Zdarma září 2015 ročník XII číslo 9/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdarma září 2015 ročník XII číslo 9/2015"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozvěny Zdarma září 2015 ročník XII číslo 9/2015 aktuální téma Sportujeme v Plané nad Lužnicí J e d n o u z hlavních věcí, které v našem životě udržuje zdraví a dobrou náladu, jsou naše sportovní aktivity. Ať jsme mladí, dospělí nebo už léty zkušení, najde si většina z nás čas na svůj sport. A jsem rád, že v Plané se možnosti týkající se rekreační či co se týče závodní činnosti, neustále rozvíjejí. Český národ je sportovní národ a pro každé město je určitě velmi příjemnou vizitkou, když se místním sportovním klubům a spolkům daří. A to se letos opravdu povedlo. Plánský fotbal sleduji a určitě nejen já již několik let a za ty roky se tu sešla a spřátelila parta kluků, kteří jsou nejen úspěšní ve své dospělé kategorii, ale někteří začali jako trenéři učit tento nejoblíbenější sport ty nejmladší a nejdůležitější z nás, naše děti. Ti další zkušenější se opět začali scházet a bojovat v okresním přeboru nad 35 let. Ale vraťme se k letošním úspěchům. Postup plánských fotbalistů do krajského přeboru a 1. místo v jihočeském kraji a postup na mistrovství republiky družstev v babytenise je dobrým znamením pro další rozvoj a vývoj sportovní činnosti v Plané nad Lužnicí. TJ Sokol fotbal, Sportovní klub tenisu a nohejbalu, FbK florbal, orientační běh, nově obnovený hokej pod TJ Sokol, to jsou současné sportovní spolky, ale na čem bychom měli dál pracovat, je stálé zlepšování podmínek stávajících sportovišť a vytváření nových vhodných míst pro další pohybové a relaxační aktivity. A tím by mohla být právě zrekonstruovaná sokolovna, která za poslední dny zpátky vyrostla ve sportovním areálu v dominantní budovu a v které se možná právě zde začnou scházet další sportovní nadšenci. Pokračujme dál v dobrých nápadech, kde co opravit a zrekonstruovat nebo kde nově postavit, a poté se třeba můžeme zamyslet, že i ten plánský volejbal, basketbal, stolní tenis nebo mládežnický oddíl gymnastiky existuje a je na dobré úrovni. Ondra Špaček, člen rady města ohlédnutí V plánské škole začíná, věřme, že úspěšný nový školní rok Letošní mimořádně horké prázdniny končí a školáci v celé republice se již připravují, až opět usednou do školních lavic. Stejně tak tomu je u nás v Plané nad Lužnicí. Prvního září nastoupí do plánské základní školy téměř 390 žáků. Z tohoto počtu nastupuje 69 prvňáčků, z nich většina se stejně jako mnozí z nás před lety, do školy těší. Neberme jim jejich iluze a naděje, které v tomto svém věku mají. Je dobře, že ve svých šesti letech ještě věří, že jako v pohádkách dobro vítězí, poctivost a slušnost se vyplácí. Ať se jich negativní vlivy okolního světa dotknou, co možná nejméně. Je třeba, aby všechny zúčastněné strany, tj. žáci, rodiče, škola i zřizovatel se společně snažily vytvořit optimální podmínky pro jejich další rozvoj. A netýká se to pouze letošních prvňáků. Dopis rybářství O tom, čím v současnosti přispěje zřizovatel na zlepšení podmínek v základní škole, bych vás chtěl ve stručnosti seznámit. V červenci byl již ukončen projekt Modernizace výukových prostor a vybavení učebny cizích jazyků. Projekt, jenž byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, by měl přispět ke zkvalitnění výuky cizích jazyků. Celkové náklady dosáhly výše cca 1 mil. Kč, z toho 800 tisíc korun bylo získáno jako nevratná dotace. K lepšímu a snadnějšímu získávání jazykových znalostí by měla napomoci moderně vybavená učebna. O naplnění vytčeného cíle, se už musí dále snažit společně učitelé a žáci. Pokud jim k tomu pomohou také rodiče, bude to jen ku prospěchu věci. Pokračování na straně 3 Vážení občané města Planá nad Lužnicí, letošní rok, a vlastně i loňský, nebyl a není z hlediska srážek právě příznivý. Po červnových povodních roku 2013 přišlo dlouhotrvající sucho a letošní vysoké teploty způsobily až katastrofický nedostatek vody v krajině. Sami jste se s touto skutečností jistě již setkali. Ať už prostřednictvím médií nebo z vlastní zkušenosti s vyprahlými trávníky a vysychajícími studnami. Na mnohých místech po celé republice došlo k vyhlášení stavu sucha a zákazu odběru vody z přírodních zdrojů. Dlouhodobý nedostatek srážek zapříčinil snížení hladin všech vodních nádrží a samozřejmě i rybníků. Následkem menšího objemu vody a velmi vysokých Práce v ZŠ jsou v plném proudu. Exploze řas na Hejtmanu teplot dochází v rybnících k enormnímu rozvoji fytoplanktonních společenstev, tedy řas a sinic. Pokračování na straně 2

2 Informace z městského úřadu Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pauza po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. starosta města Ing. Jiří Šimánek místostarosta města Ing. Stanislav Vyhnal odborná asistentka Bc. Žaneta Matoušková, Dis asistentka Lucie Včeláková matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Dagmar Havelková ekonomka Květuše Kučerová stavební technik Ing. Milan Mařík , kultura František Doubek , INFOCENTRUM Miroslava Rokosová Pondělí hodin Úterý až pátek 10-12; hodin Sobota a neděle hodin KNIHOVNA správce sportovního centra Technické služby ředitel sběrný dvůr DPS - vedoucí Hasiči Jiří Broukal, velitel jednotky ČEVAK hlášení poruch Městská policie Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách v období duben až říjen Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin Další informace najdete: jednání rady města Z usnesení: (19. RM) * bere na vědomí monitoring parkování vozidel u zdravotního střediska a pověřuje stavebního referenta přípravou studie na rozšíření parkoviště. * bere na vědomí veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Planá nad Lužnicí, které se uskuteční v hodin na MěÚ Planá nad Lužnicí * schvaluje provozní řád KICF (FARY) a pověřuje M. Rokosovu jeho vydáním v písemné podobě a umístěním v budově fary a na webové stránky města. M. Rokosovou dále pověřuje zpracováním krátké tiskové zprávy do Plánských ozvěn. Z usnesení: (20. RM) * schválila na základě hodnocení nabídek projektanta na akci Plánské nábřeží. Smlouva na vypracování projektu bude podepsána s Ing. Petrem Veličkou, Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí za cenu Kč vč.dph. * schválila vyhlášení VZ včetně ZD na výběr pojišťovny. Organizací VZ pověřila M. Pilnou, Okružní 430, Planá nad Lužnicí za cenu Kč bez DPH. * schválila přípravu rekonstrukce podlah v obřadní síni a v zasedací místnosti městského úřadu. matrika Významné životní jubileum v září oslaví: Růžena Bartůšková Ludmila Vaculíková Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí Novými občánky Plané nad Lužnicí se v červenci a srpnu 2015 stali: Karolína a Kristýna Kolářovy Dan Žlábek Matyáš Morávek Laura Nousková Rozálie Bendová Boris Fiurášek Eliška Havlová Přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Svatby V srpnu 2015 uzavřelo 13 párů manželství. Gratulujeme. Všechna usnesení ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA a jejich úplná znění jsou zveřejňována na úřední desce a webu města Planá nad Lužnicí Dopis rybářství Exploze řas na Hejtmanu Dokončení ze strany 1 Tak jako každý organismus mají i tyto drobné rostlinky svůj životní cyklus, který je tím rychlejší, čím vyšší je teplota jejich prostředí. Pokud tedy vysoké teploty přetrvávají, řasy a sinice tak, jak se rychle namnožily, tak rychle zase odumírají. Tento jev je doprovázen vyplutím jejich odumřelých buněk na povrch vodní hladiny, kde dochází k jejich rozpadu. A rozpad jakékoliv organické hmoty má nepříjemný důsledek zápach. Je to normální, přírodě vlastní děj, který se opakuje každoročně a za normálních podmínek by si ho nikdo ani nevšiml. Pokud se ovšem k tomuto všemu přidá ještě vytrvalý, teplý vítr vanoucí na obytnou zástavbu, je to pro vás všechny přinejmenším nepříjemné. My rybáři jako řádní hospodáři tyto záležitosti vnímáme a snažíme se je v rámci možností daných legislativou maximálně eliminovat. Na rybníce Hejtman, který je populační explozí řas asi nejvíce postižen a navíc leží jihovýchodně od města (a v minulých týdnech vanul převážně vítr z tohoto směru), byla učiněna opatření urychlující rozpad organické hmoty na hladině, a tím ke zkrácení procesů způsobujících nepříjemný zápach. Pokud bude třeba, jsme připraveni tato opatření zopakovat. V těchto dnech se již ochladilo, přišly deště a vítr začal vát, tak jak bývá obvyklé, ze severozápadu. Rozvoj řas a sinic se zpomalil a pevně věřím, že se jev, jež vás v minulých dnech tolik obtěžoval, už nebude opakovat! S pozdravem Ing. Vladimír Kukačka, Ph.D. Vedoucí střediska Ponědraž Rybářství Třeboň a.s. OBSAH ČÍSLA Rada města, matrika str. 2 Policejní zápisník str. 3 Základní škola a dotazník str let města..., Jazyková učebna ZŠ str. 5 Stavba sokolovny, Květinová soutěž str. 6 Seznamte se... (Josef Drtina) str. 7 Skauti str. 10 Historie Strkova str. 11 Sport str. 12 a 13 Ornitologové, Knihovna str. 14 Fotoohlédnutí str. 15 Plán akcí, pozvánky str. 16 nabídka Pokud chcete, aby se vaše volnočasové aktivity a ostatní akce objevovaly v pravidelném přehledu, dejte nám o sobě vědět na telefon nebo pište na adresu 2

3 policejní zápisník Během měsíce července bylo městskou policií v Plané nad Lužnicí zjištěno celkem 46 přestupků a to 5x přestupků proti občanskému soužití, 1x proti majetku, 2x rušení nočního klidu, 8x proti veřejnému pořádku, 15x v rámci BESIP, 9x volně pobíhající pes, 4x požívání alkoholu v blízkosti prodejny potravin, 1x venčení psa na dětském hřišti. Převážná část přestupků byla řešena domluvou, několik vážnějších či opakovaných pak uložením blokové pokuty. Městská policie rovněž řešila náhlý pokles hladiny řeky před jezem Soukeník, který byl způsoben neregulovaným provozem vodní elektrárny. Dále se v pondělí 20. července městská policie podílela, společně s pracovníkem tech. služeb, na odchycení volně pobíhajících ovcí po Strkově, kdy se však posledního tvrdohlavého berana podařilo odchytit až přivolané hasičské jednotce. Rovněž byli městkou policií odchyceni 3 volně pobíhající psi a následně předáni zjištěným majitelům. Ve čtvrtek 30. července byl městské policii nahlášen pes přivázaný ke svodidlu na mostě u dálnice. Po příjezdu na místo se z banálního oznámení vyklubala složitá záležitost, neboť vystresovaný pes s vyceněnými zuby nedovolil jakékoliv přiblížení. K přemístění psa do kotce byla městská policie nucena použít odchytové prostředky a za pomoci pracovníka tech. služeb ohlédnutí V plánské škole začíná, věřme, že úspěšný... Dokončení ze strany 1 V srpnu byla dokončena první část rekonstrukce sociálních zařízení ve staré budově školy. Realizace druhé části je naplánována na období příštích letních prázdnin. Postupně tak dochází k obnově letitého zařízení a ke zlepšení vnitřního vybavení školy. Náklady letošní rekonstrukce dosáhly výše cca 1,3 milionu korun. Nejvýznamnější a také nejdůležitější investiční akcí v základní škole se stalo rozšíření současných prostor a tím navýšení stávající kapacity. Potřeba na zvýšení kapacity se postupně přesouvala z mateřské školy na školu základní. Jenom čísla z letošního roku vypovídají o mnohém. V červnu opustilo základní školu 28 žáků. V září nastoupí celkem 75 nových žáků. Naše město požádalo o dotaci na navýšení kapacity základní školy o 90 žáků. Projekt předpokládá vybudování tří nových tříd nad prostorem šaten. Celkové předpokládané se po delším urputném bránění se psa podařilo přemístit ho do kotce. Tam si ho po projednaném přestupkovém řízení převzal vypátraný majitel. Nakonec bychom chtěli sdělit, že bylo nalezeno jízdní kolo zn. Sprinter s brašnou na řídítkách, které si případný majitel může vyzvednout na služebně městské policie. Str. Miloslav Volek * P. T. ve čtvrtek 16. července ve hodin v Blue baru v Plané nad Lužnicí po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl úderem pěstí do obličeje V. T. Následkem tohoto úderu poškozený upadl, udeřil se do hlavy a krátkodobě ztratil vědomí. Věc šetřena jako přestupek proti občanskému soužití. * Neznámý pachatel v pátek 17. července po překonání ocelového řetězu odcizil v chatové osadě Lhota Samoty laminátovou loď zn. Okoun. * V sobotu 18. července odcizil neznámý pachatel u sauny řetězem připoutanou laminátovou loď zn. Rybářka. * V úterý 21. července odcizili muž se ženou v recepci Hotelu Lužnice finanční hotovost 1500 korun. Pracovnici recepce uvedli úmyslně v omyl při směně peněz. * J. Z. V pátek 24. července ve večerních hodinách v ulici Ve Stržném, na zahradě rodinného domu slovně a po té i fyzicky napadal ostatní osoby. Následně byl hlídkou Policie ČR zajištěn a převezen do protialkoholní záchytné stanice v Českých Budějovicích. * V neděli 26. července došlo v Blue baru v Plané nad Lužnicí k fyzickému konfliktu mezi skupinkou hostů. Během výtržnosti došlo k poškození dveří od WC. prap. Martin Zima, inspektor Parkoviště před Potravinami Mandík - se značkou upravující způsob parkování automobilů. Foto -RR- náklady dosahují výše cca 8,5 milionů korun. Ze strany ministerstva financí byla po složitých jednáních slíbena dotace ve výši cca 6 milionů korun. Vlastní realizace této stavby začala v polovině prázdnin, tj. ve chvíli definitivního odsouhlasení dotace. Celá akce musí skončit do konce letošního roku. Budování nových tříd bude mít po dobu výstavby negativní dopad na okolí školy a samozřejmě na školu samotnou. Ale s tím se musíme všichni společně vypořádat, neboť zajištění potřebného počtu míst v naší škole mávnutím kouzelného proutku ze dne na den opravdu nedokážeme. Určitá opatření musí udělat především vedení školy a s žádostí o pochopení a trpělivost se obracíme i na rodiče žáků. S koncem roku bychom měli získat odměnu v podobě tří nových tříd, s jejichž využitím se počítá od druhého pololetí školního roku. Po odstranění problému s kapacitou v mateřské škole se tak podaří vyřešit nedostatečnou kapacitu v plánské základní škole. Během letošního roku, lépe řečeno v průběhu sedmi měsíců bude do základní školy investováno téměř 11 milionů korun, z toho cca 7 milionů by měly pokrýt dotace. Zbývající částku 4 milionu uhradí město ze svých prostředků. Rozhodně se nejedná o zanedbatelnou částku a myslím, že všechny letošní investiční akce v plánské škole, kterými město podpořilo zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání našich dětí, svědčí o zodpovědném přístupu vedení města k výchově nejmladší generace a ke škole jako takové. Přesto řada zaručených zpráv tvrdí opak. Účelné využití vytvořených podmínek už závisí především na samotné škole, samozřejmě ve spolupráci s rodiči žáků. Ale to už je zcela jiná záležitost. Dlouho trvající nadšení prvňáků a úspěšný školní rok všem přeje Jiří Šimánek, starosta města 3

4 4 základní škola Dotazník o základní škole Školní rok začíná a komise pro výchovu a vzdělávání slíbila předložení výsledků dotazníků, který se týkal plánské základní školy. Počet navrácených dotazníků a především rozsah všech připomínek a poznámek, společně s časem dovolených způsobily, že podrobné výsledky dotazníkové akce najdou čtenáři až v příštím čísle názor zastupitele Školní dotazník rozvířil další diskuzi V usnesení 15. rady města se občan dozvěděl, že rada města doporučuje vedení základní školy a komisi pro výchovu a vzdělávání zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce. Na svém 18. zasedání tatáž rada schválila jmenování Hany Vellánové, Jitky Čápové a Richarda Mlázovského za členy komise pro výchovu a vzdělávání. Dosud čtyřčlenná komise tím byla rozšířena o osoby, které se podílejí na vedení školských zařízení v Plané a Táboře. Za těmito neobvyklými kroky rady krok k detailní reflexi toho, jak je škola je patrná nervozita z dotazníku, kterým veřejností vnímána. Dotazník by měli komise dala plánským občanům uvítat všichni, jimž leží na srdci naplňo- příležitost vyjádřit se k činnosti místní vání ideálu školy jako otevřeného part- základní školy. Výsledky dotazníku nerství a demokratického společenství mohou širší veřejnosti poskytnout měřítko (jedno z průřezových témat školního vlastních názorů: je to, co o škole vzdělávacího programu). Očekávám vím a co si myslím, názorem většiny ke všem bodům dotazníku důkladnou rodičů a žáků školy? Jsou v plánské diskusi a odpověď na některé vlastní škole rodiče opravdu vítáni i se svými otázky. Aspoň o jednu se podělím: proč připomínkami jak to hlásá nástěn- kolektiv rodičů, který na třídní schůzce ka u vchodu do šaten? Komisi je třeba jednomyslně odmítl nabízenou elektronickou pochválit přinejmenším za tento první žákovskou knížku a rozhodl se pro její papírovou verzi, nedostal pro výzva své školáky předtištěný dokument s příslušným nadpisem, ale linkovaný sešit Svatováclavské formátu A5? Nešlo o žádné nouzové řešení, vždyť škola tehdy měla k dispozici slavnosti nejméně tři verze předtištěných žákovských, které byli rodiče ochotni dětem Pokud byste se rádi zúčastnili našich slavností a průvodu v historickém kostýmu, ozvěte se, prosím, na adresu kultu- žákovské knížky jako symbol známko- zaplatit. A pokud chtěl někdo ponížit nebo volejte vého hodnocení, nešlo to udělat vkusněji, bez odvolávání na školský zákon? do 18. září. Množství kostýmů pro letošní rok je Zdeněk Žalud, zastupitel města značně omezeno děkujeme za pochopení. František Doubek gastrosoutěž pozvánka Plánských ozvěn. Komise pro výchovu a vzdělávání předala dotazníky, jejich vyhodnocení, i pracovní materiály radě města, která s nimi seznámí vedení základní školy. Proto lze očekávat v Plánských ozvěnách nejen výsledky dotazníkového šetření, ale i reakci od vedení školy. Za pozdější seznámení s výsledky se z uvedených důvodů omlouváme. Ko m i s e p r o v ýc hov u a v z d ě l á v á n í MUZEÁLNÍ SBÍRKA V současné době věnujeme velkou pozornost a spoustu práce přípravě budoucí expozice v našem muzeu, kterou otevřeme v lednu Prosíme proto všechny, kteří nám mohou poskytnout nějaké z a j í m a v o s t i z plánské minulosti, hlavně (ale nejen) hudební noty, fotografie plánských kapel a spolků, nástroje i nefunkční, vítaný bude i flašinet, dobové speciální nádoby, starou korespondenci s bývalými plánskými lufťáky, či popisující nějakou plánskou slavnost, rituály i jiné písemnosti, tiskoviny, upomínky na různé důležité události (třeba i strkovský meteorit nebo požáry, epidemie), zajímavé osobnosti, zkrátka vše, co by nám nějak přiblížilo minulou Planou s jejími stálými obyvateli i pasanty, jejich životem, radostmi, ale i starostmi. Velký zájem máme i o velmi starý plánský nábytek stůl, židle, truhlu, cinkostn, šifonér, veškostn, skříň apod., nejlépe konec 19. století a starší. Prosím všechny, prohledejte každý šuplík s památkami na své předky, staré plánské půdy a kolny, zkontaktujte i příbuzné, kteří se odstěhovali, ale mohli by nějakou památku na Planou mít. Budete- -li si myslet, že něco podobného vlastníte a mohli byste to plánskému muzeu poskytnout, zkontaktujte nás. Buď osobně na faře nejlépe od úterý do pátku mezi hodinou, elektronicky na adresách: či telefonicky nebo a domluvíme se o dalším. Slávka Rokosová, referent Kulturního a informačního centra FARA Planá nad Lužnicí O nejchutnější moravský koláč Není to snad spíše koláček? Či snad buchta nebo buchtička? Milí pekaři a pekařky, to už je úplně sáže výstavy moravských krojů, kterou se jedno, jak se to bude jmenovat, ale hlavně pro nás naši hlučtí přátelé uvolili v našem PEČTE něco sladkého moravského a přineste muzeu připravit. Své výtvory proto při- své voňavé pečivo posoudit odborné neste na faru 26. září nejlépe mezi 15. až porotě, které bude předsedat místostarosta 17. hodinou, abychom je stihli do začátku Hluku pan Šimčík. Když si vzpomenu vernisáže očíslovat a připravit. Hodnotit se na naši první buchtovou soutěž pořádanou bude přísně tajně a jen dva lidé budou vědět, od koho které koláče jsou. Vítěz bude před několika málo lety, myslím, že se toho vůbec nemusíte bát. Spousta pekařek velmi chutné moravské koláče peče i tady, a ti A pak dobré vínečko, cimbálovka odměněn. ostatní si mohou najít nějaký recept v kuchařce Tak ukažme, co umíme! nebo na internetu. Stačí jeden malý Slávka Rokosová, referent trénink nanečisto a pak už je to ňam, ňam. Kulturního a informačního centra FARA Soutěž pořádáme při příležitosti verni- Planá nad Lužnicí

5 oslavy města s blaníkem Planá nad Lužnicí je už 15 let městem Patnáct let již uplynulo od chvíle, kdy byla Planá nad Lužnicí jmenována městem a 110 roků od doby, kdy se stala městysem. Na plánském Ostrově přispěli svým vystoupením Jitka Zelenková a Standa Hložek, kteří zazpívali na Dnu s Blaníkem, na slavnosti, kterou město Planá k této příležitosti pro své občany i hosty připravilo. Akce byla částečně hrazena z grantu Jihočeského kraje. František Doubek základní škola Chceme u žáků probudit zájem o cizí jazyky Žáci Základní školy mají důvod se těšit zpět do školních lavic Prázdniny utekly jako voda a školákům se přiblížil návrat do školních lavic. Plánští školáci se ale mohou na rozdíl od svých kolegů ze sousedství do školy těšit. Právě v těchto dnech vrcholil projekt podpořený z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad s názvem Modernizace výukových prostor a vybavení učebny cizích jazyků pro Základní školu Planá nad Lužnicí (reg. č. CZ.1.14/2.4.00/ ). Pod tímto dlouhým názvem projektu se skrývá pořízení zcela nového vybavení pro výuku cizích jazyků na plánské Základní škole. Z evropských fondů bylo pořízeno zcela nové vybavení pro výuku, včetně nezbytných doplňků a nových školních lavic. Vedení města se společně s vedením školy jednoznačně shodují, že investovat do budoucnosti našich dětí rozhodně nejsou vyhozené peníze oknem. Znalost cizích jazyků je v dnešním globalizovaném světě jedna ze základních dovedností každého člověka. Tímto projektem pomůžeme dětem se učit jazyk novým, alternativním způsobem. Když u nich vzbudíme zájem učit se cizí jazyky, de facto poznat novou kulturu a tím třeba přispět k lepší budoucnosti, bude to pro nás opravdu velké zadostiučinění, přibližuje situaci ředitelka školy Hana Vellánová. -ts- Školní prostory už čekají na žáky, kteří se mohou těšit na novou jazykovou učebnu. Foto RR 5

6 investice Stavba sokolovny pokračuje Letos ve středu 29. července se zúčastnili někteří zastupitelé kontrolního dne na současné největší investiční akci města. Na vlastní oči tak měli zastupitelé možnost vidět současný stav rekonstrukce sokolovny a její předělávání na víceúčelové zařízení. Na jejich otázky byli připraveni projektant stavby, technický dozor a zástupce dodavatelské firmy. Po úvodní fázi, při které nám stará sokolovna doslova mizela před očima, začala vlastní stavba. Bohužel z rozhodnutí odborníka na statiku budov muselo jít k zemi i zdivo, které mělo původně zůstat a o to více se muselo nových stěn postavit. V době návštěvy zastupitelů již byla hrubá stavba před dokončením. Uložená střešní konstrukce nastartovala nástup odborných řemesel. Těch se na této stavbě potká celá řada. A zejména koordinace jednotlivých profesí ukáže, jak je dodavatelská firma připravena a schopna stavbu řádně a včas dokončit. Z dosavadního průběhu stavby lze předpokládat, že časový cíl tj. uspořádání městského plesu během prvního čtvrtletí roku 2016, je splnitelný. Věřím, že trpělivost prokážou především plánští fotbalisté, kteří se musí uskrovnit se šatnami ve stavebních buňkách, přestože A mužstvo dospělých odehraje první sezónu v historii plánského fotbalu v krajském přeboru. Snad jim vidina nových šaten a další- ho moderního zázemí pomůže v jejich podzimních bojích. V jarní části by se všichni fotbalisté, malí i velcí, měli již přestěhovat no nových prostor. A vy nesportovci, připravte si oblek, neboť plesová sezóna v novém zařízení se již blíží. Jiří Šimánek, starosta města květinová soutěž Dlouhotrvající sucha posledních dnů a týdnů zdecimovaly naše zahrádky a v Plané to vypadá spíš jako v australské buši, přesto ale dostáváme další fotografie do plánské soutěže o nej zahradu, okno a balkon. Pokud máte chuť a čas, zašlete i vy vaše fota čekáme na ně do 18 září, tak abychom mohli na Svatováclavských slavnostech vylosovat opět výherce této soutěže. F. D. Prostory, kde se bude příští rok konat městský ples. Foto -RR- Fotografii své zahrádky na terase redakci poslala Marcela Klapová. Floxy na zahradě Aleny Doubkové hrají všemi barvami... 6

7 seznamte se S... Milovník starých aut a dechovky Josef Drtina je plánský starousedlík a řadu let se podílí na jednáních Rady města Planá n. L. Hrával aktivně hokej a jeho velkým koníčkem jsou automobily veteráni. Co říkáte nedávnému úspěchu aktivním fotbalistou, jeho výchovu ke jste měl plánských fotbalistů a jak vidíte budoucnost fotbalu v našem městě? Postup plánských fotbalistů do krajské sportu nechám na něm. Myslíte, že Planou inspiruje spřátelené město Hluk k oživení zdejšího m o ž n o s t s l e d o v a t dlouhodobě soutěže je historický úspěch, pro- folklóru? její měnící tože je to poprvé, co plánský fotbal hraje krajskou soutěž. Velké poděkování patří trenérům, hráčům a také obětavé práci několika členů realizačního týmu. Partnerství s městem Hluk je velice přínosné pro obě spřátelená města. Jsem rád, že při navazování partnerského vztahu jsem byl u toho. Z ohlasů spokojených plánských občanů, kteří se tvář. Jak vidíte naše město za pět až deset let? Jako plánský Jako milovník automobilových vloni navštívili město Hluk u příležitosti rodák veteránů máte jistě svého favorita tradiční Jízdy králů bylo zřejmé, dlouho sle- kterému autu nejvíce fandíte? že hlučtí občané jsou velice pohostinní, duji vývoj Jako vyučený automechanik jsem přátelští a tato návštěva by mohla být našeho města a zastá- měl k autům velmi blízko a hlavně mě inspirující pro náš lidový folklór. bavilo na nich pořád něco vylepšovat Jaký máte jako příznivec dechovky vám názor, Josef Drtina. a opravovat. Když se mi podařilo sehnat názor na zdejší dechovkový festival, že v Plané veterána TATRA 603 na renovaci, která měla nadčasový vzhled, tak bylo rozhodnuto. Takže oblíbené mám veterány a mezi nimi je favoritem TATRA 603. Nedávno jste se stal spokojeným dědečkem. Plánujete ho směrovat ke nová akce? Dle mého názoru si dechovkový festival své posluchače našel hned od začátku organizování tohoto festivalu hlavně v řadách starších občanů, pro které akcí tohoto typu v našem městě ze kterého se stává již tradiční srp- pozitivního. Letos velkou akcí je rekonstrukce sokolovny, po jejím dokončení se město obohatí o kulturně-sportovní areál, ve kterém se budou organizovat různé kulturní, sportovní a společenské akce. Rádi bychom dokončili plánské nábřeží, se udělalo hodně sportu odmala nebo tomu necháte moc není. Já osobně jsem velmi spokojen připravujeme revitalizaci náměstí. volný průběh? Pravdou je, že jsem se stal dědečkem malého Adámka, který je našim sluníčkem. Vzhledem k tomu, že jeho otec je s úrovní dechových kapel a do budoucna si přeji, aby tento festival pokračoval dál. Žijete v Plané od narození a tak Osobně mě těší, že město se očividně vyvíjí správným směrem, cílem je spokojenost našich plánsk ých občanů. redakce ohlédnutí Z OSTROVA NA OSTROV ANEB KŘÍŽEM KRÁŽEM KOLEM PLANÉ První plánská přehlídka veteránů V sobotu 27. července upořádali místní milovníci veteránů první akci toho druhu v Plané nad Lužnicí. Od 9.30 do hodin na Ostrov najížděli jejich plechoví miláčci, aby kolem 11. hodiny mohla celá kolona vyrazit na průjezd Planou nad Lužnicí a nejbližším okolím města. A bylo se na co dívat, což jistě potvrdí všichni hosté této podařené akce. Účastníci výletu se s veterány do Plané vrátili kolem 14. hodiny, a potom už tito krasavci i jejich majitelé byli k dispozici všem návštěvníkům Dne s Blaníkem a oslav od 15 let ustanovení Plané městem. Obrovský dík patří pořadatelům akce za nápad Petru Volanskému a Honzovi Matějkovi a za vlastní organizaci Jirkovi Nohavovi a Mírovi Novotnému. Velký dík i všem ostatním, kteří přispěli ke zdárnému a bezproblémovému průběhu celého dne, zvláště pak našim dobrovolným hasičům za pomoc při průjezdu městem. František Doubek Nikdo návštěvy na Ostrově nelitoval, protože se bylo na co dívat... 7

8 inzerce 8

9 POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB Libor Dvořák Chýnov Tel.: ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ, SPÍNÁNÍ ZDIVA STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ ZÁMEČNICKÉ PRÁCE SVÁŘEČSKÉ PRÁCE zásady zpravodaje Zásady pro vydávání zpravodaje Plánské ozvěny je možno nalézt na stránkách města pod adresou. mesto-a-jeho-sprava/ planske-ozveny/ planske-ozveny/ zasady-pro-vydavani- zpravodaje html DENTÁLNÍ HYGIENA Bc. Hana Davídková si dovoluje oznámit, že zahájila provoz ordinace dentální hygieny pro dospělé, děti a mládež na adrese: Soukenická 271 Lhota Samoty, Planá nad Lužnicí tel.: GPS: N, E Česká společnost RM Gastro je předním evropským výrobcem a tvůrcem profesionálních kuchyní, který dodává kvalitní produkty, služby a řešení do gastronomických provozů svým zákazníkům ve více než 50 zemích světa. Pro posílení našeho týmu ve výrobním závodě ve Veselí nad Lužnicí hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené pozice: OPERÁTOR CNC ohraňovací lis - Tvarování plechu pomocí CNC stroje (Trumpf) dle výkresu. Mzda Kč/hod. Pozice je vhodná i pro absolventy - muže i ženy. Pojďte pracovat do RM Gastro! OPERÁTOR CNC vysekávací lis a laser - Dělení plechu pomocí CNC stroje (Trumpf) dle výkresu. Mzda Kč/hod. Pozice je vhodná i pro absolventy. SVÁŘEČ BODOVOU METODOU - Zhotovení polotovaru bodovým svárem dle výkresové dokumentace na pneumatické bodovačce. Mzda Kč/hod. Pozice je vhodná i pro absolventy. PRACOVNÍK MONTÁŽE - Montáž finálních výrobků z připravených komponentů. Mzda Kč/hod. Pozice je vhodná i pro absolventy - muže i ženy. 9

10 skauti Plaňáci se skautskou lilií na srdci Za poslední čtvrt rok se toho u nás událo mnoho. Dnes se ale zastavíme jen u těch nejdůležitějších událostí. V první polovině roku jsme převzali pozemek od města vedle naší klubovny. Na začátku července proběhl tradiční tábor. V srpnu pak vyrazili starší skautky a skauti na putovní vandr po Šumavě. Pojďme se teď na chvíli zastavit u dvou prvně jmenovaných. Šumavské putování bude součástí až dalších Ozvěn, neboť návrat je plánován až po uzávěrce tohoto čísla. Nový pozemek u klubovny Hlavně z důvodů nedostatku vhodného místa pro hry dětí jsme požádali město o dlouhodobý pronájem jeho pozemku. Jedná se o parcelu, která přímo navazuje na naši. Mluvit o pozemku je trochu zavádějící, neboť se jedná napůl o bažinu a napůl o louku pokrytou všemožným náletem. Tento nový prostor chceme využít částečně jako rozšíření stávající zatravněné plochy pro pohybové hry a prolézačky. Z části také jako naučnou stezku pro dřeviny a rostliny. Zbývající nemalá část zůstane k nelibosti přátel betonu bažinou. Často se k nám dostávají podněty od lidí ohledně nedostatečného zkulturňování pozemků kolem naší klubovny. Nutno podotknout, že definici tohoto slova chápeme trochu jinak. Bez citlivého přístupu by u naší klubovny nežilo mnoho druhů ptáků a hmyzu nebo by u nás nerostly chráněné orchideje. A tak v případě, že se vám náš areál bude zdát neudržovaný, může to mít dva důvody. První je odlišnost našich představ o udržování přírody kolem nás. Druhý může být fakt, že jsme spolek dobrovolníků, kteří zrovna nemusejí mít čas. Zkuste porovnat pohledy kolem naší klubovny vosy ve škole s některými stavbami ve vašem okolí. Na závěr bychom chtěli poděkovat představitelům města za vstřícnost a projevenou důvěru. Doufáme, že ji nezklameme a dokážeme dále zvelebit tento kout přírody v centru našeho města. M. Janovský (Buřt) FBI i Drákula na letním táboře Již potřetí jsme vyrazili na letní tábor k Jankovskému mlýnu u Předboře. Letos byl čtrnácti denní program rozdělen pro starší a mladší děti. Kdopak se těší do školy? Tyto vosy, co se usadily na chodbě okna přístavby základní školy, to určitě nebudou. Spíš se těší, až dají někomu žihadlo! Abychom ochránili naše dětičky, zasáhl pan Lapín z TS se specialisty na vosy panem Berkou a Čížkem a vosí hnízdo uklidili. TS-VP 10 Starší se na dobu tábora stali agenty FBI vyšetřujícími zmizení dvou osob. Mladší proti tomu byli detektivy z počátku minulého století a přesunuli se do Transylvánie, kde se snažili přemoci vlkodlaky, upíry a i samotného Drákulu. Nakonec vše dobře dopadlo. Ale co, lepší než hodnocení od nás vedoucích je hodnocení přímo od samotných dětí: Majda: Nejvíc se mi na táboře líbil slibový oheň a odznáček světlušek. Líbilo se mi všechno, ale tohle nejvíc Kartáček: Na táboře se mi nejvíc líbilo to, že jsme komunikovali s reálnými lidmi. Detektivky mě taky baví. Byla to nejlepší táborová hra za celé 3 roky co jezdím na tábory. A taky mi chutnali všechny jídla. Lesní bál byl taky super. Příští rok bych chtěla aby jsme byly zase rozdělení. Áňa: Mně se asi nejvíce líbily ty momenty, kdy jsme byli všichni skauti spolu. Nejvíc se mi líbilo, když jsme si v tom lese četli ty povídky, taky slibový oheň a jak jsme seděli u starších holek v teepku a povídali si. Samozřejmě i celotáborovka. Noemi: Můj nejzajímavější zážitek byl když jsem zapalovala slibový oheň a zapomněla jsem na část tý řeči, která se u toho říká. Byla jsem ráda, že ten oheň zapaluji a tak jsem se tu řeč docela dost učila a pak jsem ji z ničeho nic zapomněla. -MJ-

11 dějiny Zámecký park nedávná historie a současnost Přírodní živel ve formě poryvové vichřice ze dne 1. března 1990 rozvrátil skupinu smrků, tvořících samostatný ostrůvek na západním okraji parku. Tato čtyřhodinová vichřice na území Lesního závodu Tábor vyvrátila a rozlámala cca m 3 dřeva, které se zpracovávalo více jak dva roky. Dále zámeckému parku ublížila i výstavba nové haly dílen, parkoviště pro nákladní auta a asfaltové silničky z roku 1979 až Nejhorší zábor parku byl proveden pro výstavbu podzemních krytů a vojenské nemocnice, dále pro sklady civilní obrany a garáží pro nákladní auta pro potřeby velitelství západního vojenského okruhu v Táboře, vybudované jako záložní prostory v letech 1968 až Vlastníkem zámeckého parku byl až do listopadu 2008 stát. Správce státních pozemků Pozemkový fond předal zámecký park na základě žádosti 19. listopadu 2008 do majetku Města Planá nad Lužnicí. Na základě projektu Ing. Věry Hrubé podalo město žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Po schválení dotace a zajištění spolufinancování celého projektu ze strany města byla v červenci 2012 zahájena obnova Ze živelných katastrof se na poničení vzrostlých stromů v parku poprvé projevil orkán ze dne 14. července 1975, při kterém během pěti minut ve dvou vlnách byl vyvrácen jeden soliterní dub uprostřed parku, jeden topol - linda, sedm bříz a pět smrků. Otevření zámeckého parku 26. září Historie zámku Strkov v Plané nad Lužnicí 4. část Foto archiv PO zámeckého parku. Během realizace, která si vyžádala celkové náklady ve výši Kč, bylo ošetřeno 134 dřevin, nově vysázeno dřevin, založeno a regenerováno 3,5 ha zeleně, vybudovány nové cesty a rozmístěn mobiliář. Práce na obnově parku byly ukončeny v červnu Ve spodní části navazuje na upravené cesty parku lipová alej. Jedná se o část tzv. Hraběcí cesty. Lipová alej dlouhá metrů prošla regenerací dle projektu Ing. Věry Hrubé v roce Rovněž na obnovu lipové aleje získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady dosáhly výše 953 tisíc korun. Na podzim 2014 byla lipová alej využita pro instalaci stanovišť naučné stezky Ptačí svět v okolí Plané nad Lužnicí, která byla vybudována z prostředků Lesů ČR, s. p. Její slavnostní otevření proběhlo dne 26. září 2015 spolu s otevřením zámeckého parku pro veřejnost. Obnovený zámecký park se stal nejen oblíbeným místem procházek, ale velmi rychle jej objevili svatebčané. Text Miroslav Šedivý, Václava Vyhnalová, foto archív Svatby v parku... Foto archiv PO 11

12 fotbal Od sestupu k postupu Přepsali jsme historii plánského fotbalu Minulou sezonu o záchranu, letos postup do krajského přeboru, i takový je obraz plánského fotbalu. Po minulé nepříliš povedené sezoně opravdu nevypadalo, že budeme v té další bojovat o postup do krajského přeboru. Snímek z postupových oslav. Zdroj Naším cílem byl klidný střed tabulky, ale po výborných výsledcích v podzimní části soutěže jsme museli do jara vstupovat i s vidinou možného postupu. Nakonec jsme opravdu uhráli nejvíce bodů a zaslouženě postoupili. Všichni hráči i vedení klubu byli myšlence postupu nakloněni, a proto je z toho pro klub i město historický kousek, který se nepovedl žádné předchozí generaci fotbalistů v Plané. Pro vedení klubu je to odměna za dlouhodobou dobrovolnou práci v posledních letech, pro hráče a trenéry odměna za celou sezonu, která stála hodně sil fyzických i psychických. Na novou sezonu začal připravovat trenér Táborský plánský tým na začátku července, kdy hráči trénovali třikrát týdně a hráli přátelské zápasy. Ze šesti zápasů Planá čtyřikrát vyhrála, prohrála pouze v Olešníku a s Hlukem na turnaji o pohár města Planá. Díky postupu do vyšší soutěže bylo potřeba vhodně doplnit kádr a samozřejmě zajistit i další finanční prostředky, protože účast ve vyšší soutěži sebou přináší také vyšší náklady pro TJ Sokol (rozhodčí, přestupy, hostování, natáčení online zápasů apod). Nová sezona ve vyšší soutěži přivede do Plané mnoho atraktivních soupeřů, a proto pevně věříme, že se to projeví na vyšší návštěvnosti v hledišti při domácích zápasech. Díky fotbalové (R)evoluci budete zároveň moci sledovat i naše venkovní zápasy v živých přenosech na internetu. Všechny vás proto zvu jménem TJ Sokol i hráčů na domácí utkání. Ještě krátce k ostatním kategoriím dorost bude v nové sezoně hrát krajskou soutěž 1.A třídu, žáci budou ve spojení s Želčí hrát okresní přebor, kadeti, přípravka také okresní přebor. Zde bych chtěl vyzdvihnout práci trenérů i ostatních, kteří se podílejí na bezproblémovém fungování mládeže v Plané. V nadcházející sezoně bude také nově působit B tým ve IV. třídě a zřídí se minipřípravka pro nejmladší hráče. Také bychom chtěli touto cestou poděkovat za podporu městu Planá nad Lužnicí, sponzorům i všem fanouškům. (více a tabulka soutěže na Vladislav Vorel, předseda fotbalového oddílu z historie plánského hokeje seriál na pokračování Rok Rok Hraje se opět KP I. Plánská soupiska zní: Drtina, Kotaška, Steiner, Havel, Holota, Kadlec, Kašpar, Kostka, Limburský, Rohlík, Šilháb, Vobořil Roman, Vobořil Milan, Hejda, Ježek, Kolář Luboš, Kříž, Kolomazník, Pruner, Šedivý. Oddíl získal titul Vzorný I. stupně. Oldřich Kolář člen oddílu, se opět stal předsedou MNV, Jan Hruška tajemníkem MNV, Václav Krejča člen Rady MNV, František Vaněk poslanec MNV, František Bumba poslanec ONV. Sezóna začala v dubnu suchou přípravou, vyvrcholila Malou kopanou 8 celků s účastí cca 90 hráčů. Opět se konaly závody pro děti k MDD. Trenérem Jan Hruška a asistentem Zdeněk Hubáček. Mužstvo v konečné tabulce obsadilo 5. místo. Byl uspořádán 12. ples sportovců, který jako vždy hojně navštíven s bohatou tombolou. Rok Květen: zahájení přípravy na suchu a závody pro děti k MDD Červen: turnaj Malá kopaná, nákup hokejových tašek, kalhot a stulpen a drésy z Masokombinátu Srpen: 14. srpna první trénink na ledě; přestupy Daňka z VS Tábor; taneční zábava v sokolovně Září: přípravné 2 zápasy v Pelhřimově Říjen: brigáda na pečovatelském domě 170 hodin; mistrovská soutěž zahájena Listopad: taneční zábava Únor: 13. ples sportovců, hraje RE- GENT Z přehledu vyplývá, jak bohatá byla činnost oddílu. Hraje se KP I. a mužstvo v konečném účtování obsadilo 6. místo. Trenér Jan Hruška. Soupiska beze změn. František Bumba, sekretář oddílu LH 12

13 tenis Turnaj tenistů opět ovládla pohoda Tenisové dvorce plánského SKT se staly opět dějištěm dalšího ročníku deblového Memoriálu Ing. Františka Hnojny. Turnaje, který se koná na počest bývalého významného funkcionáře a člena klubu, se v letošním roce zúčastnilo 17 velmi kvalitních párů. Ty si to rozdaly nejprve ve 4 základních skupinách, ze kterých následně vzešli aktéři dalších vyřazovacích bojů čtvrtfinále, semifinále a finále. Nakonec se o prvenství ve finále utkaly páry: Vladimír Drachovský, Štěpán Staněk / oba Soběslav/ a Jan Tesař, Zbyněk Klicman /Tábor/, ve kterém po velice atraktivním a dramatickém utkání prvně jmenovaná dvojice i vyhrála. S určitým zpožděním oproti hlavnímu programu turnaje sehráli svůj krátký miniturnaj také veteráni Plané. Kromě bojovného výkonu všech aktérů turnaje, dobrého počasí i občerstvení, sehrála důležitou roli především také pohoda a dobrá nálada při příjemném tenisovém posezení kamarádů. R.Vach organizátor turnaje Předávání cen aktérům finále. Od leva: Vladimír Drachovský, Štěpán Staněk, JUDr. Blažena Hnojnová, Ing. Karel Vaněk, Zbyněk Klicman a Jan Tesař. Celostátní tenisový turnaj mladšího a staršího žactva Tenisový oddíl SKT Planá nad Lužnicí pořádal již tradiční celostátní tenisový turnaj mladšího žactva, který se tentokrát hrál od soboty 18. července do neděle 19. července. Na turnaj se přihlásilo celkem 18 chlapců a 15 dívek. V sobotu 25. července a v neděli 26. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žáků, na který se přihlásilo 15 chlapců. Mladší žáci Rozhodčí na začátku turnaje stanovil pravidlo, že za stavu 1:1 na sety se bude hrát místo rozhodujícího třetího setu super tiebreak. Důvodem byla velmi vysoká teplota, která panovala na dvorcích a přesahovala 30 C a tak bylo důležité, aby děti nehrály extrémně dlouhá utkání. Mezi mladšími žáky byl nejvýše nasazený David Moštěk (TJ Jiskra Třeboň) a proti němu, jako druhý nasazený, byl na druhé straně tenisového pavouka David Korous (Tsport Votice). Ten, kdo čekal, že oba nejvýše nasazení hráči se probojují do finále, se mýlil, neboť David Moštěk byl v semifinále vyřazen Vojtěchem Pimparou (LTC Český Krumlov) po setech 6:3, 6:3 a David Korous také skončil v semifinále, když nestačil na Finále celostátního turnaje mladších žákyň. Zleva Kateřina Bezdičková a Klára Podškubková. černého koně turnaje Luboše Laštovičku (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), kterému podlehl 6:2, 6:2. Ve finále na sebe tedy narazili Vojtěch Pimpara a Luboš Laštovička. Z celkového vítězství a zisku poháru se nakonec po velkém boji radoval Luboš Laštovička, když zvítězil 7:5, 6:4. Čtyřhru mladších žáků vyhráli David Moštěk a Luboš Laštovička, když ve finále porazili pár Jan Skřička (1. Vestecká sportovní) a Patrik Kodad (TENIS Klánovice) po setech 4:6, 6:1, 1:0 (2). V turnaji dívek byla nejvýše nasazená hráčka Kateřina Bezdičková (LTC Tábor 1903) a proti ní na druhé straně tenisového pavouka byla jako druhá nasazená Klára Podškubková (TK Spartak Jihlava). Jako třetí nasazená byla domácí hráčka Eva Koutenská (SKT Planá nad Lužnicí), pro kterou bohužel turnaj skončil ve čtvrtfinále, když po velkém boji prohrála s Veronicou Marnovou (TJ Jiskra Třeboň) po setech 3:6, 6:3 1:0 (8). Turnaj dívek nakonec nepřinesl žádné překvapení, neboť do finále se poměrně snadným způsobem dostaly obě nejvýše nasazené hráčky Kateřina Bezdičková a Klára Podškubková. Z celkového vítězství se nakonec zaslouženě radovala Kateřina Bezdičková, když ve finále zvítězila 6:1, 6:3. Čtyřhru mladších žákyň vyhrály K. Bezdičková a K. Podškubková, když ve finále porazily pár Antonie Ratajová (Tenis Tábor) a Tereza Mužíková (TK ZVVZ Milevsko) po setech 6:0, 6:2. Finále celostátního turnaje starších žáků. Zleva Karel Podškubka, Tobias Schneebaum, Vojtěch Pánek a Vojtěch Slabý. Starší žáci Nejvýše nasazený byl Karel Podškubka (TK Spartak Jihlava) a proti němu, na druhém konci tenisového pavouka, byl jako druhý nasazený Vojtěch Slabý (TK Soběslav). Karel Podškubka hned od začátku turnaje ukazoval, proč mu v celostátním žebříčku starších žáků patří 142 místo, neboť ve svých zápasech jasně dominoval a snadno se dostal do finále. Zato druhý nasazený Vojtěch Slabý (522 místo v žebříčku) neprošel branou čtvrtfinále. Jako druhý hráč se do finále probojoval Matěj Křížek (SK Tenis Duchcov). Karel Podškubka i finálový zápas s přehledem zvládl a po vítězství 6:1 a 6:0 se zaslouženě radoval z celkového vítězství a zisku poháru. Čtyřhru starších žáků vyhráli Karel Podšubka a Tobias Schneebaum (HTK Třebíč), když ve finále porazili dvojici Vojtěch Slabý a Vojtěch Pánek (oba TK Soběslav) po setech 6:0 a 6:3. Ing. Pavel Koutenský, ředitel turnaje 13

14 14 ornitologové Jaký byl letošní ornitologický tábor? Přelom července a srpna je dobou, kdy dlouhá léta tradičně vidíme pod hrází rybníka Koberný stany, v nichž nocují přátelé ptačího světa. Jedná se o více než dvacet let (letošní ročník byl již 23.) trvající akci pořádanou zejména pro mladé ornitology. Ti se seznamují se zástupci rákosinných druhů ptáků žijících v okolí Plané nad Lužnicí. Počasí po dobu 9 dnů, které OT trval, bylo poměrně příznivé a odchyt ptáků byl přerušován pouze sporadicky. Jaké jsou tedy výsledky letošního OT? Celkem bylo za 9 odchytových dnů chyceno 838 ex. 42 ptačích druhů. To je ve 23-leté historii 10. nejlepší výsledek. Městská knihovna Rekonstrukce v městské knihovně V průběhu září a října bude probíhat rekonstrukce střechy budovy radnice. V souvislosti s tím dojde k omezení provozu nebo krátkému uzavření knihovny. Do uzávěrky aktuálního čísla Plánských ozvěn nebyla vybrána firma, která bude rekonstrukci provádět, nevíme tedy, kolik prostoru bude k práci vyžadovat. Sledujte, prosím, web a facebook knihovny, kde se objeví konkrétní informace, určitě využijeme i infokanál a městský rozhlas. Každopádně zveme v září do knihovny na hravou výstavu z autorské dílny Kláry Smolíkové a Honzy Smolíka podle knihy komiksů Viktorka a vesmírná dobrodružství. V průběhu výstavy bude možné tuto knihu koupit, stejně jako drobné propagační předměty. A na závěr, ve středu 30. září, pozveme děti na komiksové odpoledne s Klárou Smolíkovou. Ani dospělí nepřijdou zkrátka, v úterý 29. září se mohou při Večeru pod lampou podívat s cestovatelem Jiřím Jůzlem do západní Kanady a na Aljašku. Těšíme se na vás v knihovně, přejeme příjemný konec prázdnin a školákům dobrý vstup do nového školního roku! Václava Vyhnalová, knihovnice Během posledních 5 let je to dokonce počet nejvyšší. Přitom je zřejmé, že hlavní výpadek v počtu odchycených Výborná atmosféra letního tábora je znát i ze snímků, a tak není co dodávat. Foto Jaroslava Dvořáková fotoohlédnutí ptáků jde na vrub úbytku vlaštovky obecné, která byla až do r celkově nejčastěji kroužkovaným ptákem. Kombinace výrazných změn v podmínkách pro hnízdění tohoto druhu (úbytek chovů hospodářských zvířat) a nepříznivých klimatických podmínek (zejména studený a deštivý rok 2012) vedla k neuvěřitelnému poklesu vlaštovek v naší přírodě!!! Pro lepší představu: počet chycených ptáků v r a 2000 činil 399 ex., resp. 300 ex., zatímco v letech 2013 a 2014 to byly 2 a 12 exemplářů!!! Nejčastěji kroužkovaným ptákem v r byl typický obyvatel rákosin plánských rybníků rákosník obecný (309 ex.). Druhým nejpočetnějším druhem byl jeden z nejmenších ptačích druhů v naší přírodě budníček menší (135 ex.) a následoval další z rodu rákosníků rákosník proužkovaný se 66 ex. Ptačí klenot z okolí našich vod ledňáček říční byl kroužkován 16x, což je po rekordním loňském roce (24 ex.) opět velmi dobrý výsledek, který potvrzuje rostoucí stavy tohoto druhu v naší přírodě. Celkově můžeme ornitologický tábor 2015 hodnotit jako velmi vydařený. Nepotvrzuje obavu, že se ruch dálnice negativně projeví narušením tahových cest ptáků, kteří se v okolí našeho města vyskytují. Ptáci se tedy s dálničním obchvatem Plané naučili žít Stanislav Vyhnal KONCERTY - Tradiční letní koncert vážné hudby v kostele sv. Václava. Foto RR

15 fotoohlédnutí DOBA KAMENNÁ - Řada spokojených diváků mohla na plánském Ostrově shlédnout ochotnické představení Bechyňského divadelního spolku Lužnice Doba kamenná. V nádherném prostředí našeho Ostrova bylo přes hodinu trvající představení balzámem na duši v dnešní uspěchané době. Za herecké výkony vystupujících by se nemusel stydět leckterý profesionál. -RR- SETKÁNÍ MODELÁŘŮ - Plánští modeláři na svém letišti za sběrným dvorem při jejich každoročním setkání. Foto archiv modelářů senioři - Již tradiční setkání plánských seniorů s místními rybáři v jejich klubovně u rybníka. K poslechu všem zahrála skupina Klasik pana Hýny a společně si všichni pochutnali na perfektním rybářském guláši. -RR- DUHA nad planou nad lužnicí - V posledních dnech byla vidět několikrát nádherná duha nad městem, například 27. července. Foto Míra Valenta Kruťákovská historie - - Dalším z míst v Plané, která jsou vhodná pro pořádání kulturních akcí ve volné přírodě je parčík za Domem s pečovatelskou službou. Už jsme tam měli možnost shlédnout koncerty trubačů, Muzikanti z jižních Čech nás tady loni zvali na dechovky a probíhaly zde i zkoušky na plánský betlém, který se ovšem potom kvůli nepřízni počasí musel přestěhovat do místního kostela. Letos jsme měli možnost shlédnout pohádku Kruťákovská historie v podání Skupiny historického šermu Collegium Armatum. -RR- 15

16 Plán akcí Pondělí 31. srpna * Obrazové střípky vernisáž výstavy obrazů a kreseb malířky Jaroslavy Matouškové Pánkové k jejímu životnímu jubileu - v obřadní síni radnice od 18 hodin. Na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Harmonie z Plané nad Lužnicí. Výstavu doplní svými fotografiemi Bohuslav Pánek Pátek 4. září * Marie Strahovská a Václav Špale, obrazy a kresby vernisáž výstav v Galerii Fara od 18 hodin Úterý 22. září * Svatováclavské Písničkové froťánky od 16 hodin na faře. Pátek 25. září * LUCERNA divadelní ochotnické představení na Ostrově od 19 hodin. Sobota 26. září * Dětské rybářské závody na Farském rybníku od 8 hodin. * Moravský večer na faře s vernisáží výstavy Moravské kroje a Dolňácké slavnosti, košt vína a posezení s Cimbálovou muzikou Babica ve farské zahradě od 16 hodin. * Zábava na Ostrově se skupinou CoverTrio od 19 hodin. Neděle 27. září * SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI - PLÁNSKÝ OSTROV od 13 hodin Historický průvod, folklórní soubory z Čech a Moravy, dobová hudba, divadelní představení, šermířské souboje, výtvarné dílny, rytířské turnaje, praporová i bubenická show, kejklíři, lukostřelba, ukázky řemesel, atd. Vlastní historický jarmark, stánky s jarmarečním zbožím, dobové občerstvení, stánky neziskových organizací, ohňová show. Pondělí 28. září * Slavnostní svatováclavská mše v kostele svatého Václava * Volejbalový turnaj ve Sportovním centru za řekou od 10 hodin * Svatováclavský koncert v kostele svatého Václava od 17 hodin Úterý 29. září * Večer pod lampou s cestovatelem Jiřím Jůzlem o cestování do západní Kanady a na Aljašku. Od 17 hodin na faře. Středa 30. září * Komiksové odpoledne s Klárou Smolíkovou od 14 hodin v městské knihovně. výstavy Obřadní síň radnice a zasedací síň radnice * Obrazové střípky - výstava obrazů a kreseb malířky Jaroslavy Matouškové. Výstavu doplní svými fotografiemi Bohuslav Pánek Galerie Fara * Marie Strahovská a Václav Špale, obrazy a kresby Malé plánské muzeum * Jižní Čechy jak je fotografovali Šechtlovi * Moravské kroje a Dolňácké slavnosti Knihovna * Viktorka a vesmírná dobrodružství - z autorské dílny Kláry Smolíkové a Honzy Smolíka podle knihy komiksů. StreetArt Galerie podchod u nádraží * Graffiti práce žáků a studentů Teodora Buzu a Alice Springer pozvánka MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ POŘÁDÁ SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PÁTEK LUCERNA divadelní ochotnické představení na Ostrově SOBOTA DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA FARSKÉM RYBNÍKU MORAVSKÝ VEČER NA FAŘE, VERNISÁŽ VÝSTAVY Moravské kroje a Dolňácké slavnosti, KOŠT VÍNA A POSEZENÍ U CIMBÁLU VE FARSKÉ ZAHRADĚ ZÁBAVA SE SKUPINOU COVER TRIO NA PLÁNSKÉM OSTROVĚ NEDĚLE PLÁNSKÝ OSTROV ZAHÁJENÍ SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ Historický průvod, folklórní soubory z Čech a Moravy, dobová hudba, divadelní představení, šermířské souboje, výtvarné dílny, rytířské turnaje, praporová i bubenická show, kejklíři, lukostřelba, ukázky řemesel atd. Vlastní historický jarmark Stánky s jarmarečním zbožím, dobové občerstvení. Stánky neziskových organizací. Uzené ryby, medovina, burčák, pražené mandle, turecký med a spousty dalšího zboží OHŇOVÁ SHOW PONDĚLÍ SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE V KOSTELE SV. VÁCLAVA VOLEJBALOVÝ TURNAJ VE SPORTOVNÍM CENTRU ZA ŘEKOU SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT V KOSTELE SV. VÁCLAVA ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA pozvánka Při příležitosti Svatováclavských slavností v Plané nad Lužnicí vás všechny zveme na slavnostní vernisáž mimořádné výstavy v plánském Muzeu FARA Moravské kroje a Dolňácké slavnosti Čeká na vás hlucká expozice krojů, momentek z Dolňáckých slavností, Jízdy králů, košt moravských vín, moravské koláče a pravá cimbálovka. NEZAPOMEŇTE! 26. ZÁŘÍ 2015 V 16 HODIN NA FAŘE I FARSKÉ ZAHRADĚ SEJDEME SE K DOBRÉ ZÁBAVĚ Plánské ozvěny vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem kusů. Vydává je Město Planá nad Lužnicí jako periodický tisk územního samosprávného celku, který je registrován Ministerstvem kultury České republiky E Další číslo Plánských ozvěn vyjde v září 2015 a uzávěrka je 9. září Lze za úplatu inzerovat. INZERCI zasílejte na ovou adresu plananl.cz. PŘÍSPĚVKY zasílejte na ovou adresu Tisk: Tiskárna v Ráji s. r. o. Typografie: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. T e n t o v ý t i s k n e p r o š e l j a z y k o v o u ú p r a v o u. Žádáme autory příspěvků do Plánských ozvěn o důsledné dodržování termínů uzávěrek, rozsahu příspěvků a kvality snímků. Další informace: Podrobný program bude distribuován do všech domácností od 15. září. 16

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání. ZDARMA červen 2012 ročník IX číslo 6/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 6/2012 Městský úřad Úvodní slovo Provozní řád pískovny další odvolání Začátkem května jsme obdrželi rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Místo, kde žijeme, je třeba si chránit. ZDARMA červenec 2012 ročník IX číslo 7/2012.

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. Místo, kde žijeme, je třeba si chránit. ZDARMA červenec 2012 ročník IX číslo 7/2012. Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 7/2012 Městský úřad Místo, kde žijeme, je třeba si chránit Blíží se čas prázdnin. Je to období, kdy se naše město rozroste na téměř

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA Prosinec 2012 ročník IX číslo 1/2012 Městský úřad Ve dnech 6. - 8. 1. proběhne v Plané nad Lužnicí Tříkrálová sbírka. V pátek od 18.00 hod rozezní kostel

Více

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních

SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní nabídku, pomohou při povodních Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA SRPEN 2010 ročník VII číslo 8/2010 Městský úřad Rozvodněná Lužnice Lužnice SLOVO STAROSTY DOTACE UŠETŘÍ PENÍZE MĚSTU I OBČANŮM, zlepší životní podmínky, rozšíří kulturní

Více

SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ

SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA ŘÍJEN 2010 ročník VII číslo 10/2010 Městský úřad Fara Řeka na podzim Kostel sv. Václava SLOVO STAROSTY ZAVOLAT 158 NESTAČÍ Dopravní přestupky, zvyšující se kriminalita,

Více

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí

Plánské ozveny. Vydává Město Planá nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 11/2012 Městský úřad Úvodní slovo Plánované investice pro rok 2013 V říjnu se začíná sestavovat rozpočet příštího roku, a to nejen obecní,

Více

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí

SLOVO STAROSTY. Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané nad Lužnicí Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LEDEN 2010 ročník VII číslo 1/2010 Městský úřad Nová zastávka MHD Škola s novou fasádou Kostel SLOVO STAROSTY ZPRÁVA O STAVU UNIE aneb co přinesl rok 2009 v Plané

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ.

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ. Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009 Městský úřad Ostrov Nová fasáda tělocvičny ZŠ Řeka Lužnice SLOVO STAROSTY KOMUNÁLNÍ NEBO POSLANECKÉ VOLBY??? S blížícím se koncem

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007

časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 4 2007 Slivenecké letnice 2007 Ve dnech 1. 3. června 2007 ožilo centrum Slivence víkendovým maratónem divadla, hudby a tance. Organizátorem I.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

Vydává Město Planá nad Lužnicí. Na cestě ke zdravému městu

Vydává Město Planá nad Lužnicí. Na cestě ke zdravému městu Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozveny ZDARMA ročník IX číslo 4/2012 Městský úřad Nedělní podvečer 8. dubna 2012 od 17 hodin bude patřit v kostele sv. Václava hudbě. pátek 13. dubna 2012 od 19 hodin

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH!

PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! ROČNÍK 34, ČÍSLO 201 ZÁŘÍ 2009 Město Mníšek pod Brdy ZDARMA PRVŇÁČKOVÉ POPRVÉ VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH! Chystají se velké opravy družiny, mateřských škol i stěhování základní umělecké školy městečka pod Skalkou

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Číslo 7/2013. Vychází 1. srpna 2013

Číslo 7/2013. Vychází 1. srpna 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 7/2013 Vychází 1. srpna 2013 KRÁLOVÉDVORSKÉ KOUPALIŠTĚ SLAVÍ 80. NAROZENINY Obraz Tyršova koupaliště ve Dvoře Králové nad

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více