Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění"

Transkript

1 Příklady k přednášce 25 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení

2 L { } Dopravní zpoždění v Laplaceově tranformaci v ( + τ ) { f t } { } t f(): t f() t = t <, L f() t = e f() t dt = f( ) f( t τ): τ >, L ( τ) =? t f( t τ) = e f( t τ) dt t τ = v = e τ τ e τ f() f () v dv τ v = e e f () v dt τ v = e e f() v dt = τ τ e L { δ( t τ) } = e,l { ( t τ) } =, Michael Šebek ARI

3 Příklad: Válcovací tolice dopravní zpoždění na výtupu přeno τ H(, e ) = G() e τ tedy obahuje dynamiku bez zpoždění + zpoždění 3

4 Příklad: Páový dopravník Těžba fofátu v Bou Craa, Západní Sahara: km ytém dopravníků Bangladéš: pá 7 km 4

5 Příklad: Regulace v buňce x () t = λ x () t + c x ( t τ ) 2 ( τ ) x () t = λ x () t + g x ( t )

6 Příklad: Hematologie 6

7 Příklad: Mechanimu aktivace enzymu 7

8 Příklady: Operační výzkum 8

9 Příklad: Tepelný ytém 9

10 Příklad: Síťové řídicí ytémy

11 Příklad: Router

12 Příklad: 2

13 Čité zpoždění v Matlabu >> D = tf(,,'inputdelay',) Tranfer function: exp(-*) * () >> = tf(''); D = exp(-) Tranfer function: exp(-) * () D () = e >> tep(tf(),d) >> bode(d) >> nyquit(d) Amplitude.5.5 Step Repone Time (econd) Nyquit Diagram Magnitude (db) Bode Diagram Imaginary Axi Phae (deg) Frequency (rad/) Real Axi

14 Sytém e zpožděním na vtupu/výtupu v Matlabu >> G = tf(,[ ],'InputDelay',2.) Tranfer function: exp(-2.*) * >> G = tf(,[ ],'OutputDelay',2.); >> = tf('');gg= /(+); G = exp(-2.*)*gg; G () Amplitude = + e 2..2 Magnitude (db) Bode Diagram Imaginary Axi Time (econd) Nyquit Diagram Phae (deg) Frequency (rad/) Real Axi

15 Sytém vnitřním zpožděním v Matlabu >> = tf('');gg= /(+); >> G = exp(-2.*)*gg; >> T=G/(+G)... Output delay (econd): 2. Internal delay(econd):2. Continuou-time model. >> tep(t) T() e = + + e + 2. e = + + e p tude Step Repone Time (econd) Nyquit Diagram Bode Diagram.5 Magnitude (db) Imaginary Axi..5 Phae (deg) Real Axi Frequency (rad/) 5

16 Příklad: Složitější ytémy.4 H(, e ) e = + + Step Repone e >> delay=tf();et(delay,'iodelay',) >> E=tf(delay),S=tf(); Tranfer function: exp(-*) * () >> H=E/(S+a+S*b*E),tep(H,2) Amplitude Time (econd) Imaginary Axi Nyquit Diagram db 2 db-2 db Phae (deg) Magnitude (db) Bode Diagram Real Axi 6

17 Příklad: Složitější ytémy H.2. 3 (, e, e ).2 e = + e + 2e.3. 2 Nyquit Diagram 2 >> delay2=tf();et(delay2,'iodelay',.2) >> delay3=tf();et(delay3,'iodelay',.3) >> H=E2/(S+E3+2*E2);tep(H,2) >> E2=tf(delay2),E3=delay3,S=tf(); Tranfer function: exp(-.2*) * () Tranfer function: exp(-.3*) * () >> H=E2*S/(S+E3+2*E2);tep(H,2) Step Repone.5 Imaginary Axi Magnitude (db) - -2 Bode Diagram Amplitude Real Axi x Time (econd) Frequency (rad/) 7

18 Pro zajímavot: Lambertova funkce Lambertova W-funkce (také omega funkce) je inverzní funkce k f ( W ) = We v reálném oboru rozumná, ale v komplexním divoká (nekonečně mnoho větví) W reálná a imaginární čát Lambertovy funkce (analytického prodloužení) 8

19 Příklad: Retardovaný a neutrální ytém Retardovaný ytém c () = + e CL 8 >> olve('exp(-tau*x)+x=') an = lambertw(, -tau)/tau >> tau=, r=lambertw(-:,-tau)./tau; >> plot(real(r),imag(r),'+r') Neutrální ytém c () = e + CL >> olve('+exp(-tau*x)*x=') an = -lambertw(, tau)/tau >> tau=, r=-lambertw(-:,tau)./tau; >> plot(real(r),imag(r),'+b') 9

20 Podmínky tability jednoduchého kvazipolynomu (Kharitonov et al., 24, p. 4) Sytém charakteritickým kvazipolynomem a (, e τ ) = + a + be τ kde a + b > (pokud ne, pak není tabilní ano bez zpoždění) je Stabilní nezávile na velikoti zpoždění ( iod ) právě když a b. Jinak b Pokud je a >, b >, je tabilní π arcco ( a b ) τ < b a Pokud je a <, b >, je tabilní τ < Michael Šebek arcco ( a b ) b a ARI-Pr a 2 3 2

21 Příklad: Detabilizující efekt zpoždění G() =, C() = Ke τ c () = + Ke CL τ τ = : = K { i} { } + τ = : max Re <<< τ = : max Re i 8 x τ =, τ =, τ = >> olve('x+k*exp(-tau*x)=') an = lambertw(, -k*tau)/tau >> k=,tau=.5 >> r=lambertw(-:,-k*tau)/tau; >> plot(real(r),imag(r),'+r') max Re { } i τ c τ τ =.5 τ c =.578 τ =

22 Příklad: Stabilizující efekt zpoždění 2 CL( ) = c e τ je netabilní pro τ =, ale tabilní pro malá nenulová zpoždění Srovnej jeho odezvu použitím PD regulátoru 22

23 Soutava rovnicí yt (). yt () + yt () = ut () je netabilní. Můžeme ji tabilizovat derivační ZV zeílením u() t = ky () t Alternativně ji můžeme tabilizovat zpožděnou ZV ut () = yt ( τ ) yt () Což můžeme interpretovat jako ZV konečnou diferencí yt () yt ( τ ) ut () = τ τ Aproximujícím derivaci Příklad: Zpoždění jako derivační ZV k τ k = τ =.2 τ =.5 k >. Step Repone =

24 Padého Aproximace Henri Eugene Padé - francouzký matematik ( ) dne znám hlavně jako autor aproximace obecné funkce pomocí racionální funkce, která je čato lepší než Taylorova Padého aproximace pro danou funkci f a přirozená číla m,n je Padého aproximant řádu (m,n) Rx ( ) = 2 m p + px + px pmx 2 n + qx + qx qx n kde f f() = R() f () = R () f () = R () () = R () ( m + n) ( m + n) oučet prvních m+n+ členů Taylorových řad f a R je tejný 24

25 Příklad: Padého aproximace >> del=tf(); >> et(del,'iodelay',5); del Tranfer function: exp(-5*) * >> pade=pade(del,) Tranfer function: >> pade2=pade(del,2) Tranfer function: ^ ^ >> pade3=pade(del,3) Tranfer function: -^ ^ ^ ^ >> tep(del,pade,pade2,pade3) >> bode(del,pade,pade2,pade3) exp(t) (,) (2,2) (3,3) 25

26 Příklad na přený návrh: P regulátor pro K τ G () = e, C () = K je p T + T() = KK e τ ( T + ) + KK e p p τ a pro hodnoty K = T = τ =, K P = 2 je 2e T() = CL charakteritický kvazipolynom je + + 2e c () = + + 2e CL Pro K = 5 je c () = + + 5e P CL >> olve('x++5*exp(-x)=') an = -+lambertw(-5*exp()) >> r=-+lambertw(-:,-5*exp()); >> plot(real(r),imag(r),'*') >> olve('x++2*exp(-x)=') an = -+lambertw(-2*exp()) >> r=-+lambertw(-:,-2*exp()); >> plot(real(r),imag(r),'*') 26

27 Příklad: CL tabilita G () C () T() b = e + a = k τ GC () () = + GC () () kb e τ = + a kb e + + a τ kbe = + a + kbe τ τ Michael Šebek ARI

28 Příklad na přený návrh I regulátorem Pro je a pro hodnoty K G () =, C () = T + T() T() = I T I τ Ke = T ( T + ) + Ke τ K = TI = T = τ = e ( + ) + e.e+2 * i i i i i i i i i i i i i i i i i CL charakteritický kvazipolynom 2 ccl() = + + e má nekonečně mnoho kořenů čát kořenů nad reálnou oou 28

29 Příklad: Smithův prediktor P regulátor e zeílením 2 T() 2 = + + 2e e T() 2 = e

30 Příklad: Smithův prediktor P regulátor e zeílením 5 T() 5 = + + 5e e 5 5 T() 5 = + 6 e po odpojení větve bez prediktoru 3

31 Příklad: Smithův prediktor I regulátor a Smithův prediktor 3

32 Příklad: Netabilní outava Smithův prediktor nefunguje pro netabilní outavu! Proč?.5 Ale např. b () e přeto můžeme tabilizovat Pro toto konkrétní zpoždění, iod to nejde P-regulátor e zeílením k =.5 dává tabilní c ( ) = +.5e CL T() = G ().5e +.5e = = a () >> G=(/(-)); >> et(g,'iodelay',.5) >> T=feedback(.5*G,) >> tep(g,t,9) >> olve('x + 3/(2*exp(x/2)) - = ') an = 2*lambertw(, -3/(4*exp(/2))) + >> pol=2*lambertw(-:,-3/(4*exp(/2)))+; >> plot(real(pol),imag(pol),'+r'),grid 32

33 Netabilní outava b () + e G () = = a () e Char. kvazipolynom ( ) ( ) Regulátor a CL Příklad: Přiřazení konečného počtu pólů e p () + + e q () = + >> olve('+exp(-x)=') an = pi*i >> zer=(pi.*(-:)); >> olve('x-exp(-x)=') an = lambertw(, ) >> pol=lambertw(-:,); >> plot(real(zer),imag(zer), 'ob',real(pol),imag(pol),'+r') q () = p ( ) T () = + e + Pro imulace pade(3,3) e = >> del=tf();et(del,'iodelay',); >> pade3=df(pade(del,3)); >> G=(+pade3)./(-pade3); >> T=(+pade3)./(+); >> tep(tf(g),tf(l),:.:8) Michael Šebek ARI-Pr

34 Příklady k přednášce 25 Sytémy proměnné v čae Michael Šebek Automatické řízení

35 Příklad: Houpačka dětká houpačka je kyvadlo rovnicí (tandardní předpoklady): d 2 ( ϕ) + mgl inϕ = dt ale délka je zde proměnná + + l= lt ( ) [ l, l ], L= ½( l + l ) tedy celkem (pozor při derivaci!) d 2 wing.mdl (() lt ϕ) + glt ()inϕ = dt 2l ϕ ginϕ ϕ + + = l l 35

36 Pro teoretické zkoumání označ. ν= lϕν, = l ϕ+ l ϕν, = lϕ+ 2l ϕ+ l ϕ a zjednodušíme rovnici inϕ ϕ 2l ϕ ginϕ ϕ + + = ν + ( g l) ν = l l l Doadíme lt ( ) L(+εco ωt), označíme ω ω 2 2 a dotaneme δ + εco t x = ω x, δ g ( Lω ) ν + ν = ε co t Použijeme aproximaci. řádu δ+ ε t δε = δ+ ( δε ) co t + v ε a dotaneme tzv. + εco t + εco Mathieuovu rovnici wingmat.mdl Ta má neomezené řešení pokud ε = δ = ¼ ω = Pokračování: Parametrická rezonance ( t ) ν + δ + ε( δ) co ν =., 2 g L t t x = dx dt = x co ( ) co t = 2x přirozená frekvence kyvadla 36 t

37 Stabilita LTV Pro lineární ytém proměnný v čae x = A() tx+ B() tu, x( t) y= C() tx+ Dtu () Je řešení je dáno tavovou maticí přechodu x() t = Φ(, tt) x( t) počáteční hodnotou t t Φ( t, t ) = I Definice tability je podobná jako u LTI, přeněji ekvilibrium v počátku je globálně tejnoměrně aymptoticky tabilní právě když Φ ( t t (, t t ) ke γ ), t t Stabilitu ale nelze charakterizovat vlatními číly matice A ani v případě, že jou tato číla kontantní! 37

38 Příklad: Stabilita LTV ytému LTV ytém 2. řádu A (otatní matice jou nulové) A() t 2 +.5co t.5in tcot = 2.5in tcot +.5in t má vlatní číla nezávilá na t a ležící v levé polorovině» ym t» A=[-+.5*co(t)^2,-.5*in(t)*co(t);--.5*in(t)*co(t),-+.5*in(t)^2] A = [ -+3/2*co(t)^2, -3/2*in(t)*co(t)] [ --3/2*in(t)*co(t), -+3/2*in(t)^2]» eig(a) an = [ -/4+/4*i*7^(/2)] [ -/4-/4*i*7^(/2)] Tedy by e zdálo, že je ytém tabilní? 38

39 Přitom ale je neboť Φ( t,) Příklad: Stabilita LTV ytému.5t t e cot e in t =.5t t e in t e cot» PHI=[exp(t/2)*co(t),exp(-t)*in(t);-exp(t/2)*in(t),exp(-t)*co(t)] PHI =[ exp(/2*t)*co(t), exp(-t)*in(t)] [ -exp(/2*t)*in(t), exp(-t)*co(t)]» [implify(a*phi(:,)-diff(phi(:,),t)), implify(a*phi(:,2)-diff(phi(:,2),t))] an = [, ] [, ] Jelikož x( t) = Φ( t,) x() Tak zřejmě pp. libovolně blízko počátku, pro které řešení uteče do nekonečna - ytém je tedy netabilní Pro čaově proměnné ytémy vlatní číla nefungují! 39

Teorie systémů a řízení

Teorie systémů a řízení VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ ECHNICKÁ UNIVERZIA V OSRAVĚ FAKULA HORNICKO - GEOLOGICKÁ INSIU EKONOMIKY A SYSÉMŮ ŘÍZENÍ eorie ytémů a řízení Prof.Ing.Aloi Burý,CSc. OSRAVA 2007 Předmluva Studijní materiály eorie

Více

Matlab & Simulink. studijní materiály pro předmět Základy kybernetiky. Libor Kupka

Matlab & Simulink. studijní materiály pro předmět Základy kybernetiky. Libor Kupka Matlab & Simulink tudijní materiály pro předmět Základy kybernetiky Libor Kupka Obah Předmluva... 5 Úvod... 7 Základy práce v protředí MATLAB... 9. Práce v příkazovém řádku...3. Proměnné v MATLABu...5.3

Více

Příklady k přednášce 11 - Regulátory

Příklady k přednášce 11 - Regulátory Příklady k přednášce 11 - Regulátory Michael Šebek Automatické řízení 2015 23-3-15 Soustavy s oscilujícími módy V běžných průmyslových procesech je to méně časté, ale některé důležité aplikace mají hodně

Více

4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost

4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost 4 - Vlastnosti systému: Stabilita, převrácená odezva, řiditelnost a pozorovatelnost Michael Šebek Automatické řízení 25 25-2-5 Stabilita obecně Automatické řízení - Kybernetika a robotika Stabilita obecně

Více

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis

Ing. Vítězslav Doleží, Ing. Dušan Galis Projekt OP VK CZ..7/..7/. Podpora odborného vzdělávání na tředních školách SK Střední škola průmylová a umělecká, Opava, přípěvková organizace Prakova 8/99 76, Opava www.pu-opava.cz tel.: 55 6 58 e-mail:

Více

3 Huygensův-Fresnelův princip a odvození difrakčních integrálů

3 Huygensův-Fresnelův princip a odvození difrakčních integrálů 33 3 Huygenův-Frenelův princip a odvození difrakčních integrálů 3.1 Huygenův princip 3.2 Huygenův-Frenelův princip 3.3 Příklad. Nerušené šíření rovinné vlny 3.4 Frenelovy zóny 3.5 Zonální mřížky 3.6 Odvození

Více

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácnotí zamětnanců v Čeké a Slovenké republice oobní důchodovou daní a přípěvky na ociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2 VÚPSV

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. Mgr. Lenka Křivánková

Doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. Mgr. Lenka Křivánková Oceňování finančních derivátů Doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. Mgr. Lenka Křivánková 1 Tento učební text vznikl za přispění Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu

Více

Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích

Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích Autoreferát disertační práce Pracoviště: Ústav Mechatroniky a

Více

YU = I kde I = 0 (6.1)

YU = I kde I = 0 (6.1) Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Vojtěch Jarník Návod ke studiu analysy pro začátečníky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 70 (1941), No. Suppl., D109--D116 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/121811

Více

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc.

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Vyšší formy řízení. Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. FAKULA SROJNÍHO INŽENÝRSVÍ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V BRNĚ Vyšší formy řízení Autor textu: Prof. Ing. Petr Pivoňka, CSc. Brno 9.0.2003 2 FSI Vysokého učení technického v Brně Obsah ÚVOD... 6 2 PID REGULÁORY,

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík

NUMERICKÉ METODY. Josef Dalík NUMERICKÉ METODY Josef Dalík Zdroje chyb Při řešení daného technického problému numerickými metodami jde zpravidla o zjištění některých kvantitativních charakteristik daného procesu probíhajícího v přírodě

Více

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 ODR1 1 Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 A. Diferenciální rovnice a související pojmy Mnohé fyzikální a jiné zákony lze popsat pomocí rovnic, v nichž jako neznámá vystupuje funkce, přičemž

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT TEORIE PLAZMATU STUDIJNÍ TEXT PRO FJFI ČVUT PETR KULHÁNEK PRAHA 8 FJFI ČVUT PŘEDMLUVA O plazmatu se často hovoří jako o čtvrtém skupenství hmoty A je to oprávněné, protože vlastnosti plazmatu jsou velmi

Více

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání

Asynchronní stroje. Úvod. Konstrukční uspořádání Aynchronní troje Úvod Aynchronní troje jou nejjednodušší, nejlevnější a nejrozšířenější točivé elektrické troje. Používají e především jako motory od výkonů řádově deítek wattů do výkonů tovek kilowattů.

Více

scintigrafických studií ledvin

scintigrafických studií ledvin ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Ondřej Tichý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ Katedra matematiky DIPLOMOVÁ

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě NUMERICKÉ METODY. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě NUMERICKÉ METODY. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě NUMERICKÉ METODY RNDr. Karel Hasík, Ph.D. Obsah 2 ÚVOD DO NUMERICKÉ MATEMATIKY 7 2.1 Rozdělení chyb........................... 7 2.2 Zaokrouhlovací chyby.......................

Více

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi

Masarykova univerzita Brno. Katedra aplikované matematiky. maticemi Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Lineární systémy se speciálními maticemi Diplomová práce květen 2006 Jaroslava Benáčková Poděkování V úvodu bych ráda poděkovala

Více

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Radek Kučera ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA NUMERICKÉ METODY Radek Kučera Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

Člověk-umění-matematika

Člověk-umění-matematika Člověk-umění-matematika Jiří Veselý Poznámky k historii funkce gama In: Jindřich Bečvář (editor); Eduard Fuchs (editor): Člověk-umění-matematika. Sborník přednášek z letních škol Historie matematiky. (Czech).

Více

Matematická Statistika. Ivan Nagy, Jitka Kratochvílová

Matematická Statistika. Ivan Nagy, Jitka Kratochvílová Texty k přednáškám Matematická Statistika Ivan Nagy, Jitka Kratochvílová Obsah 1 Náhodný výběr 4 1.1 Pojem náhodného výběru (Sripta str. 68).................... 4 1.2 Charakteristiky výběru (Sripta str.

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc.

Numerické metody. Autoři textu: RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Numerické metody Garant předmětu: doc. RNDr. Libor Čermák, CSc. Autoři textu: Mgr. Irena Růžičková RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. Ústav matematiky

Více

19 Hilbertovy prostory

19 Hilbertovy prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 19: Hilbertovy prostory 34 19 Hilbertovy prostory 19.1 Úvod, základní pojmy Poznámka (připomenutí). Necht (X,(, )) je vektorový prostor se skalárním součinem

Více

Přepsal Petr Baudiš v ak. roce 2004/2005

Přepsal Petr Baudiš v ak. roce 2004/2005 Přepsal Petr Baudiš v ak roce 2004/2005 IfIamgivenaformula,andIamignorantofitsmeaning,itcannotteachmeanythingButif Ialreadyknowit,whatdoestheformulateachme? ST AUGUSTINE c 2004/2005 Jiří Fiala, Petr Baudiš

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Algebra. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Algebra. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Algebra študenti MFF 15. augusta 2008 1 8 Algebra Požadavky Grupa, okruh, těleso definice a příklady Podgrupa, normální podgrupa, faktorgrupa, ideál

Více