Radniční list. Starostův sloupek. Dny dědictví zpřístupní i zvelebené divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 9 (září 2010)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Dny dědictví zpřístupní i zvelebené divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 9 (září 2010)"

Transkript

1 Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 9 (září 2010) Starostův sloupek Připadá mi, že letošní letní prázdniny mimořádně rychle utekly. Člověk si ani pořádně nestačí zvyknout, což platí hlavně pro školáky a studenty, na volnější a bezstarostnější chod života a již tady máme opět měsíc září. Možná to každý vnímáme rozdílně, ale až dosud má tento měsíc v mém životě zvláštní, přelomové postavení. Asi to je reflex zakódovaný z dob zavedení povinné školní docházky, ale chtě nechtě škola má v každé domácnosti, kde jsou děti nebo vnoučata, dominantní postavení. Jsem rád, že jsme před mnoha lety zavedli v Prachaticích hezkou tradici, kdy vedení města chodí navštívit a přivítat prvňáčky ve školních levicích. Je to mimořádná a milá událost v každé rodině a hlavně v srdcích těch malých dětí. Několik let si to děti mohou vyzkoušet nanečisto v mateřské škole, což je období neméně krásné, a pak najednou přijde první den ve velké škole. Tu slavnostní atmosféru si člověk často pamatuje po celý svůj život. Když jsem letos předával dětem pamětní listy, uvědomil jsem si, že to činím již po dvanácté, že z malých prvňáčků, které jsem tehdy před mnoha lety potkal, mohou být dnes plnoleté mladé slečny a mladí muži. Čas plyne velice rychle a já věřím, že přání krásného života, které jsem doposud všem prvňáčkům s radostí předal, se beze zbytku naplňuje. Ing. Jan Bauer, starosta města Z OBSAHU: Hüblerova kaple má původní kříž s hvězdou (str. 2) PŘEDSTAVUJEME: Devadesátiletý včelař František Maršan dostal k jubileu medový dar (str. 3) S hospodářskou krizí město bojovalo rekordními investicemi (str. 4) Střelci z Prachatic zářili na světovém šampionátu (str. 5) Oslavy výročí J. N. Neumanna podpoří Evropská unie (str. 6) Trh farmářských a řemeslných produktů v Poštovní ulici oslaví zrání a zručnost (str. 7) Řadu novinek k vidění i ke slyšení nabídne zrekonstruované divadlo. Milan Patraj z firmy Tribase (uprostřed) a pracovníci KIS Vlastimil Beneš (vlevo) a Tomáš Chval se postarali o naprogramování světelných hlav. Foto Václav Malina Dny dědictví zpřístupní i zvelebené divadlo Dny evropského dědictví European Heritage Days (EHD) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k rozšíření všeobecného povědomí o našem kulturním dědictví. Každoročně v září pro širokou veřejnost zpřístupňují co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor, včetně a zejména těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné, objektů soukromých i veřejných. Přitom se nejedná pouze o objekty, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, ale otevírají se i další zajímavé objekty, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně a které mají nejširší veřejnosti v kontextu EHD co nabídnout. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava a podobně). V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší civilizace. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním ze členských měst pořádá národní zahájení. V Prachaticích se národní zahájení EHD uskutečnilo v roce Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro letošní, již 20. ročník, je vyhlášeno národní téma Duše památek. V kontextu Dnů evropského dědictví rozumíme památkami především staleté budovy, které představují zhmotnělé svědky i velmi daleké minulosti, vždy sloužící potřebám svých majitelů a často se přizpůsobující jejich potřebám. Připomínají čas mimo běžnou paměť člověka, připomínají osoby, které je stavěly i které v nich žily. Takové památky jsou hmatatelnými výsledky lidského ducha, ducha, který z nich čiší či ho lze vycítit jako jejich další rozměr, často po staletí více generacemi lidí vytvářený obsah. Ten lze považovat za duši památky, paměť a vypovídající hodnotu vzdorující neustálému plynutí času. K památkám je proto třeba se chovat s respektem, umožňujícím další poznání a zachování dědictví minulosti. Je nutné hledat a nalézat takové soužití s památkami, které dovolí přijímat jejich svědectví nejen aktuálně, ale také v budoucnu dalším generacím. V rámci toho je nezbytné smysluplně a citlivě užívat památky v každodenním životě. Pouhá konzervace či dokonce opuštění památek a jejich ponechání bez povšimnutí je vždy velkou ztrátou. První krokem k tomu všemu je poznání památek, ke kterému mají přispívat také Dny evropského dědictví V Prachaticích se letošní Dny evropského dědictví uskuteční v sobotu 18. a neděli 19. září. V jejich rámci chystáme pro všechny zájemce zpřístupnění nově zrekonstruovaného interiéru městského divadla a dalších prostor, jehož slavnostní otevření je připravováno na 17. září. Pro všechny zájemce nabízíme premiérové představení Šumavského ochotnického spolku Lásky hra osudná od bratří Čapků v režii Jaromíra Hrušky. Zájemci si mohou od 1. září vyzvednout zdarma vstupenku v divadle. Bude li velký zájem, představení se zopakuje ještě v sobotu 18. září od 20 hodin. V sobotu a v neděli budou mít zájemci možnost navštívit všechny prostory divadla po rekonstrukci. V sobotních dopoledních hodinách bude na Velkém náměstí hrát SaxophonBand pana Pavelky. Kromě zmíněného městského divadla bude možné bezplatně navštívit také např. pozdněgotický kostel sv. Jakuba Většího, včetně vyhlídkové věže, sklepy renesanční Staré radnice, Prachatické muzeum, sklepy domu č. p. 14 na Velkém náměstí se středověkým vodovodem, Galerii Dolní brána, dům č. p. 33 v Křišťanově ulici, Muzeum české loutky a cirkusu, Galerii O. H. Hajeka, Státní okresní archiv Prachatice badatelnu, zasedací síň s výstavou ilustrovaných pamětních knih a prezentaci digitálního archivu, raně gotický hřbitovní kostel sv. ap. Petra a Pavla, včetně zvonové věže, pseudobarokní Hüblerovu kapli s nově restaurovaným oltářem, lesní kapli sv. Filipa Neri (Patriarcha), rozhlednu na Libíně či pozdněgotický kostel sv. Anny na Libínském Sedle. Prohlídky budou možné v sobotu přibližně od 9.30 do hodin a v neděli v základní době hodin, přičemž otevírací doba jednotlivých muzeí, galerií, archivu a soukromých objektů se mírně liší. (info i v příloze). Bc. Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu

2 září 2010 Jako za starých časů aneb Šumavský ochotnický spolek trénuje v jízdárně V dubnu letošního roku byly zahájeny práce na významné dopravní stavbě financované Městem Prachatice za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury. Jde o lávku pro pěší přes ulici Pivovarská, která bezbariérově propojí areál bývalých kasáren a sídliště. Nahradí tak provizorní kovové schodiště a zrušen bude i k němu příslušný přechod pro chodce. Realizací stavby dojde k prvnímu mimoúrovňovému křížení komunikace pro pěší ve městě, které díky konfiguraci terénu umožní bezpečné spojení bývalých kasáren a IV. bytového okrsku. Z výběrového řízení vzešla společnost STRABAG. Při přípravě byl kladen důraz na architektonické provedení. Betonová konstrukce lávky bude kombinována se skleněnou výplní, která bude zároveň lávku nasvětlovat. Použité LED diody budou přes hrany skla nasvěcovat samotnou komunikaci lávky. Zajímavostí je možnost různobarevného nastavení nasvícení tohoto architektonické prvku. Náklady na stavbu 11,5 milionu korun včetně DPH budou hrazeny z rozpočtu města a z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury, která činí šest milionů. Nezbytná dopravní omezení skončí poté, co bude do začátku školního roku lávka předána veřejnosti. Termín dokončení stavby k 31. srpnu 2010 tedy zůstal nezměněn. Podle starosty města Jana Bauera se jedná o nadčasový projekt, na jehož Řemeslníci při zakrývání dilatační spáry. Foto Jan Plánek Když jsem při nejrůznějších příležitostech, zejména v divadelní šatně, slýchal po svém vstupu mezi prachatické ochotníky vyprávět své zkušenější kolegy ze souboru o tom, jak zkoušeli nové hry v době, kdy bylo Městské divadlo několik let uzavřené, doslova kde se dalo, ani ve snu by mne nenapadlo, že se něčeho podobného dožiji také. A stejně jako oni, budu možná i já za několik let bavit své mladší kolegy historkami z natáčení. Tedy z období současných příprav na novou inscenaci. Tou budeme mít čest otevírat znovu Městské divadlo po jeho rekonstrukci již 17. září. Musím přiznat, že až nyní doceňuji poznámky svých kolegů o složitých podmínkách příprav bez patřičného zázemí. Do Městského divadla se totiž na zkoušky, které jsme doteď absolvovali v pronajatých a zapůjčených školních třídách, dostáváme až tři týdny před premiérou. S trochou nadsázky by se to dalo přirovnat k tréninku dostihového koně, kterého trenér připravuje na Velkou pardubickou v jízdárně. Naštěstí divadlo nejsou dostihy a když při nějakém tom skoku klopýtneme, tak nás snad někdo nezastřelí. Tedy, doufám. Nejen pro diváky, ale i pro nás bude návrat do vlastně nových prostor velikou neznámou. Ale zcela jistě víme, že herci budou pořád na jevišti a diváci proti nim v hledišti a naším úkolem je bude co nejlépe pobavit a zaujmout. Snad se nám to pod režijním vedením Jaromíra Hrušky v úpravě hry bratří Čapků Lásky hra osudná bude dařit alespoň tak, jak se to dařilo v tom starém Městském divadle. Už se na vás, milí diváci, po té pauze moc těšíme. Miroslav Fuchs Hüblerova kaple má původní kříž s hvězdou V polovině srpna bylo prachatickým akademickým sochařem a restaurátorem MgA. Janem Koreckým provedeno nové vrcholové zakončení zvoničky a lucerny pseudobarokní kaple Panny Marie Loretánské (Hüblerova kaple) na konci ulice Zlatá Stezka. Řešení vychází z dohledané historické fotografie kaple z roku Zvonička tak je staronově osazena novým pozlaceným kovaným křížem kotveným v souladu s původním řešením do kamenné koule z místně tradičního dioritu na zděném jehlanu, představujícím stavební ukončení zvoničky. Kříž je svým zpracováním a tvaroslovím v souladu se slohovým charakterem kaple, vrcholové partii zvoničky vrátil původní ideovou lehkost. Nahradil nepůvodní kříž tradičního (latinského) typu s poměrně robustním svislým i příčným břevnem kotveným pomocí objemné kovové pochvy na fragment původního kříže s doplňující ocelovou objímkou kolem dioritové koule, jež byl na kapli osazen při celkové stavební opravě kaple v letech Vrchol lucerny v souladu s původním provedením doplnila nová dioritová koule, do které je kotvena pozlacená kovaná šesticípá hvězda s vnitřním kruhovým otvorem. Pro zajímavost lze uvést, že dle archivního pátrání MUDr. Jana Antonína Magera, v rámci stavby kaple v letech za hvězdu, určenou pro lucernu, obdržel klempíř Jakob Miko dva zlaté. Obnova vrcholového zakončení zvoničky s lucernou stála téměř 62 tisíc korun, přičemž 50 tisíc kryl účelový finanční příspěvek z programu Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Popisovaná akce plynule navazuje na kompletní obnovu střešní části kaple z roku 2007, realizaci propustku pod silnicí před kaplí k odvodu povrchových vod od kaple v roce 2008 a loňskou celkovou stavební obnovu kaple. Letos na jaře byl do kaple vrácen restaurovaný dřevěný pseudobarokní oltář z druhé poloviny 19. století, který tvořil původní vnitřní vybavení kaple. Městem Prachatice realizovaná obnova kaple Panny Marie Loretánské je příkladem odpovědného přístupu ke kulturnímu dědictví. Dlouhodobě opomíjená památka prošla během čtyř let zásadní proměnou, včetně získání statutu kulturní památky v lednu Přestože kaple již dávno neslouží svému původnímu účelu, zaslouží naši trvalou péči a úctu, neboť je svědkem zbožnosti našich předků, kteří nehledali smysl života jen v přítomnosti a budoucnosti. Je odrazem své doby, dokladuje tvůrčí schopnosti našich předků a spoluutváří náš současný životní prostor. Nyní důstojně doplňuje příjezd do města od Volar. Bc. Antonín Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Lávka pro pěší už se klene přes Pivovarskou ulici XX. ročník Slavností Zlaté stezky navštívilo 15 tisíc lidí začátku stál nápad ing. arch. Jakuba Nepustila. Od počátku jsme u budoucí lávky kladli důraz nejenom na technické, ale i na architektonické řešení, zdůraznil Jan Bauer. Člověk by měl vytvářet vše nejen funkčně, ale aby to zároveň obohacovalo prostředí, ve kterém žije, připomněl ing. Arch. Jakub Nepustil, podle něhož jsou důležitá dvě hlediska funkce a forma. Není diskusí, lávka musí fungovat. Splnila všechny technické parametry. To znamená například podjezdnou výšku požadovanou i s ohledem na požární vozidla, dále sklony, které musí vyhovovat i tělesně postiženým, nebo místa, ze kterých mohla začínat a končit. Tvar křivky není samoúčelný, vyplývá jednoznačně z potřeby té trasy, argumentoval a na názor, že výstavba lávky se někomu může zdát příliš drahá, poznamenal: Za padesát let se nikdo nebude ptát, jestli mohla být o něco levnější, ale jestli správně funguje, jestli se lidem líbí a cítí se dobře v okolním prostředí. A když k nim přijede návštěva, třeba se s ní pochlubí a budou pyšní, že Prachatice nejsou hezké jenom jako historické město, ale umíme tady udělat něco, za co by se nemuseli stydět na Západě, na který jsme se před pár lety dívali jako na vlak, který nám dávno ujel. Václav Malina Bc. Jaromír Markytán, vedoucí odboru investic Návštěvnost jubilejního XX. ročníku Slavností Zlaté stezky byla zatím asi nejsilnější vůbec. Dalo by se říci, že ulice včetně Velkého náměstí byly po oba dny doslova zaplněny lidmi, což je vždy lichotící faktor pro organizátory. Celkem bylo návštěvníkům prodáno vstupenek. Celkový počet návštěvníků během slavností byl kolem 15 tisíc. Konzumace piva byla vyšší než v uplynulém roce určitě i z důvodu přejícího počasí. Celkově se vypilo přes 258 padesátilitrových sudů. V minulém roce bylo vypito 120 stejně objemných sudů. Záchranná služba ošetřila šest občanů (štípnutí vosou, alergie, pálení na hrudi, pohroužený stav, odřenina a popálení). Během slavností se vyprodukovalo 5,06 tuny odpadu. Mgr. Růžena Štemberková, foto Václav Malina strana druhá

3 PŘEDSTAVUJEME: Devadesátiletý včelař dostal k jubileu medový dar František Maršan se narodil 9. srpna 1920 v Nestánicích u Vodňan. Vyučil se truhlářem, pak studoval dřevařsko stavební průmyslovku v Českých Budějovicích. Protože rodiče nemohli finančně utáhnout výlohy na jeho vzdělání, přivydělával si rýsováním a hrou na trubku. Po dokončení průmyslovky mě vytáhli do Plzně na dráhu a tam jsem od ledna do října dělal zácvik na dělmistra. Přijel kolega, který se mnou studoval průmyslovku, a povídal, abych nastoupil ke dráze do Vodňan. Chtěl odejít a potřeboval náhradu. Po dvou letech ve Vodňanech jsem přešel do Prachatic, kde jsem u Sovy do roku 1951 učil truhláře, tesaře, prostě obory ode dřeva. Od roku 1951 tady ty obory zrušili, a tak jsem zase odešel k železnici. Měl jsem si vybrat buď Písek, nebo Prachatice. Vybral jsem si Prachatice a dostal na starost stavby a opravy na tratích. Po ročním zácviku jsem převzal funkci po kolegovi Louženském, který odešel do důchodu, a jako traťmistr jsem sloužil také až do penze, popsal svoji profesní kariéru oslavenec František Maršan. Stěhování ze Svinětic do Prachatic absolvovaly i jeho včelky. Jejich přesun byl snadný. Měl jsem tehdy patery nebo šestery. Naložili jsme je na auto a odvezli. Františka Maršana stále aktivního včelaře a bývalého pracovníka Českých drah přijal u příležitosti jeho devadesátých narozenin prachatický místostarosta Martin Malý. Popřál jubilantovi hodně zdraví a elánu. K jeho přání se připojili předsedkyně okresního výboru Českého svazu včelařů v Prachaticích Miroslava Prokešová, tajemník městského úřadu Karel Pašek, předseda prachatické základní organizace Českého svazu včelařů Jiří Houška a předseda včelařské okresní revizní komise Miloslav Kukačka. Pane Maršane, kdo vám radil ve vašich včelařských začátcích? Včelařím už šest desetiletí, začal jsem dvěma včelstvy, která mi dal švagr. I když jsem ke včelám neměl bližší vztah, přesto jsem cítil, že to mám udělat. Postupně mě včelaření zajímalo čím dál víc. Jako začátečník jsem studoval všelijaký příručky, všechno jsem se musel učit, neznal jsem dohromady nic. Byl jsem nejdřív členem v základní organizaci v Bavorově. Když jsem se odstěhoval ze Svinětic, v Prachaticích mě zvolili do výboru základní organizace, pak jednatelem okresního výboru včelařů a jeho předsedou. Tuhle funkci jsem dělal celý léta, možná dvacet let. A v ústředním výboru včelařů jsem byl asi deset let. Právě ústřední svaz včelařů a setkávání se včelaři z celé republiky mi hodně pomohly. Na schůze jsme jezdili všude možně po republice a zejména inženýr Knížek z Tachova, tenhle včelmistr a velký odborník, mi hodně poradil. Kolik jste měl nejvíce včelstev? Přes dvacet, asi pětadvacet. To už nebyl koníček, ale pořádná a náročná kobyla při službách na dráze, rodině a zálibě, kterou pro mě bývala trubka. Na trubku jsem hrál v kapelách většinou na Budějovicku, teď už ne, protože nemám ani zuby, leda falešný, a to nejde. Už na průmyslovce jsme s kluky vytvořili kapelu. Na štace jsem jezdil všelijak. Když jsem nemohl vlakem, auto jsem tehdy neměl, na motorce nebo i na kole. Když se ohlédnete za vaší včelařskou kariérou, na jakou chybičku si vzpomenete? Jéje, chyb bylo moc, třeba přidáte do úlu matku a včely vám ji zabijou. To se mi stalo i letos přesto, že jsem vše udělal, jak má být. Někdy to prostě nevyjde, včela je zkrátka nevyzpytatelný tvor. Nebo přidáte matku a vaši snahu zmaří vylíhnutý a neoplozený zmetek, kterého se včely drží a nakonec matku zabijou. O strategii, zda včely matku přijmou, by bylo dlouhé povídání. Aby včely snáze přijaly matku a necítily ji jako cizí, ke splynutí pachů se používá voňavka. Ovšem záleží i na náladě včel. Když jsme u včelích nálad, vycítí včely bouřku? To víte, že jo. A hlavně pivo (smích). V obou případech se jen mihnete kolem úlu a už máte žihadlo. U jednoho to většinou neskončí. Zvláště bodavé mám včely v úlu číslo tři. Jsou medonosný, daly nejvíc medu, ale taky rozdaly nespočítaně žihadel. Je drastický do nich vlézt, natož sundat medník. Manželka kolikrát volá: Uteč, to není možné, jak po tobě jdou. Ale pečovat o ně musíte. Nezdá se to, ale včelaření je koníček docela náročný, nejen časově. Nákup cukru na přikrmení včel nepokryje v některých letech ani výdělek za med. Napadlo vás během desetiletí, co se věnujete včelám, je opustit? To mě nikdy nenapadlo. Kdybych sám neměl jíst, včelám bych cukr dal, opravdu. Mám s nimi dodnes takový zvláštní vztah. V devadesáti letech mi manželka říká: Prosím tě, sniž jejich počet. Proč to děláš? Vždyť to je pro tebe vysilující práce a zdraví taky už tolik neslouží. Nemám tu sílu jako jsem míval. Únava se hlásí. Kdybych měl včely aspoň u baráku, ale na Leptáči to není legrace. Máte v rodině včelařského následovníka? Syn žije v Praze, bude mu 63 let, včel by se nebál, ale má to daleko. Pak mám dvě dcery, jedna bydlí v Sezimovo Ustí, druhá ve Vodňanech. Ty vůbec ke včelám netíhnou, takže nemám náhradu. Nevím, kdo za mě bude včelařit. Vděčíte za krásné životní jubileum i včelám? Tvrdí se, že nejen včelí produkty, ale i včelí žihadla jsou zdravá. Ano, a to říkám jasně. Od včel dostanete propolis, med, mateří kašičku a tak dále. Když doktor prohlásí, že včela je hmyz, který léčí člověka, souhlasím. Určitě něco prospěšného má i v žihadle. Otázkou je, jak je kdo snáší. I když žihadla jsou někdy velmi nepříjemná, já si na ně zvyknul. Jak jste oslavil devadesátku? Medovinou? Ne, medovinu já nedělám. Ani ji dohromady nepiju. Narozeniny jsme oslavili v rodinném kruhu oběd v Koruně, pak nás odvezli na chatu, kde jsme slavili do večera. S manželkou a se sestrou jsme jeli domů asi v sedm večer. Mladí vydrželi do pěti do rána, pak přijeli všichni na oběd, tak bylo veselo ještě doma. Na Poště jsme si připili s kamarády a pak ještě se známými na Pasově. Činily se vaše včely v pro vás jubilejním roce? Mám na kraji Leptáče čtrnáctery včely, vytočil jsem medu tolik, že nevím, co s ním. Jsem s letošním rokem, třeba oproti loňsku, nadmíru spokojený. Myslím, že mi takovou úrodu přinesly k těm mým narozeninám. Schválně. (smích) Se včeličkami máte momentálně především radost, jenže jsou s nimi i starosti. Třeba když se do úlů dostanou včely zlodějky. O těch mi ani nemluvte, s těmi mám starosti zrovna teď. Nakrmil jsem včely ve starším ze dvou včelínků, do jediný slzy všechno vybraly. To samé provedly ve druhém včelínu. Včelí matka tam zmateně běhala. Ještě, že jsem ji zachránil. Zlodějky jsou včely, které uletí do lesa, anebo se jimi stanou včely z jiného úlu. Cítí potravu a když jsou včelstva slabá, tak je vykradou. Včelstva by měla být silná, aby je obránci, kteří na česně hájí úl, ubránili. Aby tam nemohla jiná včela. Pominu-li zlodějky, včela je tvor, který přináší jenom dobro. Kdybyste viděl, co včely všechno mají za úkol, jak jsou pracovité, kdybychom byli všichni takoví, máme dneska blahobyt nadměrnej. No, bohužel V čem kromě pracovitosti mohou být včely naším vzorem? V prvé řadě právě prací, protože včela, když nemá co nosit do úlu, je z toho nešťastná. Pak bodá, když někdo přijde k úlu nebo v úle chce včelařit. Když je snůška, včela pracuje až do vyčerpání. Včely je vám líto, když ji náhodou třeba přimáčknete. Když vám píchne žihadlo, je vám jí také líto? Je mi jí líto, ale nedá se nic dělat, protože včelička, která bodne, ze sebe vydá žihadlo i se zadečkem a zahyne. U vosy je to jinak, možná to není příliš spravedlivé. Povídáte si se včelami? Taky. A velmi rád, i když mi nerozumí. Vždycky se s nimi vítám: Tak holky, jak jste se vyspaly? A když odcházím, rozloučím se: Dobrou noc nebo Na shledanou. Taky jsem jim vyčinil: Holky, vy jste mi tedy daly k tomu výročí! Tolik medu! Kde jste ho najednou sebraly? Vždyť bylo takový mizerný počasí. Ale mám z nich samozřejmě radost. Vyptával se Václav Malina. strana třetí září 2010

4 Zastupitelstvo města na svém posledním předprázdninovém zasedání jako v každém roce schválilo jeden z nejdůležitějších dokumentů Závěrečný účet města za rok 2009 včetně závěrečné zprávy auditora, jehož výrok zněl: Bez výhrad. (v tis. Kč) Celosvětová hospodářská krize se městu Prachatice nevyhnula. Zasáhla do hospodaření města poměrně razantním výpadkem daňových příjmů, které dosáhly jen v takzvaných sdílených daních hodnoty hrozivých 19,4 milionu korun. S tak obrovským výpadkem se toto město ve své novodobé historii ještě nesetkalo. Na vině jsou nižší výběry daní jak od firem, tak od živnostníků, ale díky zvyšující se nezaměstnanosti i zaměstnanců v celé společnosti. Na tato krizová období si však město na rozdíl od státu prozřetelně dlouhodobě vytvářelo finanční rezervu, kterou mohlo nyní využít. Kdyby ji město nevytvářelo, musela by se zastavit celá řada naplánovaných investic a město by tak přiložilo pomyslné polínko do ohně vzplanuté krizi, v opačném případě by se muselo zadlužit. Tím, že se vedení města rozhodlo i přes nastalou nepřízeň pokračovat v naplánovaných investicích a využít úspor, bylo zachráněno odhadem několik desítek pracovních míst, neboť firmám především v tomto regionu byla městem dána práce, které bylo v tomto regionu zoufale málo. Město tak navzdory hluboké hospodářské krizi zaznamenalo absolutně největší rekordní objem investic v jeho novodobé historii ve výši 141 milionů korun. Přesto, že město částečně čerpalo finanční rezervu, činil zůstatek této rezervy po očistění o vratné zálohy apod. na konci roku 29 milionů korun. Město nebylo rovněž nuceno pomoci si neplánovaným úvěrem. I když se čerpal v průběhu roku 2009 a 2010 úvěr na předfinancování rekonstrukce divadla, není třeba se znepokojovat, neboť celý tento úvěr bude do konce roku zcela splacen již schválenou dotací ve výši 46 milionů Město Prachatice loni v lednu obdrželo poprvé finanční dar od Salonu krmiva Ritta Prachatice, a to v hodnotě 1854, Kč. Jednalo se o peníze, které věnovali zákazníci salonu v období vánočních svátků jako podporu pejskům, kteří se nacházeli v záchytných kotcích města. Od té doby se počet dárců značně zvýšil. Jenom tak se totiž mohlo stát, že v letošním roce byla vybrána částka 4278, Kč. Peníze ze září S hospodářskou krizí město bojovalo rekordními investicemi Vývoj investic města Prachatice Pololetní ohlédnutí za tříděním odpadů Poděkování korun. A tak navzdory hospodářské krizi, kdy město svou politikou brání nezaměstnanosti, vykazuje rekordní objemy investic do svého majetku, aniž by se uchýlilo k zadlužování jako celá řada jiných měst a firem v této době. Navíc ještě objem svých úvěrů snižuje poměrně rychlým splácením tak, že na konci roku 2010 bude vykazovat nejnižší objem úvěrů za posledních 10 let. To potvrzuje i schválený vyrovnaný rozpočet na rok 2010, kde se město rozhodlo šetřit především na svém provozu tak, aby se ani v letošním roce nemusely omezovat již naplánované investice a podpořila se tak nadále zaměstnanost v našem městě i v tomto roce. Z největších investic je třeba si připomenout alespoň ty nejdůležitější: rekonstrukce ulic Husova, Věžní a Neumanova v historickém jádru stály 21 milionů korun, celková investice do vybudování další etapy skládky vyšla na 41 milionů, čímž se kapacita skládky prodloužila zhruba až do roku 2021, rekonstrukce již zmíněného městského divadla stála celkem 60,7 milionu korun, přičemž v r byla proinvestována částka 27,6 milionu, další etapa cyklostezek Prachatice Libín, na kterou byla poskytnuta 60% dotace z Fondu dopravní infrastruktury, vyšla na 12,7 milionu, rekonstrukce komunikace na vrchol Libína ze Sedélka přišla na 2,3 mil. Kč, když 1,8 mil. byla dotace z programu příhraniční spolupráce CÍL 3, náklady na 3. etapu regenerace panelových sídlišť, která byla realizována v ulicích Česká, Italská a náměstí Přátelství se vyšplhaly na 8,5 milionu korun, kde částečně pomohla dotace čtyři miliony korun, za které se zrekonstruovaly chodníky, komunikace, přístřešky na kontejnery a vybudovala se dětská hřiště. Významnou investicí byla rekonstrukce bývalé ubytovny na bytový dům v ulici Krumlovská dokončená v letošním roce, kde bylo investováno v r celkem 8,9 milionu korun za pomoci pětimilionové dotace. Mezi významné investice v minulém roce tak patřily i investice do bytových domů města, kde to poznali nájemníci především v kompletní výměně oken, které jen v r přišly na osm milionů korun, ale v některých domech i v rekonstrukcích koupelen, které byly spolu s další mnohamilionovou částkou proinvestovány prostřednictvím MSDB s. r. o. v rámci běžných oprav. Věřím, že jsme v minulém roce překonali celohospodářskou krizi bez vážnějších problémů a i když se promítá do chodu města i v tomto roce, myslím, že to pomyslné dno máme již za sebou a v nadcházejícím období se vrátí do naší země konjunktura v podobě dalšího růstu životní úrovně všech našich obyvatel i města samotného. Ing. Martin Malý, místostarosta města Za první pololetí roku 2010 bylo ve městě vytříděno necelých 98 t starého papíru, 50 t skla, 53 t plastů a 0,6 t kompozitních obalů (tetrapaků). V Prachaticích je celkem 47 stanovišť s kontejnery na tříděný odpad, na kterých je rozmístěno 194 ks nádob (56 na papír, 65 na plasty, 38 na barevné a 35 na bílé sklo). V centru města, kde nejsou umístěny kontejnery na tříděné odpady, mohou občané využívat pytlového sběru plastů. Žluté plastové pytle na sběr plastů si mohou vyzvedávat na odboru životního prostředí Městského úřadu Prachatice na Velkém náměstí. Do kontejnerů na plasty a do žlutých pytlů lze též sbírat nápojové kartony (tetrapaky od džusů, mléka apod.), které se následně dotřídí. Papír a plasty sváží Technické služby Prachatice s. r. o. a suroviny předávají k dalšímu zpracování do Českých Budějovic a na třídící linku do Lišova. Sklo sváží nákladním autem s hydraulickou rukou společnost Envisan Gem a. s. a je rovněž odváženo do Českých Budějovic. Za vytříděné odpady (papír, sklo, plasty, tetrapaky a kovy) dostává Město Prachatice od společnosti EKO KOM a. s. finanční příspěvek. Za první pololetí roku 2010 činil finanční příspěvek za separaci odpadů Kč. Město Prachatice se již čtvrtým rokem účastní soutěže My třídit umíme, kterou organizuje Jihočeský kraj a společnost EKO KOM. V této soutěži se hodnotí množství vytříděného odpadu (sklo, plasty, papír, nápojové kartony), množství nádob na sběr tříděného odpadu, četnost jejich svozu apod. Obce dostávají za jednotlivá kritéria body. Celkem se soutěže v roce 2010 účastní 540 jihočeských měst a obcí. Prachatice jsou ve skupině měst nad 7000 obyvatel zatím na sedmém místě (z celkového počtu 16 měst). Od 1. července do 30. září probíhá letní soutěž Jihočeských obcí Vytřiďte si lavičku, ve které jsou obce hodnoceny podle množství vytříděných plastů na jednoho obyvatele. Nejlepších 65 obcí a měst získá nové lavičky. Na závěr i pár negativních postřehů z třídění odpadů. V letošním roce bylo bohužel nutné, vzhledem k celkové ekonomické situaci, omezit výdaje i na odpadové hospodářství. Od nového roku je částečně omezen svoz papíru a plastů na vytipovaných lokalitách (celkem 19 lokalit), kde je svoz pouze jedenkrát za 14 dní. Snížení frekvence svozu se naplno projevilo v letních měsících, kdy stoupá spotřeba nápojů a je tudíž větší produkce plastů. Na některých lokalitách jsou výrazně přeplňovány kontejnery a hromadí se plasty i v okolí kontejnerů. Dalším negativním postřehem je zapalování kontejnerů na papír. Na přelomu roku 2009 a 2010 bylo zapáleno celkem devět kontejnerů. Půl roku byl víceméně klid, ale poslední měsíc došlo opět k zapálení tří kontejnerů (z toho jednoho opakovaně). I když jsou kontejnery na papír kovové a případný požár vydrží, i tak ale potřebují opravu, jejíž cena se pohybuje do dvou tisíc korun. Některé kontejnery čelí útoku opakovaně, čímž se snižuje jejich životnost a město vynakládá zbytečně finanční prostředky, které následně chybí jinde. Proto žádáme občany města, kteří si všimnou podezřelé činnosti v blízkosti kontejnerů, aby to ohlásili na městskou či státní policii. Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí sbírky Salon Ritta znovu věnoval Městu Prachatice. Tyto peníze budou použity spolu s penězi z rozpočtu města na část oplocení záchytných kotců. Touto cestou chceme velmi poděkovat nejen Salonu Ritta, který sbírku organizuje, ale poděkování patří i všem lidem, kteří se snaží v oblasti péče o zatoulané pejsky pomoci. Stanislava Linhová, odbor životního prostředí MěÚ strana čtvrtá

Radniční list. Starostův sloupek. Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Svatý Jan podržel nad poutníky obrovský deštník. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 8 (srpen 2011) Starostův sloupek Měsícem srpnem vstupujeme do druhé poloviny léta i prázdnin. Mnozí si zaslouženou dovolenou představují především

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Školy o prázdninách nezůstaly zcela opuštěné. Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XIV. ročník, číslo 9 (září 2012) Starostův sloupek Nevím, jak vypadalo slavnostní předání Národního domu k užívání sokoly 15. srpna 1903, ale myslím si, že to byla nádhera. Je

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Na národní pouť zavítá řada významných hostů. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 3 (březen 2011) Starostův sloupek Konec února a březen nebývají zrovna měsíce nějak zvlášť bohaté na kulturu či jiné lidské činnosti. Končí plesová sezona,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Hurá na prázdniny třeba s Prázdninovým pasem. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 7 (červenec 2010) Starostův sloupek Čas neúprosně utíká, a já jsem si ani nenašel krátkou chvilku, abych zpětně, sám a s odstupem času, zhodnotil letošní červen,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Zima začala, dobrovolníci na úklid sněhu vítáni. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Zima začala, dobrovolníci na úklid sněhu vítáni. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 1 (leden 2011) Starostův sloupek Přichází rok 2011. Další rok, kdy mají obce a města opět o něco hlouběji do kasy. Ale ani podnikatelé v možná doznívající

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Euroforest přesídlí do lesa pod Libín. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 9 (září 2005) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 9 (září 2005) Starostův sloupek Kdybych měl jmenovat nějakou událost, ze které mám v poslední době opravdu velice smíšené pocity, tak je to určitě

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Komunální volby v Prachaticích: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Komunální volby v Prachaticích: 1. ODS, 2. ČSSD, 3. KSČM. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 11 (listopad 2006) Starostův sloupek Předpokládám, že se asi občané po nedávno konaných komunálních volbách budou nově zvolených zastupitelů dotazovat, co

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jaro sice pozdržela zima, ale dění ve městě nezastavila. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jaro sice pozdržela zima, ale dění ve městě nezastavila. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 4 (duben 2006) Starostův sloupek Pokud přípravné práce půjdou podle plánu a nenastanou nějaké komplikace, mohla by být výstavba veřejného koupaliště Hulák

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Lávka přes Pivovarskou získala ocenění. Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 11 (listopad 2011) Starostův sloupek První mrazíky a pranostika o Martinovi na bílém koni vážící se k nadcházejícímu období dávají tušit neodvratně blížící

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prázdninový program nabídne i táboření v bazénu. VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) www.prachatice. Radniční list VI. ročník, číslo 7 (červenec 2004) Starostův sloupek S nadšením jsem sledoval úspěšné tažení našich fotbalistů v Portugalsku. Mimo krásných okamžiků jsem svým laickým okem nabyl přesvědčení,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Rekordní investice v rozpočtu města na rok 2015. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 2 (únor 2015) Starostův sloupek Necelé tři měsíce po komunálních volbách, poté co se adaptovala nová tvůrčí rada města, přichází doba ustanovení

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013)

Radniční list. Starostův sloupek. Ostatky světce vybízejí k odvaze a statečnosti. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 5 (květen 2013) Starostův sloupek Zima snad už definitivně skončila. Jarní úklid jsme kvůli její neoblomnosti a vytrvalosti během března i dubna

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)

Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Starostův sloupek Je mi potěšením oslovit vás, spoluobčany, coby nově zvolený starosta našeho města. Po roce se opět nacházíme

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Do základních škol letos nastoupí méně prvňáků. V. ročník, číslo 9 (září 2003) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Do základních škol letos nastoupí méně prvňáků. V. ročník, číslo 9 (září 2003) www.prachatice.cz V. ročník, číslo 9 (září 2003) Starostův sloupek Psát o tom, že cestování a poznávání je velice prospěšné, mi přijde v Čechách dosti zbytečné. Jsme národ cestovatelů a mnohé státy se svými významnými turistickými

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014)

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice získaly další ocenění za péči o památky. Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVI. ročník, číslo 5 (květen 2014) Starostův sloupek Na posledním zasedání zastupitelstva města a jednání rady města byla rozdělena více než dvoumilionová částka

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009)

Radniční list. Starostův sloupek. Po rekonstrukci se divákům otevře moderní divadlo. Měsíčník Města Prachatice. XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XI. ročník, číslo 3 (březen 2009) Starostův sloupek Se zájmem jsem si před nedávnem přečetl hodnotící zprávu našich Kulturních a informačních služeb, která se zabývala,

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005)

Radniční list. Starostův sloupek. Spolkový život v osadách drží nad vodou hasiči. Měsíčník Města Prachatice. VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 10 (říjen 2005) Starostův sloupek Vyslechnout si názory a zkušenosti mnoha úředníků, kteří každodenně přicházejí do styku s desítkami lidí, kteří

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

adniční list Starostův sloupek V plaveckém bazénu už nekape ze střechy, stadion by měl mít extra vchody a záchodky Ing. Jan Bauer, starosta města

adniční list Starostův sloupek V plaveckém bazénu už nekape ze střechy, stadion by měl mít extra vchody a záchodky Ing. Jan Bauer, starosta města Radniční list Měsíčník Města Prachatice VI. ročník, číslo 8 (srpen 2004) Starostův sloupek Jednoznačným nešvarem letošní turistické sezóny v Prachaticích je vedle rozmarného počasí a občasných přívalových

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Závěrečný účet shrnul hospodaření města. Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XV. ročník, číslo 9 (září 2013) Starostův sloupek I když už se dny neúprosně krátí, stíny se prodlužují, věřím, že si sluníčka ještě trochu užít můžeme. Máme za

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Do Národního domu se po Strážcích lidskosti vrátí také muzikanti a tanečníci. Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Do Národního domu se po Strážcích lidskosti vrátí také muzikanti a tanečníci. Měsíčník Města Prachatice Měsíčník Města Prachatice X. ročník, číslo 4 (duben 2008) Starostův sloupek Nedávno jsem s tajemníkem městského úřadu, který je mým nejvyšším jmenovaným podřízeným úředníkem, a který je zároveň také nejvyšším

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice

Radniční list. Starostův sloupek. Jubilejní XV. ročník Slavností Zlaté stezky: Na náměstí budeme mít dokonce moře! Měsíčník Města Prachatice Radniční list Měsíčník Města Prachatice VII. ročník, číslo 6 (červen 2005) Starostův sloupek Zanedlouho proběhne již 15. ročník Slavností Zlaté stezky a my si opět během bohatého programu připomeneme legendární

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Sběrný dvůr vstoupí do zkušebního provozu. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) www.prachatice. Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 8 (srpen 2015) Starostův sloupek Prázdninový měsíc srpen bývá často spojován s dobou dovolených, teplého počasí a s koupáním. O prachatickém

Více

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce

Radniční list. Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Kulturní instituce plánují pořady pro rockery i pro dřevorubce Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 2 (únor 2001) Starostův sloupek V souvislosti s debatami o vstupu České republiky do Evropské unie se čím dál více dostávají do popředí zájmu nejen odborné

Více

Radniční list. Posvátná atmosféra vyzývá k otevření srdcí. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) www.prachatice.

Radniční list. Posvátná atmosféra vyzývá k otevření srdcí. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 12 (prosinec 2006) Starostův sloupek Tak už tady opět máme poslední měsíc v roce a s ním neodmyslitelně spjaté určitě nejkrásnější svátky. Vánoce jsou oslavou

Více