Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever"

Transkript

1 Základní škola Kaznějov, příspěvková organizace, okres Plzeň-sever DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Název projektu Registrační číslo projektu UČENÍ JE SKRYTÉ BOHATSTVÍ - INOVACE VÝUKY ZŠ KAZNĚJOV CZ.1.07/1.1.12/ Název výukového materiálu: Vánoce Vzdělávací obor RVP ZV: Mezipředmětové vztahy I. stupeň Projektové vyučování Období: 1. období 5. ročník Tvůrce výukového materiálu: Mgr. Eva Šimlová Klíčová aktivita: Metodická příprava výuky s využitím ICT a její pilotní ověřování

2 Anotace Autor Vánoce jsou souborem námětů pro realizaci projektových dnů. Připravené učivo lze aplikovat v několika dnech podle individuálních potřeb ţáků. Mgr. Eva Šimlová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Hravou formou procvičení učiva, s kterým se ţáci seznámili v 5. ročníku v ČJ, M, seznámení ţáků s vánočními tradicemi, vytvoření drobných výtvarných prací. Speciální vzdělávací potřeby Ţádné Klíčová slova Vánoční tradice, vánoční přání, vánoční příběh, kříţovky, logické úlohy, matematický řetězec, doplňovací cvičení Druh učebního materiálu Pracovní listy Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Ţák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání I. stupeň 5. ročník ZŠ Typická věková skupina 10 let Celková velikost 17,9 MB

3 Vánoce pro 5. ročník

4 Obsah výukového materiálu Vánoce pro 5. ročník Matematika slovní úlohy...str. 1, 2 Matematika logické úlohy...str. 3, 4 Matematika příklady... str. 5 Matematika geometrie...str. 6 Matematika kříţovka...str. 7 Matematika matematický řetězec...str. 8 Český jazyk doplňovací cvičení...str. 9 Český jazyk kříţovka...str. 10 Český jazyk sloh...str. 11 Pracovní činnosti krabička na dárky...str. 12, 13, 14 Pracovní činnosti vánoční přání...str. 15, 16, 17 Zdroje...str. 18

5 Matematika Slovní úlohy V obchodě měli 5 krabic s červenými ozdobami po 12 kusech, 7 krabic se zlatými ozdobami po 10 kusech a 3 krabice se stříbrnými ozdobami po15 kusech. Kolik ozdob měli celkem? Kolik stromečků ozdobami vyzdobíme, kdyţ na 1 vánoční stromeček pouţijeme průměrně 20 ozdob? Na vánoční besídce se sešlo 148 dětí. S kaţdým dítětem přišli průměrně 2 dospělí. Kolik lidí bylo celkem na besídce? 2

6 Matematika Slovní úlohy Pavel s Petrem kupovali společně mamince dárek za 96 Kč. Kolik korun dluţí Pavel Petrovi, kdyţ dal na dárek jen 28 Kč a oba měli platit stejnou částku? V zahradnictví prodali 184 borovic, smrků o 58 méně a jedlí o polovinu méně neţ smrků. Kolik stromů prodali celkem? 3

7 Matematika Logické úlohy Sešly se čtyři spolužačky a povídaly si, jaké dárky dostaly na Vánoce. Zjisti u každé jméno, příjmení a dárek. Anna se nejmenuje Němcová ani Malá. Pavla dostala mobil. Němcová se nejmenuje Pavla ani Míša. Petra nedostala počítač ani MP3. Mašková nedostala počítač ani encyklopedii. Novotná dostala počítač, Míša dostala MP3. Míša se nejmenuje Mašková. Jméno Příjmení Dárek Paní Pavlíčková chtěla koupit manţelovi na Vánoce kabát. Ptala se prodavačky, kolik stojí. Prodavačka vesele odpověděla: Kdyţ si koupíte knoflíky tohoto kabátu, kabát vám přidám zadarmo. První knoflík stojí 1 Kč, druhý 2 Kč a kaţdý další vţdy dvakrát tolik, co stojí předcházející. Na kabátě bylo vpředu 6 knoflíků, vzadu 2 knoflíky a na kaţdém rukávu 1 knoflík. Paní Pavlíčková si s úsměvem cenu spočítala a kabát koupila. Kolik korun zaplatila? 4

8 Matematika Logické úlohy Zjisti, jak se jmenují tito 4 chlapci, kolik je jim let a co dostali na Vánoce. Nejmladší Péťa ještě nedosáhne na tříkolku. Pětiletý chlapec dostal kolo. Matěj dostal krásnou koloběţku, Novák autíčko. Nejstarší je pětiletý Veselý. Matěj, který je o rok mladší neţ Martin, je Balák. Tříletý Honza nedostal kolo ani šlapací autíčko. Polák není nejmladší ani nejstarší. Mezi hochy je dvou i čtyřletý. Jméno Příjmení Věk Dárek 5

9 Matematika Příklady Za kaţdý lichý výsledek vybarvi 1 ozdobu červeně. Za kaţdý sudý výsledek vybarvi 1 ozdobu ţlutě = = = = = = = = = = 56 : 4 = 91 : 7 = 102 : 3 = 42 : 3 = 160 : 5 = 100 : 4 = 96 : 6 = 178 : 2 = 85 : 5 = 189 : 9 = 6

10 Matematika Geometrie Pod velkou svíčku narýsuj čtvercový podstavec o straně 5 cm. Pod menší svíčku narýsuj obdélníkový podstavec o straně 7 cm a 4 cm. Vypočítej obsah podstavce (vzoreček, výpočet, odpověď) Vypočítej obvod podstavce (vzoreček, výpočet, odpověď) 7

11 Matematika Křížovka 1. Jaký je zbytek? 141 : 9 2. Podíl 120 : 8 3. Číslo nad zlomkovou čarou 4. Číslo, které má na místě jednotek 0, 2, 4, 6, : = 9 6. Číslo, které násobíme 7. Dvě kolmice svírají úhel 8. Znaménko při odčítání 9. Výsledek při odčítání 10. Strany, které svírají pravý úhel 11. Opak sudý 12. Dva poloměry 13. Výsledek při sčítání 14. Znaménko při násobení 8

12 Matematika Matematický řetězec Jaké číslo se objeví na vrcholu vánočního stromečku? 9

13 Český jazyk Doplňovací cvičení Od začátku zim se Jana s Pavlíkem těšil na Vánoce. Za oknem padal vločky sněhu a v pokoji konečně začal rodiče chystat stromeček. Dokud byl děti menší, tatínek s maminkou zdob l stromeček sami. Letos děti rodičům poprvé pomáhal. Pavlík s tatínkem dal na stromeček světýlka, maminka s Janičkou navěsil ozdob a řetěz. Večer se rozsvítil světýlka, rozzářil prskavky a pod stromečkem se objevil krásné dárky. Oči Pavlíkovi a Janičce jen zářil, maminka a tatínek se šťastně usmíval. U daných podstatných jmen urči rod, číslo, pád, vzor : od začátku - za oknem - s Janičkou - Pov dal jsme si o starých vánočních ob čejích. Snad ţádné obdob roku není spojeno s tol ka pověram a kouzl jako Vánoce. Na Štědrý den se dívky mohl dovědět, jestli se v příštím roce vdají. Po večeři házel střev cem, třásl bezem a poslouchal, odkud se ozve štěkání psů. Děti se těšil na pouštění sv ček ve skořápkách ořechů, ro krajování jabl ček nebo l tí olova. Hospodáři zahrabal zb tky večeře ke stromům, ab nesl ovoce. Hospodyně zase podaroval drůbeţ a dob tek. Všichni věřil, ţe Štědrý den má tajemnou moc. U daných sloves urči osobu, číslo, způsob, čas: povídali jsme si - ozve se - aby nesly - 10

14 Český jazyk Křížovka 1. Slova, která vyjadřují děj 2. Znaménko za větou 3. Část věty 4. Synonymum hodně 5. Opak zprava 6. Opak více 7. Souhlásky h, ch, k, r, d, t, n 8. Slovesa s předponou ne- 9. Slova stejného významu 10. Antonyma 11. Opak den 12. Část slova před kořenem 11

15 Český jazyk Sloh Napiš podle obrázků vánoční příběh. 12

16 Pracovní činnosti Krabička na dárky potřebný materiál - barevná čtvrtka A3 a A4 - barevné papíry - tuţka, pravítko, nůţky, lepidlo pracovní postup 1. Šablony obkreslíme na čtvrtky a vystřihneme 2. Pomocí pravítka čtvrtky na vyznačených místech ohneme 3. Slepíme spodek krabičky a víko 4. Z barevného papíru nastřiháme prouţky (nebo jiné vzory) a nalepíme 5. Z dlouhých prouţků papíru na víko nalepíme mašli 13

17 14

18 15

19 Pracovní činnosti Vánoční přání potřebný materiál -2 čtvrtky A4 -barevné papíry - tuţka, nůţky, lepidlo pracovní postup 1. Šablony obkreslíme na čtvrtku a vystřihneme. 2. Přehneme čtvrtku a vytvoříme otevírací přání. 3. Stromy polepíme zeleným papírem. 4. V místě ohybu čtvrtky přilepíme doprostřed 1 menší strom. 5. Na 2 zbývající stromy nalepíme zezadu vţdy 2 ohnuté prouţky čtvrtky (kratší dolů na hranu, delší nahoru) a pomocí prouţků stromy přilepíme. 6. Kostelík polepíme červeným papírem, nalepíme bílou střechu, ţlutá okna a dveře. 7. Na zadní stranu kostelíku přilepíme 2 širší ohnuté prouţky (kratší prouţek na spodní hranu doprostřed, delší na věţ kostela). Kostelík přilepíme pomocí prouţků mezi stromy. 8. Nad stromy a kostelík nalepíme hvězdičky. 9. Napíšeme vánoční přání 16

20 17

21 18

22 Zdroje: 19

ČJ J III/2 Inovace výuky pomocí ICT. 473 01 Okrouhlá 11, Zápis ČJ-2.roc. 2.roc.-19.2011. 19.2011.ek

ČJ J III/2 Inovace výuky pomocí ICT. 473 01 Okrouhlá 11, Zápis ČJ-2.roc. 2.roc.-19.2011. 19.2011.ek Název projektu Registrační číslo projektu Šablona Škola Sada Český jazyk Klíč k zápisuz DUM vypracován n dne: Pořadov adové číslo DUM: Moderní škola 2010 CZ.1.07/1.4.00/21.1492 ČJ J III/2 Inovace výuky

Více

JAK UČÍM MATEMATIKU ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ

JAK UČÍM MATEMATIKU ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ JAK UČÍM MATEMATIKU ŽÁKY PRVNÍHO STUPNĚ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE PRAKTICKÉ Alžběta Krchová Abstrakt: Cílem článku je zprostředkovat čtenáři zkušenost začínající pedagožky prvního stupně základní školy praktické,

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021

I. označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_MA.6.021 Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos

PRACOVNÍ LISTY. doučování a rozvoj PC dovednos PRACOVNÍ LISTY doučování a rozvoj PC dovednos Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí Obsah učiva dle tématického plánu ARITMETIKA Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA Z ROČNÍKU

Více

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 2. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - 2 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 Obsah učiva dle tématického plánu : ARITMETIKA 1 Učivo Časová dotace PL strana Učebnice - strana

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace. Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace PŘÍLOHA č.j.73/2012 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Motivační název: VŠE POD JEDNOU STŘECHOU upravující

Více

SBORNÍK. programů projektových dnů zaměřených na povolání

SBORNÍK. programů projektových dnů zaměřených na povolání SBORNÍK programů projektových dnů zaměřených na povolání Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/02.0029 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Obor přirozených čísel 49

Obor přirozených čísel 49 Obor přirozených čísel 49 Kniha přítel člověka ZADÁNÍ Vezmi si do školy svou oblíbenu knihu a pracuj s ní dle zadání učitele. POSTUP ŘEŠENÍ Příklad: žák si donese do školy 1 nepřečtenou knihu, je možná

Více

Obor přirozených čísel 75

Obor přirozených čísel 75 Obor přirozených čísel 75 Délky českých řek ZADÁNÍ Máš za úkol porovnat délky českých řek. Přiřaď každé řece pořadové číslo od nejdelší po nejkratší a vypočítej, o kolik metrů jsou kratší všechny řeky

Více

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola

1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola Údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov Havlovice

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_32_INOVACE_VV6_01-20 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015

základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 Učební systémy pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro první stupeň základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2014/2015 www.amosek.cz 1 NOVÉ NOVÉ 2NOVINKY strana 30 2 NOVÉ

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři!

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! 1 Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! Rok 2011 nám neúprosně utíká a Vánoce se kvapem blíží. Všichni se těšíme na krásné sváteční chvíle plné vánočních písniček, koled a světel adventních svíček.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRMILOV, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní škola Strmilov, okres Jindřichův Hradec Adresa školy:

Více

SBORNÍK. námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit.

SBORNÍK. námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. SBORNÍK námětů programů a činností zaměřených na volbu povolání a využití ICT ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/02.0029

Více

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 2.ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace

Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 2.ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Výukový modul pro třídy s Montessori pedagogikou 2.ročník Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace Vzdělávací modul vznikl za podpory grantového projektu v rámci globálního

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013. Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk. Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63 Název organizace: Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk Adresa: Sportovní 300, Ruda nad Moravou, 789 63 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Zpracoval: Zdeněk Klimeš, ředitel školy V Rudě nad Moravou

Více

12/2008 ROČNÍK 1. ZDARMA, MĚSÍČNÍK

12/2008 ROČNÍK 1. ZDARMA, MĚSÍČNÍK 12/2008 ROČNÍK 1. ZDARMA, MĚSÍČNÍK V tomto čísle najdete: * Vánoční pohádka * Světošlápek v Betlémě * Vánoční vlaky * Staročeské vánoce JAKO VLAKY MALOVANÉ Jakub Rýc, Kopřivnice Le Ngoc Tuan Anh Michal,

Více

SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:

SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu: SBORNÍK námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/02.0029 Krajské zařízení

Více

Dělitelnost přirozených čísel 101

Dělitelnost přirozených čísel 101 Dělitelnost přirozených čísel 101 Počet cvičenců ve skupinách ZADÁNÍ Choreograf, který měl připravit skladby pro cvičence Sokolského sletu, dostal informace o počtu přihlášených cvičenců v jednotlivých

Více

Z á k l a d n í š k o l a S l u š o v i c e. Školní zpravodaj. pro rodiče žáků školy. 2. číslo

Z á k l a d n í š k o l a S l u š o v i c e. Školní zpravodaj. pro rodiče žáků školy. 2. číslo Z á k l a d n í š k o l a S l u š o v i c e Školní zpravodaj pro rodiče žáků školy 2. číslo Leden 2005 Slusky.indd 1 10.1. 2005 15:33:13 Vážení rodiče, dostalo se vám do ruky druhé číslo školního zpravodaje

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV RADOSTNÉ POZNÁVÁNÍ MOTTO: OTEVÍREJME DĚTEM OČI A UKAŽME JIM TOLIK CEST,

Více