Obrázkový příběh Z per a štětců Vánoční kvíz Hlavy lámání Křížovky... 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obrázkový příběh... 16 Z per a štětců... 17 Vánoční kvíz... 18. Hlavy lámání... 19 Křížovky... 20"

Transkript

1

2 Obsah Úvodem... 3 Bylo, je a bude třída třída třída třída třída... 9 Vánoční zvyky Rekordy Vánoc Vtipy Pro šikulky Ţába a mouchy Obrázkový příběh Z per a štětců Vánoční kvíz Hlavy lámání Křížovky číslo časopisu Záklaďáček obecný vychází v prosinci 2011 v ZŠ Pomezí. Redakční rada: Terezie Preclíková, Radka Culíková, Nikola Haklová, Andrea Vápeníková, Lenka Tulisová a Tereza Klíčová 2

3 Úvodem Ahojky, jsme tu zpět s vánočním číslem Záklaďáčku. Jak se těšíte na Vánoce? Já hróózně moc. Napsal jsem si Jeţíškovi o hodně dárků, doufám, ţe mi je přinese. Taky se moc těším na zimní radovánky. Postavím si sněhuláka, budu lyţovat a moţná pojedu i s rodiči na hory. Ale teď uţ k Záklaďáčku. V tomhle čísle se dozvíte, co se bude dít ve školním roce, také si něco vyrobíte se Šikulkami, dozvíte pár zajímavostí o Vánocích, zasmějete se s rubrikou Vtipy, vyluštíte si pár kříţovek a přečtete si rozhovor s bývalými ţáky naší školy. Tak zase moc mluvím. Doufám, ţe si naše vánoční číslo uţijete. Tak ahoj v novém roce. Veselé Vánoce a příjemné čtení vám přeje Váš Záklaďáček s redakční radou 3

4 Bylo, je a bude Od vydání posledního, zářijového, čísla Záklaďáčku proběhlo několik akcí, kterých se naše škola účastnila. Žáci tříd a v dalším týdnu také žáci 8.-9.tříd prověřovali své schopnosti v oblastním kole malé kopané. Do okresního kola se bohužel neprobojovali. Celý první stupeň vyrazil na dopravní hřiště do Poličky. Druhý stupeň zhlédl filmové představení Lidice. V sobotu 15.října jsme oslavili 50.výročí otevření druhého stupně Základní školy Pomezí. Při Dni otevřených dveří si návštěvníci mohli prohlédnout výstavku dobových fotografií, nahlédnout do starých třídních výkazů, zavzpomínat nad filmy z akcí školy, sejít se s bývalými učiteli a spolužáky. Každý návštěvník obdržel památeční keramickou plaketu a malou publikaci mapující historii druhého stupně. V listopadu proběhla školní kola dějepisné olympiády a matematické soutěže Pythagoriáda. Deváťáci se zapojili do Přírodovědného klokana - Petr Hrubý získal 1.místo v Pardubickém kraji. Žáci 8. a 9.třídy se v poličské Mozaice zúčastnili semináře, který se týkal finanční gramotnosti. Osmáci si pro celý 2.stupeň připravili projekt Slušný den. Předváděli ostatním, jak by mělo vypadat slušné chování ve škole, v divadle, na zastávkách, v hromadných dopravních prostředcích. Určitě si z toho všichni vzali ponaučení. Žáci a žákyně 2.stupně bojovali v oblastních kolech turnaje ve florbalu. Kluci z 6.-7.třídy obsadili druhou příčku, a stejně tak žákyně z 8.-9.třídy získaly 2.místo. Milovníci kultury z naší školy se vypravili do Mahenova divadla v Brně na komedii Škola žen. Divadelní představení, ale i vánoční Brno se všem velmi líbily. První stupeň se vydal do vánoční Poličky. Děti navštívily muzeum, městskou knihovnu a Mozaiku. Vypraví se ještě na minikurzy vaření, které pořádá SOU Polička. Na obou stupních školy proběhly čertovské merendy. Nejstarší žáci se převlékli do mikulášských, andělských a čertovských kostýmů a vyrazili odměňovat hodné děti a napravovat ty zlobivé. Do konce tohoto kalendářního roku ještě stihneme některé akce. 6. a 9. třída se vypraví do muzea v Poličce na zážitkovou výstavu Jak se žije s handicapem. Žáky 5. a 9. ročníku čeká celoplošné testování z matematiky, českého a anglického jazyka. A pak už jen samé radostné události. Vánoce a prázdniny. Tak ať se vám vydaří, ať jsou radostné a klidné, plné pohody. Ať pod stromečkem najdete to, co si přejete, a v novém roce se vrátíte odpočatí a plní elánu do další práce. Šťastné a veselé!!! Ravensburger 14. října jsme jeli do Poličky na exkurzi do Ravensburgeru. Začátek byl ve skladu, byla tam spousta regálů. Potom nám pán, co nás prováděl, ukázal, jak se vyráţejí různé ornamenty do kartónů a jak se vyrábějí puzzle. Mohli jsme se prohrabat v kontejneru se špatným papírem a něco si vybrat. Nejvíce se mi asi líbilo, jak se na pásech kompletují hry a malování. Taky se mi líbilo, jak se streč fólií balí velké palety. Nakonec nás čekalo překvapení. Mohli jsme si vybrat tři hry nebo něco podobného. Moc se nám to líbilo. 5.třída 4

5 1. třída 5

6 2. třída 6

7 3. třída 7

8 4. třída 8

9 5. třída 9

10 Rozhovor s bývalými žáky školy Tento rozhovor bude netradiční. Téměř vţdy jsme zpovídali osoby, které na naši školu nově přišly. Tentokrát jsme se ale rozhodli zavzpomínat s bývalými ţáky na jejich školní léta. Někteří z nich museli hodně a hodně vzpomínat, aby mohli odpovědět na naše otázky. U některých je to ale teprve nedávno, co vykročili zase o krok dál. Rozhovor nám poskytli Karel Kříţ, Dominik Hakl, Jolana Jonáková. 1) Co studuješ/studoval? Jolana Kuchař-číšník Dominik - Programátor Kája - No, po základce jsem šel na střední OA Svitavy a potom na vysokou - Slezskou univerzitu v Opavě, obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, obor marketing a management. 2) Jak dlouho jsi ze základní školy pryč? Jolana - Teďka to je 3 roky. Dominik - Tento rok jsem odcházel. Kája - Od roku 2002, takţe 9 let. 3) Odnesl/a sis něco ze základní školy, nebo hodilo se ti něco v poslední době ze základní školy a díky tomu sis na ní vzpomněl/a? Jolana - Ze základní školy jsem si odnesla hodně dodrých vzpomínek...vzpomněla jsem si na základku díky Míše Kvapilové. Dominik - Ano, bývají to vědomosti, ale někdy i něco jiného, nepamatuju se. Kája - Věci ze základní školy vyuţiješ maximálně na střední a naopak třeba i zjistíš jaké máš nedostatky... a druhá polovina tvé otázky, kdy jsem si vzpomněl naposledy na základní školu? Tak to bylo, kdyţ měla škola 50. výročí. Bohuţel jsem se tam nestihl podívat. Na kterého učitele vzpomínáte nejvíce? Jolana - Na pana učitele Erbese. Domini k- Na pana učitele Svobodu. Kája - Tak těch je více, nejde říct jenom jeden... Třídní byla paní Rošková, potom rád vzpomínám na pana Erbese staršího, pana Svobodu a pana Králíčka. Jen mne mrzí, ţe jsem posledně jmenovaného nedokázal nikdy porazit v šachách. 10

11 Našli byste nějaký důvod proč se na záhladní školu vrátit? Dominik - Je to dobré prostředí, líbilo se mi tam. Jolana - Asi ne. Kája Vzpomínky... a prohodit pár slov s učiteli. Ale to se dá i mimo školu. Stalo se ti na základní škole něco nezapomenutelného? Kája - Asi ne, uţ je to celkem dlouho, co jsem tam byl, tak uţ o moc věcech nevím, kdyţ pominu čarodějnice, při kterých jsem se poprvé opil. Ale to nemá se základní školou nic společného, pouze ten věk. Jolana - Ano. Dominik - Ano, našel jsem tu nejlepší holku, co můţu mít. A poslední otázka: Chtěl/a bys vzkázat něco ţákům Základní školy Pomezí? Kája - Ať nezlobí. Dominik - Učte se a vaţte si toho, co máte... bude hůř. Jolana - Asi ne. Sami ví, co dělají. Děkujeme za rozhovor. 11

12 Vánoční zvyky Šupina pro štěstí Kapr je symbolem Vánoc a stal se hlavním chodem štědrovečerní večeře. Traduje se, ţe ten, kdo si schová šupinku pod talíř, bude mít po celý následující rok štěstí. Kapří šupinka má také zajistit i dostatek peněz a zabránit nouzi, a proto ji nosí celá řada lidí i v peněţence. Lití olova Olovo bylo celkem dostupné a jeho bod tání je nízký. Olovo se roztaví na kovové lopatce nad plamenem a pak se vlije do vody v kovovém lavoru. Lijte opatrně, ale najednou. Ve vodě olovo ztuhne a zanechá tak určitý abstraktní tvar. Podle odlitku pak lidé hádali, co je v budoucnu čeká. Jablko a zápalky Tato tradice patří opět mezi věštecké, kdy dívka řešila dilema a vybírala si mezi několika nápadníky. Při této věštbě se vezme jedno jablko a tři zápalky. Zápalky jednu po druhé zapíchněte do jablka s myšlenkou na jednoho nápadníka. Pak všechny zápalky najednou zapalte, která hoří nejdéle, představuje toho pravého nápadníka. Házení střevícem Svobodné vdavekchtivé dívky v období Vánoc házely střevícem za hlavu směrem ke dveřím. Pokud se špička boty otočí směrem ke dveřím, znamená to, ţe se dívka vdá. Jestliţe ke dveřím směřuje pata boty, dívka ještě zůstane jeden rok neprovdaná doma. Pouštění lodiček Pouštění lodiček patří k dávným českým tradicím. Rozlouskněte vlašské oříšky, vyberte jejich náplň a do jejich skořápek s pomocí roztaveného vosku připevněte zbytky téměř dohořelých svíček. Do lavoru napusťte vodu, zapalte svíčky a dejte lodičky plout na vodu. Majitele lodičky, která svítí nejdéle, čeká dlouhý ţivot. 12

13 Rekordy Vánoc - Nejdelší slaměný řetěz se nachází v Pelhřimově a byl vytvořen v roce O dvou adventních víkendech ho vytvořilo 298 návštěvníků vánoční výstavy v Oseckém klášteře. Je dlouhý 540 m. Každý ze zájemců dostal dvoumetrovou nit, která byla nakonec spojena s řetězem. Na výrobu padlo 1718 rozinek a stejný počet dřevěných korálků a práce trvala 28 hodin. Nejmladšímu účastníkovi bylo 1,5 roků a nejstaršímu 73 let. - Na plzeňském náměstí si dosud nejvíce lidí zazpívalo společně vánoční koledy. - Nepřekonaným vánočním rekordem zůstává už osm let pokus o upečení největší vánočky. Upekli ji tehdy v Pelhřimově. Dlouhá byla 450 centimetrů a pekaři z pekařství Adélka na ni kromě jiného spotřebovali 40 kilogramů mouky. Hádanky 1)Čtyři nožky, dva trnožky, v zimě běží, v létě leží. 2) Jedna paní němá, v bytě stání nemá. Jakmile však byt svůj ztratí, životem tu ztrátu splatí. 3) Vletěl pták na bodlák, z bodláku na hrušku, roztrhl tam podušku. Sedlák se selkou běží, chtějí sbírat peří. 4) V plamenu nehoří, na vodě se nepotápí. Odpovědi:1)-Sáňky, 2)-Kapr, 3)-Sníh, 4)-Led 13

14 Vtipy Na téma Vánoce! Protože budou brzy Vánoce, rozhodli jsme se, že tentokrát budou vtipy na vánoční téma. Přejeme pěkné zasmání. Pendlující zloděj Soudce: Můţete mi vysvětlit, proč jste se během noci vloupal pětkrát do stejného obchodního domu? To je jednoduché, chtěl jsem dát manţelce pod stromeček šaty. To bych pochopil, ale ta ostatní vloupání? To mně je potom čtyřikrát poslala vyměnit, nikdy se jí nelíbila látka! Vánoční poděkování Milý Jeţíšku, děkuji ti za dárek, povídá Jenda. To je maličkost, odpovídá Jeţíšek, nemáš zač. Taky si myslím, ale maminka mi přikázala poděkovat. Nedočkavý zákazník Byly Vánoce a soudce byl v příjemné náladě. Zeptal se předvedeného muţe: Za co jste tady? Za předčasné vánoční nákupy. To přece není ţádný přestupek. Jak brzy jste nakupoval? Dvě hodiny před začátkem otvírací doby. Vybírání obojku Policajt kupuje pro pejska obojek, ale jaksi se nemůţe rozhodnout, jaká velikost je zapotřebí. Tak přijďte s pejsánkem, radí prodavačka. Co vás nemá, to má být pro pejska překvapení. Santa Claus na návštěvě Do myslivny zavítá v noci Santa Claus, veliký ranec dárků na zádech. Myslivec vyskočí z postele, popadne flintu a namíří ji na nebohého Santu. Pak se dá do hlasitého lamentování: Takového drzého pytláka jsem ještě neviděl! Klidně si přijít i s úlovkem přímo do hájovny, a ještě uprostřed noci! Vánoční Úklid Pane šéf, můţete mi dát zítra volno? ptá se v práci pan Urbánek. Manţelka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem. Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno! rezolutně to odmítne ředitel. Děkuji, oddechne si zaměstnanec. Věděl jsem, ţe je na vás spolehnutí. Večeře Představte si, poprvé se u nás sešel na štědrovečerní večeři sudý počet lidí! Jak to, vţdyť jste byli tři! Jo, ale potom přijelo sedmnáct hasičů! 14

15 Pro šikulky Ţába a mouchy Na začátek něco lehkého a zábavného: Potřeby a pomůcky prázdná krabička od velkých zápalek pár větších plochých knoflíků průměru přibliţně 2 cm barevné papíry lepidlo lepicí pistole nůţky ořezávací nůţ fixy pastelky Postup Velkou krabičku od zápalek polepte pruhem zeleného papíru o rozměrech delší hrany krabičky a délce jejího obvodu. Na zelenou čtvrtku papíru si nakreslete hlavu ţáby. Velikost hlavy zvolte tak, aby šířka hlavy byla poměrově úměrná k šířce krku ţáby, kterou vytvoří podélně postavená krabička od zápalek. Na bílý papír nakreslete ţábě oči. Jednotlivé části vystřihněte. Nakreslete široká otevřená ústa, která vystřihněte nebo vyřízněte tak, aby ve vystřihovánce zůstal otvor. Přilepte oči a černým fixem nakreslete oční panenky a nosní dírky. Zelenou pastelkou nakreslete ţábě tváře. Přilepte hlavu na krabičku od zápalek tak, aby ústa byla nad krabičkou. Vystřihněte z červeného papíru motýlka, který přilepte ţábě pod bradu, aby jí to pěkně slušelo. Ţábu postavte na koberec anebo jinou měkkou podloţku na stole. Ve vzdálenosti cm poloţte před ţábu knoflík. Ţábu chytněte jednou rukou, aby vám neupadla, a snaţte se knoflík mouchu dopravit ţábě do pusy. Okrajem druhého knoflíku, drţeného mezi palcem a ukazováčkem druhé ruky, zatlačte krátce dolů na okraj leţícího knoflíku. Knoflík vyskočí dopředu, moţná rovnou ţábě do pusy Na kolik pokusů chytne ţába mouchu? Vyzkoušejte si tuhle napínavou a zábavnou hru s kamarády a s rodiči 15

16 Obrázkový příběh 16

17 Z per a štětců Vánoce jiným pohledem Už je to tady! Opět nastal 24.prosinec a jsou Vánoce. Jsem už ozdobený od včerejšího dne. Dlouho jsem si neodpočinul. Pořád dohlížím na baňky. Nezbedně se houpají a hádají se, která z nich je nejhezčí. Navíc jsou tu ještě zlaté řetězy, ty šustí a tahají mě za jehličí. S nikým si nerozumím, jenom se svíčkami, které mně vyprávějí, co už za ta léta o Vánocích zažily. Ale co se to děje?! Už vím, děti si šly tajně vzít jednu z mých čokoládových figurek a zlomily mi při tom větvičku. Ta leží pode mnou a tiše skuhrá. Za chvíli je večer. Schovají se pode mě dárky, které musím pečlivě střežit až do večeře. Jakmile zazpívá zvoneček, všichni se ke mně seběhnou, tahají jeden dárek za druhým a mě si už ani nevšimnou. Nikdo se na mě nepodívá, nikdo mě nepochválí. Jakmile padne nový rok, odstrojí mě, nejspíš vyhodí z okna a pak už, kdo ví, co se mnou bude. Vlastně mi přijde, že nejvíce pozornosti se mi věnuje při strojení. Potom je ze mě jen němá ozdoba, věčná hračka pro kocoura a pro maminky jen další důvod k uklízení. Radka Culíková VIII.tř. Naše borovička A už je to tady nastává advent. Sněhové vločky za oknem tancují libý tanec. Já, mamka a sestra neseme náš milý stromek do obýváku. Ještě není nazdobený, to je jasné, ale za chvíli se to změní. Mamka už snáší ozdoby a já zatím připevňuji stromek do stojanu. A je to tady. Jakmile upevníme první baňku, začne se borovička trošku smát. Jak postupně přidáváme další a další ozdoby, směje se čím dál víc. Jako by volala: To lechtá! Za chvíli jsme u konce, už jen nasazujeme řetězy a na vrch - jako královskou korunu - hvězdu. Vše je provoněné vůní lesa. Je tu Štědrý den. Stromeček Když koukám na náš stromeček, Houpe se na něm bílý zvoneček. Baňky se třpytí jako led: Pojď nás pověsit už hned! Stromeček je hotový, celá rodina pojídá cukroví. Odbíjí hodina pátá, Jiří Šibrava VIII. tř. Ježíšek k nám s dárky chvátá. Pavel Bednář VIII.tř. 17

18 Vánoční kvíz 1. Přípravou na Vánoce je advent. Jak bývají někdy komerčně označovány čtyři adventní neděle? a) první, druhá, třetí, čtvrtá b) železná, bronzová, stříbrná, zlatá c) mikulášská, adventní, vánoční, silvestrovská 2. Kdo je autorem České mše vánoční? a) Jan Jakub Ryba b) Bedřich Smetana c) Karel Vlach 3. Vánoční svátky jsou známé jako: a) svátky klidu, míru a bezpečí b) památka zesnulých c) dárkové šílenství 4. Kdo nosí dětem dárky v Norsku? a) Děda Mráz b) Papá Noel c) Skřítek Nisser 5. Které náboženství zavedlo vánoční svátky? a) mormoni b) judaismus c) křesťanství 6. Svátky vánoční oslavují: a) narození Ježíše v Betlémě b) zmrtvýchvstání Ježíše v zahradě Getsemanské c) neposkvrněné početí Panny Marie 7. Zdobení vánočního stromečku je: a) původně pohanský keltský zvyk b) židovská tradice c) křesťanský symbol 8. Který císař vyhlásil křesťanství státním náboženstvím a první začal slavit vánoce jako státní svátek? a) Valentin Dobrotivý b) Sv. Terpentýn c) Konstantin Veliký 9. Kdo u nás nosí dárky pod stromeček? a) Děda Mráz b) Ježíšek c) Mikuláš 10. Boží hod vánoční připadá na: a) 24. prosince b) 25. prosince c) 26. Prosince Správné odpovědi: 1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6a, 7b, 8c, 9b, 10b 18

19 Hlavy lámání Skrývačky - Hledej vánoční a zimní slova Maestro, mekot naší kozy zní lépe než váš hlas. Moře tě zlákalo ke koupání. Televize nedá reklamu do vánoční pohádky. Nepřijdu, Radko, leda by padaly trakaře. Děti sní hlavně o Vánocích. Karel škemrá zase o další dárky. Pes víčka nezavřel a celou noc bděl. Utíkejte za hrad ven, tam vás nenajdou. Je silný, hravě necky zvedne. Udělej kotoul na sněhu, lákáme dědu. Tu krutou saň elektrikou nezabijeme. Hádanky 1. Ponožky Mám doma šuplík a v něm jsou smíchané bílé a černé ponožky. Kolik ponožek nejméně musím vzít ze šuplíku, abych měl určitě alespoň jeden pár stejné barvy? 2. Dva džbány Máte dva džbány, pětilitrový a třílitrový, a neomezený zdroj vody. Dokážete odměřit čtyři litry? 3. Oheň V hořícím domě je skupina přátel. Chce se dostat za každou cenu ven, neboť dům za 12 minut spadne. Musí proběhnout chodbou, která je celá v plamenech. Pokud skrz ní chce někdo projít, tak musí mít u sebe hasicí přístroj a plameny alespoň trochu krotit. Problém je, že přátelé mají jen jeden. Chodbou mohou jít zároveň maximálně dva lidé. Pak se někdo musí vrátit s přístrojem a mohou jít další dva. Mezi přáteli je jeden hasič, který se v plamenech pohybuje běžně, a tak dokáže chodbou proběhnout během minuty. Jeho nejlepší kamarád, taky docela korba, proběhne za minuty dvě. Pak je tam ještě jeden starší pán, kterému to trvá čtyři minuty, a ožrala, který se bude chodbou motat pět minut. Pokud jde dvojice, pohybuje se rychlostí pomalejšího. Jak budou postupovat, aby se dostali ven do 12 minut, než dům spadne? Nápověda: Opravdu to jde. Zpět může jít nejen ten, co právě vyběhl ven. Řešení Skrývačky: stromek, řetěz, dárek, koleda, sníh, mráz, svíčka, advent, věnec, sněhulák, saně Hádanky: 1. Tři. Když by první byla bílá a druhá černá, tak už je přeci jedno jestli třetí je černá, nebo bílá. Pokud je každá ponožka jiná, stačí už pouze jedna do jednobarevného páru. 2. Naplnit třílitrový džbán, přelít do pětilitrového. Znovu naplnit třílitrový, dolít z něj pětilitrový. Protože v něm už 3 litry byly, tak nám v třílitrovém zbude jeden litr. Vylijeme pětilitrový, nalijeme do něj odměřený litr a přidáme další tři z třílitrového. 3. a)hasič a korba ven - 2min b)hasič zpět - 1min c)ožrala a důchodce ven - 5min d) Korba zpět - 2min e)hasič a korba ven - 2min f)dva nejlepší kamarádi vybíhají ze dveří a dům padá. 19

20 Křížovky 20

21 21 Prosinec 2011

22 22 Prosinec 2011

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou obálka: Kučerová Kristýna, 2011 a obrázek kapra: Stratilová Lucie, 2011 Slovo šéfredaktora Ahoj Pátováci!

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Vánoční čas

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Vánoční čas ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník čtvrtý 2010 Vánoční čas Zázraky a kouzla se neustále, aniž bychom o tom věděli, vkrádají do našich všedních životů. Dělají dny krásnějšími i pohádkovějšími. Ovšem existuje jeden v

Více

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZŠ PRAKTICKÁ A ZŠ SPECIÁLNÍ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ Prosinec 2013 leden 2014 ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, tak zase po roce máme tu Vánoce. Pokusíme se vás naladit vánočně laděným

Více

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč

PF 2012. Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Prosinec 2011/číslo 12 Ročník IX. (Králicko XXI.) Cena 12 Kč Vánoční čas Rok se překulil jako voda, opět nastává zimní čas, který nám přípomíná, že stávající rok končí a pomalu se blíží rok nový. Bohužel,

Více

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina

Základní škola Březolupy ŠKOLÁK. Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014. Mikulášská družina Základní škola Březolupy ŠKOLÁK Školní časopis ZŠ Březolupy 19. prosince 2014 Mikulášská družina Milé čtenářky a milí čtenáři, do rukou se Vám dostává další číslo našeho časopisu a věříme, že Vám přinese

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, 617 00 příspěvková organizace. Školní časopis. a NaŠE ŠKOLa OBČASNÍK. Vánoční vydání 2013

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, 617 00 příspěvková organizace. Školní časopis. a NaŠE ŠKOLa OBČASNÍK. Vánoční vydání 2013 Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44, 617 00 příspěvková organizace Školní časopis MY a NaŠE ŠKOLa OBČASNÍK Vánoční vydání 2013 A všichni z OU a PrŠ v Brně na Lomené 44, kteří máte zájem

Více

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava 1 Rozcestník Něco málo na ÚVOD..str. 2 Téma: Škola Plán akcí..... str. 3 Čerti ve škole....str. 4 Velké vánoční rozhovory.....str. 5 10 Návštěva muzea v Jemnici...str. 11 Dějepisná exkurze Brno...str.

Více

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku

Školní ples. Lyžařské kurzy. Zápis prvňáčků. Valentýnská diskotéka. Perličky z naší školičky. Adopce na dálku Školní ples Lyžařské kurzy Zápis prvňáčků Valentýnská diskotéka Perličky z naší školičky Adopce na dálku NEPŘEHLÉDNĚTE! Rozhovor s hercem Martinem Havelkou! www.zsms.streliceubrna.cz skolnirevue@centrum.cz

Více

DOMINIK. Vánoční. speciál. Vtipy KVÍZY ANKETY ANKETY. SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta ŠKOLNÍ ČASOPIS V LONDÝNĚ. 2.

DOMINIK. Vánoční. speciál. Vtipy KVÍZY ANKETY ANKETY. SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta ŠKOLNÍ ČASOPIS V LONDÝNĚ. 2. ANKETY ANKETY 2. číslo Vánoce 2014 DOMINIK ŠKOLNÍ ČASOPIS KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta Se školou nejen V LONDÝNĚ Vtipy Vánoční KVÍZY speciál 2

Více

Žijeme ve škole. Stalo se: Stane se:

Žijeme ve škole. Stalo se: Stane se: 1 Žijeme ve škole Stalo se: 27.-28.11. proběhl projekt na téma Tolerance 27.11. jsme zahájili advent průvodem světýlek 1.12. se čtyři zástupci redakce účastnili v Brně vyhlášení výsledků celostátní soutěže

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 31.1. 2006 * ročník III * školní rok 2005/2006 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Bublanina. POLICISTÉ NÁS NAVŠTĚVOVALI více na str. 2 a 3. nejchutnější kousky Bublaniny. A S T E A M více na str. 2 V T I P. NEKOUŘÍM více na str.

Bublanina. POLICISTÉ NÁS NAVŠTĚVOVALI více na str. 2 a 3. nejchutnější kousky Bublaniny. A S T E A M více na str. 2 V T I P. NEKOUŘÍM více na str. Bublanina tvář Bublaniny školní časopis žáků ZŠ Josefa Bublíka Bánov ročník VI. číslo 2. LISTOPAD 2007 Proč je tváří Bublaniny Erik Vacula? Zjistíte to na straně 8. STRAŠIDÝLKA ze třídy 5.A (pokračování

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem ŠKOLÁK ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Číslo 3 Ročník sedmý 2014 Školní rok 2013/14 Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem Lidé spolu komunikují už odpradávna. Jako jediní ze zvířat jsme si ale vytvořili

Více

- 1 - Vaše redakce. Z Š U h e r s k ý B r o d, P o d V i n o h r a d y 1 4 2 0 ROČNÍK2 ČÍSLO1 WWW.ZSVIN.CZ PROSINEC 2004

- 1 - Vaše redakce. Z Š U h e r s k ý B r o d, P o d V i n o h r a d y 1 4 2 0 ROČNÍK2 ČÍSLO1 WWW.ZSVIN.CZ PROSINEC 2004 Z Š U h e r s k ý B r o d, P o d V i n o h r a d y 1 4 2 0 ROČNÍK2 ČÍSLO1 WWW.ZSVIN.CZ PROSINEC 2004 Co najdete v našem časopise??? co se děje aktuální informace pro deváťáky anketa s druháky interview

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři!

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! 1 Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! Rok 2011 nám neúprosně utíká a Vánoce se kvapem blíží. Všichni se těšíme na krásné sváteční chvíle plné vánočních písniček, koled a světel adventních svíček.

Více

UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu.

UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu. číslo 45 duben - prosinec 2013 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu. Milí čtenáři, na stránkách tohoto čísla nenaleznete

Více

Vánoční číslo Školního zpravodaje

Vánoční číslo Školního zpravodaje listopad, prosinec 2014 ZŠ Jana Šoupala Vánoční číslo Školního zpravodaje Listopad: v té době i poslední listí padá se stromů. Prosinec: jméno tohoto měsíce pochází od prosa (od prosné kaše), která za

Více

ZŠ Pomezí červen 2012. ZŠ Pomezí červen 2012

ZŠ Pomezí červen 2012. ZŠ Pomezí červen 2012 ZŠ Pomezí červen 2012 ZŠ Pomezí červen 2012 Obsah Úvodem... 3 Bylo, je a bude... 4 Z per a štětců... 5 1. třída... 6 2. třída... 7 3. třída... 8 4. třída... 10 5. třída... 11 9. třída... 12 Rozhovor...

Více

Buď COOL, čti school! 12/2014. Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.

Buď COOL, čti school! 12/2014. Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam. Časopis pro Vás připravili žáci a žákyně PVP Mediální výchova. E-mail redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.cz Nástěnka redakce: 1. patro budovy ZŠ Komenského 589 Nymburk Kontaktní osoba: Alena Pavlíčková,

Více

Obsah. Vyrobila A. Rohlová

Obsah. Vyrobila A. Rohlová Obsah Praxe v Německu 4 První odborná praxe našich žáků oboru sociální činnost v Dolním Sasku 4 Na tři týdny Němcem 4 Guten Tag 7 Odborná praxe v Berlíně 8 Berlín 2014 8 Exkurze našich žáků 10 Praha 10

Více

8.TŘÍDA ZŠ PULICKÁ 378 DOBRUŠKA

8.TŘÍDA ZŠ PULICKÁ 378 DOBRUŠKA 8.TŘÍDA ZŠ PULICKÁ 378 DOBRUŠKA PROSINEC 2007 Tak tu máme nové číslo s vánoční tématikou. 24. prosince k nám přijde Ježíšek, který nám nadělí dárečky a vánoční náladu. V tomto čísle naleznete anketu týkající

Více

Číslo 3. prosinec 2010. Ročník 6

Číslo 3. prosinec 2010. Ročník 6 Číslo 3 prosinec 2010 Ročník 6 Úvod Vítejte u speciálního Vánočníko čísla Klády. Za prvé bych za tohle číslo bych chtěla předvším poděkovat Aničce Soukupové z 8.A, která ho v podstatě celé napsala. Doufám,

Více

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1 olní časopis Základní školy Kuželov ročník 5 číslo 1 Takový obyčejný všední den.. Nastartováním auta a zmáčknutím tlačítka slovenské stanice Evropa 2 začíná má cesta do práce. Vracovem projíždím pouze

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Co na vás čeká uvnitř čísla

Co na vás čeká uvnitř čísla Co na vás čeká uvnitř čísla o Osmínku v rozhlase o meteorologické stanici na střeše 8.ZŠ a další zajímavé rozhovory, reportáže, hádanky, tipy, perličky, vtipy, sportovní úspěchy, sudoku pohádka do pohádkové

Více