(bod Močový měchýř 2): Tento bod najdete na vnitřním koutku obočí hned vedle kořene nosu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(bod Močový měchýř 2): Tento bod najdete na vnitřním koutku obočí hned vedle kořene nosu."

Transkript

1 Body meridiánů V následující části se naučíte znát body meridiánů, které budete při používání EFT potřebovat. Přitom není důležité, zda budete používat body na pravé či levé straně těla; dokonce můžete v průběhu poklepávání střídat strany těla i obě ruce. Jak už jsem se zmínil, jedná se zde o body, které odpovídají hlavním meridiánům. Představuji vám tyto body v tom sledu, jak se nacházejí na těle v pořadí odshora dolů. A právě tento sled můžete pak využít při jednotlivých pasážích práce s EFT (viz str. 48 a následující). Začínáme na obličeji a pokračujeme přes hrudní koš až k ruce. Pro ty, kteří chtějí mít více informací, jsou v závorkách uvedena označení akupunkturních bodů. Pro zkratky popisů polohy bodů užívám anglické označení podle Garyho Craiga. 33

2 Praxe 1. Vnitřní strana obočí EB (bod Močový měchýř 2): Tento bod najdete na vnitřním koutku obočí hned vedle kořene nosu. 2. Vnější strana oka SE (bod Žlučník 1): Tento bod se nachází na hraně kosti přímo vedle vnějšího koutku oka. 3. Bod pod okem UE (bod Žaludek 1): Tento bod leží na hraně jařmové kosti, při pohledu vpřed přímo uprostřed pod okem. 4. Bod pod nosem UN (bod Zadní střední 27): Tento bod naleznete uprostřed mezi nosem a horním rtem. 34

3 Body meridiánů 5. Bod na bradě Ch (bod Přední střední 24): Tento bod leží uprostřed mezi bradou a spodním rtem. 6. Vnitřní strana klíční kosti CB (bod Ledviny 27). Tento bod najdete na místě, kde se potkává klíční kost s prvním žebrem. 7. Bod v podpaží UA (bod Slezina-slinivka 21): Tento bod leží po straně těla v polovině výšky mezi ohybem lokte a podpažní jamkou. 8. Bod pod prsní bradavkou BN (bod Játra 14): U mužů se tento bod nachází dva až tři centimetry pod prsní bradavkou, u žen pod záhybem prsu (proto musí prs nadzdvihnout). Z důvodů intimity (při ošetření druhou osobou nebo na veřejnosti) se tento bod většinou vynechává. 35

4 Praxe 9. Palec Th (bod Plíce 11): Tento bod leží na vnější straně palce ruky ve výši základny nehtu. 10. Ukazovák IF (bod Tlusté střevo 1): Tento bod se nachází na straně ukazováčku směrem k palci ve výši základny nehtu. 11. Prostředník MF (bod Krevní oběh 9): Tento bod leží na straně prostředníčku směrem k palci ve výši základny nehtu. 12. Malíček BF (bod Srdce 9): Tento bod se nachází na vnitřní straně malíčku ve výši základny nehtu. 36

5 Body meridiánů 13. Hrana ruky KC (bod Tenké střevo 3): Tento bod leží na malíkové hraně ruky mezi zápěstní kostí a základním kloubem malíčku ve výši záhybu dlaně. 14. Bod Gamut (Trojitý ohřívač 3): Tento bod leží na hřbetu ruky uprostřed na myšlené linii mezi základními klouby 4. a 5. prstu. Na následující straně ještě jednou přehledné znázornění jednotlivých bodů. 37

6 Praxe EB SE UE UN Ch CB UA Th IF Gamut KC MF BF 38

7 Základní recept Nyní vám představím základní recept. Recept obsahuje nezbytné přísady a ukazuje vám správný postup, jak je máte po sobě přidávat. Jak již bylo zmíněno, pro úspěšné použití základního receptu nepotřebujete žádný kurz pečení nebo jiné speciální znalosti, abyste mohli řešit své duševní a tělesně- -emocionální problémy. S tímto základním receptem dosáhnete na poruchy energetického systému svého těla, které jsou základem vašich problémů, a můžete často bezprostředně po použití této techniky pocítit její pozitivní účinky. Provedení je velice jednoduché, a jakmile si vštípíte základní postup a provedete několik prvních pokusů, nebudete pro jedno opakování potřebovat více než jednu až dvě minuty. A nejlepší na tom je, že: Ať už si právě teď chcete upéct cokoli, můžete přitom používat stále stejný recept. Nejprve si určíte, jak je ten který problém intenzivní, a pak využijete základní recept, který se skládá z následujících čtyř přísad: 1. Výchozí pozice 2. Sekvence poklepů 3. Sled 9-Gamut 4. Opakování poklepové sekvence Celý postup je také přehledně popsán na konci knihy. 39

8 Praxe Pojmenování problému a jeho ohodnocení Před použitím základního EFT-receptu je nejdůležitější co nej důkladněji pojmenovat problém, který chceme zpracovat, a naladit se na něj. Jste-li sužováni fyzickými problémy, například bolestmi hlavy, je obvykle snadnější navázat kontakt s touto bolestí, protože ji máme po ruce. Jiné je to u emocionálních problémů, jako je například strach z výšky. Pokud máte pevnou půdu pod nohama, sedíte doma na pohovce a čtete si noviny, není tento strach aktuální. To se však změní v okamžiku, když si představíte, že jste vysoko ve vzduchu. Již samotná myšlenka na takovou situaci vyvolá ve vašem energetickém systému tak silnou poruchu, že ve vás tento strach opět vyvstane. Tuto skutečnost využívá EFT tak, že vás vyzývá, abyste si představili tento pro blém ve svých myšlenkách a v obrazech. To znamená, že myslíte na událost, kdy jste se ocitli ve vzduchu ve výšce a pocítili jste strach. I takové pomyšlení na problém, který momen tálně není akutní, může způsobit poruchu v energetickém systému, takže i pokud stojíte na zemi, můžete opět pocítit strach. Teprve když je taková porucha energetického systému (vztažená k určitému problému) skutečně aktuální, může EFT působit, protože tato metoda může uvést do proudu a vyrovnat pouze aktivovanou poruchu. Při prvním vstupu do techniky EFT si proto zavřete oči, koncentrujte se na svou poruchu a vědomě vnímejte aktuální tělesný či emocionální nesoulad, nebo myslete na zatěžující zážitek a přitom nechte emocionální poruchu vyvstat. Pak svým vnitřním vnímáním ohodnoťte PRÁVĚ TEĎ existující intenzitu daného problému: EFT působí na aktuální poruchu v energetickém systému a je přitom zaměřena na daný problém. 40

9 Základní recept Pro toto ohodnocení se používá škála od nuly do deseti, aby bylo možné v průběhu použití základního receptu a po něm přezkoušet, jaký pokrok u daného tématu nastal. Předpokládejme, že trpíte bolestmi hlavy. Pak by nu la znamenala, že právě TEĎ nemáte žádné bolesti hlavy, a desítka znamená právě TEĎ maximálně prožívanou bolest hlavy. V mezích těchto hranic pak ohodnotíte míru bolesti, jakou PRÁVĚ TEĎ prožíváte. Jestliže trpíte například strachem z výšek, není tento strach jak jsme se už zmínili aktuálně přítomný, pokud jste právě teď doma v klidu. V tomto případě zavřete oči a představte si co nejživěji situaci, kdy jste takový strach prožili. Pak ohodnoťte na stupnici od jedné do deseti, jakou hladinu nepohody přitom právě TEĎ vnímáte. Nula znamená, že momentálně nemáte žádný strach, desítka je maximálně prožívaný pocit strachu. S využitím EFT by měla daná bolest, případně aktuální nepohoda, dosáhnout na stupnici k nule, což znamená, že porucha energetického systému, která se vztahuje k tomuto problému, se po ošetření EFT rozpustila. Když chcete použít techniku EFT, nejprve jednoznačně definujte svůj problém, nalaďte se na momentální indispozici, jak ji právě prožíváte, a ohodnoťte tuto potíž na stupnici od nuly do deseti. 41

10 Praxe Polarizace systému V tomto kroku se uveďte do pozice správného nastartování, abyste v dalším postupu byli úspěšní. K objasnění důležitosti tohoto kroku používá Gary Craig následující přirovnání: Když vkládáme baterie do nějakého přístroje, například do přehrávače, musíme je vložit správným způsobem, aby přístroj fungoval. Vložíme-li baterii opačně, přístroj nefunguje. S energetickým systémem našeho těla je to stejné: Když jsou póly na správné straně, může nám EFT účinně pomoci. Jakmile dojde v energetickém systému ke špatnému pólování, nemůže EFT působit. Chybné pólování sabotuje dosažení našich cílů a v obzvlášť nepříznivém případě dokonce vede k opaku toho, oč usilujeme. Pocity zablokování, období, kdy se nám nic nedaří, zkušenost, že člověk tloustne, i když se snaží zhubnout to všechno může být znamením psychického reversu (jak se toto přepólování nazývá), jehož příčinou často bývá sebezničující, nevědomé negativní myšlení. Máme-li tedy co do činění s psychickým reversem, nemůže nám EFT dopomoci k potřebným výsledkům. Z tohoto důvodu se používá tzv. polarizace systému, abychom tento psychický revers, vyskytující se přibližně ve 40 procentech případů, mohli odrušit. (Dále k tomuto tématu na str. 75 a následujících.) Polarizace systému trvá jen krátkou chvilku a nepřináší žádné nevýhody, a tak se vkládá do základního receptu EFT jako zásadní součást. Polarizace systému sestává ze dvou částí: a) Afirmace (viz další strana) b) Sore-spot nebo tzv. karate bod KC (viz str. 37, 38) 42

P R A K T I C K Ý M A N U Á L

P R A K T I C K Ý M A N U Á L S p o l e č n o s t t e r a p e u t ů a l e k t o r ů E F T J e d n o d u c h á t e c h n i k a s e b e l é č e n í P R A K T I C K Ý M A N U Á L P R O K A Ž D O D E N N Í P O U Ž I T Í Mgr. Jiří Kadlec

Více

Harmonizační orgánová sestava

Harmonizační orgánová sestava Harmonizační orgánová sestava Sestava má harmonizující účinek na celý organizmus. Hodí se i pro cvičení seniorů, protože se může obohatit o různé variace poloh. Cvičení je spojeno s protahováním svalů,

Více

REGENERACE V PENTAGRAMU

REGENERACE V PENTAGRAMU REGENERACE V PENTAGRAMU Nová progresivní metoda reverzní regenerace je založena na principech bioinformační terapie a holistickém přístupu k člověku. Využívá nejnovější poznatky fytoterapie, homeopatie,

Více

Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky

Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky Ivana a Jan Knaislovi JÓGA PRO LIDI S POSTIŽENÍM (4 - tělesné) Rozdělení příručky Tato knížka chce svým čtenářům poskytnout základní informace o cvičení klasické jógy a naučit je některé jednoduché cviky,

Více

Energetická psychologie a terapie EFT

Energetická psychologie a terapie EFT Energetická psychologie a terapie EFT Energetická psychologie a terapie EFT je účinná a elegantní metoda celostního léčení psychických a fyzických problémů. Přináší trvalé a skutečné uzdravení i tam, kde

Více

Stimulace ozdravného. xnl. systému těla. Z ru. Michael a Louise Keet. SVOJTKA&.Co. NAKLADATELSTVI

Stimulace ozdravného. xnl. systému těla. Z ru. Michael a Louise Keet. SVOJTKA&.Co. NAKLADATELSTVI xnl,v, Stimulace ozdravného systému těla Z ru Michael a Louise Keet SVOJTKA&.Co. NAKLADATELSTVI e exnl,,,, Stimuluje ozdravný systém těla masaz ru OU Michael a louise Keet,., SVOJTKA&..Co. NAKLADATELSTVI

Více

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti?

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? 21 klíču k tajemství hubnutí Cestou těla a mysli Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? Klíč číslo: 1 záměr 2 smích 3 cílená práce s myšlenkami

Více

Emoce u studentů vysokých škol a jejich ovlivňování prostřednictvím alternativní terapie Faster EFT. Bc. Radka Pastyříková

Emoce u studentů vysokých škol a jejich ovlivňování prostřednictvím alternativní terapie Faster EFT. Bc. Radka Pastyříková Emoce u studentů vysokých škol a jejich ovlivňování prostřednictvím alternativní terapie Faster EFT Bc. Radka Pastyříková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce poukazuje na problematiku lidských

Více

Regenerace. v Pentagramu

Regenerace. v Pentagramu Regenerace v Pentagramu REGENERACE V PENTAGRAMU OBSAH Regenerace v Pentagramu Základní principy Harmonie a disharmonie 7 Jin a jang 9 Princip pentagramu prvků 10 16 Vztahy mezi jednotlivými orgány 17

Více

GERTRUD HIRSCHI MUDRY. jóga prstů

GERTRUD HIRSCHI MUDRY. jóga prstů GERTRUD HIRSCHI MUDRY jóga prstů Obsah Poděkování... 6 Milá čtenářko, milý čtenáři!... 7 Co jsou mudry?... 9 Původ muder... 12 Jak, kde a kdy se mudry praktikují?... 13 Jak se mudry cvičí?... 13 Kde a

Více

Jak meditovat: Začatečníkův průvodce k dosažení klidu. Yuttadhammo Bhikkhu

Jak meditovat: Začatečníkův průvodce k dosažení klidu. Yuttadhammo Bhikkhu Jak meditovat: Začatečníkův průvodce k dosažení klidu Yuttadhammo Bhikkhu Obsah Úvod... 3 Kapitola I: Co je meditace?... 5 Kapitola II: Meditace v sedě... 11 Kapitola III: Meditace při chůzi... 16 Kapitola

Více

První vydání Bratislava 2000 Tisk LIFE-LINE s. r. o., Račianská 143/A, 831 05, Bratislava Tel. /fax: 07/44886425

První vydání Bratislava 2000 Tisk LIFE-LINE s. r. o., Račianská 143/A, 831 05, Bratislava Tel. /fax: 07/44886425 I. N. Kopylov Bezkontaktní masáž Praktické rady Přeloženo z ruského originálu: I. N. Kopylov Praktičeskije sověty Po bezkontaktnovu massažu ABT. -coct. I. N. Kopylov. - MN.: Literatura, 1998. -192 c. All

Více

Ing. Vladimír Jelínek ABECEDA DETOXIKACE. LIDSKÉHO TĚLA PODLE MUDr. JOSEFA JONÁŠE. 5. vydání

Ing. Vladimír Jelínek ABECEDA DETOXIKACE. LIDSKÉHO TĚLA PODLE MUDr. JOSEFA JONÁŠE. 5. vydání Ing. Vladimír Jelínek ABECEDA DETOXIKACE LIDSKÉHO TĚLA PODLE MUDr. JOSEFA JONÁŠE 5. vydání ABECEDA DETOXIKACE LIDSKÉHO TĚLA PODLE MUDr. JOSEFA JONÁŠE Ing. Vladimír Jelínek Předmluva Některé okamžiky se

Více

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence

ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Juhapekka Tukiainen ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence ZAČÁTEČNÍK VÝKONNOSTNÍ SPORTOVEC VRCHOLOVÝ SPORTOVEC ZÍSKEJTE FORMU s GPS monitorem srdeční frekvence Předmluva ZÍSKEJTE FORMU s GPS

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PSANÍ

ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PSANÍ ODBORNÉ PRÁCE S TĚLEM ČTENÍ A V PSANÍ PSYCHOLOGII MUDr. PhDr. Richard Karel Nešpor, Machan, CSc. Th.D. ISBN 978-80-904541-7-0 978-80-904541-3-2 PhDr. MUDr. Richard Karel Nešpor, Machan, CSc. Th.D. PRÁCE

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK Bakalářská práce Autor: Štěpánka Škrlová tělesná výchova francouzská filologie Vedoucí práce: Mgr. Hana Hřebíčková

Více

ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV TELESNÉ KULTURY tělovýchovná zařízení ČTO

ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV TELESNÉ KULTURY tělovýchovná zařízení ČTO ÚSTŘEDNÍ ÚSTAV TELESNÉ KULTURY tělovýchovná zařízení ČTO PŘÍLOHA METODICKÝCH LISTŮ JÓGY 2/78 Záznam ze seminářů pro cvičitele Praha, Olomouc, Plzeň září - říjen 1978 Ústřední ústav tělesné kultury v Praze

Více

PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS

PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ SANDRA ROBERTS Sandra Roberts První pomoc na palubě Copyright Sandra Roberts 2010 Originální vydání 2011 John Wiley&Sons Ltd. The Atrium, Southern Gate, Chichester West Sussex, PO

Více

Komunikace a krizová komunikace. Autor: Martin Švihla

Komunikace a krizová komunikace. Autor: Martin Švihla Komunikace a krizová komunikace Autor: Martin Švihla 1 Obsah Obsah...1 1. Nástroje a cíle kurzu úvod pro lektory...3 1.1 Poznámka k textu... 4 2. O autorovi...4 3. Východiska...5 3.1 Komunikace... 5 3.2

Více

INNER GAME PRO GOLFISTY

INNER GAME PRO GOLFISTY W. TIMOTHY GALLWEY INNER GAME PRO GOLFISTY Jak se naučit dobře hrát golf MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2010 Tuto knihu věnuji Maharajimu, jenž mě naučil tomu, co jsem si potřeboval osvojit ze všeho nejvíce.

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v letním čísle bychom se chtěli věnovat tématům nanejvýš aktuálním.

Více

mě jóga dovedla k opuštění lékařské praxe, avšak umožnila mi zaslechnout vnitřní hlas, který mi říkal: Takto to už dál nemůže fungovat....

mě jóga dovedla k opuštění lékařské praxe, avšak umožnila mi zaslechnout vnitřní hlas, který mi říkal: Takto to už dál nemůže fungovat.... ÚVODEM Jsem povoláním lékař - certifikovaný specialista v interní medicíně, který se dostal k józe ve středním věku a objevil, že je neustále neuvěřitelně neprozkoumaná. Ve svém zkoumání na sobě mohu pozorovat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

12. POMOCNÉ TRÉNINKOVÉ METODY

12. POMOCNÉ TRÉNINKOVÉ METODY 63 12. POMOCNÉ TRÉNINKOVÉ METODY 12.1 Autogenní trénink Autogenní trénink je metoda, která při pravidelném provádění přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Po dokonalém

Více

Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat naši webovou prezentaci, kde naleznete nejnovější léčebné postupy a aktualizace uživatelského manuálu:

Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat naši webovou prezentaci, kde naleznete nejnovější léčebné postupy a aktualizace uživatelského manuálu: TM H O L I S T I C H E A L I N G & S E L F - S U F F I C I E N C Y Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat naši webovou prezentaci, kde naleznete nejnovější léčebné postupy a aktualizace uživatelského

Více

Time management Jak řídi svůj čas, jak pracovat se stresem, jak zabránit syndromu vyhoření. 28.5.2014 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje

Time management Jak řídi svůj čas, jak pracovat se stresem, jak zabránit syndromu vyhoření. 28.5.2014 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje Time management Jak řídi svůj čas, jak pracovat se stresem, jak zabránit syndromu vyhoření 28.5.2014 Dana Diváková Institut komunitního rozvoje I. Time management řízení vlastního času 1. Úvod do řízení

Více

UEFA FOOTBALL DOCTOR EDUCATION PROGRAMME LÉKAŘ FOTBALOVÉ REPREZENTACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FIRST STEPS

UEFA FOOTBALL DOCTOR EDUCATION PROGRAMME LÉKAŘ FOTBALOVÉ REPREZENTACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FIRST STEPS UEFA FOOTBALL DOCTOR EDUCATION PROGRAMME LÉKAŘ FOTBALOVÉ REPREZENTACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 FIRST STEPS 1 2 OBSAH PŘEDMLUVA Strana 4 ÚVOD Strana 5 A A:1 Základní vyšetření Strana 8 B B:1 Srdeční zástava

Více

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy.

Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Metodika tréninku mládeže Five Star Golf Academy. Osnova: I. Role trenéra. II. Charakteristika golfového tréninku dětí a mládeže. III. Struktura tréninku a dělení podle věku IV. Organizace tréninku: -

Více