Vánoční slovo starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční slovo starosty"

Transkript

1 Ročník 11/2013 číslo 2 - prosinec Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, předvánoční čas je nejkrásnějším obdobím roku a věřím, že i tímto vydáním Svojanovin přispějeme k jeho zpříjemnění. Závěr roku patří k období, kdy máme možnost se ohlédnout a zhodnotit, co se nám podařilo v letošním roce i co chystáme na rok následující. Hlavním letošním úkolem bylo zajistit finanční prostředky na řešení opravy havarijní střechy na hasičské zbrojnici Předměstí i na opravu chátrajícího areálu bývalého koupaliště ve Starém Svojanově. Na obě akce se nám podařilo získat dotace a jejich realizaci, po vyřešení všech administrativních a technických problémů, připravujeme na příští rok K zajištění lepší údržby, bezpečnosti i vzhledu Svojanova připravujeme postupný nákup a obměnu potřebné techniky včetně traktoru. Věřím, že i další úpravou našich hřbitovů, kterou jsme v letošním roce provedli, přispíváme k důstojnosti těchto míst. V letošním roce rovněž probíhalo dokončení nového územního plánu Svojanova a nové územní řízení k protipovodňovým opatřením pro Svojanov. V rámci dalšího rozvoje budeme v příštím roce usilovat především o modernizaci vodovodu, dobudování hřiště u rybníka, vybudování zázemí na Sokolské zahradě, nutnou opravu bytového fondu i další opravy místních komunikací tak, abychom postupně zvelebili celý Svojanov. Před námi je rovněž řešení opravy hráze rybníka Šindelka. Vlastní realizace těchto akcí bude záležet na tom, jak budeme úspěšní v získávání dotací, bez kterých jsou naše finanční možnosti značně omezeny.

2 Po složitých jednáních se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se podařilo zahájit první opravu tarasu silnice v Dolní Lhotě. Bohužel tato oprava si vyžádá jistá omezení v dopravě, která musíme vydržet. Havarijních úseků silnic je ve Svojanově více, a proto musíme pokračovat i v dalším tlaku na jejich opravu. V oblasti společenského života se díky činnosti naší kulturní a sociální komise, úřadu městyse, mateřské školy i sboru dobrovolných hasičů uskutečnila řada kulturních i sportovních akcí. Všem, kteří se podílejí na zlepšení společenského a kulturního života ve Svojanově, děkuji a přeji nám, aby se všechny akce i v příštím roce vydařily. I v letošním roce byl díky panu Ing. Václavu Petříčkovi vydán kalendář Cesty do Svojanova. Věřím, že se bude líbit a zpříjemní Vám příští rok. Přestože letošní rok byl ekonomicky i administrativně náročný, podařila se uskutečnit řada dobrých věcí, za jejichž realizací se skrývá úsilí a práce řady lidí. Jsem rád, že se mohu na dalším rozvoji Svojanova osobně podílet a spolupracovat se všemi, kteří chtějí přispět k dalšímu zlepšení života v našem městysi. Všem, kteří se na životě ve Svojanově podílejí, chci poděkovat. Přál bych si, aby nás dobrá spolupráce provázela i v nadcházejícím období, protože i sebelepší snaha a úsilí bez zájmu lidí ztrácí svůj význam. Protože se blíží konec roku a s ním krásný čas vánoční, dovolte mi popřát Vám krásné prožití svátků vánočních a aby stále platilo, že Vánoce jsou svátky klidu, pohody a míru. Do nastávajícího roku 2014 přeji všem mnoho zdraví a štěstí, která jsou a vždy budou základem osobních přání a úspěchů. Ing. Josef Gracias, starosta městyse Svojanov.

3 VÁNOCE VE SVĚTĚ To, jak a proč se slaví Vánoce u nás, víme. Jak ale vypadají Vánoce v jiných zemích? A kde se vlastně začaly tyto svátky slavit? ITÁLIE byla asi prvním místem vánočních oslav. Ve starém Římě se v době našich Vánoc slavilo. Byli to pohané, oslavující slunovrat. Lidé před více než 2500 lety tu věřili v mnoho bohů. (Znáte jistě staré báje) Na oslavu boha Saturna, který dal lidem řád, zákony a tím i klid a mír, drželi tzv. Saturnálie svátky, při nichž měli Římané domy ozdobené větvemi, tančili, hodovali a dávali si dárky. Pánové dokonce 7 dní sloužili otrokům. Lidé se tak začali odvracet od velkého množství bohů a začali časem uznávat jediného boha. To byly počátky křesťanství. Oslavou jeho narození se staly Vánoce, které se podle dochovaných záznamů slavily poprvé v r.335. Lidé si připomínali událost, při níž se Marii a Josefovi v jesličkách v Betlémě narodil Boží syn, Ježíš. V r sloužil mnich František vánoční mši, a protože chtěl tuto událost lidem přiblížit co nejvíce, rozhodl se, že bude číst evangelium, poprvé mimo kostel, v prosté jeskyni poblíž města Assisi. Do jeskyně postavil malé jesličky s děťátkem a po straně oslíka s volkem. Od těch dob sem lidé na Vánoce přijíždějí z celého světa. Jesličky se staly hlavním symbolem Vánoc. V Itálii si je stavěla každá rodina, každý kostel a italské betlémy jsou jedny z nejznámějších na světě. Nejproslulejší tímto uměním je město Neapol. Na dárky si v Itálii většina dětí musí počkat až do 6.1., do Tří králů. Tehdy naděluje nehezká, ale hodná čarodějnice Befana( La Befana), která sestupuje do bytů komínem. Mnozí ale dostávají dárky i na 24. či 25. prosince. Vánoční stromek přišel do Itálie až v době před 2. sv.válkou zásluhou Benitta Musolliniho. Stromek se do Itálie dostal z NĚMECKA, kde se objevil vůbec poprvé. Za první doklad o osvětleném vánočním stromku se považuje zpráva v kronice města Brémy, kde se píše, že si jistý cech ozdobil r.1570 ve své budově jedli. Nejstarší osvětlený vánoční stromek v soukromém domě prý stál r ve Štrasburku. Jedle byla oblíbeným stromkem. Slyšíme o ní i zpívat typickou německou lidovou píseň Ó, Tannenbaum. Z Německa se stromek dostal i k nám. Tam také vznikly další vánoční zvyky. Např. adventní věnec (první záznam z Hamburku 1838) byl poprvé ze dřeva s 365 svíčkami. V Německu se poprvé objevil i adventní kalendář. R.1908 majitel tiskárny v Mnichově Gerhart Lang vymyslel vystřihovací kalendář nazvaný V zemi Ježíškově.

4 Byly to dva listy. Na prvním byla okénka s 24 básničkami, na druhém obrázky. Děti měly každý den vystřihnout jeden obrázek a nalepit ho k odpovídající básničce, až se na Štědrý den vytvořila celá krajina. Trvalo 5 let, než si jej lidé oblíbili. Dnes jsou adventní kalendáře běžné po celém světě v mnoha podobách. tu také dárky dostávají 24. prosince. Mnoho zvyků v Německu je podobných našim. Děti Jiné je to v ANGLII. Tam se Štědrému dni říká Christmas Eve, ale hlavní vánoční den je Večer si děti dávají ke krbu nebo nad postel punčochu na drobné dárky, popř. krabici na větší. V noci pak přichází komínem do pokoje Santa Claus. Přijíždí od severu na saních tažených jelínky. Lidé mu proto večer chystají sklenku brandy a mrkev pro jelínky. Děti nachází své dárky ráno. Nejprve jdou na mši a teprve potom je rozbalují. Sváteční oběd začíná mezi 14. až 17. hodinou. Při něm nesmí chybět hlavní jídlo krocan a vánoční puding. Ten nevypadá ani nechutná tak jako náš, je ale dost tuhý, s krémem, rumem, oříšky, rozinkami a švestkami, obložený cesmínou a se šlehačkou. Dříve se dokonce do něj dávalo i maso a vařil se několik hodin už několik měsíců předem. Uvnitř pudinku nesmí chybět zapečené tajemství - stříbrná mince pro štěstí. Přinášení dárků se dříve (před Santa Clausem) přisuzovalo veselé figurce tzv. Ducha Vánoc. O něm jste možná již slyšeli v příběhu od Charlese Dickense, jednoho z nejznámějších anglických spisovatelů. V r napsal příběh s názvem Vánoční koleda. Vypráví v něm o lakomém a zlém obchodníkovi Scroogeovi, který nemiluje nic než peníze. Na jeho sobectví ale přinášejí duchové Vánoc protijed lásku, radost a cit pro druhé. První z nich,duch minulých Vánoc, mu ukáže jak žil dříve, co ztratil a jak mohl žít. Druhý, duch letošních Vánoc, veselý obr, mu ukáže, jak žijí lidé okolo něho a jak jim ubližuje. A pak se zjeví poslední duch, duch příštích Vánoc. A ten jej zavede do budoucnosti a ukáže mu, co se stane, bude-li dál žít tak sobecky jako dosud. Na hřbitově uvidí pohřbívat děti jeho zaměstnance, které zemřou hlady a uvidí tu i hrob, který se chystá pro něho. Všechno to na něj zapůsobí tak silně, že se dokáže změnit a žít jak se má. Příběh se stal velice oblíbeným. Lidé ho četli veřejně (nebyl rozhlas ani TV) a začal vycházet v mnoha různých vydáních. V naší knihovně jej máme také v několika knížkách. Pro starší, pro malé děti přepracovaný (jako strýček Skrblík ) a hezké je vydání v edici Klasické příběhy, kde se navíc dozvíme i mnoho zajímavého z období staré Anglie, o tom jak takové Vánoce dříve vypadaly.

5 K Vánocům patří písně a koledy. Snad nejznámější písní v Anglii je ta o Dobrém králi Václavovi Good King Wenceslas. Vznikla z legendy o našem čes. králi Václavovi a jeho dvořanovi. Její text najdeme i v naší knížce od Františka Kožíka Svátky krásné hvězdy. Původní text se dostal do Anglie v polovině 19. stol. a anglický duchovní jej opatřil melodií staré latinské jarní písně z r Nevánoční zpěv ale dostává patřičným podáním opravdu vánoční atmosféru a je v celé Anglii dosud oblíben asi jako náš Narodil se Kristus Pán. Z Anglie se přesuneme ještě dál na sever do SKANDINÁVIE. Doba před a okolo Vánoc je na severu, kde je zima a málo světla, dobou velkého očekávání. Ve Švédsku začínají Vánoce první adventní neděli a hlavním předvánočním svátkem, mnohem větším než kdekoli na světě, je 13. prosinec, svátek sv.lucie. Lucia znamená latinsky zářící, svítící. Podle legendy to byla hodná dívka, která celý svůj majetek rozdala chudým, ale pro zlou pomluvu svého snoubence byla postavena před soud, mučena a nakonec katem r. 304 zabita. Jméno Lucie je s Vánocemi spojeno velmi silně Lucie - světlo Ježíš. V předvečer svátku chodívala dívka bíle oblečená s věnečkem z brusinek na hlavě, na němž byly hořící svíčky. I dnes se s tímto tradičním rituálem setkáváme. Ráno za tmy dívka bíle oblečená s věnečkem, často již s elektrickými svíčkami, přináší otci do postele kávu a pečivo (závin a zázvorová srdíčka ). S ní chodí její družina, sourozenci či kamarádi, a zpívají známou píseň Santa Lucia. Chlapci mají vysoké kuželovité čepice s hvězdami, a protože na tyči nesou hvězdu, říká se jim také hvězdní hoši. Všichni potom společně posnídají. Podle další krásné skandinávské tradice se v době před Vánocemi upevňují před domy na bidla vánoční snopy ovsa. Slétne-li se na ně hodně ptáčků, značí to, že nastane dobrý rok. Severní Evropa je zemí skřítků. Můžete je vidět všude. Jejich pohádková tradice se přenesla i do vánočních zvyků a zkazek. Ve Švédsku i dárky nadělují vánoční skřítkové. Tomte (Jultomte - vánoční trpaslík). Nenaděluje tajně, má jako skřítkovský dědeček dlouhé bílé vousy, červený kabátek a špičatou čepici olemovanou bílou kožešinou.

6 Dříve vhazovali dárky do pokojů tajně, oznamovali to jen klepáním (= klappa - štědrovečerní dárky = julklappa ). Vánoční skřítkové pocházejí prý ze skřítků hospodáříčků a domácích duchů, proto se pro ně nechává i dnes někde přede dveřmi miska se sladkou kaší. Za to dům ochraňují. Občas na sebe bere švédský Ježíšek podobu kozlíka - Julebukk. Babičky vyprávějí dětem na Štědrý večer u stromečku legendu o lakomém starém kozlovi, který odmítl darovat Ježíškovi svůj chlup na teplou přikrývku. Za trest teď musí chodit v největších mrazech od domu k domu a roznášet dětem dárky. Dodnes se tato postava připomíná oblíbenou ozdobou - figurkou vánočního kozlíka ze slámy. Ostré rohy zdobí červené stuhy. Je to velice stará legenda. Už ve středověku obcházely stavení postavy převlečené za Julebukka a koledovaly. Dochovala se vlastně již z předkřesťanských dob, kdy kozel byl jezdeckým zvířetem boha Thora. Tradiční vánoční stromeček stojí už několik dní předem uprostřed místnosti, aby všichni členové rodiny, kteří se drží za ruce, mohli v kruhu tančit a zpívat koledy. Mimo tradičních červených jablíček se dávají na stromek žlutomodré státní vlaječky a papírové košíčky se sladkostmi. V krbu musí hořet Julblok vánoční poleno, všude je jmelí a cesmína. Trochu jiné jsou Vánoce v RUSKU. Byla to země pravoslavná, navíc po revoluci v r téměř vymizely křesťanské oslavy narození Ježíše. Jak to bylo ale ještě v předchozích staletích? Ve starých dobách ( ještě předkřesťanských ) tam přetrvával kult Mrazíka = vousatý stařík, který přicházel v době zimního slunovratu, byl oslavován dětmi i dospělými, protože na zimu prý zamykal prameny, jezera a řeky. Lidé pro něj připravovali slavnostní pohoštění, které kladli před roubené domy. Mrazík pak příbytky ochraňoval před vánicemi berlou z ledových rampouchů,

7 odháněl nemoci a zlé síly. Až v době cara Petra I., kterému v Holandsku učaroval Sinter Klaas, se Mrazík začal měnit v pohádkového novoročního Dědu Mráze. A toho dobře znáte z pohádky. Přijížděl na zlatých saních se spanilou Sněhurkou a vítala je Paní Zima. Tím končila doba půstu a začínala doba radovánek, plesů a veselí. Až v současné době se zase křesťanské zvyky začínají v Rusku znovu objevovat. Vánoce se tu ale dodržují podle starého juliánského kalendáře, ve kterém připadal Štědrý den na 7. ledna. Nakonec ještě něco o vánočních svátcích v RAKOUSKU. Tam jsou naopak oslavy velkolepé. Lidé se přípravám věnují už dlouho před Vánocemi, ale zajímavá je i doba povánoční. Již na sv. Martina (11.listopadu ) chodí průvody masek, děti s lucernami z dýní a Martin přijíždí na svém koni. Po boku mu kráčí žebrák symbol těch, jimž pomohl. V Horním Rakousku chodí i paní Mikuláška a Ninglů - čertovských průvodců. Jeden z nich vodí kozu. Protože byl Mikuláš i patronem námořníků, bylo donedávna mikulášským zvykem kladení loděk. Děti si dávaly za dveře vlastnoručně vyrobené loďky z lepenky s přáníčky. Ráno na Mikuláše je pak našly plné ovoce a sladkostí. Následuje řada dalších vánočních zvyků podobných našim stromek, dárky, koledy. Zvláštní je zvyk chození Percht. Po Štědrém dnu a kolem Tří králů obcházejí tajemné bytosti Perchty. Mívají různé podoby podle krajů. V okolí Salzburku je to ženská bytost s dlouhým plátěným zobákem a slaměnými papučemi, která nosí nůžky, metlu a nůši na zlobivé děti. Všude jinde v Rakousku to jsou ale mužské postavy Perchtů. Někde jsou oškliví Perchtové ďábelského vzezření - dřevěné masky, obrácený kožich a několik rohů na hlavě. Jinde chodí krásné postavy Perchtů. Na zasněžených cestách mezi městečky putují průvody mužských postav ve zvláštních maskách. Hlavně to jsou ozdoby na hlavách - až metr a půl veliké klobouky s množstvím papírových květů, zvonců, skleněných ozdob, se zrcátky, ale i s hvězdami, stavbami kostelů či krajin. Uvnitř jsou osvětleny svícemi. Perchti na sobě nosí veliké kravské zvonce a jdou od domu k domu, koledují a zpívají. A tady vznikla ta snad na světě nejznámější vánoční píseň Tichá noc, svatá noc. Jak je vlastně tahle píseň stará? Kdo ji napsal? Všechno to začalo na Štědrý den r.1818 v malé vesničce Oberdorf poblíž Salzburku. Lidé se již od rána těšili na večerní půlnoční mši. Na okno místního učitele a varhaníka Franze Grubera zaťukal netrpělivě pan farář Josef Mohr. Celý zoufalý učiteli oznamoval, že se porouchaly

8 varhany, snad asi myši prokousaly měchy, a tak že nebude možné uspořádat bez hudby dlouho očekávanou oslavnou mši, nevymyslí-li společně něco. A tak přemýšleli, až pan farář Mohr zkusil sepsat básničku, pan učitel k ní složil melodii pro kytaru. Pozvali si děti na zkoušku, aby píseň nazpívaly a večer se tak mohla skutečně konat půlnoční mše. Měla ohromný úspěch. Za čas si ji jiní faráři opsali, dostala se dál a postupně obletěla celý svět a dodnes, třebaže to bude již téměř 200 let, patří nerozlučně k Vánocům. Oberdorf se od těch dob stává výletním místem mnoha turistů. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BRUSLENÍ V POLIČCE PÁTEK OD 9,30 DO 11,00 ZIMNÍ STADION POLIČKA DOPRAVA INDIVIDUÁLNÍ

9 Nová boží muka na Křibě Boží muka se poprvé objevila v 11.století. Stávala tehdy u francouzských hřbitovů a říkalo se jim podle charakteristického štíhlého tvaru svíce mrtvých. Až o tři století později získala pojmenování Boží muka, neboť kromě voskových svící připomíná také sloup, u kterého dal Pilát Pontský bičovat Krista. Až do patnáctého století se stavěla boží muka dřevěná. Lidové rčení říká, že dokud byla boží muka ze dřeva, měli i lidé dřevěná srdce měkčí a vlídnější. Později se tedy začala boží muka tesat z kamene. Co zůstává po staletí stejné, je provedení. Z nízkého soklu míří vzhůru čtyřboký omítnutý a obílený dřík, na kterém je usazena lucerna nebo kaplice. Ta má na každé straně výklenek. V nich jsou umístěny výjevy Kristova utrpení a také údaje o staviteli a mecenáši dané stavby. Dá se říct, že svým způsobem jsou dnes boží muka multifunkční zařízení. Připomínají lidem základy křesťanství Stávají se kronikou pod širým nebem, protože dřív se obvykle stavěla na místě, kde se stala nějaká významná událost nebo jako výraz poděkování za něčí uzdravení. Jsou orientačním bodem ve volné krajině, neboť již z dálky signalizují cestu a hlavně rozcestí, u kterých se nachází V neposlední řadě jde také o místo vhodné k odpočinku či motlitbě při krátkém zastavení Přestože jejich počet po roce 1948 povážlivě poklesl, dochoval se nám do dnešní doby rozsáhlý soubor těchto dokladů vztahu člověka k Bohu i krajině. Nedávno byla jedna nová boží muka postavena ve Starém Svojanově u usedlosti na Křibě. Materiál i konečný vzhled byl zvolen citlivě a stavba tak krásně zapadá do okolní krajiny. Nevíme, co majitele usedlosti ke stavbě božích muk vedlo. Každopádně svým umístěním plní téměř všechny výše popsané funkce. Je orientačním bodem na starodávné cestě ke Studenci, stojí na místě zvoucím k odpočinku po vystoupání strmého kopce na Křib a svou vyvýšenou polohou nad usedlostí jakoby stráží dům i jeho obyvatele.

10 VÝZNAMNÉ JUBILEUM: červenec Marie Kolísková (SSv) 93 srpen Zdenka Loskotová (Sv) - 88 Báča Miroslav (Sv) 75 Helena Holasová (DL) - 75 Zdenka Šudomová (Př) - 75 Marie Šudomová (DL) - 80 září - Marie Gernešová (Hu) 88 říjen Marie Růžičková (Sv) - 75 Božena Báčová (Sv) - 70 listopad Josef Kopecký (Sv) 88 prosinec - František Šudoma(Př) 80 Emílie Kaderková (SV) 85 Jan Kovář (StSv) - 85 ROZLOUČILI JSME SE: NARODILI SE NÁM : Růžena Graciasová (Př) BLAHOPŘEJEME.. Valérie Blahová (StSv), Terezka Havlíčková (StSv),Jakub Špaček (StSv) ADVENT 2013 VE SVOJANOVĚ VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV.MIKULÁŠE SOBOTA 14. PROSINCE ,30 HOD ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ HEJ MISTŘE JAKUB JAN RYBA SVOJANOVSKÉ VÁNOCE PŘED RADNICÍ : VÁNOČNÍ DOBROTY, CUKROVÍ,PUNČ, PRODEJ VÁNOČNÍHO ZBOŽÍ, LITÍ OLOVA A JINÉ VÁNOČNÍ ZVYKY.. PROHLÍDKA KOSTELA SV.PETRA A PAVLA S VYHLÍDKOU Z VĚŽE NA VÁNOČNÍ MĚSTEČKO TAK JAKO KAŽDÝ ROK SE BUDEME TĚŠIT NA VAŠE CUKROVÍ K OCHUTNÁNÍ. BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁM POMŮŽETE VYTVOŘIT KRÁSNOU VÁNOČNÍ TABULI. CUKROVÍ MŮŽETE DONÉST BUĎ NA ÚŘAD DO SVOJANOVA, DO OBCHODU V DOLNÍ LHOTĚ NEBO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STARÉM SVOJANOVĚ. SOBOTA 21.PROSINCE ,00 HOD

11 ,,Šťastné a veselé. U nás v mateřské škole ve Starém Svojanově Vánoce začínají vlastně už adventem, kdy měsíc prosinec tropí čertoviny, čeká na Vánoce a zvoní vánočními zvonky. To jsou názvy tématických bloků, které obsahují velké množství činností, kterými děti vstupují především srdíčkem do kouzla Vánoc. Začínají tvořením adventního věnce, při kterém pak každý den s rozsvíceným plamínkem na svíčce i v očích poslouchají pohádky, vytváří různé vánoční dekorace, poznávají vánoční tradice a zvyky. Ale ze všeho nejdůležitější je přece napsat a poslat dopis Ježíškovi. Proč dopis leží několik dnů za oknem? Nebylo něco v pořádku? Konečně, nebeská pošta nezklamala. V noci z 5. na 6. prosince se zastaví Mikuláš i s čerty. Důkazem toho je ráno nejen nadílka na připraveném talíři, ale i rozházené židličky, opálený vzkaz, uhlí i několik čertích chlupů. Z tajemna je vždy velký zážitek. Jakpak to asi Mikuláš ví, že dětem přinese nadílku právě na tolik dnů, kolik jdou do Vánoc do školky? Každý den si pak malým mlsáním krátí dobu čekání na vánoční oslavu. Její příprava je pro všechny děti náročná. Posuďte sami. Naučit se vánoční pásmo, aby vystoupil před hosty každý a rád. Vyrobit pozvánku nejen jako oznámení, ale i pro radost. Připravit pohoštění v podobě perníčků nebo kynutého pečiva, aby na vyzdobené vánoční tabuli pěkně vypadalo a také chutnalo. V adventním kalendáři na mlsání už nic není, proto s sebou do školky sváteční oblečení, dobrou náladu, dopoledne ustrojit stromeček, vyzdobit školku, odpoledne přivítat rodiče, hosty a slavit. Vždyť je tomu už dva tisíce let, co Ježíšek přišel na náš svět. Od té doby navštěvuje nás a letos přijde určitě zas. A opravdu přichází a přináší mnoho krásných dárků a k radosti dětí vždy takové, o jaké si v dopise psaly. A pak už jen vločky snáší se tichounce, koledy zpívají ve školce, veselé Vánoce chceme vám přát, aby měl člověk člověka rád. Sněhovou vločku posíláme, ať zastudí vás na čele a zašeptá:,,šťastné a veselé. Za všechny děti a zaměstnance Jana Bačovská. ředitelka

12 Hodně štěstíí v novém roce přejje městys Svojjanov Ing. Josef Gracias starosta městyse SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 9.PLES NA RADNICI VE SVOJANOVĚ PÁTEK 7.ÚNORA 2014 VE 20,00 HODIN MÍSTENKY REZERVUJTE NA ÚŘADU MĚSTYSE SVOJANOVA UPOZORŇUJEME NA OMEZENOU KAPACITU SÁLU Svojanoviny vychází od /Ročník jedenáctý cena - 5,- Kč Redakce Ilona Kopecká, Růžena Stejskalová, Jana Bačovská,Radka Kubínová Adresa Městys Svojanov, Svojanov 25,569 73, IČO tel Číslo a den vydání 2/ Registrační číslo 40/R9-124/99

Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL

Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL Zima v obci, prosinec 2007. Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL 2 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE

Více

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích?

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích? 2010-2011 Vánoce Dostáváte rádi dárky? Nezáleží na věku, ať jsi mladý,starý,velký nebo malý, všichni se určitě těšíme na Vánoce. Už jako malá holčička jsem toužebně očekávala příchod Ježíška. Věřila jsem

Více

Co se staví ze sněhu?...

Co se staví ze sněhu?... ŠKOLNÍ ČASOPIS č. 3 2009/2010 1. Usušená tráva e 2. Poslední den v týdnu n 3. Polední jídlo d h y a o r 5. Psí domek 6. Zvíře s chobotem l a 4. Svítí v noci na obloze 7. Otec princezny o 8. Ovoce Co se

Více

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011

časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 časopis pro ekogramotnost číslo 6 ročník 9 prosinec 2011 Vánoce na zámku Adventní čas v málotřídní škole Víte, s čím si hrajete? Vánoce přátelské k životnímu prostředí hlavní téma: vánoce Jak obdarovat

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více

Bohoslužba bude i na náměstí

Bohoslužba bude i na náměstí Na Štědrý den proběhnou postupně čtyři mše 5plus2 Datum vydání: 19.12.2014 Číslo: 48 Strana: 4 ppd Mutace: 5plus2 - Mostecko Časopisy - společnost a životní styl MOST / Hned na několik míst se mohou Mostečané

Více

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv

Adventní očekávání. Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání Lenka Štveráčková a kolektiv Adventní očekávání - Lenka Štveráčková 2 www.mojebrisko.cz www.nasebatole.cz Slovo úvodem Těšíte se na vánoční svátky? Tvoříte s dětmi rádi? Nevíte, čím

Více

Prvním velkým podzimním svátkem je svátek sv. Václava a sv. Michaela. Archanděl Michael

Prvním velkým podzimním svátkem je svátek sv. Václava a sv. Michaela. Archanděl Michael Co se děje ve třídách mateřské školy? Skřítci Prvním velkým podzimním svátkem je svátek sv. Václava a sv. Michaela. Archanděl Michael bojující s drakem nás upozorňuje na důležitost pěstování odvahy, statečnosti

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka.

OU TUPITELSTVA. e Bzence. ké z ze Bz ky Horké z. té Mirky Hor. tnáctileté Mir. ídou šestnáctile. esba křídou šes. a. Kresba kř Jablka. NA SLOVÍČK VÍČKO S PANEM STAR AROS OSTOU OU,, S PANEM MÍSTOS OSTAR AROS OSTOU OU A SE ZÁSTUPKYNÍ DO MĚSTSKÉHO SKÉHO ZASTUPITELS TUPITELSTVA Na konci rok oku každý člověk tak trochu bilancuje své úspěch

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

LEDEN 2015 26. ROČNÍK CENA 10 Kč

LEDEN 2015 26. ROČNÍK CENA 10 Kč LEDEN 2015 26. ROČNÍK CENA 10 Kč Vážení čtenáři, Vážení spoluobčané, dovolte mi vyjádřit díky za přízeň, kterou chováte k našemu měsíčníku. Chci tímto poděkovat všem, kteří se na vydávání podílejí, ať

Více

Závěrečná práce. Název práce: Autor: Třídní plán - Vánoce. Miroslava Semerádová

Závěrečná práce. Název práce: Autor: Třídní plán - Vánoce. Miroslava Semerádová Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2011 / 2012 Název práce: Třídní plán - Vánoce Autor: Miroslava Semerádová

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Vážení spoluobčané. Pranostiky na měsíc prosinec. Pranostiky na měsíc leden

Vážení spoluobčané. Pranostiky na měsíc prosinec. Pranostiky na měsíc leden VYDÁNÍ 5., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 21.12.2010 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané Vzhledem k tomu, že od posledního vydání křižanovského

Více

Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku?

Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku? ROČNÍK IX. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2007 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, cože komu dobrého neseš na památku? SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2007 1 Vážení občané, letošní začátek astronomické

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ROK 2012 SE BLÍŽÍ KE SVÉMU KONCI A JÁ BYCH VÁM TÍMTO CHTĚL POPŘÁT KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ ŠTĚSTÍ A POHODY A DO NOVÉHO ROKU JEN DOBRÉ. PŘEJI

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Nebojte se, radujte se Tipy, kam si můžete zajít v Praze 2 o Vánocích strana 4 + 5 + 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Nebojte se, radujte se Tipy, kam si můžete zajít v Praze 2 o Vánocích strana 4 + 5 + 6 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Po volbách Představujeme nové radní Prahy 2 strana 2 Nebojte se, radujte se Tipy,

Více

Líbeznický. zpravodaj. Slavnostní den plný zábavy SLOVO STAROSTY. TÉMA měsíce. Zpravodaj obce Líbeznice Číslo 12 Ročník 9 prosinec 2011

Líbeznický. zpravodaj. Slavnostní den plný zábavy SLOVO STAROSTY. TÉMA měsíce. Zpravodaj obce Líbeznice Číslo 12 Ročník 9 prosinec 2011 Líbeznický Zpravodaj obce Líbeznice Číslo 12 Ročník 9 prosinec 2011 zpravodaj TÉMA měsíce DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ VYVOLALA NOvOU PETICI Intenzita automobilové dopravy po odstranění semaforů v Mělnické ulici znovu

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín DUCHOVNÍ SLOVO... Otec Alois Prosinec 2014 Opět zde máme předvánoční čas, který se i letos naplňuje dobou adventní. A pak přijdou opět Vánoce.

Více

slezskoostravské měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI prosinec 2008 zdarma

slezskoostravské měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI prosinec 2008 zdarma slezskoostravské noviny ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XVI prosinec 2008 zdarma Ostravice bude oázou pohody Vánoční rozhovor

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO. O Bukové hoøe BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO 4 2009 Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků s dobrou náladou a rodinnou pohodou. V novém roce ať Vám neschází zdraví, štěstí, spokojenost a láska. Redakční rada

Více

Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. Asturias PF 2010

Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. Asturias PF 2010 CENA VÝTISKU 7KČ. ROČNÍK XXVIII, PROSINEC 2009 / ČÍSLO 12. Moudré je milovat anděly a vycházet s čerty. Asturias PF 2010 Přejeme Všem občanům klidné a spokojené prožití Vánočních svátků a do Nového roku

Více

Omezení provozu MěÚ Proseč. Za vzděláním do Proseče. zpravodaj obcí Prosečska 11-12/2012. Prosečský zpravodaj 11-12/2012 str. 1 www.prosec.

Omezení provozu MěÚ Proseč. Za vzděláním do Proseče. zpravodaj obcí Prosečska 11-12/2012. Prosečský zpravodaj 11-12/2012 str. 1 www.prosec. zpravodaj obcí Prosečska 11-12/2012 Omezení provozu MěÚ Proseč - Za vzděláním do Proseče - Volba prezidenta České republiky 2013 - Sběrný dvůr v Proseči - Cena stočného v roce 2013 - Výstavba kanalizace

Více

Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Časopis Domova pro seniory Sokolnice

Zámecká 57, 664 52 Sokolnice. Časopis Domova pro seniory Sokolnice Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Časopis Domova pro seniory Sokolnice Milí čtenáři, Úvod prosincové číslo je plné informací a zajímavých článků nejenom o všem, co se pojí s prosincem a nadcházejícími vánočními

Více