Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX PROSINEC Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX PROSINEC 2011. Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty"

Transkript

1 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX PROSINEC 2011 cena 6 Kč Poklidné svátky vánoční všem občanům Stráže pod Ralskem přeje redakce Varty

2 prosinec 2011 Strážský ruch Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce vánoce, vánoce přicházejí, šťastné a veselé kdo by neznal tuto známou píseň. Než ale nastane ten správný vánoční čas, připomeňme si ve zkratce pár událostí týkajících se našeho města: V den státního svátku 28. října jsme byly s paní starostkou, u příležitosti předávání státních vyznamenání, pozvány panem prezidentem do Španělského sálu Pražského hradu. Byla to pro nás velká čest a emotivní zážitek. Magické datum si ve Stráži v obřadní síni zvolily jako svůj svatební den 2 dvojice snoubenců. Počasí se vydařilo, slunce pěkně svítilo a já doufám, že na tento den budou vždy rádi vzpomínat a bok po boku prožijí dlouhý a šťastný život... Na prožití dlouhého a šťastného života vzpomínali i manželé Vlasta a Jiří Vraní. Ti spolu oslavili 60 let společného života diamantovou svatbu. Malá oslava společně s členkami SPO- Zu byla bezvadná, popřály jsme jim nejen zdraví, ale i mnoho dalších společných zážitků a aby jim jejich humor a životní nadhled dlouho a dlouho vydržely. Jsou pro mnoho generací strážáků nejen vzorem učitelským, ale i lidským. Děkujeme! Na začátku života jsme slavnostně přivítali 24 nově narozených občánků města. Ať se jim u nás dobře žije a třeba o nich budeme také někdy v dobrém takto psát. A nakonec rozsvícením vánočního stromu na náměstí jsme vstoupili do adventního období. Splňte si dle možností tajná přání a hlavně mějte se rádi šťastné vánoce! Ing. Jitka Urbánková strana 2 SLOVO Z RADNICE Rok 2011 skončil a patří se ho trochu zhodnotit. Byl to rok náročný. Při běžných činnostech úřadu se podařila spousta dobrých věcí. Byla provedena úprava autobusového nádraží. Přepravě osob slouží pouze 2 nástupiště, jedno nástupiště slouží jako neplacené parkoviště pro osobní vozy, jedno nástupiště slouží jako placené parkoviště pro nákladní automobily a autobusy. Byl otevřen klub Šešule, který má velmi dobrou návštěvnost dětí různého věku. Do nově zrekonstruované budovy klubu, kterou spolufinancovalo město, bylo přestěhováno také Informační centrum. V celém městě proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení. V rámci rekonstrukce jsme osvětlili některé nové lokality. Pět let se teď bude o naše veřejné osvětlení starat nový správce a po tuto dobu budeme rekonstrukci postupně splácet. Po celém městě byl doplněn bezdrátový rozhlas a na Ploučnici přibyla 2 čidla, která jsou snímána kamerami. Máme tak přehled o hladině Ploučnice i vodního díla Horka. Pokračovali jsme v rekonstrukci zámku. Postupně byl prokácen a vyčištěn zámecký vrch. Po celý rok probíhala sbírka na opravu zámku, ze které bylo pořízeno vnitřní provizorní zabezpečení zámku. Podařilo se nám zrekonstruovat strop márnice pro památkáře je to unikátní, historická a jedinečná malba. Byla opravena nejvíce poničená část morového sloupu. Vyměnila se okna v nástavbových domech a také ve věžáku. Byl částečně zlikvidován statek. Na pozemcích v majetku města dnes není po zchátralých budovách ani vidu ani slechu. Budovy byly srovnány se zemí a pozemky čekají na zájemce o výstavbu rodinných domů. Na konci roku se začalo pracovat na cyklostezce. Jako každoročně se po celém městě opravily chodníky a silnice. Nově byl postaven přechod pro chodce v ul. Jižní a Mimoňská. Některé aktivity města se jen zdánlivě nekonají. Jsou však v zajetí administrativních, úředních postupů. Je to hlavně rekonstrukce školky U Potoka, která je dnes ve stádiu žádosti o dotaci na zateplení a čekáme na podklady pro změnu užívání stavby, abychom se mohli do rekonstrukce pustit. Dále se pracuje na projektové dokumentaci pro přesun sběrového dvoru a na rekonstrukci náměstí. Pro úklid města využije technická správa už při letošní zimě nový traktůrek, hasiči se dočkali sušící skříně na hadice a oblečení a mají provedenou generální opravu plošiny. Základní škola patří k nejlépe udržovaným objektům v majetku města, proto se v letošním roce investovalo pouze do opravy rampy u školní jídelny Pod novým vedením se stabilizovala PANDA SPORT a ukazuje se, že rozhodnutí o pronájmech jednotlivých provozoven v kulturním domě bylo správné řešení. Bohužel se ale nepodařilo zatím zachránit kino. V současné době se připravuje rozpočet města na rok Prognózy na tento rok nejsou moc příznivé, ale město má své priority a uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom kromě pravidelných činností úřadu zajistili i jeho další rozvoj. Pracujeme na aktualizaci strategie města na roky , připravujeme podklady pro změnu územního plánu. Tyto dva pro město důležité dokumenty budeme, stejně jako projektovou dokumentaci náměstí, diskutovat s Vámi, občany. K rozvoji města přispívají i Vaše aktivity. Jsme rády, že rekonstrukcemi bytových domů ve vašem vlastnictví se i Vy podílíte na celkovém vzhledu našeho malého města! Přejeme nám všem, ať se nám daří i v roce Vaše starostka a místostarostka

3 prosinec 2011 Veřejná sbírka Zámek VARTENBERK Veřejná sbírka byla vyhlášena městem Stráž pod Ralskem podle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách ve znění pozdějších předpisů. Veřejná sbírka se konala v období od do Finanční prostředky byly shromažďovány buď vložením finanční hotovosti do jedné ze dvou pokladniček nebo vložením na účet města. Vyúčtováním bylo zjištěno, že příspěvky v pokladničkách dosáhly částky Kč, příspěvky na bankovním účtu dosáhly částky Kč. Celková vybraná částka Kč. Na zámku Vartenberk probíhají v současnosti stavební práce na statickém zabezpečení. Vnitřní prostory jsou pro veřejnost z bezpečnostních důvodů stále nepřístupné, jen v prostorách nádvoří se pořádají různé společenské akce. Dveřní otvory z nádvoří do vnitřních prostor zámku byly dosud bez dveří. To bylo hlavním důvodem k rozhodnutí, nechat zhotovit dřevěné dveře do všech těchto otvorů z nádvoří zámku tak, aby byl zabezpečen vstup do zámku. Děkujeme tímto všem, kdo do veřejné sbírky přispěli a pomohli tak dalšímu zhodnocení naší kulturní památky. Bc. Eva Pošvová, vedoucí odboru všeobecné vnitřní správy Adventní koncert Adventní koncert duchovní hudby pořádá občanské sdružení Carillon. Koncert se koná dne 20. prosince 2011 v 18 hodin v kostele sv. Zikmunda ve Stráži p.ralskem. V programu zazní jak díla neznámých autorů adventních písní, tak díla A.M. z Otradovic, J. Haydna, S. Franka a Jana Jakuba Ryby. Přijďte zažít skutečnou vánoční atmosféru. Srdečně zve Hana Špetlová Závěrečný koncert roku Vánoční atmosféru nechejte doznít na samém sklonku roku. Dne 28. prosince v 18 hodin, v kostele sv. Zikmunda zazní Rybova vánoční mše v provedení vokálního sdružení REGNIS z Liberce - pod vedením Kristýny Stoklasové. Srdečně zve Biberova společnost Vstup na oba koncerty je volný. Příspěvek na opravu kostela je vítán. Charitativní sbírky šatstva na faře Sbírky budou pokračovat i v roce 2012 a to vždy 3. úterý v měsíci od 15 do 17 hodin. Termíny v 1. čtvrtletí 2012 jsou tyto : úterý 17. ledna, 21. února, 20. března Za všechny, kterým vaše vyřazené věci poslouží, děkuje Hana Špetlová z radnice Činnost odboru správy majetku a rozvoje města Vážení spoluobčané, blíží se konec roku 2011, a tak dovolte malé zhodnocení a bilancování práce odboru správy majetku a rozvoje města Městského úřadu Stráž pod Ralskem. Činnost pracovníků odboru byla v roce 2011 velice obsáhlá a lze konstatovat, že výsledky práce jsou v našem městě viditelné a zjevné. Nedílnou součástí plnění úkolů našeho odboru jsou též úkoly vyplývající z usnesení Zastupitelstva města a Rady města. Dovolte krátké shrnutí akcí, které náš odbor zabezpečoval vedle běžných činností a stanovených úkolů. Činnost odboru správy majetku a rozvoje města (OSMaRM) zajišťuje celkem 7 zaměstnanců. Součástí odboru jsou také dvě oddělení. Oddělení technické správy města včetně technické čety a dále oddělení správy majetku. Od ledna se stala součástí odboru Domovní správa. Snažíme se tak nejen o zkvalitnění služeb při spravování bytového fondu, ale především zlepšit komunikaci s nájemci městských bytů. Na přelomu roku proběhla výměna oken a vstupních dveří včetně úpravy fasády v domech č. p v ulici Hornická a č. p v ulici Jižní. V této chvíli se okna mění v č. p. 367 v ulici Jižní. Nechali jsme zpracovat projektovou dokumentaci pro montáž termoregulačních ventilů a výměnu uzavíracích a regulačních ventilů včetně hydraulického vyregulování topných rozvodů v bytovém doměč.p.4v ulicimáchova.v Jižníč.p.290 proběhlo doplnění a nové seřízení termoregulačních ventilů. V současné době probíhá výběrové řízení na dodávku nových vstupních dveří do tohoto objektu. Také řešíme a připravujeme se na provedení změny způsobu osvětlení společných prostor formou čidel v č. p. 268 v ulici Jižní, jejíž realizace by se měla uskutečnit ještě do konce tohoto roku. Stále jsou průběžně řešeny opravy v jednotlivých domech dle potřeby spojené s únavou materiálu či vandalismem. Stručně se zmíníme o dalších realizovaných či připravovaných akcích. Po poměrně složitých a komplikovaných přípravách bylo zahájeno odstraňování staveb bývalého zemědělského areálu Vojenských lesů a statků, s. p. Všem občanům je znám stav budov, které se zde nacházejí, jejich havarijní stav ohrožoval své okolí a osoby, které se zde nacházely. V současné době probíhá odstraňování objektů I. etapy, další etapy odstraňování by měly být realizovány, jakmile budou k dispozici finanční prostředky. Ve spolupráci s ČEZ Distribuce, a. s. proběhla ve městě rozsáhlá rekonstrukce veřejného osvětlení včetně zřízení nového (lokalita kolonie U Lípy, Luční ulice). Ve městě byl instalován výstražný systém a kamerový dohlížecí systém. V blízkosti toku Ploučnice a jezera Horka byly instalovány kamery a čidla, která snímají hladinu. V rámci tohoto systému je město informováno o nebezpečí blížící se povodně. V průběhu roku se opravily místní komunikace a chodníky, včetně různých propadů kanálových vpustí. Vybudovaly se i bezbariérové nájezdy do některých bytových domů. Opravily se také špatné ploché střechy na objektech v majetku města, mezi které patří především kulturní dům, budova polikliniky a garáže. Na autobusovém nádraží došlo ke změnám, kdy se zrušilo nevyužívané nástupiště C a vytvořily se zde placené parkovací plochy pro nákladní vozidla, ale především plochy pro osobní automobily, které jsou hojně využívány. Nástupiště B bylo nově zastřešeno. Další změna se bude týkat umístění vánočního stromu na náměstí 5. května. Strom bude umístěn na protější ploše, bylo třeba zde zřídit nejen elektrickou přípojku, ale především základový fundament na ukotvení stromu. Dále bylo opraveno vstupní venkovní schodiště na č.p.367, byly vyměněny všechny nášlapné desky a opraveno původní zábradlí. Vytvořila se zpevněná plocha pro odstavení vozidel pod tenisovými kurty v ulici Máchova. Před dokončením je restaurování dřevěného malovaného stropu v márnici, který je významnou kulturní památkou. Dále náš odbor zajišťoval rozsáhlou opravu hasičské plošiny, nákup skříně na sušení požárních hadic. Proběhla rekonstrukce zásobovací rampy u školní jídelny. Z připravovaných akcí zmiňujeme zejména plánovanou rekonstrukci Mateřské školky. Záměrem je sloučení obou mateřských školek ve městě v Máchově ulici a U Potoka, přičemž zůstane zachována budova mateřské školky U Potoka, nově bude pro potřeby této mateřské školky rekonstruován pavilon dříve užívaný jako restaurace AMADO a současně proběhne rekonstrukce stávajících prostor knihovny jako zázemí mateřské školky. Knihovna bude přestěhována do místností v budově polikliniky, které byly dříve užívány jako Česká spořitelna. Zde se již pomalu připravují prostory. Dalším záměrem je např. odstranění dnes již nefunkční stavby bývalé výměníkové stanice VS-1 v ulici Energetiků, na vzniklém prostoru by měly být vytvořeny další parkovací plochy pro osobní vozidla. V této době řešíme výměnu vstupních dveří v budově polikliniky. Na křižovatce ulic Jižní a Mimoňská probíhá stavba nového přechodu pro pěší, jejíž součástí je i vybudování nového chodníku v této lokalitě. Uvedený výčet není samozřejmě zcela vyčerpávající. V neposlední řadě je třeba též zmínit činnost technické čety města při úklidu města, sečení trávy, údržby zeleně, kácení stromů, zimní údržby místních komunikací včetně chodníků a plnění dalších úkolů dle potřeby. Lze konstatovat, že technická četa se výrazným způsobem podílí na zachování pořádku a čistoty ve městě, zvláště s přihlédnutím k tomu, že řada občanů se svým chováním podílí na vznikajícím nepořádku, např. odhazováním odpadků mimo odpadkové koše, neustálým ničením a poškozováním majetku města. Opravujeme a natíráme poškozené lavičky, odpadkové koše. Došlo i k opravám jednotlivých sestav (stůl, lavice,stojan na kola), které se v současné době nacházejí na náměstí 5. května, u cvičáku a u prodejny zmrzliny v ulici Jezerní. V nadcházejícím roce 2012 čeká náš odbor plnění dalších lehkých i nelehkých úkolů, jejichž účelem je stálé zlepšování současného stavu ve městě a jeho další rozvoj. Vážení spoluobčané, pracovníci odboru správy majetku a rozvoje Vám všem přejí krásné prožití vánočních svátků 2011 a vše nejlepší v nadcházejícím roce 2012, hlavně hodně štěstí, zdraví a úspěchů v osobním i profesním životě. za OSMaRM Monika Procházková, vedoucí strana 3

4 Zastupitelé a Vánoce z radnice prosinec 2011 Redakce Varty položila zastupitelům dvě otázky: 1) Co pro Vás znamenají Vánoce 2) Vaše přání občanům Stráže na rok 2012 Simon Michailidis 1) Tak jako pro dvě miliardy křesťanů ve světě, tak i pro mne znamenají Vánoce oslavu Kristova narození a tedy stejné veselí a radost jako při oslavě narozenin mých nejbližších. Období radosti ze života, z přátelství a lásky. Zároveň jsou Vánoce obdobím vhodným k zamyšlení nad vlastním životem a nad tím, zda pro své blízké umíme a chceme činit alespoň zlomek z toho, co pro druhé lidi a vlastně celé lidstvo učinil a stále činí Kristus. Patřím k těm šťastným, kteří mají s Vánocemi spojené jen hezké vzpomínky od narození až dosud a velmi bych si přál, aby to tak bylo i nadále. Všem ostatním lidem také přeji, aby měli nejen o Vánocích, ale po celý svůj život kolem sebe milující rodinu, děti a přátele, kteří umí dát najevo, že Vás mají rádi i s Vašimi rozmary, hříchy a hříšky, kteří Vás obejmou, nebo včas podají pomocnou ruku, aniž to čekáte. V dnešním světě není jednoduché tohle vše získat - nedá se to totiž koupit, ale je velmi jednoduché tohle vše nabídnout. Nestojí nás to nic než dobrou vůli. Přeji nám všem, abychom jí vždy měli dostatek pro všechny kolem sebe, nejen o Vánocích. 2) Rád využívám příležitosti a přeji svým spoluobčanům vše dobré do nového a zdá se, že opět mimořádně obtížného, roku Především zdraví, štěstí, úspěch v poctivé práci, klid a harmonii v osobním životě, zkrátka málo sváru a mnoho zdaru. Jiří Mužák 1) Jako dítě jsem se na Vánoce těšil mnohem víc než teď, když jsem starší. Těšil jsem se na vánoční prázdniny, na stromeček, na dárky, na cukroví, na sníh. V posledních letech jsem byl trochu morous a hledal problémy. Nákupy, fronty, ceny dárků, odhazování sněhu od garáže, odškrabávání ledu z auta, unavení lidé bez úsměvu a nálady. Proč vlastně? Vždyť to jde i jinak. To já jsem kdysi změnil svůj pocit z Vánoc a já ho zase mohu změnit. A tak se na Vánoce zase začínám těšit. Především díky mé manželce Janě, která dovede připravit skvělou vánoční atmosféru a pohodu. Ty chvíle klidu, které spolu s našimi dětmi o Vánocích strávíme, stojí za to. Zase se těším na vánoční světla na zahradě, na vánoční stromeček, na dárky, na cukroví, na pohádky, na vůni skořice, vanilky, hřebíčku, jehličí a pomerančů, na sníh, na praskání dřeva v krbu, na skvělé sousedy, na dobré víno a dobré přátele, na rodinné pošťuchování a vtipkování, na to, že jsme celá rodina pohromadě ve zdraví a v pohodě. Takové jsou teď mé Vánoce. 2) Všem strážským spoluobčanům přeji do roku 2012 dobrou náladu, trpělivost, toleranci, pohodu, lásku, zdraví, stálý úsměv, dostatek sněhu pro zimní sporty, málo namrzlých a neuklizených silnic, krásné, rozkvetlé jaro, bujaré oslavy, až naši hokejisté vyhrají titul mistrů světa, spoustu letních radovánek, vydařenou dovolenou a bohatého Ježíška. strana 4 Ivana Jablonovská Přišlo mi psaní, z vedení města, že Vám mám popřát, při hňácání těsta.8-) Už je to tady! Vánoce znova, utíká rychle, ta naše doba! Každý už lítá, shání se dárky, ale to nebudou,,libové párky... Neberte proboha, výhodné půjčky, máme přec ty svoje, zlaťoučké ručky. Myslete na sebe, rodinu, děti, dělá se to takhle už přeci věky. Vánoce, Nový rok, užijte v klidu, ne někde samotní a pěkně v lihu! Popřejte sousedům, všem, které znáte, tím jim ten nejlepší dáreček dáte. Držte se občané, našeho města a ne jenom toho teplého těsta! Do roku Nového, přeji Vám pouze ať se Vám vyhýbá, kdejaká nouze. Zdraví a lásku, pohodu, teplo, A pozor!aby se Vám těsto nepřipeklo! Klidné prožití Vánoc a Nového roku Přeje Ivana Jablonovská Přišel mi , tam od nás z hůry, od těch dob mám, jen noční můry. Mám Vám všem, občanům našeho města, popřát k těm Vánocům, položte těsta! Občane, zaplať si poplatky a nájem k tomu, a s čistým svědomím vrať se pak domů. Máš rodinu, ženu a děti, posaď je pod stromek, řekni dvě věty. Popřej jim krátce, zdraví a štěstí, bydlíte v bytě dál, ne někde v klestí. Vzpomeň si na mě pak, až budeš v teple, bez dluhů se svými, ne někde v pekle. Krásné Vánoce, zdravý Nový rok a hned poté pevný krok Co pro mě znamenají Vánoce? Dříve to byl pro mě stres, nervozita,povinnosti...letos bych si přála Vánoce prožít v klidu, i když pracovně. Už cítím cukroví, jehličí, prskavky, salát...těším se na sníh, dárky a pohádky... Každý rok vzpomenu na všechny, které miluji a samozřejmě na ty, kteří už nejsou mezi námi a chybí mi. Určitě si najdu čas na svou oblíbenou činnost, a to je skládání puzzlí, na které nemám během roku čas, a právě o Vánocích mě potěší několik krabiček pod stromečkem. Čas Vánoc a jejich kouzlo dělá své...a já se těším jako malé dítě...8-) Brigita Suchardová 1) Pro mne, již od mala, mají vánoční svátky zvláštní kouzlo. Hledání dárků po skříních, vůně vánočního cukroví, krásné pohádky, štědrovečerní večeře, radost z dárků a hlavně pohoda a klid. Nicméně již jako dítě jsem si uvědomovala, že s vánočními svátky přichází období, kdy se jako mávnutím proutku chování lidí mění, jeden na druhého se nemračí, nehubuje, lidé jsou k sobě tak nějak hodnější, pozornější a tolerantnější, než ve všední dny. Pro tohle všechno mám Vánoce moc ráda a přála bych si, aby trvaly celý rok. 2) Vážení spoluobčané, chtěla bych Vám za sebe popřát krásné a pohodové svátky vánoční, bohatého ježíška a splnění všech vašich tajných přání. Do nového roku pak hlavně stálé zdraví, štěstí, spoustu lásky, pohody a tolerance. Věra Reslová 1) Znám hodně lidí, kteří nemají rádi Vánoce Já ANO, mám je ráda. Těším se každý rok! Mám ráda vánoční výzdobu, mám ráda dětské napětí, které přichází s adventem a každým dnem je stále silnější a ukončí ho až nadílka pod vánočním stromečkem. Mám ráda šťastné oči obdarovaných, bohatý stůl a hlavně rodinu u společné štědrovečerní večeře. Vánoční svátky pro mě znamenají klid a pohodu, návštěvy nejbližších a známých, vzpomínky na ty, kteří s námi nemohou být, procházky a spoustu volného času, s kterým si naložím podle chuti. Nerada prožívám to, co svátkům předchází shon v práci, v domácnosti. Děsí mě davy lidí, kteří skupují všechno, co objeví v regálech.. Neumím nakupovat vánoční dárky už v srpnu nikdy to nevydržím a daruji je dřív! V našem rodinném domě nás bydlelo 5 dětí. Nikdy jsme nezapomněli utrhnout si barborku, pověsit si punčochu na okno a vždycky jsme se báli čertů. Když jsme byli starší, se sestřenicí jsme třásly bez, házely pantofel a odlévaly olovo. Na štědrý den jsme všichni drželi půst a nejedli maso, abychom viděli zlaté prasátko. Nikdy jsem to nevydržela! Štědrovečerní večeře byla dlouhá a napínavá. Nikdy jsem nestrojila stromeček, protože jsem si ho přála vidět až rozsvícený s nadělenými dárky. Maminka mi to vždycky dopřála. Každá rodina má své tradice. Díky nim jsou Vánoce krásné! 2) Moc si přeji, abychom byli navzdory všem problémům, které nás možná příští rok čekají, všichni zdraví a šťastní! Přeji Vám úspěšný rok, který Vám nabídne různé chuti, ale aby každé sousto, které vám život nabídne, bylo nakonec lahodné a vy jste tak mohli každý večer usínat spokojeně, s úsměvem v duši a těšit se na další den.

5 prosinec 2011 z radnice Jitka Urbánková Mám už od dětství ráda dobu mezi Mikulášem a Štědrým dnem. Vždy to pro mě znamenalo nejdříve oslavu mého svátku a pak už dobu velkého těšení se budeme péci a všude bude vonět cukroví, slavnostně zdobit dům a stromeček, taťka přinese kapra, budu přemýšlet jakým dárkem potěšit své blízké a zároveň to kouzlo překvapení, co dostanu já. A ten Ježíšek vždy věděl, po čem toužím. Bylo to krásné období dětství Další velmi kouzelné období bylo dětství mých dcer, kdy naopak já jsem byla ta, která vymýšlela pro Ježíška to, co si ony strašně přály a většinou jim toto jejich přání splnil. Přitom vůbec nebylo důležité, jak je ten dárek veliký nebo drahý nejdůležitější bylo, že jsme všichni spolu, povídáme si a máme se rádi. Ale ať to byly roky veselé či někdy smutné, období vánoc prostě miluji je to období setkávání se s rodinou a přáteli, období kdy je čas se zastavit a popovídat si, zavzpomínat si na ty co už nemohou být s námi rozjímat, ale také se i poveselit. Už to není o dárcích, ale právě o zážitcích. Kéž by se k sobě lidé chovali celý rok tak jako právě v období adventu a svátků vánočních A to je, zároveň s přáním zdraví, pracovních i osobních úspěchů to, co bych přála vám všem! Ladislav Poncar 1) Vánoce jsou především svátky nejprve našich dětí později našich vnoučat a nějaký zážitek jediné Vánoce, které jsem si neužíval v rodinném kruhu a přesto byly zvláštní, byly to Vánoce v roce 1968 a 1969 a byly to Vánoce vojenské na česko-rakouské státní hranici 1.5 METRU sněhu a 20 stupňový mráz, někdy si na vojenské VÁNOCE vzpomenu, ale jen někdy. 2) V roce 2012 především hodně zdraví a hodně odolnosti nad právě schválenými reformami, které náš život určitě nezlepší, nezpříjemní ani nezjednoduší. Jan Malec 1) Vánoce pro mne neznamenají nic výjimečného, jedině snad, že je využívám k návštěvě příbuzných a známých, které během roku nespravedlivě opomíjím. Já mám v roce 365 dní (a v roce 2012 dokonce 366), ve kterých mohu někomu udělat radost, tu činem, tu drobným, tu větším dárkem - Vánoce k tomu nepotřebuji! A filozoficky? Slavit narozeniny Ježíše Krista mi nevadí, ale vadí mi spojitost vánočních svátků s římskokatolickou církví, která ve jménu Boha po staletí páchala hrůzné zločiny a bezpráví a v zájmu udržení své moci potlačovala reformní názory i rozvoj vědění. Je smutné, že lidé zapomínají na zločiny totality, která Evropu ovládala po mnohá staletí. 2) Přát zdraví, štěstí, lásku, mnoho úspěchů pracovních i soukromých apod. je obvyklé klišé. Já spoluobčanům ze srdce přeji, aby rok 2012 pro ně nebyl horší než rok prostě zcela podle rčení lépe už bylo. Zpívání pod vánočním stromem 2011 V pátek 25. listopadu, dva dny před první adventní nedělí, jsme pořádali Zpívání pod vánočním stromem. Letošní vystoupení dětí z naší mateřské školky, dětí ze ZUŠ pod vedením paní učitelky Martiny Vítkové, pěveckého sboru Zpěvandule a noblesního tria ve složení Sára Michailidisová, Veronika Saabová a Martina Vítková se mimořádně vydařilo. Velké díky patří Mikuláši, čertovi a zvláště andělovi, který se mezi nás snesl z nebe. Od města jsme získali prostředky ve výši ,- Kč, za něž jsme mohli pronajmout zvýšené, zakryté pódium a kvalitnější ozvučení a osvětlení a pár sladkých odměn pro malé zpěváčky. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli svojí pomocí, aby nejen tato akce, ale i všechny ostatní, které jsme letos pořádali v létě na zámku, dopadly na jedničku. Nebudu všechny jmenovat, ale vyzdvihl bych pomoc technické čety s panem Věchtem ve vedení, pomoc městské policie vedené Klárou Havelkovou, hasičů, Výrů a dalších. Díky moc. Závěrem chci poděkovat Vám, návštěvníkům našich akcí, že svojí účastí oceňujete naši činnost a přeji Vám mnoho úspěchů, zdraví a štěstí do nového roku. Za SPOROP, o.p.s. Jiří Mužák Podpora kultury a sportu z Grantového fondu za rok 2011 Dovolte mi malé zhodnocení činnosti organizace Panda Sport v oblasti kulturních a společenských akcí pořádaných v kulturním domě U Jezera. V letošním roce jsme pro veřejnost připravili celkem 24 akcí. Z toho 8 bylo určeno dětem a probíhaly v dopoledních a odpoledních hodinách (divadla, maškarní, tvůrčí dílny). Další aktivity byly převážně divadla, koncerty ve vinárně, ples a také Vartenberské slavnosti a Adrenalinový den. Jsme rádi, že spousta lidí si našla čas a cestu k pravidelné návštěvě divadelních představení. Náklady na organizaci divadla bývají v některých případech opravdu vysoké a nám se je podařilo zrealizovat za finanční podpory z Grantového fondu na kulturu. Byly to: Maškarní bál Krejčíka Honzy náklady: dotace GF: Divadlo Pavla Trávníčka náklady: dotace GF: Velikonoční dílna: náklady: dotace GF: P. Martinák-Humor a muzikál náklady: dotace GF: Divadlo Kompanyje Praha náklady: dotace GF: Divadlo Radka Brzobohatého náklady: schválená dotace GF: Vánoční dílna náklady: schválená dotace GF: Na podporu sportovních aktivit jsme získali dotaci z Grantového fondu města na tyto akce: Panda Champions Cup náklady: dotace z GF: Dětské odpoledne v bazénu náklady: schválená dotace: 3000 Také v roce 2012 plánujeme zajímavé pořady, akce a vystoupení, o kterých vás budeme včas informovat. Poděkování patří městu Stráž pod Ralskem za finanční podporu a všem návštěvníkům, kteří na akce přišli. V součtu se jedná o 3000 osob. Renata Balvínová strana 5

6 prosinec 2011 Vánoce, to není jen Štědrý den Přípravu na samotné Vánoce představuje advent, období čtyř týdnů před Vánoci. První adventní neděle (připadající na neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem) označuje počátek křesťanského roku. Čtyři adventní neděle bývají někdy označovány postupně jako železná, bronzová, stříbrná a zlatá, ovšem tato označení nemají s křesťanskou tradicí nic společného, mají čistě komerční význam, spojený s předvánočními nákupy dárků. V průběhu adventu mají svátek někteří důležití svatí, např. sv. Ondřej (30. listopad), sv. Barbora (4. prosinec), sv. Mikuláš (6. prosinec), sv. Lucie (13. prosinec) a sv. Silvestr (31. 12). Štědrý den ještě nepatří do křesťanských Vánoc. Končí jím Advent a také postní odbobí. Štědrovečerní večeře má proto slavnostní ráz, ačkoli je ještě složena z postních jídel. Následující půlnoční mše je pak v podstatě pozůstatkem noční vigilie (bohoslužba v předvečer náboženského svátku), která původně předcházela všem významným křesťanským svátkům. Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou v křesťanské tradici oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Slaví se od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození (den narození Páně, Boží hod vánoční, v občanském kalendáři označený jako 1. svátek vánoční ), oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. V České republice je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den, 24. prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází (viz popis výše). Ve středověku se jednalo o poslední den roku, který začínal právě na slavnosti Narození Páně 25. prosince. 26. prosince se slaví svátek sv. Štěpána prvomučedníka, občanský 2. svátek vánoční. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslavou slunovratu, který na tyto dny též připadá. V současné době se však původní, náboženský význam Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i koledníci. V některých krajích se také zavěšoval nad štědrovečerní stůl ozdobený malý stromek, ovšem špičkou dolů. Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. Do soukromých prostor začal pronikat až v polovině 17. století a v 19. století opouští německé prostředí. Ujímá se nejprve ve městech, poté na venkově, většinou ho přijímají dříve protestanté než katolíci (ti jej zpočátku považovali za pohanský zvyk). Do českých zemí pronikl přes ředitele pražského Stavovského divadla Jana Karla Liebicha, který ho nechal postavit pro své přátele v roce 1812 na svém libeňském zámečku. Nový zvyk se však začal prosazovat jen pozvolna přes bohaté měšťanské rodiny a na venkov pronikaly ozdobené vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do první světové války strana 6 bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev. Na náměstí ve městech se často umísťují velké vánoční stromy. Poprvé byl postaven Strom republiky na brněnském Náměstí svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost, kdy s přáteli nalezli v zimě, v roce 1919, v bílovickém lese, prochladlé děvčátko. Tento prožitek ho zasáhl natolik, že se o Vánocích v roce 1924 rozhodl vztyčit na náměstí strom, a pod ním uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným dětem (Pozn: Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl 24 metrů vysoký smrk z Beskyd, který ozdobil o Vánocích 1999 vatikánské Svatopetrské náměstí. Nechvalně se proslavil vánoční smrk na pražském Staroměstském náměstí, kdy 6. prosince 2003 spadl a zranil čtyři lidi.). Betlém nebo též jesličky je umělecké vyobrazení znázorňující Svatou rodinu. Právě narozený Ježíš leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách a Panna Maria a svatý Josef o něj pečují. Pastýři a orientální Tři králové přinášejí dary, scéna bývá doplněna i zvířaty (vůl, oslík, ovce i jiné) a případně andělem provolávajícím Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Do lidového prostředí se betlémy dostaly s reformami Josefa II. na konci 18. století. Císař Josef II. nařídil uzavření některých církevních objektů a betlémy, do té doby stavěné v kostelích, odtud byly vykázány. Tehdy přišlo o zdroj obživy mnoho malířů a pozlacovačů, kteří dosud pracovali hlavně pro církev. Hledali tedy jiný způsob, jak se uživit a začali s betlémy. Ježíšek je zdrobnělina jména Ježíš Kristus, jehož narození křesťané o Vánocích slaví. Příběh jeho narození v Betlémě, jak jej podává Lukášovo evangelium, v přístřešku pro dobytek protože se pro něho nenašlo místo pod střechou, přitahoval po staletí pozornost a patrně dal křesťanský ráz starším svátkům slunovratu. V současnosti je tato tradice spojena především s rozdáváním dárků. Jesličky a koleda. Původní Štědrý den dával bohatým lidem příležitost vyniknout štědrými dary koledy. V souvislosti betlémského příběhu se role změnily: lidové písně připomínají, že jsou to oni, žebráci a koledníci, kdo dávají bohatým příležitost získat si nějakou zásluhu. Paradox Boha, jemuž lidé vděčí za všechno, co mají, který leží v jeslích jako bezmocné nemluvně a dostává dary od okolních pastevců, inspiroval už ve středověku množství legend a písní. Do 15. století sahají nejstarší české koledy ( Narodil se Kristus Pán ) a v barokní době k tomu přistoupily i lidové jesličky ( betlémy ), rozšířené po celé Evropě. V měšťanské kultuře 19. století se začaly dávat dětem dárky v rodinách, vznikl zvyk vánočních stromků a dávání i oplácení darů mezi dospělými, jakási moderní obdoba dávného potlače (anglicky potlach rozdávání, dar, resp. slavnosti spojené s rozdáváním nebo ničením darů), která se pak během 20. století silně komercionalizovala. 6. ledna se slaví slavnost Zjevení páně (též svátek Tří králů) podle tradice se toho dne přišli poklonit právě narozenému Ježíšovi do Betléma mudrci od východu a přinesli mu dary. Tradice později udělala z mudrců krále a stanovila jejich počet na tři. Neděli následující po slavnosti Zjevení Páně se slaví Křest páně, kdy vánoční období v rámci církevního roku končí. Popsali jsme si (velmi stručně), jak křesťanský svět označuje období, v němž si všichni připomínají příchod Ježíše Krista a Advent není nic jiného než přípravou na Vánoce. Začíná období mnoha kouzel a i pověr, na které můžete nebo také nemusíte věřit. Eduard Horčík Znáte (některé) vánočnízvyky? 1.Kdy začíná správná hospodyně péci vánoční cukroví? a)poslední víkend před začátkem adventu b)tři týdny před Vánocemi c)o první adventní neděli 2.Pokud větvička barborky vykvete do Štědrého dne: a)svobodná dívka se vdá b)do rodiny přibude potomek c)rodinu stihne neštěstí 3.Na den sv. Lucie (13.12.) by ženy celý den neměly: a)vařit b)prát c)příst 4.Co nesmíte mít na Vánoce doma? a)pavouky b)novou věc c)vypůjčenou věc 5.Kolik chodů by měla mít podle staré české tradice štědrovečerní večeře? a)čtyři b)tři c)devět 6.KvůličemutřáslamladádívkanaŠtědrý den bezem? a)aby měla v dalším roce sílu b)aby zjistila, kde bydlí její nastávající. Tam má totiž při třesení zaštěkat pes. c)aby věděla pohlaví svého budoucího dítěte. Pokud při třesení zaštěkal pes, mělo jít o chlapce. 7.Proč se při štědrovečerníhostině dává pod talíř rybíšupina? a)aby bylo v příštím roce hodně ryb b)abyserodinydrželypeníze c)aby nikdo neonemocněl 8.Která domácípráce konaná na Štědrý den nosísmůlu? a)praní b)šití c)luxování 9.Proč nikdo nesmí v průběhu štědrovečerní večeře vstát od stolu? a)do roka by se odstěhoval b)do roka by přišel o někoho blízkého c)do roka by zemřel 10.Co nesmío novoročnínoci přinést hospodyně na stůl, aby z domu neuteklo bohatství? a)nic, co mělo kopyta. b)nic, co mělo peří a křídla. c)nic, co mělo ploutve. Správnéodpovědi:1C,2A,3C,4C,5C,6B, 7B, 8A, 9C, 10B. Eduard Horčík

7 prosinec z návštěvní knihy internetových stránek města Místní poplatek za komunální odpad Zdravím Vás, zjistil jsem, že se vybírají poplatky za odpady za všechny, kdo mají ve Stráži trvalé bydliště. Přijde mi, že vybírat polatky za obyvatele, kteří zde nebydlí, ale mají zde přihlášené trvalé bydliště (nekde musí být trvale přihlášeni,třeba u rodičů) je nemorálni a odporuje dobrým mravům. Všude, kde se třídí odpad, se poplatky snižují, obce mají finanční zisk z tříděného odpadu. Pokud se zvedne cena za odpady, odmítám třídit, protože to potom pro občana nemá žádny efekt. To se dělá pro ZLEPŠENÍ nebo ZHORŠENÍ životního prostředí a spokojenost obyvatel? JEN TAK DÁL!!! Děkuji. Vedoucí finančního odboru Povinnost platit místní poplatek za komunální odpad dle místa trvalého pobytu vychází se zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Správce poplatku takto dostává zpětnou kontrolu všech přihlášených, ale i nepřihlášených osob k místnímu poplatku dle evidence obyvatel. Každý jiný systém by znamenal uniky daňových poplatníků. Dále uvádím, že při výši místního poplatku 500 Kč/osoba/rok město každoročně významně doplácí ze svého rozpočtu na sběr a svoz komunálních odpadů. Michal Randula, vedoucí finančního odboru Bezbariérový přístup na poliklinice "WC" Píši Vám z důvodu neodpovězení na od mé manželky ohledně bezbariérových WC na poliklinice v našem městě. Bohužel sám ze své současné situace jsem narazil na již popisovaný problém, jelikož jsem po operaci a mám také berle. Snažil jsem se na těchto toaletách také zápasit s berlemi a je to opravdu veliký problém jen už zavřít dveře u kabinky. Mohlo by se s touto situací něco provést? Ve městě máme určitě dost lidí kteří by nějaké řešení uvítali. Děkuji Vám za odpověď a za možný návrh jak by se tato situace dala řešit. S pozdravem Jaroslav Chovan Vedoucí odboru správy majetku Dobrý den, omlouváme se za situaci, kdy došlo nedorozuměním ke opožděnému zodpovězení Vašeho dotazu. Současný stav toalet odpovídá platným předpisům v době provádění jejich stavby, Celý objekt byl řádně zkolaudován a bylo povoleno jeho trvalé užívání. Pro příští rok zvažujeme zřídit jedno bezbarierové WC v přízemí budovy. M. Procházková, vedoucí OSMaRM STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST prosinec 2011 ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky od hodin sobota neděle sobota neděle sobota neděle čtvrtek pátek sobota MUDr. Martin Mareš Komenského 358, Cvikov tel MUDr. Eva Pušková Nový Svět 915, Kam. Šenov tel MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel MUDr. Marina Taranová Tovární vrch 78, Doksy tel MUDr. Marcela Klementová Nové Město 277, Dubá tel MUDr. Ladislav Záruba Jižní 1903, Česká Lípa tel MUDr. Ilona Tulisová Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Vladimíra Černá Osvobození 446, Kam. Šenov tel MUDr. Martin Mareš Komenského 358, Cvikov tel neděle pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle MUDr. Jiří Voříšek Dlouhá 99, Jablonné v Podj. tel MUDr. Miroslav Kopřiva 28. října 3004, Česká Lípa tel MUDr. Milena Horáčková Mariánská 845, Česká Lípa tel MUDr. Miroslav Pelc Purkyňova 1 58, Nový Bor tel MUDr. Jitka Makovičková Havlíčkova 433, Česká Lípa tel MUDr. Karla Ponikelská Revoluční 1 64, Stráž p. R. tel MUDr. Marina Taranová Tovární vrch 78, Doksy tel MUDr. Jitka Červenková Nám. Svobody 250, Zákupy tel Poradna hledá studenty pro doučování dětí Poradna pro náhradní rodinnou péči hledá studenta či studentku s pedagogickým nadáním pro doučování dítěte v pěstounské rodině. Doučování je činnost ideální pro středoškolské či vysokoškolské studenty, kteří mají talent pro práci s dětmi, rádi získávají nové zkušenosti a chtějí pomoci. Doučování je projektem Poradny pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích, která svým spolupracovníkům zajišťuje odborné zázemí i finanční ohodnocení (85 Kč/h). Děti v náhradní rodinné péči mívají se školou často potíže a doučování je šance, jak jim pomoci. Pomáhá jim lépe zvládat nároky školy, zbavuje děti strachu z neúspěchu, služba také přináší odlehčení rodičům. Doučování probíhá v rodině, doučovatel navštěvuje dítě pravidelně jednou až dvakrát týdně a pomáhá mu s přípravou a pochopením probírané látky. Služba je pro rodiny zdarma. Kontakt na koordinátorku služby doučování i více informací o činnosti Poradny pro NRP najdete na Granty Klub seniorů Chtěli bychom poděkovat městu za přidělení grantů na podporu kultury a přednáškové činnosti Klubu seniorů v roce 2011.Využíváme rádi této příležitosti a alespoň ve zkratce chceme čtenáře seznámit s tím, jak jsme přidělené peníze grantů vyžili: 1. Grant oblast kulturní návštěva divadelních představení ve Stráži pod Ralskem. Byla nám schválena dotace Kč vyčerpali jsme Kč. Členové KS navštívili v průběhu celého roku společně 3 divadelní představení. 2. Grant přednášky Byla nám schválena dotace Kč využili jsem z toho pouze 700 Kč. Uskutečnili jsme celkem 12 přednášek a nárok na honorář uplatnili 3 přednášející, ostatní přednášeli ve svém volnu, dobrovolně. Ještě jednou jim tímto děkujeme. Mezi nejzajímavější zejména patřila témata: o cestování přednášel pan Kotek a pan Oplt, o historii města Stráže přednášel pan Smejkal, o domácí zdravotní péči přednášela paní Hrušková, požární problematika přednášel pan Zmrhal a pan Volák, zdravotní styl ve stáří přednášela paní Lišková, bezpečnost ve městě přednášeli příslušníci městské policie. Na několika setkáních vystoupily děti ze ZUŠ pod vedením pani učitelky Vítkové. Snažili jsme se při své činnosti Klubu seniorů využít poskytnuté peníze efektivně a na zajímavé věci v příštím roce chceme pokračovat, a proto věříme, že i v žádostech o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města budeme úspěšní i v roce Za Klub seniorů A. Blažíčková a D. Koutecká strana 57

8 inzerce prosinec 2011 Pobočka ADRA Česká Lípa Humanitární organizace ADRA je celosvětová organizace, která má sídlo v USA a pobočky ve 125 zemích světa. V roce 1994 bylo založeno občanské sdružení ADRA, které realizuje krátkodobé humanitární projekty a dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí v oblasti školství, zdravotnictví a zemědělství a v ČR má 11 poboček, které se zaměřují na vzdělávací rozvojové projekty pro základní a střední školy, na dobrovolnickou činnost, psychosociální a finanční poradenství, azylové domy a krizové týmy pro zásah v případě mimořádných situací a krizových stavů. Českolipská pobočka má 8 zaměstnanců a 3 hlavní bezplatné činnosti: a) Informační centrum pro rodiny ve finanční tísni Každé pondělí a středu od 10. do 16. hod. b) Dobrovolnické centrum Každý čtvrtek od 9 do hod. Dobrovolníky mohou stát všichni od 15 let do aktivního seniorského věku, kteří by měli zájem působit jako společníci v sociálních a zdravotních zařízeních nebo jako dobrovolníci v Terénním krizovém týmu, který se v současné době buduje a kteří splní vstupní podmínky. Mladí lidé od 18. do 30. let se mohou zapojit do Evropské dobrovolné služby, kde mohou vycestovat jako dobrovolníci prakticky do všech zemí Evropy na dobu od 2 do 12 měsíců. c) Jazykové kurzy českého jazyka, právní a sociální poradenství pro cizince v Č.Lípě a ve Stráži p/r. Základní kurz českého jazyka v Č.Lípě každou neděli od 15 do hod. Základní kurz českého jazyka ve Stráži p.r. každou neděli od do hod. Právní poradenství v Č. Lípě v úterý od 15 do 18 hod. Sociální poradenství v Č. Lípě ve čtvrtek od do hod. (od listopadu) Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit u Vedoucí dobrovolnického centra paní Lucie Honzíkové Kotlánové na tel nebo na popřípadě se mohou hlásit přímo na pobočce ADRA v ul Čs. armády 1578 v pondělí, středu a ve čtvrtek. strana 8

9 prosinec 2011 Setkání strážníků s místními seniory Jelikož si uvědomujeme, že je potřeba působit preventivně nejen na ty nejmladší děti v mateřských a základních školách, domluvili jsme se s místním klubem seniorů, že mezi ně opět zavítáme a pohovoříme s nimi o tom, co je konkrétně trápí, upozorníme je na možná rizika, se kterými by se mohli setkat. Vítání občánků Jak již víte z minulého vydání Varty, uskutečnilo se dne 12. listopadu 2011 slavnostní vítání nových občanů našeho města. Mám osobně velkou radost z toho, že se vítání zúčastnilo téměř 85% pozvaných dětí nejen s rodiči; velmi často je doprovodili také sourozenci, prarodiče i další příbuzní. Nové občánky Stráže pod Ralskem přivítaly do života představitelky našeho města Bc. Věra Resslová a ing. Jitka Urbánková. Své nové kamarády pozdravily také děti z mateřské školy, které si pod vedením paní učitelky Humlové.připravily krátké pásmo písniček a básniček. Členky sboru pro občanské záležitosti předaly rodičům kytičku, upomínkovou knihu a děťátku malý dárek. Celý program hudebně doprovázela učitelka zdejší základní umělecké školy pí Vítková. Doufám, že se rodičům přivítání jejich dětí mezi občany města Stráže pod Ralskem líbilo. Dětem přeji ještě jednou šťastné a bezstarostné dětství, nechť je v životě provází pevné zdraví, úspěchy a pohoda ať již ho prožijí ve Stráži pod Ralskem nebo kdekoli na naší modré planetě. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kdo se na vítání občánků organizačně podílel a popřát všem čtenářům veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví, klidu, pohody a radosti. Marie Stützová, SPOZ Ze zkušenosti víme, že dotazy seniorů mívají velice široký záběr, proto jsme sebou na besedu, která se konala 8. listopadu, vzali i policistu z místního obvodního oddělení Policie ČR, p. Miroslava Havelku, aby bylo možné všechny dotazy uspokojivě zodpovědět. Setkání proběhlo v pohodvé, přátelské atmosféře, povídali jsme si o všem, na co by si měli naši nejstarší dávat pozor, čeho by se měli vyvarovat, jak by se v konkrétních situacích měli zachovat, kam zavolat. Dále jsme hovořili o pohybu seniorů v silničním provozu a to jak v roli chodce nebo cyklisty, tak i v roli řidiče, o tom, jaké mají řidiči jejich věku povinnosti. Ve finále se nám rozvinula krásná diskuze, kde se nám snad podařilo zodpovědět všechny dotazy, které byly nadneseny. Rádi bychom našim milým seniorům poděkovali, že nás mezi sebe tak krásně přijali a zároveň je vyzvali, aby byli stále bdělí, ostražití, dbali nejvyšší opatrnosti, sledovali, co se kolem nich děje a v případě potřeby zavolali nás nebo PČR. Za kolektiv strážníků Městské policie Stráž pod Ralskem Bc.Klára Havelková Beseda s Městskou policií Na začátku listopadu k nám na školu zavítala městská policie. Páni policisté navštívili všechny třídy na 1. stupni. Říkali žákům, jak se mají chovat na ulici a na silnici a co by se jim mohlo stát, kdyby se tak nechovali. Starší žáci poznávali také dopravní značky. Každý si z hodiny neodnesl pouze zajímavé informace, ale také drobné dárečky. Žákům i vyučujícím se hodina s policií líbila a tímto bychom jim rádi poděkovali. Mgr. Martina Fenclová Pizzerie je znovu otevřena Ve Vartě listopad 2011 je na str. 11 uvedeno: "pizzerie zatím hledá nájemce..." Tak to již neplatí! (Tato informace odrážela skutečnost 12. října, kdy byl veden rozhovor.) Od 11. listopadu 2011 je LAGUNA v kulturním domě znovu otevřena! Nájemce J. Režný nabízí celotýdenní provoz, polední menu, českou a italskou kuchyni, příjemné prostředí. Přijďte se přesvědčit. Ivana Bršlicová Hodně štěstí, mnoho úspěchů, pevné zdraví, pohodu a osobní spokojenost v roce 2012 Vám všem přeje Eda Horčík, člen zastupitelstva města Stráže pod Ralskem. Jinými slovy: Mějte se co možná nejlépe v této zvláštní době strana 9

10 ze školy prosinec 2011 Školáci a Vánoce Vánoce Něco padá, bílý sníh, pojedeme na saních. Za oknem se vločky honí, zvonky v dálce tiše zvoní a stromečky v celé zemi, sladce voní Vánocemi. Tereza Šmídová 5.B Vánoce jsou za dveřmi Těšíme se na Vánoce, nejlepší jsou v tomto roce. Děti budou bobovat a já zase sáňkovat. Budeme jíst cukroví, dědeček všechny tradice ví a po dalším roce budeme se těšit na Vánoce. Anička Mašinovičová 5.B Vánoční dárek Draci létají vzduchem, já poslouchám uchem. Listy poletují za okny, františky dáváme na plotny. To slyším rolničky a jejich písničky. Sníh se sype nad krajinou, já přemýšlím pod peřinou. Dárečky ze skříně tlačí se ven, tenhle je pro tebe, tak si ho vem. Gabriel Tichý 5.B Vánoční čas Vánoce jsou za dveřmi, je to krásný čas, kdy rodina drží při sobě, zatímco je venku mráz. Kája Matušková 5.B Předvánoční čas Už se těším na Vánoce, proto nespím celé noce. Za chvilku tu budou zas, bude předvánoční čas. O tomhle krásném období, každé dítko sní. Za okny se sype sníh, děti jezdí na saních. Stromeček krásně září a voní cukroví. Už se těším na Vánoce, škoda, že jsou jednou v roce. Kačka Šlechtová V.B Vánoce mám nejradši Padá, padá sníh, budem jezdit na saních, budem stavět sněhuláky a na ledě bruslit taky. Vánoce mám nejradši, to jsme všichni spolu, to se nikdo nemračí, času máme horu. Vánoce jsou nejlepší, protože nám Mikuláš i Ježíšek krásné dárky přináší. Ládík Čermák 5.A Vánoce Ahoj Vánoce, jak se máte? Doufám, že se hodně usmíváte, že nám trošku radosti dáte a zdraví ještě víc. Radim Macháček 5.B strana 1 0 Vánoční vyprávění Vždy, když mají přijít Vánoce, jsme celí natěšení a nedočkaví, protože přijde Ježíšek s dárky. Když se v kalendáři objeví datum 24. prosince, tak už úplně hoříme. To nám ani jídlo nechutná. Po večeři už jen čekáme na zvoneček, který zazvoní a my běžíme jako o závod, div nezakopneme o práh, tlačíme se mezi dveřmi, ale malá Elenka se vždy dostane ke stromečku první. Když rozbalíme dárky, hrajeme si s nimi, dokud nejedeme k babičce a dědovi, kde na nás čekají další dárky. Vánoce si vždy užíváme naplno. Radim Macháček 5.B Vánoce Je ráno a jsou Vánoce. S bratříčkem se vzbudíme a začneme skákat a běhat po pokoji, protože se těšíme na Vánoce. Vánoce patří mezi moje nejoblíbenější svátky. Ráno a odpoledne se koukáme na vánoční filmy a pohádky. Potom všichni hrajeme různé hry, např. Člověče nezlob se, Domino, Prší atd. Na večer se vykoupeme a převlékneme do svátečního oblečení. Den před Štědrým dnem jsme s maminkou udělali bramborový salát. Na večer okolo 17 hodiny smažíme řízky a pomalu se připravujeme na sváteční večeři. K večeři vždy máme hrachovou polévku s křupinky a k tomu bramborový salát a smažený kuřecí řízek. Pak se zavřeme s jedním rodičem do pokoje. Pustíme si písničky a vyhlížíme, jestli neuvidíme Ježíška. Až zazvoní zvonek, vyjdeme z pokoje a tam čekají pod stromečkem dárky. Dárky rozbalíme a chvíli si s nimi hrajeme. Okolo 21. hodiny jdeme spát a moc se těšíme na druhý den, až si s novými hračkami delší dobu pohrajeme. Andrea Štofaniková 5.B Veselé Vánoce Byla jedna holčička jménem Adélka. Adélka se moc těšila na Hallowen, na čerty, ale hlavně se těšila na Vánoce. Na Vánoce se těšila, protože nejspíš dostane psa. Touží po psovi celá léta a tento rok se jí to může už konečně splnit. Rodiče ji každé Vánoce odmítali, tak jim Adélka říkala, že nevědí, jak se cítí, protože Adélka je jedináček a tak potřebuje společnost. Hallowen je pryč, čerti už jsou také fuč a najednou už je den před Vánoci. Celý tento den přemýšlela, jak by se psík mohl jmenovat a na jedno jméno přišla. Druhý den se Adélka probudila a řekla: Vánoce! Běžela do ložnice, kde leželi její rodiče. Začala s nimi třást a pořád křičela: Vánoce, Vánoce! Rodiče se vzbudili a řekli: Adélko, klid. Adélka šla do obýváka, zapnula televizi. Zrovna běžela reklama. Adélka se koukla do rohu a tam byl vánoční stromek. Celý den ho zdobila a pak šla mamince pomoct s večeří a jak to vypadalo, všichni byli s večeří spokojeni. Když tu slavnostní večeři dojedli, šla maminka s Adélkou za dveře, ale tatínek zůstal v bytě. Musel otevřít balkón, aby se k nám mohl Ježíšek nějak dostat. Když zazvonil zvonek, Adélka s maminkou šly do obýváku a tam na Adélku čekal její nový kamarád. Byla to fena rasy Shih Tzu. Druhý den šla za svojí nejlepší kamarádkou a řekla jí: Hádej, co jsem včera dostala? Ukázala psíka a dodala: Jmenuje se Ája. Adéla Reslová 5.A Příběh o holčičce, která nevěřila na Ježíška Byla jednou jedna holčička, jménem Nelinka. Jednou o Vánocích se Nelinka těšila na dárky, ale byl jeden problém, nevěřila na Ježíška. Ježíškovi si napsala o plno věcí: kolo, panenky, domeček, mobil, DVD a nevím, co všechno. Nelinka se vykoupala, oblékla se do svátečních šatů a šli se s maminkou a tatínkem najíst. Když se najedli, šli pouštět lodičky. Tatínek se šel podívat, jestli tam jsou dárky, ale nic tam nebylo. Tatínek zavolal Nelinku a řekl jí: Nic tu není. Nela byla smutná, na stole byl vzkaz a bylo tam napsáno: Milá Nelinko, dárky Ti dát nemůžu, protože na mě nevěříš, Tvůj Ježíšek. Nela se zamračila a řekla tatínkovi: Tati, nedostala jsem dárky, protože nevěřím na Ježíška. Tatínek na to: No jo, tak dostaneš příště hodně dárků, ale musíš věřit na Ježíška. Příští Vánoce dostala plno dárků a byla ráda. Když si rozbalila dárky, tak usnula v blaženosti. A od té doby Nelinka věří na Ježíška, a proto dostává vždy dárky. Bára Suchardová 5.A. Drakiáda ve škole Ve středu 2. listopadu proběhla u nás ve škole první Drakiáda. Děti soutěžily v několika kategoriích. Hodnotila se originalita draků, výška pouštěného draka a řídící schopnosti dětí. Mladší děti také vyráběly ve třídách své malé dráčky. Při pouštění nám sice moc nepřálo počasí, ale děti byly moc šikovné a zvládly dostat draky do vzduchu. Zažili jsme spoustu zábavy a také jsme trošku protáhli svá těla. Ve škole jsme si druhý den Drakiádu vyhodnotili. Děti dostaly diplom a drobné ceny. Moc se nám to všem líbilo a budeme se těšit zase příští rok. Martina Fenclová Ukázka básnických pokusů dětí z 2. A na téma DRAK: Letí na obloze velký dráček, nad ním malý černý mráček. Zafoukal pak silný větříček, objevil se krásný měsíček. Už je pozdě, musím spát, zítra ráno budu muset zase brzo vstát. Natálka Čeriová Dráček Mráček, každý myslí, že je to darebáček. Ale on velké srdce má a každému lásku dá. Ema Valentová Dráček Lítej dráčku, lítej na nebe, všichni budeme se koukat na tebe. Všude zběsile lítáš, až se mráčků chytáš. Všude rychle lítáš a pořád se při tom chechtáš. Když vítr málo foukne, máš obličej ihned smutně. Však neboj, já zase poletím, na podzim Vás zase uvidím. Meriem Namani Podzim Na kopci se smějí draci, co pouštějí je malí kluci. Ušili je na míru, vždyť jsou jenom z papíru. Kačka Suchardová Na nebi se mračí mrak, nelíbí se mu náš papírový drak. A přitom náš dráček, má veselý fráček. Nemusíš se mraku bát, náš drak tě má rád. Sarah Röslerová

11 prosinec 2011 Halloween ve světě i s 5.A ve Stráži Konec října znají děti v anglicky mluvících zemích velmi dobře a všichni se na něj těší. Slaví se Halloween (složeno spojením slov All Hallows evening čili Noc před dnem všech svatých ) svátek, kdy se vzpomíná na zemřelé. Tento svátek má podobné základy v mnoha zemích po celém světě (především v těch s křesťanskou tradicí) u nás např. uctíváme Památku zesnulých při dušičkách a např. v Mexiku se slaví Dia De Los Muertos. ze školy Halloween vychází z keltského festivalu Samhain, což znamená konec léta. Lidé tehdy zapalovali pochodně a v kostýmech zaháněli zlé duchy. Novodobý Halloween mají rády hlavně děti, a to proto, že se mohou převlékat do různých strašidelných kostýmů, vyprávět si strašidelné příběhy, dívat se na horory a především ve svých kostýmech obcházet domy v okolí a s pořekadlem: Trick or treat! ( Koledu, nebo ti něco provedu! ) získat různé sladké dobroty (nejčastěji bonbóny a čokolády). Symbolem Halloweenu je již po dlouhou dobu vyřezávaná dýně (dříve se vyřezával tuřín nebo řepa), které se říká Jack o Lantern. A právě jedna z bájí o vzniku tohoto názvu inspirovala děti z 5.A, které v hodině anglického jazyka samy přišly s nápadem přehrát příběh o darmošlapovi Jackovi, podle kterého právě vyřezávaná dýně dostala své jméno, prvňáčkům. Nápad to byl fantastický, všem se líbil, nezbývalo než rozdělit role a secvičit krátké představení. Svých úloh se děti zhostily velmi dobře a po dvou dnech a pouhých dvou zkouškách jsme byli v krásných maskách připraveni. Původně jsme s dětmi chtěli navštívit pouze první ročníky, nakonec představení mohli vidět také druháci a třeťáci. Chtěla bych tímto poděkovat všem páťákům za jejich perfektní zvládnutí tohoto představení, za odvahu i chuť, se kterou se do práce pustili. A pokud vy chcete znát celý příběh o irském darmošlapovi Jackovi, pokud chcete vědět, proč se v příběhu vyskytují čerti, ačkoli nejsou Vánoce, a pokud chcete vidět více fotografií z akce, podívejte se na webové stránky naší školy: Mgr. Markéta Humlová Halloweenský večer a spaní v centru Celý večer odstartovaly naše čarodějnice, které vítaly příchozí děti a rodiče. Každý si mohl vybrat jednu z 26 dýní (dýně darovala Šárka Zemenčíková a Věznice Stráž pod Ralskem). Někdo si jako posilu objednal kávu nebo čaj a začalo se tvořit. Děti hravě pomáhaly s předkreslením motivů a rodiče s nožíkem jen tak tak stíhali vyřezávat. Asi po hodině pečlivého řezání a dlabání stála před každým parádní strašidelná dýně. Každý dostal svíčku a pak už nezbývalo nic jiného než ji zapálit. Děti jásaly. Všem se dílo vydařilo a bez úrazu. Akce pokračovala stezkou odvahy a spaním v centru. Po odchodu rodičů nám zůstalo 18 dětí - nocležníků. Po večeři jsme se oblékli, vzali baterku a hurá na stezku odvahy. Cesta nás dovedla až ke strážské kapličce. Každý dostal dílek puzzle a s tím měl dojít k čarovnému stromu u kaple. Někdo šel sám. Kdo se moc bál, mohl si vzít kamaráda. Obrázek jsme složili a šli pomalu do centra. Rychlá hygiena, pohádka a každý znaven po náročnému dni usnul. Děkujeme všem za účast. Holky z MCéčka strana 1 1

12 ze školy prosinec 2011 Podzimní čarování s prvňáčky Ve středu jsme s 38 letošními prvňáky vyrazili do Jizerských hor do Bedřichova na adaptační pobyt, jehož cílem bylo vytvořit přátelskou atmosféru mezi dětmi a dospělými a naučit se spolupracovat. Po příjezdu na místo nás přivítali zaměstnanci penzionu Centrum, kde se o nás výborně po celý pobyt starali. Po ubytování našich malých výletníků jsme vyrazili na malou procházku do okolí. Cestou jsme upozornili žáky, že v okolí Bedřichova žije čarodějka Klotýnka, která má ráda děti a zároveň si pro ně připravila různé úkoly. Po obědě a poledním klidu se děti s radostí pustily do prvního úkolu malování čarodějky Klotýnky. Klotýnka, která děti při malování svým velkým okem sledovala, je poté odměnila sladkostí. Přestože pršelo, tak jsme odpoledne po svačině vyrazili do lesa hrát různé hry, např. hod šiškou na cíl, prolézání obručemi, závody v běhu a na honěnou, kde lovnou zvěří byly paní učitelky. Dětem se všechny hry velmi líbily. Některé děti dokonce na vlastní oči spatřily i samotnou Klotýnku, jak na ně vystrkuje černé drápky. Po bramborové kaši s masem a sladkém dezertu následovala společná seznamovací hra klubíčko. Děti si posílaly klubíčko a mluvilo se o zážitcích dne. Na konci vznikla pavučina, kdy žáci plnili další úkoly. Posledním úkolem byla hygiena a spánek. Druhý den po snídani si každý žák z dodaných materiálů vyrobil Klotýnku, kterou si každý odvezl s sebou domů. Při výrobě jsme se naučili zaklínadlo, které použijeme u kouzelného stromu, aby si z něj děti mohly utrhnout bonbon a najít poklad. Po polední mňamce (jahodové knedlíky) nás čekala túra na Královku. Po cestě jsme našli Klotynčin domeček a také nás zastihlo husté sněžení, které nikomu nevadilo, spíše naopak. Cestou zpět zbývaly síly i na závodění, a dokonce jsme opravdu našli i kouzelný strom, na kterém rostly dobré bonbony. Klotýnce jsme poděkovali a zamávali. Do chalupy jsme došli zrovna k večeři, měli jsme vepřo, knedlo, zelo. Navečer byla připravena minidisco show, kde se k učitelkám přidaly i děti a společně jsme se naučili několik tanců. Zúčastnila se i Klotýnka, některé děti se zpočátku bály, ale později zjistily, že je to paní učitelka, a tak nálada byla výborná. Po únavném a napínavém dobrodružství děti okamžitě usnuly. Ráno děti zjistily, že je v noci navštívila Klotýnka, jelikož byly ony i paní učitelky pomalované jejím černým drápkem, aby na ni nikdy nezapomněly. Poslední den pobytu nás čekal především úklid a balení, ale ještě jsme se stihli naučit písničku Máme doma obludu. Po obědě nás dopravil autobus všechny v pořádku domů. Všichni byli sice unaveni, ale odměnou nám byly pěkné zážitky. Myslíme si, že si děti zaslouží obrovskou pochvalu za pěknou spolupráci a vzorné chování. Poděkování též patří třídním učitelkám Mgr. Markétě Klimšové a Hedvice Pecinovské a dále Mgr. Jarmile Hlinčíkové a paní ředitelce Mgr. Bedřišce Rychtaříkové. Adaptační aktivity 4. ročníku V letošním školním roce došlo ke spojení dvou loňských 3. ročníků v jeden 4. ročník. Z tohoto důvodu jsme usilovali o účast žáků na 3 denním adaptačním pobytu v Bedřichově, který měl proběhnout začátkem září. Bohužel zájem o účast byl nižší, než jsme očekávali. Jelikož adaptační pobyt plní svůj cíl pouze, pokud se ho zúčastní většina žáků třídy, byli jsme nuceni tento pobyt zrušit a hledat jinou alternativu. Proto ve dnech a proběhly adaptační aktivity v prostorách školy. Jejich obsahem byly hry zaměřené na osobnostní a sociální výchovu dětí, hlavně na poznávání se navzájem, rozvoj komunikace, efektivitu spolupráce a upevňování dobrých vztahů v kolektivu. Pomocí těchto aktivit se žáci více dozvěděli o zálibách svých spolužáků, zjistili, jak se kdo projevuje při řešení konfliktních situací a úkolů vyžadujících spolupráci. Zpětnou vazbou veškerých aktivit byla sebereflexe, do které se zapojili všichni žáci. Aktivity se dětem líbily, protože úkoly plnily s chutí a nadšením. Pro výuku je velmi důležitá atmosféra kolektivu a vztahy v něm. Adaptační aktivity jsou právě jednou z možností, jak tyto vztahy utužovat, proto máme v plánu si je na jaře zopakovat. Beseda s Městskou policií Na začátku listopadu k nám na školu zavítala městská policie. Páni policisté navštívili všechny třídy na 1. stupni. Říkali žákům, jak se mají chovat na ulici a na silnici a co by se jim mohlo stát, kdyby se tak nechovali. Starší žáci poznávali také dopravní značky. Každý si z hodiny neodnesl pouze zajímavé informace, ale také drobné dárečky. Žákům i vyučujícím se hodina s policií líbila a tímto bychom jim rádi poděkovali. Mgr. Martina Fenclová uč. J. Krásná, J. Hlinčíková strana 1 2

13 prosinec 2011 Svatomartinský průvod za světýlkem Mateřské centrum Otevřeno dětem, o.s. upořádalo akci s názvem Svatomartinský průvod za světýlkem. Sraz předem nahlášených účastníků byl v 17 hodin u centra, kam mířilo kolem 40 nadšených dětí s lampionky. Celý průvod dětí a rodičů vyrazil do temných částí pláže a směrem k obtokáči. Tam na děti čekala čarodějnice, která nás dál pustila jen za splnění úkolu. Kdo splnil úkol, dostal odměnu a šlo se dál. Světýlka nás dovedla až k pokladu. Poklad ukrytý v truhle nabízel samé hračky a sladkosti a každý si mohl vybrat, co chtěl. V této části se několik zmrzlíků rozloučilo a my pokračovali v cestě dál. V ulici Mimoňská průvod končil. Děkujeme rodičům a dětem. Celá akce se vydařila a počasí nám letos také přálo. Pohár předsedy SÚS Ústí nad Labem Dne se na revíru Metud ve Stráži pod Ralskem konal již čtvrtý ročník závodu o Pohár předsedy SÚS v plavané. Závody pořádala Mo Stráž pod Ralskem. Zúčastnilo se 21 dětí z pěti rybářských kroužků územního svazu. Byl to Most, Žatec, Tanvald, Žandov a Stráž pod Ralskem. Děti byly rozděleny do tří kategorií. Kategorie: mladší žáci-žákyně let, starší žáci-žákyně let a junior-juniorka let. Chytalo se jedno kolo a to tři hodiny. Po skončení se úlovky zvážily a všichni se přesunuli na rybářskou chatu MO. Tam bylo občerstvení a vyhlášení výsledků. Počasí se vydařilo a nachytalo se hodně ryb, a to i pár kaprů. Bylo vidět, že se děti v kroužku hodně naučily. Ještě než nastalo samotné vyhlášení, dostal slovo předseda SÚS pan Ing. Miloš Urych a předseda mládeže pan František Jirsák. Poháry dětem předával osobně předseda územního svazu. Nikdo neodešel domů bez ceny. Pak už jen poděkování místní organizaci za přípravu závodu a společné foto. Umístění v kategoriích: 6 12 let: 1. Antonín Roudenský g MO Žandov 2. Jakub Jurkovič g MO Most 3. Jan Procházka g MO Stráž p. R let: 1. Tomáš Plešinger g MO Stráž p. R. 2. Stanislav Roudenský g MO Žandov 3. Martina Krpešová g MO Stráž p. R let: 1. Kristýna Bauerová g MO Most 2. Jiří Votoček g MO Stráž p. R. 3. Tomáš Klobouk g MO Žatec Absolutním vítězem Poháru předsedy se stala Kristýna Bauerová z MO Most. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci závodu. Radek Krpeš Děkujeme městu Stráž pod Ralskem za podporu z Grantového programu v částce Kč. Těšíme se zase za rok. Holky z MCéčka FK STRÁŽ pod RALSKEM děkuje za schválený grant ( Kč) na dopravu starších a mladších žáků obě žákovské kategorie vzorně reprezentovaly město v kraj. přeboru Libereckého kraje, velká spokojenost byla rovněž s autobusovou dopravou pana Zdeňka Lhotáka. Sekretář oddílu LADISLAV PONCAR strana 1 3

14 kultura prosinec 2011 KINO CRYSTAL DCI-3D strana 1 4 ČESKÁ LÍPA Informace na tel.: , http: Čt 7.12.St vždyv KOCOUR V BOTÁCH 3D /90 min./od 129+1/dabing/příst./ USA. Animovaný rodinný příběh ze studia Dream Works Čt 7.12.St vždyv a20.00, 5.12.Po pouze v HRANAŘI /96 min./od 109+1/česky/příst.15+/ ČR. Hvězdně obsazený thriller Po pouzeve20.00 FILMOVÝ KLUB ALOIS NEBEL /80 min. /49 a 69+1 /česky/ ČR Filmová adaptace kultovního komiksu 8.12.Čt Ne vždy v MICIMUTR /86 min. /od 79+1 /česky/příst./ ČR. Výpravný pohádkový příběh pro celou rodinu Čt Ne vždy v OCELOVÁ PĚST /1 27 min. /od 99+1 /dabing/příst./ USA. Hugh Jackman v drsném a napínavém akčním snímku 8.12.Čt Ne vždy ve RUMOVÝ DENÍK /110 min./od 99+1/titulky/příst.12+/ USA. Johnny Depp) je novinář na volnénoze Po St vždyv VĚC POČÁTEK /1 03 min. /od /titulky/příst. 1 5+/ USA. Vědecký tým objevív ledových hlubinách neobyčejné stvoření. Sci-fi Po pouze ve ART KINO LŮNO /90 min. /69+1 /titulky/ Německo, Maďarsko, Francie Láska v kontextu genetické reprodukce Út St vždy ve NEZVRATNÝ OSUD 5 3D /92 min. /od 129+1/titulky/příst 15. +/ USA. Série hororů s příměsí černé komedie pokračuje Čt Ne vždyv SPY KIDS 4: STROJ ČASU 4D /1 00 min. /od 1 29+/česky/příst./ USA. Rebecca a Cecil, slavná dvojice malých superšpionů, se vrací Čt Ne vždyv POUPATA /90 min./od 99+1/česky/příst.12+/ ČR. Tak trochu jiný vánočnípříběh Čt Ne vždy ve /1 00 min. /od /titulky/příst 1 5+/ MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL USA. Bez plánu. Bez podpory. Bez šance... (Tom Cruise) Po St vždy v 17.30, Čt Pá vždy ve PERFECT DAYS I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY /1 08 min. /od /česky/př. / ČR. Příběh nové komedie režisérky Alice Nellis Po pouze ve VĚČNÝ NÁVRAT FILMOVÝ KLUB /97 min. /49 a 69+1/titulky/ Francie Hraje Jean Marais. Digitálně restaurovaná kopie Út St vždy ve U2 3D /87min/od / První záznam živého vystoupení skupiny U2 ve 3D St pouze v PROMÍTÁME PRO SENIORY PERFECT DAYS I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY /108 min. /59+1 /česky/ ČR. Příběh nové komedie režisérky Alice Nellis Čt Pá v 15.30, So pouze ve 14.00, Ne Út vždyv a17.30, St pouze v /ve 2D za99+1/ VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D /98 minut, od /dabing/příst. / USA. Jak doručit dvě miliardy dárků za jedinou noc Čt Pá vždy v PŘIZDISRÁČI /97 min. /od 109+1/titulky/příst. / USA. Teenagerská komedie Ne St vždy ve TWILIGHT SAGA: ROZBŘESK 1.část /111 min. /od 99+1 /titulky/příst.1 2+/ USA. První části závěrečného dílu strhující upíří romance St pouze v AVATAR 3D /161 min. /129+1 /dabing/přístupný/ USA. Nestárnoucí hit roku Čt 2.1.Po vždy v ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 /87 min. /od 89+1 /dabing/příst./ USA. Chipmunkové to o letošních Vánocích pořádně rozpiští Čt Pá vždy v 17.30, 1.1.Ne pouze ve ČERNÁ HODINA 3D /89 min. /od 129+1/titulky/příst. / USA. Sci-fi horor Chrise Goraka Čt Pá vždy ve 20.00, So 1.1.Ne vždy v ŠŤASTNÝNOVÝROK /90 min. /od 89+1/titulky/příst. / USA. Hvězdněobsazená romantická komedie... Životní jubilea prosinec 2011 Běhal Miloslav Bílá Čeňa Hubáčková Anna Hustá Vlasta Cheben Vladimír Jantačová Růžena Jistebnický Jiří Johana Josef Klaban Vladislav Košťál Jiří Kotek František Koutecká Dorota Kynčlová Marie Levý Josef Maršálek Josef Matúška Jozef Mohaupt František Mojžíš Jaroslav Perná Milada Polášek Jaroslav Průchová Miloslava Rychtařík Bohuslav Staňková Marie Šťastný Vojtěch Tůmová Helena Urbanová Ivana Vachout František Voříšek Jiří Blahopřejeme VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO Vydávání povoleno MK ČR E Měsíčník. Náklad 600 výtisků. Vychází 5.b12.b2011. Redakční rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Ivana Bršlicová. Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání. Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrkapříštíhočíslaje

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční zvyky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 484 Vánoční zvyky Autor: Irena Paulová,Mgr Použití: 2.ročník Datum vypracování: 9. 12. 2012 Datum pilotáže: 11. 12. 2012 Metodika: Pomocí obrázků a s využitím zkušeností dětí z rodiny

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE

PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSEF LADA ČESKÁ TELEVIZE PAPER DISNEY HURVÍNEK JOSE LADA ČESKÁ TELEVIZE blahopřání do obálky pohlednice balicí papíry dárkové tašky dárkové krabičky rozety a stuhy omalovánky pexesa vystřihovánky dopisní papíry diplomy lampiony

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ

55.výročí. Mateřské školy Letců. Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ 55.výročí Mateřské školy Letců Zpracovala: Jiřina Hamplová, ředitelka MŠ Mateřská škola Letců vznikla roku 1960 ve Kbelích. Roku 1968 byla obec vyjmuta ze Středočeského kraje a byla připojena k Velké Praze

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Chytrá sovička P O S I N E C

Chytrá sovička P O S I N E C Chytrá sovička školkovský časopísek P O S I N E C Za prosincem končí rok, do nového už jen krok. V prosinci jsou Vánoce, přesně jednou po roce. pro dospěláky Vážení rodiče, Největší akcí prosince byla

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem. Ročník 12. 2. číslo Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 12 2. číslo 2012 2013 Obsah 1. Narozeninová oslava 2. Rozhovor s ředitelem školy 60 let 3. Afrika 4. Mikuláš 5. Vánoční šplh 6. Florbal 7. Kolínská laťka 8.

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více