Databáze projektů na Třeboňsku a v rakouském příhraničí s potenciálem pro přeshraniční realizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Databáze projektů na Třeboňsku a v rakouském příhraničí s potenciálem pro přeshraniční realizaci"

Transkript

1 Databáze projektů na Třeboňsku a v rakouském příhraničí s potenciálem pro přeshraniční realizaci Zadavatel: Třeboňská rozvojová o.p.s. V rámci projektu: Rozvoj centra pro přeshraniční spolupráci Třeboňsko Waldviertel, M00038 Zpracovatel: KP projekt s.r.o. České Budějovice 12 / 2008

2 Zadavatel: Zpracovatel:

3 OBSAH: 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA TŘEBOŇSKA Třeboňsko Oblast Vitorazska CHKO Třeboňsko Obyvatelstvo, demografický vývoj, společenský život Školství a vědecký výzkum TŘEBOŇ Partnerské město Schrems - Rakousko CHARAKTERISTIKA REGIONU WALDVIERTEL FONDY EVROPSKÉ UNIE Historie využívání evropských fondů v České republice Současná situace využívání fondů Evropské unie v České republice Další využívané Strukturální fondy EU: AKCE REALIZOVANÉ NA TŘEBOŇSKU S POTENCIÁLEM PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI Oblast kultury a vzdělávání Rybářské slavnosti Lázeňská Třeboň Čochtanova Třeboň Třeboňská nocturna Třeboňský divadelní festival AniFest Pivní slavnosti Okolo Třeboně Meadow Session 2009, Festival hudebního mládí a Festival folklórních souborů Lužnická nota Ryba roku Pohádkový Chlum Vodnické slavnosti Velikonoční galakoncert, Operety a muzikály Novohradská číše Novohradské znění Ekofilm Ekologická výchova- EVVO- terénní kurzy ekologické výchovy Oblast sportu a motorismu Vitorazská jízda Hojnovodská zlatá lyže, Dobrovodská šlapka, Dětské cyklozávody, Dětská miniolympiáda Veterán muzeum Jílovice Aktivity Impulsního přeshraničního centra České Velenice AKCE REALIZOVANÉ V REGIONU WALDVIERTEL S POTENCIÁLEM PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI... 38

4 7.1. Oblast kultury a vzdělání Schönberger Bauernmarkt Bierkirtag Donaufestival Wachaufilm Festival Viertelfestival Niederösterreich Zeitreise ins Mittelalter Mittelalterfest Heidenreichstein Szene bunte Wähne Allegro Vivo Divadlo na hradbách TAM Folkový klub Igel Rybářský svátek Opern Air Gars Bramborové slavnosti Mezinárodní hudební festival v Grafenegg Grenzenloser rock Rock bez hranic Zámecké slavnostní hry Langenlois Rapsblütenfest Kultur grenzenlos Kultura bez hranic Schloss Weitra Festival Knödel Kirtag Oblast sportu a motorismu Muzeum motorek v Eggenburgu Oldtimer Traktorrennen Grenzüberschreitende Schlittenhunde Wagenrennen Friedensradsternfahrt NEZISKOVÉ ORGANIZACE V TŘEBONI S POTENCIÁLEM PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI Třeboňský dámský klub Český svaz chovatelů Kynologická organizace Agility Třeboň Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík Český nadační fond pro vydru Pěvecký sbor Pěslav Ozvěna Třeboň Square dance club Třeboň Dancing Carps Oblastní charita Třeboň Český svaz ochránců přírody Třeboň Třeboňský lázeňský symfonický orchestr Třeboňští pištci Svaz důchodců ČR ZO Třeboň Klub Mája Třeboň Sbor dobrovolných hasičů Třeboň ENKI o.p.s Divadelní spolek Kajetán Třeboň Český zahrádkářský svaz, ZO Třeboň... 65

5 8.18. Spolek přátel Třeboně Česká křesťanská akademie Kynologický klub Třeboň č Asociace TOM - Zálesáci Třeboň Junák - svaz skautů a skautek ČR, chlapecký oddíl Wanydlaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2. chlapecký oddíl Rackové Taekwon-do ITF Spolek třeboňského loutkového divadla Sbor dobrovolných hasičů Branná u Třeboně Lesní mravenec o.p.s Český svaz včelařů, ZO Třeboň Třeboňské podzámčí o.p.s Společnost Rožmberk o.p.s Sdružená obec Baráčníků Vitoraz Třeboň Český rybářský svaz, místní organizace Třeboň Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s MOŽNOSTI PROJEKTŮ DO BUDOUCNOSTI. POTENCIÁL TŘEBOŇSKA Oblast cestovního ruchu a kultura, transfer know - how a vzdělávání Cyklostezky, pěší turistika, vodní sporty Ubytování a gastronomie Kultura ( hudba, divadlo, výtvarné umění atd.) Rybníkářství a ochrana přírody Vzdělávání Volnočasové a zájmové aktivity apod Cestovní ruch Lázeňství Oblast sportu a motorismu Příloha č. 1 :... 79

6 1. ÚVOD Tato studie má za cíl zmapovat potenciál pro přeshraniční spolupráci Třeboňska a regionu Waldviertel. Její součástí jsou jak probíhající aktivity v obou oblastech, tak i návrhy možných nových aktivit a variant pro přeshraniční spolupráci a projekty. Ke zmapování sloužily webové stránky obcí, měst, regionů, informační center, informačních portálů, konkrétních kulturních institucí, zájmových organizací či přímo daných aktivit. 2. CHARAKTERISTIKA TŘEBOŇSKA 2.1. Třeboňsko Území Třeboňska leží v typické jihočeské krajině, jejímž charakteristickým prvkem je Třeboňská pánev, která díky svému charakteru zaujímá v jižních Čechách zvláštní místo. Město Třeboň leží uprostřed této pánve. Místní mírně zvlněná krajina s množstvím lesů a rašelinišť je proložena velkým počtem rybníků. Na více než polovině Třeboňské pánve byla vyhlášena v roce 1979 Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Rozloha CHKO Třeboňsko je přibližně 700 km². Necelá polovina oblasti je pokryta lesy. Zbytek tvoří tzv. kulturní krajina, tj. pole, louky, sídla a komunikace. Celé území Třeboňska je spojeno s dlouhodobou tradicí stavby rybníků, které jsou určené pro chov sladkovodních ryb, ale mají i řadu dalších funkcí. Zvláště v okolí Třeboně podmínila stavba rybníků ekonomické využití jinak nehostinné zamokřené krajiny. V minulých staletích, ale i v moderní historii je nezastupitelná retenční funkce rybníků při povodňových situacích. Nejdůležitější a světově známý fenomén Třeboňska je Třeboňská rybniční soustava, jejíž některé části pocházejí ze středověku. Zlatá stoka je umělý kanál dlouhý 48 km, který slouží k napájení soustavy velkých rybníků na Třeboňsku (Opatovický, Svět, Káňov, Velký Tisý, Koclířov, Dvořiště, Záblatský, Bošilecký, Švarcenberk a Horusický). Celkem je na Zlatou stoku napojeno cca ha rybničních ploch (57 rybníků). V letech ji začal budovat známý rožmberský rybníkář Štěpánek Netolický. Ve své době představovala mistrovské dílo vodního stavitelství a byla vůbec prvním významným umělým vodním tokem v Čechách.

7 Pro nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO, která je v současné době připravována, jsou z tohoto rybníkářského dědictví vybrány jeho nejvýznamnější a stavebně nejobdivuhodnější části. Vedle rybníků a jejich spojovacích kanálů, je významným přírodním vodním prvkem krajiny řeka Lužnice. Pramení na rakouském území a poblíž města Týn nad Vltavou se vlévá do Vltavy. Cyklostezky linoucí se podél rybníků jsou hojně navštěvovány turisty z celé země, ale i těmi ze zahraničí. Díky mnoha obcím, které si udržují svou historickou podobu a atmosféru, se Třeboňsko jistě právem řadí mezi nejkrásnější oblasti Čech. Největším lákadlem ale zůstává historicky významná a stálé okouzlující Třeboň. Historie tohoto města sahá až do 12. století a je spojena s takovými jmény jako je Jakub Krčín nebo Petr Vok. V současnosti je Třeboň městem kultury a živého cestovního ruchu. Různorodé kulturní, společenské a vzdělávací akce jsou na denním pořádku města již po několik let. Nejsilnější ekonomický potenciál na Třeboňsku má lázeňství. Ostatní průmyslové obory pravděpodobně nikdy nebudou profilujícím prvkem mikroregionu. Z těchto důvodů je nejvýše nutné využít potenciálu krajiny se zachovalou přírodou, kulturními a historickými památkami, tradicemi a dostupným lidským potenciálem ke zvýšení turistické atraktivity a hlavně ekonomické efektivity cestovního ruchu na Třeboňsku. Silný potenciál cestovního ruchu si místní lidé uvědomují a začínají vznikat první pokusy o využití produktů agroturistiky, hipoturistiky a ostatních forem cestovního ruchu, včetně využití kulturních projektů. Mezi další významné ekonomické aktivity na Třeboňsku patří zemědělství, lesnictví, těžba štěrkopísku, rašeliny a lehký průmysl (dřevozpracující, výroba stavebních hmot, textilní, sklářský, pivovarnický). Ze zpracovatelských odvětví bylo a je na Třeboňsku tradiční pivovarnictví (pivovar Regent Třeboň), sklářská výroba (Sklárny Chlum u Třeboně), zpracování dřeva (např. pila Kodavo Halámky), v posledních desetiletích se přidala textilní výroba (Otavan Třeboň) a výroba prefabrikátů a stavebních hmot (Calofrig Borovany, Nová Ves nad Lužnicí, Sloupárna Majdalena.). Existuje zde i řemeslná lidová výroba (keramika - Jihotvar Klikov, hračky - Jas Stráž nad Nežárkou). Významným odvětvím místní ekonomiky se stává turistický ruch a tradiční lázeňství (Bertiny lázně a lázně Aurora v Třeboni).

8 Objevují se také menší podniky jiných odvětví poskytující pracovní příležitosti lidem uvolňovaným z primárního sektoru (např. elektromontážní závody Lexa Hamr, Moeller- Elektrotechnika Suchdol nad Lužnicí) Oblast Vitorazska Vitorazsko je geomorfologicky součástí Třeboňské pánve s přirozenou osou území, řekou Lužnicí. Směrem jižním a východním je mikroregion ohraničen státní hranicí s Rakouskem, západním a severním směrem je ohraničen pouze hranicemi katastrů členských obcí a nemá přirozené hranice. Kromě katastrálního území Českých Velenic a části k.ú. Nové Vsi nad Lužnicí leží mikroregion v CHKO Třeboňsko. Přirozeným střediskem mikroregionu je město České Velenice, ležící na hranicích s Rakouskem. Skutečnost, že České Velenice tvořily v minulosti jedno město s rakouským Gmündem, se i dnes projevuje v čilé mezinárodní spolupráci. Důkazem tohoto tvrzení je i rychle rostoucí hospodářský a technologický park v Českých Velenicích, kde sídlí mnoho českých i rakouských firem CHKO Třeboňsko CHKO Třeboňsko byla vyhlášena v roce O dva roky dříve bylo toto území zařazeno mezi biosférické rezervace UNESCO. Rozkládá se na ploše 700 km² v jižní části České republiky. Ve srovnání s většinou chráněných území světa má Třeboňsko zcela odlišný charakter. Nereprezentuje původní, člověkem minimálně narušenou krajinu, ale naopak je krajinou z velké části přetvořenou. Na místě původních souvislých lesů a močálů vznikla během staletí unikátní mozaika rybníků, lesů, rašelinišť, vodních toků, luk i polních kultur a lidských sídel. Třeboňsko je ukázkou koexistence prosperujícího hospodaření s přírodou. Díky diverzitě biotopů, původních i umělých, patrně nikde jinde ve střední Evropě nenajdeme takové množství druhů soustředěné na tak malé ploše jako zde. Nejcennější části tohoto území jsou chráněny v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, případně formou národní přírodní památky či přírodní památky. Část Třeboňska, tzv. Třeboňské rybníky, je od roku 1991 zahrnuta mezi mezinárodně významné mokřady chráněné Ramsarskou konvencí. Od roku 1993 chrání tato konvence i další významné části Třeboňska Třeboňská rašeliniště. Z hlediska přírodovědného je zdejší krajina pozoruhodná především svou bohatostí rostlinstva, které tvoří dominantní složky krajiny. K nejcennějším biotopům patří rozsáhlá přechodná rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy a na ně vázanou faunou bezobratlých. Neméně cennými prvky jsou rozsáhlé rybniční soustavy s výskyty vzácných druhů fauny a flóry.

9 Cílem Správy CHKO je kromě vlastního výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny také ovlivňovat místní rozvoj v žádoucím směru slučitelném s posláním oblasti (rozvoj agroturistiky a dalších forem "měkkého" cestovního ruchu, lázeňství, zhodnocení místních surovin, nezatěžující drobná průmyslová výroba, tradiční zemědělství). Je žádoucí zachovat do budoucna Třeboňsko jako model trvale udržitelného využívání krajiny, což je i jedním z důvodů vyhlášení CHKO a BR.

10 2.4. Obyvatelstvo, demografický vývoj, společenský život Hustotou osídlení se oblast Třeboňska v rámci celého kraje řadí k podprůměrným, více než polovina obyvatel žije v několika menších městech. Život v oblasti a možnosti ekonomického rozvoje jsou z velké míry ovlivňovány přítomností CHKO Třeboňsko. Na jednu stranu jsou to omezení plynoucí z ochrany přírody, na druhou stranu má ovšem území velký potenciál jako významná rekreační oblast. Výrazně nízká je v oblasti pouze průměrná hrubá mzda, ostatní ukazatele nedosahují výrazných extrémů. V regionu je nepříznivá věková struktura populace a také poslední roky dochází ke snižování počtu obyvatel ve většině malých obcí přirozenou cestou (tzn. nízká porodnost a vyšší úmrtnost). Počet obyvatel na Třeboňsku v porovnání s rokem 2001 mírně stoupl. Lze konstatovat, že se v rámci oblasti nepříznivě mění věková skladba obyvatelstva. Někteří lidé, kteří využívali domy a chalupy v menších obcích jako rekreační objekty a dostali se do důchodového věku, se nyní hlásí na Třeboňsku k trvalému pobytu. Rozloha 538 km² Počet obyvatel ( ) Hustota obyvatel na 1 km² (průměr ČR) 47 (130) Počet obcí ( ) 25 Města Třeboň České Velenice, Lomnice nad Lužnicí, Třeboň obyvatel Sběr dat Školství a vědecký výzkum Na území regionu Třeboňska se nachází poměrně bohatá síť školských a vědeckých zařízení. Střední a odborné školství zde zastupují: ISŠ oděvní, Gymnázium Třeboň, Obchodní akademie Třeboň, ISŠ České Velenice, Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína a SOU zemědělské v Třeboni. Třeboňsko je v souladu s funkcí biosférické rezervace tradičním předmětem zájmu vědeckého výzkumu a je intenzivně zapojeno do mezinárodní spolupráce. Je zde prováděn základní i aplikovaný výzkum, množství monitorovacích aktivit i praktická výuka v řadě oborů

11 především biologických věd. Přispívá k tomu zejména existence třeboňských poboček dvou výzkumných ústavů Akademie věd ČR (Botanický ústav AVČR a Mikrobiologický ústav AVČR), kde mají svá pracoviště také studenti Jihočeské univerzity. Komplexní ekologický výzkum Třeboňska, prováděný od 60. let Botanickým ústavem mimo jiné i v rámci mezinárodních programů (IBP, MAB UNESCO), stál u zrodu biosférické rezervace a podílel se na přípravě odborných podkladů pro vyhlášení CHKO. Integrované ekologické projekty a dílčí výzkumy byly a stále jsou zaměřeny především na mokřadní ekosystémy Třeboňska (Mokré louky u Třeboně, Horní Lužnice, rybniční ekosystémy, rašeliniště). V posledním období se Třeboňsko oficiálně stalo součástí mezinárodní sítě lokalit dlouhodobého ekologického výzkumu (LTER). Středisko Wetland Training Centre v Třeboni (provozované ve spolupráci mezinárodní organizace Wetland International a Botanického ústavu) tradičně pořádá semináře a kurzy zaměřené na výzkum a ochranu mokřadů a své sídlo zde má Český nadační fond pro vydru říční. Existence biosférické rezervace a zapojení do dalších sítí (RAMSAR, IBA, LTER) dává zdejší ochraně přírody mezinárodní rozměr. Třeboňsko je zapojeno do projektů v evropské části programu MAB UNESCO (EUROMAB) jako je integrovaný monitoring biosférických rezervací (BRIM), MABFLORA, MABFAUNA apod. Centrum oblasti Třeboň je místem konání řady mezinárodních i českých konferencí a odborných akcí a zdejší krajina je každoročním cílem mnoha odborných exkurzí. V Třeboni má své sídlo Státní oblastní archiv Třeboň, který náleží k nejstarším archivům svého druhu v ČR. Jeho úkolem je pečovat o jednotný archivní fond na jihu Čech. Soubory archiválií, svěřených archivu do trvalé péče, představují velké archivní bohatství, zachycujicí vývoj společnosti od počátku 13. stol. do současnosti. Archiv není přístupný prohlídkám, jeho fondy lze studovat v badatelně ústavu po předchozím ohlášení. Důležité internetové odkazy:

12 Poloha Třeboně Města a obce na Třeboňsku

13 3. TŘEBOŇ Třeboň je město ležící v Třeboňské pánvi na Zlaté stoce mezi rybníky Svět a Rožmberk. Má necelých obyvatel a je lázeňským městem a střediskem CHKO Třeboňsko. Město je hojně navštěvováno turisty. Sídlo zde má pivovar Regent, který se rokem založení 1379 řadí mezi nejstarší pivovary na světě. V Třeboni sídlí Státní oblastní archiv s působností pro celý Jihočeský kraj. Centrum města je městskou památkovou rezervací. Krajina je chráněna jako Biosférická rezervace Unesco. Počátky města sahají asi do poloviny 12. století, kdy na jedné ze stezek procházejících širokým pohraničním hvozdem vznikla malá osada či snad jen dvorec. Celé rozsáhlé území dostal od krále výsluhou první známý člen později rozvětveného rodu Vítkovců, podnikavý Vítek z Prčic. V polovině 13. století koupili toto území bratři Pelhřim a Ojíř z landštejnské větve Vítkovců. Kolem roku 1300 lze již v Třeboni předpokládat městské opevnění, zesílené zvenčí vodním příkopem. Třeboň se stala střediskem rozšiřujícího se panství. K roku 1341 se označuje jako město a do roku 1366 se objevuje i její český název vedle dosud užívaného Witigenowe a Wittingau. V roce 1366 se vlastníky Třeboně a přilehlého panství stali bratři z Rožmberka, za nichž město nabylo na významu a bohatství. Již následujícího roku založili Rožmberkové v Třeboni klášter, roku 1376 udělili městu tzv. právo měst královských a roku 1378 mu od krále Karla IV. vymohli výsadu na dovoz soli. Koncem 14. století se už město opevňovalo zděnými hradbami a příkopem. Toto opevnění spolu se zesíleným hrádkem a s okolním bažinatým terénem vytvářelo z Třeboně téměř nedobytnou pevnost. Tak tomu bylo i v husitských válkách, kdy město odolalo několikerým útokům. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků, bratří Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Nová éra budování a rozkvětu nastala postavením Jakuba Krčína z Jelčan do čela všeho rožmberského podnikání. Krčínovy hospodářské reformy zasáhly i město Třeboň a jeho nejbližší okolí. Toto šťastné období Třeboně skončilo vpády pasovských vojsk, vymřením Rožmberků a několika zhoubnými požáry. Další nesmírné utrpení přenesla Třeboni a jejímu okolí třicetiletá válka. Roku 1660 se stali novými vlastníky třeboňského panství Schwarzenbergové, v jejichž držení pak zůstalo až do dvacátého století. Třeboň se jen pomalu zotavovala z válečných ran

14 a zaostávala i hospodářsky. K oživení jinak poklidného života města došlo v polovině 19. století, kdy se Třeboň stala okresním městem. Významné změny v životě města nastaly po první světové válce, kdy byl v rámci první pozemkové reformy všechen schwarzenberský hospodářský majetek převeden na stát. Druhá světová válka si i v Třeboni vyžádala své oběti. Po válce proniká do města první větší průmysl (oděvní závod a zemědělská velkovýroba). Roku 1960 byl zrušen třeboňský politický okres a město obdrželo lázeňský statut Partnerské město Schrems - Rakousko Město Schrems leží v severozápadní části Dolního Rakouska zvané Waldviertel, přímo na evropském rozvodí. Má přes 6 a půl tisíce obyvatel. Město s rozlohou 60,78 km² leží 532 m nad mořem. Místní síť turistických stezek sestává z různých tématických celků. Jsou zde také ideální podmínky pro trénování jízdy na koni. V intravilánu Schremsu je k dispozici zhruba 20 km vodní plochy k rybaření. Ke koupání přímo vyzývají rašelinné lázně Moorbad, jakož i četné rybníky v blízkém okolí. Od října do konce června jsou otevřeny lázně Hallenbad v městském parku, jak pro plavce tak i lázeňské hosty. Schrems má k dispozici také kilometry cyklistických stezek. Kulturní dům Stadthalle, jakož i Waldviertler Hoftheater nabízí spoustu rozličných akcí. Ve Státním muzeu jsou vystaveny exponáty z dějin hospodářství a zejména pak průmyslu kamene. Ve městě je základní škola, zvláštní škola, centrum speciální pedagogiky, odborná učňovská škola, škola pro vzdělávání dospělých a hudební škola. Národní park Hochmoor u Schremsu je překrásnou tichou rašelinnou oblastí s různými regeneračními stádii rašeliniště. Toto rašeliniště je největší v Dolním Rakousku a má rozlohu přibližně 300 ha. Z toho bylo vyhlášeno 119 ha jako chráněná oblast. Fascinující pohledy na rašelinnou krajinu poskytuje asi 20 m vysoký "Žebřík do nebe" od vídeňského architekta Manfreda Rapfa.

15 4. CHARAKTERISTIKA REGIONU WALDVIERTEL Region Waldviertel se nachází v oblasti Dolního Rakouska při hranicích s Českou republikou. Rozloha této oblasti je km² a čítá na 231 tisíc obyvatel (dle sčítání z roku 1991). Záznamy o tomto území sahají do hluboké historie, kterou si dodnes lze připomínat v podobě nespočetného množství zámků, hradů a muzeí po celém regionu. Zaměříme - li se na přírodní klima, patří Waldviertel mezi jeden z nejzdravějších a nejzelenějších regionů Rakouska, kde ochrana přírody hraje dominantní roli. Krajina zde díky husté síti stezek a své povaze láká k cykloturistice. Větší města jako Krems, Zwettl a Weitra jsou známa svou letitou tradicí pivovarnictví. V současnosti se v regionu pravidelně konají hudební festivaly lidové, vážné či moderní hudby, slavnosti piva a vína nebo tradiční řemeslné trhy. Veliké oblibě se těší i wellness centra v Moorbad Harbachu nebo Gars am Kamp. Stejně jako na Třeboňsku i zde se udržuje tradice rybníkářství. Oblasti regionu s jejich hlavními městy

16 Mapa Dolního Rakouska Důležité internetové odkazy:

17 5. FONDY EVROPSKÉ UNIE Evropská Unie vytvořila na podporu snižování rozdílu v oblasti sociální a hospodářské politiky pro své členské státy či kandidátské země několik fondů, z nichž je možné čerpat prostředky dle vytyčené oblasti podpory. Mezi nejznámější a nejvíce dotovaný patří Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen ERDF). Do tohoto fondu řadíme prostředky, které je možno využít v rámci regionu, NUTS II 1 či pro Evropskou územní spolupráci. Dalším fondem je pak Evropský sociální fond vhodný pro projekty neinvestiční povahy jakými jsou projekty v oblasti zaměstnanosti či podpory znevýhodněných skupin obyvatelstva (handicapovaní). Třetím Strukturálním fondem Evropské unie je pak Fond soudržnosti, kde oblastí podpory nejsou jednotlivé regiony, ale přímo celé členské státy. Otázkou, kterou tento fond naplňuje, je rozvoj dopravní infrastruktury a ochrana životního prostředí. Pro finanční podporu z fondů EU platí princip spolufinancování ze státních prostředků a vlastních finančních zdrojů. U fondu ERDF v oblasti Evropské územní spolupráce a tématických operačních programů funguje zároveň princip úplného předfinancování projektu z vlastních zdrojů, které jsou následně dle výčtu všech realizovaných způsobilých výdajů zpětně vyplaceny projektovým partnerům. V České republice koordinuje využívání evropských dotačních titulů Ministerstvo pro místní rozvoj, které zároveň vytváří Národní rozvojový plán, kde jsou vytyčeny prioritní oblasti rozvoje. Tomuto strategickému dokumentu, který je vytvářen každým členským samostatně, je nadřazen dokument Strategické obecné zásady Společenství, který vymezuje hlavní cíle pro dané programovací období Historie využívání evropských fondů v České republice Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské Unie k 1. květnu Tato skutečnost však neznamená, že do té doby nevyužívala finančních prostředků Evropské unie. V roce 1989 vznikl fond pro podporu socioekonomického růstu v postkomunistických zemích a určité harmonizace s evropským právem. Původně bylo do tohoto programu zahrnuto jen Polsko a Maďarsko. Tento fond se nazýval PHARE 3 a později bylo jeho působení rozšířeno na další nečlenské postkomunistické země, včetně České republiky. PHARE působil i jako fond pro projekty přeshraniční spolupráce, tzv. PHARE CBC, který v roce 2004 při vstupu České republiky do Společenství naprosto splynul s INTERREG IIIA. Dalším fondem, který však byl určen výhradně pro kandidátské země, byl SAPARD 4 a ISPA 5. 1 NUTS- jednotná nomenklatura územních statistických jednotek EU, NUTS II- regiony soudržnosti 2 Internetovové stránky Strukturálních fondů [on-line]. [cit ]. Dostupné na WWW: 3 PHARE- Poland and Hungary Aid for Reconstruction 4 SAPARD- Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development 5 ISPA- Instrument for Structural Policies for Pre-Accession

18 V roce 2002 byl jako reakce na ničivé povodně zřízen Fond solidarity, který má k dispozici okamžité finanční prostředky na pomoc v případě velké ekologické či technické katastrofy Současná situace využívání fondů Evropské unie v České republice Poté, co se Česká republika stala členskou zemí, získala možnost plně využívat finanční zdroje EU. Nastoupila již do rozjetého vlaku, poněvadž programové období běželo již od roku 2000 a končilo roku Finanční prostředky tak byly značně omezené ve srovnání se současným stavem. Hlavní politikou byla politika hospodářské a sociální soudržnosti a cílem snižování rozdílů v jednotlivých regionech. V tomto programovém období jsme se mohli zapojit i do INICIATIV 6 společenství, kam spadá již zmiňovaný INTERREG IIIA, ale také meziregionální a nadnárodní spolupráce (i pro Norsko a Švýcarsko). V současnosti, tj. pro období , máme k dispozici od Evropské unie 27 mld. EUR. Z této alokace je možné čerpat na vytyčené cíle podpory. Prvním cílem je konvergence, který je určen na podporu hospodářského a sociálního rozvoje regionů (v ČR mohou tento cíl využívat všechny regiony mimo Prahy). Druhým tématem je regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (tento cíl využívá pouze hlavní město Praha). Posledním cílem je Evropská územní spolupráce (dále jen EÚS), kterou může Česká republika realizovat ve spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Polskem a svobodnými německými státy Bavorsko a Sasko. V EÚS se nachází také Fond malých projektů, ze kterého je možné čerpat prostředky jen do výše 20 tisíc EUR. Musí se jednat buď o malé neinvestiční projekty nebo malé infrastrukturní projekty. Dále sem patří dva síťové programy ESPON a INTERACT II 8. Alokace finančních prostředků pro Českou republiku v rámci nadnárodní a přeshraniční spolupráce je 389 milionů EUR, což je pro představu téměř čtyřikrát větší objem zdrojů, než které mohla čerpat v období z INICIATIV. Dalším fondem, který naše země může využívat, je Fond soudržnosti více známý pod názvem Kohezní fond. Tento fond je určen pro všechny země s HNP na obyvatele nižším než 90% průměru EU. Tento fond nepatří mezi Strukturální fondy, financuje projekty přímo nikoli skrz jednotlivé operační programy. Nicméně také on respektuje zásadní principy Společenství, kterými jsou pro období Rovné příležitosti a Udržitelný rozvoj. 6 INICIATIVA Společenství- týká se všech členských států a evropských regionů, v roce 2007 nahrazena Evropskou územní spoluprácí 7 ESPON Monitorovací síť pro evropské územní plánování 8 INTERACT II- program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací

19 5.3. Další využívané Strukturální fondy EU: v Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) slouží jako zdroj pro rozvoj venkova. EAGGF je rozdělen na Orientační sekci, kde podporuje modernizaci a racionalizaci zemědělské výroby. Druhá, Záruční sekce působí v oblastech vývozních kompetencí a stabilizací cen. v Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) je nástrojem financování z evropských prostředků rybářské odvětví a přímořské regiony. 6. AKCE REALIZOVANÉ NA TŘEBOŇSKU S POTENCIÁLEM PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI V oblasti Třeboňska se koná velké množství festivalů, tradičních jarmarků, slavností, seminářů a jiných společenských akcí. Pro názornost uvádíme ty, jejichž charakter a náplň nejvíce vystihuje povahu oblasti a které se více či méně opakují ve stejné podobě nebo s menšími obměnami Oblast kultury a vzdělávání Jihočeská Třeboň je městem nejen s bohatou minulostí, ale i pestrou kulturní současností. Každoročně se zde konají různé slavnosti a jarmarky, které návštěvníky vrací do historie ukázkou starých řemesel a tradičního lidového umění Rybářské slavnosti Mezi tradiční akce patří Rybářské slavnosti. Tento rok se konal již 4.ročník plný rybářské tématiky, pokrmů a specialit z ryb, prezentaci vín, rybářských závodů a soutěží pro děti. Nechyběl ani pravý rybářský trh a ohňostroj Lázeňská Třeboň V roce 2007 se v Třeboni poprvé konala slavnost Lázeňská Třeboň. Tato slavnost má taktéž bohatý program. Za zmínku stojí představení masážních technik, měření tlaku, Květinová show s módní přehlídkou "Historie Lázeňství" a celodenní trhy na Masarykově

20 náměstí. Pro milovníky klasické hudby hraje k poslechu Třeboňský symfonický orchestr. Při slavnosti se myslí i na nejmenší, proto je pro ně připravena pohádka a různé hry Čochtanova Třeboň Nejdelší tradici, již 11let, má letní, tak trochu pohádkový, festival Čochtanova Třeboň, neboli setkání vodníků, rusalek i vodních příšerek všeho druhu. Vodník Čochtan je postavou ze hry Jana Wericha, Divotvorný hrnec. Nelze se tedy divit, že na festivalu je možné shlédnout představení z dílny slavné dvojice V+W. Během dne pak probíhá vodnický jarmark, průvod vodníků, volba miss a missák z vodní říše a nechybí ani vodnická svatba. Rybářské slavnosti: Rybářství Třeboň a.s. Rybářská TŘEBOŇ tel: fax: Web:http://www.trebon.rybarstvi.cz/ Čochtanova Třeboň: Werichovci pod záštitou starosty města Třeboň Werichova 402 Markvartovice Ludgeřovice tel.: Web: Informační a kulturní středisko Možnosti přeshraniční spolupráce: Právě zde se nabízí široká možnost přeshraniční spolupráce při jednotlivých akcích. Vzhledem k tradici rybníkářství na obou stranách hranice by mohlo dojít k propojení aktivit a atrakcí při rybníkářských slavnostech v Třeboni (např. k soutěž ve výlovu kaprů, mohly by

Obsah Úvod a základní informace... 4 Analytická část... 21

Obsah Úvod a základní informace... 4 Analytická část... 21 2 Obsah 1 Úvod a základní informace... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Základní informace o MAS... 4 1.3 Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území... 5 1.4 Definování odpovědností za realizaci... 11 1.4.1 Popis zapojení

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky

Liberecký kraj pojem ve světě nanotechnologií Ústecký kraj fenomenální a jedinečný Královéhradecký kraj rodiště Františka Kupky Postará se o vás i v nejtěžší životní situaci. je otevřenou, stabilní a dynamickou zdravotní pojišťovnou kdykoli můžete využít služeb více než 24 000 smluvních zdravotnických zařízení zajišťuje péči na

Více

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31.

1. AKTUALIZOVANÁ VERZE SPL Předkladatel: MAS Sokolovsko o. p. s. Statutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. 1. AKTUALIZOVANÁ VERZE PL Předkladatel: okolovsko o. p. s. tatutární zástupce: Ing. Ivana Jágriková, ředitelka Termín: 31. srpna 2011 Počet stran: 64 Podpis odpovědného zástupce: O Obbssaahh Obsah...2

Více

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ISBN 978-80-86832-52-4. Pořádající organizace: ŽADATEL Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Pořádající organizace: ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s. Masarykovo nám. 58, 537 01 Chrudim IV Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Píšťovy 820, 537 03 Chrudim III EnviWeb s.r.o. Březová 6, 637 00

Více

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s. INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ŘÍJEN 2004 Obsah strategie: 1. Téma strategie 2. Žadatel / předkladatel strategie 3. Stručné představení oblasti a analýza

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015

MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015 MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015 Tato zpráva přináší počáteční hodnoty jednotlivých indikátorů a výsledky dalších měření. Pravidelné vyhodnocování indikátorů poskytne

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

KRAJ ŽIVÝCH VOD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro programové období 2014-2020. předkladatel: Náš region, o.s.

KRAJ ŽIVÝCH VOD. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Náš region pro programové období 2014-2020. předkladatel: Náš region, o.s. KRAJ ŽIVÝCH VOD předkladatel: Náš region, o.s. zpracovatel: kolektiv partnerů Náš region, o.s. schváleno: valná hromada Náš region, dne www.nas-region.cz www.krajzivychvod.cz pracovní verze ke dni 28.

Více

ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008

ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008 ZPRAVODAJ EUROREGIONU GLACENSIS 1 /2008 chotěvice pilníkov suchý důl vrbice Nové členské obce euroregionu glacensis Vážení čtenáři právě probíhají poslední práce k přípravě Fondu mikroprojektů v Euroregionu

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice

Integrovaný plán rozvoje města Náchoda problémová zóna u nemocnice OBSAH ÚVOD... 2 1 SOULAD S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 1.1 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁCHODA... 3 1.2 INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHODA ROZVOJ LÁZEŇSKÉHO MĚSTA... 3 1.3 STRATEGICKÝ

Více

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska pro období 2010-20202020

Strategický plán rozvoje Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska pro období 2010-20202020 Strategický plán rozvoje Mikroregionu Sdružení obcí Osoblažska pro období 2010-20202020 červen 2010 z rozpočtu Moravskoslezského kraje OBSAH: OBSAH:... 2 1 Úvod... 3 2 Shrnutí profilu mikroregionu... 5

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021

Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Strategický plán Mikroregionu Kroměřížsko na léta 2011-2021 Zpracovatel Krok, o. p. s. Kontakt Velké nám. 115 PhDr. Jana Pošvancová 767 01 Kroměříž jana.posvancova@mesto-kromeriz.cz 2010 Obsah OBSAH...

Více

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města FORMULÁŘ ŽÁDOSTI Integrovaný plán rozvoje města Integrovaný plán rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Partner

Více

Program rozvoje města Český Dub. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje města Český Dub. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje města na období od 2014 do 2020 Úvod Dokument Program rozvoje města na období let 2014 2020 byl zpracován v rámci řešení projektu Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIZE 2025 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ZPRACOVATEL DOKUMENTU Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské Meziříčí tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel:

Více