Vánoční slovo starosty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vánoční slovo starosty"

Transkript

1 Ročník 11/2013 číslo 2 - prosinec Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, předvánoční čas je nejkrásnějším obdobím roku a věřím, že i tímto vydáním Svojanovin přispějeme k jeho zpříjemnění. Závěr roku patří k období, kdy máme možnost se ohlédnout a zhodnotit, co se nám podařilo v letošním roce i co chystáme na rok následující. Hlavním letošním úkolem bylo zajistit finanční prostředky na řešení opravy havarijní střechy na hasičské zbrojnici Předměstí i na opravu chátrajícího areálu bývalého koupaliště ve Starém Svojanově. Na obě akce se nám podařilo získat dotace a jejich realizaci, po vyřešení všech administrativních a technických problémů, připravujeme na příští rok K zajištění lepší údržby, bezpečnosti i vzhledu Svojanova připravujeme postupný nákup a obměnu potřebné techniky včetně traktoru. Věřím, že i další úpravou našich hřbitovů, kterou jsme v letošním roce provedli, přispíváme k důstojnosti těchto míst. V letošním roce rovněž probíhalo dokončení nového územního plánu Svojanova a nové územní řízení k protipovodňovým opatřením pro Svojanov. V rámci dalšího rozvoje budeme v příštím roce usilovat především o modernizaci vodovodu, dobudování hřiště u rybníka, vybudování zázemí na Sokolské zahradě, nutnou opravu bytového fondu i další opravy místních komunikací tak, abychom postupně zvelebili celý Svojanov. Před námi je rovněž řešení opravy hráze rybníka Šindelka. Vlastní realizace těchto akcí bude záležet na tom, jak budeme úspěšní v získávání dotací, bez kterých jsou naše finanční možnosti značně omezeny.

2 Po složitých jednáních se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje se podařilo zahájit první opravu tarasu silnice v Dolní Lhotě. Bohužel tato oprava si vyžádá jistá omezení v dopravě, která musíme vydržet. Havarijních úseků silnic je ve Svojanově více, a proto musíme pokračovat i v dalším tlaku na jejich opravu. V oblasti společenského života se díky činnosti naší kulturní a sociální komise, úřadu městyse, mateřské školy i sboru dobrovolných hasičů uskutečnila řada kulturních i sportovních akcí. Všem, kteří se podílejí na zlepšení společenského a kulturního života ve Svojanově, děkuji a přeji nám, aby se všechny akce i v příštím roce vydařily. I v letošním roce byl díky panu Ing. Václavu Petříčkovi vydán kalendář Cesty do Svojanova. Věřím, že se bude líbit a zpříjemní Vám příští rok. Přestože letošní rok byl ekonomicky i administrativně náročný, podařila se uskutečnit řada dobrých věcí, za jejichž realizací se skrývá úsilí a práce řady lidí. Jsem rád, že se mohu na dalším rozvoji Svojanova osobně podílet a spolupracovat se všemi, kteří chtějí přispět k dalšímu zlepšení života v našem městysi. Všem, kteří se na životě ve Svojanově podílejí, chci poděkovat. Přál bych si, aby nás dobrá spolupráce provázela i v nadcházejícím období, protože i sebelepší snaha a úsilí bez zájmu lidí ztrácí svůj význam. Protože se blíží konec roku a s ním krásný čas vánoční, dovolte mi popřát Vám krásné prožití svátků vánočních a aby stále platilo, že Vánoce jsou svátky klidu, pohody a míru. Do nastávajícího roku 2014 přeji všem mnoho zdraví a štěstí, která jsou a vždy budou základem osobních přání a úspěchů. Ing. Josef Gracias, starosta městyse Svojanov.

3 VÁNOCE VE SVĚTĚ To, jak a proč se slaví Vánoce u nás, víme. Jak ale vypadají Vánoce v jiných zemích? A kde se vlastně začaly tyto svátky slavit? ITÁLIE byla asi prvním místem vánočních oslav. Ve starém Římě se v době našich Vánoc slavilo. Byli to pohané, oslavující slunovrat. Lidé před více než 2500 lety tu věřili v mnoho bohů. (Znáte jistě staré báje) Na oslavu boha Saturna, který dal lidem řád, zákony a tím i klid a mír, drželi tzv. Saturnálie svátky, při nichž měli Římané domy ozdobené větvemi, tančili, hodovali a dávali si dárky. Pánové dokonce 7 dní sloužili otrokům. Lidé se tak začali odvracet od velkého množství bohů a začali časem uznávat jediného boha. To byly počátky křesťanství. Oslavou jeho narození se staly Vánoce, které se podle dochovaných záznamů slavily poprvé v r.335. Lidé si připomínali událost, při níž se Marii a Josefovi v jesličkách v Betlémě narodil Boží syn, Ježíš. V r sloužil mnich František vánoční mši, a protože chtěl tuto událost lidem přiblížit co nejvíce, rozhodl se, že bude číst evangelium, poprvé mimo kostel, v prosté jeskyni poblíž města Assisi. Do jeskyně postavil malé jesličky s děťátkem a po straně oslíka s volkem. Od těch dob sem lidé na Vánoce přijíždějí z celého světa. Jesličky se staly hlavním symbolem Vánoc. V Itálii si je stavěla každá rodina, každý kostel a italské betlémy jsou jedny z nejznámějších na světě. Nejproslulejší tímto uměním je město Neapol. Na dárky si v Itálii většina dětí musí počkat až do 6.1., do Tří králů. Tehdy naděluje nehezká, ale hodná čarodějnice Befana( La Befana), která sestupuje do bytů komínem. Mnozí ale dostávají dárky i na 24. či 25. prosince. Vánoční stromek přišel do Itálie až v době před 2. sv.válkou zásluhou Benitta Musolliniho. Stromek se do Itálie dostal z NĚMECKA, kde se objevil vůbec poprvé. Za první doklad o osvětleném vánočním stromku se považuje zpráva v kronice města Brémy, kde se píše, že si jistý cech ozdobil r.1570 ve své budově jedli. Nejstarší osvětlený vánoční stromek v soukromém domě prý stál r ve Štrasburku. Jedle byla oblíbeným stromkem. Slyšíme o ní i zpívat typickou německou lidovou píseň Ó, Tannenbaum. Z Německa se stromek dostal i k nám. Tam také vznikly další vánoční zvyky. Např. adventní věnec (první záznam z Hamburku 1838) byl poprvé ze dřeva s 365 svíčkami. V Německu se poprvé objevil i adventní kalendář. R.1908 majitel tiskárny v Mnichově Gerhart Lang vymyslel vystřihovací kalendář nazvaný V zemi Ježíškově.

4 Byly to dva listy. Na prvním byla okénka s 24 básničkami, na druhém obrázky. Děti měly každý den vystřihnout jeden obrázek a nalepit ho k odpovídající básničce, až se na Štědrý den vytvořila celá krajina. Trvalo 5 let, než si jej lidé oblíbili. Dnes jsou adventní kalendáře běžné po celém světě v mnoha podobách. tu také dárky dostávají 24. prosince. Mnoho zvyků v Německu je podobných našim. Děti Jiné je to v ANGLII. Tam se Štědrému dni říká Christmas Eve, ale hlavní vánoční den je Večer si děti dávají ke krbu nebo nad postel punčochu na drobné dárky, popř. krabici na větší. V noci pak přichází komínem do pokoje Santa Claus. Přijíždí od severu na saních tažených jelínky. Lidé mu proto večer chystají sklenku brandy a mrkev pro jelínky. Děti nachází své dárky ráno. Nejprve jdou na mši a teprve potom je rozbalují. Sváteční oběd začíná mezi 14. až 17. hodinou. Při něm nesmí chybět hlavní jídlo krocan a vánoční puding. Ten nevypadá ani nechutná tak jako náš, je ale dost tuhý, s krémem, rumem, oříšky, rozinkami a švestkami, obložený cesmínou a se šlehačkou. Dříve se dokonce do něj dávalo i maso a vařil se několik hodin už několik měsíců předem. Uvnitř pudinku nesmí chybět zapečené tajemství - stříbrná mince pro štěstí. Přinášení dárků se dříve (před Santa Clausem) přisuzovalo veselé figurce tzv. Ducha Vánoc. O něm jste možná již slyšeli v příběhu od Charlese Dickense, jednoho z nejznámějších anglických spisovatelů. V r napsal příběh s názvem Vánoční koleda. Vypráví v něm o lakomém a zlém obchodníkovi Scroogeovi, který nemiluje nic než peníze. Na jeho sobectví ale přinášejí duchové Vánoc protijed lásku, radost a cit pro druhé. První z nich,duch minulých Vánoc, mu ukáže jak žil dříve, co ztratil a jak mohl žít. Druhý, duch letošních Vánoc, veselý obr, mu ukáže, jak žijí lidé okolo něho a jak jim ubližuje. A pak se zjeví poslední duch, duch příštích Vánoc. A ten jej zavede do budoucnosti a ukáže mu, co se stane, bude-li dál žít tak sobecky jako dosud. Na hřbitově uvidí pohřbívat děti jeho zaměstnance, které zemřou hlady a uvidí tu i hrob, který se chystá pro něho. Všechno to na něj zapůsobí tak silně, že se dokáže změnit a žít jak se má. Příběh se stal velice oblíbeným. Lidé ho četli veřejně (nebyl rozhlas ani TV) a začal vycházet v mnoha různých vydáních. V naší knihovně jej máme také v několika knížkách. Pro starší, pro malé děti přepracovaný (jako strýček Skrblík ) a hezké je vydání v edici Klasické příběhy, kde se navíc dozvíme i mnoho zajímavého z období staré Anglie, o tom jak takové Vánoce dříve vypadaly.

5 K Vánocům patří písně a koledy. Snad nejznámější písní v Anglii je ta o Dobrém králi Václavovi Good King Wenceslas. Vznikla z legendy o našem čes. králi Václavovi a jeho dvořanovi. Její text najdeme i v naší knížce od Františka Kožíka Svátky krásné hvězdy. Původní text se dostal do Anglie v polovině 19. stol. a anglický duchovní jej opatřil melodií staré latinské jarní písně z r Nevánoční zpěv ale dostává patřičným podáním opravdu vánoční atmosféru a je v celé Anglii dosud oblíben asi jako náš Narodil se Kristus Pán. Z Anglie se přesuneme ještě dál na sever do SKANDINÁVIE. Doba před a okolo Vánoc je na severu, kde je zima a málo světla, dobou velkého očekávání. Ve Švédsku začínají Vánoce první adventní neděli a hlavním předvánočním svátkem, mnohem větším než kdekoli na světě, je 13. prosinec, svátek sv.lucie. Lucia znamená latinsky zářící, svítící. Podle legendy to byla hodná dívka, která celý svůj majetek rozdala chudým, ale pro zlou pomluvu svého snoubence byla postavena před soud, mučena a nakonec katem r. 304 zabita. Jméno Lucie je s Vánocemi spojeno velmi silně Lucie - světlo Ježíš. V předvečer svátku chodívala dívka bíle oblečená s věnečkem z brusinek na hlavě, na němž byly hořící svíčky. I dnes se s tímto tradičním rituálem setkáváme. Ráno za tmy dívka bíle oblečená s věnečkem, často již s elektrickými svíčkami, přináší otci do postele kávu a pečivo (závin a zázvorová srdíčka ). S ní chodí její družina, sourozenci či kamarádi, a zpívají známou píseň Santa Lucia. Chlapci mají vysoké kuželovité čepice s hvězdami, a protože na tyči nesou hvězdu, říká se jim také hvězdní hoši. Všichni potom společně posnídají. Podle další krásné skandinávské tradice se v době před Vánocemi upevňují před domy na bidla vánoční snopy ovsa. Slétne-li se na ně hodně ptáčků, značí to, že nastane dobrý rok. Severní Evropa je zemí skřítků. Můžete je vidět všude. Jejich pohádková tradice se přenesla i do vánočních zvyků a zkazek. Ve Švédsku i dárky nadělují vánoční skřítkové. Tomte (Jultomte - vánoční trpaslík). Nenaděluje tajně, má jako skřítkovský dědeček dlouhé bílé vousy, červený kabátek a špičatou čepici olemovanou bílou kožešinou.

6 Dříve vhazovali dárky do pokojů tajně, oznamovali to jen klepáním (= klappa - štědrovečerní dárky = julklappa ). Vánoční skřítkové pocházejí prý ze skřítků hospodáříčků a domácích duchů, proto se pro ně nechává i dnes někde přede dveřmi miska se sladkou kaší. Za to dům ochraňují. Občas na sebe bere švédský Ježíšek podobu kozlíka - Julebukk. Babičky vyprávějí dětem na Štědrý večer u stromečku legendu o lakomém starém kozlovi, který odmítl darovat Ježíškovi svůj chlup na teplou přikrývku. Za trest teď musí chodit v největších mrazech od domu k domu a roznášet dětem dárky. Dodnes se tato postava připomíná oblíbenou ozdobou - figurkou vánočního kozlíka ze slámy. Ostré rohy zdobí červené stuhy. Je to velice stará legenda. Už ve středověku obcházely stavení postavy převlečené za Julebukka a koledovaly. Dochovala se vlastně již z předkřesťanských dob, kdy kozel byl jezdeckým zvířetem boha Thora. Tradiční vánoční stromeček stojí už několik dní předem uprostřed místnosti, aby všichni členové rodiny, kteří se drží za ruce, mohli v kruhu tančit a zpívat koledy. Mimo tradičních červených jablíček se dávají na stromek žlutomodré státní vlaječky a papírové košíčky se sladkostmi. V krbu musí hořet Julblok vánoční poleno, všude je jmelí a cesmína. Trochu jiné jsou Vánoce v RUSKU. Byla to země pravoslavná, navíc po revoluci v r téměř vymizely křesťanské oslavy narození Ježíše. Jak to bylo ale ještě v předchozích staletích? Ve starých dobách ( ještě předkřesťanských ) tam přetrvával kult Mrazíka = vousatý stařík, který přicházel v době zimního slunovratu, byl oslavován dětmi i dospělými, protože na zimu prý zamykal prameny, jezera a řeky. Lidé pro něj připravovali slavnostní pohoštění, které kladli před roubené domy. Mrazík pak příbytky ochraňoval před vánicemi berlou z ledových rampouchů,

7 odháněl nemoci a zlé síly. Až v době cara Petra I., kterému v Holandsku učaroval Sinter Klaas, se Mrazík začal měnit v pohádkového novoročního Dědu Mráze. A toho dobře znáte z pohádky. Přijížděl na zlatých saních se spanilou Sněhurkou a vítala je Paní Zima. Tím končila doba půstu a začínala doba radovánek, plesů a veselí. Až v současné době se zase křesťanské zvyky začínají v Rusku znovu objevovat. Vánoce se tu ale dodržují podle starého juliánského kalendáře, ve kterém připadal Štědrý den na 7. ledna. Nakonec ještě něco o vánočních svátcích v RAKOUSKU. Tam jsou naopak oslavy velkolepé. Lidé se přípravám věnují už dlouho před Vánocemi, ale zajímavá je i doba povánoční. Již na sv. Martina (11.listopadu ) chodí průvody masek, děti s lucernami z dýní a Martin přijíždí na svém koni. Po boku mu kráčí žebrák symbol těch, jimž pomohl. V Horním Rakousku chodí i paní Mikuláška a Ninglů - čertovských průvodců. Jeden z nich vodí kozu. Protože byl Mikuláš i patronem námořníků, bylo donedávna mikulášským zvykem kladení loděk. Děti si dávaly za dveře vlastnoručně vyrobené loďky z lepenky s přáníčky. Ráno na Mikuláše je pak našly plné ovoce a sladkostí. Následuje řada dalších vánočních zvyků podobných našim stromek, dárky, koledy. Zvláštní je zvyk chození Percht. Po Štědrém dnu a kolem Tří králů obcházejí tajemné bytosti Perchty. Mívají různé podoby podle krajů. V okolí Salzburku je to ženská bytost s dlouhým plátěným zobákem a slaměnými papučemi, která nosí nůžky, metlu a nůši na zlobivé děti. Všude jinde v Rakousku to jsou ale mužské postavy Perchtů. Někde jsou oškliví Perchtové ďábelského vzezření - dřevěné masky, obrácený kožich a několik rohů na hlavě. Jinde chodí krásné postavy Perchtů. Na zasněžených cestách mezi městečky putují průvody mužských postav ve zvláštních maskách. Hlavně to jsou ozdoby na hlavách - až metr a půl veliké klobouky s množstvím papírových květů, zvonců, skleněných ozdob, se zrcátky, ale i s hvězdami, stavbami kostelů či krajin. Uvnitř jsou osvětleny svícemi. Perchti na sobě nosí veliké kravské zvonce a jdou od domu k domu, koledují a zpívají. A tady vznikla ta snad na světě nejznámější vánoční píseň Tichá noc, svatá noc. Jak je vlastně tahle píseň stará? Kdo ji napsal? Všechno to začalo na Štědrý den r.1818 v malé vesničce Oberdorf poblíž Salzburku. Lidé se již od rána těšili na večerní půlnoční mši. Na okno místního učitele a varhaníka Franze Grubera zaťukal netrpělivě pan farář Josef Mohr. Celý zoufalý učiteli oznamoval, že se porouchaly

8 varhany, snad asi myši prokousaly měchy, a tak že nebude možné uspořádat bez hudby dlouho očekávanou oslavnou mši, nevymyslí-li společně něco. A tak přemýšleli, až pan farář Mohr zkusil sepsat básničku, pan učitel k ní složil melodii pro kytaru. Pozvali si děti na zkoušku, aby píseň nazpívaly a večer se tak mohla skutečně konat půlnoční mše. Měla ohromný úspěch. Za čas si ji jiní faráři opsali, dostala se dál a postupně obletěla celý svět a dodnes, třebaže to bude již téměř 200 let, patří nerozlučně k Vánocům. Oberdorf se od těch dob stává výletním místem mnoha turistů. TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BRUSLENÍ V POLIČCE PÁTEK OD 9,30 DO 11,00 ZIMNÍ STADION POLIČKA DOPRAVA INDIVIDUÁLNÍ

9 Nová boží muka na Křibě Boží muka se poprvé objevila v 11.století. Stávala tehdy u francouzských hřbitovů a říkalo se jim podle charakteristického štíhlého tvaru svíce mrtvých. Až o tři století později získala pojmenování Boží muka, neboť kromě voskových svící připomíná také sloup, u kterého dal Pilát Pontský bičovat Krista. Až do patnáctého století se stavěla boží muka dřevěná. Lidové rčení říká, že dokud byla boží muka ze dřeva, měli i lidé dřevěná srdce měkčí a vlídnější. Později se tedy začala boží muka tesat z kamene. Co zůstává po staletí stejné, je provedení. Z nízkého soklu míří vzhůru čtyřboký omítnutý a obílený dřík, na kterém je usazena lucerna nebo kaplice. Ta má na každé straně výklenek. V nich jsou umístěny výjevy Kristova utrpení a také údaje o staviteli a mecenáši dané stavby. Dá se říct, že svým způsobem jsou dnes boží muka multifunkční zařízení. Připomínají lidem základy křesťanství Stávají se kronikou pod širým nebem, protože dřív se obvykle stavěla na místě, kde se stala nějaká významná událost nebo jako výraz poděkování za něčí uzdravení. Jsou orientačním bodem ve volné krajině, neboť již z dálky signalizují cestu a hlavně rozcestí, u kterých se nachází V neposlední řadě jde také o místo vhodné k odpočinku či motlitbě při krátkém zastavení Přestože jejich počet po roce 1948 povážlivě poklesl, dochoval se nám do dnešní doby rozsáhlý soubor těchto dokladů vztahu člověka k Bohu i krajině. Nedávno byla jedna nová boží muka postavena ve Starém Svojanově u usedlosti na Křibě. Materiál i konečný vzhled byl zvolen citlivě a stavba tak krásně zapadá do okolní krajiny. Nevíme, co majitele usedlosti ke stavbě božích muk vedlo. Každopádně svým umístěním plní téměř všechny výše popsané funkce. Je orientačním bodem na starodávné cestě ke Studenci, stojí na místě zvoucím k odpočinku po vystoupání strmého kopce na Křib a svou vyvýšenou polohou nad usedlostí jakoby stráží dům i jeho obyvatele.

10 VÝZNAMNÉ JUBILEUM: červenec Marie Kolísková (SSv) 93 srpen Zdenka Loskotová (Sv) - 88 Báča Miroslav (Sv) 75 Helena Holasová (DL) - 75 Zdenka Šudomová (Př) - 75 Marie Šudomová (DL) - 80 září - Marie Gernešová (Hu) 88 říjen Marie Růžičková (Sv) - 75 Božena Báčová (Sv) - 70 listopad Josef Kopecký (Sv) 88 prosinec - František Šudoma(Př) 80 Emílie Kaderková (SV) 85 Jan Kovář (StSv) - 85 ROZLOUČILI JSME SE: NARODILI SE NÁM : Růžena Graciasová (Př) BLAHOPŘEJEME.. Valérie Blahová (StSv), Terezka Havlíčková (StSv),Jakub Špaček (StSv) ADVENT 2013 VE SVOJANOVĚ VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE SV.MIKULÁŠE SOBOTA 14. PROSINCE ,30 HOD ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ HEJ MISTŘE JAKUB JAN RYBA SVOJANOVSKÉ VÁNOCE PŘED RADNICÍ : VÁNOČNÍ DOBROTY, CUKROVÍ,PUNČ, PRODEJ VÁNOČNÍHO ZBOŽÍ, LITÍ OLOVA A JINÉ VÁNOČNÍ ZVYKY.. PROHLÍDKA KOSTELA SV.PETRA A PAVLA S VYHLÍDKOU Z VĚŽE NA VÁNOČNÍ MĚSTEČKO TAK JAKO KAŽDÝ ROK SE BUDEME TĚŠIT NA VAŠE CUKROVÍ K OCHUTNÁNÍ. BUDEME RÁDI, KDYŽ NÁM POMŮŽETE VYTVOŘIT KRÁSNOU VÁNOČNÍ TABULI. CUKROVÍ MŮŽETE DONÉST BUĎ NA ÚŘAD DO SVOJANOVA, DO OBCHODU V DOLNÍ LHOTĚ NEBO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STARÉM SVOJANOVĚ. SOBOTA 21.PROSINCE ,00 HOD

11 ,,Šťastné a veselé. U nás v mateřské škole ve Starém Svojanově Vánoce začínají vlastně už adventem, kdy měsíc prosinec tropí čertoviny, čeká na Vánoce a zvoní vánočními zvonky. To jsou názvy tématických bloků, které obsahují velké množství činností, kterými děti vstupují především srdíčkem do kouzla Vánoc. Začínají tvořením adventního věnce, při kterém pak každý den s rozsvíceným plamínkem na svíčce i v očích poslouchají pohádky, vytváří různé vánoční dekorace, poznávají vánoční tradice a zvyky. Ale ze všeho nejdůležitější je přece napsat a poslat dopis Ježíškovi. Proč dopis leží několik dnů za oknem? Nebylo něco v pořádku? Konečně, nebeská pošta nezklamala. V noci z 5. na 6. prosince se zastaví Mikuláš i s čerty. Důkazem toho je ráno nejen nadílka na připraveném talíři, ale i rozházené židličky, opálený vzkaz, uhlí i několik čertích chlupů. Z tajemna je vždy velký zážitek. Jakpak to asi Mikuláš ví, že dětem přinese nadílku právě na tolik dnů, kolik jdou do Vánoc do školky? Každý den si pak malým mlsáním krátí dobu čekání na vánoční oslavu. Její příprava je pro všechny děti náročná. Posuďte sami. Naučit se vánoční pásmo, aby vystoupil před hosty každý a rád. Vyrobit pozvánku nejen jako oznámení, ale i pro radost. Připravit pohoštění v podobě perníčků nebo kynutého pečiva, aby na vyzdobené vánoční tabuli pěkně vypadalo a také chutnalo. V adventním kalendáři na mlsání už nic není, proto s sebou do školky sváteční oblečení, dobrou náladu, dopoledne ustrojit stromeček, vyzdobit školku, odpoledne přivítat rodiče, hosty a slavit. Vždyť je tomu už dva tisíce let, co Ježíšek přišel na náš svět. Od té doby navštěvuje nás a letos přijde určitě zas. A opravdu přichází a přináší mnoho krásných dárků a k radosti dětí vždy takové, o jaké si v dopise psaly. A pak už jen vločky snáší se tichounce, koledy zpívají ve školce, veselé Vánoce chceme vám přát, aby měl člověk člověka rád. Sněhovou vločku posíláme, ať zastudí vás na čele a zašeptá:,,šťastné a veselé. Za všechny děti a zaměstnance Jana Bačovská. ředitelka

12 Hodně štěstíí v novém roce přejje městys Svojjanov Ing. Josef Gracias starosta městyse SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 9.PLES NA RADNICI VE SVOJANOVĚ PÁTEK 7.ÚNORA 2014 VE 20,00 HODIN MÍSTENKY REZERVUJTE NA ÚŘADU MĚSTYSE SVOJANOVA UPOZORŇUJEME NA OMEZENOU KAPACITU SÁLU Svojanoviny vychází od /Ročník jedenáctý cena - 5,- Kč Redakce Ilona Kopecká, Růžena Stejskalová, Jana Bačovská,Radka Kubínová Adresa Městys Svojanov, Svojanov 25,569 73, IČO tel Číslo a den vydání 2/ Registrační číslo 40/R9-124/99

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě V Krásné Lípě na Křinickém náměstí ve výlohách jste měli možnost v adventní době vidět unikátní projekt Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě. Toto téma výtvarně ztvárnila

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně

Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE. Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně Alena Isabella Grimmichová VÝTVARNÉ VÁNOCE Dárky, dekorace, ozdoby stylově a zábavně CPress Brno 2015 S láskou Igorovi Výtvarné Vánoce Alena Isabella Grimmichová Fotografie: Alena Isabella Grimmichová

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6

Obsah. Pozdrav a přání nejen seniorům od primátora Statutárního města Mostu strana č. 5. od náměstkyně primátora strana č. 6 1 Obsah Vánoce v plném proudu v Domově pro seniory, ul. Barvířská a v Denním dětském rehabilitačním stacionáři, Středisku denní péče o děti do tří let věku, ul. Františka Malíka strana č. 3 4 Pozdrav a

Více

Jak si užít tradiční Vánoce:

Jak si užít tradiční Vánoce: Jak si užít tradiční Vánoce: Perfektní klidnou a pohodovou atmosféru vytvoří spousta vánočních obyčejů, tradic, dobrot, písniček, dekorací...každý má na to svůj recept. Co nejvíce vánočních motivů jsem

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině Světlo z Betléma 24. 12. 2016 v 14 h U kapličky v Sibřině Již tradičně pro vás přivezeme do Sibřiny ke kapličce na Štědrý den světlo, jež bylo zažehnuto v místech narození Ježíška. Přijďte se společně

Více

Školní časopis. Véna. Vánoce

Školní časopis. Véna. Vánoce Školní časopis Véna Vánoce Blíží se vánoční čas, připomeňme si jej vyjmenováním tradičních zvyků v různých koutech světa. Adventus přicházející, od tohoto latinského výrazu je odvozen název předvánočního

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2016 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Ohlédnutí za rokem 2016 1.2. Jízdní řád 2. ADVENT 3. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Vánoční číslo / Ročník 2008

Vánoční číslo / Ročník 2008 Vánoční číslo / Ročník 2008 Tento zpravodaj vydává zastupitelstvo obce Kelníky jako občasník. Informuje v něm obyvatele obce Kelníky o programu zasedání obecního zastupitelstva, zajímavostech a aktuálních

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo

Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY. Vánoční číslo Školní časopis ZŠ Hroznětín HROZINKY Vánoční číslo Pranostiky Na svatého Martina kouřívá se z komína, a na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Občasník DM č.2 pro školní rok 2015/16 Kde se vzalo stavění betlémů? Jesličky patří k tradičním symbolům Vánoc. V Česku se staví zhruba od roku 1562. Tento zvyk je spojován s příchodem jezuitského řádu

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016

Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely. Prosinec 2016 Albrechtícek Měsíčník MŠ Albrechtická, Praha Kbely Prosinec 2016 Aktuální dění v MŠ Albrechtická Máme za sebou jedno z nejkrásnějších ročních období vánoční svátky. V našem vánočněnovoročním vydání Albrechtíčku

Více

naší školy Ročník 21. 2. číslo

naší školy Ročník 21. 2. číslo naší školy Ročník 21. 2. číslo 2015/2016 JAK TO MÁME MY? VÁCLAV BUREŠ OBLÍBENÉ CUKROVÍ: PERNÍČKY OBLÍBENÁ KOLEDA: ROLNIČKY CO CHCE K VÁNOCŮM: OUTDOOROVOU KAMERU VIKTORIE BÍLKOVÁ OBLÍBENÉ CUKROVÍ: LINECKÉ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání:

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Advent v Jilemnici Titulek: Adventní podvečery v Tržnici řemesel - tvořivé dílničky. Datum: 27.11.2015, 16:00-19:00 Charakteristika, popis akce: Co budeme tvořit? Adventní a vánoční dekorace, korálkování,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

značkový outlet levnější30-70%

značkový outlet levnější30-70% značkový outlet levnější30-70% přívěsky XS-Collier 4 760 Kč 1 428 Kč dámská souprava Playtex 690 Kč 345 Kč dámské sako 2 799 Kč 1 299 Kč dámský společenský kostým 11 400 Kč 3 990 Kč Více na www.freeport.cz

Více

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012

Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 1 Zlatý Ámos Nejoblíbenější učitel roku 2011/2012 Navrhujeme našeho pana ředitele - učitele Jaroslava Ševčíka v anketě ZLATÝ ÁMOS o nejoblíbenějšího učitele České republiky. ( Základní škola a mateřská

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Občasník ZŠ Bravantice říjen ročník. říjen 2016

Občasník ZŠ Bravantice říjen ročník. říjen 2016 Občasník ZŠ Bravantice říjen 2016 4. + 5. ročník 1 říjen 2016 Ahoj holky a kluci, ani jsme se nenadáli a první dva měsíce tohoto školního roku jsou za námi! Máme za sebou spoustu zajímavých aktivit, kterých

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku!

Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Krásný předjarní den, jsme tu s novinkami z našeho útulného Baráčku! Odložte jarní úklid a přijďte se odreagovat do Baráčku - u nás Vás nikdo nutit uklízet nebude:-) Havran Pírko Kdy: 18.3.2009 16.30 h

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Pondělí Čekání na Ježíška

Pondělí Čekání na Ježíška Pondělí 19.12. Čekání na Ježíška Rozcvička s Mamutem Ladova zimní krajina Vánoční ovocné kouzlení Krásná zimní koláž s nádechem Vánoc Přemístíme se do dob našich babiček a zkusíme vyčarovat pytlíčky plné

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA

LISTY. Lukavecké. listopad - prosinec 2008 ZDARMA Lukavecké LISTY listopad - prosinec 2008 ZDARMA Listárna aneb ptejte se starostky na cokoliv co vás zajímá: Prostor pro Vaše dotazy, náměty a vzkazy! Veškeré články (i politické názory), fotografie, náměty

Více

Dobrá sezóna v kuchyni

Dobrá sezóna v kuchyni Dobrá sezóna v kuchyni Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.cpress.cz www.albatrosmedia.cz Michaela Riedlová, Denisa Sýkorová Dobrá sezóna v kuchyni e-kniha Copyright Albatros Media a. s.,

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Úvodník Čau lidi, těšíte se na Vánoce? My ano, a proto jsme se rozhodli, že vám

Úvodník Čau lidi, těšíte se na Vánoce? My ano, a proto jsme se rozhodli, že vám Ročník 2., vydání 2. Vánoční speciál prosinec 2010 Úvodník Čau lidi, těšíte se na Vánoce? My ano, a proto jsme se rozhodli, že vám zkrátíme čekání vánočním speciálem. Náš speciál je zdarma, protože vám

Více

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486 VY_32_INOVACE_PRV_486 Tři králové S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 27. 12. 2012 Datum pilotáže:8. 1. 2013 Metodika: Žáci sledují obrázky, čtou doplňující text a na závěr

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 27. číslo zima 2015

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 27. číslo zima 2015 : Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 27. číslo zima 2015 1 A je tu zase advent a s ním všechny ty přípravy na nejkrásnější svátky v roce. V domácnostech

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Vánoce v evropských zemích

Vánoce v evropských zemích Vánoce v evropských zemích Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech VMEGS a čtenářství Název učební jednotky (téma) Vánoce v evropských zemích Stručná anotace učební jednotky Jedná

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC

Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC Multikulturní a multireligiózní výchova projekt Téma: MINULOST A SOUČASNOST VÁNOC Vypracovaly: Andrea Petrová Pavlína Brabcová Dagmar Mysíková 1. Identifikace tématu Tématem jsou Vánoce v minulosti a současnosti,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více