Zdarma září 2015 ročník XII číslo 9/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdarma září 2015 ročník XII číslo 9/2015"

Transkript

1 Vydává Město Planá nad Lužnicí Plánské ozvěny Zdarma září 2015 ročník XII číslo 9/2015 aktuální téma Sportujeme v Plané nad Lužnicí J e d n o u z hlavních věcí, které v našem životě udržuje zdraví a dobrou náladu, jsou naše sportovní aktivity. Ať jsme mladí, dospělí nebo už léty zkušení, najde si většina z nás čas na svůj sport. A jsem rád, že v Plané se možnosti týkající se rekreační či co se týče závodní činnosti, neustále rozvíjejí. Český národ je sportovní národ a pro každé město je určitě velmi příjemnou vizitkou, když se místním sportovním klubům a spolkům daří. A to se letos opravdu povedlo. Plánský fotbal sleduji a určitě nejen já již několik let a za ty roky se tu sešla a spřátelila parta kluků, kteří jsou nejen úspěšní ve své dospělé kategorii, ale někteří začali jako trenéři učit tento nejoblíbenější sport ty nejmladší a nejdůležitější z nás, naše děti. Ti další zkušenější se opět začali scházet a bojovat v okresním přeboru nad 35 let. Ale vraťme se k letošním úspěchům. Postup plánských fotbalistů do krajského přeboru a 1. místo v jihočeském kraji a postup na mistrovství republiky družstev v babytenise je dobrým znamením pro další rozvoj a vývoj sportovní činnosti v Plané nad Lužnicí. TJ Sokol fotbal, Sportovní klub tenisu a nohejbalu, FbK florbal, orientační běh, nově obnovený hokej pod TJ Sokol, to jsou současné sportovní spolky, ale na čem bychom měli dál pracovat, je stálé zlepšování podmínek stávajících sportovišť a vytváření nových vhodných míst pro další pohybové a relaxační aktivity. A tím by mohla být právě zrekonstruovaná sokolovna, která za poslední dny zpátky vyrostla ve sportovním areálu v dominantní budovu a v které se možná právě zde začnou scházet další sportovní nadšenci. Pokračujme dál v dobrých nápadech, kde co opravit a zrekonstruovat nebo kde nově postavit, a poté se třeba můžeme zamyslet, že i ten plánský volejbal, basketbal, stolní tenis nebo mládežnický oddíl gymnastiky existuje a je na dobré úrovni. Ondra Špaček, člen rady města ohlédnutí V plánské škole začíná, věřme, že úspěšný nový školní rok Letošní mimořádně horké prázdniny končí a školáci v celé republice se již připravují, až opět usednou do školních lavic. Stejně tak tomu je u nás v Plané nad Lužnicí. Prvního září nastoupí do plánské základní školy téměř 390 žáků. Z tohoto počtu nastupuje 69 prvňáčků, z nich většina se stejně jako mnozí z nás před lety, do školy těší. Neberme jim jejich iluze a naděje, které v tomto svém věku mají. Je dobře, že ve svých šesti letech ještě věří, že jako v pohádkách dobro vítězí, poctivost a slušnost se vyplácí. Ať se jich negativní vlivy okolního světa dotknou, co možná nejméně. Je třeba, aby všechny zúčastněné strany, tj. žáci, rodiče, škola i zřizovatel se společně snažily vytvořit optimální podmínky pro jejich další rozvoj. A netýká se to pouze letošních prvňáků. Dopis rybářství O tom, čím v současnosti přispěje zřizovatel na zlepšení podmínek v základní škole, bych vás chtěl ve stručnosti seznámit. V červenci byl již ukončen projekt Modernizace výukových prostor a vybavení učebny cizích jazyků. Projekt, jenž byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, by měl přispět ke zkvalitnění výuky cizích jazyků. Celkové náklady dosáhly výše cca 1 mil. Kč, z toho 800 tisíc korun bylo získáno jako nevratná dotace. K lepšímu a snadnějšímu získávání jazykových znalostí by měla napomoci moderně vybavená učebna. O naplnění vytčeného cíle, se už musí dále snažit společně učitelé a žáci. Pokud jim k tomu pomohou také rodiče, bude to jen ku prospěchu věci. Pokračování na straně 3 Vážení občané města Planá nad Lužnicí, letošní rok, a vlastně i loňský, nebyl a není z hlediska srážek právě příznivý. Po červnových povodních roku 2013 přišlo dlouhotrvající sucho a letošní vysoké teploty způsobily až katastrofický nedostatek vody v krajině. Sami jste se s touto skutečností jistě již setkali. Ať už prostřednictvím médií nebo z vlastní zkušenosti s vyprahlými trávníky a vysychajícími studnami. Na mnohých místech po celé republice došlo k vyhlášení stavu sucha a zákazu odběru vody z přírodních zdrojů. Dlouhodobý nedostatek srážek zapříčinil snížení hladin všech vodních nádrží a samozřejmě i rybníků. Následkem menšího objemu vody a velmi vysokých Práce v ZŠ jsou v plném proudu. Exploze řas na Hejtmanu teplot dochází v rybnících k enormnímu rozvoji fytoplanktonních společenstev, tedy řas a sinic. Pokračování na straně 2

2 Informace z městského úřadu Úřední hodiny MěÚ Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Polední pauza po - čt Pokladna se uzavírá vždy 30 minut před koncem pracovní doby. starosta města Ing. Jiří Šimánek místostarosta města Ing. Stanislav Vyhnal odborná asistentka Bc. Žaneta Matoušková, Dis asistentka Lucie Včeláková matrika Marie Holanová vnitřní věci Ing. Svatava Novotná Dagmar Havelková ekonomka Květuše Kučerová stavební technik Ing. Milan Mařík , kultura František Doubek , INFOCENTRUM Miroslava Rokosová Pondělí hodin Úterý až pátek 10-12; hodin Sobota a neděle hodin KNIHOVNA správce sportovního centra Technické služby ředitel sběrný dvůr DPS - vedoucí Hasiči Jiří Broukal, velitel jednotky ČEVAK hlášení poruch Městská policie Otevírací doba sběrného dvoru V Hlinách v období duben až říjen Pondělí hodin Středa hodin Sobota 8-12 hodin Další informace najdete: jednání rady města Z usnesení: (19. RM) * bere na vědomí monitoring parkování vozidel u zdravotního střediska a pověřuje stavebního referenta přípravou studie na rozšíření parkoviště. * bere na vědomí veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Planá nad Lužnicí, které se uskuteční v hodin na MěÚ Planá nad Lužnicí * schvaluje provozní řád KICF (FARY) a pověřuje M. Rokosovu jeho vydáním v písemné podobě a umístěním v budově fary a na webové stránky města. M. Rokosovou dále pověřuje zpracováním krátké tiskové zprávy do Plánských ozvěn. Z usnesení: (20. RM) * schválila na základě hodnocení nabídek projektanta na akci Plánské nábřeží. Smlouva na vypracování projektu bude podepsána s Ing. Petrem Veličkou, Vrchovecká 49/1, Velké Meziříčí za cenu Kč vč.dph. * schválila vyhlášení VZ včetně ZD na výběr pojišťovny. Organizací VZ pověřila M. Pilnou, Okružní 430, Planá nad Lužnicí za cenu Kč bez DPH. * schválila přípravu rekonstrukce podlah v obřadní síni a v zasedací místnosti městského úřadu. matrika Významné životní jubileum v září oslaví: Růžena Bartůšková Ludmila Vaculíková Hodně dalších roků při dobrém zdraví přeje Město Planá nad Lužnicí Novými občánky Plané nad Lužnicí se v červenci a srpnu 2015 stali: Karolína a Kristýna Kolářovy Dan Žlábek Matyáš Morávek Laura Nousková Rozálie Bendová Boris Fiurášek Eliška Havlová Přejeme hodně zdraví a štěstí do života. Svatby V srpnu 2015 uzavřelo 13 párů manželství. Gratulujeme. Všechna usnesení ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA a jejich úplná znění jsou zveřejňována na úřední desce a webu města Planá nad Lužnicí Dopis rybářství Exploze řas na Hejtmanu Dokončení ze strany 1 Tak jako každý organismus mají i tyto drobné rostlinky svůj životní cyklus, který je tím rychlejší, čím vyšší je teplota jejich prostředí. Pokud tedy vysoké teploty přetrvávají, řasy a sinice tak, jak se rychle namnožily, tak rychle zase odumírají. Tento jev je doprovázen vyplutím jejich odumřelých buněk na povrch vodní hladiny, kde dochází k jejich rozpadu. A rozpad jakékoliv organické hmoty má nepříjemný důsledek zápach. Je to normální, přírodě vlastní děj, který se opakuje každoročně a za normálních podmínek by si ho nikdo ani nevšiml. Pokud se ovšem k tomuto všemu přidá ještě vytrvalý, teplý vítr vanoucí na obytnou zástavbu, je to pro vás všechny přinejmenším nepříjemné. My rybáři jako řádní hospodáři tyto záležitosti vnímáme a snažíme se je v rámci možností daných legislativou maximálně eliminovat. Na rybníce Hejtman, který je populační explozí řas asi nejvíce postižen a navíc leží jihovýchodně od města (a v minulých týdnech vanul převážně vítr z tohoto směru), byla učiněna opatření urychlující rozpad organické hmoty na hladině, a tím ke zkrácení procesů způsobujících nepříjemný zápach. Pokud bude třeba, jsme připraveni tato opatření zopakovat. V těchto dnech se již ochladilo, přišly deště a vítr začal vát, tak jak bývá obvyklé, ze severozápadu. Rozvoj řas a sinic se zpomalil a pevně věřím, že se jev, jež vás v minulých dnech tolik obtěžoval, už nebude opakovat! S pozdravem Ing. Vladimír Kukačka, Ph.D. Vedoucí střediska Ponědraž Rybářství Třeboň a.s. OBSAH ČÍSLA Rada města, matrika str. 2 Policejní zápisník str. 3 Základní škola a dotazník str let města..., Jazyková učebna ZŠ str. 5 Stavba sokolovny, Květinová soutěž str. 6 Seznamte se... (Josef Drtina) str. 7 Skauti str. 10 Historie Strkova str. 11 Sport str. 12 a 13 Ornitologové, Knihovna str. 14 Fotoohlédnutí str. 15 Plán akcí, pozvánky str. 16 nabídka Pokud chcete, aby se vaše volnočasové aktivity a ostatní akce objevovaly v pravidelném přehledu, dejte nám o sobě vědět na telefon nebo pište na adresu 2

3 policejní zápisník Během měsíce července bylo městskou policií v Plané nad Lužnicí zjištěno celkem 46 přestupků a to 5x přestupků proti občanskému soužití, 1x proti majetku, 2x rušení nočního klidu, 8x proti veřejnému pořádku, 15x v rámci BESIP, 9x volně pobíhající pes, 4x požívání alkoholu v blízkosti prodejny potravin, 1x venčení psa na dětském hřišti. Převážná část přestupků byla řešena domluvou, několik vážnějších či opakovaných pak uložením blokové pokuty. Městská policie rovněž řešila náhlý pokles hladiny řeky před jezem Soukeník, který byl způsoben neregulovaným provozem vodní elektrárny. Dále se v pondělí 20. července městská policie podílela, společně s pracovníkem tech. služeb, na odchycení volně pobíhajících ovcí po Strkově, kdy se však posledního tvrdohlavého berana podařilo odchytit až přivolané hasičské jednotce. Rovněž byli městkou policií odchyceni 3 volně pobíhající psi a následně předáni zjištěným majitelům. Ve čtvrtek 30. července byl městské policii nahlášen pes přivázaný ke svodidlu na mostě u dálnice. Po příjezdu na místo se z banálního oznámení vyklubala složitá záležitost, neboť vystresovaný pes s vyceněnými zuby nedovolil jakékoliv přiblížení. K přemístění psa do kotce byla městská policie nucena použít odchytové prostředky a za pomoci pracovníka tech. služeb ohlédnutí V plánské škole začíná, věřme, že úspěšný... Dokončení ze strany 1 V srpnu byla dokončena první část rekonstrukce sociálních zařízení ve staré budově školy. Realizace druhé části je naplánována na období příštích letních prázdnin. Postupně tak dochází k obnově letitého zařízení a ke zlepšení vnitřního vybavení školy. Náklady letošní rekonstrukce dosáhly výše cca 1,3 milionu korun. Nejvýznamnější a také nejdůležitější investiční akcí v základní škole se stalo rozšíření současných prostor a tím navýšení stávající kapacity. Potřeba na zvýšení kapacity se postupně přesouvala z mateřské školy na školu základní. Jenom čísla z letošního roku vypovídají o mnohém. V červnu opustilo základní školu 28 žáků. V září nastoupí celkem 75 nových žáků. Naše město požádalo o dotaci na navýšení kapacity základní školy o 90 žáků. Projekt předpokládá vybudování tří nových tříd nad prostorem šaten. Celkové předpokládané se po delším urputném bránění se psa podařilo přemístit ho do kotce. Tam si ho po projednaném přestupkovém řízení převzal vypátraný majitel. Nakonec bychom chtěli sdělit, že bylo nalezeno jízdní kolo zn. Sprinter s brašnou na řídítkách, které si případný majitel může vyzvednout na služebně městské policie. Str. Miloslav Volek * P. T. ve čtvrtek 16. července ve hodin v Blue baru v Plané nad Lužnicí po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl úderem pěstí do obličeje V. T. Následkem tohoto úderu poškozený upadl, udeřil se do hlavy a krátkodobě ztratil vědomí. Věc šetřena jako přestupek proti občanskému soužití. * Neznámý pachatel v pátek 17. července po překonání ocelového řetězu odcizil v chatové osadě Lhota Samoty laminátovou loď zn. Okoun. * V sobotu 18. července odcizil neznámý pachatel u sauny řetězem připoutanou laminátovou loď zn. Rybářka. * V úterý 21. července odcizili muž se ženou v recepci Hotelu Lužnice finanční hotovost 1500 korun. Pracovnici recepce uvedli úmyslně v omyl při směně peněz. * J. Z. V pátek 24. července ve večerních hodinách v ulici Ve Stržném, na zahradě rodinného domu slovně a po té i fyzicky napadal ostatní osoby. Následně byl hlídkou Policie ČR zajištěn a převezen do protialkoholní záchytné stanice v Českých Budějovicích. * V neděli 26. července došlo v Blue baru v Plané nad Lužnicí k fyzickému konfliktu mezi skupinkou hostů. Během výtržnosti došlo k poškození dveří od WC. prap. Martin Zima, inspektor Parkoviště před Potravinami Mandík - se značkou upravující způsob parkování automobilů. Foto -RR- náklady dosahují výše cca 8,5 milionů korun. Ze strany ministerstva financí byla po složitých jednáních slíbena dotace ve výši cca 6 milionů korun. Vlastní realizace této stavby začala v polovině prázdnin, tj. ve chvíli definitivního odsouhlasení dotace. Celá akce musí skončit do konce letošního roku. Budování nových tříd bude mít po dobu výstavby negativní dopad na okolí školy a samozřejmě na školu samotnou. Ale s tím se musíme všichni společně vypořádat, neboť zajištění potřebného počtu míst v naší škole mávnutím kouzelného proutku ze dne na den opravdu nedokážeme. Určitá opatření musí udělat především vedení školy a s žádostí o pochopení a trpělivost se obracíme i na rodiče žáků. S koncem roku bychom měli získat odměnu v podobě tří nových tříd, s jejichž využitím se počítá od druhého pololetí školního roku. Po odstranění problému s kapacitou v mateřské škole se tak podaří vyřešit nedostatečnou kapacitu v plánské základní škole. Během letošního roku, lépe řečeno v průběhu sedmi měsíců bude do základní školy investováno téměř 11 milionů korun, z toho cca 7 milionů by měly pokrýt dotace. Zbývající částku 4 milionu uhradí město ze svých prostředků. Rozhodně se nejedná o zanedbatelnou částku a myslím, že všechny letošní investiční akce v plánské škole, kterými město podpořilo zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání našich dětí, svědčí o zodpovědném přístupu vedení města k výchově nejmladší generace a ke škole jako takové. Přesto řada zaručených zpráv tvrdí opak. Účelné využití vytvořených podmínek už závisí především na samotné škole, samozřejmě ve spolupráci s rodiči žáků. Ale to už je zcela jiná záležitost. Dlouho trvající nadšení prvňáků a úspěšný školní rok všem přeje Jiří Šimánek, starosta města 3

4 4 základní škola Dotazník o základní škole Školní rok začíná a komise pro výchovu a vzdělávání slíbila předložení výsledků dotazníků, který se týkal plánské základní školy. Počet navrácených dotazníků a především rozsah všech připomínek a poznámek, společně s časem dovolených způsobily, že podrobné výsledky dotazníkové akce najdou čtenáři až v příštím čísle názor zastupitele Školní dotazník rozvířil další diskuzi V usnesení 15. rady města se občan dozvěděl, že rada města doporučuje vedení základní školy a komisi pro výchovu a vzdělávání zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce. Na svém 18. zasedání tatáž rada schválila jmenování Hany Vellánové, Jitky Čápové a Richarda Mlázovského za členy komise pro výchovu a vzdělávání. Dosud čtyřčlenná komise tím byla rozšířena o osoby, které se podílejí na vedení školských zařízení v Plané a Táboře. Za těmito neobvyklými kroky rady krok k detailní reflexi toho, jak je škola je patrná nervozita z dotazníku, kterým veřejností vnímána. Dotazník by měli komise dala plánským občanům uvítat všichni, jimž leží na srdci naplňo- příležitost vyjádřit se k činnosti místní vání ideálu školy jako otevřeného part- základní školy. Výsledky dotazníku nerství a demokratického společenství mohou širší veřejnosti poskytnout měřítko (jedno z průřezových témat školního vlastních názorů: je to, co o škole vzdělávacího programu). Očekávám vím a co si myslím, názorem většiny ke všem bodům dotazníku důkladnou rodičů a žáků školy? Jsou v plánské diskusi a odpověď na některé vlastní škole rodiče opravdu vítáni i se svými otázky. Aspoň o jednu se podělím: proč připomínkami jak to hlásá nástěn- kolektiv rodičů, který na třídní schůzce ka u vchodu do šaten? Komisi je třeba jednomyslně odmítl nabízenou elektronickou pochválit přinejmenším za tento první žákovskou knížku a rozhodl se pro její papírovou verzi, nedostal pro výzva své školáky předtištěný dokument s příslušným nadpisem, ale linkovaný sešit Svatováclavské formátu A5? Nešlo o žádné nouzové řešení, vždyť škola tehdy měla k dispozici slavnosti nejméně tři verze předtištěných žákovských, které byli rodiče ochotni dětem Pokud byste se rádi zúčastnili našich slavností a průvodu v historickém kostýmu, ozvěte se, prosím, na adresu kultu- žákovské knížky jako symbol známko- zaplatit. A pokud chtěl někdo ponížit nebo volejte vého hodnocení, nešlo to udělat vkusněji, bez odvolávání na školský zákon? do 18. září. Množství kostýmů pro letošní rok je Zdeněk Žalud, zastupitel města značně omezeno děkujeme za pochopení. František Doubek gastrosoutěž pozvánka Plánských ozvěn. Komise pro výchovu a vzdělávání předala dotazníky, jejich vyhodnocení, i pracovní materiály radě města, která s nimi seznámí vedení základní školy. Proto lze očekávat v Plánských ozvěnách nejen výsledky dotazníkového šetření, ale i reakci od vedení školy. Za pozdější seznámení s výsledky se z uvedených důvodů omlouváme. Ko m i s e p r o v ýc hov u a v z d ě l á v á n í MUZEÁLNÍ SBÍRKA V současné době věnujeme velkou pozornost a spoustu práce přípravě budoucí expozice v našem muzeu, kterou otevřeme v lednu Prosíme proto všechny, kteří nám mohou poskytnout nějaké z a j í m a v o s t i z plánské minulosti, hlavně (ale nejen) hudební noty, fotografie plánských kapel a spolků, nástroje i nefunkční, vítaný bude i flašinet, dobové speciální nádoby, starou korespondenci s bývalými plánskými lufťáky, či popisující nějakou plánskou slavnost, rituály i jiné písemnosti, tiskoviny, upomínky na různé důležité události (třeba i strkovský meteorit nebo požáry, epidemie), zajímavé osobnosti, zkrátka vše, co by nám nějak přiblížilo minulou Planou s jejími stálými obyvateli i pasanty, jejich životem, radostmi, ale i starostmi. Velký zájem máme i o velmi starý plánský nábytek stůl, židle, truhlu, cinkostn, šifonér, veškostn, skříň apod., nejlépe konec 19. století a starší. Prosím všechny, prohledejte každý šuplík s památkami na své předky, staré plánské půdy a kolny, zkontaktujte i příbuzné, kteří se odstěhovali, ale mohli by nějakou památku na Planou mít. Budete- -li si myslet, že něco podobného vlastníte a mohli byste to plánskému muzeu poskytnout, zkontaktujte nás. Buď osobně na faře nejlépe od úterý do pátku mezi hodinou, elektronicky na adresách: či telefonicky nebo a domluvíme se o dalším. Slávka Rokosová, referent Kulturního a informačního centra FARA Planá nad Lužnicí O nejchutnější moravský koláč Není to snad spíše koláček? Či snad buchta nebo buchtička? Milí pekaři a pekařky, to už je úplně sáže výstavy moravských krojů, kterou se jedno, jak se to bude jmenovat, ale hlavně pro nás naši hlučtí přátelé uvolili v našem PEČTE něco sladkého moravského a přineste muzeu připravit. Své výtvory proto při- své voňavé pečivo posoudit odborné neste na faru 26. září nejlépe mezi 15. až porotě, které bude předsedat místostarosta 17. hodinou, abychom je stihli do začátku Hluku pan Šimčík. Když si vzpomenu vernisáže očíslovat a připravit. Hodnotit se na naši první buchtovou soutěž pořádanou bude přísně tajně a jen dva lidé budou vědět, od koho které koláče jsou. Vítěz bude před několika málo lety, myslím, že se toho vůbec nemusíte bát. Spousta pekařek velmi chutné moravské koláče peče i tady, a ti A pak dobré vínečko, cimbálovka odměněn. ostatní si mohou najít nějaký recept v kuchařce Tak ukažme, co umíme! nebo na internetu. Stačí jeden malý Slávka Rokosová, referent trénink nanečisto a pak už je to ňam, ňam. Kulturního a informačního centra FARA Soutěž pořádáme při příležitosti verni- Planá nad Lužnicí

5 oslavy města s blaníkem Planá nad Lužnicí je už 15 let městem Patnáct let již uplynulo od chvíle, kdy byla Planá nad Lužnicí jmenována městem a 110 roků od doby, kdy se stala městysem. Na plánském Ostrově přispěli svým vystoupením Jitka Zelenková a Standa Hložek, kteří zazpívali na Dnu s Blaníkem, na slavnosti, kterou město Planá k této příležitosti pro své občany i hosty připravilo. Akce byla částečně hrazena z grantu Jihočeského kraje. František Doubek základní škola Chceme u žáků probudit zájem o cizí jazyky Žáci Základní školy mají důvod se těšit zpět do školních lavic Prázdniny utekly jako voda a školákům se přiblížil návrat do školních lavic. Plánští školáci se ale mohou na rozdíl od svých kolegů ze sousedství do školy těšit. Právě v těchto dnech vrcholil projekt podpořený z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad s názvem Modernizace výukových prostor a vybavení učebny cizích jazyků pro Základní školu Planá nad Lužnicí (reg. č. CZ.1.14/2.4.00/ ). Pod tímto dlouhým názvem projektu se skrývá pořízení zcela nového vybavení pro výuku cizích jazyků na plánské Základní škole. Z evropských fondů bylo pořízeno zcela nové vybavení pro výuku, včetně nezbytných doplňků a nových školních lavic. Vedení města se společně s vedením školy jednoznačně shodují, že investovat do budoucnosti našich dětí rozhodně nejsou vyhozené peníze oknem. Znalost cizích jazyků je v dnešním globalizovaném světě jedna ze základních dovedností každého člověka. Tímto projektem pomůžeme dětem se učit jazyk novým, alternativním způsobem. Když u nich vzbudíme zájem učit se cizí jazyky, de facto poznat novou kulturu a tím třeba přispět k lepší budoucnosti, bude to pro nás opravdu velké zadostiučinění, přibližuje situaci ředitelka školy Hana Vellánová. -ts- Školní prostory už čekají na žáky, kteří se mohou těšit na novou jazykovou učebnu. Foto RR 5

6 investice Stavba sokolovny pokračuje Letos ve středu 29. července se zúčastnili někteří zastupitelé kontrolního dne na současné největší investiční akci města. Na vlastní oči tak měli zastupitelé možnost vidět současný stav rekonstrukce sokolovny a její předělávání na víceúčelové zařízení. Na jejich otázky byli připraveni projektant stavby, technický dozor a zástupce dodavatelské firmy. Po úvodní fázi, při které nám stará sokolovna doslova mizela před očima, začala vlastní stavba. Bohužel z rozhodnutí odborníka na statiku budov muselo jít k zemi i zdivo, které mělo původně zůstat a o to více se muselo nových stěn postavit. V době návštěvy zastupitelů již byla hrubá stavba před dokončením. Uložená střešní konstrukce nastartovala nástup odborných řemesel. Těch se na této stavbě potká celá řada. A zejména koordinace jednotlivých profesí ukáže, jak je dodavatelská firma připravena a schopna stavbu řádně a včas dokončit. Z dosavadního průběhu stavby lze předpokládat, že časový cíl tj. uspořádání městského plesu během prvního čtvrtletí roku 2016, je splnitelný. Věřím, že trpělivost prokážou především plánští fotbalisté, kteří se musí uskrovnit se šatnami ve stavebních buňkách, přestože A mužstvo dospělých odehraje první sezónu v historii plánského fotbalu v krajském přeboru. Snad jim vidina nových šaten a další- ho moderního zázemí pomůže v jejich podzimních bojích. V jarní části by se všichni fotbalisté, malí i velcí, měli již přestěhovat no nových prostor. A vy nesportovci, připravte si oblek, neboť plesová sezóna v novém zařízení se již blíží. Jiří Šimánek, starosta města květinová soutěž Dlouhotrvající sucha posledních dnů a týdnů zdecimovaly naše zahrádky a v Plané to vypadá spíš jako v australské buši, přesto ale dostáváme další fotografie do plánské soutěže o nej zahradu, okno a balkon. Pokud máte chuť a čas, zašlete i vy vaše fota čekáme na ně do 18 září, tak abychom mohli na Svatováclavských slavnostech vylosovat opět výherce této soutěže. F. D. Prostory, kde se bude příští rok konat městský ples. Foto -RR- Fotografii své zahrádky na terase redakci poslala Marcela Klapová. Floxy na zahradě Aleny Doubkové hrají všemi barvami... 6

7 seznamte se S... Milovník starých aut a dechovky Josef Drtina je plánský starousedlík a řadu let se podílí na jednáních Rady města Planá n. L. Hrával aktivně hokej a jeho velkým koníčkem jsou automobily veteráni. Co říkáte nedávnému úspěchu aktivním fotbalistou, jeho výchovu ke jste měl plánských fotbalistů a jak vidíte budoucnost fotbalu v našem městě? Postup plánských fotbalistů do krajské sportu nechám na něm. Myslíte, že Planou inspiruje spřátelené město Hluk k oživení zdejšího m o ž n o s t s l e d o v a t dlouhodobě soutěže je historický úspěch, pro- folklóru? její měnící tože je to poprvé, co plánský fotbal hraje krajskou soutěž. Velké poděkování patří trenérům, hráčům a také obětavé práci několika členů realizačního týmu. Partnerství s městem Hluk je velice přínosné pro obě spřátelená města. Jsem rád, že při navazování partnerského vztahu jsem byl u toho. Z ohlasů spokojených plánských občanů, kteří se tvář. Jak vidíte naše město za pět až deset let? Jako plánský Jako milovník automobilových vloni navštívili město Hluk u příležitosti rodák veteránů máte jistě svého favorita tradiční Jízdy králů bylo zřejmé, dlouho sle- kterému autu nejvíce fandíte? že hlučtí občané jsou velice pohostinní, duji vývoj Jako vyučený automechanik jsem přátelští a tato návštěva by mohla být našeho města a zastá- měl k autům velmi blízko a hlavně mě inspirující pro náš lidový folklór. bavilo na nich pořád něco vylepšovat Jaký máte jako příznivec dechovky vám názor, Josef Drtina. a opravovat. Když se mi podařilo sehnat názor na zdejší dechovkový festival, že v Plané veterána TATRA 603 na renovaci, která měla nadčasový vzhled, tak bylo rozhodnuto. Takže oblíbené mám veterány a mezi nimi je favoritem TATRA 603. Nedávno jste se stal spokojeným dědečkem. Plánujete ho směrovat ke nová akce? Dle mého názoru si dechovkový festival své posluchače našel hned od začátku organizování tohoto festivalu hlavně v řadách starších občanů, pro které akcí tohoto typu v našem městě ze kterého se stává již tradiční srp- pozitivního. Letos velkou akcí je rekonstrukce sokolovny, po jejím dokončení se město obohatí o kulturně-sportovní areál, ve kterém se budou organizovat různé kulturní, sportovní a společenské akce. Rádi bychom dokončili plánské nábřeží, se udělalo hodně sportu odmala nebo tomu necháte moc není. Já osobně jsem velmi spokojen připravujeme revitalizaci náměstí. volný průběh? Pravdou je, že jsem se stal dědečkem malého Adámka, který je našim sluníčkem. Vzhledem k tomu, že jeho otec je s úrovní dechových kapel a do budoucna si přeji, aby tento festival pokračoval dál. Žijete v Plané od narození a tak Osobně mě těší, že město se očividně vyvíjí správným směrem, cílem je spokojenost našich plánsk ých občanů. redakce ohlédnutí Z OSTROVA NA OSTROV ANEB KŘÍŽEM KRÁŽEM KOLEM PLANÉ První plánská přehlídka veteránů V sobotu 27. července upořádali místní milovníci veteránů první akci toho druhu v Plané nad Lužnicí. Od 9.30 do hodin na Ostrov najížděli jejich plechoví miláčci, aby kolem 11. hodiny mohla celá kolona vyrazit na průjezd Planou nad Lužnicí a nejbližším okolím města. A bylo se na co dívat, což jistě potvrdí všichni hosté této podařené akce. Účastníci výletu se s veterány do Plané vrátili kolem 14. hodiny, a potom už tito krasavci i jejich majitelé byli k dispozici všem návštěvníkům Dne s Blaníkem a oslav od 15 let ustanovení Plané městem. Obrovský dík patří pořadatelům akce za nápad Petru Volanskému a Honzovi Matějkovi a za vlastní organizaci Jirkovi Nohavovi a Mírovi Novotnému. Velký dík i všem ostatním, kteří přispěli ke zdárnému a bezproblémovému průběhu celého dne, zvláště pak našim dobrovolným hasičům za pomoc při průjezdu městem. František Doubek Nikdo návštěvy na Ostrově nelitoval, protože se bylo na co dívat... 7

8 inzerce 8

9 POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB Libor Dvořák Chýnov Tel.: ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ, SPÍNÁNÍ ZDIVA STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ ZÁMEČNICKÉ PRÁCE SVÁŘEČSKÉ PRÁCE zásady zpravodaje Zásady pro vydávání zpravodaje Plánské ozvěny je možno nalézt na stránkách města pod adresou. mesto-a-jeho-sprava/ planske-ozveny/ planske-ozveny/ zasady-pro-vydavani- zpravodaje html DENTÁLNÍ HYGIENA Bc. Hana Davídková si dovoluje oznámit, že zahájila provoz ordinace dentální hygieny pro dospělé, děti a mládež na adrese: Soukenická 271 Lhota Samoty, Planá nad Lužnicí tel.: GPS: N, E Česká společnost RM Gastro je předním evropským výrobcem a tvůrcem profesionálních kuchyní, který dodává kvalitní produkty, služby a řešení do gastronomických provozů svým zákazníkům ve více než 50 zemích světa. Pro posílení našeho týmu ve výrobním závodě ve Veselí nad Lužnicí hledáme vhodné kandidáty na níže uvedené pozice: OPERÁTOR CNC ohraňovací lis - Tvarování plechu pomocí CNC stroje (Trumpf) dle výkresu. Mzda Kč/hod. Pozice je vhodná i pro absolventy - muže i ženy. Pojďte pracovat do RM Gastro! OPERÁTOR CNC vysekávací lis a laser - Dělení plechu pomocí CNC stroje (Trumpf) dle výkresu. Mzda Kč/hod. Pozice je vhodná i pro absolventy. SVÁŘEČ BODOVOU METODOU - Zhotovení polotovaru bodovým svárem dle výkresové dokumentace na pneumatické bodovačce. Mzda Kč/hod. Pozice je vhodná i pro absolventy. PRACOVNÍK MONTÁŽE - Montáž finálních výrobků z připravených komponentů. Mzda Kč/hod. Pozice je vhodná i pro absolventy - muže i ženy. 9

10 skauti Plaňáci se skautskou lilií na srdci Za poslední čtvrt rok se toho u nás událo mnoho. Dnes se ale zastavíme jen u těch nejdůležitějších událostí. V první polovině roku jsme převzali pozemek od města vedle naší klubovny. Na začátku července proběhl tradiční tábor. V srpnu pak vyrazili starší skautky a skauti na putovní vandr po Šumavě. Pojďme se teď na chvíli zastavit u dvou prvně jmenovaných. Šumavské putování bude součástí až dalších Ozvěn, neboť návrat je plánován až po uzávěrce tohoto čísla. Nový pozemek u klubovny Hlavně z důvodů nedostatku vhodného místa pro hry dětí jsme požádali město o dlouhodobý pronájem jeho pozemku. Jedná se o parcelu, která přímo navazuje na naši. Mluvit o pozemku je trochu zavádějící, neboť se jedná napůl o bažinu a napůl o louku pokrytou všemožným náletem. Tento nový prostor chceme využít částečně jako rozšíření stávající zatravněné plochy pro pohybové hry a prolézačky. Z části také jako naučnou stezku pro dřeviny a rostliny. Zbývající nemalá část zůstane k nelibosti přátel betonu bažinou. Často se k nám dostávají podněty od lidí ohledně nedostatečného zkulturňování pozemků kolem naší klubovny. Nutno podotknout, že definici tohoto slova chápeme trochu jinak. Bez citlivého přístupu by u naší klubovny nežilo mnoho druhů ptáků a hmyzu nebo by u nás nerostly chráněné orchideje. A tak v případě, že se vám náš areál bude zdát neudržovaný, může to mít dva důvody. První je odlišnost našich představ o udržování přírody kolem nás. Druhý může být fakt, že jsme spolek dobrovolníků, kteří zrovna nemusejí mít čas. Zkuste porovnat pohledy kolem naší klubovny vosy ve škole s některými stavbami ve vašem okolí. Na závěr bychom chtěli poděkovat představitelům města za vstřícnost a projevenou důvěru. Doufáme, že ji nezklameme a dokážeme dále zvelebit tento kout přírody v centru našeho města. M. Janovský (Buřt) FBI i Drákula na letním táboře Již potřetí jsme vyrazili na letní tábor k Jankovskému mlýnu u Předboře. Letos byl čtrnácti denní program rozdělen pro starší a mladší děti. Kdopak se těší do školy? Tyto vosy, co se usadily na chodbě okna přístavby základní školy, to určitě nebudou. Spíš se těší, až dají někomu žihadlo! Abychom ochránili naše dětičky, zasáhl pan Lapín z TS se specialisty na vosy panem Berkou a Čížkem a vosí hnízdo uklidili. TS-VP 10 Starší se na dobu tábora stali agenty FBI vyšetřujícími zmizení dvou osob. Mladší proti tomu byli detektivy z počátku minulého století a přesunuli se do Transylvánie, kde se snažili přemoci vlkodlaky, upíry a i samotného Drákulu. Nakonec vše dobře dopadlo. Ale co, lepší než hodnocení od nás vedoucích je hodnocení přímo od samotných dětí: Majda: Nejvíc se mi na táboře líbil slibový oheň a odznáček světlušek. Líbilo se mi všechno, ale tohle nejvíc Kartáček: Na táboře se mi nejvíc líbilo to, že jsme komunikovali s reálnými lidmi. Detektivky mě taky baví. Byla to nejlepší táborová hra za celé 3 roky co jezdím na tábory. A taky mi chutnali všechny jídla. Lesní bál byl taky super. Příští rok bych chtěla aby jsme byly zase rozdělení. Áňa: Mně se asi nejvíce líbily ty momenty, kdy jsme byli všichni skauti spolu. Nejvíc se mi líbilo, když jsme si v tom lese četli ty povídky, taky slibový oheň a jak jsme seděli u starších holek v teepku a povídali si. Samozřejmě i celotáborovka. Noemi: Můj nejzajímavější zážitek byl když jsem zapalovala slibový oheň a zapomněla jsem na část tý řeči, která se u toho říká. Byla jsem ráda, že ten oheň zapaluji a tak jsem se tu řeč docela dost učila a pak jsem ji z ničeho nic zapomněla. -MJ-

11 dějiny Zámecký park nedávná historie a současnost Přírodní živel ve formě poryvové vichřice ze dne 1. března 1990 rozvrátil skupinu smrků, tvořících samostatný ostrůvek na západním okraji parku. Tato čtyřhodinová vichřice na území Lesního závodu Tábor vyvrátila a rozlámala cca m 3 dřeva, které se zpracovávalo více jak dva roky. Dále zámeckému parku ublížila i výstavba nové haly dílen, parkoviště pro nákladní auta a asfaltové silničky z roku 1979 až Nejhorší zábor parku byl proveden pro výstavbu podzemních krytů a vojenské nemocnice, dále pro sklady civilní obrany a garáží pro nákladní auta pro potřeby velitelství západního vojenského okruhu v Táboře, vybudované jako záložní prostory v letech 1968 až Vlastníkem zámeckého parku byl až do listopadu 2008 stát. Správce státních pozemků Pozemkový fond předal zámecký park na základě žádosti 19. listopadu 2008 do majetku Města Planá nad Lužnicí. Na základě projektu Ing. Věry Hrubé podalo město žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Po schválení dotace a zajištění spolufinancování celého projektu ze strany města byla v červenci 2012 zahájena obnova Ze živelných katastrof se na poničení vzrostlých stromů v parku poprvé projevil orkán ze dne 14. července 1975, při kterém během pěti minut ve dvou vlnách byl vyvrácen jeden soliterní dub uprostřed parku, jeden topol - linda, sedm bříz a pět smrků. Otevření zámeckého parku 26. září Historie zámku Strkov v Plané nad Lužnicí 4. část Foto archiv PO zámeckého parku. Během realizace, která si vyžádala celkové náklady ve výši Kč, bylo ošetřeno 134 dřevin, nově vysázeno dřevin, založeno a regenerováno 3,5 ha zeleně, vybudovány nové cesty a rozmístěn mobiliář. Práce na obnově parku byly ukončeny v červnu Ve spodní části navazuje na upravené cesty parku lipová alej. Jedná se o část tzv. Hraběcí cesty. Lipová alej dlouhá metrů prošla regenerací dle projektu Ing. Věry Hrubé v roce Rovněž na obnovu lipové aleje získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady dosáhly výše 953 tisíc korun. Na podzim 2014 byla lipová alej využita pro instalaci stanovišť naučné stezky Ptačí svět v okolí Plané nad Lužnicí, která byla vybudována z prostředků Lesů ČR, s. p. Její slavnostní otevření proběhlo dne 26. září 2015 spolu s otevřením zámeckého parku pro veřejnost. Obnovený zámecký park se stal nejen oblíbeným místem procházek, ale velmi rychle jej objevili svatebčané. Text Miroslav Šedivý, Václava Vyhnalová, foto archív Svatby v parku... Foto archiv PO 11

12 fotbal Od sestupu k postupu Přepsali jsme historii plánského fotbalu Minulou sezonu o záchranu, letos postup do krajského přeboru, i takový je obraz plánského fotbalu. Po minulé nepříliš povedené sezoně opravdu nevypadalo, že budeme v té další bojovat o postup do krajského přeboru. Snímek z postupových oslav. Zdroj Naším cílem byl klidný střed tabulky, ale po výborných výsledcích v podzimní části soutěže jsme museli do jara vstupovat i s vidinou možného postupu. Nakonec jsme opravdu uhráli nejvíce bodů a zaslouženě postoupili. Všichni hráči i vedení klubu byli myšlence postupu nakloněni, a proto je z toho pro klub i město historický kousek, který se nepovedl žádné předchozí generaci fotbalistů v Plané. Pro vedení klubu je to odměna za dlouhodobou dobrovolnou práci v posledních letech, pro hráče a trenéry odměna za celou sezonu, která stála hodně sil fyzických i psychických. Na novou sezonu začal připravovat trenér Táborský plánský tým na začátku července, kdy hráči trénovali třikrát týdně a hráli přátelské zápasy. Ze šesti zápasů Planá čtyřikrát vyhrála, prohrála pouze v Olešníku a s Hlukem na turnaji o pohár města Planá. Díky postupu do vyšší soutěže bylo potřeba vhodně doplnit kádr a samozřejmě zajistit i další finanční prostředky, protože účast ve vyšší soutěži sebou přináší také vyšší náklady pro TJ Sokol (rozhodčí, přestupy, hostování, natáčení online zápasů apod). Nová sezona ve vyšší soutěži přivede do Plané mnoho atraktivních soupeřů, a proto pevně věříme, že se to projeví na vyšší návštěvnosti v hledišti při domácích zápasech. Díky fotbalové (R)evoluci budete zároveň moci sledovat i naše venkovní zápasy v živých přenosech na internetu. Všechny vás proto zvu jménem TJ Sokol i hráčů na domácí utkání. Ještě krátce k ostatním kategoriím dorost bude v nové sezoně hrát krajskou soutěž 1.A třídu, žáci budou ve spojení s Želčí hrát okresní přebor, kadeti, přípravka také okresní přebor. Zde bych chtěl vyzdvihnout práci trenérů i ostatních, kteří se podílejí na bezproblémovém fungování mládeže v Plané. V nadcházející sezoně bude také nově působit B tým ve IV. třídě a zřídí se minipřípravka pro nejmladší hráče. Také bychom chtěli touto cestou poděkovat za podporu městu Planá nad Lužnicí, sponzorům i všem fanouškům. (více a tabulka soutěže na Vladislav Vorel, předseda fotbalového oddílu z historie plánského hokeje seriál na pokračování Rok Rok Hraje se opět KP I. Plánská soupiska zní: Drtina, Kotaška, Steiner, Havel, Holota, Kadlec, Kašpar, Kostka, Limburský, Rohlík, Šilháb, Vobořil Roman, Vobořil Milan, Hejda, Ježek, Kolář Luboš, Kříž, Kolomazník, Pruner, Šedivý. Oddíl získal titul Vzorný I. stupně. Oldřich Kolář člen oddílu, se opět stal předsedou MNV, Jan Hruška tajemníkem MNV, Václav Krejča člen Rady MNV, František Vaněk poslanec MNV, František Bumba poslanec ONV. Sezóna začala v dubnu suchou přípravou, vyvrcholila Malou kopanou 8 celků s účastí cca 90 hráčů. Opět se konaly závody pro děti k MDD. Trenérem Jan Hruška a asistentem Zdeněk Hubáček. Mužstvo v konečné tabulce obsadilo 5. místo. Byl uspořádán 12. ples sportovců, který jako vždy hojně navštíven s bohatou tombolou. Rok Květen: zahájení přípravy na suchu a závody pro děti k MDD Červen: turnaj Malá kopaná, nákup hokejových tašek, kalhot a stulpen a drésy z Masokombinátu Srpen: 14. srpna první trénink na ledě; přestupy Daňka z VS Tábor; taneční zábava v sokolovně Září: přípravné 2 zápasy v Pelhřimově Říjen: brigáda na pečovatelském domě 170 hodin; mistrovská soutěž zahájena Listopad: taneční zábava Únor: 13. ples sportovců, hraje RE- GENT Z přehledu vyplývá, jak bohatá byla činnost oddílu. Hraje se KP I. a mužstvo v konečném účtování obsadilo 6. místo. Trenér Jan Hruška. Soupiska beze změn. František Bumba, sekretář oddílu LH 12

13 tenis Turnaj tenistů opět ovládla pohoda Tenisové dvorce plánského SKT se staly opět dějištěm dalšího ročníku deblového Memoriálu Ing. Františka Hnojny. Turnaje, který se koná na počest bývalého významného funkcionáře a člena klubu, se v letošním roce zúčastnilo 17 velmi kvalitních párů. Ty si to rozdaly nejprve ve 4 základních skupinách, ze kterých následně vzešli aktéři dalších vyřazovacích bojů čtvrtfinále, semifinále a finále. Nakonec se o prvenství ve finále utkaly páry: Vladimír Drachovský, Štěpán Staněk / oba Soběslav/ a Jan Tesař, Zbyněk Klicman /Tábor/, ve kterém po velice atraktivním a dramatickém utkání prvně jmenovaná dvojice i vyhrála. S určitým zpožděním oproti hlavnímu programu turnaje sehráli svůj krátký miniturnaj také veteráni Plané. Kromě bojovného výkonu všech aktérů turnaje, dobrého počasí i občerstvení, sehrála důležitou roli především také pohoda a dobrá nálada při příjemném tenisovém posezení kamarádů. R.Vach organizátor turnaje Předávání cen aktérům finále. Od leva: Vladimír Drachovský, Štěpán Staněk, JUDr. Blažena Hnojnová, Ing. Karel Vaněk, Zbyněk Klicman a Jan Tesař. Celostátní tenisový turnaj mladšího a staršího žactva Tenisový oddíl SKT Planá nad Lužnicí pořádal již tradiční celostátní tenisový turnaj mladšího žactva, který se tentokrát hrál od soboty 18. července do neděle 19. července. Na turnaj se přihlásilo celkem 18 chlapců a 15 dívek. V sobotu 25. července a v neděli 26. července se v tenisovém areálu SKT Planá nad Lužnicí uskutečnil celostátní turnaj starších žáků, na který se přihlásilo 15 chlapců. Mladší žáci Rozhodčí na začátku turnaje stanovil pravidlo, že za stavu 1:1 na sety se bude hrát místo rozhodujícího třetího setu super tiebreak. Důvodem byla velmi vysoká teplota, která panovala na dvorcích a přesahovala 30 C a tak bylo důležité, aby děti nehrály extrémně dlouhá utkání. Mezi mladšími žáky byl nejvýše nasazený David Moštěk (TJ Jiskra Třeboň) a proti němu, jako druhý nasazený, byl na druhé straně tenisového pavouka David Korous (Tsport Votice). Ten, kdo čekal, že oba nejvýše nasazení hráči se probojují do finále, se mýlil, neboť David Moštěk byl v semifinále vyřazen Vojtěchem Pimparou (LTC Český Krumlov) po setech 6:3, 6:3 a David Korous také skončil v semifinále, když nestačil na Finále celostátního turnaje mladších žákyň. Zleva Kateřina Bezdičková a Klára Podškubková. černého koně turnaje Luboše Laštovičku (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), kterému podlehl 6:2, 6:2. Ve finále na sebe tedy narazili Vojtěch Pimpara a Luboš Laštovička. Z celkového vítězství a zisku poháru se nakonec po velkém boji radoval Luboš Laštovička, když zvítězil 7:5, 6:4. Čtyřhru mladších žáků vyhráli David Moštěk a Luboš Laštovička, když ve finále porazili pár Jan Skřička (1. Vestecká sportovní) a Patrik Kodad (TENIS Klánovice) po setech 4:6, 6:1, 1:0 (2). V turnaji dívek byla nejvýše nasazená hráčka Kateřina Bezdičková (LTC Tábor 1903) a proti ní na druhé straně tenisového pavouka byla jako druhá nasazená Klára Podškubková (TK Spartak Jihlava). Jako třetí nasazená byla domácí hráčka Eva Koutenská (SKT Planá nad Lužnicí), pro kterou bohužel turnaj skončil ve čtvrtfinále, když po velkém boji prohrála s Veronicou Marnovou (TJ Jiskra Třeboň) po setech 3:6, 6:3 1:0 (8). Turnaj dívek nakonec nepřinesl žádné překvapení, neboť do finále se poměrně snadným způsobem dostaly obě nejvýše nasazené hráčky Kateřina Bezdičková a Klára Podškubková. Z celkového vítězství se nakonec zaslouženě radovala Kateřina Bezdičková, když ve finále zvítězila 6:1, 6:3. Čtyřhru mladších žákyň vyhrály K. Bezdičková a K. Podškubková, když ve finále porazily pár Antonie Ratajová (Tenis Tábor) a Tereza Mužíková (TK ZVVZ Milevsko) po setech 6:0, 6:2. Finále celostátního turnaje starších žáků. Zleva Karel Podškubka, Tobias Schneebaum, Vojtěch Pánek a Vojtěch Slabý. Starší žáci Nejvýše nasazený byl Karel Podškubka (TK Spartak Jihlava) a proti němu, na druhém konci tenisového pavouka, byl jako druhý nasazený Vojtěch Slabý (TK Soběslav). Karel Podškubka hned od začátku turnaje ukazoval, proč mu v celostátním žebříčku starších žáků patří 142 místo, neboť ve svých zápasech jasně dominoval a snadno se dostal do finále. Zato druhý nasazený Vojtěch Slabý (522 místo v žebříčku) neprošel branou čtvrtfinále. Jako druhý hráč se do finále probojoval Matěj Křížek (SK Tenis Duchcov). Karel Podškubka i finálový zápas s přehledem zvládl a po vítězství 6:1 a 6:0 se zaslouženě radoval z celkového vítězství a zisku poháru. Čtyřhru starších žáků vyhráli Karel Podšubka a Tobias Schneebaum (HTK Třebíč), když ve finále porazili dvojici Vojtěch Slabý a Vojtěch Pánek (oba TK Soběslav) po setech 6:0 a 6:3. Ing. Pavel Koutenský, ředitel turnaje 13

14 14 ornitologové Jaký byl letošní ornitologický tábor? Přelom července a srpna je dobou, kdy dlouhá léta tradičně vidíme pod hrází rybníka Koberný stany, v nichž nocují přátelé ptačího světa. Jedná se o více než dvacet let (letošní ročník byl již 23.) trvající akci pořádanou zejména pro mladé ornitology. Ti se seznamují se zástupci rákosinných druhů ptáků žijících v okolí Plané nad Lužnicí. Počasí po dobu 9 dnů, které OT trval, bylo poměrně příznivé a odchyt ptáků byl přerušován pouze sporadicky. Jaké jsou tedy výsledky letošního OT? Celkem bylo za 9 odchytových dnů chyceno 838 ex. 42 ptačích druhů. To je ve 23-leté historii 10. nejlepší výsledek. Městská knihovna Rekonstrukce v městské knihovně V průběhu září a října bude probíhat rekonstrukce střechy budovy radnice. V souvislosti s tím dojde k omezení provozu nebo krátkému uzavření knihovny. Do uzávěrky aktuálního čísla Plánských ozvěn nebyla vybrána firma, která bude rekonstrukci provádět, nevíme tedy, kolik prostoru bude k práci vyžadovat. Sledujte, prosím, web a facebook knihovny, kde se objeví konkrétní informace, určitě využijeme i infokanál a městský rozhlas. Každopádně zveme v září do knihovny na hravou výstavu z autorské dílny Kláry Smolíkové a Honzy Smolíka podle knihy komiksů Viktorka a vesmírná dobrodružství. V průběhu výstavy bude možné tuto knihu koupit, stejně jako drobné propagační předměty. A na závěr, ve středu 30. září, pozveme děti na komiksové odpoledne s Klárou Smolíkovou. Ani dospělí nepřijdou zkrátka, v úterý 29. září se mohou při Večeru pod lampou podívat s cestovatelem Jiřím Jůzlem do západní Kanady a na Aljašku. Těšíme se na vás v knihovně, přejeme příjemný konec prázdnin a školákům dobrý vstup do nového školního roku! Václava Vyhnalová, knihovnice Během posledních 5 let je to dokonce počet nejvyšší. Přitom je zřejmé, že hlavní výpadek v počtu odchycených Výborná atmosféra letního tábora je znát i ze snímků, a tak není co dodávat. Foto Jaroslava Dvořáková fotoohlédnutí ptáků jde na vrub úbytku vlaštovky obecné, která byla až do r celkově nejčastěji kroužkovaným ptákem. Kombinace výrazných změn v podmínkách pro hnízdění tohoto druhu (úbytek chovů hospodářských zvířat) a nepříznivých klimatických podmínek (zejména studený a deštivý rok 2012) vedla k neuvěřitelnému poklesu vlaštovek v naší přírodě!!! Pro lepší představu: počet chycených ptáků v r a 2000 činil 399 ex., resp. 300 ex., zatímco v letech 2013 a 2014 to byly 2 a 12 exemplářů!!! Nejčastěji kroužkovaným ptákem v r byl typický obyvatel rákosin plánských rybníků rákosník obecný (309 ex.). Druhým nejpočetnějším druhem byl jeden z nejmenších ptačích druhů v naší přírodě budníček menší (135 ex.) a následoval další z rodu rákosníků rákosník proužkovaný se 66 ex. Ptačí klenot z okolí našich vod ledňáček říční byl kroužkován 16x, což je po rekordním loňském roce (24 ex.) opět velmi dobrý výsledek, který potvrzuje rostoucí stavy tohoto druhu v naší přírodě. Celkově můžeme ornitologický tábor 2015 hodnotit jako velmi vydařený. Nepotvrzuje obavu, že se ruch dálnice negativně projeví narušením tahových cest ptáků, kteří se v okolí našeho města vyskytují. Ptáci se tedy s dálničním obchvatem Plané naučili žít Stanislav Vyhnal KONCERTY - Tradiční letní koncert vážné hudby v kostele sv. Václava. Foto RR

15 fotoohlédnutí DOBA KAMENNÁ - Řada spokojených diváků mohla na plánském Ostrově shlédnout ochotnické představení Bechyňského divadelního spolku Lužnice Doba kamenná. V nádherném prostředí našeho Ostrova bylo přes hodinu trvající představení balzámem na duši v dnešní uspěchané době. Za herecké výkony vystupujících by se nemusel stydět leckterý profesionál. -RR- SETKÁNÍ MODELÁŘŮ - Plánští modeláři na svém letišti za sběrným dvorem při jejich každoročním setkání. Foto archiv modelářů senioři - Již tradiční setkání plánských seniorů s místními rybáři v jejich klubovně u rybníka. K poslechu všem zahrála skupina Klasik pana Hýny a společně si všichni pochutnali na perfektním rybářském guláši. -RR- DUHA nad planou nad lužnicí - V posledních dnech byla vidět několikrát nádherná duha nad městem, například 27. července. Foto Míra Valenta Kruťákovská historie - - Dalším z míst v Plané, která jsou vhodná pro pořádání kulturních akcí ve volné přírodě je parčík za Domem s pečovatelskou službou. Už jsme tam měli možnost shlédnout koncerty trubačů, Muzikanti z jižních Čech nás tady loni zvali na dechovky a probíhaly zde i zkoušky na plánský betlém, který se ovšem potom kvůli nepřízni počasí musel přestěhovat do místního kostela. Letos jsme měli možnost shlédnout pohádku Kruťákovská historie v podání Skupiny historického šermu Collegium Armatum. -RR- 15

16 Plán akcí Pondělí 31. srpna * Obrazové střípky vernisáž výstavy obrazů a kreseb malířky Jaroslavy Matouškové Pánkové k jejímu životnímu jubileu - v obřadní síni radnice od 18 hodin. Na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Harmonie z Plané nad Lužnicí. Výstavu doplní svými fotografiemi Bohuslav Pánek Pátek 4. září * Marie Strahovská a Václav Špale, obrazy a kresby vernisáž výstav v Galerii Fara od 18 hodin Úterý 22. září * Svatováclavské Písničkové froťánky od 16 hodin na faře. Pátek 25. září * LUCERNA divadelní ochotnické představení na Ostrově od 19 hodin. Sobota 26. září * Dětské rybářské závody na Farském rybníku od 8 hodin. * Moravský večer na faře s vernisáží výstavy Moravské kroje a Dolňácké slavnosti, košt vína a posezení s Cimbálovou muzikou Babica ve farské zahradě od 16 hodin. * Zábava na Ostrově se skupinou CoverTrio od 19 hodin. Neděle 27. září * SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI - PLÁNSKÝ OSTROV od 13 hodin Historický průvod, folklórní soubory z Čech a Moravy, dobová hudba, divadelní představení, šermířské souboje, výtvarné dílny, rytířské turnaje, praporová i bubenická show, kejklíři, lukostřelba, ukázky řemesel, atd. Vlastní historický jarmark, stánky s jarmarečním zbožím, dobové občerstvení, stánky neziskových organizací, ohňová show. Pondělí 28. září * Slavnostní svatováclavská mše v kostele svatého Václava * Volejbalový turnaj ve Sportovním centru za řekou od 10 hodin * Svatováclavský koncert v kostele svatého Václava od 17 hodin Úterý 29. září * Večer pod lampou s cestovatelem Jiřím Jůzlem o cestování do západní Kanady a na Aljašku. Od 17 hodin na faře. Středa 30. září * Komiksové odpoledne s Klárou Smolíkovou od 14 hodin v městské knihovně. výstavy Obřadní síň radnice a zasedací síň radnice * Obrazové střípky - výstava obrazů a kreseb malířky Jaroslavy Matouškové. Výstavu doplní svými fotografiemi Bohuslav Pánek Galerie Fara * Marie Strahovská a Václav Špale, obrazy a kresby Malé plánské muzeum * Jižní Čechy jak je fotografovali Šechtlovi * Moravské kroje a Dolňácké slavnosti Knihovna * Viktorka a vesmírná dobrodružství - z autorské dílny Kláry Smolíkové a Honzy Smolíka podle knihy komiksů. StreetArt Galerie podchod u nádraží * Graffiti práce žáků a studentů Teodora Buzu a Alice Springer pozvánka MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ POŘÁDÁ SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI PÁTEK LUCERNA divadelní ochotnické představení na Ostrově SOBOTA DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA FARSKÉM RYBNÍKU MORAVSKÝ VEČER NA FAŘE, VERNISÁŽ VÝSTAVY Moravské kroje a Dolňácké slavnosti, KOŠT VÍNA A POSEZENÍ U CIMBÁLU VE FARSKÉ ZAHRADĚ ZÁBAVA SE SKUPINOU COVER TRIO NA PLÁNSKÉM OSTROVĚ NEDĚLE PLÁNSKÝ OSTROV ZAHÁJENÍ SVATOVÁCLAVSKÝCH SLAVNOSTÍ Historický průvod, folklórní soubory z Čech a Moravy, dobová hudba, divadelní představení, šermířské souboje, výtvarné dílny, rytířské turnaje, praporová i bubenická show, kejklíři, lukostřelba, ukázky řemesel atd. Vlastní historický jarmark Stánky s jarmarečním zbožím, dobové občerstvení. Stánky neziskových organizací. Uzené ryby, medovina, burčák, pražené mandle, turecký med a spousty dalšího zboží OHŇOVÁ SHOW PONDĚLÍ SLAVNOSTNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE V KOSTELE SV. VÁCLAVA VOLEJBALOVÝ TURNAJ VE SPORTOVNÍM CENTRU ZA ŘEKOU SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT V KOSTELE SV. VÁCLAVA ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA pozvánka Při příležitosti Svatováclavských slavností v Plané nad Lužnicí vás všechny zveme na slavnostní vernisáž mimořádné výstavy v plánském Muzeu FARA Moravské kroje a Dolňácké slavnosti Čeká na vás hlucká expozice krojů, momentek z Dolňáckých slavností, Jízdy králů, košt moravských vín, moravské koláče a pravá cimbálovka. NEZAPOMEŇTE! 26. ZÁŘÍ 2015 V 16 HODIN NA FAŘE I FARSKÉ ZAHRADĚ SEJDEME SE K DOBRÉ ZÁBAVĚ Plánské ozvěny vycházejí jedenkrát měsíčně nákladem kusů. Vydává je Město Planá nad Lužnicí jako periodický tisk územního samosprávného celku, který je registrován Ministerstvem kultury České republiky E Další číslo Plánských ozvěn vyjde v září 2015 a uzávěrka je 9. září Lze za úplatu inzerovat. INZERCI zasílejte na ovou adresu plananl.cz. PŘÍSPĚVKY zasílejte na ovou adresu Tisk: Tiskárna v Ráji s. r. o. Typografie: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. T e n t o v ý t i s k n e p r o š e l j a z y k o v o u ú p r a v o u. Žádáme autory příspěvků do Plánských ozvěn o důsledné dodržování termínů uzávěrek, rozsahu příspěvků a kvality snímků. Další informace: Podrobný program bude distribuován do všech domácností od 15. září. 16

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 15. zasedání ze dne 18.5. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing. Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 6. zasedání ze dne 11.2. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení ze 3. zasedání ze dne 21.1. 2015 Počet zastupitelů: 15 Přítomni 14 Omluven 1 (Ing. Martin Pobuda) Neomluven 0 Zahájení a schválení programu. ZM/61/3/15 +14/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek Návrh na doplnění:

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z ustavujícího zasedání konaného dne 5. 11. 2014 Počet zastupitelů: 15 Přítomno: 15 Omluveni: 0 Neomluveni: 0 ZM/1/1/14 +15/ -0 / Z0 Ing. Jiří Šimánek Volba

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz

O NÁS. více informací najdete na: www.zelencup.cz info@zelencup.cz O NÁS Garantem a organizátorem turnaje Zelencup je bývalý profesionální fotbalista Luděk Zelenka s bohatými hráčskými zkušenostmi ve špičkových klubech. Dnes je fotbalovým expertem a spolukomentátorem

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014

Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Usnesení z 92. zasedání ze dne 16. 6. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1668/92/14 +4/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Nový Zebrin 1 / 2015 Strana 6 Zprávy z obce OBECNÍ VÝLET 14.12.2015 V neděli 14. 12. 2014 jsme v hojném počtu vyrazili na adventní trhy do německých Drážďan. Počasí nám bohužel vůbec nepřálo, ale naštěstí

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Počet podání: Celkem bylo podáno 5 různých podání. Počet podavatelů: Nebyl přijat ani jeden anonym. Všechny stížnosti podali klienti. Počet stížností:

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Z Á P I S 17. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 23. června 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin

neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin Sportovní klub vozíčkářů Praha pořádá 4. Benefiční florbalový turnaj firem 2007 ROZPIS UTKÁNÍ Kdy: neděle 4.11.2007 od 8:30 hodin Kde: hala Sokol Královské Vinohrady - Polská 1, Praha 2 Kontaktní osoba:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ

NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ NABÍDKA AREÁLU WWW.AMFIKBUKOVINA.CZ KRYTÉ PROSTORY PROVOZOVNA: Popovice 379, tel.: (+420) 724 390 839 e-mail: info@amfikbukovina.cz RESTAURACE Kapacita: 40 míst + 40 míst terasa Příjemné posezení na letní

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Majetek společnosti - Víceúčelová hala

Majetek společnosti - Víceúčelová hala Výroční zpráva za rok 2014 Majetek společnosti - Víceúčelová hala Základní kámen víceúčelové haly byl položen 4. července 2002. Hala byla postavena v rekordním čase, její kolaudace proběhla 26. září 2003.

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více