Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti"

Transkript

1 Advent ono přibliţování, příchod vánočních svátků charakterizuje v naší vlasti shánění dárků pod stromeček. Odkud se vlastně vůbec vzal ten zvyk, ţe zrovna na oslavu narození Jeţíše Krista se dávají dárky? Některé jiné národy uţívají k obdarování ne 24. prosinec, nýbrţ aţ 6. leden, den Tří králů (mudrců). Oni totiţ ti tři králové přinesli novorozeňátku v Betlémě dary zlato, kadidlo a myrhu. Zlato symbolizovalo, ţe půjde o osobu rodu královského. Kadidlo naznačovalo, ţe to bude král nad krále, král boţské důstojnosti, vţdyť se uţívalo také při náboţenských obřadech; a konečně ţe tento boţský král překoná smrt myrha se pouţívala k balzamování mrtvol a tedy k uchránění těl před rozpadem. Dary tedy nejsou cosi opomenutelného a zbytečného, co by se mělo z vánočních oslav vynechat. Mají však něco znamenat, mají být znamením porozumění. Znamením láskyplného vztahu: nebyl jsem vţdy bezvadný a bezchybný, omlouvám se, promiň, dar dávám ne, abych si tě koupil, ale abych beze slov vyjádřil: jdu s tebou, mám tě rád, odpusť a buďme spolu. Vydáváme se a nečekáme na odměnu. Nezištný vztah k druhému nekalkuluje. Obdarovat z čisté lásky a umět i přijmout dary z čisté lásky, jak dodával sv. František z Assisi to je asi jedno z nejhlubších vánočních poselství. Velikost obdarování není v počtu a nákladnosti daru, nýbrţ v štědrosti. Štědrý den se naplní štědrostí naší odevzdanosti druhým: druzí jsou potom druzi, druhové dobří druhové a tedy dobrodruhové, totiţ souputníci v onom velkém dobrodruţství, zvaném svět. Jedině nezištná štědrost, vrcholící v sebevydanosti, můţe přispět k happy endu všech příběhů, celého světového dramatu. Ţivotní příběh Jeţíška, jehoţ narození hodláme oslavit i prostřednictvím dárků pod stromeček, nám to přehluboce předvádí: darování od kolébky aţ po ten kříţ na Golgotě. Kdysi se mě vnoučata ptala: dárky nosí skutečně Jeţíšek? Tenkrát jsem odpověděl a odpovídám i dnes: ano, ty dárky přináší skutečně Jeţíš a dobří lidé mu přitom pomáhají. Dávat a dávat se je hlubokým znamením křesťanské spirituality. Slovo spiritualita má v naší souvislosti označovat zakotvenost duše v těle. Čisté Vánoce vyţadují nejen čisté domácnosti, ale především čisté dary. A ty zase čistá srdce. (vybráno z knihy: Adventní a postní zamyšlení Radim Palouš, Jaroslav Šerých) Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje P. Jiří, omi a spolubratři obláti

2 Varhany patří k Vánocům - Cesta Ladislava Šotka na kůr - zkráceně z kroniky. Ladislav Šotek začínal v pěti letech na piano u regenschori děkanského kostela Josefa Harta, poslední učitel byl také absolvent varhanní konzervatoře, v té době ředitel hudební školy Emil Vacek. Na varhany v kostele začal hrát ve svých 13 letech. Po maturitě chtěl studovat konzervatoř, tak jej varhany nadchly, nakonec však nastoupil k táborské nádražní poště, kde pracoval až do roku Pan Vacek s ním hrál nejenom klavír, včetně čtyřruční hry (Slovanské tance, Mozart, Beethoven, atd.), ale učil jej mimo varhan také harmonii a skladbu. Bohužel s ním pro své ředitelské místo nesměl chodit ke kostelním varhanům, to tehdy zkrátka nešlo. Nabízel mu i vyučování v hudební škole a přitom studium na konzervatoři, ovšem s podmínkou vzdát se hry na varhany v kostele to zase mladý varhaník rázně odmítl. A tak dále pracoval na poště a ve svém volném čase se věnoval varhanům, především hraní při bohoslužbách jako výpomocný varhaník. S panem Vackem začal v roce 1965 hrát v obřadní síni města Tábora při svatbách, což byla při tehdejším počtu svateb průměr 12 až 15 svateb za sobotu velká praxe. Po jeho smrti v roce 1972 převzal tuto štafetu a hraje až do současnosti. Odhaduje se, že za ta léta - 44 let odehrál cca svateb. Po roce 1989, když se opět obnovily zakázané varhanní koncerty v kostele, tak vedle stálého varhaničení od roku 1985 na Klokotech a od roku 1991 v Táboře, hraje i varhanní koncerty pro širokou veřejnost, koncertoval také ve Francii, Rakousku a Německu. V roce 1997 obdržel Cenu Města Tábora za kulturní činnost. O předání ceny na zaplněném náměstí o Táborských slavnostech říká, že si uvědomil, jakého velkého zázraku je přítomen. Činnost, která se považovala v minulém režimu za nežádoucí, je najednou veřejně oceňována. Dalším zázrakem byly vlastně i opravy varhan jak v táborském, tak i klokotském kostele, protože dříve se opravám těchto zbytečností nevěnovala téměř žádná pozornost. A tak až budeme o letošních Vánocích na bohoslužbě či koncertu a varhany budou opět hrát svou vánoční melodii poděkujme Bohu za to, že jsme se těchto dnů dožili. Je naší povinností přitom vzpomenout i na všechny ty varhaníky, hudebníky a zpěváky, kteří se snažili mnohdy i za cenu ústrků a perzekucí chválit Boha ve svém chrámě, nebylo jim však dopřáno dočkat se svobody dnešních dnů. Dr. Rytíř DUCHOVNÍ OBNOVA PRO FARNOST s jáhnem Vlastimilem Kadlecem, OMI Předpokládaný program: hod. - zahájení dopoledního programu - Emauzy hod. - společný oběd v Emauzích (z toho, co přinesete pro sebe a pro druhé) hod. - odpolední program - Emauzy hod. - příležitost ke svátosti smíření (v kostele) hod. - růženec hod. - mše svatá (v kostele) Srdečně zveme na celý program nebo i na jakoukoliv jeho část. Podle možností bude celou dobu příležitost ke svátosti smíření nebo k osobnímu rozhovoru.

3 Milí přátelé! Pákistán Jistě dorazily hodně špatné zprávy z Pákistánu k vám a děláte si starosti o mne. Proto vám chci podat zprávu. Na jedné straně je pravda, že se bezpečnostní situace v Pákistánu zhoršuje. Po atentátu na universitě v Lahore byly školy v celé zemi zavřeny. V našich třech větších školách jsme museli teď zaměstnat ozbrojené strážce, jinak by nám úřady zavřely tyto školy natrvalo. Už před měsícem a půl mi nový policejní důstojník v našem městečku začal vnucovat policistu, který by mne ve dne v noci doprovázel. Odmítl jsem to rázně, a ukázalo se brzy, že jsem udělal dobře: dostal jsem návštěvu od rakouských manželů, kteří cestují s karavanem do Indie a když v Balúčistánu přenocovali na faře, vyprávěl jim tamější oblát o mně. Pak přijeli sem. Měli s sebou policejní eskortu a proto jsme byli velmi omezeni. Stále byl aspoň jeden policista s námi. Když jsme šli navštívit lidi, děti utíkaly a dospělí byli také nesví kvůli policistovi s puškou. V sousedním okrese působili američtí pastoři mnoho let. Teď se vrátili domů, protože nikdo nemůže dělat pořádnou pastoraci, když má stále ozbrojence za zády, který k tomu ještě pozorně naslouchá. Ve skutečnosti je náš kraj stále ještě pokojný. Trochu horší je to na západ od nás, v našich nových oblastech, které nám biskup před měsícem přidělil. Kot Addu (vzdálený od nás 40 km) a Dera Ghazi Khan (vzdálený asi 120 km) leží na obou stranách řeky Indus a patří už do oblasti sousedících s Balúčistánem a Jižním Waziristánem, kde probíhá právě vojenská operace proti Talibanům. A ti utíkají před armádou do sousedních oblastí, tedy i směrem k nám. Proto nebudu ze začátku jezdit do Dera Ghazi Khanu, aspoň ne během vojenské operace, a budu posílat katechistu. Do Kot Addu jsem jel poprvé poslední sobotu a byl jsem velmi šťastný, protože pro takovou práci jsem se tehdy hlásil do Pákistánu. Chtěl jsem sloužit v Balúčistánu křesťanům, kteří žijí roztroušeně v muslimském prostředí a někdy celý rok nevidí kněze. Kot Addu (asi 20 křesťanských rodin) a okresní město Dera Ghazi Khan (10 rodin) patřily do farnosti Loreto severně od nás, ale pro velkou vzdálenost ani kněží ani katechisté tam nejezdili. V Kot Addu postavili před 25 lety křesťané malý kostelík v domě jednoho z nich. Bylo to poprvé po několika letech, kdy tam byla sloužena mše sv. Křesťanská populace v Kot Addu je docela různorodá: většina žije v malých domcích a v úzkých uličkách. Ale je tam také několik dobře situovaných rodin. Pozvali mne na večeři do jedné rodiny, která žije v areálu velké elektrárny (je tam celkem 5 rodin křesťanů). Jsou tam domky zaměstnanců, obchody a školy. Vypadá to jako kousek západní Evropy. Vybavení domku bylo také docela evropské. A ještě něco mi připomnělo Evropu: když se v kostele nebo domech modlíme, také děti se většinou docela vážně soustředí. Ale v této rodině si děti během modlitby hrály a řádily. Je to asi tím, že se náš život stává roztěkaným, když všechno máme a je mnoho možností. Těžké životní podmínky nás soustřeďují a nasměrují (aspoň tehdy, když jsme neztratili schopnost se trochu ztišit.) A tato schopnost v Asijcích zpravidla je. Proto jsem rád, že mohu zatím žít zde a plnit si svůj sen z mládí: stát se Ježíšovým přítelem a sloužit chudým a opuštěným. Abych tuto misii dobře splnil, prosím o modlitbu! Váš o. Günther, omi!!! Rorátní mše na Klokotech 2., 3. a 4. adventní neděli v 7 hod.!!! 4. adventní neděle - dětská rorátní mše svatá v 7 hod.

4 Asociovaní laici OMI Ve dnech se v německém Hünfeldu konalo každoroční setkání asociovaných laiků OMI-AMMI. Protože se i v České republice uvažuje o založení a zahájení činnosti asociovaných laiků, zrodil se nápad, že bychom se tohoto setkání mohli zúčastnit i my. Naši pětičlennou skupinu doprovázel o. Martin Sedloň OMI a vynikající překladatel Jaroslav Lorman. Přijeli jsme na pozvání otce provinciála p. Thomase Klosterkampa a celé několikadenní setkání probíhalo v klášteře a exercičním domě oblátů v Hünfeldu. O tom, kdo asociovaní laici jsou a jaká je jejich cesta, jsme neměli konkrétní představy, a tak jsme byli zvědaví. Po příjezdu, v pátečních večerních hodinách, jsme byli srdečně přivítáni místními obláty a p. Pavlem Zahradníčkem, který právě v Hünfeldu prožívá svůj noviciát. Obdrželi jsme nahuštěný program následujících dnů a krátce se pozdravili s ostatními zúčastněnými. V sobotním programu byla společná modlitba breviáře, slavení mše svaté v kapli, přednášky a meditace a následné sdílení se nad určitou myšlenkou přednášky ve skupinkách. Skupinky byly vybrány náhodně. My Češi jsme zůstali pohromadě, jelikož jsme byli odkázáni na tlumočení Jardy Lormana, jehož znalost jazyka a lehkost s jakou nám je zprostředkoval, byly obdivuhodné. Pouze jedné z nás nečinila němčina potíže, a tak mohla poznat atmosféru v německých skupinkách osobně. První sobotní přednášku měl p. Alfons Keuter, který se věnoval životní cestě, myšlenkám a duchovnímu odkazu zakladatele oblátů Evžena de Mazenod. Je jím právě věta, kterou začínalo naše Collatio: Mezi sebou si prokazujte lásku, lásku, lásku a navenek horlivost pro spásu duší. Následně poté jsme ve skupinkách přemýšleli, jak nás tyto myšlenky oslovují dnes, je-li odkaz živý, a jak se promítá v běžném životě každého z nás. Opravdu osobní zkušenost jednotlivce byla velmi důležitá. Naše skupinka měla tu výhodu, že o. Martin na závěr naše příspěvky zobecnil a sobě vlastním způsobem nasadil tu pomyslnou korunku. Druhou přednášku měl otec provinciál Klosterkamp a zaměřil ji na vztah Krista a lidské duše. Vztah, který je velmi osobní, mající různé cesty a vnější podoby, vztah založený až na dětské vydanosti (oblaci) Božím cestám. Naše skupinka při své meditaci došla k tomu, jak je důležitá osobní zkušenost Boží lásky a z ní pocházející pocit vděčnosti. Také jsme si připomněli, že člověk je s Bohem stále na cestě a jeho intuice má být bdělá, aby rozpoznal, je-li to skutečně cesta Boží. Po sdílení ve skupinkách jsme se všichni sešli a jednotliví zástupci krátce shrnuli, k čemu je dané téma inspirovalo. V sobotu večer jsme se mohli zúčastnit slavnostního setkání v kapli, při kterém paní Nelli Berten dostala titul čestné oblátky. Současně jí byl předán oblátský kříž po zemřelém knězi, kterého osobně znala a byl jí velmi blízký. Jak otec provinciál při slavnostním předávání řekl, jedná se o neobvyklý akt, který je výrazem úcty a poděkování za dlouholetou podporu. Při večerním posezení jsme se mohli osobněji seznámit s ostatními laiky a promluvit si o jejich zkušenostech. Asociovaní laici jsou lidé různého věku, mající své rodiny a zaměstnání. Cítí se být více než oblátskými farníky či přáteli.zajímají se hlouběji o oblátský způsob života a misionářské činnosti a rozhodli se sdílet duchovní spiritualitu oblátů. Velký zájem o tuto cestu jsme viděli i mezi mladými lidmi, kteří zde byli v hojném počtu. Asociovaní se pravidelně setkávají a sdílejí své cesty víry. Každoročně se sjíždějí na společná setkání, kterým bylo letos již šesté v Hünfeldu. Naši českou skupinku obzvlášť potěšilo, že jsme se díky o. Martinovi s podobnou duchovní formací mohli setkat i u nás v pravidelně se scházejícím společenství Naomis. Na závěr bychom se ještě chtěli podělit o pocit velmi vřelého přijetí, srdečnosti a otevřenosti. Cítili jsme opravdový zájem ze strany kněží o spolupráci s laiky, která je podle jejich slov podnětná a obohacující. A tak bychom chtěli naše dojmy zakončit myšlenkou z říjnové misijní meditace o. Wilhelma Stecklinga, generálního představeného OMI: A tak je pravda, že uvědomělí a aktivní laici činí kněze lepším, stejně jako dobrý kněz pomáhá laikům v tom, aby odhalili své zvláštní poslání ve světě. Za přispění všech zúčastněných pro Fiat zpracovaly Vilma Cikhartová a Ludmila Kopřivová

5 Setkání dětí v Emauzích listopadu Podzimní setkání dětí na Klokotech se vydařilo. Sešlo se hodně dětí, počasí přálo, a tak jsme si vše mohli naplno užít. Děti hrály různé hry, s radostí vyrazily na večerní procházku. Pozorně se připravovaly s katechetkami na mši svatou s o.jiřím. Díky slunečnému počasí se vydováděly na dětském hřišti. Z jejich očí zářila spokojenost a radost. Myslíte, že je to programem, který je na tyto dva dny pro děti připravený? Ano je, ale velkou roli hraje i to, že se děti necítí samy. Hrají si všichni spolu a tím vytvářejí nádherné a pohodové společenství. I když jsou zážitky pokaždé trochu jiné, vždy i v nás dospělých zanechají jen ty nejlepší a hřejivé pocity. Pod stromeček knihu? (Nabídka naší farní knihovny) maminka Miluška "Být úplným člověkem" - Anselm Grün Zralý člověk je ten, který je sám se sebou v souladu. Nezmítají jím různé potřeby, netrápí se kvůli nevyužitým možnostem Anselm Grün - Křest -Eucharistie -Biřmování Normální je věřit - Marie Svatošová - v osmdesáti intimních rozhovorech s Pánem autorka názorně ukazuje způsob, jak lze krok za krokem lépe poznávat Boha i sebe sama. 365 dní s Benediktem XVI. - výběr nejpůsobivějších textů z homilií, rozhovorů, promluv, setkání, dopisů, pozdravů, modliteb a také encyklik Svatého otce. Všechno, co jste chtěli vědět o Bohu, a báli jste se zeptat - Štěpán Sirovátka široký výběr ţivotopisů svatých dárkové knihy: Bůh v mém ţivotě I, II - příběhy obyčejných lidí O šťastném manţelství s Jaro Křivohlavým O radostech lidské duše s Maxem Kašparů a mnoho dalších Leporela pro nejmenší: - Vánoční hvězda - Jeţíšek Moje první Vánoce - knížka, s kterou si může dítě hrát, dosazuje magnetky postav, zvířat Biblické příběhy - sešit se samolepkami Biblické putování - stolní hra Kaţdodenní ţivot v Jeţíšově době DvouCD - Ladislav Šotek Táborské a klokotské varhany cena: 100 Kč MP3 z Charismatické konference 2009 si můžete zapůjčit (nebo objednat k zakoupení)

6 V rámci Kněžského roku a získání plnomocných odpustků 3. prosince první čtvrtek v měsíci - celodenní adorace v Emauzích 9.00 hod hod. Zakončena bude svátostným požehnáním v hod. Poté v kostele modlitba růžence se svátostným požehnáním 4. prosince první pátek v měsíci - adorace začátek po mši svaté v Emauzích do hod. s modlitbami a zpěvem hod. tichá adorace Vánoční dílna v sobotu 5. prosince 2009 Emauzy od 9.00 hod., konec dle zájmu dětí S sebou přezůvky Společně budeme tvořit: vánoční dekorace a ozdoby, přáníčka a mnoho dalšího... Po skončení dílny a v neděli po mši sv. bude uspořádán malý trh výrobků výtěžek bude odeslán otci Güntheru Ecklbauerovi, OMI v Pákistánu. Zveme Vás na MIKULÁŠE dne Sobota v Klokotech po mši svaté (začátek mše v hod.). Betlémské světlo bude na Klokotech od odpoledne Zveme Vás na Velkou Klokotskou křížovou cestu čtvrtek ve hod. Sraz před vstupem do areálu. Bude zakončena emauzskou mší svatou v Emauzích ve hod. * Prosíme o pomoc při stavění stromků (sobota) po mši svaté * Prosíme o pomoc při stavění Betlému (středa) po mši svaté * Přispět na vánoční květinovou výzdobu můţete v sakristii. Předem děkujeme!

7 ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBA V ROCE 2009 Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech: Čtvrtek : Pátek : štědrovečerní mše s dětmi zpěv Jana Procházková půlnoční mše zpěv Jana Kastnerová 10:00 slavnostní vánoční mše s chrámovým sborem 18:00 vánoční koncert skupiny Quodlibet Pátek : 15:30 novoroč.koncert Ladislav Šotek, Hana Ţvachtová (Keclíková) Neděle : 11:00 vánoční koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sez. Ústí Děkanský kostel Proměnění Páně v Táboře: Neděle : Neděle : Neděle : Čtvrtek : 15:00 benefiční koncert pro Auritus ZUŠ Tábor: dětský pěvecký sbor a violoncellový soubor 15:00 dobročinný adventní koncert Leo clubu Tábor 15:00 předvánoční koncert souboru Domino z Tábora 22:00 půlnoční mše s chrámovým sborem Pátek : 15:00 vánoční koncert u jesliček ZUŠ Tábor (varhany) Sobota : 16:00 vánoční varhanní koncert Ladislav Šotek, varhany chrámový sbor pod vedením Heleny Boučkové + TAkvintet Richarda Mlázovského Kostel sv. Petra a Pavla v Chotovinách: Čtvrtek : Sobota : 24:00 půlnoční mše se sborem Chorus Domini 14:00 vánoční koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sez. Ústí Kostel Povýšení sv. Kříže v Sezimově Ústí: Sobota : 16:00 vánoční koncert pěveckého sboru Nokturno ze Sez. Ústí Kostel sv. Františka Xaverského v Opařanech: Neděle : Kostel sv. Havla ve Střezimíři: Neděle : 17:00 vánoční varhanní koncert táborský chrámový sbor pod vedením Heleny Boučkové Radek Ţalud - zpěv, Ladislav Šotek - varhany 18:00 vánoční zpěvy souboru Domino z Tábora Sbor Božích bojovníků Církve čs. husitské, Farského ul., Tábor: Neděle : 16:30 adventní koncert sbor HLAHOL Neděle : 16:30 adventní koncert komorní soubor PRAHA Neděle : Neděle : 16:30 adventní koncert sbor Nokturno ze Sezimova Ústí 16:30 adventní koncert Jaroslav Svěcený housle srdečně zveme všechny milovníky duchovní hudby

8

9 Čtvrtek : Vigilie Narození Páně Štědrý večer: Pátek : Boţí hod vánoční Slavnost Narození Páně Sobota : Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka Neděle : Svátek sv. Rodiny, Jeţíše, Marie a Josefa Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor 8.30 adventní mše svatá 9.30 Světlo z Betléma bohosluţba pro děti půlnoční mše svatá s chrámovým sborem 8.30 mše svatá koncert u jesliček ţáci ZUŠ Tábor 8.30 mše svatá varhanní koncert s chrámovým sborem 8.30 mše svatá s obnovou manţelských slibů Bohoslužby o Vánocích 2009 Klášterní kostel Narození Panny Marie nám. Mikuláše z Husi mše svatá Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech vánoční bohosluţba pro rodiny s dětmi půlnoční mše svatá mše svatá s chrámovým sborem koncert - Quodlibet Farní kostel Povýšení svatého Kříţe v Sezimově Ústí bohosluţba dětí + Světlo z Betléma půlnoční mše sv. Draţice mše svatá mše svatá mše svatá vánoční koncert sboru Nokturno mše svatá s obnovou manţelských slibů mše sv. s obnovou manţelských slibů mše svatá Pondělí : mše svatá mše svatá Úterý : mše svatá mše svatá Středa : mše svatá mše svatá Čtvrtek : Sv. Silvestra I., papeţe poslední den občanského roku Pátek : Matky Boţí, Panny Marie Nový rok mše na poděkování na konci roku 8.30 mše svatá ekumenická bohosl. sbor ČCE, Bílkova ul mše svatá děkovná mše svatá velká klokotská kříţ. cesta zakončená mší sv. v Emauzích mše svatá koncert -H.Ţvachtová - zpěv, L. Šotek - varhany Jesličky budou přístupné k prohlídce v těchto hodinách: mše sv. na poděkování na konci roku mše svatá 8.30 Čtvrtek Pátek Sobota Neděle po-čt : Pátek Sobota Neděle

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech

7.12.2013. SEDM PŘEKÁŽEK ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA III. část ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ThD. Průvodce adventem. První prosincová sobota na Klokotech Průvodce adventem Je řada míst, která jsem již vícekrát prošel. Líbila se mi a rád jsem se na ně vracel. A pak jsem měl jednou štěstí, že jsem si je prošel s nějakým výborným průvodcem. A teprve jsem užasl,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI V MODŘICÍCH V ROCE 2014 Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození Spasitele.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

prosíme napište se v sakristii na adorační službu

prosíme napište se v sakristii na adorační službu Milí farníci, my katolíci jsme dostali od Boha velký dar modlitbu růžence. V měsíci říjnu jsme Ježíšem a Marií pozváni, abychom tuto modlitbu znovu oprášili. Modlitba je prostor, ve kterém dovolujeme Pánu

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ADVENT 2012 Ejhle, Hospodin přijde Drazí přátelé, slavností Ježíše Krista Krále nám končí liturgický rok. 1. neděle adventní

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava

Advent na Klokotech. Jaká příprava - taková oslava Jaká příprava - taková oslava Jedna stará moudrost říká: Jaká příprava taková oslava. Platí to i o přípravě Vánoc - radostné oslavě Kristova narození. Když bude mít příprava na Vánoce jen materiální rozměr,

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Pán Bůh zaplať! Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje

Pán Bůh zaplať! Milostiplné prožití svátků vánočních a hojnost Božích darů v příštím roce přeje Pán Bůh zaplať! Moje babička říkávala: Dobré děkování je nových darů vyprošování. Tím chtěla říci, ţe poděkovat je nejen slušnost i kdyţ to samozřejmě také. Poděkovat, projevit vděčnost vůči dárci je -

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

Začali křížem začni také hlaholici a, b nestavěli na sobě, ale na Boží moci. Nejednali ve svém jménu, ale ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého Začali křížem začni také V červenci oslavíme slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Tito muži vykonali obrovské evangelizační dílo. Mezi našimi předky to neměli lehké. Slované rozhodně neměli holubičí povahu.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech

Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Král. Vinohradech Číslo 12/07 Měsíčník Vychází 2. prosince 2007 Přináší dětem dárky Ježíšek? Asi každý, kdo má jako já malé děti, musí jednou v blížící

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí

Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Úvod ke Křestním obřadům Křest malých dětí Latinsky: Ordo Baptismi parvulorum, editio typica 1969; editio typica altera 1973; nova reimpressio; nova impressio 2003. Česky: Křestní obřady (křest malých

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného.

MATOUŠ ČÍSLO 70. Advent a Vánoce 2010. Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. MATOUŠ ČÍSLO 70 Advent a Vánoce 2010 Občasník farního společenství Fryšavy a Sněžného. Drazí přátelé, začalo nám krásné období v roce a to doba adventní. V adventní době církev používá paramenta (ornáty

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Milí farníci, Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté neděle v 15 h. (17. 5. Májovou pobožnost povedou děti)

Milí farníci, Májové pobožnosti v našem kostele pondělí sobota - po mši svaté neděle v 15 h. (17. 5. Májovou pobožnost povedou děti) Milí farníci, Bůh Otec nás chce obdarovat měsícem květnem. Je to měsíc, kdy vše kvete, zpívá a i my lidé dostáváme novou sílu k životu. Je to také měsíc Panny Marie. Ona nás bude provázet. Marie bude s

Více

1. SOBOTA NA KLOKOTECH

1. SOBOTA NA KLOKOTECH Výjimečná událost - výjimečná příležitost Jak již jistě víte, hostem letošní hlavní klokotské poutě bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Všichni jste srdečně zváni. Je to zvláštní

Více

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota

Ježíš Kristus obraz pravého Boha Postní duchovní obnova 21. března 2015, sobota Milí farníci, prožíváme dobu postní, čas milosti nabízený křesťanovi, příležitost k obrácení a návratu k Bohu. Je třeba odvrátit naše pohledy od tolika model, které nás svádějí, a obrátit je k jedinému

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS!

ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! ZVEME VÁS! naslouchat Božímu hlasu (jako Josef a Maria), více Boha chválit (jako andělé) nebo měnit svoje zaběhlé cestičky (jako mudrci z východu). Požehnaný advent a radost Narození přeje o. Jan ZVEME VÁS! ZVEME

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích

F A I N. prosinec 2014. Farní informace. Jak plyne vánoční čas aneb o vánočních svátcích Farní informace F A I N prosinec 2014 Pro farnosti: Brankovice, Hvězdlice a Chvalkovice u Bučovic Možná bylo nebe plné hvězd, když se tři mudrci z Východu rozhodli vyjít za tou, která byla znamením Krále

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Z ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše Příloha č. 1 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z tradiční hasičské slavnosti k poctění patrona sv. Floriana Jako každoročně o první květnové neděli vyšli i letos

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19)

Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19) Farní zpravodajj Na Nový rok Farnosti Horažďovice Leden 2013 (19) Dobrý Bože, začali jsme nový rok. Zatím je neposkvrněný a neopotřebovaný. Otvírá se před námi jako něco nového. V nové skutečnosti se zároveň

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více