Zdravotní středisko. Zájem nýrské veřejnosti vzbudila demolice objektu Staré Okuly v ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní středisko. Zájem nýrské veřejnosti vzbudila demolice objektu Staré Okuly v ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky."

Transkript

1 LISTOPAD nezáislý měsíčník č. 10, ročník XXXV cena 6 Kč Zdraotní středisko Zájem nýrské eřejnosti zbudila demolice objektu Staré Okuly ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky. Na zniklém prostranstí začala firma Lesní staby, a.s., Nýrsko s ýstabou noého zdraotního střediska. Staba by měla být dokončena kětnu 2010 s celkoým nákladem , 6 mil. Kč. Na tuto akci získalo město dotaci e ýši 92,5. Na následujících snímcích idíte situaci umístění budo a pohled na zdraotní středisko z ulice Petra Bezruče. Realizaci ýstaby bytoého domu nabídne město soukromému inestoroi, který hotoé byty prodá zájemcům o bydlení. K tomuto kroku město přistoupilo z důodu nereálnosti získání finanční dotace roce 2008 a 2009, která by z části pokryla náklady na ýstabu.

2 Další informace z radnice Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, Nýrsko; tel.: , fax: , úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 17:00 hod., úterý 8:00 15:00 hod., čtrtek 12:00 15:00 hod., pátek 8:00 14:30 hod. Hadraská čtrť Zahájeny byly i práce na komunikacích Hadraské čtrti. Do čerence 2009 zniknou noé komunikace následujících ulicích: Erbenoa, Raisoa, Riegroa, Dobroského, Vrchlického, Kaplířoa a Luční. Za cenu 18,499 mil. Kč zde zniknou noé komunikace kategorii obytná zóna, což znamená prolínání chodců a motoristů bez ýškoého rozlišení chodníků. Bude zde dostatek parkoacích míst, motoristé mohou touto zónou projíždět maximální rychlostí 20 km/hod. Součástí rekonstrukce je ybudoání noého eřejného osětlení a bezdrátoého městského rozhlasu, dále pak uložení telefonních kabelů pod komunikace. Díky tomu zmizí z této lokality nezhledné sloupy. Celá akce je financoána z rozpočtu města, z ětší části na základě poskytnutého úěru.

3 Z činnosti městské policie Posilněn alkoholem jel protisměru Čtyřiašedesátiletý místní cyklista byl strážníky kontroloán poté, co na sebe upozornil jízdou protisměru ulici Prap.Veitla. Tento přestupek ětšinou strážníci řeší domluou. Cyklista ale jeil známky opilosti, což potrdila dechoá zkouška. Po naměření hodnoty 1,77 promile alkoholu dechu nemohlo následoat nic jiného, než předání případu policii ČR. Pio jim zhořklo ústech V podečer 11. září strážníci překapili trojici místních mužů popíjejících pio na laičce ulici Prap.Veitla místě, kde konzumaci alkoholických nápojů na eřejnosti zakazuje městská yhláška. Protože se z jejich strany jednalo o opakoaný prohřešek, následoalo udělení dou blokoých pokut. Třetí z mužů s přestupkem nesouhlasil. Jeho proinění bude proto řešit přestupkoá komise. Poskytli prní pomoc Dě hodiny po půlnoci 14. září přišel na čerpací stanici OMW Nýrsku čtyřicetiletý muž s rozbitou hlaou a pohmožděným hrudníkem. Po krátké chíli začal ztrácet ědomí a kolaboat. Přítomnou hlídkou městské policie byla zraněnému poskytnuta nezbytná prní pomoc a byl následně předán přiolané rychlé zdraotnické službě. Muž byl podnapilém stau a poranění si zřejmě přiodil pádem do silničního příkopu. Uězněn kontejneru Zařeného kontejneru na plastoý odpad našli strážníci šestnáctiletého místního chlapce. Do kontejneru ho údajně zařeli neznámí mladíci. Samozaírací zámek se asi třicet minut bránil, než se jej podařilo strážníkům oteřít. Chlapec byl lehce podchlazený, ale naštěstí neměl žádné poranění. Vzorní mladistí Ve ečerních hodinách 26. září proedla městská policie kontrolu místních proozoen zaměřenou na podáání alkoholických nápojů mládeži. Určitým příjemným překapením pro strážníky bylo, že při této akci nezaznamenali žádné porušení zákona. Protože se šak jedná o ýsledek zcela ojedinělý, bude městská policie těchto kontrolách pokračoat. Jehličnan místo polštáře V kětináči na náměstí si ustlal 2. října po dacáté hodině místní osmnáctiletý mladík. Sým arogantním choáním si ysloužil oznámení přestupku spránímu orgánu. Pochroumaný okrasný jehličnan se naštěstí podaří zachránit. Milan Kolář, elitel MěP Jak ZŠ Nýrsko, Školní ulice yhlásila boj šířící se žloutence I naši školu zasáhly informace o šíření iroé hepatitidy A, a přestože se regionu Nýrska tato infekce neyskytla, rozhodlo edení školy o primárních preentiních opatřeních, která se nejdříe dotkla proozních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny. Jedná se o použíání desinfekčních čistících prostředků zaměřených na tuto oblast infekce, dále o doporučené očkoání, které hradí zaměstnaatel, a opatření realizoaná při úklidoých pracích, např. desinfekce klik deří. Těmto opatřením elmi pomohlo i to, že je škola již několik let ybaena hygienickými potřebami pro jedno použití (tekutá mýdla s dákoačem, papíroé ručníky) a možností yužít teplou odu na WC. Zaměstnankyně školní jídelny byly poučeny o zýšeném hygienickém režimu při přípraě a ýdeji jídel. Samozřejmostí bylo i poučení žáků o důsledném dodržoání základních hygienických praidel, která proedli jednotlií třídní učitelé, a zýšená kontrola hygieny před jídlem a po použití WC. Nejzajímaější aktiitou se této oblasti jistě stalo dramatické ystoupení žákyň IX. A (A. Koreňoá, K. Koreňoá, O. Noá, N. Trešoá), které se znily projektu Střední zdraotnické školy Klatoech zaměřeného na preenci nákazy hepatitidou A. Součástí projektu byla náštěa SZŠ, kde byly díky proškoleny o dané problematice a připraily a nacičily pod edením studentek 3. ročníku a yučující odborných zdraotnických předmětů scénku Vyhrajeme nad babicí Žloutenicí, kterou následně sehrály šem žákům 1. stupně. Scénku zábaně, tipně, ale elmi poučně doplňoaly nejdůležitější informace o možnostech šíření a předeším o preenci a dodržoání hygienických zásad. Všechna tato opatření mají preentiní charakter, protože do dnešního dne škola neeiduje žádný případ tohoto onemocnění. Mgr. Alena Linhartoá

4 Dům dětí a mládeže Nýrsku A známe to šichni. My, co jsme měli nebo máme doma malé děti. Až opadají kaštany. Až přijede pouť. Protože už k obojímu Nýrsku došlo, teď budeme psát dopis Ježíškoi. Předánoční čas se totiž míloými kroky přiblížil a pro dům dětí to znamená, že sým příznicům připraí tradiční i noé akce. Chci čtenáře pozat na : Kurz pečení ánočních perníčků pečení a zdobení proběhne DDM už od začátku listopadu. Kurz pečení ánočního pečia společně budeme péci už po deáté! Na oba kurzy se mohou děti hlásit DDM. Odpoledne Čekárně saoání, drátkoání, ýroba hliněných korálků a jiné techniky, které mohou děti použít při ýrobě dárků pro sé nejbližší. Mikulášská merenda Kulturním domě diskotéka a odpoledne plné her Kulturním domě. Přijměte pozání pedagogických praconíků DDM a prožijte s námi předánoční čas. Palína Karloská Poděkoání Děkujeme p. Z. Pressloi za realizaci ýstay Hrad očima nejmenších. Výtarné a praconí aktiity našich dětí prezentoal na hradě Šiho, Lesním diadle a ýstaních prostorách MěK Nýrsku. Přispěl tak k propagaci MŠ ul. Práce u široké eřejnosti. A.Bradoá, MŠ ul. Práce Nýrsko ZAPOMENUTÉ KULTOVNÍ MÍSTO Šumaa byla uzařena do sebe, stejně jako já. Kráčela jsem po kamenitém náspu ostrohu, praděpodobně umělé mohyly, majíc za zády kapli, lidoě zanou Medědí, zasěcenou Satému Bernardoi. A ačkoli se blížil Lugnasad, sátek slunečního boha, tenhle lesní kout, seřený jako pěst, s podině yhlížejícími stromy, působil nepochopitelně chladně. Na dosah komplexu obroitých menhirů mi najednou prolétlo hlaou, že jsem práě stoupila do sěta neznámých sil těchto kamenů a mrtých. Zaujalo Vás těchto několik řádků? Můžete se tedy těšit spolu s námi na příští číslo Nýrských noin, e kterém nebude jen tato ochutnáka, ale celý článek od paní Soni Křečanoé.

5 Z torby našich čtenářů NÝRSKO TY MOJE LÁSKO ODĚNÁ V BAREVNÝ ŠAT I V TOM SMUTNÉM ČASE TI TO SLUŠÍ PO NÁBŘEŽÍ JÁ PROŠEL BYCH SE RÁD A DOLE POD JEZEM SI POSLECHNOUT ÚHLAVU JAK TESKNĚ HUČÍ NESE SI SEBOU LISTÍ KRÁSNÝCH STROMŮ A PLÁČE SPOLU S NIMI ŽE UŽ NIKDY NEVRÁTÍ SE DOMŮ CHTĚLI BY ZŮSTAT NAVĚKY TAM MEZI SVÝMI... Přijměte prosím tuto básničku jako yznání Vašemu městu a šem lidičkám, kteří něm žijí. Přirostlo mi Vaše město k srdci a ždy s obroskou dákou nostalgie zpomínám na léto, kdy jsem byl tam u Vás. Pozdrauji ten krásný kout naší země a šechny dobré lidí něm, klaním se Šumaě a ěřte, že naěky budete mou inspirací... S pozdraem Papež Karel, Ostraa. Dojkoej kluk Jiří Noák-student čtrtého ročníku informatiky. Moraák jak poleno. Má rád dobré íno, ženský a cestoání. Cestoání bez ženskejch, ale s ínem. Dojkoá soustaa - matematický systém, který použíá dou čísel 0 a 1. Populárně řečeno ano, ne, platí, neplatí. V hotelu jsme měli pokoje edle sebe, tudíž i balkony. Hoořili jsme spolu ětšinou ne přes rampu, ale přes zábradlí. Postupně jsem se dozěděl, že prochodil celé Burgundsko a podstatě pěšky, nebo stopem, se doprail do Paříže. Víš, co mě Jiří zarazilo, když jsem tě popré iděl. Malej batoh. Jak si s ním moh prochodit takoej flák sěta? Určitě íte, pane Bunda, co je dojkoá soustaa. Dneska řídí celej náš žiot. Naše bytí nebo nebytí se odehráá číslech 0 nebo 1, platí, neplatí. Vždycky máte dě možnosti. Umíte, neumíte, máte, nemáte, platí, neplatí, drží, nedrží. Jakoukoli třetí možnost si jen namlouáte. Neexistuje. Celej áš žiot má dě možnosti. Jste žiej, nejste žiej. Něco na tom je. Ne něco, ale šechno. Jenom jsem dojkoej systém doed do konce. Na cestu mám doje ponožky, slipy, trika, šortky, souprau kalhoty bunda, boty a jeden baťoh. Toť še. Hele, Jiří, ty kecáš! To nemůže stačit Může, akorát musíte často prát. Jirka přišel ečer na hotel, sundal boty a ostatním si lez pod sprchu, namydlil se a osprchoal. Oblečení yždímal a hodil na balkoně přes zábradlí.oblékl noé suché. Oládal pro mne nepochopitelnou ěc. Při sprchoání kouřil. Když přišel na sůj pokoj akorát típnul ajgla. Někdy dělám taky elký prádlo. To probíhá jak? Dycinky přírodě. Potřebuju akorát potok a hezký počasí. Vyndám šechno z batohu, dám do ody, zatížím kamenem a nechám dě hodinu matičku přírodu pracoat. Vyždímám, hodím na ěte a za hodinu je sucho. Mezi tím se opaluju. Když něco doslouží, koupím noý, ale akorát jeden kus. Ani můj, ani Jirků pokoj neměl sprchu. Byla na chodbě o patro níž. Jiří systém ylepšil. Šampon si strčil ráno do batohu a když se ečer racel, zarazil hned e sprše. Umyl se, počkal až trochu okape a s mokrým prádlem pod paží přeběhl o patro ýš.vše fungoalo až do dne, kdy si spletl deře. Dě starší Angličanky, které se nezamkly, zažily šok, když jim do pokoje pochodoal nahej mokrej chlap, s cigárem hubě, batohem na zádech a s mokrým oblečením pod paží. Dámy zaly celou ěc s ostroním humorem. Pak se mne dycky ptaly, kdy zase přijde Jyry. Přiznám se, že jsem dlouho neměl odahu systém yzkoušet. Až letos. Vzal jsem si ale ždy čtyři kusy, pro jistotu. Fungoalo to. Když jsem přijel domů a ysypal bágl, žena se na jeho obsah dlouho díala. V čems tam chodil. Všechno je čistý. Geniální myšlenky se těžko sdělují. Je-li sdělení směroáno učitelce matematiky důchodu, musíte sloa ážit na lékarenských ážkách. Bundoá poslouchala pozorně. Když jsem skončil, tiše zdychla: Ježíšmarjá, Bundo, ty seš ale prase. Všechno letělo do pračky. Mgr.Vojtěch Bunda

6 Galaečer bojoníků Nýrsko Dne se konal nýrském Kulturním domě galaečer bojoníků, při kterém diáci mohli shlédnout pestrý program zápasů boxu, fullcontactu a podle praidel K1. Sál rozehřál již prní mimořádně bojoný zápas juniorů -35 kg light, e kterém se radoal z ítězstí Luboš Vanka z CHB gym Klatoy, poraženým byl Radek Štádler z Naramy Plzeň. Následoal exhibiční boj -57 kg Thaiboxu mezi Alenou Holou (Shaolin Tigers Domažlice) a Jiřím Georgem Štádlerem (Narama Plzeň). Oba mimořádně zkušení bojoníci, oěnčení mezinárodními úspěchy ukázali zápase široký rejstřík technik a mnohé ze zněných by jistě elmi zajímalo, jak by zápas dopadl, kdyby nebyl jen exhibicí Další již ostrý fight sedli boxu -91 kg Michal Lukáč (Spartak Žebrák) s Lukášem Wackerem (TJ Staňko). Michal Lukáč byl e ýměnách trdší a přesnější a zaslouženě se radoal z ítězstí na body. Další duel -81 kg se edl dle praidel K1 a utkali se něm Milan Belmondo Hrubý (Spartak Žebrák) s Martinem Zemanem (TJ Staňko). Milan Hrubý, který před týdnem na galaečeru Českých Budějoicích porazil úřadujícího mistra sěta ISKA Io Zedníčka, neponechal nic náhodě a od druhého kola dostáal sého soupeře pod elký tlak, který yrcholil ítězstím RSC třetím kole. V následujícím zápase dle K1 praidel -75 kg nastoupil Václa Kalčík (Narama Plzeň) proti Václau Ortinskému (TJ Staňko). Po yronaném zápase zítězil 2:1 na body plzeňský bojoník. Další duel byl klasickém boxu -60 kg a střetli se něm Ladisla Hais (Shaolin Tigers Domažlice) a Daid Haas (CHB gym Klatoy). Opět yronaný a dramatický duel, kde si ítězstí připsal Ladisla Hais. Další ítězstí boxerském zápase -66 kg získal Patrik Jináček (Box Třeboň), který porazil po hezkém technickém boji 2:1 nbd. Pala Minaříka (Shaolin Tigers Domažlice). Další zápas -71 kg byl e fullcontactu a Jan Krajíček (Spartak Žebrák) něm zítězil RSC e druhém kole, když jeho soupeř Zdeněk Hynčík nebyl schopen pro tržnou ránu na obočí pokračoat zápase. Následující zápas -67 kg také zedal sál ze sedadel, neboť Václa Pytel (CHB gym Klatoy) a Josef Koutecký přededli opradu elice dramatický fullcontact, kdy padaly pěkné ýměny a zápas edený e elkém tempu museli rozhodoat až bodoí rozhodčí. Ti přisoudili ítězstí poměru 3:0 Václau Pytloi a hala burácela nadšením Záěrečným duelem byl boxerský souboj -81 kg mezi dojnásobným sětoým šampiónem e fullcontactu Josefem Joe Křikou (Shaolin Tigers Domažlice) a Jiřím Richterem (BC Plzeň). Zápas byl oboustranně eden elmi dobře takticky, s přibýajícími koly se začal prosazoat zkušený Josef Křika, nicméně plzeňský boxer Richter nepouštěl domažlického borce do ětšího tlaku a pozorně z obrany kontroal. Zápas opět rozhodoali až bodoí rozhodčí a ítězstí poměru 2:1 nbd. přisoudili Josefu Joe Křikoi. Večer se poedl a zejména zařazení rozdílných plnokontaktních disciplín způsobilo, že diáci se rozhodně nenudili a naopak ytořili borcům hezkou sportoní atmosféru. Ti se jim odděčili dramatickými a trdými duely, kde bylo idět še, co jednotlié styly nabízejí. S Nýrskem je nutné do budoucna na mapě českých ringoých sportů rozhodně počítat! Jan Landa Organizátorka tohoto ečera Alena Holá z oddíl JUN-FAN karate by ráda poděkoala za podporu šem hlaním sponzorům (město Nýrsko, Milano, Lesní staby, malířstí Bulín a autodopraě Špaček) a diákům za skělou atmosféru. Na fotografii z galaačeru je místní sportoec Daid Haas - CHB GYM Klatoy (leo) s Ladislaem Haisem z Shaolin tigers Domažlice. Výsledky jsou k dispozici na diskuze. Městská knihona Nýrsko telefon: Městská knihona Nýrsko pořádá V sále městské knihony od Toulky Rumunskem: cestopisná beseda Ing. Josefa Rouska od Tořiá dílna Smaltoý šperk pod edením Jarmily Jaorské od Adentní čtení od hod - Den pro dětskou knihu.

7 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU: Program: Vystoupení kroužku Roztleskáaček DDM Nýrsko Veselé pískání - ystoupení dětí z kroužku Píšťalka DDM Nýrsko. Ukázka deskoých her pod edením manželů Čermákoých. Táto, mámo, naučím tě s internetem - 1/2 hodiny internetu zdarma pro děti a jejich rodiče. Přihlašoání čtenářů do 15 let na půl roku zdarma. Výtarná dílnička s Jitkou Ďurišoou - ubrouskoá technika a další. Kizy a soutěže. Čteme a malujeme. Sobotní půjčoání. Prodej noých dětských knih. V sále kulturního domu od Vlasta kopla Vlastu aneb Díčí álka Čechách- hrají dešeničtí ochotníci. Všechny Vás srdečně zeme! Vstupné dobroolné! Ostatní akce Kulturním domě Nýrsko od KEČUP - rockoá zábaa od Mikulášská merenda odpoledne plné soutěží a zábay, pořádá DDM Nýrsko od Taneční kurz 2.lekce od Taneční kurz 3.lekce od Taneční kurz 4.lekce od Taneční kurz 5.lekce od Taneční kurz 6.lekce od Záěrečný ěneček Městská knihona Nýrsko připrauje od sále Kulturního domu SPLNĚNÁ PŘÁNÍ JITKY ZELENKOVÉ : Vánoční koncert, kde zazní nejhezčí ánoční koledy a nejznámější písně z jejího repertoáru. V rámci koncertu ystoupí s krátkým pásmem i místní dětský sbor pod edením Lenky Kolářoé a společně si s paní Zelenkoou zazpíají. Předprodej stupenek Informačním centru města Nýrska od Informační centrum města Nýrska telefon: , Po Pá poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytoání, kulturních pořadů, autobusoých i lakoých spojů, programy kina e Kdyni i Klatoech atd. Nabízíme prodej různých turistických map, průodců, pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na weboé stránky města sportoní, kulturní akce pořádané místními zájmoými organizacemi a poskytneme jejich zeřejnění Informačních centrech ( Železné Rudě, Horažďoicích, Klatoech...) Kdo má zájem, může si u nás ystait propagační materiál - zdarma. Uítali bychom zejména nabídky z oblasti ubytoání a straoání. Nabídka : Velká cestoní kniha - VELKÁ SLEVA AŽ O 27. Kniha obsahuje podrobné mapky turistických okruhů a nejrůznějších zajímaostí z celých Čech, Moray a Slezska. Součástí 2. ydání je soubor olných stupenek a poukázky na sleu celkoé hodnotě Kč. Platnost poukázek na sleu a aktuálnost nabízených tras je až do Klatosko - turistický průodce s olnými stupenkami cena: 149,- Kč (stupenky lze uplatnit do konce r. 2009). Šumaa bez hranice - českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce. knihy: Baor rohu aneb kronika hradu Pajrek, Šumaa - Rozketlá (očima fotografa Jana Kaaleho ), Nýrsko e století proměn (ydalo: Občanské sdružení Vlastiědné muzeum Nýrsku), Nýrsko toulky minulostí města Martin Kříž, Velký atlas rybářských reírů ČR. V prodeji dřeěná turistická známka města Nýrska No. 886, štítek na hůl s motiem hradu Pajrek, suenýr z Nýrska podobě keramické píšťalky.

8 Nýrské noiny nezáislý měsíčník Řídí redakční rada. Redakce: Jitka Vlkoá., kontakt na telefonu , kontaktní Inzeráty příjímá Ladisla Janoušek Městský úřad, Náměstí 122, Nýrsko, kontakt Pooleno pod č.j.nžo 238/96/253/1. Redakční uzáěrka ždy do 25-tého každého měsíce. Neyžádané rukopisy se neracejí. Za půodnost a obsahoou spránost jednotliých příspěků ručí autor, za obsahoou stránku inzerátů zadaatel. Podepsané články i zkratkou nemusejí yjadřoat shodné názory s názory redakce.

9 Okrsky celkem zpr. Volby do zastupitelste krajů konané dne Výsledky hlasoání za území města Nýrska Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.1 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.2 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana)

10 Výsledky hlasoání za olební okrsek č.3 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.4 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.5 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.6 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana)

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název: MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní

Více

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice

Obecně závazná vyhláška obce Tuchoměřice Obecně záazná yhláška obce Tuchoměřice č. 7 / 2004 o místním poplatku za užíání eřejného prostranstí Zastupitelsto obce Tuchoměřice schálilo dne 8.12.2004 podle ustanoení 14 zákona č.565/1990 Sb., o místních

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Obec: Pačejov. Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. 24.05.2014 4 4 100,00 659 98 14,87 98 98

Obec: Pačejov. Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. 24.05.2014 4 4 100,00 659 98 14,87 98 98 Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. 24.05.2014 Obec: Pačejov Okrsky celkem zpr. v % 4 4 100,00 659 98 14,87 98 98 1 SNK Evropští demokraté 1 1,02 X 5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Více

Okrsky. Vol. účast v % % plat. hlasů. Odevzd. obálky. Vydané obálky. Platné hlasy. Voliči v sezn. celk. zpr. v %

Okrsky. Vol. účast v % % plat. hlasů. Odevzd. obálky. Vydané obálky. Platné hlasy. Voliči v sezn. celk. zpr. v % celkem Okrsky celk. zpr. v v 4 4 100.00 3 628 2 178 60.03 2 177 2 173 99.82 1 Strana zdravého rozumu 6 0.27 3 Balbínova poetická strana 3 0.13 4 Liberální reformní strana 1 0.04 5 Právo a Spravedlnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

Pořádá: Generální partner:

Pořádá: Generální partner: Týnecké Napoleonské slanosti 11.-13.ketna Pořádá: Generální partner: Akci pořádá Císařská Slakoská Garda La Garde Impériale d'austerlitz (G.I.A.) o.s. a obec Velký Týnec e spolupráci se Středoeropskou

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014 Zápis z eřejného zasedání zastupitelsta obce Terešo konaného dne 1.9.2014 Začátek : 19,00 hodin Přítomno : iz. prezenční listina příloze Omluen: Program: 1. Úod, schálení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

PRŮBĚHU TRHŮ BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA VYHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ Z RADNIČNÍ VĚŽE FLAŠINETÁŘ

PRŮBĚHU TRHŮ BUDE ZPŘÍSTUPNĚNA VYHLÍDKA NA NÁMĚSTÍ Z RADNIČNÍ VĚŽE FLAŠINETÁŘ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNÍCH STÁNKŮ od 11:00 do 20:00 hod. (do 21:00 hod. šenk u kluziště) OTEVÍRACÍ DOBA LEDOVÉ PLOCHY (KLUZIŠTĚ) od 9:30 do 14:00 hod. - pro školy ve všední dny od 14:00 do 21:00 hod. -

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

Přehled mateřských škol. zřizovaných statutárním městem Liberec

Přehled mateřských škol. zřizovaných statutárním městem Liberec Přehled mateřských škol zřizoaných statutárním městem Liberec únor 2014 PŘÍLOHA libereckého zpraodaje 1 Mateřské školy Liberci Péče o děti je na prním místě a kalita poskytoaného předškolního zděláání

Více

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení žadatele při podání Žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozoje enkoa ČR - prohlašuji, že šechny informace uedené Žádosti o dotaci jsou pradié - prohlašuji, že mám k datu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v ..7 Znaménka Předpoklad: 4 Opakoání: Veličin s elikostí a směrem = ektoroé eličin. Vektor je určen také sým koncoým bodem (pokud začíná počátku) polohu bodu můžeme určit pomocí ektoru, který začíná počátku

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí

1. Identifikační číslo. 2. Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Pravidla pro pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí 4. Základní informace Pořadatel kulturní, sportovní nebo společenské

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Škola v přírodě s lyžováním

Škola v přírodě s lyžováním Škola v přírodě s lyžováním termín: 29.2.-4.3.2016 odjezd: 29.2.2016 cca 7:30 parkoviště u restaurace Japeka v Hradištku návrat: 4.3.2016 cca 16:30 tamtéž cena: 3.800,- Kč (obsahuje ubytování s plnou penzí

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy

Smlouva o dílo. Článek 1 Předmět smlouvy RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ Rada pro rozhlasoé a teleizní ysílání Skřetoa t\i\j 6,120 00 Praha 2 Tel.: 4 i 20 274 813 830 / Fax: 420 27/4 810 885 www.rrt.cz Smloua o dílo uzařená níže uedeného

Více

NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO

NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO Porchoá úpraa NOVÝ WEB POVRCHOVAUPRAVA.CZ NOVÉ STRÁNKY NOVÁ KONCEPCE NOVÉ MOŽNOSTI ÚVODNÍ SLOVO V jarních měsících letošního roku jsem se rozhodoal, jak dál se stránkami POVRCHOVÁ ÚPRAVA. Prní možnost

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

ZÁPIS č. 30. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin v penzionu.stará Vápenka" na Javorné

ZÁPIS č. 30. ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov, konaného dne od hodin v penzionu.stará Vápenka na Javorné I ZÁPIS č. 30 ze zasedání zastupitelsta městyse Čachro, konaného dne 28.11.2013 od 19.00 hodin penzionu.stará Vápenka" na Jaorné Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů ZM Zapisoatelka: Anna Vítocoá Oěřoatelé

Více

Na obrázku je nakreslený vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Na obrázku je nakreslený vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v ..6 Znaménka Předpoklad: 3, 5 Opakoání: Veličin s elikostí a směrem = ektoroé eličin Vektor je určen také sým koncoým bodem (pokud začíná počátku) polohu bodu můžeme určit pomocí ektoru, který začíná počátku

Více

Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích Město TRHOVÉ SVINY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016, o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích Zastupitelstvo města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 18. 4. 2016 usneslo vydat na základě

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

Svoboda forum. Vážení spoluobčané,

Svoboda forum. Vážení spoluobčané, Soboda forum NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU XXI. ročník, číslo 724- březen 2010 Vydaatel: Město Soboda nad Úpou, nám. Sornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866 Redakční rada: Ing. Milan Oraec,

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

BAREVNÝ SPORTOVNÍ TÝDEN

BAREVNÝ SPORTOVNÍ TÝDEN NESTŮJ! POJĎ SE PŘIDAT, MÁŠ PRÁVO MÍT KAMARÁDY! Základní školy v Děčíně: ZŠ Školní, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a ZŠ Vojanova spolu s Domem dětí a mládeže Teplická, Děčín IV Okresní radou AŠSK Děčín, BK Děčín

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ XI/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

O skvělou vánoční atmosféru se v Centru setkávání postaraly hlavně děti

O skvělou vánoční atmosféru se v Centru setkávání postaraly hlavně děti strana 5 Poustevník 1/2013 O skvělou vánoční atmosféru se v Centru setkávání postaraly hlavně děti Vánoční koncerty, divadelní představení i výstava vánočních výrobků. To všechno mohli prožít návštěvníci

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA Projekt NEHODA NENÍ Hlavní cíl projektu Ve spolupráci několika subjektů vzdělávat a předávat informace (prožitkovou a jinou formou) o prevenci úrazů u dětí v různých rolích (např. chodce, cyklisty, cestujícího,

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností 1. KANCELÁŘE s četností úklidu 5x týdně Denní práce : 2. KANCELÁŘE s četností úklidu

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

Zprávičky ze školní družiny

Zprávičky ze školní družiny 7.A POCHOĎÁK Pavel Mikliš Byl to krásný slunečný den (byla celkem zima :D ) všichni jsme spali a najednou jsme si uvědomili! My jdeme dneska na pochoďák!!! Některým se nechtělo, tak zůstali doma. Ale my

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Č Česká str.sociálně demokrat ,79 A ANO ,02 K Komunistická str.čech a Moravy ,45 S STAROSTOVÉ a nezávislí ,06

Č Česká str.sociálně demokrat ,79 A ANO ,02 K Komunistická str.čech a Moravy ,45 S STAROSTOVÉ a nezávislí ,06 Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje v Rýmařově Rýmařov - celkové výsledky Ve volebním obvodu bylo zapsáno celkem 7 010 oprávněných voličů, z nich svého práva využilo celkem

Více

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE. Text: VLAĎKA HRADSKÁ FOTOSOUTĚŽ. Chaos na silnici do Vimperka 2. místo

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE. Text: VLAĎKA HRADSKÁ FOTOSOUTĚŽ. Chaos na silnici do Vimperka 2. místo VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE Text: VLAĎKA HRADSKÁ Chaos na silnici do Vimperka 2. místo v I. kategorii. Foto: Jiří Ševčík Voňavý les u Stožce 3. místo v I. kategorii. Foto: Aleš Ondráček Zima 2002 vítězný snímek

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ N VĚTRNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZÁKLDNÍ PŘEDPOKLDY Konstrukce douplášťoých ětraných střech i fasád ke sé spráné funkci yžadují tralé ětrání, ale případě, že proedeme, zjistíme, že ne

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009

Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009 Podklady pro tiskovou konferenci 19. listopadu 2009 Po třech kvartálech s přebytkem Rada města vzala na vědomí zprávu finančního odboru o rozboru hospodaření ve třetím čtvrtletí roku 2009. Rozpočet města

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s.

Pianový zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. 43585/201 6-MZE 000251703175 PČ: P26286/2016-CMZE ^lf CUlfYlTV Zaeid.: 27.07.2016 10:03 Počet listů Pianoý zapsaného spolku VOC MODRÉ HORY z.s. Přílohy: W7 Článek I - Základní ustanoení Tyto stanoy jsou

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

I tak vypadá zima na horách Zprávy z mikroregionu

I tak vypadá zima na horách Zprávy z mikroregionu PODJEŠTĚDSKÝ MĚSÍČNÍK SDRUŽENÍ OBCÍ PODJEŠTĚDÍ ekarolinka Ročník VIII Číslo 1 4 Leden Duben 2012 I tak ypadá zima na horách Zpráy z mikroregionu Protože lastně nedošlo k žádné dohodě, jak naši Karolinku

Více