Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce C/13/1140 Specializovaný SW. Komentované specifikace požadavků s příklady. V Brně 2.10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce C/13/1140 Specializovaný SW. Komentované specifikace požadavků s příklady. V Brně 2.10."

Transkript

1 V Brně Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce C/13/1140 Specializovaný SW Zadavatel, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno sděluje k veřejné zakázce C/13/1140 Specializovaný SW, vyhlášené dne , bez předchozí žádosti, tyto dodatečné informace: Komentované specifikace požadavků s příklady 1. Podrobný komentář k administraci testů (tzv. manager testů) a) Autentizaci a autorizaci jednotlivých uživatelů i správců testů, b) Kdykoliv ad-hoc zprostředkovat administrátorovi přehled o činnosti jednotlivých uživatelů a stavu testování c) Kontrolovatelnost provádění testů, d) Možnost omezení počtu spuštění testu jedním uživatelem a možnost pokračování v přerušeném testu tři úrovně práv - superuser, manager, user; superuser má veškerá práva a vytváří mj. managerské účty, manager může vytvářet a spravovat uživatelské účty, ale má přístup pouze k testům povoleným superuserem. User má přístup pouze ke konkrétním povoleným testům. časovost; testy jsou jednotlivě uživatelům povoleny pouze pro určitý časový úsek formát profilu uživatele; u profilu uživatele se zobrazují konkrétní atributy, které lze editovat a měnit. Jsou to povolené/zakázané testy; úroveň práv; čas, kdy jsou testy aktivovány; informace, zda a kdy byl test uživatelem procházen, zda byl kompletně a řádně ukončen; náležení do skupiny; jméno a heslo; osobní poznámka atd. v případě, že proband ukončí test předčasně např. v důsledku ztráty spojení, má možnost administrátor dopředu nastavit, zda bude moci proband v testu znovu pokračovat a to buď zcela od začátku, nebo od slidu, se kterým pracoval jako s posledním. Zároveň má možnost nastavit v manageru testů, že v případě dokončení či předčasného dokončení, nemá proband k testu již více přístup. automatické (hromadné) generování uživatelů a jejich atributů; manager či superuser může generovat na základě jednoho příkazu tabulku daného počtu uživatelů včetně

2 jejich jmen, hesel, doby povolení testu atd. Tabulku lze exportovat přímo do formátu xls. A naopak je možné vytvořit tabulku uživatelů importem formátu xls. hierarchická struktura obsahu; testy jsou přiřazeny jak konkrétním uživatelům, tak rovněž jsou uživatelé začlenění do obecnější skupiny či skupin uživatelů, které mají povoleny specifické testy. Povolené testy resp. hodnoty dalších atributů lze měnit jak na úrovni jedince, tak skupiny. Příklad: existují skupiny MU, AV a VUT. Skupina MU má povolené testy ART, Navon, skupina AV má povolené testy EFT a ŠDT a skupina VUT testy EFT a RISK. Uživatel Karel je zařazen do skupin AV a MU. Má tedy ve výchozím stavu povoleny testy ART, Navon, EFT a ŠDT. Uživatel Jindra je rovněž zařazen do skupiny AV a MU, ale jsou mu následně zakázány testy Navon a ŠDT, ale naopak povolen test RISK na dobu od : : Tvorba testů a) Umožňovat jednoduchou změnu rozměrů jednotlivých objektů a elementů (jednoduchá změna jednotlivých prvků šablony, b) Modulární zpracování umožňující další rozšíření systému (tj. přidávání dalších modulárních částí rozšiřujících funkcionalitu) a flexibilní rozšíření nabízených funkcí, c) Uživatelsky jednoduché prostředí pro sestavení testů, d) Znuvupoužitelnost menších i větších celků sestavených z jednotlivých elementů napříč různými testy s možností snadného přizpůsobení a modifikace pro účely vytvoření nového testu administrátor (uživatel) test skládá z jednotlivých scén (slidů), které volí dle konkrétní funkcionality a vizuální podoby scény. jednotlivé scény se vytváří ze šablony a měnitelného obsahu; uživatel vybere příslušnou šablonu a páruji ji s novým - upraveným obsahem upravovaným obsahem se rozumí např. obrázky v konkrétním formátu, vrstvy mapy, obsah textových polí, počet tlačítek, velikost tlačítek, textové označení tlačítek, počet a označení položek v rolovacích oknech, počet a označení radio-buttonů, povinné a nepovinné položky, viditelné a neviditelné označení (poznámky), počet bodů a jejich označení v likertových škálách, forma zobrazení kontinuálních grafických škál, nastavení délky masky, nastavení doby timeru (časovače), zobrazení koordinát (XY) polohy myši, zobrazení času timeru atd. přípravu základních typů šablon zajišťuje programátor (dodavatel SW); jedná se o následující šablony:

3 textové pole a tlačítko s funkcí Dále ; absolutní velikost prvků v okně (dále jen Abs.) textové pole a tlačítko s funkcí Dále,; relativní velikost prvků v okně (dále jen Rel.) obrazové pole a tlačítko s funkcí Dále ; Abs. obrazové pole a tlačítko s funkcí Dále ; Rel. obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále ; Abs. obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále ; Rel. obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále a tlačítko s funkcí dialog window obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále a 2 x tlačítka s funkcí dialog window zobrazení pěti a sedmi bodových likertových škál s označením hodnot numericky či slovně, se zadáním otázky a s textovými opozitními výroky, tlačítko s funkcí dialog window, tlačítko s funkcí dále ; Abs. zobrazení pěti a sedmi bodových likertových škál s označením hodnot jak numericky tak slovně, se zadáním otázky a s textovými opozitními výroky, tlačítko s funkcí dialog window, tlačítko s funkcí dále ; Rel. zobrazení kontinuálních grafických škál s označením vybraných hodnot jak numericky tak slovně, se zadáním otázky a s textovými opozitními výroky, tlačítko s funkcí dialog window, tlačítko s funkcí dále ; Rel. zobrazení kontinuálních grafických škál s označením vybraných hodnot jak numericky tak slovně, se zadáním otázky a s textovými opozitními výroky, tlačítko s funkcí dialog window, tlačítko s funkcí dále ; Abs. obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále a 2 x tlačítka s funkcí dialog window, tlačítka, která aktivují funkci kliknutí do obrázku a párují dané tlačítko s výkonem např. tlačítko hotel a kliknutí na ikonu hotel na mapě obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále a 2 x tlačítka s funkcí dialog window, tlačítka, která aktivují funkci kliknutí do obrázku a párují dané tlačítko s výkonem např. tlačítko hotel a kliknutí na ikonu hotel na mapě a funkce časovač funkce časovač a obrazové pole, Abs. funkce časovač a obrazové pole, Rel. funkce časovač a obrazové pole a buttonbar (více tlačítek, výběr z více možností), Abs. funkce časovač a obrazové pole a buttonbar (více tlačítek, výběr z více možností), Rel.

4 funkce radio-button se slovním popisem, funkce rolovací okno s výběrem položek s viditelným textem a s viditelným popisem, funkce vepisovací (textové okno), tlačítko dále funkce výběr linie, kdy jsou zaznačeny definované linie v zobrazeném obrazovém poli a kdy se po podržení kurzoru myši nad nimi aktivují (např. ztmavnou) a lze je kliknutím vybrat, časovač, tlačítko dále, tlačítko dialog window funkce výběr polygonu, kdy jsou zaznačeny definované polygony v zobrazeném obrazovém poli a kdy se po podržení kurzoru myši nad nimi aktivují (např. ztmavnou) a lze je kliknutím vybrat, časovač, tlačítko dále, tlačítko dialog window funkce výběr bodového znaku, kdy jsou zaznačeny definované bodové znaky v zobrazeném obrazovém poli a kdy se po podržení kurzoru myši nad nimi aktivují (např. ztmavnou) a lze je kliknutím vybrat, časovač, tlačítko dále, tlačítko dialog window funkce video, kdy je ve video-okně přehráván záznam a pokusná osoba může kliknutím do videa označit cílový objekt např. dopravní značka při záznamu jízdy autem. Software automaticky vyhodnocuje správnost a přesnost řešení; Abs. Funkce audio, kdy je přehráván zvuk (záznam) v závislosti buď na akci pokusné osoby např. splnění úkolu (kliknutí na správný objekt do mapy) nebo je zvuk řízen centrálně, kdy další z účastníků experimentu paralelně pracující na stejné úloze dosáhl požadovaného výkonu dříve. Obrazové pole, tlačítko dialog window, tlačítko dále, časovač, záznam výkonu pomocí funkce linie, kdy pokusná osoba do obrázku zakresluje jednu nebo více linií (např. cestu mezi body či cestu v bludišti); Abs. Obrazové pole, tlačítko dialog window, tlačítko dále, časovač, záznam výkonu pomocí funkce linie, kdy pokusná osoba do obrázku obrázku zakresluje jednu nebo více linií (např. cestu mezi body či cestu v bludišti); Rel. Obrazové pole, tlačítko dialog window, tlačítko dále, časovač, záznam výkonu pomocí funkce polygon, kdy pokusná osoba do obrázku obrázku zakresluje jednu nebo více ploch (oblastí) (např. oblast evakuace či oblast výskytu nějakého jevu). Zakreslenou plochu může po zakreslení ještě upravovat.; Abs. Obrazové pole, tlačítko dialog window, tlačítko dále, časovač, záznam výkonu pomocí funkce polygon, kdy pokusná osoba do obrázku obrázku zakresluje jednu nebo více ploch (oblastí) (např. oblast evakuace či oblast výskytu nějakého jevu). Zakreslenou plochu může po zakreslení ještě upravovat.; Rel. Obrazové pole, vepisovací (textové okno), likertova škála a funkce polygon Obrazové pole, vepisovací (textové okno), likertova škála a funkce linie

5 Interaktivní mapy; dynamické mapy zobrazující proměnlivost sledovaného jevu v čase, posun pomocí šoupátka na časové ose a skokem pomocí tlačítek dopředu dozadu Interaktivní mapy; textové pole pro zadání, 3 x tlačítko dialog window, 1 x tlačítko dále, ovládací prvky interaktivní mapy, zoom kolečkem myši, posun mapy podržením tlačítka myši - pan, posun a podržení pomocí tlačítek, tlačítka pro asociaci a) s kliknutím b) s linií c) s polygonem, časovač. úprava obsahu musí být přístupné ve formátu, aby je mohl upravovat uživatel s běžnou úrovní počítačové gramotnosti 3. Timer a maska a) Kontrolovatelnost provádění testů timer (časovač); expozice scény na určitou přesně definovanou dobu volitelná maska, která neprůhledně zakryje obsah scény; uživatel má možnost navolit dobu trvání masky po začátku scény např. 0,5 s či 2s), ve které je scéna neaktivní a která předchází zobrazení obsahu 4. Rozhraní webový prohlížeč a) Provádění testování online přes rozhraní webového prohlížeče za kontrolovaných podmínek, b) Kontrolovatelnost provádění testů, c) Znemožnit nezáměrné opuštění probíhajícího testu ve webovém prohlížeči a znemožnit manipulaci pomocí ovládacích prvků webového prohlížeče, d) V rámci kontrolovaných podmínek zobrazit test na celou obrazovku) musí být použitelné a plně funkční v běžně užívaných operačních systémech (Windows 7, Linux, atd.) v běžně užívaných prohlížečích jako je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. musí zohledňovat lokální jazykové prostředí, tzn. při spuštění v zahraniční se objeví anglická, či jiná jazyková mutace (a to v rámci uživatelského rozhraní, tak i testové baterie).

6 test se administruje automaticky přes celou stránku a v průběhu testu musí být omezena možnost opustit test realizovaný uživatelem. Nesmí být tedy aktivní funkce jako je aktualizovat stránku, krok zpět, zmenšení okna, zavření okna (alt+f4), atd. musí být zajištěno, aby byl podnětový materiál prezentován flexibilně v definovaných absolutních rozměrech, či naopak relativně k velikosti okna resp. obrazovky. zachování absolutní velikosti; příklad: figura prezentovaná na obrázku (např. tvar z EFT) musí být automaticky administrován uživatelům, kteří užívající různé typy monitorů s různým rozlišením, v konstantní definované velikosti tedy např. 3 x 4 cm. přizpůsobené obsahu velikosti (rozlišení) monitoru; příklad: naopak u dotazníků je třeba zobrazit všechny položky v rámci jednoho okna, tedy v případě menšího monitoru je třeba zmenšit velikost textu. 5. Interaktivní mapy ovládání mapy a zaznačení jevů do mapy software musí nabídnout standartní funkcionalitu interaktivních map (posun mapy, změna metody vizualizace, zoom, mouse over atd.) s tím, že zároveň musí umožnit provádět výkon probanda dle zadání. Typickým úkolem je situace, kdy má proband řešit komplexní úlohu v rámci krizového managementu. Např. nejdříve vyznačit polygonem území, kde bude docházet ke koncentraci evakuovaných, následně zaznačit linií primární a sekundární trasu z místa evakuace do dalších definovaných míst a potom bodově označit místa s pitnou vodou a kontrolní body pro policii. Zároveň může využívat dalších dokumentů umístěných na stránce jako je např. legenda, či informace k budovám. Rovněž se mu mohou zobrazovat aktuální události např. zvýšení výšky povodně apod. v rámci práce s mapou musí být software schopen prezentovat i dynamické mapy resp. mapy animované, které zobrazují změny hodnot prostorových dat v čase, kdy může být rychlost (doba) prezentace buď definovaná tvůrcem mapy, nebo ji ovládá uživatel posuvným nástrojem na časové ose. 6. Modulární řešení a) Modulární zpracování umožňující další rozšíření systému (tj. přidávání dalších modulárních částí rozšiřujících funkcionalitu) a flexibilní rozšíření nabízených funkcí) software musí být schopen komunikovat s rozšiřujícími moduly, které zvyšují celkovou aplikační oblast softwaru; jedná se na např. o modul rotace s 3D objekty,

7 kdy pokusná osoba rotuje s definovanými objekty ve třech osách a následně vybírá správné řešení dle shody se vzorem. Software musí umožnit nejen zaznamenat a vyhodnotit zvolené řešení a čas, ale rovněž i počet a druh rotací. Dalším příkladem je průchod 3D objektem, např. bytem kdy pokusná osoba písemně nebo akusticky pojmenovává zobrazené předměty. Dalším příkladem je úloha typu Hanojská věž či Tetris, kdy software zaznamenává a vyhodnocuje typ a souslednost akcí a je schopen dát v reálném čase zpětnou vazbu o kvalitě výkonu např. když se chybným úkonem ze správného směru řešení při plnění hanojské věže odvrací řešitel od cíle. Specifikace rozhraní pro rozšiřující moduly a způsob komunikace je v režii dodavatele. software musí být rovněž schopen napojit se na aplikace a moduly, které umožňující provádět sofistikované statistické analýzy dat (např. faktorové analýzy či regresní analýzy) ve spolupráci s dodavatelem těchto modulů. 7. Funkcionalita CAT a) Provádění jednoho testu zároveň více uživateli, b) Možnost použití větvení testů (vývojových stromů), tj. větvovitá strukturu testu umožňující princip CAT (computer adaptive testing), c) Umožnit centralizované řízení testů pro jednotlivé uživatele a vzájemnou interakci či synchronizaci počítačové adaptivní testování představuje pokročilou technologii ve způsobu administrace psychologických testů a rovněž umožňuje zvýšit uživatelskou přívětivost a možnost nasazení neasistovaného testování. software musí umožnit funkcionalitu CAT v takové kvalitě, tak aby mohlo být realizováno nejen psychologické testování v rámci klasické testové teorie, ale především musí umožnit nasazení principů teorie odpovědi na položku (IRT). jelikož CAT představuje nelineární průběh testem, který může být pro každého probanda unikátní, musí způsob zpracování a záznamu testových dat umožnit efektivně detekovat individuální nápadnosti či skupinové izomorfismy. Efektivní detekcí se má na mysli, že software umožňuje administrátorovi jednoduchou průběžnou či finální interpretaci na základě definovaných kritérií např. dle křivky pozornosti definované podle chybovosti v jednotlivých položkách či dle reakčního času v položkách. Jiným případem je detekce dle křivky učení, či dosažené obtížnosti položek. nutnou podmínkou je zapracování interpretace opravy chyby resp. kroku (i více kroků) zpět do vyhodnocovacího algoritmu po skončení slidy. Jinými slovy, následující slide

8 je vybrán nejen na základě výkonu ve slidu předcházejícím, ale zároveň na základě prezence či absence oprav v rámci daného slidu. Princip adaptivity tedy obecně není determinovaný pouze finálními dosaženými hodnotami (výkonem např. správnosti řešení či časem), ale i samotným způsobem provedení. software musí umožnit pomocí funkce CAT návrat k předchozí již realizovaným slidům s již vyplněnými hodnotami. Musí umožnit tyto slidy nejen editovat ale i upravovat. Případné změny do těchto slidů se musí zapsat do výsledků, které musí být identifikovatelné a odlišitelné od předchozího průběhu. Příkladem je návrat k položkám v rámci dotazníkového šetření, či již vyplněným textovým zápisům. následující slide lze vybírat nikoliv pouze na základě výkonu v jednom předcházejícím slidu, ale je možné provést volbu i na základě výkonu ve všech předcházejících slidech. následující slide je vybrán na základě a v závislosti na výkonu probanda, která řeší dané úlohy paralelně software musí v rámci adaptivního testování umožnit nejen vybírat na základě aktuálních výkonů z definovaného počtu slide ze zásobníku, ale zároveň musí umět zobrazovat a dále pracovat s hodnotami předem nedefinovanými. Např. v případě, kdy je následující slide resp. zobrazená hodnota závislá na výsledku předem neznámém či počet řešení je velmi vysoký. Příkladem může být realizovaný experiment na změnu postojů, kdy jsou zobrazované hodnoty výsledkem seřazení 30 povolání, tedy permutací z čísla Vyhodnocovací stránka a) Modul pro export výsledků včetně prováděných akcí, b) Provádění jednoho testu zároveň více uživateli, c) Kdykoliv ad-hoc zprostředkovat administrátorovi přehled o činnosti jednotlivých uživatelů a stavu testování, d) Jednoduchý export výsledných dat do strukturované tabulky použitelné pro další statistickou analýzu software musí ukládat veškeré akce uživatele. Zároveň musí být uloženy v takovém formátu, aby bylo možné je snadno selektovat a interpretovat požadovaná data data musí být k dispozici ve formátu umožňující jejich zpracování např. v Excelu selekce a interpretace dat musí probíhat ve dvou fázích real-time a ex-post

9 real-time vyhodnocení probíhá přímo v průběhu testu a umožňuje např. dávat zpětnou vazbu uživateli o aktuálním výkonu, či o výkonu za celý test ve formátu váženého skóru. Výsledky se zároveň uchovávají do zvláštní databázové tabulky pro potřeby administrátora ex-post vyhodnocování probíhá až na základě realizovaného testu, kdy administrátor definuje ex-post požadované typy dat. souběžné vyhodnocování; software musí umožňovat souběžné vyhodnocování v případě paralelního řešení úloh. Příkladem je experiment s odhadováním délky čáry, kdy více probandů zaráz odhaduje délku čáry. Software v bezprostředním okamžiku po odhadu definovaného probanda provede např. seřazení výkonů pro každého účastníka zvlášť a výběr dalšího slidu resp. jeho obtížnosti. Modifikovaným příkladem je situace, kdy po každém realizovaném odhadu probanda jsou změněny parametry v průběhu testu pro ostatní např. snížení zbývajícího času. 9. Případové studie software musí umožnit realizovat následující typy úloh. Dodavatel prokáže funkčnost řešení mj. na daných úlohách I. Embedded figure test Vytvoření počítačové adaptace psychologického testu EFT při dodržení přesného postupu jako v případě verze papír tužka; nejdříve je na 10 s exponována složitá figura, následně je na 10 s exponována jednoduchá figura. Potom je znovu exponována složitá figura a pokusná osoba musí nalézt jednoduchou figuru ve figuře složité. Figuru musí zaznačit linií. Má časový limit 3 minuty. V případě potřeby si může vyvolat opět jednoduchou figuru. Zároveň ale musí být skryta složitá figura. V době, kdy je vyvolána jednoduchá figura, neubíhá pokusné osobě časový limit, resp. vyměřený čas ubíhá pouze při expozici složité figury. V případě že již začne kreslit linii do složité figury, má stále možnost vyvolat jednoduchou figuru a následně v zaznačování linie pokračovat. Po zaznačení linie program informuje o úspěšnosti řešení. V případě, že je řešení správné, program pokračuje na další slide, v případě, že došlo k chybě, program tuto chybu oznámí. Pokusná osoba má možnost pokračovat v řešení ve zbývajícím čase až do vypršení limitu. Software uchovává veškeré akce a automaticky vyhodnocuje např. počet chybných pokusů, počet a dobu strávenou nad vyvolanou jednoduchou figurou, informaci, zda k vyvolání figury došlo v době kresby linie, čas a variantu zákresu správného řešení atd. II. Frame and line test Vytvoření počítačové adaptace psychologického testu FLT při dodržení přesného postupu jako v případě verze papír tužka; je exponován čtverec s linií. Následně je exponován

10 prázdný větší či menší čtverec, do kterého zaznačuje pokusná osoba chybějící linii. Linii zaznačuje v její původní absolutní velikosti nebo v relativní velikosti vzhledem k velikosti čtverce. Software musí automaticky vyhodnotit správnost řešení resp. zda pokusná osoba táhla v požadovaném směru (od okraje tvaru do středu čtverec s linií může bát různě rotován) a přesnost odhadu v pixelech. III. Švancarův diskriminační test Vytvoření počítačové adaptace psychologického testu ŠDT při dodržení přesného postupu jako v případě verze papír tužka; je exponována scéna, kde jsou zobrazeny drobné ikony různých vlastností. Proband má za úkol v daném směru po řádcích zleva doprava označovat cílové objekty. Má určený časový limit 1 minuta. V případě, že neplní korektně zadání, program ho upozorní. V případě, že udělá v označení chybu, má možnost opravy. Po dokončení úlohy se objeví probandovi informace o výkonu: počet správně označených znaků, počet znaků, které minul, počet znaků, které označil chybně a počet chybných (opravených odpovědí). Je mu zároveň zobrazena výkonnostní křivka jeho pracovního tempa. IV. Experiment - Vliv sociálního tlaku na odhad velikosti předmětů 1 Probandi řeší paralelně totožnou úlohu. Po vstupu testu se aktivuje slide až v okamžiku, kdy poslední z probandů test spustí. Následně je spuštěna scéna, kdy je na 10 sekund exponován cílový tvar v kontextu jiných tvarů. Následně mají probandi linií resp. polygonem určit délku resp. plochu daného tvaru. V okamžiku, kdy první proband určí svůj odhad velikosti či plochy, tak se jeho výkon bezprostředně zobrazí všem ostatním. Stejně tak i druhý proband atd., až poslední proband dokončí úlohu. Potom je okamžitě spuštěn další slide s informací o výsledku (co do plochy či délky) pro konkrétního probanda. V. Experiment - Vliv sociálního tlaku na odhad velikosti předmětů 5 Viz předchozí bod s rozdílem: probandům se nezobrazuje reálný výkon kolegů, ale software vždy po odhadu konkrétního probanda vygeneruje na základě jeho odhadu vlastní velikost linie či plochy a tu zobrazí jako výkon všem ostatním. Ihned po odhadu jednoho probanda se krátí čas zbylým probandům. Tzn. první proband má na odhad 30 s, druhý již pouze zbývající čas mínus 3 s, atd. VI. Kolaborativní práce na interaktivních mapách Je simulováno řešení krizové situace, kdy pracuje paralelně více uživatelů (probandů). Cílem je sledovat nejen správnost a rychlost řešení, ale i použitou strategii. Slide je aktivní vždy až v okamžiku, kdy si ho spustí poslední proband ze skupiny. Každý proband nejdříve lokalizuje sám sebe kliknutím do mapy. Každý proband má ale jiné zadání, tedy jinou polohu. Program okamžitě po lokalizaci dá zpětnou vazbu o správnosti sebelokalizace a v případě, že je správná, tak zobrazí polohu probanda na mapě i všem ostatním. V případě, že se lokalizoval

11

Možnosti tisku v MarushkaDesignu

Možnosti tisku v MarushkaDesignu 0 Možnosti tisku v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tomto příkladu si ukážeme

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry, nákresy a možností výběru vhodné nástrojové sestavy.

On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry, nákresy a možností výběru vhodné nástrojové sestavy. Uživatelská příručka [Verzen 1.0, Aktualizace 13.12.2011] Pramet Tools s.r.o., Zdenek Klucka [PRAMET E-katalog uživatelská příručka] On-line katalog produktů firmy Pramet Tools s.r.o. s technickými parametry,

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu

Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Novinky Aplikace O 2 Car Control dostala nový, vylepšený design Nejsnazší cesta k půjčení firemního vozu Návody Co je Dispečerské okno? Kde Dispečerské okno najdete? Nová funkce Autopůjčovna Novinky Autopůjčovna

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ

ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ ELEKTRONICKÝ DIGITÁLNÍ I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY...1 II. MAPA EDPP...4 III. REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ...5 IV. MAPOVÁ APLIKACE DPP...6 I. DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY Ve spodní části úvodní stránky se nachází

Více

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Technici SBD -Vítkovice Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově

3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově Úvod Programový produkt 3D sledování pozice vojáka v zastavěném prostoru a budově je navržen jako jednoduchá aplikace pro 3D zobrazení objektů

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV Obsah: 1. Úvod... 3 2. Pojmy... 3 3. Registrace zařízení... 4 3.1. Generování párovacího kódu pro Set-Top box... 4 3.2. Autorizace webového prohlížeče... 6 3.3. Instalace a autorizace

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat

Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat Vojtěch Ouška ouskav1@fel.cvut.cz 19. června 2006 Vojtěch Ouška Elektronická podpora výuky předmětu Komprese dat - 1 /15 Co je to SyVyKod? SyVyKod = Systém

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více