KATALOG VYSTAVOVATELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG VYSTAVOVATELŮ"

Transkript

1 VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY , PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ

2

3 VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY ČEZ ARENA, PARDUBICE ABI-REHA Vážené dámy a pánové, vítáme Vás na 5. ročníku celostátní výstavy rehabilitační, zdravotní a kompenzační techniky, chráněných dílen a pomůcek pro seniory ABI-REHA Tradičně je součástí národní abilympiády, letos již 17. ročníku. Dějištěm obou akcí je opět ČEZ ARENA v Pardubicích. Zástupci přítomných firem nabízí ve svých expozicích výrobky a služby, které jsou určeny pro lidi s nejrůznějšími typy handicapů, ale i ty výrobky, které mohou zpříjemnit i zkvalitnit život. Vzájemné propojení výstavy a soutěže nabízí jedinečné oživení soutěžního klání na straně jedné a pracovních jednání zástupců firem s klienty na straně druhé. Návštěvníci z řad laické veřejnosti jistě ocení obrovské úsilí a nasazení soutěžících ve zvolených soutěžních disciplínách. Lákavá bude i možnost zakoupení výrobků, se kterými letos opět v hojném počtu přijeli zástupci chráněných dílen z širokého okolí. Doprovodný program svojí pestrostí jistě uspokojí návštěvníky v obou výstavních dnech. Je laděn zábavně, ale i poučně. Na přilehlém parkovišti si mohou zdraví lidé odzkoušet mimo jiné např. i pohled z vozíku a hlavně poznat, kolik nečekaných překážek musí handicapovaní překonávat. Věříme, že i tento ročník výstavy přinese uspokojení vystavujícím firmám a hodně radosti a úspěchů z účasti všem soutěžícím. Kontakt na organizátora výstavy: PAREXPO s.r.o. V Ráji 501, Pardubice Tel.: Fax:

4 17. národní abilympiáda , ČEZ ARENA, PARDUBICE Co možná o CAA nevíte... Už dvanáct let se Česká abilympijská asociace, o. s. (CAA) zaměřuje na podporu handicapovaných lidí a každoročně prezentuje velmi dobré výsledky ve všech oblastech svého zaměření. Pojďte na krátkou exkurzi, ke které vás všechny zve ředitelka CAA Ivana Dolečková: Osobní asistence pomáhá kompenzovat sociální handicap lidí se zdravotním postižením podporou v oblasti poradenství a zprostředkování osobní asistence. Osobní asistent pomáhá člověku při základních životních potřebách a osobní podporou mu umožňuje setrvávat v jeho přirozeném prostředí. Umožňuje mu tak zařadit se do širší společnosti a přiblížit se životu ostatních vrstevníků, pomáhá mu při zprostředkování komunikace (posílení schopností a dovedností). Cílová skupina osobní asistence se během roku rozšířila o občany starší 65 let a o děti mladší sedmi let. Cílová skupina je v současné době bez omezení věku. Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání je zaměřena na posílení osobních kompetencí, schopností a dovedností. Jde o to, aby člověk mohl využívat běžné společenské zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti zaměstnání a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života. V roce 2008 nedošlo z finančních důvodů k přijetí dalšího sociálního pracovníka, proto se zvýšil počet čekatelů, kteří mají o služby sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání zájem. Tato služba je svým typem a zaměřením jedinou pro lidi se zdravotním postižením v Pardubicích. Záměrem sociální aktivizační služby je eliminovat a předcházet osamělosti a nedostatku sociálních kontaktů a vazeb. Patří sem i potřeby každého člověka začlenit se do nějaké skupiny a získat v ní uznání a potvrzení svého lidského významu. V roce 2008 jsme začali spolupracovat s Východočeským divadlem, kde jsme získali zvýhodněné permanentky na jeho představení. Pravidelná setkávání uživatelů se konala pravidelně každé úterý od 13,00 do 16,00 hodin v prostorách naší organizace. V případě hezkého počasí či aktivity, která se konala mimo budovu, se uživatelé služby scházeli na předem domluveném místě. Důležitou součástí naší činnosti je bezbariérovost. V průběhu roku 2008 se ke středisku Pardubice přidala další tři v Přelouči (středisko bylo bohužel 15. června uzavřeno), Chrudimi a Vysokém Mýtě. Jejich pracovníci se podílejí na zlepšení integrace zdravotně postižených osob v celém Pardubickém kraji. Snahou je, aby nevznikaly další architektonické bariéry a při opravách či rekonstrukcích komerčních a veřejných objektů se v co největší míře odstranily současné bariéry a prostředí bylo vyvářeno s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Projektem zážitkových seminářů směřujeme k osvětě veřejnosti, ke zlepšování informovanosti lidí o problematice zdravotního postižení a prevenci zdravotního postižení. Během absolvování našeho zážitkového semináře měli možnost zdraví účastníci rozpoznat různé druhy bariér a pocity lidí se zdravotním postižením, které zdolávání těchto bariér provází.

5 17. národní abilympiáda , ČEZ ARENA, PARDUBICE Pro Úřad práce Pardubice provádíme pracovní rehabilitaci přípravu k práci. Během ní se účastníci naučí vykonávat jednoduché pomocné práce, jako například hrabání, zametání, plení, zabývají se i separací odpadů, nakládáním biologického odpadu, sběrem odpadků, natíráním a dalšími potřebnými a jednoduchými činnostmi. Při zadávání jednotlivých pracovních úkonů velice úzce spolupracujeme s Technickými službami v Opatovicích nad Labem, v průběhu roku byla služba rozšířena i na obec Čeperku. Foto: Mgr. Jaromír Fridrich K oblíbeným volnočasovým aktivitám patří předvánoční a předvelikonoční posezení v sídle CAA. Letos byl enormní zájem o barvení vajíček, pletení pomlázek a výrobu věnečků. V roce 2008 skončily dva velké projekty. Hlavním cílem projektu Lepší šance na trhu práce, který byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, bylo proškolit deset nezaměstnaných osob na výkon profese Projektový manažer a čtyři úspěšné absolventy vzdělávání zaměstnat v Centru projektového poradenství, které bylo v rámci tohoto projektu vytvořeno. Projekt byl realizován v období od do Projekt Bezbariérový kraj financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky byl zahájen 1. února 2007 a ukončen v květnu Jeho jedním ze stěžejních cílů bylo zejména aktivizovat a motivovat zdravotně postižené a zároveň je podpořit při zapojení do pracovního procesu. Získání práce v běžném pracovním prostředí vede u znevýhodněných osob ke zvýšení jejich sebevědomí, k rozšíření okruhu zájmu a přátel, a tím i k přirozenému zapojení do běžné společnosti. Do výčtu naších aktivit samozřejmě patří pořádání abilympiády a pravidelné vydávání Abilympijského zpravodaje. Mgr. Jaromír Fridrich

6 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY Seznam vystavujících firem a chráněných dílen: BeneCYKL - Tel.: Tel.: vývoj, výroba a prodej produktů určených pro moderní sportovní aktivity. Sportovní kočárky, vozíky za kolo, handbike. Cyklistika, jogging, inline, turistika. Vše se současným důrazem na uspokojovaní potřeb spoluobčanů s pohybovým handicapem. CZ.TECH Čelákovice, a.s. Stankovského 1200/ Čelákovice Tel.: Fax: Firma CZ. TECH Čelákovice, a.s. je výhradním dovozcem antidekubitních výrobků firmy ROHO z USA. Antidekubitní podložky do vozíků a matrace pro dlouhodobě ležící osoby jsou účinné nejen pro prevenci dekubitů, ale i při jejich léčbě.

7 INZERCE

8 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY Sdružení pro péči o duševně nemocné FOKUS VYSOČINA ul. 5.května Havlíčkův Brod Tel.: , , Sdružení Fokus Vysočina je nestátní nezisková organizace, která se zabývá péčí o dlouhodobě duševně nemocné občany. Podporuje intergraci klientů do společnosti a snaží se přispívat k humanizaci služeb v péči o duševně nemocné. Na výstavě ABI-REHA budeme prezentovat a prodávat výrobky klientů z našich chráněných a bazálních dílen. Rukodělná dílna je zaměřena na výrobu keramiky např.: květináče, hrnečky, zvonkohry, přívěsky a jiné drobné výrobky. V Šicí dílně šijeme různé výrobky z textilních materiálů jako např.: chňapky, polštářky, hračky, manžestrové tašky, plátěné tašky, hrací dětské deky, sedáky, sáčky na bylinky, kapsičky z kůže aj. Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk Tel.: Tel./fax: Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé je první akreditované léčebné zařízení následné péče v České republice. Léčebna má 500 lůžek v osmi lůžkových pavilonech, jeden pavilon pro Diagnostické a Rehabilitační centrum a jeden pro Ortopedickou protetiku. Zajišťuje především lůžkovou ale i ambulantní rehabilitační léčebnou péči pro děti i dospělé po úrazech nebo vrozených či získaných onemocněních pohybového systému. Léčebna je určena pro celou republiku ponejvíce však poskytuje léčebnou péči pro spádovou oblast východních Čech, samozřejmě zvláště pro Pardubický kraj. Celostátně významné jsou spinální rehabilitační jednotka, oddělení pro léčbu po cévních příhodách mozkových, pro léčbu po náročných ortopedických operacích, oddělení pro dětskou léčebnou rehabilitaci, Diagnostické a Rehabilitační centrum a pracoviště Ortopedické protetiky. Podrobněji na:

9 INZERCE

10 INZERCE

11 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Helppes Centrum výcviku psů pro postižené Mikovcova 9/ Praha 2 Tel.: Helppes je centrum pro speciální výcvik psích pomocníků pro tělesně a zdravotně handicapované nevidomé, vozíčkáře, imobilní, neslyšící, dětské klienty, epileptiky, kombinované handicapy, canisterapie apod. a jako jediné výcvikové centrum se zaměřením na výcvik vodících a asistenčních psů v ČR je držitelem Certifikátu světové organizace Delta Society z USA. Členství v mezinárodní organizaci ADEu nás zavazuje k dodržování nejvyšších evropských standardů kvality komplexních služeb našim klientům. Všichni námi předávaní psi skládají zkoušku před nezávislým rozhodčím, dle jediného platného Zkušebního řádu v ČR pod odbornou kynologickou organizací ČKS a mají kromě atestu o zdravotním stavu, vyšetření očního pozadí i RTG vyšetření na dysplazii kyčelních a loketních kloubů, které je velmi rozhodující pro aktivní délku života psího pomocníka. Klienti získávají od nás speciálně vycvičeného psa zdarma do svého vlastnictví. KALPE Ke kapličce Dolní Břežany Tel.: Mobil: Firma KALPE je český výrobce působící na trhu 19 roků. Od výroby rotopedů (za jejichž kvalitu získala 1. místo při hodnocení časopisem D.test), přešla na výrobu rehabilitačních přístrojů. Vyrábí celkem 10 typů rotačních rehabilitačních přístrojů. Z toho je 5 typů motorem poháněných přístrojů MOTREN, computerem řízených s programem vyhodnocujícím cvičení. Dalších 5 typů jsou přístroje ROTREN, poháněné cvičícím či jeho asistentem, jejichž výhodou je nízká pořizovací cena. Všechny přístroje jsou registrovány na Ministerstvu zdravotnictví a je tedy na ně možno získat 50% příspěvek. Naše ceny jsou jako od výrobce bez obchodní přirážky.

12 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY MEDICCO Vašíček, s.r.o. Netroufalky Brno Tel./fax: , bezplatná telefonní linka: Předváděcí a servisní centrum LUŽE: Hamzova odborná léčebna Luže Tel./fax: , Na potřeby klienta nahlížíme z několika různých aspektů, které se následně přeměňují do produktové nabídky firmy. Těmito aspekty jsou: Mobilita - mechanické vozíky, elektrické vozíky, kočárky a skútry Sezení - antidekubitní sedací a polohovací program Domácí péče - desky na vanu, sprchovací židle, podavače, protiskluzové podložky, chodítka, berle Zvedání a přesun - zvedací zařízení jak pro profesionální použití, tak i pro domácí péči, vanové zvedáky Bezbariérovost - nájezdové rampy, přesouvací desky, umělohmotné rampy, evakuační vozíky, chodišťové výtahy

13 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE MEYRA - vozíky a rehabilitační prostředky pro osoby s pohybovým postižením obchodní zastoupení: MEYRA ČR s.r.o. Hrusická Praha 4 - Spořilov obchodní střediska: Praha - Brno - České Budějovice - Janské Lázně - Ostrava MEYRA - vozíky a rehabilitační prostředky pro osoby s pohybovým postižením INZERCE Petr Pakosta, tel.:

14 INZERCE

15 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Otto Bock ČR s.r.o. Protetická Zruč-Senec Tel.: Fax: Společnost Otto Bock je německou společností, která je orientovaná na řešení problémů hendikepovaných. Snažíme se dívat na problémy, které život přináší očima postižených a proto produkty Otto Bock jsou tvořeny jako modulární konstrukce. To znamená, že se finální pomůcka skládá ze spousty variabilních dílů, ze kterých jsme schopni sestrojit individuální pomůcku, jenž pomůže člověku zlepšit kvalitu jeho života. V případě zájmu o naše produkty kontaktujte naše zástupce, přijedeme Vás navštívit a společně na základu Vašich požadavků se nám podaří najít optimální řešení Vašeho problému. Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích - služby v ochraně a podpoře zdraví Tel.: očkování a cestovní medicína (očkování na žádost, poradenství před cetou do zahraničí, antimalarika, léky do lékárničky atd.) testy na HIV, poradenství HIV/AIDS poradna odvykání kouření další široké spektrum zdravotních, laboratorních a expertních služeb - podrobně na našich Internetových stránkách

16 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY Zvuková knihovna Knihovny města Hradce Králové pobočka Knihovny a tiskárny K.E. Macana v Praze Tomkova Hradec Králové Tel.: Nabízí bezplatné služby nevidomým a těžce slabozrakým občanům: půjčování zvukových knih výběr ze 4000 titulů beletrie a naučné literatury knihy jsou načteny našimi předními herci a interprety nahrány na MC, CD a CD ve formátu MP3 bezplatnou zásilkovou službu zvukových knih po celých východních Čechách v obou směrech Pro registraci ve zvukové knihovně v Hradci Králové je nutno doložit přihlášku potvrzením očního lékaře o zrakové vadě nebo doložit kopii průkazu ZTP/P.

17 INZERCE Již 19 let nabízíme velmi širokou škálu standardních i aktivních mechanických vozíků, elektrických vozíků, skútrů, polohovacích lůžek a zvedáků. V naší nabídce najdete také různé sedačky do vany a do sprchy, nástavce na WC, koupelnová a toaletní madla, pomůcky pro překonávání architektonických bariér, berle, hole, chodítka a mnoho dalšího. Permobil C350 TS Toto je nejnovější model elektrického vozíku od švédského výrobce firmy Permobil. Jak je už u vozíků tohoto výrobce zvykem, nabízí i tento model standardně vysokou kvalitu jízdních vlastností a nadstandardní spolehlivost. Moderní sedací systém TS pak poskytuje možnost plynulého nastavení hloubky sedačky, sklonu a prohnutí zádové opěrky a mnoho dalších jednoduchých, ale skvělých řešení. Plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Elektrický skútr Frontier Jaro je tady! Chtělo by to vyrazit na výlet, na procházku, do přírody nebo třeba pěšky na nákup. Trochu se nadýchnout toho jarního vzduchu. Co ale dělat když hlava by chtěla, ale ty nohy už nějak neslouží? Řešením by mohl být elektrický skútr Frontier. Skútr Frontier má maximální rychlost 12 km/h, kompletní osvětlení nezbytné pro provoz na pozemních komunikacích, otočnou sedačku s možností nastavení její polohy a sklopnou řídítkovou konzoli. Díky odpruženým nápravám a velkým kolům je tento skútr vhodný i pro jízdu po nezpevněných cestách. Panthera U2 light Mechanický vozík pro aktivní uživatele. Model U2 light je se svou hmotností 6,48 kg (včetně kol) nejlehčím vozíkem na světě! Zároveň má vozík U2 light extrémně tuhý rám a díky tomu také jedinečné jízdný vlastnosti. Těchto superlativů bylo dosaženo použitím karbonových a titanových dílů a rámu z chrommolybdenové oceli. Zavolejte si o jeho bezplatné vyzkoušení, věřte, že to bude stát za to! Hrazeno zdravotními pojišťovnami s doplatkem uživatele. Ortoservis s.r.o. Ronkova 13/ Praha 8 tel.: PRAHA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE HRABYNĚ U OPAVY - KLADNO

18 INZERCE Třebiště Planá nad Lužnicí Výroba: Chýnov u Tábora Tel.: , 458 Fax: Vlastníme oprávnění ITI a certifikáty Strojírenského zkušebního ústavu v Brně Splňujeme podmínky ISO ,2 Výrábíme: - Schodišťové plošiny - kolmé, šikmé * Možnost získání až 100% příspěvku na pořízení od ref. soc. věcí * Vhodné pro soukromé objekty i instituce * Záruční a pozáruční servis - Dálkové ovládání oken, dveří, branek - Madla - Sedačky do van a do sprch - Sklopné sedačky do tel. Automatů - Sklopná zrcadla - Věšáky, poličky - Držáky toal. papíru

19 INZERCE LICOLOR chráněná dílna s.r.o. Americká Liberec III Tel.: Fax: Zdravotnický textil od fy. LICOLOR LICOLOR - Chráněná dílna s.r.o. je dceřinou společností Licolor a.s.,liberec, která je tradiční výrobce klasických bavlnářských a směsových tkanin. Základem výroby jsou tkaniny na ložní prádlo, stolní prádlo, zdravotnický textil, plášťoviny, sypkoviny, apod. Většinou si zde zákazníci kupují metráž látek do vlastní šicí výroby, ale stále narůstá objem prodeje již hotových výrobků ložního a hotelového prádla a zdravotnických oděvů. Výrobky do zdravotnických zařízení odpovídají státem stanovené certifikaci. LICOLOR - Chráněná dílna s.r.o. dodává hotové výrobky především do zdravotnických zařízení. Základní sortiment výrobků tvoří:: prádlo ložní: podložky, prostěradla, povlečení (na míru) prádlo personální: lékařské, sesterské, prádlo pacientské prádlo operační Používané materiály, bílé i barevné, je možno udržovat praním na vyvářku v průmyslových prádelnách. Většina výroby probíhá ve 100% bavlně, ale v posledním období se rozvíjí i manipulace bavlna/ polyesterové vlákno, kde se použitím pevných syntetických vláken (50%) dosáhne vyšší trvanlivosti prádla, přičemž jsou ještě dostatečně zachovány fyziologické vlastnosti bavlny. Jako novinku jsme vyvinuli bakteriostatickou úpravu vláken, která sice není okem rozeznatelná od běžného prádla, má však za následek omezení nárůstu bakterií na vlákně a tím napomáhá k omezení jejich šíření.výrobky s bakteriostatickou úpravou vyrábíme jako zdravotnické prostředky pod obchodní značkou SANLIC. Údržba prádla s touto úpravou je obdobná jako u běžného prádla. Zdravotnické prádlo vyrábíme na základě požadavku zdravotnického zařízení a následné objednávky v termínech cca 3týdnů.. Nejsme zavedeni na individuální prodej jednotlivým osobám..

20 INZERCE

21 ABI-REHA , ČEZ ARENA, PARDUBICE Seznam dalších vystavujících chráněných dílen: K2P s.r.o kontaktní osoba: Jaromír Krpálek Rokycanova 2654, Pardubice Tel.: Školení a vzdělávání, dodávky kancelářských potřeb, správa portálu Pardubický svět (www.pardubice.cz), dodávky a servis výpočetní techniky, zasilatelství, komplexní realizace zásilek, call-centrum, montážní dílna, digitalizace archivů Chráněná dílna Oblastní charity Uherské Hradiště kontaktní osoba: Marie Halamíčková Šafaříkova 961, Uherské Hradiště Tel.: keramika, košíkářské zboží, svíčky, patchworkové přehozy, kapsáře, hračky Car Club s.r.o. Lánovská 633, Vrchlabí, Tel: Regionální centrum pomoci a mobility konzultant RCPM: Martin Polák Masarykovo nám. 1484, Pardubice Tel.: , prezentace automobilů upravených pro zdravotně postižené a další služby regionálního centra pomoci a mobility Dobové řemeslné dílny U DRÁTENÍKA kontaktní osoba: Aleš Kulhánek Štrossova 129, Pardubice Tel.: ukázka drátenického řemesla s prodejem výrobků

22 ABI-REHA VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY Hliněná myš obchod s výrobky vedoucí obchodu: Petrásková Zora Bratranců Veverkových 355, Pardubice Tel.: obchod s výrobky chráněných dílen Odborné učiliště a Praktická škola ředitel školy: Mgr. Jiří Kopecký Havlíčkova 54, Hořice Tel.: ukázka sedlářství a brašnářství Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Komenského 432, Pardubice Tel.: Společným posláním organizací SVÍTÁNÍ je poskytovat dětem, mládeži a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením vzdělání, sociální a další vzájemně navazující služby podporující osobnost, samostatnost a začlenění do společnosti. ZNOVOZ, sociální družstvo Smíšková Alena Kotkova 667/14, Znojmo Tel.: , prezentace výrobku Saša zastřešení mechanického a elektrického vozíku proti dešti, sněžení, silnému větru a mrazu a dalších výrobků družstva

23

24

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY A CHRÁNĚNÝCH DÍLEN 23. - 24. 5. 2008, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ PROGRAM SEMINÁŘE: Zákon o sociálních službách - zkušenosti a výsledky

Více

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2013. 24. - 25. květen 2013, ČEZ Arena Pardubice

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2013. 24. - 25. květen 2013, ČEZ Arena Pardubice VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY ABI-REHA 24. - 25. květen 2013, ČEZ Arena Pardubice KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2013 www.abilympiada.cz

Více

KATALOG VYSTAVOVATELŮ

KATALOG VYSTAVOVATELŮ VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 27. - 28. květen 2011, PARDUBICE, ČEZ ARENA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2011 www.abilympics.cz www.parexpo.cz/abireha

Více

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014. 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice

ABI-REHA KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014. 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY ABI-REHA 23. - 24. květen 2014, ČEZ Arena Pardubice KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2014 www.abilympiada.cz

Více

KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2015

KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2015 VÝSTAVA REHABILITAČNÍ, ZDRAVOTNÍ A KOMPENZAČNÍ TECHNIKY, CHRÁNĚNÝCH DÍLEN, POTŘEB A POMŮCEK PRO SENIORY 29. 30. květen 2015, Tipsport arena Pardubice KATALOG VYSTAVOVATELŮ 2015 www.parexpo.cz/abireha www.abilympiada.cz

Více

V jedenadvaceti disciplínách změří svoji dovednost 120 soutěžících

V jedenadvaceti disciplínách změří svoji dovednost 120 soutěžících Ročník XI., Speciál/2011 Vydává Česká abilympijská asociace, o. s. Vážení a milí přátelé, opět se setkáváme v Pardubicích a jsme rádi, že vás můžeme přivítat v ČEZ aréně, která se znovu stala dějištěm

Více

Jan Říha si z horolezectví udělal životní zálibu

Jan Říha si z horolezectví udělal životní zálibu Ročník VIII. Číslo 1/2007 Změny v CAA Ministerstvo vnitra České republiky zaregistrovalo v prosinci loňského roku nové stanovy České abilympijské asociace (CAA), které jsou k dispozici na webových stránkách

Více

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Ročník IX. číslo 1/2008 ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Pozor, letos je uzávěrka přihlášek už 28. března! CAA by si ráda splnila letitý sen Česká abilympijská asociace (CAA) má za sebou

Více

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě

ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Ročník IX. číslo 1/2008 ČEZ aréna bude v květnu opět patřit abilympiádě Pozor, letos je uzávěrka přihlášek už 28. března! CAA by si ráda splnila letitý sen Česká abilympijská asociace (CAA) má za sebou

Více

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design Ročník X., číslo 4/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neziskovky se představí v Brně Pozvánka k návštěvě doprovodné akce říjnového mezinárodního zdravotnického veletrhu O činnosti Vládního výboru

Více

Nabídka 17. národní abilympiády

Nabídka 17. národní abilympiády Ročník IX. číslo 6/2008 CAA: Rok 2008 byl úspěšný, aktivity přinesly novou kvalitu Česká abilympijská asociace má za sebou jedenáctý rok činnosti, v Praze byla založena v roce 1997. Letošní rok byl rokem

Více

výstavní noviny Jak aktivně trávit důchodový věk? ŽIVOT BEZ BARIÉR 2013 18. 20. října 2013 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA

výstavní noviny Jak aktivně trávit důchodový věk? ŽIVOT BEZ BARIÉR 2013 18. 20. října 2013 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA 18. 20. října VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA Jak aktivně trávit důchodový věk? Jak usnadnit a zpříjemnit seniorům život? Jak pomoci handicapovaným vést plnohodnotný život? Jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní

Více

výstavní noviny Radost z pohybu Jak aktivně strávit důchodový www.benecykl.cz ŽIVOT BEZ BARIÉR 2014 10. 12. října 2014 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA

výstavní noviny Radost z pohybu Jak aktivně strávit důchodový www.benecykl.cz ŽIVOT BEZ BARIÉR 2014 10. 12. října 2014 VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA 10. 12. října VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA Jak aktivně strávit důchodový věk? Jak usnadnit a zpříjemnit seniorům život? Jak pomoci handicapovaným vést plnohodnotný život? Jaké změny a úpravy vyžaduje zdravotní

Více

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Sjednocená organizace. nevidomých a slabozrakých. České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané,

Více

17. ročník abilympiády byl skvělý!

17. ročník abilympiády byl skvělý! Ročník X., číslo 3/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Zasloužené ocenění Titul Abilympionik roku 2009 získala devětačtyřicetiletá krnovská vozíčkářka Helena Nejedlá Jak to dopadlo? Výsledková

Více

Jan Říha vylezl Macochu, myslí na Schody do nebe

Jan Říha vylezl Macochu, myslí na Schody do nebe Ročník XI., číslo 4/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Jak roste Kosatec Výstavba nového sídla České abilympijské asociace Abilympiáda obrazem i slovem Připomínka dvou květnových dnů Pomůcky,

Více

Vážení a milí přátelé, Podesáté v centru města Nabídka na využití současných prostor přišla už před třinácti lety

Vážení a milí přátelé, Podesáté v centru města Nabídka na využití současných prostor přišla už před třinácti lety Ročník XV., Speciál/2015 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Vážení a milí přátelé, opět se setkáváme u nás v Pardubicích a jsme rádi, že vás už podesáté v řadě můžeme přivítat v Tipsport areně, která

Více

Když se velký sen stane skutečností

Když se velký sen stane skutečností Ročník VIII. Číslo 2/2007 Pomozte odstranit diskriminaci! Národní rada osob se zdravotním postižením ČR oficiálně vyzvala občany k účasti v kampani Jeden milión pro zdravotně postižené lidi (v angličtině

Více

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Ročník IX. číslo 4/2008 Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Vlakové nádraží ve Strančicích u Prahy se v březnu stalo první stanicí, kde mohou lidé s tělesným postižením použít

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Stěhování do centra Pardubic

Stěhování do centra Pardubic Vybíráme z obsahu Rozhovor s předsedou Národní rady zdravotně postižených... str. 2 Příležitost zviditelnit se...str. 3 Důležité legislativní novinky... str. 3 Reforma sociálních služeb bude zakotvena

Více

S pracovní konzultantkou Pavlínou Kohoutkovou z České abilympijské asociace o činnosti agentury

S pracovní konzultantkou Pavlínou Kohoutkovou z České abilympijské asociace o činnosti agentury Užitečná příručka Již za několik týdnů dojde v oblasti sociálních služeb k zásadní změně. Od 1. ledna 2007 totiž nabývá účinnosti zákon, o který dlouhodobě usilovali mnozí lidé se zdravotním postižením

Více

Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání Ročník VII. Číslo 4/2006 Užitečná příručka Již za několik týdnů dojde v oblasti sociálních služeb k zásadní změně. Od 1. ledna 2007 totiž nabývá účinnosti zákon, o který dlouhodobě usilovali mnozí lidé

Více

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání

a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání Vybíráme z obsahu Co přináší nový zákon o zaměstnanosti... str. 1 a 3 Pracovní rehabilitace je stále v plenkách, úřady práce nevědí, jak ji poskytovat... str. 2 a 5 Asistenční pes je velkým pomocníkem

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Archivace článků ( Krnovské listy) Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Dům dětí a mládeže (DDM) Méďa Krnov je zařízení Moravskoslezského kraje zaměřené na volnočasovou aktivitu dětí

Více

Terénní sociální služby zvýšení mobility Zastupitelstvo. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, 1. Snížená nemocenská

Terénní sociální služby zvýšení mobility Zastupitelstvo. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, 1. Snížená nemocenská Cílem projektu je zkvalitnění již poskytovaných sociálních služeb a přiblížení sociálních služeb většímu počtu uživatelů a žadatelů o osobní asistenci i na místech s obtížnou dostupností za pomoci osobního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více