Milí přátelé a příznivci Proutku,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milí přátelé a příznivci Proutku,"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014

2

3 Milí přátelé a příznivci Proutku, rok 2014 byl pro Proutek rokem výročním již 10 let poskytujeme lidem s mentálním postižením podporu v chráněném bydlení. Toto výročí jsme oslavili akcí Jaro s Proutkem, v rámci které vznikl i náš maskot pan Proutek a kampaň PODPORAveSVOBODĚ. Touto kampaní ukazujeme, že lidé s mentálním postižením mají právo na stejný život jako všichni ostatní. K tomu, aby tak mohli žít, potřebují podporu, kterou jim v Proutku umíme poskytnout. O dalších událostech, které se v Proutku v roce 2014 staly (a vůbec jich není málo!), se dočtete na následujících stránkách. Děkuji všem našim sponzorům, dárcům, dobrovolníkům a příznivcům za podporu a také všem kolegyním a kolegům za jejich nasazení a profesionalitu. Díky Vám všem žijí lidé s mentálním postižením mezi námi. Zuzana Marková ředitelka Proutku

4 SEDM HODNOT, OKOLO KTERÝCH SE PROUTEK TOČÍ Kvalita je pro nás v Proutku důležitá. A protože dělat a udržet kvalitu není jen tak, řídí se každý zaměstnanec Proutku sedmi společnými hodnotami. Respekt k individualitě a právům Každý je jedinečná lidská bytost a má stejná práva jako ostatní. Práva člověka s jakýmkoliv handicapem jsou stejná jako práva ostatních lidí. I on je člověkem, který má svoji hodnotu pro celou společnost. My v Proutku to ctíme a tuto hodnotu máme ve středu všech našich hodnot. Otevřený přístup Jsme otevření ke všem podnětům, výzvám, pochvalám i kritice. Chceme využívat toho, co k nám přichází. Pokud kdokoliv o Proutku něco říká, přijímáme to jako důležitý podnět pro naši práci a chceme to využít tak, aby naše práce byla lepší. Podpora samostatnosti Naším cílem je, aby se prostor pro samostatné jednání každého člověka zvětšoval. Proto pomáháme lidem s mentálním postižením tak, aby vše, co mohou, zvládali sami a tím nebyli závislí na ostatních. Rozvoj a růst V každém (bez ohledu na věk či handicap) je potenciál se posunout. Proto podporujeme každého klienta v tom, aby se mohl rozvíjet a růst. A víme, že i pracovníci a organizace se musí zdokonalovat, rozvíjet a růst. Vytrvalost Pokud se něco na první, druhý či třetí pokus nedaří, neznamená to, že je to nemožné. Každý má právo, abychom se opakovaně a stále pokoušeli naplnit jeho cíle, hledat jeho potřeby a plnit jeho sny. Pokud se něco nepodaří, neznamená to konec snažení. Nezdar? Znovu, jinak a lépe! Promyšlený přístup Děláme-li něco, děláme to s rozmyslem. Myslíme na to, proč a jak co děláme, a k čemu to má vést. Při pomáhání lidem s mentálním postižením zvažujeme různé možné postupy a rizika. Jako organizace tvoříme plány tak, aby měly hlavu a patu a byly promyšlené a realizovatelné. Spolupráce Pro úspěch všeho, co se děje, je nezbytná spolupráce mezi všemi, kterých se problémy a témata týkají.

5 Podpora samostatnosti Otevřený přístup Spolupráce Respekt k individualitě a právům Vytrvalost Rozvoj, růst Promyšlený přístup

6 Organizační struktura SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ A VÝBOR SDRUŽENÍ Členové shromáždění a výboru dělají svou činnost v Proutku dobrovolně a ze svého přesvědčení. Nejsou zaměstnanci Proutku a za svou práci nepobírají žádnou mzdu ani odměnu. Většina z nich jsou zakladatelé a nositelé myšlenky celého Proutku. Shromáždění členů sdružení Marek Růžička, Juliana Kostečková, Marie Šimralová, Martin Šimral, Zuzana Hošková, Petr Kostečka, Jan Rudolf, Kamila Půlpytlová Shromáždění členů sdružení je nejvyšším orgánem Proutku. Schází se 2x ročně kontroluje a schvaluje činnost Proutku a volí všechny ostatní orgány Proutku (výbor a ředitel). Výbor sdružení Marie Šimralová, Martin Šimral, Juliana Kostečková, Petr Kostečka předseda sdružení. Výbor sdružení je výkonným orgánem, který kontroluje v souladu s usneseními shromáždění činnost ředitele Proutku a zástupce ředitele Proutku. Výbor volí ze svého středu předsedu. Předseda řídí činnost výboru a svolává jeho zasedání. Proutek tým a externisté Ředitelka Kamila Tomšíková (do května), Věra Slunéčková (od června do října), Zuzana Marková (od listopadu) Vedoucí služeb Zuzana Marková Finanční manažer Martin Stejskal Vedoucí fundraisingu a fundraiserka Andrea Nováková Fundraiser Ludmila Pokorná Produkční Helena Krahulíková (do června), Alžběta Jirková (od července) Vedoucí vzdělávací sekce Jan Kostečka Projektová manažerka vzdělávací sekce Šárka Polanecká (do června), Martina Fišerová (od června) Vedoucí chráněné dílny a pracovní mistr v chráněné dílně Milena Tretterová Pracovní mistři v chráněné dílně Jarmila Vlášková, Roman Urban Asistenti vedoucí bytů v chráněném bydlení Veronika Kymličková, Eva Chejlavová Asistenti v chráněném bydlení Naděžda Olivová, Alena Hamrová, Dana Loudínová, Klára Beranová (od dubna), Zuzana Albrechtová (do února), Lenka Kotková (do dubna), Zuzana Čuchna (od dubna), Václav Steinbauer (od září), Jana Klocová (do října), Veronika Čepeláková EXTERNÍ PODPORA Kmenoví lektoři sekce vzdělávání Jiřina Svobodová, Dita Vojířová, Lada Furmaníková, Jan Paleček, Tomáš Masopust Konzultant strategického plánování Jan Kroupa Supervizoři Kateřina Vrtělová, Jan Hesoun, Michael Chytrý, Jan Šikl, Martina Přibylová, Martina Richterová-Těmínová

7 Struktura nákladů za rok 2014 Náklady celkem (v tis. Kč) Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Vzdělávání zaměstnanců, supervize Nájemné bytů, kanceláří Ostatní služby Osobní náklady Odpisy Ostatní daně a poplatky Jiné ostatní náklady % 8,2 % 2,4 % 1,2 % 0,8 % 0,0 % 1,8 % 5,6 % 19,7 % 59,0 % 0,4 % 0,1 % 0,8 % Struktura výnosů za rok 2014 Výnosy celkem (v tis. Kč) Dotace MPSV Dotace Jihočeský kraj Příspěvek na zaměstnávání OZP od ÚP Dotace od Města Jindřichův Hradec Tržby od klientů chráněných bydlení Tržby za výrobky, služby chráněné dílny Tržby za služby - reklama Tržby - vzdělávací sekce Přijaté příspěvky na veřejnou sbírku Dary - věcné a peněžní Jiné ostatní výnosy % 20,2 % 4,5 % 7,2 % 0,6 % 14,8 % 4,2 % 5,7 % 34,1 % 3,4 % 4,9 % 0,2 % Hospodářský výsledek (v tis. Kč) - 493

8 Chráněná dílna PROUTEK v Plasné Chráněná dílna Proutek zaměstnává již osmým rokem dospělé lidi s mentálním postižením, kteří by na běžném trhu práce hůře získali uplatnění. Tímto způsobem dílna přispívá k Podpoře ve svobodě - možnosti být zaměstnán a tím se důstojně začlenit do společnosti. V chráněné dílně bylo v průběhu roku 2014 zaměstnáno 22 dospělých žen a mužů s mentálním postižením. Tyto zaměstnance nadále podporoval po celý rok tříčlenný tým mistrů. V roce 2014 dílna vytvořila: přes 800 látkových hraček: medvídků, oslíků, panenek a králíčků lisovaných šupin pro rybí restaurace 750 dřevěných misek na mýdlo 200 vlněných šperků a míčků z ovčí vlny 600 dřevěných tácků pod nádobí 350 kusů batikovaných šátků, triček a tunik 450 dřevěných pexes a tangramů glycerinových mýdel pracovních hodin při úpravách statku v Plasné Výjezdový tým realizoval v průběhu roku 2014 týdně 3-4 výjezdy chráněné dílny k soukromým osobám i do firem v Jindřichově Hradci a okolí, zde se jednalo zejména o sekání a hrabání trávy, úklid listí, sběr kamene, pletí apod. Chráněná dílna nově také navázala spolupráci s firmou, pro kterou jsou na zakázku narážena čísla na kovové štítky.

9 Chráněné bydlení PROUTEK Jindřichův Hradec Pracovníci pobytové sociální služby Chráněné bydlení PROUTEK Jindřichův Hradec v roce 2014 poskytli celkem 1895 hodin podpory 12 lidem s mentálním postižením. Díky této podpoře měli možnost se každým dnem více přiblížit k samostatnosti a začlenit se tak do běžné společnosti.chráněné bydlení prožilo v roce 2014 plno zajímavých chvil. S přicházejícím jarem se mírně proměnil tým pracovníků, což ale nezastavilo tempo, ve kterém se klienti chráněného bydlení učili hospodařit s penězi, komunikovat s úřady nebo pracovat na svém osobním rozvoji a sociálních schopnostech. V červnu se někteří zúčastnili Multižánrového hudebního festivalu ŽIVÝ HRADEC a svou pomocí tak přispěli ke kulturnímu rozvoji města. Léto se jinak neslo ve znamení výletů, klienti si zkusili jízdu na vodních šlapadlech, při dalším výletě se podívali ke koním, kde se dozvěděli, co všechno chov koní obnáší a někteří si i zkusili, jaké je to koukat na svět z koňského hřbetu. Zima v chráněném bydlení byla v duchu stěhování. Tři muži se v rámci našich chráněných bytů přestěhovali tak, aby žili v domácnosti se svými přáteli. I během těchto změn, a i přes chladné počasí, se klienti nepřestali věnovat svým aktivitám chození do bazénu, fandit vajgarskému hokejovému týmu, chození do kina, pletení šály na hrábích, hraní na klávesy nebo trávení společných večerů s přáteli. Chráněné bydlení PROUTEK (v Plasné a Kardašově Řečici) Chráněné bydlení podporuje začlenění lidí s mentálním postižením do běžného způsobu života od roku V roce 2014 jsme v pobytové sociální službě PROUTEK (Plasná a Kardašova Řečice) poskytli celkem 1181 hodin podpory našim klientům dospělým lidem s mentálním postižením. Díky této podpoře a chuti na sobě pracovat jsme všichni (klienti i pracovníci) rozšířili spektrum svých schopností a dovedností. Dva klienti z Plasné se vydali vstříc svému novému životnímu cíli. Jeden se za podpory svého opatrovníka odstěhoval na ubytovnu se svou přítelkyní. Druhý se rozhodl pro život v městském prostředí, aby se naučil nové věci, které mu bydlení na vesnici neumožňovalo. Pracovníci se po celý rok věnovali rozvoji své kvalifikace. A to jak pravidelnými týmovými supervizemi, tak i absolvováním vzdělávacích kurzů a seminářů. A jak se posouvají klienti a pracovníci Proutku, vyvíjí se i Proutek. Ke konci roku 2014 jsme se rozhodli ukončit poskytování chráněného bydlení v bytě v Kardašově Řečici. Důvodem byl fakt, že klienti z Kardašovy Řečice se natolik osamostatnili, že se rozhodli bydlet ve vlastním podnájmu a využívat jen minimální předem domluvenou podporu. Proto jsme v roce 2014 připravili vše pro to, abychom od roku 2015 poskytovali terénní sociální službu Podpora samostatného bydlení PROUTEK.

10 Sekce vzdělávání Sekce vzdělávání poskytuje profesní podporu pomáhajícím profesionálům v sociálních službách v celé České republice. Víme, že kvalitní sociální služby mohou poskytovat pouze dobře vyškolení a neustále se vzdělávající profesionálové ve stabilních a profesionálních organizacích. Také víme, že pomáhající profesionálové potřebují pravidelnou podporu k tomu, aby svoji činnost dělali stále dobře. Lektoři a konzultanti kmenového týmu Proutku jsou vysoce specializovanými profesionály s dlouholetou praxí v oblasti sociálních služeb i v oblasti vzdělávání. Naši práci děláme tak, aby byla užitečná, co nejlépe cílená a zaměřená na změnu k lepšímu. V roce 2014 se našich kurzů zúčastnilo celkem 1381 účastníků. Naši lektoři realizovali celkem 308 hodin otevřených kurzů, 1296 hodin kurzů na míru a 157 hodin konzultací. Tematicky se naše kurzy soustředily zejména na oblast vztahu s klientem, individuálního plánování a fungování týmů. Navíc jsme poskytli 350 hodin kurzů, 250 hodin konzultací a 226 hodin supervizí prostřednictvím naší sesterské organizace PROUTEK.CZ. Jsme hrdí na to, že můžeme přispívat ke kvalitě profesionálního pomáhání v České republice.

11 Fundraising Díky fundraisingu je Proutek méně závislý na státu a veřejných rozpočtech. Můžeme proto naše služby lidem s mentálním postižením poskytovat tak, jak je považujeme za správné, a ve vysoké kvalitě. V roce 2014 jsme organizovali tradiční i nové benefiční akce a soustředili jsme se na práci s firemními dárci a sponzory. Připravili jsme velkou akci Jaro s Proutkem. Její součástí byla i kampaň PODPORAveSVOBODĚ. Tato kampaň vyjadřovala, jak je důležité poskytovat lidem s mentálním postižením kvalitní službu. Přehled benefičních akcí Akce Cihla je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením. 16 brigádníků, 456 prodaných velkých cihel, 34 stánkodnů, ,- Kč celkový výtěžek Jaro s Proutkem velká akce spojená s kampaní PODPORAveSVOBODĚ, dalšími benefičními akcemi a výstavou Šance svobodně žít v restauraci Černej pták ,- Kč přinesly různé akce v průběhu Jara s Proutkem - Otevřený dvůr v Plasné, koncert Václava Koubka a koncert Petra Maťátka v Baru 69, prodej výrobků na Velikonoční veselici v J. Hradci, veřejná sbírka v ulicích a domácnostech J. Hradce. Více než 100 lidí se fotilo s panáky na plakátech a boardech, více než 50 panáků nalezlo své útočiště ve veřejném prostoru v Jindřichově Hradci, 350 lidí si oblíbilo stránky PODPORAve SVOBODĚ na facebooku, lidí vidělo denně naše příspěvky na facebooku v průběhu kampaně. Vánoční otevřený dvůr nejstarší a nejoblíbenější trhy na statku v Plasné 29 stánků, 20 dobrovolníků, 47 účinkujících, ,- Kč celkový výtěžek

12 Děkujeme za finanční dary: ACP TRADUCTERA a.s. ACR auto, a.s. ADEUS s.r.o. AGRO-LA spol.s.r.o. Anglo česká s.r.o. ARSTAV s.r.o. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Basketbalový klub Jindřichův Hradec Bohemia Stone Spedition s.r.o. BORA spol. s r.o. C.S. commerce service, a.s. Čalounictví Miloš Hummel ČERPADLA NEPTUN spol. s r.o. Česká pojišťovna a.s. Čipos spol. s.r.o. ČPP, a.s. DK Open spol.s.r.o. EKOEKO s.r.o. ELK s.r.o. ENERGETICKÉ CENTRUM s.r.o. Filuna s.r.o. FOPO II s.r.o. Fruko-Schulz s.r.o. Glazing autodíly s.r.o. Glazing AUTOSKLO s.r.o. HC Mountfield a.s. Ho-La center s.r.o. Husky-KTW s.r.o. HVP, a. s. Infrazet a.s. Ing. Luděk Kluger Ing. Marie Dvořáková Jan Chvojka TEPELNÉ IZOLACE JI-CHEM CZ s.r.o. JINOS-AGRO s.r.o. Jiří Dráb Pharmallerga JUDr. Vladimír Koubek, advokát Karel Nekut, Hostinec U Nekutů KUHN-MT, s.r.o. Lesy České republiky, s.p. LUMEN ENERGETICKÝ DEVELOPMENT s.r.o. M-line a.s. Martin Andrusiv Mělnická účetní spol. s r.o. Město Jindřichův Hradec MĚSTO KARDAŠOVA ŘEČICE Mgr. Vokáčová Zuzana Mramorka s.r.o. MUDr. Jaroslava Vaníčková - Praktický lékař pro děti a dorost Netradiční dárky, s.r.o. Obec Pluhův Žďár OKNO-PLAST PN s.r.o. Ovis-Land spol. s r.o. PERM CB s.r.o. Phan Thong Thang Plzeňská pivnice PORTUS Praha o.s. Pronovo, s.r.o. Propom s.r.o. Reliant s.r.o. Restaurace Černej pták Rodinný pivovar Bernard, a. s. Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. SAG a.s. Sedlačík s.r.o. SETERM CB a.s. SLABÝ & spol. s r.o. SOME s.r.o. SOS-KUBEŠ stavebně obchodní spol. s r.o. STAVISERVIS, spol. s r.o. ŠTROB &,spol. s r.o. Šupina a Šupinka s.r.o. SWIETELSKY stavební s.r.o. TECNOCAP s.r.o. TOPTRANS EU, a.s., organizační složka Treservis s.r.o. TSH PLAST s.r.o. TUPA spol. s r.o. U+M Servis s.r.o. UNIPEX CZ, s.r.o. Václav Fencl VK SERVIS JH s.r.o. Vlastimil Kostka VODNÍ ENERGIE,s.r.o. Výstavba plynovodů, spol. s r.o. České Budějovice Waldviertler Sparkasse von 1842 ZC s.r.o. Zemědělské družstvo Rodvínov Zemědělské služby Dynín, a.s.

13 Děkujeme všem přátelům, partnerům, dobrovolníkům a členům Klubu přátel Proutku: Albrechtová Zuzana Bačáková Ivana Bačáková Martina Bělíková Jana Brožková Hana Brus Adam Brusová Dagmar Brusová Dagmar st. Budíčková Jitka Burdová Lenka Cardová Ivana Cvrčková Marie Čada Roman Čermák Filip Činková Marcela Demeterová Renata Drahotová Hanka Drsová Šárka DUHA Dvořáková Jana Dvořáková Marie Fuxová Renáta Gymnázium Vítězslava Nováka HAKUNA MATATA Hamrová Alena Heger Miloš Hejdová Kateřina Heráčková Miroslava Hešíková Květa Horňáčková Marta Hovorková Irena Hrůzová Vendula Hřebíková Hanka Hummel Erhard Chmelařová Jitka Jane Art Janíková Miluše Javor Jedličková Veronika Jeřelová Lenka Ježková Pavlína Jinochová Silvie Jirková Naděžda Kelblerová Anna Kelblerová Jana Klocová Jana Kněžínková Pavlína Kolektiv Kooperativy pod vedením ing. Martiny Strakové Kolektiv České spořitelny z J. Hradce Korandová Hana Kosová Andrea Koťata Koubek Václav Koubová Lenka Krahulík Jozef Krapet o. s. Křikavová Zdeňka Marečková Kateřina Marečková Marie Mateřská škola K. Řečice Maťátko Petr Míchalová Ivana Mikešová Romana Nejedlá Lada Němcová Eva NOVA DOMUS Pešek Jiří Petrová Hanka Píchová Eva Plucarová Radka Polanecká Šárka Půlpytlová Kamila Reisnerová Eva Rojková Aneta a Mirka Růžičková Lada Sadílková Ivana Satrapa Tomáš Schrutzová Jaroslava Schützová Lucie Sládková Romana Šímová Alena Školková Petra Šolcová Libuše Šrámek Jan Šteflovi Hanka a Pavel Turková Jana Vávrů Jiřina Vidourková Věra Viturková Eliška Vobrová Šárka Vodrážková Eva Vodrážková Pavla Vojtová Markéta YAMAHA Zanoty

14 Děkujeme za věcné dary: Alena Helmichová APCHEM CZ s.r.o. Baletní krůčky z Chlumu u Třeboně Basketbalový klub Jindřichův Hradec BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec a.s. Česká spořitelna, a.s. ČSAD Jindřichův Hradec a.s. DK OPEN, spol. s.r.o. dm drogerie markt s.r.o. Drum Bum Ferenčík, s.r.o. Fiera a.s. Filuna s.r.o. Informační centrum města Jindřichův Hradec Ing. Lubomír Černý Jednota, spotřební družstvo Jindřichův Hradec Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Jiří Dráb Pharmallerga Koranda Pavel KRACEN s.r.o. LIBOR NOVÁK s.r.o. MADETA a.s. Nova Domus Miloslav Kovář Postele pro zdravý spánek s.r.o. Postl-Nábytek, spol. s r.o. PPL CZ s.r.o. Propom s.r.o. Restaurace Černej Pták Rostislav Tůma SANTAL spol. s r.o. Taneční kroužek z Chlumu u Třeboně The Fingers Wilitex s.r.o. Wotan Forest Zahradní centrum Klíma Petr, Ing. ZC s.r.o. Zemědělské družstvo Rodvínov Zuzana Kořínková Partneři z řad médií, měst a obcí: Jindřichův Hradec Kardašova Řečice Pluhův Žďár Česká rozhlas České Budějovice Česká televize Jindřichohradecká televize s.r.o. Jindřichohradecký deník Jindřichohradecký zpravodaj Měsíčník NEON Rádio Orlík RAIN tiskárna s.r.o. Reklama M.E.Š.

15 Proutek, občanské združení Plasná Kardašova Řečice tel: Sbírkový účet: /7940

16

Zdravím, tak co ten rok 2015?

Zdravím, tak co ten rok 2015? Výroční zpráva 2015 Zdravím, tak co ten rok 2015? Vážení přátelé a příznivci Proutku, právě držíte v rukách naši výroční zprávu za rok 2015. Byl opět plný zajímavých a učících okamžiků. Učili jsme se,

Více

obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná

obsah, úvodní slovo Vážení a milí přátelé Proutku, úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná Výroční zpráva 2011 obsah, úvodní slovo 2 3 4 5 6 9 12 14 16 úvodní slovo organizační struktura chráněné bydlení Proutek Plasná chráněné bydlení Proutek Jindřichův Hradec chráněná dílna benefiční akce

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek

SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA. spolek SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1. ÚVOD Spolek Společnost přátel ZUŠVítězslava Nováka, z.s působí při Základní umělecké škole Vítězslava Nováka v JindřichověHradci

Více

občanské sdružení na cestě

občanské sdružení na cestě občanské sdružení na cestě 1 úvodník občanské sdružení na cestě Vážení členové, spolupracovníci, přátelé a donátoři Občanského sdružení NA CESTĚ, rok 2012 nezačal po finanční stránce vůbec růžově, ba naopak.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady. Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanské sdružení MATEŘSKÉ CENTRUM MaMiNa Maminky, Miminka a Nápady Na Babí 190 Police nad Metují 549 54 Obsah Obsah.1 Poděkování...2 Kontakty. 3 Mateřské centrum - cíle a poslání.....4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 SPOLEČNOST PŘÁTEL ZUŠ VÍTĚZSLAVA NOVÁKA, z.s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz

Provozovatel: Občanské sdružení IZAP. www.slunecnicezlin.cz Provozovatel: Občanské sdružení IZAP www.slunecnicezlin.cz IZAP sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi. Založeno v roce 1992 za účelem smysluplného trávení volného

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ KRAJE Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Výro č ní zpráva 2009

Výro č ní zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Lidé v občanském sdružení TIŠICKÉ KLUBko 3. Důležité události v historii 4. Akce v roce 2009 5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2009 6. Plány pro rok 2010

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci

Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci Adventní Kalendář od Schwarzkopf Výherci 1. týden 1.12.2012 Angelus Sammael Shikutokachika Kr Termohrnek 1.12.2012 Alice Kochmanová Termohrnek 1.12.2012 Milena Smolařová Gliss Kur Marakesh oil kondicionér

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

TJ zdravotně postižených Halma ÚSP Zbůch z pověření České federace Spastic Handicap za podpory Plzeňského kraje a Nadace 700 let města Plzně VÝSLEDKY

TJ zdravotně postižených Halma ÚSP Zbůch z pověření České federace Spastic Handicap za podpory Plzeňského kraje a Nadace 700 let města Plzně VÝSLEDKY TJ zdravotně postižených Halma ÚSP Zbůch z pověření České federace Spastic Handicap za podpory Plzeňského kraje a Nadace 700 let města Plzně VÝSLEDKY NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 2. kolo II. ligy sportovní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

- støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3

- støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA. Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3 - støedisko ve Valašském Meziøíèí VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2006 Pùjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Amos 3,3 OBSAH 3 5 6 7 8 10 12 14 17 18 22 24 26 28 Slovo úvodem Diakonie ÈCE poslání Základní informace

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014)

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Základní škola - pedagogičtí zaměstnanci - nepedagogičtí zaměstnaci Plavecká škola a bazén Školní družina Školní jídelna Komunitní škola Základní škola -

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS

INFOKONTEJNER. čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS PS INFORMUJÍ 2, 5 PS SPOLEČENSKY 3 INFOKONTEJNER čtvrtletník akciové společnosti Pražské služby 9. ročník 1 2014 PS ZAMĚSTNANCŮM 7 NEPŘEKONATELNÝ INFOSERVIS INFOKONTEJNER 01 2014 ČTVRTLETNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

OZP CUP V BOCCIE 4. kolo I. Liga

OZP CUP V BOCCIE 4. kolo I. Liga Sportovní klub Kociánka Brno o. s. ve spolupráci s Českou federací Spastic Handicap o. s., Oborovou zdravotní pojišťovnou, zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Centrem Kociánkou a Masarykovou univerzitou

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20. KONFERENCE MONITORING ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSTŘEDÍ MONITORINGU ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, PRAHA MILOVY 6. 8. října 2015 P R O G R A M K O N F E R E N C E Úterý 6.

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr.Petr Studenovský, vedoucí odboru U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 600, fax: 386 359 007 e-mail: studenovsky@kraj-jihocesky.cz,

Více

"Petice proti stávající podobě změn v pražské MHD! "

Petice proti stávající podobě změn v pražské MHD! My níže podepsání považujeme současnou podobu změn v jízdních řádech MHD za předčasnou a nedomyšlenou. V prvních zářijových dnech městu hrozí dopravní kolaps, proto po magistrátu požadujeme, aby: 1.) Odložil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2015 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

JINAK, o. p. s. Adresa: Brantice č. 220, Brantice, IČ: Číslo účtu: /0100

JINAK, o. p. s. Adresa: Brantice č. 220, Brantice, IČ: Číslo účtu: /0100 1 Obsah Úvodní slovo Kdo je JINAK, o.p.s.? A co děláme JINAK? Podporujeme bydlení lidí s postižením aneb Podpora samostatného bydlení JINAK Dopoledne práce, odpoledne zábava aneb Sociálně terapeutická

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2012 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2012 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 212 Ekocentra Podhoubí, o.s Služby Ekocentra Podhoubí v roce 212 - Ekoškolka Rozárka projekt Ekoškola pro MŠ semináře a akce pro veřejnost výukové programy tématické dílny pro ZŠ 1. Ekoškolka

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Javorník Krnov Opava Hlučín Hrabyně sv. Alexandr Bohumín Ostrava Studénka Odry Kopřivnice Český Těšín Frýdek-Místek Třinec Nový Jičín Frenštát p. R. Jablunkov Adresář

Více

Meziokresní přebor ČB-ČK Zpravodaj č.4 TJ Sokol Soběnov C - VOLNO 0:0 0-0 (0:0) 16.10. Kuželky Borovany A - TJ Sokol Soběnov B 0:0 Odloženo (0:0) 12.10. Kuželky Borovany C - TJ Dynamo České Budějovice

Více

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov

Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Ordinační hodiny ambulancí SZZ Krnov Obsah ARO... 3 Ambulance chronické bolesti... 3 Anesteziologická ambulance / Nutriční ambulance... 4 CUP... 5 LPS SZZ Krnov... 5 Mamologická poradna... 6 GYNEKOLOGICKÉ

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 18. listopadu 2015, Praha

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 18. listopadu 2015, Praha Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 18. listopadu 2015, Praha Přítomni: Bartoňová-Pálková Irena, Bartoš Pavel, Pommer Roman, Somr Zdeněk, Bavšenkov Michal, Doležal Jiří, Ernest Karel,

Více