VÝROČNÍ ZPRÁVA Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb. Základní identifikační údaje:"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Základní identifikační údaje: Název: Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: Přílohy: - přehled nákladů a výnosů - přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů - přehled čerpání dotací - přehled investiční činnosti - rozvaha - výkaz zisků a ztráty

2 Obsah 1 Úvod Obyvatelé a zaměstnanci Domova Barbora Kutná Hora Sociální péče a služby Domov pro seniory (DS) Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Chráněné bydlení (CHB) Vzdělávání a profesní podpora (supervize) pracovníků Zdravotní péče Ambulantní péče Hospitalizace klientů Vzdělávání zdravotnických pracovníků Rehabilitace Hospodaření Majetkové fondy Kontrolní činnost Kontroly provedené vlastními zaměstnanci Kontroly provedené na úseku ekonomicko-obchodním Kontroly provedené na úseku sociální péče Kontroly provedené na odděleních přímé péče Kontroly provedené na úseku zdravotní péče Kontroly provedené na technickém úseku Kontroly jiných kontrolních orgánů Závěr a přílohy Strana 2 (celkem 29)

3 1 Úvod Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou. Funguje od , pobytové sociální služby se však v těchto budovách poskytují od poválečných let. Za tu dobu prošla organizace složitým vývojem, a změnila se z původního Domu pro přestárlé a práce neschopné na zařízení se zaměřením na dvě skupiny klientů a poskytující tři druhy služeb. Všechny naše pobytové služby jsou poskytovány celoročně. Středočeský kraj je zřizovatelem naší příspěvkové organizace od Poskytujeme služby Domov pro seniory s kapacitou 76 lůžek, Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 43 lůžek a Chráněné bydlení se 13 lůžky. Realizace služby Chráněné bydlení byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Projekt Chráněné bydlení ve městě - Regionální operační program NUTS2 Střední Čechy, registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/ a Středočeským krajem. Tento projekt byl úspěšně spuštěn ve druhé polovině roku V roce 2014 jsme opět pokračovali ve spolupráci se Základní a praktickou školou Kutná Hora, kam 2x týdně dochází několik našich klientů s mentálním postižením navštěvujících kurz na doplnění základů vzdělání. Dále spolupracujeme s nedalekou Kavárnou a Galerií u Bartoloměje v Kutné Hoře a s neziskovou organizací Dítě a kůň se sídlem v Miskovicích. Zde mají klienti možnost získávat a upevňovat si svoje sociální a praktické dovednosti. Nadále zařízení spolupracuje s agenturou Rytmus. Pracovníci agentury Rytmus s klienty provádějí nácviky praktických dovedností, jako jsou jednání s úřady, hledání práce, cestování do práce a aktivitu sebeobhájce. Veškeré tyto aktivity jsou zaměřeny na klienty Chráněného bydlení a klienty služby Domova pro zdravotně postižené. Péče o všechny naše klienty u nás probíhá s vysokým nasazením všech pracovníků. Zvláštní důraz klademe na aktivity a realizace zájmů našich klientů. Vychovatelé a ostatní pracovníci ve spolupráci s dobrovolníky a s kulturními institucemi města pro ně připravují pestrou nabídku činností, ze které si mohou vybírat a účastnit se jich. Na přání klientů se zařadil mezi běžné aktivity velmi oblíbený zdravotní tělocvik, který pravidelně probíhá pod vedením našeho fyzioterapeuta. Vedoucími pracovníky Domova je pravidelně kontrolována veškerá úroveň péče o klienty a veškerá dodržování ustanovení etického kodexu pracovníka. Na péči o klienty se dále podílí pracovníci přímé péče a zdravotníci. Svou prací přispívají ke komplexní péči pracovníci úklidu, kuchyně, prádelny a technického úseku. Další externí pracovníci, docházející do našeho Domova, se též podílejí na uspokojování cílů a potřeb našich klientů. Organizace splnila své vytčené krátkodobé cíle pro rok 2014 ve všech službách. Všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách absolvovali v tomto roce další vzdělávání k upevňování a doplňování kvalifikace, potřebné pro kvalitní poskytování sociální služby. Někteří pracovníci využili další vzdělávání dle svým zájmů nad rámec povinného vzdělávání. Rozšířili jsme skupinové a kondiční cvičení pod odborným vedením fyzioterapeuta v prostorách bazénu a zahrady. Organizace podpořila zájem klientů Domova pro seniory o výlety i mimo město Kutná Hora a úspěšně proběhla rekreace klientů Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněného bydlení. Během roku jsme navázali spolupráci s dalšími dobrovolníky, kteří se věnovali našim klientům. Všem pracovníkům poskytuje své služby supervizor, konají se schůzky pracovníků, na nichž je možné problematické věci prodiskutovat. V případě potřeby mají zaměstnanci možnost individuálních schůzek se supervizorem. Strana 3 (celkem 29)

4 Průběžně byly zapracovány důležitá doporučení, která vznikla jako závěr Individuálního projektu Středočeského kraje Zvyšování kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji s registračním číslem CZ.1.04/3.1.00/ Naše organizace se zúčastnila v roce 2014 Auditu kvality, řízení a ekonomiky v rámci projektu Kvalita sítě pobytových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve Středočeském kraji, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A , financovaného dotací poskytnutou v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Auditovaná služba byla Domov pro seniory. Závěr auditu nám poskytl několik doporučení, které využijeme a postupně zapracujeme v rámci práce metodické skupiny, která průběžně pracuje na tvorbě a aktualizace metodik, se zapojením pracovníků přímé péče. Poděkování je třeba vyslovit všem dobrovolníkům, kteří se věnovali našim klientům a zvláště stolním tenistům. Pravidelně přichází trénovat s klienty stolní tenis, uspořádají turnaj. Naši stolní tenisté byli v roce 2014 vyhlášení v anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2013 v kategorii kolektivu handicapovaných sportovců. Společně se svým trenérem obdrželi cenu v Tylově divadle v Kutné Hoře. V roce 2014 opět dosáhli mimořádných výsledků a ze sportovních soutěží přivezli velký počet medailí. K prodloužení doby provozuschopnosti objektu Bartolomějská 217 přispěl finančně zřizovatel v roce 2011, a to finanční podporou, které schválila Rada Středočeského kraje. Tyto opravy přinesly zlepšení technické úrovně zařízení a také zlepšení prostředí domu, ve kterém bydlí 18 klientů domova pro seniory. V roce 2013 zde proběhlo několik drobných oprav, které vylepší a zpříjemní pobyt všem obyvatelům. Dle zjištění v roce 2014 není na objekt vznesen restituční nárok církevní organizací Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka a ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje naše zařízení připravuje podklady pro rekonstrukci. Domov Barbora Kutná Hora vydává vlastní noviny nazvané - Novinky z Barbory. První číslo těchto novin vyšlo v květnu Měsíčník přibližuje život v našem zařízení, události uskutečněné i plánované, a též veškeré zprávy, které klienty zajímají. Jednotlivé výtisky jsou určeny klientům, jejich rodinám, pracovníkům a návštěvníkům Domova Barbora Kutná Hora. Celý rok 2014 našemu zařízení opět noviny sponzorsky tiskla tiskárna Grafia Gryč v Kutné Hoře. Měsíčník je velmi oblíbenou a vítanou součástí života všech obyvatelů Domova. Náš časopis Novinky z Barbory Domova Barbora Kutná Hora získal v roce 2014 v nové celostátní soutěži s názvem Zlaté listy 2013, druhé místo v kategorii časopisů nad šest vydání ročně. Ocenění odborné poroty převzaly zástupkyně Domova Barbora Kutná Hora při slavnostním vyhlášení u vyhlašovatele soutěže v Domově pro seniory Heřmanův Městec. Poděkování patří rozhodně i všem našim sponzorům za zájem a podporu Domova Barbora Kutná Hora v celém roce Této podpory si velmi vážíme. Strana 4 (celkem 29)

5 2 Obyvatelé a zaměstnanci Domova Barbora Kutná Hora počet obyvatel k osoby se zdravotním postižením senioři z toho: muži ženy ve věku let let let let let - 35 nad 95 let - 3 průměrný věk 54,3 roků 83,8 roků počet příjmů ukončení 23 zemřelo 1 odešel Evidenční počet pracovníků k ve fyzických osobách je 105 a průměrný přepočtený počet pracovníků 101,3 Členění podle povolání ve fyzických osobách k Povolání Počet Hospodářsko-správní 6 Všeobecné sestry 11 Fyzioterapeut 1 Sociální pracovníci 3 Vychovatelé 4 Osobní asistent 2 Pracovníci v sociálních službách 51 Vrátní 4 Manuálně pracující 23 V Domově Barbora Kutná Hora pracovníci pracují v nepřetržitém a jednosměnném pracovním režimu. 51 pracovníků pracuje na směny. Strana 5 (celkem 29)

6 3 Sociální péče a služby 3.1 Domov pro seniory (DS) Domov poskytuje svým 76 klientům ubytování, stravování a úkony péče ve dvou domech. V nově přistavěné budově na Pirknerově náměstí 228, kde jsou ve dvou podlažích zařízené jedno, dvou a třílůžkové pokoje vybavené nábytkem firmy Linet, bydlí 58 obyvatel. V prvním poschodí jsou jedno a dvoulůžkové pokoje. Každý je vybaven polohovacím lůžkem, nočním stolkem, stolem se židlemi, křesílky, televizorem, rozhlasovým přijímačem a vestavěnými šatními skříněmi v předsíni. U každého pokoje je koupelna se sprchou a WC. Ve druhém poschodí jsou pokoje jedno, dvou a třílůžkové zařízené stejným nábytkem jako pokoje v prvním poschodí, sociální zařízení je ve většině případů společné vždy pro dva sousedící pokoje. Ve všech pokojích obou podlaží je zaveden telefon a signalizace pro přivolání personálu. K posezení a vzájemnému setkávání slouží společenská místnost s křesílky, stolky a televizorem. V obou podlažích je společná koupelna s ošetřovatelskou vanou. Z prvního poschodí je bezbariérový přístup na zahradu a do bazénu, z druhého na zastřešenou terasu. V objektu Bartolomějská 217 (tzv. Charita), kde se plánuje rekonstrukce a má dosud zastaralé vybavení, bydlí 18 klientů. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, skříněmi, křesílky, stolky a židlemi. Koupelny a WC jsou společné. V přízemí je jídelna, která slouží zároveň jako společenská místnost. K domu patří zahrada se zahradním nábytkem, která v létě nabízí příjemné posezení. V několika posledních letech se podařilo budovu Charity částečně zrekonstruovat a udělat ty nejnutnější opravy, aby obyvatelé tohoto objektu mohli i nadále žít v prostředí, na které jsou zvyklí a kde se cítí jako doma. Strava se podává pětkrát denně podle zveřejněného jídelního lístku buď ve společné jídelně, nebo v pokoji klienta. Čím se zabývají klienti domova pro seniory volnočasové aktivity Senioři svůj čas využívají podle svých možností, zájmů a přání. Především ve všedních dnech se mohou účastnit skupinové či individuální aktivizace. Nejčastěji jsou klientům nabízeny tyto aktivity: cvičení paměti (např. luštění křížovek a řešení kvízů), skupinové kondiční cvičení pod vedením fyzioterapeuta a vychovatele, v letních měsících mohou využít návštěvu bazénu, kde 2x týdně probíhá rehabilitační cvičení, předčítání z denního tisku, čtení knih na pokračování, poslech audiokazet s různými žánry čtené prózy, videoprojekce, možnost práce s počítačem včetně přístupu na internet, zpěv a poslech hudby, společenské stolní hry (např. šachy, dáma, člověče nezlob se, karty), dechová cvičení a procvičování jemné motoriky, ruční práce a vystavování výrobků, vaření, procházky do centra Kutné Hory a blízkého okolí, výlety do vzdálenějších lokalit (např. rodiště klientů, tematické výstavy v zahradnictví), hudební a divadelní vystoupení (např. děti z mateřských, základních či středních škol i profesionální představení), taneční zábavy, pravidelná setkávání při opékání špekáčků v zahradě Domova nebo posezení u čaje či kávy a dobrého zákusku, besedy o literatuře a kultuře Strana 6 (celkem 29)

7 (např. s pracovnicemi Městské knihovny v Kutné Hoře), po domluvě s klientem je možná podpora dalších individuálních zájmů. Kromě uvedených činností, připravovaných především vychovateli ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a pracovníky sociální služby, senioři hojně využívají možnosti rehabilitace, kterou pro ně zajišťuje fyzioterapeut buď na pracovišti rehabilitace, nebo přímo v pokojích klientů. Fyzioterapeut se seniory pracuje skupinově i individuálně, dle doporučení lékaře nebo přání klientů. V rámci zajišťování volnočasových aktivit také spolupracuje Domov Barbora se SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, jehož studenti vykonávají v zařízení pravidelné praxe. Praktické zkušenosti mohou v Domově získat také studenti vysokých škol se zaměřením na sociální obory. Obyvatelé domova mohou také navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli, která slouží věřícím různých vyznání. V letních měsících je klientům k dispozici bazén v areálu Domova. 3.2 Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Klientům DOZP je poskytováno ubytování, stravování a úkony péče ve zrekonstruované budově na Pirknerově náměstí. Žije zde 43 klientů se zdravotním postižením. Pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové vybavené polohovacími lůžky, nočními stolky, křesílky, stolem a skříňkou na peřiny. Ke každému pokoji patří sociální zařízení a předsíň s vestavěnou skříní. Většina klientů se stravuje v pěkně zařízené velké jídelně v prvním podlaží, pár klientů pak v menší jídelně ve druhém podlaží. Čím se zabývají klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením pracovní a zájmové činnosti Klienti mohou vykonávat pracovní činnosti především s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Jejich pracovní vytížení musí být vždy v souladu s doporučením ošetřujícího lékaře, případně s rekomandací posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení. Pracovní činnost klientů, je členěna v zásadě na dva druhy: a) práce při sebeobsluze a práce úzce související se zájmovou činností klienti za tyto práce nejsou finančně odměňováni a práce provádějí podle svého zájmu, schopností a dovedností za podpory pracovníků domova Vedoucí vychovatel každý týden připravuje rozpis pracovních činností, které klienti podle svého zájmu, schopností a dovedností provádějí za podpory určených pracovníků (nejčastěji vychovatelé, osobní asistentka, pracovníci sociální služby nebo i další pracovníci). Klienti jsou podporováni tak, aby byli co možná nejdéle samostatní při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péče o zdraví; dále jsou podporováni při zařizování běžných záležitostí, při vyhledávání a udržování kontaktu se společenským prostředím a při prosazování svých práv a oprávněných zájmů. Strana 7 (celkem 29)

8 b) práce konané na základě pracovněprávního vztahu klient je zároveň zaměstnancem domova (např. na pozici pomocníka technické údržby) a je odměňován v souladu s pracovní smlouvou. Dále se snažíme zvyšovat šance našich klientů při jejich uplatňování na volném trhu práce. Proto již řadu let spolupracujeme s agenturou Rytmus agenturou pro podporované zaměstnávání a s Úřadem práce v Kutné Hoře. Prostřednictvím agentury se v minulosti podařilo pro několik našich klientů alespoň krátkodobě najít vhodná pracovní uplatnění, např. u kutnohorských technických služeb či u neziskové organizace Dítě a kůň se sídlem v nedalekých Miskovicích (oboje prozatím bez nároku na finanční odměnu - forma praxe nebo služba sociální rehabilitace). Agentura Rytmus dále pořádá kurzy, kterých se někteří klienti domova také pravidelně účastní, např. na téma: sebeobhajování, hospodaření s financemi, práce na počítači, nakupování a orientace ve městě včetně získávání sociálních dovedností. V rámci zapojování našich klientů do služby sociální rehabilitace spolupracujeme již několik let také s Kavárnou a Galerií u Bartoloměje v Kutné Hoře. Dlouhodobá spolupráce pokračuje i s Městskou knihovnou v Kutné Hoře, kam pravidelně jednou týdně docházejí dva klienti, kteří v knihovně pomáhají s tříděním a rovnáním časopisů. Jiný klient se účastní pravidelných lekcí trénování paměti, které pořádá přímo knihovna. Mezi zájmové činnosti patří např. tkaní sedáků a koberců, práce v keramické a dřevomodelářské dílně (výrobky klientů jsou pravidelně vystavovány a s úspěchem prodávány), domácí práce a jiné aktivity směřující k udržení nebo prohloubení širokého spektra teoretických a praktických dovedností (např. čtení, psaní, počítání, kreslení, znalost hodnoty peněz, luštění křížovek a řešení kvízů, práce s počítačem včetně přístupu na internet), procházky do centra města nebo blízkého okolí Kutné Hory (např. návštěvy útulku pro psy), výlety do vzdálenějších lokalit, návštěvy divadel a koncertů (díky dlouholeté spolupráci s Tylovým divadlem v Kutné Hoře), promítání filmů, počítačové a společenské stolní hry (např. karty, šachy, dáma, člověče nezlob se), besedy (např. ve spolupráci s Městskou knihovnou v Kutné Hoře), taneční zábavy a grilování (při setkávání s klienty z jiných zařízení sociálních služeb), jízda na koních formou hipoterapie, plavání, možnosti rekreace v doprovodu pracovníků domova, po domluvě s klientem je možná podpora dalších individuálních zájmů. V rámci zajišťování volnočasových aktivit také spolupracuje Domov Barbora se SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, jehož studenti vykonávají v zařízení pravidelné praxe. Praktické zkušenosti mohou v Domově získat také studenti vysokých škol se zaměřením na sociální obory. Při Domově Barbora Kutná Hora již mnoho let svou činnost vyvíjí pod vedením zkušeného trenéra (z řad dobrovolníků) Sportovní klub Barbora, jehož aktivní členové -stolní tenisté z řad klientů dosahují výborných výsledků nejen při běžném tréninku nebo při přátelských utkáních, ale také v celorepublikových a mezinárodních soutěžích se umisťují na medailových pozicích. Naši stolní tenisté se v dubnu 2014 zúčastnili republikového turnaje v Novém Bydžově, kde se naši 2 reprezentanti umístili na medailových pozicích (zlato a stříbro v kategorii mužů nad 30 let). Tento rok v únoru byl v Tylově divadle oddíl našich tenistů vyznamenán jako Nejúspěšnější sportovec Kutné Hory kategorie handicapovaný kolektiv. V listopadu naši stolní tenisté vybojovali na XXII. ročníku národního turnaje ČHSO ve Dvoře Králové n. Labem další medaile (zlato a bronz ve dvouhře v kategorii mužů nad 30 let). Strana 8 (celkem 29)

9 Kromě výše zmíněných aktivit připravovaných především oddělením vychovatelů, osobní asistentkou, pracovníky sociální péče a sociálními pracovnicemi, mohou klienti DOZP využívat různé formy rehabilitace a v letních měsících navštěvovat bazén v areálu domova. Dále mohou dle svého přání navštěvovat bohoslužby v domácí ekumenické kapli. V roce 2014 pracovníci u vybraných klientů nahradili individuální plánování SET terapií sebeudržení. Jejím cílem je rozpoznat, zachytit, zaznamenat, posoudit a aplikovat zdroje a potřeby klienta s různými formami demence a stupněm mentálního postižení a tím udržet stávající stav paměti a schopností klienta k co nejdelšímu samostatnému životu a jeho psychické i fyzické pohodě. K tomu jim slouží i nové prvky, které byly umístěny v zahradě Domova Barbora. Klienti v doprovodu pracovníkům mohou strávit příjemné chvíle při houpání. Mohou si také pohladit malého dalmatina, který má v terapeutickém koutku svoji boudu i misku na pití. V neposlední řadě pak klienti stráví příjemné chvíle při pomyslném houbaření, neboť okolní stromy poskytují zákoutí keramickým houbám, ale i k lesu patřící sově. Jde o individuální práci, která se opírá o zachování vlastního já bez ohledu na působení změn vzniklých nemocí. Cílem je účast klienta na denním životě, udržení jeho kompetencí, snižování napětí a přizpůsobení podpory a péče potřebám klienta. Vzdělávání klientů Od školního roku 2008/09, kdy byla zahájena, stále pokračuje spolupráce domova se Základní a praktickou školou v Kutné Hoře, kam docházejí někteří klienti do kurzu pro získání základního vzdělání. V červnu 2014 ukončilo docházku do školy 5 klientů se zdravotním postižením. V září zahájili novou školní docházku 4 klienti. 3.3 Chráněné bydlení (CHB) V roce 2010 otevřel domov novou službu Chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením lehčího stupně. Šest klientů bydlí v zařízeném bytě v budově pavilonu (v areálu Domova) ve dvou jednolůžkových a dvou dvoulůžkových pokojích se společným obývacím pokojem, kuchyní a sociálním zařízením. Byt je zařízen moderním nábytkem s možností samostatného vaření a praní. Sedm klientů bydlí ve dvou zrekonstruovaných bytech v centru Kutné Hory. V jednom třípokojovém bytě bydlí tři klienti, ve druhém bytě žijí čtyři klienti. I tyto byty jsou moderně a prakticky zařízeny. Bydlení a společné soužití klientů Skupinové soužití obyvatel bytu vyžaduje pravidla, na kterých se klienti a pracovníci vždy snaží dohodnout. Společně se domlouvají na rozdělování prací spojených s chodem domácnosti nákup, vaření, praní, úklid společných prostor (za asistence pracovníka). O svůj pokoj a osobní věci se klienti starají sami nebo s podporou pracovníků. Pracovní a zájmové činnosti, vzdělávání, sportovní a pohybové aktivity Klienti CHB se mohou dle svého přání a aktuálního zdravotního stavu aktivně zapojovat do činností a aktivit, které využívají klienti DOZP pracovní činnosti v dílně, na zahradě, výlety do vzdálenějších míst, taneční zábavy a grilování (setkávání s klienty z jiných zařízení sociálních služeb), besedy, jízda na koních formou hiporehabilitace, plavání, rekreace - vše v doprovodu pracovníka Domova. Strana 9 (celkem 29)

10 Někteří klienti se také věnují svým koníčkům a zájmům četbě, luštění křížovek, práce s PC, společenským hrám, návštěvě divadla. Dva klienti pravidelně navštěvují bohoslužby v domácí ekumenické kapli a bohoslužby konané v kostele ve městě. Tři klienti se dlouhodobě věnují stolnímu tenisu a úspěšně reprezentují Sportovní klub Barbora. V dubnu se účastnili tenisového turnaje v Novém Bydžově, kde získali dvě druhá a jedno třetí místo. V listopadovém turnaji ve Dvoře Králové nad Labem se dva klienti umístili na pěkném třetím a čtvrtém místě. V první polovině roku využíval služeb Agentury Rytmus jeden klient. S jejím prostřednictvím získal krátkodobé pracovní uplatnění na dvě hodiny týdně v Městské knihovně v Kutné Hoře. Klient také navštěvoval kurz vaření, který Agentura pořádá. V druhé polovině roku začal do Agentury Rytmus docházet další klient, který využil nabídky kurzu cestovaní. Oba klienti jednou týdně pracují v Agentuře v poradním týmu. Přes tuto Agenturu získal jeden klient práci u technických služeb na zkrácený pracovní úvazek po dobu dvou měsíců. I nadále trvá spolupráce s Městskou knihovnou v Kutné Hoře, kde s tříděním novin a časopisů pomáhají jednou týdně dva klienti. Jiný klient se účastní pravidelných lekcí trénování paměti, které knihovna pořádá pro veřejnost jedenkrát měsíčně. Sdružení pro hipoterapii Dítě a kůň v Miskovicích, poskytuje jednou týdně pro naše čtyři klienty sociální rehabilitaci v prostorách svého statku. V rámci zapojování našich klientů do služby sociální rehabilitace spolupracujeme již několik let s Kavárničkou Bartoloměj, kterou provozuje Centrum U Bartoloměje Kutná Hora. Dva dny v týdnu vypomáhají v kavárně tři klienti s obsluhou hostů a drobnými pracemi. Osvědčila se spolupráce s Oblastní charitou Kutná Hora. Dobrovolnice z této organizace docházela v první polovině roku dvakrát týdně za klienty a se zájemci uskutečňovala společně naplánované aktivity. Jeden klient také velmi rád navštěvuje sídlo Oblastní charity, kde se jednou týdně zapojuje do jejich činností. Někteří klienti CHB se účastnili letní akce Zelené město, kterou organizoval Městský úřad v Kutné Hoře. Klienti se zapojili do 10denní brigády. Uklízeli chodníky a travnaté plochy kolem svého bydliště v Jiráskových sadech a na Pirknerově náměstí. Výrobky klientů (DS, DOZP, CHB) výstavy a soutěže Každoroční velikonoční a vánoční výstava výrobků obyvatel a klientů domova v prostorách Domova Barbora Kutná Hora i v prostorách Krajského úřadu v Praze měla již tradičně velký úspěch. Výrobky klientů se, jako již v minulosti, setkaly s velkým zájmem veřejnosti a samotných zaměstnanců i obyvatel domova. Výrobky našich klientů jsou po celý rok vystavovány a také průběžně prodávány v Galerii U Bartoloměje v České ulici. Výtěžek z prodeje těchto výrobků za rok 2014 činí téměř 74 tisíc korun. Za peníze získané prodejem výrobků byly nakoupeny květiny a hlína na osázení terasy a zahrady, dále různé dekorační předměty pro účely vylepšení estetického vzhledu vnitřních prostor domova. Také byl nakoupen další pracovní materiál, aby měli naši klienti z čeho vyrábět jak již osvědčené a oblíbené výrobky, tak nové a zatím nevyzkoušené novinky. Strana 10 (celkem 29)

11 Úspěch jsme také s výrobky našich klientů zaznamenali v Lysé nad Labem na letošní červnové celorepublikové výstavě Senior-Handicap: aktivní život Šikovné ruce našich seniorů, jejíž součástí byla i soutěž nazvaná Svět mých radostí, odkud si ocenění za 2. místo dovezl jeden klient z řad zdravotně postižených ( líbily se jeho výrobky z keramiky ) a 1 obyvatelka z domova seniorů, kde v umístění zvítězily její výrobky z kůže. Oba byly za účast v soutěži odměněny pamětními listy a dárkovou taškou. Všem klientům, kteří naši organizaci na výstavišti v Lysé nad Labem letos reprezentovali, patří poděkování Domova Barbora. 3.4 Vzdělávání a profesní podpora (supervize) pracovníků Domov Barbora Kutná Hora v roce 2014 podporoval a organizoval další vzdělávání svých zaměstnanců tak, aby si pracovníci přímé péče prohlubovali svou kvalifikaci, obnovovali, upevňovali a doplňovali svoje teoretické znalosti i praktické dovednosti potřebné pro kvalitní práci, především přímou péči o obyvatele a klienty Domova. V roce 2014 se pracovníci domova zúčastnili následujících školení, kurzů a stáží: Vedení týmu a týmová spolupráce Cestovní náhrady Daně z příjmu, program AVENSIO IS Cygnus Zákon o sociálních službách a související předpisy Problematika násilí a agresivity v sociálních službách Novinky v účetnictví PO Školení BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře Zdaňování neziskových a veřejně prospěšných organizací v r Úvod do pravidel šetrné sebeobrany Předsudky v sociálních službách Profesionální pomáhání v kontextu soc. služeb Zlepšete své dovednosti v Jarní škole MONEY S3 Hodnocení a profesní rozvoj pracovníků Jak zvládat a komunikovat s klienty a jejich rodinami v náročných životních situacích Ošetřovatelská dokumentace v zařízeních sociálních služeb Využití IS Cygnus ve stravovacím provozu Prevence zdravotních rizik při výkonu sociální práce Základy reflexní terapie plosky nohy Právo na přiměřené riziko uživatele Dopad revizní činnosti ZP do úhrad za ošetřovatelskou péči Terapie sebe udržení Strana 11 (celkem 29)

12 Příprava na inspekci kvality Zjišťování spokojenosti klientů Validace podle Naomi Feil I. a II část Práce s klienty se středně těžkou a těžkou formou demence Komunikace jako první nástroj zdravotní sestry První pomoc Stáž na úseku práce ergoterapie a aktivizace Nové Strašecí Kvalifikační kurz PSS Rozhoduji se za sebe aneb problematika svéprávnosti v novém občanském zákoníku Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb Kdo za to může? Zákoník práce Školení vedoucích pracovníků BOZP a PO Odborný seminář v oblasti sociálních služeb Úvod do problematiky péče o chronickou ránu Závěr roku v účetnictví PO Odborný kurz ústavního stravování Péče o klienty s demencí Legislativní změny v systému odměňování zaměstnanců zařízení sociálních služeb v PO v roce Managment péče o seniory pro vedoucí pracovníky v sociálních službách aneb nebojte se zeptat Kvalifikační kurz pro PSS Etika v sociální práci Postupy účtování a způsob tvorby příslušných vnitřních směrnic s tím související v organizačních složkách státu, územních samosprávních celcích a PO Označování alergenů Základy muzikoterapie v práci ze seniory Kreativní techniky - razítkování Školení zaměstnanců BOZP, PO a řidiči referenti Kromě akreditovaných kurzů školících akcí, se 3 tři zaměstnanci dále profesně vzdělávali na vyšších či vysokých školách (zvyšování kvalifikace), v oborech potřebných pro práci v sociálních službách. Pracovníci na úseku sociální péče a zdravotní péče se účastnili pravidelných supervizních sezení, jejichž cílem je podpora a sdílení profesních starostí pracovníků a také prevence profesního stresu a vyhoření. Setkání se supervizorem se uskutečnila v měsících únoru, dubnu, červnu, září a listopadu. 4 Zdravotní péče 4.1 Ambulantní péče Zdravotní péče byla poskytována ve stejném rozsahu, jako v minulých letech. Smluvní praktický lékař Domova MUDr. Jan Procházka, dochází do našeho zařízení pravidelně 2x v týdnu: - úterý 11:00 15:00 - středa nebo čtvrtek 14:00 15:00 Do Domova dochází jedenkrát za měsíc psychiatr MUDr. S. Pietrucha, který se pravidelně věnuje klientům DOZP a léčí i některé klienty DS. MUDr. Otradovcová, zubní lékařka, Strana 12 (celkem 29)

13 která klientům našeho zařízení zajišťuje zubní ošetření, provádí 1x za rok preventivní zubní prohlídku přímo v zařízení. Na zubní ošetření naši klienti docházejí do její zubní ordinace. Na doporučení lékaře jezdí naši klienti k ambulantnímu vyšetření sanitním vozem, většinou s doprovodem pracovníka v sociálních službách. Počty klientů, kteří využili služeb jednotlivých ambulancí za 1. pololetí 2014 Ambulance Počet klientů Ambulance Počet klientů Psychiatrie 44 ORL 8 Oční 14 RTG 16 Kožní 12 RHB ambulance 0 Urologie 17 EKG 2 Interna 6 Plicní 9 Nutriční amb. 1 Diabetologie 8 Sono vyš. 5 Ortopedie 3 Onkologie 1 Chirurgie 25 Zubní 19 Neurologie 33 Amb. bolesti 1 Kardiologie 8 Nefrologická amb. 2 CT 0 Gastroenterologie 2 Kostní amb. 1 Traumatolog. amb. 1 EEG 1 Cévní poradna 0 ONM- Kolín 1 Revmatologická amb. 1 Sexuologie 1 V odborných ambulancích je v průměru vyšetřeno za 1. pololetí 78 klientů za měsíc. Celkem navštívilo odborné ambulance během 1. pololetí 242 našich klientů. Počty klientů, kteří využili služeb jednotlivých ambulancí za 2. pololetí 2014 Ambulance Počet klientů Ambulance Počet klientů Psychiatrie 48 ORL 2 Oční 13 RTG 14 Kožní 7 RHB ambulance 1 Urologie 11 EKG 3 Interna 4 Plicní 11 Gynekologie 1 Diabetologie 14 Sono vyš. 3 Ortopedie 2 Onkologie 1 Chirurgie 27 Zubní 25 Neurologie 30 Hematologie 0 Kardiologie 7 Nefrologická amb. 1 CT 2 Gastroenterologie 3 Kostní amb. 0 Glaukomová poradna 1 EEG 2 ECHO 1 ONM- Kolín 1 Revmatologická amb. 0 Sexuologie 1 V odborných ambulancích je v průměru vyšetřeno 68 klientů za měsíc. Celkem navštívilo odborné ambulance během 2. pololetí 239 našich klientů. Strana 13 (celkem 29)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v roce 2014 DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín

Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín Domov na Jarošce, příspěvková organizace Jarošova 3, 695 01 Hodonín OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4 strana I.1. Management 4 Základní údaje o organizaci, vedení, změny 4 Organizační

Více

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní údaje o organizaci 3 3 Prezentace zařízení 4 4 Poskytované služby 7 5 Personální zajištění služby 12 6 Hospodaření

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 D o m o v p r o s e n i o r y S v ě t l o Drhovle 44, 397 01 Písek IČ: 708 69 812 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem OBSAH I. Úvodní slovo ředitelky Domova pro Seniory Světlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Luxor Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Luxor Poděbrady poskytovatel sociálních služeb OBSAH Úvod... 2 1 Domov pro seniory Luxor... 4 2 Komunitní centrum... 8 3 Vzdělávací centrum... 13 4 Kontrolní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČ: 70876541 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Obsah: 1 Domov seniorů 7 2 Domov se zvláštním režimem 8 3 Pečovatelská služba 8 4 Žadatelé o pobytovou službu 8 5 Poskytované služby 9 6 Rozdělení příspěvků na péči 9

Více

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 Výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2008 únor 2009 zpracoval: Ing.Ivo Kubín Název organizace: Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Letovice,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEČEK STŘELICE ZA ROK 22 Název: Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 6 82 Brno Ředitel domova: PhDr. Jiří Altman Adresa: Hlavní účel: poskytování

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec

Výroční zpráva. Domov pro seniory Heřmanův Městec Domov pro seniory Heřmanův Městec 2014 Výroční zpráva DOMOV PRO SENIORY HEŘMANŮV MĚSTEC ZŘIZOVATEL HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MASARYKOVO NÁM. 37, 538 03 HEŘMANŮV MĚSTEC www.domov-hm.cz Obsah I. SLOVO ŘEDITELKY...

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Domova důchodců Meziboří, Okružní 104, 43513 Meziboří Obsah: I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, Dobešovská 1, 394 94 Černovice Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2012 1 Obsah I. PLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ ORGANIZACE... 3 A. SOCIÁLNÍ

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace ul. 28. října 2155, 738 01 Frýdek-Místek IČ 68158025 e-mail: dsfm@dsfm.cz www.dsfm.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Předkládá: Ing. Milan

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 DOZP Stará Oleška DOZP Česká Kamenice 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013

Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2013 1 Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace (Do 30.6.2011 Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková

Více