E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod"

Transkript

1 1

2 Prohlášení Tento e-book je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Jakékoliv použití informací z knihy a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou majitele (kupujícího) a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V knize může čtenář najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice. Vše je koncipováno na základě dlouholetých zkušeností, které jsou ověřeny praxí. Šířit lze pouze články s blogu s odkazem na autora a jeho stránky v jejich plném znění bez úprav. 2

3 E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod Všude kolem nás existuje nespočet alternativních léčebných metod. Všechny metody mají společný základ. Tímto základem je pomoci člověku zbavit se jeho nemoci, alergie či bolesti nebo mu otevřít jiný pohled na jeho životní situace. A každá metoda je založena na kompletním vnímání člověka, včetně jeho životních situací. Každá alergie, nemoc i bolest jsou jen zhmotněné negativní programy, které jsme si sami vytvořili nebo je přejali od druhých. Některé tyto metody pracují rovnou s přeprogramováním mozku ve věkové regresi a některé za pomoci energetických systémů a postupného odstranění. U všech je však nutné, aby se negativní program dostal z podvědomé úrovně na úroveň vědomou. Vše co je v úrovni podvědomé si buď nepamatujeme anebo máme tyto informace zkreslené našim systémem přesvědčení (tedy mysl, ego a čas, který též upraví vzpomínku). Všechny metody pracují pomocí energie a informací v ní obsažené. Tyto metody můžeme používat na vyčištění minulosti, na silnější prožitek v přítomnosti anebo na rozhodování se o budoucnosti. Ale budoucnost je vždy irelevantní. Budoucnost si tvoříme každou vteřinu svou volbou. Proto to co se mi zdálo včera, jako fajn nápad nemusí být dnes až tak super. V budoucnosti máme základní body, ale i ty se mohou změnit. Jednoduše řečeno: svojí budoucnost si tvoříme sami a to stavem tady a teď. Takže čím víc žiju vědomí život, tím víc si uvědomuji svoje myšlenky a tím lepší si tvořím svoji budoucnost. Vše je jen práce s energií a informací v ní obsažené. Je na každém z nás, kterou z metod si zvolí. Někdy je naše podvědomí tolik uzavřené a zanesené negacemi, že jich potřebujeme vyzkoušet víc a někdy stačí jen jedna. I toto je opět velice individuální. 3

4 Každý jsme originál, ale všichni dohromady pracujeme na jednom obrovském celku a tím je vývoj vesmíru. Popíši vám zde pár metod, s kterými pracuji anebo jsem je vyzkoušela při svém rozpomínání. Mějte na paměti, že všechny metody jsou součástí jedné energie a to bezpodmínečné lásky. A všechny mají jeden smysl, pomoci nám se rozpomenout, kdo jsme. Vše souvisí se vším. A tak ať si vyberete nebo oblíbíte jakoukoliv metodu, podstata je vždy ta a samá a to dovést nás k naplnění se energií bezpodmínečné lásky a přijmout ji jako naši součást. Vesmírné energie s námi promlouvají skrze naši intuici a prostřednictvím snů. TAROTOVÉ A ANDĚLSKÉ KARTY Každá karta má svůj obrázek a význam. Pokud taháme karty instinktivně, vždy nás to vede k takové kartě, kterou zrovna potřebujeme při řešení daného problému. Zkušený vykladač karet navíc dokáže číst v našem informačním poli a ke kartě přiřadí význam určený jen a jen pro nás. Při jiné otázce a jiném problému může mít ta samá karta trochu jiný význam. AUTOMATICKÉ PÍSMO Automatické písmo je obdoba karet. Na danou otázku se dostaví odpověď. U karet je to obrázek a význam karty a u písma je to psaný text. Ten kdo provozuje automatické písmo, je tak zvané medium. Je použita jeho ruka. Všechno je to pouze umění pracovat s energií. Umění vnímat a cítit energické informační pole, které je všude kolem nás. Toto medium se napojí na vaše pole a informace v něm obsažené přenáší pomocí pera na papír. Jednoduše řečeno, informace ve vašem energickém poli, zhmotňuje. 4

5 AUTOMATICKÁ KRESBA Automatická kresba je to samé jako automatické písmo, akorát se zde kreslí. Diagnóza je pak určena z obrázku. Pokud potřebujeme vyladit nějakou oblast života, kresba v sobě obsahuje energii, kterou při dívání se na obrázek (mandalu) přenášíme skrze oči do našeho podvědomého mozku a ten nás nabádá co dělat, abychom oslabenou oblast vyrovnali. LÉČENÍ POMOCÍ VYŠŠÍHO JÁ Je to opět práce s energií. Za vyšší já považuji vlastní energetické informační pole, ve kterém je uloženo vše od daleké minulosti až po dalekou budoucnost. A napojením se na tuto energii lze získat odpověď na cokoliv. Vždy ale jen to, co je nám opravdu k užitku a co nyní potřebujeme vědět. ANDĚLSKÁ TERAPIE Anděl strážný je část energického pole plné našich informací. Je to část naší podstaty. I v této energii je obsažena nejskrytější podstata vlastního vývoje. Proto, když si zavoláme na pomoc anděla strážného, věřte, že nám vždy poradí pro naše nejvyšší dobro. Neváhejte a konejte, jak on radí. I když na vědomé úrovni se nám to zprvu může zdát jako nesmysl nebo obrovský risk. Nemusíme hned všemu rozumět, stačí opravdu věřit a řídit se svou intuicí. Proto vám jste nejlepší rádci sami sobě. Pokud konáme s vírou, vše se nám ukáže časem a zjistíme, že je to pro nás to pravé. Anděl je část naší energie, která se nevtělila do hmoty, ale zůstala čistou energií lásky, aby nám mohla být nápomocná při naší cestě hmotným životem. Na každém rozcestí, při každém problému i při každém rozhodování, svého anděla strážného požádejte o pomoc a věřte. Pokud budete konat dle jeho pokynů, vždy půjdete tím správným směrem. 5

6 LÉČENÍ POMOCÍ KYVADLA I tato metoda pracuje s vlastní energií a informacemi v ní uložené. Zde se pohybuje předmět, který je na něčem zavěšený. Začátečníci formulují otázky tak, aby se na ně dalo odpovědět ano ne. Zkušenější pak už čtou informace a nějakým způsobem, třeba slovem nebo písmem je přenáší do hmotného světa. Pokud si kýveme jen sami pro sebe, můžeme i v tichosti, protože je to přesun informací z podvědomé do vědomé úrovně. Ke kyvadlu existují různé druhy tabulek, které lze využívat. Kyvadlem lze vykývat opravdu vše a lze ho i používat na čištění všeho možného. Při delším používání je kyvadlo pouze jako nástroj pro spojení hmotného a nehmotného světa. HARMONIZACE ČAKER Čakry jsou centra v našem těle, kudy do nás a z nás proudí energie. Tato životadárná energie nám udržuje v plném chodu všechny naše vnitřnosti a zásobuje nás životně důležitou energií. Harmonie čaker nám zajišťuje harmonii vnějšího života. Při každé disharmonii pociťujeme únavu a následně se nám oslabuje funkčnost vnitřního orgánu. Každá disharmonie ve vnějším světě nám naruší funkčnost určité čakry a to následně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. EFT Zkratka EFT znamená Emotional Freedom Techniques, v překladu Emoční Uvolňovací Technika. Metoda EFT pracuje s energií v našem těle a s jejími dráhami, tak zvanými meridiány. Podstatou EFT je, že si poklepáváme na určitá místa a tím si vyrovnáváme energický tok v našem těle. Jakmile máme v nějakém meridiánu blok, poklepáváním na určité místo funkci meridiánu aktivujeme a blok odstraníme. Tím obnovíme tok energie v našem těle. Je to velice jednoduchá metoda a zahrnuje poklepávání na všech čtrnáct 6

7 meridiánů. Takže ten kdo ji provozuje, nemusí mít obavy, že by některý vynechal. Stačí znát místa poklepu a lze ji provádět kdykoli a kdekoliv sám na sobě. HO OPONOPONO Tato metoda je velice zajímává tím, že nás učí, že veškeré dění venku pochází z nás samotných a vše čeho si všimneme na ostatních, máme i my sami. Nemusíme vždy vědět, že to máme. Naše podvědomí tvoří přes 80%, takže si sami sebe z většiny vůbec neuvědomujeme. Metoda je založena na modlitbě nebo prosbě a pochází z havajského tajného náboženství ho oponopono. Zakladatelkou této metody je Morrnah Simeona a pokračovatelem, který s touto metodou slaví obrovské úspěchy je doktor Ihaleakala Hew Len. Pomocí této metody Hew Len vyléčil celé oddělení duševně nemocných kriminálníků, aniž by viděl jediného z nich! Měl pouze přístup do kartotéky. Modlitba je postavena na opakování čtyř slov: Miluji tě, omlouvám se, prosím tě, odpust mi a děkuji ti. Ve svém životě, máme vše milovat, včetně našich problémů, nedostatků i negativních programů. Jakmile se něčemu bráníme nebo s tím bojujeme, tato velice silná energie to u nás udržuje. Pokud začnete posílat lásku do všech problémových situací včetně nemocí, vše se změní na takový stav, který opravdu milovat budete. Slova miluji tě, rozproudí zablokovanou energii a dává najevo, že přijímáte to, co se vám děje, včetně vás samotných. Omlouvám se, je vyjádření pokory a uznání toho, že se do nás dostal nějaký nechtěný program, který nám způsobuje nechtěné situace či nemoci. Prosím tě, odpusť mi - těmito slovy prosíme o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků, negativních energií a programů, a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli (energie bezpodmínečné lásky), aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu, a abychom díky tomu opět objevili své vlastní JÁ. Slovy děkuji ti vyjadřujeme vděčnost nad tím, že vše bude vyřešeno ku prospěchu nás a všech zúčastněných. 7

8 Milujeme sami sebe, svůj život, dáváme lásku světu, naslouchejme naši vlastní inspiraci a nežijme životy ostatních lidí. Nemusí to být ze začátku jednoduché, ale jen takhle otevřeme možnosti žít ve vlastním světě bez hranic. Obnovený proces Ho oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láskou toho docílíte, že nejprve projde myslí, počínaje duchovní myslí, nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí, vědomou myslí, a osvobodí ji od energie myšlení. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou.. Dr. IHALEAKALA HEW LEN SHAMBALLA Je léčebný systém, který pomocí energie, vám poslané, pomůže bloky ve vašich meridiánech rozpustit a znovu nastolit rovnováhu v toku energie ve vašem těle. Tím dochází k aktivaci mozkové části zvané thalamus, neboli brána do podvědomí, a pravý důvod vašeho problému se dostává do vědomí. Na vědomé úrovni vše snadno zpracovat a ze života odstranit. KINEZIOLOGIE ONE BRAIN Kineziologie One Brain je metoda vytvořená pro západní svět, ale i ona má své kořeny v čínské medicíně, kde všechno souvisí se vším. A proto i tato metoda se zabývá energií a sladěním všech částí našeho života, jako je minulost - současnost - budoucnost, vědomí - podvědomí tělo, mozek - srdce tělo a dále pak kompletní harmonie a souhra všech částí mozku jako pravá levá hemisféra a všechny mozkové laloky. Vše co vás napadne, že máte v hlavě a na těle musí být v souladu a rovnováze. 8

9 Tato metoda pracuje pomocí svalového testu, kdy každý nesoulad sval oslabí. Jistě se vám už stalo, že když jste se dozvěděli nepříjemnou zprávu, tak se vám podlomila kolena. To bylo způsobeno vaším mozkem, který při obdržení pro nás negativní informace, vytvoří stresový hormon a ten pak oslabuje nejen svaly na těle, ale také i naše orgány. Ty pak následně neplní svoji funkci správně. Každé takové oslabení, pak způsobí bolesti, nemoci nebo alergie. Mozek ukládá všechny informace a pocitové vjemy od početí do současnosti a přesně si pamatuje, kdy vytvořil hormon stresu a kdy nějaký jiný. Máme to v hlavě vše uložené jako v databance, proto není problém při práci s mozkem najít věk, který byl pro nás stresový. Většinu vzpomínek máme uzamčené v podvědomí a na vědomé úrovni si myslíme, že jsme vlastně žádné stresy neprožili. Ale pozor, čas všechno zahojí pouze na vědomé úrovni, ale mozek se nenechá napálit a tak si opravdu přesně uloží každičký vjem z minulé situace a uzamkne ho do svého podvědomí. A když nám pak začnou bolesti anebo nemoci, vždy si najdeme spouštěč ve vnějším světě. Ale POZOR, opak je pravdou. Jsou to jen a jen naše programy v našem mozku, které nám způsobují naše problémy. Touto metodou se lze dostat až do generací. Jelikož při narození je náš mozek asi tak z devadesáti procent popsán epigenetickými kódy, které nám tam zanechali naši předkové, takže milá pra pra: Děkuji vám za vaše dědictví. Takže pokud se rozhodnu pro očištění svých podvědomých programů, nesmím zapomínat ani na své předky. A tím navazuji na další úžasnou metodu, kterou lze pročistit víc oblastí najednou a tou jsou: 9

10 RODINNÉ KONSTELACE Není to nic jiného než práce s energiemi, jak jinak, že? Rodinné konstelace lze postavit jak na minulost, současnost, ale i na budoucnost. Osobně tomu říkám malé ochotnické divadlo, protože cizí lidi hrají vaše blízké, tedy členy rodiny. A odtud i ten název. Jak už jsme si říkali vše je jen o energiích a informacích, které jsou naprosto všude a tak vybraný človíček se postaví a čeká, až k němu doputuje energické informační pole naše nebo žádaného člena rodiny. A pak už jen sledujete co se děje. Je to úžasná metoda, při které vidíte vystupování sama sebe a svých blízkých, ale v jiné fyzické podobě. Na vědomé úrovni se hodně lidí dokáže ovládat a chová se tak, jak si myslí, že je správné, ale když pak přijde nějaká hádka nebo velice nepříjemná zpráva, stres nám odkrví mozek a my se chováme přesně podle našich podvědomých programů. No a ty jsou na konstelacích vždy vidět. Vědomá mysl je mizivá část našeho mozku a našeho života. Další velmi rozšířenou metodou je REGRESE DO MINULÝCH ŽIVOTŮ Uvedením do minulých životů si k sobě přitáhneme energii s informacemi, které potřebujeme pro vyřešení součastné situace. Někdy máme vidění toho, co se stalo, někdy jen slyšíme, ale vždy jsou k tomu přidány pocity. Pocit je energie a pocity nám tvoří životy. I když jdeme na regresi jen ze zvědavosti, vždy nám je dána taková informace, kterou potřebujeme nyní zpracovávat. Věřte, že náhody neexistují a vše je předem dané, tedy i naše zvědavost. Vždy je to jiný popud, který nás má dovést ke správnému cíli. A velice podobná této metodě je... 10

11 HYPNÓZA Hypnóza je metoda, která dovede uvést náš mozek do stavu podvědomých programů bez možnosti, aby do toho zasahovalo vědomí. Vždy je náš mozek uveden do stavu informací, které zrovna potřebujeme pro náš osobní růst. Každé uvedení do hypnotického stavu nám ukáže jiné informace. MEDITACE Je stav, kdy uvedeme naši vědomou mysl do stavu nečinnosti a napojíme se na naši podstatu. Vnitřním zrakem dokážeme při meditaci i cestovat v těle a najít různá tmavá místa či energetické bloky. V meditačním stavu jsme napojeni na své vědomí a lze tedy cestovat časoprostorem. V této chvíli je zapojen spánkový lalok a energii přijímá. Pod spojením osobní růst si můžeme představit zvládání situací ve svůj prospěch a vývoj celého vesmíru. Za osobní růst můžeme považovat vyléčení se z nemoci, zvládání stresových situací v klidu, odpuštění, pomoc druhým, ale zrovna tak i prožívání života na nižších úrovních vědomí jako je připoutání se k hmotnému majetku a odmítání božství. Prostě cokoliv je kolem nás a v nás, má svůj důvod, účel a je součástí vývoje vesmíru. Každý máme nastavený svůj osobní vývoj a svoji rychlost jinak. Cílem nás všech je dojít k vědomí bílé bezpodmínečné lásky a s jejím spojením prožívat vše, co se děje v nás a kolem nás. Dále jsou různé energetické systémy jako třeba Reiki, Shamballa, Kristovo-Budhův pohár atd. Takhle bych mohla pokračovat do nekonečna. Je nespočetné množství názvů pro tyto systémy, ale podstata každé, je energie bezpodmínečné lásky. Energetické systémy, ať už se jmenují jakkoliv mají za úkol rozpohybovat zablokovanou energii v těle a dostat tak negativní programy z podvědomí do vědomé úrovně. 11

12 Jakmile si tyto negace začneme uvědomovat, lépe se nám s nimi pracuje a chceme je ze svého života odstranit. A podstata všech lidí na celé planetě je být šťastnými bytostmi. Za tímto cílem se ženeme úplně všichni. Nikdo z nás není dobrovolně nešťastný. Nebo vy snad někoho znáte, kdo má vyčištěné podvědomí a sám dobrovolně se uvádí do smutku a mračení? Pokud ano, sem s ním. Ráda bych ho poznala. Já osobně tedy žádného takového neznám. Tak, abych to shrnula, všechny metody pracují vlastně s naším podvědomím, neboli informacemi v našem energickém poli, kdy buď se tyto informace přeprogramují, anebo to pomocí energie rozpohybujeme a nám se to postupně dostává na úroveň vědomou, abychom to mohli zpracovat a odstranit. Každá z uváděných metod má jiný postup, ale podstata všech je naprosto stejná, odstranit z našeho podvědomí negativní programy a zažívat život blaženosti a stálého štěstí a zdraví. NLP Naše myšlenky jsou úžasná energie, kterou buď používáme pro své blaho, nebo své starosti a trápení. Každý z nás trpí nějakými bloky, strachy, trápením, kterého by se rád zbavil, ale nejde to. Ať děláme co děláme, pořád se nám to vrací zpět jako bumerang. NLP nám umožňuje změnit věci rychle, bez bolesti, bez trápení či strachu. Není to vokace, je to technika, která lze natrénovat. Není potřeba pak už ani psychiatrie, nebo psychologie, žádné prášky, čekat roky na uzdravení apod. NLP dokáže pomáhat okamžitě po pár trénincích a hned je vidět i cítit rozdíl. Dokáže pomoci po traumatických zážitcích, různých životních blokacích, fobiích, stresových situacích, depresivních stavech úzkosti, nedokonalosti sebe sama, nezvládaných negativních emocích atd. Není třeba znát vaši osobní historii, všechny ty nepříjemné detaily, nebo naučené negativní vzory chování. Stačí jen spolupracovat a můžete mít velmi rychlý výsledek. Stačí udělat jediný krok vpřed a můžeme pohnout horou. 12

13 Lze tak úspěšně používat metody a postupy, které skutečně fungují, navíc s trvalými pozitivními výsledky. Na vás pak už je, jaký život vlastně chcete žít a co jste proto ochotni udělat. Jak to tedy vypadá, když se rozhodneme odejít z vesmírné energie bezpodmínečné lásky, tedy z jednoty, do hmotného těla? Nejprve si určíme zkušenosti, které chceme prožít a něco, čím bychom chtěli přispět k vývoji vesmíru. I to, že jsme popeláři nebo instalatéři, pomáháme vývoji vesmíru. Dokonce jsou to ty nejzáslužnější práce, protože pomáháme společnosti, v které používáme hmotné tělo, se základními přednostmi žití ve společnosti. Každý jedinec má své specifické postavení a tedy i smysl pro celek. Dovedete si představit, kdyby neexistovali popeláři nebo instalatéři a co výrobci aut atd.? Všichni lidé od kadeřnice až po vědce, jsou nějakým způsobem užiteční. Naopak, čím nižší postavení v naší společnosti, tím důležitější ve vesmírném řádu!!! My lidé máme vše postavené na hlavu a tak popeláři, strojvůdci, řidiči či učitelé, jsou zařazeni do nižších platových tříd a naopak takový hokejista, fotbalista nebo jiný sportovec, který pro společnost není až tak důležitý, má obrovské příjmy. Ve vyspělých civilizacích, se sport v této formě, jako vidíme u nás, vůbec neuskutečňuje. U nás je to založeno na principu, vyhrává ten nejsilnější, ale ve vyspělých civilizacích (tím jsou myšleni ti, jež dokážou žít v symbióze s přírodou) jsou důležití všichni vč. přírody, matky ZEMĚ. A tak je tam pro ně nesmyslné a nepochopitelné, že pouze jeden může vyhrát a ti ostatní ne. Takže sport ano, ale kolektivní bez závodů, jen tak pro zábavu. Na naší planetě jsou také vyspělé civilizace. Jsou to domorodí obyvatelé, např. v Austrálii - křováci. A jak je u nás zvykem, máme vše obráceně a proto lidé z měst považují tyto domorodce za zaostalé. Opět je opak pravdou. Jsou mnohem vyspělejší než drtivá většina lidí, žijících ve městech! Toto všechno a mnohem víc je popsáno v knize Hovory s Bohem 3 od Donalda Walshe. A my se vrátíme zpět k cestě do hmotného světa. 13

14 Jakmile si energie duch - duše, ujasní, co tedy chce, tak se porozhlédne po nejvhodnějším rodu. Vybere si čas, místo a rodiče, kterým se narodí. V těhotenství matky je tato energie stále u vybrané rodiny a zkoumá vše, co se tam děje. Pozoruje jejich pocity, rozhovory, nálady a to jak vlastně jednají v souvislosti se sebou samými a s ostatními lidmi. Takže vidí všem členům rodiny až do hloubi duše. Dokonce se někdy s jejich energií spojí a komunikuje na úrovni mimoslovní. Obzvlášť pak pokud jsou tam již nějaké děti. Děti si zachovávají velice dlouho své ezoterické schopnosti. Většinou až do stavu hormonálních změn v našem těle, tedy puberty. Teď záleží na rodičích, zda tyto schopnosti podporují a dávají dítěti prostor, pak dítě dále věří své intuici anebo jsou rodiče hodně materiálně založeni a v dítěti to potlačují, takže dítě o tom časem přestane mluvit a čím míň to používá, tím více se ladí na stejnou vibraci jako jeho rodiče, takže časem úplně zapomene všechny mimosmyslové vjemy. Je možné, že se v něm občas probudí, ale jeho mysl a ego ho okamžitě vrátí zpět do materiálních kolejí. Tak člověk přestává věřit sám sobě a ztrácí smysl života na této planetě. Takže tato energie žije s vybranou rodinou už od početí plodu v břiše matky. Někdy přichází mnohem dříve, aby si prozkoumala terén a tak se utvrdila ve svém rozhodnutí, zda si zvolila správně. Nebo naopak, své rozhodnutí vyvrátila a rozhodla se pak pro jinou rodinu. Vše je velice individuální. Někdy si to energie bezpodmínečné lásky rozmyslí v průběhu těhotenství matky. To pak dochází k potratům. Po porodu si energie bezpodmínečné lásky začne osvojovat tělíčko a začíná zkoumat život v materiálním světě. Ihned po porodu umí ovládat hasivky, takže čerstvě narozené miminko začne brečet. Najednou je všude zima, obrovský prostor a z plic musí vytéct plodová voda. Energie BL si začne uvědomovat tyto hmotné pocity a začíná se je učit ovládat. Zrak u miminek je zatím rozostřený, protože perfektně 14

15 funguje třetí oko, takže zatím není potřeba používat zrak materiální. Nejprve se tedy energie učí ovládat a zjišťovat vnitřní potřeby těla, jako je hlad, vylučování a žízeň. K tomu postupně přidává potřebu fyzického kontaktu, vid, sluch, hmat a všechny ostatní smysli hmotného těla. Stále je většinu času spojen s jednotou vesmíru, proto malé děti více spí. Postupem času se začíná učit ovládat funkce těla a pohybu lezení, sezení, pohyb na všech čtyřech a také chození. K tomu přidává taky funkci opakování slov po ostatních. Jakmile se duch naučí ovládat tělo a mluvení, začíná se snažit pochopit tento svět. Zjišťuje, jak to v té dané rodině chodí. Takže pokud je rodina žijící ve stálém spěchu a kvaltu, začíná se energie BL učit jak tento stav na svém těle vyvolat a používat ho ve svém životě taky. Nechce se totiž lišit od ostatních. Chce být jako oni. Pokud je rodina, kde se hodně křičí, začíná to používat i dítě. Děti umí perfektně ovládat svoje tělo pomocí mozku. Dítě se seznamuje s místními bacily, na které si v těle vybudovává obranyschopnost. Pokud je dítě v rodině, kde jsou časté neshody mezi rodiči, začne si vyvolávat nemoci. Protože v době nemoci dítěte jsou rodiče na sebe milý, tak v tom dítě pokračuje i nadále a je schopno díky mozku v těle vytvořit jakoukoliv nemoc, včetně nejrůznějších alergií. Je schopno tělo uvést až do stavu nedýchání nebo jinou destrukci. Je důležité si uvědomovat všechny naše pocity, a pocity, které dítě s námi zažívá. Život není to hmotné tělo, ale ta energie uvnitř těla, energie bezpodmínečné lásky používá hmotné tělo jen proto, aby zde byla taky zhmotněna, aby si mohla zkusit žít v hmotném světě a pociťovat všechny ty jiné energie, kterým my říkáme pocity. Ve vesmíru neexistuje nic než energie bezpodmínečné lásky a tak jsme si stvořily různé hmotné planety, kde je možné toto všechno prožívat. 15

16 Takových planet jako Země je veliké množství. Každá planeta slouží k různému typu vývojového stupně. Jsou mnohem vyspělejší planety, ale jsou i mnohem zaostalejší než je Země. Takže pro tuto energii je hmotné tělo jako pro vás, v tento moment, kousek rohlíku. Je to pouze hmota, která naše tělo nasytí a tím zažene pocit hladu. My víme, že chceme být zasyceni, ale dokud nesníme ten rohlík, je to jen vědění. Jakmile rohlík sníme, zažijeme pocit nasycení. Každé toto vnímání je na jiné úrovni. Na jaké úrovni se kdo nachází, je jen jeho volba. Energie bezpodmínečné lásky o ničem nerozhoduje, nic nenutí a nic se nesnaží ovlivňovat nebo si něco podřizovat. Takže po naučení se ovládnutí těla, začíná energie zkoumat život ve společnosti. Nejprve na rodičích a jejich rodinných vztazích. Nezapomínejte, že děti jsou mnohem vnímavější a zatím nejsou zkažení materiálním světem a tak vnímají všechny roviny a energie, které my už dávno nevidíme, nejen tu materiální. Pokud jste smutní a dítě se vás zeptá, proč, tak při odpovědi typu: Nejsem smutná, nebo Nic se neděje, učíte dítě lhát. Děti vidí veškerou energii okolo vás a navíc prvních sedm let jsou napojeni na vaše energetické pole, skrze které se dobíjejí. Taky se okamžitě dokážou připojit na kohokoliv jiného. Zkrátka stále ještě pracují s energiemi, které jsou všude kolem nás, oni sami jsou stále energie. A pokud něco jiného vidí a cítí a vy něco jiného řeknete je to lež. Oni to zatím jako lež nevnímají. Oni si myslí, že takhle naše společnost funguje. Říkám opak než je pravda. Děti se od nás učí, ale zároveň by měli učit nás, ale my jsme ve svých názorech a přesvědčeních kolikrát tak zatvrzelí, že nevidíme, co nám děti vlastně říkají nebo co nám svým chováním naznačují. Koukáme na tento svět jen klíčovou dírkou, místo abychom si otevřeli celé dveře a získali tak široký rozhled. Jako děti jsme si kolikrát řekli větu: Nikdy nebudu jako máma, nebo táta, nebo kdokoliv nás vychovával a stejně pak 16

17 vyrosteme, máme svoje děti a jedeme úplně stejné programy jako naši vychovatelé. Děti jsou malinké opičky, které se učí žít na této planetě tím, že všechno okoukávají. Je úplně jedno, co jim říkáme. Tyto slova ukládáme do podvědomí formou programů, které začnou ovládat jejich svět až po hormonální přeměně těla, tedy po pubertě. V době dětství se všude kam přijdou, snaží vyvolat svým chováním stejný vzorec vnějších okolností, jako probíhá v jeho rodině. Abychom si to trochu vysvětlili. Dítě, které pochází z klidné a vyrovnané rodiny je ve školce a následně pak ve škole zařazeno mezi ty hodnější žáky. Ovládá své tělo klidně a takovým způsobem, aby toto bylo i vnějším jevem. Protože doma nezná křik a chaos, může být někdy vyvedené z míry těmi ostatními dětmi a tím, že najednou je pro něj vše trochu jako chaos. Najednou tam není na vše klid a trpělivost, jakou zažívá doma. Ale on sám vše zvládá v klidu a trpělivě se učí žít v komunitě ostatních hmotných těl. Dítě, které je doma za všechno chváleno, se snaží toto vyvolávat i u ostatních, tedy snaží se ovládat hmotné tělo tak, aby dostávalo pochvalu, na kterou je z domova zvyklé. Naopak dítě, které je doma trestáno, má v mozku program, že toto patří k běžnému způsobu na planetě Zemi a tak své tělo ve školce a následně pak celý život, ovládá tím stylem, že vždy dojde k jeho potrestání. Vnější okolnosti si určujeme každý sám. Ne naše tělo, ale ta energie bezpodmínečné lásky, která tělo ovládá. Pokud je na dítě doma dost křičeno, dítě samo je pak dost hlučné a stále své tělo vede způsobem, aby na něj bylo křičeno. Dítě žijící v rodině, plné stresu, pak mnohokrát trpí hyperaktivitou. Je to dáno tím, že v dospělosti máme stres z minulosti, budoucnosti a existenční stresy, ale dítě má mozek nastaven pouze na tady a teď a navíc existenční starosti absolutně nezná, tak mozek si neví rady co s touto energií, který navozuje stres a vysílá to dál do těla, které se na venek jeví nepokojné a neklidné. Pokud žije dítě v rodině, kde převládá strach, i 17

18 dítě se všeho bojí a to i včetně sebe samého a svých dovedností. Dokonce se bojí i zkoušet nové akce a navazovat nové kontakty s dětmi ve svém okolí. Tam, kde převládá lítost, dítě ukazuje svoji plačtivostí. Podle chování dětí, přesně zjistíte z jaké rodiny asi tak pochází a za jakých podmínek dítě vyrůstalo. Nejen, že je to čitelné v energetickém poli daného těla, ale děti své chování ničemu nepřizpůsobují. Jsou naprosto přirozenou ukázkou jejich dosavadní cesty tímto světem. Každé miminko je nejprve ze všech jiných energií, než je láska, zmateno, moc se mu nelíbí, protože na hmotném těle vyvolávají zvláštní a nehezké pocity, ale pak si na ně zvykne a přijme je jako součást hmotného života na této planetě. Postupně je začne používat a nakonec je dokonce vyžaduje. Vnější chování odráží naše vnitřní programy. Takže pokud od malička posloucháme jen samé urážky, výhrůžky a nadávky na naši osobu, náš mozek nám vede tělo takovým způsobem, aby ve výsledné situaci byla vždy nějaká ta nadávka nebo výhrůžka. Pocit viny nás vede cestou takovou, že vždy uděláme takovou vnější věc nebo situaci, že se za ni cítíme pocit viny. Naopak pokud se nám neustále dostává pochvaly a klidu, naše životy se vyvíjejí i nadále tímto směrem a my jsme za vše chváleni a dokonce si o pochvalu umíme i říct. My si vlastně říkáme i o ten pocit viny nebo o tu nadávku, ale podvědomě, čili skrytě. Toto si nikdo z nás nechce přiznat a tak hledáme viníky ve vnějším světě. Je to jednodušší a pohodlnější a hlavně, byly jsme tomu učeni. Takže ať se nám to líbí nebo ne, odraz vnějšího světa je jen zrcadlo našich podvědomých programů. A je jedno pokud tomu věříme či nikoliv anebo pokud tomu nerozumíme. Elektřině taky spousta z nás nerozumí, a přesto ji používáme ve svém životě. Vesmírné zákony fungují na všechny stejně. Je opravdu jedno, zda o nich vím nebo nevím. Naopak ten kdo o nich ví, je na tom mnohem lépe, protože si pak plánuje život na této planetě sám, vědomě a má 18

19 odpovědnost za všechno co zde zažívá. Ten, kdo nezná tyto zákony, se točí ve svém bludném kruhu jako křeček v kleci na běžícím kole. Ať běží křeček sebelíp, nikdy nikam nedoběhne. A takhle je to i s životem, který prožívají lidé bez znalosti vesmírných zákonů. A jak již kdosi kdysi řekl: Neznalost neomlouvá. A nemyslete si, že vy jste výjimka? Výjimky ve vesmírných zákonech neexistují. Je to naprosto stejné jako s gravitačním zákonem. Pokud si stoupne na okraj osmipodlažního domu sto lidí, různé národnosti, různě bohatí, esotericky či materiálně naladěni a každý s jinou vírou a skočí, všichni poletí dolů. Nikdo z nich nebude tomuto zákonu ušetřen a nenajde se jediná výjimka. Všichni o zákonu přitažlivosti víme, všichni ho používáme a tak nikdo z nás dobrovolně neskáče z výšek. Tak proč spousty lidí ještě dnes o těchto zákonech pochybuje? No jednoduše, protože je nadávají ve zprávách ani v televizi a moc se o nich nemluví. Všichni jsme se naučily používat pouze mysl a ego a to nám říká, to jsem nezažila, to není pravda a nutí mozek vylučovat hormon strachu a my si pak myslíme, že máme strach z toho zkusit něco nového, ale po pravdě se bojí naše mysl, že by se musela začít dělit o své vedení nebo snad podřizovat. Ale i v tomto případě zdání klame. Naše podstata, energie, která ovládá tělo je bezpodmínečná láska a ona nechce nikoho omezovat ani si nikoho podřizovat, natož někomu velet. Bezpodmínečná láska chce se všemi spolupracovat v lásce a míru. Takže pokud objevíme smysl našeho života na této planetě a přemluvíme naši mysl a naše ego ke spolupráci, začneme zažívat veškeré situace plné bezpodmínečné lásky. Vyžaduje to trochu času, protože nic není přes noc. Ani ostatní energie jsme se nenaučily používat rychle. Ale věřte mi, stojí to za to. Zprvu se bude zdát, že se vaše mysl a ego s touto energií dohadují, ale časem z nich budou rovnocenní partneři a mysl i ego zjistí, že energie bezpodmínečné lásky je i pro ně mnohem příjemnější. 19

20 Pokud se rozhodneme, jít touto cestou, nejprve si uvědomíme, že ve vesmíru existuje zákon příčiny a následku a pak si začneme čistit vlastní podvědomí. Což se sestává z určitých situací, které jsme zažívali do teď, ale ty situace my procházíme pomocí lásky a tak je vlastně odstraňujeme. Neboť čemu se bráníme, to přetrvává, ale co přijmeme, to zmizí. Dokud jsme se hádkám s manželem nebo manželkou bránily a nadávali jsme jak na něj, tak na ty chvíle, stále se nám vraceli a situace se opakovala. Jakmile na cestě při osvobození prožijeme opět takovou hádku, tak následně po ní okamžitě poděkujeme za tento zážitek a poděkujeme i za poučení, které se nám tím dostalo. Nevadí, pokud v tom nevidíme poučení hned, ale pokud věříme, že je, tak ono k nám přijde. Pokud si přitáhneme program, já v tom poučení nevidím, tam žádné není! Tak nechť se staň a tak to i bude a vy žádné nenajdete. Nechte inspiraci volnost, aby k vám mohla přít. Stačí říct třeba: To by mě zajímalo, jaké poučení pro mě z toho může plynout! a pak už jenom čekat a uvidíte, že vaše zvědavost ho přinese. Ale pozor, vždy je to vaše poučení. Pokud přijde poučení o někom z okolí, je to chyba a vaše mysl, chtěla být opět ten šéf. UČENÍ Už od narození je naší fyzickou i duševní náplní učení. Od narození umíme sice plavat, neboť jsme byli v maminčině bříšku, ale pokud nás nedají do vody zpět, zapomeneme to. Pak přichází opět na řadu učení. A když se naučíme plavat, potápět, přijde na řadu zvedání, řeč, vnímání, chůze, kolo a mnoho dalších činností, díky kterým rosteme. Po dobu prvních 7 roků je učení veselé a lehké. Když se nám něco podaří, těšíme se z toho, když ne, jsme trpěliví a neuvěřitelně ochotní riskovat úspěch. Kdo a nebo co nás dokáže v tomto období skutečně zastavit? Když se pak dostaneme do školy, naučíme se, co je to strach dělat chyby a současně zjistíme, co je to strach z neúspěchu. Namísto 20

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce 2003, k volné

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Souhra mezi mechanismem sociálního mozku, se kterým se rodíme, a prostředím, ve kterém se vyvíjí a operuje, je něco jako tanec. Tanec, při kterém je systém našeho sociálního mozku laděn vlivem rodičů,

Více

Manuál Mimořádně Nadané dítě v rodině. Michal Martoch Monika Martochová Dudová

Manuál Mimořádně Nadané dítě v rodině. Michal Martoch Monika Martochová Dudová Manuál Mimořádně Nadané dítě v rodině Michal Martoch Monika Martochová Dudová 2011 MANUÁL MIMOŘÁDNĚ NADANÉ DÍTĚ V RODINĚ Michal Martoch Monika Martochová Dudová web: www.silnestranky.cz / e-mail: info@silnestranky.cz

Více

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Vydala společnost Višva Nirmala

Více

Přepis rozhovoru s Teal Scott

Přepis rozhovoru s Teal Scott Přepis rozhovoru s Teal Scott (21.6.2013) 2013 Pokud chcete náš rozhovor někam kopírovat a umisťovat, tak prosíme, abyste na nás www.jakorybicka.cz 1 odkazovali, jo? Děkujeme!:) K: Haló? T: Slyšíš nás?

Více

Shamballa 1024 manuál 1-4

Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál - stupeň 1 - obsahuje prvních 256 symbolů - odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle - Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická

Více

Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání a NNO. Michal Martoch Monika Martochová Dudová

Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání a NNO. Michal Martoch Monika Martochová Dudová Metodika pro práci s mimořádně nadanými dětmi pro pracovníky organizací zájmového vzdělávání a NNO Michal Martoch Monika Martochová Dudová 2011 METODIKA PRO PRÁCI S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI PRO PRACOVNÍKY

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Ukázka z knihy MARK DZIRASA 21 DNU. Zakoupíte zde: http://www.mysleniuspechu.cz/detail/mark-dzirasa-21-dnu

Ukázka z knihy MARK DZIRASA 21 DNU. Zakoupíte zde: http://www.mysleniuspechu.cz/detail/mark-dzirasa-21-dnu Ukázka z knihy MARK DZIRASA 21 DNU. Obsah Den první Povídání O dětství, mamince, komunismu. O pevné kotvě v životě. O černé Africe a stěhovacím kontejneru. O desateru i Bohu. O letech bez televize. O programech

Více

RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra psychologie Bakalářská práce RELAXACE DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Lucie Štychová Předškolní a mimoškolní pedagogika: Učitelství pro mateřské školy Vedoucí

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

Rukopis - CZ - Ver. 15.3.2008 SPIRITOLOGIE

Rukopis - CZ - Ver. 15.3.2008 SPIRITOLOGIE SPIRITOLOGIE 1 ANDREAS BUTTLER SPIRITOLOGIE Studium původu, nekonečných možností a úplné rehabilitace duchovní bytosti Copyright 2007 Andreas Buttler (Český překlad - update 15.3.2008) 2 Obsah Úvod 4 Reforma

Více

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" (Ne)Gramotný rodič

(Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič Klíč k úspěchu dospělých Lucie Königová (Ne)Gramotný rodič Jak neselhat jako rodič" Klíč k úspěchu dospělých" Lucie Königová" 1 Obsah " "" Úvod.. 2" 1. Každý musí začít nejdřív u sebe 7" 2. Myslet nejdřív na sebe není sobecké.. 9" 3. Principy sebepoznání sebevýchovy

Více

Oldřiška Kališová. Řeka Života. aktivní kniha pro lidskou mysl

Oldřiška Kališová. Řeka Života. aktivní kniha pro lidskou mysl Oldřiška Kališová Řeka Života aktivní kniha pro lidskou mysl Obsah Úvod ke knize... K obsahu knihy... Filosofie knihy jako příručky... Řeka života... Etická mysl Proč jsme... Jsme proto... Princip života

Více

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 pátek večer - 12.8. 2008 Nejdříve pozdravme ty síly, které nás svedly zde dohromady. Tutéž sílu vidíme i v našich srdcích a před ní se rovněž skláníme. Jsme tady dnes

Více

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti?

21 klíču. k tajemství hubnutí. Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? 21 klíču k tajemství hubnutí Cestou těla a mysli Má myšlenka reálnou moc ovlivnit tělo? Proč detoxikovat tělo, když chci hubnout? Co jsou kila bolesti? Klíč číslo: 1 záměr 2 smích 3 cílená práce s myšlenkami

Více

Poselství andělů pro rok 2015. Magdalena Techetová

Poselství andělů pro rok 2015. Magdalena Techetová Poselství andělů pro rok 2015 Magdalena Techetová ÚVOD Milí přátelé, předávám vám tuto malou knížku coby pozdrav a povzbuzení od našich milujících andělů, kteří si přejí, abychom byli šťastní a abychom

Více

aneb Co mě nezabije, to mě posílí

aneb Co mě nezabije, to mě posílí PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ZVLÁDÁNÍ ZÁTĚŽE aneb Co mě nezabije, to mě posílí Okolní svět se mění čím dál tím rychleji a my se mu musíme přizpůsobovat. V našich životech neexistuje mnoho jistot, které lze považovat

Více

Výcvik a rozvoj učitele Dharmy

Výcvik a rozvoj učitele Dharmy Výcvik a rozvoj učitele Dharmy PŘEPIS ŘEČI ZENOVÉHO MISTRA DAE BONGA Na této kazetě jsou zaznamenány nejdůležitější body učení Zenového mistra Seung Sahna a naší školy Kwan Um. Ze všeho nejdříve co znamená

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

MUDr. M. BHOLE ÚVAHY O JÓZE

MUDr. M. BHOLE ÚVAHY O JÓZE Vydala TJ JÓGA Olomouc, Litovelská tř.30 Tisk povolen pod číslem: Odbor kultury NVmB 585/83. Veškerá práva tisku a rozmnožování vyhražena vydávající organizaci. MUDr. M. BHOLE ÚVAHY O JÓZE Úvahy o j ó

Více

Právě teď Toni Packer

Právě teď Toni Packer Právě teď Toni Packer výběr z rozprav buddhistické zenové učitelky, která přestala být buddhistickou, zenovou i učitelkou přeložil Jan Burian Neprošlo jazykovou korekturou, verze 0.9. 1 Obsah Lenora Friedman

Více

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM

POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM POZNÁVÁM ŽIVOT S HANDICAPEM Tomáš Pouch Nové Jirny 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0171

Více

Komunikace a krizová komunikace. Autor: Martin Švihla

Komunikace a krizová komunikace. Autor: Martin Švihla Komunikace a krizová komunikace Autor: Martin Švihla 1 Obsah Obsah...1 1. Nástroje a cíle kurzu úvod pro lektory...3 1.1 Poznámka k textu... 4 2. O autorovi...4 3. Východiska...5 3.1 Komunikace... 5 3.2

Více

Vlasy ve větru. Tak jsme vstoupili do nového roku 2010. Ať každý den se sen duše mění ve skutečnost.

Vlasy ve větru. Tak jsme vstoupili do nového roku 2010. Ať každý den se sen duše mění ve skutečnost. Vlasy ve větru 1/ 2010 8. číslo Milí lidičkové, Tak jsme vstoupili do nového roku 2010. Přeji Vám všem mnoho radosti, lásky a vnitřní rovnováhy. Ať každý den se sen duše mění ve skutečnost. Veronika Blanka

Více

Základní koncepty v kabale

Základní koncepty v kabale Základní koncepty v kabale Rav Michael Laitman - ii- Zři, že než byly emanace vyzářeny a než byly bytosti vytvořeny, Prosté vrchní Světlo naplňovalo celou existenci. A nebyla zde žádná prázdnota, jako

Více

Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc

Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc Nejvyšší cesta poznání = Hra života David Švarc Vážení čtenáři, na stránkách Matrixu se velmi často objevuje pojem Osvícení. Někdo ví, někdo se dohaduje a nemalá většina ještě stále tápe. Před pár lety

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více