Volby v Mikulově. Moderní hřiště pro děti i náctileté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Volby v Mikulově. Moderní hřiště pro děti i náctileté"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 2. června 2010 ČÍSLO 11 ROČNÍK XI ZDARMA Mikulovem by měl opět protékat potok Málokdo z mikulovských ví, že v dávných dobách Mikulovem protékal potok Hnánice. Byla do něj však svedena městská kanalizace a z důvodu výskytu velkého množství epidemií byl proto tento potok, na kterém bylo kdysi založeno naše město, postupně během staletí zaklenut a sveden pod zem, kudy teče dosud. Původní přirozené koryto Hnánice je zachováno pouze v krátkém úseku, a to za domy ulice Vrchlického a mezi dvory domů Kamenného řádku a zahradou hotelu Galant. Vedení Mikulova proto zamýšlí tuto významnou část mikulovského potoka, pramenícího na křižovatce ulic Pavlovská a Wolkerova, zviditelnit a spolu s ním i další pozoruhodnosti, nacházející se v této části města. Vodní tok by měl zůstat i nadále pod povrchem, dodnes je do něj totiž svedena kanalizace, která znemožňuje jeho odkrytí. V zahradě pod městskými hradbami by však měl být vybudován nový vodní prvek jako originální fontána ve tvaru potoka tím, že bude obnovena část původního povrchového koryta potoka Hnánice a přivedena do něj čistá pitná proudící voda Moderní hřiště pro děti i náctileté Nový areál pro nejmenší děti i mládež by měl vyrůst v prostoru za posledním bytovým domem mikulovského sídliště. Neutěšená oblast se má proměnit v moderní plochu s hřištěm pro nejmenší děti, skate parkem a lezeckou stěnou. Vybudování centrálního herního prostoru pro sídliště je potřebné, město totiž muselo před nedávnem kvůli přísným požadavkům Evropské unie zrušit malá hřišťátka mezi bytovými domy. Na nový projekt sice zatím nemá finanční prostředky, ale intenzivně pracuje na jejich získání. Předpokládám, že vybudování nového areálu v uzavřeném okruhu. Součástí bude také průhled do historické mohutné zděné odpadní skruže s protékajícím potokem. Podél původního koryta potoka by měla být vytvořena nová naučná stezka. Odvodněné koryto bychom chtěli upravit a vytvořit na jeho březích naučnou odpočinkovou trasu kolem historického jádra Mikulova. V místech, kudy potok protékal, budou vysázeny révové hlavy odrůd typických pro Mikulov. Akcent bude kladen na Novokřtěnce vyhlášené vinařské odborníky, správce rozsáhlých panských vinic a vynikající stavitele sklepů, kteří stáli u zrodu moderního sklepního hospodářství této oblasti a zasloužili se tím významně na utváření dnešního obrazu charakteru venkovské zemědělské krajiny Mikulova a jeho okolí, nastínil vizi starosta Koštial. Významný prvek naučné stezky bude tvořit také zahrada hotelu Galant. Osazujeme naše předzahrádky typickými selskými druhy květin, které byly dříve běžné v oblasti jižní Moravy a Dolního Rakouska, ale dnes bohužel zanikají, uvedl majitel hotelu Galant Jiří Marian. (pokračování na str. 4) bude stát přibližně deset milionů korun. Tři miliony bychom měli získat prodejem části pozemku v této lokalitě, zbytek chceme řešit prostřednictvím dotací, popsal situaci starosta Rostislav Koštial. Ačkoliv termín realizace zatím není znám, město už nyní prostor čistí a provádí přípravné pozemní práce. Sportovní areál by měl pokrýt přibližně čtyři tisíce čtverečních metrů. Proměna zbývající plochy udělá pro změnu radost řidičům. Za sídlištěm by totiž mělo vzniknout také několik parkovacích míst, která na sídlišti zoufale chybí. Premiérové Oslavy města V Mikulově se o víkendu slavilo. Nebyl k tomu žádný zvláštní důvod, vedení radnice se prostě rozhodlo společně s obyvateli Mikulova i turisty vzdát hold krásám našeho města. Oslavy města měly premiéru v pátek a sobotu 28. a 29. května. Do budoucna by se v tomto termínu měly konat každoročně. V pátek byly Oslavy zahájeny vernisáží výstavy historických fotografií našeho města a soutěžních děl, která vytvořili mikulovští občané. Práce s tématikou Mikulova i fotografie můžete zhlédnout v Městské galerii do 6. června. Poté Vyvrcholením slavnosti byl koncert kapely Laura a její tygři. (pokračování na str. 9) Volby v Mikulově Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou za námi. V Mikulově přišlo odevzdat své hlasy 3543 občanů, tedy 57,19 % oprávněných voličů. Nejvíce z nich důvěřuje ČSSD, která v našem městě získala 20,34 % hlasů. ODS si zvolilo 19,17 % občanů Mikulova, KSČM získala 16,76 % hlasů. Mikulovští projevili důvěru také novým stranám, TOP 09 volilo 15,76 % občanů, Věci veřejné obdržely 10,79 % hlasů. Žádná další strana nepřekročila v celorepublikovém měřítku ani v Mikulově pětiprocentní hranici nutnou pro vstup strany do Poslanecké sněmovny. ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu 4 Mbit/s za 355 Kč vč. DPH tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Pytlový svoz tříděného odpadu běží dál V rámci zkvalitnění systému nakládání s komunálním odpadem zavedlo město Mikulov, prostřednictvím svozové společnosti STKO, spol. s r. o., mobilní pytlový svoz tříděných odpadů. Plast a papír, vznikající ve vašich domácnostech, nemusíte nosit na sběrná místa, ale můžete jej v pohodlí vašeho domova ukládat do barevných plastových pytlů. Žluté a modré pytle máte možnost jednou měsíčně přistavit k vašim popelnicím, od kterých budou odvezeny, a budou vám ponechány pytle nové. Žluté pytle jsou určeny na plast, modré na papír. Zpravidla se svoz koná na začátku každého měsíce přesný termín svozu naleznete níže v tabulce. Tabulku Termíny, kdy můžete pytle přistavit k vaší popelnici (podle dne, kdy se odpad vyváží na vaší ulici) ČERVEN/ ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek najdete také na webových stránkách a ve složce aktuality. Každý z nás ve svých domácnostech vyprodukuje za jeden rok 200 až 320 kg odpadu. Z toho je kg odpadů využitelných (zejména papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy). Pokud je vytřídíme do barevných pytlů či kontejnerů nebo odneseme do výkupny či na sběrný dvůr, umožníme recyklaci a další zpracování přibližně 1/3 našeho odpadu. Tříděním odpadů snižujeme množství směsného odpadu v popelnicích a dáme tak šanci věcem, které dosloužily a přesto mohou být ještě využity. Odpady je třeba třídit již v našich domácnostech, pozdější dotřídění odpadu není často možné. Děkujeme všem, kteří odpad třídí a nejsou lhostejní k životnímu prostředí. Odbor životního prostředí Upozornění občanům Finanční odbor Městského úřadu Mikulov znovu upozorňuje občany, kteří doposud nezaplatili místní poplatek za komunální odpad, aby úhradu provedli nejpozději v tzv. náhradním termínu do Splatnost tohoto poplatku byla do Úhradu lze provést v přízemí na podatelně MěÚ Mikulov, kde se nachází hlavní pokladna, nebo na Finančním odboru č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem 5 podlaží). Pokud poplatník neobdržel poštovní poukázku, neznamená to, že mu zaniká poplatková povinnost, protože zákon 337/1992 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, neukládá povinnost tisknout a rozesílat poštovní poukázky jednotlivým poplatníkům. Nejedná se o právní úkon, ale pouze o faktický úkon jako upozornění poplatníka na jeho povinnost poplatek zaplatit a na výši této povinnosti. Další upozornění se týká osob s evidenční adresou trvalého pobytu v sídle ohlašovny Mikulov, Náměstí 1, Mikulov. Těmto osobám vznikla nově od roku 2009 poplatková povinnost za komunální odpad. To znamená, že občané s touto evidenční adresou již nejsou osvobozeni od tohoto poplatku. Nedoplatky na místním poplatku z komunálního odpadu město Mikulov již vymáhá prostřednictvím exekutorského úřadu. FO MěÚ Mikulov Vítězové soutěže V rámci Oslav města se uskutečnila výtvarná a literární soutěž na téma Mikulov pro děti i dospělé. V první kategorii dětí byli se svými výtvarnými díly oceněni Jana Kališová, Marie Minaříková, Ema Brucháčková, Rudolf Brucháček, Lucie Liďáková, Petra Vondrušková, Pavel Svoboda, Simona Vlnková a Julia Lea Chaloupková. Ve druhé kategorii zvítězily Pavlína Krejčí, Hana Balaková a Vendula Schallenbergerová. V literární soutěži byli úspěšní Kateřina Illéšová, Lenka Mikulíčková, Tomáš Vendolský a Sabina Nogová. Mezi dospělými výtvarníky uspěla Jiřina Nešporová se svým keramickým dílem.

3 Město před nedávnem převzalo od TJ Pálava do svého vlastnictví sportovní halu na ulici Na Hradbách. Její interiér se dočkal několika drobných praktických úprav, exteriér zase zaznamenal změny po stránce estetické. To je sice chvályhodné, ovšem pouze do okamžiku, než se člověk rozhodne zaparkovat na parkovišti mezi halou a rehabilitačním střediskem. Aby se dostal k parkovacímu místu, musí projet přes spoustu obrovských děr v současné době plných vody po vydatných deštích. Předpokládám, že město se potýká s nedostatkem Zeptejte se starosty finančních prostředků a nemá peníze na zpevnění této plochy. Nešlo by to však vyřešit alespoň nějak provizorně, aby se lidé nemuseli po kotníky brodit v kalužích? Děkuji za odpověď. E. M. V současné době máme zpracovaný projekt na opravu parkoviště u sportovní haly, máme i vybranou firmu, která bude investici realizovat, takže ve velmi krátké době dojde ke kompletní rekonstrukci. Rostislav Koštial, starosta Dotazy do rubriky Zeptejte se starosty můžete zasílat na ovou adresu Naučte se vařit ryby a podávat víno I tak by se mohl jmenovat vzdělávací projekt, který společně připravily MAS Mikulovsko a MAS Třeboňsko. Oba tyto regiony jsou význačnými turistickými destinacemi se společnými prvky nabídky turistických zajímavostí, mezi něž patří také regionální gastronomické speciality. Zatímco na Mikulovsku je to víno, v Třeboni nemůže v žádné restauraci chybět ryba z místních rybníků. V třeboňských restauracích ochutnáte kapra, úhoře, sumce, ale také lína či okouna a to v nepřeberných kulinářských variacích. K dobré rybě patří dobré víno, a odkud odjinud než z Mikulovska, řekli jsme si a s jihočeskými partnery připravili projekt, který si klade za cíl seznámit restauratéry, číšníky a majitele vinoték s mikulovskými víny a najít jejich nejlepší kombinace s domácí rybou a třeboňskými recepty jejich přípravy. Cílem projektu je rozšířit nabídku ryb na jídelníčcích mikulovských restaurací o zajímavé recepty a podpořit nabídku mikulovských vín v třeboňských vinotékách. Jeho součástí jsou čtyři kurzy, dva týkající se vzdělávání kuchařů, dva určené primárně pro sommeliery. Pro kuchaře je připraven intenzivní kurz přípravy ryb a zvěřiny, včetně seznámení s hygienickými normami Mikulov má nového čestného občana Vedení radnice letos opět ocenilo osobnosti, které se zasloužily o rozvoj Mikulova. Tentokrát se předání uskutečnilo v pátek 28. května v Městském kině jako součást Oslav města. Novým čestným občanem Mikulova je Hubert Bayer. a zásadami skladování, které jsou odlišné od běžných potravin. Třeboňští sommelieři se dozvědí něco o pěstování révy vinné, hodnocení vín a jejich podávání dle sommelierských pravidel. Dále proběhne exkurze na Třeboňsko v době výlovů rybníků a v průběhu vinobraní navštíví Mikulovsko účastníci kurzů z Třeboňska. Připravuje se také prezentace Mikulovska v Třeboni při konání Třeboňských rybářských slavností 28. srpna a účast Třeboně na Pálavském vinobraní. Na konci projektu bude vydána publikace s doporučenými recepty. Vzdělávacích programů a prezentací se mohou zúčastnit podnikatelé a zaměstnanci z gastronomie obou partnerských regionů. Vinařství se bude přednášet na Třeboňsku, příprava ryb bude probíhat na Mikulovsku. Při prezentaci regionu na třeboňských Rybářských slavnostech v srpnu proběhne malý košt, kterého se budou moci zúčastnit vinaři z Mikulovska. Realizace projektu je podpořena z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu a účast na exkurzích, vzdělávacích programech a prezentacích je zdarma. Informace o projektu budou postupně zveřejňovány na webových stránkách MAS Mikulovsko Michal Solařík, ředitel MAS Mikulovsko Stejně jako v předchozích letech byli oceněni lidé, kteří rozvíjí kulturu našeho města Marie Dostálová, Václav Kosmák a Aleš Sobotka. Za rozvoj v oblasti sportu předal starosta Rostislav Koštial společně s místostarostkou Ilonou Žiškovou Vágnerovou ocenění Miloslavu Němcovi, Milanu Vráblíkovi a Adolfu Müllerovi. Zdeněk Jandík převzal z rukou velitele Městské policie Mikulov Jiřího Hamerníka ocenění za statečnost. V březnu loňského roku totiž pronásledoval pachatele trestného činu těsně po jeho spáchání, dopadl ho a předal strážníkům. Letošní novinkou bylo předání ocenění dětem a mládeži z mikulovských škol. Všichni žáci, kterým starosta a místostarostka poděkovali, mají jedno společné reprezentují a šíří věhlas 3 Vážení občané, milí čtenáři, k 1. červnu došlo ke změně na pozici šéfredaktora Zpravodaje města Mikulov. Od příštího vydání Vám bude informace z našeho města zprostředkovávat Daniel Kamenár, který byl vybrán na základě výběrového řízení. Kontaktovat jej můžete na telefonním čísle nebo přes Elektronická adresa zůstává nadále zachována, příspěvky na ni zaslané budou směřovány novému redaktorovi. Já bych chtěla Vám všem poděkovat za přízeň a skvělou spolupráci. Bylo mi ctí informovat Vás o dění v našem krásném městě. Do budoucna Vám přeji spoustu zajímavého čtení na stránkách Zpravodaje a mnoho slunečných dnů v Mikulově městě s vůní jihu. Kristýna Michnová 7 DNÍ získalo dotaci Občanské sdružení 7 DNÍ získalo grant ve výši korun v rámci programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů Nadace VIA. Podpořený projekt je nazván Pro Mikulov 7 DNÍ v týdnu a probíhá od poloviny května po celý následující rok. Motto občanského sdružení 7 DNÍ zní: Chceme dělat volný čas sedm dní v týdnu. Cílem projektu je v tomto prvním roce dosáhnout pravidelnosti v oblasti tvůrčích aktivit sdružení a založení tradičních akcí s aktivním zapojováním mikulovské veřejnosti. Věnované finanční prostředky budou proto využity na výtvarné dílny, divadelní skupinu, Klub deskových her a vzdělávání instruktorů, kteří ve sdružení působí. Z konkrétních akcí budou podpořeny dva ročníky Voříškiády, Landart, Večerní hra po městě, Zimní karneval, Krmení ptáčků, Zámecké čtení, Čtení pro předškoláky, Oslavy Dne Země a Pálení čarodějnic. Vybrané akce proběhnou ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Pálava Mikulov a Mateřskou školou Mikulov, Habánská 82 Zelený ráj. Očekáváme, že se do těchto aktivit zapojí po dobu trvání projektu nejméně sedm set osob. jif našeho města, ať už ve vědomostních či dovednostních soutěžích nebo prostřednictvím sportovních úspěchů. Od minulého pátku má Mikulov také nového čestného občana. Stal se jím Hubert Bayer z Drasenhofenu, který dvacet let působil jako starosta naší sousední rakouské obce a již za minulého režimu se zasadil o první kontakty mezi Mikulovem a Drasenhofenem. Po revoluci mohly děti z Mikulovska díky jeho přičinění začít navštěvovat školu v Drasenhofenu. Bayer také podpořil spoustu projektů, které přinesly do našeho města finance z Evropské unie.

4 SVATÝ KOPEČEK A KAPLE BOŽÍHO HROBU Neznalost plodí lhostejnost Muzejní spolek v Mikulově již léta usiluje o to, aby se zachovalo vše, co patří ke kulturnímu dědictví města. Zbožnou legendu i historii sv. Kopečku nad Mikulovem zaznamenal prof. Dr. Karel Jüttner, renomovaný znalec historie Mikulova. Aby odvrátil hrozbu morové epidemie, rozhodl se kardinál František Dietrichstein v roce 1623 postavit na tehdejším Tanzbergu (Taneční hora) kostel, zasvěcený ochráncům proti moru svatému Šebestiánovi, svatému Rochovi a svatému Karlu Boromejskému. Renesanční architektura kostela měla svou dispozicí odpovídat velechrámu svatého Petra v Římě. Základní kámen byl vysvěcen Sám císař Ferdinand II. přispěl částkou sto dukátů, stavba trvala do roku Roku 1626 pak byla zřízena stezka pro poutníky a pět zděných kaplí. V následujících letech byly nákladem zbožných mikulovských občanů vybudovány další kaple křížové cesty. Roku 1776 dal František Baimel, mikulovský kanovník, postavit kapli Božího hrobu, vzorem byl chrám Božího hrobu v Jeruzalému. Od sponzorů získal čtyři sta osmdesát čtyři zlatých (asi půl milionu korun) a stejnou částku uhradil ze svého jmění a důchodu. Při pročítání dalšího stavebního vývoje a osudu sv. Kopečku se dozvíme, že roku 1786 byl přes intervence knížete Jana Dietrichsteina a brněnského biskupa Matěje Chorinského u císaře Josefa II. kostel sv. Šebestiána odsvěcen a zrušen. Využíván byl jako vojenské skladiště a prachárna. V roce 1826 byl zpustlý dubový les vymýcen a byla zde založena pastvina pro ovce, které bývaly při nepříznivém počasí v kostele ustájeny. Co mělo cenu, co se dalo odnést, bylo rozebráno. V roce 1854 nařídilo okresní hejtmanství zazdít okna a dveře. Po roce 1853, kdy se stal Mikulov sídlem okresního hejtmanství, se začaly objevovat snahy o obnovení zašlé slávy. V čele těchto snah stál rázný a podnikavý probošt Augustin Bartenstein ( ). Vymohl si povolení ke konání veřejných sbírek a do roka shromáždil téměř deset tisíc zlatých (zhruba šest milionů korun). Křížová cesta byla v roce 1863 opravena převážně za přispění dobrovolníků. Pastvu pro ovce zrušila hraběnka Alexandrina Dietrichsteinová. Pozemky začala opět zalesňovat. Za první světové války a v dalším období význam poutí na sv. Kopeček klesal a celý Z redakční pošty Otištěné příspěvky se nemusí shodovat s názory redakce areál se stával postupně záležitostí turistickou. V letech byly poutě zakázány a objekty se staly cílem devastace. V letech bylo na opravu objektů vynaloženo přibližně 1,2 milionu korun. Už v roce 1946 se konala první pouť. Přes značnou snahu i vliv probošta Drábka nebyly všechny plánované opravy realizovány. Sakrální objekty začaly být pustošeny místní mládeží i turisty. Věž zvonice se stala stanovištěm pohraničníků, kteří střídání stráží ohlašovali vyzváněním na starobylý zvon. Za zmínku ještě stojí výzdoba severní kaple křížové cesty. Roku 1952 zde vytvořil akademický malíř Rudolf Gajdoš rozměrnou fresku Ježíš přibíjen na kříž. Fresku zničili vandalové, Rudolfa Gajdoše vyslýchali za protistátní činnost. V sedmdesátých letech vynaložil nezměrné osobní úsilí na zachování staveb tehdejší vikář kaplan Karel Simandl, který se navzdory chatrnému zdraví stal stavebním dělníkem. Celou střechu opatřil zeleným nátěrem a zasklil vytlučené okenní tabule. K dispozici měl jen žebřík. V sedmdesátých letech obnovili nátěr horolezci z Brna. Tehdy se do oprav pustil vehementně i nový probošt ThDr. Vladimír Nováček. V devadesátých letech začala soustavná, postupná stavební oprava objektů převážně za pomoci studentů z Brna. Nestačily však síly ani peníze. Desítky turistů pozorují dnes s nelibostí chátrání staveb a ptají se, zda není nikoho, kdo by upozornil na to, že zachování kulturního dědictví je přední a zásadní povinností každé generace. Co odkáže naše generace budoucím pokolením? Ti občané Mikulova, pro které je sv. Kopeček s kostelem a kapličkami identitou domova, se při návratu z cest těší na důvěrně známou siluetu města. Ti také vědí, že byla na sv. Kopečku opravena kaple Božího hrobu. Práce byly prováděny pod dohledem a za vydatné pomoci pana Radka Krále. Bylo by na místě připomenout, že k úhradě prací přispěl z vlastních prostředků nynější starosta Mikulova pan Rostislav Koštial částkou sto dvacet tisíc korun. Patří mu za to náš vřelý dík. Od roku 2005 usiluje o spolupráci na obnově kaplí křížové cesty vídeňský kulturní spolek Mikulov. Zatím, zdá se, nenašel na naší straně patřičnou odezvu. Dr. Jarmila Červená, předsedkyně Muzejního spolku Mikulov Obal na nanuk sklidil mezinárodní úspěch Nanynčin nanuk. Tento originální název nese výtvor sedmnáctileté Viktorie Prokopové z Mikulova, s nímž 20. května vybojovala první místo v mezinárodním projektu Mladý obal Tato soutěž již patnáct let každoročně sleduje originální nápady v obalovém designu. Studentka umělecké školy si s letošním tématem Obal na sladkost poradila navržením a výrobou papírového balení nanuku ve tvaru panenky. Na obalu jsem pracovala přibližně dva měsíce. Polovinu času mi zabralo vymýšlení nápadu, zbytek pak samotná výroba, popisuje přípravu na soutěž studentka. Podoba panenky ve mně evokovala jméno Nanynka, proto jsem výtvor pojmenovala Nanynčin nanuk, usmívá se studentka. Střední umělecko průmyslová škola v Uherském Hradišti, kterou Viktorie navštěvuje, přihlásila do soutěže všechny žáky třetího ročníku oboru průmyslový design. Mezi padesát nominovaných prací postoupily dva uherskohradišťské obaly a ten Viktoriin nakonec dosáhl až na první příčku. Viktorie věří, že tento úspěch by jí mohl pomoci i v její další kariéře. Myslím si, že u přijímacích zkoušek na vysokou školu by to mohlo být plus, říká mladá umělkyně, která se chce v budoucnu věnovat interiérovému designu. (dokončení ze str. 1) Mikulovem by měl opět protékat potok Město zatím nemá na realizaci projektu finanční prostředky. Zatím připravuje studii projektu, která by měla být hotova na podzim. Vyřešeny musí být také majetkové vztahy v některých místech totiž potok protéká pod zahrádkami soukromých domů. Vinařství Volařík sbírá medaile Květen byl šťastným obdobím pro mikulovské Vinařství Volařík, které během tohoto měsíce dosáhlo hned tří významných úspěchů. Jeho Ryzlink vlašský výběr z hroznů 2009 se stal šampionem šestého ročníku mezinárodní soutěže vín Festwine. Padesátka porotců vybírala vítěze ze zhruba pěti set vzorků. Rodinné Vinařství Volařík se zařadilo také mezi dvanáct českých výrobců vín, kteří si odvezli jednadvacet medailí z jedné z největších a nejslavnějších světových vinařských soutěží Concours Mondial de Bruxelles letos pořádané v sicilském Palermu. 4 Moravští vinaři bodovali také na největší rakouské regionální výstavě vín Weinparade Poysdorf Nejvyšší ocenění, Bakchův pohár, si mezi jinými odneslo také Vinařství Volařík za Ryzlink vlašský. Stalo se také jedním z pěti vinařství oceněných titulem Champion, který se uděloval za nejúspěšnější kolekci vín.

5 Program Městského kina Pátek neděle Promítání filmů s vinařskou tematikou v rámci Mikulov gourmet festivalu: Pátek Bobule v hodin, vstupné: 65 Kč 2Bobule ve 21 hodin, vstupné: 65 Kč Sobota Bouřlivé víno ve 12 hodin, vstupné: 50 Kč Zralé víno v 15 hodin, vstupné: 50 Kč Mladé víno v 17 hodin, vstupné: 50 Kč Bobule v 19 hodin, vstupné: 65 Kč 2Bobule ve 21 hodin, vstupné: 65 Kč Neděle Bobule ve 12 hodin, vstupné: 65 Kč 2Bobule ve 14 hodin, vstupné: 65 Kč Pátek v hodin JARMAREČNÍ BOUDA Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 15 let / 84 min. / Česko 2009 Režie: Pavel Dražan Hrají: Jaroslav Dušek, Pavel Liška, Dan Bárta, Hana Baroňová, Karel Zima, Matěj Porteš Drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti. Jedná se o několik příběhů, které se vzájemně prolínají. Velice netradiční film založený převážně na obrazovém vidění světa v netradičním pojetí a netradičních lokalitách, které výrazně umocňují celý příběh. Film Jarmareční bouda je úprava kultovního snímku z roku 1982, který získal nejvyšší ocenění na festivalech nezávislého filmu. Sobota v hodin NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE Vstupné: 65 Kč Romantická komedie / přístupná od 12 let / 120 min. / USA 2009 / titulky Režie: Nancy Meyers Hrají: Alec Baldwin, Meryl Streep, John Krasinski, Lake Bell, Steve Martin, Hunter Parrish Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho zničehonic potkáte a pochopíte, že stará láska nerezaví. Jane Adlerová má tři dospělé děti, prosperující restauraci a přátelský vztah s bývalým manželem Jakem, jemuž už odpustila, že ji před deseti lety podváděl s výrazně mladší šťabajznou, kterou si vzal, sotva uschlo razítko na rozvodových formulářích. Šťastná to žena, bylo by možné říct, kdyby se u příležitosti synovy promoce ve společnosti exmanžela nezdržela víc, než by se slušelo. Co začalo jako nevinná večeře, pokračovalo několika litry vína prokládanými vzpomínkami na to hezké z jejich společného soužití Neděle v hodin CHŮVA V AKCI Vstupné: 70 Kč Akční komedie / přístupná / 92 min. / USA 2010 / český dabing Režie: Brian Levant Hrají: Jackie Chan, Lucas Till, Billy Ray Cyrus, Amber Valletta, George Lopez Akční komedie, ve které agent CIA zjistí, že být špiónem je vlastně jen legrace v porovnání s úkolem pohlídat tři děti. Zasloužilý tajný agent s tváří hvězdy kung-fu filmů Jackie Chana má před sebou další z řady životu nebezpečných misí, při níž musí využít všech svých schopností tvrdého výcviku musí zvládnout ohlídat tři děti své přítelkyně, aby měl šanci na odměnu v podobě jejího ANO. Nikdy si nechtěl brát práci domů, ale jedno z dětí omylem stáhne z jeho počítače supertajná data, která z domu udělají cíl odvěkého nepřítele z řad ruských teroristů. 5 Poznačte si do kalendáře Pátek Jazzový večer Zámecký sál, začátek v hodin V první červnový pátek mikulovští již podesáté zavzpomínají na slavného mikulovského rodáka Karla Krautgartnera. Na počest slavného jazzmana tentokrát vystoupí Big Band Felixe Slováčka. Před večerním koncertem bude v chodníku slávy na Náměstí v 17 hodin odhalena pamětní hvězda Felixi Slováčkovi. U této příležitosti zahraje od hodin Junior Band ZUŠ Mikulov. Sobota Mikulovění Dietrichsteinská hrobka, začátek ve 14 hodin Město Mikulov pořádá již čtvrté setkání múzou políbených lidí při víně a tvarůžkách. Až do večerních hodin vás budou bavit výtvarníci, básníci, hudebníci a divadelníci. S sebou si přineste buben, bubínek nebo jiný zvuky vydávající nástroj. Sobota Výstava vín šampionů Gajdošův sál mikulovského zámku, začátek ve 14 hodin Firma STEMAT a Místní vinařský spolek Moravín Mikulov vás zvou k ochutnávce výborných moravských vín. K poslechu bude hrát cimbálová muzika Kasanica pod vedením primášky Věry Kunovové. Výstavy se zúčastní poslanci, senátoři a představitelé Jihomoravského kraje. Účast přislíbila i zpěvačka Helena Vondráčková. Víkend Mistrovství jihomoravské jezdecké oblasti v parkuru Jezdecké centrum Cihelna Jezdecký klub Mikulov pořádá dvoudenní jezdecké závody dětí, juniorů a dospělých. V sobotu se konají první kola a v neděli finálové jízdy. Začátek závodů je v sobotu v 10 hodin a v neděli v 9 hodin. Nejvyšší soutěží je parkur stupně S**. Pondělí Vernisáž výstavy fotografií Městská galerie, začátek v 17 hodin Výstava fotografií Jiřího Machovského bude otevřena do 30. června. Pátek Šumperk baví Mikulov Náměstí, začátek v 18 hodin Partnerské město Šumperk přijede opět pobavit mikulovské občany. Přiveze s sebou kapely O5 and Radeček a Postylion, pivo Holba a tvarůžky. Neděle Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb Náměstí, začátek ve 14 hodin Na nesoutěžní přehlídce dechových hudeb se tentokrát představí DH Harcovníci ZUŠ Mikulov, DH Fialenka ZUŠ Břeclav, DH Konzervatoř Kroměříž, DH ZUŠ Velké Pavlovice. Neděle Efram 08 Galerie Efram, začátek v 16 hodin Galerie Efram vás zve na oslavu svých osmých narozenin. Kromě autorské výstavy Sylvy Chludilové vás čeká koncert jedné z nejlepších klezmerových kapel Mamalör z Ostravy. Pondělí Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae Nástupní sál mikulovského zámku, začátek v hodin V historických prostorách sedmnácti měst Jihomoravského kraje a Vysočiny zazní více než třicet koncertů s podtitulem Baroko a jazz dobrodružství improvizace. V Mikulově se představí Marco Beasley (zpěv) a Guido Morini (cembalo). Přeneste se do atmosféry Itálie z konce 16. století. Změna programu vyhrazena!

6 Výkopové práce minibagrem základy zahradní jezírka a bazény vodovodní přípojky kanalizační přípojky VČETNĚ REALIZACE VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta NOVĚ sádrokartonářské práce René Grulich mobil: OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov CUKR 50kg balení OSIVO SUBSTRÁTY MANIKÚRA JESSICA KULTIVACE PŘÍRODNÍCH NEHTŮ Erika Hanušková Větrná 3 (vchod z boku budovy) Tel.: Trápí Vás problémy s nehty? Lámou se Vám, třepí, olupují nebo nechtějí růst? Pak nás navštivte, rádi Vám pomůžeme. NABÍZÍME: diagnostika nehtů * manikúra * lakování a zdobení nehtů * P. Shine * masáže a zábaly rukou * oprava prasklých nehtů Pálavské vinobraní se letos bude konat od 10. do 12. září, nástin programu naleznete na Permanentky jsou již v prodeji a jejich ceny jsou odstupňovány podle období, v němž je zakoupíte: Kč (důchodci 150 Kč) Kč (důchodci 170 Kč) Kč (důchodci 200 Kč) Cena třídenní permanentky včetně jízdenky na Mikulovský expres je 300 Kč. Děti do 12 let mají vstup zdarma. Předprodej zajišťuje TIC Mikulov, tel.: , (přímý prodej) a Mikulovská rozvojová s. r. o., tel.: , (přímý prodej, na dobírku, na fakturu). Oční optik Jitka Slámová a vizážistka Marcela Kuchyňková Vás srdečně zvou do optiky na Brněnské 6/7 ve dnech 7. 6., , a od do hodin na konzultaci a líčení pod brýle zdarma. Na chvíli se zastavte a přijďte se nechat trošku hýčkat. Těšíme se na Vás! Jitka Slámová a Marcela Kuchyňková Řádková inzerce Veřejně správní akademie nabízí maturantům vyšší odborné studium denní i dálkové ve společensky žádaných oborech. Inf.: Hlídání dětí (vzdělání v oboru + praxe). Tel.: Provádíme veškeré pokrývačské, tesařské, klempířské a zednické práce. Kvalitně a za rozumnou cenu. Tel.: Do nově otevřené stomatologické ordinaci v budově Polikliniky Břeclav, 4. patro, přijímáme nové pacienty. Zaručujeme pečlivou práci s využitím moderních materiálů, krátkou objednací dobu. Tel.: Koupím RD anebo stavební pozemek či zahradu v lokalitě Nové Mlýny anebo jiné lokalitě s pěkným výhledem. Bez RK. Tel.: Pavlovská 12, Mikulov tel.: , Nabízí: zednické práce, rekonstrukce bytových jader vodoinstalační a topenářské práce čištění odpadů elektroinstalační práce TEL.: MT.: kontejnerová doprava 7t práce s vysokozdvižnou plošinou AVIA 12 m opravy veřejných osvětlení zametání silnic sekání travnatých porostů, prořezávání stromů, drcení větví TEL.: MT.:

7 Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s. r. o., Slovácká 1a, Břeclav volná místa pro žáky 9. tříd s maturitní zkouškou v těchto studijních oborech: Zdravotnický asistent M/01 Ekonomika a podnikání M/01 Bližší informace: tel , Pronájem nebytových prostor v Mikulově, Vídeňská 3, Tel.: RESTAURACE RÉVA OP T OTEV ENA!!! DENN OD 7 DO 22 HODIN V P ÍJEMNÉM PROST EDÍ RESTAURACE A LETNÍ TERASY NABÍZÍME: SNÍDAN - OB DY - VE E E - DENNÍ MENU ZAJISTÍME: OSLAVU NAROZENIN - PROMOCI- SVATEBNÍ HOSTINU - RODINNOU OSLAVU KONTAKT NA: TEL , Nově otevřený e-shop v oboru voda-topení-koupelny nakupte levněji koupelny topení technická zařízení budov Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa a údržba nemovitostí pro SVJ Prodej BJ 2+1, 90,29 m2 s balkónem v cihlovém domě a garáží vedle BD. Cena Kč. Prodej BJ ,42 m2, po částečné rekonstrukci v cihlovém domě. Cena Kč. PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: BJ.Vitis, Březí (konzum Arnika) olej z hroznových jader lisovaný za studena výrobky zdravé výživy z hroznových jader a amarantové moučky bio vína, bio sekty Po Pá 8 16, první pátek v měsíci hod. s ochutnávkou Prezentace pro skupiny volejte

8 Informace z mikulovských škol AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY OBČANSKÝ TÝDEN NA ZŠ ŠKOLNÍ Před nedávnem jsme na naší škole pokračovali v tradici Mozaikových dnů a týdnů. Témata jako občanství, občanská zodpovědnost, práva a povinnosti, ale i ochrana životního prostředí apod. jsou pro naše žáky často velmi abstraktní a těžko uchopitelná. Rozhodli jsme se proto nabídnout tuto problematiku žákům prožitkovými formami. Každý den v našem občanském týdnu se řídil konkrétním heslem. Už víme, že správný občan není lhostejný ke svému okolí, že nám úřady pomáhají, že každý občan má svá práva a povinnosti, že je nezbytné chránit naše životní prostředí a že každý správný občan je dobře informovaný. V rámci občanského týdne se také celá naše škola zúčastnila Dne země sběrem odpadků a nečistot v lokalitě Turoldu a Svatého kopečku. Uvědomili jsme si, kolik našich spoluobčanů je zatím nezodpovědných a stále v nemalé míře přispívají ke znečišťování našeho prostředí. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat panu tajemníkovi Městského úřadu JUDr. Večeřovi, který nás velmi poutavým způsobem provedl Městským úřadem, dále bychom chtěli poděkovat pracovnicím OSPOD za podnětnou diskusi na půdě naší školy a také strážníkům Městské policie, jejichž povídání při návštěvě služebny bylo pro naše žáky tím nejzajímavějším. Při společné závěrečné diskusi jsme si ověřili, že Občanský týden přinesl našim žákům nejen spoustu zážitků, ale také nové informace a poznatky. Mgr. Kateřina Jónová KVĚTEN VE ZNAMENÍ ATLETIKY Jako každý rok i letos proběhly v naší škole atletické závody. Děti všech věkových kategorií soutěžily v bězích, skoku dalekém a hodu míčkem. Počasí nám přálo, nálada byla veselá a sportovci odvedli kvalitní výkony. Ve skoku dalekém překonal Z. Němček hranici pěti metrů, také v hodech se žákům dařilo a výkony přes šedesát metrů nebyly výjimkou. Ti nejlepší jedou naši školu reprezentovat do okresního kola, které se bude konat v Břeclavi. Věříme, že i tam budou naši sportovci úspěšní. Sportu zdar! Za ZŠ Školní H. Országová SENÁTNÍ KOLO RUBIKONU Po vítězství v okresním kole a druhém místě v krajském kole jsme my, žákyně 9. A ZŠ Hraničářů (K. Goišová, Š. Štollová, M. Šrámková, B. Novotná a M. Krahulová), spolu s dalšími vítězi krajských kol dostaly možnost zúčastnit se senátního finále soutěže Rubikon v Praze. Brzké vstávání nás sice moc nenadchlo, ale celkem luxusní autobus byl pro nás teenagery dostatečnou kompenzací. V budově Senátu po kontrole zavazadel a projití detektorem kovů, ze kterého jsme sice měly respekt, ale zároveň i legraci, jsme dostaly jmenovky a byly jsme uvedeny do Valdštejnského sálu, kde se celá soutěž odehrávala. Ještě před začátkem soutěže jsme byly provedeny spolu s dalšími týmy Senátem, kde jsme si mimochodem pokecaly s předsedou Přemyslem Sobotkou. Poté jsme nadšeně přijaly pozvání k občerstvení v Rytířském sále. Následovala soutěž Po perných chvílích z naší strany čestného a spravedlivého boje jsme se umístily na čtvrtém místě. Zde se však opět ukázala nedokonalost ze strany organizátorů celé soutěže. Přesto jsme to dál neřešily a naplno jsme si užily tři volné hodiny v našem hlavním městě. Zbytek večera jsme strávily plavbou parníkem po Vltavě, kde na nás čekalo bohaté občerstvení a zábavný program v podobě vystoupení skupiny Jumping Drums. I naše učitelky si přišly na své. Po odpočinku v hotelu jsme druhý den vyrazily na zahájení Bambiriády, kde jsme se zdržely asi hodinu. Poté jsme s dobrým pocitem z vydařeného výletu nastoupily do autobusu a vyrazily na cestu domů. K. Goišová, Š. Štollová, M. Šrámková, B. Novotná a M. Krahulová 8 ÚSPĚCH ŠKOLNÍHO FOTBALU NA ZŠ VALTICKÁ Tak jako každý rok se naše škola i letos zúčastnila fotbalového turnaje Mc Donald s Cup. Školní kolo, které proběhlo 30. března, hráli téměř všichni žáci prvního stupně. Po urputných kláních z nich vybrali učitelé dvě družstva pro okrskové kolo ve Valticích. Tam se 21. dubna dařilo zvláště družstvu kategorie A, tedy mladším žákům (1. až 3. třída), kteří turnaj ve Valticích vyhráli a zajistili si tak postup do okresního kola. Starším žákům (4. a 5. třída) se přes velkou snahu postoupit nepodařilo a okrskové kolo jejich letošní cestu Mc Donald s Cupem ukončilo. Okresní kolo proběhlo na stadionu Slovanu Břeclav 29. dubna. I tam naše družstvo pod vedením Mgr. Míčka a Mgr. Souchopa dokázalo nasbírat nejvíce bodů a zvítězit. Na naše hráče tak čekalo krajské finále v Brně. Na ZŠ Janouškova do moravské metropole přijelo naše družstvo plné sebevědomí 12. května. Ve skupině sehráli naši žáci zajímavá utkání s Velkou nad Veličkou 4:1, s Boskovicemi 1:1 a s Kuřimí 1:0 a jako vítězové skupiny postoupili do semifinále. O postup do finále naši sportovci bojovali se ZŠ Pražská Znojmo. Protože utkání skončilo 0:0, o postupu rozhodovaly pokutové kopy, ve kterých byli šťastnější hráči ze Znojma v poměru 2:1. Po mírném zklamání nastoupili naši hráči ke svému poslednímu utkání o třetí místo, v němž zprvu vedli žáci ze ZŠ Velká nad Veličkou, ale v druhém poločase opadlo z hráčů Mikulova zklamání po neúspěšném semifinále, nastříleli tři branky a celé utkání tak vyhráli 3:1. Konečný výsledek této kategorie tedy byl: první místo ZŠ Janouškova Brno, druhé ZŠ Pražská Znojmo a třetí ZŠ Valtická Mikulov. Blahopřejeme žákům k třetímu místu v Jihomoravském kraji a děkujeme za vynikající reprezentaci školy a města Mikulova. Mgr. Rostislav Souchop Úspěšná sestava s pohárem: Lukáš Míček, Vojtěch Šmid, Vít Březina, Filip Navrátil, Adam Souchop, Aleš Kosík, Václav Fajkus, Jaroslav Ruta, Jakub Viceník. REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Markéta Sojková Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

9 PR článek DONERA sanitní služba v tom správném rytmu na jižní Moravě Přede dvěma roky se na pomezí hodonínského a břeclavského okresu v Prušánkách usídlila zdravotní dopravní služba DONERA s. r. o., jejíž servis mohou od března 2010 využívat pojištěnci všech v regionu zastoupených zdravotních pojišťoven. V průběhu měsíce dubna vyjednalo město Mikulov s touto sanitní dopravou spolupráci při zdravotnickém zajišťování společenských akcí během tohoto roku pořádaných městem Mikulovem, respektive Mikulovskou rozvojovou jako servisní organizací. Počátkem léta 2007 došlo k zásadním profesním přelomům v životech obou majitelů a zrodila se myšlenka spojení desetiletých zkušeností v oboru zdravotní dopravy s kapitálovým zázemím pro převzetí v té době již zanikající dopravní zdravotní služby ve Valticích, jejíž počátky sahají až do roku Prvním počinem bylo pořízení nadstandardně vybavené sanitky VW T4 s pohonem všech čtyř kol, klimatizací a střešní nadstavbou, říká jeden ze spolumajitelů dopravy Luděk Maděřič. Život Římanů na příměstských táborech Rozmýšlíte, jak zabavit dítě o letních prázdninách, když budete v práci? Vybouchlo vám hlídání? Nestihli jste přihlášky na jiné tábory? Čekali jste na něco extra? Sdružení historického šermu Marcomania a občanské sdružení 7 DNÍ nabízejí dvě prázdninové akce pro děti a mládež, motivované životem ve starověkém Římě. Účastníci si vyzkouší výcvik legionáře, vaření na ohništi, vyrobí si tuniku a zbraně, naučí se bojové taktiky, které samozřejmě uplatní v bitvách, čeká je souboj gladiátorů, deskové hry, táborák a závěrečné překvapení. Víkendový LARP pro náctileté o prodlouženém víkendu července s přespáváním ve vlastním spacáku a s karimatkou bude fyzicky náročnější, ale také dravější a bojovnější. Zaručujeme válečníkům, že si ze závěrečné LARPové bitvy odnesou šrámy, pokud vůbec přežijí v boji proti zkušeným legionářům! Vybraní bojovníci Volná místa na příměstských táborech: VÝTVARNĚ KERAMICKÝ : určeno pro děti 7 12 let, cena 800 Kč VŠEOBECNÝ : určeno pro děti 5 12 let, cena 800 Kč SPORTOVNĚ TURISTICKÝ : určeno pro děti 7 12 let, cena 800 Kč TÁBOR S ANGLIČTINOU : určeno pro děti 7 10 let, cena 800 Kč Žádáme rodiče o uhrazení doplatků za tábory do Dům dětí a mládeže Mikulov V průběhu následujícího podzimu jsme pracovali na registraci právnické osoby DONERA s. r. o., abychom maximálně urychlili proces převzetí služeb poskytovaných pacientům v regionu. Celý převod byl pečlivě připravován s ohledem na druh poskytované činnosti a vše probíhalo tak, aby pacienti pocítili tuto změnu pouze pozitivně od samého počátku jsme hodlali nabízet slušnost bez příplatku, vstřícnost a ochotu bez úplatku a úsměv zdarma. Cílem bylo navázat na úspěšný přístup bývalého provozovatele a dále rozvíjet kvalitu poskytovaných služeb. Neméně motivující byla snaha zachovat pracovní místa v době, kdy otázka zaměstnanosti v regionu začínala být citlivým tématem, uvedl spolumajitel a zároveň ředitel společnosti RNDr. Tomáš Kaláb. Během let 2008 a 2009 DONERA kromě rutinních převozů pacientů uskutečnila několik převozů pacientů ze zahraničí. Její sanitky jsou k vidění na mnoha společenských akcích v regionu i mimo něj (participovala i na GP silničních motocyklů v Brně), a Mikulov není výjimkou. se mohou zúčastnit následujícího tábora pro děti v roli instruktorů. Minimální počet pro konání akce je šest účastníků. Příměstský tábor v termínu července je určen dětem od sedmi do dvanácti let a bude denní, tj. vždy od 8.00 do hodin. Antický život děti poznají především formou her a rukodělných aktivit, aby tábor bavil holky i kluky. Pro odvážné je na poslední noc připraven táborák s opékáním špekáčků, přespání ve stanech bojovníků a noční hlídky. Minimální počet pro konání akce je osm dětí. Obě akce se uskuteční na školním dvoře ZŠ Valtická pod vedením zkušených vedoucích a bojovníků. Cena je pro obě akce stejná 500 Kč. Více informací a přihlášky ke stažení na nebo u Mgr. Jitky Švástové, telefon Přihlášky je nutno doručit do 25. června. Jiřka Falková Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , ČERVEN V DDM Pohádkový les akce byla z důvodu nepříznivého počasí přeložena. Bude se konat 8. června od hodin v zámecké zahradě. Všechny děti do devíti let se mohou těšit na odpoledne plné soutěží a sladkých odměn. Mikulovské setkání 10. června od 15 hodin na Náměstí. Prezentace činností škol a organizací pracujících s dětmi a mládeží. Turnaj v pétanque 12. června od 15 hodin v zámecké zahradě. Určeno pro všechny zájemce o tuto hru. 9 Vyvrcholením naší spolupráce s mikulovskou radnicí je komplexní zdravotnické zabezpečení Pálavského vinobraní, které již tradičně přitahuje do Mikulova druhý zářijový víkend tisíce milovníků ušlechtilého vinného moku a neopakovatelné atmosféry jižní Moravy, uvedl Maděřič. Naše dlouhodobé motto, že svým partnerům nenabízíme kvantitu, nýbrž kvalitu, se zúročilo v uzavření smluvního vztahu se zásadní zdravotní pojišťovnou na českém trhu, díky čemuž jsme mohli rozšířit náš vozový park o další sanitní vozidlo. U nás pracují jen lidé s dlouhodobými zkušenostmi, vždy však s novým stylem, který je nakloněn potřebám našich klientů. Přestože všem našim potenciálním klientům přejeme ze srdce především zdraví, jsou v životě situace, kdy se bez převozu sanitkou prostě neobejdete. A právě v těchto chvílích jsme zde pro vás na bezplatné lince k objednání převozu nebo jen pro konzultaci, a to sto šedesát osm hodin týdně. Vše, co nenajdete v tomto článku, je on-line k nahlédnutí na uzavírá Kaláb krátké představení sanitní dopravy DONERA. don (dokončení ze str. 1) Premiérové Oslavy města budou uloženy do depozitáře, který se bude každoročně díky Oslavám města rozšiřovat a vytvářet tak odkaz pro budoucí generace. V sobotu se slavilo po celý den. Dopoledne patřilo Náměstí dětem vystoupily mateřské a základní školy, Palavěnka, pěvecký sbor Gaudium mikulovského Gymnázia a nakonec žezlo převzali dospělí z dechové hudby Mikulovanka. V odpoledních hodinách se program přesunul na amfiteátr, kde po vystoupení mikulovských kapel různých žánrů a tanečních skupin rozproudil zábavu koncert kapely Laura a její tygři s Ilonou Csákovou. Během Oslav města se nad Mikulovem vznášely balony. V sobotu se uskutečnil let O pohár starosty. Vítězem se stal Petr Pinďák, který se svým balonem dokázal přistát přesně do místa, kde se usadil i balon se starostou Rostislavem Koštialem. Speciální hry v Mikulově Ve čtvrtek 17. června od 10 hodin se na Základní škole Hraničářů uskuteční NikeFactoryStore & Freeport Special Games Jedná se o sportovní událost pro mladé handicapované účastníky, kteří se nemohou zapojit do sportovních aktivit z důvodu tělesného či mentálního postižení, kvůli vystavení etnické diskriminaci nebo nedostatku finančních prostředků. V Mikulově budou soutěžit klienti ústavu Srdce v domě Klentnice, Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých z Galanty, děti z Dětského denního stacionáře Mikulov, ale také z mikulovských základních škol a gymnázia. Akce je přístupná pro veřejnost.

10 Letní aktivity Svazu důchodců ČR V nedávné době uspořádala místní organizace Svazu důchodců ČR pěknou vycházku na Kočičí skalku, byla na ní však malá účast. Velmi úspěšná byla prohlídka židovského hřbitova s paní Sylvou Chludilovou. Mnozí naši členové na ní byli loni, někteří letos již podruhé, takže není divu, že 11. května převažovali nečlenové svazu. Nechyběli mezi nimi ani mladí lidé. Domníváme se, že je to tak správné. My důchodci máme více času, abychom akce zajišťovali a organizovali. Vy, kteří jste v pracovním shonu, přece jen tu hodinku dvě vyšetříte a dozvíte se něco zajímavého. Z již dříve zveřejněných plánovaných vycházek připomínáme úterý 29. června, kdy s námi můžete jet autobusem 570 (směr Břeclav) ve od nádraží do Klentnice. Tam si vyjdeme na Sirotčí hrádek, projdeme Klentnicí, uvidíme, jak roste do krásy a navštívíme Cafe Fara. Podle toho, jak se nám bude posezení líbit, se můžeme vrátit autobusem v 15.12, 15.43, nebo hodin. Na prázdniny připravuje místní organizace Svazu důchodců dvě vycházky v tradiční poslední úterky v měsíci (vzhledem k předpokládanému počasí raději dopoledne) a jeden zájezd. 27. července Rendez-vous: Odjezd linkou 585 směr Valtice, od nádraží v 8.26, od parku v 8.29 hodin. Výstup: Valtice, Realizováno v rámci projektu Pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertelu Přijměte pozvání na cestu po tajemných místech kraje pod Pálavou, kterou pro vás zorganizovalo občanské sdružení Adonis, Lodní doprava Břeclav a Tajemné sklepení Mikulov. Akce se koná v rámci prezentace a křtu dvojjazyčné knihy Tajemné pověsti kraje pod Pálavou a Weinviertelu, která vznikla v rámci projektu EU. Putování zahájíme v sobotu v 9.30 hod. v Tajemném sklepení Mikulov (ulice Alfonse Muchy č. 297), kde si můžete prohlédnout postavy z pověstí Mikulovska a Pálavy. V hodin bude připraven autobus a vydáme se po tajemných místech. Průvodkyní nám bude čarodějnice, která v průběhu cesty bude vyprávět příběhy z knihy hájenka v 9.02 hodin. Dále půjdeme pěšky na Rendez-vous, případně i Hubertus. Odjezd zpět vlakem bude ze stanice Valtice město v 11.44, nebo hodin. 31. srpna Insel: Odjezd linkou 585 směr Valtice, od nádraží v 8.26, od parku v 8.29 hodin. Výstup: Na Mušlově v 8.40 hodin. Na Insel se vydáme po svých, zpět můžeme jít také pěšky nebo jet ze Sedlece autobusem v hodin či vlakem v nebo hodin. Na tyto vycházky není nutné se předem přihlašovat. Jinak je tomu se zájezdem. Ten se může uskutečnit jen při účasti lidí. Autobus je zamluven na 17. srpna. Odjíždíme v 8 hodin od Klubu seniorů do Luhačovic. Tam bude volný program a zpět pojedeme dle dohody navečer. Je tedy nezbytné se včas (do konce června) závazně přihlásit na mobil nebo na pevnou linku (D. Vlčková). Částku 200 Kč pro členy a nečleny (možno vzít i děti v doprovodu dospělého) můžete zaplatit na vycházce 29. června nebo do konce června na adrese D. Vlčková, Pod Strání 7 (DPS). V případě nepřítomnosti můžete částku uhradit M. Řezáčové na stejné adrese. D. Vlčková, členka výboru místní organizace SDČR Putování po tajemných místech kraje pod Pálavou pověstí. V Dolních Věstonicích pokřtíme knihu vodou z Dyje, poté nasedneme na vyhlídkovou loď a poplujeme po Novomlýnské nádrži. Možná zahlédneme vodníka či Kožešničky, možná i Ohnivého mužíka. Návrat do Mikulova se předpokládá ve hodin, ale nevíme, zda nás nějaký duch na cestě nezdrží. Akce je určena pro širokou veřejnost, především pro rodiny s dětmi. Vzhledem k omezené kapacitě autobusu si včas rezervujte místo v TIC Mikulov na Náměstí, telefon: , Za všechny bytosti se na vás těší čarodějnice Brulanda a čert Lojza. ado-is Klub seniorů informuje V měsíci květnu se uskutečnilo v Senior klubu při MěÚ v našem městě několik pěkných akcí. Dne 5. května to byl zájezd do Věžek u Kroměříže. Účastníci zahrádkáři si i přes nepříznivé počasí přišli na své. Nakoupili si květiny, stromky, keře a další zahrádkářské potřeby. Hned následující den členky pěveckého sboru při Senior klubu v našem městě vystoupily pro obyvatele G-centra s kulturním programem ke Dni matek. Dne 12. května se konala oslava Dne matek v prostorách Senior klubu, které to sváteční odpoledne doslova praskaly ve švech. Zahájení provedl pan Stanislav Jelínek a zároveň popřál maminkám všechno nejlepší. V kulturním programu vystoupily děti MŠ Habánská pod vedením p. uč. Aleny Hlaváčové a Štěpánky Hudcové, dále děti z Dětského domova v Mikulově pod vedením paní ředitelky Květoslavy Solaříkové a žáci pěveckého sboru ZUŠ Mikulov pod vedením pana učitele Václava Peši. Senioři mezi sebou rádi přivítali senátora Ing. Jana Hajdu, jeho asistenta PhDr. Ludvíka Jankoviče a Ing. Jiřího Petrů. Přišli přítomným ženám matkám popřát k jejich svátku a předat růži. Následovalo chutné občerstvení a potom volná zábava. Bylo to milé sváteční odpoledne. Vedení Senior klubu děkuje ředitelství MŠ Habánská, Dětského domova a ZUŠ Mikulov za velmi pěkný kulturní program, dětem z MŠ za milé dárečky a senátoru Hajdovi za sponzorský dar. Akce v měsíci červnu: Kabaret u dobré pohody (s hudbou) Senior klub, začátek ve 14 hodin. Srdečně zveme naše členy a další příznivce Zpívání naší člence paní Aničce Zámečníkové (oslaví 90. narozeniny) členky pěveckého sboru SK. Mgr. L. Danielová Vořiškiáda podruhé v září Kvůli deštivému počasí v sobotu 22. května a následnému mokrému a rozbahněnému terénu, ve kterém nebylo možné realizovat psí sporty, museli organizátoři z občanského sdružení 7 DNÍ zrušit Voříškiádu. Těší nás však zájem dětí a dospělých, kteří s pejsky přišli i v bouřce. Proto chceme v roce 2010 uspořádat Voříškiádu podruhé, a to v neděli 19. září od hodin na amfiteátru. Zájemci zatím mohou se svými soutěžními pejsky nacvičit poslušnost, základní povely, vymyslet vlastní dovednost co jiní neumí, nebo naučit pejska přeskakovat přes překážky, protože tohle všechno na ně v soutěži čeká. Samozřejmě budou nachystány stejné odměny krmiva a hračky od našich sponzorů, věnce z buřtů a medaile! Doufejme, že počasí už dovolí, abychom si akci všichni užili. Podrobnější informace budou včas zveřejněny na plakátech, v tisku a na internetové stránce Jiřka Falková 10 Přibližně dvě stovky dětí si přišly užít nedělní oslavu Dne dětí na amfiteátr. Čekaly na ně prohlídky různého policejního vybavení a sanitky rychlé záchranné služby. Hasiči, těžkooděnci i jiné složky policie předvedli dětem ukázku ze své činnosti. Velký úspěch u dětí, ale i u některých rodičů sklidila kupa pěny, kterou vytvořili hasiči a návštěvníci se v ní mohli vyřádit. Nechyběly ani ryze dětské atrakce kolotoče, skákací hrad, hry a soutěže, které však ukončil déšť dříve, než bylo plánováno.

11 Sportovní olympiáda v Mikulově DSO Mikulovsko ve spolupráci s městem Mikulov a dalšími zúčastněnými regiony pořádá dne 12. června 2010 v pořadí již sedmou partnerskou sportovní olympiádu regionů. S myšlenkou uspořádat takovéto klání přišel v roce 2002 rakouský region Land um Laa společně s obcí Rudice a od té doby je společnými silami úspěšně pořádána vždy ve vybraných obcích spolupracujících regionů v Rakousku a České republice. První ročník olympiády proběhl v rakouském Fallbachu a okolních obcích, kde zástupci našeho regionu získali prvenství. Dobře si vedli také v dalších ročnících, které se postupně konaly v Rudici, Hrušovanech, Mikulově a opět Fallbachu. Jak si povedou naši sportovci letos, se můžete přijít přesvědčit osobně a zajisté bude vítána jakákoliv podpora. Fandit může přijít každý slavnostní zahájení olympiády a symbolické zažehnutí olympijského ohně proběhne v sobotu 12. června v 9 hodin na mikulovském Náměstí. Po celé odpoledne pak budou reprezentanti Turnaj O putovní lakrosku Dne 8. května dosáhl mikulovský lakros historického úspěchu vyhrál první turnaj. A to ne turnaj ledajaký. Mikulovský juniorský výběr El Chupacabra ovládl totiž lakrosový turnaj O putovní lakrosku. Tento dětský turnaj se hraje každoročně už od roku 1967 a spousta dnešních špičkových hráčů se může pochlubit vítězstvím právě v tomto turnaji. Letošní ročník pořádal na hřišti ve Strašicích v Brdech vítěz minulého ročníku Maděra Mirošov. Zúčastnilo se ho pět nejlepších dětských týmů republiky obhájci Maděra Mirošov, vítězové ročníku Fabiáni Strašice, pražské týmy Trilobit Barandov a Cinzano Bianco a jako jediný moravský tým El Chupacabra (ECH) složený z technicky zdatných hráček hrajících 2. moravskou lakrosovou ligu doplněných o juniory z týmu OSTO6 hrajících 1. moravskou lakrosovou ligu a z několika nových nadějných talentů. Turnaj o putovní pohár starosty města Mikulova Pátý ročník turnaje ve volejbalu uspořádal ve středu 12. května Dům dětí a mládeže Mikulov. V letošním roce se sešlo šest soutěžních týmů, které se utkaly v tělocvičně Gymnázia Mikulov. Starosta města Mikulova přivítal týmy dívek, popřál hodně sportovních úspěchů a mohlo se začít hrát. Celkem se odehrálo patnáct zápasů, což se ke konci turnaje už projevilo na únavě hráček. Ale i tak dívky bojovaly do posledního míče a nic nenechaly soupeřovi zadarmo. Favoritem turnaje bylo družstvo Duhovky Břeclav A, z jednotlivých regionů měřit své síly v disciplínách: běh, bowling, cyklistika, orientační závod GPS, plážový volejbal, stolní tenis a tenis klasický. V průběhu celého dne jsou jak pro hosty olympiády, tak pro širokou veřejnost připraveny prohlídky města Mikulova (v 10, 14 a 15 hodin) a CHKO Pálava (ve 14 hodin) s průvodcem. Sraz je v TIC Mikulov na Náměstí 1. Prohlídky jsou pro všechny zájemce zdarma. Slavnostní ukončení olympiády a vyhlášení výsledků proběhne ještě téhož dne v podvečerních hodinách (od hodin) na koupališti v Březí. Pro všechny hosty je připraven bohatý doprovodný program, taneční zábava se skupinou DENWER z Březí, občerstvení a dobrá nálada. Všichni jsou srdečně zváni. Partnery letošního ročníku, kteří zároveň vyšlou na olympiádu své borce, jsou regiony Hrušovansko, Moravský kras obec Rudice, obce v oblasti Laa an der Thaya a obce Mikulovska. Celý projekt je realizován a podpořen z Fondu malých projektů jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika. DSO Mikulovsko O tom, že děvčata a chlapci z ECH si myslí na ty nejvyšší mety, byl podán přesvědčivý důkaz hned v prvních dvou zápasech, když porazili Cinzano Bianco 10:2 a Fabiány 14:1. Při třetím zápase s Maděrou Mirošov se ale dobře fungující stroj zasekl a ECH po nervózním a zmatečném výkonu prohrála 7:5. Na to vše ale bylo po další výhře nad Trilobitem 14:0 zapomenuto a týmu byl nabídnut reparát ve finále se potkat opět s Maděrou Mirošov. El Chupacabra se z vlastních chyb poučila a odevzdaného soupeře zničila 8:2. Jasně tak ukázala, že nejlepší dětský lakros se hraje na jihu Moravy. Kromě celkového vítězství si hráči ECH odnesli i několik individuálních ocenění nejlepšími střelkyněmi se staly K. Kocábová a V.Valová, nejlepší brankářkou M. Bilíková a nejlepším nahrávačem M. Mihalík. Hráči vítězného týmu děkují za podporu (městu Mikulov, FC Pálava, Gymnáziu Mikulov) a těší se na další ročník, který jako vítězové budeme pořádat u nás v Mikulově. JK které si již v předcházejících letech několikrát odneslo vítězství. Břeclavské volejbalistky předvedly dobré sportovní výkony a z Mikulova si opět odnesly zasloužené vítězství a pohár. Druhou příčku obsadila Lokomotiva Břeclav A, třetí bylo Gymnázium Mikulov A, čtvrtá Duhovka Břeclav B, páté místo obsadilo Gymnázium Mikulov B a šesté si odnesla Lokomotiva Břeclav B. Poděkování patří vedení gymnázia za zapůjčení tělocvičny a rozhodčím J. Kubánkovi a R. Souchopovi st. ddm 11 Turnaj v malé kopané Žáci Středního odborného učiliště, budovy na ulici Svobody, se ve středu 19. května zúčastnili každoročního turnaje středních škol v malé kopané v Brně. Hrálo se systémem každý s každým. Z utkání z Račicemi vyšel Mikulov vítězně 4:0 a Brno porazil 4:1. V utkání se Zlínem však mikulovští hráči inkasovali čtyři branky a odnesli si skóre 0:4, Olešnice je porazila 2:1. Nakonec žáci přivezli pohár za třetí místo. I přes neúčast tří klíčových hráčů kluci podali maximální výkony, druhé místo nám uteklo o jeden gól, řekl k turnaji učitel tělesné výchovy Pavel Němec a popřál svým žákům, aby v příštím roce přivezli první cenu. Pozvánka na motosraz Ve dnech června se ve Valticích v areálu pneuservisu ANTONY uskuteční motosraz 6. tradiční setkání majitelů motocyklů nejen české a československé výroby (jde o veterány) a 3. ročník vzpomínky na motorkáře Jána Vychodila z Valtic. Slavnostní vyjížďka je plánována na sobotu 19. června ve 13 hodin, večer budou hrát hudební skupiny WRAWOR a DOKONALÁ ŽÍZEŇ. Občerstvení, výčep i bohatá tombola jsou zajištěny. Všichni jsou srdečně zváni. Více informací naleznete na internetové stránce ph Tábor Zuberák Zábava, poznání, stanování, příroda a vše, co k ní patří. To jsou hesla vystihující letní dětský tábor ZSSZ. Zarputilý Svaz Skalních Zuberáků zve všechny děti mezi osmi a sedmnácti lety, které se chtějí o prázdninách bavit a poznávat přírodu, na stanový tábor do Zubří u Nového Města na Moravě. Letos se bude konat od 5. do 20. července. Kromě etapové hry na motivy knihy Dva divoši je čeká spousta zábavy v přírodním areálu obklopeném lesem. V blízkosti tábora je rybník a nedaleko leží několik zajímavých míst, například westernové městečko Šiklův mlýn nebo hrad Pernštejn, kam organizátoři s dětmi vyráží na celodenní výlety. Více informací získáte na nebo na telefonu

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce PROFIplyn, s.r.o. Piaristů 17, Mikulov tel.: po-pá 8-16hod PLYN TOPENÍ VODA SOLÁRNÍ SYSTÉMY výše podpory 55 až 80 tis. Kč vyřídíme veškerou agendu (také placeno z podpory Zelená úsporám) Informace: Pavel Dobiáš CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Tunisko pevnina letecky z Brna (11 dní ) strava Dospělý Dítě Věk dítěte Hotel Mahdia Beach **** all-inclusive , ,- (2 12) Hotel Sousse Palace **** polopenze , ,- (2 12) Hotel Soviva Resort*** all-inclusive , ,- (2 12) Hotel Bella Vista **** all-inclusive , ,- (2 6) Cena zahrnuje: letenku, letištní a bezpečnostní taxy a palivový příplatek (3000 Kč), transfery v destinaci, ubytování na 10 nocí, služby delegáta, povinné smluvní pojištění, cestovní pojištění topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ KUCHYNĚ NA MÍRU Montáž plovoucích podlah Dveře a zárubně Truhlářství Gregorovič Mikulov Tel.: Nebankovní úvěry od Kč do Kč pro zaměstnance, důchodce i OSVČ. Bez poplatku! Volejte zdarma nebo MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 16. června 2010 Distribuce června 2010 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 8. června 2010 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 2. června 2010

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Mikulov vzdal hold vínu

Mikulov vzdal hold vínu Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. září 2010 ČÍSLO 17 ROČNÍK XI ZDARMA Mikulov vzdal hold vínu Přes čtyřicet tisíc lidí přijelo uplynulý víkend do Mikulova, aby pozdravili krále Václava IV., ochutnali letošní

Více

Jeden svět splnil očekávání. Poukázal na problémy ve světě

Jeden svět splnil očekávání. Poukázal na problémy ve světě Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. března 2010 ČÍSLO 6 ROČNÍK XI ZDARMA Zastupitelé schválili rozpočet až napodruhé Mikulovští zastupitelé 8. března na druhý pokus schválili návrh rozpočtu města pro letošní

Více

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. dubna 2010 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI ZDARMA Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Budova bývalé základní školy Komenského se konečně po několika letech chátrání dočká

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

(pokračování na str. 2)

(pokračování na str. 2) Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. dubna 2010 ČÍSLO 8 ROČNÍK XI ZDARMA První objekt vytápěný alternativními palivy Město Mikulov si v loňském roce nechalo zpracovat studii mapující potenciál mikroregionu

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů

Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů Z P R A V O D A J M Ě S T A 3. června 2009 ČÍSLO 11 ROČNÍK X ZDARMA Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Vody poklidného života mikulovských důchodců v současné

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Vladimír Remek navštívil Mikulov

Vladimír Remek navštívil Mikulov Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. května 2009 ČÍSLO 9 ROČNÍK X ZDARMA Mach obvinil Smečku. Ten chce občansko-právní řízení Na posledním zasedání Zastupitelstva došlo ke sporu mezi radním Jaroslavem Smečkou

Více

Volby v Mikulově vyhráli komunisté. Metodisté po šedesáti letech ve vlastním

Volby v Mikulově vyhráli komunisté. Metodisté po šedesáti letech ve vlastním Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Volby v Mikulově vyhráli komunisté V pátek 15. a v sobotu 16. října proběhly volby do zastupitelstev obcí. K volbám přišlo v Mikulově

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Z P R A V O D A J M Ě S T A. prosince 2009 ČÍSLO 22 ROČNÍK X ZDARMA Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Od počátku příštího roku přestane radnice poskytovat občanům města Mikulova v důchodovém

Více

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil

Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena. Jiná dílna měla úspěch. Na kopeček letos o vinobraní vyšlápne i Donutil Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. září 2009 ČÍSLO 15 ROČNÍK X ZDARMA Rekonstrukce ulice Nová bude brzy ukončena Občany Mikulova hojně probíraná rekonstrukce ulice Nová se konečně blíží do cíle. Po několika

Více

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. června 2008 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX ZDARMA Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově V sobotu 24. května se na mikulovském zámku uskutečnil devátý ročník Výstavy vín

Více

Režisér Duda z Mikulova bojuje o studentského Oskara. Mikulov letos zahajoval celorepublikový festival muzejních nocí

Režisér Duda z Mikulova bojuje o studentského Oskara. Mikulov letos zahajoval celorepublikový festival muzejních nocí Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. května 2008 ČÍSLO 10 ROČNÍK IX ZDARMA Cílem nových webových stránek Mikulova je zlepšit komunikaci s veřejností Na konci dubna letošního roku byly spuštěny nové webové stránky

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice

Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Koledy a vánoční písničky rozzářily dětské oči. Mikulovští hasiči se dočkají nové zbrojnice Z P R A V O D A J M Ě S T A 1. prosince 2010 ČÍSLO 22 ROČNÍK XI ZDARMA Zvoní mikulovskému gymnáziu hrana? Možná jste také slyšeli zaručené zprávy o tom, že se Gymnázium Mikulov zruší, že se bude spojovat

Více

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková

Více

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí,

Více

V roce 2011 bude město šetřit a hledat rezervy na vlastním úřadě

V roce 2011 bude město šetřit a hledat rezervy na vlastním úřadě Z P R A V O D A J M Ě S T A 12. ledna 2011 ČÍSLO 1 ROČNÍK XII ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE POHODLNĚ A KDYKOLIV NA INTERNETU! V roce 2011 bude město šetřit a hledat rezervy na vlastním úřadě Hospodářská krize,

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš.

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš. Z P R A V O D A J M Ě S T A 11. února 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK X ZDARMA Ples Mikulova byl ve velkém stylu Město Mikulov uskutečnilo v letošním roce poprvé reprezentační ples ve všech prostorách zámku. V hlavním

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

PF 2011. Na vánočních trzích se bavili velcí i malí. Kam s poštou pro Ježíška?

PF 2011. Na vánočních trzích se bavili velcí i malí. Kam s poštou pro Ježíška? Z P R A V O D A J M Ě S T A 15. prosince 2010 ČÍSLO 23 ROČNÍK XI ZDARMA Na vánočních trzích se bavili velcí i malí V sobotu 11. prosince se mikulovské náměstí proměnilo ve vánoční tržnici. Dopoledne i

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím

otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. dubna 2009 ČÍSLO 8 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov a Znojmo už si nechtějí konkurovat, připravují vinobraní společně Pálavské a Znojemské vinobraní se letos stejně jako v loňském

Více