Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel"

Transkript

1 Bydlení a práce v oblasti Mühlviertel Jak vypadají všeobecné životní podmínky v oblasti Mühlviertel? Oblast Mühlviertel nabízí atraktivní možnost bydlení a života. Rozrostlé struktury, rodinné sítě, fungující sociální komunikace, jakož i dobrá dopravní infrastruktura dělají ze čtyř částí oblasti Mühlviertel, kterými jsou Rohrbach, Urfahr-okolí, Freistadt a Perg oblíbená místa pro bydlení. Kromě toho nabízí struktura spolků rozmanitou sportovní a kulturní nabídku v každém místě oblasti. Vedle jízdy na koních, turistiky a hraní golfu je zde možné také zažít zvláštní atmosféru středověku v klášterech, hradech a zříceninách. Četná divadelní představení, festivaly a možnosti odpočinku v jedinečné kopcovité krajině mimořádně zpříjemňují život v Mühlviertel. Mnohé statkářské podniky nabízejí přírodní výrobky z jejich vlastní produkce a udržují staré tradice. Jaký je systém vzdělávání v oblasti Mühlviertel? Všeobecně: devítiletá povinná školní docházka pro všechny děti bez ohledu na jejich národnost (ve státních školách se neplatí žádné školné) Mateřské školky: Všeobecně pro děti od 3 do 6 let. Základní škola: Primární rozsah: 4 roky obecné školy Sekundární rozsah: 4 roky druhého stupně základní školy nebo nižší stupeň všeobecně vzdělávací vyšší školy (AHS) Asi jedna pětina všech žáků navštěvuje po základní škole polytechnický učební kurs (1 rok), kde se připravují na přestup na učební obor. Gymnasium (AHS): 8 let (nižší stupeň + vyšší stupeň); ukončeno zkouškou zralosti (maturita) Druhy vyššího stupně: Gymnázium, reálné gymnázium, hospodářské reálné gymnázium (Odborná)vyšší škola: Odborně vzdělávací střední školy (BMS) začínají po základní škole a trvají jeden až čtyři roky. Odborně vzdělávací vyšší školy (BHS) začínají také po základní škole a jsou ukončeny po 5 letech maturitou. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 1

2 Učení: Odborné vzdělání v učebním oboru se uskutečňuje částečně v učebním provozu a částečně v odborné škole. Tříleté vzdělání je uzavřeno závěrečnou zkouškou učebního oboru. Odborní pracovníci mohou také absolvovat tzv. zkoušku zralosti v oboru, která umožňuje přestup na univerzitu nebo odbornou vysokou školu. Vyšší vzdělání: Po maturitě na AHS nebo BHS je možné navštěvovat akademie, dálkové studium, odborné vysoké školy nebo univerzity. Studijní poplatek za jeden semestr (4 měsíce) na odborné vysoké škole nebo univerzitě činí 363,70 EUR. Vzdělávání dospělých: Všeobecné a odborné další vzdělání není regulováno zákonem, je však převážně nabízeno zástupci zaměstnavatelů a jejich institucemi a doplňováno soukromými nabízejícími. Dále existuje ve vzdělávání dospělých možnost absolvovat vzdělání, nebo si je doplnit, na dálkových školách a školách pro zaměstnané, při školeních mistrů a dílovedoucích, na odborných akademiích a univerzitách. Vedle nabídky povinné školní docházky existují v oblasti Mühlviertel ještě četná další vzdělávací zařízení. Speciálně v oblasti zdravotnictví a pečovatelských služeb je v tomto regionu široká nabídka. Dále se v oblasti nachází 14 hornorakouských odborných škol a čtyři z celkového počtu 20 zemských hospodářských škol. Kromě toho jsou v pohraničním regionu některé ze škol typu BHS, BMS a AHS. Odborná vysoká škola Hagenberg v okresu Freistadt umožňuje studium v oblasti software, médií a systémů. Doplňkově je také k dispozici v blízkosti položeném hlavním městě země Linci nabídka vzdělání na univerzitě Johannese Keplera a na univerzitě pro uměleckou a průmyslovou tvorbu. Dále nabízejí vysoce hodnotné možnosti vzdělání odborné vysoké školy v Linci, Welsu a Steyeru. Bližší informace k jednotlivým vzdělávacím zařízením ve 4 okresech oblasti Mühlviertel obdržíte na domovské stránce zemské školské rady: Jak seženu práci? Státní příslušníci z České Republiky, kteří chtějí pracovat u rakouské firmy v Rakousku, potřebují stejně jako tomu bylo doposud pracovní povolení. O toto povolení žádají příslušný Servis pro pracovní trh, tzv. Arbeitsmarktservice AMS. Povolení k pobytu už ovšem není nutné. Kontaktní adresy: AMS (Arbeitsmarktservice Oberösterreich) Europaplatz Linz tel: AMS je oprávněné k poradenství, zprostředkování, finanční podpoře a zajištění existence (například podpoře pro nezaměstnané, podpoře v nouzi) lidí hledajících práci, případně nahlášených jako nezaměstnaní, kteří mají bydliště v Rakousku, případně se v Rakousku zdržují. Všechna služby AMS jsou bezplatné. : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 2

3 EURES (European Employment Services) europa.eu.int/eures EURES síť nabízí informace o rakouské nabídce míst a všeobecné informace o zemi. K partnerům sítě patří veřejné správní orgány pro práci, odborové organizace a spolky zaměstnavatelů. Koordinací sítě se zabývá Evropská komise. Hlavní cíle EURES jsou na jedné straně informace, orientace a poradenství pro pracovní síly o jejich pracovních možnostech, případně životních podmínkách v evropském hospodářském prostoru, na druhé straně podpora zaměstnavatelů při hledání nových pracovních sil z jiných zemí. Celkem 700 poradců EURES v celé Evropě se pokouší řešit problémy spojené s prouděním pracovních sil přes hranice a nabízejí speciální poradenství pro pracovní síly, které jsou ochotny se takto přesunovat. Důležitým zdrojem při hledání místa jsou rakouské deníky. Především v sobotních vydáních je možno nalézt velké množství pracovních nabídek. Die Presse Der Kurier Oberösterreichische Nachrichten Der Standard Mühlviertler Rundschau Das Volksblatt Tips Kronenzeitung Ne všechna obsazovaná místa jsou ovšem oznamována AMS nebo zveřejňována v novinách. Je proto smysluplné, posílat v úvahu přicházejícím podnikům své písemné žádosti o práci. Firemní adresy najdete v oborových seznamech, například ve zlatých stránkách a na internetu pod nebo Jaká ustanovení platí ohledně přihlašovací povinnosti a pobytu? Ohlašovací povinnost V Rakousku existuje policejní ohlašovací povinnost. Během tři dnů od zahájení pobytu je třeba se nahlásit na příslušném úřadu. Tím je v oblasti Mühlviertel příslušný Obecní úřad (podle místa bydliště). Je třeba mít s sebou následující dokumenty: Cestovní pas Rodný list Ohlašovací lístek (je k dostání v obchodech s novinami a na obecních úřadech) ze všech případných bydlišť Potřebné ohlašovací dokumenty to závisí na příslušném úřadu vyplněné od poskytovatele ubytování : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 3

4 Pobyt Občané EU a jejich rodinní příslušníci nepotřebují pro přicestování a pro pobyt žádné povolení k pobytu, protože požívají svobody usídlování. Musí ovšem mít bydliště a zdravotní pojištění, jak své, tak i svých rodinných příslušníků, případně věrohodně doložit, že mají přislíbeno přijetí do pracovního poměru. U příslušných úřadů oblastní správy nebo policejních ředitelství mohou být také občanům EU vystaveny průkazy s fotografií. Pro podání žádosti jsou nutné následující dokumenty: Formulář žádosti Kopie starých cestovních pasů Platný cestovní pas Přihlašovací lístek a kopie Pasová fotografie Případně oddací list Doklad o zdravotním pojištění zahrnujícím všechna rizika Doklad o zajištěném ubytování (např. nájemní smlouva) Rodný list U první žádosti výpis z trestního rejstříku Vystavujícím úřadem je Úřad oblastní správy (okresní hejtmanství)(bh) příslušného okresu: Rohrbach Bahnhofstraße Rohrbach tel Urfahr-Umgebung (venkov) Peuerbachstraße Linz tel Freistadt Promenade Freistadt tel.: ( ) Perg Dirnbergerstraße Perg tel.: ( ) Jak vypadají sociální jistoty? V Rakousku jsou sociálně pojištěny téměř všechny skupiny zaměstnanců, jejichž příjem překračuje takzvanou minimální hranici (v roce 2006: 333,16 měsíčně). Sociální pojištění je pojištění povinné, tzn. že zásadně je každá samostatně i nesamostatně výdělečně činná osoba zavázána platit příspěvky na sociální pojištění. Některé skupiny zaměstnanců, nebo studenti a osoby zaměstnané velmi malou měrou, jsou ovšem zavázány pouze k placení části sociálního pojištění (např. úrazové pojištění). : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 4

5 Příspěvky na sociální pojištění jsou u zaměstnanců odváděny automaticky jejich zaměstnavatelem. Tento je také zodpovědný za přihlášení svých zaměstnanců k sociálnímu pojištění, přičemž přihlášené osoby obdrží číslo sociálního pojištěnce. Výkony hrazené ze sociálního pojištění: Zdravotní pojištění včetně mateřské dovolené Úrazové pojištění Penzijní pojištění Pojištění v nezaměstnanosti Nemocenské pojištění Předpokladem pro lékařské ošetření je předložení E-karty, kterou si musí vyžádat zaměstnavatel u oblastní zdravotní pojišťovny. Léky, které jsou na předpis, jsou vydávány v lékárně proti zaplacení poplatku za recept (4,06.- EUR). Automaticky jste zdravotně pojištěni, pokud jste výdělečně činní, vztahuje se na vás podpora v nezaměstnanosti nebo v nouzi, dostáváte penzi nebo podporu v čekací lhůtě. Příslušníci rodiny (manžel, děti) jsou zpravidla pojištěni společně, kromě případů, kdy jsou pojištění sami. Děti jsou až do dosažení 18 let věku, případně pokud studují, až do dosažení 27 let věku, pojištění společně. Je třeba ovšem u zaměstnavatele učinit odpovídající nahlášení o spolupojištěných osobách. Další výkony zdravotního pojištění jsou ošetření zubů, rehabilitace, péče o nemocné doma, výpomoc při léčení, výkony v oblasti preventivní péče o zdraví a vyšetření v rámci pasu (tzv. pas matka dítě) pro dítě, jakož i nemocenské dávky. Bližší informace obdržíte u Hornorakouské oblastní zdravotní pojišťovny: Gruberstr. 77, 4020 Linz, Tel: Úrazové pojištění Toto pojištění zahrnuje výkony, které vyplývají z pracovních úrazů a nemocí z povolání, jakož i smrti úrazem výdělečně činné osoby. Výkony jsou ošetření po úrazu, rehabilitace, důchod handicapovaných osob, důchod pro pozůstalé a vdovská podpora. Bližší informace obdržíte na Penzijní pojištění Předpokladem pro penzijní pojištění je dosažení 60 let věku u žen a 65 let věku u mužů, jakož i splnění čekací doby. Žádost o penzi je třeba podat na místně příslušný úřad penzijního pojištění. Tento je pak dále postoupen na všechny zúčastněné nositele penzijního pojištění. Výkony jsou hrazeny všemi státy, ve kterých uplynuly doby pojištění, pokud existuje nárok na započtení těchto časů. Bližší informace obdržíte na nebo : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 5

6 Jaká pravidla platí ohledně registrace vozidla a řidičského průkazu? Řidičský průkaz Řidičské průkazy, které byly vystaveny v členské zemi EU, platí také v Rakousku. Změny adresy musí být oznámeny osobně na příslušném úřadě (místo bydliště). Příslušným úřadem je úřad oblastní správy okresu, ve kterém se nachází bydliště. Registrace vozidla Pokud je auto při přestěhování přemístěno do Rakouska, musí se nahlásit u příslušného registračního místa vozidel Horních Rakous. Tam se uskuteční technické přezkoušení vozidla a obdržíte tzv. Potvrzení o schválení. Pro přezkoušení jsou nutné: Doklady vozidla (+ kopie) Přihlašovací lístek 2 fotografie auta šikmo zpředu zleva technické údaje (návod k užití) potvrzení generálního zastoupení o hodnotách emisí a hluků 188,5 EUR Registrační místa pro automobily Landesdirektion Oberösterreich Wiener Straße Linz Tel: S potvrzením o schválení a přihlašovacím lístkem se obraťte na místně příslušný finanční úřad a přihlašte zde dovezení Vašeho auta. Zde je třeba zaplatit tzv. NOVA poplatek. Jak je tento poplatek vysoký, závisí na technických údajích auta (kupní cena, případně aktuální hodnota, koňská síla, případně síla v KWH). Aby bylo možné určit výši poplatku NOVA, informujte se u prodejce aut, případně u organizací, které zastupují automobilisty (ÖAMTC oder ARBÖ). Po zaplacení poplatku NOVA se obraťte na schvalovací místo některé pojišťovny podle vlastní volby, kde se uskuteční definitivní schválení. S sebou musíte mít: Doklady k autu Zahraniční SPZ Přihlašovací lístek Prokazovací dokument (řidičský průkaz nebo pas) Potvrzení o vyřízení poplatku NOVA Potvrzení o schválení 160,97.- EUR : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 6

7 Důležité kontakty: ARBEITSMARKTSERVICE OBERÖSTERREICH (AMS) Europaplatz Linz Tel: Homepage: EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES (EURES) europa.eu.int/eures EURES-poradkyně: Fr. Petra Rosenstingl Tel.: ÚŘADY OBLASTNÍ SPRÁVY Rohrbach Bahnhofstraße Rohrbach tel Urfahr-okolí Peuerbachstraße Linz tel Freistadt Promenade Freistadt Telefon ( ) Perg Dirnbergerstraße Perg tel. ( ) FINANČNÍ ÚŘADY Rohrbach Linzerstr Rohrbach tel.: 07289/8131 fax: 07289/6887 Urfahr-okolí Kaarstr Linz tel.: 0732/7092 fax: 0723/ Freistadt Schlosshof Freistadt telefon: 07942/72515 Fax: 07942/75002 Perg Herrenstr Perg telefon: 07262/52251 Fax: 07262/53410 : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 7

8 HORNORAKOUSKÁ ÚZEMNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA OBERÖSTERREICHISCHE GEBIETSKRANKENKASSE Gruberstr Linz tel.: homepage: VŠEOBECNÝ POJIŠŤOVACÍ ÚSTAV ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT (AUVA) Landesstelle Linz Garnisonstraße Linz tel.: fax: homepage: OKRESNÍ PRACOVIŠTĚ KOMORY PRACOVNÍKŮ Rohrbach (vedoucí Manfred Riepl) Urfahr-Umgebung / Linz (ředitel Dr. Josef Peischer) Od 16. srpna 2006 je Komora pracovníků v Linci v bývalé budově SBL-v Gruberstraße Stará budova bude přestavována a modernizována. Freistadt (vedoucí Klaus Riegler) Perg (vedoucí Johann Hauser) Ehrenreiterweg Rohrbach tel.: 050/ fax: 050/ Gruberstraße Linz tel: 050/ fax: 050/ Zemannstr Freistadt tel: 050/ fax: 050/ Hinterbachweg 3 tel: 050/ fax: 050/ Dotisk, rozmnožování a rozšiřování jakéhokoli druhu je přípustné jen s výslovným souhlasem Hospodářské komory Horního Rakouska. I přes pečlivé vypracování nepřebíráme žádné záruky za provedení. Pro lehčí čitelnost jsou mužská a ženská označení uvedena pouze v jejich mužské podobě : Prace bez hranic v Mühlviertel a v jiznich Cechach 8

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel

Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Osoby pravidelně dojíždějící přes hranice z jižních Čech do oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen pro zaměstnance z Jižních Čech, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel, ovšem bydlet

Více

Založení podniku v Mühlviertelu

Založení podniku v Mühlviertelu Založení podniku v Mühlviertelu Tento leták se obrací na české podnikatele, kteří chtějí v Rakousku založit podnik. Máte šanci!!! Vstupem do EU je dána možnost zvolit své bydliště a sídlo v Rakousku, což

Více

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel

Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Práce zaměstnanců z jižních Čech v oblasti Mühlviertel Tento informační list je určen českým státním občanům, kteří chtějí pracovat v oblasti Mühlviertel u rakouského zaměstnavatele. Všeobecná ustanovení

Více

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce

Fórum pro spolupráci v oblasti politiky trhu práce Katalog otázek a odpovědí k otevření trhu práce 1.5.2011 2 Obsah Obsah...2 Uznávání profesní kvalifikace...3 Otevření trhu práce nezbytné úřadování...4 Rakouské pracovněprávní a sociálněprávní předpisy...4

Více

Šance Rakousko. Práce v nejlepším rakouském hotelnictví.

Šance Rakousko. Práce v nejlepším rakouském hotelnictví. Šance Rakousko. Práce v nejlepším rakouském hotelnictví. OÖ.Tourismus/Röbl Österreichische Hoteliervereinigung Die freie Interessenvertretung Vítejte v Rakousku Rakousko hledá právě Vás! Jste mladí, angažovaní,

Více

Práce v České republice

Práce v České republice Obsah Česká republika ve zkratce Práce v České republice Uznávání kvalifikací Žádost o práci Pracovní smlouvy a pracovní právo Daně Sociální zabezpečení Ztráta zaměstnání Důchod Život v České republice

Více

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu

Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Poskytování služeb přes hranice se zaměstnanci i bez nich z jižních Čech do Mühlviertelu Tento informační list platí pro české podniky poskytující řemeslnické, montážní a ostatní služby v Rakousku bez

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Práva občanů Evropské unie

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Práva občanů Evropské unie EUROPE DIRECT BRUNTÁL Práva občanů Evropské unie Základní práva občana Evropské unie může se pohybovat (cestovat) po celém území EU a pobývat či usadit se kdekoliv; má právo hledat si pracovní příležitosti

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Obsah. Co upravuje legislativa EU 5 Evropské pracovní právo 5 Příslušnost při sporech vedených u pracovního soudu 5

Obsah. Co upravuje legislativa EU 5 Evropské pracovní právo 5 Příslušnost při sporech vedených u pracovního soudu 5 Obsah Co je v Rakousku jinak 3 Pracovní podmínky 3 Minimální mzda, příplatky za práci přesčas, mzdové náhrady 4 Výpověď 4 Zastupování/ ochrana práv zaměstnanců 4 Co upravuje legislativa EU 5 Evropské pracovní

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Jak podnikat ve službách na území Německa?

Jak podnikat ve službách na území Německa? Jak podnikat ve službách na území Německa? Obsah Obsah...1 Seznam zkratek...4 Úvod...5 1. Pobyt a pracovní povolení...6 1.1 Pobyt...6 1.2 Pracovní povolení...8 2. Volný pohyb služeb...14 2.1 Přenechání

Více

Dokonalé pojištění. Sociální jistoty v Rakousku

Dokonalé pojištění. Sociální jistoty v Rakousku Die Sozialversicherung in Österreich Institutionen Dokonalé pojištění Sociální jistoty v Rakousku 2013 Informace rakouského Společenského a hospodářského muzea, zpracované na příkaz Hlavního svazu orgánů

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014

KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU/ GLOSÁŘ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Tschechisch) Leden 2014 KROKY K ZALOŽENÍ PODNIKU Prosinec 2007 Sedm kroků k založení vašeho

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Práce v Anglii. Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující

Práce v Anglii. Kopii dopisu od současného zaměstnavatele ve Spojeném království potvrzující Práce v Anglii Není potřeba vízového povolení. V současné době pokud budete chtít pracovat v Anglii tak si musíte v Anglii vyřídit WRS. WRS - Worker Registration Scheme je pracovní povolení, které vám

Více

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY

PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY PŘÍRUČKA PRO MIGRUJÍCÍ OSOBY Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod. 2014 OBSAH 1 Úvod...

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Islandu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kreuzplatz 20 8008 Zürich, Schweiz 044 933 07 33 Fax: 044 932 52 03 info@pazdera.ch www.pazdera.ch Kapitoly článku Pracovní podmínky v zemích EU/EHP: Švýcarsko (k 10.12.2009) Zdroj: Ministerstvo práce

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998 Sb., č. 225/1999

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR

Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Průvodce zdravotní péčí o děti v ČR Informační příručka pro cizince, kteří společně se svými dětmi dlouhodobě pobývají v ČR. INSTITUT ZDRAVOTNÍ POLITIKY A EKONOMIKY Kostelec nad Černými lesy 2005 Tato

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více