Zdravotní středisko. Zájem nýrské veřejnosti vzbudila demolice objektu Staré Okuly v ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotní středisko. Zájem nýrské veřejnosti vzbudila demolice objektu Staré Okuly v ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky."

Transkript

1 LISTOPAD nezáislý měsíčník č. 10, ročník XXXV cena 6 Kč Zdraotní středisko Zájem nýrské eřejnosti zbudila demolice objektu Staré Okuly ulici Petra Bezruče. Z této akce přinášíme některé snímky. Na zniklém prostranstí začala firma Lesní staby, a.s., Nýrsko s ýstabou noého zdraotního střediska. Staba by měla být dokončena kětnu 2010 s celkoým nákladem , 6 mil. Kč. Na tuto akci získalo město dotaci e ýši 92,5. Na následujících snímcích idíte situaci umístění budo a pohled na zdraotní středisko z ulice Petra Bezruče. Realizaci ýstaby bytoého domu nabídne město soukromému inestoroi, který hotoé byty prodá zájemcům o bydlení. K tomuto kroku město přistoupilo z důodu nereálnosti získání finanční dotace roce 2008 a 2009, která by z části pokryla náklady na ýstabu.

2 Další informace z radnice Městský úřad Nýrsko, Náměstí 122, Nýrsko; tel.: , fax: , úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 17:00 hod., úterý 8:00 15:00 hod., čtrtek 12:00 15:00 hod., pátek 8:00 14:30 hod. Hadraská čtrť Zahájeny byly i práce na komunikacích Hadraské čtrti. Do čerence 2009 zniknou noé komunikace následujících ulicích: Erbenoa, Raisoa, Riegroa, Dobroského, Vrchlického, Kaplířoa a Luční. Za cenu 18,499 mil. Kč zde zniknou noé komunikace kategorii obytná zóna, což znamená prolínání chodců a motoristů bez ýškoého rozlišení chodníků. Bude zde dostatek parkoacích míst, motoristé mohou touto zónou projíždět maximální rychlostí 20 km/hod. Součástí rekonstrukce je ybudoání noého eřejného osětlení a bezdrátoého městského rozhlasu, dále pak uložení telefonních kabelů pod komunikace. Díky tomu zmizí z této lokality nezhledné sloupy. Celá akce je financoána z rozpočtu města, z ětší části na základě poskytnutého úěru.

3 Z činnosti městské policie Posilněn alkoholem jel protisměru Čtyřiašedesátiletý místní cyklista byl strážníky kontroloán poté, co na sebe upozornil jízdou protisměru ulici Prap.Veitla. Tento přestupek ětšinou strážníci řeší domluou. Cyklista ale jeil známky opilosti, což potrdila dechoá zkouška. Po naměření hodnoty 1,77 promile alkoholu dechu nemohlo následoat nic jiného, než předání případu policii ČR. Pio jim zhořklo ústech V podečer 11. září strážníci překapili trojici místních mužů popíjejících pio na laičce ulici Prap.Veitla místě, kde konzumaci alkoholických nápojů na eřejnosti zakazuje městská yhláška. Protože se z jejich strany jednalo o opakoaný prohřešek, následoalo udělení dou blokoých pokut. Třetí z mužů s přestupkem nesouhlasil. Jeho proinění bude proto řešit přestupkoá komise. Poskytli prní pomoc Dě hodiny po půlnoci 14. září přišel na čerpací stanici OMW Nýrsku čtyřicetiletý muž s rozbitou hlaou a pohmožděným hrudníkem. Po krátké chíli začal ztrácet ědomí a kolaboat. Přítomnou hlídkou městské policie byla zraněnému poskytnuta nezbytná prní pomoc a byl následně předán přiolané rychlé zdraotnické službě. Muž byl podnapilém stau a poranění si zřejmě přiodil pádem do silničního příkopu. Uězněn kontejneru Zařeného kontejneru na plastoý odpad našli strážníci šestnáctiletého místního chlapce. Do kontejneru ho údajně zařeli neznámí mladíci. Samozaírací zámek se asi třicet minut bránil, než se jej podařilo strážníkům oteřít. Chlapec byl lehce podchlazený, ale naštěstí neměl žádné poranění. Vzorní mladistí Ve ečerních hodinách 26. září proedla městská policie kontrolu místních proozoen zaměřenou na podáání alkoholických nápojů mládeži. Určitým příjemným překapením pro strážníky bylo, že při této akci nezaznamenali žádné porušení zákona. Protože se šak jedná o ýsledek zcela ojedinělý, bude městská policie těchto kontrolách pokračoat. Jehličnan místo polštáře V kětináči na náměstí si ustlal 2. října po dacáté hodině místní osmnáctiletý mladík. Sým arogantním choáním si ysloužil oznámení přestupku spránímu orgánu. Pochroumaný okrasný jehličnan se naštěstí podaří zachránit. Milan Kolář, elitel MěP Jak ZŠ Nýrsko, Školní ulice yhlásila boj šířící se žloutence I naši školu zasáhly informace o šíření iroé hepatitidy A, a přestože se regionu Nýrska tato infekce neyskytla, rozhodlo edení školy o primárních preentiních opatřeních, která se nejdříe dotkla proozních zaměstnanců a zaměstnanců školní jídelny. Jedná se o použíání desinfekčních čistících prostředků zaměřených na tuto oblast infekce, dále o doporučené očkoání, které hradí zaměstnaatel, a opatření realizoaná při úklidoých pracích, např. desinfekce klik deří. Těmto opatřením elmi pomohlo i to, že je škola již několik let ybaena hygienickými potřebami pro jedno použití (tekutá mýdla s dákoačem, papíroé ručníky) a možností yužít teplou odu na WC. Zaměstnankyně školní jídelny byly poučeny o zýšeném hygienickém režimu při přípraě a ýdeji jídel. Samozřejmostí bylo i poučení žáků o důsledném dodržoání základních hygienických praidel, která proedli jednotlií třídní učitelé, a zýšená kontrola hygieny před jídlem a po použití WC. Nejzajímaější aktiitou se této oblasti jistě stalo dramatické ystoupení žákyň IX. A (A. Koreňoá, K. Koreňoá, O. Noá, N. Trešoá), které se znily projektu Střední zdraotnické školy Klatoech zaměřeného na preenci nákazy hepatitidou A. Součástí projektu byla náštěa SZŠ, kde byly díky proškoleny o dané problematice a připraily a nacičily pod edením studentek 3. ročníku a yučující odborných zdraotnických předmětů scénku Vyhrajeme nad babicí Žloutenicí, kterou následně sehrály šem žákům 1. stupně. Scénku zábaně, tipně, ale elmi poučně doplňoaly nejdůležitější informace o možnostech šíření a předeším o preenci a dodržoání hygienických zásad. Všechna tato opatření mají preentiní charakter, protože do dnešního dne škola neeiduje žádný případ tohoto onemocnění. Mgr. Alena Linhartoá

4 Dům dětí a mládeže Nýrsku A známe to šichni. My, co jsme měli nebo máme doma malé děti. Až opadají kaštany. Až přijede pouť. Protože už k obojímu Nýrsku došlo, teď budeme psát dopis Ježíškoi. Předánoční čas se totiž míloými kroky přiblížil a pro dům dětí to znamená, že sým příznicům připraí tradiční i noé akce. Chci čtenáře pozat na : Kurz pečení ánočních perníčků pečení a zdobení proběhne DDM už od začátku listopadu. Kurz pečení ánočního pečia společně budeme péci už po deáté! Na oba kurzy se mohou děti hlásit DDM. Odpoledne Čekárně saoání, drátkoání, ýroba hliněných korálků a jiné techniky, které mohou děti použít při ýrobě dárků pro sé nejbližší. Mikulášská merenda Kulturním domě diskotéka a odpoledne plné her Kulturním domě. Přijměte pozání pedagogických praconíků DDM a prožijte s námi předánoční čas. Palína Karloská Poděkoání Děkujeme p. Z. Pressloi za realizaci ýstay Hrad očima nejmenších. Výtarné a praconí aktiity našich dětí prezentoal na hradě Šiho, Lesním diadle a ýstaních prostorách MěK Nýrsku. Přispěl tak k propagaci MŠ ul. Práce u široké eřejnosti. A.Bradoá, MŠ ul. Práce Nýrsko ZAPOMENUTÉ KULTOVNÍ MÍSTO Šumaa byla uzařena do sebe, stejně jako já. Kráčela jsem po kamenitém náspu ostrohu, praděpodobně umělé mohyly, majíc za zády kapli, lidoě zanou Medědí, zasěcenou Satému Bernardoi. A ačkoli se blížil Lugnasad, sátek slunečního boha, tenhle lesní kout, seřený jako pěst, s podině yhlížejícími stromy, působil nepochopitelně chladně. Na dosah komplexu obroitých menhirů mi najednou prolétlo hlaou, že jsem práě stoupila do sěta neznámých sil těchto kamenů a mrtých. Zaujalo Vás těchto několik řádků? Můžete se tedy těšit spolu s námi na příští číslo Nýrských noin, e kterém nebude jen tato ochutnáka, ale celý článek od paní Soni Křečanoé.

5 Z torby našich čtenářů NÝRSKO TY MOJE LÁSKO ODĚNÁ V BAREVNÝ ŠAT I V TOM SMUTNÉM ČASE TI TO SLUŠÍ PO NÁBŘEŽÍ JÁ PROŠEL BYCH SE RÁD A DOLE POD JEZEM SI POSLECHNOUT ÚHLAVU JAK TESKNĚ HUČÍ NESE SI SEBOU LISTÍ KRÁSNÝCH STROMŮ A PLÁČE SPOLU S NIMI ŽE UŽ NIKDY NEVRÁTÍ SE DOMŮ CHTĚLI BY ZŮSTAT NAVĚKY TAM MEZI SVÝMI... Přijměte prosím tuto básničku jako yznání Vašemu městu a šem lidičkám, kteří něm žijí. Přirostlo mi Vaše město k srdci a ždy s obroskou dákou nostalgie zpomínám na léto, kdy jsem byl tam u Vás. Pozdrauji ten krásný kout naší země a šechny dobré lidí něm, klaním se Šumaě a ěřte, že naěky budete mou inspirací... S pozdraem Papež Karel, Ostraa. Dojkoej kluk Jiří Noák-student čtrtého ročníku informatiky. Moraák jak poleno. Má rád dobré íno, ženský a cestoání. Cestoání bez ženskejch, ale s ínem. Dojkoá soustaa - matematický systém, který použíá dou čísel 0 a 1. Populárně řečeno ano, ne, platí, neplatí. V hotelu jsme měli pokoje edle sebe, tudíž i balkony. Hoořili jsme spolu ětšinou ne přes rampu, ale přes zábradlí. Postupně jsem se dozěděl, že prochodil celé Burgundsko a podstatě pěšky, nebo stopem, se doprail do Paříže. Víš, co mě Jiří zarazilo, když jsem tě popré iděl. Malej batoh. Jak si s ním moh prochodit takoej flák sěta? Určitě íte, pane Bunda, co je dojkoá soustaa. Dneska řídí celej náš žiot. Naše bytí nebo nebytí se odehráá číslech 0 nebo 1, platí, neplatí. Vždycky máte dě možnosti. Umíte, neumíte, máte, nemáte, platí, neplatí, drží, nedrží. Jakoukoli třetí možnost si jen namlouáte. Neexistuje. Celej áš žiot má dě možnosti. Jste žiej, nejste žiej. Něco na tom je. Ne něco, ale šechno. Jenom jsem dojkoej systém doed do konce. Na cestu mám doje ponožky, slipy, trika, šortky, souprau kalhoty bunda, boty a jeden baťoh. Toť še. Hele, Jiří, ty kecáš! To nemůže stačit Může, akorát musíte často prát. Jirka přišel ečer na hotel, sundal boty a ostatním si lez pod sprchu, namydlil se a osprchoal. Oblečení yždímal a hodil na balkoně přes zábradlí.oblékl noé suché. Oládal pro mne nepochopitelnou ěc. Při sprchoání kouřil. Když přišel na sůj pokoj akorát típnul ajgla. Někdy dělám taky elký prádlo. To probíhá jak? Dycinky přírodě. Potřebuju akorát potok a hezký počasí. Vyndám šechno z batohu, dám do ody, zatížím kamenem a nechám dě hodinu matičku přírodu pracoat. Vyždímám, hodím na ěte a za hodinu je sucho. Mezi tím se opaluju. Když něco doslouží, koupím noý, ale akorát jeden kus. Ani můj, ani Jirků pokoj neměl sprchu. Byla na chodbě o patro níž. Jiří systém ylepšil. Šampon si strčil ráno do batohu a když se ečer racel, zarazil hned e sprše. Umyl se, počkal až trochu okape a s mokrým prádlem pod paží přeběhl o patro ýš.vše fungoalo až do dne, kdy si spletl deře. Dě starší Angličanky, které se nezamkly, zažily šok, když jim do pokoje pochodoal nahej mokrej chlap, s cigárem hubě, batohem na zádech a s mokrým oblečením pod paží. Dámy zaly celou ěc s ostroním humorem. Pak se mne dycky ptaly, kdy zase přijde Jyry. Přiznám se, že jsem dlouho neměl odahu systém yzkoušet. Až letos. Vzal jsem si ale ždy čtyři kusy, pro jistotu. Fungoalo to. Když jsem přijel domů a ysypal bágl, žena se na jeho obsah dlouho díala. V čems tam chodil. Všechno je čistý. Geniální myšlenky se těžko sdělují. Je-li sdělení směroáno učitelce matematiky důchodu, musíte sloa ážit na lékarenských ážkách. Bundoá poslouchala pozorně. Když jsem skončil, tiše zdychla: Ježíšmarjá, Bundo, ty seš ale prase. Všechno letělo do pračky. Mgr.Vojtěch Bunda

6 Galaečer bojoníků Nýrsko Dne se konal nýrském Kulturním domě galaečer bojoníků, při kterém diáci mohli shlédnout pestrý program zápasů boxu, fullcontactu a podle praidel K1. Sál rozehřál již prní mimořádně bojoný zápas juniorů -35 kg light, e kterém se radoal z ítězstí Luboš Vanka z CHB gym Klatoy, poraženým byl Radek Štádler z Naramy Plzeň. Následoal exhibiční boj -57 kg Thaiboxu mezi Alenou Holou (Shaolin Tigers Domažlice) a Jiřím Georgem Štádlerem (Narama Plzeň). Oba mimořádně zkušení bojoníci, oěnčení mezinárodními úspěchy ukázali zápase široký rejstřík technik a mnohé ze zněných by jistě elmi zajímalo, jak by zápas dopadl, kdyby nebyl jen exhibicí Další již ostrý fight sedli boxu -91 kg Michal Lukáč (Spartak Žebrák) s Lukášem Wackerem (TJ Staňko). Michal Lukáč byl e ýměnách trdší a přesnější a zaslouženě se radoal z ítězstí na body. Další duel -81 kg se edl dle praidel K1 a utkali se něm Milan Belmondo Hrubý (Spartak Žebrák) s Martinem Zemanem (TJ Staňko). Milan Hrubý, který před týdnem na galaečeru Českých Budějoicích porazil úřadujícího mistra sěta ISKA Io Zedníčka, neponechal nic náhodě a od druhého kola dostáal sého soupeře pod elký tlak, který yrcholil ítězstím RSC třetím kole. V následujícím zápase dle K1 praidel -75 kg nastoupil Václa Kalčík (Narama Plzeň) proti Václau Ortinskému (TJ Staňko). Po yronaném zápase zítězil 2:1 na body plzeňský bojoník. Další duel byl klasickém boxu -60 kg a střetli se něm Ladisla Hais (Shaolin Tigers Domažlice) a Daid Haas (CHB gym Klatoy). Opět yronaný a dramatický duel, kde si ítězstí připsal Ladisla Hais. Další ítězstí boxerském zápase -66 kg získal Patrik Jináček (Box Třeboň), který porazil po hezkém technickém boji 2:1 nbd. Pala Minaříka (Shaolin Tigers Domažlice). Další zápas -71 kg byl e fullcontactu a Jan Krajíček (Spartak Žebrák) něm zítězil RSC e druhém kole, když jeho soupeř Zdeněk Hynčík nebyl schopen pro tržnou ránu na obočí pokračoat zápase. Následující zápas -67 kg také zedal sál ze sedadel, neboť Václa Pytel (CHB gym Klatoy) a Josef Koutecký přededli opradu elice dramatický fullcontact, kdy padaly pěkné ýměny a zápas edený e elkém tempu museli rozhodoat až bodoí rozhodčí. Ti přisoudili ítězstí poměru 3:0 Václau Pytloi a hala burácela nadšením Záěrečným duelem byl boxerský souboj -81 kg mezi dojnásobným sětoým šampiónem e fullcontactu Josefem Joe Křikou (Shaolin Tigers Domažlice) a Jiřím Richterem (BC Plzeň). Zápas byl oboustranně eden elmi dobře takticky, s přibýajícími koly se začal prosazoat zkušený Josef Křika, nicméně plzeňský boxer Richter nepouštěl domažlického borce do ětšího tlaku a pozorně z obrany kontroal. Zápas opět rozhodoali až bodoí rozhodčí a ítězstí poměru 2:1 nbd. přisoudili Josefu Joe Křikoi. Večer se poedl a zejména zařazení rozdílných plnokontaktních disciplín způsobilo, že diáci se rozhodně nenudili a naopak ytořili borcům hezkou sportoní atmosféru. Ti se jim odděčili dramatickými a trdými duely, kde bylo idět še, co jednotlié styly nabízejí. S Nýrskem je nutné do budoucna na mapě českých ringoých sportů rozhodně počítat! Jan Landa Organizátorka tohoto ečera Alena Holá z oddíl JUN-FAN karate by ráda poděkoala za podporu šem hlaním sponzorům (město Nýrsko, Milano, Lesní staby, malířstí Bulín a autodopraě Špaček) a diákům za skělou atmosféru. Na fotografii z galaačeru je místní sportoec Daid Haas - CHB GYM Klatoy (leo) s Ladislaem Haisem z Shaolin tigers Domažlice. Výsledky jsou k dispozici na diskuze. Městská knihona Nýrsko telefon: Městská knihona Nýrsko pořádá V sále městské knihony od Toulky Rumunskem: cestopisná beseda Ing. Josefa Rouska od Tořiá dílna Smaltoý šperk pod edením Jarmily Jaorské od Adentní čtení od hod - Den pro dětskou knihu.

7 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU: Program: Vystoupení kroužku Roztleskáaček DDM Nýrsko Veselé pískání - ystoupení dětí z kroužku Píšťalka DDM Nýrsko. Ukázka deskoých her pod edením manželů Čermákoých. Táto, mámo, naučím tě s internetem - 1/2 hodiny internetu zdarma pro děti a jejich rodiče. Přihlašoání čtenářů do 15 let na půl roku zdarma. Výtarná dílnička s Jitkou Ďurišoou - ubrouskoá technika a další. Kizy a soutěže. Čteme a malujeme. Sobotní půjčoání. Prodej noých dětských knih. V sále kulturního domu od Vlasta kopla Vlastu aneb Díčí álka Čechách- hrají dešeničtí ochotníci. Všechny Vás srdečně zeme! Vstupné dobroolné! Ostatní akce Kulturním domě Nýrsko od KEČUP - rockoá zábaa od Mikulášská merenda odpoledne plné soutěží a zábay, pořádá DDM Nýrsko od Taneční kurz 2.lekce od Taneční kurz 3.lekce od Taneční kurz 4.lekce od Taneční kurz 5.lekce od Taneční kurz 6.lekce od Záěrečný ěneček Městská knihona Nýrsko připrauje od sále Kulturního domu SPLNĚNÁ PŘÁNÍ JITKY ZELENKOVÉ : Vánoční koncert, kde zazní nejhezčí ánoční koledy a nejznámější písně z jejího repertoáru. V rámci koncertu ystoupí s krátkým pásmem i místní dětský sbor pod edením Lenky Kolářoé a společně si s paní Zelenkoou zazpíají. Předprodej stupenek Informačním centru města Nýrska od Informační centrum města Nýrska telefon: , Po Pá poskytuje a nabízí: informace týkající se turistiky, cykloturistiky, ubytoání, kulturních pořadů, autobusoých i lakoých spojů, programy kina e Kdyni i Klatoech atd. Nabízíme prodej různých turistických map, průodců, pohlednic, letecké snímky Nýrska. V případě zájmu umístíme na weboé stránky města sportoní, kulturní akce pořádané místními zájmoými organizacemi a poskytneme jejich zeřejnění Informačních centrech ( Železné Rudě, Horažďoicích, Klatoech...) Kdo má zájem, může si u nás ystait propagační materiál - zdarma. Uítali bychom zejména nabídky z oblasti ubytoání a straoání. Nabídka : Velká cestoní kniha - VELKÁ SLEVA AŽ O 27. Kniha obsahuje podrobné mapky turistických okruhů a nejrůznějších zajímaostí z celých Čech, Moray a Slezska. Součástí 2. ydání je soubor olných stupenek a poukázky na sleu celkoé hodnotě Kč. Platnost poukázek na sleu a aktuálnost nabízených tras je až do Klatosko - turistický průodce s olnými stupenkami cena: 149,- Kč (stupenky lze uplatnit do konce r. 2009). Šumaa bez hranice - českém (199,- Kč) i německém (349,- Kč) jazyce. knihy: Baor rohu aneb kronika hradu Pajrek, Šumaa - Rozketlá (očima fotografa Jana Kaaleho ), Nýrsko e století proměn (ydalo: Občanské sdružení Vlastiědné muzeum Nýrsku), Nýrsko toulky minulostí města Martin Kříž, Velký atlas rybářských reírů ČR. V prodeji dřeěná turistická známka města Nýrska No. 886, štítek na hůl s motiem hradu Pajrek, suenýr z Nýrska podobě keramické píšťalky.

8 Nýrské noiny nezáislý měsíčník Řídí redakční rada. Redakce: Jitka Vlkoá., kontakt na telefonu , kontaktní Inzeráty příjímá Ladisla Janoušek Městský úřad, Náměstí 122, Nýrsko, kontakt Pooleno pod č.j.nžo 238/96/253/1. Redakční uzáěrka ždy do 25-tého každého měsíce. Neyžádané rukopisy se neracejí. Za půodnost a obsahoou spránost jednotliých příspěků ručí autor, za obsahoou stránku inzerátů zadaatel. Podepsané články i zkratkou nemusejí yjadřoat shodné názory s názory redakce.

9 Okrsky celkem zpr. Volby do zastupitelste krajů konané dne Výsledky hlasoání za území města Nýrska Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.1 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.2 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana)

10 Výsledky hlasoání za olební okrsek č.3 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.4 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.5 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana) Výsledky hlasoání za olební okrsek č.6 Odezdané číslo náze celkem 1 Komunistická str.čech a Moray Zelení zelených Děln.str.-NE americkému radaru NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ Česká str.národ.socialistická Str.pro oteřenou společnost zdraého rozumu Sdruž.pro rep.-republ.str.čsl Koalice pro Plzeňský kraj SDŽ- důstojného žiota Balbínoa poetická strana Spojení demokraté-sdruž.nezá Volte Pr.Blok-www.cibulka.net Občanská demokratická strana Česká str.sociálně demokrat Koruna Česká (monarch.strana)

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název:

Zúčastním se roznášení betlémského světýlka. prospěšné činnosti (brigády...) 4. Název: v. 5. Název: v. Název: Název: MOUDROST moje znalosti = edoucí jo = jiná osoba r = rádce k = kamarád 1. Charitatiní činnost S oddílem/družinou se zúčastním charitatiního projektu Zúčastním se roznášení betlémského sětýlka. 2. Jiná charitatiní

Více

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání

Příloha 01. Deskriptory kvalifikačních úrovní Národní soustavy povolání Příloha 01 Deskriptory kalifikačních úroní Národní soustay poolání Znalosti teoretické a faktické (aplikoatelné e ýkonu ) Doednosti kognitiní - použíání logického, intuitiního a tůrčího myšlení a doednosti

Více

Obec: Pačejov. Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. 24.05.2014 4 4 100,00 659 98 14,87 98 98

Obec: Pačejov. Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. 24.05.2014 4 4 100,00 659 98 14,87 98 98 Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. 24.05.2014 Obec: Pačejov Okrsky celkem zpr. v % 4 4 100,00 659 98 14,87 98 98 1 SNK Evropští demokraté 1 1,02 X 5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

Více

Pořádá: Generální partner:

Pořádá: Generální partner: Týnecké Napoleonské slanosti 11.-13.ketna Pořádá: Generální partner: Akci pořádá Císařská Slakoská Garda La Garde Impériale d'austerlitz (G.I.A.) o.s. a obec Velký Týnec e spolupráci se Středoeropskou

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy

Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa školy Výroční zpráa o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešo za školní rok 2012/2013 Č.j.: S11/13 1. Základní údaje o škole 1.1 škola náze školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešo adresa školy

Více

Přehled mateřských škol. zřizovaných statutárním městem Liberec

Přehled mateřských škol. zřizovaných statutárním městem Liberec Přehled mateřských škol zřizoaných statutárním městem Liberec únor 2014 PŘÍLOHA libereckého zpraodaje 1 Mateřské školy Liberci Péče o děti je na prním místě a kalita poskytoaného předškolního zděláání

Více

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění í 35.RV1SNÍ < ^ CO FrsT*36 5G*VôOocô Smloua č. T-340-00/15 c. PRÍKAZNÍ SMLOUVA uzařená souladu s ustanoením 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění Smluní strany Příkazce: Zapsaná

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 1.9.2014 Zápis z eřejného zasedání zastupitelsta obce Terešo konaného dne 1.9.2014 Začátek : 19,00 hodin Přítomno : iz. prezenční listina příloze Omluen: Program: 1. Úod, schálení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

Logo 100%, ochranná zóna loga

Logo 100%, ochranná zóna loga Logo 100%, ochranná zóna loga x Logo 100%, ochranná zóna loga x Kafka školu nejpre Masné naštěoal ulici 12 (1889 1893), Německou poté chlapeckou Německé obecnou gymnázium paláci Golz-Kinských na Staroměstském

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 2. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá ČERVENEC 27.7.-31.7. Večerníčky v parku divadlo a čtení Park nebo podkroví

Více

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE

MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE MARKETING A KOMUNIKACE V LESNÍ PEDAGOGICE Seminář: Jak na handicapy lesního pedagoga Kouty n. D.,12.-13. 11. Ing. Jan Řezáč Záměr semináře Vytořit platformu, která finančně, organizačně a metodicky zajistí

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v

Na obrázku je nakreslen vlak, který se pohybuje po přímé trati, nakresli k němu vhodnou souřadnou soustavu. v ..7 Znaménka Předpoklad: 4 Opakoání: Veličin s elikostí a směrem = ektoroé eličin. Vektor je určen také sým koncoým bodem (pokud začíná počátku) polohu bodu můžeme určit pomocí ektoru, který začíná počátku

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE

AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Číslo ydání: 02/2014 Elektronický zpraodaj projektu Prolomit zeď Unitř tohoto ydání: AKTIVITY PROJEKTU V KOSTCE Aktiity projektu kostce 1 Prorodinná politika města Třebíče 1-2 Podnik podporující rodinu

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Svoboda forum. Vážení spoluobčané,

Svoboda forum. Vážení spoluobčané, Soboda forum NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU XXI. ročník, číslo 724- březen 2010 Vydaatel: Město Soboda nad Úpou, nám. Sornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866 Redakční rada: Ing. Milan Oraec,

Více

Škola v přírodě s lyžováním

Škola v přírodě s lyžováním Škola v přírodě s lyžováním termín: 29.2.-4.3.2016 odjezd: 29.2.2016 cca 7:30 parkoviště u restaurace Japeka v Hradištku návrat: 4.3.2016 cca 16:30 tamtéž cena: 3.800,- Kč (obsahuje ubytování s plnou penzí

Více

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA NA ÚROVNI A1 PODLE SERR PRO TRVALÝ POBYT V ČR (MODELOVÁ VERZE) 1 ČÁST I: Čtení s porozuměním Úloha 1: Čtěte a pracujte s texty. Řešte úlohy 1-7. Je to pravda (ano), nebo není to

Více

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU

OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU XVI. konference absolentů studia technického znalectí s mezinárodní účastí 26. - 27. 1. 2007 Brně OVĚŘOVÁNÍ DÉLKY KOTEVNÍCH ŠROUBŮ V MASIVNÍCH KONSTRUKCÍCH ULTRAZVUKOVOU METODOU Leonard Hobst 1, Lubomír

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

2011 Město Horní Slako (dále jen Město") obdrželo dne 20.12.2011 od pana L. J. (dále jen..žadatel") žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o sobodném přístupu k informacím. Žadatel požadoal po

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013

Vrchotojanovický měsíčník 03/2013 Vrchotojanoický měsíčník 03/2013 Výchoa dětí je činnost, při níž musíme obětoat čas, abychom ho získali. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse uplynulém období mimo jiné: byla informoána

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme ám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim penězům může časopis dtest hradit ysoké náklady na testoání ýrobků a poskytoat protřídní služby spotřebitelům. Šířením elektronické

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností

Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu. Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností Příloha č. 2 popis a harmonogram úklidu Popis prováděných prací- dle přílohy č. 1 prostory a výměra pro úklid s četností 1. KANCELÁŘE s četností úklidu 5x týdně Denní práce : 2. KANCELÁŘE s četností úklidu

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ XI/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA

Projekt NEHODA NENÍ NÁHODA Projekt NEHODA NENÍ Hlavní cíl projektu Ve spolupráci několika subjektů vzdělávat a předávat informace (prožitkovou a jinou formou) o prevenci úrazů u dětí v různých rolích (např. chodce, cyklisty, cestujícího,

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010

Zasláno E - mailem. V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Zasláno E - mailem r předseda Ústaního soudu České republiky Joštoa 8 660 83 Brno V Roudnici nad Labem 20. února 2010 Věc: Stížnost proti Ústaního soudu České republiky, který podle J 163a zák. 140/1931

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

BAREVNÝ SPORTOVNÍ TÝDEN

BAREVNÝ SPORTOVNÍ TÝDEN NESTŮJ! POJĎ SE PŘIDAT, MÁŠ PRÁVO MÍT KAMARÁDY! Základní školy v Děčíně: ZŠ Školní, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše a ZŠ Vojanova spolu s Domem dětí a mládeže Teplická, Děčín IV Okresní radou AŠSK Děčín, BK Děčín

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ N VĚTRNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZÁKLDNÍ PŘEDPOKLDY Konstrukce douplášťoých ětraných střech i fasád ke sé spráné funkci yžadují tralé ětrání, ale případě, že proedeme, zjistíme, že ne

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Adresa LT: Telefonní spojení: 777 552 876, 777 552 403, 608 633040 Jméno, příjmení dítěte

Adresa LT: Telefonní spojení: 777 552 876, 777 552 403, 608 633040 Jméno, příjmení dítěte SEZNAM VĚCÍ NA LETNÍ TÁBOR Termín: 30. 6. - 11. 7. 2011 na vstupné na koupaliště (z této částky bude odečteno 40,- Kč za barevné oddílové tričko, kt. děti dostanou) velký pytel či tašku na špinavé prádlo

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201

Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ Oddělení pro děti a mládež Masarykova 1324, Orlová Lutyně Nabídka knihovnických lekcí a besed na školní rok 2011/201 2012 Své návštěvy ohlaste, prosím, předem osobně nebo telefonicky

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE. Text: VLAĎKA HRADSKÁ FOTOSOUTĚŽ. Chaos na silnici do Vimperka 2. místo

VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE. Text: VLAĎKA HRADSKÁ FOTOSOUTĚŽ. Chaos na silnici do Vimperka 2. místo VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE Text: VLAĎKA HRADSKÁ Chaos na silnici do Vimperka 2. místo v I. kategorii. Foto: Jiří Ševčík Voňavý les u Stožce 3. místo v I. kategorii. Foto: Aleš Ondráček Zima 2002 vítězný snímek

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:...

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** jméno dítěte:... narozené:... Oddíl Stříbrný vlček Rudná Česká tábornická unie ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR *********************************** Provozovatel: Oddíl Stříbrný vlček Rudná, ČTU Cena tábora pro rok 2015: 3400,- Kč konaného

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Přeji sváteční náladu. Výstavba chodníků v naší obci

Přeji sváteční náladu. Výstavba chodníků v naší obci Číslo / prosinec Přeji sáteční náladu Tak se nám ten krásný podzim chýlí ke konci a nastal čas na příprau zimního čísla Zpraodaje. Tentokrát něm najdete od šeho trochu a nemohu říct, že by byl nějak zaměřený.

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit:

Detail slevy: Platnost slevy: Kde slevu uplatnit: Vyrazte na víkendový pobyt pro rodiny s dětmi v hotelu Junior v lázeňském městě Poděbrady. 3 dny pro 2 osoby a 1 dítě do 6 let. Vychutnejte si vynikající bohatou polopenzi a užijte si i neomezený vstup

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

Tři králové kdy: 4.1.2013 15:30

Tři králové kdy: 4.1.2013 15:30 Výstava kožených obrazů a kabelek kdy: 7.11.2012 4.1.2013 kde: Společenská a kulturní místnost popis akce: Obrazy i kabelky, které vytváří paní Blanka Mudrová, si můžete také zakoupit. Vystaveny jsou tzv.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

RS NETOPÝR LETNÍ TÁBOROVÁ ČINNOST SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ

RS NETOPÝR LETNÍ TÁBOROVÁ ČINNOST SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ RS NETOPÝR LETNÍ TÁBOROVÁ ČINNOST SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ Str. 02... 1.běh 30.6. - 13.7. 2012 Str. 03... 2.běh 17.7. - 27.7. 2012 Str. 04... 3.běh 12.8. - 24.8. 2012 Str. 05... Můj první tábor I 28.7. -

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Osek nad Bečvou okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Starosta Domažlic, ing. Miroslav Mach

Starosta Domažlic, ing. Miroslav Mach www.domazlice.info ročník 34 12 zdarma Vážení spoluobčané, stojíme před nejětšími sátky roku - Vánocemi. Sátky, nichž nejíce ožíá rodinná atmosféra. Při této příležitosti město Domažlice pro Vás zajistilo

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více