E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod"

Transkript

1 1

2 Prohlášení Tento e-book je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Jakékoliv použití informací z knihy a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou majitele (kupujícího) a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V knize může čtenář najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice. Vše je koncipováno na základě dlouholetých zkušeností, které jsou ověřeny praxí. Šířit lze pouze články s blogu s odkazem na autora a jeho stránky v jejich plném znění bez úprav. 2

3 E-BOOK Z DAR MA 3. díl Druhy některých očistných metod Všude kolem nás existuje nespočet alternativních léčebných metod. Všechny metody mají společný základ. Tímto základem je pomoci člověku zbavit se jeho nemoci, alergie či bolesti nebo mu otevřít jiný pohled na jeho životní situace. A každá metoda je založena na kompletním vnímání člověka, včetně jeho životních situací. Každá alergie, nemoc i bolest jsou jen zhmotněné negativní programy, které jsme si sami vytvořili nebo je přejali od druhých. Některé tyto metody pracují rovnou s přeprogramováním mozku ve věkové regresi a některé za pomoci energetických systémů a postupného odstranění. U všech je však nutné, aby se negativní program dostal z podvědomé úrovně na úroveň vědomou. Vše co je v úrovni podvědomé si buď nepamatujeme anebo máme tyto informace zkreslené našim systémem přesvědčení (tedy mysl, ego a čas, který též upraví vzpomínku). Všechny metody pracují pomocí energie a informací v ní obsažené. Tyto metody můžeme používat na vyčištění minulosti, na silnější prožitek v přítomnosti anebo na rozhodování se o budoucnosti. Ale budoucnost je vždy irelevantní. Budoucnost si tvoříme každou vteřinu svou volbou. Proto to co se mi zdálo včera, jako fajn nápad nemusí být dnes až tak super. V budoucnosti máme základní body, ale i ty se mohou změnit. Jednoduše řečeno: svojí budoucnost si tvoříme sami a to stavem tady a teď. Takže čím víc žiju vědomí život, tím víc si uvědomuji svoje myšlenky a tím lepší si tvořím svoji budoucnost. Vše je jen práce s energií a informací v ní obsažené. Je na každém z nás, kterou z metod si zvolí. Někdy je naše podvědomí tolik uzavřené a zanesené negacemi, že jich potřebujeme vyzkoušet víc a někdy stačí jen jedna. I toto je opět velice individuální. 3

4 Každý jsme originál, ale všichni dohromady pracujeme na jednom obrovském celku a tím je vývoj vesmíru. Popíši vám zde pár metod, s kterými pracuji anebo jsem je vyzkoušela při svém rozpomínání. Mějte na paměti, že všechny metody jsou součástí jedné energie a to bezpodmínečné lásky. A všechny mají jeden smysl, pomoci nám se rozpomenout, kdo jsme. Vše souvisí se vším. A tak ať si vyberete nebo oblíbíte jakoukoliv metodu, podstata je vždy ta a samá a to dovést nás k naplnění se energií bezpodmínečné lásky a přijmout ji jako naši součást. Vesmírné energie s námi promlouvají skrze naši intuici a prostřednictvím snů. TAROTOVÉ A ANDĚLSKÉ KARTY Každá karta má svůj obrázek a význam. Pokud taháme karty instinktivně, vždy nás to vede k takové kartě, kterou zrovna potřebujeme při řešení daného problému. Zkušený vykladač karet navíc dokáže číst v našem informačním poli a ke kartě přiřadí význam určený jen a jen pro nás. Při jiné otázce a jiném problému může mít ta samá karta trochu jiný význam. AUTOMATICKÉ PÍSMO Automatické písmo je obdoba karet. Na danou otázku se dostaví odpověď. U karet je to obrázek a význam karty a u písma je to psaný text. Ten kdo provozuje automatické písmo, je tak zvané medium. Je použita jeho ruka. Všechno je to pouze umění pracovat s energií. Umění vnímat a cítit energické informační pole, které je všude kolem nás. Toto medium se napojí na vaše pole a informace v něm obsažené přenáší pomocí pera na papír. Jednoduše řečeno, informace ve vašem energickém poli, zhmotňuje. 4

5 AUTOMATICKÁ KRESBA Automatická kresba je to samé jako automatické písmo, akorát se zde kreslí. Diagnóza je pak určena z obrázku. Pokud potřebujeme vyladit nějakou oblast života, kresba v sobě obsahuje energii, kterou při dívání se na obrázek (mandalu) přenášíme skrze oči do našeho podvědomého mozku a ten nás nabádá co dělat, abychom oslabenou oblast vyrovnali. LÉČENÍ POMOCÍ VYŠŠÍHO JÁ Je to opět práce s energií. Za vyšší já považuji vlastní energetické informační pole, ve kterém je uloženo vše od daleké minulosti až po dalekou budoucnost. A napojením se na tuto energii lze získat odpověď na cokoliv. Vždy ale jen to, co je nám opravdu k užitku a co nyní potřebujeme vědět. ANDĚLSKÁ TERAPIE Anděl strážný je část energického pole plné našich informací. Je to část naší podstaty. I v této energii je obsažena nejskrytější podstata vlastního vývoje. Proto, když si zavoláme na pomoc anděla strážného, věřte, že nám vždy poradí pro naše nejvyšší dobro. Neváhejte a konejte, jak on radí. I když na vědomé úrovni se nám to zprvu může zdát jako nesmysl nebo obrovský risk. Nemusíme hned všemu rozumět, stačí opravdu věřit a řídit se svou intuicí. Proto vám jste nejlepší rádci sami sobě. Pokud konáme s vírou, vše se nám ukáže časem a zjistíme, že je to pro nás to pravé. Anděl je část naší energie, která se nevtělila do hmoty, ale zůstala čistou energií lásky, aby nám mohla být nápomocná při naší cestě hmotným životem. Na každém rozcestí, při každém problému i při každém rozhodování, svého anděla strážného požádejte o pomoc a věřte. Pokud budete konat dle jeho pokynů, vždy půjdete tím správným směrem. 5

6 LÉČENÍ POMOCÍ KYVADLA I tato metoda pracuje s vlastní energií a informacemi v ní uložené. Zde se pohybuje předmět, který je na něčem zavěšený. Začátečníci formulují otázky tak, aby se na ně dalo odpovědět ano ne. Zkušenější pak už čtou informace a nějakým způsobem, třeba slovem nebo písmem je přenáší do hmotného světa. Pokud si kýveme jen sami pro sebe, můžeme i v tichosti, protože je to přesun informací z podvědomé do vědomé úrovně. Ke kyvadlu existují různé druhy tabulek, které lze využívat. Kyvadlem lze vykývat opravdu vše a lze ho i používat na čištění všeho možného. Při delším používání je kyvadlo pouze jako nástroj pro spojení hmotného a nehmotného světa. HARMONIZACE ČAKER Čakry jsou centra v našem těle, kudy do nás a z nás proudí energie. Tato životadárná energie nám udržuje v plném chodu všechny naše vnitřnosti a zásobuje nás životně důležitou energií. Harmonie čaker nám zajišťuje harmonii vnějšího života. Při každé disharmonii pociťujeme únavu a následně se nám oslabuje funkčnost vnitřního orgánu. Každá disharmonie ve vnějším světě nám naruší funkčnost určité čakry a to následně ovlivňuje funkci vnitřních orgánů. EFT Zkratka EFT znamená Emotional Freedom Techniques, v překladu Emoční Uvolňovací Technika. Metoda EFT pracuje s energií v našem těle a s jejími dráhami, tak zvanými meridiány. Podstatou EFT je, že si poklepáváme na určitá místa a tím si vyrovnáváme energický tok v našem těle. Jakmile máme v nějakém meridiánu blok, poklepáváním na určité místo funkci meridiánu aktivujeme a blok odstraníme. Tím obnovíme tok energie v našem těle. Je to velice jednoduchá metoda a zahrnuje poklepávání na všech čtrnáct 6

7 meridiánů. Takže ten kdo ji provozuje, nemusí mít obavy, že by některý vynechal. Stačí znát místa poklepu a lze ji provádět kdykoli a kdekoliv sám na sobě. HO OPONOPONO Tato metoda je velice zajímává tím, že nás učí, že veškeré dění venku pochází z nás samotných a vše čeho si všimneme na ostatních, máme i my sami. Nemusíme vždy vědět, že to máme. Naše podvědomí tvoří přes 80%, takže si sami sebe z většiny vůbec neuvědomujeme. Metoda je založena na modlitbě nebo prosbě a pochází z havajského tajného náboženství ho oponopono. Zakladatelkou této metody je Morrnah Simeona a pokračovatelem, který s touto metodou slaví obrovské úspěchy je doktor Ihaleakala Hew Len. Pomocí této metody Hew Len vyléčil celé oddělení duševně nemocných kriminálníků, aniž by viděl jediného z nich! Měl pouze přístup do kartotéky. Modlitba je postavena na opakování čtyř slov: Miluji tě, omlouvám se, prosím tě, odpust mi a děkuji ti. Ve svém životě, máme vše milovat, včetně našich problémů, nedostatků i negativních programů. Jakmile se něčemu bráníme nebo s tím bojujeme, tato velice silná energie to u nás udržuje. Pokud začnete posílat lásku do všech problémových situací včetně nemocí, vše se změní na takový stav, který opravdu milovat budete. Slova miluji tě, rozproudí zablokovanou energii a dává najevo, že přijímáte to, co se vám děje, včetně vás samotných. Omlouvám se, je vyjádření pokory a uznání toho, že se do nás dostal nějaký nechtěný program, který nám způsobuje nechtěné situace či nemoci. Prosím tě, odpusť mi - těmito slovy prosíme o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků, negativních energií a programů, a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli (energie bezpodmínečné lásky), aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu, a abychom díky tomu opět objevili své vlastní JÁ. Slovy děkuji ti vyjadřujeme vděčnost nad tím, že vše bude vyřešeno ku prospěchu nás a všech zúčastněných. 7

8 Milujeme sami sebe, svůj život, dáváme lásku světu, naslouchejme naši vlastní inspiraci a nežijme životy ostatních lidí. Nemusí to být ze začátku jednoduché, ale jen takhle otevřeme možnosti žít ve vlastním světě bez hranic. Obnovený proces Ho oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láskou toho docílíte, že nejprve projde myslí, počínaje duchovní myslí, nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí, vědomou myslí, a osvobodí ji od energie myšlení. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou.. Dr. IHALEAKALA HEW LEN SHAMBALLA Je léčebný systém, který pomocí energie, vám poslané, pomůže bloky ve vašich meridiánech rozpustit a znovu nastolit rovnováhu v toku energie ve vašem těle. Tím dochází k aktivaci mozkové části zvané thalamus, neboli brána do podvědomí, a pravý důvod vašeho problému se dostává do vědomí. Na vědomé úrovni vše snadno zpracovat a ze života odstranit. KINEZIOLOGIE ONE BRAIN Kineziologie One Brain je metoda vytvořená pro západní svět, ale i ona má své kořeny v čínské medicíně, kde všechno souvisí se vším. A proto i tato metoda se zabývá energií a sladěním všech částí našeho života, jako je minulost - současnost - budoucnost, vědomí - podvědomí tělo, mozek - srdce tělo a dále pak kompletní harmonie a souhra všech částí mozku jako pravá levá hemisféra a všechny mozkové laloky. Vše co vás napadne, že máte v hlavě a na těle musí být v souladu a rovnováze. 8

9 Tato metoda pracuje pomocí svalového testu, kdy každý nesoulad sval oslabí. Jistě se vám už stalo, že když jste se dozvěděli nepříjemnou zprávu, tak se vám podlomila kolena. To bylo způsobeno vaším mozkem, který při obdržení pro nás negativní informace, vytvoří stresový hormon a ten pak oslabuje nejen svaly na těle, ale také i naše orgány. Ty pak následně neplní svoji funkci správně. Každé takové oslabení, pak způsobí bolesti, nemoci nebo alergie. Mozek ukládá všechny informace a pocitové vjemy od početí do současnosti a přesně si pamatuje, kdy vytvořil hormon stresu a kdy nějaký jiný. Máme to v hlavě vše uložené jako v databance, proto není problém při práci s mozkem najít věk, který byl pro nás stresový. Většinu vzpomínek máme uzamčené v podvědomí a na vědomé úrovni si myslíme, že jsme vlastně žádné stresy neprožili. Ale pozor, čas všechno zahojí pouze na vědomé úrovni, ale mozek se nenechá napálit a tak si opravdu přesně uloží každičký vjem z minulé situace a uzamkne ho do svého podvědomí. A když nám pak začnou bolesti anebo nemoci, vždy si najdeme spouštěč ve vnějším světě. Ale POZOR, opak je pravdou. Jsou to jen a jen naše programy v našem mozku, které nám způsobují naše problémy. Touto metodou se lze dostat až do generací. Jelikož při narození je náš mozek asi tak z devadesáti procent popsán epigenetickými kódy, které nám tam zanechali naši předkové, takže milá pra pra: Děkuji vám za vaše dědictví. Takže pokud se rozhodnu pro očištění svých podvědomých programů, nesmím zapomínat ani na své předky. A tím navazuji na další úžasnou metodu, kterou lze pročistit víc oblastí najednou a tou jsou: 9

10 RODINNÉ KONSTELACE Není to nic jiného než práce s energiemi, jak jinak, že? Rodinné konstelace lze postavit jak na minulost, současnost, ale i na budoucnost. Osobně tomu říkám malé ochotnické divadlo, protože cizí lidi hrají vaše blízké, tedy členy rodiny. A odtud i ten název. Jak už jsme si říkali vše je jen o energiích a informacích, které jsou naprosto všude a tak vybraný človíček se postaví a čeká, až k němu doputuje energické informační pole naše nebo žádaného člena rodiny. A pak už jen sledujete co se děje. Je to úžasná metoda, při které vidíte vystupování sama sebe a svých blízkých, ale v jiné fyzické podobě. Na vědomé úrovni se hodně lidí dokáže ovládat a chová se tak, jak si myslí, že je správné, ale když pak přijde nějaká hádka nebo velice nepříjemná zpráva, stres nám odkrví mozek a my se chováme přesně podle našich podvědomých programů. No a ty jsou na konstelacích vždy vidět. Vědomá mysl je mizivá část našeho mozku a našeho života. Další velmi rozšířenou metodou je REGRESE DO MINULÝCH ŽIVOTŮ Uvedením do minulých životů si k sobě přitáhneme energii s informacemi, které potřebujeme pro vyřešení součastné situace. Někdy máme vidění toho, co se stalo, někdy jen slyšíme, ale vždy jsou k tomu přidány pocity. Pocit je energie a pocity nám tvoří životy. I když jdeme na regresi jen ze zvědavosti, vždy nám je dána taková informace, kterou potřebujeme nyní zpracovávat. Věřte, že náhody neexistují a vše je předem dané, tedy i naše zvědavost. Vždy je to jiný popud, který nás má dovést ke správnému cíli. A velice podobná této metodě je... 10

11 HYPNÓZA Hypnóza je metoda, která dovede uvést náš mozek do stavu podvědomých programů bez možnosti, aby do toho zasahovalo vědomí. Vždy je náš mozek uveden do stavu informací, které zrovna potřebujeme pro náš osobní růst. Každé uvedení do hypnotického stavu nám ukáže jiné informace. MEDITACE Je stav, kdy uvedeme naši vědomou mysl do stavu nečinnosti a napojíme se na naši podstatu. Vnitřním zrakem dokážeme při meditaci i cestovat v těle a najít různá tmavá místa či energetické bloky. V meditačním stavu jsme napojeni na své vědomí a lze tedy cestovat časoprostorem. V této chvíli je zapojen spánkový lalok a energii přijímá. Pod spojením osobní růst si můžeme představit zvládání situací ve svůj prospěch a vývoj celého vesmíru. Za osobní růst můžeme považovat vyléčení se z nemoci, zvládání stresových situací v klidu, odpuštění, pomoc druhým, ale zrovna tak i prožívání života na nižších úrovních vědomí jako je připoutání se k hmotnému majetku a odmítání božství. Prostě cokoliv je kolem nás a v nás, má svůj důvod, účel a je součástí vývoje vesmíru. Každý máme nastavený svůj osobní vývoj a svoji rychlost jinak. Cílem nás všech je dojít k vědomí bílé bezpodmínečné lásky a s jejím spojením prožívat vše, co se děje v nás a kolem nás. Dále jsou různé energetické systémy jako třeba Reiki, Shamballa, Kristovo-Budhův pohár atd. Takhle bych mohla pokračovat do nekonečna. Je nespočetné množství názvů pro tyto systémy, ale podstata každé, je energie bezpodmínečné lásky. Energetické systémy, ať už se jmenují jakkoliv mají za úkol rozpohybovat zablokovanou energii v těle a dostat tak negativní programy z podvědomí do vědomé úrovně. 11

12 Jakmile si tyto negace začneme uvědomovat, lépe se nám s nimi pracuje a chceme je ze svého života odstranit. A podstata všech lidí na celé planetě je být šťastnými bytostmi. Za tímto cílem se ženeme úplně všichni. Nikdo z nás není dobrovolně nešťastný. Nebo vy snad někoho znáte, kdo má vyčištěné podvědomí a sám dobrovolně se uvádí do smutku a mračení? Pokud ano, sem s ním. Ráda bych ho poznala. Já osobně tedy žádného takového neznám. Tak, abych to shrnula, všechny metody pracují vlastně s naším podvědomím, neboli informacemi v našem energickém poli, kdy buď se tyto informace přeprogramují, anebo to pomocí energie rozpohybujeme a nám se to postupně dostává na úroveň vědomou, abychom to mohli zpracovat a odstranit. Každá z uváděných metod má jiný postup, ale podstata všech je naprosto stejná, odstranit z našeho podvědomí negativní programy a zažívat život blaženosti a stálého štěstí a zdraví. NLP Naše myšlenky jsou úžasná energie, kterou buď používáme pro své blaho, nebo své starosti a trápení. Každý z nás trpí nějakými bloky, strachy, trápením, kterého by se rád zbavil, ale nejde to. Ať děláme co děláme, pořád se nám to vrací zpět jako bumerang. NLP nám umožňuje změnit věci rychle, bez bolesti, bez trápení či strachu. Není to vokace, je to technika, která lze natrénovat. Není potřeba pak už ani psychiatrie, nebo psychologie, žádné prášky, čekat roky na uzdravení apod. NLP dokáže pomáhat okamžitě po pár trénincích a hned je vidět i cítit rozdíl. Dokáže pomoci po traumatických zážitcích, různých životních blokacích, fobiích, stresových situacích, depresivních stavech úzkosti, nedokonalosti sebe sama, nezvládaných negativních emocích atd. Není třeba znát vaši osobní historii, všechny ty nepříjemné detaily, nebo naučené negativní vzory chování. Stačí jen spolupracovat a můžete mít velmi rychlý výsledek. Stačí udělat jediný krok vpřed a můžeme pohnout horou. 12

13 Lze tak úspěšně používat metody a postupy, které skutečně fungují, navíc s trvalými pozitivními výsledky. Na vás pak už je, jaký život vlastně chcete žít a co jste proto ochotni udělat. Jak to tedy vypadá, když se rozhodneme odejít z vesmírné energie bezpodmínečné lásky, tedy z jednoty, do hmotného těla? Nejprve si určíme zkušenosti, které chceme prožít a něco, čím bychom chtěli přispět k vývoji vesmíru. I to, že jsme popeláři nebo instalatéři, pomáháme vývoji vesmíru. Dokonce jsou to ty nejzáslužnější práce, protože pomáháme společnosti, v které používáme hmotné tělo, se základními přednostmi žití ve společnosti. Každý jedinec má své specifické postavení a tedy i smysl pro celek. Dovedete si představit, kdyby neexistovali popeláři nebo instalatéři a co výrobci aut atd.? Všichni lidé od kadeřnice až po vědce, jsou nějakým způsobem užiteční. Naopak, čím nižší postavení v naší společnosti, tím důležitější ve vesmírném řádu!!! My lidé máme vše postavené na hlavu a tak popeláři, strojvůdci, řidiči či učitelé, jsou zařazeni do nižších platových tříd a naopak takový hokejista, fotbalista nebo jiný sportovec, který pro společnost není až tak důležitý, má obrovské příjmy. Ve vyspělých civilizacích, se sport v této formě, jako vidíme u nás, vůbec neuskutečňuje. U nás je to založeno na principu, vyhrává ten nejsilnější, ale ve vyspělých civilizacích (tím jsou myšleni ti, jež dokážou žít v symbióze s přírodou) jsou důležití všichni vč. přírody, matky ZEMĚ. A tak je tam pro ně nesmyslné a nepochopitelné, že pouze jeden může vyhrát a ti ostatní ne. Takže sport ano, ale kolektivní bez závodů, jen tak pro zábavu. Na naší planetě jsou také vyspělé civilizace. Jsou to domorodí obyvatelé, např. v Austrálii - křováci. A jak je u nás zvykem, máme vše obráceně a proto lidé z měst považují tyto domorodce za zaostalé. Opět je opak pravdou. Jsou mnohem vyspělejší než drtivá většina lidí, žijících ve městech! Toto všechno a mnohem víc je popsáno v knize Hovory s Bohem 3 od Donalda Walshe. A my se vrátíme zpět k cestě do hmotného světa. 13

14 Jakmile si energie duch - duše, ujasní, co tedy chce, tak se porozhlédne po nejvhodnějším rodu. Vybere si čas, místo a rodiče, kterým se narodí. V těhotenství matky je tato energie stále u vybrané rodiny a zkoumá vše, co se tam děje. Pozoruje jejich pocity, rozhovory, nálady a to jak vlastně jednají v souvislosti se sebou samými a s ostatními lidmi. Takže vidí všem členům rodiny až do hloubi duše. Dokonce se někdy s jejich energií spojí a komunikuje na úrovni mimoslovní. Obzvlášť pak pokud jsou tam již nějaké děti. Děti si zachovávají velice dlouho své ezoterické schopnosti. Většinou až do stavu hormonálních změn v našem těle, tedy puberty. Teď záleží na rodičích, zda tyto schopnosti podporují a dávají dítěti prostor, pak dítě dále věří své intuici anebo jsou rodiče hodně materiálně založeni a v dítěti to potlačují, takže dítě o tom časem přestane mluvit a čím míň to používá, tím více se ladí na stejnou vibraci jako jeho rodiče, takže časem úplně zapomene všechny mimosmyslové vjemy. Je možné, že se v něm občas probudí, ale jeho mysl a ego ho okamžitě vrátí zpět do materiálních kolejí. Tak člověk přestává věřit sám sobě a ztrácí smysl života na této planetě. Takže tato energie žije s vybranou rodinou už od početí plodu v břiše matky. Někdy přichází mnohem dříve, aby si prozkoumala terén a tak se utvrdila ve svém rozhodnutí, zda si zvolila správně. Nebo naopak, své rozhodnutí vyvrátila a rozhodla se pak pro jinou rodinu. Vše je velice individuální. Někdy si to energie bezpodmínečné lásky rozmyslí v průběhu těhotenství matky. To pak dochází k potratům. Po porodu si energie bezpodmínečné lásky začne osvojovat tělíčko a začíná zkoumat život v materiálním světě. Ihned po porodu umí ovládat hasivky, takže čerstvě narozené miminko začne brečet. Najednou je všude zima, obrovský prostor a z plic musí vytéct plodová voda. Energie BL si začne uvědomovat tyto hmotné pocity a začíná se je učit ovládat. Zrak u miminek je zatím rozostřený, protože perfektně 14

15 funguje třetí oko, takže zatím není potřeba používat zrak materiální. Nejprve se tedy energie učí ovládat a zjišťovat vnitřní potřeby těla, jako je hlad, vylučování a žízeň. K tomu postupně přidává potřebu fyzického kontaktu, vid, sluch, hmat a všechny ostatní smysli hmotného těla. Stále je většinu času spojen s jednotou vesmíru, proto malé děti více spí. Postupem času se začíná učit ovládat funkce těla a pohybu lezení, sezení, pohyb na všech čtyřech a také chození. K tomu přidává taky funkci opakování slov po ostatních. Jakmile se duch naučí ovládat tělo a mluvení, začíná se snažit pochopit tento svět. Zjišťuje, jak to v té dané rodině chodí. Takže pokud je rodina žijící ve stálém spěchu a kvaltu, začíná se energie BL učit jak tento stav na svém těle vyvolat a používat ho ve svém životě taky. Nechce se totiž lišit od ostatních. Chce být jako oni. Pokud je rodina, kde se hodně křičí, začíná to používat i dítě. Děti umí perfektně ovládat svoje tělo pomocí mozku. Dítě se seznamuje s místními bacily, na které si v těle vybudovává obranyschopnost. Pokud je dítě v rodině, kde jsou časté neshody mezi rodiči, začne si vyvolávat nemoci. Protože v době nemoci dítěte jsou rodiče na sebe milý, tak v tom dítě pokračuje i nadále a je schopno díky mozku v těle vytvořit jakoukoliv nemoc, včetně nejrůznějších alergií. Je schopno tělo uvést až do stavu nedýchání nebo jinou destrukci. Je důležité si uvědomovat všechny naše pocity, a pocity, které dítě s námi zažívá. Život není to hmotné tělo, ale ta energie uvnitř těla, energie bezpodmínečné lásky používá hmotné tělo jen proto, aby zde byla taky zhmotněna, aby si mohla zkusit žít v hmotném světě a pociťovat všechny ty jiné energie, kterým my říkáme pocity. Ve vesmíru neexistuje nic než energie bezpodmínečné lásky a tak jsme si stvořily různé hmotné planety, kde je možné toto všechno prožívat. 15

16 Takových planet jako Země je veliké množství. Každá planeta slouží k různému typu vývojového stupně. Jsou mnohem vyspělejší planety, ale jsou i mnohem zaostalejší než je Země. Takže pro tuto energii je hmotné tělo jako pro vás, v tento moment, kousek rohlíku. Je to pouze hmota, která naše tělo nasytí a tím zažene pocit hladu. My víme, že chceme být zasyceni, ale dokud nesníme ten rohlík, je to jen vědění. Jakmile rohlík sníme, zažijeme pocit nasycení. Každé toto vnímání je na jiné úrovni. Na jaké úrovni se kdo nachází, je jen jeho volba. Energie bezpodmínečné lásky o ničem nerozhoduje, nic nenutí a nic se nesnaží ovlivňovat nebo si něco podřizovat. Takže po naučení se ovládnutí těla, začíná energie zkoumat život ve společnosti. Nejprve na rodičích a jejich rodinných vztazích. Nezapomínejte, že děti jsou mnohem vnímavější a zatím nejsou zkažení materiálním světem a tak vnímají všechny roviny a energie, které my už dávno nevidíme, nejen tu materiální. Pokud jste smutní a dítě se vás zeptá, proč, tak při odpovědi typu: Nejsem smutná, nebo Nic se neděje, učíte dítě lhát. Děti vidí veškerou energii okolo vás a navíc prvních sedm let jsou napojeni na vaše energetické pole, skrze které se dobíjejí. Taky se okamžitě dokážou připojit na kohokoliv jiného. Zkrátka stále ještě pracují s energiemi, které jsou všude kolem nás, oni sami jsou stále energie. A pokud něco jiného vidí a cítí a vy něco jiného řeknete je to lež. Oni to zatím jako lež nevnímají. Oni si myslí, že takhle naše společnost funguje. Říkám opak než je pravda. Děti se od nás učí, ale zároveň by měli učit nás, ale my jsme ve svých názorech a přesvědčeních kolikrát tak zatvrzelí, že nevidíme, co nám děti vlastně říkají nebo co nám svým chováním naznačují. Koukáme na tento svět jen klíčovou dírkou, místo abychom si otevřeli celé dveře a získali tak široký rozhled. Jako děti jsme si kolikrát řekli větu: Nikdy nebudu jako máma, nebo táta, nebo kdokoliv nás vychovával a stejně pak 16

17 vyrosteme, máme svoje děti a jedeme úplně stejné programy jako naši vychovatelé. Děti jsou malinké opičky, které se učí žít na této planetě tím, že všechno okoukávají. Je úplně jedno, co jim říkáme. Tyto slova ukládáme do podvědomí formou programů, které začnou ovládat jejich svět až po hormonální přeměně těla, tedy po pubertě. V době dětství se všude kam přijdou, snaží vyvolat svým chováním stejný vzorec vnějších okolností, jako probíhá v jeho rodině. Abychom si to trochu vysvětlili. Dítě, které pochází z klidné a vyrovnané rodiny je ve školce a následně pak ve škole zařazeno mezi ty hodnější žáky. Ovládá své tělo klidně a takovým způsobem, aby toto bylo i vnějším jevem. Protože doma nezná křik a chaos, může být někdy vyvedené z míry těmi ostatními dětmi a tím, že najednou je pro něj vše trochu jako chaos. Najednou tam není na vše klid a trpělivost, jakou zažívá doma. Ale on sám vše zvládá v klidu a trpělivě se učí žít v komunitě ostatních hmotných těl. Dítě, které je doma za všechno chváleno, se snaží toto vyvolávat i u ostatních, tedy snaží se ovládat hmotné tělo tak, aby dostávalo pochvalu, na kterou je z domova zvyklé. Naopak dítě, které je doma trestáno, má v mozku program, že toto patří k běžnému způsobu na planetě Zemi a tak své tělo ve školce a následně pak celý život, ovládá tím stylem, že vždy dojde k jeho potrestání. Vnější okolnosti si určujeme každý sám. Ne naše tělo, ale ta energie bezpodmínečné lásky, která tělo ovládá. Pokud je na dítě doma dost křičeno, dítě samo je pak dost hlučné a stále své tělo vede způsobem, aby na něj bylo křičeno. Dítě žijící v rodině, plné stresu, pak mnohokrát trpí hyperaktivitou. Je to dáno tím, že v dospělosti máme stres z minulosti, budoucnosti a existenční stresy, ale dítě má mozek nastaven pouze na tady a teď a navíc existenční starosti absolutně nezná, tak mozek si neví rady co s touto energií, který navozuje stres a vysílá to dál do těla, které se na venek jeví nepokojné a neklidné. Pokud žije dítě v rodině, kde převládá strach, i 17

18 dítě se všeho bojí a to i včetně sebe samého a svých dovedností. Dokonce se bojí i zkoušet nové akce a navazovat nové kontakty s dětmi ve svém okolí. Tam, kde převládá lítost, dítě ukazuje svoji plačtivostí. Podle chování dětí, přesně zjistíte z jaké rodiny asi tak pochází a za jakých podmínek dítě vyrůstalo. Nejen, že je to čitelné v energetickém poli daného těla, ale děti své chování ničemu nepřizpůsobují. Jsou naprosto přirozenou ukázkou jejich dosavadní cesty tímto světem. Každé miminko je nejprve ze všech jiných energií, než je láska, zmateno, moc se mu nelíbí, protože na hmotném těle vyvolávají zvláštní a nehezké pocity, ale pak si na ně zvykne a přijme je jako součást hmotného života na této planetě. Postupně je začne používat a nakonec je dokonce vyžaduje. Vnější chování odráží naše vnitřní programy. Takže pokud od malička posloucháme jen samé urážky, výhrůžky a nadávky na naši osobu, náš mozek nám vede tělo takovým způsobem, aby ve výsledné situaci byla vždy nějaká ta nadávka nebo výhrůžka. Pocit viny nás vede cestou takovou, že vždy uděláme takovou vnější věc nebo situaci, že se za ni cítíme pocit viny. Naopak pokud se nám neustále dostává pochvaly a klidu, naše životy se vyvíjejí i nadále tímto směrem a my jsme za vše chváleni a dokonce si o pochvalu umíme i říct. My si vlastně říkáme i o ten pocit viny nebo o tu nadávku, ale podvědomě, čili skrytě. Toto si nikdo z nás nechce přiznat a tak hledáme viníky ve vnějším světě. Je to jednodušší a pohodlnější a hlavně, byly jsme tomu učeni. Takže ať se nám to líbí nebo ne, odraz vnějšího světa je jen zrcadlo našich podvědomých programů. A je jedno pokud tomu věříme či nikoliv anebo pokud tomu nerozumíme. Elektřině taky spousta z nás nerozumí, a přesto ji používáme ve svém životě. Vesmírné zákony fungují na všechny stejně. Je opravdu jedno, zda o nich vím nebo nevím. Naopak ten kdo o nich ví, je na tom mnohem lépe, protože si pak plánuje život na této planetě sám, vědomě a má 18

19 odpovědnost za všechno co zde zažívá. Ten, kdo nezná tyto zákony, se točí ve svém bludném kruhu jako křeček v kleci na běžícím kole. Ať běží křeček sebelíp, nikdy nikam nedoběhne. A takhle je to i s životem, který prožívají lidé bez znalosti vesmírných zákonů. A jak již kdosi kdysi řekl: Neznalost neomlouvá. A nemyslete si, že vy jste výjimka? Výjimky ve vesmírných zákonech neexistují. Je to naprosto stejné jako s gravitačním zákonem. Pokud si stoupne na okraj osmipodlažního domu sto lidí, různé národnosti, různě bohatí, esotericky či materiálně naladěni a každý s jinou vírou a skočí, všichni poletí dolů. Nikdo z nich nebude tomuto zákonu ušetřen a nenajde se jediná výjimka. Všichni o zákonu přitažlivosti víme, všichni ho používáme a tak nikdo z nás dobrovolně neskáče z výšek. Tak proč spousty lidí ještě dnes o těchto zákonech pochybuje? No jednoduše, protože je nadávají ve zprávách ani v televizi a moc se o nich nemluví. Všichni jsme se naučily používat pouze mysl a ego a to nám říká, to jsem nezažila, to není pravda a nutí mozek vylučovat hormon strachu a my si pak myslíme, že máme strach z toho zkusit něco nového, ale po pravdě se bojí naše mysl, že by se musela začít dělit o své vedení nebo snad podřizovat. Ale i v tomto případě zdání klame. Naše podstata, energie, která ovládá tělo je bezpodmínečná láska a ona nechce nikoho omezovat ani si nikoho podřizovat, natož někomu velet. Bezpodmínečná láska chce se všemi spolupracovat v lásce a míru. Takže pokud objevíme smysl našeho života na této planetě a přemluvíme naši mysl a naše ego ke spolupráci, začneme zažívat veškeré situace plné bezpodmínečné lásky. Vyžaduje to trochu času, protože nic není přes noc. Ani ostatní energie jsme se nenaučily používat rychle. Ale věřte mi, stojí to za to. Zprvu se bude zdát, že se vaše mysl a ego s touto energií dohadují, ale časem z nich budou rovnocenní partneři a mysl i ego zjistí, že energie bezpodmínečné lásky je i pro ně mnohem příjemnější. 19

20 Pokud se rozhodneme, jít touto cestou, nejprve si uvědomíme, že ve vesmíru existuje zákon příčiny a následku a pak si začneme čistit vlastní podvědomí. Což se sestává z určitých situací, které jsme zažívali do teď, ale ty situace my procházíme pomocí lásky a tak je vlastně odstraňujeme. Neboť čemu se bráníme, to přetrvává, ale co přijmeme, to zmizí. Dokud jsme se hádkám s manželem nebo manželkou bránily a nadávali jsme jak na něj, tak na ty chvíle, stále se nám vraceli a situace se opakovala. Jakmile na cestě při osvobození prožijeme opět takovou hádku, tak následně po ní okamžitě poděkujeme za tento zážitek a poděkujeme i za poučení, které se nám tím dostalo. Nevadí, pokud v tom nevidíme poučení hned, ale pokud věříme, že je, tak ono k nám přijde. Pokud si přitáhneme program, já v tom poučení nevidím, tam žádné není! Tak nechť se staň a tak to i bude a vy žádné nenajdete. Nechte inspiraci volnost, aby k vám mohla přít. Stačí říct třeba: To by mě zajímalo, jaké poučení pro mě z toho může plynout! a pak už jenom čekat a uvidíte, že vaše zvědavost ho přinese. Ale pozor, vždy je to vaše poučení. Pokud přijde poučení o někom z okolí, je to chyba a vaše mysl, chtěla být opět ten šéf. UČENÍ Už od narození je naší fyzickou i duševní náplní učení. Od narození umíme sice plavat, neboť jsme byli v maminčině bříšku, ale pokud nás nedají do vody zpět, zapomeneme to. Pak přichází opět na řadu učení. A když se naučíme plavat, potápět, přijde na řadu zvedání, řeč, vnímání, chůze, kolo a mnoho dalších činností, díky kterým rosteme. Po dobu prvních 7 roků je učení veselé a lehké. Když se nám něco podaří, těšíme se z toho, když ne, jsme trpěliví a neuvěřitelně ochotní riskovat úspěch. Kdo a nebo co nás dokáže v tomto období skutečně zastavit? Když se pak dostaneme do školy, naučíme se, co je to strach dělat chyby a současně zjistíme, co je to strach z neúspěchu. Namísto 20

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému.

Veškeré individuální konzultace a terapie, stejně jako skupinové workshopy a semináře probíhají v rámci specifického přístupu S it Systému. - Konzultace a terapie Individuální konzultace a poradenství individuální terapeutická práce dle potřeb klienta Podpora a vedení v integračních, separačních a léčivých procesech v jeho duši i těle, zohledňující

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě.

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Jak bloky vznikají a jak je zrušit. jana@tancimzivotem.cz úvod Jsme předurčeni a stvořeni být šťastní. Užít

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte!

Každý si zaslouží, žít život naplněný, radostný a v zdravém těle s bystrou myslí. I Vy si to zasloužíte! Ctěná paní, ctěný pane, pokud máte zdravotní i jiný problém a hledáte řešení k uzdravení/vyřešení Vašeho problému našli jste neobyčejné přesto to nejpřirozenější řešení. Ať je Vaše situace jakkoliv vážná,

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo

Příloha 1: Váš individuální zákon přitažlivosti. Nalezněte své osobní energetické číslo Nalezněte své osobní energetické číslo Na úvod knihy jsem představila tři základní aspekty zákona přitažlivosti. Na vašem nebeském štěstí se přitom zakládá i váš vysoce individuální zákon přitažlivosti.

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance)

EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) EmoTrance slabikář (Dr. Silvia Hartmann, tvůrkyně metody EmoTrance) 1. Emoce jsou velmi důležité. - Emoce působí na naše tělo a mohou vyvolat onemocnění. - Emoce působí na naši mysl a mohou způsobit, že

Více

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů.

Jde o naslouchání hudbě v uvolněném stavu s cílem povzbudit představivost, vnímání symbolů a pocitů. Imaginace Imaginace Řízené představy a hudba je široce uznávaný muzikoterapeutický přístup. Je zcela v souladu s prověřenými postupy léčitelských rituálů mnoha tradičních kultur. Jde o naslouchání hudbě

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Co uděláte jako první, když ráno vstanete? Někomu to možná vyhovuje, každý jsme jiný. Otázka je, jak dlouho to Vaše tělo vydrží.

Co uděláte jako první, když ráno vstanete? Někomu to možná vyhovuje, každý jsme jiný. Otázka je, jak dlouho to Vaše tělo vydrží. 10 MINUT PRO SEBE Co uděláte jako první, když ráno vstanete? Všichni jsme zvyklí provést ranní hygienu. U některých následuje ranní káva, ranní cigareta, tu si vychutnávají. Jídlo do sebe v rychlosti naházejí,

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

Nejlepší prevencí je správný start

Nejlepší prevencí je správný start Nejlepší prevencí je správný start Nejpřirozenější pokračování vývoje po opuštění mámina bříška... Jsem zřejmě středem toho, co je kolem mě! Máma plní všechna moje přání. Učím se porozumět okolí sledováním

Více

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj Otevři se, zvuč a naslouchej! MgA. Olga Štěpánová Hlas je signál hovořící o stavu duše. Vyzývá ke komunikaci s okolním světem, ale také dává informaci o energiích v duchovním i fyzickém těle. Pomocí nejrůznějších

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc

Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc Psychomotorický vývoj dítěte - 10. měsíc CO BY MĚLO DĚŤÁTKO UMĚT Znovu opakuji to, co v textu k minulým měsícům. Je třeba zdůraznit, že každé miminko je jiné. Následující řádky jsou pro vás informací,

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla

Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla Realizace Nového života v praxi a sebeléčivý proces těla http://awen.aspone.cz Prací na svém těle se člověk učí s ním žít v souznění. Píše se hodně teorie, jen praxe, jak opravdově žít je málo. Pojďte

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml

*100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml Kód Název Cena včetně DPH *100% přírodně čisté éterické oleje 10 ml 1647917 1. čakra intimní atmosféra 180,00 1647919 2. čakra harmonizující 180,00 1647933 3. čakra antiseptická 180,00 1647941 4. čakra

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Co na to řekne...? 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Znáte nějakou situaci podobnou těm následujícím? chcete udělat něco bláznivého nebo neobvyklého, třeba si obarvit

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky?

Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Abraham Hicks Jak přichází Donald Trump na své myšlenky? Host: Mnoho z těchto věcí je pro mě nových, hodně je starých. Takto jdu svým životem a je to úžasné. A teď jsem ve svém životě na místě, kde se

Více

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA

E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA E-book, který vymaže otazníky z vašeho života. Odpověď na každé NEVÍM JAN ČEPELKA Odpověď na každé NEVÍM Je to už pěkných pár let a stejně na tu lekci nikdy nezapomenu. Byla a stále je pro mne důležitá

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien

Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová. AKH Wien Je komunikovať s nevyliečiteľne chorým problém? Anna Hrtúsová AKH Wien Komunikace ze slova communicare, "spolupodílet se s někým na něčem, činit něco společným Jde tedy o spolupráci podľa Svobodová V.,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON. Jak sebejistě. mluvit. s kýmkoli v každé situaci

EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON. Jak sebejistě. mluvit. s kýmkoli v každé situaci EMMA SARGENTOVÁ TIM FEARON Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci Jak sebejistě mluvit s kýmkoli v každé situaci EMMA SARGENTOVÁ, TIM FEARON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz

NÁVOD JAK NA TO. autor: Josef Cvrček. www.vydelavej-focenim.cz NÁVOD JAK NA TO autor: Josef Cvrček www.vydelavej-focenim.cz Důležité upozornění Pokud chcete z tohoto návodu dostat, co nejvíce, doporučuji se NEJPRVE podívat na video, které tento návod doprovází. Ve

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Z čeho máme největší strachy?

Z čeho máme největší strachy? Z čeho máme největší strachy? Lidská mysl je každý den naplněna neuvěřitelným množstvím informací. Svoji hlavní úlohu hraje také stres, který je u většiny lidí žijících nejen - ve velkoměstech na denním

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Tři příčky žebříku. Intuice

Tři příčky žebříku. Intuice Tři příčky žebříku Intuice Intuice je nejvyšší příčkou žebříku, žebříku vědomí. Lze jej rozdělit na tři části: první a nejnižší je instinkt; druhou, tedy prostřední, je intelekt; a třetí, tou nejvyšší,

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

(Děkuji Vám, Mistryně.)

(Děkuji Vám, Mistryně.) Zdravím, Mistryně. (Děkuji Vám, Mistryně.) a pokračovat v evoluci. Zdravím. Moje otázka: Je nějaký duchovní prospěch z hraní na nějaký nástroj, jako je kytara nebo klavír, když se ty zvuky snaží napodobit

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Přesně. Zkusme si to namalovat.

Přesně. Zkusme si to namalovat. Připomeňme si, co je hlavní zásadou, o které v Pansofii mluvíme. Je to svobodná vůle v konání každého archetypu podle jeho aktuálního stavu BYTÍ resp. dle jeho stavu poznání. Snažím se ukázat na číselné

Více

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00

10.10., 8:00-12:00, 17.10., 12:00-16:00 31.10., 8:00-12:00, 07.11., 12:00-16:00 Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 20.9., 12:00- běhy 16:00 20.9., Kurzy Adaptace Kurz Worklife balance 10.10.,

Více