E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod"

Transkript

1 1

2 Prohlášení Tento e-book je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Jakékoliv použití informací z knihy a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou majitele (kupujícího) a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V knize může čtenář najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice. Vše je koncipováno na základě dlouholetých zkušeností, které jsou ověřeny praxí. Šířit lze pouze články s blogu s odkazem na autora a jeho stránky v jejich plném znění bez úprav. 2

3 E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod Všude kolem nás existuje nespočet alternativních léčebných metod. Všechny metody mají společný základ. Tímto základem je pomoci člověku zbavit se jeho nemoci, alergie či bolesti nebo mu otevřít jiný pohled na jeho životní situace. A každá metoda je založena na kompletním vnímání člověka, včetně jeho životních situací. Každá alergie, nemoc i bolest jsou jen zhmotněné negativní programy, které jsme si sami vytvořili nebo je přejali od druhých. Některé tyto metody pracují rovnou s přeprogramováním mozku ve věkové regresi a některé za pomoci energetických systémů a postupného odstranění. U všech je však nutné, aby se negativní program dostal z podvědomé úrovně na úroveň vědomou. Vše co je v úrovni podvědomé si buď nepamatujeme anebo máme tyto informace zkreslené našim systémem přesvědčení (tedy mysl, ego a čas, který též upraví vzpomínku). Všechny metody pracují pomocí energie a informací v ní obsažené. Tyto metody můžeme používat na vyčištění minulosti, na silnější prožitek v přítomnosti anebo na rozhodování se o budoucnosti. Ale budoucnost je vždy irelevantní. Budoucnost si tvoříme každou vteřinu svou volbou. Proto to co se mi zdálo včera, jako fajn nápad nemusí být dnes až tak super. V budoucnosti máme základní body, ale i ty se mohou změnit. Jednoduše řečeno: svojí budoucnost si tvoříme sami a to stavem tady a teď. Takže čím víc žiju vědomí život, tím víc si uvědomuji svoje myšlenky a tím lepší si tvořím svoji budoucnost. Vše je jen práce s energií a informací v ní obsažené. Je na každém z nás, kterou z metod si zvolí. Někdy je naše podvědomí tolik uzavřené a zanesené negacemi, že jich potřebujeme vyzkoušet víc a někdy stačí jen jedna. I toto je opět velice individuální. 3

4 Každý jsme originál, ale všichni dohromady pracujeme na jednom obrovském celku a tím je vývoj vesmíru. Popíši vám zde pár metod, s kterými pracuji anebo jsem je vyzkoušela při svém rozpomínání. Mějte na paměti, že všechny metody jsou součástí jedné energie a to bezpodmínečné lásky. A všechny mají jeden smysl, pomoci nám se rozpomenout, kdo jsme. Vše souvisí se vším. A tak ať si vyberete nebo oblíbíte jakoukoliv metodu, podstata je vždy ta a samá a to dovést nás k naplnění se energií bezpodmínečné lásky a přijmout ji jako naši součást. Vesmírné energie s námi promlouvají skrze naši intuici a prostřednictvím snů. TAROTOVÉ A ANDĚLSKÉ KARTY Každá karta má svůj obrázek a význam. Pokud taháme karty instinktivně, vždy nás to vede k takové kartě, kterou zrovna potřebujeme při řešení daného problému. Zkušený vykladač karet navíc dokáže číst v našem informačním poli a ke kartě přiřadí význam určený jen a jen pro nás. Při jiné otázce a jiném problému může mít ta samá karta trochu jiný význam. AUTOMATICKÉ PÍSMO Automatické písmo je obdoba karet. Na danou otázku se dostaví odpověď. U karet je to obrázek a význam karty a u písma je to psaný text. Ten kdo provozuje automatické písmo, je tak zvané medium. Je použita jeho ruka. Všechno je to pouze umění pracovat s energií. Umění vnímat a cítit energické informační pole, které je všude kolem nás. Toto medium se napojí na vaše pole a informace v něm obsažené přenáší pomocí pera na papír. Jednoduše řečeno, informace ve vašem energickém poli, zhmotňuje. 4

5 AUTOMATICKÁ KRESBA Automatická kresba je to samé jako automatické písmo, akorát se zde kreslí. Diagnóza je pak určena z obrázku. Pokud potřebujeme vyladit nějakou oblast života, kresba v sobě obsahuje energii, kterou při dívání se na obrázek (mandalu) přenášíme skrze oči do našeho podvědomého mozku a ten nás nabádá co dělat, abychom oslabenou oblast vyrovnali. LÉČENÍ POMOCÍ VYŠŠÍHO JÁ Je to opět práce s energií. Za vyšší já považuji vlastní energetické informační pole, ve kterém je uloženo vše od daleké minulosti až po dalekou budoucnost. A napojením se na tuto energii lze získat odpověď na cokoliv. Vždy ale jen to, co je nám opravdu k užitku a co nyní potřebujeme vědět. ANDĚLSKÁ TERAPIE Anděl strážný je část energického pole plné našich informací. Je to část naší podstaty. I v této energii je obsažena nejskrytější podstata vlastního vývoje. Proto, když si zavoláme na pomoc anděla strážného, věřte, že nám vždy poradí pro naše nejvyšší dobro. Neváhejte a konejte, jak on radí. I když na vědomé úrovni se nám to zprvu může zdát jako nesmysl nebo obrovský risk. Nemusíme hned všemu rozumět, stačí opravdu věřit a řídit se svou intuicí. Proto vám jste nejlepší rádci sami sobě. Pokud konáme s vírou, vše se nám ukáže časem a zjistíme, že je to pro nás to pravé. Anděl je část naší energie, která se nevtělila do hmoty, ale zůstala čistou energií lásky, aby nám mohla být nápomocná při naší cestě hmotným životem. Na každém rozcestí, při každém problému i při každém rozhodování, svého anděla strážného požádejte o pomoc a věřte. Pokud budete konat dle jeho pokynů, vždy půjdete tím správným směrem. 5

6 LÉČENÍ POMOCÍ KYVADLA I tato metoda pracuje s vlastní energií a informacemi v ní uložené. Zde se pohybuje předmět, který je na něčem zavěšený. Začátečníci formulují otázky tak, aby se na ně dalo odpovědět ano ne. Zkušenější pak už čtou informace a nějakým způsobem, třeba slovem nebo písmem je přenáší do hmotného světa. Pokud si kýveme jen sami pro sebe, můžeme i v tichosti, protože je to přesun informací z podvědomé do vědomé úrovně. Ke kyvadlu existují různé druhy tabulek, které lze využívat. Kyvadlem lze vykývat opravdu vše a lze ho i používat na čištění všeho možného. Při delším používání je kyvadlo pouze jako nástroj pro spojení hmotného a nehmotného světa. HARMONIZACE ČAKER Čakry jsou centra v našem těle, kudy do nás a z nás proudí energie. Tato životadárná energie nám udržuje v plném chodu všechny naše vnitřnosti a zásobuje nás životně důležitou energií. Harmonie čaker nám zajišťuje harmonii vnějšího života. Při každé disharmonii pociťujeme únavu a následně se nám oslabuje funkčnost vnitřního orgánu. Každá disharmonie ve vnějším světě nám naruší funkčnost určité čakry a to následně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. EFT Zkratka EFT znamená Emotional Freedom Techniques, v překladu Emoční Uvolňovací Technika. Metoda EFT pracuje s energií v našem těle a s jejími dráhami, tak zvanými meridiány. Podstatou EFT je, že si poklepáváme na určitá místa a tím si vyrovnáváme energický tok v našem těle. Jakmile máme v nějakém meridiánu blok, poklepáváním na určité místo funkci meridiánu aktivujeme a blok odstraníme. Tím obnovíme tok energie v našem těle. Je to velice jednoduchá metoda a zahrnuje poklepávání na všech čtrnáct 6

7 meridiánů. Takže ten kdo ji provozuje, nemusí mít obavy, že by některý vynechal. Stačí znát místa poklepu a lze ji provádět kdykoli a kdekoliv sám na sobě. HO OPONOPONO Tato metoda je velice zajímává tím, že nás učí, že veškeré dění venku pochází z nás samotných a vše čeho si všimneme na ostatních, máme i my sami. Nemusíme vždy vědět, že to máme. Naše podvědomí tvoří přes 80%, takže si sami sebe z většiny vůbec neuvědomujeme. Metoda je založena na modlitbě nebo prosbě a pochází z havajského tajného náboženství ho oponopono. Zakladatelkou této metody je Morrnah Simeona a pokračovatelem, který s touto metodou slaví obrovské úspěchy je doktor Ihaleakala Hew Len. Pomocí této metody Hew Len vyléčil celé oddělení duševně nemocných kriminálníků, aniž by viděl jediného z nich! Měl pouze přístup do kartotéky. Modlitba je postavena na opakování čtyř slov: Miluji tě, omlouvám se, prosím tě, odpust mi a děkuji ti. Ve svém životě, máme vše milovat, včetně našich problémů, nedostatků i negativních programů. Jakmile se něčemu bráníme nebo s tím bojujeme, tato velice silná energie to u nás udržuje. Pokud začnete posílat lásku do všech problémových situací včetně nemocí, vše se změní na takový stav, který opravdu milovat budete. Slova miluji tě, rozproudí zablokovanou energii a dává najevo, že přijímáte to, co se vám děje, včetně vás samotných. Omlouvám se, je vyjádření pokory a uznání toho, že se do nás dostal nějaký nechtěný program, který nám způsobuje nechtěné situace či nemoci. Prosím tě, odpusť mi - těmito slovy prosíme o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků, negativních energií a programů, a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli (energie bezpodmínečné lásky), aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu, a abychom díky tomu opět objevili své vlastní JÁ. Slovy děkuji ti vyjadřujeme vděčnost nad tím, že vše bude vyřešeno ku prospěchu nás a všech zúčastněných. 7

8 Milujeme sami sebe, svůj život, dáváme lásku světu, naslouchejme naši vlastní inspiraci a nežijme životy ostatních lidí. Nemusí to být ze začátku jednoduché, ale jen takhle otevřeme možnosti žít ve vlastním světě bez hranic. Obnovený proces Ho oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láskou toho docílíte, že nejprve projde myslí, počínaje duchovní myslí, nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí, vědomou myslí, a osvobodí ji od energie myšlení. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou.. Dr. IHALEAKALA HEW LEN SHAMBALLA Je léčebný systém, který pomocí energie, vám poslané, pomůže bloky ve vašich meridiánech rozpustit a znovu nastolit rovnováhu v toku energie ve vašem těle. Tím dochází k aktivaci mozkové části zvané thalamus, neboli brána do podvědomí, a pravý důvod vašeho problému se dostává do vědomí. Na vědomé úrovni vše snadno zpracovat a ze života odstranit. KINEZIOLOGIE ONE BRAIN Kineziologie One Brain je metoda vytvořená pro západní svět, ale i ona má své kořeny v čínské medicíně, kde všechno souvisí se vším. A proto i tato metoda se zabývá energií a sladěním všech částí našeho života, jako je minulost - současnost - budoucnost, vědomí - podvědomí tělo, mozek - srdce tělo a dále pak kompletní harmonie a souhra všech částí mozku jako pravá levá hemisféra a všechny mozkové laloky. Vše co vás napadne, že máte v hlavě a na těle musí být v souladu a rovnováze. 8

9 Tato metoda pracuje pomocí svalového testu, kdy každý nesoulad sval oslabí. Jistě se vám už stalo, že když jste se dozvěděli nepříjemnou zprávu, tak se vám podlomila kolena. To bylo způsobeno vaším mozkem, který při obdržení pro nás negativní informace, vytvoří stresový hormon a ten pak oslabuje nejen svaly na těle, ale také i naše orgány. Ty pak následně neplní svoji funkci správně. Každé takové oslabení, pak způsobí bolesti, nemoci nebo alergie. Mozek ukládá všechny informace a pocitové vjemy od početí do současnosti a přesně si pamatuje, kdy vytvořil hormon stresu a kdy nějaký jiný. Máme to v hlavě vše uložené jako v databance, proto není problém při práci s mozkem najít věk, který byl pro nás stresový. Většinu vzpomínek máme uzamčené v podvědomí a na vědomé úrovni si myslíme, že jsme vlastně žádné stresy neprožili. Ale pozor, čas všechno zahojí pouze na vědomé úrovni, ale mozek se nenechá napálit a tak si opravdu přesně uloží každičký vjem z minulé situace a uzamkne ho do svého podvědomí. A když nám pak začnou bolesti anebo nemoci, vždy si najdeme spouštěč ve vnějším světě. Ale POZOR, opak je pravdou. Jsou to jen a jen naše programy v našem mozku, které nám způsobují naše problémy. Touto metodou se lze dostat až do generací. Jelikož při narození je náš mozek asi tak z devadesáti procent popsán epigenetickými kódy, které nám tam zanechali naši předkové, takže milá pra pra: Děkuji vám za vaše dědictví. Takže pokud se rozhodnu pro očištění svých podvědomých programů, nesmím zapomínat ani na své předky. A tím navazuji na další úžasnou metodu, kterou lze pročistit víc oblastí najednou a tou jsou: 9

10 RODINNÉ KONSTELACE Není to nic jiného než práce s energiemi, jak jinak, že? Rodinné konstelace lze postavit jak na minulost, současnost, ale i na budoucnost. Osobně tomu říkám malé ochotnické divadlo, protože cizí lidi hrají vaše blízké, tedy členy rodiny. A odtud i ten název. Jak už jsme si říkali vše je jen o energiích a informacích, které jsou naprosto všude a tak vybraný človíček se postaví a čeká, až k němu doputuje energické informační pole naše nebo žádaného člena rodiny. A pak už jen sledujete co se děje. Je to úžasná metoda, při které vidíte vystupování sama sebe a svých blízkých, ale v jiné fyzické podobě. Na vědomé úrovni se hodně lidí dokáže ovládat a chová se tak, jak si myslí, že je správné, ale když pak přijde nějaká hádka nebo velice nepříjemná zpráva, stres nám odkrví mozek a my se chováme přesně podle našich podvědomých programů. No a ty jsou na konstelacích vždy vidět. Vědomá mysl je mizivá část našeho mozku a našeho života. Další velmi rozšířenou metodou je REGRESE DO MINULÝCH ŽIVOTŮ Uvedením do minulých životů si k sobě přitáhneme energii s informacemi, které potřebujeme pro vyřešení součastné situace. Někdy máme vidění toho, co se stalo, někdy jen slyšíme, ale vždy jsou k tomu přidány pocity. Pocit je energie a pocity nám tvoří životy. I když jdeme na regresi jen ze zvědavosti, vždy nám je dána taková informace, kterou potřebujeme nyní zpracovávat. Věřte, že náhody neexistují a vše je předem dané, tedy i naše zvědavost. Vždy je to jiný popud, který nás má dovést ke správnému cíli. A velice podobná této metodě je... 10

11 HYPNÓZA Hypnóza je metoda, která dovede uvést náš mozek do stavu podvědomých programů bez možnosti, aby do toho zasahovalo vědomí. Vždy je náš mozek uveden do stavu informací, které zrovna potřebujeme pro náš osobní růst. Každé uvedení do hypnotického stavu nám ukáže jiné informace. MEDITACE Je stav, kdy uvedeme naši vědomou mysl do stavu nečinnosti a napojíme se na naši podstatu. Vnitřním zrakem dokážeme při meditaci i cestovat v těle a najít různá tmavá místa či energetické bloky. V meditačním stavu jsme napojeni na své vědomí a lze tedy cestovat časoprostorem. V této chvíli je zapojen spánkový lalok a energii přijímá. Pod spojením osobní růst si můžeme představit zvládání situací ve svůj prospěch a vývoj celého vesmíru. Za osobní růst můžeme považovat vyléčení se z nemoci, zvládání stresových situací v klidu, odpuštění, pomoc druhým, ale zrovna tak i prožívání života na nižších úrovních vědomí jako je připoutání se k hmotnému majetku a odmítání božství. Prostě cokoliv je kolem nás a v nás, má svůj důvod, účel a je součástí vývoje vesmíru. Každý máme nastavený svůj osobní vývoj a svoji rychlost jinak. Cílem nás všech je dojít k vědomí bílé bezpodmínečné lásky a s jejím spojením prožívat vše, co se děje v nás a kolem nás. Dále jsou různé energetické systémy jako třeba Reiki, Shamballa, Kristovo-Budhův pohár atd. Takhle bych mohla pokračovat do nekonečna. Je nespočetné množství názvů pro tyto systémy, ale podstata každé, je energie bezpodmínečné lásky. Energetické systémy, ať už se jmenují jakkoliv mají za úkol rozpohybovat zablokovanou energii v těle a dostat tak negativní programy z podvědomí do vědomé úrovně. 11

12 Jakmile si tyto negace začneme uvědomovat, lépe se nám s nimi pracuje a chceme je ze svého života odstranit. A podstata všech lidí na celé planetě je být šťastnými bytostmi. Za tímto cílem se ženeme úplně všichni. Nikdo z nás není dobrovolně nešťastný. Nebo vy snad někoho znáte, kdo má vyčištěné podvědomí a sám dobrovolně se uvádí do smutku a mračení? Pokud ano, sem s ním. Ráda bych ho poznala. Já osobně tedy žádného takového neznám. Tak, abych to shrnula, všechny metody pracují vlastně s naším podvědomím, neboli informacemi v našem energickém poli, kdy buď se tyto informace přeprogramují, anebo to pomocí energie rozpohybujeme a nám se to postupně dostává na úroveň vědomou, abychom to mohli zpracovat a odstranit. Každá z uváděných metod má jiný postup, ale podstata všech je naprosto stejná, odstranit z našeho podvědomí negativní programy a zažívat život blaženosti a stálého štěstí a zdraví. NLP Naše myšlenky jsou úžasná energie, kterou buď používáme pro své blaho, nebo své starosti a trápení. Každý z nás trpí nějakými bloky, strachy, trápením, kterého by se rád zbavil, ale nejde to. Ať děláme co děláme, pořád se nám to vrací zpět jako bumerang. NLP nám umožňuje změnit věci rychle, bez bolesti, bez trápení či strachu. Není to vokace, je to technika, která lze natrénovat. Není potřeba pak už ani psychiatrie, nebo psychologie, žádné prášky, čekat roky na uzdravení apod. NLP dokáže pomáhat okamžitě po pár trénincích a hned je vidět i cítit rozdíl. Dokáže pomoci po traumatických zážitcích, různých životních blokacích, fobiích, stresových situacích, depresivních stavech úzkosti, nedokonalosti sebe sama, nezvládaných negativních emocích atd. Není třeba znát vaši osobní historii, všechny ty nepříjemné detaily, nebo naučené negativní vzory chování. Stačí jen spolupracovat a můžete mít velmi rychlý výsledek. Stačí udělat jediný krok vpřed a můžeme pohnout horou. 12

13 Lze tak úspěšně používat metody a postupy, které skutečně fungují, navíc s trvalými pozitivními výsledky. Na vás pak už je, jaký život vlastně chcete žít a co jste proto ochotni udělat. Jak to tedy vypadá, když se rozhodneme odejít z vesmírné energie bezpodmínečné lásky, tedy z jednoty, do hmotného těla? Nejprve si určíme zkušenosti, které chceme prožít a něco, čím bychom chtěli přispět k vývoji vesmíru. I to, že jsme popeláři nebo instalatéři, pomáháme vývoji vesmíru. Dokonce jsou to ty nejzáslužnější práce, protože pomáháme společnosti, v které používáme hmotné tělo, se základními přednostmi žití ve společnosti. Každý jedinec má své specifické postavení a tedy i smysl pro celek. Dovedete si představit, kdyby neexistovali popeláři nebo instalatéři a co výrobci aut atd.? Všichni lidé od kadeřnice až po vědce, jsou nějakým způsobem užiteční. Naopak, čím nižší postavení v naší společnosti, tím důležitější ve vesmírném řádu!!! My lidé máme vše postavené na hlavu a tak popeláři, strojvůdci, řidiči či učitelé, jsou zařazeni do nižších platových tříd a naopak takový hokejista, fotbalista nebo jiný sportovec, který pro společnost není až tak důležitý, má obrovské příjmy. Ve vyspělých civilizacích, se sport v této formě, jako vidíme u nás, vůbec neuskutečňuje. U nás je to založeno na principu, vyhrává ten nejsilnější, ale ve vyspělých civilizacích (tím jsou myšleni ti, jež dokážou žít v symbióze s přírodou) jsou důležití všichni vč. přírody, matky ZEMĚ. A tak je tam pro ně nesmyslné a nepochopitelné, že pouze jeden může vyhrát a ti ostatní ne. Takže sport ano, ale kolektivní bez závodů, jen tak pro zábavu. Na naší planetě jsou také vyspělé civilizace. Jsou to domorodí obyvatelé, např. v Austrálii - křováci. A jak je u nás zvykem, máme vše obráceně a proto lidé z měst považují tyto domorodce za zaostalé. Opět je opak pravdou. Jsou mnohem vyspělejší než drtivá většina lidí, žijících ve městech! Toto všechno a mnohem víc je popsáno v knize Hovory s Bohem 3 od Donalda Walshe. A my se vrátíme zpět k cestě do hmotného světa. 13

14 Jakmile si energie duch - duše, ujasní, co tedy chce, tak se porozhlédne po nejvhodnějším rodu. Vybere si čas, místo a rodiče, kterým se narodí. V těhotenství matky je tato energie stále u vybrané rodiny a zkoumá vše, co se tam děje. Pozoruje jejich pocity, rozhovory, nálady a to jak vlastně jednají v souvislosti se sebou samými a s ostatními lidmi. Takže vidí všem členům rodiny až do hloubi duše. Dokonce se někdy s jejich energií spojí a komunikuje na úrovni mimoslovní. Obzvlášť pak pokud jsou tam již nějaké děti. Děti si zachovávají velice dlouho své ezoterické schopnosti. Většinou až do stavu hormonálních změn v našem těle, tedy puberty. Teď záleží na rodičích, zda tyto schopnosti podporují a dávají dítěti prostor, pak dítě dále věří své intuici anebo jsou rodiče hodně materiálně založeni a v dítěti to potlačují, takže dítě o tom časem přestane mluvit a čím míň to používá, tím více se ladí na stejnou vibraci jako jeho rodiče, takže časem úplně zapomene všechny mimosmyslové vjemy. Je možné, že se v něm občas probudí, ale jeho mysl a ego ho okamžitě vrátí zpět do materiálních kolejí. Tak člověk přestává věřit sám sobě a ztrácí smysl života na této planetě. Takže tato energie žije s vybranou rodinou už od početí plodu v břiše matky. Někdy přichází mnohem dříve, aby si prozkoumala terén a tak se utvrdila ve svém rozhodnutí, zda si zvolila správně. Nebo naopak, své rozhodnutí vyvrátila a rozhodla se pak pro jinou rodinu. Vše je velice individuální. Někdy si to energie bezpodmínečné lásky rozmyslí v průběhu těhotenství matky. To pak dochází k potratům. Po porodu si energie bezpodmínečné lásky začne osvojovat tělíčko a začíná zkoumat život v materiálním světě. Ihned po porodu umí ovládat hasivky, takže čerstvě narozené miminko začne brečet. Najednou je všude zima, obrovský prostor a z plic musí vytéct plodová voda. Energie BL si začne uvědomovat tyto hmotné pocity a začíná se je učit ovládat. Zrak u miminek je zatím rozostřený, protože perfektně 14

15 funguje třetí oko, takže zatím není potřeba používat zrak materiální. Nejprve se tedy energie učí ovládat a zjišťovat vnitřní potřeby těla, jako je hlad, vylučování a žízeň. K tomu postupně přidává potřebu fyzického kontaktu, vid, sluch, hmat a všechny ostatní smysli hmotného těla. Stále je většinu času spojen s jednotou vesmíru, proto malé děti více spí. Postupem času se začíná učit ovládat funkce těla a pohybu lezení, sezení, pohyb na všech čtyřech a také chození. K tomu přidává taky funkci opakování slov po ostatních. Jakmile se duch naučí ovládat tělo a mluvení, začíná se snažit pochopit tento svět. Zjišťuje, jak to v té dané rodině chodí. Takže pokud je rodina žijící ve stálém spěchu a kvaltu, začíná se energie BL učit jak tento stav na svém těle vyvolat a používat ho ve svém životě taky. Nechce se totiž lišit od ostatních. Chce být jako oni. Pokud je rodina, kde se hodně křičí, začíná to používat i dítě. Děti umí perfektně ovládat svoje tělo pomocí mozku. Dítě se seznamuje s místními bacily, na které si v těle vybudovává obranyschopnost. Pokud je dítě v rodině, kde jsou časté neshody mezi rodiči, začne si vyvolávat nemoci. Protože v době nemoci dítěte jsou rodiče na sebe milý, tak v tom dítě pokračuje i nadále a je schopno díky mozku v těle vytvořit jakoukoliv nemoc, včetně nejrůznějších alergií. Je schopno tělo uvést až do stavu nedýchání nebo jinou destrukci. Je důležité si uvědomovat všechny naše pocity, a pocity, které dítě s námi zažívá. Život není to hmotné tělo, ale ta energie uvnitř těla, energie bezpodmínečné lásky používá hmotné tělo jen proto, aby zde byla taky zhmotněna, aby si mohla zkusit žít v hmotném světě a pociťovat všechny ty jiné energie, kterým my říkáme pocity. Ve vesmíru neexistuje nic než energie bezpodmínečné lásky a tak jsme si stvořily různé hmotné planety, kde je možné toto všechno prožívat. 15

16 Takových planet jako Země je veliké množství. Každá planeta slouží k různému typu vývojového stupně. Jsou mnohem vyspělejší planety, ale jsou i mnohem zaostalejší než je Země. Takže pro tuto energii je hmotné tělo jako pro vás, v tento moment, kousek rohlíku. Je to pouze hmota, která naše tělo nasytí a tím zažene pocit hladu. My víme, že chceme být zasyceni, ale dokud nesníme ten rohlík, je to jen vědění. Jakmile rohlík sníme, zažijeme pocit nasycení. Každé toto vnímání je na jiné úrovni. Na jaké úrovni se kdo nachází, je jen jeho volba. Energie bezpodmínečné lásky o ničem nerozhoduje, nic nenutí a nic se nesnaží ovlivňovat nebo si něco podřizovat. Takže po naučení se ovládnutí těla, začíná energie zkoumat život ve společnosti. Nejprve na rodičích a jejich rodinných vztazích. Nezapomínejte, že děti jsou mnohem vnímavější a zatím nejsou zkažení materiálním světem a tak vnímají všechny roviny a energie, které my už dávno nevidíme, nejen tu materiální. Pokud jste smutní a dítě se vás zeptá, proč, tak při odpovědi typu: Nejsem smutná, nebo Nic se neděje, učíte dítě lhát. Děti vidí veškerou energii okolo vás a navíc prvních sedm let jsou napojeni na vaše energetické pole, skrze které se dobíjejí. Taky se okamžitě dokážou připojit na kohokoliv jiného. Zkrátka stále ještě pracují s energiemi, které jsou všude kolem nás, oni sami jsou stále energie. A pokud něco jiného vidí a cítí a vy něco jiného řeknete je to lež. Oni to zatím jako lež nevnímají. Oni si myslí, že takhle naše společnost funguje. Říkám opak než je pravda. Děti se od nás učí, ale zároveň by měli učit nás, ale my jsme ve svých názorech a přesvědčeních kolikrát tak zatvrzelí, že nevidíme, co nám děti vlastně říkají nebo co nám svým chováním naznačují. Koukáme na tento svět jen klíčovou dírkou, místo abychom si otevřeli celé dveře a získali tak široký rozhled. Jako děti jsme si kolikrát řekli větu: Nikdy nebudu jako máma, nebo táta, nebo kdokoliv nás vychovával a stejně pak 16

17 vyrosteme, máme svoje děti a jedeme úplně stejné programy jako naši vychovatelé. Děti jsou malinké opičky, které se učí žít na této planetě tím, že všechno okoukávají. Je úplně jedno, co jim říkáme. Tyto slova ukládáme do podvědomí formou programů, které začnou ovládat jejich svět až po hormonální přeměně těla, tedy po pubertě. V době dětství se všude kam přijdou, snaží vyvolat svým chováním stejný vzorec vnějších okolností, jako probíhá v jeho rodině. Abychom si to trochu vysvětlili. Dítě, které pochází z klidné a vyrovnané rodiny je ve školce a následně pak ve škole zařazeno mezi ty hodnější žáky. Ovládá své tělo klidně a takovým způsobem, aby toto bylo i vnějším jevem. Protože doma nezná křik a chaos, může být někdy vyvedené z míry těmi ostatními dětmi a tím, že najednou je pro něj vše trochu jako chaos. Najednou tam není na vše klid a trpělivost, jakou zažívá doma. Ale on sám vše zvládá v klidu a trpělivě se učí žít v komunitě ostatních hmotných těl. Dítě, které je doma za všechno chváleno, se snaží toto vyvolávat i u ostatních, tedy snaží se ovládat hmotné tělo tak, aby dostávalo pochvalu, na kterou je z domova zvyklé. Naopak dítě, které je doma trestáno, má v mozku program, že toto patří k běžnému způsobu na planetě Zemi a tak své tělo ve školce a následně pak celý život, ovládá tím stylem, že vždy dojde k jeho potrestání. Vnější okolnosti si určujeme každý sám. Ne naše tělo, ale ta energie bezpodmínečné lásky, která tělo ovládá. Pokud je na dítě doma dost křičeno, dítě samo je pak dost hlučné a stále své tělo vede způsobem, aby na něj bylo křičeno. Dítě žijící v rodině, plné stresu, pak mnohokrát trpí hyperaktivitou. Je to dáno tím, že v dospělosti máme stres z minulosti, budoucnosti a existenční stresy, ale dítě má mozek nastaven pouze na tady a teď a navíc existenční starosti absolutně nezná, tak mozek si neví rady co s touto energií, který navozuje stres a vysílá to dál do těla, které se na venek jeví nepokojné a neklidné. Pokud žije dítě v rodině, kde převládá strach, i 17

18 dítě se všeho bojí a to i včetně sebe samého a svých dovedností. Dokonce se bojí i zkoušet nové akce a navazovat nové kontakty s dětmi ve svém okolí. Tam, kde převládá lítost, dítě ukazuje svoji plačtivostí. Podle chování dětí, přesně zjistíte z jaké rodiny asi tak pochází a za jakých podmínek dítě vyrůstalo. Nejen, že je to čitelné v energetickém poli daného těla, ale děti své chování ničemu nepřizpůsobují. Jsou naprosto přirozenou ukázkou jejich dosavadní cesty tímto světem. Každé miminko je nejprve ze všech jiných energií, než je láska, zmateno, moc se mu nelíbí, protože na hmotném těle vyvolávají zvláštní a nehezké pocity, ale pak si na ně zvykne a přijme je jako součást hmotného života na této planetě. Postupně je začne používat a nakonec je dokonce vyžaduje. Vnější chování odráží naše vnitřní programy. Takže pokud od malička posloucháme jen samé urážky, výhrůžky a nadávky na naši osobu, náš mozek nám vede tělo takovým způsobem, aby ve výsledné situaci byla vždy nějaká ta nadávka nebo výhrůžka. Pocit viny nás vede cestou takovou, že vždy uděláme takovou vnější věc nebo situaci, že se za ni cítíme pocit viny. Naopak pokud se nám neustále dostává pochvaly a klidu, naše životy se vyvíjejí i nadále tímto směrem a my jsme za vše chváleni a dokonce si o pochvalu umíme i říct. My si vlastně říkáme i o ten pocit viny nebo o tu nadávku, ale podvědomě, čili skrytě. Toto si nikdo z nás nechce přiznat a tak hledáme viníky ve vnějším světě. Je to jednodušší a pohodlnější a hlavně, byly jsme tomu učeni. Takže ať se nám to líbí nebo ne, odraz vnějšího světa je jen zrcadlo našich podvědomých programů. A je jedno pokud tomu věříme či nikoliv anebo pokud tomu nerozumíme. Elektřině taky spousta z nás nerozumí, a přesto ji používáme ve svém životě. Vesmírné zákony fungují na všechny stejně. Je opravdu jedno, zda o nich vím nebo nevím. Naopak ten kdo o nich ví, je na tom mnohem lépe, protože si pak plánuje život na této planetě sám, vědomě a má 18

19 odpovědnost za všechno co zde zažívá. Ten, kdo nezná tyto zákony, se točí ve svém bludném kruhu jako křeček v kleci na běžícím kole. Ať běží křeček sebelíp, nikdy nikam nedoběhne. A takhle je to i s životem, který prožívají lidé bez znalosti vesmírných zákonů. A jak již kdosi kdysi řekl: Neznalost neomlouvá. A nemyslete si, že vy jste výjimka? Výjimky ve vesmírných zákonech neexistují. Je to naprosto stejné jako s gravitačním zákonem. Pokud si stoupne na okraj osmipodlažního domu sto lidí, různé národnosti, různě bohatí, esotericky či materiálně naladěni a každý s jinou vírou a skočí, všichni poletí dolů. Nikdo z nich nebude tomuto zákonu ušetřen a nenajde se jediná výjimka. Všichni o zákonu přitažlivosti víme, všichni ho používáme a tak nikdo z nás dobrovolně neskáče z výšek. Tak proč spousty lidí ještě dnes o těchto zákonech pochybuje? No jednoduše, protože je nadávají ve zprávách ani v televizi a moc se o nich nemluví. Všichni jsme se naučily používat pouze mysl a ego a to nám říká, to jsem nezažila, to není pravda a nutí mozek vylučovat hormon strachu a my si pak myslíme, že máme strach z toho zkusit něco nového, ale po pravdě se bojí naše mysl, že by se musela začít dělit o své vedení nebo snad podřizovat. Ale i v tomto případě zdání klame. Naše podstata, energie, která ovládá tělo je bezpodmínečná láska a ona nechce nikoho omezovat ani si nikoho podřizovat, natož někomu velet. Bezpodmínečná láska chce se všemi spolupracovat v lásce a míru. Takže pokud objevíme smysl našeho života na této planetě a přemluvíme naši mysl a naše ego ke spolupráci, začneme zažívat veškeré situace plné bezpodmínečné lásky. Vyžaduje to trochu času, protože nic není přes noc. Ani ostatní energie jsme se nenaučily používat rychle. Ale věřte mi, stojí to za to. Zprvu se bude zdát, že se vaše mysl a ego s touto energií dohadují, ale časem z nich budou rovnocenní partneři a mysl i ego zjistí, že energie bezpodmínečné lásky je i pro ně mnohem příjemnější. 19

20 Pokud se rozhodneme, jít touto cestou, nejprve si uvědomíme, že ve vesmíru existuje zákon příčiny a následku a pak si začneme čistit vlastní podvědomí. Což se sestává z určitých situací, které jsme zažívali do teď, ale ty situace my procházíme pomocí lásky a tak je vlastně odstraňujeme. Neboť čemu se bráníme, to přetrvává, ale co přijmeme, to zmizí. Dokud jsme se hádkám s manželem nebo manželkou bránily a nadávali jsme jak na něj, tak na ty chvíle, stále se nám vraceli a situace se opakovala. Jakmile na cestě při osvobození prožijeme opět takovou hádku, tak následně po ní okamžitě poděkujeme za tento zážitek a poděkujeme i za poučení, které se nám tím dostalo. Nevadí, pokud v tom nevidíme poučení hned, ale pokud věříme, že je, tak ono k nám přijde. Pokud si přitáhneme program, já v tom poučení nevidím, tam žádné není! Tak nechť se staň a tak to i bude a vy žádné nenajdete. Nechte inspiraci volnost, aby k vám mohla přít. Stačí říct třeba: To by mě zajímalo, jaké poučení pro mě z toho může plynout! a pak už jenom čekat a uvidíte, že vaše zvědavost ho přinese. Ale pozor, vždy je to vaše poučení. Pokud přijde poučení o někom z okolí, je to chyba a vaše mysl, chtěla být opět ten šéf. UČENÍ Už od narození je naší fyzickou i duševní náplní učení. Od narození umíme sice plavat, neboť jsme byli v maminčině bříšku, ale pokud nás nedají do vody zpět, zapomeneme to. Pak přichází opět na řadu učení. A když se naučíme plavat, potápět, přijde na řadu zvedání, řeč, vnímání, chůze, kolo a mnoho dalších činností, díky kterým rosteme. Po dobu prvních 7 roků je učení veselé a lehké. Když se nám něco podaří, těšíme se z toho, když ne, jsme trpěliví a neuvěřitelně ochotní riskovat úspěch. Kdo a nebo co nás dokáže v tomto období skutečně zastavit? Když se pak dostaneme do školy, naučíme se, co je to strach dělat chyby a současně zjistíme, co je to strach z neúspěchu. Namísto 20

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla http://awen.aspone.cz Prací na svém těle se člověk učí s ním žít v souznění. Píše se hodně teorie, jen praxe, jak opravdově žít je málo. Pojďte

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky?

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Host: Mnoho z těchto věcí je pro mě nových, hodně je starých. Takto jdu svým životem a je to úžasné. A teď jsem ve svém životě na místě, kde se

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc CO BY MĚLO DĚŤÁTKO UMĚT Znovu opakuji to, co v textu k minulým měsícům. Je třeba zdůraznit, že každé miminko je jiné. Následující řádky jsou pro vás informací,

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Cítit se dobře, to je to, oč tu běží

Cítit se dobře, to je to, oč tu běží Cítit se dobře, to je to, oč tu běží Emočním osvobozením ke zdraví a k úspěchu Co je to energetická psychologie a EFT? EFT (Emotional Freedom Techniques), neboli techniky emoční svobody, jsou v podstatě

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dech proud životní energie

Dech proud životní energie Koloběhy přírody Dech proud životní energie Každý správně provedený nádech dělá ze včerejška sen o štěstí a ze zítřka dokonalou extázi. Mary Burmeister Životní energie je tělem přijímána různými způsoby:

Více

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET

ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ. CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET ASTRÁLNÍ SVĚT SVĚT DUŠE - NIŽŠÍ CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO-20 (ASTRÁLNÍ TĚLO DUŠE 3JT) Roviny a Čakry CET CET CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Vibrační frekvence citového a emočního

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Vliv prostředí na naše zdraví. Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu

Vliv prostředí na naše zdraví. Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu Vliv prostředí na naše zdraví Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu 1 Léčení, soulad a harmonie vašeho domova Náš domov je odrazem našeho těla. Tak jak se chováme sami k sobě tak vypadá

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce.

Překonejte své strachy, aneb jak bude vypadat naše spolupráce. www.terezavlckova.cz 2015 Tereza Vlčková CHCI PODNIKAT!!! Kniha o tom, jaké strachy je třeba překonat, než začnete podnikat, kdy je ideální doba a jak to vše společně zvládneme. Spokojená, seberealizovaná

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny

JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT. Karty. Pierre Franckh. 7 pravidel, jak uskutečnit své sny Pierre Franckh JAK SI SPRÁVNĚ PŘÁT Karty 7 pravidel, jak uskutečnit své sny 49 afirmačních karet 7 karet se 7 pravidly a krátkými příběhy Úvod do techniky, jak si správně přát Pierre Franckh Original copyright

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Energetická psychologie a terapie EFT

Energetická psychologie a terapie EFT Energetická psychologie a terapie EFT Energetická psychologie a terapie EFT je účinná a elegantní metoda celostního léčení psychických a fyzických problémů. Přináší trvalé a skutečné uzdravení i tam, kde

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Merkaba společník při vzestupu

Merkaba společník při vzestupu Merkaba společník při vzestupu Mer je světlo. Ka je duch. Ba je tělo. Merkaba nebeský společník či vozítko je krystalická světelná struktura, s jejíž pomocí můžete cestovat do jiných úrovní a dimenzí a

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Vojna, nebo mír? Hanus, R., Urbanec, O. Jihočeská adiktologická konference 2013 workshop

Vojna, nebo mír? Hanus, R., Urbanec, O. Jihočeská adiktologická konference 2013 workshop Vojna, nebo mír? Hanus, R., Urbanec, O. Jihočeská adiktologická konference 2013 workshop O kom to bude? Závislý člověk v kratší době abstinence (abstinuje cca půl roku) klient léčebných programů doléčování

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNÍCI SOS CENTRA Dopisování s vězni Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Time pracovním management trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Psychologie a motivace při řízení projektů ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Teorie vědomí Profily osobností Osobnosti

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ

SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ SMRT A PÉČE O UMÍRAJÍCÍ Pohled laické i zdravotnické veřejnosti Září 2011 / Prezentace z exkluzivního výzkumu pro Cestu domů/ Client Service Manager: Jan Tuček, Analytik: Lenka Beranová / STEM/MARK, a.

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 02/2015

ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 02/2015 ANDĚLSKÁ NADĚJE Vše pro Vaši duši! NEWSLETTER 02/2015 Hezký nový měsíc, andělští přátelé, únor je ve znamení očisty, andělé se chtějí zaměřit na očistu ledvin. Emočně jsou ledviny propojeny s tématem vztahů.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1

Park Pravíkov. Jde to! Máme Park! Na prázdniny do Parku - relax a rekonstrukce! L É T O 2 0 1 1 L É T O 2 0 1 1 Park Pravíkov Novinky, aktuální dění, postřehy a plány kolem Parku Pravíkov Máme Park! Podařilo se! orem! Velké díky všem, kteří nám drželi palce! S radostí vám můžeme oznámit, že máme

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku. Výchovné styly. Pestrost stimulů. Synaptický přenos (dopaminový efekt)

Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku. Výchovné styly. Pestrost stimulů. Synaptický přenos (dopaminový efekt) Dispozice k závislostem poselství předškolních dětí Nový pohled na kořeny a vývoj závislosti Obecně mozek Neurobiologický korelát Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku

Více