pantone 353 C M Y K CMYK R G B Adobe RGB srgb/web #acd6b6 Pantone 352 R G B Adobe RGB srgb/web #61b76a C M Y K CMYK R G B Adobe RGB srgb/web #c7e1cc Pantone 351 C M Y K CMYK Pantone 2975 Pantone 2985 C M Y K CMYK R G B Adobe RGB srgb/web #5fc5e7 Pantone 2995 C M Y K CMYK R G B Adobe RGB srgb/web #bce3f1 C M Y K CMYK R G B Adobe RGB srgb/web #009cdd R G B Adobe RGB srgb/web #e3efe6 základní barevnost Základní barvy jsou kodifikovány ve třech barevných systémech: Pantone (přímá barva dle vzorníku Pantone ), CMYK (složená tisková barva), RGB (pro zobrazení na obrazovkách).

36 4.3. A A A ochranná zóna Pro zachování dostatečného odstupu loga od všech ostatních grafických prvků, které by mohly do vnímání loga zasahovat, je třeba dodržovat definovanou ochrannou zónu. Ochranná zóna je definována rozměrem A (viz nákres). Do ochranného prostoru nesmí zasahovat žádný text, grafika či jiná značka. Ochrannou zónou není myšlen žádný bílý nebo jinak barevný podkladový obdélník kolem loga. Logo je vždy nutné zahrnout do celkové kompozice.

37 4.4 (1) základní plnobarevné provedení (2) základní černobílé provedení (3) inverzní podoba projekt Fond ASEKOL Fond ASEKOL byl zřízen na podporu veřejně prospěšných projektů zaměřených na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Logo je základem image projektu a jako takové je určeno pro všechny tiskové a propagační materiály.

38 4.4. Pantone 158 Pantone 363 základní barevnost Základní barvy jsou totožné s firemními barvami společnosti ASEKOL kodifikovanými v kapitole 1.2 tohoto manuálu.

39 4.4. A A A ochranná zóna Pro zachování dostatečného odstupu loga od všech ostatních grafických prvků, které by mohly do vnímání loga zasahovat, je třeba dodržovat definovanou ochrannou zónu. Ochranná zóna je definována výškou posledního znaku l ve slově asekol. Do ochranného prostoru nesmí zasahovat žádný text, grafika či jiná značka. Ochrannou zónou není myšlen žádný bílý nebo jinak barevný podkladový obdélník kolem loga. Logo je vždy nutné zahrnout do celkové kompozice.

40 4.5 užití ve vztahu k logu ASEKOL Z důvodu posílení vnímání značky a budování image společnosti ASEKOL je vhodné umístit logo společnosti ASEKOL také na tiskové, propagační a další materiály jednotlivých projektů. V takovém případě však nesmí být logo ASEKOL výraznější a poutat větší pozornost než důležité informační prvky včetně loga projektu.

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra Obsah 1. Úvod 1.1. Jihomoravské inovační centrum 5 1.2. Jak pracovat s manuálem 6 2. Grafická značka společnosti 2.1. Grafická značka

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY

REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY REALIZATION STUDIO PEOPLEART 2008 GRAFICKÝ MANUÁL ZNAČKY 1. ÚVOD 1.1 Grafický manuál značky 2.1 Základní podoba 2.2 Doplňková podoba 2.3 Barevnost značky 2.4 Barevné verze značky 2.5.1 Značka na pozadí

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo

EDITORIAL. Grafický manuál. Značka PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a její logo EDITORIAL Grafický manuál Grafický manuál je obecně závazný předpis sloužící jako návod pro práci se značkou (logem). Obsahuje definici hodnot (logotyp, grafické prvky, prostředí, barevnost), pokyny pro

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Úvod a základní pojmy Jednotný vizuální styl značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e

raf ický manu g ál v izuáln n í k ig o s m ed u 7 n k i k a c e spole č n o 0 s 1 a t 0 h 2. 4. 4 a i r č p o k e izuální komunikace graf ický manuál k7design v 4.4.21 společnosti čeko praha 1 logotyp 4 1.1 logotyp 5 1.2 logotyp síťový rozkres 6 1.3 logotyp barevné varianty 7 1.4 logotyp typologické varianty 8 1.5

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

Stručný grafický manuál značky TOP 09

Stručný grafický manuál značky TOP 09 S podporou Starostů Stručný grafický manuál značky TOP 09 Verze 1.0 Obsah Úvod................................ 1 Logotyp základní barevná verze...................... 2 Logotyp černobílé verze.........................

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více