Milí přátelé a příznivci Proutku,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí přátelé a příznivci Proutku,"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014

2

3 Milí přátelé a příznivci Proutku, rok 2014 byl pro Proutek rokem výročním již 10 let poskytujeme lidem s mentálním postižením podporu v chráněném bydlení. Toto výročí jsme oslavili akcí Jaro s Proutkem, v rámci které vznikl i náš maskot pan Proutek a kampaň PODPORAveSVOBODĚ. Touto kampaní ukazujeme, že lidé s mentálním postižením mají právo na stejný život jako všichni ostatní. K tomu, aby tak mohli žít, potřebují podporu, kterou jim v Proutku umíme poskytnout. O dalších událostech, které se v Proutku v roce 2014 staly (a vůbec jich není málo!), se dočtete na následujících stránkách. Děkuji všem našim sponzorům, dárcům, dobrovolníkům a příznivcům za podporu a také všem kolegyním a kolegům za jejich nasazení a profesionalitu. Díky Vám všem žijí lidé s mentálním postižením mezi námi. Zuzana Marková ředitelka Proutku

4 SEDM HODNOT, OKOLO KTERÝCH SE PROUTEK TOČÍ Kvalita je pro nás v Proutku důležitá. A protože dělat a udržet kvalitu není jen tak, řídí se každý zaměstnanec Proutku sedmi společnými hodnotami. Respekt k individualitě a právům Každý je jedinečná lidská bytost a má stejná práva jako ostatní. Práva člověka s jakýmkoliv handicapem jsou stejná jako práva ostatních lidí. I on je člověkem, který má svoji hodnotu pro celou společnost. My v Proutku to ctíme a tuto hodnotu máme ve středu všech našich hodnot. Otevřený přístup Jsme otevření ke všem podnětům, výzvám, pochvalám i kritice. Chceme využívat toho, co k nám přichází. Pokud kdokoliv o Proutku něco říká, přijímáme to jako důležitý podnět pro naši práci a chceme to využít tak, aby naše práce byla lepší. Podpora samostatnosti Naším cílem je, aby se prostor pro samostatné jednání každého člověka zvětšoval. Proto pomáháme lidem s mentálním postižením tak, aby vše, co mohou, zvládali sami a tím nebyli závislí na ostatních. Rozvoj a růst V každém (bez ohledu na věk či handicap) je potenciál se posunout. Proto podporujeme každého klienta v tom, aby se mohl rozvíjet a růst. A víme, že i pracovníci a organizace se musí zdokonalovat, rozvíjet a růst. Vytrvalost Pokud se něco na první, druhý či třetí pokus nedaří, neznamená to, že je to nemožné. Každý má právo, abychom se opakovaně a stále pokoušeli naplnit jeho cíle, hledat jeho potřeby a plnit jeho sny. Pokud se něco nepodaří, neznamená to konec snažení. Nezdar? Znovu, jinak a lépe! Promyšlený přístup Děláme-li něco, děláme to s rozmyslem. Myslíme na to, proč a jak co děláme, a k čemu to má vést. Při pomáhání lidem s mentálním postižením zvažujeme různé možné postupy a rizika. Jako organizace tvoříme plány tak, aby měly hlavu a patu a byly promyšlené a realizovatelné. Spolupráce Pro úspěch všeho, co se děje, je nezbytná spolupráce mezi všemi, kterých se problémy a témata týkají.

5 Podpora samostatnosti Otevřený přístup Spolupráce Respekt k individualitě a právům Vytrvalost Rozvoj, růst Promyšlený přístup

6 Organizační struktura SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ A VÝBOR SDRUŽENÍ Členové shromáždění a výboru dělají svou činnost v Proutku dobrovolně a ze svého přesvědčení. Nejsou zaměstnanci Proutku a za svou práci nepobírají žádnou mzdu ani odměnu. Většina z nich jsou zakladatelé a nositelé myšlenky celého Proutku. Shromáždění členů sdružení Marek Růžička, Juliana Kostečková, Marie Šimralová, Martin Šimral, Zuzana Hošková, Petr Kostečka, Jan Rudolf, Kamila Půlpytlová Shromáždění členů sdružení je nejvyšším orgánem Proutku. Schází se 2x ročně kontroluje a schvaluje činnost Proutku a volí všechny ostatní orgány Proutku (výbor a ředitel). Výbor sdružení Marie Šimralová, Martin Šimral, Juliana Kostečková, Petr Kostečka předseda sdružení. Výbor sdružení je výkonným orgánem, který kontroluje v souladu s usneseními shromáždění činnost ředitele Proutku a zástupce ředitele Proutku. Výbor volí ze svého středu předsedu. Předseda řídí činnost výboru a svolává jeho zasedání. Proutek tým a externisté Ředitelka Kamila Tomšíková (do května), Věra Slunéčková (od června do října), Zuzana Marková (od listopadu) Vedoucí služeb Zuzana Marková Finanční manažer Martin Stejskal Vedoucí fundraisingu a fundraiserka Andrea Nováková Fundraiser Ludmila Pokorná Produkční Helena Krahulíková (do června), Alžběta Jirková (od července) Vedoucí vzdělávací sekce Jan Kostečka Projektová manažerka vzdělávací sekce Šárka Polanecká (do června), Martina Fišerová (od června) Vedoucí chráněné dílny a pracovní mistr v chráněné dílně Milena Tretterová Pracovní mistři v chráněné dílně Jarmila Vlášková, Roman Urban Asistenti vedoucí bytů v chráněném bydlení Veronika Kymličková, Eva Chejlavová Asistenti v chráněném bydlení Naděžda Olivová, Alena Hamrová, Dana Loudínová, Klára Beranová (od dubna), Zuzana Albrechtová (do února), Lenka Kotková (do dubna), Zuzana Čuchna (od dubna), Václav Steinbauer (od září), Jana Klocová (do října), Veronika Čepeláková EXTERNÍ PODPORA Kmenoví lektoři sekce vzdělávání Jiřina Svobodová, Dita Vojířová, Lada Furmaníková, Jan Paleček, Tomáš Masopust Konzultant strategického plánování Jan Kroupa Supervizoři Kateřina Vrtělová, Jan Hesoun, Michael Chytrý, Jan Šikl, Martina Přibylová, Martina Richterová-Těmínová

7 Struktura nákladů za rok 2014 Náklady celkem (v tis. Kč) Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Vzdělávání zaměstnanců, supervize Nájemné bytů, kanceláří Ostatní služby Osobní náklady Odpisy Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady % 8,2 % 2,4 % 1,2 % 0,8 % 0,0 % 1,8 % 5,6 % 19,7 % 59,0 % 0,4 % 0,1 % 0,8 % Struktura výnosů za rok 2014 Výnosy celkem (v tis. Kč) Dotace MPSV Dotace Jihočeský kraj Příspěvek na zaměstnávání OZP od ÚP Dotace od Města Jindřichův Hradec Tržby od klientů chráněných bydlení Tržby za výrobky, služby chráněné dílny Tržby za služby - reklama Tržby - vzdělávací sekce Přijaté příspěvky na veřejnou sbírku Dary - věcné a peněžní Jiné ostatní výnosy % 20,2 % 4,5 % 7,2 % 0,6 % 14,8 % 4,2 % 5,7 % 34,1 % 3,4 % 4,9 % 0,2 % Hospodářský výsledek (v tis. Kč) - 493

8 Chráněná dílna PROUTEK v Plasné Chráněná dílna Proutek zaměstnává již osmým rokem dospělé lidi s mentálním postižením, kteří by na běžném trhu práce hůře získali uplatnění. Tímto způsobem dílna přispívá k Podpoře ve svobodě - možnosti být zaměstnán a tím se důstojně začlenit do společnosti. V chráněné dílně bylo v průběhu roku 2014 zaměstnáno 22 dospělých žen a mužů s mentálním postižením. Tyto zaměstnance nadále podporoval po celý rok tříčlenný tým mistrů. V roce 2014 dílna vytvořila: přes 800 látkových hraček: medvídků, oslíků, panenek a králíčků lisovaných šupin pro rybí restaurace 750 dřevěných misek na mýdlo 200 vlněných šperků a míčků z ovčí vlny 600 dřevěných tácků pod nádobí 350 kusů batikovaných šátků, triček a tunik 450 dřevěných pexes a tangramů glycerinových mýdel pracovních hodin při úpravách statku v Plasné Výjezdový tým realizoval v průběhu roku 2014 týdně 3-4 výjezdy chráněné dílny k soukromým osobám i do firem v Jindřichově Hradci a okolí, zde se jednalo zejména o sekání a hrabání trávy, úklid listí, sběr kamene, pletí apod. Chráněná dílna nově také navázala spolupráci s firmou, pro kterou jsou na zakázku narážena čísla na kovové štítky.

9 Chráněné bydlení PROUTEK Jindřichův Hradec Pracovníci pobytové sociální služby Chráněné bydlení PROUTEK Jindřichův Hradec v roce 2014 poskytli celkem 1895 hodin podpory 12 lidem s mentálním postižením. Díky této podpoře měli možnost se každým dnem více přiblížit k samostatnosti a začlenit se tak do běžné společnosti.chráněné bydlení prožilo v roce 2014 plno zajímavých chvil. S přicházejícím jarem se mírně proměnil tým pracovníků, což ale nezastavilo tempo, ve kterém se klienti chráněného bydlení učili hospodařit s penězi, komunikovat s úřady nebo pracovat na svém osobním rozvoji a sociálních schopnostech. V červnu se někteří zúčastnili Multižánrového hudebního festivalu ŽIVÝ HRADEC a svou pomocí tak přispěli ke kulturnímu rozvoji města. Léto se jinak neslo ve znamení výletů, klienti si zkusili jízdu na vodních šlapadlech, při dalším výletě se podívali ke koním, kde se dozvěděli, co všechno chov koní obnáší a někteří si i zkusili, jaké je to koukat na svět z koňského hřbetu. Zima v chráněném bydlení byla v duchu stěhování. Tři muži se v rámci našich chráněných bytů přestěhovali tak, aby žili v domácnosti se svými přáteli. I během těchto změn, a i přes chladné počasí, se klienti nepřestali věnovat svým aktivitám chození do bazénu, fandit vajgarskému hokejovému týmu, chození do kina, pletení šály na hrábích, hraní na klávesy nebo trávení společných večerů s přáteli. Chráněné bydlení PROUTEK (v Plasné a Kardašově Řečici) Chráněné bydlení podporuje začlenění lidí s mentálním postižením do běžného způsobu života od roku V roce 2014 jsme v pobytové sociální službě PROUTEK (Plasná a Kardašova Řečice) poskytli celkem 1181 hodin podpory našim klientům dospělým lidem s mentálním postižením. Díky této podpoře a chuti na sobě pracovat jsme všichni (klienti i pracovníci) rozšířili spektrum svých schopností a dovedností. Dva klienti z Plasné se vydali vstříc svému novému životnímu cíli. Jeden se za podpory svého opatrovníka odstěhoval na ubytovnu se svou přítelkyní. Druhý se rozhodl pro život v městském prostředí, aby se naučil nové věci, které mu bydlení na vesnici neumožňovalo. Pracovníci se po celý rok věnovali rozvoji své kvalifikace. A to jak pravidelnými týmovými supervizemi, tak i absolvováním vzdělávacích kurzů a seminářů. A jak se posouvají klienti a pracovníci Proutku, vyvíjí se i Proutek. Ke konci roku 2014 jsme se rozhodli ukončit poskytování chráněného bydlení v bytě v Kardašově Řečici. Důvodem byl fakt, že klienti z Kardašovy Řečice se natolik osamostatnili, že se rozhodli bydlet ve vlastním podnájmu a využívat jen minimální předem domluvenou podporu. Proto jsme v roce 2014 připravili vše pro to, abychom od roku 2015 poskytovali terénní sociální službu Podpora samostatného bydlení PROUTEK.

10 Sekce vzdělávání Sekce vzdělávání poskytuje profesní podporu pomáhajícím profesionálům v sociálních službách v celé České republice. Víme, že kvalitní sociální služby mohou poskytovat pouze dobře vyškolení a neustále se vzdělávající profesionálové ve stabilních a profesionálních organizacích. Také víme, že pomáhající profesionálové potřebují pravidelnou podporu k tomu, aby svoji činnost dělali stále dobře. Lektoři a konzultanti kmenového týmu Proutku jsou vysoce specializovanými profesionály s dlouholetou praxí v oblasti sociálních služeb i v oblasti vzdělávání. Naši práci děláme tak, aby byla užitečná, co nejlépe cílená a zaměřená na změnu k lepšímu. V roce 2014 se našich kurzů zúčastnilo celkem 1381 účastníků. Naši lektoři realizovali celkem 308 hodin otevřených kurzů, 1296 hodin kurzů na míru a 157 hodin konzultací. Tematicky se naše kurzy soustředily zejména na oblast vztahu s klientem, individuálního plánování a fungování týmů. Navíc jsme poskytli 350 hodin kurzů, 250 hodin konzultací a 226 hodin supervizí prostřednictvím naší sesterské organizace PROUTEK.CZ. Jsme hrdí na to, že můžeme přispívat ke kvalitě profesionálního pomáhání v České republice.

11 Fundraising Díky fundraisingu je Proutek méně závislý na státu a veřejných rozpočtech. Můžeme proto naše služby lidem s mentálním postižením poskytovat tak, jak je považujeme za správné, a ve vysoké kvalitě. V roce 2014 jsme organizovali tradiční i nové benefiční akce a soustředili jsme se na práci s firemními dárci a sponzory. Připravili jsme velkou akci Jaro s Proutkem. Její součástí byla i kampaň PODPORAveSVOBODĚ. Tato kampaň vyjadřovala, jak je důležité poskytovat lidem s mentálním postižením kvalitní službu. Přehled benefičních akcí Akce Cihla je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením. 16 brigádníků, 456 prodaných velkých cihel, 34 stánkodnů, ,- Kč celkový výtěžek Jaro s Proutkem velká akce spojená s kampaní PODPORAveSVOBODĚ, dalšími benefičními akcemi a výstavou Šance svobodně žít v restauraci Černej pták ,- Kč přinesly různé akce v průběhu Jara s Proutkem - Otevřený dvůr v Plasné, koncert Václava Koubka a koncert Petra Maťátka v Baru 69, prodej výrobků na Velikonoční veselici v J. Hradci, veřejná sbírka v ulicích a domácnostech J. Hradce. Více než 100 lidí se fotilo s panáky na plakátech a boardech, více než 50 panáků nalezlo své útočiště ve veřejném prostoru v Jindřichově Hradci, 350 lidí si oblíbilo stránky PODPORAve SVOBODĚ na facebooku, lidí vidělo denně naše příspěvky na facebooku v průběhu kampaně. Vánoční otevřený dvůr nejstarší a nejoblíbenější trhy na statku v Plasné 29 stánků, 20 dobrovolníků, 47 účinkujících, ,- Kč celkový výtěžek

12 Děkujeme za finanční dary: ACP TRADUCTERA a.s. ACR auto, a.s. ADEUS s.r.o. AGRO-LA spol.s.r.o. Anglo česká s.r.o. ARSTAV s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Basketbalový klub Jindřichův Hradec Bohemia Stone Spedition s.r.o. BORA spol. s r.o. C.S. commerce service, a.s. Čalounictví Miloš Hummel ČERPADLA NEPTUN spol. s r.o. Česká pojišťovna a.s. Čipos spol. s.r.o. ČPP, a.s. DK Open spol.s.r.o. EKOEKO s.r.o. ELK s.r.o. ENERGETICKÉ CENTRUM s.r.o. Filuna s.r.o. FOPO II s.r.o. Fruko-Schulz s.r.o. Glazing autodíly s.r.o. Glazing AUTOSKLO s.r.o. HC Mountfield a.s. Ho-La center s.r.o. Husky-KTW s.r.o. HVP, a. s. Infrazet a.s. Ing. Luděk Kluger Ing. Marie Dvořáková Jan Chvojka TEPELNÉ IZOLACE JI-CHEM CZ s.r.o. JINOS-AGRO s.r.o. Jiří Dráb Pharmallerga JUDr. Vladimír Koubek, advokát Karel Nekut, Hostinec U Nekutů KUHN-MT, s.r.o. Lesy České republiky, s.p. LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o. M-line a.s. Martin Andrusiv Mělnická účetní spol. s r.o. Město Jindřichův Hradec MĚSTO KARDAŠOVA ŘEČICE Mgr. Vokáčová Zuzana Mramorka s.r.o. MUDr. Jaroslava Vaníčková - Praktický lékař pro děti a dorost Netradiční dárky, s.r.o. Obec Pluhův Žďár OKNO-PLAST PN s.r.o. Ovis-Land spol. s r.o. PERM CB s.r.o. Phan Thong Thang Plzeňská pivnice PORTUS Praha o.s. Pronovo, s.r.o. Propom s.r.o. Reliant s.r.o. Restaurace Černej pták Rodinný pivovar Bernard, a. s. Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. SAG a.s. Sedlačík s.r.o. SETERM CB a.s. SLABÝ & spol. s r.o. SOME s.r.o. SOS-KUBEŠ stavebně obchodní spol. s r.o. STAVISERVIS, spol. s r.o. ŠTROB &,spol. s r.o. Šupina a Šupinka s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. TECNOCAP s.r.o. TOPTRANS EU, a.s., organizační složka Treservis s.r.o. TSH PLAST s.r.o. TUPA spol. s r.o. U+M Servis s.r.o. UNIPEX CZ, s.r.o. Václav Fencl VK SERVIS JH s.r.o. Vlastimil Kostka VODNÍ ENERGIE,s.r.o. Výstavba plynovodů, spol. s r.o. České Budějovice Waldviertler Sparkasse von 1842 ZC s.r.o. Zemědělské družstvo Rodvínov Zemědělské služby Dynín, a.s.

13 Děkujeme všem přátelům, partnerům, dobrovolníkům a členům Klubu přátel Proutku: Albrechtová Zuzana Bačáková Ivana Bačáková Martina Bělíková Jana Brožková Hana Brus Adam Brusová Dagmar Brusová Dagmar st. Budíčková Jitka Burdová Lenka Cardová Ivana Cvrčková Marie Čada Roman Čermák Filip Činková Marcela Demeterová Renata Drahotová Hanka Drsová Šárka DUHA Dvořáková Jana Dvořáková Marie Fuxová Renáta Gymnázium Vítězslava Nováka HAKUNA MATATA Hamrová Alena Heger Miloš Hejdová Kateřina Heráčková Miroslava Hešíková Květa Horňáčková Marta Hovorková Irena Hrůzová Vendula Hřebíková Hanka Hummel Erhard Chmelařová Jitka Jane Art Janíková Miluše Javor Jedličková Veronika Jeřelová Lenka Ježková Pavlína Jinochová Silvie Jirková Naděžda Kelblerová Anna Kelblerová Jana Klocová Jana Kněžínková Pavlína Kolektiv Kooperativy pod vedením ing. Martiny Strakové Kolektiv České spořitelny z J. Hradce Korandová Hana Kosová Andrea Koťata Koubek Václav Koubová Lenka Krahulík Jozef Krapet o. s. Křikavová Zdeňka Marečková Kateřina Marečková Marie Mateřská škola K. Řečice Maťátko Petr Míchalová Ivana Mikešová Romana Nejedlá Lada Němcová Eva NOVA DOMUS Pešek Jiří Petrová Hanka Píchová Eva Plucarová Radka Polanecká Šárka Půlpytlová Kamila Reisnerová Eva Rojková Aneta a Mirka Růžičková Lada Sadílková Ivana Satrapa Tomáš Schrutzová Jaroslava Schützová Lucie Sládková Romana Šímová Alena Školková Petra Šolcová Libuše Šrámek Jan Šteflovi Hanka a Pavel Turková Jana Vávrů Jiřina Vidourková Věra Viturková Eliška Vobrová Šárka Vodrážková Eva Vodrážková Pavla Vojtová Markéta YAMAHA Zanoty

14 Děkujeme za věcné dary: Alena Helmichová APCHEM CZ s.r.o. Baletní krůčky z Chlumu u Třeboně Basketbalový klub Jindřichův Hradec BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec a.s. Česká spořitelna, a.s. ČSAD Jindřichův Hradec a.s. DK OPEN, spol. s.r.o. dm drogerie markt s.r.o. Drum Bum Ferenčík, s.r.o. Fiera a.s. Filuna s.r.o. Informační centrum města Jindřichův Hradec Ing. Lubomír Černý Jednota, spotřební družstvo Jindřichův Hradec Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Jiří Dráb Pharmallerga Koranda Pavel KRACEN s.r.o. LIBOR NOVÁK s.r.o. MADETA a.s. Nova Domus Miloslav Kovář Postele pro zdravý spánek s.r.o. Postl-Nábytek, spol. s r.o. PPL CZ s.r.o. Propom s.r.o. Restaurace Černej Pták Rostislav Tůma SANTAL spol. s r.o. Taneční kroužek z Chlumu u Třeboně The Fingers Wilitex s.r.o. Wotan Forest Zahradní centrum Klíma Petr, Ing. ZC s.r.o. Zemědělské družstvo Rodvínov Zuzana Kořínková Partneři z řad médií, měst a obcí: Jindřichův Hradec Kardašova Řečice Pluhův Žďár Česká rozhlas České Budějovice Česká televize Jindřichohradecká televize s.r.o. Jindřichohradecký deník Jindřichohradecký zpravodaj Měsíčník NEON Rádio Orlík RAIN tiskárna s.r.o. Reklama M.E.Š.

15 Proutek, občanské združení Plasná Kardašova Řečice tel: Sbírkový účet: /7940

16

obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná

obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná Výroční zpráva 2011 obsah, úvodní slovo 2 3 4 5 6 9 12 14 16 úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná chráněné bydlení Proutek Jindřichův Hradec chráněná dílna benefiční akce

Více

Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ 378 21 telefon: e-mail: www.proutek.cz IČO: sbírkový účet:

Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ 378 21 telefon: e-mail: www.proutek.cz IČO: sbírkový účet: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Plasná 3 Kardašova Řečice PSČ 378 21 telefon: 384 382 028 e-mail: proutek@proutek.cz www.proutek.cz IČO: 7080 5831 sbírkový účet: 9000028661/7940 Úvod Úvodní slovo Vážení přátelé Proutku,

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s handicapem a jejich rodiny Kdo dělá dobře jinému, dělá nejvíce dobrého samému sobě nikoli v tom smyslu, že dostane za to odměnu, nýbrž protože

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rytmus Benešov, o.p.s. 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Rytmus Benešov, o.p.s. vstoupil do roku 2014 s jednou zásadní novinkou ve svých službách. Na obou pracovištích byla zaregistrována a

Více

Podpora 100 000 Kč a více:

Podpora 100 000 Kč a více: WW. OHODA- ELP CZ Podpora 100 000 Kč a více: VÝ RO ČNÍ ZPRÁ VA Obsah: Kdo je POHODA Naše programy a projekty ASISTENT POHODY - Centrum osobní asistence Chráněné komunitní bydlení POHODY Denní komunitní

Více

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej.

Komunikace. Aktivita. Otevřenost. Naděje. Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Nepočítej své nepřátele tvůj čas je nesmírně vzácný. Počítej své přátele a pak s nimi počítej. Sri Chinmoy POSLÁNÍ A PROGRAM SDRUŽENÍ 3 STRUKTURA SDRUŽENÍ A KONTAKTY

Více

obsah Výroční zpráva 2009 Kdo je Pohoda Naše programy a projekty

obsah Výroční zpráva 2009 Kdo je Pohoda Naše programy a projekty Výroční zpráva 2009 obsah Kdo je Pohoda Naše programy a projekty Asistence POHODA (Centrum osobní asistence) Bydlení POHODA (Chráněné bydlení) Klub POHODA (Denní stacionář) Agentura Vzdělávání POHODA Dobrovolník

Více

12 + 1 měsíc v životě Diakonie ČCE v Litoměřicích

12 + 1 měsíc v životě Diakonie ČCE v Litoměřicích 12 + 1 měsíc v životě Diakonie ČCE v Litoměřicích Vize Vizí Diakonie ČCE - Střediska v Litoměřicích je vyrovnat šance lidí se specifickými potřebami na běžný život ve společnosti. Poslání Posláním Diakonie

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny

Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita Především pro osoby s jakýmkoli druhem handicapu a jejich rodiny MOTTO: Člověk, který se bouří, je optimista; většinou žije a umírá v sebevražedném úsilí přesvědčit

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2007.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

2009 VÝROČNÍ A ZPRÁV

2009 VÝROČNÍ A ZPRÁV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vize Veřejnost přistupující bez předsudků k lidem s duševním onemocněním. Fokus jako přístav bezpečí, kvalitní podpory a zároveň odrazový můstek do otevřené společnosti vytvářející

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

výroční ZPRÁvA spolu olomouc 2012

výroční ZPRÁvA spolu olomouc 2012 výroční ZPRÁvA spolu olomouc 2012 02 ÚVODní SlOVO 03 ZáKlADní InFORMACe VIZe, poslání, principy, Cíle 04 Z (pre) HIStORIe SpOlU OlOMOC 05 poskytování SOCIálníCH SlUžeB AKtIVIZAČní A ROZVOJOVé programy

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

VýrOČní zpráva asistence 2007 O. S.

VýrOČní zpráva asistence 2007 O. S. VýrOČní zpráva asistence 2007 O. S. Shýbáš se u cesty pro oblázek a kdo Ti o tom poví kamínky země této jsou balvany Sisyfovy A co Ti říci pěkného aby ten svět byl snazší laskavá slova jsou vrabčáčci ptáčkové

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6

I. Slovo úvodem... 4. II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011... 4. III. Poslání a cíle SPRP... 5. IV. Organizační struktura... 6 Obsah I. Slovo úvodem......................................................................... 4 II. Nahlédněte do našeho kalendáře 2011.................................................... 4 III. Poslání

Více

Zpráva o činnosti 2013. Mít život ve svých rukou

Zpráva o činnosti 2013. Mít život ve svých rukou Zpráva o činnosti 2013 Mít život ve svých rukou OBSAH Jeden z řady článků informující o práci Českého západu

Více

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti

Více