VÝROČNÍ ZPRÁVA Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní identifikační údaje: Název: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: Přílohy: - přehled nákladů a výnosů - přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů - přehled čerpání dotací - přehled investiční činnosti - rozvaha - výkaz zisků a ztráty

2 Obsah 1 Úvod Obyvatelé a zaměstnanci Domova Barbora Kutná Hora Sociální péče a služby Domov pro seniory (DS) Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Chráněné bydlení (CHB) Vzdělávání a profesní podpora (supervize) pracovníků Zdravotní péče Ambulantní péče Hospitalizace klientů Vzdělávání zdravotnických pracovníků Rehabilitace Hospodaření Majetkové fondy Kontrolní činnost Kontroly provedené vlastními zaměstnanci Kontroly provedené na úseku ekonomicko-obchodním Kontroly provedené na úseku sociální péče Kontroly provedené na odděleních přímé péče Kontroly provedené na úseku zdravotní péče Kontroly provedené na technickém úseku Kontroly jiných kontrolních orgánů Závěr a přílohy Strana 2 (celkem 29)

3 1 Úvod Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou. Funguje od , pobytové sociální služby se však v těchto budovách poskytují od poválečných let. Za tu dobu prošla organizace složitým vývojem, a změnila se z původního Domu pro přestárlé a práce neschopné na zařízení se zaměřením na dvě skupiny klientů a poskytující tři druhy služeb. Všechny naše pobytové služby jsou poskytovány celoročně. Středočeský kraj je zřizovatelem naší příspěvkové organizace od Poskytujeme služby Domov pro seniory s kapacitou 76 lůžek, Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 43 lůžek a Chráněné bydlení se 13 lůžky. Realizace služby Chráněné bydlení byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Projekt Chráněné bydlení ve městě - Regionální operační program NUTS2 Střední Čechy, registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/ a Středočeským krajem. Tento projekt byl úspěšně spuštěn ve druhé polovině roku V roce 2014 jsme opět pokračovali ve spolupráci se Základní a praktickou školou Kutná Hora, kam 2x týdně dochází několik našich klientů s mentálním postižením navštěvujících kurz na doplnění základů vzdělání. Dále spolupracujeme s nedalekou Kavárnou a Galerií u Bartoloměje v Kutné Hoře a s neziskovou organizací Dítě a kůň se sídlem v Miskovicích. Zde mají klienti možnost získávat a upevňovat si svoje sociální a praktické dovednosti. Nadále zařízení spolupracuje s agenturou Rytmus. Pracovníci agentury Rytmus s klienty provádějí nácviky praktických dovedností, jako jsou jednání s úřady, hledání práce, cestování do práce a aktivitu sebeobhájce. Veškeré tyto aktivity jsou zaměřeny na klienty Chráněného bydlení a klienty služby Domova pro zdravotně postižené. Péče o všechny naše klienty u nás probíhá s vysokým nasazením všech pracovníků. Zvláštní důraz klademe na aktivity a realizace zájmů našich klientů. Vychovatelé a ostatní pracovníci ve spolupráci s dobrovolníky a s kulturními institucemi města pro ně připravují pestrou nabídku činností, ze které si mohou vybírat a účastnit se jich. Na přání klientů se zařadil mezi běžné aktivity velmi oblíbený zdravotní tělocvik, který pravidelně probíhá pod vedením našeho fyzioterapeuta. Vedoucími pracovníky Domova je pravidelně kontrolována veškerá úroveň péče o klienty a veškerá dodržování ustanovení etického kodexu pracovníka. Na péči o klienty se dále podílí pracovníci přímé péče a zdravotníci. Svou prací přispívají ke komplexní péči pracovníci úklidu, kuchyně, prádelny a technického úseku. Další externí pracovníci, docházející do našeho Domova, se též podílejí na uspokojování cílů a potřeb našich klientů. Organizace splnila své vytčené krátkodobé cíle pro rok 2014 ve všech službách. Všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách absolvovali v tomto roce další vzdělávání k upevňování a doplňování kvalifikace, potřebné pro kvalitní poskytování sociální služby. Někteří pracovníci využili další vzdělávání dle svým zájmů nad rámec povinného vzdělávání. Rozšířili jsme skupinové a kondiční cvičení pod odborným vedením fyzioterapeuta v prostorách bazénu a zahrady. Organizace podpořila zájem klientů Domova pro seniory o výlety i mimo město Kutná Hora a úspěšně proběhla rekreace klientů Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněného bydlení. Během roku jsme navázali spolupráci s dalšími dobrovolníky, kteří se věnovali našim klientům. Všem pracovníkům poskytuje své služby supervizor, konají se schůzky pracovníků, na nichž je možné problematické věci prodiskutovat. V případě potřeby mají zaměstnanci možnost individuálních schůzek se supervizorem. Strana 3 (celkem 29)

4 Průběžně byly zapracovány důležitá doporučení, která vznikla jako závěr Individuálního projektu Středočeského kraje Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/ Naše organizace se zúčastnila v roce 2014 Auditu kvality, řízení a ekonomiky v rámci projektu Kvalita sítě pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A , financovaného dotací poskytnutou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Auditovaná služba byla Domov pro seniory. Závěr auditu nám poskytl několik doporučení, které využijeme a postupně zapracujeme v rámci práce metodické skupiny, která průběžně pracuje na tvorbě a aktualizace metodik, se zapojením pracovníků přímé péče. Poděkování je třeba vyslovit všem dobrovolníkům, kteří se věnovali našim klientům a zvláště stolním tenistům. Pravidelně přichází trénovat s klienty stolní tenis, uspořádají turnaj. Naši stolní tenisté byli v roce 2014 vyhlášení v anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2013 v kategorii kolektivu handicapovaných sportovců. Společně se svým trenérem obdrželi cenu v Tylově divadle v Kutné Hoře. V roce 2014 opět dosáhli mimořádných výsledků a ze sportovních soutěží přivezli velký počet medailí. K prodloužení doby provozuschopnosti objektu Bartolomějská 217 přispěl finančně zřizovatel v roce 2011, a to finanční podporou, které schválila Rada Středočeského kraje. Tyto opravy přinesly zlepšení technické úrovně zařízení a také zlepšení prostředí domu, ve kterém bydlí 18 klientů domova pro seniory. V roce 2013 zde proběhlo několik drobných oprav, které vylepší a zpříjemní pobyt všem obyvatelům. Dle zjištění v roce 2014 není na objekt vznesen restituční nárok církevní organizací Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka a ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje naše zařízení připravuje podklady pro rekonstrukci. Domov Barbora Kutná Hora vydává vlastní noviny nazvané - Novinky z Barbory. První číslo těchto novin vyšlo v květnu Měsíčník přibližuje život v našem zařízení, události uskutečněné i plánované, a též veškeré zprávy, které klienty zajímají. Jednotlivé výtisky jsou určeny klientům, jejich rodinám, pracovníkům a návštěvníkům Domova Barbora Kutná Hora. Celý rok 2014 našemu zařízení opět noviny sponzorsky tiskla tiskárna Grafia Gryč v Kutné Hoře. Měsíčník je velmi oblíbenou a vítanou součástí života všech obyvatelů Domova. Náš časopis Novinky z Barbory Domova Barbora Kutná Hora získal v roce 2014 v nové celostátní soutěži s názvem Zlaté listy 2013, druhé místo v kategorii časopisů nad šest vydání ročně. Ocenění odborné poroty převzaly zástupkyně Domova Barbora Kutná Hora při slavnostním vyhlášení u vyhlašovatele soutěže v Domově pro seniory Heřmanův Městec. Poděkování patří rozhodně i všem našim sponzorům za zájem a podporu Domova Barbora Kutná Hora v celém roce Této podpory si velmi vážíme. Strana 4 (celkem 29)

5 2 Obyvatelé a zaměstnanci Domova Barbora Kutná Hora počet obyvatel k osoby se zdravotním postižením senioři z toho: muži ženy ve věku let let let let let - 35 nad 95 let - 3 průměrný věk 54,3 roků 83,8 roků počet příjmů ukončení 23 zemřelo 1 odešel Evidenční počet pracovníků k ve fyzických osobách je 105 a průměrný přepočtený počet pracovníků 101,3 Členění podle povolání ve fyzických osobách k Povolání Počet Hospodářsko-správní 6 Všeobecné sestry 11 Fyzioterapeut 1 Sociální pracovníci 3 Vychovatelé 4 Osobní asistent 2 Pracovníci v sociálních službách 51 Vrátní 4 Manuálně pracující 23 V Domově Barbora Kutná Hora pracovníci pracují v nepřetržitém a jednosměnném pracovním režimu. 51 pracovníků pracuje na směny. Strana 5 (celkem 29)

6 3 Sociální péče a služby 3.1 Domov pro seniory (DS) Domov poskytuje svým 76 klientům ubytování, stravování a úkony péče ve dvou domech. V nově přistavěné budově na Pirknerově náměstí 228, kde jsou ve dvou podlažích zařízené jedno, dvou a třílůžkové pokoje vybavené nábytkem firmy Linet, bydlí 58 obyvatel. V prvním poschodí jsou jedno a dvoulůžkové pokoje. Každý je vybaven polohovacím lůžkem, nočním stolkem, stolem se židlemi, křesílky, televizorem, rozhlasovým přijímačem a vestavěnými šatními skříněmi v předsíni. U každého pokoje je koupelna se sprchou a WC. Ve druhém poschodí jsou pokoje jedno, dvou a třílůžkové zařízené stejným nábytkem jako pokoje v prvním poschodí, sociální zařízení je ve většině případů společné vždy pro dva sousedící pokoje. Ve všech pokojích obou podlaží je zaveden telefon a signalizace pro přivolání personálu. K posezení a vzájemnému setkávání slouží společenská místnost s křesílky, stolky a televizorem. V obou podlažích je společná koupelna s ošetřovatelskou vanou. Z prvního poschodí je bezbariérový přístup na zahradu a do bazénu, z druhého na zastřešenou terasu. V objektu Bartolomějská 217 (tzv. Charita), kde se plánuje rekonstrukce a má dosud zastaralé vybavení, bydlí 18 klientů. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, skříněmi, křesílky, stolky a židlemi. Koupelny a WC jsou společné. V přízemí je jídelna, která slouží zároveň jako společenská místnost. K domu patří zahrada se zahradním nábytkem, která v létě nabízí příjemné posezení. V několika posledních letech se podařilo budovu Charity částečně zrekonstruovat a udělat ty nejnutnější opravy, aby obyvatelé tohoto objektu mohli i nadále žít v prostředí, na které jsou zvyklí a kde se cítí jako doma. Strava se podává pětkrát denně podle zveřejněného jídelního lístku buď ve společné jídelně, nebo v pokoji klienta. Čím se zabývají klienti domova pro seniory volnočasové aktivity Senioři svůj čas využívají podle svých možností, zájmů a přání. Především ve všedních dnech se mohou účastnit skupinové či individuální aktivizace. Nejčastěji jsou klientům nabízeny tyto aktivity: cvičení paměti (např. luštění křížovek a řešení kvízů), skupinové kondiční cvičení pod vedením fyzioterapeuta a vychovatele, v letních měsících mohou využít návštěvu bazénu, kde 2x týdně probíhá rehabilitační cvičení, předčítání z denního tisku, čtení knih na pokračování, poslech audiokazet s různými žánry čtené prózy, videoprojekce, možnost práce s počítačem včetně přístupu na internet, zpěv a poslech hudby, společenské stolní hry (např. šachy, dáma, člověče nezlob se, karty), dechová cvičení a procvičování jemné motoriky, ruční práce a vystavování výrobků, vaření, procházky do centra Kutné Hory a blízkého okolí, výlety do vzdálenějších lokalit (např. rodiště klientů, tematické výstavy v zahradnictví), hudební a divadelní vystoupení (např. děti z mateřských, základních či středních škol i profesionální představení), taneční zábavy, pravidelná setkávání při opékání špekáčků v zahradě Domova nebo posezení u čaje či kávy a dobrého zákusku, besedy o literatuře a kultuře Strana 6 (celkem 29)

7 (např. s pracovnicemi Městské knihovny v Kutné Hoře), po domluvě s klientem je možná podpora dalších individuálních zájmů. Kromě uvedených činností, připravovaných především vychovateli ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a pracovníky sociální služby, senioři hojně využívají možnosti rehabilitace, kterou pro ně zajišťuje fyzioterapeut buď na pracovišti rehabilitace, nebo přímo v pokojích klientů. Fyzioterapeut se seniory pracuje skupinově i individuálně, dle doporučení lékaře nebo přání klientů. V rámci zajišťování volnočasových aktivit také spolupracuje Domov Barbora se SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, jehož studenti vykonávají v zařízení pravidelné praxe. Praktické zkušenosti mohou v Domově získat také studenti vysokých škol se zaměřením na sociální obory. Obyvatelé domova mohou také navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli, která slouží věřícím různých vyznání. V letních měsících je klientům k dispozici bazén v areálu Domova. 3.2 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Klientům DOZP je poskytováno ubytování, stravování a úkony péče ve zrekonstruované budově na Pirknerově náměstí. Žije zde 43 klientů se zdravotním postižením. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové vybavené polohovacími lůžky, nočními stolky, křesílky, stolem a skříňkou na peřiny. Ke každému pokoji patří sociální zařízení a předsíň s vestavěnou skříní. Většina klientů se stravuje v pěkně zařízené velké jídelně v prvním podlaží, pár klientů pak v menší jídelně ve druhém podlaží. Čím se zabývají klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením pracovní a zájmové činnosti Klienti mohou vykonávat pracovní činnosti především s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Jejich pracovní vytížení musí být vždy v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře, případně s rekomandací posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení. Pracovní činnost klientů, je členěna v zásadě na dva druhy: a) práce při sebeobsluze a práce úzce související se zájmovou činností klienti za tyto práce nejsou finančně odměňováni a práce provádějí podle svého zájmu, schopností a dovedností za podpory pracovníků domova Vedoucí vychovatel každý týden připravuje rozpis pracovních činností, které klienti podle svého zájmu, schopností a dovedností provádějí za podpory určených pracovníků (nejčastěji vychovatelé, osobní asistentka, pracovníci sociální služby nebo i další pracovníci). Klienti jsou podporováni tak, aby byli co možná nejdéle samostatní při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péče o zdraví; dále jsou podporováni při zařizování běžných záležitostí, při vyhledávání a udržování kontaktu se společenským prostředím a při prosazování svých práv a oprávněných zájmů. Strana 7 (celkem 29)

8 b) práce konané na základě pracovněprávního vztahu klient je zároveň zaměstnancem domova (např. na pozici pomocníka technické údržby) a je odměňován v souladu s pracovní smlouvou. Dále se snažíme zvyšovat šance našich klientů při jejich uplatňování na volném trhu práce. Proto již řadu let spolupracujeme s agenturou Rytmus agenturou pro podporované zaměstnávání a s Úřadem práce v Kutné Hoře. Prostřednictvím agentury se v minulosti podařilo pro několik našich klientů alespoň krátkodobě najít vhodná pracovní uplatnění, např. u kutnohorských technických služeb či u neziskové organizace Dítě a kůň se sídlem v nedalekých Miskovicích (oboje prozatím bez nároku na finanční odměnu - forma praxe nebo služba sociální rehabilitace). Agentura Rytmus dále pořádá kurzy, kterých se někteří klienti domova také pravidelně účastní, např. na téma: sebeobhajování, hospodaření s financemi, práce na počítači, nakupování a orientace ve městě včetně získávání sociálních dovedností. V rámci zapojování našich klientů do služby sociální rehabilitace spolupracujeme již několik let také s Kavárnou a Galerií u Bartoloměje v Kutné Hoře. Dlouhodobá spolupráce pokračuje i s Městskou knihovnou v Kutné Hoře, kam pravidelně jednou týdně docházejí dva klienti, kteří v knihovně pomáhají s tříděním a rovnáním časopisů. Jiný klient se účastní pravidelných lekcí trénování paměti, které pořádá přímo knihovna. Mezi zájmové činnosti patří např. tkaní sedáků a koberců, práce v keramické a dřevomodelářské dílně (výrobky klientů jsou pravidelně vystavovány a s úspěchem prodávány), domácí práce a jiné aktivity směřující k udržení nebo prohloubení širokého spektra teoretických a praktických dovedností (např. čtení, psaní, počítání, kreslení, znalost hodnoty peněz, luštění křížovek a řešení kvízů, práce s počítačem včetně přístupu na internet), procházky do centra města nebo blízkého okolí Kutné Hory (např. návštěvy útulku pro psy), výlety do vzdálenějších lokalit, návštěvy divadel a koncertů (díky dlouholeté spolupráci s Tylovým divadlem v Kutné Hoře), promítání filmů, počítačové a společenské stolní hry (např. karty, šachy, dáma, člověče nezlob se), besedy (např. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kutné Hoře), taneční zábavy a grilování (při setkávání s klienty z jiných zařízení sociálních služeb), jízda na koních formou hipoterapie, plavání, možnosti rekreace v doprovodu pracovníků domova, po domluvě s klientem je možná podpora dalších individuálních zájmů. V rámci zajišťování volnočasových aktivit také spolupracuje Domov Barbora se SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, jehož studenti vykonávají v zařízení pravidelné praxe. Praktické zkušenosti mohou v Domově získat také studenti vysokých škol se zaměřením na sociální obory. Při Domově Barbora Kutná Hora již mnoho let svou činnost vyvíjí pod vedením zkušeného trenéra (z řad dobrovolníků) Sportovní klub Barbora, jehož aktivní členové -stolní tenisté z řad klientů dosahují výborných výsledků nejen při běžném tréninku nebo při přátelských utkáních, ale také v celorepublikových a mezinárodních soutěžích se umisťují na medailových pozicích. Naši stolní tenisté se v dubnu 2014 zúčastnili republikového turnaje v Novém Bydžově, kde se naši 2 reprezentanti umístili na medailových pozicích (zlato a stříbro v kategorii mužů nad 30 let). Tento rok v únoru byl v Tylově divadle oddíl našich tenistů vyznamenán jako Nejúspěšnější sportovec Kutné Hory kategorie handicapovaný kolektiv. V listopadu naši stolní tenisté vybojovali na XXII. ročníku národního turnaje ČHSO ve Dvoře Králové n. Labem další medaile (zlato a bronz ve dvouhře v kategorii mužů nad 30 let). Strana 8 (celkem 29)

9 Kromě výše zmíněných aktivit připravovaných především oddělením vychovatelů, osobní asistentkou, pracovníky sociální péče a sociálními pracovnicemi, mohou klienti DOZP využívat různé formy rehabilitace a v letních měsících navštěvovat bazén v areálu domova. Dále mohou dle svého přání navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli. V roce 2014 pracovníci u vybraných klientů nahradili individuální plánování SET terapií sebeudržení. Jejím cílem je rozpoznat, zachytit, zaznamenat, posoudit a aplikovat zdroje a potřeby klienta s různými formami demence a stupněm mentálního postižení a tím udržet stávající stav paměti a schopností klienta k co nejdelšímu samostatnému životu a jeho psychické i fyzické pohodě. K tomu jim slouží i nové prvky, které byly umístěny v zahradě Domova Barbora. Klienti v doprovodu pracovníkům mohou strávit příjemné chvíle při houpání. Mohou si také pohladit malého dalmatina, který má v terapeutickém koutku svoji boudu i misku na pití. V neposlední řadě pak klienti stráví příjemné chvíle při pomyslném houbaření, neboť okolní stromy poskytují zákoutí keramickým houbám, ale i k lesu patřící sově. Jde o individuální práci, která se opírá o zachování vlastního já bez ohledu na působení změn vzniklých nemocí. Cílem je účast klienta na denním životě, udržení jeho kompetencí, snižování napětí a přizpůsobení podpory a péče potřebám klienta. Vzdělávání klientů Od školního roku 2008/09, kdy byla zahájena, stále pokračuje spolupráce domova se Základní a praktickou školou v Kutné Hoře, kam docházejí někteří klienti do kurzu pro získání základního vzdělání. V červnu 2014 ukončilo docházku do školy 5 klientů se zdravotním postižením. V září zahájili novou školní docházku 4 klienti. 3.3 Chráněné bydlení (CHB) V roce 2010 otevřel domov novou službu Chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením lehčího stupně. Šest klientů bydlí v zařízeném bytě v budově pavilonu (v areálu Domova) ve dvou jednolůžkových a dvou dvoulůžkových pokojích se společným obývacím pokojem, kuchyní a sociálním zařízením. Byt je zařízen moderním nábytkem s možností samostatného vaření a praní. Sedm klientů bydlí ve dvou zrekonstruovaných bytech v centru Kutné Hory. V jednom třípokojovém bytě bydlí tři klienti, ve druhém bytě žijí čtyři klienti. I tyto byty jsou moderně a prakticky zařízeny. Bydlení a společné soužití klientů Skupinové soužití obyvatel bytu vyžaduje pravidla, na kterých se klienti a pracovníci vždy snaží dohodnout. Společně se domlouvají na rozdělování prací spojených s chodem domácnosti nákup, vaření, praní, úklid společných prostor (za asistence pracovníka). O svůj pokoj a osobní věci se klienti starají sami nebo s podporou pracovníků. Pracovní a zájmové činnosti, vzdělávání, sportovní a pohybové aktivity Klienti CHB se mohou dle svého přání a aktuálního zdravotního stavu aktivně zapojovat do činností a aktivit, které využívají klienti DOZP pracovní činnosti v dílně, na zahradě, výlety do vzdálenějších míst, taneční zábavy a grilování (setkávání s klienty z jiných zařízení sociálních služeb), besedy, jízda na koních formou hiporehabilitace, plavání, rekreace - vše v doprovodu pracovníka Domova. Strana 9 (celkem 29)

10 Někteří klienti se také věnují svým koníčkům a zájmům četbě, luštění křížovek, práce s PC, společenským hrám, návštěvě divadla. Dva klienti pravidelně navštěvují bohoslužby v domácí ekumenické kapli a bohoslužby konané v kostele ve městě. Tři klienti se dlouhodobě věnují stolnímu tenisu a úspěšně reprezentují Sportovní klub Barbora. V dubnu se účastnili tenisového turnaje v Novém Bydžově, kde získali dvě druhá a jedno třetí místo. V listopadovém turnaji ve Dvoře Králové nad Labem se dva klienti umístili na pěkném třetím a čtvrtém místě. V první polovině roku využíval služeb Agentury Rytmus jeden klient. S jejím prostřednictvím získal krátkodobé pracovní uplatnění na dvě hodiny týdně v Městské knihovně v Kutné Hoře. Klient také navštěvoval kurz vaření, který Agentura pořádá. V druhé polovině roku začal do Agentury Rytmus docházet další klient, který využil nabídky kurzu cestovaní. Oba klienti jednou týdně pracují v Agentuře v poradním týmu. Přes tuto Agenturu získal jeden klient práci u technických služeb na zkrácený pracovní úvazek po dobu dvou měsíců. I nadále trvá spolupráce s Městskou knihovnou v Kutné Hoře, kde s tříděním novin a časopisů pomáhají jednou týdně dva klienti. Jiný klient se účastní pravidelných lekcí trénování paměti, které knihovna pořádá pro veřejnost jedenkrát měsíčně. Sdružení pro hipoterapii Dítě a kůň v Miskovicích, poskytuje jednou týdně pro naše čtyři klienty sociální rehabilitaci v prostorách svého statku. V rámci zapojování našich klientů do služby sociální rehabilitace spolupracujeme již několik let s Kavárničkou Bartoloměj, kterou provozuje Centrum U Bartoloměje Kutná Hora. Dva dny v týdnu vypomáhají v kavárně tři klienti s obsluhou hostů a drobnými pracemi. Osvědčila se spolupráce s Oblastní charitou Kutná Hora. Dobrovolnice z této organizace docházela v první polovině roku dvakrát týdně za klienty a se zájemci uskutečňovala společně naplánované aktivity. Jeden klient také velmi rád navštěvuje sídlo Oblastní charity, kde se jednou týdně zapojuje do jejich činností. Někteří klienti CHB se účastnili letní akce Zelené město, kterou organizoval Městský úřad v Kutné Hoře. Klienti se zapojili do 10denní brigády. Uklízeli chodníky a travnaté plochy kolem svého bydliště v Jiráskových sadech a na Pirknerově náměstí. Výrobky klientů (DS, DOZP, CHB) výstavy a soutěže Každoroční velikonoční a vánoční výstava výrobků obyvatel a klientů domova v prostorách Domova Barbora Kutná Hora i v prostorách Krajského úřadu v Praze měla již tradičně velký úspěch. Výrobky klientů se, jako již v minulosti, setkaly s velkým zájmem veřejnosti a samotných zaměstnanců i obyvatel domova. Výrobky našich klientů jsou po celý rok vystavovány a také průběžně prodávány v Galerii U Bartoloměje v České ulici. Výtěžek z prodeje těchto výrobků za rok 2014 činí téměř 74 tisíc korun. Za peníze získané prodejem výrobků byly nakoupeny květiny a hlína na osázení terasy a zahrady, dále různé dekorační předměty pro účely vylepšení estetického vzhledu vnitřních prostor domova. Také byl nakoupen další pracovní materiál, aby měli naši klienti z čeho vyrábět jak již osvědčené a oblíbené výrobky, tak nové a zatím nevyzkoušené novinky. Strana 10 (celkem 29)

11 Úspěch jsme také s výrobky našich klientů zaznamenali v Lysé nad Labem na letošní červnové celorepublikové výstavě Senior-Handicap: aktivní život Šikovné ruce našich seniorů, jejíž součástí byla i soutěž nazvaná Svět mých radostí, odkud si ocenění za 2. místo dovezl jeden klient z řad zdravotně postižených ( líbily se jeho výrobky z keramiky ) a 1 obyvatelka z domova seniorů, kde v umístění zvítězily její výrobky z kůže. Oba byly za účast v soutěži odměněny pamětními listy a dárkovou taškou. Všem klientům, kteří naši organizaci na výstavišti v Lysé nad Labem letos reprezentovali, patří poděkování Domova Barbora. 3.4 Vzdělávání a profesní podpora (supervize) pracovníků Domov Barbora Kutná Hora v roce 2014 podporoval a organizoval další vzdělávání svých zaměstnanců tak, aby si pracovníci přímé péče prohlubovali svou kvalifikaci, obnovovali, upevňovali a doplňovali svoje teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné pro kvalitní práci, především přímou péči o obyvatele a klienty Domova. V roce 2014 se pracovníci domova zúčastnili následujících školení, kurzů a stáží: Vedení týmu a týmová spolupráce Cestovní náhrady Daně z příjmu, program AVENSIO IS Cygnus Zákon o sociálních službách a související předpisy Problematika násilí a agresivity v sociálních službách Novinky v účetnictví PO Školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře Zdaňování neziskových a veřejně prospěšných organizací v r Úvod do pravidel šetrné sebeobrany Předsudky v sociálních službách Profesionální pomáhání v kontextu soc. služeb Zlepšete své dovednosti v Jarní škole MONEY S3 Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků Jak zvládat a komunikovat s klienty a jejich rodinami v náročných životních situacích Ošetřovatelská dokumentace v zařízeních sociálních služeb Využití IS Cygnus ve stravovacím provozu Prevence zdravotních rizik při výkonu sociální práce Základy reflexní terapie plosky nohy Právo na přiměřené riziko uživatele Dopad revizní činnosti ZP do úhrad za ošetřovatelskou péči Terapie sebe udržení Strana 11 (celkem 29)

12 Příprava na inspekci kvality Zjišťování spokojenosti klientů Validace podle Naomi Feil I. a II část Práce s klienty se středně těžkou a těžkou formou demence Komunikace jako první nástroj zdravotní sestry První pomoc Stáž na úseku práce ergoterapie a aktivizace Nové Strašecí Kvalifikační kurz PSS Rozhoduji se za sebe aneb problematika svéprávnosti v novém občanském zákoníku Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb Kdo za to může? Zákoník práce Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO Odborný seminář v oblasti sociálních služeb Úvod do problematiky péče o chronickou ránu Závěr roku v účetnictví PO Odborný kurz ústavního stravování Péče o klienty s demencí Legislativní změny v systému odměňování zaměstnanců zařízení sociálních služeb v PO v roce Managment péče o seniory pro vedoucí pracovníky v sociálních službách aneb nebojte se zeptat Kvalifikační kurz pro PSS Etika v sociální práci Postupy účtování a způsob tvorby příslušných vnitřních směrnic s tím související v organizačních složkách státu, územních samosprávních celcích a PO Označování alergenů Základy muzikoterapie v práci ze seniory Kreativní techniky - razítkování Školení zaměstnanců BOZP, PO a řidiči referenti Kromě akreditovaných kurzů školících akcí, se 3 tři zaměstnanci dále profesně vzdělávali na vyšších či vysokých školách (zvyšování kvalifikace), v oborech potřebných pro práci v sociálních službách. Pracovníci na úseku sociální péče a zdravotní péče se účastnili pravidelných supervizních sezení, jejichž cílem je podpora a sdílení profesních starostí pracovníků a také prevence profesního stresu a vyhoření. Setkání se supervizorem se uskutečnila v měsících únoru, dubnu, červnu, září a listopadu. 4 Zdravotní péče 4.1 Ambulantní péče Zdravotní péče byla poskytována ve stejném rozsahu, jako v minulých letech. Smluvní praktický lékař Domova MUDr. Jan Procházka, dochází do našeho zařízení pravidelně 2x v týdnu: - úterý 11:00 15:00 - středa nebo čtvrtek 14:00 15:00 Do Domova dochází jedenkrát za měsíc psychiatr MUDr. S. Pietrucha, který se pravidelně věnuje klientům DOZP a léčí i některé klienty DS. MUDr. Otradovcová, zubní lékařka, Strana 12 (celkem 29)

13 která klientům našeho zařízení zajišťuje zubní ošetření, provádí 1x za rok preventivní zubní prohlídku přímo v zařízení. Na zubní ošetření naši klienti docházejí do její zubní ordinace. Na doporučení lékaře jezdí naši klienti k ambulantnímu vyšetření sanitním vozem, většinou s doprovodem pracovníka v sociálních službách. Počty klientů, kteří využili služeb jednotlivých ambulancí za 1. pololetí 2014 Ambulance Počet klientů Ambulance Počet klientů Psychiatrie 44 ORL 8 Oční 14 RTG 16 Kožní 12 RHB ambulance 0 Urologie 17 EKG 2 Interna 6 Plicní 9 Nutriční amb. 1 Diabetologie 8 Sono vyš. 5 Ortopedie 3 Onkologie 1 Chirurgie 25 Zubní 19 Neurologie 33 Amb. bolesti 1 Kardiologie 8 Nefrologická amb. 2 CT 0 Gastroenterologie 2 Kostní amb. 1 Traumatolog. amb. 1 EEG 1 Cévní poradna 0 ONM- Kolín 1 Revmatologická amb. 1 Sexuologie 1 V odborných ambulancích je v průměru vyšetřeno za 1. pololetí 78 klientů za měsíc. Celkem navštívilo odborné ambulance během 1. pololetí 242 našich klientů. Počty klientů, kteří využili služeb jednotlivých ambulancí za 2. pololetí 2014 Ambulance Počet klientů Ambulance Počet klientů Psychiatrie 48 ORL 2 Oční 13 RTG 14 Kožní 7 RHB ambulance 1 Urologie 11 EKG 3 Interna 4 Plicní 11 Gynekologie 1 Diabetologie 14 Sono vyš. 3 Ortopedie 2 Onkologie 1 Chirurgie 27 Zubní 25 Neurologie 30 Hematologie 0 Kardiologie 7 Nefrologická amb. 1 CT 2 Gastroenterologie 3 Kostní amb. 0 Glaukomová poradna 1 EEG 2 ECHO 1 ONM- Kolín 1 Revmatologická amb. 0 Sexuologie 1 V odborných ambulancích je v průměru vyšetřeno 68 klientů za měsíc. Celkem navštívilo odborné ambulance během 2. pololetí 239 našich klientů. Strana 13 (celkem 29)

14 4.2 Hospitalizace klientů V 1. pololetí 2014 bylo hospitalizováno 36 klientů. Celkem proběhlo 75 hospitalizací. Převážně byli klienti hospitalizováni na interním a chirurgickém oddělení nemocnice v Kutné Hoře. Jedenkrát bylo hospitalizováno Dvakrát bylo hospitalizováno Třikrát bylo hospitalizováno Čtyřikrát byli hospitalizováni Pětkrát byl hospitalizován Devětkrát byl hospitalizován 15 klientů 13 klientů 4 klientů 2 klienti 1 klient 1 klient Název Počet Průměrná doba hospitalizací hospitalizace Interní oddělení Kutná Hora 45 9,7 Chirurgické oddělení Kutná Hora 16 7,9 Chirurgické oddělení Kolín 1 4,0 Neurologické oddělení Kolín 1 2,0 PL Sadská 1 27,0 Oční oddělení Kolín 1 5,0 Chirurgické oddělení Čáslav 1 2,0 PL Havlíčkův Brod 3 24,3 JIP Kutná Hora 3 11,3 LDN Kutná Hora 2 29,5 Geriatrické oddělení Kolín 1 6,0 Ve 2. pololetí 2014 bylo hospitalizováno 33 klientů. Celkem proběhlo 61 hospitalizací. Převážně byli klienti hospitalizováni na interním a chirurgickém oddělení nemocnice v Kutné Hoře. Jedenkrát bylo hospitalizováno Dvakrát bylo hospitalizováno Třikrát byl0 hospitalizováno Čtyřikrát byli hospitalizováni Pětkrát byl hospitalizován 18 klientů 6 klientů 6 klienti 2 klienti 1 klient Název Počet Průměrná doba hospitalizací hospitalizace Interní oddělení Kutná Hora 43 11,0 Chirurgické oddělení Kutná Hora 6 5,7 LDN Kutná Hora 1 12,0 Kožní oddělení Kolín 1 11,0 PL Sadská 2 22,0 PL Havlíčkův Brod 4 3,0 Oční oddělení Kolín 1 33,3 Kardiolog. oddělení Pardubice 1 4,0 Chirurg. oddělení Rychnov n.k. 1 5,0 Interní oddělení Praha 1 13,0 Strana 14 (celkem 29)

15 Hygienický standard je stanoven hygienicko-epidemiologickým řádem, kontroly jsou prováděny KHS Kutná Hora, vrchní sestrou a vedoucími pracovníky jednotlivých oddělení. 4.3 Vzdělávání zdravotnických pracovníků Vzdělávání probíhalo pravidelně v průběhu celého roku 2014, tak, aby si pracovníci udrželi odbornou způsobilost. Témata: Vedení týmu a týmová spolupráce S Cygnus - ovládání modulu Vykazování na ZP Manažerské dovednosti pro zdravotnické pracovníky Ošetřovatelská dokumentace v zařízeních sociální služby Konference Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách Hodnocení a profesní rozvoj zaměstnanců Dopad revizní činnosti zdravotních pojišťoven do úhrad za ošetřovatelskou péči Základy práce v rámci terapie sebeudržení SET u klientů s demencí Komunikace jako nástroj spolupráce Moderní ošetřovatelství v 21. století-xiv Základy reflexní terapie plosky nohy Komunikace jako pracovní nástroj zdravotní sestry Zdravotní služby v oblasti sociálních služeb Management péče o seniory pro vedoucí pracovníky v soc. službách aneb "Nebojte se zeptat" Péče o imobilního klienta a prevence vzniku chronických ran konferenci pořádalo naše zařízení, s aktivní účastí 2 zdravotnických pracovníků První pomoc účast všech zaměstnanců povinná Preventivní požární hlídky účast všech zaměstnanců povinná Bezpečnost a ochrana zdraví při práci účast všech zaměstnanců povinná Celkový počet účastí na nepovinném školení: 34x Vzdělávání pracovníků probíhá i formou četby - 1x za 2 měsíce je k dispozici odborný časopis Sestra, Ošetřovatelská péče, další vzdělávání probíhá individuálně. 4.4 Rehabilitace Klientům je k dispozici rehabilitace vybavená masážní vanou a přístroji a pomůckami pro fyzioterapeutické výkony, cvičení a masáže, které provádějí dva zkušení fyzioterapeuti dle ordinace lékaře Domova. Také provádějí relaxační techniky dle doporučení lékaře a přání klientů. Každý klient, zúčastňující se rehabilitace, má zavedenou osobní rehabilitační kartu. Využíváme individuální přístup ke klientům a jejich potřebám. Možnost využití fyzioterapie mají také zaměstnanci, kteří proceduru mohou čerpat zásadně na základě doporučení od lékaře. Fyzioterapeut poskytuje péči denně v průměru 33 klientům Domova. V rámci rehabilitace probíhají i pravidelná skupinová cvičení, pod vedením fyzioterapeuta. Skupinové cvičení klientů z DS je každou středu a obnáší kondiční cvičení a nácvik jemné motoriky. Strana 15 (celkem 29)

16 Klienti z DOZP využívají skupinové cvičení pravidelně v úterý. Cvičení je zaměřeno rovněž na zlepšení kloubní pohyblivosti, jemné motoriky a kloubního oběhu. Pro udržení pozornosti je většina cvičení koncipována formou hry. Pro zaměstnance je určeno cvičení každé úterý a čtvrtek. Největší důraz je kladen na ovlivnění dechového stereotypu, zlepšení stability a kloubní pohyblivosti. Rehabilitační místnost je od září 2014 vybavena andulačním lehátkem. Andulační terapie se osvědčila u celé řady onemocnění a její velkou výhodou je absence kontraindikací. Uplatňuje se např. u artrózy, bolesti zad, migrény. Dále se používá pro rychlejší regeneraci, zrychlení metabolismu, hubnutí, ovlivnění nespavosti a zácpy. Dále si můžou naši klienti v letních měsících každé pondělí a pátek odpoledne zacvičit z fyzioterapeutem v krytém bazénu. Statistika výkonů za 1. pololetí 2014 Rehabilitační technika Počet výkonů Rehabilitační technika Počet výkonů Aplikace DD proudů 73 Léčebná LTV Motomed 289 Nácvik chůze 835 Aplikace laseru 55 MT (masáže) 70 Aplikace soluxu 65 Perličková vana 0 Aplikace parafínu 197 Vířivka malá 10 Ultrazvuk 52 Masážní křeslo 126 Magnetoterapie 57 Reflexní terapie 38 McKenzie 44 Měsíčně je u klientů provedeno průměrně 533 výkonů rehabilitační techniky. Statistika výkonů za 2. pololetí 2014 Rehabilitační technika Počet výkonů Rehabilitační technika Počet výkonů Aplikace DD proudů 81 Léčebná LTV 1281 Motomed 295 Nácvik chůze 851 Aplikace laseru 62 MT (masáže) 72 Aplikace soluxu 70 Perličková vana 4 Aplikace parafínu 210 Vířivka malá 3 Ultrazvuk 57 Masážní křeslo 131 Magnetoterapie 61 Reflexní terapie 41 McKenzie 41 Skupinová cvičení 36 Andulace 163 Měsíčně je u klientů provedeno průměrně 570 výkonů rehabilitační techniky. Strana 16 (celkem 29)

17 5 Hospodaření Domov Barbora hospodařil v roce 2014 s celkovými příjmy ve výši 48,98 mil. Kč. Největším zdrojem příjmů byly dotace ze státního rozpočtu poskytnuté MPSV, příjmy z úhrad klientů a příspěvek na provoz od zřizovatele. Dotace MPSV ve výši 17,7 mil. Kč byla čerpána na mzdy, odvody zdravotního a sociálního pojištění a část úhrad za nákup energií - elektrické energie, plynu a vody. Příjmy od klientů ve výši 21,42 mil. Kč pokrývají z velké části úhrady nákupů potravin a dalšího materiálu, energií a služeb potřebných k plynulému chodu Domova a k zajištění kvality poskytované péče. Dále úhrady klientů spolu s úhradami od zdravotních pojišťoven slouží ke krytí mzdových výdajů zdravotnického personálu a částečně pracovníků přímé péče. Příspěvek zřizovatele ve výši tis. Kč byl použit na opravy a údržbu majetku, nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku, dlouhodobého majetku, úhrady nákupu energií a služeb. V rámci doplňkové činnosti vaření obědů pro veřejnost bylo v roce 2014 prodáno 1205 ks obědů a celkově hospodářská činnost splnila očekávání a je pozitivně hodnocena. Výsledek hospodaření Domova Barbora Kutná Hora za rok 2014 byl nulový. 1. Příjmy 1.1. Příjmy z vlastní činnosti organizace: ,00 příjmy z úhrad klientů v domově ,00 příjmy za stravné zaměstnanců domova ,00 příjmy za stravné veřejnost ,00 příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP ,00 úhrady zdravotních pojišťoven , Dotace ,00 od zřizovatele-provozní příspěvek ,00 na provoz ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV ,00 od Úřadu práce na VPP a SUPM , Ostatní příjmy ,00 příjmy z úroků 545,00 ostatní výnosy z činnosti-úhrady za soukromé telefonní hovory, dary, odpady apod ,00 nájemné ,00 úhrady za ostatní činnosti klientů ,00 čerpání fondů Výdaje 2.1. Celkem spotřeba materiálu ,00 z toho například - PHM ,00 potraviny ,00 ostatní materiál ,00 Strana 17 (celkem 29)

18 spotřeba DDHM,DDNM ,00 spotřeba prádla ,00 knihy, časopisy, programy ,00 ostatní , Spotřeba energie ,39 elektrická energie ,00 voda ,00 plyn , Opravy a udržování ,00 opravy a údržba budov ,00 opravy a údržba ostatní , Cestovné a náklady na reprezentaci , Nakupované služby ,00 např. likvidace odpadu ,00 revize ,00 výkony spojů ,00 aktivity klientů ,00 právní a ekonomické služby ,00 školení ,00 BOZP, PO ,00 provoz lapolu a bazénu ,00 ostatní služby ,00 bankovní služby , Mzdové náklady a zákonné sociální náklady ,00 hrubé mzdy ,00 z toho ostatní osobní náklady DPČ,DPP ,00 z toho náhrada mzdy do dočasnou prac. neschopnost ,00 zákonné sociální pojištění ,00 zákonné zdravotní pojištění ,00 příděl FKSP , Jiné sociální náklady-úrazové pojištění zaměstnanců , Odpisy dlouhodobého majetku ,00 3. Hospodářský výsledek Výnosy celkem ,09 Náklady celkem ,09 Výsledek hospodaření 0,00 Strana 18 (celkem 29)

19 5.1 Majetkové fondy fond dlouhodobého majetku fond oběžných aktiv počáteční zůstatek v tis. Kč tvorba v tis. Kč čerpání v tis. Kč konečný zůstatek v tis. Kč poznámka (tvorba/čerpání) nově pořízený majetek/odpisy, vyřazený majetek věcný dar/použití daru fond odměn FKSP fond rezervní fond reprodukce majetku zákonné příděly/obědy zaměstnanců, kulturní akce, jubilea dary a prodej výrobků klientů/použití darů dle smluv Odpisy DHM/pořízení nového DHM Domov sídlí v prostorách zřizovatele a další dvě budovy má pronajaty od města Kutná Hora na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok. Nájemné činí symbolickou 1,- Kč na celou dobu pronájmu s tím, že domov hradí běžné opravy a údržbu těchto budov. 6 Kontrolní činnost 6.1 Kontroly provedené vlastními zaměstnanci Kontroly provedené na úseku ekonomicko-obchodním 1.1. Započitatelná praxe v oboru i mimo obor pro určení platového stupně, byla provedena dvakrát. Přihlášení zaměstnanců ke zdravotní pojišťovně, provedena dvakrát. Kontrola přihlašování obědů a nárok na příspěvek z FKSP, kontrola docházky a dodržování pracovní doby byla provedena dvanáctkrát. Kontrola provozní pokladny byla provedena čtyřikrát Kontrola praxe zaměstnanců, provedena jedenkrát Kontrolované oblasti praxe, zdravotní pojišťovny bez závad. V přihlašování obědů občas dojde k neoprávněnému přihlášení z důvodu např. nemoci, čerpání dovolené a náhradního volna Opatření při neoprávněném přihlášení oběda není poskytnu příspěvek z FKSP, ale je naúčtována plná cena oběda. Strana 19 (celkem 29)

20 6.1.2 Kontroly provedené na úseku sociální péče 1.1. Kontrola vkladních knížek byla provedena dvakrát. Kontrola plateb klientů byla provedena jednou měsíčně. Kontroly docházky a dodržování pracovní doby jednou měsíčně. Kontrola depozitní pokladny provedena čtyřikrát Kontrolované oblasti byly bez závad Opatření nebyla uložena Kontroly provedené na odděleních přímé péče 1.1. Kontroly jsou prováděny dle ročního plánu kontrolní činnosti pro úsek přímé péče: Docházka a dodržování pracovní doby - měsíčně Činnost vychovatelů - dvakrát ročně Činnost pracovníků sociálních služeb (PSS) dvakrát ročně Činnost klíčových pracovníků (KP) třikrát ročně Činnost osobních asistentů (OA) - dvakrát ročně Předmětem kontrol je: - dodržování pracovní doby, dodržení fondu pracovní doby, dovolenky, propustky - dodržování pokynů a příkazů vyplývajících z vnitřních dokumentů domova - dodržování harmonogramu práce, plnění pracovních úkolů dle pracovní náplně - vhodnost vybrané činnosti a dodržování zásady přiměřenosti při aktivizaci - dodržování pracovních postupů a ochrany práv klientů - osobní odpovědnost pracovníků v přímé péči - používání OOPP pracovníky (případně klienty) - řádné vedení Evidence osobních věcí (EOV) - vedení dokumentace, zajištění IPPS - péče o čistotu a estetickou úroveň prostředí domova - V 1. polovině roku 2014 byly provedeny následující kontroly: - na oddělení DS - 4x dodržování harmonogramu práce, 2x vedení dokumentace IPPS - na oddělení DOZP - 4x harmonogram práce, 2x dokumentace IPPS, 2x vedení EOV - na CHB - 1x harmonogram práce, 2x vedení dokumentace IPPS, 1x vedení EOV - na oddělení vychovatelů 1x dodržování harmonogramu práce V 2. polovině roku 2014 byly provedeny následující kontroly: - na oddělení DS - 1x činnost PSS, 3x vedení dokumentace IPPS - na oddělení DOZP - 7x činnost PSS, 5x činnost osobních asistentů, 3x dokumentace IPPS, 3x vedení EOV Strana 20 (celkem 29)

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní identifikační údaje: Název: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Právní forma: příspěvková organizace

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124

KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 TLOSKOV KONTAKT: PODANÁ MAGDALENA, TELEFON: 317 740 1124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek. Prostory jsou bezbariérové. K dispozici

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Hodnotící zpráva za rok 2012

Hodnotící zpráva za rok 2012 Hodnotící zpráva za rok 2012 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch potřeb občanů města Lipník nad Bečvou, hrazené plně nebo částečně z příspěvku

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Popis realizace. sociální služby. Platné od 1. 1. 2016. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Popis realizace. sociální služby. Platné od 1. 1. 2016. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Popis realizace sociální služby Platné od 1. 1. 2016 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Poskytovatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice

Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Paprsek, příspěvková organizace K Čihadlu 679 679 63 Velké Opatovice Zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3 I.1 Management 3 I.2 Sociální a výchovná

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením

Plán činnosti 2015. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, Denní centrum služeb pro osoby ve středním a

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby

e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby e představuje zájemcům o poskytnutí sociální služby Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy s mentálním

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji.

D O M Á C Í Ř Á D. Uživatelé se stravují v hlavní jídelně v přízemí ÚSP Hrabyně nebo v jídelně příslušného patra, eventuelně na pokoji. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád upravuje práva a povinnosti uživatelů související se životem v Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni (dále jen Poskytovatel nebo Zařízení ). STRAVOVÁNÍ Poskytovatel

Více

Členění základních odborností NRNO

Členění základních odborností NRNO Členění základních odborností NRNO Sociální služby: Sociální služby zahrnují velké množství dílčích odborností a oblastí potřebných při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více