klempířské noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "klempířské noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od"

Transkript

1 klempířké noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od 4

2 lindab lindab E ditorial A ktuality Čtvrté čílo Klempířkých novin je plné dárků, jak e na vánoční vydání luší a patří. Vyhodnotili jme výledky interaktivní webové hry SVODOVOD a nejrychlejším hráčům za odměnu poíláme značkové tričko od Alpine Pro. Známa je i nejzdařilejší Lindab referenční tavba roku Na základě Vašeho hlaování zvítězila budova Vodáren a kanalizací v Břeclavi publikovaná v Klempířkých novinách č. 2. Pro ty, jimž e toto čílo nedotalo do ruky nebo e na precizně provedený třešní a okapový ytém nepamatují, otikujeme fotografi e i popi tavby ještě jednou na polední traně tohoto vydání v rubrice Předtavujeme reference. Soutěž pokračuje i v příštím roce! Udělejte tedy vé fi rmě reklamu a pošlete nám fotografi e vé nejlepší práce, ať Vaši kolegové a konkurenti rozhodnou o její kvalitě. Blíží e konec roku a ani my nechceme zbytečně dlouho mluvit o práci, proto jme míto klaických novinek a předtavení produktu připravili peciální přílohu tipy na vánoční dárky pro Vaše drahé polovičky, dcery nebo tchýně. Na základě oukromého miniprůzkumu mezi vými kolegy jem zjitila, že vybírání a hánění dárků pro ná ženy je noční můrou většiny mužů. Doufám tedy, že rubrika Pomáháme Vám Vám opravdu pomůže! Nezapomněli jme ani na Vá, a tak přidáváme recept na originální švédký vařák (glögg), kterým i můžete zpříjemnit váteční chvilky trávené v klidu domova. A aby Vám bylo kráně teplo nejen na duši, ale i na těle, poíláme Vám i my malý vánoční dárek od Alpine Pro, který Vám jitě přijde při práci v terénu vhod. O bah Editorial Pozvánka Aktuality Montážní návod na trapézové plechy Coverline Kontrukční profil LTP 150 Výherci Svodovodu Rady Mitra Klempíře Fototreportáž z pokládky krytiny Lindab Topline Vánoční příloha Předtavujeme reference Vítězná reference 2007 Pozvánka pro všechny! Přeji Vám příjemnou zábavu při čtení Klempířkých novin a kráné Vánoce. Petra Ždánká, manažer marketingu Vážení obchodní přátelé, dovolujeme i Vá pozvat k návštěvě tánku Lindab na 10. jubilejním ročníku mezinárodního veletrhu Střechy Praha, který e koná na výtavišti Praha Holešovice. Máme pro Vá jako každý rok připraveny zajímavé informace a outěže zručnoti o jubilejní ceny. Těšíme e na Vá na všechny! Montážní návod Coverline Řada kvalitních propagačních a technických materiálů Lindab e rozšířila o montážní návod na trapézové plechy Coverline. Po montážních návodech na lehkou třešní krytinu Topline a krytinu e tojatou drážkou Seamline přinášíme další praktickou brožuru pro Vá odborné klempíře. Dozvíte e v ní například na co nezapomenout před tím, než e amotnou montáží začnete. Dozvíte e, jak materiál kladovat, jak ním manipulovat, jaké nářadí budete potřebovat a jaké naopak není vhodné použít. Návod Vám pokytne přehled jednotlivých profi lů jejich přenými rozměry, kotvících prvků, lemování a intruktáž amotného potupu při montáži těnových i třešních profi lů, včetně veškerých potřebných kontaktů. Montážní návod Coverline i můžete táhnout na internetových tránkách nebo jej žádejte u prodejců Lindab. Kontrukční profil LTP 150 V rpnu byla uvedena do provozu nová profi lovací automatizovaná linka ve výrobním závodu Lindab Kft. Hu. Výrobní linka je chopna vyrábět profi l LTP 150 o různých tloušťkách a povlakování. Toto výrobní zařízení předtavuje v daném oboru nejvypělejší technologii a pokytuje hotovému výrobku nadprůměrnou kvalitu. V novém informačním letáku e dozvíte technické údaje, varianty profi lu a oblati použití. Pro unadnění práce projektantům nebo architektům bude k dipozici Průvodce návrhem LTP 150. Další pomůckou je námi vytvořený a bezplatně dotupný pecializovaný Lindab oftware DimRoof. Pro více informací kontaktujte produktového manažera: Výherci Svodovodu Webová hra SVODOVOD byla pokořena ve všech třech úrovních v neuvěřitelných čaech. Gratulujeme všem výhercům a za mimořádný výkon jim poíláme značkové tričko Alpine Pro. Přezdívky výherců a jejich čaové kóre zveřejňujeme i pro motivaci otatních hráčů. Lednová výzva pro čtenáře Klempířkých novin! Hráč, který v lednu 2008 zaregitruje nejlepší ča, vyhraje láhev prvotřídní whiky pro tylovou olavu. Vyzkoušejte voji zručnot a obrazotvornot při kládání virtuálního okapu. Točte jednotlivými dílky, dokud neložíte okap. Čaomíra e zataví teprve ve chvíli, kdy bezchybně loženým okapem proteče voda. Interaktivní PC hru Svodovod naleznete na tránkách Vítězové 2007 Druhá hladina Branko 0:18:80 Jane 0:20:36 Lubin 1:24:20 První hladina Lubin 0:04:06 Dave 0:05:15 Kenny 0:05:73 Třetí hladina Ted 0:18:81 Keni 1:03:27 Nick 1:40:50 vtip 2 Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, 3

3 lindab topline lindab topline R ady mitra klempíře Fotoreportáž z pokládky krytiny Lindab Topline V červnovém vydání Klempířkých novin jte v rubrice názvem Montáž v obrazech nahlédli do výroby a kladování krytiny Lindab Topline a dozvěděli e základní pravidla pro kotvení atd. Dne budeme v eriálu pokračovat a povíme i o manipulaci krytinou, potupu kladení, dělení a odvětrání hřebene. Manipulace taškovými tabulemi (obr. 1) Při manipulaci krytinou nemí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabulí. Snažte e taškovými tabulemi manipulovat ve vilé poloze. Pokud manipulujete krytinou ve vodorovné poloze, je nutné tak činit velmi opatrně, neboť při velkém podélném průhybu může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Toto nebezpečí hrozí obzvláště v případě, kdy pracujete tabulemi delšími než 4 m. Pro nadnější manipulovatelnot doporučujeme používat tabule o menších délkách, zvláště pokud na tavbě není moc protoru. 1 2 nahoru a použít delší okapový plech (obr.3). U třech delších než 10 m e chyba při zaúhlování první tabule, která byla řádově v milimetrech, může projevit jako nepřenot několika centimetrů deformovaná, nebo naopak nedotažená. V mítech okapové hrany, u štítu a u napojení dvou tabulí e krytina kotví v každé vlně, v ploše e kotví ob vlnu. V mítě přeložení e tabule pojí pomocí šroubu SL2T, popřípadě pomocí vodotěného nýtu. V průměru doporučujeme 7 k šroubů/m 2 a 3,5 k nýtů/m 2. Nepodceňujte kotvení krytiny v mítě okapové a štítové hrany, kde je krytina nejvíce namáhána ací ílou větru! manipuluje protřihovými nůžkami. Pro nadný hladký třih je důležité aplikovat na tříhací hrot trochu oleje a třih vét vždy kolmo k tabuli (obr. 7), tzn. že v mítě zlomu muíme protřihové nůžky vhodně natočit (obr. 8). Odvětrání hřebene a nároží (obr. 10, 11) Správně odvětraný hřeben je nezbytnou oučátí větrané třechy. Právě pře větraný hřeben dochází k odvodu vlhkoti z mezitřešních protor. K tomuto jevu dochází za ideálních podmínek díky rozdílnému tlaku v oblati okapové hrany a hřebene a vzniká přirozené větrání (komínový efekt). V případech, kdy je pád třechy menší než 30 nebo délka od hřebene k okapu větší než 8 m, je dobré třechu přivětrat pomocí větrací tašky LV200/160. Větrání hřebene je možno provét několika způoby, vždy však muíme větrací otvory opatřit ochranou proti vniknutí ptactva, drobných hlodavců či nečitot. Zde Vám nabízíme tři možnoti provedení větraného hřebene. Při použití kulatého hřebenáče NTP lze použít větrací pá hřebene VPH (nutno použít hřebenovou lať) nebo jako v tomto případě větrací pá VPH Roll. Větrací pá hřebene VPH Roll lze montovat bez použití hřebenové latě, tím e tává montáž rychlejší a nazší. V případě oazení hřebene rovným hřebenáčem NP je třeba použít větrací pá VPH Roll. Pro valbové typy třech, kde e v jednom mítě týkají dvě nároží a hřeben, je určen rozdělovací hřebenáč, který nám unadní napojení (obr 10). Rozdělovací hřebenáč e dodává ve dvou provedeních pro rozdílné klony třech (15-30 a ) tak, aby e co nejlépe přizpůobil tvaru třechy. Hřebenáče NTP a rozdělovací hřebenáče e kotví do vrchní vlny krytiny pomocí šroubů SL2T Potup kladení taškových tabulí (obr. 2, 3) Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž (obr. 6, 7, 8, 9) Ke každé zakázce je zpracováván originální kladečký plán, který je oučátí dodávky nebo je k dipozici na vyžádání na technickém oddělení firmy Lindab. Kladečký plán velkou měrou urychlí a unadní celou pokládku. Je důležité klát tabule na okapovou hranu vždy kolmo a v délkách, které odpovídají kladečkému plánu. Při pokládce je možno potupovat z levé i z pravé trany. Pokládáme-li krytinu z pravé trany, podouváme tabuli pod již ukotvenou krytinu a tabule e tak nemůže poouvat měrem dolů, což nám při větších klonech unadní pokládku (obr. 2). Je-li délka okapové hrany delší než 10 m, doporučujeme odadit tabule LPA cca 5 10 cm od okapové hrany měrem Kotvení krytiny (obr. 4, 5) Pro kotvení krytiny je třeba používat šrouby těnící podložkou z materiálu EPDM. Podle typu materiálu latí e tyto šrouby dále dělí na šrouby SWT (dřevěné latě), SD3T (ocelové latě max. 3 mm). Šrouby jou k dotání ve všech barvách dle barevného ortimentu Lindab. Při utahování šroubu je třeba zvolit právný moment dotažení tak, aby těnící podložka nebyla příliš Taškové tabule je třeba v některých mítech třechy zkrátit, v případě úžlabí a nároží provét příčný třih. Pro tyto účely e používají profeionální protřihové nůžky. Nikdy nepoužívejte úhlovou bruku nebo jakékoli jiné nátroje, které využívají k dělení materiálu řezný kotouč, který příliš zahřeje povrch v okolí řezu a může tak narušit polyeterovou vrtvu. Veškeré řezy je nutné zatřít právkovou barvou a odtranit z povrchu krytiny kovové piliny, které mohou začít v budoucnu korodovat. Dále i vytačíte běžným klempířkým nářadím. Dříve než začnete tříhat krytinu, je vhodné i pomocí lihového fixu a dřevěné latě naznačit měr třihu (obr. 6). Pokud nám to podmínky dovolí, doporučujeme tříhat krytinu vždy měrem ehora dolů (obr. 9), kdy e v mítě zalomení tabule lépe Pokud máte dotazy ohledně krytiny Topline nebo ohledně jakéhokoli jiného výrobku jte e nedočetli právě to, co Vá zajímá, napište nám na: Do dalších číel Klempířkých novin připravíme odpovědi na vše, co Vá zajímá. V příštím číle přineeme obrazovou reportáž z montáže krytiny Seamline. 4 Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, 5

4 lindab Vánoční příloha lindab Vánoční příloha V ánoční příloha Poukázka na lipoukci jen to ne!!! Tipy na vánoční dárky jou nad v každém čaopie, který v proinci otevřete. Že jte i žádných nevšimli? Na tom není nic divného, paradoxně ženy radí ženám, co i koupit pod tromeček, ve portu ani auto-moto titulech žádné tipy nenajdete. Na zvláštní žádot Vá čtenářů jme tedy výjimečně do Klempířkých novin zařadili 5krát tip na vánoční překvapení, která ženy potěší, a 5 praktických rad, jakým dárkům je lépe e vyhnout. Víme, jaká je námaha vybrat právný dárek, a tak vám doporučujeme vyzkoušet závěrečný recept na švédký vařák co nejdříve!! Skǻl Na zdraví!! Tohle ANO gentlemani! Alkohol většinu žen příliš nepotěší, i kdyby e jednalo o archivní víno. Raději dejte pod tromeček poukázku či vlatnoručně napanou pozvánku do vybrané retaurace nebo vinotéky přiloženým nápojovým či jídelním lítkem. Večer ve dvou i zíká ženu v každém věku (platí o dopívajících dcerách i o tchýních). POZOR: pokud Vaše drahé drží neutálé diety, kupte raději lítky do divadla. Na jaké předtavení je v podtatě jedno, důležité je, že dáte najevo, že chcete trávit polečný ča. Věřte nevěřte, většina žen pracuje na dvě měny v práci a doma. Zalouží i odměnu v podobě odpočinku. Sedněte k počítači a zadejte helo maáže, floating (koupel ve peciálním vajíčku naplněném vodou z mrtvého moře), relaxace. Vaše ženy budou určitě ochotné i za takovou rozkoší zajet i do vzdálenějšího měta či lázní. V kurzu jou hlavně maáže lávovými kameny, aroma maáže nebo koupele a zábaly z kávy, čokolády nebo piva. Rada na závěr: Pozor, na vzhledu záleží! Každý dárek pečlivě zabalte. Ženy milují rozbalování dárků, čím více mašliček, viaček a zdobení, tím lépe. Naštětí všechny obchody včetně drogerií nabízejí zabalení dárků. Pro méně zručné doporučujeme koupit ozdobné tašky a připravené mašle. Ženy e rády inpirují. Podívejte e, který čaopi i Vaše žena, dcera či tchýně čatěji kupuje a objednejte jí předplatné. To chybu neuděláte. Ženy zbožňují milé drobnoti (zbytečnoti). Drobné dárky v podobě pěkného hrnku na kávu (může být jen jeden), tylové lánky či pepřenky, balíčku koupelovou kometikou, dále např. vykládací karty Taroty, vonné víčky či aromalampa, kvalitní čaj v dárkové dóze. Zájem o rodinu a vynalézavot e cení. Překvapte poukázkou na zájezd. Stačí do katalogu zaunutý doklad o zaplacení minimální zálohy, který Vám každá cetovní kancelář vydá. Výběr detinace i termín však nechte na ženách. Rada na závěr: Prodavačce nevěřte! Ať je ebekránější a ebemilejší, chce pouze prodat co nejvíce zboží nebo nejdražší věc. Vaši drahou nezná a v podtatě ji nezajímá, jetli e jí vybraný dárek bude líbit. Inpirace pro bezradné Švédký GLÖGG rozveelí čeké Vánoce! Tradiční vánoční nápoj ve Švédku e jmenuje GLÖGG (víno vařené přídavkem koření, hrozinek, mandlí a tvrdého alkoholu, nejlépe vodky). Pije e v různých podobách na celém Severu. Tradiční vánoční recept i vyžaduje dokonce dvoudenní přípravu. My jme vybrali jednodušší recept. Udělejte výjimku, překonejte voji mužnot a kupte i jakýkoliv ženký čaopi. Najdete tam určitě poutu nápadů a navíc jím náledně potěšíte vé ženy. Pokud je to pro Vá nemožné, hledejte inpiraci na internetu: (vánoce) (vánoční tipy) Rada na závěr: Ženy jakéhokoli věku milují levy. Pořiďte jí levovou kartu nebo poukaz do obchodu kometikou nebo oblečením, případně e můžete inpirovat na Tohle raději NE! Nikdy nekupujte oblečení. Do velikoti a vkuu e dceři ani manželce pravděpodobně netrefíte! Naštětí většina obchodů pokytuje možnot dárkových poukázek v různých hodnotách. Technické novinky, vychytané modely mobilů a fotoaparátů potěší píše Vaše dcery. Ženy nad 30 let e o většinu elektronických přítrojů přetávají zajímat. (výjimky jou amozřejmě možné). Každá žena chce být kránější a přitažlivější, ale ne Vaší pomocí. Poukázce na kometiku, platiku či lipoukci e určitě vyhněte! Parfém raději ne. Pokud jte e pro něj rozhodli, vezměte i ebou lahvičku, kterou dáma používá, nebo i opište jméno. (Pozor, vždy celé, nepatrný detail totiž může znamenat úplně jinou vůni!). Ženy mají rády překvapení, ale ne příliš velká. Netradiční nebo příliš drahé dárky vzbudí pouze podezření, že nemáte čité vědomí. Ingredience: Potup: 1 láhev kvalitního červeného vína 1/2 až 1 dl vodky 2 hřebíčky 2 k kořice 1/2 lžičky kardamových emen 1 dl hrozinek 1/2 dl oloupaných mandlí Víno vařte vodkou a příadami. Horké nalijte do šálků nebo klenic. 6 Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, 7

5 lindab P ředtavujeme reference Vítězná reference 2007 Za nejúpěšnější realizaci třešního a okapového ytému Lindab v roce 2007 jte vybrali adminitrativní budovu Vodárny a kanalizace, a.. v Břeclavi uveřejněnou v Klempířkých novinách č. 2. Vítězné fi rmě Libora Urbánka z Brna poíláme kupón na deet volných jízd na nejdelší motokárové trati v Evropě, která e nachází v Praze Radotíně. Vítězi gratulujeme a přejeme pravé závodnické vyžití! Celková délka radotínké motokárové tratě je 910 m, kterou lze přizpůobit i na 710 metrový okruh a na 200 metrový dětký okruh. Více než 30 zatáček e třídá v technických a rychlých paážích, průměrná rychlot e blíží 40 km/hod. Objekt: Kategorie: Materiál: Míto: Realizace: Popi: Adm. budova Vodárny a kanalizace, a.., Břeclav Střešní ytém Lindab Topline, CICE, Lindab Rainline CICE, Lindab Protectline Břeclav Libor Urbánek, Brno Realizace obahovala demontáž původní eternitové krytiny, přelaťování a pokládku nové fólie. Celková plocha třechy je 770 m 2. Jedná e o zčáti valbovou třechu e klonem 50 o a zčáti o edlovou třechu e klonem 27 o, prohnutím šablony Topline cca 40 cm od hrany třechy. Ve třeše jou oazeny protipožární okna Velux a provětlovací profily Lindab. Oplechování atik a lemování je provedeno plechem Lindab FOP/TC50 povrchovou úpravou HB Polyeter. Střešní krytina, oplechování i okapový ytém je v jednotné barvě cihlově červené. Doplněno o bezpečnotní prvky třech Lindab Protectline. Soutěž o nejlepší realizaci ytému Lindab pokračuje! Chcete e zúčatnit i Vy? Zašlete nám fotografi e a údaje o tavbě na adreu: Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně nebo em na - předmět Předtavujeme reference. Fotografi e Vašich prací zveřejníme vždy na polední tránce Klempířkých novin a na konci roku vým hlaováním rozhodnete o nejvydařenější realizaci. Realizační fi rma vítězného projektu zíká odměnu. Kdo nehraje nevyhraje! Pochlubte e v příštím číle právě Vaší tavbou.

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Profil Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock Úvod Taškové tabule jsou určeny na všechny typy budov se sklonem střechy od 14. Jejich

Více

Lindab Kompletní nabídka. Lindab Profil. Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů

Lindab Kompletní nabídka. Lindab Profil. Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů Lindab Kompletní nabídka Lindab Profil Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů Nabídka lehkých střešních krytin závodu HUSTOPEČE závodu PRAHA Lindab Goodlock Unikátní střešní krytina bez

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod www.balex.eu Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň

Více

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění.

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění. Lindab Program, který vás odmění. Proč věrnostní program? Zaregistrujte se do věrnostního programu Lindab a za každou 1 korunu bez DPH nákupu u smluvního partnera Lindab obdržíte 1 bod na vaše konto ve

Více

Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2 vč. DPH

Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2 vč. DPH LINDAB CENÍK - střešní krytiny, trapézové plechy, plechy, příslušenství Platný od 1. 3. 2015 Střešní krytiny Střešní krytiny TOPLINE LPA 2 Classic C HNED, CICE, TMCE 239,- 289,20 Classic C viz. barevný

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

BORGA Elegant - montážní návod

BORGA Elegant - montážní návod BORGA Elegant - montážní návod BORGA s.r.o. Popůvky u Brna 203, 664 41 Troubsko tel.: 547 222 999 e-mail: info@borga.cz IČ: 26243521, DIČ: CZ26243521 fax: 547 211 431 www.borga.cz BORGA Elegant - montážní

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

Trapézové plechy Montážní návod

Trapézové plechy Montážní návod www.balex.eu Trapézové plechy Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň - Slovany

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Laťování. Laťování u hřebene

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Laťování. Laťování u hřebene MONTÁŽNÍ NÁVOD Po zhotovení krovu přistoupíme k montáži latí. Vzhledem k malé hmotnosti krytiny musí být věnována zvýšená pozornost upevnění krovu k budově. Při montáži je nutno dodržet platné normy a

Více

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIMENT LINDAB

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIMENT LINDAB POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIMENT LINDAB Zastřešíme Vaše sny Ať jsou vaše sny jakékoliv, dokážeme je ochránit před rozmary počasí Lindab nabízí vše, co je třeba k zastřešení a ochraně Vašeho vysněného

Více

Sklolaminátové vlnovky

Sklolaminátové vlnovky VL 94/35 Sklolaminátové vlnovky 1. 3582 vrut 5x70-6HR 2. 2808 montážní sada VL 94/35 2574 podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35 2555 těsnění V11 0547 distanční podložka - VL 94/38 1. 0972 TEX 4,8x70-6HR 0972

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017 www.plechovestrechy.cz STŘEŠNÍ KRYTINY Z PLECHU MAXIDEK - velkoformátová plechová krytina jedn. cena za jedn. bez DPH cena za jedn. s DPH Profilovaná

Více

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství

Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství č e s k á b e t o n o v á t a š k a Katalog betonové krytiny BESK a střešního příslušenství Betonová střešní krytina Besk Přijatelné fi nanční řešení Vaší střechy Společnost BESK se sídlem v Praskačce

Více

Stavební veletrh IBF v Brně. Vylepšené žlabové čelo. E ditorial. A ktuality. Událo se: O bsah. Novinka: Znáte správnou odpověď?

Stavební veletrh IBF v Brně. Vylepšené žlabové čelo. E ditorial. A ktuality. Událo se: O bsah. Novinka: Znáte správnou odpověď? klempířské noviny lindab lindab E ditorial Již podruhé se Vám dostávají do rukou Klempířské noviny, občasník, prostřednictvím kterého bychom Vám rádi představili novinky z naší společnosti, produkty či

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

Název a nákres prvku Info r.š.

Název a nákres prvku Info r.š. vnitřní hřebenáč vystřihovaná lišta dle profilu panelu 46 Název a nákres prvku Info r.š. 110 110 34 121 vystřiženo podle tvaru střešního panelu Výrobní délka do 6 000 mm. Výrobní délka 1 000 mm. - počet

Více

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost!

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! Pálené strešní tašky a doplnky Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! MONZAplus měděná engoba Velkoformátová taška velký formát méně kusů

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX

Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX Praktický průvodce montáží střešních oken AURA, AVX, APX, oplechování TFX 1-23 24-50 51-74 Kotvení rámu Montáž úchytů Příprava okenního otvoru Vyrovnání rámu str. 2-7 Zajištění vodotěsnosti rámu Spodní

Více

Trapézové profily montážní návod

Trapézové profily montážní návod Trapézové profily montážní návod www.satjam.cz Předmětem této instrukce jsou pokyny k montáži trapézových plechů vyráběných a dodávaných fi rmou ATJAM. Trapézové profi ly ATJAM jsou užívány zejména: -

Více

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku

SKATEPARK PRACHATICE. Studie přestavby stávajících objektů na zázemí skateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku SKATEPARK PRACHATICE Studie přetavby távajících objektů na zázemí kateparku Objednavatel: Sportovní zařízení Prachatice, přípěvková

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod

BALEXTHERM soft. www.balex.eu. Nadkrokevní izolace šikmé střechy. Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Montážní návod BALEXTHERM soft Nadkrokevní izolace šikmé střechy Základní informace o výrobku Izolační materiál Obložení Celková šířka Krycí šířka Standardní

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click Lindab SRP Click Montážní návod Montáž krytiny Lindab SRP Click Dříve než začnete Před montáží doporučujeme důsledně prostudovat tento montážní návod. Pomůže Vám

Více

ACHENBACH-CZ s. r. o.

ACHENBACH-CZ s. r. o. 1 ACHENBACH-CZ s. r. o. Výhradní dodavatel výrobků ACHENBACH GmbH kryty dopravníků, - vlnité plechy - přístřešky s oboukovou samonosnou střechou Výhradní dodavatel elektrobubnů VAN DER GRAAF BV Výhradní

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

Ceník 2014. www.cembrit.cz. Obsah

Ceník 2014. www.cembrit.cz. Obsah Obsah 1. Všeobecné informace 2 2. Skládaná střešní krytina 4 3. Spojovací 13 4. Vlnitá střešní krytina 15 5. Spojovací 20 6. Příslušenství krytiny 22 7. Fasádní desky 41 8. Příslušenství fasádních desek

Více

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Technický Newsletter Lindab

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Technický Newsletter Lindab Lindab usnadňujeme výstavbu Lindab Profil Technický Newsletter Lindab září 2010 Sklolaminát vs. Polykarbonát Pokud použijeme do našeho projektu dokonalé výrobky špičkové kvality a parametrů, nelze přistupovat

Více

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Construline. Systémy lehkých konstrukcí Kompletní systém pro zastřešení plochých střech

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Construline. Systémy lehkých konstrukcí Kompletní systém pro zastřešení plochých střech Lindab usnadňujeme výstavbu Lindab Construline Systémy lehkých konstrukcí Kompletní systém pro zastřešení plochých střech LindabConstruline TM...přináší řešení Problém Většina panelových domů má s původní,

Více

Přednosti pálené tašky

Přednosti pálené tašky Technické informace Přednosti pálené tašky ODOLNOST Tašky jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených tašek je pevná (pro údržbu, případnou opravu či kontrolu). Pálené tašky TONDACH

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

BIB, TIB, GT. ventilátory. BIB, TIB, GT střešní ventilátor. popis IB8 GT12, BIB12, BIB14. info@multivac.cz info@multivac.sk

BIB, TIB, GT. ventilátory. BIB, TIB, GT střešní ventilátor. popis IB8 GT12, BIB12, BIB14. info@multivac.cz info@multivac.sk let záruka BIB, TIB, GT popis Ke své činnosti nepotřebují elektrickou energii Využívají ekologický přírodní zdroj energie (vítr), který je zcela zdarma a je nevyčerpatelný!!! Nevyžadují žádnou údržbu díky

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1

Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1 Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1 2 Obsah strana 1. Krytina Maxidek...4 2. Materiálová a technická specifikace...5 2.1. Materiál...5 2.2. Technická specifikace...7 2.3. Sortiment

Více

Antikondenzační vlies Münker DR!PSTOP na trapézových profilech. www.muenker.com

Antikondenzační vlies Münker DR!PSTOP na trapézových profilech. www.muenker.com Antikondenzační vlies Münker DR!PSTOP na trapézových profilech www.muenker.com Základy Ve vzduchu, který nás obklopuje, jsou běžně obsaženy podíly vody ve formě neviditelné, plynné vodní páry. Zde platí

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 1. 2013 DPH 21% Obsah

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 1. 2013 DPH 21% Obsah Střešní produkty pro obytné domy 1. 1. 201 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny Speciální příslušenství pro krytinu Classic Okapový systém Střešní bezpečnostní

Více

FINSKÁ KVALITA. RUUKKI_Pecete_CZ.indd 1 19.1.10 13:23

FINSKÁ KVALITA. RUUKKI_Pecete_CZ.indd 1 19.1.10 13:23 RUUKKI_Pecete_CZ.indd 1 19.1.10 1:2 ORIGINÁLNÍ KVALITA ORIGINÁLNÍ KVALITA ORIGINÁLNÍ KVALITA Střešní produkty pro obytné domy 1.. 201 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové

Více

Návod na montáž Odvodnění střech MADE IN GERMANY. www.zambelli.de. www.zambelli.cz

Návod na montáž Odvodnění střech MADE IN GERMANY. www.zambelli.de. www.zambelli.cz Návod na montáž Odvodnění střech MADE IN GERMANY www.zambelli.de www.zambelli.cz PRAKTICKÉ, CHYTRÉ, DOKONALÉ! Sortiment Zambelli výrobků pro odvodnění střech je ideálně přizpůsoben potřebám pokrývačů a

Více

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze

La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze La Bodeguita del Medio kousek Havany pro Vaše akce v Praze LA BODEGUITA DEL MEDIO La Bodeguita del Medio je kubánský music bar restaurant v centru Prahy, u Staroměstského náměstí, s živelnou atmosférou

Více

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí

Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400. Obsah: I. Všeobecné informace. II. Možnosti umístění kliky FO 400. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži a obsluze okenní kliky ABUS FO 400 Obsah: I. Všeobecné informace II. Možnosti umístění kliky FO 400 III. IV. Obsah balení a potřebné nářadí Návod k montáži V. Obsluha I. Všeobecné informace

Více

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSÉ NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSÉ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSÉ DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plissé): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

Průvodce montáží dřevěných fasád

Průvodce montáží dřevěných fasád Průvodce montáží dřevěných fasád Tipy, rady a návody pro montáž www.seca.at Proč používat značkové palubky SECA? 1. Vzhled Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby máte se značkovými palubkami

Více

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY

SRUBOVÉ DOMY ROUBENKY Realitní společnost REALITY ALBATROS s.r.o. Vám touto cestou nabízí k výstavbě SRUBOVÉ DOMY a ROUBENKY na celém území České republiky za bezkonkurenční ceny vyberte si z našeho katalogu na rok 2010-2011

Více

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu Základy práce Uživatelká k fotoaparátu ČESKY fotoaparátu i přečtěte tuto příručku včetně čáti Bezpečnotní upozornění (= 6). Přečtení této příručky vám pomůže naučit e právně používat fotoaparát. Příručku

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA TECHNICKÁ PŘÍRUČKA PRO STŘEŠNÍ SYSTÉMY PREFA STŘECHY FASÁDY SOLAR WWW.PREFA.COM OBSAH TVARY STŘECH TVARY VIKÝŘŮ/STŘEŠNÍ SKLONY SKLADBY STŘECH PODKLADNÍ VRSTVY A SPODNÍ KONSTRUKCE 7 DOPORUČENÉ KONSTRUKCE/S

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití.

ÚVOD ÚVOD PRONÁJEM PRONÁJEM firemní r o d i n n o u společenskou akci INFORMACE OSTATNÍ Možnost venkovního i vnitřního použití. HRY - SLUŽBY ÚVOD Vážení přátelé, dovolte nám představit katalog, který obsahuje služby, které pro Vás v rámci zahradní a venkovní zábavy zajišťuje naše společnost. Všem zájemcům o naše hry a aktivity

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Romantické pobyty 2015

Romantické pobyty 2015 Romantické pobyty 2015 Zimní romantický pobyt na Všemině * Ubytování pro 2 osoby s polopenzí na dvě noci * 1x romantická večeře pro dva * 1x 60 minut aroma sauna Cena za pobyt: 3 590 Kč / 2 osoby Jarní

Více

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ

TECHNICKÝ MANUÁL PLISSÉ TECNICKÝ MNUÁL PLISSÉ Obsah - Plissé Základní specifikace produktu 4-5 Objednávkový formulář 6 Přehled typů 6-12 Návod na vyměření 13-14 Návod na montáž 15-17 Značka symbolizující mnohaletou tradici, nevyčíslitelné

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod.

POKYNY K INSTALACI. Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. 1/5 POKYNY K INSTALACI Vážený zákazníku, Děkujeme Vám za nákup naší dýhované dřevěné podlahy Par-ky. Prosím přečtěte si pozorně tento montážní návod. INSTALAČNÍ MATERIÁL (obrázek 1) Par-ky Instalační souprava

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 3. 2014 DPH 21%

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 3. 2014 DPH 21% www.ruukkistrechy.cz Ceník Střešní produkty pro obytné domy 1. 3. 2014 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny 6 Speciální příslušenství pro krytinu Classic 6 Okapový

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.)

PSK3-4. Přístupová práva. setfacl z balíčku acl.) PSK3-4 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblat: Předmět: Tematická oblat: Výledky vzdělávání: Klíčová lova: Druh učebního materiálu: Vyšší odborná škola a Střední průmylová škola, Božetěchova 3 Ing.

Více

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor

PLISSE NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN. Montáž do křídla do otvoru. Montáž na křídlo na otvor PLISSE 1.1. VYMĚŘENÍ PLISSE DO PRAVOÚHLÝCH OKEN Montáž do křídla do otvoru Montáž na křídlo na otvor Objednací rozměry (rozměry hotového plisse): Šířka (mm) = světlá šířka otvoru v okenním křídle Výška

Více

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č.

Návod k montáži. a údržbě protipožárního elementu GARANT T30-1 FSA CZ. www.garant.de. Stavební technické osvědčení osvědčení č. Návod k montáži a údržbě protipožárního elementu www.garant.de Stavební technické osvědčení osvědčení č. 227-STO-10-0182 GARANT T30-1 FSA CZ NÁVOD K MONTÁŽI / NÁVOD K ÚDRŽBE GARANT protipožárního elementu

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Výstava výtvarných prací proběhne od 7.2. do 21.2. 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích.

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Výstava výtvarných prací proběhne od 7.2. do 21.2. 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích. Mětký dům dětí a mládeže Čelákovice vyhlašuje omý ročník výtvarné outěže ŘEMESLA POLABÍ III DOPROODNÉ TÉMA ROKU 2015 JE Soutěží e ve 4. věkových kategoriích od 3 let po dopělé v edmi řemelných okruzích.

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 15. 1. 2015 DPH 21%

Ceník Střešní produkty pro obytné domy 15. 1. 2015 DPH 21% www.ruukkistrechy.cz Střešní produkty pro obytné domy 15. 1. 2015 DPH 21% Obsah Střešní krytiny 2 Oplechování a příslušenství pro taškové krytiny Speciální příslušenství pro krytinu Classic Okapový systém

Více

STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ

STŘEŠNÍ KRYTINA SELSKÁ SELSKÁ betonová střešní krytina SKANDINÁVSKÁ betonová střešní krytina LUČANKA betonová střešní krytina lesklá doplňková střešní krytina střešní okna střešní doplňky Betonová střešní krytina KB-BLOK V posledním

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

POŘÁDANÉHO DNE 16.2. 2013

POŘÁDANÉHO DNE 16.2. 2013 strana 1 VÝHERNÍ LISTINA SDH PŘESTAVLKY Z MAŠKARNÍHO PLESU POŘÁDANÉHO DNE 16.2. 2013 celkový počet stran 5 1 VÍNO 4 50 ŠLEHACÍ METLA 35 B 2 ZÁPISNÍK 8 51 POUKAZ- KVĚTINÁŘSTVÍ 48 B 3 ŽEHLIČKA 17 52 SKLENIČKY

Více

NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ PANELŮ ARCTHERM

NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ PANELŮ ARCTHERM NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ PANELŮ ARCTHERM společnosti ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o. IČO: 35 742 470 se sídlem Rožňavská 24 Bratislava 821 04, Slovenská republika zapsaná v obchodním

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

7 Hmoždinky pro deskové materiály

7 Hmoždinky pro deskové materiály Kovová hmoždinka... Sklopná hmoždinka K, KD, KDH, KM... Hmoždinka pro deskové materiály PD... Hmoždinka pro sádrokarton GK... Kovová hmoždinka pro sádrokarton GKM... 28 290 294 296 298 286 Kovová hmoždinka

Více

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz

DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD. www.prokom.cz DŘEVĚNÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK Z MASIVU THERMOWOOD Popis produktů: Výchozí surovinou pro výrobu dřevěného zahradního nábytku je finská borovice, která je tepelnou a vlhkostní úpravou zpracována na tepelně upravené

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness Katalog dárků Svět wellness Infinit www.svet-wellness.cz FITNESS PRO JEDNU OSOBU časově neomezeno V Infinit na vás čeká moderní, plně klimatizované fitness centrum s posilovacími a kondičními stroji a

Více

Technický návod k použití Detaily drážkové krytiny z rovinných plechů PRELAQ PLX

Technický návod k použití Detaily drážkové krytiny z rovinných plechů PRELAQ PLX ROVINNÉ PLECHY Technický návod k použití Detaily drážkové krytiny z rovinných plechů PRELAQ PLX novostavby a rekonstrukce Úvod Z hlediska architektury hraje střecha stále větší úlohu. Pěkné, estetické

Více

Lindab Průmyslové stavby

Lindab Průmyslové stavby Lindab Stavby komplexní řešení pro široké spektrum požadavků Lindab Průmyslové stavby MALÉ TYPOVÉ HALY VELKÉ ATYPICKÉ HALY OPLÁŠTĚNÍ OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH SKELETŮ, SENDVIČOVÉ PANELY A VYSOKÉ TRAPÉZOVÉ

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7

Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7 Střešní systém Bramac 7 Zásady pro navrhování střešního systému Bramac 7 Střešní systém Bramac 7 je založen na upravené betonové střešní tašce

Více