SEZNAM LITERATURY. Novinky v knihovně Eurocenta Plzeň:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SEZNAM LITERATURY. Novinky v knihovně Eurocenta Plzeň:"

Transkript

1 SEZNAM LITERATURY Novinky v knihovně Eurocenta Plzeň: FIALA, P.; PITROVÁ, M. (EDS.) : Evropská referenda, 2005 FAJMON, H. (ed.) : Cesta České republiky do Evropské unie, 2004 KLÍMA, M.; BUREŠ J.: Kam kráčíš, Evropská unie?, 2005 FIALA, P.; MAREŠ, M.; SOKOL P.: EUROSTRANY - Politické strany na evropské úrovni, 2007 PLECHANOVOVÁ, B. a kol.: Evropská unie na počátku 21. století - Reformní procesy a institucionální změna, 2006 FIALA, P.: Evropský mezičas - Nové otázky evropské integrace, 2007 DEFARGES, P. M.: Evropské instituce, 2002 MAREK, D.: Od Moskvy k Bruselu - Vztahy mezi Českou republikou a Evropskou unií v období , 2006 HAVLÍK, V.; KANIOK, P. (EDS.); LEŠKOVÁ, E.; PALOVSKÝ, T.; STANKOV, D.: EUROSKEPTICISMUS a země střední a východní Evropy, 2006 HLOUŠEK, V.; KANIOK, P. (EDS.) : Evropské politické strany po východním rozšíření Evropské unie, 2007 GERBET, P.: Budování Evropy, 2004 DOČKAL, V.; KOZLOVÁ, M.; HAVLÍK, V.; VERNER, P.: Regionální politika EU a naplňování principu partnerství - Případové studie České republiky, Německa, Francie a Slovinska, 2006 KOCMANOVÁ, M.; POKORNÁ, Z.: Euro english - angličnina Evropské unie, 2004 DOČKAL, V.; KANIOK, P.: Evropská unie pro střední školy, 2006 MAREK, D.; KANTOR, T.: Příprava řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie, 2007 KRUTÍLEK, O.; KUCHYŇKOVÁ, P.: Monitoring evropské legislativy 2006, 2007 KRUTÍLEK, O.; KUCHYŇKOVÁ, P.: Monitoring evropské legislativy , 2006 Právo: BUREŠ, HOŘEJŠOVÁ a spol.: Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu, 2005 ČERNÁ, J., VACÍK, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, 2005 HAD, M., STACHL, S., URBAN, L.: Česká republika v Evropské unii - členství, přínosy, výzvy; 2006 HAKENBERG, W.: Základy evropského práva, 2. vyd., 2004 KRÁL, R.: Transpozice a implementace směrnic ES v zemích EU a ČR, 2002 KRÁL, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy, 2003 NERUDA, R., RAUS, D.: Hospodářská soutěž po vstupu ČR do EU, 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí: Výběr judikátů Evropského soudního dvora o rovných příležitostech mužů a žen, 1999 OUTLÁ, V., HAMERNÍK, P. a kol.: Praktikum práva Evropské unie, 2005 (pouze prezenčně) OUTLÁ, V., HAMERNÍK, P. a kol.: Judikatura Evropského soudního dvora, 2005 (pouze prezenčně) PIKNA, B.: Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu, 2006 PIKNA, B.: Mezinárodní terorismus a bezpečnost EU - právní náhled, 2006 PROUZOVÁ, A.: Evropský soud pro lidská práva, 2004 SVOBODA, P.: Úvod do evropského práva, 2004 SVOBODA, P.: Liberalizace obchodu zbožím v právu EU, 2003

2 TICHÝ, L. a kol.: Evropské právo, 2006 TOMÁŠEK, M.: Evropské měnové právo, 2004 TOMEŠ, I., KOLDINSKÁ, K.: Sociální právo Evropské unie, 2003 UTĚŠENÝ, P.: Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu, 2005 Edice ÚZ - Evropské právo - základní dokumenty (Smlouva o založení Evropského společenství, Smlouva o založení Evropské unie, atd.) Evropská komise: 25 doporučení ohledně etických, právních a sociálních dopadů genetického testování, 2004 Evropský veřejný ochránce práv - Výroční zpráva 2005 Evropský veřejný ochránce práv - Výroční zpráva 2004: výtah a statistiky Evropský ombudsman - Výroční zpráva 2003 Pravidla pro volný pohyb služeb a svobodu usazování v EU, 2006 Rovnoprávnost v praxi - dovolání se spravedlnosti, 2005 Smlouva o Ústavě pro Evropu The European Ombudsman - origins, establishment, evolution (anglicky), 2005 Ekonomika: CAHLÍK, T., MRKOVÁ, J.: Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie, 2004 CIHELKOVÁ, Eva: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie, 2003 DYTRT, Z. a kol.: Manažerské kompetence v EU, 2004 CHVOJKOVÁ, A., KVĚTOŇ, V.: Finanční prostředky fondů EU v programovacím období , Ireas, Praha 2007 JANATKA, F., LUKEŠ, K., NEUBAUER, K., STUCHLÍK, K. a spol.: Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU, 2004 KUNEŠOVÁ, CIHELKOVÁ: Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy, 2006 LACINA, L. a kol.: Měnová integrace. Náklady a členství v měnové unii, C. H. Beck, Praha, 2007 NERUDOVÁ, D.: Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, 2005 ONDŘEJ, J., PLECHOVÁ, B., ABRHÁM, J., PULGRET, M.: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU, C. H. Beck, Praha, 2007 PEČINKOVÁ, I (ed.) : Euro versus koruna: rizika a přínosy jednotné evropské měny pro ČR, 1. vyd., Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007 PĚLUCHA, M.: Rozvoj venkova v programovacím období v kontextu reforem SZP EU, 2006 SILVESTRO, CAMENEN a spol.: Fact Sheet on the European Union + CD, 2004 VILAMOVÁ, Š.: Čerpáme finanční zdroje z Evropské unie - praktický průvodce, 2005 Evropská komise: Jedna měna pro jednu Evropu - Cesta k euru, 2007 Evropská komise: Finanční výhledy Evropská komise: European economy, 2005 Evropská komise: Nové partnerství pro soudržnost - konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci, 2004 Evropská komise: Politika hospodářské soutěže v Evropské unii a spotřebitel, 2005 Evropská komise: Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok číselné údaje Evropská komise: Key figures on European business (data ), 2006 Evropská komise: Regiony pro ekonomickou změnu, 2006 Evropská komise: Evropská charta pro malé podniky - Výběr osvědčených postupů pro rok 2006

3 Evropská komise, Europeaid co-operation office: New Business Opportunities for EU Companies in the ASEAN area, 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Průvodce fondy Evropské unie, 2005 (aktualizovaná září 2006) - doporučujeme Průvodce fondy EU doporučujeme, 2007 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Fondy EU: Glosář základních pojmů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Specivická nařízení ke strukturálním fondům a fondu soudržnosti pro období , Praha 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Průvodce podnikatele operačním programem průmysl a podnikání, 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPPP, 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj ĆR: Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU, 2004 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR: Společný regionální operační program - Výroční zpráva za rok Skupina Evropské insvestiční banky: Výroční zpráva za rok 2004 o činnosti Úřad vlády ČR: Jak podnikat ve službách na území Německa?, 2006 Evropská unie regionům, 2004 Politologie: BALABÁN, M.: Bezpečnostní budoucnost České republiky - otázky, výzvy, problémy, (vydalo Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb), 2005 BALABÁN, M., STEJSKAL, L.: Hlavní aktéři vývoje bezpečnostní situace ve světě v horizontu 2020 s výhledem 2050 (Sborník k semináři "Evropská unie jako globální a regionální bezpečnostní aktér" Praha, 10. listopadu 2006), Praha 2006 BALABÁN, M., STEJSKAL, L.: Hlavní aktéři vývoje bezpečnostní situace ve světě v horizontu 2020 s výhledem Sborník k semináři "Evropská unie jako globální a regionální bezpečnostní aktér", Praha, 10. listopadu 2006 DIENSTBIER, J., DIENSTBIEROVÁ, J., HAD, M., MATĚJKA, Z., STACH, S.; ŠTOURAČOVÁ, J.: Stabilita Balkánu a Evropská unie - příspěvek České republiky, Praha 2006 DOČKAL, V., FIALA, P., KANIOK, P., PITROVA, M.: Česká republika v Evropské unii - Evropský integrační proces a zájmy České republiky, 2006 FAJMON, H.: Cesta České republiky do Evropské unie, 2004 CHYTÍLEK,.R, MAREŠ, M.: Reprezentace zájmů menšin v EU, 2006 KÖNIG, P., LACINA, L.: Rozpočet a politiky Evropské unie, 2004 KRACÍK, K.: Ze života zajatých Rusů u nás, Praha 2006 KRÁL, D. (ed.) : Bulharsko, Rumunsko...a kdo dál? Perspektivy dalšího rozšíření Evropské unie ze strany nových členských zemí a čekatelů, EUROPEUM, 2007 KRÁL, D., ŘIHÁČKOVÁ, V.: Vízová politika Evropské unie a Spojených států-výzvy pro transatlantické partnery.; Protiteroristické politiky ve střední Evropě, EUROPEUM, 2007 MPSV ČR: Příručka o integraci - pro tvůrce politik a odborníky z praxe, 2005 NAROČNICKAJA, N.: Rusko a jeho místo ve světě - Za co a s kým jsme bojovali, 2005 PLECHANOVOVÁ, B.: Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření, 2004 PITROVÁ, M., FIALA, P.: Evropská unie, 2006 PÍTROVÁ. L., BENDOVÁ, H., ČAKRT, F.: Lisabonská smlouva. Co by měla přinést nového? Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Praha, novinka! doporučujeme

4 ROVNÁ, L., LESQUESNE, CH.: Zastoupení evropské pětadvacítky v Evropském parlamentu, 2005 RÝZNAR, L.: Rozmanitosti EU (25 tváří Evropy), 2006 ŘIHÁČKOVÁ, V. (ed.) : Boj proti terorismu: Globální výzva 21. století, EUROPEUM, 2006 STEJSKAL, L. (ed.) : Bezpečné Česko v bezpečné Evropě. Úřad vlády ČR, Praha, 2007 ZAHRADNÍK, P.: Vstup do Evropské unie - přínosy a náklady konvergence, 2003 ZAORÁLEK, L.: Evropa jako dialog, 2004 ZÁVĚŠICKÝ, J. (ed.) : Evropská unie a její bezpečnost. Vybrané problémy evropské bezpečnosti. Masarykova unievrzita, Brno, ZÁVĚŠICKÝ, J., ROJČÍK, O.: Nebojte se (v) EU - hrozby, reakce a budoucnost evropské bezpečnosti, 2006 Evropská komise: Volbou je Lisabonská strategie - Zpráva komise pro jarní zasedání Evropské rady Evropská komise: The European union and the Unisted States - global partners, global responsibilities Evropská komise: The Millennium Development Goals Evropská komise, Generální ředitelství pro rozpočet: Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok číselné údaje, leden 2005 Evropská komise: Výroční zpráva z roku 2005 o rozvojové politice Evropského společenství, provádění vnější pomoci v roce 2004 Evropská komise: The Barcelona Process: Ten Years On, 2005 Evropský parlament: Evropský parlament, 2006, (obsah: poslanci EP, pracovní orgány EP, pravomoci a politická role EP...) Evropské společenství: European Union in the World - Working for Peace, Security and Stability, 2005 Středisko bezpečnostní politiky: Bezpečnostní budoucnost České republiky - otázky, výzvy, problémy; Sborník statí ke konferenci "Česká bezpečnostní politika a její perspektivy", Praha 2005 Materiály česko-ruské vědecké konference: Střední a východní Evropa v geopolitice druhé světové války, Praha 2005 Úřad pro úřední tisky ES: Rok v Evropě 2005 Úřad pro úřední tisky ES: Evropský parlament a Evropská ústava, (obsah: usnesení přijaté Evropským parlamentem dne 12. ledna 2005 o Smlouvě o Ústavě pro Evropu a Smlouva o Ústavě pro Evropu), 2005 Úřad pro úřední tisky ES: Jak funguje Evropská unie - Váš průvodce po institucích EU, (50 str.), 2006 Ústav mezinárodních vztahů: Evropská integrace a evropská veřejnost, 2006 Rusko v globální politice (únor 2006) Tématické publikace: BRUNA, BUREŠ: Veřejná správa v České republice, 2005 BRUNA, BUREŠ: Public administration in the Czech Rebpublic (anglicky), 2005 BRDEK, M.; VYCHOVÁ, H.: Evropská vzdělávací politika - programy, principy a cíle, 2004 Erostat: Key figures on Europe: Statistical Pocketbook 2006 Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie: Rasismus a xenofobie v členských státech EU - trendy, vývoj a správní praxe, Výroční zpráva za rok Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie: Rasismus a xenofobie v členských státech EU - trendy, vývoj a správní praxe, Výroční zpráva za rok 2005

5 Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost: Výroční zpráva za rok Stav drogové problematiky v Evropě, 2005 European Communities: European Union in the World. Working for Peace, Security and Stability, 2005 Evropská agentura pro životní prostředí: Strategie EEA Evropská komise: Rovnoprávnost v praxi - klíčové názory 2004 Evropská komise: Sociální agenda Evropská komise: Sociální situace v Evropské unii v roce 2004, 2005 Evropská komise: Příručka pro boj proti diskriminaci, 2005 Evropská komise: Finanční zpráva 2005 (souhrnný přehled) Evropská komise: Růst a práce - společně pro budoucnost Evropy; Nový začátek lisabonské strategie, 2005 Evropská komise: Výroční zpráva z roku 2005 o rozvojové politice ES a o provádění vnější pomoci v roce 2004 European Commission: Statistical Portratrait of the European Union 2007 European Commission: The European Business and Inniovation Centres (BICs) European Commission: The EU confronts HIV/AIDS, malaria and tuberculosis, 2006 European Commission: The European Concensus on Developement, 2006 European Commission: The European Union Strategy for Africa European Commission: The European Union and United States-Global partners, global responsibilities Evropský parlament: 101 otázek o Evropské unii, 2006 Národní podpůrné středisko pro etwinning v ČR: etwinning - vzdělávací projekty škol v Evropě - Česká republika, doporučujeme Institut umění a Divadelní ústav: Podpora umění a kultury z Evropské unie, 2006 KOMÁREK, M.: Unie jaká je aneb proč se Francouzi bojí polských instalatérů, 2005 Open Society Institute: Televize v Evropě: regulace, politika a nezávislost, 2005 RAK, J.: České evropanství - České národní dějiny v evropském kontextu, 2006 RAKUŠANOVÁ, P.: Česká politika: Ženy v labyrintu mužů?, 2006 Úřad vlády ČR: "Jak na EU?" - aneb příručka o EU pro pedagogy na středních školách, 2006 Úřad vlády ČR: Průvodce pro novináře po Evropské unii + CD, 2006 Úřad vlády ČR: Česká republika v roce 1, 2005 Úřad vlády ČR: Závěry z konference Evropa jako téma komunikace, 2006 Evropská agentura pro životní prostředí, 2006 Periodika: EUROKURÝR - Eurozprávy z české správy č. 6: září/říjen 2006 EUROKURÝR - Eurozprávy z české správy č. 5: květen/červen 2006 EUROKURÝR - Eurozprávy z české správy č. 4: březen/duben 2006 EUROKURÝR - Eurozprávy z české správy č. 3: leden/únor 2006 EUROKOMPAS - čtvrtletník na podporu vzdělávání a mobility v Evropě č. 4: říjen 2006 EUROKOMPAS - čtvrtletník na podporu vzdělávání a mobility v Evropě č. 3: červenec 2006 Mezinárodní politika č. 3-12/06.; č. 3-8, 10, 12/07; 01/08; 02/08; 03/08; 04/08; 05/08 Měsíčník EU aktualit - č. 1/2008, Česká spořitelna Měsíčník EU aktualit - č. 1-12/2007, Česká spořitelna Zpravodaj - Odobrné vzdělávání v zahraniční (vydává Národní ústav odborného vzdělávání č. 1/08) Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí (vydává Národní ústav odborného vzdělávání) č. 1-12/07)

6 Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí (vydává Národní ústav odborného vzdělávání) č. 1-12/05 Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí (vydává Národní ústav odborného vzdělávání) č. 1-12/04 CD a DVD s tematikou Evropské unie: DVD Zamyšlení nad Evropou (videozáznam, audiozáznam a fotografie z debaty "Zamyšlení nad Evropou" ze dne s Václavem Havlem, Jiřím Paroubkem, Jacquesem Rupnikem, Pavlem Teličkou, Vojtěchem Ceplem ml. a Martinem Komárkem + Kniha Václava Havla "Evropa jako úkol") DVD Euro do škol - 5 dílný vzdělávací pořad o využívání Evropského sociálního fondu ve vzdělávání (ESF a vzdělávání, národní vzdělávací projekty, cesta za evropským grantem, jak získat grant na vzdělávání) CD EU do škol - modelové hodiny o EU (didaktické zpracování učiva) DVD Eurovzdělávání - představení projektů realizovaných v rámci Opatření 3.1 a 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů DVD přináší informace, jaké projekty se realizují z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) v oblasti vzdělávání a školství, jaké projekty realizují školy a další vzdělávací instituce. Uskutečněnými projekty se můžete nechat inspirovat. CD Příležitosti pro podnikání ve službách na evropských trzích (Belgie, Švédsko, Velká Británie, Estonsko, Rakousko), srpen 2007, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR DVD Two ways to town - twinning, Program Evropa pro občany DVD Evropa: výlet časem - Athénská sova provází historií Evropy. Pozve děti na výlet časem do nejvýznamnějších okamžiků, které utvářely identitu Evropanů a Evropy. Od athénské demokracie přes antický Řím, vznik křesťanství, rozvoj feudální Evropy, osvícenství a deklaraci práv a svobod člověka a občana. DVD Projekt - Implementace alternativních vzdělávacích pomůcek do výuky je zaměřen na podporu vzdělávání studentů středních škol v aktuální problematice týkající se Evropské unie.

SEZNAM LITERATURY PRÁVO:

SEZNAM LITERATURY PRÁVO: SEZNAM LITERATURY PRÁVO: BUREŠ, HOŘEJŠOVÁ a spol.: Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu, ČERNÁ, J.; VACÍK, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, HAD, M.; STACHL, S.; URBAN, L.: Česká

Více

Řazeno dle kódu EC PLZ

Řazeno dle kódu EC PLZ Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, 2005 743 Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, 2003

Více

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006 Kód Autor Název rok vydání vydání nakladatel strany anotace EC BR01 2x PITROVÁ Markéta, FIALA Petr Evropská unie 2006 1.vydání CDS 743 obecně EC BR02 Nigrin, T.; Řiháčková, V.; Weiss, T. (eds.) Evropský

Více

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003.

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003. ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR 2005. Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk

Více

ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN

ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk s.r.o.

Více

Anotace Vydavatel vydání Lacina, L. a kol.

Anotace Vydavatel vydání Lacina, L. a kol. Poslední aktualizace: únor 2014 Seznam knih k zapůjčení v Eurocentru Jihlava Ekonomie Lacina, L. a kol. Měnová integrace: Náklady a přínosy členství 2007 Společná měna C. H. Beck v měnové unii König, P.,

Více

Knihovna Eurocentra Liberec

Knihovna Eurocentra Liberec Knihovna Eurocentra Liberec Kompletní seznam knih Voroněžská 144/20 460 01 Liberec 1 - Staré Město (3. patro, dveře č. 309) T.: 485 100 937 E-mail: eurocentrum.liberec@euroskop.cz www.euroskop.cz/eurocentrum.liberec

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení podle anotací Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání Anotace ECCB 74 Dienstbier J., Dienstbierová J., Had M., Matějka Z., Stach S., Štouračová

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE Eurocentra Olomouc Stav ke dni Autor Název Rok vydání

ODBORNÉ PUBLIKACE Eurocentra Olomouc Stav ke dni Autor Název Rok vydání ODBORNÉ PUBLIKACE Eurocentra Olomouc Stav ke dni 13.6.2013 Autor Název Rok vydání PRÁVO: Bureš, Hořejšová a spol. Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu 2005 Černá, J.; Vacík, A. Právo sociálního zabezpečení

Více

Eurocentrum Ostrava. Vstup do Evropské unie - přínosy a náklady konvergence 2003 C. H. beck

Eurocentrum Ostrava. Vstup do Evropské unie - přínosy a náklady konvergence 2003 C. H. beck Kód Autor Název Vydáno Nakladatel Anotace EC OV 01 PITROVÁ, Markéta - FIALA, Petr Evropská unie 2003 CDK historie, instituce, jednotný trh, HMU, SZBP, JHA, financování politik, rozpočet, reformy EC OV

Více

Knihovna Eurocentra Pardubice

Knihovna Eurocentra Pardubice Knihovna Eurocentra Pardubice Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Obecně o EU BRDEK, M., VYCHOVA, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI Publishing EC PCE 120 Nakladatelství CIHELKOVÁ, E., JAKŠ,

Více

Knihovna Eurocentra Pardubice

Knihovna Eurocentra Pardubice Knihovna Eurocentra Pardubice Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Obecně o EU BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI Publishing EC PCE 09 BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská

Více

Knihovna Eurocentra Hradec Králové

Knihovna Eurocentra Hradec Králové Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Brdek, M. - Vychová, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI EC HK 09 Brunclík, M. - Klíč, Z. a kol. Z periferie do centra Evropy, 20 let do vývoje vztahu

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle anotací

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle anotací Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle anotací Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání Anotace ECCB 73 Dienstbier J., Dienstbierová J., Had M., Matějka Z., Stach S., Štouračová

Více

* E U R O C E N T R U M P L Z E Ň *

* E U R O C E N T R U M P L Z E Ň * * E U R O C E N T R U M P L Z E Ň * Seznam knih I. Seznam dle EC PLZ kódu II. Seznam dle názvu Eurocentrum Plzeň, nám. Republiky 41, 301 16 Plzeň T/ +420 378 035 338 E/eurocentrum.plzen@euroskop.cz 1 I.

Více

ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN

ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR 2005. Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk

Více

Seznam literatury. Eurocentrum Ústí nad Labem Vám nabízí možnost prezenčního a nově i absenčního zapůjčení

Seznam literatury. Eurocentrum Ústí nad Labem Vám nabízí možnost prezenčního a nově i absenčního zapůjčení Seznam literatury Eurocentrum Ústí nad Labem Vám nabízí možnost prezenčního a nově i absenčního zapůjčení odborných publikací z oblasti práva, ekonomiky, managementu a politologie související s problematikou

Více

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle signatur

Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle signatur Knihovna Eurocentra České Budějovice - řazení dle signatur Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání ECCB 01 Fiala P., Pitrová M. Evropská unie demokracie a kultury Brno/2006 obecně ECCB

Více

Eurocentrum Ostrava. Evropská integrace - Evropská unie 2004 VŠE. Rozpočet a politiky Evropské unie 2004 C. H. Beck

Eurocentrum Ostrava. Evropská integrace - Evropská unie 2004 VŠE. Rozpočet a politiky Evropské unie 2004 C. H. Beck Kód Autor Název Vydáno Nakladatel Anotace EC OV 01 PITROVÁ, Markéta - FIALA, Petr Evropská unie 2003 CDK EC OV 02 CIHELKOVÁ, Eva - JAKŠ, Jaroslav Evropská integrace - Evropská unie 2004 VŠE historie, instituce,

Více

Místo/Rok vydání. Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel. Centrum pro studium demokracie a kultury Brno/2006

Místo/Rok vydání. Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel. Centrum pro studium demokracie a kultury Brno/2006 Signatura Autor/Autoři Název Nakladatel Místo/Rok vydání ECCB 01 Fiala P., Pitrová M. Evropská unie demokracie a kultury Brno/2006 ECCB 02 Fiala P., Pitrová M. Evropská unie demokracie a kultury Brno/2009

Více

KNIHOVNA EUROCENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE

KNIHOVNA EUROCENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE Stránka 1 z 12 Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Bureš J., Hořejšová T., Král D., Pachta L., Řiháčková V., Šlosarčík I. Argumentář ke Smlouvě o ústavě pro Evropu 2005 Úřad vlády ČR ECCB 86 Bureš

Více

KNIHOVNA EUROCENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE PRÁVO

KNIHOVNA EUROCENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE PRÁVO Stránka 1 z 5 KNIHOVNA EUROCENTRA ČESKÉ BUDĚJOVICE Titul Autor Rok vydání Nakladatel Signatura PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu Bureš J., Hořejšová T., Král D., Pachta L., Řiháčková V.,

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky

Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky Logistika a mezinárodní obchod Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky 1 Ekonomická integrace Vzájemné otevírání národních trhů zúčastněných států, jež si vyžaduje určité formy jejich spolupráce a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13

OBSAH. Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Zkratky 11 Úvod Politický a právní projekt evropské integrace 13 Kapitola I. Instituce Evropské unie 19 1 Charakter institucionální struktury EU 19 1.1.1 Heterogenita institucí EU 20 1.1.2 Hierarchie institucí

Více

Proces sjednocování (integrace) Evropy

Proces sjednocování (integrace) Evropy Proces sjednocování (integrace) Evropy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Říjen 2009 vypracovala : Paed.Dr. Zdena Kačírková ČR je členem

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ

EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ EVROPSKY VNITRNÍ TRH A PŘÍPRAVA ČESKÉ REPUBLIKY - NA ZAČLENĚNÍ Luděk Urban A 235840 Lindě Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, Opletalova

Více

Nabídka témat pro rok 2017:

Nabídka témat pro rok 2017: EUROPE DIRECT KÚ JK NABÍZÍ PŘEDNÁŠKY ZDARMA Nabízíme v místě Vašeho působení přednášky školám, úřadům, zájmovým organizacím, klubům důchodců atd. V případě, že máte o některou z přednášek zájem, kontaktujte

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání

Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání Konvergence, strukturální operace EU a některá institucionální rizika a bariéry jejich využívání Petr Zahradník Centrum ekonomických studií a EU Office České spořitelny www.cesvsem.cz Smilovice 6. června

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU?

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Ing. Petr Zahradník, MSc. EU Office České spořitelny a New York University, člen EuroTeam při Evropské komisi Vědeckopopularizační

Více

978-92-79-25319- 5 ČJ 3 20 mýtů a skutečností o rozšíření EK, GŘ pro rozšíření 2006 15 rozšíření EU 92-79-02127-3 ČJ

978-92-79-25319- 5 ČJ 3 20 mýtů a skutečností o rozšíření EK, GŘ pro rozšíření 2006 15 rozšíření EU 92-79-02127-3 ČJ SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ (PDF) Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str. Anotace ISBN Jazyk 1958-2008, Svědectví bývalých předsedů 1 Evropského parlamentu EP 2008 95 EP 978-92-823-2446-

Více

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU

ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU ROZPOČET EU VÝDAJE EVROPSKÉHO ROZPOČTU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozpočet EU výdaje evropského rozpočtu V této kapitole se dozvíte: Jak se sestavuje rozpočet Evropské unie. Jaké jsou principy

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ

127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) K ROZHODNUTÍ V Bruselu dne 10. ledna 2011 127. SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA VÝBORU REGIONŮ 26. LEDNA 2011 BOD 6 ZŘÍZENÍ PLATFORMY EVROPSKÝCH SESKUPENÍ PRO ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCI (ESÚS) předkládá generální tajemník K ROZHODNUTÍ

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva

Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva VYBRANÁ TÉMATA Aplikace snížené sazby daně z přidané hodnoty u piva Obsah Úvod... 3 Příloha I... 5 Prameny:... 6 Vybraná témata č. 3/2016 únor 2016 Autor: Josef Palán AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ: Název: Aplikace snížené

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_355 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Historie a organizace Evropské unie

Historie a organizace Evropské unie Historie a organizace Evropské unie VŠERS, kombinované studium, Příbram Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na hodinách, účast v diskusi Podmínky pro udělení zkoušky: závěrečný test Aktuální informace:

Více

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012

Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP. Táňa Perglová 13. března 2012 Jak porozumět Bruselu institucionální rámec 7. RP Táňa Perglová 13. března 2012 Program 1. Brusel 2. Vše začíná u strategie 3. Jednotlivé nástroje 2 Brusel Kdo v Bruselu rozhoduje o čem? Jaké instituce

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ (PDF) Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str. Anotace ISBN Jazyk

SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ (PDF) Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str. Anotace ISBN Jazyk SEZNAM PUBLIKACÍ A TISKOVÝCH MATERIÁLŮ (PDF) Číslo Název publikace Autor Rok vyd. Počet str. Anotace ISBN Jazyk 1 52 akcí pro podporu biodiverzity EK, GŘ pro ŽP 2011 60 ochrana životního prostředí 978-92-79-18635-

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK

EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK EU fakta Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Evropská unie Svazek demokratických evropských zemí Organizace pro mezinárodní spolupráci

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky

Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky Veřejné politiky 2 Mezinárodní a nadnárodní aspekty veřejné politiky Úvodem VEP: realizace společenského zájmu, problému (zdraví, zaměstnanost, doprava ) Tlak zájmových skupin Preference voličů Rozhodnutí

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 5. října 2016 v 09:00 h V Praze 29. září 2016 Čj. 2268/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda Beneše

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č

EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU. Prezentace k semináři č EKONOMICKÁ INTEGRACE A POLITIKY EU Prezentace k semináři č. 1 2017 EHS A EKONOMICKÁ INTEGRACE Ekonomická integrace hlavní důvod, účel a cíl založená EHS Neproběhla naráz, ale realizovala se po etapách

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F.

III. část. Lisabonský summit /1. LISABONSKÝ PROCES Evropská rada (2000) Znalostní společnost. Znalostní společnost. Peter F. III. část Vysoká škola finanční a správní Podzim 2005 Rozvoj manažerských schopností v oblasti dlouhodobé strategie a projektové činnosti středních škol Strategie rozvoje školy v podmínkách EU Jaroslava

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2246/04 V Praze dne 12. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 19. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU)

Federalistická seskupuje se politicky (př. USA) Funkcionalistická seskupuje se nejdříve ekonomicky (př. EU) Otázka: Integrační procesy po 2. světové válce (neboli EU) Předmět: Ekonomie Přidal(a): Len Druhy a stupně integrace (=propojení) Druhy mezinárodních integrací Federalistická seskupuje se politicky (př.

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0114 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná správa a regionální rozvoj Metodický list číslo 1 Cíl:Seznámení se s charakteristickými rysy soudobé evropské veřejné správy a jejím podílem na

Více

předmětu Region a regionální vědy 2

předmětu Region a regionální vědy 2 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Region a regionální vědy 2 Název tematického celku: Regionální politika A. Obecné vymezení regionální politiky B. Základy regionální politiky

Více