klempířské noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "klempířské noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od"

Transkript

1 klempířké noviny VÁNOČNÍ DÁREK ponožky od 4

2 lindab lindab E ditorial A ktuality Čtvrté čílo Klempířkých novin je plné dárků, jak e na vánoční vydání luší a patří. Vyhodnotili jme výledky interaktivní webové hry SVODOVOD a nejrychlejším hráčům za odměnu poíláme značkové tričko od Alpine Pro. Známa je i nejzdařilejší Lindab referenční tavba roku Na základě Vašeho hlaování zvítězila budova Vodáren a kanalizací v Břeclavi publikovaná v Klempířkých novinách č. 2. Pro ty, jimž e toto čílo nedotalo do ruky nebo e na precizně provedený třešní a okapový ytém nepamatují, otikujeme fotografi e i popi tavby ještě jednou na polední traně tohoto vydání v rubrice Předtavujeme reference. Soutěž pokračuje i v příštím roce! Udělejte tedy vé fi rmě reklamu a pošlete nám fotografi e vé nejlepší práce, ať Vaši kolegové a konkurenti rozhodnou o její kvalitě. Blíží e konec roku a ani my nechceme zbytečně dlouho mluvit o práci, proto jme míto klaických novinek a předtavení produktu připravili peciální přílohu tipy na vánoční dárky pro Vaše drahé polovičky, dcery nebo tchýně. Na základě oukromého miniprůzkumu mezi vými kolegy jem zjitila, že vybírání a hánění dárků pro ná ženy je noční můrou většiny mužů. Doufám tedy, že rubrika Pomáháme Vám Vám opravdu pomůže! Nezapomněli jme ani na Vá, a tak přidáváme recept na originální švédký vařák (glögg), kterým i můžete zpříjemnit váteční chvilky trávené v klidu domova. A aby Vám bylo kráně teplo nejen na duši, ale i na těle, poíláme Vám i my malý vánoční dárek od Alpine Pro, který Vám jitě přijde při práci v terénu vhod. O bah Editorial Pozvánka Aktuality Montážní návod na trapézové plechy Coverline Kontrukční profil LTP 150 Výherci Svodovodu Rady Mitra Klempíře Fototreportáž z pokládky krytiny Lindab Topline Vánoční příloha Předtavujeme reference Vítězná reference 2007 Pozvánka pro všechny! Přeji Vám příjemnou zábavu při čtení Klempířkých novin a kráné Vánoce. Petra Ždánká, manažer marketingu Vážení obchodní přátelé, dovolujeme i Vá pozvat k návštěvě tánku Lindab na 10. jubilejním ročníku mezinárodního veletrhu Střechy Praha, který e koná na výtavišti Praha Holešovice. Máme pro Vá jako každý rok připraveny zajímavé informace a outěže zručnoti o jubilejní ceny. Těšíme e na Vá na všechny! Montážní návod Coverline Řada kvalitních propagačních a technických materiálů Lindab e rozšířila o montážní návod na trapézové plechy Coverline. Po montážních návodech na lehkou třešní krytinu Topline a krytinu e tojatou drážkou Seamline přinášíme další praktickou brožuru pro Vá odborné klempíře. Dozvíte e v ní například na co nezapomenout před tím, než e amotnou montáží začnete. Dozvíte e, jak materiál kladovat, jak ním manipulovat, jaké nářadí budete potřebovat a jaké naopak není vhodné použít. Návod Vám pokytne přehled jednotlivých profi lů jejich přenými rozměry, kotvících prvků, lemování a intruktáž amotného potupu při montáži těnových i třešních profi lů, včetně veškerých potřebných kontaktů. Montážní návod Coverline i můžete táhnout na internetových tránkách nebo jej žádejte u prodejců Lindab. Kontrukční profil LTP 150 V rpnu byla uvedena do provozu nová profi lovací automatizovaná linka ve výrobním závodu Lindab Kft. Hu. Výrobní linka je chopna vyrábět profi l LTP 150 o různých tloušťkách a povlakování. Toto výrobní zařízení předtavuje v daném oboru nejvypělejší technologii a pokytuje hotovému výrobku nadprůměrnou kvalitu. V novém informačním letáku e dozvíte technické údaje, varianty profi lu a oblati použití. Pro unadnění práce projektantům nebo architektům bude k dipozici Průvodce návrhem LTP 150. Další pomůckou je námi vytvořený a bezplatně dotupný pecializovaný Lindab oftware DimRoof. Pro více informací kontaktujte produktového manažera: Výherci Svodovodu Webová hra SVODOVOD byla pokořena ve všech třech úrovních v neuvěřitelných čaech. Gratulujeme všem výhercům a za mimořádný výkon jim poíláme značkové tričko Alpine Pro. Přezdívky výherců a jejich čaové kóre zveřejňujeme i pro motivaci otatních hráčů. Lednová výzva pro čtenáře Klempířkých novin! Hráč, který v lednu 2008 zaregitruje nejlepší ča, vyhraje láhev prvotřídní whiky pro tylovou olavu. Vyzkoušejte voji zručnot a obrazotvornot při kládání virtuálního okapu. Točte jednotlivými dílky, dokud neložíte okap. Čaomíra e zataví teprve ve chvíli, kdy bezchybně loženým okapem proteče voda. Interaktivní PC hru Svodovod naleznete na tránkách Vítězové 2007 Druhá hladina Branko 0:18:80 Jane 0:20:36 Lubin 1:24:20 První hladina Lubin 0:04:06 Dave 0:05:15 Kenny 0:05:73 Třetí hladina Ted 0:18:81 Keni 1:03:27 Nick 1:40:50 vtip 2 Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, 3

3 lindab topline lindab topline R ady mitra klempíře Fotoreportáž z pokládky krytiny Lindab Topline V červnovém vydání Klempířkých novin jte v rubrice názvem Montáž v obrazech nahlédli do výroby a kladování krytiny Lindab Topline a dozvěděli e základní pravidla pro kotvení atd. Dne budeme v eriálu pokračovat a povíme i o manipulaci krytinou, potupu kladení, dělení a odvětrání hřebene. Manipulace taškovými tabulemi (obr. 1) Při manipulaci krytinou nemí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabulí. Snažte e taškovými tabulemi manipulovat ve vilé poloze. Pokud manipulujete krytinou ve vodorovné poloze, je nutné tak činit velmi opatrně, neboť při velkém podélném průhybu může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Toto nebezpečí hrozí obzvláště v případě, kdy pracujete tabulemi delšími než 4 m. Pro nadnější manipulovatelnot doporučujeme používat tabule o menších délkách, zvláště pokud na tavbě není moc protoru. 1 2 nahoru a použít delší okapový plech (obr.3). U třech delších než 10 m e chyba při zaúhlování první tabule, která byla řádově v milimetrech, může projevit jako nepřenot několika centimetrů deformovaná, nebo naopak nedotažená. V mítech okapové hrany, u štítu a u napojení dvou tabulí e krytina kotví v každé vlně, v ploše e kotví ob vlnu. V mítě přeložení e tabule pojí pomocí šroubu SL2T, popřípadě pomocí vodotěného nýtu. V průměru doporučujeme 7 k šroubů/m 2 a 3,5 k nýtů/m 2. Nepodceňujte kotvení krytiny v mítě okapové a štítové hrany, kde je krytina nejvíce namáhána ací ílou větru! manipuluje protřihovými nůžkami. Pro nadný hladký třih je důležité aplikovat na tříhací hrot trochu oleje a třih vét vždy kolmo k tabuli (obr. 7), tzn. že v mítě zlomu muíme protřihové nůžky vhodně natočit (obr. 8). Odvětrání hřebene a nároží (obr. 10, 11) Správně odvětraný hřeben je nezbytnou oučátí větrané třechy. Právě pře větraný hřeben dochází k odvodu vlhkoti z mezitřešních protor. K tomuto jevu dochází za ideálních podmínek díky rozdílnému tlaku v oblati okapové hrany a hřebene a vzniká přirozené větrání (komínový efekt). V případech, kdy je pád třechy menší než 30 nebo délka od hřebene k okapu větší než 8 m, je dobré třechu přivětrat pomocí větrací tašky LV200/160. Větrání hřebene je možno provét několika způoby, vždy však muíme větrací otvory opatřit ochranou proti vniknutí ptactva, drobných hlodavců či nečitot. Zde Vám nabízíme tři možnoti provedení větraného hřebene. Při použití kulatého hřebenáče NTP lze použít větrací pá hřebene VPH (nutno použít hřebenovou lať) nebo jako v tomto případě větrací pá VPH Roll. Větrací pá hřebene VPH Roll lze montovat bez použití hřebenové latě, tím e tává montáž rychlejší a nazší. V případě oazení hřebene rovným hřebenáčem NP je třeba použít větrací pá VPH Roll. Pro valbové typy třech, kde e v jednom mítě týkají dvě nároží a hřeben, je určen rozdělovací hřebenáč, který nám unadní napojení (obr 10). Rozdělovací hřebenáč e dodává ve dvou provedeních pro rozdílné klony třech (15-30 a ) tak, aby e co nejlépe přizpůobil tvaru třechy. Hřebenáče NTP a rozdělovací hřebenáče e kotví do vrchní vlny krytiny pomocí šroubů SL2T Potup kladení taškových tabulí (obr. 2, 3) Dělení krytiny a potřebné nářadí pro montáž (obr. 6, 7, 8, 9) Ke každé zakázce je zpracováván originální kladečký plán, který je oučátí dodávky nebo je k dipozici na vyžádání na technickém oddělení firmy Lindab. Kladečký plán velkou měrou urychlí a unadní celou pokládku. Je důležité klát tabule na okapovou hranu vždy kolmo a v délkách, které odpovídají kladečkému plánu. Při pokládce je možno potupovat z levé i z pravé trany. Pokládáme-li krytinu z pravé trany, podouváme tabuli pod již ukotvenou krytinu a tabule e tak nemůže poouvat měrem dolů, což nám při větších klonech unadní pokládku (obr. 2). Je-li délka okapové hrany delší než 10 m, doporučujeme odadit tabule LPA cca 5 10 cm od okapové hrany měrem Kotvení krytiny (obr. 4, 5) Pro kotvení krytiny je třeba používat šrouby těnící podložkou z materiálu EPDM. Podle typu materiálu latí e tyto šrouby dále dělí na šrouby SWT (dřevěné latě), SD3T (ocelové latě max. 3 mm). Šrouby jou k dotání ve všech barvách dle barevného ortimentu Lindab. Při utahování šroubu je třeba zvolit právný moment dotažení tak, aby těnící podložka nebyla příliš Taškové tabule je třeba v některých mítech třechy zkrátit, v případě úžlabí a nároží provét příčný třih. Pro tyto účely e používají profeionální protřihové nůžky. Nikdy nepoužívejte úhlovou bruku nebo jakékoli jiné nátroje, které využívají k dělení materiálu řezný kotouč, který příliš zahřeje povrch v okolí řezu a může tak narušit polyeterovou vrtvu. Veškeré řezy je nutné zatřít právkovou barvou a odtranit z povrchu krytiny kovové piliny, které mohou začít v budoucnu korodovat. Dále i vytačíte běžným klempířkým nářadím. Dříve než začnete tříhat krytinu, je vhodné i pomocí lihového fixu a dřevěné latě naznačit měr třihu (obr. 6). Pokud nám to podmínky dovolí, doporučujeme tříhat krytinu vždy měrem ehora dolů (obr. 9), kdy e v mítě zalomení tabule lépe Pokud máte dotazy ohledně krytiny Topline nebo ohledně jakéhokoli jiného výrobku jte e nedočetli právě to, co Vá zajímá, napište nám na: Do dalších číel Klempířkých novin připravíme odpovědi na vše, co Vá zajímá. V příštím číle přineeme obrazovou reportáž z montáže krytiny Seamline. 4 Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, 5

4 lindab Vánoční příloha lindab Vánoční příloha V ánoční příloha Poukázka na lipoukci jen to ne!!! Tipy na vánoční dárky jou nad v každém čaopie, který v proinci otevřete. Že jte i žádných nevšimli? Na tom není nic divného, paradoxně ženy radí ženám, co i koupit pod tromeček, ve portu ani auto-moto titulech žádné tipy nenajdete. Na zvláštní žádot Vá čtenářů jme tedy výjimečně do Klempířkých novin zařadili 5krát tip na vánoční překvapení, která ženy potěší, a 5 praktických rad, jakým dárkům je lépe e vyhnout. Víme, jaká je námaha vybrat právný dárek, a tak vám doporučujeme vyzkoušet závěrečný recept na švédký vařák co nejdříve!! Skǻl Na zdraví!! Tohle ANO gentlemani! Alkohol většinu žen příliš nepotěší, i kdyby e jednalo o archivní víno. Raději dejte pod tromeček poukázku či vlatnoručně napanou pozvánku do vybrané retaurace nebo vinotéky přiloženým nápojovým či jídelním lítkem. Večer ve dvou i zíká ženu v každém věku (platí o dopívajících dcerách i o tchýních). POZOR: pokud Vaše drahé drží neutálé diety, kupte raději lítky do divadla. Na jaké předtavení je v podtatě jedno, důležité je, že dáte najevo, že chcete trávit polečný ča. Věřte nevěřte, většina žen pracuje na dvě měny v práci a doma. Zalouží i odměnu v podobě odpočinku. Sedněte k počítači a zadejte helo maáže, floating (koupel ve peciálním vajíčku naplněném vodou z mrtvého moře), relaxace. Vaše ženy budou určitě ochotné i za takovou rozkoší zajet i do vzdálenějšího měta či lázní. V kurzu jou hlavně maáže lávovými kameny, aroma maáže nebo koupele a zábaly z kávy, čokolády nebo piva. Rada na závěr: Pozor, na vzhledu záleží! Každý dárek pečlivě zabalte. Ženy milují rozbalování dárků, čím více mašliček, viaček a zdobení, tím lépe. Naštětí všechny obchody včetně drogerií nabízejí zabalení dárků. Pro méně zručné doporučujeme koupit ozdobné tašky a připravené mašle. Ženy e rády inpirují. Podívejte e, který čaopi i Vaše žena, dcera či tchýně čatěji kupuje a objednejte jí předplatné. To chybu neuděláte. Ženy zbožňují milé drobnoti (zbytečnoti). Drobné dárky v podobě pěkného hrnku na kávu (může být jen jeden), tylové lánky či pepřenky, balíčku koupelovou kometikou, dále např. vykládací karty Taroty, vonné víčky či aromalampa, kvalitní čaj v dárkové dóze. Zájem o rodinu a vynalézavot e cení. Překvapte poukázkou na zájezd. Stačí do katalogu zaunutý doklad o zaplacení minimální zálohy, který Vám každá cetovní kancelář vydá. Výběr detinace i termín však nechte na ženách. Rada na závěr: Prodavačce nevěřte! Ať je ebekránější a ebemilejší, chce pouze prodat co nejvíce zboží nebo nejdražší věc. Vaši drahou nezná a v podtatě ji nezajímá, jetli e jí vybraný dárek bude líbit. Inpirace pro bezradné Švédký GLÖGG rozveelí čeké Vánoce! Tradiční vánoční nápoj ve Švédku e jmenuje GLÖGG (víno vařené přídavkem koření, hrozinek, mandlí a tvrdého alkoholu, nejlépe vodky). Pije e v různých podobách na celém Severu. Tradiční vánoční recept i vyžaduje dokonce dvoudenní přípravu. My jme vybrali jednodušší recept. Udělejte výjimku, překonejte voji mužnot a kupte i jakýkoliv ženký čaopi. Najdete tam určitě poutu nápadů a navíc jím náledně potěšíte vé ženy. Pokud je to pro Vá nemožné, hledejte inpiraci na internetu: (vánoce) (vánoční tipy) Rada na závěr: Ženy jakéhokoli věku milují levy. Pořiďte jí levovou kartu nebo poukaz do obchodu kometikou nebo oblečením, případně e můžete inpirovat na Tohle raději NE! Nikdy nekupujte oblečení. Do velikoti a vkuu e dceři ani manželce pravděpodobně netrefíte! Naštětí většina obchodů pokytuje možnot dárkových poukázek v různých hodnotách. Technické novinky, vychytané modely mobilů a fotoaparátů potěší píše Vaše dcery. Ženy nad 30 let e o většinu elektronických přítrojů přetávají zajímat. (výjimky jou amozřejmě možné). Každá žena chce být kránější a přitažlivější, ale ne Vaší pomocí. Poukázce na kometiku, platiku či lipoukci e určitě vyhněte! Parfém raději ne. Pokud jte e pro něj rozhodli, vezměte i ebou lahvičku, kterou dáma používá, nebo i opište jméno. (Pozor, vždy celé, nepatrný detail totiž může znamenat úplně jinou vůni!). Ženy mají rády překvapení, ale ne příliš velká. Netradiční nebo příliš drahé dárky vzbudí pouze podezření, že nemáte čité vědomí. Ingredience: Potup: 1 láhev kvalitního červeného vína 1/2 až 1 dl vodky 2 hřebíčky 2 k kořice 1/2 lžičky kardamových emen 1 dl hrozinek 1/2 dl oloupaných mandlí Víno vařte vodkou a příadami. Horké nalijte do šálků nebo klenic. 6 Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně, 7

5 lindab P ředtavujeme reference Vítězná reference 2007 Za nejúpěšnější realizaci třešního a okapového ytému Lindab v roce 2007 jte vybrali adminitrativní budovu Vodárny a kanalizace, a.. v Břeclavi uveřejněnou v Klempířkých novinách č. 2. Vítězné fi rmě Libora Urbánka z Brna poíláme kupón na deet volných jízd na nejdelší motokárové trati v Evropě, která e nachází v Praze Radotíně. Vítězi gratulujeme a přejeme pravé závodnické vyžití! Celková délka radotínké motokárové tratě je 910 m, kterou lze přizpůobit i na 710 metrový okruh a na 200 metrový dětký okruh. Více než 30 zatáček e třídá v technických a rychlých paážích, průměrná rychlot e blíží 40 km/hod. Objekt: Kategorie: Materiál: Míto: Realizace: Popi: Adm. budova Vodárny a kanalizace, a.., Břeclav Střešní ytém Lindab Topline, CICE, Lindab Rainline CICE, Lindab Protectline Břeclav Libor Urbánek, Brno Realizace obahovala demontáž původní eternitové krytiny, přelaťování a pokládku nové fólie. Celková plocha třechy je 770 m 2. Jedná e o zčáti valbovou třechu e klonem 50 o a zčáti o edlovou třechu e klonem 27 o, prohnutím šablony Topline cca 40 cm od hrany třechy. Ve třeše jou oazeny protipožární okna Velux a provětlovací profily Lindab. Oplechování atik a lemování je provedeno plechem Lindab FOP/TC50 povrchovou úpravou HB Polyeter. Střešní krytina, oplechování i okapový ytém je v jednotné barvě cihlově červené. Doplněno o bezpečnotní prvky třech Lindab Protectline. Soutěž o nejlepší realizaci ytému Lindab pokračuje! Chcete e zúčatnit i Vy? Zašlete nám fotografi e a údaje o tavbě na adreu: Lindab,.r.o., Na Hůrce 1081/6, Praha 6 Ruzyně nebo em na - předmět Předtavujeme reference. Fotografi e Vašich prací zveřejníme vždy na polední tránce Klempířkých novin a na konci roku vým hlaováním rozhodnete o nejvydařenější realizaci. Realizační fi rma vítězného projektu zíká odměnu. Kdo nehraje nevyhraje! Pochlubte e v příštím číle právě Vaší tavbou.

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Profil Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock Úvod Taškové tabule jsou určeny na všechny typy budov se sklonem střechy od 14. Jejich

Více

Montážní návod střešní krytiny HALNY

Montážní návod střešní krytiny HALNY Montážní návod střešní krytiny HALNY MONTÁŽNÍ NÁVOD střešní krytiny HALNY ve formátu *.pdf naleznete zde. 1. VYPRACOVÁNÍ KLADEČSKÉHO PLÁNU Střešní krytina HALNY je vyráběna v délkách dle délkové specifikace

Více

LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech

LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech LindabRoof systém pro přestřešení plochých střech Problémy plochých střech... ...a naše řešení - chráněné užitným vzorem č.15151 ...představuje - komplexní systém šikmé střechy od jednoho dodavatele -

Více

Lindab Kompletní nabídka. Lindab Profil. Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů

Lindab Kompletní nabídka. Lindab Profil. Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů Lindab Kompletní nabídka Lindab Profil Kompletní nabídka střešních krytin a trapézových plechů Nabídka lehkých střešních krytin závodu HUSTOPEČE závodu PRAHA Lindab Goodlock Unikátní střešní krytina bez

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Profil Montážní návod pro lehké střešní krytiny Topline, Mega, Ideal a Goodlock Úvod Taškové tabule jsou určeny na všechny typy budov se sklonem střechy od 14. Jejich

Více

Lindab Topline. Lehká střešní krytina LPA Montážní návod

Lindab Topline. Lehká střešní krytina LPA Montážní návod lehká střešní krytina Lindab Topline Lehká střešní krytina LPA Montážní návod lehká střešní krytina LPA Úvod Dokonalá funkčnost systému Topline je výsledkem mnohaletého vývoje a zkušeností dosažených s

Více

Střešní krytina. Ceník střešních a stěnových konstrukcí. Výrobní závod PRAHA. Profile LPA TOPLINE NTP LP 1000 CTG/CTGP LPTPO LPTPU.

Střešní krytina. Ceník střešních a stěnových konstrukcí. Výrobní závod PRAHA. Profile LPA TOPLINE NTP LP 1000 CTG/CTGP LPTPO LPTPU. Ceník střešních a stěnových konstrukcí Platný od 15. 4. 2011 Střešní krytina LPA TOPLINE Tašková tabule LindabTopline Tl. plechu Tl. povrchu Délky mm Stavební Barvy /m (μm) min/max šíře 2 PE v barvě CICE,

Více

Zastřešení panelového domu plechovou střechou

Zastřešení panelového domu plechovou střechou Zastřešení panelového domu plechovou střechou Litoměřice Topolčianská 419 POPIS Revitalizace střešního pláště panelového domu v ul. Topolčianská v Litoměřicích řeší přeměnu jednoplášťové ploché střechy

Více

Výrobní závod PRAHA. Cena. Hřebenáč. Krycí délka. Cena/ks

Výrobní závod PRAHA. Cena. Hřebenáč. Krycí délka. Cena/ks Ceník střešních a stěnových konstrukcí Platný od 13. 9. 2010 Střešní krytina Výrobní závod PRAHA LPA TOPLINE Tašková tabule LindabTopline Tl. plechu Tl. povrchu Délky mm Stavební Barvy /m (μm) min/max

Více

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Coverline. Trapézové plechy Montážní návod

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Coverline. Trapézové plechy Montážní návod Lindab usnadňujeme výstavbu Lindab Coverline Trapézové plechy Montážní návod Montážní návod Dříve než začnete Zkontrolujte, zdali je podklad pro kladení pravoúhlý. U obdélníkových půdorysů by obě úhlopříčky

Více

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění.

Věrnostní program Lindab. Program, který vás odmění. Lindab Program, který vás odmění. Proč věrnostní program? Zaregistrujte se do věrnostního programu Lindab a za každou 1 korunu bez DPH nákupu u smluvního partnera Lindab obdržíte 1 bod na vaše konto ve

Více

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ PLECHOVÝCH STŘEŠNÍCH KRYTIN BRATEX

INSTRUKCE PRO MONTÁŽ PLECHOVÝCH STŘEŠNÍCH KRYTIN BRATEX INSTRUKCE PRO MONTÁŽ PLECHOVÝCH STŘEŠNÍCH KRYTIN BRATEX 1. Úvod Děkujeme Vám za zakoupení střešní krytiny vyrobenou společností BRATEX. Námi vyrobené střešní plechové krytiny se vyznačují vysokými nároky

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Safety Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Safety Lindab Safety je sortiment použitelný pro všechny běžné typy střech z všeobecně používaných materiálů.

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Safety Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Safety Lindab Safety je sortiment použitelný pro všechny běžné typy střech z všeobecně používaných materiálů.

Více

-20% Výrobní závod Praha. Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2

-20% Výrobní závod Praha. Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2 Lindab Ceník - střešní krytiny, -20% zlevněno až o trapézové plechy, plechy, příslušenství Akční ceník 2014 Střešní krytiny Střešní krytiny TOPLINE LPA IDEAL IDEAL 40* IDEAL 35* 2 Classic C HNED, CICE,

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

Montážní návod COMAX TAŠKA

Montážní návod COMAX TAŠKA Montážní návod COMAX TAŠKA Materiál: AlMn0,5Mg0,5 STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420

Více

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem.

ONDUSTEEL A ONDUTECH. lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem. lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem. ONDUSTEEL A ONDUTECH lehká ocelová střešní krytina s minerálním granulátem terrakota břidlice hnědá černá červená zelená modrá lehká ocelová střešní krytina s hladkým povrchem terrakota břidlice hnědá

Více

TOPLINE. Kč/m vč. DPH. Kč/m vč. DPH 289,- 349,70 328,- 396,90 418,- 505,80. Barva: CICE, TMCE, HNED, TMSE. Kč/m 2 2. Kč/m. Kč/m Kč/m. vč. DPH.

TOPLINE. Kč/m vč. DPH. Kč/m vč. DPH 289,- 349,70 328,- 396,90 418,- 505,80. Barva: CICE, TMCE, HNED, TMSE. Kč/m 2 2. Kč/m. Kč/m Kč/m. vč. DPH. LINDAB CENÍK - střešní krytiny, trapézové plechy, plechy, příslušenství Střešní krytiny TOPLINE LPA 2 Classic C HNED, CICE, TMCE 239,- 289,20 Classic C viz. barevný sortiment 285,- 344,90 Classic mat C

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Výrobní závod Praha. Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2

Výrobní závod Praha. Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2 Lindab Ceník střešní krytiny, trapézové plechy, plechy, příslušenství Střešní krytiny Platný od 15.2.2013 Střešní krytiny TOPLINE LPA IDEAL IDEAL 40* IDEAL 35* 2 Classic C HNED, TMCE 236,- 285,60 264,-

Více

Výrobní závod Praha. Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2

Výrobní závod Praha. Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2 Lindab Ceník střešní krytiny, trapézové plechy, plechy, příslušenství Střešní krytiny Platný od 15. 5. 2012 Střešní krytiny TOPLINE LPA IDEAL IDEAL 40* IDEAL 35* 2 Classic C HNED, TMCE 236,- 283,20 264,-

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 8

Více

Upevnění. Střešní lávky. Střešní systém Lindab Protect. Připevňovací prvky. Střešní lávky IFLPA/IF20/IF35 IF45 IFSRP BRV BR STO. Platný od 9.9.

Upevnění. Střešní lávky. Střešní systém Lindab Protect. Připevňovací prvky. Střešní lávky IFLPA/IF20/IF35 IF45 IFSRP BRV BR STO. Platný od 9.9. LINDAB CENÍK Systémy zabezpečení střech Lindab Protect / Lindab Safety Upevnění Připevňovací prvky Montážní prvky IFLPA, IF20, IF35, IF4, FF a IFSRP slouží jako základní kus pro montáž sněhových zábran,

Více

Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2 vč. DPH

Střešní krytiny. Kč/m materiál barva Kč/m 2 2 vč. DPH LINDAB CENÍK - střešní krytiny, trapézové plechy, plechy, příslušenství Platný od 1. 3. 2015 Střešní krytiny Střešní krytiny TOPLINE LPA 2 Classic C HNED, CICE, TMCE 239,- 289,20 Classic C viz. barevný

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

LindabTopline TM. střešní krytina

LindabTopline TM. střešní krytina lindab střešní krytina Lehká střešní krytina lindab - máme řešení www.lindab.cz Lehká střešní krytina Vlny, které chrání LindabTopline je lehká střešní krytina vyráběná z vysoce kvalitního ocelového plechu

Více

Střešní plechová krytina

Střešní plechová krytina Střešní plechová krytina Doprava, skladování a manipulace Doprava a skladování Technicko montážní návod Dopravu materiálu k zákazníkovi zajišťujeme nákladním vozidlem s hydraulickou rukou. Krytina je dodávaná

Více

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod

Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod www.balex.eu Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň

Více

Montáž a manipulace se střešní krytinou WECKMAN STEEL CR, spol. s.r.o.

Montáž a manipulace se střešní krytinou WECKMAN STEEL CR, spol. s.r.o. Montáž a manipulace se střešní krytinou WECKMAN STEEL CR, spol. s.r.o. Jihlavská 2134 594 01 Velké Meziříčí Risto Mäki tel. (+420) 602 719 510 Jarmila Denková tel. (+420) 725 031 562 e-mail: weckman@seznam.cz

Více

Připevňovací prvky. Střešní lávky. Ceník systému zabezpečení střech. LindabProtect IF/IFR NBR NBRS NSTO NBRV. Barva * = CICE, CERN

Připevňovací prvky. Střešní lávky. Ceník systému zabezpečení střech. LindabProtect IF/IFR NBR NBRS NSTO NBRV. Barva * = CICE, CERN Ceník systému zabezpečení střech Připevňovací prvky LindabProtect Platný od 4. 9. 2009 IF/IFR Montážní deska ová úprava pozink barva * Cena bez DPH 499,- 593,- Cena vč. DPH 593,90 705,70 Rozměry montážní

Více

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD

ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Ekonomické řešení pro nové stavby i rekonstrukce Člen MONIER GROUP 1 ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC STANDARD Alpská taška Classic Standard je charakteristická svým elegantním a symetrickým

Více

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Lehké střešní krytiny. Goodlock, Topline, Mega, Ideal

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Lehké střešní krytiny. Goodlock, Topline, Mega, Ideal Lindab usnadňujeme výstavbu Lindab Profil Lehké střešní krytiny Goodlock, Topline, Mega, Ideal Hlavní výhody lehkých střešních krytin - nízká hmotnost - rychlá montáž - cenová dostupnost - široký výběr

Více

BALANCE. Velkoformátová posuvná taška

BALANCE. Velkoformátová posuvná taška BALANCE Velkoformátová posuvná taška BALANCE Velkoformátová keramická taška vyvážených proporcí vhodná jak pro velké, tak i menší střešní plochy. Technické údaje Rozměry cca 323 502 mm 100 % Barevná stálost

Více

Připevňovací prvky. Střešní lávky. Ceník systému zabezpečení střech. LindabProtect IF/IFR NBR NBRS NSTO NBRV. Barva * = CICE, CERN

Připevňovací prvky. Střešní lávky. Ceník systému zabezpečení střech. LindabProtect IF/IFR NBR NBRS NSTO NBRV. Barva * = CICE, CERN Ceník systému zabezpečení střech Připevňovací prvky LindabProtect Platný od 1. 1. 2011 IF/IFR Montážní deska ová úprava pozink barva * Cena bez DPH 499,- 593,- Cena vč. DPH 598,80 711,60 Rozměry montážní

Více

Montážní návod COMAX ALUKRYT

Montážní návod COMAX ALUKRYT Montážní návod COMAX ALUKRYT STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.:+420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Tašková krytina SPEKTRUM

Tašková krytina SPEKTRUM www.balex.eu Tašková krytina SPEKTRUM Montážní návod Hradec Králové Vážní 1097 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 543 267 fax: +420 495 482 683 1 Plzeň Zahradní 173/2 (areál bývalé papírny) 326 00 Plzeň

Více

Připevňovací prvky. Střešní lávky. Ceník systému zabezpečení střech. LindabProtect IFLPA/IF20/IF35 IF45 BRV BR STO. Barva * = CICE, CERN

Připevňovací prvky. Střešní lávky. Ceník systému zabezpečení střech. LindabProtect IFLPA/IF20/IF35 IF45 BRV BR STO. Barva * = CICE, CERN Ceník systému zabezpečení střech Připevňovací prvky LindabProtect Platný od 12. 10. 2011 IFLPA/IF20/IF35 IF45 IFLPA IF20/IF35/IF45 Montážní deska pro taškové a trapézové krytiny ová úprava pozink barva

Více

Nadčasový vzhled Vaší střechy

Nadčasový vzhled Vaší střechy Lindab Click Inspirace Nadčasový vzhled Vaší střechy Již 20 let v ČR 2 Proklikejte se k perfektní střeše Jestliže stojíte před rekonstrukcí své střechy, nebo stavbou zcela nového domova, měla by se Vaše

Více

Upevnění. Střešní lávky. Střešní systém Lindab Protect. Připevňovací prvky. Střešní lávky IFLPA/IF20/IF35 IF45 IFSRP BRV BR STO. Barva * = CICE, CERN

Upevnění. Střešní lávky. Střešní systém Lindab Protect. Připevňovací prvky. Střešní lávky IFLPA/IF20/IF35 IF45 IFSRP BRV BR STO. Barva * = CICE, CERN LINDAB CENÍK Systémy zabezpečení střech Lindab Protect / Lindab Safety Upevnění Připevňovací prvky Montážní prvky IFLPA, IF20, IF35, IF4, FF a IFSRP slouží jako základní kus pro montáž sněhových zábran,

Více

BORGA Elegant - montážní návod

BORGA Elegant - montážní návod BORGA Elegant - montážní návod BORGA s.r.o. Popůvky u Brna 203, 664 41 Troubsko tel.: 547 222 999 e-mail: info@borga.cz IČ: 26243521, DIČ: CZ26243521 fax: 547 211 431 www.borga.cz BORGA Elegant - montážní

Více

Lindab Trapézové plechy Montážní návod

Lindab Trapézové plechy Montážní návod Lindab Trapézové plechy Montážní návod Montážní návod Dříve než začnete Zkontrolujte, zdali je podklad pro kladení pravoúhlý. U obdélníkových půdorysů by obě úhlopříčky a protilehlé strany měly být stejně

Více

Průvodce montáží interiérových palubek

Průvodce montáží interiérových palubek Průvodce montáží interiérových palubek Tipy, rady a návody pro montáž obkladů stěn a stropů www.seca.at Proč používat značkové palubky SECA? 1. Vzhled Díky přísnému dodržování kvalitativních norem výroby

Více

Plochá střešní taška NIBRA F 7

Plochá střešní taška NIBRA F 7 Plochá střešní taška NIBRA F 7 Technická data Plochá střešní taška NIBRA F7 Výrobce Nelskamp (D) Celková délka ~ 57, cm Celková šířka ~ 5,7 cm Střed. krycí délka Střed. krycí šířka ~ 0, cm Spotřeba na

Více

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Lehké střešní krytiny. Goodlock, Topline, Mega, Ideal

Lindab usnadňujeme výstavbu. Lindab Profil. Lehké střešní krytiny. Goodlock, Topline, Mega, Ideal Lindab usnadňujeme výstavbu Lindab Profil Lehké střešní krytiny Goodlock, Topline, Mega, Ideal Hlavní výhody lehkých střešních krytin - nízká hmotnost - rychlá montáž - cenová dostupnost - široký výběr

Více

Výpis vypočtených parametrů

Výpis vypočtených parametrů Výpis vypočtených parametrů Číslo výpočtu: RV0912115 Výrobní závod: Stod Název: RD Milenium 228 VÉ P TYP TAŠKY: Stodo 12 posuvná provedení režná (00), laťování: 350 mm plocha střechy 137,32 metrů čtverečních

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Plechová střešní krytina SAFÍR, KRON, nebo nově RUBÍN PLUS je moderní střešní krytina s univerzálním použitím. Své příznivce si získává především díky výborným užitným vlastnostem

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Laťování. Laťování u hřebene

MONTÁŽNÍ NÁVOD. Laťování. Laťování u hřebene MONTÁŽNÍ NÁVOD Po zhotovení krovu přistoupíme k montáži latí. Vzhledem k malé hmotnosti krytiny musí být věnována zvýšená pozornost upevnění krovu k budově. Při montáži je nutno dodržet platné normy a

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Systém sněhových zábran střešních krytin SATJAM montážní návod

Systém sněhových zábran střešních krytin SATJAM montážní návod Systém sněhových zábran střešních krytin SATJAM montážní návod www.satjam.cz OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ................................................... 2 II. NÁVRH SYSTÉMU U OKAPNÍ HRANY (krytiny

Více

CTG/CTGP Čelo hřebenáče /perforované. Cena/ks. vč. DPH 164,- 195,20. Hřebenáč. Krycí délka. Cena/ks

CTG/CTGP Čelo hřebenáče /perforované. Cena/ks. vč. DPH 164,- 195,20. Hřebenáč. Krycí délka. Cena/ks Ceník střešních a stěnových konstrukcí Střešní krytina LPA Polyester 0,5 5 50-60 000 viz. přehled 96,- 5,0 Matný polyester NOVINKA 0,5 0 50-60 000 viz. přehled 57,-,90 HB polyester (TopCoat 50) 0,5 50

Více

Okapy pro vás Kompletní systém odvodnění střech

Okapy pro vás Kompletní systém odvodnění střech usnadňujeme výstavbu LindabRainline TM Okapy pro vás Kompletní systém odvodnění střech okapový systém www.lindab.cz LindabRainline TM Osvědčený systém Firma Lindab je největším výrobcem odvodňovacích systémů

Více

Připevňovací prvky. Střešní lávky. Ceník systému zabezpečení střech. LindabProtect NBR NBRS NSTO NBRV. Barva * = CICE, CERN. Platný od 15. 4.

Připevňovací prvky. Střešní lávky. Ceník systému zabezpečení střech. LindabProtect NBR NBRS NSTO NBRV. Barva * = CICE, CERN. Platný od 15. 4. Ceník systému zabezpečení střech Připevňovací prvky LindabProtect Platný od 15. 4. 2009 IF Montážní deska Cena bez DPH 499,- 593,- Cena vč. DPH 593,90 705,70 Rozměry montážní desky A B mm mm IF 140 112

Více

PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S MATERIÁLEM SI PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO POKYNY

PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S MATERIÁLEM SI PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO POKYNY Návod na skladování, zpracování, montáž trapézových desek Ze sklolaminátu řada PROFI PRŮMYSLOVÉ TYPY (POZOR - NEPLATÍ PRO VLNITÉ DESKY ANI ROLE ZE SKLOLAMINÁTU) PŘED ZAPOČETÍM VŠECH PRACÍ S MATERIÁLEM

Více

Lindab Coverline sendvičové panely. Lindab Coverline TM. Sendvičové panely Lindab Technické údaje

Lindab Coverline sendvičové panely. Lindab Coverline TM. Sendvičové panely Lindab Technické údaje Lindab Coverline TM Sendvičové panely Lindab Barevná nabídka RAL Nejbižší NCS Standard střešní Special střešní Standard stěnový Special stěnový 1015 S 1510-Y20R 7035 S 2005-G30Y 9001 S 0502-Y50R 9002 S

Více

KONEC PLOCHÝM STŘECHÁM, 8 OTÁZEK + 8 ODPOVĚDÍ. Jaký význam má šikmá střecha na panelovém domě? Vyplatí se investice do změny ploché střechy na šikmou?

KONEC PLOCHÝM STŘECHÁM, 8 OTÁZEK + 8 ODPOVĚDÍ. Jaký význam má šikmá střecha na panelovém domě? Vyplatí se investice do změny ploché střechy na šikmou? KONEC PLOCHÝM STŘECHÁM, 8 OTÁZEK + 8 ODPOVĚDÍ Jaký význam má šikmá střecha na panelovém domě? Hlavní význam šikmé střechy na panelovém domě spočívá ve svažité, tedy šikmé střešní rovině, po níž stéká dešťová

Více

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY Člen MONIER GROUP INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC BRAMAC TIP Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v

Více

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use

TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ. FM 4880 for internal use FM 4880 for internal ue TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ PANELY PŘEHLED VÝROBKŮ TRIMOTERM OHNIVZDORNÉ FASÁDNÍ PANELY Trimoterm FTV EN 149:2006 Trimoterm FTV ohnivzdorné panely mají široké pektrum použití zejména

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Rádce Střešní plechy

Rádce Střešní plechy Rádce Střešní plechy 1 Okrajový plech bez vodní drážky postranní ukončení šikmých a plochých střech s použitím asfaltových šindelů vzdálenost okapnice/zeď min. 20 mm připevnění těsnícími šrouby A2/A2 Pomocí

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MODULOVÉ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

NÁVOD NA MONTÁŽ MODULOVÉ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY NÁVOD NA MONTÁŽ MODULOVÉ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY 01 Montáž okapové hrany V případě prezentovaného řešení střešní konstrukce (po dřívějším přiříznutí okapové hrany), montujeme na délku odpovídající délce

Více

STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS

STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS STŘEŠNÍ SYSTÉM BENDERS Střešní systém Benders Ceník Ceník Platný od 1. 4. 2014 bendersdach.cz benders.cz 1 Příslušenství a bezpečnostní prvky Benders Hřebenáč rozdělovací křížový Hřebenáč pro snižující

Více

Montážní návod COMAX VLNKA

Montážní návod COMAX VLNKA Montážní návod COMAX VLNKA STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 www.strechycomax.cz Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 Obsah Základní informace

Více

Střešní systém Benders

Střešní systém Benders Střešní systém Benders Ceník platný od 1. 4. 2012 bendersdach.cz benders.cz 1 Příslušenství a bezpečnostní prvky Benders Hřebenáč rozdělovací křížový Oplechování střešního výlezu Hřebenáč pro snižující

Více

Výrobní závod PRAHA. Cena. Hřebenáč. Krycí délka. Cena/ks

Výrobní závod PRAHA. Cena. Hřebenáč. Krycí délka. Cena/ks Ceník střešních a stěnových konstrukcí Platný od 21. 7. 2010 Výrobní závod PRAHA LPA TOPLINE Tašková tabule LindabTopline Tl. plechu Tl. povrchu Délky mm Stavební Barvy /m (μm) min/max šíře 2 PE v barvě

Více

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206. Splnění požadavků TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18.

Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206. Splnění požadavků TKP ŘSD kapitola č. 3 a 18. plu pro Váš projekt kompaktní jednolitá šachtová dna PERFECT Šachtové dno PERFECT je kompaktní monolitické dno, celé kompletně průmylově odlité z jedné betonové měi. Má kontantní parametry ve všech čátech

Více

Lindab Click Montážní návod Click. Lindab Click Montážní návod

Lindab Click Montážní návod Click. Lindab Click Montážní návod Lindab Click Montážní návod Přípravy Přípravy Dříve než začnete Před montáží doporučujeme důsledně prostudovat tento montážní návod. Pomůže Vám to zjistit, které součásti budete potřebovat a v jakém pořadí

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz

RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK. materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017. www.plechovestrechy.cz RODINNÝ DŮM ŠTERNBERK materiál MyriaLAC SP25 RAL 8017 www.plechovestrechy.cz STŘEŠNÍ KRYTINY Z PLECHU MAXIDEK - velkoformátová plechová krytina jedn. cena za jedn. bez DPH cena za jedn. s DPH Profilovaná

Více

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIMENT LINDAB

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIMENT LINDAB POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIENT LINDAB Zastřešíme Vaše sny Ať jsou vaše sny jakékoliv, dokážeme je ochránit před rozmary počasí Lindab nabízí vše, co je třeba k zastřešení a ochraně Vašeho vysněného

Více

MODULÁRNÍ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

MODULÁRNÍ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA MODULÁRNÍ PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Modulární plechová střešní krytina Zet (v podobě taškových tabulí) se zřetelně liší od řešení, která jsou k dispozici na trhu. Řada vlastností, které jsou pro ni charakteristické,

Více

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací

Inovace ve vnìjší ochranì pøed bleskem Izolovaný svod HVI s vysokonapěťovou izolací Ochrana pøed pøepìtím Ochrana pøed blekem/uzemnìní Ochrana pøi práci DEHN chrání. DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG Han-Dehn-Str. 1 Potfach 1640 92306 Neumarkt Nìmecko. Tel. +49 9181 906-0 Fax +49 9181 906-1100

Více

Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35

Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35 Montážní návod TRAPÉZOVÉ PLECHY T18 a T35 STŘECHY COMAX Velvary Malostranská 796 27324 Velvary Tel.: +420 315730124 Str. 1 STŘECHY COMAX, Malovarská 796, 273 24 Velvary 420 www.strechycomax.cz Obsah Základní

Více

Solární program. www.k2l.cz. Tel.: 323 660 051-2. Fax: 323 660 053. mail: k2l.cz@k2l.cz. Program komponentů pro instalaci panelů pro šikmé střechy

Solární program. www.k2l.cz. Tel.: 323 660 051-2. Fax: 323 660 053. mail: k2l.cz@k2l.cz. Program komponentů pro instalaci panelů pro šikmé střechy Solární program Program komponentů pro instalaci panelů pro šikmé střechy Tel.: 323 660 051-2 Fax: 323 660 053 mail: k2l.cz@k2l.cz www.k2l.cz Průvodce instalací střešního solárního panelu Střešní háky

Více

Montážní návod - orientační pro krytinu KERAL a KPTR 1017

Montážní návod - orientační pro krytinu KERAL a KPTR 1017 Montážní návod - orientační pro krytinu KERAL a KPTR 1017 Technické oddělení společnosti Keramet 2015 Obsah Základní informace... 3 Podmínky balení, dopravy a manipulace... 3 Přejímka dodávky... 3 Skladování...

Více

Krytinu GERARD doporučujeme pokládat v dvouplášťové odvětrávané střešní skladbě. Provádíme tedy pojistnou hydroizolaci, kontralatě a roznášecí latě.

Krytinu GERARD doporučujeme pokládat v dvouplášťové odvětrávané střešní skladbě. Provádíme tedy pojistnou hydroizolaci, kontralatě a roznášecí latě. 1. Laťování v ploše Krytinu GERARD doporučujeme pokládat v dvouplášťové odvětrávané střešní skladbě. Provádíme tedy pojistnou hydroizolaci, kontralatě a roznášecí latě. Výrobcem doporučený rozměr kontralatí

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar bobrovka (17.8.2006) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen dřevěným

Více

Keramické tašky Bramac - přehled barev

Keramické tašky Bramac - přehled barev Keramické tašky Bramac - přehled barev GRANÁT 11 posuvná taška ENGOBA ENGOBA ENGOBA GLAZURA režná tmavočervená GRANÁT 13 posuvná taška ENGOBA ENGOBA GLAZURA GLAZURA GLAZURA GL. TOP LINE režná červenohnědá

Více

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU 1. Co by měla vaše nová střecha Bramac poskytnout? Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou Bramac Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 9

Více

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost!

Pálené strešní tašky a doplnky. Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! Pálené strešní tašky a doplnky Investorům vždy opakuji: dlouhá životnost a estetika za skvělou cenu to je jediná volba pro budoucnost! MONZAplus měděná engoba Velkoformátová taška velký formát méně kusů

Více

klempířské noviny Lindab Topline TM speciál Snížení ceny Topline Věrnostní program Montérky za dotazník

klempířské noviny Lindab Topline TM speciál Snížení ceny Topline Věrnostní program Montérky za dotazník klempířské noviny Snížení ceny Topline speciál Věrnostní program Montérky za dotazník Lindab Topline TM lindab E ditorial Vážení zákazníci, nyní dostáváte do rukou další číslo Klempířských novin, tentokrát

Více

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM

Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Technická informace Asfaltový šindel tvar trojúhelník (21.10.2004) Technologie pokládky šindelů VEDAFORM Pokládka živičných šindelů vyžaduje vždy čistý, rovný a suchý spojitý podklad. Ten může být tvořen

Více

Lindab Click Montážní návod

Lindab Click Montážní návod Lindab C l i c k Montážní návod Click Lindab Click Montážní návod seam_roof_profile_assembly_cz.indd 1 14.10.11 15:08 Přípravy Dříve než začnete Před montáží doporučujeme důsledně prostudovat tento montážní

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD. na přestřešení pergoly pomocí komůrkových desek Lexan. www.bonega.cz/stavmat. Dřevěná konstrukce pergoly.

MONTÁŽNÍ NÁVOD. na přestřešení pergoly pomocí komůrkových desek Lexan. www.bonega.cz/stavmat. Dřevěná konstrukce pergoly. MONTÁŽNÍ NÁVOD na přestřešení pergoly pomocí komůrkových desek Lexan Dřevěná konstrukce pergoly. www.bonega.cz/stavmat Případ montáže, kdy pergola má široké krovy, které neodpovídají maximální únosnosti

Více

Sklolaminátové vlnovky

Sklolaminátové vlnovky VL 94/35 Sklolaminátové vlnovky 1. 3582 vrut 5x70-6HR 2. 2808 montážní sada VL 94/35 2574 podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35 2555 těsnění V11 0547 distanční podložka - VL 94/38 1. 0972 TEX 4,8x70-6HR 0972

Více

upevnění a montáž otopných těles RADIK a KORALUX

upevnění a montáž otopných těles RADIK a KORALUX upevnění a montáž otopných těles RADIK a KORALUX 05/2013 Ceny platné od 01.08.2008 Rychlý přístup k aktuálním informacím Načtěte si nás do mobilu Naši nabídku si můžete prohlédnou také prostřednictvím

Více

MALOOBCHODNÍ CENÍK (ceny jsou bez DPH) PLATNOST OD 1.10.2006

MALOOBCHODNÍ CENÍK (ceny jsou bez DPH) PLATNOST OD 1.10.2006 Klempířské výrobky cena Kč bez Nákres výrobku Název Nákres výrobku Název DPH cena Kč bez DPH 1. Hřeben rovný 7. Krycí plech spoje 149,00 kč/mb A = 140 mm 179,00 kč/mb A = 190 mm 209,00 kč/mb 8. Nadedveřní

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Část: Betonové a keramické střešní tašky Platí od 1. prosince 2014 Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP Obsah Betonové střešní tašky Bramac..................... 3 26 Přehled barev.......................................

Více

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIMENT LINDAB

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIMENT LINDAB POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIMENT LINDAB Zastřešíme Vaše sny Ať jsou vaše sny jakékoliv, dokážeme je ochránit před rozmary počasí Lindab nabízí vše, co je třeba k zastřešení a ochraně Vašeho vysněného

Více

www.palubky-online.cz

www.palubky-online.cz Montážní návod pro použití v exteriéru 1. Základní pravidla a doporučení pro montáž plastové palubky Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Safety Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Safety Lindab Safety je sortiment použitelný pro všechny běžné typy střech z všeobecně používaných materiálů.

Více

WWW.HALOVESYSTEMY.CZ Strana č. 1

WWW.HALOVESYSTEMY.CZ Strana č. 1 WWW.HALOVESYSTEMY.CZ Strana č. 1 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PRO STĚNOVÉ PANELY Klempířské lemování 001 - Zakládací okapnice, typizovaná Typizované lemování z plechu tl. 0,5 mm označení/ tl. panelu A B délka rozvinutá

Více

verze 25.8.2009 NÁVOD NA MONTÁŽ Venus Tento návod má 15 stránek ~ Czech 1 ~

verze 25.8.2009 NÁVOD NA MONTÁŽ Venus Tento návod má 15 stránek ~ Czech 1 ~ NÁVOD NA MONTÁŽ Venus 2500 3800 5000 6200 7500 Tento návod má 15 stránek ~ Czech 1 ~ ~ Czech 2 ~ ~ Czech 3 ~ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ 1. PŘED MONTÁŽÍ SKLENÍKU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE DO KONCE TYTO INSTRUKCE.

Více

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod na vytvoření vlastního videa. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod na vytvoření vlastního videa Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Sami nejlépe víte, že trh s finančními poradci je přesycen.každý poradce se snaží odlišit od ostatních, být nejlepší

Více

Art. no. 3711120 ABSCO REGENT NÁVOD K MONTÁŽI. Přední strana: PŘÍPRAVA TERÉNU

Art. no. 3711120 ABSCO REGENT NÁVOD K MONTÁŽI. Přední strana: PŘÍPRAVA TERÉNU ABSCO REGENT NÁVOD K MONTÁŽI Art. no. 3711120 Přední strana: bok: výška: 3,0 m 2,18 m 2,1 m 2280 PŘÍPRAVA TERÉNU - TERÉN PRO KŮLNU MUSÍ BÝT ROVNÝ. DOPORUČUJEME, ABY KŮLNA BYLA POSTAVENA NA BETONOVOU DESKU

Více