kalendář akcí květen 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kalendář akcí květen 2015"

Transkript

1

2 kalendář akcí květen Pá SVÁTEK PRÁCE 2 od - do hod. více v rubr So Knihovna otevřená Knihovna Ne Po V květnu zkrácený provoz v knihovně viz rozpis Knihovna (dovolená) Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Schůzka učitelů - důchodců Kult. středisko Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt PIETNÍ AKT na náměstí dělostř. pluk Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko Pá STÁTNÍ SVÁTEK So PRODEJ PŘEBYTKŮ SAZENIC Z činnosti PIETNÍ AKT na hřbitově a na Klínku a Z činnosti Ne Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Uzávěrka výtvarné soutěže - Knihovna Út Mateřské centrum MC Jinečáček DEN MATEK Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St DĚTI HRAJÍ DĚTEM ZUŠ JJR Šachový kroužek Pionýra Pionýr PŘEDNÁŠKA o metodě EFT MC Jinečáček Český den proti rakovině - Ze života školy Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček DIAKONIE Z činnosti Pá Šachový oddíl Vyhodnocení výtvarné soutěže Knihovna

3 So ZÁJEZD zahrádkářů na Hobby do ČB 6.00 Z činnosti STAROČESKÉ MÁJE na Ohrazenici Zprávy z Ohraz Ne Uzávěrka Jineckého zpravodaje na červen Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St VYCHÁZKA MC bude upřes. MC Jinečáček Šachový kroužek Pionýra Pionýr Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček ZÁJEZD seniorů na Sychrov 7.00 Kult. středisko Pá Šachový oddíl So JINECKÁ POUŤ + VÝSTAVA ZVÍŘAT od 8.00 Z činnosti Ne JINECKÁ POUŤ + VÝSTAVA ZVÍŘAT od 8.00 Z činnosti Psohlavci 6 - Plešivec 9.30 Pionýr Po Šachový kroužek Pionýra Pionýr Út Mateřské centrum MC Jinečáček Senior-klub Kult. středisko Lekce tchaj- i MC Jinečáček St Výtvarná dílna v knihovně Knihovna Šachový kroužek Pionýra Pionýr KONCERT JINECKÉ POBOČKY ZUŠ a ZUŠ JJR Čt Mateřské centrum dle dohody MC Jinečáček Pá NOC KOSTELŮ Z činnosti So RYBÁŘSKÉ ZÁVODY PRO DĚTI Z činnosti DĚTSKÝ DEN na Ohrazenici - Zprávy z Ohraz Ne ČERVEN 2015 více v příštím čísle JZ Út Den otevřených dveří v kasárnách St Schůzka klubu učitelů důchodců Kult. středisko Autogramiáda Ludmily Zenkové Knihovna Čt Schůzka klubu vojenských důchodců Kult. středisko So 6. JINECKÉ SLAVNOSTI 3

4 přehled květen 2015 Společenská kronika strana 5 Městys Jince strana 6 Služby městyse Jince strana 22 Kulturní středisko strana 27 Knihovna strana 32 Mateřské centrum Jinečáček strana 41 Z činnosti kulturní komise, společenských a zájmových organizací strana 43 Pionýrská skupina Jince strana 55 Ze života školy strana 59 Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince Základní škola Jince Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř strana dělostřelecký pluk strana 65 Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy strana 70 Policie informuje strana 71 Zprávy z Čenkova strana 73 Zprávy z Ohrazenice strana 78 Zprávy z Křešína strana 81 Kultura v Hořovicích strana 83 Kultura v Příbrami strana 84 Inzerce strana 85 4

5 společenská kronika květen 2015 Jubilanti Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea. Matoušková Anna 89 let Čejp Jiří 75 let Plecitý Miroslav 70 let V květnu slaví narozeniny naši členové pan Jiří Čejp a paní Šárka Nesvadbová. Výbor ZO Českého zahrádkářského svazu Jince oběma přeje hodně zdraví, spokojenosti, elánu a pěstitelských úspěchů. za ČZS Iva Jelínková, předsedkyně Narození Růžičková Lucinka se narodila VZPOMÍNKA Že čas rány hojí, je jenom pouhé zdání. Stále v srdci velká bolest a tiché vzpomínání Dne 10. dubna 2015 by naše maminka Miroslava Hartmanová oslavila 60. narozeniny. Věnujte jí prosím společně s námi tichou vzpomínku. Rodina Fenikova, dcery a syn s rodinami 5

6 Městys Jince květen 2015 Ze zprávy o činnosti Rady městyse Jince od do V době od posledního veřejného jednání zastupitelstva do uvedeného data zasedala rada celkem třikrát: 16. února, 2. a 16. března. Program rozvoje městyse, výstavba Rada pravidelně řeší záležitosti týkající se probíhajících akcí zařazených do programu rozvoje městyse. Na všech třech jednáních se zabývala dokončovanou akcí rekonstrukce a přístavba MŠ: Schválila uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne s Mgr. Helenou Kosovou, kterým se prodlužuje termín ukončení trvání smlouvy z do Vzala na vědomí informace k termínu kolaudace stavby, k zajištění slavnostního ukončení akce a k dofinancování akce (souhlasila se způsobem úhrady poslední faktury za stavební práce). Zabývala se přípravou nových akcí: Snížení energetické náročnosti ZŠ Jince akce rozdělena na dvě části (1. výměna OZE, 2. zateplení a výměna oken), na obě části samostatné nabídky. První část OZE schválila požádat SFŽP o prodloužení lhůty pro předložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci programu OPŽP akce č Základní škola Instalace OZE do , byla informována o průběhu výběrového řízení (dle hodnocení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek) a výsledek zadávacího řízení na tuto část akce schválila. Druhá část termín pro podávání nabídek prodloužen do (upřesnění zadávacích podmínek z podnětu uchazečů). Rada městyse Jince se seznámila s metodickým pokynem pro žadatele o účelovou dotaci ze Středočeských fondů z rozpočtu Středočeského kraje vyšší než 3 miliony Kč u akcí/projektů investičního charakteru z připravovaných akcí se týkalo výběrových řízení na akce Rekonstruujeme komunikace v Jincích, Kanalizace v ul. Pod Váhou a Sadová, Rekon- 6

7 strukce splavu na Litavce - dle metodiky vyhlášení výběrových řízení na uvedené akce až po posouzení hospodárnosti výdajů Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy. Rekonstrukce splavu na Litavce pod Čenkovem: Schválila text a vyhlášení výzvy na zakázku malého rozsahu výběr dodavatele stavebních prací Rekonstrukce jezu k. ú. Čenkov (po upřesnění zadávacích podmínek s ohledem na nezbytný rozsah rekonstrukce) a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Valbek, spol. s r. o. na výkon inženýrské činnosti zajištění podkladů k vydání stavebního povolení na tuto akci. Poškozený splav na Litavce Kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová: schválila text a vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku Kanalizace v ul. Pod Váhou a v ul. Sadová v celém rozsahu (do zadávacích podmínek zapracována možnost realizovat akci pouze v případě získání dotace a podle finanční náročnosti případně pouze částečná realizace). Rekonstrukce místních komunikací v Jincích: Schválila připravit a podat žádost o dotaci ze Středočeského ROP na rekonstrukci ulic Zborovská, Pod Váhou, Ke Koupališti a místní komunikaci v prodloužení ul. Jana Žižky ke křižovatce u škváry a vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce místních komunikací v Jincích v celém rozsahu s tím, že do zadávacích podmínek bude 7

8 zapracována možnost realizovat akci pouze v případě získání dotace a podle finanční náročnosti případně pouze částečná realizace. Následně schválila text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku výběr dodavatele stavebních prací Oprava ulice Pod Váhou, Ke Koupališti a Slunečná. V této souvislosti rada schválila zadat zpracování projektu na rekonstrukci místní komunikace v okolí zdravotního střediska (ul. Slunečná) a aktualizaci projektů na další komunikace (Ke Koupališti, Zborovská, Pod Váhou) projekční kanceláři Ateliér LUCIDA s. r. o. K dořešení majetkoprávního vztahu k pozemkům zasahujícím do komunikace Ke Koupališti schválila vyžádat souhlas Stavebního úřadu Jince s dělením pozemků dle GP /2014; dále schválila vynětí pozemku č. parc. 1307/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 58 m 2 (dle GP /2014) z místní komunikace Ke Koupališti tento pozemek oddělený uvedeným GP z původního pozemku 1307/3 není součástí komunikace. Výstavba 2 x 8 b. j. rada byla informována o postupu pro přípravu dokumentace výběrového řízení. Nové akce s možností spolufinancování z dotačních programů: Rada byla informována o podání žádosti o dotaci z MMR na akci Dětské hřiště ve sportovním areálu Jince a přípravě výběrového řízení na dodavatele; o přípravě a termínu podání žádostí o dotace ze SFŽP na úpravu zeleně v ul. Čsl. dělostřelců; OZE MŠ - výměna zdroje vytápění - rada schválila objednat úpravu tepelného auditu MŠ u původního zpracovatele zohlednění nové přístavby MŠ; Zateplení zdravotního střediska rada schválila využít nabídky jednatele spol. Grant Elite s. r. o. Jiřího Šáchy na přípravu žádosti o dotaci na zateplení zdravotního střediska Rada souhlasila s podáním žádosti ZŠ a MŠ Jince o dotaci ze SFŽP Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěta a poradenství na projekt Zelená školní učebna a s přípravou podkladů na venkovní učebnu u MŠ; s podáním žádosti o dotaci z programu Strany zelených na sestavu lezecké stěny (do prostoru u dětského hřiště pod mateřskou školou). Ostatní akce: Rada schválila náhradu zastaralého stávajícího vyrozumívacího zařízení pro hasiče Kanga plus za nové řešit současně se smlouvou na nákup a i servis vyrozumívacího zařízení; 8

9 Staré sídliště Foto Miroslav Maršálek text a přípravu vyhlášení výzvy k podání nabídky na zakázku malého rozsahu výběr dodavatele stavebních prací Nový chodník a parkoviště na sídlišti při ulici Čsl. dělostřelců 1. a 2. etapa. Vzala na vědomí informaci o přípravě na výměnu svítidel v ul. Brigádnická a Za Černým mostem a propojení dvou zhášecích bodů Pod Královkou práce dle návrhu na snížení nákladů na VO schváleného RM Příprava na možné rozšíření zástavby na zbývající část lokality A10: Rada schválila uložení kanalizační přípojky pro lokalitu navazující na stávající zástavbu v lokalitě A10 do uličky mezi pozemky parc. č. 1635/6 a 1635/7; vzala na vědomí zastavovací studii pozemků č. parc. 1632, 1633 k. ú. Jince navazujících na stávající zástavbu v lokalitě A10 s tím, že bude pokračovat jednání s vlastníkem pozemků k záměru vytvořit nové pozemky na výstavbu rodinných domů. Rozpočtové záležitosti, fakturace, hospodaření Rozpočtové záležitosti: Rada schválila rozpis rozpočtu a rozpočtové opatření č. 1 převod mezi investičními a neinvestičními náklady v rámci 3113 v celkové částce Kč; 9

10 vzala na vědomí žádost klubu stomiků o finanční dar vzhledem k již schválenému rozpočtu a přípravě nových zásad pro poskytování dotací z rozpočtu městyse dle novelizace z. č. 250/2000 Sb. nemůže v současné době rada žádosti vyhovět. Bytové záležitosti Rada schválila prodloužení nájemních smluv k bytům č.1/165, 6/32 a 3/171 do ; přidělení uvolněného bytu č. 6 v č. p. 98 a bytu č. 8 v č. p. 98 dle doporučení bytové komise - smlouvy o pronájmu na dobu určitou do Vzala na vědomí informace ředitelky SMJ k řešené problematice související s nájmem bytů (důvody k výpovědi z nájmu bytu, zajištění příjmu televizního signálu v č. p. 32 a č. p. 98, oprava výtahu v č. p. 98); přehled o dlužnících za pronájem bytů a způsobu řešení dluhů. Záležitosti organizací zřizovaných městysem, místních organizací a spolků, společenské a kulturní akce Rada se seznámila s poznatky a podněty z výročních schůzí místních organizací včelařů, zahrádkářů a rybářů. V této souvislosti souhlasila s provedením terénních úprav v areálu u domu chovatelů a následnou údržbu travnatých ploch bude zajištěno ve spolupráci se SMJ. Rada byla pravidelně informována o činnosti SMJ. Dům chovatelů v ul.křešínská 10

11 Organizační a majetkové záležitosti Rada se zabývala vyhodnocením předchozího jednání zastupitelstva a přípravou programu dalšího jednání zastupitelstva schválila termín jednání a návrh programu jednání. Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům: pozemky s vodohospodářským majetkem vzala na vědomí informaci o zpracovaném seznamu pozemků s vodohospodářským majetkem pro převod vlastnického práva z MO na městys souhlasným prohlášením a následně schválila předložit zastupitelstvu návrh na schválení převodu nemovitého majetku z vlastnictví státu na městys Jince (ve smyslu odst. 4 1 z. č. 15/2015 Sb., zákon o hranicích vojenských újezdů, v platném znění) pozemky v k. ú. Jince v Brdech, na kterých se nacházejí zdroje vody a vodohospodářský majetek pro zásobování městyse Jince pitnou vodou v právu hospodaření Ministerstva obrany a Vojenských lesů a statků ČR dle předložených seznamů. Záměr přechodu byl zveřejněn na úřední desce městyse. Francouzská cesta projednala podnět Lesů České republiky, s. p., na základě kterého rozhodla předložit zastupitelstvu návrh na schválení záměru úplatného převodu pozemku parc. č. 301 k. ú. Rejkovice (Francouzská cesta) Lesům České republiky, s. p. Pozemky u ČOV - pověřila ředitelku SMJ k jednání vlastníky pozemků u ČOV Jince parc. č. 1218/1, 1518, 1521 a 1519 o možnosti úplatného převodu na městys v případě potvrzení zájmu vlastníků uvedených pozemků schválila předložit zastupitelstvu návrh na odkup těchto pozemků za cenu dle úředního odhadu. Jednání k možnému převodu sokolské zahrady na městys možnost využití dotačních titulů na rekonstrukci sportovního zázemí: schválila nechat zpracovat orientační posudek na technický stav budovy Sokolovny pro jednání s TJ Sokol Jince ohledně sportovního zázemí v obci; na základě výsledku tohoto jednání schválila oslovit Tělocvičnou jednotu Sokol Jince a Tělovýchovnou jednotu Jince dopisem s návrhem na odkup Sokolské zahrady a budovy sauny za cenu dle znaleckého posudku ZÚ-249/2014 Ing. Nohejla s tím, že v případě uzavření kupní smlouvy by splátky kupní ceny byly rozloženy na 4 roky ve čtvrtletních splátkách (k zaslání dopisu pověřuje starostu). Ke spolupráci na přípravě projektu na rekonstrukci Sokolské zahrady budou přizváni zástupci sportovních organizací v Jincích, sportovní komise rady městyse bude pověřena k zajištění koordinace přípravy návrhu projektu. 11

12 Uzavírání smluv: Schválila: uzavření smlouvy o zprostředkování a poskytnutí součinnosti na prodej pozemků č. parc. 1635/42, 1635/43 a 1635/44 realitní kanceláři M+M reality holding bude za zprostředkování prodej uhrazena částka ve výši 3 % kupní ceny jednotlivých pozemků; k dořešení zajištění telefonních služeb na základě posouzení všech nabízených služeb uzavřít smlouvu na zajiš ování telekomunikačních služeb pro městys a městysem zřizované organizace se spol. Vodafone. Další organizační záležitosti: Schválila ke zpracování pasport veřejného osvětlení a sběrných míst tříděného odpadu zakoupení tabletu zapracování do GObec; umístění formálního sídla MO ČRS, IČO , na adresu Čsl. dělostřelců 172, Jince; zápisy v jinecké kronice za r a Uložila starostovi zajistit zpracování dopisu k uplatnění reklamace poškozené sportovní podlahy v tělocvičně ZŠ zadat Mgr. Kainovi. Vzala na vědomí informaci o problematice nedořešeného financování semaforu u školy bude vyžádán právní názor, jak záležitost uzavřít. Další záležitosti Rada schválila zapůjčení stanů a hostinských setů na připravovaný koncert ; zapůjčení dvou restauračních stanů SOU Dubno na letošní mistrovství republiky středních škol v požárním sportu; zapůjčení párty stanu na oblastní výstavu psů v Hořovicích; převzetí záštity nad šachovým turnajem mládeže O Jineckého Pěšce 2015, který se uskuteční dne ; objednat sadbu letniček na základě nabídky spol. PETUNIA s. r. o.; pověřit komisi životního prostředí k prověření, jakým způsobem likvidují odpad vlastníci nemovitostí v Jincích, kteří nemají zaplacený svoz komunálního odpadu. Odolá letos květinová výzdoba vandalům? Foto M. Maršálek 12

13 Rada vzala na vědomí informaci o školení starostů ke krizovému řízení konanému dne , k účasti pověřen vedle starosty i Ing. Jandík; podnět starosty Příbrami pozvánku ke vstupu městyse Jince do nově vytvářeného svazku obcí pověřuje starostu městyse k seznámení se s podmínkami členství v tomto svazku; dopis Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje č. j /2015/KUSK jednání k přípravě objednávky regionální veřejné drážní osobní dopravy SK pro období 2015/2016; dopis Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje č. j /2015/KUSK k udělení licence PROBO BUS a. s. pro linku zvláštní linkové dopravy Žebrák, Kappa Žebrák, Valeo Příbram, bez připomínek. Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Jince lokalita A10 Na Vyhlídce. Foto Ung. Výpis z usnesení zastupitelstva městyse Jince ze dne Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Zuzana Belanská, p. František Gajanec. Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu p. Miroslava Maršálka a Mgr. Gabrielu Sklenářovou. 13

14 Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva rozsah dle informace o konání zastupitelstva, zveřejněné v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje zprávu o činnosti rady městyse za období od do Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu městyse k Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy zápisu. Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o realizaci a zajištění akcí zahrnutých do programu rozvoje městyse (včetně přípravy na zateplení ZŠ). Usnesení č. 8: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 15 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Nový chodník a veřejné osvětlení v ulici Čsl. dělostřelců v Jincích z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 9: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 16 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Kanalizace ulic Pod Váhou a Sadová v Jincích z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 10: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 17 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Jinecký jez pod Čenkovem z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského povodňového fondu a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 11: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje upřesnění usnesení Zastupitelstvo městyse Jince č. 22 ze dne dle metodických pokynů k žádostem o dotace z rozpočtu Středočeského kraje následovně: Městys Jince schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Dovybavujeme 14

15 jinecké hasiče z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. Usnesení č. 12: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na akci Rekonstrukce místních komunikací v Jincích a pověřuje radu městyse k upřesnění rozsahu realizace. Usnesení č. 13: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci Rekonstrukce zdravotního střediska pavilonu lékařů (č. p. 371) v Jincích. Usnesení č. 14: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP na akci Výměna zdroje vytápění v MŠ tepelné čerpadlo. Usnesení č. 15: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o jednání s p. Firýtem k možné zástavbě pozemků č. parc a 1633 k. ú. Jince navazujících na stávající lokalitu A10 a schvaluje přípravu lokality A10/2 pro výstavbu rodinných domů. Usnesení č. 16: Zastupitelstvo městyse Jince pověřuje radu k zahájení přípravy výběrových řízení včetně projektové dokumentace k akcím Rekonstrukce místních komunikací v Jincích; Rekonstrukce zdravotního střediska pavilonu lékařů (č. p. 371) v Jincích; Výměna zdroje vytápění v MŠ tepelné čerpadlo; 2 x 8 b. j. u zdravotního střediska; Rozšíření dětského hřiště na koupališti; Zeleň v ul. Čsl. dělostřelců; Lokalita A10/2. Usnesení č. 17: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o činnosti jednotlivých komisí Rady městyse Jince a výborů Zastupitelstva městyse Jince. Usnesení č. 18: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 301 k. ú. Rejkovice (Francouzská cesta) Lesům České republiky, s. p. Usnesení č. 19: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje odkup pozemků u ČOV Jince parc. č. 1218/1, 1518, 1521 a 1519 vše k. ú. Jince za cenu dle úředního odhadu. Usnesení č. 20: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje převod nemovitého majetku z vlastnictví státu na městys Jince - pozemky v k. ú. Jince v Brdech, na kterých se nacházejí zdroje vody a vodohospodářský majetek pro zásobování městyse Jince pitnou vodou v právu hospodaření Ministerstva obrany a Vojenských lesů a statků ČR následovně: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit má Ministerstvo obrany, organizační složka právnické osoby AHNM Praha na městys Jince. 15

16 Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit mají Vojenské lesy a statky ČR, s. p., na městys Jince. Souhlasí s nabytím předmětných nemovitostí do vlastnictví městyse ve smyslu odst. 4 1 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů) v platném znění, způsobem stanoveným v 9 výše uvedeného zákona. Pověřuje starostu městyse k právním úkonům k získání předmětných nemovitostí do vlastnictví městyse. Usnesení č. 21: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje úpravu výše měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva městyse - od bude výpočet odměn stanovených usnesením zastupitelstva městyse č. 17 ze dne vycházet z nového platného znění nařízení vlády č. 37/2003 s úpravou dle nař. vl. č. 52/2015 Sb. (nová výše měsíčních odměn: člen rady Kč; předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč; člen výboru zastupitelstva nebo komise rady Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 559 Kč). Usnesení č. 22: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o vývoji nezaměstnanosti v regionu Jinecka. Usnesení č. 23: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci o jednáních k realizaci projektu bytové výstavby na Zborovské. Usnesení č. 24: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje jednat se Správou železniční dopravní cesty, s. o. o možnosti převodu objektu železniční zastávky na parc. č. st. 38 v k. ú. Rejkovice do majetku městyse Jince. Zpracovala Věra Kadeřábková, tajemnice Zastávka v Rejkovicích v minulém století. Foto archiv KS 16

17 Zpráva o činnosti bytové komise Bytová komise se na první schůzce za účasti starosty seznámila s bytovou problematikou městyse, počtem bytových jednotek a s úkolem přípravy a zabezpečení sociálního bydlení. Hovořili jsme o jednotlivých projektech na přípravu výstavby bytů u zdravotního střediska a záměrem výstavby na Zborovské, plánovanou rekonstrukcí pečovatelského domu a s možnými dotačními programy. Rovněž jsme projednávali problematiku startovacích bytů pro mladé začínající rodiny, na kterou se velmi často zapomíná. Druhá schůze byla již plně pracovní, v domě č. p. 98 se uvolnily dva byty po paní Hlaváčkové a Hromířové, které odešly do pečovatelských domů. Provedli jsme šetření u paní Křížové (ubytovna 368) a u manželů Kabátových (v 1. poschodí na poště), kteří měli žádost a zájem o uvolněné byty. Vzhledem ke zdravotnímu stavu a nutné každodenní zdravotní péči paní Křížové byt nevyhovoval. Manželé Kabátovi projevili zájem. Dalšími zájemci byli manželé Bílí z Běřína, pan Štorkán a pan Kovář. S tajemnicí paní Kadeřábkovou jsme prošli všechny doposud zaevidované žádosti o přidělení bytů. Na své třetí schůzce za účasti starosty jsme doporučili návrh radě městyse na přidělení bytů v domě č. p. 98 manželům Kabátovým a Bílým. Projednali jsme předložený přehled obecních bytů, jednotlivých nájemníků, druhy smluv a doby nájmu. Městys disponuje celkem s 35 byty, z toho je 18 smluv na dobu neurčitou, 2 smlouvy vázané na pracovní poměr (učitelské byty), 14 smluv do , 1 smlouva do Doby nájmu na dobu určitou se prodloužily tak, aby byly sjednoceny všechny k termínu Zabývali jsme se informacemi Ministerstva práce a sociálních věcí na schválení sociálního bydlení, které by mělo tvořit 5 % z celkového počtu bytů. Diskutovali jsme o výstavbě nových bytů pro mladé rodiny, s možností založení bytového družstva zastřešeného městysem s tím, že by jednotliví zájemci vložili počáteční vklad do družstva a zbylou část by pravidelně umořovali v měsíčních splátkách. V součastné době firmy byty nestaví a mladá generace nemá možnost vzhledem ke svým platům získat vysoké hypotéky, půjčky a další finanční produkty k zakoupení, či zahájení nové výstavby bydlení. Dalším bodem programu byla výše nájemného, která činí 25 Kč za m 2. Tato částka pokrývá pouze nezbytné provozní náklady, ale není již žádná rezerva na nutnou rekonstrukci jednotlivých bytů. Toto citlivé téma na zvýšení nájemného a další záležitosti týkající se pravidel přidělování bytů formu uzavíraní nájemních smluv a řešení neplatících nájemníků je další pracovní náplní komise ve spolupráci se Správou bytů Jince. Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům bytové komise za velmi aktivní přístup. Vít Babík, předseda bytové komise Rady městyse Jince 17

18 Představujeme zastupitele Vážení čtenáři, od tohoto měsíce se vám postupně v každém čísle Jineckého zpravodaje představí členové Zastupitelstva městyse Jince pro volební období Všechny jsme požádali o odpově na devět stejných otázek. JOSEF HÁLA starosta Městyse Jince věk: 61 let polit. příslušnost navrh. strana: KSČM / KSČM Jste jineckým rodákem? Ne, narodil jsem se v Praze, maminka pochází z Bojova, okres Praha západ. Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky? Od mládí jsem byl aktivní v mládežnickém hnutí, odborech. Pracoval jsem i na ONV v Příbrami, kde jsme na organizačním odboru měli obce v popisu práce. Myslím, že komunál je tak logickým vyústěním. V kterém roce jste kandidoval poprvé? Myslím, že poprvé to bylo v roce Co chcete v tomto volebním období pro občany udělat a na jaké problémy se hodláte zaměřit? Chtěl bych dokončit to, co jsme za poslední dvě volební období nestihli. Napravit trochu privatizaci bytů výstavbou nových, podporou výstavby rodinných domů, ale i dále podporovat rozvoj školství, zlepšovat životní prostředí a podmínky pro život na Jinecku. Co podle Vás lidem v Jincích nejvíc vadí nebo chybí? V Jincích je dost velká nezaměstnanost, za prací se musí dojíždět. Na druhou stranu lidem asi nejvíce vadí ti, kteří zneužívají současný sociální systém, v životě nepracovali, ačkoli mohou - a navíc tu ještě třeba žebrají, dělají nepořádek a obtěžují statní. Ale problémů, o kterých by se nechalo hovořit, je pochopitelně víc. 18

19 S čím jste v Jincích spokojen? V poslední době si vážím toho, že se daří opět spojovat lidi podle zájmů, do sportovních organizací i spolků. A úplně největší radost mám z toho, že i jednotlivé spolky a organizace, nejen v samotných Jincích, si vzájemně pomáhají a spolupracují. Obdobně se nám daří spojovat i okolní obce, mj. například vytvořením Místní akční skupiny Brdy. Podobně si vážím spolupráce s armádou, vojenskými lesy i Lesy ČR, místními podnikateli. Myslím si, že to vše je výborný základ pro další rozvoj tohoto regionu. Nikdo tu za nás nic neudělá. Na co byste sem nalákal turisty? Máme naučnou stezku, přírodní koupaliště, překrásnou přírodu. Nyní bude nutné dobudovat infrastrukturu pro turistiku. Využít také toho, že tisíce kluků tu absolvovalo základní vojenskou službu a bylo tu na cvičení, proto se pokusit je nalákat zpět - zavzpomínat, projet se na kole To je ale výzva pro místní podnikatele, tomu může městys jen pomoci. Jak trávíte volný čas? Nejraději v Rejkovicích na zahradě, ale to už se mi dlouho nepovedlo. Podle toho to také u mě v poslední době vypadá. A jak jsem koukal do diáře, tak do prázdnin to lepší nebude. Vaše motto? Když jsem po vojně začínal pracovat na ONV v Příbrami, tak jeden šéf, který mě hodně naučil, měl heslo: Říkáš-li, že to nejde, říkáš tím, že to neumíš. Všechno jde, jen chtít se musí. Tím se snažím řídit a i tuto myšlenku předávat lidem kolem sebe. Ing. JÁN VAVREK místostarosta Městyse Jince věk: 61 let polit. příslušnost navrh. strana: bez PP / SNK Hasiči Jince Jste jineckým rodákem? Nejsem, pocházím z Oravy a do Jinec jsem se přistěhoval v roce 1980 s útvarem ze Staré Bole- 19

20 slavi jako voják z povolání. Žiji zde větší část svého života, a tak se cítím být Jinečákem. Co vás přimělo vstoupit do komunální politiky? Byla to vlastně náhoda, na žádost Ing. Šorma od jineckých hasičů, jestli bych nemohl k nim na kandidátku. Nebylo to z důvodu potřeby vstupu do politiky, ani jsem od toho nic neočekával, byl jsem někde ke konci seznamu. V kterém roce jste kandidoval poprvé? V roce Byl jsem hodně překvapen, že jsem byl zvolen preferenčními hlasy, stejně jako v roce V prvním období jsem vykonával funkci předsedy finančního výboru a te jsem druhé období v pozici místostarosty. Je to náročné, odpovědné a zavazující zároveň. Co chcete v tomto volebním období pro občany udělat a na jaké problémy se hodláte zaměřit? Vzhledem k tomu, že nejsem uvolněný zastupitel, je mojí snahou být co nejvíce nápomocen především panu starostovi, ale i zaměstnancům městyse při jejich práci. Počínaje přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva, přes přípravu podkladů pro dotační projekty, dotace, dary a smlouvy pro místní příspěvkové organizace i jednotlivce, otázky dopravní obslužnosti nebo přípravu a výběr dodavatelů energií, apod. Pochopitelně na jednání rady se snažím předávat postřehy své i občanů k dění v obci. Rád bych byl více nápomocen v práci hasičského spolku. Co podle Vás lidem v Jincích nejvíc vadí nebo chybí? Mimo jiné se často zabýváme problematikou bydlení a zaměstnání. Bohužel již delší dobu se nám nedaří zajistit realizaci projektů k výstavbě bytů. Zatím jsou v městysi celkem omezené možnosti sehnat zaměstnání, což ještě zřejmě ztíží zrušení vojenského újezdu. Velice mě těší, že se slibně rozbíhá proces využívání sběrného dvora a kompostárny a ubylo nepořádku po okolí. Pořád jsou ještě rezervy - například v třídění odpadů, zejména v domácnostech. S čím jste v Jincích spokojen? V Jincích jsem spokojen s prací zastupitelů a zejména pana starosty Josefa Hály. Obdivuji ho za jeho neutuchající snahu řešit potřebné otázky městyse realizací projektů prostřednictvím různých fondů a dotací, protože z prostředků městyse by se tyto akce nejspíš vůbec nedaly realizovat. 20

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 46. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2014 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015

Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Zápis č. 9 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 10.2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů z předešlých jednání

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015

Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Zápis č. 2 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 6.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Omluven: Bohuslav Ernest Program: 1. Návštěva hasičské zbrojnice 2.

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis ze 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 1. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek Jednání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015

Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Zápis č. 20 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 11.5.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Hosté: Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Jana Lysá, ředitelka

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. usn. čís. 12.77/2012 12.86/2012 Ing. Andreas Hahn starosta 1 Zastupitelstvo

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Přítomni: Omluven: pp. Mgr. Veverka, Ing. Houdek, Gregor, Merhaut, Tkáč 1. Kontrola zápisu řešení VHP RM obdržela stanovisko Mgr. Wachtlové

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 18. 02. 2015, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více