Rekordní počet hlasů pomohl k Rákosníčkovu hřišti. O odpadu chce Zábřeh rozhodovat s ostatními. Číslo 5/2014 vydáno dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekordní počet hlasů pomohl k Rákosníčkovu hřišti. O odpadu chce Zábřeh rozhodovat s ostatními. Číslo 5/2014 vydáno dne 12. 3."

Transkript

1 Číslo 5/2014 vydáno dne O odpadu chce Zábřeh rozhodovat s ostatními Dlouhá debata provázela projednávání integrovaného systému nakládání s odpady zastupiteli města na jejich zasedání ve středu 26. února. Systém vytvořil Olomoucký kraj, jehož zástupkyně Zuzana Ochmanová seznámila zastupitele s hlavními body této strategie. Ta mj. řeší likvidaci odpadu formou jeho energetického využití, tedy ve spalovnách. Přesto, že kraj je se tunami vytříděného odpadu třetí v republice, zbývá tun odpadu. Ukládání odpadu na skládky by podle EU mělo být omezeno a odpady spalovány stejně jako ve vyspělejších zemích. V současné době se jeví pravděpodobné budování spalovny v Olomouckém kraji, využívání kapacit Brna či Ostravy nedostačuje. Nejdiskutovanější je dnes zřízení spalovny v Přerově či Mohelnici. Právě možnost vstoupit do výběru lokality a především vytvořit silného partnera Informace z města energetickým lobby, které už dnes o spalovny soutěží, předložila Zuzana Ochmanová zábřežským zastupitelům. Kraj jako koordinátor nabídl obcím, městům a mikroregionům možnost vytvořit spolek, který by s energeticky využitelnými odpady, do budoucna zřejmě žádanou surovinou, disponoval. Vyjednávací možnosti dodavatele čtyř tisíc tun odpadu ročně nebo sta tisíce tun je velmi rozdílná. Silný partner si bude moci diktovat ceny, ovlivňovat další dění, vysvětlovala zástupkyně kraje výhody, které by ze spolku, jenž bude zřejmě prvním svého druhu v republice, přinesl. Zastupitelé pak vzali na vědomí studii proveditelnosti integrovaného systému nakládání s odpady a zároveň deklarovali zájem o členství města v zájmovém sdružení právnických osob, které bude založeno za účelem společného postupu členů sdružení v otázce nakládání s odpady. Vedení města se setkalo s prezidentem Nohavicův koncert byl vyprodán za čtyřicet minut Šedesát budov nese znak města Na šedesát budov, které jsou v městském majetku, bylo označeno znakem města Zábřeha. Štítek se znakem nově zdobí průčelí škol, památkových objektů, měšťanských a bytových domů, sportovišť, kulturních, sociálních a zdravotních zařízení, kaplí či požárních zbrojnic. Občané a návštěvníci města si Vedení radnice plánuje setkání s občany místních částí. Setkání, na které je zvána široká veřejnost, proběhnou v těchto termínech: Pivonín středa 19. března od 16 hodin v místnosti OV Pivonín, Hněvkov pondělí 24. března od 16 hodin v místnosti OV Hněvkov, Václavov středa 26. března od 16 hodin v kulturním domě. Upozornění pro provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší. Městský úřad Zábřeh, oddělení životního Ve dnech 5. až 7. března navštívil prezident Miloš Zeman Olomoucký kraj. Součástí jeho bohatého programu, v rámci kterého navštívil všechny regiony mimo Jesenicka, bylo i setkání se zástupci města Zábřeha. Třídenní návštěvu zahájil prezident setkáním v sídle hejtmanství, kde diskutoval s představiteli kraje, setkání se zúčastnil místostarosta Karel Crhonek. Ve čtvrtek poté Miloš Zeman zavítal do Litovle, kde ho čekal pracovní oběd se starosty měst, na který přijal pozvání František John. Panu prezidentovi předal dárkový koš obsahující zábřežské produkty paštiky a džemy z tradiční rodinné konzervárny Designfoods Olina Bezchleby a k tomu čerstvě upečený kváskový chléb a vánočku z pekárny Vašíček. Osobním darem pak byly dvě autorské knihy o památkách Zábřeha s osobním věnováním. Panu prezidentovi jsem představil současnou situaci průmyslu a pracovních příležitostí na Zábřežsku, zmínil nevydařené ekonomické transformace textilního, potravinářského a strojního průmyslu v 90. letech a snahy města o hledání investorů spolu s tlakem na dokončení dopravního napojení Zábřežska. V následné debatě pan prezident příjemně překvapil připomenutím zábřežského rodáka Jana Eskymo Welzla, přiblížil obsah jednání starosta města František John. Pouhé tři čtvrtě hodiny stačilo na to, aby se do posledního místečka vyprodal dubnový koncert písničkáře Jaromíra Nohavici. Začátek prodeje v informačním centru kulturního domu byl stanoven na osmou hodinu ranní, dlouho nevídaná fronta před kulturákem se však začala tvořit už o půl šesté ráno a za 40 minut bylo vyprodáno. Je nám líto, že jsme další zájemce nemohli uspokojit, nebylo to ale v našich silách, sál je nastavený na maximum míst, uvedl ředitel Zábřežské kulturní Zdeněk David. Nohavica vystoupí ve velkém sále v úterý 8. dubna. Jeho koncert bude sestaven nejen ze známých písní, ale i z aktuálních novinek. Na koncertu jej doprovodí na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Robert Kusmierski. Fanouškové Jarka Nohavici si již zvykli, že jeho koncerty plné překvapení a vždy naprosto nově dramaturgicky sestavené, rozhodně se tedy mají na co těšit. tak mohou udělat lepší představu o nemovitostech v majetku města, které tak navazuje na středověkou tradici označování nemovitostí znaky svých majitelů. Ve městě označil například roku 1474 rodovým znakem svůj hrad Jiří Tunkl z Brníčka a město Zábřeh použilo svůj erb na secesní kašně z roku prostředí, upozorňuje provozovatele vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v příloze č. 2, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší na blížící se termín pro podání oznámení a podkladů pro stanovení výše poplatků na rok 2014, kterým je 31. březen Hlášení o poplatku je možno zasílat stejně jako loni pouze prostřednictvím systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) www. ispop.cz. Rekordní počet hlasů pomohl k Rákosníčkovu hřišti S rekordním počtem hlasů vybojovali pro své děti obyvatelé Zábřeha jedno z Rákosníčkových hřišť, která již několik let buduje společnost Lidl. O místech, kde vzniknou, rozhoduje hlasování veřejnosti, letos o dvacet hřišť, každé ze 1,5 milionu korun, bojovalo celkem 175 měst a městských částí. Po loňském těsném výsledku především zábřežská radnice, ale i spolky a obyvatelé nic nenechali náhodě. Mohutná kampaň, jejíž součástí byla dvoudenní pouť Rákosníčka ulicemi města i po mateřských školách, a hlavně ochota zábřežských občanů nakonec přinesly vynikající výsledek, rekordních hlasů a první příčku. Nyní bude radnice projednávat s vedením společnosti Lidl vhodnou lokalitu, kam hřiště umístí. Několik lokalit pro vybudování hřiště vytipovaných máme, konečné rozhodnutí ale padne až po vzájemné dohodě, jasno by mělo být do čtrnácti dnů, uvedl starosta města František John. Děti se budou radovat z velké prolézačky, pískoviště, šikmé horolezecké stěny nebo lanové překážky. Chybět nebude ani kolotoč nebo houpačky, klidová zóna s domečkem, lavičkami a plochou pro kočárky. Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se do hlasování zapojili a podpořili město Zábřeh. Poděkování patří i společnosti Lidl, která tímto projektem podporuje rozvoj dětí a jejich volnočasové aktivity, dodal František John. Podat návrhy na ocenění je možné do konce března Na slavnostním koncertu k výročí 760 let města Zábřeh, který se uskuteční 18. května v sále kulturního domu, chce město ocenit občany, kteří se v období let 2004 až 2013 v Zábřehu významně podíleli na rozvoji občanské společnosti, společenského, kulturního nebo sportovního života, rozvoji volnočasových aktivit apod. Možnost předložit svůj návrh na ocenění takové osobnosti mají samotní občané. Ti mohou předkládat své návrhy doplněné stručným komentářem až do pondělí 31. března 2014 k rukám vedoucího odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáše Krejčího. Kontakt: Městský úřad Zábřeh, nám. Osvobození 15, tel: Noční pochod slaví jubilejních dvacet let Už podvacáté vyrazí od zábřežského gymnázia účastníci na trasu Prvního jarního pochodu Memoriálu Arnošta Valenty. Ten letos vychází na první jarní den, pátek 21. března. Akce připravovaná sdružením GYZA a gymnáziem každoročně láká stovky chodců neopakovatelnou atmosférou noční přírody evokující útěk svébohovského rodáka, studenta gymnázia a posléze československého pilota Arnošta Valenty z nacistického zajateckého tábora v Saganu. Připraveny jsou opět tři trasy v délce 15 km: Zábřeh Václavov Svébohov Rovensko Zábřeh, 30 km: Zábřeh Drozdov Drozdovská Pila Jedlí Svébohov Zábřeh a 50 km: Zábřeh Drozdov Drozdovská Pila Crhova Cotkytle Štíty Horní Studénky Svéhobova Zábřeh. Start je od gymnázia v rozmezí od 16 do 18 hodin.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 5/2014 KRÁTCE Z RADY Rada města na svém 72. zasedání v úterý 11. února mimo jiné projednala následující materiály: Schválila nový provozní řád Domova pro matky s dětmi, Tunklova 1, Zábřeh, a to s účinností od Zrušila usnesení, kterým RM ukládá ředitelům úplných ZŠ zřizovat maximálně dvě třídy prvního ročníku. Toto opatření je v souladu s optimální naplněností všech ZŠ ve městě zajišťující vhodné podmínky pro organizaci i bezpečnost výchovněvzdělávacího procesu a nadále doporučuje ředitelům úplných ZŠ, aby nadále otevírali maximálně dvě třídy v ročníku. Schválila účelový investiční transfer ve výši Kč na zakoupení konvektomatu pro školní jídelnu ZŠ Školská a Kč na opravu kanalizace a toalet ZŠ B. Němcové. Schválila s účinností od vzor smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě Nerudova 2082/7. Schválila podání žádosti o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy 3.1. podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany. Odsouhlasila sazebník úhrad za služby a úkony související s poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. s platností do Určuje Gabrielu Daříčkovou vedoucí organizační složky Městská sociální zařízení, a to od po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené stávající zaměstnankyně. Charita připravuje sbírku Zábřežská Charita připravuje tradiční opakování jarní materiální sbírky šatstva, obuvi, látek, lůžkovin a domácích potřeb (nádobí). Sbírka proběhne ve dnech dubna na tradičním sběrném místě v objektu bývalého skladu na nádraží ČD. Pro veřejnost zde bude otevřeno ve všední dny od 9 do 17 hodin, v sobotu pouze dopoledne od 9 do 12 hodin. Organizátoři prosí o zabalení darovaných věcí do igelitových pytlů nebo kartonových krabic, na sběrných místech pak také o symbolický příspěvek na úhradu nákladů se sbírkou spojených. Rybáři míří na členskou schůzi V sobotu 29. března se v 8.30 hodin ke své výroční schůzi sejdou v kině Retro rybáři z místní organizace Českého rybářského svazu Zábřeh. Na programu je zpráva o činnosti za rok 2013, rozpočet na rok 2014 a volba nového výboru místní organizace. Ta je se svými členy (z toho 22 žen a 160 mladých rybářů) nejpočetnějším občanským sdružením ve městě. Zábřežští rybáři hospodaří na 165 hektarech vodní plochy, z toho je 70 ha určeno k rybochovu. Obhospodařované území je rozděleno do dvanácti rybářských revírů, z nichž jsou tři pstruhové, zbytek tvoří revíry mimopstruhové. Služby na hřbitově S jarními dny se občané opět mohou obracet na správu hřbitova se svými záležitostmi, které se týkají drobných prací, oprav a úprav hrobů. Kancelář správy bude otevřena od 20. března každý čtvrtek od 9 do 10 hodin, po telefonické domluvě kdykoliv. Kontakt: H+H Harmony, Pavla Houserková, seznam.cz, tel: Nejen valčíky zněly plesem, jezdilo se i na kole Několik týdnů dopředu vyprodaný Reprezentační ples města nabídl v sobotu 22. února opět velmi bohatý program. Kulturnímu domu znovu kralovala klasická taneční hudba. Po přivítání hostů starostou města Františkem Johnem již patřil parket oblíbeným valčíkovým melodiím ve společném podání smyčcového komorního orchestru a Moravia Big Bandu. Dnes už více než padesátičlenné hudební těleso pod vedením Pavla Doubravy nabídlo v několika vstupech především díla Johanna Strausse, Moravia Big Band pozval na parket známými tanečními a muzikálovými melodie- Výtěžek benefičního plesu pomůže seniorům i nemocným Kdo v pátek 7. února přišel do Katolického domu na benefiční, v pořadí již čtrnáctý, ples Charity Zábřeh, nejenže se dobře pobavil, ale také podpořil dobrou věc. Z výtěžku plesu totiž Charita pořídí zdravotní a kompenzační pomůcky pro seniory, nemocné a lidi s postižením. Společenský večer tradičně nabídl dobrou kuchyni, hudbu i doprovodný program, v němž zaujala výuka valentýnského tance i vystoupení mladých tanečníků z Klubu sportovního tance NEXT Šumperk. Po sečtení výnosů a odečtení nákladů zůstal pěkný zisk 53 tisíc korun, a to i díky řadě finančních nebo materiálních darů firem z regionu. Částku navíc zdvojnásobí pražská Nadace Divoké husy, která podporuje snahy o samofinancování neziskových organizací. Z celkového předpokládaného výtěžku 106 tisíc korun chtějí organizátoři pořídit pomůcky, které jsou využívány nejvíc a aktuálně často chybí: bateriový vanový zvedák do denního stacionáře Domovinka či dva invalidní vozíčky a dvě elektrické polohovací postele s antidekubitními matracemi pro pacienty zcela upoutané na lůžko. Tyto pomůcky financované z výtěžku benefice Charita pořídí v květnu a následně budou hned k dispozici potřebným lidem z regionu. Spirála zve na přednášku rozvíjející osobnost Poradenské, terapeutické a vzdělávací centrum Spirála ve spolupráci s Gymnáziem Zábřeh a pod záštitou starosty města Františka Johna zve učitele, studenty i laickou veřejnost v úterý 8. dubna na setkání s přední českou psycholožkou a vysokoškolskou pedagožkou Věrou Pokornou. Ta se od 14 hodin v gymnáziu představí s přednáškou Jak můžeme rozvíjet svůj potenciál. V ní seznámí s metodou instrumentálního obohacení R. Feuersteina, která pomáhá všem bez ohledu na věk a dispozice jedince studujícím ukazuje, jak se mají učit, učitelům, jak své žáky efektivně rozvíjet, starším lidem pomáhá s rozvojem paměti a orientace nejen ve vlastním životě. Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s možností získat osvědčení za poplatek 200 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na centrum.cz. Více informací i přihláška na www. spirala-zabreh.cz. Vstupné pro laickou veřejnost 100 Kč, studenti zdarma. Jezdci RC Teamu zahájili sezónu úspěchy mi. Závěr pak patřil kapele Kreyn s celou řadou českých i světových hitů. Program městského plesu nabídl tentokrát ukázky tanců v podání členů šumperského Klubu tanečního sportu. Neobvyklou podívanou přivezla trojnásobná mistryně světa v krasojízdě Martina Štěpánková, jejíž kreace na kole sál ocenil bouřlivým potleskem. Toho se dostalo i iluzionistovi Janu Vaidišovi, po jehož vystoupení hosté ještě dlouho rozebírali jeho povedené triky. Příjemnou atmosféru plesu podpořili i četní sponzoři, kteří do tomboly věnovali hodnotné dary, nechybělo tradiční občerstvení ve formě švédských stolů. Vrcholem večera se ale opět stalo předání Ceny města. Za rok 2013 ji za svou dlouholetou práci pro zábřežský mažoretkový sport a zviditelnění města doma i v zahraničí z rukou starosty Františka Johna převzala Danuše Koryčánková (na snímku). Úspěšný vstup do nové sezóny se povedl jezdcům RC Team Zábřeh. Jeho sedm závodníků se se svými modely automobilů poprvé představilo v Rychnově nad Kněžnou. Nejvíc se zde dařilo Davidu Pelikánovi, který v kategorii Short Course skončil po dramatickém boji na bronzovém stupínku. Jeho stájový kolega Michal Drtil při svém třetím závodě zajel vynikajícím způsobem B finále, což ho vyneslo na 4. místo. Také v únoru zábřežští jezdci vyrazili do Rychnova nad Kněžnou. Tentokrát si již David Pelikán v kategorii Short Course vítězství nenechal vzít, na 4., 5. a 6. místě skončili navíc jeho kolegové Radek Holec, Lukáš Hrubý a Jan Žerníček. V kategorii buggy 4WD startovali zábřežští Jan Žerníček a Karel Bečička. Ten jel se slabší 2WD buggy, přesto si vedl perfektně a útočil na celkové 2. místo. Bohužel nešetrná jízda jednoho z jezdců způsobila havárii, která ho odsunula na 4. místo. Od dubna znovu začínají sběrové soboty Od dubna do listopadu letošního roku mohou znovu občané města využít sběrové soboty. Díky nim je možné se bezplatně zbavit například komunálního a velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu (barvy, oleje, laky, znečištěné obaly atd.), plastů, papíru, kovu, skla, bioodpadu (větve, listí, tráva), textilu, vyřazených elektrozařízení a elektrospotřebičů (mikrovlnky, počítače, ledničky, televize, pračky, rádia), zářivek, tonerů a cartridgí, akumulátorů, baterií či pneumatik. Celková hmotnost odpadů na jednoho občana během jedné soboty nesmí přesáhnout 300 kilogramů. Pozor, v letošním roce dochází ke změně v provozování těchto sběrových sobot spočívající v jejich umístění do střediska Separex (společnost EKO servis Zábřeh) na Leštinské ulici 36. Provozní doba je každou sobotu v období 1. dubna až 30. listopadu, a to vždy v době od 8 do 12 hodin. Za kulturou i s poukázkou Prodej vstupenek na další typ poukázek, tentokrát Ticket Multi a Ticket Sport&Kultura, zavedla od začátku března Zábřežská kulturní. Po zavedení prodeje na poukázky Unišek je to další vstřícný krok vůči našim klientům, kteří mají možnost využívat zaměstnaneckých benefi tů formou poukázek, uvedl jednatel společnosti Zdeněk David. Prodej vstupenek na poukázky je možný pouze v infocentru, nikoli na dalších prodejních místech Zábřežské kulturní. O Welzlování píší i v Dánsku Fakt, že festival Welzlování láká velkou pozornost médií, už asi nikoho příliš nepřekvapí. Zprávy a fotografie především z recesistických akcí plní stránky nejen regionálního tisku, ale i celorepublikových mutací českých deníků. Poslechnout zprávy o welzlovském dění v Zábřeze si lze i na vlnách rozhlasu, reportáže se objevují i na televizních obrazovkách. Přesto všechno organizátory velmi příjemně potěšil fakt, že se v polovině února objevila zmínka o Welzlování v kodaňských novinách Metro. Velká fotografie s rozesmátými Zábřežáky z akce Vezmi kufr a přijď byla v novinách podána dánské veřejnosti jakožto inspirace k hravé lidské tvořivosti. Poradenské služby České obchodní inspekce Každé dva týdny poskytují v Šumperku své konzultace pracovníci České obchodní inspekce. Poradenské služby lze využít v letošním roce vždy každý sudý týden ve středu v následujících termínech: 19. března, 2., 16. a 30. dubna, 14. a 28. května, 11. a 25. června, 9. a 23. července, 6. a 20. srpna, 3. a 17. září, 1., 15. a 29. října, 12. a 26. listopadu a 10. prosince. Inspektoři budou k dispozici v budově Městského úřadu Šumperk, ul. Jesenická 31 v době od 10 do 14 hodin. Poradenské služby je možno také využít přímo v sídle ČOI Olomouc od pondělí do pátku od 7.30 do hodin. Kontakt: Česká obchodní inspekce, Kontaktní pracoviště Olomouc, Krapkova 1159/3, Olomouc, tel: , fax: ,

3 Zábřeh 5/2014 INZERCE strana 3 RESTAURACE U BARONA PRÁŠILA Olomoucká 1, Zábřeh, u vlakového nádraží PŘIJĎTE SI K NÁM ZAHRÁT Nabízíme, stolní fotbal nebo nově Xbox s Kinectemem (bowling, golf, divoká řeka atd.), závodní auta, FIFA 2014, NHL 2014 a další. REZERVACE A INFO NA TEL Mgr. Bedřich Jurníček, advokát Ořezy stromů Rizikové kácení Údržba a realizace zahrad Kontakt: pobočka Zábřeh, Nám. Osvobození 2 (Beseda), II. poschodí Úřední hodiny: pondělí a pátek, , Kontakty: tel , schůzku pro pohodlí klientů doporučuji objednat předem VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. realizuje projekt Standardy činností spojených s provozem vápenických pecí typu MAERZ firmy VÁPENKA VITOŠOV s.r.o., CZ.1.04/1.1.04/ Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Osmnáctiměsíční projekt je realizován od Do projektu je zapojeno ve čtrnácti druzích vzdělávacích aktivit 124 zaměstnanců VÁPENKY VITOŠOV s.r.o Cíle projektu: Rozvoj specifických kvalifikací provozních dělníků a THP pracovníků pro zajištění provozu a oprav regenerativních pecí Maerz a dmychadel s cílem získat odbornosti mající vliv na prodloužení jejich životnosti. Zajistit hladký náběh automatizovaného řízení výroby na regenerativních pecích Maerz aplikací systému Simatic S7. Zvýšit kompetence liniového managementu pro ekonomické a personální řízení výroby. Zvýšit motivaci zaměstnanců a umožnit jim další osobní růst pro zaměstnatelnost ve společnosti VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Zaměstnanci jsou do projektu zapojeni aktivní formou účasti v kurzech, které jsou zaměřeny především na specifické vzdělávání zaměstnanců v dělnických profesích. Pod vedením lektorů si budou osvojovat nové znalosti a dovednosti, které budou aplikovat v praxi na výrobních zařízeních nebo je budou uplatňovat ve svých pracovních postupech. LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH (naproti supermarketu Albert) Otevírací doba: pondělí - pátek 7:30-17:00, sobota 8:00-11:00 Ušetříte až 50,- Kč platí při výdeji léku vázaného na lékařský předpis, hrazeného ze zdravotního pojištění. * Eshop - * 10% sleva na antikoncepci * Body za každý nákup * Exkluzivní ceny vybraných produktů v letákových akcích

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 5/2014 Obchodní akademie v Mohelnici slaví úspěch Jako každý rok tak i letos se mohelnická Obchodní akademie zúčastnila soutěže z oblasti ekonomiky a informatiky, kterou pro studenty středních škol z celé republiky pořádá Fakulta podnikatelská VUT v Brně pod názvem Business Point. Do Business Point 2014 se přihlásilo celkem 36 týmů, které bojovaly ve třech kategoriích: Návrh webové prezentace vysoké školy, Marketingová komunikace organizace a Marketingové aktivity při zavedení nového produktu/značky na trh. V kategorii Návrh webové prezentace vysoké školy a Marketingová komunikace organizace skončily soutěžní týmy studentů Obchodní akademie v Mohelnici na vynikajících prvních místech a navázaly tak na úspěchy školy z předchozích let. Business Point pořádá podnikatelská fakulta VUT v Brně již sedmým rokem. Průběh soutěže se mění rok od roku. Sami studenti berou soutěž jako výbornou příležitost ukázat své dovednosti, přiučit se něčemu novému a předvést něco navíc, protože ví, že mít dobré výsledky už dnes nestačí. Průběh letošního finále se zcela lišil od předchozích let. Po náročném prvním dnu, kdy studenti pracovali, naprosto izolováni od vnějšího světa, 7,5 hodiny na neznámém projektu, museli druhý den formou prezentace obhajovat své výsledky před konkurencí a přísnou komisí složenou z odborníků. Cílem není vyhrát drahé ceny, ale vyzkoušet si týmovou práci na půdě fakulty pod stresem v důsledku omezeného času. Víc než drahá cena je pak možnost poměření se s ostatními týmy. Nepochybným obohacením pak budou nově získané zkušenosti, které získá každý z účastníků, říkají organizátoři, a my jim dáváme za pravdu. Ing. Zuzana Štiplová Poradna pro zdravé tělo i duši a prodej a mezisklad DIOCHI se od dubna přemístí do 2. patra Besedy nám. Osvobození 2 V rámci poradny používám: Detoxikační medicínu podle MUDr. Jonáše, systém Regenerace ve Sféře DIOCHI, Bachovy esence aj. pomohu vám najít zátěže a intolerance, které způsobují vaše potíže a doporučím vám bylinné a bioinformační preparáty, které vám je pomohou odstranit. Obchůdek Heřmánek se bude k zavírat V sobotu 15. března 2014 zahajuje provoz Z A H R A D N I C T V Í A L B R E C H T O V Á v zahradě pana Janeby za Ekozisem u slévárny Nabízíme: zeleninovou přísadu - salát, zelí - kedluben - květák - kapusta O T E V Ř E N O PO PÁ SOBOTA 8-18 Těšíme se na vaši návštěvu. Tel: Společnost Petr Kuba, s. r. o. areál Camp Mohelnice (Petra Bezruče 795/13), vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozice: Brigáda pro letní sezonu 2014: - recepční rekreačního objektu - nástup od plavčík / plavčice letního koupaliště - nástup od pokladní letního koupaliště - nástup od obsluha bufetu letního koupaliště - nástup od číšník / číšnice nástup od Stálý pracovní poměr: - hlídací služba rekreačního objektu - nástup IHNED - šéfkuchař / šéfkuchařka; kuchař / kuchařka restaurace nástup dle dohody - provozní pracovník restaurace nástup dle dohody Jestliže Vás některá z výše uvedených nabídek brigády / práce v Mohelnici zaujala, zašlete svůj životopis s fotografií na nebo poštou na adresu Okružní 15, Mohelnice do 11. dubna Vhodní uchazeči budou telefonicky kontaktováni. Více informací o nabízených pozicích naleznete na webových stránkách nebo na telefonech ,

5 Zábřeh 5/2014 KULTURA strana 5 Do Retra se vrací Babovřesky Pokračování komedie Babovřesky režiséra Zdeňka Trošky se od 7. března s úspěchem promítá také v kině Retro. V Babovřeskách 2 se rozvíjí příběh z jihočeské vesničky, kam nyní přijíždějí na návštěvu ke svému spoluhráči hokejisté. Využijí toho místní babky a narafičí jim do cesty své vnučky. Objevuje se kontrolor z kraje netušící, co bude muset řešit. Babovřesky 2 již vévodí žebříčku návštěvnosti českých kin a režisér Zdeněk Troška začíná připravovat další pokračování této letní komedie. Ta se bude zčásti natáčet v zahraničí, diváci trojky se tak mohou těšit na záběry nádherné turecké přírody, moře a krásných turistických míst. Filmová parodie: Liga nepotřebných Populární žatecké duo BrejkDenz Bradrz společně působí už deset let a v roce 2010 svými tanečními kreacemi okouzlilo porotu televizní soutěže Česlo Slovensko má talent. Nyní spojilo síly s tvůrci pořadu Žatecká Prda a výsledkem je amatérská filmová parodie, která potěší každého příznivce žánru. O tomto prvním českém multimegasci-fi filmu autoři prozrazují, že nikdy netočili vážné věci a ani v tom nehodlají začínat. Liga nepotřebných uspokojí všechny filmové fandy akce, zrada, pomsta, úder otevřenou dlaní, erotika, koza, v tomhle filmu je prostě všechno. Ligu nepotřebných uvedeme v kině Retro 21. března ve 20 hodin a 29. března v 17.30, dodává termíny promítání vedoucí kina Retro Věra Smrčková. Expediční kamera opět zvala za exotikou či na dno kaňonů Ani v březnu ještě Welzlování neskončilo. Hned na první den měsíce zařadila Zábřežská kulturní filmový festival Expediční kamera. Čtvrtý ročník akce opět přilákal do kina Retro řadu zájemců o cestování, adrenalinové sporty i kvalitní dokumenty. Nabídka byla tradičně velmi bohatá. K vidění bylo osm nejlepších cestovatelských filmů uplynulé sezóny. Hned na úvod se představil snímek Tatry bez limitov o snaze špičkových slovenských sportovců posunout dál hranice. Další dva dokumenty přinesly přechod přes kilometrů pouště Arabského poloostrova (The Empty Quarter) a cestu do nitra černé Afriky (Pygmejové děti džungle), která u diváků suverénně zvítězila. Do hlubin zavedly další snímky. Down the line nabídl pohled na dno kanadských kaňonů. Nevídanou šílenost představil snímek Cave unicycling o jeskyňářích prohánějících se podzemím na jednokolkách. Závěr bloku patřil bonusovému Dominu, 3D speleologické exkurzi do Stolových hor ve Venezuele. Nechyběly pochopitelně ani filmy o lezení. Snímek Ti z Labského údolí nabídl pohled na prvovýstupy v této oblíbené lezecké oblasti. Další z extrémních počinů jednoho z nejznámějších sólolezců současnosti Alexe Honnolda a pokusu v Yosemintském národním parku nabídl film Honnold 3.0. Expediční kamera jako obvykle přinesla mezi jednotlivými bloky projekce a besedy se zajímavými lidmi. Klára a Vojtěch Vozdovi v kině Retro zamířili na Balkán, Jiří Šafář vylíčil přítomným divákům krásu jeskynních systémů Olomouckého kraje a Zdeněk Suchý promluvil o lezení. Závěr festivalu patřil vyhodnocení ankety o nejlepší divácký film a slosování anketních lístků. Posel z Liptákova dorazil do Zábřeha stal východiskem pro film Jára Cimrman ležící, spící, přináší v druhé polovině dva divadelní kusy. Posel světla popisuje budoucnost, v níž není násilí a hrubých slov, lhostejnost a bezohlednost ale nadále přežívají. Zlidovělé hlášky, poučnou přednášku s divadelním představením a samozřejmě spoustu typického humoru přinesl v neděli 2. března Posel z Liptákova Divadla Járy Cimrmana. Autoři Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak v této hře seznamují diváky s nálezem pozůstatků Cimrmanovy tvorby ve smyšleném Liptákově v Pojizeří. Lákavé téma génia žijícího na přelomu století v zastrčené vísce si pohrává s absurditou striktního vědeckého přístupu kombinovaného s nadsázkou a fabulací. Posel z Liptákova, který se zčásti Jednou z nejznámějších Cimrmanových děl je nepochybně Vizionář, který se svými dvojsmysly a narážkami na znárodňování v době totality zčásti zlidověl. Uhlobaron Ptáček je při své návštěvě u vizionáře Hlavsy konfrontován nejen s pochmurnými vyhlídkami do budoucnosti, ale také Smrtí odcházející na odpočinek. Jedna z posledních vět představení, v níž Smrt před příchodem nového mladého sekáče odchází zařídit poslední úkol, nějakého Ferdinanda v Sarajevu, spíše mrazí než rozesmává. A právě inteligentní humor cimrmanů diváci jako vždy oceňovali mohutným potleskem dosvědčujícím, že hry největšího českého génia nestárnou, ale rok od roku zrají. Václavovští ochotníci zvou na Čechova Letošní divadelní sezónu začíná divadelní spolek Václav Václavov ve svižném duchu. V sobotu 22. března na domácí půdě václavovského kulturního domu uvede v hodin v premiéře dvě známé anekdoty ruského spisovatele a dramatika Antona Pavloviče Čechova Námluvy a Medvěd. V úsměvných jednoaktovkách zpracovaných do televizní podoby zazářili v minulosti Jan Pivec s Vlastou Chramostovou či nezapomenutelný Jan Stašová a Skopal v manželství po italsku Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních rolích slavné komedie Filumena Marturano se představí v úterý 25. března v sále kulturního domu. V ideálně namíchaném dění se střídají humorné scény s dramatickými. Nesmrtelnou filmovou adaptaci hry Eduarda De Filippo s názvem Manželství po italsku natočil v roce 1964 slavný italský režisér Vittorio De Sica a do hlavních rolí obsadil Sophii Lorenovou a Marcella Mastroianniho Příběh o nekonvenčním vztahu bývalé prostitutky Filumeny a bohatého obchodníka Domenica, kde se komické situace často ředí dojetím, oslovil miliony diváků po celém světě. Na roli jsem si počkala plných šestatřicet let. Horáčkův recitál nabídl pohodu a kvalitní hudbu Autorský hudební recitál významného českého textaře, žurnalisty a producenta Michala Horáčka zamířil v rámci svého turné po českých městech ve středu 26. února také do Zábřeha. Unikátní recitál přinesl divákům mimo jiné to nejlepší, co vzešlo ze spolupráce Michala Horáčka s Petrem Hapkou a takzvaného lyrikálu Kudykam. Jedním z cílů ale bylo také seznámit diváky Werich a Stela Zázvorková. Ve Václavově se pod režisérskou taktovkou Františka Giesla v hlavních rolích Námluv představí Jiří Matějček (statkář Čubukov), Veronika Pospíšilová (Čubukovova dcera Natalie) a Milan Koncoš (Veroničin nápadník Lomov). Ve hře Medvěd vystoupí Josef König (statkář Smirnov), Jana Kozičková (statkářka Popová) a Jiří Matějček (statkářčin sluha Luka). Je to opět můj zamilovaný žánr tragikomedie, nejbližší mému životu. Ve Filumeně se prolíná komedie s dramatem a to je to, co mě na divadle a vlastně i na životě baví. Smích přes slzy. Jsou tam kouzelné situace, hluboká dojetí i srandy kopec, tak jak to má na jevišti i v životě být, uvedla k roli Filumeny Simona Stašová. Kromě Stašové a Svatopluka Skopala uvidíme v Zábřehu také Jaroslavu Obermaierovou (alt. Jaroslava Pokorná nebo Jaroslava Tvrzníková), Čestmíra Gebouského, Františka Skopala, Karla Heřmánka ml., Zdeňka Hrušku a další zajímavé herecké osobnosti. Představení je již téměř vyprodané, zbývá několik málo posledních míst. s Horáčkovým nejnovějším projektem Český kalendář, který vznikal dlouhých pět let. Vyústěním projektu je dvaatřicet písní, jejichž texty ve formě villonské balady nabídl Michal Horáček internetovou výzvou ke zhudebnění skladatelům profesionálním i amatérům. Z jedenácti set zpracování byla nakonec vybrána nejlepší, nabízející vskutku velmi bohatý záběr od šansonu přes valčík až po hard rock. Písně nejen z Českého kalendáře v Zábřehu představili Ondřej Ruml, Lenka Nová a Naďa Válová za doprovodu kvarteta Mateje Benka. Ve výjimečně pohodové atmosféře pak mezi jednotlivými písněmi slovem provázel celým pořadem Michal Horáček, který mimo jiné vysvětloval okolnosti vzniku jednotlivých skladeb i třeba jejich skryté poselství. KRÁTCE Z KULTURY K tanci zahrají Vašek a Pepa i Duo Jamaha Nejen k tanci, ale i k poslechu zahraje pro všechny generace populární duo Vašek a Pepa v kulturním domě v neděli 16. března. Taneční odpoledne začíná ve 14 hodin, občerstvení pro návštěvníky je zajištěno, vstupné činí 50 korun. Další odpoledne s tancem připravila Zábřežská kulturní už na neděli 30. března, kdy se v Zábřehu poprvé představí slovenské Duo Jamaha, které si získalo popularitu především díky účinkování v televizi Šlágr. Vstupenky na tuto akci jsou již k dispozici v infocentru. Screamers budou stateční Dvě hodiny dobré zábavy v podání oblíbené travesti skupiny Screamers čekají návštěvníky kulturního domu ve čtvrtek 20. března. Slavná šestice mužů, kteří v průběhu vystoupení s úspěchem ztvárňují zpěvačky české i zahraniční populární hudby, zde od 19 hodin uvede zbrusu nový program s názvem Šest statečných. Ten opět nabídne výpravnou scénu, vtipné průvodní slovo, humorné scénky, ale zejména známé šlágry pěveckých hvězd v osobitém podání. Šestý koncert Bravo Zábřeh Další koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh uvede nadějného trombonistu Víta Pospíšila a Janu Goliášovou, oficiální pianistku Pražského jara a docentku Hudební fakulty JAMU v Brně. Koncert se zajímavým nástrojovým obsazením nabídne skladby G. F. Händela, Ludwiga van Beethowena, J. S. Bacha, Carla Maria von Webera a dalších. Zájemci o klasickou hudbu jsou zváni do kostela sv. Barbory v pátek 21. března, začátek koncertu v 18 hodin. Vstupné na slevovou kartu Bravo 60 Kč, ostatní 80 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma. Polský básník vystoupí v knihovně V rámci projektu Českého rozhlasu stanice Vltava Polský kulturní rok uvede ve středu 26. března od 16 hodin městská knihovna besedu s polským básníkem Kazimierzem Burnatem. Besedu, která se uskuteční v prostorách knihovny, bude moderovat literární teoretik a překladatel z polštiny František Všetička. Účinkují studenti gymnázia, vstup zdarma. Holzer se vrátí ke slovanským bohům Špičkový muzikoterapeut a hudebník Lubomír Holzer zavítá 27. března do kina Retro se sólovým koncertem, v němž zazní lidové a etnické nástroje z celého světa. Intuitivní písně, melodie a rytmy vás naladí na celistvé vnímání přírody a světa. Zavedou vás blíže našemu slovanskému původu, mytologii a bohům prastarým kořenům naší současné duchovnosti, uvedl ke svému vystoupení s názvem Perun v nás Lubomír Holzer, který patří mezi přední české muzikoterapeuty. Unikátní koncert začíná v 19 hodin, vstupné činí 90 korun.

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 5/2014 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 13. března 95 LET ZÁBŘEŽSKÉHO SKAUTINGU Otevření výstavy dobových fotografií a dokumentů z archivu 3. oddílu Shawnee. Výstavu, která potrvá do 4. května, zahájí přednáška s fotoprezentací historických dokumentů. Kino Retro, 17:00, vstup volný KONCERT UČITELŮ Galerie Tunklův dvorec, 18:00 Pátek 14. března DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA 3D Animovaný/rodinný, dabing, USA 2014, 92 min. Kino Retro, 17:30, 150 Kč/děti do 15 let 130 Kč 300: VZESTUP ŘÍŠE 3D Akční/drama/válečný, od 15 let, titulky, USA 2014, 102 min. Sobota 15. března SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách a další moderní cvičební aktivity pro ženy. Malý sál KLUBu, 9:00 ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK A LESA Kontakt: Ferda Kubíček: Sraz u Rafandy, 9:00, návrat 18:00 ŠUMPERK NOVÝ MALÍN ŠUMPERK Vedoucí vycházky p. Baráková. Kontakt: Odjezd ČD, 9:11 BURGUNDSKO KRAJ MNICHŮ Cestopis, historie a současnost. Tel: Křesťanské centrum CASD, Postřelmovská 14, 15:00 BELLA A SEBASTIÁN Dobrodružný, dabing, přístupný, Francie 2013, 95 min. Kino Retro, 17:00, 100 Kč IRSKÝ BÁL Vše irské od tance, stepu, muziky až po whisky. Vystoupení kapel Kelt Grass Band, Happy To Meet a skupiny irského tance Fiach Bán. Velký sál KLUBu, 19:00, předprodej 120 Kč/ v den akce 150 Kč Kino Retro, 19:30, 120 Kč NYMFOMANKA II Drama/mysteriózní/komedie/erotický/povídkový, od 18 let, titulky, Dánsko/Německo/Francie/Belgie/ Velká Británie 2013, 122 min. Kino Retro, 22:00, 80 Kč Neděle 16. března VAŠEK A PEPA Taneční odpoledne, občerstvení zajištěno. Velký sál KLUBu, 14:00, 50 Kč VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 3D Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, Kanada/J. Korea/USA 2014, 86 min. Kino Retro, 17:30, 120 Kč Komedie, přístupno, české znění, Česko 2014, 110 min. Pondělí 17. března ALERGICKÁ RÝMA Povídání s Irenou Švédovou. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 Úterý 18. března Středa 19. března POHÁDKY Z UZLÍKU KOUZELNÉ BABIČKY Pohádku připravilo Liduščino divadlo Praha. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i veřejnost. Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 35 Kč JAK USPOŘÁDAT SVŮJ ČAS NA RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ Přednáška s Mgr. Marií Hojgrovou. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30 HLEDÁNÍ TIBETSKÝ FESTIVAL Drama, přístupný, titulky, Čína 2009, 117 min. Kino Retro, 19:00, 80 Kč VÍTÁNÍ JARA VYNÁŠENÍ MORANY Průvod od MŠ Pohádka k Moravské Sázavě. Určeno i pro veřejnost. Odchod od MŠ Pohádka, 10:00 STŘEDA, TÁTY JE TŘEBA ANEB TATÍNKU, POJĎ SE MNOU KE KOVÁŘOVI Návštěva uměleckého kováře Pavla Kopřivy. Sraz u Hnízda, Masarykovo nám. 7, 15:30 DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA 3D Animovaný/rodinný, dabing, USA 2014, 92 min. Kino Retro, 17:30, 125 Kč/děti do 15 let 100 Kč JÁ, FRANKENSTEIN 3D Akční/fantasy/sci-fi, od 12 let, titulky, USA/Austrálie 2014, 92 min. Čtvrtek 20. března MORAVSKÝ ZVONEČEK Okrskové kolo pěvecké soutěže. Katolický dům, 9:00 JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Galerie Tunklův dvorec, 17:00 NEMILE KLÁRINKA RŮŽOVÉ ÚDOLÍ RAČICE Naproti jaru, 6. ročník. Vedoucí p. Kirchnerová, tel: Odchod od evangelického kostela, 9:00 SCREAMERS Oblíbená travesti skupina s novým pořadem Šest statečných. Velký sál KLUBu, 19:00, 210 a 240 Kč Pátek 21. března ZO ČSZ ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ Zábřeh, jídelna Severka, 15:00 PRVNÍ JARNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ DEN 15:00 Seznámení s metodou EFT a jejím využitím, přednáší Jana Krompová. Bklub 16:00 Osteoporóza a její léčba možnost měření kostní hmoty denzitometrem (200 Kč), přednáší MUDr. Petržela. Bklub, Postřelmovská 1b (1. patro), 50 Kč CASD Restaurace u Rytíře Na Hejtmance 5, Zábřeh denní menu domácí kuchyně Nabízíme prostor pro pořádání rodinných oslav, firemních večírků, svateb. Nabízíme týdenní menu a víkendové speciality. provozní doba 10:00-22:00 hodin Tel.: Sobota 22. března Neděle 23. března PRVNÍ JARNÍ POCHOD MEMORIÁL ARNOŠTA VALENTY (20. ROČNÍK) Délky tras: 15, 30 a 50 km. Kontakt: Jaroslav Štěpán, tel: Start od gymnázia, 16:00 18:00 MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC OPERETA PAGANINI Pořádáno pro členy Klubu důchodců. Odjezd, ul. Bezručova, 17:00 JANA GOLIÁŠOVÁ KLAVÍR, VÍT POSPÍŠIL TROMBON Šestý koncert cyklu Bravo Zábřeh. Pořádáno ve spolupráci s o. s. Svatá Barbora a římskokatolickou farností. Kostel sv. Barbory, 18:00, 80 Kč/slevová karta Bravo 60 Kč/do 15 let zdarma LIGA NEPOTŘEBNÝCH Akční/komedie, od 15 let, české znění, Česko 2013, 76 min. Kino Retro, 20:00, 100 Kč MAXÍK ODBORNÝ KURZ PRO PEDAGOGY MŠ A ZŠ Spirála Zábřeh, 28. října, 8:00 16:00 SVÉBOHOV VÍTÁNÍ JARA Vedoucí p. Schwarzová, tel: Odjezd ATB Valová, 9:35 KRÁSNO Krimi/komedie, od 12 let, české znění, Česko 2014, 119 min. NÁMLUVY, MEDVĚD PREMIÉRA Premiéra jednoaktovek A. P. Čechova. Kulturní dům Václavov, 19:30, prodej vstupenek na místě DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ Komedie, od 12 let, Česko 2014, 106 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA 3D Animovaný/rodinný, dabing, USA 2014, 92 min. Kino Retro, 15:00, 150 Kč/děti do 15 let 130 Kč SK SULKO ZÁBŘEH 1. HFK OLOMOUC Městský stadion Zábřeh, 15:00 300: VZESTUP ŘÍŠE 3D Akční/drama/válečný, od 15 let, titulky, USA 2014, 102 min. Úterý 25. března RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU PŘEDNÁŠKA Povídání s Ing. Mgr. Marií Jílkovou. Hnízdo, Masarykovo nám 7, 9:30 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO STP Spojeno s oslavou Dne matek. Katolický dům, 14:00 FILUMENA MARTURANO SIMONA STAŠOVÁ, SVATOPLUK SKOPAL Slavná italská komedie s vynikajícími hereckými výkony. Velký sál KLUBu, 19:00, 290 a 330 Kč OBCHOD PRO SEBEVRAHY FILMOVÝ KLUB Úvodní slovo: Miroslav Macek. Animovaný/komedie/muzikál, od 12 let, titulky, Francie/Belgie/ Kanada 2012, 85 min. Kino Retro, 20:00, 70 Kč Středa 26. března PERNÍKOVÁ CHALOUPKA Maňáskové divadlo. Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 16:30 VAMPÝRSKÁ AKADEMIE Fantasy/akční/mysteriózní, od 12 let, titulky, USA 2014, 105 min. TVŮRCI VERMÍRNÉ SÍLY A JEJICH PROJEVY V PÁTÉ A ŠESTÉ ČAKŘE Tel: , Spirála Zábřeh, 28. října 3, 19:00, 100 Kč DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ Komedie, od 12 let, Česko 2014, 106 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Čtvrtek 27. března PIVONÍN DROZDOV JEDLÍ ZÁBŘEH Vycházka. Vedoucí p. Malá, kontakt: Odjezd ATB Valová, 9:47 Pátek 28. března Sobota 29. března LUBOMÍR HOLZER PERUN V NÁS Sólový koncert špičkového muzikoterapeuta a hudebníka. PAMÁTKÁŘI Drama/dobrodružný/komedie/válečný, od 12 let, titulky, USA 2014, 112 min. Kino Retro, 19:00, 90 Kč Kino Retro, 20:00, 110 Kč MEGA DISCO PARTY DJ ROSI ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW První letošní zábřežská mega disco party! Obří laserová show. Velký sál KLUBu, 21:00 3:00, 50 Kč ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU Kino Retro, 8:30 LHOTA NAD MORAVOU SETKÁNÍ S PIVEM Vedoucí p. Kirchnerová, tel: Odjezd ČD, 8:45 LIGA NEPOTŘEBNÝCH Akční/komedie, od 15 let, české znění, Česko 2013, 76 min. BIG BANG! LAURA A JEJÍ TYGŘI Hudební/dokumentární, přístupný, české znění, Česko Dne 22. února to byl 1 rok, co nás navždy opustil pan Jiří Kratochvíl. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Maminka a sestry s rodinami. Dne 11. března jsme vzpomněli nedožitých 70 let pana Miroslava Kubelky. S láskou vzpomínají manželka a sestra s dětmi. Kino Retro, 20:00, 90 Kč ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 19. března GYZA Zábřeh Klub důchodců města Zábřeh Spirála DS Václav SK SULKO Zábřeh MO STP Zábřeh Spirála ČRS MO Zábřeh

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013 Přechod na nadjezdu v Ráječku je bezpečnější V těchto dnech probíhají dokončovací práce rekonstrukce přechodu pro chodce na železničním nadjezdu na Olomoucké ulici.

Více

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů Číslo 9/2015 vydáno dne 6. 5. 2015 Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů V rámci pokračování rekonstrukce kanalizace v centru města se připravuje úplná uzavírka pro veškerou motorovou dopravu v

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Den Země tentokrát patřil Slunci

Den Země tentokrát patřil Slunci Číslo 9/2014 vydáno dne 7. 5. 2014 Město podpoří budování nových kanalizačních přípojek Podporu realizace kanalizačních přípojek v návaznosti na rekonstrukci kanalizace odsouhlasili ve středu 30. dubna

Více

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Číslo 15/2013 vydáno dne 21. 8. 2013 Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

S nástupem září znovu ožily školy i školky

S nástupem září znovu ožily školy i školky Číslo 16/2013 vydáno dne 11. 9. 2013 Město vyčlenilo parkování pro klienty RegioJetu Od pondělí 2. září je před budovou vlakového nádraží vyčleněno pětadvacet parkovacích míst pro zákazníky společnosti

Více

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Číslo 11/2013 vydáno dne 29. 5. 2013 O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Přestože se blíží konec školního roku, zábřežský dům dětí a mládeže Krasohled stále ještě neví, v jakých prostorách bude

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Centrum města zaplnily stovky Hanáků

Centrum města zaplnily stovky Hanáků Číslo 19/2014 vydáno dne 8. 10. 2014 Na oslavy přijela i delegace z Handlové Poslední zářijový víkend byl v Zábřehu ve znamení vyvrcholení oslav 760. výročí založení města. Při této příležitosti přijali

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám Číslo 14/2012 vydáno dne 25. 7. 2012 Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé

Více

Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům

Náměstí, školy i kulturák patřily Mikulášovi a čertům Číslo 24/2014 vydáno dne 17. 12. 2014 Největší část rozpočtu jde na kanalizaci Se schodkem 172 milionů korun bude v příštím roce hospodařit Zábřeh. Předpokládané výdaje jsou především v důsledku finančně

Více

Základní umělecká škola se otevře 6. února

Základní umělecká škola se otevře 6. února Číslo 2/2015 vydáno dne 28. 1. 2015 Základní umělecká škola se otevře 6. února Společnost Podané ruce o. p. s. Terénní programy Šumpersko. Společnost změnila od ledna provozní dobu v Zábřeze. Fungovat

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty Číslo 12/2011 vydáno dne 15. 6. 2011 Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního

Více

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků Číslo 7/2015 vydáno dne 8. 4. 2015 Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období Radnice zpracovává novou Strategii rozvoje města Zábřeh na období 2015 2020. V současné době je

Více

Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013

Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013 Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013 Krasohled se stěhuje do ZŠ Boženy Němcové Dům dětí a mládeže Krasohled se přestěhuje do jednoho z pavilonů Základní školy Boženy Němcové. Na třetí pokus tak ve středu

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Číslo 3/2015 vydáno dne 11. 2. 2015. Ples města nabídne špičkový zážitek. Informace z města. Čtyřspřeží oživí zabijačka a možná i cyklyžon

Číslo 3/2015 vydáno dne 11. 2. 2015. Ples města nabídne špičkový zážitek. Informace z města. Čtyřspřeží oživí zabijačka a možná i cyklyžon Číslo 3/2015 vdáno dne 11. 2. 2015 Nová základní umělecká škola se představila veřejnosti Po sedmdesáti letech provizoria se zábřežská základní umělecká škola konečně dočkala důstojného sídla. V pátek

Více

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi

Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Číslo 02/2008 vydáno dne 23. 1. 2008 Projednávání EIA: rada si stěžuje ministrovi Šest a půl hodiny trvající maratón přineslo veřejné projednávání EIA k dopadu záměru společnosti Wanemi na životní prostředí.

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více

První zasedání v přímém přenosu televize

První zasedání v přímém přenosu televize Číslo 20/2010 vydáno dne 3. 11. 2010 Radnice nabízí romantické noční svatby Zájemcům o romantickou svatbu v prostorách obřadní síně na radnici jsou od 1. listopadu otevřené dveře. Až doposud byla doba

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Střecha skladu neunesla tíhu sněhu a zřítila se

Střecha skladu neunesla tíhu sněhu a zřítila se Číslo 06/2006 vydáno dne 22. 3. 2006 Střecha skladu neunesla tíhu sněhu a zřítila se Ani v polovině března nekončí potíže se zimním počasím. Předminulý víkend opět vydatně sněžilo a nový příděl sněhu zřejmě

Více