Místní Informační Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní Informační Zpravodaj"

Transkript

1 Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 4. prosince 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty tel.: ČÍSLO Rozsvícení vánočního stromu VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA U SPASITELE široký sortiment léků veškeré lékárenské služby individuální příprava léčiv vitamíny a minerály léčebná kosmetika doplňky stravy, léčivé čaje Otevírací doba Po - Pá So tel./fax: B. Němcové 7, Vejprty Uzávěrka příštího čísla pátek TEL SOS Policie ČR , Hasiči - 150, , Rychlá záchranná služba TEL SOS V tomto čísle najdete: * 2. reprezentační ples * Senioři ve Vejprtech * Vejprtští v Kovářské * Světový den proti HIV/AIDS * Jak budou jezdit autobusy * Kam za kulturou strana 1

2 2. reprezentační ples města Vejprty Vážení občané, druhý reprezentační ples města je již za námi a já věřím, že ti, co ples navštívili, se i dobře pobavili. Ráda bych touto cestou znovu poděkovala partnerům plesu, a to panu Ing. Šetkovi, SETJA s.r.o. a panu Ing. Nuslauerovi, BELET a.s. Díky jejich štědrosti jsme mohli zajistit bohatou tombolu. Dále bych také ráda poděkovala všem sponzorům za jejich sponzorské dary, a to především firmě Travel Free s.r.o., panu Radimu Boučkovi, panu Pavlu Elstrovi a všem ostatním drobným dárcům. Děkuji také všem spolupracovníkům pod vedením pana Petra Kratochvíla za přípravu plesu, dále společnosti Oreády o.s. za výzdobu stolů a Klubu seniorů Vejprty jmenovitě p. Kadlecové za zapůjčení osobních věcí na výzdobu. Věříme, že se Vám ples líbil, ale je stále co zlepšovat. Už nebudeme lístky rezervovat, ale budou muset být před plesem zaplacené. Letos se nám stalo, že si někteří lidé zarezervované lístky nevyzvedli, a přitom se na ples nedostalo cca 30 dalších zájemců. Rádi přijmeme i Vaše podněty nebo připomínky, aby ten příští byl ještě lepší a dokonalejší. Za město Vejprty Jitka Gavdunová, starostka Senioři ve Vejprtech Přijďte pobejt! Již od září 2014 se každý čtvrtek v 15 hodin scházíme ve své klubovně v budově Mě- KaSSu, v níž máme k dispozici i 2 počítače připojené na internet. Snažíme se výtvarnými pracemi zkrášlit prostředí naší klubovny, kde si můžeme v pohodě vypít čaj, kávu a někdy i pohárek vínka. Členky klubu pak občas obohacují naše posezení i svými pečenými dezerty. Poklidnou atmosféru doplňuje pan František Vlasák, který i přes svůj vysoký věk stále ještě zpaměti preluduje na svou oblíbenou harmoniku. V tomto adventním strana 2 čase většina z nás při družné zábavě vytváří vánoční přání a vánoční ozdoby. Poděkování patří MěÚ ve Vejprtech, který nám vychází vstříc a podporuje naše aktivity poskytuje nám zdarma k dispozici klubovou místnost, počítače a podporuje nás i finančně. Děkujeme rovněž panu P. Kratochvílovi, který se nám snaží pomoci při vybavování klubovny, tisku fotografií a dalších propagačních materiálů. Pokud i Vy máte chuť ses námi pobavit, přijďte, rádi Vás uvítáme. Za Klub seniorů, Mgr. E. Schmidtová

3 Vejprtští v Kovářské, příště naopak Gratulace k narozeninám Manželé Vlasta a Erich Schmidtovi slaví narozeniny. V prosinci oslaví své jubileum 75 let. 1. prosince Světový den boje proti HIV / AIDS - exkurze ZŠ v Domě Světla v Praze I v letošním školním roce na naší základní škole probíhají preventivní programy. Tradičně se zabývají nejen drogovou a kriminální problematikou, ale i prevencí sexuálně přenosných chorob a s tím související stále největší hrozbou, onemocněním HIV/ AIDS. Po celý školní rok budeme spolupracovat v tématu drogové problematiky a kriminality s o.s. Světlo Kadaň, které je součástí K centra v Kadani. Připraveny jsou programy a aktivity, které budou probíhat od 4. ročníku po 9.ročník. V listopadu, v rámci prevence HIV / AIDS, jsme navštívili se žáky osmých a devátých ročníků Dům Světla v Praze. Zde, pod záštitou odborné veřejnosti, proběhl program Hrou proti AIDS ( SZÚ Praha) a také exkurze celého azylového zařízení. Cílem naší návštěvy je především získávání zdravých postojů ke své jedinečnosti, ke své sexualitě a tolerantnosti vůči jinakosti. Z Prahy jsme odjížděli obohaceni aktuálními poznatky z této problematiky a myslím, že Událost, která skoro nemá v déledobém zpětném pohledu obdoby, proběhla ve čtvrtek 27. listopadu v Kovářské. Právě sem totiž zdejší členové obecní rady pozvali své kolegy, radní z Vejprt, aby společně prodiskutovali možnosti spolupráce v období po proběhlých komunálních volbách. Kovářské radní zajímaly zejména možnosti spolupráce v oblasti svozu komunálního odpadu, mnoho otázek padlo na možnosti spolupráce s vejprtskou městskou policií a zájem byl i o Místní informační zpravodaj. Starosta Kovářské Petr Siegl své kolegy z Vejprt také stručně seznámil se svým plánem rozvoje a vývoje městyse a starostka Vejprt Jitka Gavdunová přislíbila pomoc zejména v oblasti možností a zkušeností při získávání dotačních titulů. Na závěr zaznělo oboustranné ujištění, že takováto pracovní schůzka by určitě neměla být poslední. (KY) naši žáci mají mnohdy odbornější pohled na problematiku HIV / AIDS než někteří z nás dospělých. Touto cestou musím naše žáky pochválit. Především za jejich otevřený přístup a bezproblémový průběh celé akce. Součástí celého projektu je i aktivní účast žáků v Červené stužce. Červená stužka je název preventivně informační akce spojené s veřejnou sbírkou a červená stužka je symbolem prevence a solidarity s strana 3 Drahá maminko a tatínku, naše milá babičko a dědečku, k Vašim narozeninám přejeme vše nejlepší, nechť se Vám plní vše, co si ze srdce přejete. Buďte spolu dlouhá léta zdraví, čiperní a veselí. Za Vaší lásku, za Vaší starostlivost, za to, co pro nás děláte, Vám děkujeme. Máme vás moc rádi. Dcera Martina s manželem Rudolfem, vnučky Martina a Pavlína Síkorovi, syn Aleš s přítelkyní Andreou lidmi HIV pozitivními a AIDS nemocnými. I letos se tedy budeme potkávat v ulicích a žáci pod záštitou ZŠ Vám budou nabízet červené stužky. I Vy můžete malou částkou přispět na rozvoj preventivních programů a výzkum problematiky HIV/ AIDS. Odměnou Vám za to bude symbol červené stužky i hřejivý pocit solidarity. Bc.Martina Nuslauerová ZŠ a MŠ Vejprty

4 Co je Doprava Ústeckého kraje? Ústecký kraj zajišťuje na svém území veřejnou přepravu osob v závazku veřejné služby. Rozsáhlá síť je tvořena systémem regionálních železničních a autobusových linek se vzájemnou koordinací tras a rozsahu spojů. Doprava Ústeckého kraje je pro cestující využívající služeb autobusů a vlaků objednávaných krajem novým systémem, který zastřešuje jednotné podmínky nabízené služby a kontroluje kvalitativní prvky zajišťující její vyšší úroveň. Od nového roku nabývá na větším významu a jeho znak najdete na zelených autobusech, které budou nabízet stejnou úroveň služeb. Cestující nebude muset zjišťovat, s jakým dopravcem pojede, ale postačí, že pojede s Dopravou Ústeckého kraje. Nové autobusy aneb čím se svezete? Vozový park linkových autobusů DÚK bude u 5 smluvních dopravců tvořit v souhrnu více jak 240 autobusů 4 evropských výrobců, které splňují vysoké nároky Ústeckého kraje, ale i Kdo bude v oblasti Vejprtska zajišťovat od roku 2015 autobusovou dopravu? Výběrové řízení vyhrála společnost Bus- Line a.s., která na níže uvedených linkách bude zajišťovat provoz do roku Proč se také mění současné linky a jízdní řády? Součástí výběru nového dopravce bylo i vyhodnocení stávajícího provozu. Změny reagují na vývoj poptávky po přepravě, která se postupem času mění, a zároveň vytvářejí na dalších 10 let stabilitu v linkové dopravě. Cílem Dopravy Ústeckého kraje je zajistit spojení nejen do škol, zaměstnání, úřadů či k lékaři, ale také za kulturou a turistikou. Proto se v oblasti Vejprtsko pamatuje i na přepravu jízdních kol a do lyžařských areálů. Bude zde možné využívat i jiné linky? Každá dopravní oblast je vlastně jen dílkem navzájem propojeného celku Dopravy Ústeckého kraje. Z každé oblasti se nějakou linkou přesahuje do sousední oblasti a více oblastí najednou spojují železniční linky. Vejprtsko sousedí s oblastmi Chomutovsko a Kadaň- -Žatec. Zároveň přesahuje do Karlovarského kraje v oblasti Božího Daru a do Německa. Na mnoha místech vznikají přestupní body na autobusovou a železniční dopravu. MIZ VEJPRTY Autobusová oblast Vejprtsko od 1. ledna Jak budo nejnovější ekologické limity. Dostupnost pro každého: nízká podlaha usnadní pohyb seniorům, rodičům s kočárkem a urychlí výměnu cestujících na zastávce. S plošinou pro nájezd invalidního vozíku je dostupnost pro každého. Snadná informovanost: digitální displej s číslem linky a cílovou stanicí. Uvnitř vozidla LCD obrazovka s dalšími informacemi. Nevidomí ocení zvukového hlášení. Minimální kapacita vozidla: jistota, že na stejný spoj přijede vždy vozidlo se stejnou kapacitou, žádné mikrobusy. Komfort ve vozidle: kontrolovaná čistota, vysoká polstrovaná sedadla, odkládací plochy pro zavazadla, klimatizace v prostoru pro cestující. Teplota ve vozidle od 18 do 26 C. Hlídání dodržení kvality: kontroloři v terénu budou dohlížet dohlížet na kvalitu a postihovat její nedodržení. Odvezeme vám jízdní kola Od sezóny v roce 2015 mohou cyklisté očekávat skokový nárůst nabídky přepravy jízdních kol. Doprava Ústeckého kraje bude k cyklistům vskutku štědrá a v linkové dopravě bude zavedeno celkem 35 autobusových linek, které umožní ve větším rozsahu přepravovat jízdní kola. Jaké se bude platit jízdné? Od se mění také způsob odbavování cestujících. Přechází se na takzvaně zónově relační tarif, který cestujícím umožní využívat výhod přestupního a časového tarifu. Pro cestujícího se zjednoduší odbavování (postačí znát z které obce do které pojede) a na jednu jízdenku bude možné jet například z Vejprt do Žatce i přesto, že bude přestupovat. Pravidelní cestující si pro změnu budou moci předplatit časové jízdné na pravidelné cesty do zaměstnání nebo do škol, které bude výhodnější oproti každodenní jednotlivé platbě u řidiče. Nosičem zónově relačního tarifu Dopravy Ústeckého kraje bude bezkontaktní čipová karta. O novém tarifu budeme cestující podrobně informovat v rámci kampaně před zahájením provozu. Počítá se s přepravou starších nebo pohybově nebo jinak zdravotně omezených cestujících? Všechny autobusy v objednávce Ústeckého kraje budou bezbariérově přístupné a vybaveny vizuálním i akustickým hlášením o trase spoje a právě projížděných zastávkách. Dveře, u kterých se bude nacházet plošina pro invalidní vozíky a kočárky musí být vybaveny nájezdovou plošinou. strana 4 Kde najde cestující informace? Nárokům na poskytování informací je věnována vysoká priorita. V Ústeckém kraji bude 19 informačních kanceláří, které budou snadno dostupné v centrech měst a budou poskytovat služby shodné pro všechny dopravce DÚK. Jejich provoz bude zahájen již na počátku prosince. Mimo to dopravci musejí mít dispečink, kam se cestující může telefonicky obrátit po celou dobu provozu. Zároveň budou provozovat webové stránky poskytující informace o dopravě a i kontaktní ovou adresu. Také Ústecký kraj provozuje web poskytující informace ke všem autobusovým i vlakovým linkám, které objednává, a k tarifu. Najdete jej na Novinky na železnici Připravovaný jízdní řád od přinese navýšení počtu vlakových spojů oproti současnosti. Moderní elektrické jednotky RegioPanter rozšíří komfort na lince U1 Děčín Most Chomutov. Nově bude tato linka každé dvě hodiny prodloužena až do Kadaně-Prunéřova. Linka U15 Chomutov Vejprty bude patřit do kategorie vlaků, které jsou primárně určeny pro rekreační účely. Bude nastavena a kontrolována kvalita přepravy? Kromě již uvedené zásady bezbariérovosti je nastavený jednotný systém kvality. Například povinným vybavením autobusů je klimatizace prostoru pro cestující, která bude udržovat optimální teplotu jak v zimně, tak v létě. Zdůrazněna je i kvalita sedadel s pohodlnou výškou opěradel a nelze opomenout odkládací plochy u stropu pro zavazadla. Myšleno je samozřejmě na přepravu kočárků. Významným prvkem v kvalitě je i přepravní kapacita autobusů. Proto se na jednotlivé linky a spoje budou vypravovat autobusy s pevně stanovenou minimální kapacitou. Cestující tedy nebude muset čekat na svůj pravidelný spoj v obavách co mu zrovna přijede. Níže jsou uvedeny minimální kvalitativní parametry, které musí autobus splňovat. Kde budeme získávat informace o změnách? Na tomto portálku oddělení dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Ústeckého kraje,

5 u jezdit regionální autobusy na Vejprtsku od roku 2015? Zónově relační tarif Dopravy Ústeckého kraje Dodnes na většině kraje ve veřejné autobusové dopravě platí klasický kilometrický tarif, který neumožňuje přestup s jedním jízdním dokladem a cestující nemohou používat několikadenní předplatní jízdní doklady. Všichni dopravci, kteří začnou od zajišťovat provoz na linkové autobusové dopravě DÚK budou vybaveni jednotným systémem odbavování, který umožní vzájemné uznávání jízdenek. Systém se bude dále postupně rozšiřovat na městské dopravy a vlaky. Nový integrovaný tarif přinese možnost používat přestupní jízdní doklady několikaminutové až několikadenní.cestující budou moci nejen přestupovat, ale i využívat slev, které jsou vázány na předplatné jízdné. Nabízíme sedmidenní, třicetidenní a na čipové kartě též devadesátidenní díky skutečnosti, že všichni krajští dopravci budou vybaveni novým odbavovacím systémem, tedy novými čipovými kartami a strojky. Nosičem jízdného může být čipová karta a papír zabezpečený ochrannými prvky. Tarif bude tzv. zónově-relační. Jedna zóna bude zpravidla vymezovat katastrální území jedné obce. O tom, která zastávka bude přiřazena do které zóny, se cestující dozví z jízdních řádů, kde u každé zastávky bude určeno číslo zóny. Jako povolená cesta bude uznána cesta nejkratší, nejrychlejší nebo s nejmenším počtem přestupů v rámci povolených nadzón. Jak se počítá jízdné. Nebude záležet pouze na tom, kolika zónami cestující pojede, ale také na vzdálenosti těchto zón, tedy odkud a kam. Vzdálenost zón jsme kvůli spravedlivému posouzení ohodnotili takzvanými tarifními jednicemi, které zpravidla kopírují kilometrickou vzdálenost centrálních zastávek jednotlivých zón. Tarifní jednice cestující zjistí z Matice tarifních jednic. Pojede-li cestující z jedné zastávky do jiné zastávky ve stejné zóně, zaplatí stejné jízdné bez ohledu na skutečnou kilometrickou vzdálenost obou zastávek. Pokud však bude nástupní zastávka v jiné zóně než výstupní, jízdné bude propočteno dle počtu tarifních jednic mezi jednotlivými zónami. Princip výpočtu časových jízdenek. Spočívá v určení násobku základního jízdného a může vytvořit výraznou úsporu oproti jednotlivému jízdnému. Časové jízdenky se také významně zvýhodňují možností opakované jízdy v průběhu dne (není omezena na jednu cestu tam a jednu cestu zpět). U třicetidenního jízdného činí 26 násobek základního jízdného. Pokud tedy základní jízdné bude činit např. 20 Kč, třicetidenní jízdné bude stát 520 Kč. Pravidelný cestující, který by platil jednotlivě jízdné 20 Kč při každé cestě tam a zpět každý den např. 20 pracovních dní, zaplatil by za jízdné v součtu 800 Kč. Je tedy výhodnější zakoupit časové třicetidenní jízdné za 520 Kč s možností využití ve všech dnech bez rozdílu. Pokud tedy bude cestující jezdit tam a zpět každý den, začíná se mu investice do 30 denní jízdenky vyplácet již 14. den platnosti! Den výhodnosti investice do časové jízdenky se může ještě zkrátit, pokud cestující pojede během dne vícekrát. U sedmidenních jízdenek činí 7,5 násobek základního jízdného (vyplatí se tedy u 4 cest tam i zpět během 7 dnů). U devadesátidenních jízdenek činí 70 násobek základního jízdného. Toto jízdné bude vydáváno pouze na čipovou kartu. To s sebou přinese omezení u doprav, které budou do doby přechodu na čipové karty integrovány pouze na papírových jízdních dokladech. Nová pravidelná linka od Neoficiální jízdní řád!!! Pouze pro informaci!!! Zastavování na znamení Velmi důležitou změnou v linkové autobusové dopravě od je zavedení zastavování autobusů při výstupu na jednotlivých zastávkách pouze na znamení cestujícího ve vozidle. Znamená to, že cestující, který bude chtít vystoupit na následující zastávce spoje autobusu, musí o tomto svém úmyslu informovat řidiče vozidla. Učiní to tak, že včas před výstupem použije příslušné signalizační zařízení pro výstup před zastávkou. Pokud tak již učinil jiný cestující, pozná to podle rozsvícení světelné signalizace STOP nebo ZASTAVÍME a cestující již signalizační zařízení pro výstup před zastávkou nepoužije. Důvodem tohoto opatření je zajištění plynulosti provozu, úspora paliva a dodržování časů jízdního řádu. strana 5

6 KAM ZA KULTUROU CHOMUTOV Kulisárna V pátek 5. prosince od hodin. Koncert: Album - vánoční koncert Vstupné: 100,- Kč Pan Jaroslav Novák oslavil narozeniny Kulisárna Ve středu 10. prosince od hodin. Koncert: Vltava Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně. Vstupné: 240,- Kč Městské divadlo Ve čtvrtek 11. prosince od hodin. Koncert: Vánoce s Fešáky Fešáci přivezou po čase do Chomutova své nejlepší představení v roce. Vstupné: 250,- Kč Městské divadlo V neděli 14. prosince od hodin. Nedělní pohádka: Bob a Bobek na cestách. Vstupné 60,- Kč KADAŇ KD Střelnice V pátek 5. prosince od hodin. Koncert: Jakub Smolík Vstupné 150,- Kč V sobotu 6. prosince od hodin. Rock: Divokej Bill Vstupné 350,- Kč V sobotu 13. prosince od hodin. Koncert: Čechomor Vstupné: 400,- Kč V sobotu 20. prosince od hodin. Vánoční koncert Vstupné: Dobrovolné V sobotu 26. prosince od hodin. Svatoštěpánská zábava s Baranijankou Vstupné: 70,- Kč Ve středu 31. prosince od hodin. Country Silvestr Vstupné: 200,- Kč KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Kulturní dům Ve čtvrtek 11. prosince od hodin. Vánoční koncert Jakuba Smolíka Vstupné: Vstupné: 280 Kč Kulturní dům Ve středu 31. prosince od hodin. Silvestr 2014 Vstupné: 180,- Kč / 230,- Kč Jarek oslavoval s přítelkyní Ivetou a s přáteli své narozeniny v příjemném prostředí chráněného bydlení domova Vysoká. Kdo by mu hádal 44 let. Ivetka připravila skvělý ovocný dort a jak sama poznamenala: Všechny dobroty nás učí naše asistentky paní Šárka Vojtková a paní Marta Jandová a potom již je to na mě, jak nechám pracovat svojí fantazii. Asistentky Šárka Vojtková a Marta Jandová pomáhají klientům nejen svým citlivým přístupem, pomáhají jim v mnoha dalších životních situacích. Jak se jim podařilo barevně sladit bytové doplňky TJ SLOVAN VEJPRTY Příjme od nového roku správce pro fotbalový areál a budovu s případnou možností pronájmu bytu v budově TJ. Zájemci budou poskytnuty informace na tel.: p. Hoffman nebo v kanceláři MěKaSS p. Kratochvíl. PRODÁM Malou video kameru M x 7000, 4,1 mega, možnost fotit, diktafon cena 500,- Kč tel.: strana 6 v jednotlivých pokojích a se svými klienty vyzdobit celý dům, je obdivuhodné. Ještě jednou Jarku gratuluji a děkuji za Vaše pozvání. Děkuji, že jste mě ukázali svůj krásný opečovávaný prostorný pokojík se vkusnými barevnými doplňky. Jarek říká: Naše bydlení bych neměnil a velmi si vážím toho, že tady s Ivetou můžeme žít.. Celý Domov chráněného bydlení ve Vejprtech je zcela unikátní. Ze starých domů Město Vejprty s pomocí firem vytvořilo prostředí, ve kterém by chtěl žít snad každý. Marie Ela Nabízíme, kousek od hranic Moderní nábytek v dobrém stavu z druhé ruky Skříňové stěny Sedací soupravy Kuchyně klasické Kuchyně na míru Elektrické spotřebiče Ledničky, myčky na nádobí... a mnohem více Vše za super ceny!! Možnost dopravy! Najdete nás 7km od hraničního přechodu Bärenstein! Gebrauchtmöbelmarkt Nessmann Banhofstr.11 Sehmatal-Sehma Tel nebo Otvírací doba po-pá so Těšíme se na vaši návštěvu.

7 UHELNÉ SKLADY VEJPRTY AKTUÁLNÍ CENY UHLÍ Mostecké uhlí ořech 1 290,- ořech 2 250,- kostka 305,- Ledvické uhlí ořech 1 320,- ořech 2 280,- kostka 340,- polský kostkoořech 240,- německé brikety 500,- MOŽNOST SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM DÁLE NABÍZÍME PÍSKY 1t = 600,- ŠTĚRKY 1t = 600,- KRAJINY 3 000,- OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.: OD 7:00 DO 14:30 HOD p. Košata - NEPŘETRŽITĚ POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VEJPRTY Řádné zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek od 16:30 hod v MěKaSS Provoz MěÚ Vejprty Městský úřad Vejprty bude pro veřejnost uzavřen od do Provoz v budově MěKaSS Veškerý provoz bude zajištěn až do pátku do hod. Uzavřeno bude od pondělí do pátku inzerce KY Uhelné sklady Stanislav Kudláček Chomutov uhlí mostecké: ořech 1, ořech 2, kostka, brikety uhlí bílinské: ořech 2 Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem Poskytujeme také dopravu. písky, drtě, štěrky... Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství. Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA!!! Telefon: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 SVATEBNÍ FOTO rodinné foto, děti, skupinové foto foto v ateliéru, foto na ŘP a pod. Vše po dohodě na tel.č.: strana 7

8 MILÉ DĚTI, SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA 2. VÁNOČNÍ VÝROBU DO,,SPOLEČNÉHO CENTRA VEJPRTY BÄRENSTEIN V NEDĚLI OD 14:00 DO 18:00 HODIN CENA: 1 NEBO 27,- KČ ZA VÝROBEK BUDEME VYRÁBĚT SNĚHOVÉ KOULE, MALOVAT DŘEVĚNÉ TRUHLIČKY, BUDKY PRO PTÁČKY A OZ- DOBNÉ SKLENIČKY NA VÁNOČNÍ SVÍČKY. PROSÍM, POKUD MÁTE ZÁJEM, PŘIHLAŠTE SE NA TEL.ČÍSLE U PANÍ PENKOVÉ TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU, VÁŠ TÝM,,SPOLEČNÉ CENTRUM TAŤÁNA PENKOVÁ A DENISE WIEGAND Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, Vejprty Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr Tel.: Periodický tisk územního samosprávného celku. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov strana 8

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 6. února 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 2ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 16. ledna 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Poděkování klientům MSSS Vejprty

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 31. října 2014 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 16 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 26. ledna 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 VEJPRTY LÉKÁRNA U SPASITELE široký

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 24. dubna 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 6ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 3. dubna 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 5ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 6. prosince 2012 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 21 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 19. května 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 9ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj 11 ČÍSLO GRATULUJEME ČTRNÁCTIDENÍK 21. června 2012 náklad 450 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 VEJPRTY

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. ledna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Jaký byl rok 2012 1ČÍSLO VEJPRTY

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 17. března 2011 náklad 500 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 5ČÍSLO Nové pracoviště provozu

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 28. března 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 Vejprtský drozd - propozice

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 10. října 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 16 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 29. srpna 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 14 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME!

VOLTE STRANU Č. 2 SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ MY JEN NESLIBUJEME, MY PLNÍME! Rtynský ˇ zpravodaj www.rtynenadbilinou.cz Říjen 2014 - zdarma Úvodní slovo místostarosty Vážení spoluobčané, zdravím Vás prostřednictvím letošního prvního zpravodaje, který jsem se vzhledem k časové vytíženosti

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

Školní náměstí Z OBSAHU... Blahopřání... Anketa... Inzerce... Vzpomínky... Ordinační hodiny... MKZ zve...

Školní náměstí Z OBSAHU... Blahopřání... Anketa... Inzerce... Vzpomínky... Ordinační hodiny... MKZ zve... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Školní náměstí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Kulturní pasy... Vítání občánků... Regenerace panelového sídliště

Více

INTERNÍ NOVINY FIRMY BUSLINE ČÍSLO 1 PROSINEC 2011 ROČNÍK 1. BusLine a.s. ocenil své řidiče zájezdové dopravy

INTERNÍ NOVINY FIRMY BUSLINE ČÍSLO 1 PROSINEC 2011 ROČNÍK 1. BusLine a.s. ocenil své řidiče zájezdové dopravy BusLetter INTERNÍ NOVINY FIRMY BUSLINE Rozhovor: musíme se hodně snažit, abychom uspěli Úvodní slovo Nová oblast na mapě BusLine Brněnsko BusLine a.s. ocenil své řidiče zájezdové dopravy Další vítězství

Více

Místní Informační Zpravodaj

Místní Informační Zpravodaj Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 19. září 2013 náklad 400 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty 431 91 e-mail: miz@vejprty.cz tel.: 731 449 167 15 ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 5 11. BŘEZEN 2011 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz AUTORKA NEJLÉPE NALÍČENÉ DÍVKY Z PLAKÁTU JE VARNSDORFSKÁ JANA HRABÁKOVÁ Vítězka soutěže Jana Hrabáková (třetí zleva).

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005

Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce 2005 DNES POPRVÉ VARNSDORFSKÉ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ PŘEHLEDY Číslo 1 LEDEN 2006 ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY CENA 5,- Kč Za odpadky zaplatíme opět 468,- Kč Jednání posledního Zastupitelstva v roce

Více

Náměstkyně primátora Eva Štauderová / foto: archiv MMZ

Náměstkyně primátora Eva Štauderová / foto: archiv MMZ 1/2011 stalo se 1) Na svém zasedání 21. prosince se zastupitelé rozloučili s dlouholetým ředitelem Zoologické zahrady a zámku Lešná Ivem Klikou (na snímku vlevo), který odchází na odpočinek. Foto: Ivo

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 1/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Výherci vánoční soutěže Aquadromu strana 5 O Pozvánka na šampionát

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008

KOSTELEC NAD ORLICÍ. ... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. www.kostelecno.cz. leden 2008 KOSTELEC NAD ORLICÍ leden 2008 www.kostelecno.cz... ať v roce 2008 mají Vaše cesty správný směr. str. 2 Leden 2007 2008 Zpravodaj města SLOVO STAROSTKY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ Vážení občané, dostává

Více