klempířské noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "klempířské noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od"

Transkript

1 klempířké noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od 4

2 lindab lindab E ditorial A ktuality Čtvrté čílo Klempířkých novin je plné dárků, jak e na vánoční vydání luší a patří. Vyhodnotili jme výledky interaktivní webové hry SVODOVOD a nejrychlejším hráčům za odměnu poíláme značkové tričko od Alpine Pro. Známa je i nejzdařilejší Lindab referenční tavba roku Na základě Vašeho hlaování zvítězila budova Vodáren a kanalizací v Břeclavi publikovaná v Klempířkých novinách č. 2. Pro ty, jimž e toto čílo nedotalo do ruky nebo e na precizně provedený třešní a okapový ytém nepamatují, otikujeme fotografi e i popi tavby ještě jednou na polední traně tohoto vydání v rubrice Předtavujeme reference. Soutěž pokračuje i v příštím roce! Udělejte tedy vé fi rmě reklamu a pošlete nám fotografi e vé nejlepší práce, ať Vaši kolegové a konkurenti rozhodnou o její kvalitě. Blíží e konec roku a ani my nechceme zbytečně dlouho mluvit o práci, proto jme míto klaických novinek a předtavení produktu připravili peciální přílohu tipy na vánoční dárky pro Vaše drahé polovičky, dcery nebo tchýně. Na základě oukromého miniprůzkumu mezi vými kolegy jem zjitila, že vybírání a hánění dárků pro ná ženy je noční můrou většiny mužů. Doufám tedy, že rubrika Pomáháme Vám Vám opravdu pomůže! Nezapomněli jme ani na Vá, a tak přidáváme recept na originální švédký vařák (glögg), kterým i můžete zpříjemnit váteční chvilky trávené v klidu domova. A aby Vám bylo kráně teplo nejen na duši, ale i na těle, poíláme Vám i my malý vánoční dárek od Alpine Pro, který Vám jitě přijde při práci v terénu vhod. O bah Editorial Pozvánka Aktuality Montážní návod na trapézové plechy Coverline Kontrukční profil LTP 150 Výherci Svodovodu Rady Mitra Klempíře Fototreportáž z pokládky krytiny Lindab Topline Vánoční příloha Předtavujeme reference Vítězná reference 2007 Pozvánka pro všechny! Přeji Vám příjemnou zábavu při čtení Klempířkých novin a kráné Vánoce. Petra Ždánká, manažer marketingu Vážení obchodní přátelé, dovolujeme i Vá pozvat k návštěvě tánku Lindab na 10. jubilejním ročníku mezinárodního veletrhu Střechy Praha, který e koná na výtavišti Praha Holešovice. Máme pro Vá jako každý rok připraveny zajímavé informace a outěže zručnoti o jubilejní ceny. Těšíme e na Vá na všechny! Montážní návod Coverline Řada kvalitních propagačních a technických materiálů Lindab e rozšířila o montážní návod na trapézové plechy Coverline. Po montážních návodech na lehkou třešní krytinu Topline a krytinu e tojatou drážkou Seamline přinášíme další praktickou brožuru pro Vá odborné klempíře. Dozvíte e v ní například na co nezapomenout před tím, než e amotnou montáží začnete. Dozvíte e, jak materiál kladovat, jak ním manipulovat, jaké nářadí budete potřebovat a jaké naopak není vhodné použít. Návod Vám pokytne přehled jednotlivých profi lů jejich přenými rozměry, kotvících prvků, lemování a intruktáž amotného potupu při montáži těnových i třešních profi lů, včetně veškerých potřebných kontaktů. Montážní návod Coverline i můžete táhnout na internetových tránkách nebo jej žádejte u prodejců Lindab. Kontrukční profil LTP 150 V rpnu byla uvedena do provozu nová profi lovací automatizovaná linka ve výrobním závodu Lindab Kft. Hu. Výrobní linka je chopna vyrábět profi l LTP 150 o různých tloušťkách a povlakování. Toto výrobní zařízení předtavuje v daném oboru nejvypělejší technologii a pokytuje hotovému výrobku nadprůměrnou kvalitu. V novém informačním letáku e dozvíte technické údaje, varianty profi lu a oblati použití. Pro unadnění práce projektantům nebo architektům bude k dipozici Průvodce návrhem LTP 150. Další pomůckou je námi vytvořený a bezplatně dotupný pecializovaný Lindab oftware DimRoof. Pro více informací kontaktujte produktového manažera: Výherci Svodovodu Webová hra SVODOVOD byla pokořena ve všech třech úrovních v neuvěřitelných čaech. Gratulujeme všem výhercům a za mimořádný výkon jim poíláme značkové tričko Alpine Pro. Přezdívky výherců a jejich čaové kóre zveřejňujeme i pro motivaci otatních hráčů. Lednová výzva pro čtenáře Klempířkých novin! Hráč, který v lednu 2008 zaregitruje nejlepší ča, vyhraje láhev prvotřídní whiky pro tylovou olavu. Vyzkoušejte voji zručnot a obrazotvornot při kládání virtuálního okapu. Točte jednotlivými dílky, dokud neložíte okap. Čaomíra e zataví teprve ve chvíli, kdy bezchybně loženým okapem proteče voda. Interaktivní PC hru Svodovod naleznete na tránkách Vítězové 2007 Druhá hladina Branko 0:18:80 Jane 0:20:36 Lubin 1:24:20 První hladina Lubin 0:04:06 Dave 0:05:15 Kenny 0:05:73 Třetí hladina Ted 0:18:81 Keni 1:03:27 Nick 1:40:50 vtip 2 Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, 3

3 lindab topline lindab topline R ady mitra klempíře Fotoreportáž z pokládky krytiny Lindab Topline V červnovém vydání Klempířkých novin jte v rubrice názvem Montáž v obrazech nahlédli do výroby a kladování krytiny Lindab Topline a dozvěděli e základní pravidla pro kotvení atd. Dne budeme v eriálu pokračovat a povíme i o manipulaci krytinou, potupu kladení, dělení a odvětrání hřebene. Manipulace taškovými tabulemi (obr. 1) Při manipulaci krytinou nemí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabulí. Snažte e taškovými tabulemi manipulovat ve vilé poloze. Pokud manipulujete krytinou ve vodorovné poloze, je nutné tak činit velmi opatrně, neboť při velkém podélném průhybu může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Toto nebezpečí hrozí obzvláště v případě, kdy pracujete tabulemi delšími než 4 m. Pro nadnější manipulovatelnot doporučujeme používat tabule o menších délkách, zvláště pokud na tavbě není moc protoru. 1 2 nahoru a použít delší okapový plech (obr.3). U třech delších než 10 m e chyba při zaúhlování první tabule, která byla řádově v milimetrech, může projevit jako nepřenot několika centimetrů deformovaná, nebo naopak nedotažená. V mítech okapové hrany, u štítu a u napojení dvou tabulí e krytina kotví v každé vlně, v ploše e kotví ob vlnu. V mítě přeložení e tabule pojí pomocí šroubu SL2T, popřípadě pomocí vodotěného nýtu. V průměru doporučujeme 7 k šroubů/m 2 a 3,5 k nýtů/m 2. Nepodceňujte kotvení krytiny v mítě okapové a štítové hrany, kde je krytina nejvíce namáhána ací ílou větru! manipuluje protřihovými nůžkami. Pro nadný hladký třih je důležité aplikovat na tříhací hrot trochu oleje a třih vét vždy kolmo k tabuli (obr. 7), tzn. že v mítě zlomu muíme protřihové nůžky vhodně natočit (obr. 8). Odvětrání hřebene a nároží (obr. 10, 11) Správně odvětraný hřeben je nezbytnou oučátí větrané třechy. Právě pře větraný hřeben dochází k odvodu vlhkoti z mezitřešních protor. K tomuto jevu dochází za ideálních podmínek díky rozdílnému tlaku v oblati okapové hrany a hřebene a vzniká přirozené větrání (komínový efekt). V případech, kdy je pád třechy menší než 30 nebo délka od hřebene k okapu větší než 8 m, je dobré třechu přivětrat pomocí větrací tašky LV200/160. Větrání hřebene je možno provét několika způoby, vždy však muíme větrací otvory opatřit ochranou proti vniknutí ptactva, drobných hlodavců či nečitot. Zde Vám nabízíme tři možnoti provedení větraného hřebene. Při použití kulatého hřebenáče NTP lze použít větrací pá hřebene VPH (nutno použít hřebenovou lať) nebo jako v tomto případě větrací pá VPH Roll. Větrací pá hřebene VPH Roll lze montovat bez použití hřebenové latě, tím e tává montáž rychlejší a nazší. V případě oazení hřebene rovným hřebenáčem NP je třeba použít větrací pá VPH Roll. Pro valbové typy třech, kde e v jednom mítě týkají dvě nároží a hřeben, je určen rozdělovací hřebenáč, který nám unadní napojení (obr 10). Rozdělovací hřebenáč e dodává ve dvou provedeních pro rozdílné klony třech (15-30 a ) tak, aby e co nejlépe přizpůobil tvaru třechy. Hřebenáče NTP a rozdělovací hřebenáče e kotví do vrchní vlny krytiny pomocí šroubů SL2T Potup kladení taškových tabulí (obr. 2, 3) Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž (obr. 6, 7, 8, 9) Ke každé zakázce je zpracováván originální kladečký plán, který je oučátí dodávky nebo je k dipozici na vyžádání na technickém oddělení firmy Lindab. Kladečký plán velkou měrou urychlí a unadní celou pokládku. Je důležité klát tabule na okapovou hranu vždy kolmo a v délkách, které odpovídají kladečkému plánu. Při pokládce je možno potupovat z levé i z pravé trany. Pokládáme-li krytinu z pravé trany, podouváme tabuli pod již ukotvenou krytinu a tabule e tak nemůže poouvat měrem dolů, což nám při větších klonech unadní pokládku (obr. 2). Je-li délka okapové hrany delší než 10 m, doporučujeme odadit tabule LPA cca 5 10 cm od okapové hrany měrem Kotvení krytiny (obr. 4, 5) Pro kotvení krytiny je třeba používat šrouby těnící podložkou z materiálu EPDM. Podle typu materiálu latí e tyto šrouby dále dělí na šrouby SWT (dřevěné latě), SD3T (ocelové latě max. 3 mm). Šrouby jou k dotání ve všech barvách dle barevného ortimentu Lindab. Při utahování šroubu je třeba zvolit právný moment dotažení tak, aby těnící podložka nebyla příliš Taškové tabule je třeba v některých mítech třechy zkrátit, v případě úžlabí a nároží provét příčný třih. Pro tyto účely e používají profeionální protřihové nůžky. Nikdy nepoužívejte úhlovou bruku nebo jakékoli jiné nátroje, které využívají k dělení materiálu řezný kotouč, který příliš zahřeje povrch v okolí řezu a může tak narušit polyeterovou vrtvu. Veškeré řezy je nutné zatřít právkovou barvou a odtranit z povrchu krytiny kovové piliny, které mohou začít v budoucnu korodovat. Dále i vytačíte běžným klempířkým nářadím. Dříve než začnete tříhat krytinu, je vhodné i pomocí lihového fixu a dřevěné latě naznačit měr třihu (obr. 6). Pokud nám to podmínky dovolí, doporučujeme tříhat krytinu vždy měrem ehora dolů (obr. 9), kdy e v mítě zalomení tabule lépe Pokud máte dotazy ohledně krytiny Topline nebo ohledně jakéhokoli jiného výrobku jte e nedočetli právě to, co Vá zajímá, napište nám na: Do dalších číel Klempířkých novin připravíme odpovědi na vše, co Vá zajímá. V příštím číle přineeme obrazovou reportáž z montáže krytiny Seamline. 4 Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, 5

4 lindab Vánoční příloha lindab Vánoční příloha V ánoční příloha Poukázka na lipoukci jen to ne!!! Tipy na vánoční dárky jou nad v každém čaopie, který v proinci otevřete. Že jte i žádných nevšimli? Na tom není nic divného, paradoxně ženy radí ženám, co i koupit pod tromeček, ve portu ani auto-moto titulech žádné tipy nenajdete. Na zvláštní žádot Vá čtenářů jme tedy výjimečně do Klempířkých novin zařadili 5krát tip na vánoční překvapení, která ženy potěší, a 5 praktických rad, jakým dárkům je lépe e vyhnout. Víme, jaká je námaha vybrat právný dárek, a tak vám doporučujeme vyzkoušet závěrečný recept na švédký vařák co nejdříve!! Skǻl Na zdraví!! Tohle ANO gentlemani! Alkohol většinu žen příliš nepotěší, i kdyby e jednalo o archivní víno. Raději dejte pod tromeček poukázku či vlatnoručně napanou pozvánku do vybrané retaurace nebo vinotéky přiloženým nápojovým či jídelním lítkem. Večer ve dvou i zíká ženu v každém věku (platí o dopívajících dcerách i o tchýních). POZOR: pokud Vaše drahé drží neutálé diety, kupte raději lítky do divadla. Na jaké předtavení je v podtatě jedno, důležité je, že dáte najevo, že chcete trávit polečný ča. Věřte nevěřte, většina žen pracuje na dvě měny v práci a doma. Zalouží i odměnu v podobě odpočinku. Sedněte k počítači a zadejte helo maáže, floating (koupel ve peciálním vajíčku naplněném vodou z mrtvého moře), relaxace. Vaše ženy budou určitě ochotné i za takovou rozkoší zajet i do vzdálenějšího měta či lázní. V kurzu jou hlavně maáže lávovými kameny, aroma maáže nebo koupele a zábaly z kávy, čokolády nebo piva. Rada na závěr: Pozor, na vzhledu záleží! Každý dárek pečlivě zabalte. Ženy milují rozbalování dárků, čím více mašliček, viaček a zdobení, tím lépe. Naštětí všechny obchody včetně drogerií nabízejí zabalení dárků. Pro méně zručné doporučujeme koupit ozdobné tašky a připravené mašle. Ženy e rády inpirují. Podívejte e, který čaopi i Vaše žena, dcera či tchýně čatěji kupuje a objednejte jí předplatné. To chybu neuděláte. Ženy zbožňují milé drobnoti (zbytečnoti). Drobné dárky v podobě pěkného hrnku na kávu (může být jen jeden), tylové lánky či pepřenky, balíčku koupelovou kometikou, dále např. vykládací karty Taroty, vonné víčky či aromalampa, kvalitní čaj v dárkové dóze. Zájem o rodinu a vynalézavot e cení. Překvapte poukázkou na zájezd. Stačí do katalogu zaunutý doklad o zaplacení minimální zálohy, který Vám každá cetovní kancelář vydá. Výběr detinace i termín však nechte na ženách. Rada na závěr: Prodavačce nevěřte! Ať je ebekránější a ebemilejší, chce pouze prodat co nejvíce zboží nebo nejdražší věc. Vaši drahou nezná a v podtatě ji nezajímá, jetli e jí vybraný dárek bude líbit. Inpirace pro bezradné Švédký GLÖGG rozveelí čeké Vánoce! Tradiční vánoční nápoj ve Švédku e jmenuje GLÖGG (víno vařené přídavkem koření, hrozinek, mandlí a tvrdého alkoholu, nejlépe vodky). Pije e v různých podobách na celém Severu. Tradiční vánoční recept i vyžaduje dokonce dvoudenní přípravu. My jme vybrali jednodušší recept. Udělejte výjimku, překonejte voji mužnot a kupte i jakýkoliv ženký čaopi. Najdete tam určitě poutu nápadů a navíc jím náledně potěšíte vé ženy. Pokud je to pro Vá nemožné, hledejte inpiraci na internetu: (vánoce) (vánoční tipy) Rada na závěr: Ženy jakéhokoli věku milují levy. Pořiďte jí levovou kartu nebo poukaz do obchodu kometikou nebo oblečením, případně e můžete inpirovat na Tohle raději NE! Nikdy nekupujte oblečení. Do velikoti a vkuu e dceři ani manželce pravděpodobně netrefíte! Naštětí většina obchodů pokytuje možnot dárkových poukázek v různých hodnotách. Technické novinky, vychytané modely mobilů a fotoaparátů potěší píše Vaše dcery. Ženy nad 30 let e o většinu elektronických přítrojů přetávají zajímat. (výjimky jou amozřejmě možné). Každá žena chce být kránější a přitažlivější, ale ne Vaší pomocí. Poukázce na kometiku, platiku či lipoukci e určitě vyhněte! Parfém raději ne. Pokud jte e pro něj rozhodli, vezměte i ebou lahvičku, kterou dáma používá, nebo i opište jméno. (Pozor, vždy celé, nepatrný detail totiž může znamenat úplně jinou vůni!). Ženy mají rády překvapení, ale ne příliš velká. Netradiční nebo příliš drahé dárky vzbudí pouze podezření, že nemáte čité vědomí. Ingredience: Potup: 1 láhev kvalitního červeného vína 1/2 až 1 dl vodky 2 hřebíčky 2 k kořice 1/2 lžičky kardamových emen 1 dl hrozinek 1/2 dl oloupaných mandlí Víno vařte vodkou a příadami. Horké nalijte do šálků nebo klenic. 6 Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, 7

5 lindab P ředtavujeme reference Vítězná reference 2007 Za nejúpěšnější realizaci třešního a okapového ytému Lindab v roce 2007 jte vybrali adminitrativní budovu Vodárny a kanalizace, a.. v Břeclavi uveřejněnou v Klempířkých novinách č. 2. Vítězné fi rmě Libora Urbánka z Brna poíláme kupón na deet volných jízd na nejdelší motokárové trati v Evropě, která e nachází v Praze Radotíně. Vítězi gratulujeme a přejeme pravé závodnické vyžití! Celková délka radotínké motokárové tratě je 910 m, kterou lze přizpůobit i na 710 metrový okruh a na 200 metrový dětký okruh. Více než 30 zatáček e třídá v technických a rychlých paážích, průměrná rychlot e blíží 40 km/hod. Objekt: Kategorie: Materiál: Míto: Realizace: Popi: Adm. budova Vodárny a kanalizace, a.., Břeclav Střešní ytém Lindab Topline, CICE, Lindab Rainline CICE, Lindab Protectline Břeclav Libor Urbánek, Brno Realizace obahovala demontáž původní eternitové krytiny, přelaťování a pokládku nové fólie. Celková plocha třechy je 770 m 2. Jedná e o zčáti valbovou třechu e klonem 50 o a zčáti o edlovou třechu e klonem 27 o, prohnutím šablony Topline cca 40 cm od hrany třechy. Ve třeše jou oazeny protipožární okna Velux a provětlovací profily Lindab. Oplechování atik a lemování je provedeno plechem Lindab FOP/TC50 povrchovou úpravou HB Polyeter. Střešní krytina, oplechování i okapový ytém je v jednotné barvě cihlově červené. Doplněno o bezpečnotní prvky třech Lindab Protectline. Soutěž o nejlepší realizaci ytému Lindab pokračuje! Chcete e zúčatnit i Vy? Zašlete nám fotografi e a údaje o tavbě na adreu: Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně nebo em na - předmět Předtavujeme reference. Fotografi e Vašich prací zveřejníme vždy na polední tránce Klempířkých novin a na konci roku vým hlaováním rozhodnete o nejvydařenější realizaci. Realizační fi rma vítězného projektu zíká odměnu. Kdo nehraje nevyhraje! Pochlubte e v příštím číle právě Vaší tavbou.

Stavební veletrh IBF v Brně. Vylepšené žlabové čelo. E ditorial. A ktuality. Událo se: O bsah. Novinka: Znáte správnou odpověď?

Stavební veletrh IBF v Brně. Vylepšené žlabové čelo. E ditorial. A ktuality. Událo se: O bsah. Novinka: Znáte správnou odpověď? klempířské noviny lindab lindab E ditorial Již podruhé se Vám dostávají do rukou Klempířské noviny, občasník, prostřednictvím kterého bychom Vám rádi představili novinky z naší společnosti, produkty či

Více

Investice a ná adí JAK TO VIDÍ SPECIALISTÉ NA NÁ ADÍ SERVISNÍ ŠKOLENÍ SCHLEBACH M I ROZTE E LATÍ ZÁSADY 21. SV TOVÁ SOUT Ž MLADÝCH POKRÝVA A KLEMPÍ

Investice a ná adí JAK TO VIDÍ SPECIALISTÉ NA NÁ ADÍ SERVISNÍ ŠKOLENÍ SCHLEBACH M I ROZTE E LATÍ ZÁSADY 21. SV TOVÁ SOUT Ž MLADÝCH POKRÝVA A KLEMPÍ Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E Investice a ná adí JAK TO VIDÍ SPECIALISTÉ NA NÁ ADÍ SERVISNÍ ŠKOLENÍ SCHLEBACH M I ROZTE E LATÍ ZÁSADY 21. SV TOVÁ SOUT Ž MLADÝCH

Více

Trapézové profily montážní návod

Trapézové profily montážní návod Trapézové profily montážní návod www.satjam.cz Předmětem této instrukce jsou pokyny k montáži trapézových plechů vyráběných a dodávaných fi rmou ATJAM. Trapézové profi ly ATJAM jsou užívány zejména: -

Více

St echy a paragrafy. Právo a pokrýva Jak to vidí mazáci Podnikatelská poradna Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E

St echy a paragrafy. Právo a pokrýva Jak to vidí mazáci Podnikatelská poradna Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E St echy a paragrafy Právo a pokrýva Jak to vidí mazáci Podnikatelská poradna 1 8. V Y D Á N Í S R P E N 2 0 0 7 N E P R O D E J N É

Více

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click Lindab SRP Click Montážní návod Montáž krytiny Lindab SRP Click Dříve než začnete Před montáží doporučujeme důsledně prostudovat tento montážní návod. Pomůže Vám

Více

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ

KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E KLEMPÍŘINA & PROSVĚTLENÍ RHEINZINK značkové jméno pro titanzinek

Více

Nářadí pro řemeslníky i domácnost

Nářadí pro řemeslníky i domácnost Nářadí pro řemeslníky i domácnost Nářadí POKRÝVAČSKÉ MUZEUM cihelna E. Škoda SAG Nástroj dělá mistra KM BETA spolehlivost a široký sortiment ABC použití strojů VanMark v praxi VELUX prosvětlení prostor

Více

KRYTINY A OKNA Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. KM BETA LINDAB JAK TO VIDÍ podpoří rekonstrukce bytových domů

KRYTINY A OKNA Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. KM BETA LINDAB JAK TO VIDÍ podpoří rekonstrukce bytových domů Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E společně vydávají: KRYTINY A OKNA KM BETA LINDAB JAK TO VIDÍ podpoří rekonstrukce bytových domů F1 mezi žlabovými čely Lukáš Houra

Více

Střechy Montážní návod (nahrazuje předchozí montážní návod) Střešní krytiny Monterrey, Decorrey a Adamante

Střechy Montážní návod (nahrazuje předchozí montážní návod) Střešní krytiny Monterrey, Decorrey a Adamante Střechy Montážní návod (nahrazuje předchozí montážní návod) Střešní krytiny Monterrey, Decorrey a Adamante Kompletní střecha představuje mnohem více než jen pouhou střešní krytinu. Bezpečnou a funkční

Více

NOVINKY V SORTIMENTU Z Á Ř Í 2 0 1 4 Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. SATJAM Odvětrávací tašky

NOVINKY V SORTIMENTU Z Á Ř Í 2 0 1 4 Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E. SATJAM Odvětrávací tašky Z P R A V O D A J P R O V Š E C H N Y M O D E R N Í S T Ř E C H A Ř E NOVINKY V SORTIMENTU společně vydávají: STŘECHAŘSKÉ NOVINKY RUUKKI Bezpečnostní prvky šikmých střech TOPWET Bezpečnostní prvky plochých

Více

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem.

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem. ONDUSTEEL A ONDUTECH lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem terrakota břidlice hnědá černá červená zelená modrá lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem terrakota břidlice hnědá

Více

Střešní krytiny SATJAM Roof, SATJAM Grande, SATJAM Trend montážní návod

Střešní krytiny SATJAM Roof, SATJAM Grande, SATJAM Trend montážní návod Střešní krytiny SATJAM Roof, SATJAM Grande, SATJAM Trend montážní návod Rozšířeno o střešní krytinu SATJAM Trend www.satjam.cz SATJAM Roof, SATJAM Grande a SATJAM Trend lehké krytiny pro Vaši střechu jsou

Více

naplech! větrací tašky sleva, akce miniškola prodeje prasátko časopis ro klempíře a pokrývače jde to i bez plastu trh jsme si pokazili sami

naplech! větrací tašky sleva, akce miniškola prodeje prasátko časopis ro klempíře a pokrývače jde to i bez plastu trh jsme si pokazili sami www.strechybratex.cz podzim 201 3 větrací tašky jde to i bez plastu sleva, akce trh jsme si pokazili sami miniškola prodeje bez informací to nejde prasátko matlám, matlám aneb profík v akci naplech! časopis

Více

Požitkáři, uvelebte se! VENKOVNÍ NÁBYTEK. podle posledních trendů PŘIPRAVTE SE NA LETNÍ VEDRA DVEŘE, KTERÉ HRAJÍ PRIM

Požitkáři, uvelebte se! VENKOVNÍ NÁBYTEK. podle posledních trendů PŘIPRAVTE SE NA LETNÍ VEDRA DVEŘE, KTERÉ HRAJÍ PRIM Č. 5, ROČNÍK 10, VYCHÁZÍ 9. KVĚTNA 2012 ČASOPIS NOVÝCH TRENDŮ, STYLŮ A DESIGNU PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ / WWW.GRANDBYDLENI.CZ / ZDARMA PŘIPRAVTE SE NA LETNÍ VEDRA Jak se nespálit při výběru klimatizace?

Více

LOŽNICE SNŮ +15. Můžete ji mít doma právě vy! POJĎTE SE ZAHŘÁT! RYCHLÝ ÚKLID

LOŽNICE SNŮ +15. Můžete ji mít doma právě vy! POJĎTE SE ZAHŘÁT! RYCHLÝ ÚKLID Č. 9, ROČNÍK 11, VYCHÁZÍ 3. ZÁŘÍ 2013 ČASOPIS NOVÝCH TRENDŮ, STYLŮ A DESIGNU PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ / WWW.GRANDBYDLENI.CZ / ZDARMA POJĎTE SE ZAHŘÁT! ZIMA SE RYCHLE BLÍŽÍ... Zajistěte si teplíčko za rozumné

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

magazín KM BETA Chystáte se rekonstruovat? pro vaši střechu Pasivní dům Tipy a rady Jak se staví: ze systému Sendwix Jedna místnost navíc

magazín KM BETA Chystáte se rekonstruovat? pro vaši střechu Pasivní dům Tipy a rady Jak se staví: ze systému Sendwix Jedna místnost navíc 2/2011 firemní časopis KM BETA magazín Tipy a rady pro vaši střechu Chystáte se rekonstruovat? Jak se staví: Pasivní dům ze systému Sendwix chytrá stavba Jedna místnost navíc Relax Víno, které chutná KM_Beta_02_2011.indd

Více

číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA...

číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA... číslo 1 jaro 2013 www.activa.cz ERGONOMIE V KANCELÁŘI POHODLNĚJŠÍ A EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCE KVALITNÍ NEZNAMENÁ VŽDY DRAHÉ KDYŽ SE ŘEKNE PASTELKA... Inovativní technologie náplně PARKER 5TH zaručuje výjimečně

Více

Byty, Domy, Zahrady. pro

Byty, Domy, Zahrady. pro pro říjen 2007 Byty, Domy, Zahrady www.hyperbydleni.cz ZDARMA pro obchodní partnery Jak si pořídit nemovitost v zahraničí Nová koupelna v panelovém domě Co všechno ještě nevíte o střešních oknech PŘÍLOHA

Více

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda

STŘECHY. dnes. 14. ročník úspěšně zahájen. Nenechte si ujít Dnes od 13 hodin proběhne v Hale 3 sál č. 4 otevřená plocha, křest knihy a autogramiáda zdarma čtvrtek 9. únor 2012 STŘECHY PVA EXPO PRAHA LETŇANY dnes Vážení vystavovatelé, Vážení hosté. Po měsících příprav veletrhu, který se koná pro nás v novém prostředí, v areálu PVA EXPO Letňany, nastal

Více

Střecha s životností až sto let

Střecha s životností až sto let w w w. d o m o v i n y. c z B A V T E S E B Y D L E N Í M květen 2009 ZDARMA Střecha s životností až sto let Okna do rodinných domů i paneláků str. 10-11 24 650 Kč nebo 1 12.990 Kč Květen v zahradě str.

Více

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007 TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Více řešení v jednom stylu. DORMA TS 93 systém v novém Contur Designu DORMA Contur je nová designová

Více

Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1

Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1 Montážní návod Technické oddělení DEKMETAL Leden 2009 1 2 Obsah strana 1. Krytina Maxidek...4 2. Materiálová a technická specifikace...5 2.1. Materiál...5 2.2. Technická specifikace...7 2.3. Sortiment

Více

Příjemné a důstojné bydlení pod krovy. Nízká hyposplátka výhodný úrok 3,5 % p. a. svět bydlení. specialistův. Tématická příloha uvnitř

Příjemné a důstojné bydlení pod krovy. Nízká hyposplátka výhodný úrok 3,5 % p. a. svět bydlení. specialistův. Tématická příloha uvnitř str. 08 Batole a Rodina stavební spoření pro naše nejmenší str. 18 Přesazujeme květiny str. 28 Soutěž o nejzdařilejší přestavbu bytu v panelovém domě FINANČNÍ PORADENSTVÍ Úvěr Vzájemná důvěra str. 11 BYDLENÍ

Více

IC_wEBCA - - IN ERNE OVY OVY KA KA ALOG ALOG

IC_wEBCA - - IN ERNE OVY OVY KA KA ALOG ALOG novinka! číslo 3-4 / podzim 2010 IC_wEBCA - - IN ERNE OVY OVY KA KA ALOG ALOG VELKA PODZIMNI PODZIMNI akce akce 20. VYROCI VYROCI ZALOZENI ZALOZENI IN IN ER ER CARS CARS dny nizkych nizkych cen cen 10.

Více

Kupujeme. zahradní nábytek. Zloději prázdniny nemají. Léto voní vodou. Dejte zahradě glanc! BAZÉN UŽ ČEKÁ! OCHRAŇTE SVŮJ DOMOV!

Kupujeme. zahradní nábytek. Zloději prázdniny nemají. Léto voní vodou. Dejte zahradě glanc! BAZÉN UŽ ČEKÁ! OCHRAŇTE SVŮJ DOMOV! ČASOPIS NOVÝCH TRENDŮ, STYLŮ A DESIGNU Č. 6 / ROČNÍK 8. / ZDARMA DIRECT LINE / PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ / VYCHÁZÍ 8.ČERVNA 2010 / WWW.GRANDBYDLENI.CZ / ČASOPISY ZDARMA Zloději prázdniny nemají OCHRAŇTE

Více

4/2013. www.moje-bydleni.com. Vybavení dětského pokoje. Jak bydlet zdravě? Průvodce domácím úklidem

4/2013. www.moje-bydleni.com. Vybavení dětského pokoje. Jak bydlet zdravě? Průvodce domácím úklidem bydlení www.moje-bydleni.com 4/2013 Vybavení dětského pokoje Jak bydlet zdravě? Průvodce domácím úklidem MINIB - to je Efektivní, Ekonomický, Estetický, Ekologický a Elegantní způsob vytápění Proč konvektor

Více

duben květen 2014 www.gastro-hotel.cz DÍTĚ jako HOST Bez služeb pro rodiče a jejich ratolesti v konkurenci neobstojíte

duben květen 2014 www.gastro-hotel.cz DÍTĚ jako HOST Bez služeb pro rodiče a jejich ratolesti v konkurenci neobstojíte duben květen 2014 www.gastro-hotel.cz DÍTĚ jako HOST Bez služeb pro rodiče a jejich ratolesti v konkurenci neobstojíte Nové myčky série PT Top Performance www.winterhalter.biz/pt-scout www.winterhalter.cz

Více

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany

Kvalitní okna a dveře Malé koupelny. Téma: 27/2008. Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 27/2008 ročník 11 Téma: Kvalitní okna a dveře Malé koupelny Naše pozvánka: FOR ARCH, Pražský veletržní areál Letňany 23. 29. září 2008 Dům a byt, výstaviště Černá louka Ostrava 16. 19. října 2008 SHOP

Více

LÉTO 2008 ŘECKO TURECKO TUNISKO EGYPT BULHARSKO. Pohodové léto s Alexem...léto jak má být...

LÉTO 2008 ŘECKO TURECKO TUNISKO EGYPT BULHARSKO. Pohodové léto s Alexem...léto jak má být... Pohodové léto s Alexem...léto jak má být... LÉTO 2008 ŘECKO TURECKO TUNISKO EGYPT BULHARSKO 2. vydání ODLETY Z PRAHY, BRNA, OSTRAVY, KARLOVÝCH VARŮ, PARDUBIC > SVOZY NA LETIŠTĚ ZDARMA Pohodové léto s Alexem...léto

Více