kalendář akcí květen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí květen 2015"

Transkript

1

2 kalendář akcí květen Pá SVÁTEK PRÁCE 2 od - do hod. více v rubr So Knihovna otevřená Knihovna Ne Po V květnu zkrácený provoz v knihovně viz rozpis Knihovna (dovolená) Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Schůzka učitelů - důchodců Kult. středisko Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt PIETNÍ AKT na náměstí dělostř. pluk Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko Pá STÁTNÍ SVÁTEK So PRODEJ PŘEBYTKŮ SAZENIC Z činnosti PIETNÍ AKT na hřbitově a na Klínku a Z činnosti Ne Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Uzávěrka výtvarné soutěže - Knihovna Út Mateřské centrum MC Jinečáček DEN MATEK Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St DĚTI HRAJÍ DĚTEM ZUŠ JJR Šachový kroužek Pionýra Pionýr PŘEDNÁŠKA o metodě EFT MC Jinečáček Český den proti rakovině - Ze života školy Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček DIAKONIE Z činnosti Pá Šachový oddíl Vyhodnocení výtvarné soutěže Knihovna

3 So ZÁJEZD zahrádkářů na Hobby do ČB 6.00 Z činnosti STAROČESKÉ MÁJE na Ohrazenici Zprávy z Ohraz Ne Uzávěrka Jineckého zpravodaje na červen Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St VYCHÁZKA MC bude upřes. MC Jinečáček Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček ZÁJEZD seniorů na Sychrov 7.00 Kult. středisko Pá Šachový oddíl So JINECKÁ POUŤ + VÝSTAVA ZVÍŘAT od 8.00 Z činnosti Ne JINECKÁ POUŤ + VÝSTAVA ZVÍŘAT od 8.00 Z činnosti Psohlavci 6 - Plešivec 9.30 Pionýr Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr KONCERT JINECKÉ POBOČKY ZUŠ a ZUŠ JJR Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Pá NOC KOSTELŮ Z činnosti So RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI Z činnosti DĚTSKÝ DEN na Ohrazenici - Zprávy z Ohraz Ne ČERVEN 2015 více v příštím čísle JZ Út Den otevřených dveří v kasárnách St Schůzka klubu učitelů důchodců Kult. středisko Autogramiáda Ludmily Zenkové Knihovna Čt Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko So 6. JINECKÉ SLAVNOSTI 3

4 přehled květen 2015 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 6 Služby městyse Jince strana 22 Kulturní středisko strana 27 Knihovna strana 32 Mateřské centrum Jinečáček strana 41 Z činnosti kulturní komise, společenských a zájmových organizací strana 43 Pionýrská skupina Jince strana 55 Ze života školy strana 59 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 65 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 70 Policie informuje strana 71 Zprávy z Čenkova strana 73 Zprávy z Ohrazenice strana 78 Zprávy z Křešína strana 81 Kultura v Hořovicích strana 83 Kultura v Příbrami strana 84 Inzerce strana 85 4

5 společenská kronika květen 2015 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Matoušková Anna 89 let Čejp Jiří 75 let Plecitý Miroslav 70 let V květnu slaví narozeniny naši členové pan Jiří Čejp a paní Šárka Nesvadbová. Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu Jince oběma přeje hodně zdraví, spokojenosti, elánu a pěstitelských úspěchů. za ČZS Iva Jelínková, předsedkyně Narození Růžičková Lucinka se narodila VZPOMÍNKA Že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání. Stále v srdci velká bolest a tiché vzpomínání Dne 10. dubna 2015 by naše maminka Miroslava Hartmanová oslavila 60. narozeniny. Věnujte jí prosím společně s námi tichou vzpomínku. Rodina Fenikova, dcery a syn s rodinami 5

6 Městys Jince květen 2015 Ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince od do V době od posledního veřejného jednání zastupitelstva do uvedeného data zasedala rada celkem třikrát: 16. února, 2. a 16. března. Program rozvoje městyse, výstavba Rada pravidelně řeší záležitosti týkající se probíhajících akcí zařazených do programu rozvoje městyse. Na všech třech jednáních se zabývala dokončovanou akcí rekonstrukce a přístavba MŠ: Schválila uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne s Mgr. Helenou Kosovou, kterým se prodlužuje termín ukončení trvání smlouvy z do Vzala na vědomí informace k termínu kolaudace stavby, k zajištění slavnostního ukončení akce a k dofinancování akce (souhlasila se způsobem úhrady poslední faktury za stavební práce). Zabývala se přípravou nových akcí: Snížení energetické náročnosti ZŠ Jince akce rozdělena na dvě části (1. výměna OZE, 2. zateplení a výměna oken), na obě části samostatné nabídky. První část OZE schválila požádat SFŽP o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu OPŽP akce č Základní škola Instalace OZE do , byla informována o průběhu výběrového řízení (dle hodnocení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek) a výsledek zadávacího řízení na tuto část akce schválila. Druhá část termín pro podávání nabídek prodloužen do (upřesnění zadávacích podmínek z podnětu uchazečů). Rada městyse Jince se seznámila s metodickým pokynem pro žadatele o účelovou dotaci ze Středočeských fondů z rozpočtu Středočeského kraje vyšší než 3 miliony Kč u akcí/projektů investičního charakteru z připravovaných akcí se týkalo výběrových řízení na akce Rekonstruujeme komunikace v Jincích, Kanalizace v ul. Pod Váhou a Sadová, Rekon- 6

7 strukce splavu na Litavce - dle metodiky vyhlášení výběrových řízení na uvedené akce až po posouzení hospodárnosti výdajů Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Rekonstrukce splavu na Litavce pod Čenkovem: Schválila text a vyhlášení výzvy na zakázku malého rozsahu výběr dodavatele stavebních prací Rekonstrukce jezu k. ú. Čenkov (po upřesnění zadávacích podmínek s ohledem na nezbytný rozsah rekonstrukce) a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Valbek, spol. s r. o. na výkon inženýrské činnosti zajištění podkladů k vydání stavebního povolení na tuto akci. Poškozený splav na Litavce Kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová: schválila text a vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová v celém rozsahu (do zadávacích podmínek zapracována možnost realizovat akci pouze v případě získání dotace a podle finanční náročnosti případně pouze částečná realizace). Rekonstrukce místních komunikací v Jincích: Schválila připravit a podat žádost o dotaci ze Středočeského ROP na rekonstrukci ulic Zborovská, Pod Váhou, Ke Koupališti a místní komunikaci v prodloužení ul. Jana Žižky ke křižovatce u škváry a vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce místních komunikací v Jincích v celém rozsahu s tím, že do zadávacích podmínek bude 7

8 zapracována možnost realizovat akci pouze v případě získání dotace a podle finanční náročnosti případně pouze částečná realizace. Následně schválila text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku výběr dodavatele stavebních prací Oprava ulice Pod Váhou, Ke Koupališti a Slunečná. V této souvislosti rada schválila zadat zpracování projektu na rekonstrukci místní komunikace v okolí zdravotního střediska (ul. Slunečná) a aktualizaci projektů na další komunikace (Ke Koupališti, Zborovská, Pod Váhou) projekční kanceláři Ateliér LUCIDA s. r. o. K dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům zasahujícím do komunikace Ke Koupališti schválila vyžádat souhlas Stavebního úřadu Jince s dělením pozemků dle GP /2014; dále schválila vynětí pozemku č. parc. 1307/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 58 m 2 (dle GP /2014) z místní komunikace Ke Koupališti tento pozemek oddělený uvedeným GP z původního pozemku 1307/3 není součástí komunikace. Výstavba 2 x 8 b. j. rada byla informována o postupu pro přípravu dokumentace výběrového řízení. Nové akce s možností spolufinancování z dotačních programů: Rada byla informována o podání žádosti o dotaci z MMR na akci Dětské hřiště ve sportovním areálu Jince a přípravě výběrového řízení na dodavatele; o přípravě a termínu podání žádostí o dotace ze SFŽP na úpravu zeleně v ul. Čsl. dělostřelců; OZE MŠ - výměna zdroje vytápění - rada schválila objednat úpravu tepelného auditu MŠ u původního zpracovatele zohlednění nové přístavby MŠ; Zateplení zdravotního střediska rada schválila využít nabídky jednatele spol. Grant Elite s. r. o. Jiřího Šáchy na přípravu žádosti o dotaci na zateplení zdravotního střediska Rada souhlasila s podáním žádosti ZŠ a MŠ Jince o dotaci ze SFŽP Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěta a poradenství na projekt Zelená školní učebna a s přípravou podkladů na venkovní učebnu u MŠ; s podáním žádosti o dotaci z programu Strany zelených na sestavu lezecké stěny (do prostoru u dětského hřiště pod mateřskou školou). Ostatní akce: Rada schválila náhradu zastaralého stávajícího vyrozumívacího zařízení pro hasiče Kanga plus za nové řešit současně se smlouvou na nákup a i servis vyrozumívacího zařízení; 8

9 Staré sídliště Foto Miroslav Maršálek text a přípravu vyhlášení výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu výběr dodavatele stavebních prací Nový chodník a parkoviště na sídlišti při ulici Čsl. dělostřelců 1. a 2. etapa. Vzala na vědomí informaci o přípravě na výměnu svítidel v ul. Brigádnická a Za Černým mostem a propojení dvou zhášecích bodů Pod Královkou práce dle návrhu na snížení nákladů na VO schváleného RM Příprava na možné rozšíření zástavby na zbývající část lokality A10: Rada schválila uložení kanalizační přípojky pro lokalitu navazující na stávající zástavbu v lokalitě A10 do uličky mezi pozemky parc. č. 1635/6 a 1635/7; vzala na vědomí zastavovací studii pozemků č. parc. 1632, 1633 k. ú. Jince navazujících na stávající zástavbu v lokalitě A10 s tím, že bude pokračovat jednání s vlastníkem pozemků k záměru vytvořit nové pozemky na výstavbu rodinných domů. Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření Rozpočtové záležitosti: Rada schválila rozpis rozpočtu a rozpočtové opatření č. 1 převod mezi investičními a neinvestičními náklady v rámci 3113 v celkové částce Kč; 9

10 vzala na vědomí žádost klubu stomiků o finanční dar vzhledem k již schválenému rozpočtu a přípravě nových zásad pro poskytování dotací z rozpočtu městyse dle novelizace z. č. 250/2000 Sb. nemůže v současné době rada žádosti vyhovět. Bytové záležitosti Rada schválila prodloužení nájemních smluv k bytům č.1/165, 6/32 a 3/171 do ; přidělení uvolněného bytu č. 6 v č. p. 98 a bytu č. 8 v č. p. 98 dle doporučení bytové komise - smlouvy o pronájmu na dobu určitou do Vzala na vědomí informace ředitelky SMJ k řešené problematice související s nájmem bytů (důvody k výpovědi z nájmu bytu, zajištění příjmu televizního signálu v č. p. 32 a č. p. 98, oprava výtahu v č. p. 98); přehled o dlužnících za pronájem bytů a způsobu řešení dluhů. Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce Rada se seznámila s poznatky a podněty z výročních schůzí místních organizací včelařů, zahrádkářů a rybářů. V této souvislosti souhlasila s provedením terénních úprav v areálu u domu chovatelů a následnou údržbu travnatých ploch bude zajištěno ve spolupráci se SMJ. Rada byla pravidelně informována o činnosti SMJ. Dům chovatelů v ul.křešínská 10

11 Organizační a majetkové záležitosti Rada se zabývala vyhodnocením předchozího jednání zastupitelstva a přípravou programu dalšího jednání zastupitelstva schválila termín jednání a návrh programu jednání. Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům: pozemky s vodohospodářským majetkem vzala na vědomí informaci o zpracovaném seznamu pozemků s vodohospodářským majetkem pro převod vlastnického práva z MO na městys souhlasným prohlášením a následně schválila předložit zastupitelstvu návrh na schválení převodu nemovitého majetku z vlastnictví státu na městys Jince (ve smyslu odst. 4 1 z. č. 15/2015 Sb., zákon o hranicích vojenských újezdů, v platném znění) pozemky v k. ú. Jince v Brdech, na kterých se nacházejí zdroje vody a vodohospodářský majetek pro zásobování městyse Jince pitnou vodou v právu hospodaření Ministerstva obrany a Vojenských lesů a statků ČR dle předložených seznamů. Záměr přechodu byl zveřejněn na úřední desce městyse. Francouzská cesta projednala podnět Lesů České republiky, s. p., na základě kterého rozhodla předložit zastupitelstvu návrh na schválení záměru úplatného převodu pozemku parc. č. 301 k. ú. Rejkovice (Francouzská cesta) Lesům České republiky, s. p. Pozemky u ČOV - pověřila ředitelku SMJ k jednání vlastníky pozemků u ČOV Jince parc. č. 1218/1, 1518, 1521 a 1519 o možnosti úplatného převodu na městys v případě potvrzení zájmu vlastníků uvedených pozemků schválila předložit zastupitelstvu návrh na odkup těchto pozemků za cenu dle úředního odhadu. Jednání k možnému převodu sokolské zahrady na městys možnost využití dotačních titulů na rekonstrukci sportovního zázemí: schválila nechat zpracovat orientační posudek na technický stav budovy Sokolovny pro jednání s TJ Sokol Jince ohledně sportovního zázemí v obci; na základě výsledku tohoto jednání schválila oslovit Tělocvičnou jednotu Sokol Jince a Tělovýchovnou jednotu Jince dopisem s návrhem na odkup Sokolské zahrady a budovy sauny za cenu dle znaleckého posudku ZÚ-249/2014 Ing. Nohejla s tím, že v případě uzavření kupní smlouvy by splátky kupní ceny byly rozloženy na 4 roky ve čtvrtletních splátkách (k zaslání dopisu pověřuje starostu). Ke spolupráci na přípravě projektu na rekonstrukci Sokolské zahrady budou přizváni zástupci sportovních organizací v Jincích, sportovní komise rady městyse bude pověřena k zajištění koordinace přípravy návrhu projektu. 11

12 Uzavírání smluv: Schválila: uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytnutí součinnosti na prodej pozemků č. parc. 1635/42, 1635/43 a 1635/44 realitní kanceláři M+M reality holding bude za zprostředkování prodej uhrazena částka ve výši 3 % kupní ceny jednotlivých pozemků; k dořešení zajištění telefonních služeb na základě posouzení všech nabízených služeb uzavřít smlouvu na zajiš ování telekomunikačních služeb pro městys a městysem zřizované organizace se spol. Vodafone. Další organizační záležitosti: Schválila ke zpracování pasport veřejného osvětlení a sběrných míst tříděného odpadu zakoupení tabletu zapracování do GObec; umístění formálního sídla MO ČRS, IČO , na adresu Čsl. dělostřelců 172, Jince; zápisy v jinecké kronice za r a Uložila starostovi zajistit zpracování dopisu k uplatnění reklamace poškozené sportovní podlahy v tělocvičně ZŠ zadat Mgr. Kainovi. Vzala na vědomí informaci o problematice nedořešeného financování semaforu u školy bude vyžádán právní názor, jak záležitost uzavřít. Další záležitosti Rada schválila zapůjčení stanů a hostinských setů na připravovaný koncert ; zapůjčení dvou restauračních stanů SOU Dubno na letošní mistrovství republiky středních škol v požárním sportu; zapůjčení párty stanu na oblastní výstavu psů v Hořovicích; převzetí záštity nad šachovým turnajem mládeže O Jineckého Pěšce 2015, který se uskuteční dne ; objednat sadbu letniček na základě nabídky spol. PETUNIA s. r. o.; pověřit komisi životního prostředí k prověření, jakým způsobem likvidují odpad vlastníci nemovitostí v Jincích, kteří nemají zaplacený svoz komunálního odpadu. Odolá letos květinová výzdoba vandalům? Foto M. Maršálek 12

13 Rada vzala na vědomí informaci o školení starostů ke krizovému řízení konanému dne , k účasti pověřen vedle starosty i Ing. Jandík; podnět starosty Příbrami pozvánku ke vstupu městyse Jince do nově vytvářeného svazku obcí pověřuje starostu městyse k seznámení se s podmínkami členství v tomto svazku; dopis Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje č. j /2015/KUSK jednání k přípravě objednávky regionální veřejné drážní osobní dopravy SK pro období 2015/2016; dopis Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje č. j /2015/KUSK k udělení licence PROBO BUS a. s. pro linku zvláštní linkové dopravy Žebrák, Kappa Žebrák, Valeo Příbram, bez připomínek. Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Jince lokalita A10 Na Vyhlídce. Foto Ung. Výpis z usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Zuzana Belanská, p. František Gajanec. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Maršálka a Mgr. Gabrielu Sklenářovou. 13

14 Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy zápisu. Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o realizaci a zajištění akcí zahrnutých do programu rozvoje městyse (včetně přípravy na zateplení ZŠ). Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 15 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Nový chodník a veřejné osvětlení v ulici Čsl. dělostřelců v Jincích z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 16 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Kanalizace ulic Pod Váhou a Sadová v Jincích z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 17 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Jinecký jez pod Čenkovem z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského povodňového fondu a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 22 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Dovybavujeme 14

15 jinecké hasiče z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na akci Rekonstrukce místních komunikací v Jincích a pověřuje radu městyse k upřesnění rozsahu realizace. Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci Rekonstrukce zdravotního střediska pavilonu lékařů (č. p. 371) v Jincích. Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci Výměna zdroje vytápění v MŠ tepelné čerpadlo. Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o jednání s p. Firýtem k možné zástavbě pozemků č. parc a 1633 k. ú. Jince navazujících na stávající lokalitu A10 a schvaluje přípravu lokality A10/2 pro výstavbu rodinných domů. Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje radu k zahájení přípravy výběrových řízení včetně projektové dokumentace k akcím Rekonstrukce místních komunikací v Jincích; Rekonstrukce zdravotního střediska pavilonu lékařů (č. p. 371) v Jincích; Výměna zdroje vytápění v MŠ tepelné čerpadlo; 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska; Rozšíření dětského hřiště na koupališti; Zeleň v ul. Čsl. dělostřelců; Lokalita A10/2. Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o činnosti jednotlivých komisí Rady městyse Jince a výborů Zastupitelstva městyse Jince. Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 301 k. ú. Rejkovice (Francouzská cesta) Lesům České republiky, s. p. Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemků u ČOV Jince parc. č. 1218/1, 1518, 1521 a 1519 vše k. ú. Jince za cenu dle úředního odhadu. Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje převod nemovitého majetku z vlastnictví státu na městys Jince - pozemky v k. ú. Jince v Brdech, na kterých se nacházejí zdroje vody a vodohospodářský majetek pro zásobování městyse Jince pitnou vodou v právu hospodaření Ministerstva obrany a Vojenských lesů a statků ČR následovně: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit má Ministerstvo obrany, organizační složka právnické osoby AHNM Praha na městys Jince. 15

16 Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit mají Vojenské lesy a statky ČR, s. p., na městys Jince. Souhlasí s nabytím předmětných nemovitostí do vlastnictví městyse ve smyslu odst. 4 1 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) v platném znění, způsobem stanoveným v 9 výše uvedeného zákona. Pověřuje starostu městyse k právním úkonům k získání předmětných nemovitostí do vlastnictví městyse. Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úpravu výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva městyse - od bude výpočet odměn stanovených usnesením zastupitelstva městyse č. 17 ze dne vycházet z nového platného znění nařízení vlády č. 37/2003 s úpravou dle nař. vl. č. 52/2015 Sb. (nová výše měsíčních odměn: člen rady Kč; předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč; člen výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 559 Kč). Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o vývoji nezaměstnanosti v regionu Jinecka. Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o jednáních k realizaci projektu bytové výstavby na Zborovské. Usnesení č. 24: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje jednat se Správou železniční dopravní cesty, s. o. o možnosti převodu objektu železniční zastávky na parc. č. st. 38 v k. ú. Rejkovice do majetku městyse Jince. Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Zastávka v Rejkovicích v minulém století. Foto archiv KS 16

17 Zpráva o činnosti bytové komise Bytová komise se na první schůzce za účasti starosty seznámila s bytovou problematikou městyse, počtem bytových jednotek a s úkolem přípravy a zabezpečení sociálního bydlení. Hovořili jsme o jednotlivých projektech na přípravu výstavby bytů u zdravotního střediska a záměrem výstavby na Zborovské, plánovanou rekonstrukcí pečovatelského domu a s možnými dotačními programy. Rovněž jsme projednávali problematiku startovacích bytů pro mladé začínající rodiny, na kterou se velmi často zapomíná. Druhá schůze byla již plně pracovní, v domě č. p. 98 se uvolnily dva byty po paní Hlaváčkové a Hromířové, které odešly do pečovatelských domů. Provedli jsme šetření u paní Křížové (ubytovna 368) a u manželů Kabátových (v 1. poschodí na poště), kteří měli žádost a zájem o uvolněné byty. Vzhledem ke zdravotnímu stavu a nutné každodenní zdravotní péči paní Křížové byt nevyhovoval. Manželé Kabátovi projevili zájem. Dalšími zájemci byli manželé Bílí z Běřína, pan Štorkán a pan Kovář. S tajemnicí paní Kadeřábkovou jsme prošli všechny doposud zaevidované žádosti o přidělení bytů. Na své třetí schůzce za účasti starosty jsme doporučili návrh radě městyse na přidělení bytů v domě č. p. 98 manželům Kabátovým a Bílým. Projednali jsme předložený přehled obecních bytů, jednotlivých nájemníků, druhy smluv a doby nájmu. Městys disponuje celkem s 35 byty, z toho je 18 smluv na dobu neurčitou, 2 smlouvy vázané na pracovní poměr (učitelské byty), 14 smluv do , 1 smlouva do Doby nájmu na dobu určitou se prodloužily tak, aby byly sjednoceny všechny k termínu Zabývali jsme se informacemi Ministerstva práce a sociálních věcí na schválení sociálního bydlení, které by mělo tvořit 5 % z celkového počtu bytů. Diskutovali jsme o výstavbě nových bytů pro mladé rodiny, s možností založení bytového družstva zastřešeného městysem s tím, že by jednotliví zájemci vložili počáteční vklad do družstva a zbylou část by pravidelně umořovali v měsíčních splátkách. V součastné době firmy byty nestaví a mladá generace nemá možnost vzhledem ke svým platům získat vysoké hypotéky, půjčky a další finanční produkty k zakoupení, či zahájení nové výstavby bydlení. Dalším bodem programu byla výše nájemného, která činí 25 Kč za m 2. Tato částka pokrývá pouze nezbytné provozní náklady, ale není již žádná rezerva na nutnou rekonstrukci jednotlivých bytů. Toto citlivé téma na zvýšení nájemného a další záležitosti týkající se pravidel přidělování bytů formu uzavíraní nájemních smluv a řešení neplatících nájemníků je další pracovní náplní komise ve spolupráci se Správou bytů Jince. Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům bytové komise za velmi aktivní přístup. Vít Babík, předseda bytové komise Rady městyse Jince 17

18 Představujeme zastupitele Vážení čtenáři, od tohoto měsíce se vám postupně v každém čísle Jineckého zpravodaje představí členové Zastupitelstva městyse Jince pro volební období Všechny jsme požádali o odpově na devět stejných otázek. JOSEF HÁLA starosta Městyse Jince věk: 61 let polit. příslušnost navrh. strana: KSČM / KSČM Jste jineckým rodákem? Ne, narodil jsem se v Praze, maminka pochází z Bojova, okres Praha západ. Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky? Od mládí jsem byl aktivní v mládežnickém hnutí, odborech. Pracoval jsem i na ONV v Příbrami, kde jsme na organizačním odboru měli obce v popisu práce. Myslím, že komunál je tak logickým vyústěním. V kterém roce jste kandidoval poprvé? Myslím, že poprvé to bylo v roce Co chcete v tomto volebním období pro občany udělat a na jaké problémy se hodláte zaměřit? Chtěl bych dokončit to, co jsme za poslední dvě volební období nestihli. Napravit trochu privatizaci bytů výstavbou nových, podporou výstavby rodinných domů, ale i dále podporovat rozvoj školství, zlepšovat životní prostředí a podmínky pro život na Jinecku. Co podle Vás lidem v Jincích nejvíc vadí nebo chybí? V Jincích je dost velká nezaměstnanost, za prací se musí dojíždět. Na druhou stranu lidem asi nejvíce vadí ti, kteří zneužívají současný sociální systém, v životě nepracovali, ačkoli mohou - a navíc tu ještě třeba žebrají, dělají nepořádek a obtěžují statní. Ale problémů, o kterých by se nechalo hovořit, je pochopitelně víc. 18

19 S čím jste v Jincích spokojen? V poslední době si vážím toho, že se daří opět spojovat lidi podle zájmů, do sportovních organizací i spolků. A úplně největší radost mám z toho, že i jednotlivé spolky a organizace, nejen v samotných Jincích, si vzájemně pomáhají a spolupracují. Obdobně se nám daří spojovat i okolní obce, mj. například vytvořením Místní akční skupiny Brdy. Podobně si vážím spolupráce s armádou, vojenskými lesy i Lesy ČR, místními podnikateli. Myslím si, že to vše je výborný základ pro další rozvoj tohoto regionu. Nikdo tu za nás nic neudělá. Na co byste sem nalákal turisty? Máme naučnou stezku, přírodní koupaliště, překrásnou přírodu. Nyní bude nutné dobudovat infrastrukturu pro turistiku. Využít také toho, že tisíce kluků tu absolvovalo základní vojenskou službu a bylo tu na cvičení, proto se pokusit je nalákat zpět - zavzpomínat, projet se na kole To je ale výzva pro místní podnikatele, tomu může městys jen pomoci. Jak trávíte volný čas? Nejraději v Rejkovicích na zahradě, ale to už se mi dlouho nepovedlo. Podle toho to také u mě v poslední době vypadá. A jak jsem koukal do diáře, tak do prázdnin to lepší nebude. Vaše motto? Když jsem po vojně začínal pracovat na ONV v Příbrami, tak jeden šéf, který mě hodně naučil, měl heslo: Říkáš-li, že to nejde, říkáš tím, že to neumíš. Všechno jde, jen chtít se musí. Tím se snažím řídit a i tuto myšlenku předávat lidem kolem sebe. Ing. JÁN VAVREK místostarosta Městyse Jince věk: 61 let polit. příslušnost navrh. strana: bez PP / SNK Hasiči Jince Jste jineckým rodákem? Nejsem, pocházím z Oravy a do Jinec jsem se přistěhoval v roce 1980 s útvarem ze Staré Bole- 19

20 slavi jako voják z povolání. Žiji zde větší část svého života, a tak se cítím být Jinečákem. Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky? Byla to vlastně náhoda, na žádost Ing. Šorma od jineckých hasičů, jestli bych nemohl k nim na kandidátku. Nebylo to z důvodu potřeby vstupu do politiky, ani jsem od toho nic neočekával, byl jsem někde ke konci seznamu. V kterém roce jste kandidoval poprvé? V roce Byl jsem hodně překvapen, že jsem byl zvolen preferenčními hlasy, stejně jako v roce V prvním období jsem vykonával funkci předsedy finančního výboru a te jsem druhé období v pozici místostarosty. Je to náročné, odpovědné a zavazující zároveň. Co chcete v tomto volebním období pro občany udělat a na jaké problémy se hodláte zaměřit? Vzhledem k tomu, že nejsem uvolněný zastupitel, je mojí snahou být co nejvíce nápomocen především panu starostovi, ale i zaměstnancům městyse při jejich práci. Počínaje přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva, přes přípravu podkladů pro dotační projekty, dotace, dary a smlouvy pro místní příspěvkové organizace i jednotlivce, otázky dopravní obslužnosti nebo přípravu a výběr dodavatelů energií, apod. Pochopitelně na jednání rady se snažím předávat postřehy své i občanů k dění v obci. Rád bych byl více nápomocen v práci hasičského spolku. Co podle Vás lidem v Jincích nejvíc vadí nebo chybí? Mimo jiné se často zabýváme problematikou bydlení a zaměstnání. Bohužel již delší dobu se nám nedaří zajistit realizaci projektů k výstavbě bytů. Zatím jsou v městysi celkem omezené možnosti sehnat zaměstnání, což ještě zřejmě ztíží zrušení vojenského újezdu. Velice mě těší, že se slibně rozbíhá proces využívání sběrného dvora a kompostárny a ubylo nepořádku po okolí. Pořád jsou ještě rezervy - například v třídění odpadů, zejména v domácnostech. S čím jste v Jincích spokojen? V Jincích jsem spokojen s prací zastupitelů a zejména pana starosty Josefa Hály. Obdivuji ho za jeho neutuchající snahu řešit potřebné otázky městyse realizací projektů prostřednictvím různých fondů a dotací, protože z prostředků městyse by se tyto akce nejspíš vůbec nedaly realizovat. 20

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014

Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Zápis č. 33 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 16.12.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program jednání: 1. Kontrola usnesení zápisů a

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše

Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše Z á p i s č. 9 / 2008 ze zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 11. 12. 2008 od 17:15 hodin U Libuše 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Přítomni: 8 členů obecního zastupitelstva viz prezenční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014

Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Zápis č. 1 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 5. 12. 2014 Přítomni: Linda Libertinová, Ing. Jiří Janouškovec, Ing. Luděk Zámyslický, Zdena Vestfálová, Ing. Jitka Menclová. Omluveni:

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 7. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 18.12.2014 176/6/14. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMě konaného dne 6.11.2014. 177/6/14. ZMě schvaluje

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava.

USNESENÍ č.09/09/2010. z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. USNESENÍ č.09/09/2010 z řádného zasedání Zastupitelstva městyse Svatava,konaného dne 23.9.2010 od 9,00 hodin na RS Písky k.ú. Svatava. Zastupitelstvo městyse schvaluje: Zakoupení pohárů pro soutěžní akci

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 29. dubna 2015 do 17:00 hodin

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 29. dubna 2015 do 17:00 hodin Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 29. dubna 2015 do 17:00 hodin Usn.č. 33/2015 ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2014 a zhodnocení LHP v období

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více