Radniční list. Starostův sloupek. Dny dědictví zpřístupní i zvelebené divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 9 (září 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Dny dědictví zpřístupní i zvelebené divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 9 (září 2010)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 9 (září 2010) Starostův sloupek Připadá mi, že letošní letní prázdniny mimořádně rychle utekly. Člověk si ani pořádně nestačí zvyknout, což platí hlavně pro školáky a studenty, na volnější a bezstarostnější chod života a již tady máme opět měsíc září. Možná to každý vnímáme rozdílně, ale až dosud má tento měsíc v mém životě zvláštní, přelomové postavení. Asi to je reflex zakódovaný z dob zavedení povinné školní docházky, ale chtě nechtě škola má v každé domácnosti, kde jsou děti nebo vnoučata, dominantní postavení. Jsem rád, že jsme před mnoha lety zavedli v Prachaticích hezkou tradici, kdy vedení města chodí navštívit a přivítat prvňáčky ve školních levicích. Je to mimořádná a milá událost v každé rodině a hlavně v srdcích těch malých dětí. Několik let si to děti mohou vyzkoušet nanečisto v mateřské škole, což je období neméně krásné, a pak najednou přijde první den ve velké škole. Tu slavnostní atmosféru si člověk často pamatuje po celý svůj život. Když jsem letos předával dětem pamětní listy, uvědomil jsem si, že to činím již po dvanácté, že z malých prvňáčků, které jsem tehdy před mnoha lety potkal, mohou být dnes plnoleté mladé slečny a mladí muži. Čas plyne velice rychle a já věřím, že přání krásného života, které jsem doposud všem prvňáčkům s radostí předal, se beze zbytku naplňuje. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Hüblerova kaple má původní kříž s hvězdou (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Devadesátiletý včelař František Maršan dostal k jubileu medový dar (str. 3) S hospodářskou krizí město bojovalo rekordními investicemi (str. 4) Střelci z Prachatic zářili na světovém šampionátu (str. 5) Oslavy výročí J. N. Neumanna podpoří Evropská unie (str. 6) Trh farmářských a řemeslných produktů v Poštovní ulici oslaví zrání a zručnost (str. 7) Řadu novinek k vidění i ke slyšení nabídne zrekonstruované divadlo. Milan Patraj z firmy Tribase (uprostřed) a pracovníci KIS Vlastimil Beneš (vlevo) a Tomáš Chval se postarali o naprogramování světelných hlav. Foto Václav Malina Dny dědictví zpřístupní i zvelebené divadlo Dny evropského dědictví European Heritage Days (EHD) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k rozšíření všeobecného povědomí o našem kulturním dědictví. Každoročně v září pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně a zejména těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné, objektů soukromých i veřejných. Přitom se nejedná pouze o objekty, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, ale otevírají se i další zajímavé objekty, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně a které mají nejširší veřejnosti v kontextu EHD co nabídnout. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava a podobně). V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší civilizace. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním ze členských měst pořádá národní zahájení. V Prachaticích se národní zahájení EHD uskutečnilo v roce Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro letošní, již 20. ročník, je vyhlášeno národní téma Duše památek. V kontextu Dnů evropského dědictví rozumíme památkami především staleté budovy, které představují zhmotnělé svědky i velmi daleké minulosti, vždy sloužící potřebám svých majitelů a často se přizpůsobující jejich potřebám. Připomínají čas mimo běžnou paměť člověka, připomínají osoby, které je stavěly i které v nich žily. Takové památky jsou hmatatelnými výsledky lidského ducha, ducha, který z nich čiší či ho lze vycítit jako jejich další rozměr, často po staletí více generacemi lidí vytvářený obsah. Ten lze považovat za duši památky, paměť a vypovídající hodnotu vzdorující neustálému plynutí času. K památkám je proto třeba se chovat s respektem, umožňujícím další poznání a zachování dědictví minulosti. Je nutné hledat a nalézat takové soužití s památkami, které dovolí přijímat jejich svědectví nejen aktuálně, ale také v budoucnu dalším generacím. V rámci toho je nezbytné smysluplně a citlivě užívat památky v každodenním životě. Pouhá konzervace či dokonce opuštění památek a jejich ponechání bez povšimnutí je vždy velkou ztrátou. První krokem k tomu všemu je poznání památek, ke kterému mají přispívat také Dny evropského dědictví V Prachaticích se letošní Dny evropského dědictví uskuteční v sobotu 18. a neděli 19. září. V jejich rámci chystáme pro všechny zájemce zpřístupnění nově zrekonstruovaného interiéru městského divadla a dalších prostor, jehož slavnostní otevření je připravováno na 17. září. Pro všechny zájemce nabízíme premiérové představení Šumavského ochotnického spolku Lásky hra osudná od bratří Čapků v režii Jaromíra Hrušky. Zájemci si mohou od 1. září vyzvednout zdarma vstupenku v divadle. Bude li velký zájem, představení se zopakuje ještě v sobotu 18. září od 20 hodin. V sobotu a v neděli budou mít zájemci možnost navštívit všechny prostory divadla po rekonstrukci. V sobotních dopoledních hodinách bude na Velkém náměstí hrát SaxophonBand pana Pavelky. Kromě zmíněného městského divadla bude možné bezplatně navštívit také např. pozdněgotický kostel sv. Jakuba Většího, včetně vyhlídkové věže, sklepy renesanční Staré radnice, Prachatické muzeum, sklepy domu č. p. 14 na Velkém náměstí se středověkým vodovodem, Galerii Dolní brána, dům č. p. 33 v Křišťanově ulici, Muzeum české loutky a cirkusu, Galerii O. H. Hajeka, Státní okresní archiv Prachatice badatelnu, zasedací síň s výstavou ilustrovaných pamětních knih a prezentaci digitálního archivu, raně gotický hřbitovní kostel sv. ap. Petra a Pavla, včetně zvonové věže, pseudobarokní Hüblerovu kapli s nově restaurovaným oltářem, lesní kapli sv. Filipa Neri (Patriarcha), rozhlednu na Libíně či pozdněgotický kostel sv. Anny na Libínském Sedle. Prohlídky budou možné v sobotu přibližně od 9.30 do hodin a v neděli v základní době hodin, přičemž otevírací doba jednotlivých muzeí, galerií, archivu a soukromých objektů se mírně liší. (info i v příloze). Bc. Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu

2 září 2010 Jako za starých časů aneb Šumavský ochotnický spolek trénuje v jízdárně V dubnu letošního roku byly zahájeny práce na významné dopravní stavbě financované Městem Prachatice za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. Jde o lávku pro pěší přes ulici Pivovarská, která bezbariérově propojí areál bývalých kasáren a sídliště. Nahradí tak provizorní kovové schodiště a zrušen bude i k němu příslušný přechod pro chodce. Realizací stavby dojde k prvnímu mimoúrovňovému křížení komunikace pro pěší ve městě, které díky konfiguraci terénu umožní bezpečné spojení bývalých kasáren a IV. bytového okrsku. Z výběrového řízení vzešla společnost STRABAG. Při přípravě byl kladen důraz na architektonické provedení. Betonová konstrukce lávky bude kombinována se skleněnou výplní, která bude zároveň lávku nasvětlovat. Použité LED diody budou přes hrany skla nasvěcovat samotnou komunikaci lávky. Zajímavostí je možnost různobarevného nastavení nasvícení tohoto architektonické prvku. Náklady na stavbu 11,5 milionu korun včetně DPH budou hrazeny z rozpočtu města a z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, která činí šest milionů. Nezbytná dopravní omezení skončí poté, co bude do začátku školního roku lávka předána veřejnosti. Termín dokončení stavby k 31. srpnu 2010 tedy zůstal nezměněn. Podle starosty města Jana Bauera se jedná o nadčasový projekt, na jehož Řemeslníci při zakrývání dilatační spáry. Foto Jan Plánek Když jsem při nejrůznějších příležitostech, zejména v divadelní šatně, slýchal po svém vstupu mezi prachatické ochotníky vyprávět své zkušenější kolegy ze souboru o tom, jak zkoušeli nové hry v době, kdy bylo Městské divadlo několik let uzavřené, doslova kde se dalo, ani ve snu by mne nenapadlo, že se něčeho podobného dožiji také. A stejně jako oni, budu možná i já za několik let bavit své mladší kolegy historkami z natáčení. Tedy z období současných příprav na novou inscenaci. Tou budeme mít čest otevírat znovu Městské divadlo po jeho rekonstrukci již 17. září. Musím přiznat, že až nyní doceňuji poznámky svých kolegů o složitých podmínkách příprav bez patřičného zázemí. Do Městského divadla se totiž na zkoušky, které jsme doteď absolvovali v pronajatých a zapůjčených školních třídách, dostáváme až tři týdny před premiérou. S trochou nadsázky by se to dalo přirovnat k tréninku dostihového koně, kterého trenér připravuje na Velkou pardubickou v jízdárně. Naštěstí divadlo nejsou dostihy a když při nějakém tom skoku klopýtneme, tak nás snad někdo nezastřelí. Tedy, doufám. Nejen pro diváky, ale i pro nás bude návrat do vlastně nových prostor velikou neznámou. Ale zcela jistě víme, že herci budou pořád na jevišti a diváci proti nim v hledišti a naším úkolem je bude co nejlépe pobavit a zaujmout. Snad se nám to pod režijním vedením Jaromíra Hrušky v úpravě hry bratří Čapků Lásky hra osudná bude dařit alespoň tak, jak se to dařilo v tom starém Městském divadle. Už se na vás, milí diváci, po té pauze moc těšíme. Miroslav Fuchs Hüblerova kaple má původní kříž s hvězdou V polovině srpna bylo prachatickým akademickým sochařem a restaurátorem MgA. Janem Koreckým provedeno nové vrcholové zakončení zvoničky a lucerny pseudobarokní kaple Panny Marie Loretánské (Hüblerova kaple) na konci ulice Zlatá Stezka. Řešení vychází z dohledané historické fotografie kaple z roku Zvonička tak je staronově osazena novým pozlaceným kovaným křížem kotveným v souladu s původním řešením do kamenné koule z místně tradičního dioritu na zděném jehlanu, představujícím stavební ukončení zvoničky. Kříž je svým zpracováním a tvaroslovím v souladu se slohovým charakterem kaple, vrcholové partii zvoničky vrátil původní ideovou lehkost. Nahradil nepůvodní kříž tradičního (latinského) typu s poměrně robustním svislým i příčným břevnem kotveným pomocí objemné kovové pochvy na fragment původního kříže s doplňující ocelovou objímkou kolem dioritové koule, jež byl na kapli osazen při celkové stavební opravě kaple v letech Vrchol lucerny v souladu s původním provedením doplnila nová dioritová koule, do které je kotvena pozlacená kovaná šesticípá hvězda s vnitřním kruhovým otvorem. Pro zajímavost lze uvést, že dle archivního pátrání MUDr. Jana Antonína Magera, v rámci stavby kaple v letech za hvězdu, určenou pro lucernu, obdržel klempíř Jakob Miko dva zlaté. Obnova vrcholového zakončení zvoničky s lucernou stála téměř 62 tisíc korun, přičemž 50 tisíc kryl účelový finanční příspěvek z programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Popisovaná akce plynule navazuje na kompletní obnovu střešní části kaple z roku 2007, realizaci propustku pod silnicí před kaplí k odvodu povrchových vod od kaple v roce 2008 a loňskou celkovou stavební obnovu kaple. Letos na jaře byl do kaple vrácen restaurovaný dřevěný pseudobarokní oltář z druhé poloviny 19. století, který tvořil původní vnitřní vybavení kaple. Městem Prachatice realizovaná obnova kaple Panny Marie Loretánské je příkladem odpovědného přístupu ke kulturnímu dědictví. Dlouhodobě opomíjená památka prošla během čtyř let zásadní proměnou, včetně získání statutu kulturní památky v lednu Přestože kaple již dávno neslouží svému původnímu účelu, zaslouží naši trvalou péči a úctu, neboť je svědkem zbožnosti našich předků, kteří nehledali smysl života jen v přítomnosti a budoucnosti. Je odrazem své doby, dokladuje tvůrčí schopnosti našich předků a spoluutváří náš současný životní prostor. Nyní důstojně doplňuje příjezd do města od Volar. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Lávka pro pěší už se klene přes Pivovarskou ulici XX. ročník Slavností Zlaté stezky navštívilo 15 tisíc lidí začátku stál nápad ing. arch. Jakuba Nepustila. Od počátku jsme u budoucí lávky kladli důraz nejenom na technické, ale i na architektonické řešení, zdůraznil Jan Bauer. Člověk by měl vytvářet vše nejen funkčně, ale aby to zároveň obohacovalo prostředí, ve kterém žije, připomněl ing. Arch. Jakub Nepustil, podle něhož jsou důležitá dvě hlediska funkce a forma. Není diskusí, lávka musí fungovat. Splnila všechny technické parametry. To znamená například podjezdnou výšku požadovanou i s ohledem na požární vozidla, dále sklony, které musí vyhovovat i tělesně postiženým, nebo místa, ze kterých mohla začínat a končit. Tvar křivky není samoúčelný, vyplývá jednoznačně z potřeby té trasy, argumentoval a na názor, že výstavba lávky se někomu může zdát příliš drahá, poznamenal: Za padesát let se nikdo nebude ptát, jestli mohla být o něco levnější, ale jestli správně funguje, jestli se lidem líbí a cítí se dobře v okolním prostředí. A když k nim přijede návštěva, třeba se s ní pochlubí a budou pyšní, že Prachatice nejsou hezké jenom jako historické město, ale umíme tady udělat něco, za co by se nemuseli stydět na Západě, na který jsme se před pár lety dívali jako na vlak, který nám dávno ujel. Václav Malina Bc. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic Návštěvnost jubilejního XX. ročníku Slavností Zlaté stezky byla zatím asi nejsilnější vůbec. Dalo by se říci, že ulice včetně Velkého náměstí byly po oba dny doslova zaplněny lidmi, což je vždy lichotící faktor pro organizátory. Celkem bylo návštěvníkům prodáno vstupenek. Celkový počet návštěvníků během slavností byl kolem 15 tisíc. Konzumace piva byla vyšší než v uplynulém roce určitě i z důvodu přejícího počasí. Celkově se vypilo přes 258 padesátilitrových sudů. V minulém roce bylo vypito 120 stejně objemných sudů. Záchranná služba ošetřila šest občanů (štípnutí vosou, alergie, pálení na hrudi, pohroužený stav, odřenina a popálení). Během slavností se vyprodukovalo 5,06 tuny odpadu. Mgr. Růžena Štemberková, foto Václav Malina strana druhá

3 PŘEDSTAVUJEME: Devadesátiletý včelař dostal k jubileu medový dar František Maršan se narodil 9. srpna 1920 v Nestánicích u Vodňan. Vyučil se truhlářem, pak studoval dřevařsko stavební průmyslovku v Českých Budějovicích. Protože rodiče nemohli finančně utáhnout výlohy na jeho vzdělání, přivydělával si rýsováním a hrou na trubku. Po dokončení průmyslovky mě vytáhli do Plzně na dráhu a tam jsem od ledna do října dělal zácvik na dělmistra. Přijel kolega, který se mnou studoval průmyslovku, a povídal, abych nastoupil ke dráze do Vodňan. Chtěl odejít a potřeboval náhradu. Po dvou letech ve Vodňanech jsem přešel do Prachatic, kde jsem u Sovy do roku 1951 učil truhláře, tesaře, prostě obory ode dřeva. Od roku 1951 tady ty obory zrušili, a tak jsem zase odešel k železnici. Měl jsem si vybrat buď Písek, nebo Prachatice. Vybral jsem si Prachatice a dostal na starost stavby a opravy na tratích. Po ročním zácviku jsem převzal funkci po kolegovi Louženském, který odešel do důchodu, a jako traťmistr jsem sloužil také až do penze, popsal svoji profesní kariéru oslavenec František Maršan. Stěhování ze Svinětic do Prachatic absolvovaly i jeho včelky. Jejich přesun byl snadný. Měl jsem tehdy patery nebo šestery. Naložili jsme je na auto a odvezli. Františka Maršana stále aktivního včelaře a bývalého pracovníka Českých drah přijal u příležitosti jeho devadesátých narozenin prachatický místostarosta Martin Malý. Popřál jubilantovi hodně zdraví a elánu. K jeho přání se připojili předsedkyně okresního výboru Českého svazu včelařů v Prachaticích Miroslava Prokešová, tajemník městského úřadu Karel Pašek, předseda prachatické základní organizace Českého svazu včelařů Jiří Houška a předseda včelařské okresní revizní komise Miloslav Kukačka. Pane Maršane, kdo vám radil ve vašich včelařských začátcích? Včelařím už šest desetiletí, začal jsem dvěma včelstvy, která mi dal švagr. I když jsem ke včelám neměl bližší vztah, přesto jsem cítil, že to mám udělat. Postupně mě včelaření zajímalo čím dál víc. Jako začátečník jsem studoval všelijaký příručky, všechno jsem se musel učit, neznal jsem dohromady nic. Byl jsem nejdřív členem v základní organizaci v Bavorově. Když jsem se odstěhoval ze Svinětic, v Prachaticích mě zvolili do výboru základní organizace, pak jednatelem okresního výboru včelařů a jeho předsedou. Tuhle funkci jsem dělal celý léta, možná dvacet let. A v ústředním výboru včelařů jsem byl asi deset let. Právě ústřední svaz včelařů a setkávání se včelaři z celé republiky mi hodně pomohly. Na schůze jsme jezdili všude možně po republice a zejména inženýr Knížek z Tachova, tenhle včelmistr a velký odborník, mi hodně poradil. Kolik jste měl nejvíce včelstev? Přes dvacet, asi pětadvacet. To už nebyl koníček, ale pořádná a náročná kobyla při službách na dráze, rodině a zálibě, kterou pro mě bývala trubka. Na trubku jsem hrál v kapelách většinou na Budějovicku, teď už ne, protože nemám ani zuby, leda falešný, a to nejde. Už na průmyslovce jsme s kluky vytvořili kapelu. Na štace jsem jezdil všelijak. Když jsem nemohl vlakem, auto jsem tehdy neměl, na motorce nebo i na kole. Když se ohlédnete za vaší včelařskou kariérou, na jakou chybičku si vzpomenete? Jéje, chyb bylo moc, třeba přidáte do úlu matku a včely vám ji zabijou. To se mi stalo i letos přesto, že jsem vše udělal, jak má být. Někdy to prostě nevyjde, včela je zkrátka nevyzpytatelný tvor. Nebo přidáte matku a vaši snahu zmaří vylíhnutý a neoplozený zmetek, kterého se včely drží a nakonec matku zabijou. O strategii, zda včely matku přijmou, by bylo dlouhé povídání. Aby včely snáze přijaly matku a necítily ji jako cizí, ke splynutí pachů se používá voňavka. Ovšem záleží i na náladě včel. Když jsme u včelích nálad, vycítí včely bouřku? To víte, že jo. A hlavně pivo (smích). V obou případech se jen mihnete kolem úlu a už máte žihadlo. U jednoho to většinou neskončí. Zvláště bodavé mám včely v úlu číslo tři. Jsou medonosný, daly nejvíc medu, ale taky rozdaly nespočítaně žihadel. Je drastický do nich vlézt, natož sundat medník. Manželka kolikrát volá: Uteč, to není možné, jak po tobě jdou. Ale pečovat o ně musíte. Nezdá se to, ale včelaření je koníček docela náročný, nejen časově. Nákup cukru na přikrmení včel nepokryje v některých letech ani výdělek za med. Napadlo vás během desetiletí, co se věnujete včelám, je opustit? To mě nikdy nenapadlo. Kdybych sám neměl jíst, včelám bych cukr dal, opravdu. Mám s nimi dodnes takový zvláštní vztah. V devadesáti letech mi manželka říká: Prosím tě, sniž jejich počet. Proč to děláš? Vždyť to je pro tebe vysilující práce a zdraví taky už tolik neslouží. Nemám tu sílu jako jsem míval. Únava se hlásí. Kdybych měl včely aspoň u baráku, ale na Leptáči to není legrace. Máte v rodině včelařského následovníka? Syn žije v Praze, bude mu 63 let, včel by se nebál, ale má to daleko. Pak mám dvě dcery, jedna bydlí v Sezimovo Ustí, druhá ve Vodňanech. Ty vůbec ke včelám netíhnou, takže nemám náhradu. Nevím, kdo za mě bude včelařit. Vděčíte za krásné životní jubileum i včelám? Tvrdí se, že nejen včelí produkty, ale i včelí žihadla jsou zdravá. Ano, a to říkám jasně. Od včel dostanete propolis, med, mateří kašičku a tak dále. Když doktor prohlásí, že včela je hmyz, který léčí člověka, souhlasím. Určitě něco prospěšného má i v žihadle. Otázkou je, jak je kdo snáší. I když žihadla jsou někdy velmi nepříjemná, já si na ně zvyknul. Jak jste oslavil devadesátku? Medovinou? Ne, medovinu já nedělám. Ani ji dohromady nepiju. Narozeniny jsme oslavili v rodinném kruhu oběd v Koruně, pak nás odvezli na chatu, kde jsme slavili do večera. S manželkou a se sestrou jsme jeli domů asi v sedm večer. Mladí vydrželi do pěti do rána, pak přijeli všichni na oběd, tak bylo veselo ještě doma. Na Poště jsme si připili s kamarády a pak ještě se známými na Pasově. Činily se vaše včely v pro vás jubilejním roce? Mám na kraji Leptáče čtrnáctery včely, vytočil jsem medu tolik, že nevím, co s ním. Jsem s letošním rokem, třeba oproti loňsku, nadmíru spokojený. Myslím, že mi takovou úrodu přinesly k těm mým narozeninám. Schválně. (smích) Se včeličkami máte momentálně především radost, jenže jsou s nimi i starosti. Třeba když se do úlů dostanou včely zlodějky. O těch mi ani nemluvte, s těmi mám starosti zrovna teď. Nakrmil jsem včely ve starším ze dvou včelínků, do jediný slzy všechno vybraly. To samé provedly ve druhém včelínu. Včelí matka tam zmateně běhala. Ještě, že jsem ji zachránil. Zlodějky jsou včely, které uletí do lesa, anebo se jimi stanou včely z jiného úlu. Cítí potravu a když jsou včelstva slabá, tak je vykradou. Včelstva by měla být silná, aby je obránci, kteří na česně hájí úl, ubránili. Aby tam nemohla jiná včela. Pominu-li zlodějky, včela je tvor, který přináší jenom dobro. Kdybyste viděl, co včely všechno mají za úkol, jak jsou pracovité, kdybychom byli všichni takoví, máme dneska blahobyt nadměrnej. No, bohužel V čem kromě pracovitosti mohou být včely naším vzorem? V prvé řadě právě prací, protože včela, když nemá co nosit do úlu, je z toho nešťastná. Pak bodá, když někdo přijde k úlu nebo v úle chce včelařit. Když je snůška, včela pracuje až do vyčerpání. Včely je vám líto, když ji náhodou třeba přimáčknete. Když vám píchne žihadlo, je vám jí také líto? Je mi jí líto, ale nedá se nic dělat, protože včelička, která bodne, ze sebe vydá žihadlo i se zadečkem a zahyne. U vosy je to jinak, možná to není příliš spravedlivé. Povídáte si se včelami? Taky. A velmi rád, i když mi nerozumí. Vždycky se s nimi vítám: Tak holky, jak jste se vyspaly? A když odcházím, rozloučím se: Dobrou noc nebo Na shledanou. Taky jsem jim vyčinil: Holky, vy jste mi tedy daly k tomu výročí! Tolik medu! Kde jste ho najednou sebraly? Vždyť bylo takový mizerný počasí. Ale mám z nich samozřejmě radost. Vyptával se Václav Malina. strana třetí září 2010

4 Zastupitelstvo města na svém posledním předprázdninovém zasedání jako v každém roce schválilo jeden z nejdůležitějších dokumentů Závěrečný účet města za rok 2009 včetně závěrečné zprávy auditora, jehož výrok zněl: Bez výhrad. (v tis. Kč) Celosvětová hospodářská krize se městu Prachatice nevyhnula. Zasáhla do hospodaření města poměrně razantním výpadkem daňových příjmů, které dosáhly jen v takzvaných sdílených daních hodnoty hrozivých 19,4 milionu korun. S tak obrovským výpadkem se toto město ve své novodobé historii ještě nesetkalo. Na vině jsou nižší výběry daní jak od firem, tak od živnostníků, ale díky zvyšující se nezaměstnanosti i zaměstnanců v celé společnosti. Na tato krizová období si však město na rozdíl od státu prozřetelně dlouhodobě vytvářelo finanční rezervu, kterou mohlo nyní využít. Kdyby ji město nevytvářelo, musela by se zastavit celá řada naplánovaných investic a město by tak přiložilo pomyslné polínko do ohně vzplanuté krizi, v opačném případě by se muselo zadlužit. Tím, že se vedení města rozhodlo i přes nastalou nepřízeň pokračovat v naplánovaných investicích a využít úspor, bylo zachráněno odhadem několik desítek pracovních míst, neboť firmám především v tomto regionu byla městem dána práce, které bylo v tomto regionu zoufale málo. Město tak navzdory hluboké hospodářské krizi zaznamenalo absolutně největší rekordní objem investic v jeho novodobé historii ve výši 141 milionů korun. Přesto, že město částečně čerpalo finanční rezervu, činil zůstatek této rezervy po očistění o vratné zálohy apod. na konci roku 29 milionů korun. Město nebylo rovněž nuceno pomoci si neplánovaným úvěrem. I když se čerpal v průběhu roku 2009 a 2010 úvěr na předfinancování rekonstrukce divadla, není třeba se znepokojovat, neboť celý tento úvěr bude do konce roku zcela splacen již schválenou dotací ve výši 46 milionů Město Prachatice loni v lednu obdrželo poprvé finanční dar od Salonu krmiva Ritta Prachatice, a to v hodnotě 1854, Kč. Jednalo se o peníze, které věnovali zákazníci salonu v období vánočních svátků jako podporu pejskům, kteří se nacházeli v záchytných kotcích města. Od té doby se počet dárců značně zvýšil. Jenom tak se totiž mohlo stát, že v letošním roce byla vybrána částka 4278, Kč. Peníze ze září S hospodářskou krizí město bojovalo rekordními investicemi Vývoj investic města Prachatice Pololetní ohlédnutí za tříděním odpadů Poděkování korun. A tak navzdory hospodářské krizi, kdy město svou politikou brání nezaměstnanosti, vykazuje rekordní objemy investic do svého majetku, aniž by se uchýlilo k zadlužování jako celá řada jiných měst a firem v této době. Navíc ještě objem svých úvěrů snižuje poměrně rychlým splácením tak, že na konci roku 2010 bude vykazovat nejnižší objem úvěrů za posledních 10 let. To potvrzuje i schválený vyrovnaný rozpočet na rok 2010, kde se město rozhodlo šetřit především na svém provozu tak, aby se ani v letošním roce nemusely omezovat již naplánované investice a podpořila se tak nadále zaměstnanost v našem městě i v tomto roce. Z největších investic je třeba si připomenout alespoň ty nejdůležitější: rekonstrukce ulic Husova, Věžní a Neumanova v historickém jádru stály 21 milionů korun, celková investice do vybudování další etapy skládky vyšla na 41 milionů, čímž se kapacita skládky prodloužila zhruba až do roku 2021, rekonstrukce již zmíněného městského divadla stála celkem 60,7 milionu korun, přičemž v r byla proinvestována částka 27,6 milionu, další etapa cyklostezek Prachatice Libín, na kterou byla poskytnuta 60% dotace z Fondu dopravní infrastruktury, vyšla na 12,7 milionu, rekonstrukce komunikace na vrchol Libína ze Sedélka přišla na 2,3 mil. Kč, když 1,8 mil. byla dotace z programu příhraniční spolupráce CÍL 3, náklady na 3. etapu regenerace panelových sídlišť, která byla realizována v ulicích Česká, Italská a náměstí Přátelství se vyšplhaly na 8,5 milionu korun, kde částečně pomohla dotace čtyři miliony korun, za které se zrekonstruovaly chodníky, komunikace, přístřešky na kontejnery a vybudovala se dětská hřiště. Významnou investicí byla rekonstrukce bývalé ubytovny na bytový dům v ulici Krumlovská dokončená v letošním roce, kde bylo investováno v r celkem 8,9 milionu korun za pomoci pětimilionové dotace. Mezi významné investice v minulém roce tak patřily i investice do bytových domů města, kde to poznali nájemníci především v kompletní výměně oken, které jen v r přišly na osm milionů korun, ale v některých domech i v rekonstrukcích koupelen, které byly spolu s další mnohamilionovou částkou proinvestovány prostřednictvím MSDB s. r. o. v rámci běžných oprav. Věřím, že jsme v minulém roce překonali celohospodářskou krizi bez vážnějších problémů a i když se promítá do chodu města i v tomto roce, myslím, že to pomyslné dno máme již za sebou a v nadcházejícím období se vrátí do naší země konjunktura v podobě dalšího růstu životní úrovně všech našich obyvatel i města samotného. Ing. Martin Malý, místostarosta města Za první pololetí roku 2010 bylo ve městě vytříděno necelých 98 t starého papíru, 50 t skla, 53 t plastů a 0,6 t kompozitních obalů (tetrapaků). V Prachaticích je celkem 47 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad, na kterých je rozmístěno 194 ks nádob (56 na papír, 65 na plasty, 38 na barevné a 35 na bílé sklo). V centru města, kde nejsou umístěny kontejnery na tříděné odpady, mohou občané využívat pytlového sběru plastů. Žluté plastové pytle na sběr plastů si mohou vyzvedávat na odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice na Velkém náměstí. Do kontejnerů na plasty a do žlutých pytlů lze též sbírat nápojové kartony (tetrapaky od džusů, mléka apod.), které se následně dotřídí. Papír a plasty sváží Technické služby Prachatice s. r. o. a suroviny předávají k dalšímu zpracování do Českých Budějovic a na třídící linku do Lišova. Sklo sváží nákladním autem s hydraulickou rukou společnost Envisan Gem a. s. a je rovněž odváženo do Českých Budějovic. Za vytříděné odpady (papír, sklo, plasty, tetrapaky a kovy) dostává Město Prachatice od společnosti EKO KOM a. s. finanční příspěvek. Za první pololetí roku 2010 činil finanční příspěvek za separaci odpadů Kč. Město Prachatice se již čtvrtým rokem účastní soutěže My třídit umíme, kterou organizuje Jihočeský kraj a společnost EKO KOM. V této soutěži se hodnotí množství vytříděného odpadu (sklo, plasty, papír, nápojové kartony), množství nádob na sběr tříděného odpadu, četnost jejich svozu apod. Obce dostávají za jednotlivá kritéria body. Celkem se soutěže v roce 2010 účastní 540 jihočeských měst a obcí. Prachatice jsou ve skupině měst nad 7000 obyvatel zatím na sedmém místě (z celkového počtu 16 měst). Od 1. července do 30. září probíhá letní soutěž Jihočeských obcí Vytřiďte si lavičku, ve které jsou obce hodnoceny podle množství vytříděných plastů na jednoho obyvatele. Nejlepších 65 obcí a měst získá nové lavičky. Na závěr i pár negativních postřehů z třídění odpadů. V letošním roce bylo bohužel nutné, vzhledem k celkové ekonomické situaci, omezit výdaje i na odpadové hospodářství. Od nového roku je částečně omezen svoz papíru a plastů na vytipovaných lokalitách (celkem 19 lokalit), kde je svoz pouze jedenkrát za 14 dní. Snížení frekvence svozu se naplno projevilo v letních měsících, kdy stoupá spotřeba nápojů a je tudíž větší produkce plastů. Na některých lokalitách jsou výrazně přeplňovány kontejnery a hromadí se plasty i v okolí kontejnerů. Dalším negativním postřehem je zapalování kontejnerů na papír. Na přelomu roku 2009 a 2010 bylo zapáleno celkem devět kontejnerů. Půl roku byl víceméně klid, ale poslední měsíc došlo opět k zapálení tří kontejnerů (z toho jednoho opakovaně). I když jsou kontejnery na papír kovové a případný požár vydrží, i tak ale potřebují opravu, jejíž cena se pohybuje do dvou tisíc korun. Některé kontejnery čelí útoku opakovaně, čímž se snižuje jejich životnost a město vynakládá zbytečně finanční prostředky, které následně chybí jinde. Proto žádáme občany města, kteří si všimnou podezřelé činnosti v blízkosti kontejnerů, aby to ohlásili na městskou či státní policii. Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí sbírky Salon Ritta znovu věnoval Městu Prachatice. Tyto peníze budou použity spolu s penězi z rozpočtu města na část oplocení záchytných kotců. Touto cestou chceme velmi poděkovat nejen Salonu Ritta, který sbírku organizuje, ale poděkování patří i všem lidem, kteří se snaží v oblasti péče o zatoulané pejsky pomoci. Stanislava Linhová, odbor životního prostředí MěÚ strana čtvrtá

5 Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období slibuje stejnojmenný projekt, jehož zadavatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a nositelem je agentura CzechTrade. Projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace. Hospodářská komora České republiky (HK ČR) uspěla ve výběrovém řízení a stala se realizátorem a koordinátorem projektu. Projekt odstartoval začátkem letošního roku a má za úkol posílit konkurenceschopnost českých průmyslových firem na zahraničním trhu. Firmy se mohou prostřednictvím společné účasti prezentovat na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraniční. Nejen české firmy, ale také oborové asociace mohou získat podporu ve výši až 120 tisíc korun (bez DPH) na přímé náklady spojené s veletržní expozicí, navíc je pro vystavovatele zajištěna marketingová a komunikační podpora v místě konání veletrhu. Kromě toho Hospodářská komora Kampaň Pět + 5 dní pro neziskový sektor v Prachaticích bude zahájena 4. října 2010 v 10 hodin na arkádách Staré radnice. Během těchto dní můžete navštívit výstavu fotografií, výtvarných prací Šťastné stáří očima dětí, prezentaci jednotlivých organizací, navštívit v rámci Dnů otevřených dveří sociální zařízení města, setkat se s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, pobavit se Mistrovství světa ve střelbě z předovek pod taktovkou M.L.A.I.C. se v letošním roce konalo v Portugalsku. Šampionátu se zúčastnila také dvanáctičlenná výprava České republiky, jejímiž účastníky byli i tři členové Sportovně střeleckého klubu Prachatice. V pistolových disciplinách to byli Josef Těsnohlídek, Radoslav Myslík a Ivan Kalina (na snímku zleva). Bohužel čtvrtému reprezentantovi z prachatické klubu Karlu Štěpánkovi zabránily v účasti zdravotní problémy. Toto mistrovství bylo z pohledu české reprezentace a prachatických střelců nejúspěšnější od roku 2000, kdy se naši střelci poprvé zúčastnili vrcholných světových a evropských soutěží. Letošní bilance medailí nemá v historii české výpravy obdoby, prachatičtí střelci se podíleli na šesti z osmi medailí. Nejúspěšnějším českým střelcem je bezpochyby Radoslav Myslík, který ziskem dvou titulů mistra světa, pěti medailí a jedenácti umístěními do 8. místa dokázal zúročit své zkušenosti. Obdiv patří také Josefu Těsnohlídkovi (zisk tří medailí ) a Ivanu Kalinovi (dvě medaile), kteří dlouhodobě patří ke světové a evropské špičce předovkové střelby. Prachatičtí střelci opět skvěle propagovali Prachatice a Jihočeský kraj. Petr Voldán, SSK Prachatice Donášková služba knihovních dokumentů je specializovanou službou zejména zdravotně postiženým občanům, seniorům a nemocným lidem do jejich domovů. Městská knihovna Prachatice umožňuje již osmým rokem z důvodu naprosté bariérovosti stávajících budov, ve kterých sídlí, jedenkrát v měsíci formou donáškové služby přístup ke knihám, periodikům, CD a MC nosičům s hudbou a mluveným slovem. Tato služba je hojně žádána především seniory. Využívají ji nejen obyvatelé Prachatic ze svých domovů, ale i obyvatelé hospice nebo Domova seniorů Mistra Křišťana. Za velkého pochopení vedení města i domova seniorů bylo umožněno tuto donáškovou službu od července poskytovat prozatím jedenkrát za měsíc v Literární kavárně v Domově seniorů Mistra Křišt ana. Každý se může stát čtenářem knihovny a tuto službu využít a určitě každý, nejen obyvatelé domova seniorů, budou v Literární kavárně vítáni. Mgr. Hana Mrázová, ředitelka MěK Prachatice Hospodářská komora vyřídí firmám účast na veletrzích V bývalých kasárnách v Prachaticích se 18. září od 14 hodin uskuteční 15. ročník soutěže družstev v požárním útoku v kategoriích muži a ženy O pohár starosty města. Od hodin odpoledne zahájí 6. ročník soutěže pro děti. Pořádá SDH Prachatice s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, územním odborem Prachatice. (vam) vyřídí potřebnou administrativu spojenou s účastí na akci a se žádostí o podporu. HK ČR úzce spolupracuje s agenturou CzechTrade a s Ministerstvem a průmyslu a obchodu. Co se týče projektu, hodláme během tří let zrealizovat účast na stovce zahraničních veletrhů pro více než 1400 firem. V případě, že vás zaujala možnost zapojit se do tohoto projektu a prezentovat tak svou firmu na některém z veletrhů, jejich podrobný přehled naleznete na stránce Se žádostí o další informace se můžete obrátit také na Janu Ježkovou, ředitelku Oblastní hospodářské komory v Jindřichově Hradci nebo na Jitku Burešovou z Oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů v Českých Budějovicích ). Jitka Burešová, Jana Ježková Kampaň pro neziskový sektor doplní ukázky i soutěže o ceny v divadle při benefičním koncertu či zapojit se do aktivit neslyšících (kurz odezírání), nevidomých (ukázka vodících psů), tělesně postižených (výstava pomůcek) nebo diabetiků (ukázka dietního stravování), zasportovat si s dětmi se zdravotním postižením a zasoutěžit si o zajímavé ceny. Bližší info na. Hanka RH+ Střelci z Prachatic zářili na světovém šampionátu Donáškovou službu nabízí i Literární kavárna Hasiči zaútočí o pohár Výstava středoškoláků o hrůzách válek Od 2. do 25. září bude v Prachatickém muzeu, Zlatá stezka 255, k vidění výstava fotografických impresí, které vznikly v rámci středoškolského česko polského projektu Zmizelé a nalézané osudy. Memento dvou světových válek 20. století pro mladého člověka. Pogubione i odnalezione koraliki losu. Memento dwóch wojen światowych w XX wieku dla mlodych ludzi. Jde o projekt, na kterém spolupracovaly Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská v Českých Budějovicích a Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach. Cílem projektu, který jsme realizovali v loňském roce od května do prosince, bylo aktivně přiblížit žákům klíčové historické a politické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa ve 20. století a vzbudit u nich zájem o dějiny 1. a 2. světové války a holocaustu, říká koordinátor projektu Antonín Sekyrka, zástupce ředitele českobudějovické školy. Výstupem projektu jsou společné česko polské informační panely, jejichž těžištěm jsou především fotografické imprese žáků, které zachycují hrůzy světových válek a stálou vypovídací hodnotu navštívených míst i pro dnešního člověka. Ohlasy, které máme, svědčí o tom, že projekt má hluboký význam a přináší poznání i informace, které někteří lidé čerpají právě až z našich panelů, doplňuje Antonín Sekyrka. Výstava byla k vidění zatím v Českých Budějovicích, Zlivi, Horní Plané, Vodňanech a Táboře, po Prachaticích se s ní budou zájemci moci seznámit ve Strakonicích, Borovanech a Ledenicích. (ptm) Maraveja zapěje u sv. Anny V kostele sv. Anny na Libínském Sedle se 2. října od 17 hodin uskuteční koncert duchovní hudby s ženským komorním sborem Maraveja. Jeho název vznikl spojením počátečních slabik jmen zakládajících členek. Jestlipak uhádnete, které to byly Vyluštění se dozvíte třeba při koncertu u svaté Anny. (kis, vam) strana pátá září 2010

6 Město Prachatice ve spolupráci s Českobudějovickým biskupstvím připravuje v roce 2011 oslavu největšího prachatického rodáka sv. Jana Nepomuka Neumanna. Svatý Jan se narodil v Prachaticích v rodině české matky a německého otce. Jeho tatínek Filip přišel z Obernburgu n. Mohanem, kde se narodil v roce V Prachaticích se stal punčochářským mistrem. Uzavřel zde první manželství s dcerou prachatického měšťana. Ta však zemřela po dvou letech manželství. Filip se po čase oženil znovu s Anežkou Lebischovou, dcerou sedlářského mistra. Z tohoto manželství se jako čtvrtý ze sedmi dětí narodil Jan. Ten po základní škole v Prachaticích, studiu v Českých Budějovicích a v Praze odplul do Spojených států, kde působil jako misionář. Stal se biskupem ve Filadelfii, proslul nesmírnou horlivostí, vzdělaností, obětavostí, mírností, skromností a stavební činorodostí. Dodnes je brán jako zakladatel církevního školství v USA. O jeho heroickém životním nasazení svědčí mimo jiné i to, že zemřel na ulici cestou na poštu v naprostém vyčerpání ve svých 49 letech. Rodiče sv. Jana N. Neumanna Filip a Anežka jsou pochováni na zdejším hřbitově. Právě k hrobu rodičů a do chrámu sv. Jakuba, kde byl Jan pokřtěn, přijíždějí poutníci jak z Německa a Rakouska, tak z USA. Historicky poprvé a zcela mimořádně bude v Prachaticích od 15. do 19. června Oslavy výročí J. N. Neumanna podpoří Evropská unie Vedení města poděkovalo doktoru Mattauchovi 2011 zasedat česká a moravská biskupská konference. Českobudějovický biskup bude žádat o pověření jednoho z kardinálského vatikánského sboru tzv. institutem papežského legáta, který zde bude zastupovat nejvyššího představitele církve. Slavnostní bohoslužba se uskuteční 18. června 2011 a zvažujeme i její přesun z kostela sv. Jakuba na Velké náměstí. Určitě mohu prozradit, že je domluvena v příštím roce i mediální propagace této významné akce prostřednictvím České televize. Výstavu k J. N. Neumanovi (v letošním roce je prezentována v klášteře Aigen Schlägl v lineckém biskupství) budeme v příštím roce prezentovat v Českých Budějovicích a v červnu pak v galerii Dolní brána u nás v Prachaticích. V současné době připravujeme vydání životopisné knihy o J. N. Neumannovi v českém, německé i anglickém jazyce. Autorem textů bude P. Pavel Liška. Dále připravujeme vydání fotografické knihy, kde bude prezentováno město Prachatice, Jihočeský kraj i některá místa, ve kterých sv. Jan působil. Připravujeme také reedici Průvodce kostelem sv. Jakuba a zároveň jeho vydání pro nejmenší čtenáře, vydání medailí, pěti pamětních desek a sošek jeho podobizny. Dále se chystá vytvoření naučné stezky po stopách sv. Jana mezi Prachaticemi a Českými Budějovicemi, kudy sv. Jan chodil za vzděláním. Zároveň se plánuje vydání CD a DVD o této osobnosti, která budou vycházet především z výše zmíněných podkladů. Všechny tyto priority v rámci důstojných příprav oslav výročí 200 let od narození sv. Jana jsou finančně podpořeny ze zdrojů Evropské unie. Mgr. Růžena Štemberková vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Ohlas na Letní školu staré hudby Koncerty letní školy přinesly nejen účinkujícím, ale i posluchačům krásné zážitky. Tato už tradice města Prachatice je velice poučná i ve směru vedení a výchovy mládeže. V sobotu 24. července v kostele sv. ap. Petra a Pavla, kde je mimochodem tak krásné prostředí a akustika, byl závěrečný koncert účastníků Letní školy staré hudby. Ta hudba ale vůbec nebyla stará! Byla nádherně živá, často i humorná. Zejména nejmenší účinkující projevili tolik nadšení a chuti ve svém hudebním projevu, že to až dojímalo při pomyšlení, jaké mohou být dnes děti. Při talentu je nutná píle, ale hlavně vedení rodičů a učitelů. Pak se dostaví dobrý výsledek pro všechny užitečný. A netýká se to jen hudby, ale i sportu a jiné zájmové činnosti. Kdo si hraje nezlobí. Eva Ferdová Starosta města Jan Bauer přivítal na prachatické radnici MUDr. Julia Mattaucha (na snímku zcela vpravo), pogratuloval mu k jeho významnému jubileu a poděkoval za jeho dlouholetou práci v oboru zubního lékařství, kterou vykonával pro prachatické občany do konce července tohoto roku. Ve věku 80 let je stále vášnivým zahrádkářem a největším potěšením je pro něj rodina a vnoučata. K blahopřání se připojili místostarosta Martin Malý a radní Milan Bolek. Text a foto Jana Houšková Turnaj vyhrál Gheto tým Dům dětí a mládeže Prachatice v rámci Dětského prázdninového pasu 2010 zorganizoval turnaj v malé kopané pro hráče od 13 do 17 let. Při účasti pěti družstev se hrálo na 2x10 minut systémem každý s každým. V jednotlivých zápasech padaly krásné góly. Hrálo se velice slušně a se zdravým hráčským nasazením. Celý turnaj proběhl za ideálního počasí. Vítězem se stalo družstvo Gheto tým. Mgr. Miroslav Pileček, DDM Prachatice Radní se rozloučili s ředitelkou Marií Přibíkovou Léto pomalu končí a přivítáme podzim. Každé roční období má samozřejmě svoji charakteristiku a půvab. Vzpomínám li na léto, mám pocit volnosti a lehkosti, prostě je to čas bez starostí, čas prázdnin Mám na prázdninový čas hodně vzpomínek a doufám, že dnešní generace dětiček si jich odnese do života také dost. Vzpomenu li si zpětně na dobu letošních prázdnin, vím, že děti, které se chtěly pobavit, k tomu měly možností dost a dost. Pestrá nabídka aktivit Prázdninového pasu připraveného Městem Prachatice prostřednictvím odboru kultury, školství a cestovního ruchu dávala možnost strávit aktivně volný čas. Pestrou nabídku kromě města předložil i dům dětí a mládeže, různé zájmové kroužky, v areálu Na Parkánu byl po celý srpen každou středu a neděli program v rámci cyklu Srpnových teplých večerů pro děti i pro dospělé. Aby děti tolik nesmutnily, všechny vás zveme na Loučení s létem. V sobotu 25. září v hodin přivítáme Na Parkánu podzim a rozloučíme se s létem. Spolu se členy Šumavského ochotnického spolku připravujeme program a bude i překvapení, možná i loutkové divadlo. Vladimíra Čapková, KIS Prachatice září 2010 Nezbývá než se těšit na příští léto Radní města přijali u příležitosti odchodu z funkce ředitelky Mateřské školy Prachatice Marii Přibíkovou. Slavnostní přijetí se uskutečnilo před koncem jednání rady města a zúčastnili se jej všichni radní. Marie Přibíková ukončila své působení k poslednímu dni v měsíci červenci. V této funkci působila od ledna Poděkování za dobře odvedenou práci ředitelky pronesl starosta města Jan Bauer a zároveň předal květinu a drobné dary. Poté byla přivítána nová ředitelka Helena Turková Kubátová (na snímku vpravo s M. Přibíkovou), která nastoupila do funkce začátkem srpna. Text a foto Jana Houšková strana šestá

7 Děti narozené v prachatické nemocnici v červenci 2010* Simon Cibuľa Daniel Ira Daniel Lošťák Matouš Plánek Karolína Suchá Jiří Kocum Václav Panc * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Přibylo celkem sedm prachatických občánků. Eva Matysová, matrikářka Nohejbal zhatil déšť Na sobotu 24. července 2010 byl pořadateli připraven tradiční již XVII. ročník nohejbalového turnaje Fefr Cup Ale jak praví přísloví Člověk míní, příroda mění! Vlivem vydatných nočních i dopoledních srážek byl organizátory letošní ročník turnaje zrušen. To se doposud v bohaté historii turnaje nestalo. Přesto se následně připravený program koncert smíšeného sboru Muzica viva z Horní Plané v kostele sv. Anny na Libínském Sedle a lidová zábava pod stanem setkal s velkým ohlasem přítomných. Takže v příštím roce M. Pileček Kalendář města 2011 Odbor kultury, školství a cestovního ruchu připravujeme nový nástěnný kalendář města Prachatice na rok Budou v něm prezentovány malby, případně kresby, které jsou uloženy v depozitu města a Prachatického muzea a jejichž tématem nemůže být nic jiného než krása našeho města. Předpokládáme, že kalendář bude k dostání v infocentru na konci září. (ruš) Jednou větou Výtěžek letošního ročníku Dnů duchovní hudby činí 5 495, Kč a bude opět, jako v každém roce, věnován Farnímu úřadu v Prachaticích, kterému děkujeme za velmi dobrou spolupráci. (ruš) Národní sněm regionů v Českém Krumlově ukázal příklad dobré praxe z Prachatic Sociální a ekonomický rozvoj města. (RH+) Vážení prachatičtí občané, milovníci dobrého jídla a vína, dovolujeme si Vás pozvat, spolu s městem Prachatice, naším generálním partnerem, na 5. eno gastronomickou přehlídku Ryby a víno. Přehlídky se každoročně zúčastní tři desítky vinařství z Moravy i z Čech a největší rybářské společnosti a svazy Rybářství Třeboň, Blatenská ryba, Český rybářský svaz atd. Rybou číslo jedna je český kapr, dále lín, amur, štika, candát, úhoř, pstruh duhový a siven. Mimo pokrmů z čerstvých ryb budou prezentovány výrobky studené rybí kuchyně. Po oba dny bude tuto akci moderovat a zároveň vařit mistr kuchař se zkušenostmi ze zahraničních stáží. Na arkádách bude mít k dispozici kuchařské studio, kde bude předvádět své kuchařské čarování. Místem konání bude opět historické centrum renesančního města Prachatice Radniční sál, radniční sklepy, arkády a náměstí (volná plocha před radnicí). Program pro veřejnost v prostorách Staré radnice a na Velkém náměstí: Degustace ryb, rybích pokrmů a vín 10. září 2010 (pátek) hod. 11. září 2010 (sobota) hod. Doprovodný program: 1. Seminář Ryby a víno moderní gastronomické trendy zdravé výživy (10. září hod., velká zasedací místnost MěÚ Prachatice) 2. Aukce archivních vín výtěžek na dostavbu Domova Matky Vojtěchy (domov se zvláštním režimem pro osoby s různými druhy demencí, zejména Alzheimerovou chorobou) 3. Beseda s p. Milošem Štěpničkou Naše ryby v kuchyni (známá tvář Charitativní projekt podpoří hospic Grandmaster Consulting je rakouská charitativní nadace, jež vedle četných obecně prospěšných projektů v Rakousku organizovala v roce 2008 charitativní akci s bývalým ruským šachovým mistrem světa Garry Kasparovem v Hluboké nad Vltavou, které se zúčastnil i prezident České republiky Václav Klaus. Na počátku projektu stál starosta Hluboké nad Vltavou, senátor Tomáš Jirsa, v roce 2008 hostitel akce s Garry Kasparovem a prezidentem Václavem Klausem na zámku Hluboká nad Vltavou. Když byl dotázán společností Grandmaster na možnost vytvořit charitativní projekt v jižních Čechách, poukázal Tomáš Jirsa na Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. Tohoto nápadu se Grandmaster s nadšením chopil. Grandmaster Consulting žádá soukromé osoby a podniky, aby se coby sponzoři a podporovatelé zapojili do projektu ve prospěch hospice. Poděkováním jim pak bude pozvánka na soukromý koncert Karla Gotta, který se bude konat 14. září 2010 v Prachaticích. Exkluzivního soukromého koncertu se může zúčastnit maximálně 250 hostů. Zájemci obdrží podrobné informace u Štěpánky Nedvědové (e mail tel ). Ti, kdo projekt podpoří, mají kromě toho možnost 14. září 2010 hospic navštívit, aby získali představu o péči, která je zde poskytována. Jedinečnou šanci dostat se do bezprostřední blízkosti legendy Karla Gotta nabízí účast na gala večeři pro maximálně 30 pozvaných hostů po skončení koncertu. Na večeři pozveme ty, kteří poskytnou významný příspěvek, neboť výsledná podpora hospice má být skutečně co možná nejvyšší, uvedl prezident Grandmaster Consulting Michael Stöttinger. Nezávisle na úspěchu projektu garantuje Grandmaster v každém případě příspěvek instituci v minimální výši 100 tisíc korun. Jsme za tuto podporu velmi vděční. Pro takové zařízení, jako je hospic, je vždy velice obtížné nalézt někoho, kdo by byl ochoten je finančně podpořit, tvrdí ředitel hospice PhDr. Robert Huneš. Š. Nedvědová Trh farmářských a řemeslných produktů v Poštovní ulici oslaví zrání a zručnost V Poštovní ulici v Prachaticích se 18. září 2010 od 8 hodin uskuteční v režii občanského sdružení Pod povrchem a čajovny U hrušky trh farmářských a řemeslných produktů. Protože očekáváme příliv právě sklizené biozeleniny, ovoce, čerstvých sýrů rozmanitých druhů, jogurtů, piva z nedalekého pivovaru, řezbářských, keramických, šperkařských a dalších děl od místních tvůrců, čerstvých čajů a hudby, nebylo důvodu nenazvat tuto událost Oslavou zrání a zručnosti a nenechat prachatické zaradovat se při této příležitosti z darů místní půdy a rukou lidí, kteří zde žijí. Přijďme tedy oslavit čas úrody a sklizně, setkat se a pobýt na zářijovém slunci. Budou přítomni řemeslníci předvádějící svá umění, ve venkovní čajovně poteče čaj proudem a hudebníci povzbudí svými melodiemi pouliční rozruch. Specialitou je stánek zvaný Sklizník. Sem přinášejte oceněné a označené výpěstky z vlastní zahrádky, které doma neupotřebíte, ale mohli byste jimi potěšit ty, kteří například možnost pěstovat nemají a rádi si domácí zeleninu, ovoce či třeba med, koupí. Akcí bychom chtěli podpořit myšlenky tzv. ekonomické lokalizace, například že místní zelenina je nejenom dobrá, ale na rozdíl od té supermarketové jejím nákupem nezatěžujeme ovzduší zbytečně dalekou dopravou, pomáháme nepřímo místní krajině a lidem, kteří v ní žijí a pracují. Touto cestou bychom chtěli udělat krok, který bude mít skutečný, byť třeba malý, vliv na životní prostředí, na uvažování lidí při dalším nákupu a na naše spotřební chování. Mezi cíle trhu patří i poskytnutí prostoru k navázání kontaktů mezi zákazníky a producenty pro tzv. nákupy ze dvora a také zjištění zájmu občanů o podobnou akci a její případné pravidelné opakování. Pavla Zelenková (kontakt ) Přijměte pozvání na tradiční přehlídku Ryby a víno z televizního Receptáře, autor mnoha rybích kuchařek 10. září v hod.) 4. Ukázka filetování sladkovodních ryb studenti Střední rybářské školy Vodňany (oba dny průběžně) 5. V instalovaných akváriích ukázky sladkovodních ryb a raků Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Vodňany 6. Příprava mořských ryb a mořských plodů food service manager společnosti NOWACO 7. Ukázka rybolovné techniky (MO ČRS Husinec 11. září v hod., volná plocha na Velkém náměstí) 8. V podvečerních hodinách na arkádách živá hudba 9. V instalovaném velkokapacitním stanu na náměstí bude mistr kuchař připravovat rybí speciality ze sladkovodních i mořských ryb. Prodej sudového a lahvového vína a pro ty, kteří nemusí víno, bude v nabídce prodej piva. V tomto podzimním termínu bude zajištěn i prodej pravého burčáku. Celkovou pohodovou atmosféru dotvoří živá hudba. Vstupné na náměstí zdarma. POZOR ZMĚNA! Výše vstupného do radničních prostorů 480 Kč zahrnuje celodenní degustaci vín a pokrmů z ryb bez omezení včetně degustační sklenky a katalogu, po celý den skvělá káva zdarma. Změnu formy vstupného si vyžádali sami návštěvníci našich přehlídek! Další informace naleznete na Michal Kočan, ředitel přehlídek měsíčník Města Prachatice. Ročník XII., číslo 9, uzávěrka 18. srpna Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Růžena Štemberková, Jaroslava Vlčková. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá září 2010

8 Kulturní a společenský servis na září 2010 Změna programu vyhrazena! GALERIE O. H. HAJEKA Tel po zavřeno út pá so ne Do České umění 1. pol. 20. století Ze sbírky Galerie umění Karlovy Vary. Obrazy a plastiky českých tvůrců 1. pol. 20. století. Zastoupeny jsou krajinomalba, figurální malba a zátiší. Do Salve Prachatice V. ročník Výtvarný workshop, tentokrát na téma Jan Nepomuk Neumann. Díla jsou k vidění ve vstupních prostorách Galerie Otto Herberta Hajeka. GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá so ne Do Michael Rittstein: Citróny útočí Výstava českého malíře střední generace, spoluzakladatele Volného seskupení 12/15. Do Pavel Horák: Grafika Prodejní galerie: stálá expozice VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Vyhlídka na město: po ne Do Eva Spěváčková: Snesu ti modré z nebe Výstava obrazů brněnské výtvarnice v krovu kostela sv. Jakuba. Cykly: Létající orientální pestrobarevné polštáře a obrazy Stvoření světa. MĚSTSKÉ DIVADLO (20.00) Slavnostní otevření zrekonstruovaného divadla Při příležitosti Dnů evropského dědictví bude otevřeno zrekonstruované městské divadlo hrou bratří Čapků Lásky hra osudná (8.30 a 10.30) Staré pověsti české Balet Praha pražský komorní balet Pavla Šmoka Školní představení. Vstupné 50 Kč (20.00) Divocí koně Baletní večer v podání Pražského komorního baletu Pavla Šmoka. Lyrická Hudba: rusínské, ukrajinské a východoslovenské balady. Duet na motivy tří lidových slovanských písní. Divocí koně Hudba: Jaromír Nohavica, choreografie: Lucie Holánková. Výběr devíti jeho písní, které se dotýkají lidských citů a pocitů, tvoří hudební doprovod k choreografii Divocí koně. Mátový čaj Hudba: 4TET, Amon Tobin, Buty, Hana Hegerová. Předplatné B. Vstupné 280 Kč, pro předplatitele 250 Kč (20.00) M. Camoletti: Miláček Anna Komedie o tom, že není šikovné přivést si milence právě, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Předplatné A. Vstupné 280 Kč, pro předplatitele 250 Kč. AREÁL NA PARKÁNĚ (15.00) Loučení s létem Tradiční městská akce s programem pro děti. Sledujte zvláštní plakáty. V případě nepříznivého počasí v sále Národního domu. SÁL NÁRODNÍHO DOMU (kontakt: ) (20.00) Travestishow Z Čech až do Hollywoodu Skupina HANKY PANKY s novým programem. Tentokrát procestujete řadu zemí světa a uvidíte spoustu hvězd hudebního nebe jak je neznáte. Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 220 Kč. INFORMACE Tel , e mail: Předprodej vstupenek Infocentrum: v provozní době infocentra INFOCENTRUM Velké nám. 1 Tel E mail: po pá so ne ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Mgr. Václav Kuneš: Viděno grafikou KOSTEL SV. JAKUBA (09.15) Mše za nový školní rok /farnost KINO NÁRODKA Rezervace vstupenek na tel po pá (20.00) Počátek (17.00) Shrek: Zvonec a konec (20.00) Muži, kteří nenávidí ženy (17.00) Toy story 3: Příběh hraček (20.00) Zatím spolu, zatím živí MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna). E mail: pt.cz, URL: http: knih pt.cz do Výstava Zlatá stezka v knihovně (ve výstavních prostorách MěK) Putovní výstava Naše hlavy podobizny našich vynikajících lidí z konce 19. a počátku 20. století (všechny prachatické ZŠ) ( ) Setkání s klienty STROOM Dub (odd. pro děti a mládež) (13.00) Čítárna U Čerta s knihou Pohádky českých spisovatelů: Božena Němcová (odd. pro děti a mládež) (9.30) Pojďte s dětmi do knihovny Hrajeme si se Šmouly (odd. pro děti a mládež) Hudební, tvořivé a vzdělávací setkání rodičů a prarodičů s dětmi v knihovně Pocta T. G. Masarykovi 160. výročí narození prezidenta, účinkuje Stanislav Zindulka za hudebního doprovodu Terezy Procházkové (místo konání na pt.cz) Výpůjční doba: Dospělé oddělení a studovna po út pá so Oddělení pro děti a mládež, Husova 70 po út čt pá so Oddělení pro děti a mládež, Národní 1018 po, st, pá, so zavřeno út, čt PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: E mail: Výstavy: Velké náměstí 13 Nová expozice Zlaté stezky zdarma do Sůl nad zlato do Stavebnice Merkur Věci první a poslední Zlatá stezka Zmizelé a nalézané osudy Mementa světových válek pro mladou generaci Tady jsme doma Výstava ZŠ Prachatice, Vodňanská MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Tel.: , Otevřeno út ne do Výstava Češi na Severním pólu ČAJOVNA U HRUŠKY Velké náměstí 44 tel.: tel.: (16.30) Poesie divadlo film hudba (19.00) Michail Bulgakov: Novely a povídky ( ) Oslava zrání a zručnosti První lokální trhy zeleniny a ovoce v Prachaticích v Poštovní ulici (19.00) Černá mutace Zcela originální hudba. Vstupné 40 Kč (19.00) Jaroslav Hašek Výtah z absorudit známého humoristy. KAVÁRNA BONFERY Křišťanova (19.00) Cesta k pravdě Večer veršovaných zamyšlení lékaře a básníka MUDr. Milana Oulehly. Vstupné dobrovolné. SENIORSKÁ OBČ. SPOLEČNOST Každý čtvrtek od 13 do 14 hod. cvičení ve vodě plavání v plaveckém bazénu. Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení v tělocvičně gymnázia (10.00) Měření krevního tlaku, Komunitní centrum, SNP (14.00) Členská schůze SOS, o. s. Stará radnice, 1. poschodí, Velké nám. V týdnu od zahájení kurzu angličtiny pro začátečníky ve VOŠS, Husova (14.00) Přednáška beseda, společně s CZP JčK Konec 2. světové války ve Volarech, Jaroslava Krejsová, Komunitní centrum, SNP Zájezd do Bavorského národ. parku, Cesta v korunách stromů, cena 450 Kč, přihlášky u J. Kletečkové, tel MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR pt.blog.cz (13.00) Porada vedoucích úseků s poděkováním výboru MěO, Klub důchodců (14.00) Setkání seniorů Zahájení činnosti v II. pololetí. Restaurace Hubertus Rekondiční a poznávací pobyt v Jizerských horách (1. turnus) Rekondiční a poznávací pobyt v Jizerských horách (2. turnus) (14.00) Společenské odpoledne s hudbou a tancem, Restaurace Hubertus KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Písek Zátavský most Putim Vimperk pramen Volyňky Borová Lada Zájezd: Gmünden Traunsee Traunstein Šebestov Javorník Na hradě Stachy JIHOČESKÁ HOSP. KOMORA Velké nám. 164 tel HOSPIC SV. J. N. NEUMANNA Neumannova 144 tel

9 září 2010 Ze zápisu z jednání Rady města Prachatice dne 2. srpna 2010 Rada města po projednání a hlasování: a) schvaluje rozšíření základnové stanice č společnosti T Mobile Czech Republic a. s., která se nachází na panelovém domě Budovatelská 1001, Prachatice dle návrhu žadatele tj. umístění technologického kontejneru na střechu předmětného objektu, zesílení 3 ks stávajících stožárů a rozšíření vysílače o jeden stožár za cenu Kč/ročně + DPH v sazbě platné; b) schvaluje pronájem části parcel číslo 628/142 a 628/45 k. ú. Prachatice o výměře 46,8 m 2 s úplatným věcným břemenem podzemního kabelového vedení pro napojení dieselagregátu nájem za cenu 20 Kč/m 2 /rok + DPH v sazbě platné, tj. celkem 936, Kč/rok + DPH v sazbě platné; vše pro společnost T Mobile. Czech republic a. s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4. schvaluje prodej terénního automobilu NISSAN TERRANO 2,7 Tdi, rok výroby 2003, SPZ 1C , za cenu Kč a s upozorněním, že na vozidle je neopravitelná závada na rámu. schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely číslo 1511/11 o výměře 154 m 2, k. ú. Prachatice, za účelem zřízení zahrady, za cenu 1 Kč/m 2 /rok. neschvaluje jako zástupce vlastníka pozemkových parcel číslo 540/1 a 540/18 umístění stavby plynové přípojky Napojení na plyn objektu KHS Prachatice na těchto pozemcích. schvaluje stavbu opravu a částečné obnovení hlavní severo jižní pěší osy areálu Lázeňské cesty SO 32 v rámci projektu Resort Svaté Markéty Hotel na pozemku města, číslo parcely 1586/1 k. ú. Prachatice. Jedná se o souhlas vlastníka pozemku, který nenahrazuje povolení či jiné opatření dle zvláštních předpisů. a) schvaluje jako zástupce vlastníka pozemkových parcel číslo 545/1, 545/4, 545/6, 545/27, 538, 539/3, 542/13, 542/14, 547/1, 547/4, 1545, 1549/12, 1549/13, 1549/14, 1549/20, 1646/5, 1646/6 a 1646/7, k. ú. Prachatice pro účely umístění a provedení této stavby. b) schvaluje jako vlastník sousedních pozemků pro účely územního řízení a stavebního řízení stavbu HYPERMARKET TESCO PRACHA- TICE na pozemkových parcelách číslo 545/5, 545/8, 545/9, 545/10, 545/24, 545/25 a 545/26, k. ú. Prachatice. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, o velikosti 1+4/ standard, ul. Česká čp. 681, Prachatice. Nájemné bude dle nabídky sjednáno dohodou ve výši 55 Kč/m2/měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou dle usnesení RM č. 507/2004; schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 1, 1+2/standard, v čp. 214, ul. Nemocniční v Prachaticích. Podmínkou pro podání přihlášky do výběrového řízení nebude trvalý pobyt v Prachaticích delší než jeden rok. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 2, 1+2/standard, v čp. 144, ul. Zlatá stezka v Prachaticích. Podmínkou pro podání přihlášky do výběrového řízení nebude trvalý pobyt v Prachaticích delší než jeden rok. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 1+2/ standard, ul. Husova čp. 72, Prachatice. Nájemné bude dle nabídky sjednáno dohodou ve výši 56 Kč/m 2 /měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou dle usnesení RM č. 507/2004. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 0+1/ standard, ul. Budovatelská čp. 1000, Prachatice. Nájemné bude dle nabídky sjednáno dohodou ve výši 60 Kč/m 2 /měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou dle usnesení RM č. 507/2004. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 1, 1+3/standard, v čp. 769, ul. Italská v Prachaticích. Podmínkou pro podání přihlášky do výběrového řízení nebude trvalý pobyt v Prachaticích delší než jeden rok. schvaluje vyhlášení opakovaného záměru na pronájem bytu č. 4, 1+2/standard, v čp. 148, ul. Neumannova v Prachaticích. Podmínkou pro podání přihlášky do výběrového řízení nebude trvalý pobyt v Prachaticích delší než jeden rok. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, o velikosti 1+3/ standard, ul. Ševčíkova čp. 536, Prachatice. Nájemné bude dle nabídky sjednáno dohodou ve výši 56 Kč/m 2 /měsíc, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou dle usnesení RM č. 507/2004. schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, 1+2/standard, v čp. 39, ul. Krumlovská v Prachaticích, za podmínky uzavření Dohody o poskytnutí peněžité náhrady za technické zhodnocení bytu v čp. 190, jejíž nedílnou součástí bude dohoda o započtení pohledávek jak MSDB Prachatice s. r. o. tak i Města Prachatice a za podmínky vyklizení jejich stávajícího bytu. Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady města č. 507/2004 ze dne , měsíční nájemné bude sjednáno dle usnesení rady města č. 1561/2009 dohodou ve výši 53,49 Kč/m 2 ; schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, 1+1/standard, v čp. 39, ul. Krumlovská v Prachaticích. Nájemní smlouva bude uzavřena dle usnesení rady města č. 507/2004 ze dne , měsíční nájemné bude sjednáno dle usnesení rady města č. 1561/2009 dohodou ve výši 53,49 Kč/m 2 ; schvaluje vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi manžely Marií a Sylvain Guéllaff, Husova 103, Prachatice a p. Elmarem Chmelem, Vinohradská 114/1756, Praha 3, a to za podmínky vydání souhlasu druhým vlastníkem bytu; schvaluje převedení výtěžku XV. ročníku Festivalu Dnů duchovní hudby Farnímu úřadu Prachatice. uděluje výjimku z nejvyššího počtu dětí v páté třídě Základní školy Prachatice, Zlatá stezka 240 podle 23, odstavce 5 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání na školní rok 2010/2011. bere na vědomí vyhodnocení XX. ročníku Slavností Zlaté stezky příjmová část. bere na vědomí zprávu o činnosti Rady seniorů a zaslané podněty. souhlasí s poskytnutím záštity Ing. Jana Bauera, starosty města Prachatice, nad knihou prachatických pověstí, připravovanou k vydání p. Ondřejem Fibichem, členem Mezinárodního PENklubu. schvaluje přidělení bytu zvláštního určení 1+0 č.20, DPS Skalka 1120, Prachatice schvaluje zařazení žadatelů o přidělení bytu zvláštního určení v DPS Skalka 1120 a SNP 559 do užšího pořadníku čekatelů, dle důvodové zprávy. bere na vědomí zpracované variantní řešení úpravu projektové dokumentace propojovacího chodníku v ul. Husinecká; schvaluje předložené variantní řešení úpravu projektové dokumentace propojovacího chodníku v ul. Husinecká a související rozsah méněprací; pověřuje odbor investic předložené změny projednat s dodavatelem stavby v jednacím řízení bez uveřejnění. bere na vědomí stav připravenosti podaných žádostí v rámci programu Zelená úsporám u projektových dokumentaci oprav bytových, panelových a školských objektů; ukládá vedoucímu odboru investic Bc. Jaromíru Markytánovi zajistit nejpozději do prostřednictvím společnosti TERCIER s. r. o. jednací řízení bez uveřejnění v rámci uplatněné opce u veřejné zakázky č Oprava bytového panelového domu Národní č. p a č. p v Prachaticích za účelem stanovení cenových nákladů souvisejících s realizací těchto investičních akcí. schvaluje návrh kalendáře Města Prachatice pro rok 2011 v předložené variantě. Výzva k povinné výměně řidičských průkazů Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince Jste držitelem takového řidičského průkazu? Teď je nejlepší čas pro podání žádosti o výměnu! Řidičský průkaz si na Prachaticku musí vyměnit ještě téměř 2100 řidičů, proto by občané ve vlastním zájmu neměli s podáním žádosti otálet. Výměna průkazů probíhá v úředních dnech pondělí a středa od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin v budově Městského úřadu Prachatice, pracoviště Hradební ul. č. 436, č. dveří 118. Občan musí mít s sebou platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Žádost o výměnu průkazu obdrží každý žadatel přímo na pracovišti registru řidičů, nelze ji stahovat z internetu, neboť každá z nich obsahuje identifikační číselný kód. Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku, pokud údaje v něm uvedené odpovídají skutečnosti. Řidičský průkaz bude vydán nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti, popř. na zvláštní žádost občana do pěti pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 korun. V současné době jsou občané na registru řidičů v Prachaticích odbavováni průběžně bez dlouhého čekání, ale lze očekávat zvýšený nápor na přepážce s blížícím se koncem roku. Ludmila Volčíková příloha I

10 Pro veřejnost budou 18. a 19. září zpřístupněny památky: Kostel sv. Jakuba Většího, včetně vyhlídkové věže (bezplatný vstup na věž; sobota i neděle hodin a hodin) Sklepy Staré radnice, Velké náměstí č. p. 1 Městské divadlo Obecní dům, Velké náměstí č. p. 2 a 3 Dům č. p. 13 Velké náměstí Prachatické muzeum, včetně sklepů (bezplatný vstup; sobota i neděle hodin) Sklepy domu č. p. 14, Velké náměstí, včetně podzemního vodovodu bývalá vinárna Punkva (přislíbeno vlastníkem i provozovatelem) Galerie Dolní brána, (volný vstup; so i ne a ) Dům č. p. 33, Křišťanova ulice, včetně sklepů Dům č. p. 43, Velké náměstí Muzeum České loutky a cirkusu, včetně sklepů Dům č. p. 184, Velké náměstí Galerie Otto Herberta Hajeka (bezplatný vstup; sobota i neděle a hodin) Hospic sv. Jana N. Neumanna (Neumannova 144, Prachatice), nestátní neziskové zdravotnické zařízení pečující o nevyléčitelně nemocné, si Vás dovoluje pozvat na benefiční akce konané v rámci oslav Světového dne hospiců a 5. výročí otevření jediného jihočeského hospice (16.00 hod.) Teátr Víti Marčíka divadelní představení pro malé i velké, park hospice Karel Gott koncert pěvecké legendy na podporu hospice, Národní dům (14.00 hod.) Babouci koncert nejstarší jihočeské dechovky, park hospice (19.00 hod.) Bratři Ebenové září 2010 Objekty otevřené ve Dnech evropského dědictví Město Prachatice přidělilo několik bytů v domu v Krumlovské ulici č. p. 39. Děti zde mají i prostor k vhodnému využívání volného času. V objektu se pracuje na komunitní místnosti. Město Prachatice společně s Úřadem práce Prachatice vybralo pracovníka, který se bude zatím po dva dny v týdnu věnovat dětem ze sociálně slabých rodin, osobám ohroženým sociálním vyloučením přímo v Krumlovské 39. Programy, budou zaměřeny jeden den pro menší děti a druhý Hřbitovní kostel sv. ap. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích, včetně zvonové věže (věž zpřístupněna premiérově) Hřbitovní kaple sv. ap. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích Hüblerova kaple (s letos nově restaurovaným oltářem; volný vstup do lodi, oltář bude oddělen uzamčenou vnitřní mříží) Křížová cesta ke kapli sv. Filipa Neri Kaple sv. Filipa Neri Patriarcha (letos bude premiérově odemčena s volným vstupem; namátkový dozor) Rozhledna na Libíně (bezplatný vstup) Kostel sv. Anny na Libínském Sedle (vstup dolním vstupem k uzamčené vnitřní mříži a horním vstupem na galerii s rozhledem po celé lodi; možnost telefonické domluvy prohlídky kostela) Státní okresní archiv, č. p. 329, Vodňanská ulice badatelna, zasedací síň s výstavou ilustrovaných pamětních knih a prezentace digitálního archivu. Hospic podpoří Karel Gott i bratři Ebenové benefiční koncert na podporu hospice, městské divadlo Mše sv. v kapli hospice (biskup mons. Pavel Posád) Den otevřených dveří, výstava fotografií Nevšední tvář radosti putovní výstava fotografií z prostředí českých hospiců, Galerie Nahoře Č. Budějovice (KD Metropol) prosinec 2010 Výstava fotografií z prachatického hospice, Šmidingerova knihovna Strakonice Více informací o benefičních akcích či možnostech Vaší pomoci: Ing. Patrik Coufal, tel.: , , www. hospicpt.cz Rada seniorů zhodnotila své čtyřleté období Rada města vzala v srpnu na vědomí hodnocení činnosti Rady seniorů a doporučuje pokračovat v jejích aktivitách. Rada seniorů (RS) města Prachatice se skládá v současné době ze sedmi členů. Složení: Svatopluk Hort (předseda), Čestmír Jiran, Jana Benešová, Zdenka Hrůzová, Marie Mádlová, František Neužil, Jitka Sedlecká. Členové byli jmenováni na základě usnesení Rady města č. 119/2007 konané 5. března Původní schválený počet členů byl devět. Během období (leden 2010) odešli z RS dva členové Margita Pecháčková a Milan Sandany (ze zdravotních a osobních důvodů). Rada seniorů se schází dle potřeby nejméně jedenkrát za dva měsíce. Je poradním orgánem vedení města Prachatice a v rámci své činnosti řeší otázky (sociální a zdravotní politiky, bydlení, bezpečnosti, životního prostředí, rozvoje města, dopravy, volného času a celoživotního vzdělávání, dalších oblastí společenského života) týkající se života seniorů a zdravotně postižených ve městě. Spolupracuje na základě požadavků s odbornými komisemi rady města a odbory městského úřadu. Garantem RS je Ivana Voráčková, referent odboru sociálních věcí Městského úřadu Prachatice. Rada seniorů se zabývá důležitými dokumenty a aktivitami (Národní program přípravy na stárnutí, realizace cílů Komunitního plánování, zajišťování Dne seniorů, pomoc při dotazníkových šetřeních, zapojení se do kampaně Pět dní pro neziskový sektor a Zdravé město Prachatice). RS Prachatice vstoupila do Rady seniorů ČR. Rada seniorů 1. října 2010 připravuje Mezinárodní den seniorů ve Společenském sále Národního domu v Prachaticích. RS se podílí i na dalších aktivitách, návrzích na zlepšení života seniorů ve městě, jako jsou například: správa www stránek Rady seniorů na /Poradní sbory/ spolupráce s komisí dopravy při označování ulic pro lepší orientaci zjišťování zájemců o montáže kukátek a bezpečnostních řetízků v bytech seniorů, instalace nejen v Prachaticích, ale i v osadách na základě žádosti města dotazníkové šetření, monitoring nebezpečných míst, zjišťování zájmu apod. exkurze do Prahy na výstavu FOR SENIOR a domu PORTUS, o. s. Orfeus zpracování návrhů na wellnes stezky pro seniory, hřiště pro seniory aktivní zapojení do pracovních skupin Komunitního plánování (zdravotně postižených a seniorů) zapojení se do kampaně Dnů zdraví v Prachaticích medializace rady seniorů v tisku i kabelové televizi jednání se zástupci osadních výborů účast na projektu Má vlast 2009 v Praze, reprezentace města účast předsedy RS na prvním sjezdu Rady seniorů ČR v Praze rozpracování Národního programu přípravy na stárnutí na období setkání s předsedou Rady seniorů panem Pernesem a vedením města exkurze do Třeboně na pozvání Třeboňské rozvojové (MěÚ, přijetí místostarostou, setkání s neziskovými organizacemi, návštěva záchranné služby, lázní Aurora) účast zástupce Rady seniorů na služební cestě do Zvolena, setkání se zvolenskými seniory, navázání spolupráce partnerských měst v této oblasti návrhy na zastínění koupaliště Hulák od mlékárny spolupráce s DDM v rámci dopravní výchovy výjezdní zasedání Rady seniorů a sociální komise do Domova seniorů Pohoda v Netolicích a v Písku. Náměty a návrhy RS: (RL) je dodáván do domácností se značným zpožděním a akce, které jsou uveřejněny v RL, nejsou již aktuální. Doporučuje dodávat začátkem měsíce. Navrhujeme v příští sezoně otevřít Veřejné koupaliště Hulák od května ke slunění občanů. Senioři by zabezpečili bezúplatně dozor na koupališti. Obnovit tradici trhů malovýrobců, např. druhá sobota v měsíci prostřídat již zaběhlé Chlumany Ve městě chybí v zimním období ledová plocha. Musím konstatovat, že jak dříve pod vedením Jiřího Dolejše, tak nyní pod vedením Svatopluka Horta, má Rada seniorů své opodstatnění. Plní to, co bylo hlavním posláním předkládat náměty k řešení, pomáhat v oblastech práce se seniory a pro seniory. Doporučuji, aby Rada seniorů pokračovala i v nastávajících obdobích, třeba již v samostatné režii. Na počátku byly využívány k setkávání i prostory města, dnes se rada schází v Klubu vojenských důchodců. Servis zajišťuje referent odboru sociálních věcí, což považuji za dobré spojení a mělo by zůstat i nadále. Hanka RH+ V Krumlovské se pracuje na komunitní místnosti den pro starší děti. Pochopitelně dle zájmu a možností. Hlavní náplní bude zajisté vštěpování základních norem slušného chování a pohyb. V rámci projektu Zdravého města Prachatice vyhlásil Městský úřad Prachatice u svých zaměstnanců výzvu k uskutečnění sbírky nepotřebných věcí, které by však jinde mohly být potřebnými. Během několika dnů se nashromáždila na úřadu spousta her, knih, stavebnic a dalšího materiálu. Hanka RH+ příloha II

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012. Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 23/2012 Zprávy z Informačního centra pro mládež Prachatice www.facebook.com/icm.prachatice Kontakt: Informační centrum pro mládež Prachatice Zlatá stezka 145 383 01 Prachatice Tel./fax:

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE

OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Tisková zpráva, dne 16. září 2013 OSTROVSKÉ PŘÍBĚHY V NOVÉM SVĚTLE Klášterní areál Ostrov, kostel Zvěstování Panny Marie Večerní prohlídka bude probíhat v sobotu 14. září 2013 od 17:00 a od 19:30 hodin

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc

Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou. Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Gastronomické iniciativy Ochutnejte Jeseníky a Ochutnejte Hanou Fórum cestovního ruchu 2014 30. října 2014, Olomouc Základní charakteristika gastronomie, gastro turistika, vaření a zdravá výživa patří

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva

Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392. Výroční zpráva Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2004 Není místa na zemi, které by nebylo krásné. Všude je krása, ale ne všude

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE

HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE. 2-3. července 2011 AREÁL PÍSECKÉHO HŘEBČINCE Sportovní klání může být i pastvou pro oči. Vracíme do jezdeckého sportu to nejkrásnější z dob, kdy byly kalhoty fenoménem pánské módy. Jsme Dámy v sedle. HLEDÁME PARTNERY MISTROVSTVÍ ČR JÍZDY V DÁMSKÉM

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov

Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Vinařské špičky zahájí Festival vína Český Krumlov Český Krumlov 15. října 2014 Téměř celý listopad (7. - 29. 11. 2014) bude v Českém Krumlově patřit již tradičně vínu. A ne jen tak ledajakému. Festival

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014

Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Firemní zážitkové akce Teambuildingy 2013/2014 Nabídku zpracovala: Bc. Anna Frantalová Vážení partneři, Dovolujeme si Vám představit nabídku firemních akcí, které pořádáme v roce 2013/2014. Věříme, že

Více

7. DOTAZ: Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. Jsem povinen podat daňové přiznání?

7. DOTAZ: Mám 15 včelstev. Prodal jsem med do výkupu. Mé celkové příjmy činí 22 000 Kč. Jsem povinen podat daňové přiznání? 1. DOTAZ: Jsou chovatelé včel, u nichž ve zdaňovacím období počet včelstev nepřekročí 40 - tedy jsou od daně osvobozeni podle 10 odst. 3 písm. a) ZDP - povinni podat Podle 38g odst. 3 ZDP poplatník v daňovém

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

05/2012 Účastníci programu Pět P

05/2012 Účastníci programu Pět P Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 05/2012 Účastníci programu Pět P 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Podpořili nás..........3 Pět P - nový program DC ADRA.....4

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016

Historie jinak. Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Historie jinak Nabídka programů pro školy v roce 2015 / 2016 Programy pro školy realizuje Boii za podpory Pardubického kraje. Objednáním programu podporujete činnost spolku. Vážení učitelé, Představujeme

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: UMĚLECKÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ ŠKOLA Výtvarné studio v podkroví muzea je součástí Základní umělecké školy Benešov. Přesto, že jeho zřízení v polovině 90. let zabralo muzeu prostory potřebné pro plánované expozice, je jeho činnost

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy

NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy str_1 Plán akcí ke stažení ZDE NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy BRAND Úvodní strana / Brand str_2 BRAND Telefónica reklamní předměty Rádi bychom Vám připomněli novou nabídku reklamních předmětů s logem

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží 1993 Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn, GmbH (SRN) Navázán prvotní písemný kontakt s paní König (ředitelkou školy) Následně v červenci uskutečněna

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud České Budějovice, spisová značka O98 Sídlo: Mírové

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz

MŮJ HLAS MOJE PRÁCE. PhDr. Daniela RÁZKOVÁ. K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz MŮJ HLAS MOJE PRÁCE PhDr. Daniela RÁZKOVÁ K Dolům 73/65, Praha 4 (Polovina nebe, o.p.s.), polovina.nebe@email.cz Anotace: Obecně prospěšná společnost Polovina nebe vyškolila již několik desítek těžce tělesně

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více