Výroční zpráva za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova Praha 3 1

2 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO: Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka a.s. č. ú sdružení.: /0800 Sídlo organizace: Biskupcova 84, Praha 3, tel: AHS je občanské sdružení s cílem poskytovat informace pro pečující osoby laiky i odborníky v oblastech: - péče o dítě se zdravotním postižením, včetně zdravotních pomůcek a hraček - sociálně právní pomoc - vzdělávání a integrace - péče o pečující - zaměstnávání pečujících osob - počítačové kurzy. Ve všech těchto oblastech pořádá akce, kurzy a školení. Činnost občanského sdružení Alfa Human Service je soustředěna na realizaci 3 základních projektů: Vzdělávání a praxe osob pečujících o závislého rodinného příslušníka - projekt je finančně podpořen ESF Vzdělávání pracovníků poskytujících sociální péči rodinám dlouhodobě pečujícím o dítě se zdravotním postižením projekt je spolufinancován ESF a Magistrátem hl. města Prahy informační portál Alfabet, který poskytuje informace a poradenství v oblasti péče o děti i dospělé se ZP široké veřejnosti Byly realizovány projekty Podpora osob potenciálně ohrožených nezaměstnaností a Alfa Human Service kvalita služeb, kvalita financí Byl podán projekt Aktivní podpora osob ohrožených nezaměstnaností. Tento projekt byl schválen a realizace začala v prosinci. Ukončení projektu je 08/2008. Činnost pro rok V roce pokračovala realizace již započatých projektů a byla vypracována a podána žádost o grant na projekt Aktivní podpora osob potenciálně ohrožených nezaměstnaností. Organizace se dále profilovala jako vzdělávací a úspěšně pokračovala práce na vytvoření standardů organizace. Organizace byla registrována jako poskytovatel sociálních služeb a to pro služby Odborné a sociální poradenství a Aktivizační služby pro rodiny s dětmi č.j.: /07-1 V září jsme získali akreditaci vzdělávací instituce (č. /792 I) na MPSV s platností do roku Dílčí výsledky realizovaných projektů podpořených z ESF ČR Vzdělávání a praxe osob pečujících o závislého rodinného příslušníka V září byla ukončena realizace projektu. Celkem byly realizovány 4 pětiměsíční kurzy, kterými prošlo 40 klientů. Z tohoto počtu na počátku kurzu nepracujících účastníků je v současné době zaměstnáno 21 klientů. Z tohoto počtu 12 pracuje na plný úvazek, 4 na poloviční, 1 na zkrácený a 4 klienti pracují nepravidelně. Celkem prošlo projektem 14 osob, které pečovaly o osobu se ZP. V současné době z tohoto počtu 4 klienti pracují a současně nadále poskytují péči dítěti či dospělému rodinnému příslušníkovi se zdravotním postižením. Celková podrobná statistika projektu je zveřejněna na stránkách Vzdělávání pracovníků poskytujících sociální péči rodinám dlouhodobě pečujícím o dítě se zdravotním postižením 2

3 V tomto projektu proběhlo celkem 9 běhů vzdělávacího kurzu Všestranným profesionálem I. a bylo proškoleno 100 osob, z nichž 94 dokončilo kurz vypracováním závěrečného testu. Kurz Všestranným profesionálem I. získal akreditaci MPSV pod číslem /342 - SP Aktivní podpora osob ohrožených nezaměstnaností Proběhla administrace a nábor do prvního kurzu. Kritériem v tomto případě byla i již určitá znalost práce na PC, protože kurz byl koncipován svou náročností jako rekvalifikační. Každý účastník měl zaplacen modul Osvědčení Start v počítačové škole GOPAS a.s. První běh kurzu byl naplněn a zájemci, kteří nebyli uspokojeni byli zařazeni do databáze na další kurz. Alfa Human Service kvalita služeb, kvalita financí Realizace od Rozvoj finančního řízení společnosti a tvorba vnitřních směrnic pro její řízení. Součástí byl finanční audit organizace. Konference a akce INSPO Powerpointová prezentace NGO market, panelová prezentace činnosti občanského sdružení Seminář sociálních služeb, PedFUK NON - Handicap, letáková prezentace Hospimedica, Brno, prezentace sdružení v rámci společného kontaktního místa AISO (www.aiso.cz) Podrobnější informace o akcích a konferencích sdružení najdete na stránkách Spolupráce s ostatními organizacemi Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Zdravotně sociální fakulta JCU, Somatopedická společnost, BMI, Alkion o.p.s. Benefiční akce: listopad ples neziskového sektoru Prahy 3, hotel Ariston, výtěžek akce byl použit na rozvoj neziskového sektoru Prahy 3 projekt Še3sil, zde jsme byli spolupořádající organizací 3

4 Ekonomická část I. Údaje o společnosti Společnost: Alfa Human service, o. s. pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením (dále jen AHS) sídlo: Biskupcova 84, Praha 3, IČO: Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní uzávěrky: Datum vzniku účetní jednotky: II. Základní kapitál společnosti a její správní orgány Společnost nemá základní kapitál. Usnesením valné hromady ze dne jsou za sdružení pověřeni jednat Mgr.Martina Chmelová Lucie Štěpánková Pavlína Houdková - ředitelka sdružení - statutární zástupce - statutární zástupce III. Zaměstnanci společnosti a mzdové náklady K měla společnost 6 zaměstnanců, přepočtený počet 5. Nebyly vyplácen žádné odměny členům statutárních orgánů ani dozorčí rady. Nevznikly ani nebyly sjednány penzijní závazky členům výše jmenovaných orgánů. Výše zúčtovaných osobních nákladů, která se skládá z hrubých mezd zaměstnanců, zákonného sociálního a zdravotního pojištění, zákonného pojištění zaměstnanců a dohod o provedení práce činila v roce Kč tis. Čerpání osobních nákladů bylo vždy podřízeno počtu odpracovaných hodin na realizovaných projektech AHS v rámci pravidel podpory ESF ČR. IV. Použité účetní zásady a druh činnosti Sdružení postupuje v souladu s obecně platnými právními předpisy. V rámci projektu Alfa Human Service kvalita služeb, kvalita financí proběhl v roce audit hospodření za rok 2005 a 2006, který konstatoval, že finanční hospodaření je vedeno v souladu s pravidly vedení účetnictví a účetní závěrka a vyúčtování nákladů a výnosů v dotovaných programech ve všech významných ohledech poskytuje věrný a poctivý obraz finanční pozice organizace. AHS uskutečnilo vlastní projekt - školení pod názvem Všestranným profesionálem s výnosem ,- Kč. Veškeré ostatní výnosy v rámci činnosti sdružení byly z dotací následujících projektů: - Vzdělávání a praxe osob pečujících o závislého rodinného příslušníka, číslo projektu CZ / / Vzdělávání pracovníků poskytujících sociální péči rodinám dlouhodobě pečujícím o dítě se zdravotním postižením, číslo CZ / / Podpora osob potencionálně ohrožených nezaměstnaností, číslo CZ / / Alfa Human Service kvalita služeb, kvalita financí, číslo CZ / / Aktivní podpora osob ohrožených nezaměstnaností, číslo CZ / /1110 Z darů získala společnost v roce Kč ,- V. Významné údaje, které nejsou ve finančních výkazech samostatně vykázány 4

5 V roce nevznikla společnosti daňová povinnost. Proto společnost nemá žádné doměrky splatné daně z příjmů. Odložený daňový závazek činil k Kč ,-. Vzhledem k stávajícímu výsledku hospodaření AHS netvoří rezervy a nemá dlouhodobé bankovní úvěry. Ve skupině závazků jsou vedeny dočasné vklady společníků ve výši ,- Kč, které pomáhají pokrýt náklady AHS. Jakmile sdružení vytvoří dostatečné finanční prostředky svou činností, popřípadě obdrží finanční prostředky z konečného zúčtování projektů budou dočasné vklady jejím členům vráceny. VI. Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti. Dojde-li k prodloužení době splatnosti jsou závazky i pohledávky řešeny dohodou a formou splátkového kalendáře. VII. A k t i v a: Rozpis položek finančních výkazů pokladna bankovní účty pohledávky V ý n o s y: tržby za vlastní služby dotace dary N á k l a d y : náklady celkem režijní spotřeba, vybavení učeben energie služby osobní náklady Lektorné externích lektorů na všechny akce činilo v roce Kč ,-, supervize projektu Kč ,-, příspěvky na hlídání dětí ve výcvikovém kurzu a stravné frekventantů Kč ,-, školení lektorů Kč ,-. Ostatní nákladové položky neměly výrazný charakter. 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení za rok 2013 Alfa Human Service Pečujeme o pečující Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení za rok 2013 Květen 2014 Obsah Část I.... 3 Základní údaje o občanském sdružení:... 3 Část II.... 4 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s.

Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 8 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 Druh obecně prospěšných služeb... 4 Placené fakultativní služby...

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2011 Skupina GLE Zakladatel GLE o.p.s. Greater London Enterprise Limited Sídlo: Saint Martins House, 210-212 Chapeltown Road, Leeds, West Yorkshire LS7 4HZ, Spojené království

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov. www.fosaops.org

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov. www.fosaops.org VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov www.fosaops.org I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Sídlo: IČ: DIČ: Číslo bankovního účtu: Zápis do rejstříku obecně prospěšných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem SKOK do života, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 O správní činnosti Strategické řízení O hlavní činnosti Řízení sociální rehabilitace O doplňkové činnosti Nebyla realizována O financování Řízení financí Strategické

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň

Výroční zpráva za rok 2003. Občanská poradna Plzeň Výroční zpráva za rok 2003 Občanská poradna Plzeň Obsah 1. Slovo úvodem.............................................. 2 2. Občanská poradna Plzeň...................................... 3 3. Zpráva o činnosti

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32

Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32 Obsah Slovo předsedy představenstva................................. 3 Orgány společnosti k 31. 12. 2011............................... 4 Integrovaný systém řízení a certifikace..........................

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu.

Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu. Výroční zpráva Dům tří přání 2011 Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu. 2 Úvodní slovo Vážení přátelé, kolegové a příznivci našeho sdružení, rok 2011 je pro nás rokem jubilejním, oslavili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení. Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby lidem se zrakovým postižením na území Prahy a Středočeského kraje už rovných deset

Více

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005

VÝROČNÍ Z P R Á VA2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA25 Úvodem Rok 25 byl pro naši organizaci QUIP - Společnost pro změnu přelomovým. Z malého, na dobrovolné práci založeného sdružení, které si pronajímalo jen externí pracovníky, se v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více