Zdravotní středisko. Zájem nýrské veřejnosti vzbudila demolice objektu Staré Okuly v ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní středisko. Zájem nýrské veřejnosti vzbudila demolice objektu Staré Okuly v ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky."

Transkript

1 LISTOPAD nezáislý měsíčník č. 10, ročník XXXV cena 6 Kč Zdraotní středisko Zájem nýrské eřejnosti zbudila demolice objektu Staré Okuly ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky. Na zniklém prostranstí začala firma Lesní staby, a.s., Nýrsko s ýstabou noého zdraotního střediska. Staba by měla být dokončena kětnu 2010 s celkoým nákladem , 6 mil. Kč. Na tuto akci získalo město dotaci e ýši 92,5. Na následujících snímcích idíte situaci umístění budo a pohled na zdraotní středisko z ulice Petra Bezruče. Realizaci ýstaby bytoého domu nabídne město soukromému inestoroi, který hotoé byty prodá zájemcům o bydlení. K tomuto kroku město přistoupilo z důodu nereálnosti získání finanční dotace roce 2008 a 2009, která by z části pokryla náklady na ýstabu.

2 Další informace z radnice Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, Nýrsko; tel.: , fax: , úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 17:00 hod., úterý 8:00 15:00 hod., čtrtek 12:00 15:00 hod., pátek 8:00 14:30 hod. Hadraská čtrť Zahájeny byly i práce na komunikacích Hadraské čtrti. Do čerence 2009 zniknou noé komunikace následujících ulicích: Erbenoa, Raisoa, Riegroa, Dobroského, Vrchlického, Kaplířoa a Luční. Za cenu 18,499 mil. Kč zde zniknou noé komunikace kategorii obytná zóna, což znamená prolínání chodců a motoristů bez ýškoého rozlišení chodníků. Bude zde dostatek parkoacích míst, motoristé mohou touto zónou projíždět maximální rychlostí 20 km/hod. Součástí rekonstrukce je ybudoání noého eřejného osětlení a bezdrátoého městského rozhlasu, dále pak uložení telefonních kabelů pod komunikace. Díky tomu zmizí z této lokality nezhledné sloupy. Celá akce je financoána z rozpočtu města, z ětší části na základě poskytnutého úěru.

3 Z činnosti městské policie Posilněn alkoholem jel protisměru Čtyřiašedesátiletý místní cyklista byl strážníky kontroloán poté, co na sebe upozornil jízdou protisměru ulici Prap.Veitla. Tento přestupek ětšinou strážníci řeší domluou. Cyklista ale jeil známky opilosti, což potrdila dechoá zkouška. Po naměření hodnoty 1,77 promile alkoholu dechu nemohlo následoat nic jiného, než předání případu policii ČR. Pio jim zhořklo ústech V podečer 11. září strážníci překapili trojici místních mužů popíjejících pio na laičce ulici Prap.Veitla místě, kde konzumaci alkoholických nápojů na eřejnosti zakazuje městská yhláška. Protože se z jejich strany jednalo o opakoaný prohřešek, následoalo udělení dou blokoých pokut. Třetí z mužů s přestupkem nesouhlasil. Jeho proinění bude proto řešit přestupkoá komise. Poskytli prní pomoc Dě hodiny po půlnoci 14. září přišel na čerpací stanici OMW Nýrsku čtyřicetiletý muž s rozbitou hlaou a pohmožděným hrudníkem. Po krátké chíli začal ztrácet ědomí a kolaboat. Přítomnou hlídkou městské policie byla zraněnému poskytnuta nezbytná prní pomoc a byl následně předán přiolané rychlé zdraotnické službě. Muž byl podnapilém stau a poranění si zřejmě přiodil pádem do silničního příkopu. Uězněn kontejneru Zařeného kontejneru na plastoý odpad našli strážníci šestnáctiletého místního chlapce. Do kontejneru ho údajně zařeli neznámí mladíci. Samozaírací zámek se asi třicet minut bránil, než se jej podařilo strážníkům oteřít. Chlapec byl lehce podchlazený, ale naštěstí neměl žádné poranění. Vzorní mladistí Ve ečerních hodinách 26. září proedla městská policie kontrolu místních proozoen zaměřenou na podáání alkoholických nápojů mládeži. Určitým příjemným překapením pro strážníky bylo, že při této akci nezaznamenali žádné porušení zákona. Protože se šak jedná o ýsledek zcela ojedinělý, bude městská policie těchto kontrolách pokračoat. Jehličnan místo polštáře V kětináči na náměstí si ustlal 2. října po dacáté hodině místní osmnáctiletý mladík. Sým arogantním choáním si ysloužil oznámení přestupku spránímu orgánu. Pochroumaný okrasný jehličnan se naštěstí podaří zachránit. Milan Kolář, elitel MěP Jak ZŠ Nýrsko, Školní ulice yhlásila boj šířící se žloutence I naši školu zasáhly informace o šíření iroé hepatitidy A, a přestože se regionu Nýrska tato infekce neyskytla, rozhodlo edení školy o primárních preentiních opatřeních, která se nejdříe dotkla proozních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny. Jedná se o použíání desinfekčních čistících prostředků zaměřených na tuto oblast infekce, dále o doporučené očkoání, které hradí zaměstnaatel, a opatření realizoaná při úklidoých pracích, např. desinfekce klik deří. Těmto opatřením elmi pomohlo i to, že je škola již několik let ybaena hygienickými potřebami pro jedno použití (tekutá mýdla s dákoačem, papíroé ručníky) a možností yužít teplou odu na WC. Zaměstnankyně školní jídelny byly poučeny o zýšeném hygienickém režimu při přípraě a ýdeji jídel. Samozřejmostí bylo i poučení žáků o důsledném dodržoání základních hygienických praidel, která proedli jednotlií třídní učitelé, a zýšená kontrola hygieny před jídlem a po použití WC. Nejzajímaější aktiitou se této oblasti jistě stalo dramatické ystoupení žákyň IX. A (A. Koreňoá, K. Koreňoá, O. Noá, N. Trešoá), které se znily projektu Střední zdraotnické školy Klatoech zaměřeného na preenci nákazy hepatitidou A. Součástí projektu byla náštěa SZŠ, kde byly díky proškoleny o dané problematice a připraily a nacičily pod edením studentek 3. ročníku a yučující odborných zdraotnických předmětů scénku Vyhrajeme nad babicí Žloutenicí, kterou následně sehrály šem žákům 1. stupně. Scénku zábaně, tipně, ale elmi poučně doplňoaly nejdůležitější informace o možnostech šíření a předeším o preenci a dodržoání hygienických zásad. Všechna tato opatření mají preentiní charakter, protože do dnešního dne škola neeiduje žádný případ tohoto onemocnění. Mgr. Alena Linhartoá

4 Dům dětí a mládeže Nýrsku A známe to šichni. My, co jsme měli nebo máme doma malé děti. Až opadají kaštany. Až přijede pouť. Protože už k obojímu Nýrsku došlo, teď budeme psát dopis Ježíškoi. Předánoční čas se totiž míloými kroky přiblížil a pro dům dětí to znamená, že sým příznicům připraí tradiční i noé akce. Chci čtenáře pozat na : Kurz pečení ánočních perníčků pečení a zdobení proběhne DDM už od začátku listopadu. Kurz pečení ánočního pečia společně budeme péci už po deáté! Na oba kurzy se mohou děti hlásit DDM. Odpoledne Čekárně saoání, drátkoání, ýroba hliněných korálků a jiné techniky, které mohou děti použít při ýrobě dárků pro sé nejbližší. Mikulášská merenda Kulturním domě diskotéka a odpoledne plné her Kulturním domě. Přijměte pozání pedagogických praconíků DDM a prožijte s námi předánoční čas. Palína Karloská Poděkoání Děkujeme p. Z. Pressloi za realizaci ýstay Hrad očima nejmenších. Výtarné a praconí aktiity našich dětí prezentoal na hradě Šiho, Lesním diadle a ýstaních prostorách MěK Nýrsku. Přispěl tak k propagaci MŠ ul. Práce u široké eřejnosti. A.Bradoá, MŠ ul. Práce Nýrsko ZAPOMENUTÉ KULTOVNÍ MÍSTO Šumaa byla uzařena do sebe, stejně jako já. Kráčela jsem po kamenitém náspu ostrohu, praděpodobně umělé mohyly, majíc za zády kapli, lidoě zanou Medědí, zasěcenou Satému Bernardoi. A ačkoli se blížil Lugnasad, sátek slunečního boha, tenhle lesní kout, seřený jako pěst, s podině yhlížejícími stromy, působil nepochopitelně chladně. Na dosah komplexu obroitých menhirů mi najednou prolétlo hlaou, že jsem práě stoupila do sěta neznámých sil těchto kamenů a mrtých. Zaujalo Vás těchto několik řádků? Můžete se tedy těšit spolu s námi na příští číslo Nýrských noin, e kterém nebude jen tato ochutnáka, ale celý článek od paní Soni Křečanoé.

5 Z torby našich čtenářů NÝRSKO TY MOJE LÁSKO ODĚNÁ V BAREVNÝ ŠAT I V TOM SMUTNÉM ČASE TI TO SLUŠÍ PO NÁBŘEŽÍ JÁ PROŠEL BYCH SE RÁD A DOLE POD JEZEM SI POSLECHNOUT ÚHLAVU JAK TESKNĚ HUČÍ NESE SI SEBOU LISTÍ KRÁSNÝCH STROMŮ A PLÁČE SPOLU S NIMI ŽE UŽ NIKDY NEVRÁTÍ SE DOMŮ CHTĚLI BY ZŮSTAT NAVĚKY TAM MEZI SVÝMI... Přijměte prosím tuto básničku jako yznání Vašemu městu a šem lidičkám, kteří něm žijí. Přirostlo mi Vaše město k srdci a ždy s obroskou dákou nostalgie zpomínám na léto, kdy jsem byl tam u Vás. Pozdrauji ten krásný kout naší země a šechny dobré lidí něm, klaním se Šumaě a ěřte, že naěky budete mou inspirací... S pozdraem Papež Karel, Ostraa. Dojkoej kluk Jiří Noák-student čtrtého ročníku informatiky. Moraák jak poleno. Má rád dobré íno, ženský a cestoání. Cestoání bez ženskejch, ale s ínem. Dojkoá soustaa - matematický systém, který použíá dou čísel 0 a 1. Populárně řečeno ano, ne, platí, neplatí. V hotelu jsme měli pokoje edle sebe, tudíž i balkony. Hoořili jsme spolu ětšinou ne přes rampu, ale přes zábradlí. Postupně jsem se dozěděl, že prochodil celé Burgundsko a podstatě pěšky, nebo stopem, se doprail do Paříže. Víš, co mě Jiří zarazilo, když jsem tě popré iděl. Malej batoh. Jak si s ním moh prochodit takoej flák sěta? Určitě íte, pane Bunda, co je dojkoá soustaa. Dneska řídí celej náš žiot. Naše bytí nebo nebytí se odehráá číslech 0 nebo 1, platí, neplatí. Vždycky máte dě možnosti. Umíte, neumíte, máte, nemáte, platí, neplatí, drží, nedrží. Jakoukoli třetí možnost si jen namlouáte. Neexistuje. Celej áš žiot má dě možnosti. Jste žiej, nejste žiej. Něco na tom je. Ne něco, ale šechno. Jenom jsem dojkoej systém doed do konce. Na cestu mám doje ponožky, slipy, trika, šortky, souprau kalhoty bunda, boty a jeden baťoh. Toť še. Hele, Jiří, ty kecáš! To nemůže stačit Může, akorát musíte často prát. Jirka přišel ečer na hotel, sundal boty a ostatním si lez pod sprchu, namydlil se a osprchoal. Oblečení yždímal a hodil na balkoně přes zábradlí.oblékl noé suché. Oládal pro mne nepochopitelnou ěc. Při sprchoání kouřil. Když přišel na sůj pokoj akorát típnul ajgla. Někdy dělám taky elký prádlo. To probíhá jak? Dycinky přírodě. Potřebuju akorát potok a hezký počasí. Vyndám šechno z batohu, dám do ody, zatížím kamenem a nechám dě hodinu matičku přírodu pracoat. Vyždímám, hodím na ěte a za hodinu je sucho. Mezi tím se opaluju. Když něco doslouží, koupím noý, ale akorát jeden kus. Ani můj, ani Jirků pokoj neměl sprchu. Byla na chodbě o patro níž. Jiří systém ylepšil. Šampon si strčil ráno do batohu a když se ečer racel, zarazil hned e sprše. Umyl se, počkal až trochu okape a s mokrým prádlem pod paží přeběhl o patro ýš.vše fungoalo až do dne, kdy si spletl deře. Dě starší Angličanky, které se nezamkly, zažily šok, když jim do pokoje pochodoal nahej mokrej chlap, s cigárem hubě, batohem na zádech a s mokrým oblečením pod paží. Dámy zaly celou ěc s ostroním humorem. Pak se mne dycky ptaly, kdy zase přijde Jyry. Přiznám se, že jsem dlouho neměl odahu systém yzkoušet. Až letos. Vzal jsem si ale ždy čtyři kusy, pro jistotu. Fungoalo to. Když jsem přijel domů a ysypal bágl, žena se na jeho obsah dlouho díala. V čems tam chodil. Všechno je čistý. Geniální myšlenky se těžko sdělují. Je-li sdělení směroáno učitelce matematiky důchodu, musíte sloa ážit na lékarenských ážkách. Bundoá poslouchala pozorně. Když jsem skončil, tiše zdychla: Ježíšmarjá, Bundo, ty seš ale prase. Všechno letělo do pračky. Mgr.Vojtěch Bunda

6 Galaečer bojoníků Nýrsko Dne se konal nýrském Kulturním domě galaečer bojoníků, při kterém diáci mohli shlédnout pestrý program zápasů boxu, fullcontactu a podle praidel K1. Sál rozehřál již prní mimořádně bojoný zápas juniorů -35 kg light, e kterém se radoal z ítězstí Luboš Vanka z CHB gym Klatoy, poraženým byl Radek Štádler z Naramy Plzeň. Následoal exhibiční boj -57 kg Thaiboxu mezi Alenou Holou (Shaolin Tigers Domažlice) a Jiřím Georgem Štádlerem (Narama Plzeň). Oba mimořádně zkušení bojoníci, oěnčení mezinárodními úspěchy ukázali zápase široký rejstřík technik a mnohé ze zněných by jistě elmi zajímalo, jak by zápas dopadl, kdyby nebyl jen exhibicí Další již ostrý fight sedli boxu -91 kg Michal Lukáč (Spartak Žebrák) s Lukášem Wackerem (TJ Staňko). Michal Lukáč byl e ýměnách trdší a přesnější a zaslouženě se radoal z ítězstí na body. Další duel -81 kg se edl dle praidel K1 a utkali se něm Milan Belmondo Hrubý (Spartak Žebrák) s Martinem Zemanem (TJ Staňko). Milan Hrubý, který před týdnem na galaečeru Českých Budějoicích porazil úřadujícího mistra sěta ISKA Io Zedníčka, neponechal nic náhodě a od druhého kola dostáal sého soupeře pod elký tlak, který yrcholil ítězstím RSC třetím kole. V následujícím zápase dle K1 praidel -75 kg nastoupil Václa Kalčík (Narama Plzeň) proti Václau Ortinskému (TJ Staňko). Po yronaném zápase zítězil 2:1 na body plzeňský bojoník. Další duel byl klasickém boxu -60 kg a střetli se něm Ladisla Hais (Shaolin Tigers Domažlice) a Daid Haas (CHB gym Klatoy). Opět yronaný a dramatický duel, kde si ítězstí připsal Ladisla Hais. Další ítězstí boxerském zápase -66 kg získal Patrik Jináček (Box Třeboň), který porazil po hezkém technickém boji 2:1 nbd. Pala Minaříka (Shaolin Tigers Domažlice). Další zápas -71 kg byl e fullcontactu a Jan Krajíček (Spartak Žebrák) něm zítězil RSC e druhém kole, když jeho soupeř Zdeněk Hynčík nebyl schopen pro tržnou ránu na obočí pokračoat zápase. Následující zápas -67 kg také zedal sál ze sedadel, neboť Václa Pytel (CHB gym Klatoy) a Josef Koutecký přededli opradu elice dramatický fullcontact, kdy padaly pěkné ýměny a zápas edený e elkém tempu museli rozhodoat až bodoí rozhodčí. Ti přisoudili ítězstí poměru 3:0 Václau Pytloi a hala burácela nadšením Záěrečným duelem byl boxerský souboj -81 kg mezi dojnásobným sětoým šampiónem e fullcontactu Josefem Joe Křikou (Shaolin Tigers Domažlice) a Jiřím Richterem (BC Plzeň). Zápas byl oboustranně eden elmi dobře takticky, s přibýajícími koly se začal prosazoat zkušený Josef Křika, nicméně plzeňský boxer Richter nepouštěl domažlického borce do ětšího tlaku a pozorně z obrany kontroal. Zápas opět rozhodoali až bodoí rozhodčí a ítězstí poměru 2:1 nbd. přisoudili Josefu Joe Křikoi. Večer se poedl a zejména zařazení rozdílných plnokontaktních disciplín způsobilo, že diáci se rozhodně nenudili a naopak ytořili borcům hezkou sportoní atmosféru. Ti se jim odděčili dramatickými a trdými duely, kde bylo idět še, co jednotlié styly nabízejí. S Nýrskem je nutné do budoucna na mapě českých ringoých sportů rozhodně počítat! Jan Landa Organizátorka tohoto ečera Alena Holá z oddíl JUN-FAN karate by ráda poděkoala za podporu šem hlaním sponzorům (město Nýrsko, Milano, Lesní staby, malířstí Bulín a autodopraě Špaček) a diákům za skělou atmosféru. Na fotografii z galaačeru je místní sportoec Daid Haas - CHB GYM Klatoy (leo) s Ladislaem Haisem z Shaolin tigers Domažlice. Výsledky jsou k dispozici na diskuze. Městská knihona Nýrsko telefon: Městská knihona Nýrsko pořádá V sále městské knihony od Toulky Rumunskem: cestopisná beseda Ing. Josefa Rouska od Tořiá dílna Smaltoý šperk pod edením Jarmily Jaorské od Adentní čtení od hod - Den pro dětskou knihu.

7 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU: Program: Vystoupení kroužku Roztleskáaček DDM Nýrsko Veselé pískání - ystoupení dětí z kroužku Píšťalka DDM Nýrsko. Ukázka deskoých her pod edením manželů Čermákoých. Táto, mámo, naučím tě s internetem - 1/2 hodiny internetu zdarma pro děti a jejich rodiče. Přihlašoání čtenářů do 15 let na půl roku zdarma. Výtarná dílnička s Jitkou Ďurišoou - ubrouskoá technika a další. Kizy a soutěže. Čteme a malujeme. Sobotní půjčoání. Prodej noých dětských knih. V sále kulturního domu od Vlasta kopla Vlastu aneb Díčí álka Čechách- hrají dešeničtí ochotníci. Všechny Vás srdečně zeme! Vstupné dobroolné! Ostatní akce Kulturním domě Nýrsko od KEČUP - rockoá zábaa od Mikulášská merenda odpoledne plné soutěží a zábay, pořádá DDM Nýrsko od Taneční kurz 2.lekce od Taneční kurz 3.lekce od Taneční kurz 4.lekce od Taneční kurz 5.lekce od Taneční kurz 6.lekce od Záěrečný ěneček Městská knihona Nýrsko připrauje od sále Kulturního domu SPLNĚNÁ PŘÁNÍ JITKY ZELENKOVÉ : Vánoční koncert, kde zazní nejhezčí ánoční koledy a nejznámější písně z jejího repertoáru. V rámci koncertu ystoupí s krátkým pásmem i místní dětský sbor pod edením Lenky Kolářoé a společně si s paní Zelenkoou zazpíají. Předprodej stupenek Informačním centru města Nýrska od Informační centrum města Nýrska telefon: , Po Pá poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytoání, kulturních pořadů, autobusoých i lakoých spojů, programy kina e Kdyni i Klatoech atd. Nabízíme prodej různých turistických map, průodců, pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na weboé stránky města sportoní, kulturní akce pořádané místními zájmoými organizacemi a poskytneme jejich zeřejnění Informačních centrech ( Železné Rudě, Horažďoicích, Klatoech...) Kdo má zájem, může si u nás ystait propagační materiál - zdarma. Uítali bychom zejména nabídky z oblasti ubytoání a straoání. Nabídka : Velká cestoní kniha - VELKÁ SLEVA AŽ O 27. Kniha obsahuje podrobné mapky turistických okruhů a nejrůznějších zajímaostí z celých Čech, Moray a Slezska. Součástí 2. ydání je soubor olných stupenek a poukázky na sleu celkoé hodnotě Kč. Platnost poukázek na sleu a aktuálnost nabízených tras je až do Klatosko - turistický průodce s olnými stupenkami cena: 149,- Kč (stupenky lze uplatnit do konce r. 2009). Šumaa bez hranice - českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce. knihy: Baor rohu aneb kronika hradu Pajrek, Šumaa - Rozketlá (očima fotografa Jana Kaaleho ), Nýrsko e století proměn (ydalo: Občanské sdružení Vlastiědné muzeum Nýrsku), Nýrsko toulky minulostí města Martin Kříž, Velký atlas rybářských reírů ČR. V prodeji dřeěná turistická známka města Nýrska No. 886, štítek na hůl s motiem hradu Pajrek, suenýr z Nýrska podobě keramické píšťalky.

8 Nýrské noiny nezáislý měsíčník Řídí redakční rada. Redakce: Jitka Vlkoá., kontakt na telefonu , kontaktní Inzeráty příjímá Ladisla Janoušek Městský úřad, Náměstí 122, Nýrsko, kontakt Pooleno pod č.j.nžo 238/96/253/1. Redakční uzáěrka ždy do 25-tého každého měsíce. Neyžádané rukopisy se neracejí. Za půodnost a obsahoou spránost jednotliých příspěků ručí autor, za obsahoou stránku inzerátů zadaatel. Podepsané články i zkratkou nemusejí yjadřoat shodné názory s názory redakce.

9 Okrsky celkem zpr. Volby do zastupitelste krajů konané dne Výsledky hlasoání za území města Nýrska Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.1 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.2 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana)

10 Výsledky hlasoání za olební okrsek č.3 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.4 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.5 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.6 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana)

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic

Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Novoroční vyjížďka cyklistů z Přeštic Roèník XVIII. ÚNOR 2012 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydáá Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sloo starosty Vážení poskytoatelé a příjemci informací,

Více

SPORT OPRAVDU PRO VŠECHNY

SPORT OPRAVDU PRO VŠECHNY KVĚTEN 2 0 0 9 nezávislý měsíčník č. 5, ročník XXXVI cena 6 Kč SPORT OPRAVDU PRO VŠECHNY Dne 22.3.2009 se zúčastnily mladší žákyně se skladbou Hlupáku, najdu Tě a dorostenky a ženy se skladbou Activ 9

Více

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13

BROADWAY TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ. Tak co, primátore? Dáme sázku? Krychlič: Útok policajta je ostuda. strana 13 Krychlič: Útok policajta je ostuda ČÍSLO: 4 www.ibular.cz ROČNÍK: 15 CENA: 10 Kč strana 13 TŘÍDA MÍRU NENÍ ŽÁDNÁ BROADWAY Třída Míru není kosmická dráha, jdeš po ní - jseš koboj O.K., sleduješ ty obličeje,

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

CO VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ O ÚKLIDU MĚSTA?

CO VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ O ÚKLIDU MĚSTA? LISTOPAD 2 0 0 9 nezávislý měsíčník č. 10, ročník XXXVI cena 6 Kč CO VÁS MOŽNÁ ZAJÍMÁ O ÚKLIDU MĚSTA? Pane Šafránku, zima už vystrčila své drápky, takže každého z nás jistě zajímá vše, co se týká údržby

Více

ÚNOR 2 0 0 9. nezávislý měsíčník. č. 2, ročník XXXVI. cena 6 Kč DÍVKA ROKU 2009

ÚNOR 2 0 0 9. nezávislý měsíčník. č. 2, ročník XXXVI. cena 6 Kč DÍVKA ROKU 2009 ÚNOR 2 0 0 9 nezávislý měsíčník č. 2, ročník XXXVI cena 6 Kč DÍVKA ROKU 2009 Půvab, inteligence a šarm, to jsou neodmyslitelné vlastnosti úspěšných dívek. Dívky, které v sobotu 31. 1. 2009 soutěžily o

Více

725. výročí založení města

725. výročí založení města 5/ POZVÁNkA NA 725. VýROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA POČÁTkY Citát měsíce Sponzoři: Město Počátky srdečně ze oslau 725. ýročí založení města sobota 17. kět Dopolední program: Oslay budou zahájeny 8 hodin mší satou

Více

OBJEKTIV MOHELNICE POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ. P. RUDOLF ZUBEK SJ (*13. 4. 1925 + 14. 5. 2014) - sloužil v Mohelnici 8 let

OBJEKTIV MOHELNICE POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ. P. RUDOLF ZUBEK SJ (*13. 4. 1925 + 14. 5. 2014) - sloužil v Mohelnici 8 let OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ čeren 2014 P. RUDOLF ZUBEK SJ (*13. 4. 1925 + 14. 5. 2014) - sloužil Mohelnici 8 let Narodil se 13. dubna 1925 e esnici Narodil

Více

KVĚTEN 2 0 0 8. nezávislý měsíčník. č. 5, ročník XXXV. cena 6 Kč. Jedna připomínka

KVĚTEN 2 0 0 8. nezávislý měsíčník. č. 5, ročník XXXV. cena 6 Kč. Jedna připomínka KVĚTEN 2 0 0 8 nezávislý měsíčník č. 5, ročník XXXV cena 6 Kč Jedna připomínka V květnových dnech vzpomínáme výročí konce největšího válečného konfliktu v lidských dějinách, konce 2. světové války. Je

Více

DĚTI SI V ČERVNU UŽÍVALY NA MNOHA AKCÍCH

DĚTI SI V ČERVNU UŽÍVALY NA MNOHA AKCÍCH ČERVENEC 2 0 0 9 nezávislý měsíčník č. 7, ročník XXXVI cena 6 Kč DĚTI SI V ČERVNU UŽÍVALY NA MNOHA AKCÍCH Oslava Dne dětí v Pohádkovém lese Každoročně připravuje řada organizátorů oslavu Dne dětí v Nýrsku.

Více

NOVINY. Děti se v rámci Noci s Andersenem, kterou pořádá městská knihovna, podívaly i do sklepení dešenické

NOVINY. Děti se v rámci Noci s Andersenem, kterou pořádá městská knihovna, podívaly i do sklepení dešenické NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Červen 2014 č. 6, ročník XLI cena 10 Kč Úvodní slovo Vážení čtenáři, tak se nám opět přiblížil čas letních prázdnin, na který se těší zejména školáci. Ti už se jistě vidí

Více

NOVINY. 20. srpna požehnal P. Antonín Bachan opraveným kapličkám v integrovaných obcích města. Více na straně 3.

NOVINY. 20. srpna požehnal P. Antonín Bachan opraveným kapličkám v integrovaných obcích města. Více na straně 3. NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Září 2011 č. 9, ročník XXXVIII cena 10 Kč Léto přineslo celou řadu zajímavých akcí 20. srpna požehnal P. Antonín Bachan opraveným kapličkám v integrovaných obcích města.

Více

NOVINY. Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2014. č. 11, ročník XLI cena 10 Kč

NOVINY. Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2014. č. 11, ročník XLI cena 10 Kč NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Listopad 2014 č. 11, ročník XLI cena 10 Kč Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí Ani o letošní pouti nechyběly tradiční atrakce, které lákaly malé i velké. Rok se sešel

Více

NOVINY. Přijela pouť a lidí proud zaplnil kdejakej kout INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2012

NOVINY. Přijela pouť a lidí proud zaplnil kdejakej kout INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2012 NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Listopad 2012 č. 11, ročník XXXIX cena 10 Kč, Úvodní slovo V domě čp. 81 svoji zručnost o pouti předváděli někteří občané Nýrska a okolí. Vše provázela výtvarná dílna pro

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Josefské trhy 17.3.2012. Tomio Okamura 29.3.2012. Jazzové jaro 31.3.2012. Zpravodaj města Chodova. Výtisk zdarma

Josefské trhy 17.3.2012. Tomio Okamura 29.3.2012. Jazzové jaro 31.3.2012. Zpravodaj města Chodova. Výtisk zdarma 3 Březen 2012 Josefské trhy 17.3.2012 Tomio Okamura 29.3.2012 Jazzové jaro 31.3.2012 Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma Placená inzerce Zprávy z radnice K věci Vážení spoluobčané. Měsíc březen nám,

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Holky z Blatné v TALENTMANII sklidily velký úspěch

Holky z Blatné v TALENTMANII sklidily velký úspěch Ročník 21 (31) Blatná 19. listopadu 2010 Číslo 20 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Holky z Blatné v TALENTMANII sklidily velký úspěch Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná se probojovaly v talentové show

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více

NOVINY. Dalskabáty, aneb nadmíru vydařené představení INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu ŘÍJEN 2010. č. 9, ročník XXXVII cena 6 Kč

NOVINY. Dalskabáty, aneb nadmíru vydařené představení INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu ŘÍJEN 2010. č. 9, ročník XXXVII cena 6 Kč NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA ŘÍJEN 2010 č. 9, ročník XXXVII cena 6 Kč Dalskabáty, aneb nadmíru vydařené představení Úvodní slovo Vážení čtenáři, v tomto měsíci končí další čtyřleté období v životě

Více

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1

Veltruské listy. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč. strana 1 Veltruské listy Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 5/2012, prosinec, cena 12,- Kč Milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední číslo Veltruských listů v tomto roce. Začátek prosince zvláštní

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

NOVINY. Lampionový průvod vyvrcholil bubnováním INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Prosinec 2014. č. 12, ročník XLI cena 10 Kč

NOVINY. Lampionový průvod vyvrcholil bubnováním INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Prosinec 2014. č. 12, ročník XLI cena 10 Kč NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Prosinec 2014 č. 12, ročník XLI cena 10 Kč Lampionový průvod vyvrcholil bubnováním Úvodní slovo Vážení čtenáři, nastala adventní doba, která představuje přípravu na vánoční

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách

Více

.zamberk.cz ROČNÍK XIX.

.zamberk.cz ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz.zamberk.cz 11 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: Pozvánka na zastupitelstvo Běh naděje Největší kniha na světě v Žamberku JUNÁK a sbírka KAPKA ve dnech 20.-22.6. 2008 Letecký den

Více

Radka Růžičková mezinárodní hokejová rozhodčí

Radka Růžičková mezinárodní hokejová rozhodčí BŘEZEN 2 0 0 8 nezávislý měsíčník č. 3, ročník XXXV cena 6 Kč Žijí mezi námi : Radka Růžičková mezinárodní hokejová rozhodčí Jakým způsobem se může člověk dostat na takový post? Práce rozhodčí vlastně

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČERVENEC 2013 ČÍSLO 271. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVENEC 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 271 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října

Volby do zastupitelstva se konají 10. a 11. října + navíc speciální příloha: KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014 vyšlo 1. října 2014 cena 10 Kč Z OBSAHU: Velký přehled investic ve městě: 2010 2014 Rozhovor s místostarostou nejen o sportu Vítězem Ecce Homo Historic je

Více