Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti"

Transkript

1 Advent ono přibliţování, příchod vánočních svátků charakterizuje v naší vlasti shánění dárků pod stromeček. Odkud se vlastně vůbec vzal ten zvyk, ţe zrovna na oslavu narození Jeţíše Krista se dávají dárky? Některé jiné národy uţívají k obdarování ne 24. prosinec, nýbrţ aţ 6. leden, den Tří králů (mudrců). Oni totiţ ti tři králové přinesli novorozeňátku v Betlémě dary zlato, kadidlo a myrhu. Zlato symbolizovalo, ţe půjde o osobu rodu královského. Kadidlo naznačovalo, ţe to bude král nad krále, král boţské důstojnosti, vţdyť se uţívalo také při náboţenských obřadech; a konečně ţe tento boţský král překoná smrt myrha se pouţívala k balzamování mrtvol a tedy k uchránění těl před rozpadem. Dary tedy nejsou cosi opomenutelného a zbytečného, co by se mělo z vánočních oslav vynechat. Mají však něco znamenat, mají být znamením porozumění. Znamením láskyplného vztahu: nebyl jsem vţdy bezvadný a bezchybný, omlouvám se, promiň, dar dávám ne, abych si tě koupil, ale abych beze slov vyjádřil: jdu s tebou, mám tě rád, odpusť a buďme spolu. Vydáváme se a nečekáme na odměnu. Nezištný vztah k druhému nekalkuluje. Obdarovat z čisté lásky a umět i přijmout dary z čisté lásky, jak dodával sv. František z Assisi to je asi jedno z nejhlubších vánočních poselství. Velikost obdarování není v počtu a nákladnosti daru, nýbrţ v štědrosti. Štědrý den se naplní štědrostí naší odevzdanosti druhým: druzí jsou potom druzi, druhové dobří druhové a tedy dobrodruhové, totiţ souputníci v onom velkém dobrodruţství, zvaném svět. Jedině nezištná štědrost, vrcholící v sebevydanosti, můţe přispět k happy endu všech příběhů, celého světového dramatu. Ţivotní příběh Jeţíška, jehoţ narození hodláme oslavit i prostřednictvím dárků pod stromeček, nám to přehluboce předvádí: darování od kolébky aţ po ten kříţ na Golgotě. Kdysi se mě vnoučata ptala: dárky nosí skutečně Jeţíšek? Tenkrát jsem odpověděl a odpovídám i dnes: ano, ty dárky přináší skutečně Jeţíš a dobří lidé mu přitom pomáhají. Dávat a dávat se je hlubokým znamením křesťanské spirituality. Slovo spiritualita má v naší souvislosti označovat zakotvenost duše v těle. Čisté Vánoce vyţadují nejen čisté domácnosti, ale především čisté dary. A ty zase čistá srdce. (vybráno z knihy: Adventní a postní zamyšlení Radim Palouš, Jaroslav Šerých) Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti

2 Varhany patří k Vánocům - Cesta Ladislava Šotka na kůr - zkráceně z kroniky. Ladislav Šotek začínal v pěti letech na piano u regenschori děkanského kostela Josefa Harta, poslední učitel byl také absolvent varhanní konzervatoře, v té době ředitel hudební školy Emil Vacek. Na varhany v kostele začal hrát ve svých 13 letech. Po maturitě chtěl studovat konzervatoř, tak jej varhany nadchly, nakonec však nastoupil k táborské nádražní poště, kde pracoval až do roku Pan Vacek s ním hrál nejenom klavír, včetně čtyřruční hry (Slovanské tance, Mozart, Beethoven, atd.), ale učil jej mimo varhan také harmonii a skladbu. Bohužel s ním pro své ředitelské místo nesměl chodit ke kostelním varhanům, to tehdy zkrátka nešlo. Nabízel mu i vyučování v hudební škole a přitom studium na konzervatoři, ovšem s podmínkou vzdát se hry na varhany v kostele to zase mladý varhaník rázně odmítl. A tak dále pracoval na poště a ve svém volném čase se věnoval varhanům, především hraní při bohoslužbách jako výpomocný varhaník. S panem Vackem začal v roce 1965 hrát v obřadní síni města Tábora při svatbách, což byla při tehdejším počtu svateb průměr 12 až 15 svateb za sobotu velká praxe. Po jeho smrti v roce 1972 převzal tuto štafetu a hraje až do současnosti. Odhaduje se, že za ta léta - 44 let odehrál cca svateb. Po roce 1989, když se opět obnovily zakázané varhanní koncerty v kostele, tak vedle stálého varhaničení od roku 1985 na Klokotech a od roku 1991 v Táboře, hraje i varhanní koncerty pro širokou veřejnost, koncertoval také ve Francii, Rakousku a Německu. V roce 1997 obdržel Cenu Města Tábora za kulturní činnost. O předání ceny na zaplněném náměstí o Táborských slavnostech říká, že si uvědomil, jakého velkého zázraku je přítomen. Činnost, která se považovala v minulém režimu za nežádoucí, je najednou veřejně oceňována. Dalším zázrakem byly vlastně i opravy varhan jak v táborském, tak i klokotském kostele, protože dříve se opravám těchto zbytečností nevěnovala téměř žádná pozornost. A tak až budeme o letošních Vánocích na bohoslužbě či koncertu a varhany budou opět hrát svou vánoční melodii poděkujme Bohu za to, že jsme se těchto dnů dožili. Je naší povinností přitom vzpomenout i na všechny ty varhaníky, hudebníky a zpěváky, kteří se snažili mnohdy i za cenu ústrků a perzekucí chválit Boha ve svém chrámě, nebylo jim však dopřáno dočkat se svobody dnešních dnů. Dr. Rytíř DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST s jáhnem Vlastimilem Kadlecem, OMI Předpokládaný program: hod. - zahájení dopoledního programu - Emauzy hod. - společný oběd v Emauzích (z toho, co přinesete pro sebe a pro druhé) hod. - odpolední program - Emauzy hod. - příležitost ke svátosti smíření (v kostele) hod. - růženec hod. - mše svatá (v kostele) Srdečně zveme na celý program nebo i na jakoukoliv jeho část. Podle možností bude celou dobu příležitost ke svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru.

3 Milí přátelé! Pákistán Jistě dorazily hodně špatné zprávy z Pákistánu k vám a děláte si starosti o mne. Proto vám chci podat zprávu. Na jedné straně je pravda, že se bezpečnostní situace v Pákistánu zhoršuje. Po atentátu na universitě v Lahore byly školy v celé zemi zavřeny. V našich třech větších školách jsme museli teď zaměstnat ozbrojené strážce, jinak by nám úřady zavřely tyto školy natrvalo. Už před měsícem a půl mi nový policejní důstojník v našem městečku začal vnucovat policistu, který by mne ve dne v noci doprovázel. Odmítl jsem to rázně, a ukázalo se brzy, že jsem udělal dobře: dostal jsem návštěvu od rakouských manželů, kteří cestují s karavanem do Indie a když v Balúčistánu přenocovali na faře, vyprávěl jim tamější oblát o mně. Pak přijeli sem. Měli s sebou policejní eskortu a proto jsme byli velmi omezeni. Stále byl aspoň jeden policista s námi. Když jsme šli navštívit lidi, děti utíkaly a dospělí byli také nesví kvůli policistovi s puškou. V sousedním okrese působili američtí pastoři mnoho let. Teď se vrátili domů, protože nikdo nemůže dělat pořádnou pastoraci, když má stále ozbrojence za zády, který k tomu ještě pozorně naslouchá. Ve skutečnosti je náš kraj stále ještě pokojný. Trochu horší je to na západ od nás, v našich nových oblastech, které nám biskup před měsícem přidělil. Kot Addu (vzdálený od nás 40 km) a Dera Ghazi Khan (vzdálený asi 120 km) leží na obou stranách řeky Indus a patří už do oblasti sousedících s Balúčistánem a Jižním Waziristánem, kde probíhá právě vojenská operace proti Talibanům. A ti utíkají před armádou do sousedních oblastí, tedy i směrem k nám. Proto nebudu ze začátku jezdit do Dera Ghazi Khanu, aspoň ne během vojenské operace, a budu posílat katechistu. Do Kot Addu jsem jel poprvé poslední sobotu a byl jsem velmi šťastný, protože pro takovou práci jsem se tehdy hlásil do Pákistánu. Chtěl jsem sloužit v Balúčistánu křesťanům, kteří žijí roztroušeně v muslimském prostředí a někdy celý rok nevidí kněze. Kot Addu (asi 20 křesťanských rodin) a okresní město Dera Ghazi Khan (10 rodin) patřily do farnosti Loreto severně od nás, ale pro velkou vzdálenost ani kněží ani katechisté tam nejezdili. V Kot Addu postavili před 25 lety křesťané malý kostelík v domě jednoho z nich. Bylo to poprvé po několika letech, kdy tam byla sloužena mše sv. Křesťanská populace v Kot Addu je docela různorodá: většina žije v malých domcích a v úzkých uličkách. Ale je tam také několik dobře situovaných rodin. Pozvali mne na večeři do jedné rodiny, která žije v areálu velké elektrárny (je tam celkem 5 rodin křesťanů). Jsou tam domky zaměstnanců, obchody a školy. Vypadá to jako kousek západní Evropy. Vybavení domku bylo také docela evropské. A ještě něco mi připomnělo Evropu: když se v kostele nebo domech modlíme, také děti se většinou docela vážně soustředí. Ale v této rodině si děti během modlitby hrály a řádily. Je to asi tím, že se náš život stává roztěkaným, když všechno máme a je mnoho možností. Těžké životní podmínky nás soustřeďují a nasměrují (aspoň tehdy, když jsme neztratili schopnost se trochu ztišit.) A tato schopnost v Asijcích zpravidla je. Proto jsem rád, že mohu zatím žít zde a plnit si svůj sen z mládí: stát se Ježíšovým přítelem a sloužit chudým a opuštěným. Abych tuto misii dobře splnil, prosím o modlitbu! Váš o. Günther, omi!!! Rorátní mše na Klokotech 2., 3. a 4. adventní neděli v 7 hod.!!! 4. adventní neděle - dětská rorátní mše svatá v 7 hod.

4 Asociovaní laici OMI Ve dnech se v německém Hünfeldu konalo každoroční setkání asociovaných laiků OMI-AMMI. Protože se i v České republice uvažuje o založení a zahájení činnosti asociovaných laiků, zrodil se nápad, že bychom se tohoto setkání mohli zúčastnit i my. Naši pětičlennou skupinu doprovázel o. Martin Sedloň OMI a vynikající překladatel Jaroslav Lorman. Přijeli jsme na pozvání otce provinciála p. Thomase Klosterkampa a celé několikadenní setkání probíhalo v klášteře a exercičním domě oblátů v Hünfeldu. O tom, kdo asociovaní laici jsou a jaká je jejich cesta, jsme neměli konkrétní představy, a tak jsme byli zvědaví. Po příjezdu, v pátečních večerních hodinách, jsme byli srdečně přivítáni místními obláty a p. Pavlem Zahradníčkem, který právě v Hünfeldu prožívá svůj noviciát. Obdrželi jsme nahuštěný program následujících dnů a krátce se pozdravili s ostatními zúčastněnými. V sobotním programu byla společná modlitba breviáře, slavení mše svaté v kapli, přednášky a meditace a následné sdílení se nad určitou myšlenkou přednášky ve skupinkách. Skupinky byly vybrány náhodně. My Češi jsme zůstali pohromadě, jelikož jsme byli odkázáni na tlumočení Jardy Lormana, jehož znalost jazyka a lehkost s jakou nám je zprostředkoval, byly obdivuhodné. Pouze jedné z nás nečinila němčina potíže, a tak mohla poznat atmosféru v německých skupinkách osobně. První sobotní přednášku měl p. Alfons Keuter, který se věnoval životní cestě, myšlenkám a duchovnímu odkazu zakladatele oblátů Evžena de Mazenod. Je jím právě věta, kterou začínalo naše Collatio: Mezi sebou si prokazujte lásku, lásku, lásku a navenek horlivost pro spásu duší. Následně poté jsme ve skupinkách přemýšleli, jak nás tyto myšlenky oslovují dnes, je-li odkaz živý, a jak se promítá v běžném životě každého z nás. Opravdu osobní zkušenost jednotlivce byla velmi důležitá. Naše skupinka měla tu výhodu, že o. Martin na závěr naše příspěvky zobecnil a sobě vlastním způsobem nasadil tu pomyslnou korunku. Druhou přednášku měl otec provinciál Klosterkamp a zaměřil ji na vztah Krista a lidské duše. Vztah, který je velmi osobní, mající různé cesty a vnější podoby, vztah založený až na dětské vydanosti (oblaci) Božím cestám. Naše skupinka při své meditaci došla k tomu, jak je důležitá osobní zkušenost Boží lásky a z ní pocházející pocit vděčnosti. Také jsme si připomněli, že člověk je s Bohem stále na cestě a jeho intuice má být bdělá, aby rozpoznal, je-li to skutečně cesta Boží. Po sdílení ve skupinkách jsme se všichni sešli a jednotliví zástupci krátce shrnuli, k čemu je dané téma inspirovalo. V sobotu večer jsme se mohli zúčastnit slavnostního setkání v kapli, při kterém paní Nelli Berten dostala titul čestné oblátky. Současně jí byl předán oblátský kříž po zemřelém knězi, kterého osobně znala a byl jí velmi blízký. Jak otec provinciál při slavnostním předávání řekl, jedná se o neobvyklý akt, který je výrazem úcty a poděkování za dlouholetou podporu. Při večerním posezení jsme se mohli osobněji seznámit s ostatními laiky a promluvit si o jejich zkušenostech. Asociovaní laici jsou lidé různého věku, mající své rodiny a zaměstnání. Cítí se být více než oblátskými farníky či přáteli.zajímají se hlouběji o oblátský způsob života a misionářské činnosti a rozhodli se sdílet duchovní spiritualitu oblátů. Velký zájem o tuto cestu jsme viděli i mezi mladými lidmi, kteří zde byli v hojném počtu. Asociovaní se pravidelně setkávají a sdílejí své cesty víry. Každoročně se sjíždějí na společná setkání, kterým bylo letos již šesté v Hünfeldu. Naši českou skupinku obzvlášť potěšilo, že jsme se díky o. Martinovi s podobnou duchovní formací mohli setkat i u nás v pravidelně se scházejícím společenství Naomis. Na závěr bychom se ještě chtěli podělit o pocit velmi vřelého přijetí, srdečnosti a otevřenosti. Cítili jsme opravdový zájem ze strany kněží o spolupráci s laiky, která je podle jejich slov podnětná a obohacující. A tak bychom chtěli naše dojmy zakončit myšlenkou z říjnové misijní meditace o. Wilhelma Stecklinga, generálního představeného OMI: A tak je pravda, že uvědomělí a aktivní laici činí kněze lepším, stejně jako dobrý kněz pomáhá laikům v tom, aby odhalili své zvláštní poslání ve světě. Za přispění všech zúčastněných pro Fiat zpracovaly Vilma Cikhartová a Ludmila Kopřivová

5 Setkání dětí v Emauzích listopadu Podzimní setkání dětí na Klokotech se vydařilo. Sešlo se hodně dětí, počasí přálo, a tak jsme si vše mohli naplno užít. Děti hrály různé hry, s radostí vyrazily na večerní procházku. Pozorně se připravovaly s katechetkami na mši svatou s o.jiřím. Díky slunečnému počasí se vydováděly na dětském hřišti. Z jejich očí zářila spokojenost a radost. Myslíte, že je to programem, který je na tyto dva dny pro děti připravený? Ano je, ale velkou roli hraje i to, že se děti necítí samy. Hrají si všichni spolu a tím vytvářejí nádherné a pohodové společenství. I když jsou zážitky pokaždé trochu jiné, vždy i v nás dospělých zanechají jen ty nejlepší a hřejivé pocity. Pod stromeček knihu? (Nabídka naší farní knihovny) maminka Miluška "Být úplným člověkem" - Anselm Grün Zralý člověk je ten, který je sám se sebou v souladu. Nezmítají jím různé potřeby, netrápí se kvůli nevyužitým možnostem Anselm Grün - Křest -Eucharistie -Biřmování Normální je věřit - Marie Svatošová - v osmdesáti intimních rozhovorech s Pánem autorka názorně ukazuje způsob, jak lze krok za krokem lépe poznávat Boha i sebe sama. 365 dní s Benediktem XVI. - výběr nejpůsobivějších textů z homilií, rozhovorů, promluv, setkání, dopisů, pozdravů, modliteb a také encyklik Svatého otce. Všechno, co jste chtěli vědět o Bohu, a báli jste se zeptat - Štěpán Sirovátka široký výběr ţivotopisů svatých dárkové knihy: Bůh v mém ţivotě I, II - příběhy obyčejných lidí O šťastném manţelství s Jaro Křivohlavým O radostech lidské duše s Maxem Kašparů a mnoho dalších Leporela pro nejmenší: - Vánoční hvězda - Jeţíšek Moje první Vánoce - knížka, s kterou si může dítě hrát, dosazuje magnetky postav, zvířat Biblické příběhy - sešit se samolepkami Biblické putování - stolní hra Kaţdodenní ţivot v Jeţíšově době DvouCD - Ladislav Šotek Táborské a klokotské varhany cena: 100 Kč MP3 z Charismatické konference 2009 si můžete zapůjčit (nebo objednat k zakoupení)

6 V rámci Kněžského roku a získání plnomocných odpustků 3. prosince první čtvrtek v měsíci - celodenní adorace v Emauzích 9.00 hod hod. Zakončena bude svátostným požehnáním v hod. Poté v kostele modlitba růžence se svátostným požehnáním 4. prosince první pátek v měsíci - adorace začátek po mši svaté v Emauzích do hod. s modlitbami a zpěvem hod. tichá adorace Vánoční dílna v sobotu 5. prosince 2009 Emauzy od 9.00 hod., konec dle zájmu dětí S sebou přezůvky Společně budeme tvořit: vánoční dekorace a ozdoby, přáníčka a mnoho dalšího... Po skončení dílny a v neděli po mši sv. bude uspořádán malý trh výrobků výtěžek bude odeslán otci Güntheru Ecklbauerovi, OMI v Pákistánu. Zveme Vás na MIKULÁŠE dne Sobota v Klokotech po mši svaté (začátek mše v hod.). Betlémské světlo bude na Klokotech od odpoledne Zveme Vás na Velkou Klokotskou křížovou cestu čtvrtek ve hod. Sraz před vstupem do areálu. Bude zakončena emauzskou mší svatou v Emauzích ve hod. * Prosíme o pomoc při stavění stromků (sobota) po mši svaté * Prosíme o pomoc při stavění Betlému (středa) po mši svaté * Přispět na vánoční květinovou výzdobu můţete v sakristii. Předem děkujeme!

7 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBA V ROCE 2009 Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech: Čtvrtek : Pátek : štědrovečerní mše s dětmi zpěv Jana Procházková půlnoční mše zpěv Jana Kastnerová 10:00 slavnostní vánoční mše s chrámovým sborem 18:00 vánoční koncert skupiny Quodlibet Pátek : 15:30 novoroč.koncert Ladislav Šotek, Hana Ţvachtová (Keclíková) Neděle : 11:00 vánoční koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sez. Ústí Děkanský kostel Proměnění Páně v Táboře: Neděle : Neděle : Neděle : Čtvrtek : 15:00 benefiční koncert pro Auritus ZUŠ Tábor: dětský pěvecký sbor a violoncellový soubor 15:00 dobročinný adventní koncert Leo clubu Tábor 15:00 předvánoční koncert souboru Domino z Tábora 22:00 půlnoční mše s chrámovým sborem Pátek : 15:00 vánoční koncert u jesliček ZUŠ Tábor (varhany) Sobota : 16:00 vánoční varhanní koncert Ladislav Šotek, varhany chrámový sbor pod vedením Heleny Boučkové + TAkvintet Richarda Mlázovského Kostel sv. Petra a Pavla v Chotovinách: Čtvrtek : Sobota : 24:00 půlnoční mše se sborem Chorus Domini 14:00 vánoční koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sez. Ústí Kostel Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí: Sobota : 16:00 vánoční koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sez. Ústí Kostel sv. Františka Xaverského v Opařanech: Neděle : Kostel sv. Havla ve Střezimíři: Neděle : 17:00 vánoční varhanní koncert táborský chrámový sbor pod vedením Heleny Boučkové Radek Ţalud - zpěv, Ladislav Šotek - varhany 18:00 vánoční zpěvy souboru Domino z Tábora Sbor Božích bojovníků Církve čs. husitské, Farského ul., Tábor: Neděle : 16:30 adventní koncert sbor HLAHOL Neděle : 16:30 adventní koncert komorní soubor PRAHA Neděle : Neděle : 16:30 adventní koncert sbor Nokturno ze Sezimova Ústí 16:30 adventní koncert Jaroslav Svěcený housle srdečně zveme všechny milovníky duchovní hudby

8

9 Čtvrtek : Vigilie Narození Páně Štědrý večer: Pátek : Boţí hod vánoční Slavnost Narození Páně Sobota : Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka Neděle : Svátek sv. Rodiny, Jeţíše, Marie a Josefa Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor 8.30 adventní mše svatá 9.30 Světlo z Betléma bohosluţba pro děti půlnoční mše svatá s chrámovým sborem 8.30 mše svatá koncert u jesliček ţáci ZUŠ Tábor 8.30 mše svatá varhanní koncert s chrámovým sborem 8.30 mše svatá s obnovou manţelských slibů Bohoslužby o Vánocích 2009 Klášterní kostel Narození Panny Marie nám. Mikuláše z Husi mše svatá Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech vánoční bohosluţba pro rodiny s dětmi půlnoční mše svatá mše svatá s chrámovým sborem koncert - Quodlibet Farní kostel Povýšení svatého Kříţe v Sezimově Ústí bohosluţba dětí + Světlo z Betléma půlnoční mše sv. Draţice mše svatá mše svatá mše svatá vánoční koncert sboru Nokturno mše svatá s obnovou manţelských slibů mše sv. s obnovou manţelských slibů mše svatá Pondělí : mše svatá mše svatá Úterý : mše svatá mše svatá Středa : mše svatá mše svatá Čtvrtek : Sv. Silvestra I., papeţe poslední den občanského roku Pátek : Matky Boţí, Panny Marie Nový rok mše na poděkování na konci roku 8.30 mše svatá ekumenická bohosl. sbor ČCE, Bílkova ul mše svatá děkovná mše svatá velká klokotská kříţ. cesta zakončená mší sv. v Emauzích mše svatá koncert -H.Ţvachtová - zpěv, L. Šotek - varhany Jesličky budou přístupné k prohlídce v těchto hodinách: mše sv. na poděkování na konci roku mše svatá 8.30 Čtvrtek Pátek Sobota Neděle po-čt : Pátek Sobota Neděle

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční Vánoce 2009 Drazí občané Chýnova a okolí! Drazí bratři a sestry! Tímto zpravodajem Vás katolická farnost všechny zdraví před Vánocemi a Novým rokem a přeje Vám radost, úspěch a Boží požehnání. K našim

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Milé farnice a farníci! Chci vám všem poděkovat za vaše modlitby a pomoc přeji pokojné prožití adventu a doby vánoční

Milé farnice a farníci! Chci vám všem poděkovat za vaše modlitby a pomoc přeji pokojné prožití adventu a doby vánoční Milé farnice a farníci! Pomalu nám končí rok 2011. Mohli jsme se v něm ponořit do tajemství a daru křtu. Následující rok je rokem svátosti biřmování. Dá-li Pán, budeme mít od ledna do Velikonoc možnost

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí přátelé! Měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii, je letos celý součástí Velikonoční doby. Rozlévá se do něj velikonoční radost ze zmrtvýchvstání: z nového života, ke kterému mám všem

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň SRPEN 2011 Na současného člověka - a možná na každého člověka - působí mnohem více

Více

Tříkrálové koledování 2015. Neděle 1. 1. 2015 v 15.30 Novoroční koncert Ladislav Šotek

Tříkrálové koledování 2015. Neděle 1. 1. 2015 v 15.30 Novoroční koncert Ladislav Šotek Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, kteří jste i letos pomohli připravit a prožít požehnané a krásné klokotské Vánoce. Děkuji Vám také za vše, co jste pro farnost udělali v uplynulém roce 2014 za Vaše modlitby,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Milí farníci, -------------------------------------------------------------------------------------------------- Postřehy z 9 let v islámském světě

Milí farníci, -------------------------------------------------------------------------------------------------- Postřehy z 9 let v islámském světě Milí farníci, sobotu 17. 10. 2015 se v naší komunitě v Táboře Klokotech sešli všichni členové české části Středoevropské provincie OMI spolu s o. provinciálem Stefanem Obergfellem. Hlavním bodem společného

Více

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry dobroučské farnosti neděle 2. prosince 2012 1. neděle 11/2012 Slovo duchovního správce Advent v Roce víry Letošní advent je pro nás v něčem jiný. Prožíváme jej v Roce víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do doby postní. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku Velikonoce. Velikonoční oslava našeho vykoupení

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do doby postní. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku Velikonoce. Velikonoční oslava našeho vykoupení Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do doby postní. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku Velikonoce. Velikonoční oslava našeho vykoupení a Kristova vítězství může být pro nás novým obdarováním.

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více