Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce C/13/1140 Specializovaný SW. Komentované specifikace požadavků s příklady. V Brně 2.10.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce C/13/1140 Specializovaný SW. Komentované specifikace požadavků s příklady. V Brně 2.10."

Transkript

1 V Brně Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce C/13/1140 Specializovaný SW Zadavatel, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno sděluje k veřejné zakázce C/13/1140 Specializovaný SW, vyhlášené dne , bez předchozí žádosti, tyto dodatečné informace: Komentované specifikace požadavků s příklady 1. Podrobný komentář k administraci testů (tzv. manager testů) a) Autentizaci a autorizaci jednotlivých uživatelů i správců testů, b) Kdykoliv ad-hoc zprostředkovat administrátorovi přehled o činnosti jednotlivých uživatelů a stavu testování c) Kontrolovatelnost provádění testů, d) Možnost omezení počtu spuštění testu jedním uživatelem a možnost pokračování v přerušeném testu tři úrovně práv - superuser, manager, user; superuser má veškerá práva a vytváří mj. managerské účty, manager může vytvářet a spravovat uživatelské účty, ale má přístup pouze k testům povoleným superuserem. User má přístup pouze ke konkrétním povoleným testům. časovost; testy jsou jednotlivě uživatelům povoleny pouze pro určitý časový úsek formát profilu uživatele; u profilu uživatele se zobrazují konkrétní atributy, které lze editovat a měnit. Jsou to povolené/zakázané testy; úroveň práv; čas, kdy jsou testy aktivovány; informace, zda a kdy byl test uživatelem procházen, zda byl kompletně a řádně ukončen; náležení do skupiny; jméno a heslo; osobní poznámka atd. v případě, že proband ukončí test předčasně např. v důsledku ztráty spojení, má možnost administrátor dopředu nastavit, zda bude moci proband v testu znovu pokračovat a to buď zcela od začátku, nebo od slidu, se kterým pracoval jako s posledním. Zároveň má možnost nastavit v manageru testů, že v případě dokončení či předčasného dokončení, nemá proband k testu již více přístup. automatické (hromadné) generování uživatelů a jejich atributů; manager či superuser může generovat na základě jednoho příkazu tabulku daného počtu uživatelů včetně

2 jejich jmen, hesel, doby povolení testu atd. Tabulku lze exportovat přímo do formátu xls. A naopak je možné vytvořit tabulku uživatelů importem formátu xls. hierarchická struktura obsahu; testy jsou přiřazeny jak konkrétním uživatelům, tak rovněž jsou uživatelé začlenění do obecnější skupiny či skupin uživatelů, které mají povoleny specifické testy. Povolené testy resp. hodnoty dalších atributů lze měnit jak na úrovni jedince, tak skupiny. Příklad: existují skupiny MU, AV a VUT. Skupina MU má povolené testy ART, Navon, skupina AV má povolené testy EFT a ŠDT a skupina VUT testy EFT a RISK. Uživatel Karel je zařazen do skupin AV a MU. Má tedy ve výchozím stavu povoleny testy ART, Navon, EFT a ŠDT. Uživatel Jindra je rovněž zařazen do skupiny AV a MU, ale jsou mu následně zakázány testy Navon a ŠDT, ale naopak povolen test RISK na dobu od : : Tvorba testů a) Umožňovat jednoduchou změnu rozměrů jednotlivých objektů a elementů (jednoduchá změna jednotlivých prvků šablony, b) Modulární zpracování umožňující další rozšíření systému (tj. přidávání dalších modulárních částí rozšiřujících funkcionalitu) a flexibilní rozšíření nabízených funkcí, c) Uživatelsky jednoduché prostředí pro sestavení testů, d) Znuvupoužitelnost menších i větších celků sestavených z jednotlivých elementů napříč různými testy s možností snadného přizpůsobení a modifikace pro účely vytvoření nového testu administrátor (uživatel) test skládá z jednotlivých scén (slidů), které volí dle konkrétní funkcionality a vizuální podoby scény. jednotlivé scény se vytváří ze šablony a měnitelného obsahu; uživatel vybere příslušnou šablonu a páruji ji s novým - upraveným obsahem upravovaným obsahem se rozumí např. obrázky v konkrétním formátu, vrstvy mapy, obsah textových polí, počet tlačítek, velikost tlačítek, textové označení tlačítek, počet a označení položek v rolovacích oknech, počet a označení radio-buttonů, povinné a nepovinné položky, viditelné a neviditelné označení (poznámky), počet bodů a jejich označení v likertových škálách, forma zobrazení kontinuálních grafických škál, nastavení délky masky, nastavení doby timeru (časovače), zobrazení koordinát (XY) polohy myši, zobrazení času timeru atd. přípravu základních typů šablon zajišťuje programátor (dodavatel SW); jedná se o následující šablony:

3 textové pole a tlačítko s funkcí Dále ; absolutní velikost prvků v okně (dále jen Abs.) textové pole a tlačítko s funkcí Dále,; relativní velikost prvků v okně (dále jen Rel.) obrazové pole a tlačítko s funkcí Dále ; Abs. obrazové pole a tlačítko s funkcí Dále ; Rel. obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále ; Abs. obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále ; Rel. obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále a tlačítko s funkcí dialog window obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále a 2 x tlačítka s funkcí dialog window zobrazení pěti a sedmi bodových likertových škál s označením hodnot numericky či slovně, se zadáním otázky a s textovými opozitními výroky, tlačítko s funkcí dialog window, tlačítko s funkcí dále ; Abs. zobrazení pěti a sedmi bodových likertových škál s označením hodnot jak numericky tak slovně, se zadáním otázky a s textovými opozitními výroky, tlačítko s funkcí dialog window, tlačítko s funkcí dále ; Rel. zobrazení kontinuálních grafických škál s označením vybraných hodnot jak numericky tak slovně, se zadáním otázky a s textovými opozitními výroky, tlačítko s funkcí dialog window, tlačítko s funkcí dále ; Rel. zobrazení kontinuálních grafických škál s označením vybraných hodnot jak numericky tak slovně, se zadáním otázky a s textovými opozitními výroky, tlačítko s funkcí dialog window, tlačítko s funkcí dále ; Abs. obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále a 2 x tlačítka s funkcí dialog window, tlačítka, která aktivují funkci kliknutí do obrázku a párují dané tlačítko s výkonem např. tlačítko hotel a kliknutí na ikonu hotel na mapě obrazové pole, textové pole, tlačítko s funkcí Dále a 2 x tlačítka s funkcí dialog window, tlačítka, která aktivují funkci kliknutí do obrázku a párují dané tlačítko s výkonem např. tlačítko hotel a kliknutí na ikonu hotel na mapě a funkce časovač funkce časovač a obrazové pole, Abs. funkce časovač a obrazové pole, Rel. funkce časovač a obrazové pole a buttonbar (více tlačítek, výběr z více možností), Abs. funkce časovač a obrazové pole a buttonbar (více tlačítek, výběr z více možností), Rel.

4 funkce radio-button se slovním popisem, funkce rolovací okno s výběrem položek s viditelným textem a s viditelným popisem, funkce vepisovací (textové okno), tlačítko dále funkce výběr linie, kdy jsou zaznačeny definované linie v zobrazeném obrazovém poli a kdy se po podržení kurzoru myši nad nimi aktivují (např. ztmavnou) a lze je kliknutím vybrat, časovač, tlačítko dále, tlačítko dialog window funkce výběr polygonu, kdy jsou zaznačeny definované polygony v zobrazeném obrazovém poli a kdy se po podržení kurzoru myši nad nimi aktivují (např. ztmavnou) a lze je kliknutím vybrat, časovač, tlačítko dále, tlačítko dialog window funkce výběr bodového znaku, kdy jsou zaznačeny definované bodové znaky v zobrazeném obrazovém poli a kdy se po podržení kurzoru myši nad nimi aktivují (např. ztmavnou) a lze je kliknutím vybrat, časovač, tlačítko dále, tlačítko dialog window funkce video, kdy je ve video-okně přehráván záznam a pokusná osoba může kliknutím do videa označit cílový objekt např. dopravní značka při záznamu jízdy autem. Software automaticky vyhodnocuje správnost a přesnost řešení; Abs. Funkce audio, kdy je přehráván zvuk (záznam) v závislosti buď na akci pokusné osoby např. splnění úkolu (kliknutí na správný objekt do mapy) nebo je zvuk řízen centrálně, kdy další z účastníků experimentu paralelně pracující na stejné úloze dosáhl požadovaného výkonu dříve. Obrazové pole, tlačítko dialog window, tlačítko dále, časovač, záznam výkonu pomocí funkce linie, kdy pokusná osoba do obrázku zakresluje jednu nebo více linií (např. cestu mezi body či cestu v bludišti); Abs. Obrazové pole, tlačítko dialog window, tlačítko dále, časovač, záznam výkonu pomocí funkce linie, kdy pokusná osoba do obrázku obrázku zakresluje jednu nebo více linií (např. cestu mezi body či cestu v bludišti); Rel. Obrazové pole, tlačítko dialog window, tlačítko dále, časovač, záznam výkonu pomocí funkce polygon, kdy pokusná osoba do obrázku obrázku zakresluje jednu nebo více ploch (oblastí) (např. oblast evakuace či oblast výskytu nějakého jevu). Zakreslenou plochu může po zakreslení ještě upravovat.; Abs. Obrazové pole, tlačítko dialog window, tlačítko dále, časovač, záznam výkonu pomocí funkce polygon, kdy pokusná osoba do obrázku obrázku zakresluje jednu nebo více ploch (oblastí) (např. oblast evakuace či oblast výskytu nějakého jevu). Zakreslenou plochu může po zakreslení ještě upravovat.; Rel. Obrazové pole, vepisovací (textové okno), likertova škála a funkce polygon Obrazové pole, vepisovací (textové okno), likertova škála a funkce linie

5 Interaktivní mapy; dynamické mapy zobrazující proměnlivost sledovaného jevu v čase, posun pomocí šoupátka na časové ose a skokem pomocí tlačítek dopředu dozadu Interaktivní mapy; textové pole pro zadání, 3 x tlačítko dialog window, 1 x tlačítko dále, ovládací prvky interaktivní mapy, zoom kolečkem myši, posun mapy podržením tlačítka myši - pan, posun a podržení pomocí tlačítek, tlačítka pro asociaci a) s kliknutím b) s linií c) s polygonem, časovač. úprava obsahu musí být přístupné ve formátu, aby je mohl upravovat uživatel s běžnou úrovní počítačové gramotnosti 3. Timer a maska a) Kontrolovatelnost provádění testů timer (časovač); expozice scény na určitou přesně definovanou dobu volitelná maska, která neprůhledně zakryje obsah scény; uživatel má možnost navolit dobu trvání masky po začátku scény např. 0,5 s či 2s), ve které je scéna neaktivní a která předchází zobrazení obsahu 4. Rozhraní webový prohlížeč a) Provádění testování online přes rozhraní webového prohlížeče za kontrolovaných podmínek, b) Kontrolovatelnost provádění testů, c) Znemožnit nezáměrné opuštění probíhajícího testu ve webovém prohlížeči a znemožnit manipulaci pomocí ovládacích prvků webového prohlížeče, d) V rámci kontrolovaných podmínek zobrazit test na celou obrazovku) musí být použitelné a plně funkční v běžně užívaných operačních systémech (Windows 7, Linux, atd.) v běžně užívaných prohlížečích jako je Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. musí zohledňovat lokální jazykové prostředí, tzn. při spuštění v zahraniční se objeví anglická, či jiná jazyková mutace (a to v rámci uživatelského rozhraní, tak i testové baterie).

6 test se administruje automaticky přes celou stránku a v průběhu testu musí být omezena možnost opustit test realizovaný uživatelem. Nesmí být tedy aktivní funkce jako je aktualizovat stránku, krok zpět, zmenšení okna, zavření okna (alt+f4), atd. musí být zajištěno, aby byl podnětový materiál prezentován flexibilně v definovaných absolutních rozměrech, či naopak relativně k velikosti okna resp. obrazovky. zachování absolutní velikosti; příklad: figura prezentovaná na obrázku (např. tvar z EFT) musí být automaticky administrován uživatelům, kteří užívající různé typy monitorů s různým rozlišením, v konstantní definované velikosti tedy např. 3 x 4 cm. přizpůsobené obsahu velikosti (rozlišení) monitoru; příklad: naopak u dotazníků je třeba zobrazit všechny položky v rámci jednoho okna, tedy v případě menšího monitoru je třeba zmenšit velikost textu. 5. Interaktivní mapy ovládání mapy a zaznačení jevů do mapy software musí nabídnout standartní funkcionalitu interaktivních map (posun mapy, změna metody vizualizace, zoom, mouse over atd.) s tím, že zároveň musí umožnit provádět výkon probanda dle zadání. Typickým úkolem je situace, kdy má proband řešit komplexní úlohu v rámci krizového managementu. Např. nejdříve vyznačit polygonem území, kde bude docházet ke koncentraci evakuovaných, následně zaznačit linií primární a sekundární trasu z místa evakuace do dalších definovaných míst a potom bodově označit místa s pitnou vodou a kontrolní body pro policii. Zároveň může využívat dalších dokumentů umístěných na stránce jako je např. legenda, či informace k budovám. Rovněž se mu mohou zobrazovat aktuální události např. zvýšení výšky povodně apod. v rámci práce s mapou musí být software schopen prezentovat i dynamické mapy resp. mapy animované, které zobrazují změny hodnot prostorových dat v čase, kdy může být rychlost (doba) prezentace buď definovaná tvůrcem mapy, nebo ji ovládá uživatel posuvným nástrojem na časové ose. 6. Modulární řešení a) Modulární zpracování umožňující další rozšíření systému (tj. přidávání dalších modulárních částí rozšiřujících funkcionalitu) a flexibilní rozšíření nabízených funkcí) software musí být schopen komunikovat s rozšiřujícími moduly, které zvyšují celkovou aplikační oblast softwaru; jedná se na např. o modul rotace s 3D objekty,

7 kdy pokusná osoba rotuje s definovanými objekty ve třech osách a následně vybírá správné řešení dle shody se vzorem. Software musí umožnit nejen zaznamenat a vyhodnotit zvolené řešení a čas, ale rovněž i počet a druh rotací. Dalším příkladem je průchod 3D objektem, např. bytem kdy pokusná osoba písemně nebo akusticky pojmenovává zobrazené předměty. Dalším příkladem je úloha typu Hanojská věž či Tetris, kdy software zaznamenává a vyhodnocuje typ a souslednost akcí a je schopen dát v reálném čase zpětnou vazbu o kvalitě výkonu např. když se chybným úkonem ze správného směru řešení při plnění hanojské věže odvrací řešitel od cíle. Specifikace rozhraní pro rozšiřující moduly a způsob komunikace je v režii dodavatele. software musí být rovněž schopen napojit se na aplikace a moduly, které umožňující provádět sofistikované statistické analýzy dat (např. faktorové analýzy či regresní analýzy) ve spolupráci s dodavatelem těchto modulů. 7. Funkcionalita CAT a) Provádění jednoho testu zároveň více uživateli, b) Možnost použití větvení testů (vývojových stromů), tj. větvovitá strukturu testu umožňující princip CAT (computer adaptive testing), c) Umožnit centralizované řízení testů pro jednotlivé uživatele a vzájemnou interakci či synchronizaci počítačové adaptivní testování představuje pokročilou technologii ve způsobu administrace psychologických testů a rovněž umožňuje zvýšit uživatelskou přívětivost a možnost nasazení neasistovaného testování. software musí umožnit funkcionalitu CAT v takové kvalitě, tak aby mohlo být realizováno nejen psychologické testování v rámci klasické testové teorie, ale především musí umožnit nasazení principů teorie odpovědi na položku (IRT). jelikož CAT představuje nelineární průběh testem, který může být pro každého probanda unikátní, musí způsob zpracování a záznamu testových dat umožnit efektivně detekovat individuální nápadnosti či skupinové izomorfismy. Efektivní detekcí se má na mysli, že software umožňuje administrátorovi jednoduchou průběžnou či finální interpretaci na základě definovaných kritérií např. dle křivky pozornosti definované podle chybovosti v jednotlivých položkách či dle reakčního času v položkách. Jiným případem je detekce dle křivky učení, či dosažené obtížnosti položek. nutnou podmínkou je zapracování interpretace opravy chyby resp. kroku (i více kroků) zpět do vyhodnocovacího algoritmu po skončení slidy. Jinými slovy, následující slide

8 je vybrán nejen na základě výkonu ve slidu předcházejícím, ale zároveň na základě prezence či absence oprav v rámci daného slidu. Princip adaptivity tedy obecně není determinovaný pouze finálními dosaženými hodnotami (výkonem např. správnosti řešení či časem), ale i samotným způsobem provedení. software musí umožnit pomocí funkce CAT návrat k předchozí již realizovaným slidům s již vyplněnými hodnotami. Musí umožnit tyto slidy nejen editovat ale i upravovat. Případné změny do těchto slidů se musí zapsat do výsledků, které musí být identifikovatelné a odlišitelné od předchozího průběhu. Příkladem je návrat k položkám v rámci dotazníkového šetření, či již vyplněným textovým zápisům. následující slide lze vybírat nikoliv pouze na základě výkonu v jednom předcházejícím slidu, ale je možné provést volbu i na základě výkonu ve všech předcházejících slidech. následující slide je vybrán na základě a v závislosti na výkonu probanda, která řeší dané úlohy paralelně software musí v rámci adaptivního testování umožnit nejen vybírat na základě aktuálních výkonů z definovaného počtu slide ze zásobníku, ale zároveň musí umět zobrazovat a dále pracovat s hodnotami předem nedefinovanými. Např. v případě, kdy je následující slide resp. zobrazená hodnota závislá na výsledku předem neznámém či počet řešení je velmi vysoký. Příkladem může být realizovaný experiment na změnu postojů, kdy jsou zobrazované hodnoty výsledkem seřazení 30 povolání, tedy permutací z čísla Vyhodnocovací stránka a) Modul pro export výsledků včetně prováděných akcí, b) Provádění jednoho testu zároveň více uživateli, c) Kdykoliv ad-hoc zprostředkovat administrátorovi přehled o činnosti jednotlivých uživatelů a stavu testování, d) Jednoduchý export výsledných dat do strukturované tabulky použitelné pro další statistickou analýzu software musí ukládat veškeré akce uživatele. Zároveň musí být uloženy v takovém formátu, aby bylo možné je snadno selektovat a interpretovat požadovaná data data musí být k dispozici ve formátu umožňující jejich zpracování např. v Excelu selekce a interpretace dat musí probíhat ve dvou fázích real-time a ex-post

9 real-time vyhodnocení probíhá přímo v průběhu testu a umožňuje např. dávat zpětnou vazbu uživateli o aktuálním výkonu, či o výkonu za celý test ve formátu váženého skóru. Výsledky se zároveň uchovávají do zvláštní databázové tabulky pro potřeby administrátora ex-post vyhodnocování probíhá až na základě realizovaného testu, kdy administrátor definuje ex-post požadované typy dat. souběžné vyhodnocování; software musí umožňovat souběžné vyhodnocování v případě paralelního řešení úloh. Příkladem je experiment s odhadováním délky čáry, kdy více probandů zaráz odhaduje délku čáry. Software v bezprostředním okamžiku po odhadu definovaného probanda provede např. seřazení výkonů pro každého účastníka zvlášť a výběr dalšího slidu resp. jeho obtížnosti. Modifikovaným příkladem je situace, kdy po každém realizovaném odhadu probanda jsou změněny parametry v průběhu testu pro ostatní např. snížení zbývajícího času. 9. Případové studie software musí umožnit realizovat následující typy úloh. Dodavatel prokáže funkčnost řešení mj. na daných úlohách I. Embedded figure test Vytvoření počítačové adaptace psychologického testu EFT při dodržení přesného postupu jako v případě verze papír tužka; nejdříve je na 10 s exponována složitá figura, následně je na 10 s exponována jednoduchá figura. Potom je znovu exponována složitá figura a pokusná osoba musí nalézt jednoduchou figuru ve figuře složité. Figuru musí zaznačit linií. Má časový limit 3 minuty. V případě potřeby si může vyvolat opět jednoduchou figuru. Zároveň ale musí být skryta složitá figura. V době, kdy je vyvolána jednoduchá figura, neubíhá pokusné osobě časový limit, resp. vyměřený čas ubíhá pouze při expozici složité figury. V případě že již začne kreslit linii do složité figury, má stále možnost vyvolat jednoduchou figuru a následně v zaznačování linie pokračovat. Po zaznačení linie program informuje o úspěšnosti řešení. V případě, že je řešení správné, program pokračuje na další slide, v případě, že došlo k chybě, program tuto chybu oznámí. Pokusná osoba má možnost pokračovat v řešení ve zbývajícím čase až do vypršení limitu. Software uchovává veškeré akce a automaticky vyhodnocuje např. počet chybných pokusů, počet a dobu strávenou nad vyvolanou jednoduchou figurou, informaci, zda k vyvolání figury došlo v době kresby linie, čas a variantu zákresu správného řešení atd. II. Frame and line test Vytvoření počítačové adaptace psychologického testu FLT při dodržení přesného postupu jako v případě verze papír tužka; je exponován čtverec s linií. Následně je exponován

10 prázdný větší či menší čtverec, do kterého zaznačuje pokusná osoba chybějící linii. Linii zaznačuje v její původní absolutní velikosti nebo v relativní velikosti vzhledem k velikosti čtverce. Software musí automaticky vyhodnotit správnost řešení resp. zda pokusná osoba táhla v požadovaném směru (od okraje tvaru do středu čtverec s linií může bát různě rotován) a přesnost odhadu v pixelech. III. Švancarův diskriminační test Vytvoření počítačové adaptace psychologického testu ŠDT při dodržení přesného postupu jako v případě verze papír tužka; je exponována scéna, kde jsou zobrazeny drobné ikony různých vlastností. Proband má za úkol v daném směru po řádcích zleva doprava označovat cílové objekty. Má určený časový limit 1 minuta. V případě, že neplní korektně zadání, program ho upozorní. V případě, že udělá v označení chybu, má možnost opravy. Po dokončení úlohy se objeví probandovi informace o výkonu: počet správně označených znaků, počet znaků, které minul, počet znaků, které označil chybně a počet chybných (opravených odpovědí). Je mu zároveň zobrazena výkonnostní křivka jeho pracovního tempa. IV. Experiment - Vliv sociálního tlaku na odhad velikosti předmětů 1 Probandi řeší paralelně totožnou úlohu. Po vstupu testu se aktivuje slide až v okamžiku, kdy poslední z probandů test spustí. Následně je spuštěna scéna, kdy je na 10 sekund exponován cílový tvar v kontextu jiných tvarů. Následně mají probandi linií resp. polygonem určit délku resp. plochu daného tvaru. V okamžiku, kdy první proband určí svůj odhad velikosti či plochy, tak se jeho výkon bezprostředně zobrazí všem ostatním. Stejně tak i druhý proband atd., až poslední proband dokončí úlohu. Potom je okamžitě spuštěn další slide s informací o výsledku (co do plochy či délky) pro konkrétního probanda. V. Experiment - Vliv sociálního tlaku na odhad velikosti předmětů 5 Viz předchozí bod s rozdílem: probandům se nezobrazuje reálný výkon kolegů, ale software vždy po odhadu konkrétního probanda vygeneruje na základě jeho odhadu vlastní velikost linie či plochy a tu zobrazí jako výkon všem ostatním. Ihned po odhadu jednoho probanda se krátí čas zbylým probandům. Tzn. první proband má na odhad 30 s, druhý již pouze zbývající čas mínus 3 s, atd. VI. Kolaborativní práce na interaktivních mapách Je simulováno řešení krizové situace, kdy pracuje paralelně více uživatelů (probandů). Cílem je sledovat nejen správnost a rychlost řešení, ale i použitou strategii. Slide je aktivní vždy až v okamžiku, kdy si ho spustí poslední proband ze skupiny. Každý proband nejdříve lokalizuje sám sebe kliknutím do mapy. Každý proband má ale jiné zadání, tedy jinou polohu. Program okamžitě po lokalizaci dá zpětnou vazbu o správnosti sebelokalizace a v případě, že je správná, tak zobrazí polohu probanda na mapě i všem ostatním. V případě, že se lokalizoval

11

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Učební text předmětu Informační systémy Jolana Škutová Ostrava 2010/2011 Tyto studijní materiály vznikly

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

FX Hosting. Webový prohlížeč Mozilla Firefox

FX Hosting. Webový prohlížeč Mozilla Firefox FX Hosting Webový prohlížeč verze 1.5.0.3 Linux Verze 1.02 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech......3 2Úvod...4 2.1Komu je příručka určena...4 2.2Jak pracovat s příručkou......4 2.2.1Co

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

1 Klient systému. Spuštění systému

1 Klient systému. Spuštění systému 1 Klient systému Klient informačního systému modularis poskytuje základní rozhraní pro přístup ke všem funkcím a modulům informačního systému. Klient systému realizuje zasílání a příjem vzkazů, zasílání

Více

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU

PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PŘÍRUČKA PRO PROFIBANKU PRO VERZI 1.21.3120 1 z 305 ÚVOD 7 KOMU JE PROFIBANKA URČENA... 7 MOŽNOSTI APLIKACE... 7 UŽIVATELÉ... 8 TECHNICKÉ VYBAVENÍ... 8 ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ OBRAZOVKY... 9 Horní rám... 9

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011

Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 IPCorder Uživatelský Manuál 1.4 Copyright c KOUKAAM a.s. 2011 OBSAH Obsah 1 O IPCorderu 3 1.1 Popis systému.............................................. 3 1.2 Systémové požadavky..........................................

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Mapový portál pro MČ Praha 3

Mapový portál pro MČ Praha 3 Mapový portál pro MČ Praha 3 Analýza požadavků a návrh řešení Vypracoval: Marek Šmolík, Luboš Hovorka Počet stran: 29 Dne: 12. dubna 2012 Počet příloh: 2 Revize: 130, Zapsána v OR vedenémměstskýmsoudem

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Plzeňského kraje část Nástroje pro

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2010 1 SQL verze 5... 5 2 Technické prostředí... 11 3 Administrator... 11 Synchronizace MS Outlook...

Více