Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004"

Transkript

1 ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU PO. BOX 23, Jateční 311, Třeboň, tel.: , http//:www.vydry.org 2004

2 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU, TŘEBOŇ 2005 TEXT: M. ROCHE, J. NOVÝ, M.PACOVSKÁ ILUSTRACE NA OBÁLCE: V. ZADRAŽIL FOTO: ARCHIV ORGANIZACE SAZBA: J.NOVÝ TISK: JAVA TŘEBOŇ

3 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 SLOVO ÚVODEM V ážení přátelé, uplynulý rok 2004 byl pro Český nadační fond pro vydru rokem ve znamení mnoha proměn a lze jej označit za téměř obrozenecký. Zahájili jsme realizaci stěžejního projektu vytvoření environmentálního centra Via Natura a ukončili pětiletý již kultovní projekt na výzkum a ochranu vydry financovaný lucemburskou vládou a Radou Evropy. Dále jsme přemístili sídlo nadačního fondu do nově získaného areálu a také jsme zahájili restrukturalizaci organ izace s cílem dosáhnout větší stability a efektivity. Ráda bych poděkovala všem členům správní rady, pracovníkům organizace, dobrovolníkům a příznivcům za jejich obětavou práci a podporu i v nelehkých okamžicích, které minulý rok přinesl. Díky jejich nadšení a pomoci jsme udělali velký kus práce a přispěli tak k ochraně životního prostředí a přírody v jižních Čechách a České republice. Nejlepším úvodem vystihujícím cíle naší organizace jsou slova dlouholetého předsedy správní rady Prof. Zdeňka Veselovského, kterému bych touto cestou chtěla poděkovat za úsilí a pomoc při propagaci ochrany vydry, přírody a životního prostředí: Doufám, že jednou nastane doba, kdy nebudeme věci kolem sebe vyvažovat jen vahou drahých kovů, ale kdy si uvědomíme, že plnohodnotný lidský život závisí na mravních normách a na kráse, kterou dnes většina lidí ve svém okolí přestává vidět. Marcela Roche ředitelka nadačního fondu

4 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru vydra říční (Lutra lutra) POSLÁNÍ A CÍL udováním pozitivního vztahu a zodpovědného přístupu k ochraně přírody a životnímu prostředí chceme Bpřispět k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Vydru říční chápeme jako vlajkový druh a symbol pro ochranu přírody a životního prostředí. Cílem Českého nadačního fondu pro vydru je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a prolomit černobílé vnímání přírody. Hodnoty Český nadační fond pro vydru klade důraz na důvěryhodnost, otevřenost a profesionalitu. Snažíme se o naplnění principů partnerství a spolupráce ve všech sférách naší činnosti. Role nadačního fondu V souladu s naším posláním a cílem chceme podporovat menší organizace působící zejména v regionu jižních Čech a Vysočiny, které mají omezené možnosti k získání prostředků od velkých organizací nebo z fondů Evropské unie. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi, Městem Třeboň a Správou CHKO a BR Třeboňsko chceme koordinovat a iniciovat projekty ekologické výchovy v regionu a dále koordinovat, iniciovat a realizovat prioritní projekty (např. výzkum vydry říční) na místní, národní i mezinárodní úrovni. Pozitivní přístup a zodpovědnost k ochraně přírody a životního prostředí považujeme za nezbytnou součást trvale udržitelného rozvoje společnosti. Propagováním přírody a naplňováním poslání a cíle nadačního fondu chceme přispět k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji regionu. 2

5 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 starosta Třeboně J. Houdek, M. Roche, E. Fernandéz-Galiano, CH.G. Zimmer STRUKTURA NADAČNÍHO FONDU čele nadačního fondu stojí správní rada doplněná poradci, která se schází nejméně Vdvakrát za rok. Nadační fond zastupuje předseda správní rady a v rámci pravomocí i ředitel nadačního fondu. Předseda správní rady Prof. Dr. Zdeněk Veselovský, DrSc. Členové správní rady RNDr. Jan Plesník, CSc. (AOPK ČR) Charles Georges Zimmer (MŽP Lucemburska, do 06/2004) Marcela Houdková (MěÚ Třeboň, od 06/2004) Ing. Václav Hlaváč (AOPK ČR) RNDr. Aleš Toman (AOPK ČR) Michaela Bodner (Ramsar Zentrum Schrems, od 06/2004) Revizor Ing. Václava Lamačová Poradci Dr. Eladio Fernández-Galiano (Rada Evropy) Dr. René Rosoux (expert, Rada Evropy, do 06/2004) RNDr. Miroslav Hátle, CSc. (SCHKO & BR Třeboňsko, do 06/2004) Zaměstnanci Ing. Marcela Roche, ředitelka Dr. Kevin Roche, CSc., koordinátor pro výzkum Ing. Jan Nový, vzdělávací činnost, grantování Ing. Jana Moravcová, rybářství, vzdělávání PhD studenti Mgr. Petra Hájková Diplomanti Markéta Culková Anna Chalupa Marie Pacovská Barbora Zemanová Externí spolupracovníci a dobrovolníci Jana Jandová Jana Oušková Kateřina Poledníková Lukáš Poledník Spolupracující organizace MŽP ČR IKS Třeboň WWF Maďarsko WWF Rakousko Ramsar Zentrum Schrems 3

6 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru budoucí centrum VIA NATURA ROZVOJ ORGANIZACE roce 2004 Český nadační fond pro vydru pokračoval v realizaci několika Vprojektů zaměřených na posílení stability a kapacity organizace a to zejména v oblastech finanční soběstačnosti, marketingu, public relations a fundraisingu. Nadační fond se již v roce 2003 zapojil do programu Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) financovaného z prostředků Evropské unie Phare dvouletým projektem Zvýšení finanční soběstačnosti Českého nadačního fondu pro vydru a využití vydry říční jako symbolu při získávání prostředků pro ochranu přírody v Jižních Čechách. Český nadační fond pro vydru byl v roce 2004 vybrán do 2. kola programu Posílení regionálních nadací a nadačních fondů (nepodpořených z NIF) koordinovaného Nadací Partnerství a Vzdělávací nadací Jana Husa. Součástí tohoto projektu bylo přidělení prostředků na financování vlastních grantových programů, pobídkový grant a příspěvek na rozvoj organizace. Další aktivitou zvyšující kapacitu a přispívající k rozvoji organizace je projekt Increasing the capacity of the COFF through transfer of skills of the Ramsar Centre Schrems and WWF Austria, který je součástí programu Evropské unie Phare 2003 'Environment and enlargement' EUROPEAID/ /D/G/PHA. Zahrnuje rozšíření a prohloubení spolupráce s WWF Rakousko a Ramsar Centre Schrems a vzájemnou výměnu zkušeností. Architektonický návrh od firmy Ateliér

7 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 fotodokumentace z podpopřeného projektu Agentury Koniklec GRANTOVÉ PROGRAMY rantové programy Českého nadačního fondu pro vydru jsou zaměřeny zejména Gna finanční podporu menších nevládních organizací, škol a ekologických center. V roce 2004 byla vypsána dvě kola ve dvou grantových programech. Základní grantový program Cíl programu: Přispět k budování pozitivního vztahu a zodpovědného přístupu k ochraně přírody a životnímu prostředí, které jsou nezbytnou součástí trvale udržitelného rozvoje společnosti. Oblast podpory: Ekovýchovné projekty zaměřené na zvýšení tolerance, respektu a zodpovědnosti společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a prolomení černobílého vnímání přírody. Celkem bylo přijato 9 žádostí, z toho bylo podpořeno 5 projektů, celková částka činila ,- Kč. První grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 4 - počet podpořených projektů: 1 - celková částka: ,- Kč Druhé grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 5 - počet podpořených projektů: 4 - celková částka: ,- Kč Soužití s vydrou Cíl programu: Prolomení hluboce zakořeněného černobílého vnímání predátorů jako škůdců. Oblast podpory: Projekty environmentální výchovy a osvěty zaměřené na problematiku ochrany vydry říční, projekty realizující tématicky zaměřené pobytové akce dobrovolníků, dětí a mládeže seznamující účastníky s problematikou ochrany vydry říční, projekty realizující praktická opatření v ochraně vydry říční. Celkem bylo přijato 8 žádostí, z toho byly podpořeny 4 projekty, celková výše podpory činila ,- Kč. První grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 3 - počet podpořených projektů: 1 - celková částka: ,- Kč Druhé grantové kolo, uzávěrka počet přijatých žádostí: 5 - počet podpořených projektů: 3 - celková částka: ,- Kč 5

8 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru podpořený skautský oddíl Vydří stopa Celkem bylo přijato 17 žádostí (1. kolo 7 žádostí, 2. kolo 10 žádostí), z toho bylo celkem podpořeno 9 projektů (1. kolo 2 projekty, 2. kolo 7 projektů). Celková přerozdělená částka činila ,- Kč (1. kolo ,- Kč, 2. kolo ,- Kč). Přehled příspěvků poskytnutých veřejnými grantovými programy v roce 2004 Název projektu Předkladatel Přiděleno v Kč 1. grantové kolo Základní program Vybudování Naučné stezky ZŠ Hradec n. M.- Žimrovice ,- za školou Soužití s vydrou Vydří stopa 2004 Junák svaz skautů a skautek ČR, ,- středisko Vydří stopa, Vysoké Mýto 2. grantové kolo Základní program Les výukový program IKS, Třeboň ,- Základní program Podpora EVVO SEV Šípek, Český Krumlov ,- Základní program Mladí ochránci přírody V.Bartuška, ZO ČSOP Třeboň ,- Základní program Stránky mladých ornitologů V. Bartuška, Třeboň 9000,- Soužití s vydrou Viděli jste, děti, vydry? Agentura Koniklec, Praha ,- Soužití s vydrou Vydří stopa 2005 Junák svaz skautů a skautek ČR, ,- středisko Vydří stopa, Vysoké Mýto Soužití s vydrou S vydrou do Evropy Calla,sdružení pro záchranu prostředí, ,- České Budějovice 6

9 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 M. Vlašín a M. Roche při natáčení TV pořadu Hra na zelenou VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÁ ČINNOST eský nadační fond pro vydru chce přispět vzdělávací a informační Ččinností ke zvýšení tolerance, respektu a zodpovědnosti společnosti vůči životnímu prostředí. Na příkladu vydry říční jsou veřejnosti prezentovány ekologické principy a problémy ochrany přírody a životního prostředí. Vzdělávací a návštěvnické centrum VIA NATURA Připravujeme projekt vybudování vzdělávacího a návštěvnického centra Via Natura zaměřeného na ekologickou výchovu a propagaci šetrné turistiky. Mottem střediska je Výchova a vzdělávání k ochraně životního prostředí a propagace přírody jako součást udržitelného rozvoje regionu. Stěžejními aktivitami plánovaného centra jsou: environmentální výchova a vzdělávání, podpora ekoturismu, stanice pro handicapované živočichy, výzkum a praktická ochrana přírody. Objekt zvolený pro vzdělávací a návštěvnické centrum VIA NATURA byl postaven v roce 1907 a do roku 2000 sloužil jako malá místní jatka. V prosinci 2003 se za finanční podpory Města Třeboň podařilo odkoupit tento areál od soukromé společnosti. Ačkoliv jsou nutné poměrně rozsáhlé stavební úpravy (rekonstrukce proběhly v letech 1941 a 1997), budovy jsou v relativně dobrém stavu a splňují většinu požadavků pro plánované vzdělávací a návštěvnické centrum. Vydra - tajemná dáma vod a mokřadů V roce 2001 byl vytvořen soubor 12 panelů, které ukazují život vydry říční a její ochranu a soubor 8 nástěnných panelů informujících o Ramsarské konvenci. Tato putovní výstava měla svou premiéru u příležitosti Světového dne mokřadů v únoru O její úspěšnosti svědčí nejen trvalé instalace v pražské ZOO, Turnerově chatě na řece Vydře v CHKO a NP Šumava a Stanici ochrany fauny v Pavlově, ale i počet návštěvníků (asi návštěvníků), kteří v letech 2002 až 2004 navštívili výstavu na 29 místech České republiky, z toho v roce 2004 byla výstava prezentována v 6 různých městech. Environmentální výchova a osvěta na území CHKO a BR Třeboňsko Český nadační fond pro vydru se ve spolupráci se Správou CHKO a BR podílí na environmentální 7

10 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru výchově na Třeboňsku. Společně jsou připravovány výukové programy pro žáky základních škol na terénní stanici. Již od roku 1999 se Český nadační fond pro vydru každoročně účastní příprav Dne země v Třeboni. Pro děti jsou připraveny soutěže a hry s environmentální tematikou, na náměstí probíhá ekojarmark s ekologickými produkty, promítají se filmy zaměřené na ekologii a jsou pořádány další aktivity a výlety v okolí Třeboně. Vydra a rybářství S vývojem rybářství a rybníkářství je u nás spojené velké a soustavné pronásledování vyder. Vydra říční (Lutra lutra) je určitou částí veřejnosti stále vnímána negativně a vyskytují se i případy poměrně krutého zabíjení tohoto chráněného živočicha. Český nadační fond pro vydru usiluje vzděláváním a poskytováním informací o zmírnění a změnu těchto negativních a nepřátelských postojů vůči vydře. Ke zmírnění napětí mezi zájmy chovatelů ryb a zájmy ochrany přírody a také ve snaze omezit nelegální pronásledování vyder byl v roce 2000 schválen zákon č. 115/2000 Sb. (Zákon o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy). Stát tímto přebírá odpovědnost za některé chráněné druhy a umožňuje kompenzace ztrát způsobených např. predací vydry. Již od počátku platnosti tohoto zákona provádíme šetření, poskytujeme konzultace a zpracováváme odborné posudky jak pro drobné vlastníky rybníků tak pro velké rybářské společnosti i místní organizace Českého rybářského svazu převážně v Jihočeském kraji a na Vysočině. Doporučujeme preventivní opatření, která mohou vést ke snížení predace vydry na komerčních rybách, zvláště pak na malých rybnících. V roce 2004 jsme vypracovali 94 odborných posudků a od počátku platnosti zmiňovaného zákona celkem 298 posudků (viz tabulka). Na základě těchto posudků byla v letech vyplacena náhrada škody Kč. Problematika řešení škod způsobených vydrou na rybích obsádkách je důležitou součástí plánu péče zpracovávaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Zástupce nadačního fondu je členem pracovní skupiny a poradního sboru pro přípravu a realizaci tohoto plánu péče. V rámci mezinárodní spolupráce s jinými organizacemi a zapojení do činnosti skupiny odborníků zabývajících se vydrou při Světovém svazu ochrany přírody (IUCN SSC Otter Specialist Group) se zástupce nadačního fondu intenzivně věnuje mimo jiné i tématu vydry říční a rybářství. Jedná se zde zejména o vzájemnou výměnu zkušeností, poznatků a snahu nalézt řešení někdy problematického soužití tohoto živočicha a rybářských aktivit. Počet odborných posudků na škody způsobené vydrou zpracovaných v letech 2000 až 2004 kategorie \ rok Celkem Rybářství Sportovní rybáři Soukromí vlastníci Celkem

11 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 Pohled do nitra části expozice Třeboňsko - krajina a lidé Trvalá expozice Třeboňsko - krajina a lidé Cílem projektu bylo vybudovat v Třeboni trvalou expozici a informační centrum seznamující návštěvníky města s přírodním a kulturním bohatství regionu. Český nadační fond pro vydru se na tomto projektu podílel společně se Správou CHKO a BR Třeboňsko a Městem Třeboň. Expozice v nově rekonstruovaných prostorách státního zámku Třeboň poskytuje návštěvníkům možnost seznámit se zajímavou a moderní formou s minulostí a současností Třeboňska, krajiny po staletí modelované činností člověka. Doplňková zařízení expozice využívající moderní informační technologie zvyšují atraktivnost pro laickou i odbornou veřejnost a rozšiřují možnosti osvěty a propagace kulturního a přírodního dědictví. Expozici slavnostně otevřel u příležitosti oslav Dne Země v dubnu 2004 bývalý prezident České republiky Václav Havel. Realizace trvalé expozice byla mimo jiné také finančně podpořena lucemburskou vládou. Starosta Třeboně J. Houdek a V Havel V Havel otevírá expozici (vzadu M. Roche) 9

12 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru otisk šlépěje vydry říční VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ AKTIVITY eský nadační fond pro vydru realizuje vlastní vědecké a výzkumné projekty, Čpodporuje finančně a materiálně některé programy a rovněž se věnuje vedení diplomových a disertačních prací. DNA analýzy Tento výzkumný projekt byl zahájen v roce Jeho cílem je odhadnout velikost a strukturu populace vyder pomocí genetické analýzy na dvou vybraných lokalitách - rybníkářská oblast (CHKO a BR Třeboňsko) a horská oblast (Národní park Slovenský ráj). Výhodou této metody je, že pomocí analýzy DNA je možné zmapovat populaci vyder bez vyrušování zkoumaných živočichů. Vzorek DNA je získáván z čerstvého trusu sebraného na vybraných lokalitách a na základě analýz lze určit příbuznost a pohlaví jedinců a genetickou různorodost populace. Dosavadní výsledky výzkumu ukázaly, že slovenská meta-populace a populace českorakousko-německá vykazují mírnou rozdílnost v genetické výbavě a pravděpodobně mezi nimi existuje genetická bariéra. Úmrtnost Český nadační fond pro vydru shromažďuje uhynulé jedince vydry říční a analyzuje jednotlivé případy úhynu již od zahájení své činnosti v roce Tato data jsou důležitá pro určení hlavních příčin úhynu vyder v České republice, umožňují navrhnout ochranná opatření a poskytují informace o ohrožujících faktorech. Do současné doby byla shromážděna data týkající se více než stovky jedinců. O uhynulých jedincích je vedena podrobná dokumentace, je určeno pohlaví, přibližný věk a navíc je díky provedeným měřením možné vypočítat index kondice. Od roku 2003 jsou odebírány sterilní vzorky svaloviny a jater na genetické analýzy a tato data budou použita v evropském výzkumném programu koordinovaném skupinou odborníků zabývajících se vydrou při Světovém svazu ochrany přírody (IUCN Otter Specialist Group). Dále jsou odebrány vzorky svaloviny a jater ke zjištění obsahu těžkých kovů a PCB v tělech vyder poskytující cenné informace o stavu znečištění životního prostředí. 10

13 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 vydra říční (Lutra lutra) Studium chování vydry řícní Projekt zahrnuje pozorování a výzkum chování vyder a jejich strategie lovu na čtyřech vybraných lokalitách (na řece a na rybnících). Součástí projektu bude i 24 hodinové pozorování na jedné z nejvíce využívaných lokalit na Staré řece. Pozorování provádí studentka Masarykovy univerzity v Brně. Potravní studie Český nadační fond pro vydru ve spolupráci s Jihočeským rybářským svazem realizuje projekt, který se zabývá potravní ekologií vyder podél pstruhových kapilár. Projekt je součástí diplomové práce studentky z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. sběr vzorků trusu v terénu pobytová znamení vydry říční trus vydry říční 11

14 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru noční infrasnímky pořízené ve spolupráci se švýcarskou TV stanicí MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A AKTIVITY adační fond se cíleně zaměřuje na řešení projektů na území České Nrepubliky. Výzkum a ochranu vydří populace nelze provádět izolovaně, proto má řada projektů přeshraniční nebo mezinárodní dopad a Český nadační fond pro vydru si vyměňuje poznatky a vzájemně koordinuje činnost s mnoha obdobně zaměřenými organizacemi v zahraničí. WWF Rakousko a Ramsar centrum Schrems Dlouhodobá spolupráce s nevládními organizacemi WWF Rakousko a Ramsar Centrum Schrems byla rozšířena realizací projektu Zvýšení kapacity Českého nadačního fondu pro vydru výměnou zkušeností Ramsar Centra a WWF Rakousko. Hlavním cílem projektu je získat zkušenosti a poznatky pro efektivnější prosazování a uplatňování environmentální politiky. Otter Specialist Group). Ředitelka nadačního fondu je členem této skupiny a zastupuje zde Českou republiku. Výsledky výzkumných projektů organizace byly prezentovány na mezinárodní konferenci pořádané ve Frostburgu (USA) pod heslem Vydra ambasadorem ochrany vod. (IX. International Otter Colloquium, červen 2004). WWF Maďarsko Kancelář WWF Maďarsko zorganizovala již čtvrté mezinárodní setkání odborníků zabývajících se problematikou vydry a rybářství, kterého se zúčastnila ředitelka nadačního fondu. Díky účasti na setkání mohl Český nadační fond pro vydru prezentovat své aktivity na mezinárodní úrovni a byly získány nové aktuální informace o situaci v ostatních evropských zemích (Slovensko, Slovinsko, Polsko, Rakousko, Maďarsko). Otter Specialist Group IUCN/SSC Pracovníci naší organizace se účastní práce skupiny odborníků zabývajících se vydrou při Světovém svazu ochrany přírody (IUCN/SSC 12

15 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 FINANČNÍ UZÁVĚRKA A AUDIT ZA ROK 2004 PŘIJATÉ DOTACE A GRANTY Dotace a granty CZK EUR Město Třeboň Evropská komise Rada Evropy Nadace Partnerství NROS GAČR Lázně Aurora Třeboňská rozvojová o.p.s. Jihočeský kraj Jč. územní svaz ČRS M. Roche M. Pacovská J. Moravcová Celkem POSKYTNUTÉ GRANTY Poskytnuté granty CZK EUR I.kolo ZŠ Hradec n M. - Žimorivce Junák - svaz skautů a skautek ČR, Vysoké Mýto II. kolo IKS, Třeboň SEV Šípek, Č.Krumlov V. Bartuška, Třeboň V. Bartuška, Třeboň Agentura koniklec, Praha Junák - svaz skautů a skautek ČR, Vysoké Mýto Calla - sdružení pro záchranu prostředí, Č. Budějovice Celkem VÝNOSY Výnosy CZK EUR Provozní dotace Přijaté příspěvky Přijaté příspěvky (individuální dárci) tržby z prodeje zboží Tržby z prodeje služeb Úroky z běžného účtu Ostatní výnosy Celkem výnosy Poznámka: 1 EUR = 30 CZK

16 Výroční zpráva 2004 NÁKLADY Český nadační fond pro vydru Náklady CZK EUR Materiál Výzkum Environmentální výchova Propagace Kancelářské potřeby Pohonné hmoty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Potřeby pro ubytovnu Údržba vozidel Celkem Spotřeba energie Spotřeba - voda Prodané vzdělávací materiály Údržba a opravy Opravy a údržba PC Vozidla Celkem Cestovné Cestovné - výzkum Cestovné - administrativa Celkem Služby Účetnictví Ekologická výchova Poštovné Kancelářské služby Telekomunikace Nájem Semináře, kurzovné Ostatní služby Celkem Reprezentace Mzdové náklady Ředitel Zástupce ředitele Asistent pro P.R. a vzdělávání Ostatní Celkem Sociální a zdravotní pojištění Ředitel Zástupce ředitele Asistent pro P.R. a vzdělávání Ostatní Celkem Odpisy Ostatní výdaje Celkem náklady Hospodářský výsledek (+zisk/-ztráta) Poznámka: 1 EUR = 30 CZK

17 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004 AKTIVA a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pořízení Drobný dlouhodobého Pozemky Nemovitost SW Automobily Inventář majetek majetku Celkem Pořizovací cena Zůstatek k 1/1/ Přírůstky Přeúčtování Úbytky Zůstatek k 31/12/ Oprávky Zůstatek k 1/1/ Odpisy Úbytky Zůstatek k 31/12/ Zůst. hodnota k 1/1/ Zůst. hodnota k 31/12/ Zůst. hodnota k 31/12/ ,- CZK ,- EUR b) Finanční majetek Bankovní účet ,- CZK ,- EUR Pokladna ,- CZK 408,- EUR Finanční majetek celkem ,- CZK ,- EUR c) Materiál a zboží na skladě Vzdělávací materiál ,- CZK 3 943,- EUR c) Ostatní aktiva Krátkodobé pohledávky ,- CZK 3 561,- EUR Celkem majetek k 31/12/ ,- CZK ,- EUR PASIVA a) Vlastní zdroje Vlastní jmění ,- CZK 5 972,- EUR Fondy ,- CZK ,- EUR Hospodářský výsledek (zisk) ,- CZK ,- EUR Vlastní zdroje celkem ,- CZK ,- EUR b) Cizí zdroje Závazky k dodavateli ,- CZK 2 549,- EUR Závazky k zaměstnanci ,- CZK 1 696,- EUR Závazky ke státu a institucím SZ a ZP ,-CZK 1 362,- EUR Přechodné účty pasiv ,- CZK 1 318,- EUR Cizí zdroje celkem ,- CZK 6 926,- EUR Celkem pasiva k 31/12/ ,- CZK ,- EUR Poznámka: 1 EUR = 30 CZK 15

18 Výroční zpráva 2004 Český nadační fond pro vydru vydra říční (Lutra lutra) PRAVIDLO O OMEZENÍ NÁKLADŮ souladu se Zákonem o nadacích a nadačních fondech č.227/1997 Sb. V 22 odst.1 bylo stanoveno ve statutu Českého nadačního fondu pro vydru pravidlo pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu. Podle odstavce 9 statutu nadačního fondu nesmí celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu převýšit 60 % majetku nadačního fondu podle jeho stavu k téhož roku. Majetek Českého nadačního fondu pro vydru k : ,- CZK % Náklady na činnost Českého nadačního fondu pro vydru v roce 2004: ,- CZK...44 % 16

19 Český nadační fond pro vydru Výroční zpráva 2004

20 Český nadační fond pro vydru v roce 2004 podpořili: Ministerstvo životního prostředí Lucemburska Evropská komise Rada Evropy Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace Partnerství Město Třeboň Lázně Aurora Třeboň Třeboňská rozvojová o. p. s. Rybářství Třeboň a. s. Tiskárna Java Třeboň Argon systems Třeboň Třeboňské lesy a rybníky s. r. o. Grantová agentura ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Jihočeský kraj Jihočeský územní svaz Českého rybářského svazu COUNCIL OF EUROPE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG MINISTERE DE L ENVIRONNEMENT CONSEIL DE L'EUROPE FINANCOVÁNO ZE ZDROJŮ EU PHARE PROGRAM DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST MĚSTO TŘEBOŇ Děkujeme ČESKÝ NADAČNÍ FOND PRO VYDRU PO. BOX 23, Jateční 311, Třeboň, tel.: , http//:www.vydry.org

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky...

ROZVAHA A K T I V A +42 +36 +42 +36 +42 +36 +42 +36. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1342015 Podací číslo: 1611283852 Heslo zjištění stavu: ec1152f0 Stav podání: vyřízeno 31 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Liberec za rok 2012 818 429,05 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 650,00 výnos z poplatků za přeregistraci lékařů 602002 Prezentace firem, reklama

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Hospodářská zpráva ČRDM za rok 2001

Hospodářská zpráva ČRDM za rok 2001 Hospodářská zpráva ČRDM za rok 2001 I. Úvod ČRDM byla založena v roce 1998. Právní subjektivitu získala 23. června 1998, účet zřídila u peněžního ústavu UNIVERSAL BANKA, a.s., dne 24. června 1998. Po odebrání

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

prof. RNDr. Emanuel Svoboda prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Ve složení správní rady a dozorčí rady společnosti nedošlo k žádným změnám.

prof. RNDr. Emanuel Svoboda prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. Ve složení správní rady a dozorčí rady společnosti nedošlo k žádným změnám. Výroční zpráva Comenium o.p.s. rok 2012 1. Poslání a cíle Naším kontinuálním posláním je plnění níže uvedených činností, jež jsou zakotveny v zakládací listině společnosti Comenium o.p.s. - Řešení a podpora

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2011 Slovo ředitele Rok 2011 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti, který se prohloubil tím, že jsme nedostali dotace od MŠMT ČR a nemáme je ani na

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012

Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Kladno za rok 2012 761 111,38 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 2881,39 přeregistracelékařů,telefon pře)čtovaný OSK,použití kanc.techniky pro

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova Environmentální výchova Environmental education Environmentální výchova Ekologická výchova Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta EVVO x ekologie, ochrana přírody, ochrana životního prostředí Ekologickou

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě.

Motto: Pomáhat lidem, pomáhat přírodě. Poslání organizace Šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem a pomáhat jejich uvádění do života. S vědomím naléhavosti globálních

Více

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012

Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období. Konference 20.9.2012 Pohled neziskového sektoru na přeshraniční spolupráci v novém programovacím období Konference 20.9.2012 ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JMK ANNO JMK Zájmové sdružení právnických osob založené

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2011 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5

Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT... 5 Obsah: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ... 2 II. ÚČETNÍ POSTUPY... 3 III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE

Více

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 Strana 1 (celkem 11) Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 1. Koordinace aktivit s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji 1.1. Pravidelná jednání

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2010 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011

Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 Výnosy Rozbor hospodaření OS ČLK Tábor za rok 2011 549 191,62 celkem Výnosové účty Částka Rozbor účtu 602001 Ostatní výnosy 79651,00 76471 podíl OSK Tábor na tel.popl., na mzd.nákl.prac.a režii spol.sekret,2500kopírování,630

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s.

POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. v ý r o č n í z p r á v a 2014 POSLÁNÍ HUMANITAS-PROFES, o.p.s. HUMANITAS PROFES, o.p.s. byla transformována v prosinci 1998 z nadace stejného názvu na obecně prospěšnou společnost a bez prodlení navázala

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení Madio VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 Obsah Obsah... 2 Úvodem... 3 Hlavní události v roce... 3 Preventivní programy... 4 Áčko... 4 Finance... 5 Poděkování... 6 Kontakty... 7 2 Úvodem Vážení čtenáři,

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz

ZPRÁVA O ČINNOSTI. občanského sdružení, ENVIC. www.envic.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení, ENVIC 2007 www.envic.cz Občanské sdružení ENVIC Organizace byla založena 3.9. 2003. Činnost začala vyvíjet v souvislosti s přípravou projektu ENVIC Environmentální

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více