Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004"

Transkript

1 ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU PO. BOX 23, Jateční 311, Třeboň, tel.: , http//: 2004

2 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU, TŘEBOŇ 2005 TEXT: M. ROCHE, J. NOVÝ, M.PACOVSKÁ ILUSTRACE NA OBÁLCE: V. ZADRAŽIL FOTO: ARCHIV ORGANIZACE SAZBA: J.NOVÝ TISK: JAVA TŘEBOŇ

3 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 SLOVO ÚVODEM V ážení přátelé, uplynulý rok 2004 byl pro Český nadační fond pro vydru rokem ve znamení mnoha proměn a lze jej označit za téměř obrozenecký. Zahájili jsme realizaci stěžejního projektu vytvoření environmentálního centra Via Natura a ukončili pětiletý již kultovní projekt na výzkum a ochranu vydry financovaný lucemburskou vládou a Radou Evropy. Dále jsme přemístili sídlo nadačního fondu do nově získaného areálu a také jsme zahájili restrukturalizaci organ izace s cílem dosáhnout větší stability a efektivity. Ráda bych poděkovala všem členům správní rady, pracovníkům organizace, dobrovolníkům a příznivcům za jejich obětavou práci a podporu i v nelehkých okamžicích, které minulý rok přinesl. Díky jejich nadšení a pomoci jsme udělali velký kus práce a přispěli tak k ochraně životního prostředí a přírody v jižních Čechách a České republice. Nejlepším úvodem vystihujícím cíle naší organizace jsou slova dlouholetého předsedy správní rady Prof. Zdeňka Veselovského, kterému bych touto cestou chtěla poděkovat za úsilí a pomoc při propagaci ochrany vydry, přírody a životního prostředí: Doufám, že jednou nastane doba, kdy nebudeme věci kolem sebe vyvažovat jen vahou drahých kovů, ale kdy si uvědomíme, že plnohodnotný lidský život závisí na mravních normách a na kráse, kterou dnes většina lidí ve svém okolí přestává vidět. Marcela Roche ředitelka nadačního fondu

4 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru vydra říční (Lutra lutra) POSLÁNÍ A CÍL udováním pozitivního vztahu a zodpovědného přístupu k ochraně přírody a životnímu prostředí chceme Bpřispět k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Vydru říční chápeme jako vlajkový druh a symbol pro ochranu přírody a životního prostředí. Cílem Českého nadačního fondu pro vydru je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a prolomit černobílé vnímání přírody. Hodnoty Český nadační fond pro vydru klade důraz na důvěryhodnost, otevřenost a profesionalitu. Snažíme se o naplnění principů partnerství a spolupráce ve všech sférách naší činnosti. Role nadačního fondu V souladu s naším posláním a cílem chceme podporovat menší organizace působící zejména v regionu jižních Čech a Vysočiny, které mají omezené možnosti k získání prostředků od velkých organizací nebo z fondů Evropské unie. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi, Městem Třeboň a Správou CHKO a BR Třeboňsko chceme koordinovat a iniciovat projekty ekologické výchovy v regionu a dále koordinovat, iniciovat a realizovat prioritní projekty (např. výzkum vydry říční) na místní, národní i mezinárodní úrovni. Pozitivní přístup a zodpovědnost k ochraně přírody a životního prostředí považujeme za nezbytnou součást trvale udržitelného rozvoje společnosti. Propagováním přírody a naplňováním poslání a cíle nadačního fondu chceme přispět k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji regionu. 2

5 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 starosta Třeboně J. Houdek, M. Roche, E. Fernandéz-Galiano, CH.G. Zimmer STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU čele nadačního fondu stojí správní rada doplněná poradci, která se schází nejméně Vdvakrát za rok. Nadační fond zastupuje předseda správní rady a v rámci pravomocí i ředitel nadačního fondu. Předseda správní rady Prof. Dr. Zdeněk Veselovský, DrSc. Členové správní rady RNDr. Jan Plesník, CSc. (AOPK ČR) Charles Georges Zimmer (MŽP Lucemburska, do 06/2004) Marcela Houdková (MěÚ Třeboň, od 06/2004) Ing. Václav Hlaváč (AOPK ČR) RNDr. Aleš Toman (AOPK ČR) Michaela Bodner (Ramsar Zentrum Schrems, od 06/2004) Revizor Ing. Václava Lamačová Poradci Dr. Eladio Fernández-Galiano (Rada Evropy) Dr. René Rosoux (expert, Rada Evropy, do 06/2004) RNDr. Miroslav Hátle, CSc. (SCHKO & BR Třeboňsko, do 06/2004) Zaměstnanci Ing. Marcela Roche, ředitelka Dr. Kevin Roche, CSc., koordinátor pro výzkum Ing. Jan Nový, vzdělávací činnost, grantování Ing. Jana Moravcová, rybářství, vzdělávání PhD studenti Mgr. Petra Hájková Diplomanti Markéta Culková Anna Chalupa Marie Pacovská Barbora Zemanová Externí spolupracovníci a dobrovolníci Jana Jandová Jana Oušková Kateřina Poledníková Lukáš Poledník Spolupracující organizace MŽP ČR IKS Třeboň WWF Maďarsko WWF Rakousko Ramsar Zentrum Schrems 3

6 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru budoucí centrum VIA NATURA ROZVOJ ORGANIZACE roce 2004 Český nadační fond pro vydru pokračoval v realizaci několika Vprojektů zaměřených na posílení stability a kapacity organizace a to zejména v oblastech finanční soběstačnosti, marketingu, public relations a fundraisingu. Nadační fond se již v roce 2003 zapojil do programu Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) financovaného z prostředků Evropské unie Phare dvouletým projektem Zvýšení finanční soběstačnosti Českého nadačního fondu pro vydru a využití vydry říční jako symbolu při získávání prostředků pro ochranu přírody v Jižních Čechách. Český nadační fond pro vydru byl v roce 2004 vybrán do 2. kola programu Posílení regionálních nadací a nadačních fondů (nepodpořených z NIF) koordinovaného Nadací Partnerství a Vzdělávací nadací Jana Husa. Součástí tohoto projektu bylo přidělení prostředků na financování vlastních grantových programů, pobídkový grant a příspěvek na rozvoj organizace. Další aktivitou zvyšující kapacitu a přispívající k rozvoji organizace je projekt Increasing the capacity of the COFF through transfer of skills of the Ramsar Centre Schrems and WWF Austria, který je součástí programu Evropské unie Phare 2003 'Environment and enlargement' EUROPEAID/ /D/G/PHA. Zahrnuje rozšíření a prohloubení spolupráce s WWF Rakousko a Ramsar Centre Schrems a vzájemnou výměnu zkušeností. Architektonický návrh od firmy Ateliér

7 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 fotodokumentace z podpopřeného projektu Agentury Koniklec GRANTOVÉ PROGRAMY rantové programy Českého nadačního fondu pro vydru jsou zaměřeny zejména Gna finanční podporu menších nevládních organizací, škol a ekologických center. V roce 2004 byla vypsána dvě kola ve dvou grantových programech. Základní grantový program Cíl programu: Přispět k budování pozitivního vztahu a zodpovědného přístupu k ochraně přírody a životnímu prostředí, které jsou nezbytnou součástí trvale udržitelného rozvoje společnosti. Oblast podpory: Ekovýchovné projekty zaměřené na zvýšení tolerance, respektu a zodpovědnosti společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a prolomení černobílého vnímání přírody. Celkem bylo přijato 9 žádostí, z toho bylo podpořeno 5 projektů, celková částka činila ,- Kč. První grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 4 - počet podpořených projektů: 1 - celková částka: ,- Kč Druhé grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 5 - počet podpořených projektů: 4 - celková částka: ,- Kč Soužití s vydrou Cíl programu: Prolomení hluboce zakořeněného černobílého vnímání predátorů jako škůdců. Oblast podpory: Projekty environmentální výchovy a osvěty zaměřené na problematiku ochrany vydry říční, projekty realizující tématicky zaměřené pobytové akce dobrovolníků, dětí a mládeže seznamující účastníky s problematikou ochrany vydry říční, projekty realizující praktická opatření v ochraně vydry říční. Celkem bylo přijato 8 žádostí, z toho byly podpořeny 4 projekty, celková výše podpory činila ,- Kč. První grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 3 - počet podpořených projektů: 1 - celková částka: ,- Kč Druhé grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 5 - počet podpořených projektů: 3 - celková částka: ,- Kč 5

8 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru podpořený skautský oddíl Vydří stopa Celkem bylo přijato 17 žádostí (1. kolo 7 žádostí, 2. kolo 10 žádostí), z toho bylo celkem podpořeno 9 projektů (1. kolo 2 projekty, 2. kolo 7 projektů). Celková přerozdělená částka činila ,- Kč (1. kolo ,- Kč, 2. kolo ,- Kč). Přehled příspěvků poskytnutých veřejnými grantovými programy v roce 2004 Název projektu Předkladatel Přiděleno v Kč 1. grantové kolo Základní program Vybudování Naučné stezky ZŠ Hradec n. M.- Žimrovice ,- za školou Soužití s vydrou Vydří stopa 2004 Junák svaz skautů a skautek ČR, ,- středisko Vydří stopa, Vysoké Mýto 2. grantové kolo Základní program Les výukový program IKS, Třeboň ,- Základní program Podpora EVVO SEV Šípek, Český Krumlov ,- Základní program Mladí ochránci přírody V.Bartuška, ZO ČSOP Třeboň ,- Základní program Stránky mladých ornitologů V. Bartuška, Třeboň 9000,- Soužití s vydrou Viděli jste, děti, vydry? Agentura Koniklec, Praha ,- Soužití s vydrou Vydří stopa 2005 Junák svaz skautů a skautek ČR, ,- středisko Vydří stopa, Vysoké Mýto Soužití s vydrou S vydrou do Evropy Calla,sdružení pro záchranu prostředí, ,- České Budějovice 6

9 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 M. Vlašín a M. Roche při natáčení TV pořadu Hra na zelenou VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÁ ČINNOST eský nadační fond pro vydru chce přispět vzdělávací a informační Ččinností ke zvýšení tolerance, respektu a zodpovědnosti společnosti vůči životnímu prostředí. Na příkladu vydry říční jsou veřejnosti prezentovány ekologické principy a problémy ochrany přírody a životního prostředí. Vzdělávací a návštěvnické centrum VIA NATURA Připravujeme projekt vybudování vzdělávacího a návštěvnického centra Via Natura zaměřeného na ekologickou výchovu a propagaci šetrné turistiky. Mottem střediska je Výchova a vzdělávání k ochraně životního prostředí a propagace přírody jako součást udržitelného rozvoje regionu. Stěžejními aktivitami plánovaného centra jsou: environmentální výchova a vzdělávání, podpora ekoturismu, stanice pro handicapované živočichy, výzkum a praktická ochrana přírody. Objekt zvolený pro vzdělávací a návštěvnické centrum VIA NATURA byl postaven v roce 1907 a do roku 2000 sloužil jako malá místní jatka. V prosinci 2003 se za finanční podpory Města Třeboň podařilo odkoupit tento areál od soukromé společnosti. Ačkoliv jsou nutné poměrně rozsáhlé stavební úpravy (rekonstrukce proběhly v letech 1941 a 1997), budovy jsou v relativně dobrém stavu a splňují většinu požadavků pro plánované vzdělávací a návštěvnické centrum. Vydra - tajemná dáma vod a mokřadů V roce 2001 byl vytvořen soubor 12 panelů, které ukazují život vydry říční a její ochranu a soubor 8 nástěnných panelů informujících o Ramsarské konvenci. Tato putovní výstava měla svou premiéru u příležitosti Světového dne mokřadů v únoru O její úspěšnosti svědčí nejen trvalé instalace v pražské ZOO, Turnerově chatě na řece Vydře v CHKO a NP Šumava a Stanici ochrany fauny v Pavlově, ale i počet návštěvníků (asi návštěvníků), kteří v letech 2002 až 2004 navštívili výstavu na 29 místech České republiky, z toho v roce 2004 byla výstava prezentována v 6 různých městech. Environmentální výchova a osvěta na území CHKO a BR Třeboňsko Český nadační fond pro vydru se ve spolupráci se Správou CHKO a BR podílí na environmentální 7

10 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru výchově na Třeboňsku. Společně jsou připravovány výukové programy pro žáky základních škol na terénní stanici. Již od roku 1999 se Český nadační fond pro vydru každoročně účastní příprav Dne země v Třeboni. Pro děti jsou připraveny soutěže a hry s environmentální tematikou, na náměstí probíhá ekojarmark s ekologickými produkty, promítají se filmy zaměřené na ekologii a jsou pořádány další aktivity a výlety v okolí Třeboně. Vydra a rybářství S vývojem rybářství a rybníkářství je u nás spojené velké a soustavné pronásledování vyder. Vydra říční (Lutra lutra) je určitou částí veřejnosti stále vnímána negativně a vyskytují se i případy poměrně krutého zabíjení tohoto chráněného živočicha. Český nadační fond pro vydru usiluje vzděláváním a poskytováním informací o zmírnění a změnu těchto negativních a nepřátelských postojů vůči vydře. Ke zmírnění napětí mezi zájmy chovatelů ryb a zájmy ochrany přírody a také ve snaze omezit nelegální pronásledování vyder byl v roce 2000 schválen zákon č. 115/2000 Sb. (Zákon o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy). Stát tímto přebírá odpovědnost za některé chráněné druhy a umožňuje kompenzace ztrát způsobených např. predací vydry. Již od počátku platnosti tohoto zákona provádíme šetření, poskytujeme konzultace a zpracováváme odborné posudky jak pro drobné vlastníky rybníků tak pro velké rybářské společnosti i místní organizace Českého rybářského svazu převážně v Jihočeském kraji a na Vysočině. Doporučujeme preventivní opatření, která mohou vést ke snížení predace vydry na komerčních rybách, zvláště pak na malých rybnících. V roce 2004 jsme vypracovali 94 odborných posudků a od počátku platnosti zmiňovaného zákona celkem 298 posudků (viz tabulka). Na základě těchto posudků byla v letech vyplacena náhrada škody Kč. Problematika řešení škod způsobených vydrou na rybích obsádkách je důležitou součástí plánu péče zpracovávaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Zástupce nadačního fondu je členem pracovní skupiny a poradního sboru pro přípravu a realizaci tohoto plánu péče. V rámci mezinárodní spolupráce s jinými organizacemi a zapojení do činnosti skupiny odborníků zabývajících se vydrou při Světovém svazu ochrany přírody (IUCN SSC Otter Specialist Group) se zástupce nadačního fondu intenzivně věnuje mimo jiné i tématu vydry říční a rybářství. Jedná se zde zejména o vzájemnou výměnu zkušeností, poznatků a snahu nalézt řešení někdy problematického soužití tohoto živočicha a rybářských aktivit. Počet odborných posudků na škody způsobené vydrou zpracovaných v letech 2000 až 2004 kategorie \ rok Celkem Rybářství Sportovní rybáři Soukromí vlastníci Celkem

11 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 Pohled do nitra části expozice Třeboňsko - krajina a lidé Trvalá expozice Třeboňsko - krajina a lidé Cílem projektu bylo vybudovat v Třeboni trvalou expozici a informační centrum seznamující návštěvníky města s přírodním a kulturním bohatství regionu. Český nadační fond pro vydru se na tomto projektu podílel společně se Správou CHKO a BR Třeboňsko a Městem Třeboň. Expozice v nově rekonstruovaných prostorách státního zámku Třeboň poskytuje návštěvníkům možnost seznámit se zajímavou a moderní formou s minulostí a současností Třeboňska, krajiny po staletí modelované činností člověka. Doplňková zařízení expozice využívající moderní informační technologie zvyšují atraktivnost pro laickou i odbornou veřejnost a rozšiřují možnosti osvěty a propagace kulturního a přírodního dědictví. Expozici slavnostně otevřel u příležitosti oslav Dne Země v dubnu 2004 bývalý prezident České republiky Václav Havel. Realizace trvalé expozice byla mimo jiné také finančně podpořena lucemburskou vládou. Starosta Třeboně J. Houdek a V Havel V Havel otevírá expozici (vzadu M. Roche) 9

12 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru otisk šlépěje vydry říční VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ AKTIVITY eský nadační fond pro vydru realizuje vlastní vědecké a výzkumné projekty, Čpodporuje finančně a materiálně některé programy a rovněž se věnuje vedení diplomových a disertačních prací. DNA analýzy Tento výzkumný projekt byl zahájen v roce Jeho cílem je odhadnout velikost a strukturu populace vyder pomocí genetické analýzy na dvou vybraných lokalitách - rybníkářská oblast (CHKO a BR Třeboňsko) a horská oblast (Národní park Slovenský ráj). Výhodou této metody je, že pomocí analýzy DNA je možné zmapovat populaci vyder bez vyrušování zkoumaných živočichů. Vzorek DNA je získáván z čerstvého trusu sebraného na vybraných lokalitách a na základě analýz lze určit příbuznost a pohlaví jedinců a genetickou různorodost populace. Dosavadní výsledky výzkumu ukázaly, že slovenská meta-populace a populace českorakousko-německá vykazují mírnou rozdílnost v genetické výbavě a pravděpodobně mezi nimi existuje genetická bariéra. Úmrtnost Český nadační fond pro vydru shromažďuje uhynulé jedince vydry říční a analyzuje jednotlivé případy úhynu již od zahájení své činnosti v roce Tato data jsou důležitá pro určení hlavních příčin úhynu vyder v České republice, umožňují navrhnout ochranná opatření a poskytují informace o ohrožujících faktorech. Do současné doby byla shromážděna data týkající se více než stovky jedinců. O uhynulých jedincích je vedena podrobná dokumentace, je určeno pohlaví, přibližný věk a navíc je díky provedeným měřením možné vypočítat index kondice. Od roku 2003 jsou odebírány sterilní vzorky svaloviny a jater na genetické analýzy a tato data budou použita v evropském výzkumném programu koordinovaném skupinou odborníků zabývajících se vydrou při Světovém svazu ochrany přírody (IUCN Otter Specialist Group). Dále jsou odebrány vzorky svaloviny a jater ke zjištění obsahu těžkých kovů a PCB v tělech vyder poskytující cenné informace o stavu znečištění životního prostředí. 10

13 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 vydra říční (Lutra lutra) Studium chování vydry řícní Projekt zahrnuje pozorování a výzkum chování vyder a jejich strategie lovu na čtyřech vybraných lokalitách (na řece a na rybnících). Součástí projektu bude i 24 hodinové pozorování na jedné z nejvíce využívaných lokalit na Staré řece. Pozorování provádí studentka Masarykovy univerzity v Brně. Potravní studie Český nadační fond pro vydru ve spolupráci s Jihočeským rybářským svazem realizuje projekt, který se zabývá potravní ekologií vyder podél pstruhových kapilár. Projekt je součástí diplomové práce studentky z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. sběr vzorků trusu v terénu pobytová znamení vydry říční trus vydry říční 11

14 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru noční infrasnímky pořízené ve spolupráci se švýcarskou TV stanicí MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A AKTIVITY adační fond se cíleně zaměřuje na řešení projektů na území České Nrepubliky. Výzkum a ochranu vydří populace nelze provádět izolovaně, proto má řada projektů přeshraniční nebo mezinárodní dopad a Český nadační fond pro vydru si vyměňuje poznatky a vzájemně koordinuje činnost s mnoha obdobně zaměřenými organizacemi v zahraničí. WWF Rakousko a Ramsar centrum Schrems Dlouhodobá spolupráce s nevládními organizacemi WWF Rakousko a Ramsar Centrum Schrems byla rozšířena realizací projektu Zvýšení kapacity Českého nadačního fondu pro vydru výměnou zkušeností Ramsar Centra a WWF Rakousko. Hlavním cílem projektu je získat zkušenosti a poznatky pro efektivnější prosazování a uplatňování environmentální politiky. Otter Specialist Group). Ředitelka nadačního fondu je členem této skupiny a zastupuje zde Českou republiku. Výsledky výzkumných projektů organizace byly prezentovány na mezinárodní konferenci pořádané ve Frostburgu (USA) pod heslem Vydra ambasadorem ochrany vod. (IX. International Otter Colloquium, červen 2004). WWF Maďarsko Kancelář WWF Maďarsko zorganizovala již čtvrté mezinárodní setkání odborníků zabývajících se problematikou vydry a rybářství, kterého se zúčastnila ředitelka nadačního fondu. Díky účasti na setkání mohl Český nadační fond pro vydru prezentovat své aktivity na mezinárodní úrovni a byly získány nové aktuální informace o situaci v ostatních evropských zemích (Slovensko, Slovinsko, Polsko, Rakousko, Maďarsko). Otter Specialist Group IUCN/SSC Pracovníci naší organizace se účastní práce skupiny odborníků zabývajících se vydrou při Světovém svazu ochrany přírody (IUCN/SSC 12

15 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 FINANČNÍ UZÁVĚRKA A AUDIT ZA ROK 2004 PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY Dotace a granty CZK EUR Město Třeboň Evropská komise Rada Evropy Nadace Partnerství NROS GAČR Lázně Aurora Třeboňská rozvojová o.p.s. Jihočeský kraj Jč. územní svaz ČRS M. Roche M. Pacovská J. Moravcová Celkem POSKYTNUTÉ GRANTY Poskytnuté granty CZK EUR I.kolo ZŠ Hradec n M. - Žimorivce Junák - svaz skautů a skautek ČR, Vysoké Mýto II. kolo IKS, Třeboň SEV Šípek, Č.Krumlov V. Bartuška, Třeboň V. Bartuška, Třeboň Agentura koniklec, Praha Junák - svaz skautů a skautek ČR, Vysoké Mýto Calla - sdružení pro záchranu prostředí, Č. Budějovice Celkem VÝNOSY Výnosy CZK EUR Provozní dotace Přijaté příspěvky Přijaté příspěvky (individuální dárci) tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje služeb Úroky z běžného účtu Ostatní výnosy Celkem výnosy Poznámka: 1 EUR = 30 CZK

16 Výroční zpráva 2004 NÁKLADY Český nadační fond pro vydru Náklady CZK EUR Materiál Výzkum Environmentální výchova Propagace Kancelářské potřeby Pohonné hmoty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Potřeby pro ubytovnu Údržba vozidel Celkem Spotřeba energie Spotřeba - voda Prodané vzdělávací materiály Údržba a opravy Opravy a údržba PC Vozidla Celkem Cestovné Cestovné - výzkum Cestovné - administrativa Celkem Služby Účetnictví Ekologická výchova Poštovné Kancelářské služby Telekomunikace Nájem Semináře, kurzovné Ostatní služby Celkem Reprezentace Mzdové náklady Ředitel Zástupce ředitele Asistent pro P.R. a vzdělávání Ostatní Celkem Sociální a zdravotní pojištění Ředitel Zástupce ředitele Asistent pro P.R. a vzdělávání Ostatní Celkem Odpisy Ostatní výdaje Celkem náklady Hospodářský výsledek (+zisk/-ztráta) Poznámka: 1 EUR = 30 CZK

17 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 AKTIVA a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pořízení Drobný dlouhodobého Pozemky Nemovitost SW Automobily Inventář majetek majetku Celkem Pořizovací cena Zůstatek k 1/1/ Přírůstky Přeúčtování Úbytky Zůstatek k 31/12/ Oprávky Zůstatek k 1/1/ Odpisy Úbytky Zůstatek k 31/12/ Zůst. hodnota k 1/1/ Zůst. hodnota k 31/12/ Zůst. hodnota k 31/12/ ,- CZK ,- EUR b) Finanční majetek Bankovní účet ,- CZK ,- EUR Pokladna ,- CZK 408,- EUR Finanční majetek celkem ,- CZK ,- EUR c) Materiál a zboží na skladě Vzdělávací materiál ,- CZK 3 943,- EUR c) Ostatní aktiva Krátkodobé pohledávky ,- CZK 3 561,- EUR Celkem majetek k 31/12/ ,- CZK ,- EUR PASIVA a) Vlastní zdroje Vlastní jmění ,- CZK 5 972,- EUR Fondy ,- CZK ,- EUR Hospodářský výsledek (zisk) ,- CZK ,- EUR Vlastní zdroje celkem ,- CZK ,- EUR b) Cizí zdroje Závazky k dodavateli ,- CZK 2 549,- EUR Závazky k zaměstnanci ,- CZK 1 696,- EUR Závazky ke státu a institucím SZ a ZP ,-CZK 1 362,- EUR Přechodné účty pasiv ,- CZK 1 318,- EUR Cizí zdroje celkem ,- CZK 6 926,- EUR Celkem pasiva k 31/12/ ,- CZK ,- EUR Poznámka: 1 EUR = 30 CZK 15

18 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru vydra říční (Lutra lutra) PRAVIDLO O OMEZENÍ NÁKLADŮ souladu se Zákonem o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb. V 22 odst.1 bylo stanoveno ve statutu Českého nadačního fondu pro vydru pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu. Podle odstavce 9 statutu nadačního fondu nesmí celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu převýšit 60 % majetku nadačního fondu podle jeho stavu k téhož roku. Majetek Českého nadačního fondu pro vydru k : ,- CZK % Náklady na činnost Českého nadačního fondu pro vydru v roce 2004: ,- CZK...44 % 16

19 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004

20 Český nadační fond pro vydru v roce 2004 podpořili: Ministerstvo životního prostředí Lucemburska Evropská komise Rada Evropy Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Partnerství Město Třeboň Lázně Aurora Třeboň Třeboňská rozvojová o. p. s. Rybářství Třeboň a. s. Tiskárna Java Třeboň Argon systems Třeboň Třeboňské lesy a rybníky s. r. o. Grantová agentura ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Jihočeský kraj Jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu COUNCIL OF EUROPE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG MINISTERE DE L ENVIRONNEMENT CONSEIL DE L'EUROPE FINANCOVÁNO ZE ZDROJŮ EU PHARE PROGRAM DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST MĚSTO TŘEBOŇ Děkujeme ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU PO. BOX 23, Jateční 311, Třeboň, tel.: , http//:

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005

Ekocentrum Podhoubí. Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Výroční zpráva 2005 Ekocentrum Podhoubí Občanské sdružení Ekocentrum Podhoubí přímo navazuje na činnost o.s. Živá planeta a Ekola Praha, která se více jak šest let věnovala environmentálnímu

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011

Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011 Příloha k bodu 4 Nadační fond Jana Pernera Sídlo: Pardubice, Studentská 95, 532 10 IČO: 4815 9034 Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jana Pernera za rok 2011 duben 2012 Obsah: Poslání, cíle a činnost

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti AKADEMIE za období červenec 2011 až červen 2012 Tato výroční zpráva byla projednána na společném zasedání správní a dozorčí rady konaném dne 19. července 2012

Více

999 1 V ý r o č n í z p r á v a

999 1 V ý r o č n í z p r á v a 1999 Výroční zpráva Galerie Jaroslava Fragnera je v současné době nejznámější z galerií v České republice, které se orientují výhradně na architekturu. Budova galerie patří do majetku NČA. Výstavy Prodej

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1

CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010. Výroční zpráva 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 CENTRUM PARAPLE, O.P.S. Výroční zpráva za rok 2010 Centrum Paraple, o.p.s. 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o společnosti... 4 3 Historické souvislosti... 6 4 Centrum Paraple, o.p.s. v roce 2010...

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu

Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu Ing. Kateřina Setunská _ 7.12.2012 Komparace NP Šumava a NP Kalkalpen z hlediska udržitelného cestovního ruchu DP obhájena na

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ROK 2008 Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) regionální pobočka Karlovy Vary STUŽ Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) - regionální pobočka Karlovy Vary Západní 22,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR Závěrečná zpráva a prezentace výsledků připravena pro INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ SLUŽBY PRO NEZISKOVÝ SEKTOR červenec 2003 ICN, o.p.s. ve spolupráci s MARKET VISION s.r.o. Projekt je financován programem

Více

Co se událo v rámci programu péče pro vydru říční v ČR v roce 2011?

Co se událo v rámci programu péče pro vydru říční v ČR v roce 2011? Bulletin VYDRA, 15: 4 8 (2012) Sekce: Péče o druhy Co se událo v rámci programu péče pro vydru říční v ČR v roce 2011? What happened in 2011 within implementing the Management plan for Eurasian otter in

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Příloha k bodu 4 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zprávu vypracoval dne: 28.4.2005 Tomáš Hodek, předseda sdružení Obsah: 1. Zpráva o činnosti sdružení 2. Zpráva o financování činnosti sdružení

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Arak o.p.s. SBORNÍK PROJEKTŮ www.arakops.cz INVESTICE DO PREVENCE projekty Arak o.p.s. zařazeny mezi významné projekty Olomouckého kraje s finanční podporou v letech 2010-2013 Obsah

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Nadace sv. Františka z Assisi

Nadace sv. Františka z Assisi Nadace sv. Františka z Assisi Kontaktní adresa: Eliška Krásnohorské 59, 618 00 Brno nadace.svfr@seznam.cz Program primární a sekundární prevence interrupce Nadace sv. Františka z Assisi získala v roce

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 Výroční zpráva za rok 2003 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání občanského sdružení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizační struktura sdružení Valná hromada Rada sdružení Revizor účtu Výkonný tým

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍCH TECHNIK A TECHNOLOGÍÍ Hlavním posláním centra je vybudování zázemí pro poskytování servisních činností v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání zejména v oblastech biologické

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více