Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004"

Transkript

1 ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU PO. BOX 23, Jateční 311, Třeboň, tel.: , http//:www.vydry.org 2004

2 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU, TŘEBOŇ 2005 TEXT: M. ROCHE, J. NOVÝ, M.PACOVSKÁ ILUSTRACE NA OBÁLCE: V. ZADRAŽIL FOTO: ARCHIV ORGANIZACE SAZBA: J.NOVÝ TISK: JAVA TŘEBOŇ

3 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 SLOVO ÚVODEM V ážení přátelé, uplynulý rok 2004 byl pro Český nadační fond pro vydru rokem ve znamení mnoha proměn a lze jej označit za téměř obrozenecký. Zahájili jsme realizaci stěžejního projektu vytvoření environmentálního centra Via Natura a ukončili pětiletý již kultovní projekt na výzkum a ochranu vydry financovaný lucemburskou vládou a Radou Evropy. Dále jsme přemístili sídlo nadačního fondu do nově získaného areálu a také jsme zahájili restrukturalizaci organ izace s cílem dosáhnout větší stability a efektivity. Ráda bych poděkovala všem členům správní rady, pracovníkům organizace, dobrovolníkům a příznivcům za jejich obětavou práci a podporu i v nelehkých okamžicích, které minulý rok přinesl. Díky jejich nadšení a pomoci jsme udělali velký kus práce a přispěli tak k ochraně životního prostředí a přírody v jižních Čechách a České republice. Nejlepším úvodem vystihujícím cíle naší organizace jsou slova dlouholetého předsedy správní rady Prof. Zdeňka Veselovského, kterému bych touto cestou chtěla poděkovat za úsilí a pomoc při propagaci ochrany vydry, přírody a životního prostředí: Doufám, že jednou nastane doba, kdy nebudeme věci kolem sebe vyvažovat jen vahou drahých kovů, ale kdy si uvědomíme, že plnohodnotný lidský život závisí na mravních normách a na kráse, kterou dnes většina lidí ve svém okolí přestává vidět. Marcela Roche ředitelka nadačního fondu

4 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru vydra říční (Lutra lutra) POSLÁNÍ A CÍL udováním pozitivního vztahu a zodpovědného přístupu k ochraně přírody a životnímu prostředí chceme Bpřispět k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Vydru říční chápeme jako vlajkový druh a symbol pro ochranu přírody a životního prostředí. Cílem Českého nadačního fondu pro vydru je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a prolomit černobílé vnímání přírody. Hodnoty Český nadační fond pro vydru klade důraz na důvěryhodnost, otevřenost a profesionalitu. Snažíme se o naplnění principů partnerství a spolupráce ve všech sférách naší činnosti. Role nadačního fondu V souladu s naším posláním a cílem chceme podporovat menší organizace působící zejména v regionu jižních Čech a Vysočiny, které mají omezené možnosti k získání prostředků od velkých organizací nebo z fondů Evropské unie. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi, Městem Třeboň a Správou CHKO a BR Třeboňsko chceme koordinovat a iniciovat projekty ekologické výchovy v regionu a dále koordinovat, iniciovat a realizovat prioritní projekty (např. výzkum vydry říční) na místní, národní i mezinárodní úrovni. Pozitivní přístup a zodpovědnost k ochraně přírody a životního prostředí považujeme za nezbytnou součást trvale udržitelného rozvoje společnosti. Propagováním přírody a naplňováním poslání a cíle nadačního fondu chceme přispět k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji regionu. 2

5 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 starosta Třeboně J. Houdek, M. Roche, E. Fernandéz-Galiano, CH.G. Zimmer STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU čele nadačního fondu stojí správní rada doplněná poradci, která se schází nejméně Vdvakrát za rok. Nadační fond zastupuje předseda správní rady a v rámci pravomocí i ředitel nadačního fondu. Předseda správní rady Prof. Dr. Zdeněk Veselovský, DrSc. Členové správní rady RNDr. Jan Plesník, CSc. (AOPK ČR) Charles Georges Zimmer (MŽP Lucemburska, do 06/2004) Marcela Houdková (MěÚ Třeboň, od 06/2004) Ing. Václav Hlaváč (AOPK ČR) RNDr. Aleš Toman (AOPK ČR) Michaela Bodner (Ramsar Zentrum Schrems, od 06/2004) Revizor Ing. Václava Lamačová Poradci Dr. Eladio Fernández-Galiano (Rada Evropy) Dr. René Rosoux (expert, Rada Evropy, do 06/2004) RNDr. Miroslav Hátle, CSc. (SCHKO & BR Třeboňsko, do 06/2004) Zaměstnanci Ing. Marcela Roche, ředitelka Dr. Kevin Roche, CSc., koordinátor pro výzkum Ing. Jan Nový, vzdělávací činnost, grantování Ing. Jana Moravcová, rybářství, vzdělávání PhD studenti Mgr. Petra Hájková Diplomanti Markéta Culková Anna Chalupa Marie Pacovská Barbora Zemanová Externí spolupracovníci a dobrovolníci Jana Jandová Jana Oušková Kateřina Poledníková Lukáš Poledník Spolupracující organizace MŽP ČR IKS Třeboň WWF Maďarsko WWF Rakousko Ramsar Zentrum Schrems 3

6 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru budoucí centrum VIA NATURA ROZVOJ ORGANIZACE roce 2004 Český nadační fond pro vydru pokračoval v realizaci několika Vprojektů zaměřených na posílení stability a kapacity organizace a to zejména v oblastech finanční soběstačnosti, marketingu, public relations a fundraisingu. Nadační fond se již v roce 2003 zapojil do programu Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) financovaného z prostředků Evropské unie Phare dvouletým projektem Zvýšení finanční soběstačnosti Českého nadačního fondu pro vydru a využití vydry říční jako symbolu při získávání prostředků pro ochranu přírody v Jižních Čechách. Český nadační fond pro vydru byl v roce 2004 vybrán do 2. kola programu Posílení regionálních nadací a nadačních fondů (nepodpořených z NIF) koordinovaného Nadací Partnerství a Vzdělávací nadací Jana Husa. Součástí tohoto projektu bylo přidělení prostředků na financování vlastních grantových programů, pobídkový grant a příspěvek na rozvoj organizace. Další aktivitou zvyšující kapacitu a přispívající k rozvoji organizace je projekt Increasing the capacity of the COFF through transfer of skills of the Ramsar Centre Schrems and WWF Austria, který je součástí programu Evropské unie Phare 2003 'Environment and enlargement' EUROPEAID/ /D/G/PHA. Zahrnuje rozšíření a prohloubení spolupráce s WWF Rakousko a Ramsar Centre Schrems a vzájemnou výměnu zkušeností. Architektonický návrh od firmy Ateliér

7 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 fotodokumentace z podpopřeného projektu Agentury Koniklec GRANTOVÉ PROGRAMY rantové programy Českého nadačního fondu pro vydru jsou zaměřeny zejména Gna finanční podporu menších nevládních organizací, škol a ekologických center. V roce 2004 byla vypsána dvě kola ve dvou grantových programech. Základní grantový program Cíl programu: Přispět k budování pozitivního vztahu a zodpovědného přístupu k ochraně přírody a životnímu prostředí, které jsou nezbytnou součástí trvale udržitelného rozvoje společnosti. Oblast podpory: Ekovýchovné projekty zaměřené na zvýšení tolerance, respektu a zodpovědnosti společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a prolomení černobílého vnímání přírody. Celkem bylo přijato 9 žádostí, z toho bylo podpořeno 5 projektů, celková částka činila ,- Kč. První grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 4 - počet podpořených projektů: 1 - celková částka: ,- Kč Druhé grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 5 - počet podpořených projektů: 4 - celková částka: ,- Kč Soužití s vydrou Cíl programu: Prolomení hluboce zakořeněného černobílého vnímání predátorů jako škůdců. Oblast podpory: Projekty environmentální výchovy a osvěty zaměřené na problematiku ochrany vydry říční, projekty realizující tématicky zaměřené pobytové akce dobrovolníků, dětí a mládeže seznamující účastníky s problematikou ochrany vydry říční, projekty realizující praktická opatření v ochraně vydry říční. Celkem bylo přijato 8 žádostí, z toho byly podpořeny 4 projekty, celková výše podpory činila ,- Kč. První grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 3 - počet podpořených projektů: 1 - celková částka: ,- Kč Druhé grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 5 - počet podpořených projektů: 3 - celková částka: ,- Kč 5

8 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru podpořený skautský oddíl Vydří stopa Celkem bylo přijato 17 žádostí (1. kolo 7 žádostí, 2. kolo 10 žádostí), z toho bylo celkem podpořeno 9 projektů (1. kolo 2 projekty, 2. kolo 7 projektů). Celková přerozdělená částka činila ,- Kč (1. kolo ,- Kč, 2. kolo ,- Kč). Přehled příspěvků poskytnutých veřejnými grantovými programy v roce 2004 Název projektu Předkladatel Přiděleno v Kč 1. grantové kolo Základní program Vybudování Naučné stezky ZŠ Hradec n. M.- Žimrovice ,- za školou Soužití s vydrou Vydří stopa 2004 Junák svaz skautů a skautek ČR, ,- středisko Vydří stopa, Vysoké Mýto 2. grantové kolo Základní program Les výukový program IKS, Třeboň ,- Základní program Podpora EVVO SEV Šípek, Český Krumlov ,- Základní program Mladí ochránci přírody V.Bartuška, ZO ČSOP Třeboň ,- Základní program Stránky mladých ornitologů V. Bartuška, Třeboň 9000,- Soužití s vydrou Viděli jste, děti, vydry? Agentura Koniklec, Praha ,- Soužití s vydrou Vydří stopa 2005 Junák svaz skautů a skautek ČR, ,- středisko Vydří stopa, Vysoké Mýto Soužití s vydrou S vydrou do Evropy Calla,sdružení pro záchranu prostředí, ,- České Budějovice 6

9 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 M. Vlašín a M. Roche při natáčení TV pořadu Hra na zelenou VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÁ ČINNOST eský nadační fond pro vydru chce přispět vzdělávací a informační Ččinností ke zvýšení tolerance, respektu a zodpovědnosti společnosti vůči životnímu prostředí. Na příkladu vydry říční jsou veřejnosti prezentovány ekologické principy a problémy ochrany přírody a životního prostředí. Vzdělávací a návštěvnické centrum VIA NATURA Připravujeme projekt vybudování vzdělávacího a návštěvnického centra Via Natura zaměřeného na ekologickou výchovu a propagaci šetrné turistiky. Mottem střediska je Výchova a vzdělávání k ochraně životního prostředí a propagace přírody jako součást udržitelného rozvoje regionu. Stěžejními aktivitami plánovaného centra jsou: environmentální výchova a vzdělávání, podpora ekoturismu, stanice pro handicapované živočichy, výzkum a praktická ochrana přírody. Objekt zvolený pro vzdělávací a návštěvnické centrum VIA NATURA byl postaven v roce 1907 a do roku 2000 sloužil jako malá místní jatka. V prosinci 2003 se za finanční podpory Města Třeboň podařilo odkoupit tento areál od soukromé společnosti. Ačkoliv jsou nutné poměrně rozsáhlé stavební úpravy (rekonstrukce proběhly v letech 1941 a 1997), budovy jsou v relativně dobrém stavu a splňují většinu požadavků pro plánované vzdělávací a návštěvnické centrum. Vydra - tajemná dáma vod a mokřadů V roce 2001 byl vytvořen soubor 12 panelů, které ukazují život vydry říční a její ochranu a soubor 8 nástěnných panelů informujících o Ramsarské konvenci. Tato putovní výstava měla svou premiéru u příležitosti Světového dne mokřadů v únoru O její úspěšnosti svědčí nejen trvalé instalace v pražské ZOO, Turnerově chatě na řece Vydře v CHKO a NP Šumava a Stanici ochrany fauny v Pavlově, ale i počet návštěvníků (asi návštěvníků), kteří v letech 2002 až 2004 navštívili výstavu na 29 místech České republiky, z toho v roce 2004 byla výstava prezentována v 6 různých městech. Environmentální výchova a osvěta na území CHKO a BR Třeboňsko Český nadační fond pro vydru se ve spolupráci se Správou CHKO a BR podílí na environmentální 7

10 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru výchově na Třeboňsku. Společně jsou připravovány výukové programy pro žáky základních škol na terénní stanici. Již od roku 1999 se Český nadační fond pro vydru každoročně účastní příprav Dne země v Třeboni. Pro děti jsou připraveny soutěže a hry s environmentální tematikou, na náměstí probíhá ekojarmark s ekologickými produkty, promítají se filmy zaměřené na ekologii a jsou pořádány další aktivity a výlety v okolí Třeboně. Vydra a rybářství S vývojem rybářství a rybníkářství je u nás spojené velké a soustavné pronásledování vyder. Vydra říční (Lutra lutra) je určitou částí veřejnosti stále vnímána negativně a vyskytují se i případy poměrně krutého zabíjení tohoto chráněného živočicha. Český nadační fond pro vydru usiluje vzděláváním a poskytováním informací o zmírnění a změnu těchto negativních a nepřátelských postojů vůči vydře. Ke zmírnění napětí mezi zájmy chovatelů ryb a zájmy ochrany přírody a také ve snaze omezit nelegální pronásledování vyder byl v roce 2000 schválen zákon č. 115/2000 Sb. (Zákon o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy). Stát tímto přebírá odpovědnost za některé chráněné druhy a umožňuje kompenzace ztrát způsobených např. predací vydry. Již od počátku platnosti tohoto zákona provádíme šetření, poskytujeme konzultace a zpracováváme odborné posudky jak pro drobné vlastníky rybníků tak pro velké rybářské společnosti i místní organizace Českého rybářského svazu převážně v Jihočeském kraji a na Vysočině. Doporučujeme preventivní opatření, která mohou vést ke snížení predace vydry na komerčních rybách, zvláště pak na malých rybnících. V roce 2004 jsme vypracovali 94 odborných posudků a od počátku platnosti zmiňovaného zákona celkem 298 posudků (viz tabulka). Na základě těchto posudků byla v letech vyplacena náhrada škody Kč. Problematika řešení škod způsobených vydrou na rybích obsádkách je důležitou součástí plánu péče zpracovávaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Zástupce nadačního fondu je členem pracovní skupiny a poradního sboru pro přípravu a realizaci tohoto plánu péče. V rámci mezinárodní spolupráce s jinými organizacemi a zapojení do činnosti skupiny odborníků zabývajících se vydrou při Světovém svazu ochrany přírody (IUCN SSC Otter Specialist Group) se zástupce nadačního fondu intenzivně věnuje mimo jiné i tématu vydry říční a rybářství. Jedná se zde zejména o vzájemnou výměnu zkušeností, poznatků a snahu nalézt řešení někdy problematického soužití tohoto živočicha a rybářských aktivit. Počet odborných posudků na škody způsobené vydrou zpracovaných v letech 2000 až 2004 kategorie \ rok Celkem Rybářství Sportovní rybáři Soukromí vlastníci Celkem

11 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 Pohled do nitra části expozice Třeboňsko - krajina a lidé Trvalá expozice Třeboňsko - krajina a lidé Cílem projektu bylo vybudovat v Třeboni trvalou expozici a informační centrum seznamující návštěvníky města s přírodním a kulturním bohatství regionu. Český nadační fond pro vydru se na tomto projektu podílel společně se Správou CHKO a BR Třeboňsko a Městem Třeboň. Expozice v nově rekonstruovaných prostorách státního zámku Třeboň poskytuje návštěvníkům možnost seznámit se zajímavou a moderní formou s minulostí a současností Třeboňska, krajiny po staletí modelované činností člověka. Doplňková zařízení expozice využívající moderní informační technologie zvyšují atraktivnost pro laickou i odbornou veřejnost a rozšiřují možnosti osvěty a propagace kulturního a přírodního dědictví. Expozici slavnostně otevřel u příležitosti oslav Dne Země v dubnu 2004 bývalý prezident České republiky Václav Havel. Realizace trvalé expozice byla mimo jiné také finančně podpořena lucemburskou vládou. Starosta Třeboně J. Houdek a V Havel V Havel otevírá expozici (vzadu M. Roche) 9

12 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru otisk šlépěje vydry říční VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ AKTIVITY eský nadační fond pro vydru realizuje vlastní vědecké a výzkumné projekty, Čpodporuje finančně a materiálně některé programy a rovněž se věnuje vedení diplomových a disertačních prací. DNA analýzy Tento výzkumný projekt byl zahájen v roce Jeho cílem je odhadnout velikost a strukturu populace vyder pomocí genetické analýzy na dvou vybraných lokalitách - rybníkářská oblast (CHKO a BR Třeboňsko) a horská oblast (Národní park Slovenský ráj). Výhodou této metody je, že pomocí analýzy DNA je možné zmapovat populaci vyder bez vyrušování zkoumaných živočichů. Vzorek DNA je získáván z čerstvého trusu sebraného na vybraných lokalitách a na základě analýz lze určit příbuznost a pohlaví jedinců a genetickou různorodost populace. Dosavadní výsledky výzkumu ukázaly, že slovenská meta-populace a populace českorakousko-německá vykazují mírnou rozdílnost v genetické výbavě a pravděpodobně mezi nimi existuje genetická bariéra. Úmrtnost Český nadační fond pro vydru shromažďuje uhynulé jedince vydry říční a analyzuje jednotlivé případy úhynu již od zahájení své činnosti v roce Tato data jsou důležitá pro určení hlavních příčin úhynu vyder v České republice, umožňují navrhnout ochranná opatření a poskytují informace o ohrožujících faktorech. Do současné doby byla shromážděna data týkající se více než stovky jedinců. O uhynulých jedincích je vedena podrobná dokumentace, je určeno pohlaví, přibližný věk a navíc je díky provedeným měřením možné vypočítat index kondice. Od roku 2003 jsou odebírány sterilní vzorky svaloviny a jater na genetické analýzy a tato data budou použita v evropském výzkumném programu koordinovaném skupinou odborníků zabývajících se vydrou při Světovém svazu ochrany přírody (IUCN Otter Specialist Group). Dále jsou odebrány vzorky svaloviny a jater ke zjištění obsahu těžkých kovů a PCB v tělech vyder poskytující cenné informace o stavu znečištění životního prostředí. 10

13 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 vydra říční (Lutra lutra) Studium chování vydry řícní Projekt zahrnuje pozorování a výzkum chování vyder a jejich strategie lovu na čtyřech vybraných lokalitách (na řece a na rybnících). Součástí projektu bude i 24 hodinové pozorování na jedné z nejvíce využívaných lokalit na Staré řece. Pozorování provádí studentka Masarykovy univerzity v Brně. Potravní studie Český nadační fond pro vydru ve spolupráci s Jihočeským rybářským svazem realizuje projekt, který se zabývá potravní ekologií vyder podél pstruhových kapilár. Projekt je součástí diplomové práce studentky z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. sběr vzorků trusu v terénu pobytová znamení vydry říční trus vydry říční 11

14 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru noční infrasnímky pořízené ve spolupráci se švýcarskou TV stanicí MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A AKTIVITY adační fond se cíleně zaměřuje na řešení projektů na území České Nrepubliky. Výzkum a ochranu vydří populace nelze provádět izolovaně, proto má řada projektů přeshraniční nebo mezinárodní dopad a Český nadační fond pro vydru si vyměňuje poznatky a vzájemně koordinuje činnost s mnoha obdobně zaměřenými organizacemi v zahraničí. WWF Rakousko a Ramsar centrum Schrems Dlouhodobá spolupráce s nevládními organizacemi WWF Rakousko a Ramsar Centrum Schrems byla rozšířena realizací projektu Zvýšení kapacity Českého nadačního fondu pro vydru výměnou zkušeností Ramsar Centra a WWF Rakousko. Hlavním cílem projektu je získat zkušenosti a poznatky pro efektivnější prosazování a uplatňování environmentální politiky. Otter Specialist Group). Ředitelka nadačního fondu je členem této skupiny a zastupuje zde Českou republiku. Výsledky výzkumných projektů organizace byly prezentovány na mezinárodní konferenci pořádané ve Frostburgu (USA) pod heslem Vydra ambasadorem ochrany vod. (IX. International Otter Colloquium, červen 2004). WWF Maďarsko Kancelář WWF Maďarsko zorganizovala již čtvrté mezinárodní setkání odborníků zabývajících se problematikou vydry a rybářství, kterého se zúčastnila ředitelka nadačního fondu. Díky účasti na setkání mohl Český nadační fond pro vydru prezentovat své aktivity na mezinárodní úrovni a byly získány nové aktuální informace o situaci v ostatních evropských zemích (Slovensko, Slovinsko, Polsko, Rakousko, Maďarsko). Otter Specialist Group IUCN/SSC Pracovníci naší organizace se účastní práce skupiny odborníků zabývajících se vydrou při Světovém svazu ochrany přírody (IUCN/SSC 12

15 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 FINANČNÍ UZÁVĚRKA A AUDIT ZA ROK 2004 PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY Dotace a granty CZK EUR Město Třeboň Evropská komise Rada Evropy Nadace Partnerství NROS GAČR Lázně Aurora Třeboňská rozvojová o.p.s. Jihočeský kraj Jč. územní svaz ČRS M. Roche M. Pacovská J. Moravcová Celkem POSKYTNUTÉ GRANTY Poskytnuté granty CZK EUR I.kolo ZŠ Hradec n M. - Žimorivce Junák - svaz skautů a skautek ČR, Vysoké Mýto II. kolo IKS, Třeboň SEV Šípek, Č.Krumlov V. Bartuška, Třeboň V. Bartuška, Třeboň Agentura koniklec, Praha Junák - svaz skautů a skautek ČR, Vysoké Mýto Calla - sdružení pro záchranu prostředí, Č. Budějovice Celkem VÝNOSY Výnosy CZK EUR Provozní dotace Přijaté příspěvky Přijaté příspěvky (individuální dárci) tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje služeb Úroky z běžného účtu Ostatní výnosy Celkem výnosy Poznámka: 1 EUR = 30 CZK

16 Výroční zpráva 2004 NÁKLADY Český nadační fond pro vydru Náklady CZK EUR Materiál Výzkum Environmentální výchova Propagace Kancelářské potřeby Pohonné hmoty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Potřeby pro ubytovnu Údržba vozidel Celkem Spotřeba energie Spotřeba - voda Prodané vzdělávací materiály Údržba a opravy Opravy a údržba PC Vozidla Celkem Cestovné Cestovné - výzkum Cestovné - administrativa Celkem Služby Účetnictví Ekologická výchova Poštovné Kancelářské služby Telekomunikace Nájem Semináře, kurzovné Ostatní služby Celkem Reprezentace Mzdové náklady Ředitel Zástupce ředitele Asistent pro P.R. a vzdělávání Ostatní Celkem Sociální a zdravotní pojištění Ředitel Zástupce ředitele Asistent pro P.R. a vzdělávání Ostatní Celkem Odpisy Ostatní výdaje Celkem náklady Hospodářský výsledek (+zisk/-ztráta) Poznámka: 1 EUR = 30 CZK

17 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 AKTIVA a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pořízení Drobný dlouhodobého Pozemky Nemovitost SW Automobily Inventář majetek majetku Celkem Pořizovací cena Zůstatek k 1/1/ Přírůstky Přeúčtování Úbytky Zůstatek k 31/12/ Oprávky Zůstatek k 1/1/ Odpisy Úbytky Zůstatek k 31/12/ Zůst. hodnota k 1/1/ Zůst. hodnota k 31/12/ Zůst. hodnota k 31/12/ ,- CZK ,- EUR b) Finanční majetek Bankovní účet ,- CZK ,- EUR Pokladna ,- CZK 408,- EUR Finanční majetek celkem ,- CZK ,- EUR c) Materiál a zboží na skladě Vzdělávací materiál ,- CZK 3 943,- EUR c) Ostatní aktiva Krátkodobé pohledávky ,- CZK 3 561,- EUR Celkem majetek k 31/12/ ,- CZK ,- EUR PASIVA a) Vlastní zdroje Vlastní jmění ,- CZK 5 972,- EUR Fondy ,- CZK ,- EUR Hospodářský výsledek (zisk) ,- CZK ,- EUR Vlastní zdroje celkem ,- CZK ,- EUR b) Cizí zdroje Závazky k dodavateli ,- CZK 2 549,- EUR Závazky k zaměstnanci ,- CZK 1 696,- EUR Závazky ke státu a institucím SZ a ZP ,-CZK 1 362,- EUR Přechodné účty pasiv ,- CZK 1 318,- EUR Cizí zdroje celkem ,- CZK 6 926,- EUR Celkem pasiva k 31/12/ ,- CZK ,- EUR Poznámka: 1 EUR = 30 CZK 15

18 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru vydra říční (Lutra lutra) PRAVIDLO O OMEZENÍ NÁKLADŮ souladu se Zákonem o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb. V 22 odst.1 bylo stanoveno ve statutu Českého nadačního fondu pro vydru pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu. Podle odstavce 9 statutu nadačního fondu nesmí celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu převýšit 60 % majetku nadačního fondu podle jeho stavu k téhož roku. Majetek Českého nadačního fondu pro vydru k : ,- CZK % Náklady na činnost Českého nadačního fondu pro vydru v roce 2004: ,- CZK...44 % 16

19 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004

20 Český nadační fond pro vydru v roce 2004 podpořili: Ministerstvo životního prostředí Lucemburska Evropská komise Rada Evropy Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Partnerství Město Třeboň Lázně Aurora Třeboň Třeboňská rozvojová o. p. s. Rybářství Třeboň a. s. Tiskárna Java Třeboň Argon systems Třeboň Třeboňské lesy a rybníky s. r. o. Grantová agentura ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Jihočeský kraj Jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu COUNCIL OF EUROPE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG MINISTERE DE L ENVIRONNEMENT CONSEIL DE L'EUROPE FINANCOVÁNO ZE ZDROJŮ EU PHARE PROGRAM DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST MĚSTO TŘEBOŇ Děkujeme ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU PO. BOX 23, Jateční 311, Třeboň, tel.: , http//:www.vydry.org

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva za rok 2007 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 3 Úvodní slovo 4 Finanční zpráva za rok 2007 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2007 5 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Pomoc

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina:

Orgány sdružení: Personální obsazení kanceláře SSEV Pavučina: výroční zpráva 2013 Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Telefon: +420 721 133 108 E-mail: info@pavucina-sev.cz URL: http://pavucina-sev.cz Bankovní spojení: ČSOB, pobočka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.ceskesvycarsko.cz 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA www.ceskesvycarsko.cz Obsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Aktivity v roce 2013 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví...

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002. Koncepce. Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj zakázka č. 80/2002 Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje Přílohy Analýzy současného stavu říjen 2003 SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Seznam nestátních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty- EVVO VIZE : udržitelný rozvoj a zvýšená úroveň enviromentálního vědomí Návrh koncepce EVVO pro Městský úřad Tábor jako obecní úřad a úřad obce s

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. moravskoslezská kulturně ekologická nadace. Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 moravskoslezská kulturně ekologická nadace Tištěno na recyklovaném papíru. VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE VERONICA ZA ROK 2007 Referenční období 1.1.2007 31.12. 2007 Okamžik sestavení výroční

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22

MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010. MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22 Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s.

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

Obsah Slovo úvodem O nás Zlepšování systému veřejných zakázek Transparentnost dotací samospráv Rozšířené hodnocení krajů

Obsah Slovo úvodem O nás Zlepšování systému veřejných zakázek Transparentnost dotací samospráv Rozšířené hodnocení krajů Obsah Slovo úvodem 3 O nás 4 Zlepšování systému veřejných zakázek 7 Transparentnost dotací samospráv 14 Rozšířené hodnocení krajů 15 Protikorupční právní poradna 2.0 15 Prosazování vymahatelnosti protikorupčních

Více

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s.

Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Vědecko-technologický park Ostrava, a. s. Výroční zpráva 212 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady Úvodní slovo předsedy představenstva Poslání společnosti a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA,

CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, CO JE TO KRASEC? partneři, ekologické poradny PORADENSTVÍ otevírací doba a specializace poraden PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, ON-LINE EKOLOGICKÁ PORADNA, PUBLIKACE, AKCE PRO VEŘEJNOST, VÝSTAVY K ZAPŮJČENÍ w w w.

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

Partners for Democratic Change International

Partners for Democratic Change International Partners for Democratic Change International [výroční zpráva] 2012 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. NAŠE ORGANIZACE... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTI PROJEKTY... 5 MDG 15 Rozvojové cíle tisíciletí ve školách... 5

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOU SPRÁVU ČR obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2003 2 Výroční zpráva společnosti za rok 2003 OBSAH Úvodní slovo předsedy správní rady... 4 Úvodní slovo ředitelky...

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více