ROZPOZNÁNÍ PIRÁTSKÉHO PRODUKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOZNÁNÍ PIRÁTSKÉHO PRODUKTU"

Transkript

1 ROZPOZNÁNÍ PIRÁTSKÉHO PRODUKTU POVAHA PIRÁTSTVÍ 1 Zločinecké skupiny využívají masivního trhu s hudebními nahrávkami a vyrábějí nelegální/neautorizované kopie děl populárních umělců. Nemají žádné náklady na vývoj, marketing, distribuční podporu nebo honoráře umělcům, jako má hudební průmysl. Z nezákonné výroby vinylových desek, audio kazet, CD, CDR, VCD a DVD, jež jsou souhrnně nazývány hudební nosiče, plynou obrovské zisky. Důležité je, abychom byli schopni pirátské a padělané produkty identifikovat. I když odborným kriminalistickým zkoumáním je možno zajistit právní důkazy, vyšetřovatel musí být schopen učinit kvalifikovaný posudek na místě. Existuje řada klíčových ukazatelů, které jsou vysvětleny dále. Nejprve je ovšem vhodné vysvětlit terminologii, která se u pirátských produktů používá. RŮZNÉ DRUHY PIRÁTSTVÍ 2 Termín pirátství se obecně používá k popisu úmyslného porušování autorských práv v komerčním měřítku. V oblasti hudebního průmyslu se týká neautorizovaného kopírování a v tomto kontextu spadá do čtyř kategorií: Prosté pirátství je neautorizované duplikování originální nahrávky pro komerční zisk bez souhlasu držitele práv. Obal pirátských kopií je odlišný od originálu. Pirátské kopie jsou často kompilace, jako jsou greatest hits (nejlepší hity) určitého umělce, nebo kolekce určitého žánru, jako třeba taneční skladby. Bootlegy jsou neautorizované nahrávky živých nebo rozhlasových vystoupení. Ty jsou duplikovány a prodávány často za vysokou cenu bez svolení umělce, skladatele nebo nahrávací společnosti. Padělky jsou kopírovány a baleny tak, aby co možná nejlépe připomínaly originál. Původní značky a loga výrobce jsou často reprodukovány tak, aby spotřebitel uvěřil, že si kupuje legální výrobek. Internetové pirátství hudební nahrávky zkomprimované, odesílané a přenášené po celém světě prostřednictvím internetu bez placení těm, kdo do tvorby investovali. VINYLOVÉ DESKY 3 V posledních letech byly vinylové desky do značné míry nahrazeny nejprve audio kazetami a následně disky CD/CDR/VCD/DVD. Přesto trh s vinylovými produkty prosperuje, soudě podle zpráv o obnoveném růstu maloobchodu s vinylovými deskami. Návrat vinylových desek k jejich bývalé popularitě není pravděpodobný, ale v maloobchodě se objevují jako vedlejší trh, uspokojující poptávku zákazníků se sběratelským zájmem o význačné a kvalitní reprodukce starších i současných nahrávek. Zločinecké skupiny si samozřejmě uvědomily

2 příležitost k nezákonným ziskům a vyrábějí a distribuují reprodukce neoprávněné. Identifikační znaky ukazatele, které rozlišují legální a nelegální hudební nahrávky jsou společné i pro ostatní hudební nosiče. Cena, kvalita, nekvalitní grafické zpracování a vnitřní potisk, laciný obal poukazují na to, že je na stánku nebo v jiné maloobchodní prodejně namísto originálního výrobku pravděpodobně nabízeno pirátské nebo padělané zboží. Padělek mezinárodní repertoár Padělek Originál Nekvalitní potisk etikety KAZETY 4 Pirátství se neomezuje na jen na některé typy nosičů a i kazetové pásky se nadále ve velkém pirátsky kopírují, zejména v Africe, Latinské Americe, na středním Východě a jihovýchodní Asii. Řada identifikačních znaků, jaké rozlišují legální CD od pirátských, jsou považovány za stejně relevantní pro nezákonnou produkci kazet. Padělaná kazeta Pravá kazeta

3 ČTYŘI TYPY CD 5 CD standard zahrnuje disky ve čtyřech formátech: I. CD (kompaktní disky) jsou vyrobeny tak, že obsahují nahranou hudbu nebo data, která nelze dodatečně měnit nebo vymazat z disku. II. Disky CD-R zásadně neobsahují v době výroby žádná data a ta se následně nahrávají na prázdný disk v zapisovací CD mechanice. Po zapsání nemohou být data na disku změněna nebo vymazána. Proto se CD-R také označuje jako WORM (Write Once Read Many = Jednou zapiš, mnohokrát přečti). III. Disky CD-R/W, podobně jako CD-R, jsou také vyráběny prázdné a data se na ně následně nahrávají s pomocí zapisovací CD mechaniky. Ale disky CD-RW lze vymazat a přepsat. Prázdné disky R/W jsou dražší než prázdné CD-R a ve většině současných CD přehrávačů je nelze přehrávat. Proto se při pirátském kopírování hudebních nahrávek používají jen zřídka. IV. Video kompaktní disk (VCD) disk CD-R nebo CD s kombinací obrazového záznamu a zvukové stopy. Obvykle obsahuje nahrávky živých vystoupení, videozáznamy popových vystoupení nebo video-prezentace v televizním formátu (např. nahrávky MTV nebo jiného oblíbeného hudebního televizního kanálu). VCD lze přehrát na VCD přehrávači nebo pomocí softwarové aplikace na monitoru počítače. VCD přehrávače jsou běžné v oblasti jihovýchodní Asie. CD 6 Nejčastěji objevené indikátory, které nás vedou k podezření, že zkoumaný kompaktní disk možná pochází z nezákonné výroby, distribuce a prodeje, jsou uvedeny v následujících obrazových příkladech. Tyto znaky mohou být odhaleny samostatně nebo v kombinaci a umožňují nám udělat kvalifikované rozhodnutí, které může podložit některé akce ze strany soudních orgánů, jako je prohlídka, konfiskace nebo stažení z volného oběhu. V takovém případě je k dispozici další podpora od zástupců Národní skupiny, kteří by měli být prvním kontaktním místem, nebo sekretariát IFPI, Sekce vymáhání práva v dalších případech. Podrobnosti o kontaktních jménech jsou uvedeny v zadní části tohoto manuálu. 7 Organizace IFPI vyvinula ve spolupráci s firmou Philips Consumer Electronics nástroj Source Identification Code (Kód identifikace zdroje) známější jako SID pro zvýšení bezpečnosti výroby CD disků jak ve fázi přípravy matric, tak ve fázi replikační. Jelikož ne všechny závody mají zařízení pro přípravu matric i pro replikaci

4 zároveň, existují kódy dva: Laser Beam Recorder (LBR) Code (Kód zapisovacího laserového paprsku), jenž identifikuje závod, který vyrobil matrici; a Mould Code (Kód lisovací formy), jenž identifikuje závod, kde byl disk replikován. Výhoda tohoto programu spočívá v tom, že historie každého disku, který nese SID kód, může být dohledána zpět až k místu výroby nebo replikace. Jsou ovšem zprávy o tom, že byly odhaleny i padělané SID kódy. Vyšetřovatelé si musí být této možnosti vědomi. Číslo matrice CD-R Co je to CD-R? Kapacita paměti 8 Disk CD-R je zkrátka paměťové médium, jako je pevný disk nebo disketa, na něž lze uložit digitalizované informace. Prázdná CD-R jsou k dispozici ve dvou velikostech, s paměťovou kapacitou: 650 MB nebo dobou přehrávání 74 min. 700 MB nebo dobou přehrávání 80 min. 9 Pro srovnání, na disketu je možno uložit 1,44 MB informací. CD-R lze použít pro uložení jakéhokoli typu digitalizovaných informací, včetně hudby, softwaru, her a audio-vizuálních produktů. Ve vývoji jsou nestandardní prázdná CD-R schopná pojmout až 1 GB dat, ta se ovšem ještě běžně nepoužívají. Náklady

5 10 Prázdné disky CD-R jsou dostupné za velice nízké ceny. Typické balení (tzv. spindl ) o obsahu 100 prázdných disků je k dostání v maloobchodě za cenu mezi 15 a 20 USD. Jednotková maloobchodní cena prázdného disku je tedy méně než 20 centů. Jednotková cena prázdných obalů na CD nakupovaných ve velkém je v řádu několika centů. Etiketa 11 Prázdné disky CD-R jsou dodávány buď nepotištěné nebo potištěné černým pozadím. Obchodní značky výrobce a/nebo dodavatele se obvykle uvádějí jen na discích prodávaných v maloobchodě v malých množstvích pro domácí použití. Hromadná balení, obvykle spindly po 100 kusech, se prodávají bez potisku a etiketa se na ně umístí po vypálení dat. Mezi možnosti označování patří: Papírová/plastová samolepící etiketa (může se potisknout na laserové tiskárně atd. než se na CD-R nalepí) Barevná tiskárna. Existují speciální tiskárny na bázi bublinkové nebo laserové technologie, které tisknou přímo na CD-R. Sítotisk. CD-R lze potisknout sítotiskem stejně jako lisovaná CD. 12 Pokud byla při padělání grafické stránky originálního CD použita kvalitní technika tisku, pak se nezkušenému oku zdají rozdíly mezi originálním CD s hudební nahrávkou a padělanou verzí téže nahrávky zkopírovanou na CD-R velmi malé. Bližší prozkoumání ovšem odhalí několik nápadných rozdílů, které vyšetřovatelům pomohou tyto dvě varianty pohotově rozlišit. Struktura disku CD-R 13 Prázdné disky CD-R a průmyslově nahrané kompaktní disky se vyrábějí podobným lisovacím postupem. Hlavní rozdíl mezi CD a CD-R spočívá v tom, že zatímco CD obsahuje předem nahrané informace ve formě vrstvy jamek, CD-R obsahuje barevnou vrstvu do níž se jamky mohou následně vypálit během procesu nahrávání. 14 Reflexní vrstva na discích CD i CD-R má obvykle barvu stříbrnou, i když i zlatý reflexní nátěr lze použít u obou formátů (běžněji u CD-R). Barevná vrstva u CD- R je obvykle modrá, zelená nebo zlatá. Byly ale vyvinuty i barvy, které jsou pro lidské oko zcela průhledné, a jsou-li použity ve spojení se stříbrnou reflexní vrstvou, výsledné CD-R může být lehce zaměněno s CD, pokud není prohlédnuto pečlivě.

6 Etiketa Ochranný lak Reflexní vrstva Čtecí strana Struktura CD Polykarbonátová podložka Etiketa Ochranný lak Reflexní vrstva Čtecí strana Struktura CD-R Citlivá barevná vrstva Polykarbonátová podložka Rozpoznávací znaky disku CD-R 15 Existuje několik klíčových rozpoznávacích znaků, s jejichž pomocí lze produkty CD-R a CD rozlišit: Grafická stránka 16 Kopírující piráti většinou pracují v malých provozovnách a nemají přístup k sofistikovaným tiskařským technikám. Disky CD-R mohou být identifikovány prostřednictvím samolepící etikety. Grafická stránka je obecně nízké kvality a obsahuje málo informací o umělci nebo producentech hudby. (Viz příklady níže) CD-R se samolepící etiketou umělec identifikován fotografií CD-R s nízkou kvalitou potisku. Žádné informace.

7 Znaky na vnitřním proužku 17 Proužek matrice CD-R obvykle postrádá jakékoliv znaky nebo může obsahovat alfanumerický kód. Nemůže obsahovat takové údaje, jako je třeba logo nahrávací společnosti nebo katalogové číslo. Kód LBR 18 Disky CD-R nenesou kód LBR, protože neprošly procesem výroby matrice jako průmyslově vyráběná CD. Kód lisovací formy (Mould Code) 19 Disky CD-R obvykle kódy lisovací formy nemají. V některých zemích se ale musí povinně označovat kódem všechny formy a tedy i disky CD-R mohou být kódované. Potom budou mít kód přidělený výrobci CD-R, u něhož byl disk vylisován. Barevná vrstva 20 Jak již bylo zmíněno, disky CD-R obsahují i barevnou vrstvu, nejčastěji výrazně modré nebo zelené barvy. Každý disk s modrou nebo zelenou barvou, viditelnou na reflexním nátěru, je CD-R. Zlaté barvy se rozeznávají o něco obtížněji, protože někdy mají poněkud neurčitý vzhled (ze čtecí strany), čímž trošku připomínají disky DVD. Průhledné barvy jsou lidskému oku neviditelné. Tečkové kódy 21 Výrobci CD-R obvykle aplikují potisk tečkovými kódy do oblasti mezi stohovací kroužek a středový otvor. Tyto kódy obsahují sériové číslo výrobku a mohou kódovat i datum výroby a identifikaci výrobní linky, na které byl disk vyroben. Výrobci je využívají k účelům řízení jakosti. Tyto kódy jsou výrazné a sestávají z teček černého inkoustu. Na CD disky se takové kódy nepoužívají. Příklad číselného kódu použitého výrobcem CD-R Kódy M a P 22 Takzvané prázdné disky CD-R nejsou zcela prázdné. Ve skutečnosti nesou skryté kódy, které jsou přístupné speciálními softwarovými nástroji, použitými ve spojení s CD-R mechanikou v počítači. Tyto kódy obvykle identifikují, kde byl disk CD-R vyroben.

8 Viditelný kroužek 23 Jak je popsáno v kapitole 4.19, proces nahrávání informací na disk CD-R zahrnuje vypálení jamek do barevné vrstvy laserem. Tento proces zanechává viditelnou stopu ve formě kocentrického kroužku na povrchu čtecí strany disku. Ačkoli v určitých případech i lisovaná CD mohou obsahovat viditelné kroužky, jejich výskyt je obvykle zcela charakteristický pro vypálená CD-R a může být užitečnou indikací. 24 Přítomnost viditelného kroužku na CD-R znamená, že disk obsahuje data. V případě obsahu s audio- nebo audio/video záznamem může vyvolat další pátrání, zda je nahrávka legální. Zejména je ale důležitá, když je vyšetřovatel nucen určit, zda je CD-R prázdné, např. je-li celním úřadům ohlášena zásilka prázdných CD-R a existuje podezření, že disky obsahují nelegální nahrávky. Jsou známé případy, kdy jsou prázdné disky takticky umístěny na začátek a na konec spindlu disků a tím maskují ostatní disky obsahující pirátský materiál. Schopnost přehrávání 25 Disky CD-R, na rozdíl od CD-R/W, hrají na většině CD přehrávačů. V případě, že jsou zde nahrané skladby ve formátu MP3 nebo počítačová data, pro čtení obsahu bude ovšem potřeba počítačová mechanika. Příklad viditelného kroužku 26 Velcí zástupci hudebního průmyslu běžně nevyrábějí, nedistribuují ani neprodávají své produkty v komerčním měřítku na formátu CD-R. Je ale známo, že někteří malí výrobci, zabývající se národním repertoárem, hudbu na formátu CD-R produkují. Nástup vysokorychlostních vypalovaček CD-R, schopných vyrobit několik tisíc disků za den, může přinést změny výrobních metod. Další technický vývoj může vést k výrobě kompilací na CD-R formou legálních kiosků, ale ty by byly takto identifikovatelné zejména by se vyráběly na zakázku pro konkrétní zákazníky a nebyly by zasílány nebo prodávány ve velkém.

9 CDRW Přepisovatelný kompaktní disk 27 Disk CDR/W umožňuje přepis audio stop pomocí zapisovací CD mechaniky. 28 Proces vypalování informací na čistý disk CD-R poskytuje možnost identifikace konkrétní vypalovačky, na níž byl vypálen. Většina zapisovacích CD mechanik má identifikační číslo zvané Read Identity (Snímání identifikace) nebo RID kód. Když je zapisovací mechanika použita pro vypálení disku, tento kód je na použitý disk vypálen také. Kód je unikátní pro každou jednotlivou CD-R vypalovačku. Vyšetřování 29 Kód RID umožní vyšetřovatelům najít provozovnu, v níž je CD-R vypalovačka umístěna a prokazatelně spojit tuto vypalovačku s odhalenými produkty. Kompilace ve formátu MP3 30 Často se setkáme s disky CD-R, které obsahují hudbu ve formátu MP3. Tento formát znamená, že hudba byla digitálně zkomprimována s použitím speciálního softwaru, který umožňuje její uložení ve velmi zredukovaných souborech, obvykle kvůli přenosu po Internetu. Toto kompresní zařízení umožňuje pirátským výrobcům nahrát mnoho hodin hudby na jeden disk CD-R. Jeden kompilační disk CD-R ve formátu MP3 může obsahovat přes 150 skladeb (stejně jako asi 11 alb). Byly odhaleny případy, kdy zahrnul kompletní tvorbu určitého umělce nebo skupiny. Do dnešního dne zatím žádná nahrávací společnost autorizovanou kompilaci skladeb ve formátu MP3 nevydala, ani na CD ani na CD-R. Příklady produktů ve formátu MP3, každý obsahuje mnoho hodin hudby VCD Video kompaktní disk 31 Disky VCD jsou běžně dostupné na trzích v oblasti JV Asie a kombinují audio a video produkci. Zvukový obsah disku VCD je chráněn úplně stejně jako u standardního CD. Zdrojový materiál pro nelegální reprodukci může zahrnovat reprodukce popových videonahrávek často nízké kvality, populární televizní

10 programy i nahraná živá vystoupení. Vložený štítek obvykle udává, že obsah disku je VCD aby jej odlišil od standardního audio CD/CDR ale jinak grafická stránka je stejná (a často padělek). Přehrávání VCD vyžaduje speciální VCD přehrávač a ty nejsou mimo oblast JV Asie tak rozšířené. K přehrávání na monitoru počítače je nutná softwarová aplikace, která dokáže rozeznat digitální formát obsahu VCD např. XingMPEG layer, schopná přehrát soubory DAT. Zastavený záběr: úvodní obrazovka. Všimněte si pravopisných chyb Populární pirátský VCD produkt mezinárodního repertoáru DVD 32 DVD formát hudebního nosiče se stává stále dostupnější spotřebitelům. Výrobní procesy jsou podobné jako u CD (optický disk / lisostřiková technika), což umožňuje vyrábět disky DVD ve stovkách tisíců, a to relativně levně. Je zřejmé, že obrovské zisky, které mohou plynout z nezákonné výroby padělaných a pirátských kopií, lákají kriminální živly a organizovaný zločin. Navíc kapacita disku DVD pojme nejen nelegální replikaci tvorby jednoho umělce z několika alb často jsou ve formátu CDR/MP3 ale řadu, ne-li všechna alba většího počtu umělců. Na jednom DVD disku bylo objeveno 50 hodin nelegálně nahrané hudby a toto číslo zřejmě dále poroste.

11 ORIGINÁLNÍ PRODUKT (Příklad) PIRÁTSKÝ PRODUKT (Příklad) 50 alb (50 hodin) hudby PROHLÍDKA PRODUKTU 33 Nejsnazším způsobem rozlišení mezi pravým a pirátským produktem je posouzení okolností nálezu a vizuální kontrola. Samotné okolnosti nálezu již často naznačují, že produkt je nelegální. Jednou z nejzřetelnějších stop je cena. Většina z nás má představu o tržní ceně nahraného díla v naší oblasti a kde se obvykle prodává. Pirátský produkt je obecně prodáván za cenu značně pod tržní cenou a na příležitostných prodejních místech. 34 Tento oddíl se soustředí na provedení okamžité vizuální kontroly. Je-li to možné, opatřete si originál hudebního nosiče pro porovnání s pirátským produktem. Většinu pirátských kopií lze odhalit podle jejich vnějšího vzhledu. 35 Hudební průmysl usiluje a stará se o kvalitní prezentaci svých výrobků; zločinci ne, ti dělají co možná nejméně.

12 Pirátská kopie Kompilační disk neautorizované hudební kopie. Obal odlišný od originálu. Kopie bootlegu Neautorizovaná nahrávka duplikovaná a prodávaná bez svolení.

13 Padělaná kopie Zkontrolujte následující prvky na obalu: Padělky jsou kopírovány a baleny tak, aby připomínaly originál Legální Ostrost obrázků Kontrast barev Kvalita papíru Fotokopie na barevném papíře Potisk jen jedné strany papíru Odstraněné logo Bez katalogového čísla Ořízka nebo střih vložky Slavný umělec, neznámá nahrávací společnost Často vysoce kvalitní reprodukce Padělek

14 Všimněte si také rozdílů na vlastních discích. Legální Padělek Lepená etiketa (nálepka) Žádná grafická část Žádná nahrávací společnost Žádné ochranné známky nebo loga Padělek Kvalita padělků se značně liší. Při určování padělku a originálu často pomůže podrobné porovnání se zaručeně legální kopií.

15 Kvalitní tisk Moderní grafika Nahrávací společnost uvedena Ochranné známky a loga zřetelně vidět Legální Dávejte pozor na pravopisné chyby Padělaná kompilace

16 Typický pirátský disk Známky toho, že disk je zřejmě nelegální: Chybí značka, logo nebo ochranná známka nahrávací společnosti Na CD chybí titul i grafika Chybí kódy SID (viz následující odstavec)

17 Falešné nebo chybějící značky a P Copyright udává vlastnictví autorských práv ke zvukové nahrávce ke konkrétnímu datu P Publication udává datum vydání zvukové nahrávky Kódování nečitelné nebo vymazané Irelevantní číslo série Překlenujícím principem je DÁVEJTE POZOR NA ŠPATNOU KVALITU

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Historie. Děrné štítky

Historie. Děrné štítky Paměťová média Děrné štítky Historie Prvním paměťovým médiem byli děrné štítky. Jednalo se o většinou papírové štítky. Datová kapacita byla minimální, rychlost čtení malá a rychlost zápisu ještě menší.

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Ing. David Adamovský Strana: 1 Škola Integrovaná střední škola polygrafická Ročník Název projektu 1. ročník SOŠ Interaktivní metody zdokonalující

Více

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace

Autor: Bc. Miroslav Světlík. Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Paměťová média Autor: Bc. Miroslav Světlík Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_834 1. 11. 2012

Více

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran

Paměťová média. Jiří Beran. 14. srpna 2006. Paměťová média - 1 - Jiří Beran Paměťová média Jiří Beran 14. srpna 2006 Paměťová média - 1 - Jiří Beran 1 Úvod Co si intuitivně představit pod pojmem paměťová média? Jsou to např. CD, DVD, diskety, flash paměti a podobná zařízení, určená

Více

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu

2.10 Vnější paměti. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Ing. Martin Baričák. Název šablony Název DUMu. Předmět Druh učebního materiálu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Optické mechaniky EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.09 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Hardware. Ukládání dat, úložiště. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hardware Ukládání dat, úložiště Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Způsob záznamu informace na PC data existují na PC zakódovaná do dvojkové soustavy = formou hodnot 0

Více

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat

PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat ZÁZNAMOVÁ MÉDIA PRVNÍ ZÁZNAMOVÁ MÉDIA Děrný štítek z tenkého kartonu, informace je dána dírkou na určité pozici na běžném štítku je 80 nebo 90 sloupců dat Děrná páska historické paměťové médium, nahradila

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě.

Ochrana proti padělání karty začíná na samotné kartě. Který typ vizuálního zabezpečení zabezpečení je pro provedení je karet pro vaší provedení organizace karet ten vaší organizace pravý? ten pravý? Průřez kartou Prů řez Zabezpečení zakomponované NA kartě...

Více

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde )

Paměť počítače. dočasná / trvalá. Parametry pamětí : kapacita ( udává kolik dat se do paměti vejde ) Paměť počítače Paměť počítače dočasná / trvalá Paměť je místo pro dočasné (krátkodobé) nebo trvalé (dlouhodobé) uložení dat a programů. V počítače najdeme hlavní paměť a různé pomocné přídavné paměti.

Více

Název materiálu: Paměťová média

Název materiálu: Paměťová média Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk

Počítačové mechaniky. Autor: Kulhánek Zdeněk Počítačové mechaniky Autor: Kulhánek Zdeněk Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace Kód: VY_32_INOVACE_ICT_830 1.11.2012

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Digitální optický záznamový standard DVD

Digitální optický záznamový standard DVD Digitální optický záznamový standard DVD Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení DVD přehled vlastností standardu. Obrazové a zvukové formáty

Více

Digitální optický záznamový standard DVD

Digitální optický záznamový standard DVD Digitální optický záznamový standard DVD Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení DVD přehled vlastností standardu. Obrazové a zvukové formáty

Více

Výklad učiva: Co je to počítač?

Výklad učiva: Co je to počítač? Výklad učiva: Co je to počítač? Počítač je v informatice elektronické zařízení a výpočetní technika, která zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. Současný počítač se skládá z hardware, které

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště

VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN. Datová úložiště VY_32_INOVACE_2_3_INF_KN Datová úložiště Název výukového materiálu Datová úložiště Anotace Formou frontální prezentace se žáci dozví, jaké byly možnosti ukládání dat a současně si připomenou, jaká úložiště

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače

Výukový materiál. Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100, IČO: 70882380. Číslo a název DUMu: ESF 13/725 Uvnitř počítače Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02, tel.: 465534626, fax: 465 534 632, mail : slavik@zs-habrmanova.cz Bankovní spojení: KB Česká Třebová, č.ú. 42129-611/0100,

Více

Proč se na DVD vejde více dat než na CD? 27 Co jsou pity a landy? 27

Proč se na DVD vejde více dat než na CD? 27 Co jsou pity a landy? 27 O čem je tato kniha 9 KAPITOLA 1 Co je DVD a co umí 11 Proč vzniklo DVD 13 Kolik dat se vejde na DVD 14 Jaké základní formáty DVD existují? 16 Proč je DVD lepší než VHS 16 Co jsou DVD regiony 21 Co slouží

Více

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Standardní produkce P šířka (mm) originál boční složek ID x délka ( ) + počet kopií perforace v krabici položky 1 210x12 1+0 tab. ne 3 600 1002489 2 210x12 1+0

Více

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš

Základní části počítače. Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš Základní části počítače Skříň počítače ( desktop, minitower, tower) Monitor Klávesnice Myš 1. OBSAH SKŘÍNĚ POČÍTAČE 1.1 Základní deska anglicky mainboard či motherboard Hlavním účelem základní desky je

Více

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa 27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém

Více

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy

TISKOPISY. Nepotištěné tiskopisy TISKOPISY TISKOPISY Nepotištěné tiskopisy Nepotištěné tiskopisy Standardní produkce P šířka (mm) originál boční složek ID typ x délka ( ) + počet kopií perforace v krabici položky 1 210x12 1+0 tab. ne

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 3 Grada Publishing Nero + obsah.p65 3 4 Jak na Nero 6 v rekordnìm Ëase Jan Pecinovsk Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

12. Optické mechaniky a formáty

12. Optické mechaniky a formáty 12. Optické mechaniky a formáty Optické mechaniky (ODD - optical disc drive) v PC využívají ke čtení a zápisu na optická média laserové světlo. Některé mechaniky mohou jen číst z disku, ale většina mechanik

Více

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii

Optické disky. Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Optické disky Zkratkou CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) se označují nejen optická média, ale i mechaniky pro práci s těmito médii Existují i další formáty: CD-R (CD-Recordable) a CD-RW (CD-ReWritable),

Více

I. historie a motivace formátu. II. technické informace. III. DVD-Video, DVD-Audio, DVD Data. IV. HD budoucnost Blu-ray, HD DVD

I. historie a motivace formátu. II. technické informace. III. DVD-Video, DVD-Audio, DVD Data. IV. HD budoucnost Blu-ray, HD DVD I. historie a motivace formátu II. technické informace III. -Video, -Audio, Data IV. HD budoucnost Blu-ray, HD Strana 1 (celkem 7) I. historie a motivace formátu A, Historie Rok 1990 původně dva různé

Více

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA

EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA EXTERNÍ PAMĚŤOVÁ MÉDIA Páskové paměti Páskové paměti jsou typickým sekvenčním zařízením, to znamená, že pokud je potřeba zpřístupnit libovolnou informaci na pásce, je nutné, aby nejdříve byly přečteny

Více

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35

Hardware Skladba počítače. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Hardware Skladba počítače Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_35 Počítač Zařízení pro zpracováni dat (v souborech text, hudba, video) Počítačová

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

Magneto-optický disk (3) Optické disky

Magneto-optický disk (3) Optické disky Optické disky Čtení z optického disku je prováděno laserovým paprskem, který dopadá na médium a odráží se od něj. Následně jsou snímány jeho vlastnosti (např.intenzita,stáčení roviny polarizováného světla)

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 10 Přehrávače a rekordéry DVD-Video Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Přehled základních vlastností

Více

Podmínky značení výrobů FSC. FSC referenční kód: FSC-STD-40-201 (verze 1.0) Předmluva

Podmínky značení výrobů FSC. FSC referenční kód: FSC-STD-40-201 (verze 1.0) Předmluva Typ dokumentu: mezinárodní standard FSC Sféra působnosti: mezinárodní Stav dokumentu: konečná verze Datum: 1. říjen 2004 Odpovědný orgán: Mezinárodní centrum FSC Schvalovací orgán: Správní rada FSC Kontaktní

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_11 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Dovolujeme si Vám předat stručný návod, jak padělky odhalit a jednat v případě setkání s nimi.

Dovolujeme si Vám předat stručný návod, jak padělky odhalit a jednat v případě setkání s nimi. Vážení distributoři (prodejci) a zákazníci, Na stránkách internetových obchodů se sportovním zbožím se v poslední době vyskytlo mnoho padělaných výrobků sportovního vybavení značky YONEX. Jedná se pouze

Více

Analogový magnetický záznam obrazových signálů

Analogový magnetický záznam obrazových signálů Analogový magnetický záznam obrazových signálů Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Způsoby záznamu obrazových signálů. Analogový

Více

Analogový magnetický záznam obrazových signálů

Analogový magnetický záznam obrazových signálů Analogový magnetický záznam obrazových signálů Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Způsoby záznamu obrazových signálů. Analogový

Více

Patentové spory, nucené licence, náhrada škody Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc ČVUT, fakulta strojní, 26. 11. 2007

Patentové spory, nucené licence, náhrada škody Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc ČVUT, fakulta strojní, 26. 11. 2007 Patentové spory, nucené licence, náhrada škody Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc ČVUT, fakulta strojní, 26. 11. 2007 PROGRAM SEMINÁŘE Porušování práv z duševního vlastnictví Spory z průmyslového a jiného duševního

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Uživatelský manuál. Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001

Uživatelský manuál. Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001 Uživatelský manuál Mini DVR na 1 kameru OXE MDV1001 Vlastnosti DC 12V adaptér 1 video vstup a 1 video výstup ARM + DSP technologie kombinovaná s prvotřídní technologií komprese Podpora paměťové TF karty

Více

Typy externích paměťových médií

Typy externích paměťových médií Záznamová média MO disky, ZIP, JAZ, Bernoulliho disky, magnetopáskové jednotky, paměťové karty Magneto-optický disk Záznam je prováděn do magnetické vrstvy za současného působení laserového paprsku vysoké

Více

Úvod 9. Základní komponenty balíku Nero 12. Instalace balíku Nero 15. Rychlá práce s Nero StartSmart 20. Základní vypalování v Nero Express 34

Úvod 9. Základní komponenty balíku Nero 12. Instalace balíku Nero 15. Rychlá práce s Nero StartSmart 20. Základní vypalování v Nero Express 34 Obsah Úvod 9 Vypalování jako základ 9 Foto, hudba a filmy co hrdlo ráčí 9 Konvence použité v knize 10 1 Balík Nero 8 a jeho instalace 11 Základní komponenty balíku Nero 12 Možnosti vypalování CD a DVD

Více

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY

SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY SEKCE J INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 58 Vydavatelské služby 58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské služby 58.11 Vydávání knih 58.11.1 Knihy v tištěné podobě 58.11.11 Učebnice

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat

Maturitní otázka z POS - č. 6. Optické nosiče dat Optické nosiče dat standardy CD publikované v barevných knihách optické nosiče dat 1. generace (CD) charakteristika, typy, kapacita optické nosiče dat 2. generace (DVD) charakteristika, typy, kapacita

Více

POSKYTUJE ORIGINÁLNÍ DÍLY PRO NOVÁ IDENTITA BUDE KOMBINOVAT A INDIVIDUALIZOVAT ZNAČENÍ 12 ZNAČEK ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CNH INDUSTRIAL ZA ÚČELEM:

POSKYTUJE ORIGINÁLNÍ DÍLY PRO NOVÁ IDENTITA BUDE KOMBINOVAT A INDIVIDUALIZOVAT ZNAČENÍ 12 ZNAČEK ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CNH INDUSTRIAL ZA ÚČELEM: NOVÉ ZNAČENÍ DÍLŮ SILNĚJŠÍ SPOLEČNĚ POSKYTUJE ORIGINÁLNÍ DÍLY PRO NOVÁ IDENTITA BUDE KOMBINOVAT A INDIVIDUALIZOVAT ZNAČENÍ 12 ZNAČEK ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CNH INDUSTRIAL ZA ÚČELEM: posílení značky CNH Industrial

Více

exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1

exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 2 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 3 Svobodně rozhodovat o svém životě

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média

HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Variace 1 HW složení počítače, tiskárny, skenery a archivační média Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. HW složení

Více

Kompletní průvodce programem Nespalte se

Kompletní průvodce programem Nespalte se Nespalte se při vypalování CDBurnerXP 4 Potřebujete občas vypálit CD nebo DVD médium, převést hudbu anebo si vytvořit obal DVD? Pokud netrváte na profesionálních funkcích a umíte ocenit jednoduché a přehledné

Více

Informatika teorie. Vladimír Hradecký

Informatika teorie. Vladimír Hradecký Informatika teorie Vladimír Hradecký Z historie vývoje počítačů První počítač v podobě elektrického stroje v době 2.sv. války název ENIAC v USA elektronky velikost několik místností Vývoj počítačů elektronky

Více

Úvod do programování a práce s počítačem 2

Úvod do programování a práce s počítačem 2 Úvod do programování a práce s počítačem 2 Typy paměti RWM, RAM (Read Write Memory, Random Access Memory) provádí se zápis i čtení závislost na napájecím napětí SRAM» statická» jednou zapsaná informace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Paměťová média

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Tyros4: Základní body

Tyros4: Základní body Tyros3 vs Tyros4 Kompletně přepracovaný vokální harmonizér - VH2. Tyros3 měl vokální harmonizér,tyros4 má však nový a mnohem lepší systém vokální ho harmonizéru se syntetickým vokodérem. Tyros4 také nabízí

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 1 Ukládání videa Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 Datová média Magnetická média Elektronická média Optická média Technologické

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

HELLO MY NAME IS OBÁLKA

HELLO MY NAME IS OBÁLKA HELLO MY NAME IS OBÁLKA info@obalkapraha.cz Ahoj! Jmenuji se OBÁLKA a jsem v Praze nová. Moje nejstarší sestra pochází z Londýna. Mé další sourozence dnes najdete v mnoha evropských metropolích, např.

Více

Zapsán u MÚ (OŽÚ) v Soběslavi pod ev. č.: 330805-85187, 330805-85457 a MS/00034/2010/02/ŽÚ/Vá

Zapsán u MÚ (OŽÚ) v Soběslavi pod ev. č.: 330805-85187, 330805-85457 a MS/00034/2010/02/ŽÚ/Vá Kontakty Zde naleznete informace o tom, kdo Vámi oblíbené hity nabízí, kde sídlí a kde si můžete vybrané zboží osobně vyzvednout. Na níže uvedené kontakty můžete směřovat jakékoliv dotazy, připomínky,

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zprovoznění počítače a mechaniky pro pálení 15 Windows XP: stačí vložit cédéčko a pálit 15 Je to opravdu tak jednoduché? 18

Zprovoznění počítače a mechaniky pro pálení 15 Windows XP: stačí vložit cédéčko a pálit 15 Je to opravdu tak jednoduché? 18 Úvod 9 Kapitola 1: Vypalování snadno a rychle 11 Co k tomu potřebuji? 13 Zprovoznění počítače a mechaniky pro pálení 15 Windows XP: stačí vložit cédéčko a pálit 15 Je to opravdu tak jednoduché? 18 Kapitola

Více

Praktické řešení pro videokameru!

Praktické řešení pro videokameru! Praktické řešení pro videokameru! DVD 8 cm www.verbatim-europe.com Proč právě Verbatim? Společnost Verbatim nabízí kompletní řešení pro veškeré vaše potřeby archivace. Od optických médií a paměťových karet

Více

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ

VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ VYUŽÍTÍ SYSTÉMŮ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE V KONFEKČNÍ VÝROBĚ ČÁROVÉ KÓDY nejstarší a nejrozšířenější metoda automatické identifikace pro automatický sběr dat kombinace tmavých čar a světlých mezer data

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

Neznalost zákona neomlouvá

Neznalost zákona neomlouvá Neznalost zákona neomlouvá Kdo ukradne rohlík, je zloděj, kdo zkopíruje cédéčko, je šikovnej? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Autorské právo Autorské dílo Práva osobnostní a majetková

Více

kotoučky Pokladní kotoučky

kotoučky Pokladní kotoučky KOTOUČKY Pokladní >>> Kotoučky se používají do registračních pokladen, diagnostických přístrojů, měřidel, atd. průměr kotoučku >>> Značení: šířka kotoučku / průměr kotoučku / průměr dutinky [mm] Příklad:

Více

Než začnete přístroj používat

Než začnete přístroj používat VIGYÁZAT Při manipulaci s ovladači zvuku během jízdy buďte velmi opatrní a věnujte veškerou pozornost bezpečnosti. V opačném případě byste mohli způsobit nehodu. Nastavte hlasitost tak, abyste vždy slyšeli

Více

EDUCATION GALLERY. Zadávací dokumentace

EDUCATION GALLERY. Zadávací dokumentace EDUCATION GALLERY Zadávací dokumentace k výběrovému řízení podle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách na dodávku zboží výpočetní techniky pro učebnu a kancelář Education Gallery,o.p.s a 12 vybraných

Více

Nové barevné diktafony s flash pamětí a MP3 přehrávačem

Nové barevné diktafony s flash pamětí a MP3 přehrávačem Tisková zpráva 23. listopadu 2009 Nové barevné diktafony s flash pamětí a MP3 přehrávačem Digitální diktafony Sony 3 v 1 nabízí barevný design, možnost přehrávání MP3 souborů a ukládání dat přes USB Čistý

Více

Práce se Seznamem zboží

Práce se Seznamem zboží Práce se Seznamem zboží Určení Seznamu zboží Seznam zboží slouží zejména k aktivním EDI operacím, zejména ke změně identifikátorů zboží, názvů zboží a přepočtu objednacích množství. Řeší se jím docela

Více

POMŮCKA K ROZPOZNÁNÍ PIRÁTSKÝCH NAPODOBENIN AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL

POMŮCKA K ROZPOZNÁNÍ PIRÁTSKÝCH NAPODOBENIN AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL POMŮCKA K ROZPOZNÁNÍ PIRÁTSKÝCH NAPODOBENIN AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL Česká protipirátská unie (ČPU) sdružuje distributory vydávající přes 95% běžné produkce videokazet a DVD s filmy a jinými audiovizuálními

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění Specifikace předmětu plnění Notebook Procesor Operační systém Pevný disk Min. 2000 dle Passmark CPU mark Win7 Pro CZ nebo Win 8 Pro CZ min. 4 GB min. 300 GB Displej matný, 13,3"-15,6" Rozlišení displeje

Více

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře

Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře Přenášení nikdy nevypadalo tak dobře Externí pevný disk www.verbatim-europe.com Proč právě společnost Verbatim? Společnost Verbatim nabízí ucelené řešení pro všechny vaše potřeby. Od optických médií a

Více

Obecný popis základní jednotky

Obecný popis základní jednotky Obecný popis základní jednotky Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Zatímco bez monitoru či klávesnice by principiálně počítač jako takový mohl fungovat, skříň je neodmyslitelná, tj. je nejdůležitějším

Více

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011

AUTORSKÝ ZÁKON IKT. Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 IKT AUTORSKÝ ZÁKON Mgr., Bc. Jana Maříková Září 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Č.j.:TACR/3635/2012. Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Č.j.:TACR/3635/2012 Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. VYSVĚTLENÍ POJMŮ... 3 3. PRAVIDLA PRO PUBLICITU... 4 4. TYPY VÝSLEDKŮ... 5 5. TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

Více

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY Co jsou LGP panely? LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel

Více

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání

Video. Co je to video. Vlastnosti videa. Frame rate. Prokládání Video Co je to video Video je technologie, která zaznamenává a přehrává sérii po sobě jdoucích obrázků. K přenosu videa se používají elektrické signály. Elektrické signály v sobě zapouzdřují složku RGB.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_20 Sada: Digitální fotografie Téma: DVD promítání a tisk fotografií Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více