Jednotný vizuální styl Continental 01. Základní prvky. Leden 2014 / Verze 04

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotný vizuální styl Continental 01. Základní prvky. www.continental-corporation.com Leden 2014 / Verze 04"

Transkript

1 Jednotný vizuální styl Continental 01. Základní prvky Leden 2014 / Verze 04

2 Jedna značka, jedna identita: Jednotný vizuální styl Continental. Vizuální prezentace společnosti Continental se vyznačuje závaznou a nezaměnitelnou firemní identitou. Tato identita je konzistentně dodržována u všech médií, od firemních tiskovin, inzerce a brožur, až po řadu dalších publikací používaných různými divizemi, obchodními jednotkami a firemními pracovníky. Designové prvky podtrhují silné postavení společnosti. Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na implementaci těchto pravidel jednotného vizuálního stylu, za jejich velké úsilí a odhodlání. Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Jedna značka, jedna identita 02

3 Základní prvky. Úvod. Tato kapitola představuje základní designové prvky a pravidla jednotného vizuálního stylu Continental, včetně loga, systému barev, způsobu rozvržení a typografie. Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Úvod 03

4 Základní prvky. Obsah. Jedna značka, jedna identita 02 Úvod 03 Přehled základních prvků 05 Logo Úvod 06 Přehled verzí loga 07 Prvky 08 Ochranná oblast 09 Použití barev 10 Samostatný znak 11 Interní loga / loga pro kampaně 12 Zakázané úpravy 13 Značka kvality Úvod 14 Rozměry 15 Rozměry v rámci celkového rozvržení Zakázané úpravy 18 Pravidla pro rozvržení prvků Úvod 19 Přehled formátů na výšku 20 Specifikace rozměrů pro různé formáty na výšku Přehled formátů na šířku 23 Specifikace rozměrů pro různé formáty na šířku Úpravy formátů 26 Specifikace výšky 27 Osvědčený způsob 28 Zakázané úpravy 29 Systém barev Úvod 30 Rozdělení barev 31 Primární barvy 32 Sekundární barvy 33 Zdůrazňující barvy 34 Shrnutí 35 Typografie Úvod 36 Přehled písem 37 Firemní písmo 38 Continental Stag Sans Light / kurzíva 39 Continental Stag Sans Book / kurzíva 40 Continental Stag Sans Medium / kurzíva 41 Nejdůležitější pravidla pro sazbu 42 Doporučené náhradní písmo pro odlišné písemné systémy 43 Náhradní písmo pro aplikace Office 44 Arial normální / kurzíva 45 Arial tučné / kurzíva 46 Odrážky 47 Zakázané úpravy 48 Tabulky a grafy Úvod 49 Tabulky 50 Koláčové grafy 51 Pruhové grafy 52 Čárové grafy 53 Kontakt 54 Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Obsah 04

5 Základní prvky. Přehled. Dlaždice = značka kvality Logo se sloganem Rámeček Přehled základních prvků popsaných v této příručce (s použitím titulní strany brožury jako příkladu). Obrázek Firemní písmo Headline Lorem Ipsum et dolore Prostor pro sdělení Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Přehled 05

6 Logo. Úvod. Logo tvoří slovní značka a symbol koně. Slovní značka působí přívětivým dojmem a umožňuje snadnou identifikaci. Typická ligatura písmen C a O představuje charakteristický prvek a harmonické znaky zaručují snadnou použitelnost i dobrou čitelnost. Symbol koně reprezentuje dlouhou tradici značky. Jeho původ vychází z prvního výrobku, pro který si společnost zaregistrovala ochrannou známku kopytní nůž (pro koně). Kůň je dynamický a silný a vzbuzuje dojem rychlosti a hbitosti. Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Logo 06

7 Logo. Přehled verzí loga. Logo Logo se sloganem Samostatný znak Toto je registrovaná ochranná známka firemní skupiny a jejích výrobků. Příklady použití: globální prezentace značky; při jakékoli příležitosti k identifikaci společnosti; obchodní publikace; tvorba reklamních nápisů; značení výrobků; internet Registrovaná ochranná známka spolu se sloganem společnosti Continental se obvykle používá v propagačních materiálech (např. v rámci značky kvality v tištěných publikacích, viz str. 15). Samostatný znak nepředstavuje náhradu za logo společnosti Continental a zřídka se používá u propagačních materiálů (např. na dárcích nebo reklamních předmětech) v případech, kdy nelze uvést celé logo. Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Logo 07

8 Logo. Prvky. Logo bez sloganu* Slovní značka Symbol Logo Logo společnosti Continental tvoří výrazná slovní značka a symbol. Kromě toho jej lze použít ve spojení se sloganem The Future in Motion. Kolem loga musí být vždy ochranná oblast. Tato oblast určuje minimální mezeru mezi logem a všemi ostatními designovými prvky. Logo včetně ochranné oblasti Logo se sloganem* Slovní značka Symbol Logo Logo společnosti Continental se sloganem bude použito ve všech komunikačních prostředcích a prostředcích určených k budování image: Slogan Logo včetně ochranné oblasti Tištěná média (přední a zadní strana obálky) Online média Inzerce Reklamní předměty (pokud je na nich dostatek místa) Roll-up stojany PowerPoint (titulní snímek) Filmy a animované videoklipy Minimální šířka loga je 43 mm. Logo nesmí být menší. Pokud uvedený požadavek nelze splnit, obraťte se prosím na osobu ve vaší divizi, která má na starosti jednotný vizuální styl (viz strana 51). Velikost loga použitá u formátu A4 ( = 5,5 mm) Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Logo 08

9 Logo. Ochranná oblast. Logo bez sloganu* Závazná bílá mezera okolo loga představuje ochrannou oblast. Bez ní se logo nesmí používat. Výška/šířka ochranné oblasti () se rovná polovině výšky loga (2 ). Ve výjimečných případech, jako například u speciálních formátů, může být ochranná oblast kolem loga zmenšena o polovinu, aby bylo možné uvést větší logo. Logo se sloganem* ½ Velikost loga použitá u formátu A4 ( = 5,5 mm) Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Logo 09

10 Logo. Použití barev. Použití barev Podle média nebo způsobu použití může být logo vyobrazeno ve čtyřbarevné nebo černobílé verzi. Barevná verze (primární použití) Černobílá verze Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Logo 10

11 Logo. Samostatný znak. Prvky Nápis Continental Samostatné logo Samostatný znak společnosti Continental má představovat pečeť kvality. Označuje velmi kvalitní výrobky a v mnoha různých kulturách je symbolem vyjadřujícím vysokou hodnotu. Symbol Samostatný znak nepředstavuje náhradu za logo společnosti Continental. Nesmí se objevit v těsné blízkosti loga. Závazná bílá mezera okolo znaku představuje ochrannou oblast. Bez ní se logo nesmí používat. Výška/šířka ochranné oblasti () se rovná 1/5 výšky znaku (5 ). Rok založení Samostatné logo včetně ochranné oblasti Samostatný znak smí být použit pro: Rozměry ochranné oblasti Dárky Propagační předměty Veletrhy a události Roll-up stojany Reklamní značení Polepy vozidel Minimální šířka loga je 15 mm. Logo nesmí být menší. Pokud uvedený požadavek nelze splnit, obraťte se prosím na osobu ve vaší divizi, která má na starosti jednotný vizuální styl (viz strana 51). Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Logo 11

12 Logo. Interní loga / znaky. Loga vytvořená pro interní účely nebo specifické kampaně (např. důležitý projekt) pomáhají lidem porozumět informacím a přiřadit je k projektu. Tato loga mohou být tvořena symbolem a/nebo slovní značkou. Interní loga musí být vždy nejdříve schválena divizí korporátní komunikace nebo osobou ve vaší divizi, která má na starosti jednotný vizuální styl (viz strana 51). Základní informace: Logo nesmí nikdy přitahovat pozornost uživatele více než logo společnosti Continental. Logo musí zdůrazňovat téma nebo význam projektu pro společnost interně a externě. Musí být zřejmé, k jakému projektu se logo vztahuje. Kvůli zajištění účinnosti a dlouhodobé identifikace by měla být speciální loga vytvořena pouze pro projekty trvající nejméně devět až dvanáct měsíců. Logo by mělo být výstižné a snadno zapamatovatelné. Základní pravidlo zní KISS : Keep it Short and Simple (krátké a jednoduché). Interní loga a znaky by neměly vytvářet nové vlastní identity, ale měly by přiměřeným způsobem přitahovat pozornost k danému tématu. Právní aspekty: Logo rovněž musí splňovat požadavky na ochranné známky. Aby se zabránilo právním komplikacím, je třeba se především ujistit, že se nepodobá logům, znakům nebo symbolům již používaným jinými společnostmi. Požadavky na provedení loga: Interní loga nebo znaky by měly být co nejjednodušší, aby byla zajištěna jejich efektivita a aby je bylo možné snadno poznat a pochopit. Složité návrhy s mnoha jednotlivými prvky nebo textovými popisky by neměly být používány. Za žádných okolností nesmí být logo společnosti Continental nebo symbol koně součástí interního loga nebo znaku. Pro slovní značky smí být použito pouze firemní písmo společnosti Continental. Mohou být použity pouze firemní barvy společnosti Continental (viz část týkající se systému barev začínající na straně 30). Logo musí být rovněž vhodné pro reprodukci (tisk) v černobílé verzi. Slovní značky smí obsahovat pouze abstraktní, zjednodušené znaky a symboly. Skutečné obrázky nejsou povoleny. Vzhled loga by měl umožňovat snadnou reprodukci ve velmi velké i velmi malé verzi. Rozměry loga musí být relevantní a vhodně stanovené. Logo nesmí obsahovat efekty, jako například 3D simulace nebo barevné přechody. Logo společnosti Continental nesmí být nikdy součástí interního loga nebo loga kampaně Symbol společnosti Continental nesmí být nikdy součástí interního loga nebo loga kampaně Smí být použito pouze firemní písmo společnosti Continental Všechna písmena nesmí být velká Nesmí být použito příliš mnoho prvků nebo součástí Nesmí být použity fotografie Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Logo 12

13 Logo. Zakázané úpravy. Nikdy logo nezužujte ani neroztahujte Nikdy nepoužívejte logo bez symbolu Nikdy nepoužívejte v rámci loga kurzívu Nikdy neměňte tvar loga Nikdy nepoužívejte jiné barvy Nikdy nepoužívejte výřezy z loga Nikdy neměňte barvu pozadí Nikdy nepoužívejte logo na obrázcích Nikdy neměňte barvu sloganu Nikdy neupravujte rozměry loga Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Logo 13

14 Značka kvality. Úvod. Při kompozici vizuálních prvků je hlavním znakem společnosti Continental žlutá dlaždice, která se používá v rámci všech komunikačních platforem. Tato dlaždice slouží jako značka kvality a podtrhuje důvěryhodnost a vynikající kvalitu společnosti a jejích výrobků. Logo je vždy umístěno na této značce kvality. To zaručuje, že je logo vnímáno jako charakteristické, jedinečné, poutavé a překvapivé, což posiluje image společnosti. Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Značka kvality 14

15 Značka kvality. Rozměry. Barevná varianta* Obecně (např. na titulních stranách) je logo umístěno na značce kvality. Šířka značky kvality se rovná šířce loga včetně ochranné oblasti. Výška značky kvality se rovná výšce loga plus dvojnásobku výšky ochranné oblasti (2 ). Logo je umístěno ve spodní části značky kvality. ½ Černobílá varianta se používá pouze ve výjimečných případech. Černobílá varianta* ½ Velikost loga použitá u formátu A4 ( = 5,5 mm) Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Značka kvality 15

16 Značka kvality. Rozměry v rámci celkového rozvržení. Rozměry značky kvality v rámci celkového rozvržení Velikost rámečku rovněž souvisí s velikostí ochranné oblasti (). Velikost rámečku je přímo úměrná formátu a velikosti loga. ½ ½ Vzhled značky kvality Detail formátu A4 Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Značka kvality 16

17 Značka kvality. Rozměry v rámci celkového rozvržení. Rozměry značky kvality Vzhled značky kvality Rozměry rámečku, stejně jako značky kvality, vychází z hodnoty. Okolní rámeček má vždy šířku. ½ ½ Hodnota závisí na příslušném formátu. Tabulky na stranách 21 a 22 uvádí hodnotu pro různé formáty na výšku a tabulky na stranách 24 a 25 uvádí hodnotu pro formátu na šířku. Značka kvality se obvykle používá ve všech komunikačních prostředcích a prostředcích určených k budování image: Obrázek nebo sdělení Obrázek nebo sdělení Tištěná média (titulní strana) Inzerce Roll-up stojany PowerPoint (titulní snímek) Online média Filmy a animované videoklipy Ilustrační měřítko = 45 % formátu DIN A4 Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Značka kvality 17

18 Značka kvality. Zakázané úpravy. Nikdy nezmenšujte rozměry ochranné oblasti loga Dodržujte povinnou ochrannou oblast Nikdy neměňte umístění loga uvnitř značky kvality Nikdy neměňte barvu značky kvality Nikdy neotáčejte značku kvality Nikdy neotáčejte logo uvnitř značky kvality Nikdy neměňte sklon značky kvality ani v rámci slovní Nikdy neupravujte rozměry značky nepoužívejte kurzívu Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Značka kvality 18

19 Pravidla pro rozvržení prvků. Úvod. Společnost Continental používá jednoduchá pravidla pro rozvržení prvků zahrnující oblast pro sdělení obklopenou bílým rámečkem. Ten vymezuje oblast pro grafiku, jejíž velikost se liší podle příslušného formátu. Značka kvality obsahující logo je u všech formátů vždy umístěna v bílém rámečku v levém horním rohu. Jednotlivé obchodní oblasti jsou vyznačeny použitím různých barev uvnitř oblasti pro sdělení. Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 19

20 Pravidla pro rozvržení prvků. Přehled formátů na výšku. DIN A6 DIN Lang DIN A5 US Letter DIN A4 DIN A3 Image or communication message Velikost rámečku: Image or communication message Image or communication message Image or communication message Image or communication message 4 mm Velikost rámečku: Velikost rámečku: Image or communication message 4,5 mm 4,5 mm Velikost rámečku: 5,5 mm Velikost rámečku: 5,5 mm Velikost rámečku: 7,5 mm Příklady použití pravidel pro rozvržení prvků u tiskových formátů Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 20

21 Pravidla pro rozvržení prvků. Specifikace rozměrů pro různé formáty na výšku. Tato tabulka uvádí specifikace pro rozvržení prvků u tištěných materiálů ve formátu na výšku. Specifikace nesmí být změněny. Minimální velikost rámečku je 4 mm. Logo a rámeček nesmí být nikdy zmenšeny, bez ohledu na formát. Rámeček DIN A6 ( mm) DIN LANG ( mm) DIN A5 ( mm) US Letter (215,9 279,4 mm) DIN A4 ( mm) Velikost 4 mm 4,50 mm 4,50 mm 5,50 mm / 0,22" 5,50 mm Značka kvality Nestandardní formáty musí co nejvíce odpovídat pravidlům pro rozvržení prvků společnosti Continental. Velikosti rámečku a značky kvality musí být vzájemně relevantní a musí zhruba odpovídat specifikacím nejbližšího formátu DIN nebo US Letter. Výška 26 mm 29,25 mm 29,25 mm 35,75 mm / 1,41" 35,75 mm Šířka 51,80 mm 58,27 mm 58,27 mm 71,22 mm / 2,80" 71,22 mm Logo bez sloganu včetně ochranné oblasti Výška 16 mm 18 mm 18 mm 22 mm / 0,87" 22 mm Logo se sloganem včetně ochranné oblasti Výška 18 mm 20,25 mm 20,25 mm 24,75 mm / 0,97" 24,75 mm Hodnota Velikost 4 mm 4,50 mm 4,50 mm 5,50 mm / 0,22" 5,50 mm Příklady použití pravidel pro rozvržení prvků u tiskových formátů Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 21

22 Pravidla pro rozvržení prvků. Specifikace rozměrů pro různé formáty na výšku. Tato tabulka uvádí specifikace pro rozvržení prvků u tištěných materiálů ve formátu na výšku. Specifikace nesmí být změněny. Minimální velikost rámečku je 4 mm. Logo a rámeček nesmí být nikdy zmenšeny, bez ohledu na formát. Rámeček DIN A3 ( mm) DIN A2 ( mm) DIN A1 ( mm) DIN A0 ( mm) Velikost 7,50 mm 11 mm 15,50 mm 21,50 mm 35 mm Značka kvality City Light ( mm) Nestandardní formáty musí co nejvíce odpovídat pravidlům pro rozvržení prvků společnosti Continental. Velikosti rámečku a značky kvality musí být vzájemně relevantní a musí zhruba odpovídat specifikacím nejbližšího formátu DIN nebo US Letter. Výška 48,75 mm 71,50 mm 100,75 mm 139,75 mm 227,50 mm Šířka 97,12 mm 142,44 mm 200,71 mm 278,40 mm 453,22 mm Logo bez sloganu včetně ochranné oblasti Výška 30 mm 44 mm 62 mm 86 mm 140 mm Logo se sloganem včetně ochranné oblasti Výška 33,75 mm 49,50 mm 69,75 mm 96,75 mm 157,50 mm Hodnota Velikost 7,50 mm 11 mm 15,50 mm 21,50 mm 35 mm Příklady použití pravidel pro rozvržení prvků u tiskových formátů Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 22

23 Pravidla pro rozvržení prvků. Přehled formátů na šířku. DIN A6 DIN Lang DIN A5 US Letter DIN A4 DIN A3 Image or communication message Velikost rámečku: 4 mm Image or communication message Velikost rámečku: 4,5 mm Image or communication message Velikost rámečku: Image or communication message Image or communication message Image or communication message 4,5 mm Velikost rámečku: Velikost rámečku: 5,5 mm 5,5 mm Velikost rámečku: 7,5 mm Příklady použití pravidel pro rozvržení prvků u tiskových formátů Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 23

24 Pravidla pro rozvržení prvků. Specifikace rozměrů pro různé formáty na šířku. Tato tabulka uvádí specifikace pro rozvržení prvků u tištěných materiálů ve formátu na šířku. Specifikace nesmí být změněny. Minimální velikost rámečku je 4 mm. Logo a rámeček nesmí být nikdy zmenšeny, bez ohledu na formát. Rámeček DIN A6 ( mm) DIN LANG ( mm) DIN A5 ( mm) US Letter (279,4 215,9 mm) DIN A4 ( mm) Velikost 4 mm 4,50 mm 4,50 mm 5,50 mm / 0,22" 5,50 mm Značka kvality Nestandardní formáty musí co nejvíce odpovídat pravidlům pro rozvržení prvků společnosti Continental. Velikosti rámečku a značky kvality musí být vzájemně relevantní a musí zhruba odpovídat specifikacím nejbližšího formátu DIN nebo US Letter. Výška 26 mm 29,25 mm 29,25 mm 35,75 mm / 1,41" 35,75 mm Šířka 51,80 mm 58,27 mm 58,27 mm 71,22 mm / 2,80" 71,22 mm Logo bez sloganu včetně ochranné oblasti Výška 16 mm 18 mm 18 mm 22 mm / 0,87" 22 mm Logo se sloganem včetně ochranné oblasti Výška 18 mm 20,25 mm 20,25 mm 24,75 mm / 0,97" 24,75 mm Hodnota Velikost 4 mm 4,50 mm 4,50 mm 5,50 mm / 0,22" 5,50 mm Příklady použití pravidel pro rozvržení prvků u tiskových formátů Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 24

25 Pravidla pro rozvržení prvků. Specifikace rozměrů pro různé formáty na šířku. Tato tabulka uvádí specifikace pro rozvržení prvků u tištěných materiálů ve formátu na šířku. Specifikace nesmí být změněny. Minimální velikost rámečku je 4 mm. Logo a rámeček nesmí být nikdy zmenšeny, bez ohledu na formát. Rámeček DIN A3 ( mm) DIN A2 ( mm) DIN A1 ( mm) DIN A0 ( mm) Velikost 7,50 mm 11 mm 15,50 mm 21,50 mm 70 mm Značka kvality Plakát 18/1 ( mm) Nestandardní formáty musí co nejvíce odpovídat pravidlům pro rozvržení prvků společnosti Continental. Velikosti rámečku a značky kvality musí být vzájemně relevantní a musí zhruba odpovídat specifikacím nejbližšího formátu DIN nebo US Letter. Výška 48,75 mm 71,50 mm 100,75 mm 139,75 mm 455 mm Šířka 97,12 mm 142,44 mm 200,71 mm 278,40 mm 906,44 mm Logo bez sloganu včetně ochranné oblasti Výška 30 mm 44 mm 62 mm 86 mm 280 mm Logo se sloganem včetně ochranné oblasti Výška 33,75 mm 49,50 mm 69,75 mm 96,75 mm 315 mm Hodnota Velikost 7,50 mm 11 mm 15,50 mm 21,50 mm 70 mm Příklady použití pravidel pro rozvržení prvků u tiskových formátů Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 25

26 Frame Size 4 mm 4.50 mm 4.50 mm 5.50 mm / 0.22 in 5.50 mm Quality seal Height 26 mm mm mm mm / 1.41 in mm Width mm mm mm mm / 2.80 in mm Logo without tagline including the protection area Height 16 mm 18 mm 18 mm 22 mm / 0.87 in 22 mm Logo with tagline including the protection area Height 18 mm mm mm mm / 0.97 in mm x value Size 4 mm 4.50 mm 4.50 mm 5.50 mm / 0.22 in 5.50 mm * Application examples of the layout principle on print formats July 2013 Continental Corporate Design 01 Basic elements Layout principle 21 Pravidla pro rozvržení prvků. Úpravy formátů. Při úpravě vzhledu pro speciální nestandardní formáty dodržujte prosím následující kroky: Pokud jsou rozměry bílého rámečku příliš velké nebo příliš malé v porovnání s bílým rámečkem a značkou kvality, vyberte prosím nejbližší větší nebo menší formát. 1. Vyberte formát z tabulek na stranách a 24 25, který se nejvíce podobá vašemu formátu. 2. Otevřete vybranou šablonu. 3. Upravte rozměry formátu klepnutím a přetáhnutím pravého dolního rohu. (POZNÁMKA: Velikost značky kvality, bílého rámečku a typografie nesmí být měněna!) 4. Upravte pravý a spodní okraj tak, aby byl identický s horním a levým okrajem. 5. Nakonec proporcionálně upravte plochy na základním vzoru a umístěte typografii do oblasti pro sdělení Layout principle. Specification of sizes for various portrait formats. This table shows the specifications for the application of the layout principle on portrait formats in print applications. The specifications may not be altered. The minimum frame size is 4 mm. The logo and frame are never reduced to a smaller size, regardless of the format size. DIN A6 DIN LANG DIN A5 US Letter DIN A4 Non-standard formats should conform to the overall appearance of the Continental layout principle as closely as possible. The size of the frame and quality seal should be harmonious and correspond approximately to the specifications for the nearest DIN or US Letter format. Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 26

27 Pravidla pro rozvržení prvků. Specifikace výšky. Flexibilní pravidla pro rozvržení prvků vychází z konkrétních rozměrů v rámci definovaného vzoru. Specifikace oblasti obsahující text a grafiku závisí na příslušném použití. proměnlivá výška Proměnlivá výška je podrobněji popsána v kapitole věnující se tiskovým médiím. Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 27

28 Pravidla pro rozvržení prvků. Osvědčený způsob. Divize automobilových systémů Firemní materiál Divize zpracování kaučuku Firemní materiál Firemní materiál New Answers for Future Mobility The Future in Motion Geschäftsbericht 2012 Brožura Emisní standardy (DIN A6) Pozvánka na každoroční zasedání akcionářů (95 mm 188 mm) Conti Secur PREMIUM Kontaktklebstoff einer neuen Generation Conveyor Belt Group Datový list NEU! Obrázková brožura Výroční zpráva (DIN A4) Příklady použití pravidel pro rozvržení prvků u tiskových formátů Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 28

29 Pravidla pro rozvržení prvků. Zakázané úpravy. Nikdy neumísťujte značku kvality na pravou stranu Nikdy neumísťujte značku kvality do spodní části formátu Nikdy neponechávejte bílou mezeru mezi oblastí pro sdělení a obrázkem Nikdy neměňte barvu oblasti pro sdělení Oblast pro sdělení nesmí překročit uvedenou maximální výšku Oblast pro sdělení nesmí být menší, než je uvedená minimální výška Tisk na spad smí být proveden u značky kvality od horního okraje a nikoli Tisk na spad smí být proveden u značky kvality od horního okraje a nikoli od pravého okraje formátu od levého okraje formátu Příklady použití pravidel pro rozvržení prvků u tiskových formátů Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Pravidla pro rozvržení prvků 29

30 Systém barev. Úvod. Čtyři primární barvy dodávají komunikačním materiálům společnosti Continental charakteristický vzhled. Žlutá barva Continental Yellow vyjadřuje dynamiku, vysokou úroveň a mimořádnou zdatnost. Černá barva Continental Black zastupuje především divizi zpracování kaučuku a vzbuzuje dojem síly, dominance a výkonu. Bílá barva Continental White byla vybrána jako zástupce divize automobilových systémů, protože vyvolává dojem odbornosti a modernosti. Stříbrná barva Continental Silver podtrhuje úspěch a stabilitu značky z firemního pohledu. Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Systém barev 30

31 Systém barev. Rozdělení barev. Firemní materiál Primární barvy Sekundární barvy Zdůrazňující barvy Jednotlivé divize jsou odlišeny použitím různých poměrů těchto čtyř barev. Firemní identita je charakterizována barvami Continental Yellow, Black, White a Silver. Divize automobilových systémů používá vysoký podíl bílé barvy Continental White, divize zpracování kaučuku se vyznačuje výrazným využitím černé barvy Continental Black. Divize automobilových systémů Primární barvy Sekundární barvy Zdůrazňující barvy Divize zpracování kaučuku Primární barvy Sekundární barvy Zdůrazňující barvy Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Systém barev 31

32 Systém barev. Primární barvy. Mezi primární firemní barvy patří Continental Yellow, Continental Black (1 C / 4 C), Continental Silver a Continental White. Continental Yellow Continental Black 1 C* Continental Black 4 C** Continental Silver Continental White Žlutá barva Continental Yellow se používá na velké plochy a rovněž pro nadpisy, úvodní pasáže a ke zvýraznění částí textu. Standardní Tisk Elektronická média Textil Nátěr Pantone CMYK RGB HEX Pantone pro textil RAL Černá barva Continental Black nabízí specifikace pro jednobarevné i čtyřbarevné použití. U velkých ploch je třeba použít čtyřbarevnou verzi, aby byla zajištěna správná úroveň sytosti. Text a logo musí být uvedeny v jednobarevné verzi. Continental Yellow 137 C 0 / 40 / 100 / / 165 / 0 # ffa TPX 1028 Continental Black 1 C Black C 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 # TPX 9005 Continental Black 4 C Black C 90 / 72 / 72 / / 0 / 0 # TPX 9005 Continental Silver 8400 C 20 / 15 / 15 / TPX 9022 Continental White 0 / 0 / 0 / / 255 / 255 # ffffff TPX 9003 Stříbrná barva Continental Silver slouží jako doplňková barva podtrhující firemní identitu. Bílá barva Continental White se používá pro velké plochy a také jako barva pozadí v rámci divize automobilových systémů. Bílá barva Continental White se rovněž používá v případě záměny typografie a loga vůči barevnému pozadí. Exponáty pro veletrhy / Sítotisk / Nátěr Laminování Barva Akryl matná krycí lesklá krycí průhledná Mercedes-Benz Volkswagen Continental Yellow Oracal Oracal 751 C 020 Oracal DB 1666 Contigelb H1A Contigelb Evonik GS 1H20 Primární barvy společnosti Continental tiskněte vždy jako speciální barvy (pokud je to možné) a použijte správné barvy pro příslušný tisk nebo produkční metodu. Odpovídající barevný prostor pro digitální tisk je CMYK. Continental Black 1 C / 4 C Oracal Oracal 751 C 070 Oracal RAL 9005 RAL 9005 Evonik GS 9H01 Continental Silver Oracal Oracal 751 C 090 Oracal RAL 9022 RAL 9022 Evonik XT 7M801 Continental White Oracal Oracal 751 C 010 Oracal RAL 9003 RAL 9003 Evonik GS WH01 * použití v rámci textu a loga ** použití v rámci velkých ploch Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Systém barev 32

33 Systém barev. Sekundární barvy. Continental Gray 1 Standardní Continental Gray 2 Continental Gray 3 Continental Gray 4 Tisk Elektronická média Textil Nátěr Sekundární barvou je Pantone Cool Gray 9 (Continental Gray 1). Šedou barvu Cool Gray 9 lze použít níže uvedeným způsobem k vytvoření dalších odstínů šedi: Continental Gray 2, Continental Gray 3 a Continental Gray 4. Šedá barva Continental Gray 1 se používá primárně pro typografii, Continental Gray 2 a Continental Gray 3 slouží převážně pro grafiku a diagramy a Continental Gray 4 se používá pro velké plochy i grafiku. Pantone CMYK RGB HEX Pantone pro textil RAL Continental Gray 1 Cool Gray 9 C, 100% 0 / 0 / 0 / / 115 / 115 # TPX 7005 Continental Gray 2 Cool Gray 9 C, 70% 0 / 0 / 0 / / 150 / 150 # TPX 7037 Continental Gray 3 Cool Gray 9 C, 40% 0 / 0 / 0 / / 205 / 205 # cdcdcd TPX 7042 Continental Gray 4 Cool Gray 9 C, 10% 0 / 0 / 0 / / 240 / 240 # f0f0f TPX 7035 Exponáty pro veletrhy / Sítotisk / Nátěr Laminování matná krycí lesklá krycí průhledná Continental Gray 1 Oracal Oracal 751 C 073 Continental Gray 2 Oracal Oracal 751 C 071 Continental Gray 3 Oracal Oracal 751 C 074 Continental Gray 4 Oracal Oracal 751 C 072 Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Systém barev 33

34 Systém barev. Zdůrazňující barvy. Zdůrazňující barvy se používají především v grafických prvcích a v případech, ve kterých jsou vyžadovány doplňkové barvy za účelem odlišení nebo zvýraznění. Continental Light Blue Continental Light Green Continental Light Red Continental Dark Blue Continental Dark Green Standardní Tisk Elektronická média Pantone CMYK RGB HEX Continental Light Blue 299 C 80 / 5 / 0 / 0 0 / 165 / 220 # 00a5dc Continental Dark Blue 293 C 100 / 60 /0/ 5 0 / 78 / 175 # 004eaf Continental Light Green 361 C 70 / 0 / 100 / 0 45 / 185 / 40 # 2db928 Continental Dark Green 335 C 100 / 5 / 70 / 20 5 / 120 / 85 # Continental Light Red 032 C 0 / 90 /80/ / 45 / 55 # ff2d37 Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Systém barev 34

35 Systém barev. Shrnutí. Tisk Elektronická média Textil Nátěr Laminování Primární barvy Pantone CMYK RGB HEX Pantone pro textil RAL matná krycí lesklá krycí průhledná Continental Yellow 137 C 0 / 40 / 100 / / 165 / 0 # ffa TPX 1028 Oracal Oracal 751 C 020 Oracal Continental Black 1 C Black C 0 / 0 / 0 / / 0 / 0 # TPX 9005 Oracal Oracal 751 C 070 Oracal Continental Black 4 C Black C 90 / 72 / 72 / / 0 / 0 # TPX 9005 Oracal Oracal 751 C 070 Oracal Continental Silver 8400 C 20 / 15 / 15 / TPX 9022 Oracal Oracal 751 C 090 Oracal Continental White 0 / 0 / 0 / / 255 / 255 # ffffff TPX 9003 Oracal Oracal 751 C 010 Oracal Sekundární barvy Continental Gray 1 Cool Gray 9 C, 100% 0 / 0 / 0 / / 115 / 115 # TPX 7005 Oracal Oracal 751 C 073 Continental Gray 2 Cool Gray 9 C, 70% 0 / 0 / 0 / / 150 / 150 # TPX 7037 Oracal Oracal 751 C 071 Continental Gray 3 Cool Gray 9 C, 40% 0 / 0 / 0 / / 205 / 205 # cdcdcd TPX 7042 Oracal Oracal 751 C 074 Continental Gray 4 Cool Gray 9 C, 10% 0 / 0 / 0 / / 240 / 240 # f0f0f TPX 7035 Oracal Oracal 751 C 072 Zdůrazňující barvy Continental Light Blue 299 C 80 / 5 / 0 / 0 0 / 165 / 220 # 00a5dc Continental Dark Blue 293 C 100 / 60 /0/ 5 0 / 78 / 175 # 004eaf Continental Light Green 361 C 70 / 0 / 100 / 0 45 / 185 / 40 # 2db928 Continental Dark Green 335 C 100 / 5 / 70 / 20 5 / 120 / 85 # Continental Light Red 032 C 0 / 90 /80/ / 45 / 55 # ff2d37 Jednotný vizuální styl Continental 01 Základní prvky Systém barev 35

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008

PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 PROFI CREDIT Czech, a. s. MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 01/2008 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 1 [Obsah] 0 [Obsah] 0 1 Obsah manuálu jednotného vizuálního stylu 0 2 Obsah manuálu jednotného

Více

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA

O P P O P P OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA OPERČNÍ PROGRM OPERČNÍ PRH PROGRM PRH DPTBILITONURENCESCHOPNOST g r a f i c k ý m a n u á l z n a č e k a j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u o p e r a č n í c h p r o g r a m ů P R a h a

Více

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM

GRAFICKÝ MANUÁL K JEDNOTÍCÍM PRVKŮM Verze logotypu Grafický manuál definuje tři varianty logotypu Pionýr. 1. vertikální varianta loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr na výšku) 2. horizontální varianty loga (kombinace znaku a nápisu Pionýr

Více

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech...

Obsah, úvod. Obsah, úvod... 1. Nejmenší přípustné plochy pro použití logolinku... 24. Užití logolinku na speciálních materiálech... říjen 2009 Obsah, úvod 1 Obsah, úvod.................................... 1 MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY LOGA OP VK......... 2 Základní verze loga.............................. 3 Doplňková verze loga.............................

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu VŠB Technické univerzity Ostrava Obsah Obsah 1 Úvod...3 1.1 O univerzitě...4 1.2 Jednotný vizuální styl, používání manuálu...5 2 Znak univerzity...6 2.1 Skladba znaku...7 2.2 Název univerzity...8 2.3 Rozměrová řada...9 2.4 Rozkres znaku...10

Více

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl

Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl Národní informační centrum pro mládež jednotný vizuální styl obsah koncepce vizuálního stylu... 7 značka, logotyp a základní pravidla... 9 logo...10 logotyp...13 minimální velikost...18 zákres do čtvercové

Více

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model

GRAFICKÝ MANUÁL. urban. czech art model GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH ZNAČKA základní varianta 4 základní firemní barvy 5 černobílé a inverzní provedení 6 použití na barevné a černobílé ploše 7 použití v milimetrové síti 8 minimální velikost 9 ochranná

Více

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků.

O manuálu. Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Manuál vizuálního stylu Český rozhlas 1 O manuálu Grafický manuál k základnímu logotypu Českého rozhlasu je závazný předpis pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prvků a prostředků. Základními prvky jednotného

Více

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti

Obsah. Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra. 5. Multimediální aplikace. 1. Úvod. 2. Grafická značka společnosti Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského inovačního centra Obsah 1. Úvod 1.1. Jihomoravské inovační centrum 5 1.2. Jak pracovat s manuálem 6 2. Grafická značka společnosti 2.1. Grafická značka

Více

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005

Grafický manuál Czech Republic Development Cooperation 1. srpna 2005 Grafický manuál Grafický manuál loga Czech Republic Development Cooperation Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Především

Více

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu

VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem. Manuál jednotného vizuálního stylu VÚAnCh, a.s. Revoluční 84, 400 01, Ústí nad Labem Manuál jednotného vizuálního stylu 1 Ůvod 1.01 Jednotný vizuální styl / Funkce a užití manuálu 2 Značka 2.01 Barevné provedení značky 2.02 Černobílé provedení

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1 ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2 ZNAČKA 2.01 Základní barevné provedení 2.02 Polotónové a černobílé provedení 2.03 Značka s dovětkem

Více

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5

Obsah. 1 Logotyp BIOCEV 1. 4.2 Hlavičkový papír oficiální 4 4.2.1 Hlavičkový papír kancelářský 5 grafický manuál březen 204 Obsah Logotyp BIOCEV. Základní barevná verze logotypu 2.2 Základní barevná verze loga s textem v jazykových mutacích; česky a anglicky. Barevnost logotypu 4.4 Černá verze logotypu

Více

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany

www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany www.dhcompany.cz Manuál jednotné vizuální komunikace znacky ˇ dhcompany KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Úvod a základní pojmy Jednotný vizuální styl značky patří k zásadním marketingovým nástrojům. Prezentuje

Více

Corporate design manual

Corporate design manual M a n u á l j e d n o t n é h o v i z u á l n í h o s t y l u Corporate design manual 1 Úvod 1. Úvod Ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. ze dne 3. 12. 1997 o vytvoření vyšších územně samosprávných celků se

Více

Grafický manuál. NIKON CORPORATION Imaging Company. 2009 (verze 0.3)

Grafický manuál. NIKON CORPORATION Imaging Company. 2009 (verze 0.3) Grafický manuál NIKON CORPORATION Imaging Company 2009 (verze 0.3) Obsah A-2 Značka - verze s přechodem (doporučená)............................. 3 A-4 Nikon logotyp.............................................

Více

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál

manuál jednotného vizuálního stylu 1 grafický manuál 1 grafický manuál manuál jednotného vizuálního stylu GRAFICKÝ MANUÁL SPOLEČNOSTI PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ Grafický manuál (GM) definuje prvky používané k systematickému budování jednotného vizuálního stylu

Více

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný

Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol. Michal Novotný Komparace a analýza vizuálních stylů českých vysokých škol Michal Novotný Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Práce Komparace a analýza vizuálních stylů vysokých škol srovnává tři subjekty: Slezskou univerzitu

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Budování politických znaèek a kreativita v reklamì

Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Základní informace Jsme reklamní agentura, která pro Vás udìlá více než jen kreativní reklamu. Budování politických znaèek a kreativita v reklamì Snažíme se vytváøet firemní komunikaci, která upoutá vìtší

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

Zoo Praha Pravidla korporátní identity

Zoo Praha Pravidla korporátní identity Zoo Praha Pravidla korporátní identity Každá organizace vyzařuje navenek svou specifickou identitu, na které se podílí i vzhled tištěných materiálů, televizní reklama podoba webových stránek, apod. Každý

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy):

Přednášky - souhrn (hlavní tématické okruhy): DTP podklady - přednášky 1 Organizace kurzu SA_339 DTP - Počítačová grafika doc. Ing. Stanislav Horný, CSc, horny@vse.cz Vysoká škola ekonomická fakulta Informatiky a statistiky katedra Systémové analýzy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více