Databáze projektů na Třeboňsku a v rakouském příhraničí s potenciálem pro přeshraniční realizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Databáze projektů na Třeboňsku a v rakouském příhraničí s potenciálem pro přeshraniční realizaci"

Transkript

1 Databáze projektů na Třeboňsku a v rakouském příhraničí s potenciálem pro přeshraniční realizaci Zadavatel: Třeboňská rozvojová o.p.s. V rámci projektu: Rozvoj centra pro přeshraniční spolupráci Třeboňsko Waldviertel, M00038 Zpracovatel: KP projekt s.r.o. České Budějovice 12 / 2008

2 Zadavatel: Zpracovatel:

3 OBSAH: 1. ÚVOD CHARAKTERISTIKA TŘEBOŇSKA Třeboňsko Oblast Vitorazska CHKO Třeboňsko Obyvatelstvo, demografický vývoj, společenský život Školství a vědecký výzkum TŘEBOŇ Partnerské město Schrems - Rakousko CHARAKTERISTIKA REGIONU WALDVIERTEL FONDY EVROPSKÉ UNIE Historie využívání evropských fondů v České republice Současná situace využívání fondů Evropské unie v České republice Další využívané Strukturální fondy EU: AKCE REALIZOVANÉ NA TŘEBOŇSKU S POTENCIÁLEM PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI Oblast kultury a vzdělávání Rybářské slavnosti Lázeňská Třeboň Čochtanova Třeboň Třeboňská nocturna Třeboňský divadelní festival AniFest Pivní slavnosti Okolo Třeboně Meadow Session 2009, Festival hudebního mládí a Festival folklórních souborů Lužnická nota Ryba roku Pohádkový Chlum Vodnické slavnosti Velikonoční galakoncert, Operety a muzikály Novohradská číše Novohradské znění Ekofilm Ekologická výchova- EVVO- terénní kurzy ekologické výchovy Oblast sportu a motorismu Vitorazská jízda Hojnovodská zlatá lyže, Dobrovodská šlapka, Dětské cyklozávody, Dětská miniolympiáda Veterán muzeum Jílovice Aktivity Impulsního přeshraničního centra České Velenice AKCE REALIZOVANÉ V REGIONU WALDVIERTEL S POTENCIÁLEM PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI... 38

4 7.1. Oblast kultury a vzdělání Schönberger Bauernmarkt Bierkirtag Donaufestival Wachaufilm Festival Viertelfestival Niederösterreich Zeitreise ins Mittelalter Mittelalterfest Heidenreichstein Szene bunte Wähne Allegro Vivo Divadlo na hradbách TAM Folkový klub Igel Rybářský svátek Opern Air Gars Bramborové slavnosti Mezinárodní hudební festival v Grafenegg Grenzenloser rock Rock bez hranic Zámecké slavnostní hry Langenlois Rapsblütenfest Kultur grenzenlos Kultura bez hranic Schloss Weitra Festival Knödel Kirtag Oblast sportu a motorismu Muzeum motorek v Eggenburgu Oldtimer Traktorrennen Grenzüberschreitende Schlittenhunde Wagenrennen Friedensradsternfahrt NEZISKOVÉ ORGANIZACE V TŘEBONI S POTENCIÁLEM PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI Třeboňský dámský klub Český svaz chovatelů Kynologická organizace Agility Třeboň Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík Český nadační fond pro vydru Pěvecký sbor Pěslav Ozvěna Třeboň Square dance club Třeboň Dancing Carps Oblastní charita Třeboň Český svaz ochránců přírody Třeboň Třeboňský lázeňský symfonický orchestr Třeboňští pištci Svaz důchodců ČR ZO Třeboň Klub Mája Třeboň Sbor dobrovolných hasičů Třeboň ENKI o.p.s Divadelní spolek Kajetán Třeboň Český zahrádkářský svaz, ZO Třeboň... 65

5 8.18. Spolek přátel Třeboně Česká křesťanská akademie Kynologický klub Třeboň č Asociace TOM - Zálesáci Třeboň Junák - svaz skautů a skautek ČR, chlapecký oddíl Wanydlaci Junák - svaz skautů a skautek ČR, 2. chlapecký oddíl Rackové Taekwon-do ITF Spolek třeboňského loutkového divadla Sbor dobrovolných hasičů Branná u Třeboně Lesní mravenec o.p.s Český svaz včelařů, ZO Třeboň Třeboňské podzámčí o.p.s Společnost Rožmberk o.p.s Sdružená obec Baráčníků Vitoraz Třeboň Český rybářský svaz, místní organizace Třeboň Tělovýchovná jednota Jiskra Třeboň Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s MOŽNOSTI PROJEKTŮ DO BUDOUCNOSTI. POTENCIÁL TŘEBOŇSKA Oblast cestovního ruchu a kultura, transfer know - how a vzdělávání Cyklostezky, pěší turistika, vodní sporty Ubytování a gastronomie Kultura ( hudba, divadlo, výtvarné umění atd.) Rybníkářství a ochrana přírody Vzdělávání Volnočasové a zájmové aktivity apod Cestovní ruch Lázeňství Oblast sportu a motorismu Příloha č. 1 :... 79

6 1. ÚVOD Tato studie má za cíl zmapovat potenciál pro přeshraniční spolupráci Třeboňska a regionu Waldviertel. Její součástí jsou jak probíhající aktivity v obou oblastech, tak i návrhy možných nových aktivit a variant pro přeshraniční spolupráci a projekty. Ke zmapování sloužily webové stránky obcí, měst, regionů, informační center, informačních portálů, konkrétních kulturních institucí, zájmových organizací či přímo daných aktivit. 2. CHARAKTERISTIKA TŘEBOŇSKA 2.1. Třeboňsko Území Třeboňska leží v typické jihočeské krajině, jejímž charakteristickým prvkem je Třeboňská pánev, která díky svému charakteru zaujímá v jižních Čechách zvláštní místo. Město Třeboň leží uprostřed této pánve. Místní mírně zvlněná krajina s množstvím lesů a rašelinišť je proložena velkým počtem rybníků. Na více než polovině Třeboňské pánve byla vyhlášena v roce 1979 Chráněná krajinná oblast Třeboňsko. Rozloha CHKO Třeboňsko je přibližně 700 km². Necelá polovina oblasti je pokryta lesy. Zbytek tvoří tzv. kulturní krajina, tj. pole, louky, sídla a komunikace. Celé území Třeboňska je spojeno s dlouhodobou tradicí stavby rybníků, které jsou určené pro chov sladkovodních ryb, ale mají i řadu dalších funkcí. Zvláště v okolí Třeboně podmínila stavba rybníků ekonomické využití jinak nehostinné zamokřené krajiny. V minulých staletích, ale i v moderní historii je nezastupitelná retenční funkce rybníků při povodňových situacích. Nejdůležitější a světově známý fenomén Třeboňska je Třeboňská rybniční soustava, jejíž některé části pocházejí ze středověku. Zlatá stoka je umělý kanál dlouhý 48 km, který slouží k napájení soustavy velkých rybníků na Třeboňsku (Opatovický, Svět, Káňov, Velký Tisý, Koclířov, Dvořiště, Záblatský, Bošilecký, Švarcenberk a Horusický). Celkem je na Zlatou stoku napojeno cca ha rybničních ploch (57 rybníků). V letech ji začal budovat známý rožmberský rybníkář Štěpánek Netolický. Ve své době představovala mistrovské dílo vodního stavitelství a byla vůbec prvním významným umělým vodním tokem v Čechách.

7 Pro nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO, která je v současné době připravována, jsou z tohoto rybníkářského dědictví vybrány jeho nejvýznamnější a stavebně nejobdivuhodnější části. Vedle rybníků a jejich spojovacích kanálů, je významným přírodním vodním prvkem krajiny řeka Lužnice. Pramení na rakouském území a poblíž města Týn nad Vltavou se vlévá do Vltavy. Cyklostezky linoucí se podél rybníků jsou hojně navštěvovány turisty z celé země, ale i těmi ze zahraničí. Díky mnoha obcím, které si udržují svou historickou podobu a atmosféru, se Třeboňsko jistě právem řadí mezi nejkrásnější oblasti Čech. Největším lákadlem ale zůstává historicky významná a stálé okouzlující Třeboň. Historie tohoto města sahá až do 12. století a je spojena s takovými jmény jako je Jakub Krčín nebo Petr Vok. V současnosti je Třeboň městem kultury a živého cestovního ruchu. Různorodé kulturní, společenské a vzdělávací akce jsou na denním pořádku města již po několik let. Nejsilnější ekonomický potenciál na Třeboňsku má lázeňství. Ostatní průmyslové obory pravděpodobně nikdy nebudou profilujícím prvkem mikroregionu. Z těchto důvodů je nejvýše nutné využít potenciálu krajiny se zachovalou přírodou, kulturními a historickými památkami, tradicemi a dostupným lidským potenciálem ke zvýšení turistické atraktivity a hlavně ekonomické efektivity cestovního ruchu na Třeboňsku. Silný potenciál cestovního ruchu si místní lidé uvědomují a začínají vznikat první pokusy o využití produktů agroturistiky, hipoturistiky a ostatních forem cestovního ruchu, včetně využití kulturních projektů. Mezi další významné ekonomické aktivity na Třeboňsku patří zemědělství, lesnictví, těžba štěrkopísku, rašeliny a lehký průmysl (dřevozpracující, výroba stavebních hmot, textilní, sklářský, pivovarnický). Ze zpracovatelských odvětví bylo a je na Třeboňsku tradiční pivovarnictví (pivovar Regent Třeboň), sklářská výroba (Sklárny Chlum u Třeboně), zpracování dřeva (např. pila Kodavo Halámky), v posledních desetiletích se přidala textilní výroba (Otavan Třeboň) a výroba prefabrikátů a stavebních hmot (Calofrig Borovany, Nová Ves nad Lužnicí, Sloupárna Majdalena.). Existuje zde i řemeslná lidová výroba (keramika - Jihotvar Klikov, hračky - Jas Stráž nad Nežárkou). Významným odvětvím místní ekonomiky se stává turistický ruch a tradiční lázeňství (Bertiny lázně a lázně Aurora v Třeboni).

8 Objevují se také menší podniky jiných odvětví poskytující pracovní příležitosti lidem uvolňovaným z primárního sektoru (např. elektromontážní závody Lexa Hamr, Moeller- Elektrotechnika Suchdol nad Lužnicí) Oblast Vitorazska Vitorazsko je geomorfologicky součástí Třeboňské pánve s přirozenou osou území, řekou Lužnicí. Směrem jižním a východním je mikroregion ohraničen státní hranicí s Rakouskem, západním a severním směrem je ohraničen pouze hranicemi katastrů členských obcí a nemá přirozené hranice. Kromě katastrálního území Českých Velenic a části k.ú. Nové Vsi nad Lužnicí leží mikroregion v CHKO Třeboňsko. Přirozeným střediskem mikroregionu je město České Velenice, ležící na hranicích s Rakouskem. Skutečnost, že České Velenice tvořily v minulosti jedno město s rakouským Gmündem, se i dnes projevuje v čilé mezinárodní spolupráci. Důkazem tohoto tvrzení je i rychle rostoucí hospodářský a technologický park v Českých Velenicích, kde sídlí mnoho českých i rakouských firem CHKO Třeboňsko CHKO Třeboňsko byla vyhlášena v roce O dva roky dříve bylo toto území zařazeno mezi biosférické rezervace UNESCO. Rozkládá se na ploše 700 km² v jižní části České republiky. Ve srovnání s většinou chráněných území světa má Třeboňsko zcela odlišný charakter. Nereprezentuje původní, člověkem minimálně narušenou krajinu, ale naopak je krajinou z velké části přetvořenou. Na místě původních souvislých lesů a močálů vznikla během staletí unikátní mozaika rybníků, lesů, rašelinišť, vodních toků, luk i polních kultur a lidských sídel. Třeboňsko je ukázkou koexistence prosperujícího hospodaření s přírodou. Díky diverzitě biotopů, původních i umělých, patrně nikde jinde ve střední Evropě nenajdeme takové množství druhů soustředěné na tak malé ploše jako zde. Nejcennější části tohoto území jsou chráněny v národních přírodních rezervacích, přírodních rezervacích, případně formou národní přírodní památky či přírodní památky. Část Třeboňska, tzv. Třeboňské rybníky, je od roku 1991 zahrnuta mezi mezinárodně významné mokřady chráněné Ramsarskou konvencí. Od roku 1993 chrání tato konvence i další významné části Třeboňska Třeboňská rašeliniště. Z hlediska přírodovědného je zdejší krajina pozoruhodná především svou bohatostí rostlinstva, které tvoří dominantní složky krajiny. K nejcennějším biotopům patří rozsáhlá přechodná rašeliniště se zachovalými rostlinnými společenstvy a na ně vázanou faunou bezobratlých. Neméně cennými prvky jsou rozsáhlé rybniční soustavy s výskyty vzácných druhů fauny a flóry.

9 Cílem Správy CHKO je kromě vlastního výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny také ovlivňovat místní rozvoj v žádoucím směru slučitelném s posláním oblasti (rozvoj agroturistiky a dalších forem "měkkého" cestovního ruchu, lázeňství, zhodnocení místních surovin, nezatěžující drobná průmyslová výroba, tradiční zemědělství). Je žádoucí zachovat do budoucna Třeboňsko jako model trvale udržitelného využívání krajiny, což je i jedním z důvodů vyhlášení CHKO a BR.

10 2.4. Obyvatelstvo, demografický vývoj, společenský život Hustotou osídlení se oblast Třeboňska v rámci celého kraje řadí k podprůměrným, více než polovina obyvatel žije v několika menších městech. Život v oblasti a možnosti ekonomického rozvoje jsou z velké míry ovlivňovány přítomností CHKO Třeboňsko. Na jednu stranu jsou to omezení plynoucí z ochrany přírody, na druhou stranu má ovšem území velký potenciál jako významná rekreační oblast. Výrazně nízká je v oblasti pouze průměrná hrubá mzda, ostatní ukazatele nedosahují výrazných extrémů. V regionu je nepříznivá věková struktura populace a také poslední roky dochází ke snižování počtu obyvatel ve většině malých obcí přirozenou cestou (tzn. nízká porodnost a vyšší úmrtnost). Počet obyvatel na Třeboňsku v porovnání s rokem 2001 mírně stoupl. Lze konstatovat, že se v rámci oblasti nepříznivě mění věková skladba obyvatelstva. Někteří lidé, kteří využívali domy a chalupy v menších obcích jako rekreační objekty a dostali se do důchodového věku, se nyní hlásí na Třeboňsku k trvalému pobytu. Rozloha 538 km² Počet obyvatel ( ) Hustota obyvatel na 1 km² (průměr ČR) 47 (130) Počet obcí ( ) 25 Města Třeboň České Velenice, Lomnice nad Lužnicí, Třeboň obyvatel Sběr dat Školství a vědecký výzkum Na území regionu Třeboňska se nachází poměrně bohatá síť školských a vědeckých zařízení. Střední a odborné školství zde zastupují: ISŠ oděvní, Gymnázium Třeboň, Obchodní akademie Třeboň, ISŠ České Velenice, Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína a SOU zemědělské v Třeboni. Třeboňsko je v souladu s funkcí biosférické rezervace tradičním předmětem zájmu vědeckého výzkumu a je intenzivně zapojeno do mezinárodní spolupráce. Je zde prováděn základní i aplikovaný výzkum, množství monitorovacích aktivit i praktická výuka v řadě oborů

11 především biologických věd. Přispívá k tomu zejména existence třeboňských poboček dvou výzkumných ústavů Akademie věd ČR (Botanický ústav AVČR a Mikrobiologický ústav AVČR), kde mají svá pracoviště také studenti Jihočeské univerzity. Komplexní ekologický výzkum Třeboňska, prováděný od 60. let Botanickým ústavem mimo jiné i v rámci mezinárodních programů (IBP, MAB UNESCO), stál u zrodu biosférické rezervace a podílel se na přípravě odborných podkladů pro vyhlášení CHKO. Integrované ekologické projekty a dílčí výzkumy byly a stále jsou zaměřeny především na mokřadní ekosystémy Třeboňska (Mokré louky u Třeboně, Horní Lužnice, rybniční ekosystémy, rašeliniště). V posledním období se Třeboňsko oficiálně stalo součástí mezinárodní sítě lokalit dlouhodobého ekologického výzkumu (LTER). Středisko Wetland Training Centre v Třeboni (provozované ve spolupráci mezinárodní organizace Wetland International a Botanického ústavu) tradičně pořádá semináře a kurzy zaměřené na výzkum a ochranu mokřadů a své sídlo zde má Český nadační fond pro vydru říční. Existence biosférické rezervace a zapojení do dalších sítí (RAMSAR, IBA, LTER) dává zdejší ochraně přírody mezinárodní rozměr. Třeboňsko je zapojeno do projektů v evropské části programu MAB UNESCO (EUROMAB) jako je integrovaný monitoring biosférických rezervací (BRIM), MABFLORA, MABFAUNA apod. Centrum oblasti Třeboň je místem konání řady mezinárodních i českých konferencí a odborných akcí a zdejší krajina je každoročním cílem mnoha odborných exkurzí. V Třeboni má své sídlo Státní oblastní archiv Třeboň, který náleží k nejstarším archivům svého druhu v ČR. Jeho úkolem je pečovat o jednotný archivní fond na jihu Čech. Soubory archiválií, svěřených archivu do trvalé péče, představují velké archivní bohatství, zachycujicí vývoj společnosti od počátku 13. stol. do současnosti. Archiv není přístupný prohlídkám, jeho fondy lze studovat v badatelně ústavu po předchozím ohlášení. Důležité internetové odkazy:

12 Poloha Třeboně Města a obce na Třeboňsku

13 3. TŘEBOŇ Třeboň je město ležící v Třeboňské pánvi na Zlaté stoce mezi rybníky Svět a Rožmberk. Má necelých obyvatel a je lázeňským městem a střediskem CHKO Třeboňsko. Město je hojně navštěvováno turisty. Sídlo zde má pivovar Regent, který se rokem založení 1379 řadí mezi nejstarší pivovary na světě. V Třeboni sídlí Státní oblastní archiv s působností pro celý Jihočeský kraj. Centrum města je městskou památkovou rezervací. Krajina je chráněna jako Biosférická rezervace Unesco. Počátky města sahají asi do poloviny 12. století, kdy na jedné ze stezek procházejících širokým pohraničním hvozdem vznikla malá osada či snad jen dvorec. Celé rozsáhlé území dostal od krále výsluhou první známý člen později rozvětveného rodu Vítkovců, podnikavý Vítek z Prčic. V polovině 13. století koupili toto území bratři Pelhřim a Ojíř z landštejnské větve Vítkovců. Kolem roku 1300 lze již v Třeboni předpokládat městské opevnění, zesílené zvenčí vodním příkopem. Třeboň se stala střediskem rozšiřujícího se panství. K roku 1341 se označuje jako město a do roku 1366 se objevuje i její český název vedle dosud užívaného Witigenowe a Wittingau. V roce 1366 se vlastníky Třeboně a přilehlého panství stali bratři z Rožmberka, za nichž město nabylo na významu a bohatství. Již následujícího roku založili Rožmberkové v Třeboni klášter, roku 1376 udělili městu tzv. právo měst královských a roku 1378 mu od krále Karla IV. vymohli výsadu na dovoz soli. Koncem 14. století se už město opevňovalo zděnými hradbami a příkopem. Toto opevnění spolu se zesíleným hrádkem a s okolním bažinatým terénem vytvářelo z Třeboně téměř nedobytnou pevnost. Tak tomu bylo i v husitských válkách, kdy město odolalo několikerým útokům. Největšího rozmachu dosáhla Třeboň v 16. a na počátku 17. století, zejména za vlády posledních dvou Rožmberků, bratří Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Nová éra budování a rozkvětu nastala postavením Jakuba Krčína z Jelčan do čela všeho rožmberského podnikání. Krčínovy hospodářské reformy zasáhly i město Třeboň a jeho nejbližší okolí. Toto šťastné období Třeboně skončilo vpády pasovských vojsk, vymřením Rožmberků a několika zhoubnými požáry. Další nesmírné utrpení přenesla Třeboni a jejímu okolí třicetiletá válka. Roku 1660 se stali novými vlastníky třeboňského panství Schwarzenbergové, v jejichž držení pak zůstalo až do dvacátého století. Třeboň se jen pomalu zotavovala z válečných ran

14 a zaostávala i hospodářsky. K oživení jinak poklidného života města došlo v polovině 19. století, kdy se Třeboň stala okresním městem. Významné změny v životě města nastaly po první světové válce, kdy byl v rámci první pozemkové reformy všechen schwarzenberský hospodářský majetek převeden na stát. Druhá světová válka si i v Třeboni vyžádala své oběti. Po válce proniká do města první větší průmysl (oděvní závod a zemědělská velkovýroba). Roku 1960 byl zrušen třeboňský politický okres a město obdrželo lázeňský statut Partnerské město Schrems - Rakousko Město Schrems leží v severozápadní části Dolního Rakouska zvané Waldviertel, přímo na evropském rozvodí. Má přes 6 a půl tisíce obyvatel. Město s rozlohou 60,78 km² leží 532 m nad mořem. Místní síť turistických stezek sestává z různých tématických celků. Jsou zde také ideální podmínky pro trénování jízdy na koni. V intravilánu Schremsu je k dispozici zhruba 20 km vodní plochy k rybaření. Ke koupání přímo vyzývají rašelinné lázně Moorbad, jakož i četné rybníky v blízkém okolí. Od října do konce června jsou otevřeny lázně Hallenbad v městském parku, jak pro plavce tak i lázeňské hosty. Schrems má k dispozici také kilometry cyklistických stezek. Kulturní dům Stadthalle, jakož i Waldviertler Hoftheater nabízí spoustu rozličných akcí. Ve Státním muzeu jsou vystaveny exponáty z dějin hospodářství a zejména pak průmyslu kamene. Ve městě je základní škola, zvláštní škola, centrum speciální pedagogiky, odborná učňovská škola, škola pro vzdělávání dospělých a hudební škola. Národní park Hochmoor u Schremsu je překrásnou tichou rašelinnou oblastí s různými regeneračními stádii rašeliniště. Toto rašeliniště je největší v Dolním Rakousku a má rozlohu přibližně 300 ha. Z toho bylo vyhlášeno 119 ha jako chráněná oblast. Fascinující pohledy na rašelinnou krajinu poskytuje asi 20 m vysoký "Žebřík do nebe" od vídeňského architekta Manfreda Rapfa.

15 4. CHARAKTERISTIKA REGIONU WALDVIERTEL Region Waldviertel se nachází v oblasti Dolního Rakouska při hranicích s Českou republikou. Rozloha této oblasti je km² a čítá na 231 tisíc obyvatel (dle sčítání z roku 1991). Záznamy o tomto území sahají do hluboké historie, kterou si dodnes lze připomínat v podobě nespočetného množství zámků, hradů a muzeí po celém regionu. Zaměříme - li se na přírodní klima, patří Waldviertel mezi jeden z nejzdravějších a nejzelenějších regionů Rakouska, kde ochrana přírody hraje dominantní roli. Krajina zde díky husté síti stezek a své povaze láká k cykloturistice. Větší města jako Krems, Zwettl a Weitra jsou známa svou letitou tradicí pivovarnictví. V současnosti se v regionu pravidelně konají hudební festivaly lidové, vážné či moderní hudby, slavnosti piva a vína nebo tradiční řemeslné trhy. Veliké oblibě se těší i wellness centra v Moorbad Harbachu nebo Gars am Kamp. Stejně jako na Třeboňsku i zde se udržuje tradice rybníkářství. Oblasti regionu s jejich hlavními městy

16 Mapa Dolního Rakouska Důležité internetové odkazy:

17 5. FONDY EVROPSKÉ UNIE Evropská Unie vytvořila na podporu snižování rozdílu v oblasti sociální a hospodářské politiky pro své členské státy či kandidátské země několik fondů, z nichž je možné čerpat prostředky dle vytyčené oblasti podpory. Mezi nejznámější a nejvíce dotovaný patří Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen ERDF). Do tohoto fondu řadíme prostředky, které je možno využít v rámci regionu, NUTS II 1 či pro Evropskou územní spolupráci. Dalším fondem je pak Evropský sociální fond vhodný pro projekty neinvestiční povahy jakými jsou projekty v oblasti zaměstnanosti či podpory znevýhodněných skupin obyvatelstva (handicapovaní). Třetím Strukturálním fondem Evropské unie je pak Fond soudržnosti, kde oblastí podpory nejsou jednotlivé regiony, ale přímo celé členské státy. Otázkou, kterou tento fond naplňuje, je rozvoj dopravní infrastruktury a ochrana životního prostředí. Pro finanční podporu z fondů EU platí princip spolufinancování ze státních prostředků a vlastních finančních zdrojů. U fondu ERDF v oblasti Evropské územní spolupráce a tématických operačních programů funguje zároveň princip úplného předfinancování projektu z vlastních zdrojů, které jsou následně dle výčtu všech realizovaných způsobilých výdajů zpětně vyplaceny projektovým partnerům. V České republice koordinuje využívání evropských dotačních titulů Ministerstvo pro místní rozvoj, které zároveň vytváří Národní rozvojový plán, kde jsou vytyčeny prioritní oblasti rozvoje. Tomuto strategickému dokumentu, který je vytvářen každým členským samostatně, je nadřazen dokument Strategické obecné zásady Společenství, který vymezuje hlavní cíle pro dané programovací období Historie využívání evropských fondů v České republice Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské Unie k 1. květnu Tato skutečnost však neznamená, že do té doby nevyužívala finančních prostředků Evropské unie. V roce 1989 vznikl fond pro podporu socioekonomického růstu v postkomunistických zemích a určité harmonizace s evropským právem. Původně bylo do tohoto programu zahrnuto jen Polsko a Maďarsko. Tento fond se nazýval PHARE 3 a později bylo jeho působení rozšířeno na další nečlenské postkomunistické země, včetně České republiky. PHARE působil i jako fond pro projekty přeshraniční spolupráce, tzv. PHARE CBC, který v roce 2004 při vstupu České republiky do Společenství naprosto splynul s INTERREG IIIA. Dalším fondem, který však byl určen výhradně pro kandidátské země, byl SAPARD 4 a ISPA 5. 1 NUTS- jednotná nomenklatura územních statistických jednotek EU, NUTS II- regiony soudržnosti 2 Internetovové stránky Strukturálních fondů [on-line]. [cit ]. Dostupné na WWW: 3 PHARE- Poland and Hungary Aid for Reconstruction 4 SAPARD- Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development 5 ISPA- Instrument for Structural Policies for Pre-Accession

18 V roce 2002 byl jako reakce na ničivé povodně zřízen Fond solidarity, který má k dispozici okamžité finanční prostředky na pomoc v případě velké ekologické či technické katastrofy Současná situace využívání fondů Evropské unie v České republice Poté, co se Česká republika stala členskou zemí, získala možnost plně využívat finanční zdroje EU. Nastoupila již do rozjetého vlaku, poněvadž programové období běželo již od roku 2000 a končilo roku Finanční prostředky tak byly značně omezené ve srovnání se současným stavem. Hlavní politikou byla politika hospodářské a sociální soudržnosti a cílem snižování rozdílů v jednotlivých regionech. V tomto programovém období jsme se mohli zapojit i do INICIATIV 6 společenství, kam spadá již zmiňovaný INTERREG IIIA, ale také meziregionální a nadnárodní spolupráce (i pro Norsko a Švýcarsko). V současnosti, tj. pro období , máme k dispozici od Evropské unie 27 mld. EUR. Z této alokace je možné čerpat na vytyčené cíle podpory. Prvním cílem je konvergence, který je určen na podporu hospodářského a sociálního rozvoje regionů (v ČR mohou tento cíl využívat všechny regiony mimo Prahy). Druhým tématem je regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (tento cíl využívá pouze hlavní město Praha). Posledním cílem je Evropská územní spolupráce (dále jen EÚS), kterou může Česká republika realizovat ve spolupráci se Slovenskem, Rakouskem, Polskem a svobodnými německými státy Bavorsko a Sasko. V EÚS se nachází také Fond malých projektů, ze kterého je možné čerpat prostředky jen do výše 20 tisíc EUR. Musí se jednat buď o malé neinvestiční projekty nebo malé infrastrukturní projekty. Dále sem patří dva síťové programy ESPON a INTERACT II 8. Alokace finančních prostředků pro Českou republiku v rámci nadnárodní a přeshraniční spolupráce je 389 milionů EUR, což je pro představu téměř čtyřikrát větší objem zdrojů, než které mohla čerpat v období z INICIATIV. Dalším fondem, který naše země může využívat, je Fond soudržnosti více známý pod názvem Kohezní fond. Tento fond je určen pro všechny země s HNP na obyvatele nižším než 90% průměru EU. Tento fond nepatří mezi Strukturální fondy, financuje projekty přímo nikoli skrz jednotlivé operační programy. Nicméně také on respektuje zásadní principy Společenství, kterými jsou pro období Rovné příležitosti a Udržitelný rozvoj. 6 INICIATIVA Společenství- týká se všech členských států a evropských regionů, v roce 2007 nahrazena Evropskou územní spoluprácí 7 ESPON Monitorovací síť pro evropské územní plánování 8 INTERACT II- program pro výměnu zkušeností s přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spoluprací

19 5.3. Další využívané Strukturální fondy EU: v Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF) slouží jako zdroj pro rozvoj venkova. EAGGF je rozdělen na Orientační sekci, kde podporuje modernizaci a racionalizaci zemědělské výroby. Druhá, Záruční sekce působí v oblastech vývozních kompetencí a stabilizací cen. v Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG) je nástrojem financování z evropských prostředků rybářské odvětví a přímořské regiony. 6. AKCE REALIZOVANÉ NA TŘEBOŇSKU S POTENCIÁLEM PRO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI V oblasti Třeboňska se koná velké množství festivalů, tradičních jarmarků, slavností, seminářů a jiných společenských akcí. Pro názornost uvádíme ty, jejichž charakter a náplň nejvíce vystihuje povahu oblasti a které se více či méně opakují ve stejné podobě nebo s menšími obměnami Oblast kultury a vzdělávání Jihočeská Třeboň je městem nejen s bohatou minulostí, ale i pestrou kulturní současností. Každoročně se zde konají různé slavnosti a jarmarky, které návštěvníky vrací do historie ukázkou starých řemesel a tradičního lidového umění Rybářské slavnosti Mezi tradiční akce patří Rybářské slavnosti. Tento rok se konal již 4.ročník plný rybářské tématiky, pokrmů a specialit z ryb, prezentaci vín, rybářských závodů a soutěží pro děti. Nechyběl ani pravý rybářský trh a ohňostroj Lázeňská Třeboň V roce 2007 se v Třeboni poprvé konala slavnost Lázeňská Třeboň. Tato slavnost má taktéž bohatý program. Za zmínku stojí představení masážních technik, měření tlaku, Květinová show s módní přehlídkou "Historie Lázeňství" a celodenní trhy na Masarykově

20 náměstí. Pro milovníky klasické hudby hraje k poslechu Třeboňský symfonický orchestr. Při slavnosti se myslí i na nejmenší, proto je pro ně připravena pohádka a různé hry Čochtanova Třeboň Nejdelší tradici, již 11let, má letní, tak trochu pohádkový, festival Čochtanova Třeboň, neboli setkání vodníků, rusalek i vodních příšerek všeho druhu. Vodník Čochtan je postavou ze hry Jana Wericha, Divotvorný hrnec. Nelze se tedy divit, že na festivalu je možné shlédnout představení z dílny slavné dvojice V+W. Během dne pak probíhá vodnický jarmark, průvod vodníků, volba miss a missák z vodní říše a nechybí ani vodnická svatba. Rybářské slavnosti: Rybářství Třeboň a.s. Rybářská TŘEBOŇ tel: fax: Web:http://www.trebon.rybarstvi.cz/ Čochtanova Třeboň: Werichovci pod záštitou starosty města Třeboň Werichova 402 Markvartovice Ludgeřovice tel.: Web: Informační a kulturní středisko Možnosti přeshraniční spolupráce: Právě zde se nabízí široká možnost přeshraniční spolupráce při jednotlivých akcích. Vzhledem k tradici rybníkářství na obou stranách hranice by mohlo dojít k propojení aktivit a atrakcí při rybníkářských slavnostech v Třeboni (např. k soutěž ve výlovu kaprů, mohly by

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo

Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo. Musher s Club Long Hair Tails, Slavonice. Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Projekty Waldviertel registrační číslo žádosti EU-SB-15CZ10-018 Název projektu Jméno žadatele Jméno partnera, místo Závody psích spřežení Mistrovství Evropy 2010 obec Reingers Musher s Club Long Hair Tails,

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program Evropské územní spolupráce RAKOUSKO ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Brno 4.12.2014 Obsah prezentace kohezní politika EU

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

Strategický plán LEADER 2007-2013

Strategický plán LEADER 2007-2013 Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň Tel: 384 706 191, E-mail: mas@trebon.cz IČO: 26075679 Strategický plán LEADER 2007-2013 Krčínovo Třeboňsko 2007-2013 1 Obsah Kapitola strana

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 30. 7. 2015 bod programu: 2 Projekt JOINT LAKES zapojení města do projektu v rámci programu INTERREG Europe věc: dopad na rozpočet: Spolufinancování z rozpočtu OSR

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah

ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE. výtah ANALYTICKÉ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ PRÁCE výtah Aktualizováno leden 2014 Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 2020 Kraj Vysočina 2013 2014 Strategický plán města

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 20.5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most

VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most VŠFS Kombinované studium Letní semestr 2011 Most Evropská komise připraví legislativu Pravidla pro využívání prostředků v rámci jednotlivých fondů Nařízení schvaluje Evropský parlament a Rada EU Rada EU

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.

WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan. WWW.MIKROREGIONKAHAN.CZ Hutni osada 14 664 84, Zastavka Tel.: +420 546 429 048 Fax: +420 546 429 048 E-mail: manazer@mikroregionkahan.cz Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kahan byl založen v roce 2000

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Liberecký kraj ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Mapa turistických oblastí LK: Regiony a jejich rozvoj LK zahrnuje 4 turistické regiony Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Českolipsko

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Telč 14. 2. 2011

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Telč 14. 2. 2011 Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 (OP AT-CZ) SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Telč 14. 2. 2011 Mgr. Gabriela Grycová Odbor regionálního rozvoje Krajský úřad kraje Vysočina Jihlava

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Muzeum prostor pro partnerství, prostor pro společnou historii a současnost

Muzeum prostor pro partnerství, prostor pro společnou historii a současnost , prostor pro společnou historii a současnost Projekt, prostor pro společnou historii a současnost Projekt je zaměřen na vytvoření prostoru pro spolupráci mezi Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více