ROZPOZNÁNÍ PIRÁTSKÉHO PRODUKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOZNÁNÍ PIRÁTSKÉHO PRODUKTU"

Transkript

1 ROZPOZNÁNÍ PIRÁTSKÉHO PRODUKTU POVAHA PIRÁTSTVÍ 1 Zločinecké skupiny využívají masivního trhu s hudebními nahrávkami a vyrábějí nelegální/neautorizované kopie děl populárních umělců. Nemají žádné náklady na vývoj, marketing, distribuční podporu nebo honoráře umělcům, jako má hudební průmysl. Z nezákonné výroby vinylových desek, audio kazet, CD, CDR, VCD a DVD, jež jsou souhrnně nazývány hudební nosiče, plynou obrovské zisky. Důležité je, abychom byli schopni pirátské a padělané produkty identifikovat. I když odborným kriminalistickým zkoumáním je možno zajistit právní důkazy, vyšetřovatel musí být schopen učinit kvalifikovaný posudek na místě. Existuje řada klíčových ukazatelů, které jsou vysvětleny dále. Nejprve je ovšem vhodné vysvětlit terminologii, která se u pirátských produktů používá. RŮZNÉ DRUHY PIRÁTSTVÍ 2 Termín pirátství se obecně používá k popisu úmyslného porušování autorských práv v komerčním měřítku. V oblasti hudebního průmyslu se týká neautorizovaného kopírování a v tomto kontextu spadá do čtyř kategorií: Prosté pirátství je neautorizované duplikování originální nahrávky pro komerční zisk bez souhlasu držitele práv. Obal pirátských kopií je odlišný od originálu. Pirátské kopie jsou často kompilace, jako jsou greatest hits (nejlepší hity) určitého umělce, nebo kolekce určitého žánru, jako třeba taneční skladby. Bootlegy jsou neautorizované nahrávky živých nebo rozhlasových vystoupení. Ty jsou duplikovány a prodávány často za vysokou cenu bez svolení umělce, skladatele nebo nahrávací společnosti. Padělky jsou kopírovány a baleny tak, aby co možná nejlépe připomínaly originál. Původní značky a loga výrobce jsou často reprodukovány tak, aby spotřebitel uvěřil, že si kupuje legální výrobek. Internetové pirátství hudební nahrávky zkomprimované, odesílané a přenášené po celém světě prostřednictvím internetu bez placení těm, kdo do tvorby investovali. VINYLOVÉ DESKY 3 V posledních letech byly vinylové desky do značné míry nahrazeny nejprve audio kazetami a následně disky CD/CDR/VCD/DVD. Přesto trh s vinylovými produkty prosperuje, soudě podle zpráv o obnoveném růstu maloobchodu s vinylovými deskami. Návrat vinylových desek k jejich bývalé popularitě není pravděpodobný, ale v maloobchodě se objevují jako vedlejší trh, uspokojující poptávku zákazníků se sběratelským zájmem o význačné a kvalitní reprodukce starších i současných nahrávek. Zločinecké skupiny si samozřejmě uvědomily

2 příležitost k nezákonným ziskům a vyrábějí a distribuují reprodukce neoprávněné. Identifikační znaky ukazatele, které rozlišují legální a nelegální hudební nahrávky jsou společné i pro ostatní hudební nosiče. Cena, kvalita, nekvalitní grafické zpracování a vnitřní potisk, laciný obal poukazují na to, že je na stánku nebo v jiné maloobchodní prodejně namísto originálního výrobku pravděpodobně nabízeno pirátské nebo padělané zboží. Padělek mezinárodní repertoár Padělek Originál Nekvalitní potisk etikety KAZETY 4 Pirátství se neomezuje na jen na některé typy nosičů a i kazetové pásky se nadále ve velkém pirátsky kopírují, zejména v Africe, Latinské Americe, na středním Východě a jihovýchodní Asii. Řada identifikačních znaků, jaké rozlišují legální CD od pirátských, jsou považovány za stejně relevantní pro nezákonnou produkci kazet. Padělaná kazeta Pravá kazeta

3 ČTYŘI TYPY CD 5 CD standard zahrnuje disky ve čtyřech formátech: I. CD (kompaktní disky) jsou vyrobeny tak, že obsahují nahranou hudbu nebo data, která nelze dodatečně měnit nebo vymazat z disku. II. Disky CD-R zásadně neobsahují v době výroby žádná data a ta se následně nahrávají na prázdný disk v zapisovací CD mechanice. Po zapsání nemohou být data na disku změněna nebo vymazána. Proto se CD-R také označuje jako WORM (Write Once Read Many = Jednou zapiš, mnohokrát přečti). III. Disky CD-R/W, podobně jako CD-R, jsou také vyráběny prázdné a data se na ně následně nahrávají s pomocí zapisovací CD mechaniky. Ale disky CD-RW lze vymazat a přepsat. Prázdné disky R/W jsou dražší než prázdné CD-R a ve většině současných CD přehrávačů je nelze přehrávat. Proto se při pirátském kopírování hudebních nahrávek používají jen zřídka. IV. Video kompaktní disk (VCD) disk CD-R nebo CD s kombinací obrazového záznamu a zvukové stopy. Obvykle obsahuje nahrávky živých vystoupení, videozáznamy popových vystoupení nebo video-prezentace v televizním formátu (např. nahrávky MTV nebo jiného oblíbeného hudebního televizního kanálu). VCD lze přehrát na VCD přehrávači nebo pomocí softwarové aplikace na monitoru počítače. VCD přehrávače jsou běžné v oblasti jihovýchodní Asie. CD 6 Nejčastěji objevené indikátory, které nás vedou k podezření, že zkoumaný kompaktní disk možná pochází z nezákonné výroby, distribuce a prodeje, jsou uvedeny v následujících obrazových příkladech. Tyto znaky mohou být odhaleny samostatně nebo v kombinaci a umožňují nám udělat kvalifikované rozhodnutí, které může podložit některé akce ze strany soudních orgánů, jako je prohlídka, konfiskace nebo stažení z volného oběhu. V takovém případě je k dispozici další podpora od zástupců Národní skupiny, kteří by měli být prvním kontaktním místem, nebo sekretariát IFPI, Sekce vymáhání práva v dalších případech. Podrobnosti o kontaktních jménech jsou uvedeny v zadní části tohoto manuálu. 7 Organizace IFPI vyvinula ve spolupráci s firmou Philips Consumer Electronics nástroj Source Identification Code (Kód identifikace zdroje) známější jako SID pro zvýšení bezpečnosti výroby CD disků jak ve fázi přípravy matric, tak ve fázi replikační. Jelikož ne všechny závody mají zařízení pro přípravu matric i pro replikaci

4 zároveň, existují kódy dva: Laser Beam Recorder (LBR) Code (Kód zapisovacího laserového paprsku), jenž identifikuje závod, který vyrobil matrici; a Mould Code (Kód lisovací formy), jenž identifikuje závod, kde byl disk replikován. Výhoda tohoto programu spočívá v tom, že historie každého disku, který nese SID kód, může být dohledána zpět až k místu výroby nebo replikace. Jsou ovšem zprávy o tom, že byly odhaleny i padělané SID kódy. Vyšetřovatelé si musí být této možnosti vědomi. Číslo matrice CD-R Co je to CD-R? Kapacita paměti 8 Disk CD-R je zkrátka paměťové médium, jako je pevný disk nebo disketa, na něž lze uložit digitalizované informace. Prázdná CD-R jsou k dispozici ve dvou velikostech, s paměťovou kapacitou: 650 MB nebo dobou přehrávání 74 min. 700 MB nebo dobou přehrávání 80 min. 9 Pro srovnání, na disketu je možno uložit 1,44 MB informací. CD-R lze použít pro uložení jakéhokoli typu digitalizovaných informací, včetně hudby, softwaru, her a audio-vizuálních produktů. Ve vývoji jsou nestandardní prázdná CD-R schopná pojmout až 1 GB dat, ta se ovšem ještě běžně nepoužívají. Náklady

5 10 Prázdné disky CD-R jsou dostupné za velice nízké ceny. Typické balení (tzv. spindl ) o obsahu 100 prázdných disků je k dostání v maloobchodě za cenu mezi 15 a 20 USD. Jednotková maloobchodní cena prázdného disku je tedy méně než 20 centů. Jednotková cena prázdných obalů na CD nakupovaných ve velkém je v řádu několika centů. Etiketa 11 Prázdné disky CD-R jsou dodávány buď nepotištěné nebo potištěné černým pozadím. Obchodní značky výrobce a/nebo dodavatele se obvykle uvádějí jen na discích prodávaných v maloobchodě v malých množstvích pro domácí použití. Hromadná balení, obvykle spindly po 100 kusech, se prodávají bez potisku a etiketa se na ně umístí po vypálení dat. Mezi možnosti označování patří: Papírová/plastová samolepící etiketa (může se potisknout na laserové tiskárně atd. než se na CD-R nalepí) Barevná tiskárna. Existují speciální tiskárny na bázi bublinkové nebo laserové technologie, které tisknou přímo na CD-R. Sítotisk. CD-R lze potisknout sítotiskem stejně jako lisovaná CD. 12 Pokud byla při padělání grafické stránky originálního CD použita kvalitní technika tisku, pak se nezkušenému oku zdají rozdíly mezi originálním CD s hudební nahrávkou a padělanou verzí téže nahrávky zkopírovanou na CD-R velmi malé. Bližší prozkoumání ovšem odhalí několik nápadných rozdílů, které vyšetřovatelům pomohou tyto dvě varianty pohotově rozlišit. Struktura disku CD-R 13 Prázdné disky CD-R a průmyslově nahrané kompaktní disky se vyrábějí podobným lisovacím postupem. Hlavní rozdíl mezi CD a CD-R spočívá v tom, že zatímco CD obsahuje předem nahrané informace ve formě vrstvy jamek, CD-R obsahuje barevnou vrstvu do níž se jamky mohou následně vypálit během procesu nahrávání. 14 Reflexní vrstva na discích CD i CD-R má obvykle barvu stříbrnou, i když i zlatý reflexní nátěr lze použít u obou formátů (běžněji u CD-R). Barevná vrstva u CD- R je obvykle modrá, zelená nebo zlatá. Byly ale vyvinuty i barvy, které jsou pro lidské oko zcela průhledné, a jsou-li použity ve spojení se stříbrnou reflexní vrstvou, výsledné CD-R může být lehce zaměněno s CD, pokud není prohlédnuto pečlivě.

6 Etiketa Ochranný lak Reflexní vrstva Čtecí strana Struktura CD Polykarbonátová podložka Etiketa Ochranný lak Reflexní vrstva Čtecí strana Struktura CD-R Citlivá barevná vrstva Polykarbonátová podložka Rozpoznávací znaky disku CD-R 15 Existuje několik klíčových rozpoznávacích znaků, s jejichž pomocí lze produkty CD-R a CD rozlišit: Grafická stránka 16 Kopírující piráti většinou pracují v malých provozovnách a nemají přístup k sofistikovaným tiskařským technikám. Disky CD-R mohou být identifikovány prostřednictvím samolepící etikety. Grafická stránka je obecně nízké kvality a obsahuje málo informací o umělci nebo producentech hudby. (Viz příklady níže) CD-R se samolepící etiketou umělec identifikován fotografií CD-R s nízkou kvalitou potisku. Žádné informace.

7 Znaky na vnitřním proužku 17 Proužek matrice CD-R obvykle postrádá jakékoliv znaky nebo může obsahovat alfanumerický kód. Nemůže obsahovat takové údaje, jako je třeba logo nahrávací společnosti nebo katalogové číslo. Kód LBR 18 Disky CD-R nenesou kód LBR, protože neprošly procesem výroby matrice jako průmyslově vyráběná CD. Kód lisovací formy (Mould Code) 19 Disky CD-R obvykle kódy lisovací formy nemají. V některých zemích se ale musí povinně označovat kódem všechny formy a tedy i disky CD-R mohou být kódované. Potom budou mít kód přidělený výrobci CD-R, u něhož byl disk vylisován. Barevná vrstva 20 Jak již bylo zmíněno, disky CD-R obsahují i barevnou vrstvu, nejčastěji výrazně modré nebo zelené barvy. Každý disk s modrou nebo zelenou barvou, viditelnou na reflexním nátěru, je CD-R. Zlaté barvy se rozeznávají o něco obtížněji, protože někdy mají poněkud neurčitý vzhled (ze čtecí strany), čímž trošku připomínají disky DVD. Průhledné barvy jsou lidskému oku neviditelné. Tečkové kódy 21 Výrobci CD-R obvykle aplikují potisk tečkovými kódy do oblasti mezi stohovací kroužek a středový otvor. Tyto kódy obsahují sériové číslo výrobku a mohou kódovat i datum výroby a identifikaci výrobní linky, na které byl disk vyroben. Výrobci je využívají k účelům řízení jakosti. Tyto kódy jsou výrazné a sestávají z teček černého inkoustu. Na CD disky se takové kódy nepoužívají. Příklad číselného kódu použitého výrobcem CD-R Kódy M a P 22 Takzvané prázdné disky CD-R nejsou zcela prázdné. Ve skutečnosti nesou skryté kódy, které jsou přístupné speciálními softwarovými nástroji, použitými ve spojení s CD-R mechanikou v počítači. Tyto kódy obvykle identifikují, kde byl disk CD-R vyroben.

8 Viditelný kroužek 23 Jak je popsáno v kapitole 4.19, proces nahrávání informací na disk CD-R zahrnuje vypálení jamek do barevné vrstvy laserem. Tento proces zanechává viditelnou stopu ve formě kocentrického kroužku na povrchu čtecí strany disku. Ačkoli v určitých případech i lisovaná CD mohou obsahovat viditelné kroužky, jejich výskyt je obvykle zcela charakteristický pro vypálená CD-R a může být užitečnou indikací. 24 Přítomnost viditelného kroužku na CD-R znamená, že disk obsahuje data. V případě obsahu s audio- nebo audio/video záznamem může vyvolat další pátrání, zda je nahrávka legální. Zejména je ale důležitá, když je vyšetřovatel nucen určit, zda je CD-R prázdné, např. je-li celním úřadům ohlášena zásilka prázdných CD-R a existuje podezření, že disky obsahují nelegální nahrávky. Jsou známé případy, kdy jsou prázdné disky takticky umístěny na začátek a na konec spindlu disků a tím maskují ostatní disky obsahující pirátský materiál. Schopnost přehrávání 25 Disky CD-R, na rozdíl od CD-R/W, hrají na většině CD přehrávačů. V případě, že jsou zde nahrané skladby ve formátu MP3 nebo počítačová data, pro čtení obsahu bude ovšem potřeba počítačová mechanika. Příklad viditelného kroužku 26 Velcí zástupci hudebního průmyslu běžně nevyrábějí, nedistribuují ani neprodávají své produkty v komerčním měřítku na formátu CD-R. Je ale známo, že někteří malí výrobci, zabývající se národním repertoárem, hudbu na formátu CD-R produkují. Nástup vysokorychlostních vypalovaček CD-R, schopných vyrobit několik tisíc disků za den, může přinést změny výrobních metod. Další technický vývoj může vést k výrobě kompilací na CD-R formou legálních kiosků, ale ty by byly takto identifikovatelné zejména by se vyráběly na zakázku pro konkrétní zákazníky a nebyly by zasílány nebo prodávány ve velkém.

9 CDRW Přepisovatelný kompaktní disk 27 Disk CDR/W umožňuje přepis audio stop pomocí zapisovací CD mechaniky. 28 Proces vypalování informací na čistý disk CD-R poskytuje možnost identifikace konkrétní vypalovačky, na níž byl vypálen. Většina zapisovacích CD mechanik má identifikační číslo zvané Read Identity (Snímání identifikace) nebo RID kód. Když je zapisovací mechanika použita pro vypálení disku, tento kód je na použitý disk vypálen také. Kód je unikátní pro každou jednotlivou CD-R vypalovačku. Vyšetřování 29 Kód RID umožní vyšetřovatelům najít provozovnu, v níž je CD-R vypalovačka umístěna a prokazatelně spojit tuto vypalovačku s odhalenými produkty. Kompilace ve formátu MP3 30 Často se setkáme s disky CD-R, které obsahují hudbu ve formátu MP3. Tento formát znamená, že hudba byla digitálně zkomprimována s použitím speciálního softwaru, který umožňuje její uložení ve velmi zredukovaných souborech, obvykle kvůli přenosu po Internetu. Toto kompresní zařízení umožňuje pirátským výrobcům nahrát mnoho hodin hudby na jeden disk CD-R. Jeden kompilační disk CD-R ve formátu MP3 může obsahovat přes 150 skladeb (stejně jako asi 11 alb). Byly odhaleny případy, kdy zahrnul kompletní tvorbu určitého umělce nebo skupiny. Do dnešního dne zatím žádná nahrávací společnost autorizovanou kompilaci skladeb ve formátu MP3 nevydala, ani na CD ani na CD-R. Příklady produktů ve formátu MP3, každý obsahuje mnoho hodin hudby VCD Video kompaktní disk 31 Disky VCD jsou běžně dostupné na trzích v oblasti JV Asie a kombinují audio a video produkci. Zvukový obsah disku VCD je chráněn úplně stejně jako u standardního CD. Zdrojový materiál pro nelegální reprodukci může zahrnovat reprodukce popových videonahrávek často nízké kvality, populární televizní

10 programy i nahraná živá vystoupení. Vložený štítek obvykle udává, že obsah disku je VCD aby jej odlišil od standardního audio CD/CDR ale jinak grafická stránka je stejná (a často padělek). Přehrávání VCD vyžaduje speciální VCD přehrávač a ty nejsou mimo oblast JV Asie tak rozšířené. K přehrávání na monitoru počítače je nutná softwarová aplikace, která dokáže rozeznat digitální formát obsahu VCD např. XingMPEG layer, schopná přehrát soubory DAT. Zastavený záběr: úvodní obrazovka. Všimněte si pravopisných chyb Populární pirátský VCD produkt mezinárodního repertoáru DVD 32 DVD formát hudebního nosiče se stává stále dostupnější spotřebitelům. Výrobní procesy jsou podobné jako u CD (optický disk / lisostřiková technika), což umožňuje vyrábět disky DVD ve stovkách tisíců, a to relativně levně. Je zřejmé, že obrovské zisky, které mohou plynout z nezákonné výroby padělaných a pirátských kopií, lákají kriminální živly a organizovaný zločin. Navíc kapacita disku DVD pojme nejen nelegální replikaci tvorby jednoho umělce z několika alb často jsou ve formátu CDR/MP3 ale řadu, ne-li všechna alba většího počtu umělců. Na jednom DVD disku bylo objeveno 50 hodin nelegálně nahrané hudby a toto číslo zřejmě dále poroste.

11 ORIGINÁLNÍ PRODUKT (Příklad) PIRÁTSKÝ PRODUKT (Příklad) 50 alb (50 hodin) hudby PROHLÍDKA PRODUKTU 33 Nejsnazším způsobem rozlišení mezi pravým a pirátským produktem je posouzení okolností nálezu a vizuální kontrola. Samotné okolnosti nálezu již často naznačují, že produkt je nelegální. Jednou z nejzřetelnějších stop je cena. Většina z nás má představu o tržní ceně nahraného díla v naší oblasti a kde se obvykle prodává. Pirátský produkt je obecně prodáván za cenu značně pod tržní cenou a na příležitostných prodejních místech. 34 Tento oddíl se soustředí na provedení okamžité vizuální kontroly. Je-li to možné, opatřete si originál hudebního nosiče pro porovnání s pirátským produktem. Většinu pirátských kopií lze odhalit podle jejich vnějšího vzhledu. 35 Hudební průmysl usiluje a stará se o kvalitní prezentaci svých výrobků; zločinci ne, ti dělají co možná nejméně.

12 Pirátská kopie Kompilační disk neautorizované hudební kopie. Obal odlišný od originálu. Kopie bootlegu Neautorizovaná nahrávka duplikovaná a prodávaná bez svolení.

13 Padělaná kopie Zkontrolujte následující prvky na obalu: Padělky jsou kopírovány a baleny tak, aby připomínaly originál Legální Ostrost obrázků Kontrast barev Kvalita papíru Fotokopie na barevném papíře Potisk jen jedné strany papíru Odstraněné logo Bez katalogového čísla Ořízka nebo střih vložky Slavný umělec, neznámá nahrávací společnost Často vysoce kvalitní reprodukce Padělek

14 Všimněte si také rozdílů na vlastních discích. Legální Padělek Lepená etiketa (nálepka) Žádná grafická část Žádná nahrávací společnost Žádné ochranné známky nebo loga Padělek Kvalita padělků se značně liší. Při určování padělku a originálu často pomůže podrobné porovnání se zaručeně legální kopií.

15 Kvalitní tisk Moderní grafika Nahrávací společnost uvedena Ochranné známky a loga zřetelně vidět Legální Dávejte pozor na pravopisné chyby Padělaná kompilace

16 Typický pirátský disk Známky toho, že disk je zřejmě nelegální: Chybí značka, logo nebo ochranná známka nahrávací společnosti Na CD chybí titul i grafika Chybí kódy SID (viz následující odstavec)

17 Falešné nebo chybějící značky a P Copyright udává vlastnictví autorských práv ke zvukové nahrávce ke konkrétnímu datu P Publication udává datum vydání zvukové nahrávky Kódování nečitelné nebo vymazané Irelevantní číslo série Překlenujícím principem je DÁVEJTE POZOR NA ŠPATNOU KVALITU

Úvodem. Vypalování obecně. CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD

Úvodem. Vypalování obecně. CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD Úvodem 2 Vypalování obecně 2 CD rekordéry vypalovačky a vypalování CD 2 Zapisovatelné CD (CD-R) 4 Přepisovatelné CD (CD-RW) 5 Minimální vybavení 5 Rozhraní na trhu 6 SCSI versus IDE 6 Jaké použít SCSI?

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

1.1 Vymezení trestné činnosti na úseku informačních technologií

1.1 Vymezení trestné činnosti na úseku informačních technologií ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A TRENDŮ VÝVOJE TRESTNÉ ČINNOSTI NA ÚSEKU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A INTERNETU VČETNĚ NÁVRHU ŘEŠENÍ 1 Úvod Předkládanou analýzu vypracoval odbor bezpečnostní politiky ministerstva

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Informační a komunikační technologie O1.

Informační a komunikační technologie O1. Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1 Obsah : ÚVOD... 3 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny... 3 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů...

Více

Přenosná paměťová média

Přenosná paměťová média Jsou to média, pomocí nichž uživatel může snadno přenášet data z jednoho počítače na druhý, popř. archivovat data mimo počítač (např. pro potřeby zálohování) Disketa Rotační médium s magnetickým záznamem

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách

Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách Doc. Ing. Roman Rak, Ph.D Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c Digitální stopy v kriminalistice a forenzních vědách Policejní akademie ČR Praha krabičky od cigaret), audio digitální záznamníkové

Více

Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy

Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Datová úložiště pro domácnosti a malé firmy Bakalářská práce Autor: Pavel Lukeš Informační technologie Vedoucí

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Vít Řanda

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Vít Řanda UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Vít Řanda Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zneužití informačních technologií při páchání trestné činnosti Informační

Více

Obrázky, zvuk a video v počítači

Obrázky, zvuk a video v počítači OBRÁZKY, ZVUK A VIDEO V POČÍTAČI KAPITOLA 6 Obrázky, zvuk a video v počítači FOTOGRAFIE V POČÍTAČI PŘEHRÁVÁNÍ HUDBY KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO POČÍTAČE SYNCHRONIZACE HUDBY S PŘENOSNÝM PŘEHRÁVAČEM ZÁZNAM ZVUKU

Více

Kurz: Číslicová technika Paměti

Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz: Číslicová technika Paměti Kurz je určen pro předmět Číslicová technika 3. ročník obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zaměření a přístroje. V této části kurzu je učivo vztahující se ke kapitole VI.

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY

MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ KATEDRA SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY MULTIMEDIÁLNÍ SOUBORY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Radomír Labuť VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Renáta Bílková 2007 UNIVERSITY

Více

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu!

Revoluce v dokončujícím zpracování a direct mailingu! 4/2003 Úpravy obrázků v Photoshopu II. Správa barev pro barevnou tiskárnu Digitální tisk Výroba tuhých knižních vazeb Datové projektory Reklamní grafika na dopravních prostředcích Marketing v praxi malé

Více

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com

Průvodce pro rychlý start a řešení OBSAH. www.packardbell.com OBSAH Důležité informace 2 Základní informace o počítači 3 Bezpečnost a pohodlí... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Zdravotní upozornění... 3 Seznámení s vaším počítačem... 4 Klávesnice a touchpad... 4 Mechaniky

Více

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY

AKTUALIZOVANÝ ADRESÁŘ S NOVÝMI TELEFONNÍMI ČÍSLY Reklamní PRODUKCE časopis pro pracovníky reklamních agentur s hlavním zaměřením na tiskovou produkci n Posouzení vhodnosti podkladů pro tisk n Návrh dokumentů pro digitální tisk n Příprava podkladů pro

Více

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs

Tato příručka byla vytvořena v rámci projektu IP Awareness and Enforcement: modular based actions for SMEs Konsorcium projektu IPeuropAware, spolufinancované Evropskou komisí v rámci Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP a řízené výkonnou agenturou EACI připravilo příručky o právech duševního

Více

Vážení čtenáři, Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o.

Vážení čtenáři, Vydavatelství Svět tisku, spol. s r. o. RP 2/2004 Úvodník Vážení čtenáři, často diskutovanou otázkou je, zda velkoplošný digitální tisk nahradí tradiční technologie? Je to sen provozovatelů digitálních tiskových zařízení a noční můra sítotiskařů?

Více

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu

Pokyny pro tento návod k obsluze. Úvod. Podrobnosti o nákupu Pokyny pro tento návod k obsluze Tento návod k obsluze mějte vždy po ruce v blízkosti svého počítače. Návod k obsluze a obal pečlivě uschovejte a předejte jej v případě dalšího prodeje novému vlastníkovi.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Drábek Návrh a realizace řešení zálohování dat ve firmě HP Exstream Bakalářská práce

Více

Natáčení a střih digitálního videa

Natáčení a střih digitálního videa Natáčení a střih digitálního videa (metodická příručka pro autory) Aleš Oujezdský Ostrava 2011 Název: Natáčení a střih digitálního videa Autor: Aleš Oujezdský Vydání: první, 2011 Počet stran: 88 Jazyková

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

1/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

1/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Adobe Photoshop Práce s textem II. Adobe Acrobat v praxi Digitální inkousty Malonákladové dokončující zpracování

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory LLP Grundtvig Partnerství 11-Pp-GRU-088 pod záštitou partnerství mezinárodního programu Grundtvig 2 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Modul 1: Teoretická

Více