Rumunsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Rumunska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rumunsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Rumunska"

Transkript

1 Rumunsko 1. Význam služeb v národní ekonomice Rumunska Globalizace a integrace do EU, větší specializace v obchodě, delokalizace a příliv PZI všechny tyto faktory vytváří v Rumunsku nové příležitosti pro podnikání ve službách a pro dovoz i vývoz služeb, a to zejména dopravních, konzultačních, projektantských, finančních atd. V poslední době lze v Rumunsku zaznamenat růstové tendence a zvyšující se podíl služeb na tvorbě HDP. Služby se v Rumunsku na celkovém růstu hospodářství, který byl 5,8 % za období leden až září 2007 podílely 3,4%, tj. 58,6% nárůstu HDP. Oblast stavebnictví se přitom vykazuje samostatně a na růstu hospodářství se podílela 2 %, což představuje 34,5% nárůstu HDP. V sektoru služeb bylo v roce 2005 (aktuálnější data nejsou bohužel k dispozici) zaměstnáno 39% pracujících a v sektoru stavebnictví 5,5 % pracujících, přičemž vzhledem k vývoji a dynamice v těchto sektorech (zvláště stavebnictví) se podíl pracujících nepochybně zvýšil. Mezi perspektivní obory služeb patří stavebnictví, některé podnikatelské služby, dopravní služby, telekomunikace a IT služby, energetika, finanční služby. V této souvislosti je třeba uvést, že obecná představa o dostatku levné kvalifikované pracovní síly v Rumunsku není úplně pravdivá. Mnoho Rumunů odešlo a odchází pracovat do jiných zemí v EU i mimo EU a Rumunsko se začíná potýkat s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Největší nedostatek lze zaznamenat v oblasti stavebnictví, které prožívá doslova boom a je nejrychleji rostoucím sektorem rumunské ekonomiky. Podnikatelské služby - zahrnují právní a učetní služby, poradenství, marketing, reklamu, public relations, recruitment, organizování veletrhů a konferencí, apod. Právní a učetní služby včetně daňového poradenství jsou v Rumunsku, s ohledem na často se měnící právní prostředí, velmi důležité. Z toho a z velikosti tohoto rozvíjejícího trhu lze dovozovat také jejich perspektivu. V Rumunsku se v této oblasti již etablovaly také některé české firmy. Poradenství, konzultační služby jsou vzhledem k stále sílícímu zájmu zahraničních firem o rumunský trh velmi vyhledávané a představují také velmi perspektivní odvětví. Jako všude na světě kraluje i v Rumunsku v této oblasti velká čtyřka 1, nicméně stále zůstává dost prostoru i pro ostatní zájemce. Z konkrétních oblastí, kde jsou často tyto služby využívány, lze uvést např. energetiku (alternativní zdroje energie), privatizační projekty a akvizice, bankovní trh, čerpání strukturálních fondů, pojišťovnictví. Agentury práce hospodářský růst (provázený stále větším zájmem zahraničních firem se v Rumunsku etablovat a zaměstnat místní pracovníky), společně s postupným úbytekem 1 PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte a Ernst & Young 1

2 populace a migrací za prací do ciziny, začíná přinášet nedostatek pracovní síly. Služby zprostředkovatelských agentur proto nabírají na významu. IT kvůli ekonomické situaci v Rumunsku v 90. letech měl tento sektor pomalejší start než v jiných zemích střední a východní Evropy, v posledních letech však jako v jiných oblastech zaznamenal zásadní růst a posun. Nicméně prostředky investované do hardware stále převyšují investice do software a IT služeb. Navíc jsou to zatím velké projekty ve velkých rumunských společnostech, které táhnou oba segmenty vzhůru, v návaznosti na privatizační proces. Přesto se do budoucna předpokládá, že převáží software a IT služby, neboť jsou zde růstové faktory v podobě značné potřeby renovace a rozvoje IT systémů ve veřejných institucích. Velké privatizované společnosti stále potřebují restrukturovat své IT systémy. Dále pak dá předpokládat zvýšená poptávka po zabezpečení IT systémů tedy tvorba a implementace bezpečnostních systémů. Specifickou oblastí v rámci IT, která je považována za budoucího tahouna IT sektoru, jsou tzv. ERP systémy (systémy pro řízení zdrojů společnosti). Rumunský trh je zatím nerozvinutý a licence pro tento software bývají poměrně nákladné. Přesto kvůli ekonomickému růstu země, růstu kupní síly, zvyšujícímu se vědomí potřeby kvalitně a efektivně řídit procesy ve firmě, vstupu země do EU a dalším faktorům se bude poptávka po tomto softwaru do budoucna zvyšovat. Maloobchod motorem ekonomického růstu Rumunska je v prvé řadě domácí poptávka. Jak se postupně zvyšuje koupěschopnost obyvatel, utrácejí tito stále více za spotřební zboží. Tento trend v kombinaci se vstupem země do EU (tj. s odbouráním cel a poklesem nákladů uvnitř distribučního řetězce) a donedávna stabilní mírou inflace podněcuje stavby nových supermarketů a nákupních center po celé zemi. Na trhu se přitom rychle etablují mezinárodní řetězce jako Carrefour, Kaufland nebo Auchan. Finanční služby sektor finančních služeb představuje další dynamicky se rozvíjející oblast, zvláště pak bankovnictví, pojišťovnictví, leasing a nově také trh s privátním penzijním pojištěním. Navzdory výraznému růstu v několika minulých letech mají bankovní služby stále silný růstový potenciál. Souvisí to s hospodářským růstem a zvyšující se poptávkou po těchto službách. Banky v honbě za zákazníkem masivně posilují sítě svých poboček a zavádějí nové technologie. Navíc centrální banka vydala v květnu 2007 méně přísná pravidla ohledně spotřebitelských úvěrů a hypoték, což vedlo komerční banky k tomu, aby jim centrální banka co nejrychleji schválila jejich vlastní pravidla. V důsledku to přineslo nárůst žádostí o půjčky a úvěry zejména v oblasti nemovitostí. Pojišťovnictví v roce 2007 podle odhadu poroste mezi meziročně o 30%. Největší podíl okolo 80% připadá na všeobecné pojištění, přičemž však největší růstovou dynamiku zaznamenává životní pojištění (nárůst o 60%) a pojištění úvěrů (nárůst o 133%). V roce 2006 zaznamenal leasing v Rumunsku nárůst 62%. V roce 2007 se očekává nárůst zhruba 32%. Až tři čtvrtiny přitom představuje leasing automobilů, 5% připadá na leasing v oblasti nemovitostí a zbývající pětina pak na leasing průmyslových zařízení apod. 2

3 Trh s penzijním pojištěním zaznamenává raketový růst, neboť v září 2007 vstoupila v platnost legislativa o povinném penzijním pojištění (tzv. II. pilíř). Společnosti na trhu využívají mediální kampaně kolem II. pilíře i v oblasti dobrovolného pojištění (tzv. III. pilíř). Cestovní ruch, ubytovací a stravovací služby - rok 2006 přinesl pro rumunsky turistický sektor mnoho nepříjemných událostí (ptačí chřipka, záplavy atd.) a v důsledku toho došlo k poklesu zájmu o Rumunsko - turistický průmysl generoval nejmenší podíl na HDP v celé EU. V roce 2007 se situace v tomto segmentu zlepšila a národní asociace cestovních kanceláří ANAT odhaduje růst sektoru o 10%. Současně Národní statistický úřad (INS) potvrzuje 27,3% narůst v počtu cizích turistů, kteří přicestovali do Rumunska v prvních 9 měsících tohoto roku. Cílovými destinacemi rekreační turistiky jsou pak hlavně pobřeží Černého moře a rumunské hory. Důležitou roli začíná hrát v souvislosti s rozvojem ekonomiky a zahraničními investicemi i obchodní turistika, jejíž meziroční růst odhaduje ANAT na 10%. S tím také souvisí potřeba ubytovacích kapacit pro krátkodobé pobyty, což se odráží v nárůstu počtu hotelů, ubytovací a stravovacích zařízení. Pro rok 2008 předpokládá ANAT stagnaci nebo jen mírný nárůst v počtu zahraničních turistů, nicméně i tak předpokládá, že tento sektor by měl za let dosáhnout hodnoty kolem 12% HDP. Stavebnictví - produkce rumunského stavebnictví v r meziročně vzrostla o 19,43%, což představovalo cca 10% nárůstu oproti předchozímu roku. V roce 2007 (leden až září) pak stavebnictví dosáhlo meziročního růstu dokonce kolem 34%. Hlavní příčinou tohoto vývoje jsou nepochybně velké investice v této oblasti, které podněcují stavební boom. Ten se ještě zvýšil po vstupu Rumunska do EU a tento trend bude zřejmě ještě pokračovat. Výrazně limitujícím faktorem se však stává nedostatek kvalifikované pracovní síly. Staví se a rekonstruuje v podstatě po celé zemi. Přitom podíl novostaveb na celkové produkci tvoří přibližně 29 %. Z toho přibližně pětinu představují residenční a čtvrtinu neresidenční budovy. Co se týče trendů, právě podíl residenčních staveb roste a to na úkor ostatních, např. infrastrukturních staveb. Nicméně na obnovu a rozvoj infrastruktury jsou vyčleněny značné prostředky ze strukturálních fondů EU, ale i z dalších zdrojů jako Světové banky, Banky pro obnovu a rozvoj. Např. do roku 2013 se počítá se stavbou 2100 km dálnic a silnic. Na trhu je již etablována celá řada zahraničních subjektů z oboru jako BECHTEL, STRABAG, BOUYGUES, HOLCIM, BRAMAC, WIENERBERGER, SWIETELSKY a celá řada dalších, takže konkurence je velmi silná a trh do značné míry zaplněn. Nicméně rumunské firmy zatím stále mají zájem o spolupráci s českými partnery, zejména pokud se jedná o formu subdodávky v rámci většího celku, respektive mají zájem na zakládání konsorcií s našimi firmami při tendrech. Doprava (údaje k ) prošla od devadesátých let fundamentálními změnami, které ovlivnily a změnily některé trendy. Byl to zejména útlum některých odvětví průmyslu napojených na železniční dopravu, nedostatečné investice do dopravní infrastruktury, nárůst počtu osobních vozidel, které vedly k značné redukci množství zboží přepravovaného po železnici, změně v mezinárodních dopravních tocích, k omezení v oblasti říční dopravy a k obrovskému nárůstu dopravy na silnicích. 3

4 Struktura a dynamika výkonu nákladní přepravy (t/km) Druh dopravy 2005 mil. t x km (60842 v roce 2004) 2005 t x km v % ,2 celkem z toho: železniční doprava ,4 říční ,0 automobilová ,4 námořní 140 0,2 34,0 potrubní ,5 2004/2005 dynamika (%) Silniční doprava vévodí rumunské dopravě jak v množství přepraveného zboží celkem, tak v množství na kilometr. Rumunská síť silnic představuje km, z čehož tzv. národní cesty (včetně dálnic a evropských silnic) činí km. Silniční doprava zaznamenává v posledních letech dynamický nárůst a to nejen z důvodů uvedených výše, ale také kvůli dynamicky se rozvíjejícímu rumunskému trhu. Vstup Rumunska do EU tuto tendenci pouze zvýraznil. V této oblasti podnikají i české firmy, přičemž některé z nich se v Rumunsku již etablovaly. Železniční doprava celková délka železniční sítě je km, z toho elektrifikovaných je 4000 km. I když železniční doprava zaznamenala v minulých letech kolísání a mírnou stagnaci, představuje společně se silniční dopravou páteř rumunské dopravy. V letech se počítá i s investicemi do této oblasti a rozvojem tohoto druhu dopravy, neboť železniční doprava je akcentována v celé EU (transevropské sítě a životní prostředí). Telekomunikace v roce 2006 dosáhl rumunský telekomunikační trh hodnoty 3,312 mil. EUR a zaznamenal meziroční nárůst o téměř 20%. Rostl zejména trh mobilní telefonie (podíl 64%), internetu a datových služeb (10%) na úkor pevných linek (26%). V roce 2003 došlo k liberalizaci domácích i mezinárodních hovorů a první viditelné efekty se dostavily zhruba po dvou letech. I když si operátor Romtelecom stále zachovává dominanci na trhu, musí čelit pomalu rostoucímu počtu konkurenčních operátorů, kteří využívají kabelové televize, internetového volání a dalších technologií (RCS&RDS, UPC, Atlas Telecom, Radiocom). Mobilní operátoři jsou v Rumunsku čtyři: Orange, Vodafone, Zapp a Cosmote, přičemž ve všech je přítomen cizí kapitál. Velmi zajímavý segment telekomunikačního trhu z hlediska perspektiv představuje trh internetu a datových služeb, který vzrostl od roku 2004 o 70%. Na konci roku 2006 bylo v Rumunsku více než 1400 poskytovatelů internetu, což je 6x více než v roce Očekává se další výrazný růst v souvislosti se snižováním cen, zvyšováním počtu počítačů a počítačové gramotnosti mezi populací a rovněž s ohledem na nabídky operátorů kabelové televize a mobilních sítí. Ke konci roku 2006 byl sice počet připojení k internetu zhruba 3 miliony, což představuje opět šestinásobný nárůst od roku 2003, ale co se týče celkové penetrace, ta představuje zatím pouze 12%. 4

5 V této souvislosti je dále třeba uvést, že Rumunsko je v oblasti telekomunikaci (a rovněž IT viz. výše) nejen perspektivním trhem, ale je také známo svými technickými universitami (Cluj, Jasy). Kvalita absolventů s dobrou znalostí cizích jazyků pak do země rovněž láká cizí investory, např. Nokii. Energetika - státní energetický systém, který ještě v nedávné minulosti představoval státní podnik CONEL, byl reorganizován na čtyři - dosud státní společnosti: Termoelectrica, Hidroelectrica, Transgaz a Electrica. Kromě toho ještě existuje v oblasti atomové energie rovněž státní společnost - Nuclearelectrica. Privatizace dosud proběhla v části společnosti Electrica čtyři z osmi regionálních poboček byly privatizovány (ENEL, ČEZ, E.ON). Další privatizace se zatím zastavila, neboť vláda má v plánu vytvoření státní energetické společnosti z podniků ve státních rukách. Zatím není zřejmé, které zbývající neprivatizované podniky se stanou její součástí. V oblasti jaderné energetiky se počítá s rozšířením stávající elektrárny Cerna Voda o další dva bloky do roku Zatím nepříliš rozvinutá je v Rumunsku oblast alternativních zdrojů energie. V energetickém sektoru je vzhledem k růstu hospodářství a zvyšující se poptávce po elektrické energii, ropě i plynu velký potenciál, což láká zahraniční investory. Ropný průmysl tvoří páteř rumunského hospodářství a hlavním hráčem na něm je společnost PETROM, kde nadpoloviční podíl zprivatizoval rakouský OMV za zhruba 150 mil. EUR. Společnost ovládá 40% trhu s pohonnými hmotami, denně zpracovává přes barelů ropy (2x více než OMV), kapacita rafinerií je cca. 8 mil. tun/rok, má necelých zaměstnanců, 145 aktivních skladovacích kapacit, tržby přes 2, mld. EUR v roce 2005 a pobočky v 6 dalších zemích. Druhým subjektem na rumunském trhu je ROMPETROL, který donedávna většinově patřil jednomu kontroverznímu rumunskému podnikateli (Dinu Patriciu), členovi vládní Národní liberální strany (PNL). Nicméně i tento podnik je dnes v rukou zahraničního investora a sice kazašské státní společnosti KazMunaiGaz. Dalšími společnostmi na trhu jsou MOL (koupil v roce síť čerpacích stanic Shell), LUKOIL, ARAL, AGIP a ESSO. Uhlí - v Rumunsku je několik jednotek, které používají technologie na bázi zpracování uhlí a o ty je mezi investory značný zájem, mj. se o ně zajímá i ČEZ. Tyto jednotky jsou již několik let v prioritách energetické koncepce vlády, ale zatím je zamýšlený proces jejich reorganizace a restrukturalizace stále posouván. Jedná se o Energetický komplex TURCENI (sestávající z elektrocentrály Turceni a dolů Jilt a Dragotseti a využití železniční dopravy při přepravě, Energetický komplex ROVINARI (z elektrocentrály Rovinari a dolů Rovinari) a komplexu CRAIOVA (elektrocentrála Craiova II a elektrocentrála Isalnita a Ruget-Secui). Podle oficiálních zdrojů jsou zásoby černého uhlí zhruba 721 mil. tun, hnědého uhlí 65 mil. tun a lignitu mil. tun. 5

6 2. Postavení služeb v zahraničním obchodě Rumunska 2.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami v roce 2006 bylo exportovány služby v celkové hodnotě mil. USD v roce 2006 byly importovány služby v celkové hodnotě mil. USD na světovém exportu služeb se Rumunsko podílelo 0,25% na světovém importu služeb se Rumunsko podílelo 0,26% Vývoj zahraničního obchodu se službami v Rumunsku v letech znázorňuje graf č.1. Vývoj zahraničního obchodu se službami Rumunska v letech (v mil. EUR) Graf č (1-9) export import Po mírném přebytku v letech 2002 (saldo 5 mil EUR) a 2003 (saldo 26 mil EUR) došlo v letech 2004 a 2005 k značnému propadu (saldo mil EUR, respektive mil EUR). V roce 2006 znovu došlo k obratu (saldo 6 mil EUR) a letošním roce zatím zahraniční obchod se službami také vykazuje přebytek, a to 189 mil EUR. 2.2 Služby v celkovém zahraničním obchodě Rumunska Podíl služeb na celkovém exportu Rumunska byl v roce 2006 přibližně 17,6%. Podíl služeb na celkovém importu byl cca 12,8%. Obchod se zbožím vykázal v roce 2006 deficit ve výši mil. EUR. Export zboží dosáhl hodnoty mil. EUR a meziročně se zvýšil o 16%. Import zboží dosáhl částky mil. EUR a oproti předchozímu roku se zvýšil o 25%. Obchod se službami zaznamenal v roce 2006 přebytek, a to ve výši 6 mil. EUR. Export služeb dosáhl hodnoty mil. EUR, což znamená jeho zvýšení o 34%. Importovány byly služby v hodnotě mil. EUR, což představuje 24% nárůst oproti předchozímu roku. 6

7 2.3 Odvětvová struktura zahraničního obchodu se službami Odvětvovou strukturu exportu a importu služeb v roce 2006 znázorňuje graf č.2. Struktura zahraničního obchodu se službami v Rumunsku v roce 2006 (v mil. EUR) Graf č.2 export import saldo doprava cestovní ruch ostatní služby Z grafu je zřejmé, že největší podíl na exportu služeb měly ostatní služby, jejichž export dosáhl hodnoty 2990 mil. EUR, což představuje cca 54,2 % podíl na celkovém exportu služeb. Podíl dopravy byl 27% a dosáhl hodnoty 1489 mil. EUR. Podíl cestovního ruchu byl cca 18,8% a dosáhl hodnoty 1034 mil. EUR. Situace v oblasti importu je velmi podobná. Největší podíl měly ostatní služby, a to cca 46,5% při celkové hodnotě mil. EUR. Podíl cestovního ruchu byl 18,8% a dosáhl hodnoty 1035 mil. EUR. Služby v oblasti dopravy měly v roce 2006 na celkovém importu služeb podíl 34,7% při hodnotě 1913 mil. EUR. Rumunsko vykázalo v roce 2006 deficit obchodní bilance v oblasti dopravy, který koresponduje s prohlubujícím se deficitem zahraničního obchodu se zbožím. Mizivý deficit obchodní bilance zaznamenává i cestovní ruch. Naproti tomu přebytek vykazují ostatní služby. Pro srovnání je níže uveden graf odvětvové struktury obchodu se službami za prvních devět měsíců roku Graf č.3 Struktura zahraničního obchodu se službami v Rumunsku v roce 2007 (1-9) (v mil. EUR) export import saldo doprava cestovní ruch ostatní služby 7

8 Z grafu lze vyčíst jisté posilování trendů ve všech třech oblastech, ale vzhledem k výkyvům mezi léty nelze stoprocentně říci, zda a jak dlouho tyto trendy vydrží. Za prvních devět měsíců roku 2007 měly největší podíl na exportu služeb opět ostatní služby, jejichž export dosáhl hodnoty 3379 mil. EUR, což představuje cca 63,3 % podíl na celkovém exportu služeb. Podíl dopravy byl 24,5 % a dosáhl hodnoty 1308 mil. EUR. Podíl cestovního ruchu byl 12,1% a dosáhl hodnoty 647 mil. EUR. Co se týče importu služeb, měly největší podíl ostatní služby, a to cca 51,4 % při celkové hodnotě 2643 mil. EUR. Podíl cestovního ruchu byl 15,5 % a dosáhl hodnoty 799 mil. EUR. Služby v oblasti dopravy měly v roce 2006 na celkovém importu služeb podíl 33,1 % při hodnotě 1703 mil. EUR. Rumunsko vykázalo v roce 2006 deficit obchodní bilance v oblasti dopravy, který koresponduje s prohlubujícím se deficitem zahraničního obchodu se zbožím. Mizivý deficit obchodní bilance zaznamenává i cestovní ruch. Naproti tomu přebytek vykazují ostatní služby. 3. Vzájemná spolupráce s ČR v oblasti služeb 3.1 Vývoj vzájemné výměny služeb Vývoj vzájemné obchodní výměny v oblasti služeb v letech znázorňuje graf č. 4. Vývoj zahraničního obchodu se službami mezi ČR a Rumunskem v letech (v mil. CZK) Graf č , , ,0 500,0 0, export import saldo V posledních letech můžeme zaznamenat dynamický rozvoj česko rumunské bilaterální spolupráce v oblasti služeb. Dle údajů ČNB, dosáhla celková výměna služeb v roce 2006 hodnoty 2 512,4 mil. CZK a oproti roku předchozímu se tak zvýšila o 42,3%. Export služeb z ČR do Rumunska dosáhl celkové hodnoty 1 770,7 mil. CZK a na celkovém obratu se podílel cca 70,5%. Importovány byly služby v hodnotě 741,7 mil. CZK, což je cca 30% celkové obchodní výměny. 8

9 3.2 Odvětvová struktura Odvětvovou strukturu exportu služeb ČR do Rumunska, v základním členění na služby cestovního ruchu, dopravu a ostatní služby, znázorňuje graf č. 5. Graf č.5 Vývoj struktury exportu služeb do Rumunska v letech (v mil. CZK) ,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900, ,0 doprava cestovní ruch ostatní služby Z grafu je zřejmé, že v posledních letech dochází k nárůstu ve všech odvětvích služeb, přičemž rapidní rozvoj zaznamenala zejména oblast ostatních služeb. Co se týká odvětvové struktury, došlo k jejím výrazným změnám, od převahy sektoru cestovního ruchu v roce 2004 až po dominantní postavení oblasti služeb v roce Největší podíl na exportovaných službách měly tedy v roce 2006 ostatní služby, a to 51%, přičemž jednoznačně nejvýznamnější podíl měli obchodní operace se zbožím a ostatní služby související s obchodem a dále různé obchodní, odborné a technické služby. Podíl služeb cestovního ruchu byl 35% s převahou soukromých cest. Podíl dopravy na českém vývozu do Nizozemska byl cca 14%, s převahou silniční a železniční dopravy. 3.3 Perspektivy budoucí spolupráce Rumunsko je pro české exportéry služeb nepochybně perspektivním partnerem pro budoucí spolupráci. Česká republika je v Rumunsku vnímána pozitivně. Vzájemné vztahy nejsou zatíženy negativními momenty v minulosti, a to vytváří společně s potenciálem českých exportérů a možnostmi rumunské trhu optimální kombinaci. Čeští podnikatelé zde mají již řadu obchodních zkušeností i kontaktů z dřívějších let, znají místní podmínky a na tyto zkušenosti a vazby je možné navázat i v případě exportu služeb. Z důvodu rostoucích aktivit českých firem v této zemi lze očekávat zejména nárůst exportu ostatních služeb obchodní povahy a pojišťovacích a finančních služeb. Mezi perspektivní oblasti patří v souvislosti se stavebním boomem nejen v Bukurešti, ale po celé zemi stavebnictví, dále cestovní ruch, velkoobchod a podnikatelské služby, jako např. právní služby, obchod s nemovitostmi, poradenství v oblasti strukturálních fondů, služby v sektoru IT, dodávky softwaru, zpracování dat, nábor pracovních sil, účetnictví a audit. 9

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Polsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Polska

Polsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Polska Polsko 1. Význam služeb v národní ekonomice Polska Sektor služeb byl v období 1995-2006 nejvíce stabilním sektorem polského hospodářství. Dynamika jeho růstu oscilovala v intervalu 2,5% - 6,7 %. V roce

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii

Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin v Albánii Seminář organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR 28. března 2008 Ing. Vladimír Bomberovič vedoucí obchodně

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Španělsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Španělska

Španělsko. 1. Význam služeb v národní ekonomice Španělska Španělsko 1. Význam služeb v národní ekonomice Španělska Sféra služeb, tvoří již tradičně pravidelný příjem španělské ekonomiky. Jejich podíl na tvorbě HDP byl v roce 2006 59,8%. Počet zaměstnaných v oblasti

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky v 1. pol. roku 2011 Prezentace pro analytiky a investory 25. srpna 2011 Agenda 1. Úvod 2. Finanční výsledky v H1 2011 3. Výhled a strategie 2011/ 2012 i.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Czech Libyan Chamber of Commerce 02.04.2014 CLOK - CLCC

Czech Libyan Chamber of Commerce 02.04.2014 CLOK - CLCC Czech Libyan Chamber of Commerce O nás Česko-libyjská obchodní komora navazuje na historické kořeny úspěšné spolupráce v oblasti obchodu, průmyslu, zemědělství, vzdělávání, zdravotnictví atp. Komora se

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj

Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Česká ekonomika: prognóza ČNB a očekávání podniků Pardubický kraj Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB 11. prosince 212 Pardubice Plán prezentace Česká ekonomika v roce 212 a měnová politika ČNB Vývoj vnějšího

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr

Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Zakládající partneři Implementace směrnic o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti včr Významní partneři Snižování energetické náročnosti budov Petr Holub 19. května 2015 Partneři Transpozice

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Financování českého vývozu prostřednictvím České exportní banky Seminář ZÁPADNÍ BALKÁN SLIBNÝ TRH PRO ČESKÉ ZELENÉ TECHNOLOGIE 25.2.2010

Více