SEZNAM LITERATURY. Novinky v knihovně Eurocenta Plzeň:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM LITERATURY. Novinky v knihovně Eurocenta Plzeň:"

Transkript

1 SEZNAM LITERATURY Novinky v knihovně Eurocenta Plzeň: FIALA, P.; PITROVÁ, M. (EDS.) : Evropská referenda, 2005 FAJMON, H. (ed.) : Cesta České republiky do Evropské unie, 2004 KLÍMA, M.; BUREŠ J.: Kam kráčíš, Evropská unie?, 2005 FIALA, P.; MAREŠ, M.; SOKOL P.: EUROSTRANY - Politické strany na evropské úrovni, 2007 PLECHANOVOVÁ, B. a kol.: Evropská unie na počátku 21. století - Reformní procesy a institucionální změna, 2006 FIALA, P.: Evropský mezičas - Nové otázky evropské integrace, 2007 DEFARGES, P. M.: Evropské instituce, 2002 MAREK, D.: Od Moskvy k Bruselu - Vztahy mezi Českou republikou a Evropskou unií v období , 2006 HAVLÍK, V.; KANIOK, P. (EDS.); LEŠKOVÁ, E.; PALOVSKÝ, T.; STANKOV, D.: EUROSKEPTICISMUS a země střední a východní Evropy, 2006 HLOUŠEK, V.; KANIOK, P. (EDS.) : Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie, 2007 GERBET, P.: Budování Evropy, 2004 DOČKAL, V.; KOZLOVÁ, M.; HAVLÍK, V.; VERNER, P.: Regionální politika EU a naplňování principu partnerství - Případové studie České republiky, Německa, Francie a Slovinska, 2006 KOCMANOVÁ, M.; POKORNÁ, Z.: Euro english - angličnina Evropské unie, 2004 DOČKAL, V.; KANIOK, P.: Evropská unie pro střední školy, 2006 MAREK, D.; KANTOR, T.: Příprava řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, 2007 KRUTÍLEK, O.; KUCHYŇKOVÁ, P.: Monitoring evropské legislativy 2006, 2007 KRUTÍLEK, O.; KUCHYŇKOVÁ, P.: Monitoring evropské legislativy , 2006 Právo: BUREŠ, HOŘEJŠOVÁ a spol.: Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu, 2005 ČERNÁ, J., VACÍK, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, 2005 HAD, M., STACHL, S., URBAN, L.: Česká republika v Evropské unii - členství, přínosy, výzvy; 2006 HAKENBERG, W.: Základy evropského práva, 2. vyd., 2004 KRÁL, R.: Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR, 2002 KRÁL, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy, 2003 NERUDA, R., RAUS, D.: Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU, 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Výběr judikátů Evropského soudního dvora o rovných příležitostech mužů a žen, 1999 OUTLÁ, V., HAMERNÍK, P. a kol.: Praktikum práva Evropské unie, 2005 (pouze prezenčně) OUTLÁ, V., HAMERNÍK, P. a kol.: Judikatura Evropského soudního dvora, 2005 (pouze prezenčně) PIKNA, B.: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu, 2006 PIKNA, B.: Mezinárodní terorismus a bezpečnost EU - právní náhled, 2006 PROUZOVÁ, A.: Evropský soud pro lidská práva, 2004 SVOBODA, P.: Úvod do evropského práva, 2004 SVOBODA, P.: Liberalizace obchodu zbožím v právu EU, 2003

2 TICHÝ, L. a kol.: Evropské právo, 2006 TOMÁŠEK, M.: Evropské měnové právo, 2004 TOMEŠ, I., KOLDINSKÁ, K.: Sociální právo Evropské unie, 2003 UTĚŠENÝ, P.: Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu, 2005 Edice ÚZ - Evropské právo - základní dokumenty (Smlouva o založení Evropského společenství, Smlouva o založení Evropské unie, atd.) Evropská komise: 25 doporučení ohledně etických, právních a sociálních dopadů genetického testování, 2004 Evropský veřejný ochránce práv - Výroční zpráva 2005 Evropský veřejný ochránce práv - Výroční zpráva 2004: výtah a statistiky Evropský ombudsman - Výroční zpráva 2003 Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, 2006 Rovnoprávnost v praxi - dovolání se spravedlnosti, 2005 Smlouva o Ústavě pro Evropu The European Ombudsman - origins, establishment, evolution (anglicky), 2005 Ekonomika: CAHLÍK, T., MRKOVÁ, J.: Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie, 2004 CIHELKOVÁ, Eva: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie, 2003 DYTRT, Z. a kol.: Manažerské kompetence v EU, 2004 CHVOJKOVÁ, A., KVĚTOŇ, V.: Finanční prostředky fondů EU v programovacím období , Ireas, Praha 2007 JANATKA, F., LUKEŠ, K., NEUBAUER, K., STUCHLÍK, K. a spol.: Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU, 2004 KUNEŠOVÁ, CIHELKOVÁ: Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy, 2006 LACINA, L. a kol.: Měnová integrace. Náklady a členství v měnové unii, C. H. Beck, Praha, 2007 NERUDOVÁ, D.: Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, 2005 ONDŘEJ, J., PLECHOVÁ, B., ABRHÁM, J., PULGRET, M.: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU, C. H. Beck, Praha, 2007 PEČINKOVÁ, I (ed.) : Euro versus koruna: rizika a přínosy jednotné evropské měny pro ČR, 1. vyd., Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007 PĚLUCHA, M.: Rozvoj venkova v programovacím období v kontextu reforem SZP EU, 2006 SILVESTRO, CAMENEN a spol.: Fact Sheet on the European Union + CD, 2004 VILAMOVÁ, Š.: Čerpáme finanční zdroje z Evropské unie - praktický průvodce, 2005 Evropská komise: Jedna měna pro jednu Evropu - Cesta k euru, 2007 Evropská komise: Finanční výhledy Evropská komise: European economy, 2005 Evropská komise: Nové partnerství pro soudržnost - konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci, 2004 Evropská komise: Politika hospodářské soutěže v Evropské unii a spotřebitel, 2005 Evropská komise: Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok číselné údaje Evropská komise: Key figures on European business (data ), 2006 Evropská komise: Regiony pro ekonomickou změnu, 2006 Evropská komise: Evropská charta pro malé podniky - Výběr osvědčených postupů pro rok 2006

3 Evropská komise, Europeaid co-operation office: New Business Opportunities for EU Companies in the ASEAN area, 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Průvodce fondy Evropské unie, 2005 (aktualizovaná září 2006) - doporučujeme Průvodce fondy EU doporučujeme, 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Fondy EU: Glosář základních pojmů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Specivická nařízení ke strukturálním fondům a fondu soudržnosti pro období , Praha 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Průvodce podnikatele operačním programem průmysl a podnikání, 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPPP, 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj ĆR: Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU, 2004 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Společný regionální operační program - Výroční zpráva za rok Skupina Evropské insvestiční banky: Výroční zpráva za rok 2004 o činnosti Úřad vlády ČR: Jak podnikat ve službách na území Německa?, 2006 Evropská unie regionům, 2004 Politologie: BALABÁN, M.: Bezpečnostní budoucnost České republiky - otázky, výzvy, problémy, (vydalo Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb), 2005 BALABÁN, M., STEJSKAL, L.: Hlavní aktéři vývoje bezpečnostní situace ve světě v horizontu 2020 s výhledem 2050 (Sborník k semináři "Evropská unie jako globální a regionální bezpečnostní aktér" Praha, 10. listopadu 2006), Praha 2006 BALABÁN, M., STEJSKAL, L.: Hlavní aktéři vývoje bezpečnostní situace ve světě v horizontu 2020 s výhledem Sborník k semináři "Evropská unie jako globální a regionální bezpečnostní aktér", Praha, 10. listopadu 2006 DIENSTBIER, J., DIENSTBIEROVÁ, J., HAD, M., MATĚJKA, Z., STACH, S.; ŠTOURAČOVÁ, J.: Stabilita Balkánu a Evropská unie - příspěvek České republiky, Praha 2006 DOČKAL, V., FIALA, P., KANIOK, P., PITROVA, M.: Česká republika v Evropské unii - Evropský integrační proces a zájmy České republiky, 2006 FAJMON, H.: Cesta České republiky do Evropské unie, 2004 CHYTÍLEK,.R, MAREŠ, M.: Reprezentace zájmů menšin v EU, 2006 KÖNIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské unie, 2004 KRACÍK, K.: Ze života zajatých Rusů u nás, Praha 2006 KRÁL, D. (ed.) : Bulharsko, Rumunsko...a kdo dál? Perspektivy dalšího rozšíření Evropské unie ze strany nových členských zemí a čekatelů, EUROPEUM, 2007 KRÁL, D., ŘIHÁČKOVÁ, V.: Vízová politika Evropské unie a Spojených států-výzvy pro transatlantické partnery.; Protiteroristické politiky ve střední Evropě, EUROPEUM, 2007 MPSV ČR: Příručka o integraci - pro tvůrce politik a odborníky z praxe, 2005 NAROČNICKAJA, N.: Rusko a jeho místo ve světě - Za co a s kým jsme bojovali, 2005 PLECHANOVOVÁ, B.: Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření, 2004 PITROVÁ, M., FIALA, P.: Evropská unie, 2006 PÍTROVÁ. L., BENDOVÁ, H., ČAKRT, F.: Lisabonská smlouva. Co by měla přinést nového? Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha, novinka! doporučujeme

4 ROVNÁ, L., LESQUESNE, CH.: Zastoupení evropské pětadvacítky v Evropském parlamentu, 2005 RÝZNAR, L.: Rozmanitosti EU (25 tváří Evropy), 2006 ŘIHÁČKOVÁ, V. (ed.) : Boj proti terorismu: Globální výzva 21. století, EUROPEUM, 2006 STEJSKAL, L. (ed.) : Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Úřad vlády ČR, Praha, 2007 ZAHRADNÍK, P.: Vstup do Evropské unie - přínosy a náklady konvergence, 2003 ZAORÁLEK, L.: Evropa jako dialog, 2004 ZÁVĚŠICKÝ, J. (ed.) : Evropská unie a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Masarykova unievrzita, Brno, ZÁVĚŠICKÝ, J., ROJČÍK, O.: Nebojte se (v) EU - hrozby, reakce a budoucnost evropské bezpečnosti, 2006 Evropská komise: Volbou je Lisabonská strategie - Zpráva komise pro jarní zasedání Evropské rady Evropská komise: The European union and the Unisted States - global partners, global responsibilities Evropská komise: The Millennium Development Goals Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet: Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok číselné údaje, leden 2005 Evropská komise: Výroční zpráva z roku 2005 o rozvojové politice Evropského společenství, provádění vnější pomoci v roce 2004 Evropská komise: The Barcelona Process: Ten Years On, 2005 Evropský parlament: Evropský parlament, 2006, (obsah: poslanci EP, pracovní orgány EP, pravomoci a politická role EP...) Evropské společenství: European Union in the World - Working for Peace, Security and Stability, 2005 Středisko bezpečnostní politiky: Bezpečnostní budoucnost České republiky - otázky, výzvy, problémy; Sborník statí ke konferenci "Česká bezpečnostní politika a její perspektivy", Praha 2005 Materiály česko-ruské vědecké konference: Střední a východní Evropa v geopolitice druhé světové války, Praha 2005 Úřad pro úřední tisky ES: Rok v Evropě 2005 Úřad pro úřední tisky ES: Evropský parlament a Evropská ústava, (obsah: usnesení přijaté Evropským parlamentem dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouva o Ústavě pro Evropu), 2005 Úřad pro úřední tisky ES: Jak funguje Evropská unie - Váš průvodce po institucích EU, (50 str.), 2006 Ústav mezinárodních vztahů: Evropská integrace a evropská veřejnost, 2006 Rusko v globální politice (únor 2006) Tématické publikace: BRUNA, BUREŠ: Veřejná správa v České republice, 2005 BRUNA, BUREŠ: Public administration in the Czech Rebpublic (anglicky), 2005 BRDEK, M.; VYCHOVÁ, H.: Evropská vzdělávací politika - programy, principy a cíle, 2004 Erostat: Key figures on Europe: Statistical Pocketbook 2006 Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie: Rasismus a xenofobie v členských státech EU - trendy, vývoj a správní praxe, Výroční zpráva za rok Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie: Rasismus a xenofobie v členských státech EU - trendy, vývoj a správní praxe, Výroční zpráva za rok 2005

5 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost: Výroční zpráva za rok Stav drogové problematiky v Evropě, 2005 European Communities: European Union in the World. Working for Peace, Security and Stability, 2005 Evropská agentura pro životní prostředí: Strategie EEA Evropská komise: Rovnoprávnost v praxi - klíčové názory 2004 Evropská komise: Sociální agenda Evropská komise: Sociální situace v Evropské unii v roce 2004, 2005 Evropská komise: Příručka pro boj proti diskriminaci, 2005 Evropská komise: Finanční zpráva 2005 (souhrnný přehled) Evropská komise: Růst a práce - společně pro budoucnost Evropy; Nový začátek lisabonské strategie, 2005 Evropská komise: Výroční zpráva z roku 2005 o rozvojové politice ES a o provádění vnější pomoci v roce 2004 European Commission: Statistical Portratrait of the European Union 2007 European Commission: The European Business and Inniovation Centres (BICs) European Commission: The EU confronts HIV/AIDS, malaria and tuberculosis, 2006 European Commission: The European Concensus on Developement, 2006 European Commission: The European Union Strategy for Africa European Commission: The European Union and United States-Global partners, global responsibilities Evropský parlament: 101 otázek o Evropské unii, 2006 Národní podpůrné středisko pro etwinning v ČR: etwinning - vzdělávací projekty škol v Evropě - Česká republika, doporučujeme Institut umění a Divadelní ústav: Podpora umění a kultury z Evropské unie, 2006 KOMÁREK, M.: Unie jaká je aneb proč se Francouzi bojí polských instalatérů, 2005 Open Society Institute: Televize v Evropě: regulace, politika a nezávislost, 2005 RAK, J.: České evropanství - České národní dějiny v evropském kontextu, 2006 RAKUŠANOVÁ, P.: Česká politika: Ženy v labyrintu mužů?, 2006 Úřad vlády ČR: "Jak na EU?" - aneb příručka o EU pro pedagogy na středních školách, 2006 Úřad vlády ČR: Průvodce pro novináře po Evropské unii + CD, 2006 Úřad vlády ČR: Česká republika v roce 1, 2005 Úřad vlády ČR: Závěry z konference Evropa jako téma komunikace, 2006 Evropská agentura pro životní prostředí, 2006 Periodika: EUROKURÝR - Eurozprávy z české správy č. 6: září/říjen 2006 EUROKURÝR - Eurozprávy z české správy č. 5: květen/červen 2006 EUROKURÝR - Eurozprávy z české správy č. 4: březen/duben 2006 EUROKURÝR - Eurozprávy z české správy č. 3: leden/únor 2006 EUROKOMPAS - čtvrtletník na podporu vzdělávání a mobility v Evropě č. 4: říjen 2006 EUROKOMPAS - čtvrtletník na podporu vzdělávání a mobility v Evropě č. 3: červenec 2006 Mezinárodní politika č. 3-12/06.; č. 3-8, 10, 12/07; 01/08; 02/08; 03/08; 04/08; 05/08 Měsíčník EU aktualit - č. 1/2008, Česká spořitelna Měsíčník EU aktualit - č. 1-12/2007, Česká spořitelna Zpravodaj - Odobrné vzdělávání v zahraniční (vydává Národní ústav odborného vzdělávání č. 1/08) Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí (vydává Národní ústav odborného vzdělávání) č. 1-12/07)

6 Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí (vydává Národní ústav odborného vzdělávání) č. 1-12/05 Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí (vydává Národní ústav odborného vzdělávání) č. 1-12/04 CD a DVD s tematikou Evropské unie: DVD Zamyšlení nad Evropou (videozáznam, audiozáznam a fotografie z debaty "Zamyšlení nad Evropou" ze dne s Václavem Havlem, Jiřím Paroubkem, Jacquesem Rupnikem, Pavlem Teličkou, Vojtěchem Ceplem ml. a Martinem Komárkem + Kniha Václava Havla "Evropa jako úkol") DVD Euro do škol - 5 dílný vzdělávací pořad o využívání Evropského sociálního fondu ve vzdělávání (ESF a vzdělávání, národní vzdělávací projekty, cesta za evropským grantem, jak získat grant na vzdělávání) CD EU do škol - modelové hodiny o EU (didaktické zpracování učiva) DVD Eurovzdělávání - představení projektů realizovaných v rámci Opatření 3.1 a 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů DVD přináší informace, jaké projekty se realizují z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v oblasti vzdělávání a školství, jaké projekty realizují školy a další vzdělávací instituce. Uskutečněnými projekty se můžete nechat inspirovat. CD Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích (Belgie, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Rakousko), srpen 2007, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR DVD Two ways to town - twinning, Program Evropa pro občany DVD Evropa: výlet časem - Athénská sova provází historií Evropy. Pozve děti na výlet časem do nejvýznamnějších okamžiků, které utvářely identitu Evropanů a Evropy. Od athénské demokracie přes antický Řím, vznik křesťanství, rozvoj feudální Evropy, osvícenství a deklaraci práv a svobod člověka a občana. DVD Projekt - Implementace alternativních vzdělávacích pomůcek do výuky je zaměřen na podporu vzdělávání studentů středních škol v aktuální problematice týkající se Evropské unie.

Řazeno dle kódu EC PLZ

Řazeno dle kódu EC PLZ Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, 2005 743 Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, 2003

Více

On the European Union s development and external assistance policites and. 7 Annual Report 2014 EC 2014

On the European Union s development and external assistance policites and. 7 Annual Report 2014 EC 2014 SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str Anotace ISBN Jazyk 1... a kde jsi Ty? č. 1 Národní institut dětí a mládeže 2008 37 program Mládež v akci - ČJ 2...

Více

SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ

SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str Anotace ISBN Jazyk 1... a kde jsi Ty? č. 1 Národní institut dětí a mládeže 2008 37 program Mládež v akci - ČJ 2...

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NA ÚROVNI STÁTNÍ SPRÁVY V RÁMCI PŘÍPRAV PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih

Informace Odborné knihovny MF. Vážení čtenáři, Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 6/2006 květen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 6/2006 květen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 6/2006 květen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013

Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní neziskové organizace Rozvojové fondy Evropské unie 2 Nové finanční perspektivy 2007-2013 Manuál pro české nevládní

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více

Informace Odborné knihovny MF

Informace Odborné knihovny MF Informace Odborné knihovny MF Dokumentační a informační bulletin Řada: Přehled nových knih Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální Oddělení Finanční a ekonomické informace IČ 00006947 Technická

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ANALÝZA DOPADŮ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Z VYBRANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Bc. Alena Dobrovolná Diplomová práce 2011 Děkuji doc. Ing. Romaně Provazníkové,

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha

MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha MINISTERSTVO FINANCÍ Oddělení finančních a ekonomických informací Informace odborné knihovny Přehled nových knih 10/2006 srpen 2006 Praha Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo našeho periodika,

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

ACFC/SR/II (2004) 007

ACFC/SR/II (2004) 007 ACFC/SR/II (2004) 007 SECOND REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (Czech version) (Received on

Více

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň

Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Česká delegace v Evropském parlamentu v období 2009-2014: Přehled poslanců a poslankyň Únor 2012 Úvodní slovo Vážení čtenáři, dostal se Vám do rukou stručný průvodce českou delegací v Evropském parlamentu

Více

PARLAMENtní. institut. vydání IX.

PARLAMENtní. institut. vydání IX. PARLAMENtní institut vydání IX. 11/2011 Obsah ročenky Formulář požadavku dotazu....................... 5 Parlamentní institut............................. 7 Oddělení pro všeobecné studie.........................

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST

PRO KONKURENCESCHOPNOST ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Prováděcí dokument k Operačnímu programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST verze k 1.1.27 1/133 Pracovní verze k 1.1.27 Obsah 1. Úvod... 9

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE HUMANITÁRNÍ A ROZVOJOVÁ POMOC EVROPSKÉ UNIE NEČLENSKÝM STÁTŮM Zpracovala: Kantoříková Petra Plzeň, 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016

Program. českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 Program českého předsednictví ve Visegrádské skupině v letech 2015 2016 V 4 Trust Společná důvěra Ministerstvo zahraničních věcí

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Příloha č. 1

Výroční zpráva za rok 2010. Příloha č. 1 Výroční zpráva za rok 2010 Příloha č. 1 Obsah Realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v České republice v roce 2010. 3 1 Odbor informování o evropských záležitostech... 3 1.1 Spolupráce

Více

Nabídka témat: Témata přednášek

Nabídka témat: Témata přednášek EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region Petr Čírtek Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ

PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 1 PRŮVODCE RÁMCOVÝMI DOHODAMI EVROPSKÝCH SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Malkova 10.8.2007 13:06 Stránka 2 OBSAH ÚVOD.............................................................................

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

PŘEDMLUVA... 5 1 SEZNAM ZKRATEK... 7 2 SEZNAM TABULEK... 9 3 ÚVOD... 13 4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA REGIONU... 23

PŘEDMLUVA... 5 1 SEZNAM ZKRATEK... 7 2 SEZNAM TABULEK... 9 3 ÚVOD... 13 4 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA REGIONU... 23 PŘEDMLUVA... 5 1 SEZNAM ZKRATEK... 7 2 SEZNAM TABULEK... 9 3 ÚVOD... 13 3.1 Cíl Konvergence... 13 3.2 Způsobilost pro čerpání... 13 3.3 Partnerství pro program... 13 3.4 Výchozí dokumenty a legislativa...

Více