Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti"

Transkript

1 Advent ono přibliţování, příchod vánočních svátků charakterizuje v naší vlasti shánění dárků pod stromeček. Odkud se vlastně vůbec vzal ten zvyk, ţe zrovna na oslavu narození Jeţíše Krista se dávají dárky? Některé jiné národy uţívají k obdarování ne 24. prosinec, nýbrţ aţ 6. leden, den Tří králů (mudrců). Oni totiţ ti tři králové přinesli novorozeňátku v Betlémě dary zlato, kadidlo a myrhu. Zlato symbolizovalo, ţe půjde o osobu rodu královského. Kadidlo naznačovalo, ţe to bude král nad krále, král boţské důstojnosti, vţdyť se uţívalo také při náboţenských obřadech; a konečně ţe tento boţský král překoná smrt myrha se pouţívala k balzamování mrtvol a tedy k uchránění těl před rozpadem. Dary tedy nejsou cosi opomenutelného a zbytečného, co by se mělo z vánočních oslav vynechat. Mají však něco znamenat, mají být znamením porozumění. Znamením láskyplného vztahu: nebyl jsem vţdy bezvadný a bezchybný, omlouvám se, promiň, dar dávám ne, abych si tě koupil, ale abych beze slov vyjádřil: jdu s tebou, mám tě rád, odpusť a buďme spolu. Vydáváme se a nečekáme na odměnu. Nezištný vztah k druhému nekalkuluje. Obdarovat z čisté lásky a umět i přijmout dary z čisté lásky, jak dodával sv. František z Assisi to je asi jedno z nejhlubších vánočních poselství. Velikost obdarování není v počtu a nákladnosti daru, nýbrţ v štědrosti. Štědrý den se naplní štědrostí naší odevzdanosti druhým: druzí jsou potom druzi, druhové dobří druhové a tedy dobrodruhové, totiţ souputníci v onom velkém dobrodruţství, zvaném svět. Jedině nezištná štědrost, vrcholící v sebevydanosti, můţe přispět k happy endu všech příběhů, celého světového dramatu. Ţivotní příběh Jeţíška, jehoţ narození hodláme oslavit i prostřednictvím dárků pod stromeček, nám to přehluboce předvádí: darování od kolébky aţ po ten kříţ na Golgotě. Kdysi se mě vnoučata ptala: dárky nosí skutečně Jeţíšek? Tenkrát jsem odpověděl a odpovídám i dnes: ano, ty dárky přináší skutečně Jeţíš a dobří lidé mu přitom pomáhají. Dávat a dávat se je hlubokým znamením křesťanské spirituality. Slovo spiritualita má v naší souvislosti označovat zakotvenost duše v těle. Čisté Vánoce vyţadují nejen čisté domácnosti, ale především čisté dary. A ty zase čistá srdce. (vybráno z knihy: Adventní a postní zamyšlení Radim Palouš, Jaroslav Šerých) Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti

2 Varhany patří k Vánocům - Cesta Ladislava Šotka na kůr - zkráceně z kroniky. Ladislav Šotek začínal v pěti letech na piano u regenschori děkanského kostela Josefa Harta, poslední učitel byl také absolvent varhanní konzervatoře, v té době ředitel hudební školy Emil Vacek. Na varhany v kostele začal hrát ve svých 13 letech. Po maturitě chtěl studovat konzervatoř, tak jej varhany nadchly, nakonec však nastoupil k táborské nádražní poště, kde pracoval až do roku Pan Vacek s ním hrál nejenom klavír, včetně čtyřruční hry (Slovanské tance, Mozart, Beethoven, atd.), ale učil jej mimo varhan také harmonii a skladbu. Bohužel s ním pro své ředitelské místo nesměl chodit ke kostelním varhanům, to tehdy zkrátka nešlo. Nabízel mu i vyučování v hudební škole a přitom studium na konzervatoři, ovšem s podmínkou vzdát se hry na varhany v kostele to zase mladý varhaník rázně odmítl. A tak dále pracoval na poště a ve svém volném čase se věnoval varhanům, především hraní při bohoslužbách jako výpomocný varhaník. S panem Vackem začal v roce 1965 hrát v obřadní síni města Tábora při svatbách, což byla při tehdejším počtu svateb průměr 12 až 15 svateb za sobotu velká praxe. Po jeho smrti v roce 1972 převzal tuto štafetu a hraje až do současnosti. Odhaduje se, že za ta léta - 44 let odehrál cca svateb. Po roce 1989, když se opět obnovily zakázané varhanní koncerty v kostele, tak vedle stálého varhaničení od roku 1985 na Klokotech a od roku 1991 v Táboře, hraje i varhanní koncerty pro širokou veřejnost, koncertoval také ve Francii, Rakousku a Německu. V roce 1997 obdržel Cenu Města Tábora za kulturní činnost. O předání ceny na zaplněném náměstí o Táborských slavnostech říká, že si uvědomil, jakého velkého zázraku je přítomen. Činnost, která se považovala v minulém režimu za nežádoucí, je najednou veřejně oceňována. Dalším zázrakem byly vlastně i opravy varhan jak v táborském, tak i klokotském kostele, protože dříve se opravám těchto zbytečností nevěnovala téměř žádná pozornost. A tak až budeme o letošních Vánocích na bohoslužbě či koncertu a varhany budou opět hrát svou vánoční melodii poděkujme Bohu za to, že jsme se těchto dnů dožili. Je naší povinností přitom vzpomenout i na všechny ty varhaníky, hudebníky a zpěváky, kteří se snažili mnohdy i za cenu ústrků a perzekucí chválit Boha ve svém chrámě, nebylo jim však dopřáno dočkat se svobody dnešních dnů. Dr. Rytíř DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST s jáhnem Vlastimilem Kadlecem, OMI Předpokládaný program: hod. - zahájení dopoledního programu - Emauzy hod. - společný oběd v Emauzích (z toho, co přinesete pro sebe a pro druhé) hod. - odpolední program - Emauzy hod. - příležitost ke svátosti smíření (v kostele) hod. - růženec hod. - mše svatá (v kostele) Srdečně zveme na celý program nebo i na jakoukoliv jeho část. Podle možností bude celou dobu příležitost ke svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru.

3 Milí přátelé! Pákistán Jistě dorazily hodně špatné zprávy z Pákistánu k vám a děláte si starosti o mne. Proto vám chci podat zprávu. Na jedné straně je pravda, že se bezpečnostní situace v Pákistánu zhoršuje. Po atentátu na universitě v Lahore byly školy v celé zemi zavřeny. V našich třech větších školách jsme museli teď zaměstnat ozbrojené strážce, jinak by nám úřady zavřely tyto školy natrvalo. Už před měsícem a půl mi nový policejní důstojník v našem městečku začal vnucovat policistu, který by mne ve dne v noci doprovázel. Odmítl jsem to rázně, a ukázalo se brzy, že jsem udělal dobře: dostal jsem návštěvu od rakouských manželů, kteří cestují s karavanem do Indie a když v Balúčistánu přenocovali na faře, vyprávěl jim tamější oblát o mně. Pak přijeli sem. Měli s sebou policejní eskortu a proto jsme byli velmi omezeni. Stále byl aspoň jeden policista s námi. Když jsme šli navštívit lidi, děti utíkaly a dospělí byli také nesví kvůli policistovi s puškou. V sousedním okrese působili američtí pastoři mnoho let. Teď se vrátili domů, protože nikdo nemůže dělat pořádnou pastoraci, když má stále ozbrojence za zády, který k tomu ještě pozorně naslouchá. Ve skutečnosti je náš kraj stále ještě pokojný. Trochu horší je to na západ od nás, v našich nových oblastech, které nám biskup před měsícem přidělil. Kot Addu (vzdálený od nás 40 km) a Dera Ghazi Khan (vzdálený asi 120 km) leží na obou stranách řeky Indus a patří už do oblasti sousedících s Balúčistánem a Jižním Waziristánem, kde probíhá právě vojenská operace proti Talibanům. A ti utíkají před armádou do sousedních oblastí, tedy i směrem k nám. Proto nebudu ze začátku jezdit do Dera Ghazi Khanu, aspoň ne během vojenské operace, a budu posílat katechistu. Do Kot Addu jsem jel poprvé poslední sobotu a byl jsem velmi šťastný, protože pro takovou práci jsem se tehdy hlásil do Pákistánu. Chtěl jsem sloužit v Balúčistánu křesťanům, kteří žijí roztroušeně v muslimském prostředí a někdy celý rok nevidí kněze. Kot Addu (asi 20 křesťanských rodin) a okresní město Dera Ghazi Khan (10 rodin) patřily do farnosti Loreto severně od nás, ale pro velkou vzdálenost ani kněží ani katechisté tam nejezdili. V Kot Addu postavili před 25 lety křesťané malý kostelík v domě jednoho z nich. Bylo to poprvé po několika letech, kdy tam byla sloužena mše sv. Křesťanská populace v Kot Addu je docela různorodá: většina žije v malých domcích a v úzkých uličkách. Ale je tam také několik dobře situovaných rodin. Pozvali mne na večeři do jedné rodiny, která žije v areálu velké elektrárny (je tam celkem 5 rodin křesťanů). Jsou tam domky zaměstnanců, obchody a školy. Vypadá to jako kousek západní Evropy. Vybavení domku bylo také docela evropské. A ještě něco mi připomnělo Evropu: když se v kostele nebo domech modlíme, také děti se většinou docela vážně soustředí. Ale v této rodině si děti během modlitby hrály a řádily. Je to asi tím, že se náš život stává roztěkaným, když všechno máme a je mnoho možností. Těžké životní podmínky nás soustřeďují a nasměrují (aspoň tehdy, když jsme neztratili schopnost se trochu ztišit.) A tato schopnost v Asijcích zpravidla je. Proto jsem rád, že mohu zatím žít zde a plnit si svůj sen z mládí: stát se Ježíšovým přítelem a sloužit chudým a opuštěným. Abych tuto misii dobře splnil, prosím o modlitbu! Váš o. Günther, omi!!! Rorátní mše na Klokotech 2., 3. a 4. adventní neděli v 7 hod.!!! 4. adventní neděle - dětská rorátní mše svatá v 7 hod.

4 Asociovaní laici OMI Ve dnech se v německém Hünfeldu konalo každoroční setkání asociovaných laiků OMI-AMMI. Protože se i v České republice uvažuje o založení a zahájení činnosti asociovaných laiků, zrodil se nápad, že bychom se tohoto setkání mohli zúčastnit i my. Naši pětičlennou skupinu doprovázel o. Martin Sedloň OMI a vynikající překladatel Jaroslav Lorman. Přijeli jsme na pozvání otce provinciála p. Thomase Klosterkampa a celé několikadenní setkání probíhalo v klášteře a exercičním domě oblátů v Hünfeldu. O tom, kdo asociovaní laici jsou a jaká je jejich cesta, jsme neměli konkrétní představy, a tak jsme byli zvědaví. Po příjezdu, v pátečních večerních hodinách, jsme byli srdečně přivítáni místními obláty a p. Pavlem Zahradníčkem, který právě v Hünfeldu prožívá svůj noviciát. Obdrželi jsme nahuštěný program následujících dnů a krátce se pozdravili s ostatními zúčastněnými. V sobotním programu byla společná modlitba breviáře, slavení mše svaté v kapli, přednášky a meditace a následné sdílení se nad určitou myšlenkou přednášky ve skupinkách. Skupinky byly vybrány náhodně. My Češi jsme zůstali pohromadě, jelikož jsme byli odkázáni na tlumočení Jardy Lormana, jehož znalost jazyka a lehkost s jakou nám je zprostředkoval, byly obdivuhodné. Pouze jedné z nás nečinila němčina potíže, a tak mohla poznat atmosféru v německých skupinkách osobně. První sobotní přednášku měl p. Alfons Keuter, který se věnoval životní cestě, myšlenkám a duchovnímu odkazu zakladatele oblátů Evžena de Mazenod. Je jím právě věta, kterou začínalo naše Collatio: Mezi sebou si prokazujte lásku, lásku, lásku a navenek horlivost pro spásu duší. Následně poté jsme ve skupinkách přemýšleli, jak nás tyto myšlenky oslovují dnes, je-li odkaz živý, a jak se promítá v běžném životě každého z nás. Opravdu osobní zkušenost jednotlivce byla velmi důležitá. Naše skupinka měla tu výhodu, že o. Martin na závěr naše příspěvky zobecnil a sobě vlastním způsobem nasadil tu pomyslnou korunku. Druhou přednášku měl otec provinciál Klosterkamp a zaměřil ji na vztah Krista a lidské duše. Vztah, který je velmi osobní, mající různé cesty a vnější podoby, vztah založený až na dětské vydanosti (oblaci) Božím cestám. Naše skupinka při své meditaci došla k tomu, jak je důležitá osobní zkušenost Boží lásky a z ní pocházející pocit vděčnosti. Také jsme si připomněli, že člověk je s Bohem stále na cestě a jeho intuice má být bdělá, aby rozpoznal, je-li to skutečně cesta Boží. Po sdílení ve skupinkách jsme se všichni sešli a jednotliví zástupci krátce shrnuli, k čemu je dané téma inspirovalo. V sobotu večer jsme se mohli zúčastnit slavnostního setkání v kapli, při kterém paní Nelli Berten dostala titul čestné oblátky. Současně jí byl předán oblátský kříž po zemřelém knězi, kterého osobně znala a byl jí velmi blízký. Jak otec provinciál při slavnostním předávání řekl, jedná se o neobvyklý akt, který je výrazem úcty a poděkování za dlouholetou podporu. Při večerním posezení jsme se mohli osobněji seznámit s ostatními laiky a promluvit si o jejich zkušenostech. Asociovaní laici jsou lidé různého věku, mající své rodiny a zaměstnání. Cítí se být více než oblátskými farníky či přáteli.zajímají se hlouběji o oblátský způsob života a misionářské činnosti a rozhodli se sdílet duchovní spiritualitu oblátů. Velký zájem o tuto cestu jsme viděli i mezi mladými lidmi, kteří zde byli v hojném počtu. Asociovaní se pravidelně setkávají a sdílejí své cesty víry. Každoročně se sjíždějí na společná setkání, kterým bylo letos již šesté v Hünfeldu. Naši českou skupinku obzvlášť potěšilo, že jsme se díky o. Martinovi s podobnou duchovní formací mohli setkat i u nás v pravidelně se scházejícím společenství Naomis. Na závěr bychom se ještě chtěli podělit o pocit velmi vřelého přijetí, srdečnosti a otevřenosti. Cítili jsme opravdový zájem ze strany kněží o spolupráci s laiky, která je podle jejich slov podnětná a obohacující. A tak bychom chtěli naše dojmy zakončit myšlenkou z říjnové misijní meditace o. Wilhelma Stecklinga, generálního představeného OMI: A tak je pravda, že uvědomělí a aktivní laici činí kněze lepším, stejně jako dobrý kněz pomáhá laikům v tom, aby odhalili své zvláštní poslání ve světě. Za přispění všech zúčastněných pro Fiat zpracovaly Vilma Cikhartová a Ludmila Kopřivová

5 Setkání dětí v Emauzích listopadu Podzimní setkání dětí na Klokotech se vydařilo. Sešlo se hodně dětí, počasí přálo, a tak jsme si vše mohli naplno užít. Děti hrály různé hry, s radostí vyrazily na večerní procházku. Pozorně se připravovaly s katechetkami na mši svatou s o.jiřím. Díky slunečnému počasí se vydováděly na dětském hřišti. Z jejich očí zářila spokojenost a radost. Myslíte, že je to programem, který je na tyto dva dny pro děti připravený? Ano je, ale velkou roli hraje i to, že se děti necítí samy. Hrají si všichni spolu a tím vytvářejí nádherné a pohodové společenství. I když jsou zážitky pokaždé trochu jiné, vždy i v nás dospělých zanechají jen ty nejlepší a hřejivé pocity. Pod stromeček knihu? (Nabídka naší farní knihovny) maminka Miluška "Být úplným člověkem" - Anselm Grün Zralý člověk je ten, který je sám se sebou v souladu. Nezmítají jím různé potřeby, netrápí se kvůli nevyužitým možnostem Anselm Grün - Křest -Eucharistie -Biřmování Normální je věřit - Marie Svatošová - v osmdesáti intimních rozhovorech s Pánem autorka názorně ukazuje způsob, jak lze krok za krokem lépe poznávat Boha i sebe sama. 365 dní s Benediktem XVI. - výběr nejpůsobivějších textů z homilií, rozhovorů, promluv, setkání, dopisů, pozdravů, modliteb a také encyklik Svatého otce. Všechno, co jste chtěli vědět o Bohu, a báli jste se zeptat - Štěpán Sirovátka široký výběr ţivotopisů svatých dárkové knihy: Bůh v mém ţivotě I, II - příběhy obyčejných lidí O šťastném manţelství s Jaro Křivohlavým O radostech lidské duše s Maxem Kašparů a mnoho dalších Leporela pro nejmenší: - Vánoční hvězda - Jeţíšek Moje první Vánoce - knížka, s kterou si může dítě hrát, dosazuje magnetky postav, zvířat Biblické příběhy - sešit se samolepkami Biblické putování - stolní hra Kaţdodenní ţivot v Jeţíšově době DvouCD - Ladislav Šotek Táborské a klokotské varhany cena: 100 Kč MP3 z Charismatické konference 2009 si můžete zapůjčit (nebo objednat k zakoupení)

6 V rámci Kněžského roku a získání plnomocných odpustků 3. prosince první čtvrtek v měsíci - celodenní adorace v Emauzích 9.00 hod hod. Zakončena bude svátostným požehnáním v hod. Poté v kostele modlitba růžence se svátostným požehnáním 4. prosince první pátek v měsíci - adorace začátek po mši svaté v Emauzích do hod. s modlitbami a zpěvem hod. tichá adorace Vánoční dílna v sobotu 5. prosince 2009 Emauzy od 9.00 hod., konec dle zájmu dětí S sebou přezůvky Společně budeme tvořit: vánoční dekorace a ozdoby, přáníčka a mnoho dalšího... Po skončení dílny a v neděli po mši sv. bude uspořádán malý trh výrobků výtěžek bude odeslán otci Güntheru Ecklbauerovi, OMI v Pákistánu. Zveme Vás na MIKULÁŠE dne Sobota v Klokotech po mši svaté (začátek mše v hod.). Betlémské světlo bude na Klokotech od odpoledne Zveme Vás na Velkou Klokotskou křížovou cestu čtvrtek ve hod. Sraz před vstupem do areálu. Bude zakončena emauzskou mší svatou v Emauzích ve hod. * Prosíme o pomoc při stavění stromků (sobota) po mši svaté * Prosíme o pomoc při stavění Betlému (středa) po mši svaté * Přispět na vánoční květinovou výzdobu můţete v sakristii. Předem děkujeme!

7 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBA V ROCE 2009 Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech: Čtvrtek : Pátek : štědrovečerní mše s dětmi zpěv Jana Procházková půlnoční mše zpěv Jana Kastnerová 10:00 slavnostní vánoční mše s chrámovým sborem 18:00 vánoční koncert skupiny Quodlibet Pátek : 15:30 novoroč.koncert Ladislav Šotek, Hana Ţvachtová (Keclíková) Neděle : 11:00 vánoční koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sez. Ústí Děkanský kostel Proměnění Páně v Táboře: Neděle : Neděle : Neděle : Čtvrtek : 15:00 benefiční koncert pro Auritus ZUŠ Tábor: dětský pěvecký sbor a violoncellový soubor 15:00 dobročinný adventní koncert Leo clubu Tábor 15:00 předvánoční koncert souboru Domino z Tábora 22:00 půlnoční mše s chrámovým sborem Pátek : 15:00 vánoční koncert u jesliček ZUŠ Tábor (varhany) Sobota : 16:00 vánoční varhanní koncert Ladislav Šotek, varhany chrámový sbor pod vedením Heleny Boučkové + TAkvintet Richarda Mlázovského Kostel sv. Petra a Pavla v Chotovinách: Čtvrtek : Sobota : 24:00 půlnoční mše se sborem Chorus Domini 14:00 vánoční koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sez. Ústí Kostel Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí: Sobota : 16:00 vánoční koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sez. Ústí Kostel sv. Františka Xaverského v Opařanech: Neděle : Kostel sv. Havla ve Střezimíři: Neděle : 17:00 vánoční varhanní koncert táborský chrámový sbor pod vedením Heleny Boučkové Radek Ţalud - zpěv, Ladislav Šotek - varhany 18:00 vánoční zpěvy souboru Domino z Tábora Sbor Božích bojovníků Církve čs. husitské, Farského ul., Tábor: Neděle : 16:30 adventní koncert sbor HLAHOL Neděle : 16:30 adventní koncert komorní soubor PRAHA Neděle : Neděle : 16:30 adventní koncert sbor Nokturno ze Sezimova Ústí 16:30 adventní koncert Jaroslav Svěcený housle srdečně zveme všechny milovníky duchovní hudby

8

9 Čtvrtek : Vigilie Narození Páně Štědrý večer: Pátek : Boţí hod vánoční Slavnost Narození Páně Sobota : Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka Neděle : Svátek sv. Rodiny, Jeţíše, Marie a Josefa Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor 8.30 adventní mše svatá 9.30 Světlo z Betléma bohosluţba pro děti půlnoční mše svatá s chrámovým sborem 8.30 mše svatá koncert u jesliček ţáci ZUŠ Tábor 8.30 mše svatá varhanní koncert s chrámovým sborem 8.30 mše svatá s obnovou manţelských slibů Bohoslužby o Vánocích 2009 Klášterní kostel Narození Panny Marie nám. Mikuláše z Husi mše svatá Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech vánoční bohosluţba pro rodiny s dětmi půlnoční mše svatá mše svatá s chrámovým sborem koncert - Quodlibet Farní kostel Povýšení svatého Kříţe v Sezimově Ústí bohosluţba dětí + Světlo z Betléma půlnoční mše sv. Draţice mše svatá mše svatá mše svatá vánoční koncert sboru Nokturno mše svatá s obnovou manţelských slibů mše sv. s obnovou manţelských slibů mše svatá Pondělí : mše svatá mše svatá Úterý : mše svatá mše svatá Středa : mše svatá mše svatá Čtvrtek : Sv. Silvestra I., papeţe poslední den občanského roku Pátek : Matky Boţí, Panny Marie Nový rok mše na poděkování na konci roku 8.30 mše svatá ekumenická bohosl. sbor ČCE, Bílkova ul mše svatá děkovná mše svatá velká klokotská kříţ. cesta zakončená mší sv. v Emauzích mše svatá koncert -H.Ţvachtová - zpěv, L. Šotek - varhany Jesličky budou přístupné k prohlídce v těchto hodinách: mše sv. na poděkování na konci roku mše svatá 8.30 Čtvrtek Pátek Sobota Neděle po-čt : Pátek Sobota Neděle

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. Chýnov Hartvíkov Hroby 24. 12. Štědrý den. 14:00 program pro děti, 22:00 půlnoční Vánoce 2009 Drazí občané Chýnova a okolí! Drazí bratři a sestry! Tímto zpravodajem Vás katolická farnost všechny zdraví před Vánocemi a Novým rokem a přeje Vám radost, úspěch a Boží požehnání. K našim

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Milé farnice a farníci! Chci vám všem poděkovat za vaše modlitby a pomoc přeji pokojné prožití adventu a doby vánoční

Milé farnice a farníci! Chci vám všem poděkovat za vaše modlitby a pomoc přeji pokojné prožití adventu a doby vánoční Milé farnice a farníci! Pomalu nám končí rok 2011. Mohli jsme se v něm ponořit do tajemství a daru křtu. Následující rok je rokem svátosti biřmování. Dá-li Pán, budeme mít od ledna do Velikonoc možnost

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté, neděle v 15 h. (18. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí přátelé! Měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii, je letos celý součástí Velikonoční doby. Rozlévá se do něj velikonoční radost ze zmrtvýchvstání: z nového života, ke kterému mám všem

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry

Slovo duchovního správce. Advent v Roce víry dobroučské farnosti neděle 2. prosince 2012 1. neděle 11/2012 Slovo duchovního správce Advent v Roce víry Letošní advent je pro nás v něčem jiný. Prožíváme jej v Roce víry, který vyhlásil Svatý otec Benedikt

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do doby postní. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku Velikonoce. Velikonoční oslava našeho vykoupení

Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do doby postní. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku Velikonoce. Velikonoční oslava našeho vykoupení Milí bratři a sestry, vstoupili jsme do doby postní. Připravujeme se na hlavní svátky církevního roku Velikonoce. Velikonoční oslava našeho vykoupení a Kristova vítězství může být pro nás novým obdarováním.

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Tříkrálové koledování 2015. Neděle 1. 1. 2015 v 15.30 Novoroční koncert Ladislav Šotek

Tříkrálové koledování 2015. Neděle 1. 1. 2015 v 15.30 Novoroční koncert Ladislav Šotek Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, kteří jste i letos pomohli připravit a prožít požehnané a krásné klokotské Vánoce. Děkuji Vám také za vše, co jste pro farnost udělali v uplynulém roce 2014 za Vaše modlitby,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Milí farníci, -------------------------------------------------------------------------------------------------- Postřehy z 9 let v islámském světě

Milí farníci, -------------------------------------------------------------------------------------------------- Postřehy z 9 let v islámském světě Milí farníci, sobotu 17. 10. 2015 se v naší komunitě v Táboře Klokotech sešli všichni členové české části Středoevropské provincie OMI spolu s o. provinciálem Stefanem Obergfellem. Hlavním bodem společného

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

1. třída - Jsem s tebou

1. třída - Jsem s tebou Vazba na klíčové kompetence: Kompetence k učení 1. třída - Jsem s tebou Žák poznává symboliku chleba a křížové cesty, dotýká se lidského utrpení a dostává základní vhled nutný pro chápání symbolů při slavení

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE

ADVENTNÍ DOBA JE TU KAPLIČKY NA POKRAČOVÁNÍ - KAPLIČKA PANNY MARIE KARMELSKÉ PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Farní list SUŠICE, PETROVICE, SVOJŠICE, KOLINEC, MLÁZOVY, BUDĚTICE, RABÍ, DLOUHÁ VES, HŮRKA KAŠPERSKÉ HORY, REJŠTEJN, SRNÍ, HARTMANICE, DOBRÁ VODA, MOUŘENEC, PRÁŠILY PROSINEC ADVENT, VÁNOCE Č. 11 / 2014

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

ZPRAVODAJ č. 4 PROSINEC 2014

ZPRAVODAJ č. 4 PROSINEC 2014 ZPRAVODAJ č. 4 PROSINEC 2014 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. (Jk

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

Veřejné zasedání farní rady

Veřejné zasedání farní rady Veřejné zasedání farní rady Jedna z řady věcí, které mě před rokem hned po mém příchodu na Klokoty velmi potěšily, je, že farní rada je vlastně takové společenství lidí, kteří se v nejrůznějších oblastech

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Výstava S KŘÍŽEM (vernisáž 18. 5. 2014) Indiáni akce pro tatínky s dětmi (červenec 2014) 1 Činnost a zaměření Římskokatolická

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého

Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého HRADEC KRÁLOVÉ Hradec Králové, katedrála Ducha Svatého Karla Tomana, 500 03 HK 18:30 19:30 Mše svatá 19:30 19:40 Přivítání návštěvníků Noci kostelů, vyzvánění katedrálních zvonů 19:40 20:00 Duchovní a

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Rok se nám přehoupl v nový a naše dobrovolná služba plyne jako voda. Už máme za sebou čtvrtý měsíc. A co se všechno událo? Když zavzpomínám na začátky v Zagoře, nechápu,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

Milí farníci a přátelé, jak už asi víte, v naší oblátské komunitě na Klokotech i ve farnostech, které nám otec biskup Jiří svěřil, došlo k

Milí farníci a přátelé, jak už asi víte, v naší oblátské komunitě na Klokotech i ve farnostech, které nám otec biskup Jiří svěřil, došlo k Milí farníci a přátelé, jak už asi víte, v naší oblátské komunitě na Klokotech i ve farnostech, které nám otec biskup Jiří svěřil, došlo k personálním změnám. Oblátskou komunitu na Klokotech od 1. září

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486 VY_32_INOVACE_PRV_486 Tři králové S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 27. 12. 2012 Datum pilotáže:8. 1. 2013 Metodika: Žáci sledují obrázky, čtou doplňující text a na závěr

Více

Setkání dětí v Emauzích a Panna Maria 11. - 12.11. 2011 ( pátek - sobota )

Setkání dětí v Emauzích a Panna Maria 11. - 12.11. 2011 ( pátek - sobota ) Milí farníci, na konci října jsme my obláti, působící na území České republiky, měli možnost strávit požehnaný čas v trapistickém klášteře Nový Dvůr na oblátských duchovních cvičeních. Doprovázel nás na

Více

prosíme napište se v sakristii na adorační službu

prosíme napište se v sakristii na adorační službu Milí farníci, my katolíci jsme dostali od Boha velký dar modlitbu růžence. V měsíci říjnu jsme Ježíšem a Marií pozváni, abychom tuto modlitbu znovu oprášili. Modlitba je prostor, ve kterém dovolujeme Pánu

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více