Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008"

Transkript

1 Závěrečný účet Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: 1

2 Obsah: Údaje o Mikroregionu Bystřička Bilance hospodaření 5 Údaje o plnění rozpočtu 6 Rozpočtová opatření. 7-9 Vyúčtování finančních vztahů.. 10 Přílohy: Možno k nahlédnutí do příloh na MěÚ Sdružení obcí mikroregionu Bystřička (1.patro dv.č.12) 1. Zpráva o výsledku hospodaření 2. Rozvaha 3. FIN

3 Sdružení obcí mikroregionu Bystřička je zastoupeno těmito 11 obcemi: Obec Jméno starosty Telefon Pevná linka Bukovany Bc.Šmída Miloslav Bystrovany Ing.Bordovský Vladimír Daskabát Venclík Antonín Doloplazy Zdařil Josef Hlubočky RNDr.Dosoudil Miroslav Mrsklesy Ing.Sláma Jaromír Přáslavice Ing.Rochovanský Čestmír Tršice Leona Stejskalová Svésedlice Zatloukal František Vel.Bystřice Ing.Pazdera Marek Velký Újezd Bršlica Lubomír

4 Údaje o mikroregionu Bystřička: Sídlo: Sdružení obcí mikroregionu Bystřička Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice Statutární zástupce - předseda sdružení: Ing. Marek Pazdera Místopředseda sdružení: Leona Stejskalová Tajemník sdružení: Ing. Jan Ulrich Telefonické spojení: Předseda sdružení: mobil: Místopředseda sdružení: Tajemník sdružení: - mobil: Internetové stránky mikroregionu: Bankovní spojení: Základní účet je zřízen u České spořitelny a.s. č.ú /0800 Zpracování účetnictví: Gordic, s.r.o Jihlava Počet zasedání sdružení v r. 2008: 8x 4

5 Bilance hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička za rok 2008: Skutečnost: Příjmy celkem ,74 Výdaje celkem ,97 Půjč.prostř.-krátkod ,- Uhrazené splátky-krátk ,- -změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech ,23 Rozpočet schválený: Příjmy celkem: ,- Výdaje celkem: ,- Přijaté půjčené prostředky ,- Uhrazené splátky ,- -změna stavu peněžních prostředků na bankovních.účtech ,- Rozpočet po změnách: Příjmy celkem: ,- Výdaje celkem: ,- Přijaté půjčené prostředky ,- Uhrazené splátky ,- -změna stavu peněžních prostředků na bankovních účtech ,- Zůstatky bankovních účtů: k k změna stavu bank.účtů ZBÚ Kč , , ,04 ZBÚ Kč , ,19 Celkem , , ,23 5

6 Hospodaření Sdružení obcí mikroregionu Bystřička v roce 2008 Rozpočet mikroregionu na rok 2008 a rozpočtový výhled na r byl schválen na zasedání dne Upravený rozpočet příjmů mikroregionu, který činil ,- Kč byl splněn na 91,86%. Skutečné příjmy činily ,74 Kč. Z toho přijaté dotace za SR pol ve výši ,10 Kč - jedná se o dotaci OP RLZ, příspěvky od jednotlivých obcí pol ve výši ,- Kč - tato částka je tvořena z příspěvků jednotlivých obcí na činnost mikroregionu a z příspěvků na mzdy v rámci OP RLZ, neinvest.dotace od krajů pol činily ,- Kč na sportovně vzdělávací akce mikroregionu z POV, převody z rozpočtových účtů činily ,- Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši ,64 Kč jsou nahodilé příjmy z reklamy při sportovních akcích a darů na základě smluv a kreditní úrok z bankovního účtu. Upravený rozpočet výdajů mikroregionu, který činil ,-Kč byl splněn na 88,49%. Skutečné výdaje činily ,97 Kč. Výdaje u položek se týkají mezd + pojistného na SZ a ZP zaměstnanců, především v rámci OP RLZ - celková částka je ,- Kč, dalšími výdaji byly položky - nákup materiálu pol.5139 ve výši 9 548,30 Kč, služby telekomunikací- pol.5162 ve výši 5 346,17 Kč, služby peněžních ústavů- pol.5163 ve výši 8 403,-Kč, výdaje na položce 5169 nákup ostatních služeb ve výši ,80 Kč jsou výdaje na uspořádání sportovně vzdělávacích akcí mikroregionu především v rámci POV, audit OP RLZ, softwarové práce a pod., cestovné pol 5173 ve výši 1 734,-Kč, pohoštění při akcích mikroregionu pol.5175 ve výši ,70 Kč, u pol.5221 jde o příspěvek o.p.s. Bystřička ve výši ,-Kč. Dalšími položkami výdajů jsou pol.5141-vlastní úroky 5 516,- a převody vlastním účtům pol.5345 v celkové výši ,-Kč. 6

7 Rozpočtová opatření : Rozpočtové opatření č. 1 bylo schváleno valným shromážděním dne a) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol o ,- Kč - Neinvestiční transfery o.p.s. - Výdaje snížení u pol o ,- Kč Platy zam.v prac. poměru - Výdaje snížení o pol o ,- Kč Ostatní osobní výdaje - Výdaje snížení u pol o ,- Kč Poradenské a právní služby Důvodová zpráva: Jedná se o převod prostředků na neinvestiční výdaje obecně prospěšné společnosti Bystřička z prostředků na mzdy a poradenské a právní služby. Rozpočtové opatření č. 2 bylo schváleno valným shromážděním dne a) rozpočtové opatření pol navýšena o ,-Kč a rozúčtování dle jednotl.obcí - neinvestiční dotace přijaté od obcí / = / O částku ,- bude navýšena rezerva pol.5909 Celková částka ,- Kč bude rozúčtována dle Org. na jednotlivé obce: Org Vel.Bystřice , Bukovany , Bystrovany , Daskabát , Doloplazy , Hlubočky , Mrsklesy , Přáslavice , Svésedlice 9.000, Tršice , Vel.Újezd ,- Důvodová zpráva: Jedná se o rozúčtování příspěvku mikroregionu dle jednotlivých obcí. b) rozpočtové opatření pol navýšení o ,- Nein. přijaté transfery od krajů pol navýšení o ,- Nákup ostatních služeb Doplnění Účelového znaku Důvodová zpráva: Dotace z POV na realizaci projektu Sportovně vzdělávací dny mikroregionu Bystřička. c) rozpočtové opatření pol navýšení o 5.000,- Příjmy z pronájmu movitých věcí pol navýšení o 5.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy z poplatku za půjčování stanu. 7

8 d) rozpočtové opatření pol navýšení o 4.000,- Přijaté neinvestiční dary pol navýšení o 4.000,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy za dary na sportovní akce. e) rozpočtové opatření pol navýšení o ,- Nahodilý příjem pol.5909 navýšení o ,- Rezerva Důvodová zpráva: Příjmy z reklamy. f) rozpočtové opatření pol navýšení o 2.500,- Povinné pojistné úrazové pol snížení o 2.500,- Rezerva Důvodová zpráva: Navýšení dle skutečného pojistného. g) rozpočtové opatření pol ,10- oprava účelového znaku dotace OP RLZ ÚZ % evropský podíl ,33 ÚZ % národní podíl 94456,77 Důvodová zpráva: Prostředky z dotace OPRLZ jsou rozděleny na evropský a národní podíl h) rozpočtové opatření doplnění účelového znaku pol ,79 služby telekomunikací pol ,50 služby peněžních ústavů pol ,- převody mzdy pol ,- nákup ostatních služeb Důvodová zpráva: Rozdělení prostředků 75% evropský podíl ÚZ % národní podíl ÚZ Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno valným shromážděním dne a) rozpočtové opatření Příjmy - navýšení u pol o ,- Kč příjmy z pronájmu movitých věcí - Navýšení u pol.5909 rezerva Celková částka bude rozúčtována dle Org. na jednotlivé obce: Org Bukovany 5.000, Mrsklesy 7.100, Přáslavice 4.000, Velký Újezd , Tršice 2.500,- Důvodová zpráva: Jedná se o příspěvky obcí mikroregionu b) rozpočtové opatření Příjmy - navýšení u pol o 3.000,- Kč příjmy z pronájmu movitých věcí - Navýšení u pol.5909 rezerva 8

9 Důvodová zpráva: Jedná se o příjmy za pronájem Párty stanu. O tyto příjmy se navýší rezerva. c) rozpočtové opatření Příjmy - navýšení u pol o 7.000,- Kč přijaté neinvest.dary - Navýšení u pol rezerva Důvodová zpráva: Přijaté dary na tenisový turnaj mikroregionu,o tyto příjmy se navýší rezerva. d) rozpočtové opatření Příjmy -navýšení u pol o 2.000,- Kč nahodilé příjmy - Navýšení u pol rezerva Důvodová zpráva: Přijaté prostředky za reklamu,o tyto příjmy se navýší rezerva. e) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol o 1.000,-- Služby telekomunikací - Snížení u pol rezerva Důvodová zpráva: Výdaje za telekomunikace,o tuto částku bude ponížena rezerva f) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol o ,-- neinvestiční půjčené prostředky o.p.s. - Snížení u pol.5166-konzultační poradenské a právní služby Důvodová zpráva: Dle schválení z Poskytnutí půjčky o.p.s. Bystřička,o tuto částku bude ponížena pol g) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol o ,- Kč. Nákup ostatních služeb - Snížení u pol.5909 rezerva Důvodová zpráva: Výdaje na POV Sportovně vzdělávací dny mikroregionu ve výši ,- a ostatní služby ve výši ,-, o tuto částku bude ponížena rezerva. Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno valným shromážděním dne a) rozpočtové opatření Výdaje navýšení u pol o 5.000,- Kč Nákup materiálu jinde nezařazený - Snížení u pol rezerva Důvodová zpráva: Jedná se výdaje na materiál při opravě stanu a nákup pohárů při turnaji v kopané. 9

10 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu: V roce 2008 bylo provedeno finanční vyúčtování projektu Operační projekt rozvoje lidských zdrojů, který byl k ukončen. Příjmy dotace ve výši ,10 Kč Výdaje uznatelné náklady ,79 Po vyúčtování dotace byl splacen krátkodobý úvěr, který byl pro tento účel zřízen. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtu kraje: Od jednotlivých obcí mikroregionu přijalo sdružení příspěvek ve výši ,- Kč Tato částka byla použita na pokrytí 25% mzdových nákladů pracovníků v jednotlivých obcích dle výše uvedeného projektu OP RLZ a zbývající část příspěvku byla použita na krytí běžných výdajů mikroregionu. Příspěvek od obcí byl pro r stanoven 30,-/1 obyvatel obce. Neinvestiční dotace od Olomouckého kraje v rámci Programu obnovy venkova byla použita na Sportovně vzdělávací dny mikroregionu Bystřička. Příjmy dotace ve výši ,- Kč Úvěry Krátkodobý úvěr /0800 ve výši ,- Kč byl splacen. Úvěr byl poskytnut na překlenutí doby do celkového vyúčtování dotace OP RLZ. 10

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Svazek obcí Železnice Kostelec Slavonice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 45658901 název Svazek obci Železnice Kostelec Slavonice

Více

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009

Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka za rok 2009 Dobrovolný svazek obcí Církvice a Nové Dvory Klejnarka byl založen ustavující členskou schůzí za účasti zastupitelstev

Více

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka

SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč. Pozvánka SVAZEK OBCÍ ŽELEZNICE KOSTELEC SLAVONICE nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč Všem členským obcím SŽKS Telč, 16. dubna 2015. Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí Železnice Kostelec Slavonice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU OBCÍ MIKROREGIONU STRAŽIŠTĚ ZA ROK 2014 1 1. Rozpočet na rok 2014 Dne 13.1.2014 schválila rada mikroregionu Stražiště návrh rozpočtu na rok 2014. Samotný rozpočet byl schválen dne

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 10.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obcí Drahansko a okolí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 14.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 75055694 název Svazek obcí Drahansko a okolí ulice, č.p. Protivanov 379

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 DSO Mikroreg. Český Ráj 5107 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 69155950 název DSO Mikroregion Český ráj 5107 ulice, č.p. Vyskeř č.p. 88

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 75122863 název Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs 2551 ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Krkonoše - svazek měst a obcí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 06.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70157898 název Krkonoše - svazek měst a obcí ulice, č.p. Zámek 1 obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Boskovicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20. 5. 2015 v souladu s ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Vodohospodářského sdružení obcí Slánské oblasti za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Kneznice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.05.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271683 název Obec Kneznice ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Hlohová ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00478547 název Obec Hlohová ulice, č.p. 58 obec Hlohová PSČ, pošta 345 61 Kontaktní údaje

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Obec Loučim ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572624 název Obec Loučim ulice, č.p. čp.2 obec Loučim PSČ, pošta 345 06 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Radyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 69970122 název Mikroregion Radyně ulice, č.p. Masarykovo nám. 121 obec Starý Plzenec

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Mikroregion Podhůří Mařenky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 70875529 název Mikroregion Podhůří Mařenky ulice, č.p. Rokytnice nad Rokytnou

Více