5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM"

Transkript

1 FINÁLNÍ INFORMACE 5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie za odborné garance Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol, Praha Litoměřice Hotel Koliba Organizační zajištění ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.

2 5. ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie , Hotel Koliba, Litoměřice TÉMATA LÉKAŘSKÁ SEKCE - Obtíže a komplikace reimplantací TEP - Desa jako konečné řešení obtíží pacienta? - Novinky v traumatologii - Protetika a kalceotika - Infekt v ortopedii, MRSA TÉMATA SESTERSKÁ SEKCE Ortopedický pacient očima sálové sestry, sestry JIP, sestry standardního lůžka a fyzioterapeuta, včetně komplementu POŘÁDÁ za odborné garance Ortopedické kliniky UK 2. LF a FN Motol, Praha PREZIDENT SYMPOZIA prim. MUDr. Vladislav Procházka ODBORNÝ GARANT Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha ORGANIZAČNÍ VÝBOR Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha prim. MUDr. Vladislav Procházka MUDr. Eduard Šťastný Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha MUDr. Petr Březovský Helena Hlásková Dětská a dospělá ortopedie a traumat. UK 2. LF a FN Motol, Praha Jiřina Horáková MUDr. Pavel Kacerovský ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO Mgr. Ladislav Chlupáč starosta města Litoměřice MUDr. Leoš Vysoudil ředitel MěN v Litoměřicích MÍSTO KONÁNÍ Hotel Koliba, Českolipská 2100, Litoměřice

3 ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE ČTVRTEK PÁTEK Slavnostní zahájení Novinky v traumatologii Komplikace a obtíže revizních coffee break operací TEP Infekt v ortopedii coffee break závěr sympozia Komplikace a obtíže revizních operací TEP přestávka na oběd Arthrodesa jako konečné řešení obtíží pacienta? coffee break Déza jako konečné řešení obtíží pacienta? Závěr prvního jednacího dne SESTERSKÁ SEKCE ČTVRTEK Slavnostní zahájení hotel Koliba, hlavní sál Zahájení sesterské sekce I. Blok přestávka na oběd II. Blok coffee break III. Blok Závěr sesterské sekce

4 Slavnostní zahájení ČTVRTEK, LÉKAŘSKÁ SEKCE Komplikace a obtíže revizních operací TEP Předsedající: Sosna A., Gallo J., Tomáš T. 1. Současné možnosti a hranice reimplantací kloubních náhrad 20 Sosna A., Landor I., Pokorný D. I. Ortopedická klinika FN v Motole a 1.LF UK Praha 2. Rekonstrukce acetabula při revizní operaci TEP kyčelního kloubu 10 Koudela K., Koudelová J., Koudela K.jr., Malotín T. KOTPÚ FN Plzeň 3. Komplikace revizních operací TEP kyčelního kloubu 10 Tomáš T., Nachtnebl L., Rapi J. I.Ortopedická klinika LF MU, FN u sv.anny Brno 4. Příčiny selhání Burch-Schneiderovy dlahy 8 Luňáček L.,Džupa V.,Skála-Rosenbaum J. Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV Praha 5. Burch-Schneiderova dlaha v revizní endoprotetice 8 Kozák P., Gallo J. Nemocnice Frýdek-Místek, Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc 6. Terapie periprotetických zlomenin kyčle 8 Kunovský R., Jarošík J., Pink T. Úrazová nemocnice v Brně 7. Revizní operace kyčelního kloubu na našem pracovišti v průběhu posledních 18 měsíců 8 Jodas R., Ďurďa D. Ortopedické oddělení Panochova nemocnice Turnov 8. Komplikace dvoudobé revize TEP kyčle při použití cementovaného spaceru kazuistika 8 Švec M., Neubauer J. Ortopedické oddělení Karlovy Vary 9. Výsledky léčebné intervence u luxací TEP kyčle 8 Špička J., Gallo J. Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc 10. Použití antiluxační ortézy u luxací TEP kyčle 8 Frýdl J., Schovanec J. 2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha coffee break

5 Komplikace a obtíže revizních operací TEP Předsedající: Koudela K., Luňáček L., Trč T. 11. Řešení nestability po primární TEP kolene 8 Luňáček L., Krbec M., Frič V. Ortopedicko-traumatologická klinka FNKV Praha 12. Komplikace TEP hlezna 8 Trč T., Žmolík L. 2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 13. Hodnocení použití antibiotického spaceru u reimplantací kyčle 8 Trč T., Kopečný Z., Šťastný E. 2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 14. Hodnocení použití antibiotického spaceru u reimplantací kolenního kloubu 8 Trč T., Frýdl J., Hanus M., Schovanec J. 2. Ortopedická klinika 2. LF a FN Motol Praha 15. Enoxaparin, dabigatran, rivaroxaban srovnání v základních klinických 10 parametrech (Results of Separate Pooled Analyses of Phase III Multicenter Randomized Trials; M. V. Huismann et al., Circulation 2010) Barták V. I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha 16. Prevence TEN po TEP - nová antitrombotika 10 Koudela K. KOTPÚ FN Plzeň přestávka na oběd Arthrodesa jako konečné řešení obtíží pacienta? Předsedající: Trč T., Král M., Kubát P. 17. Naše zkušenosti s pantalární desou 8 Uvízl M., Šos Z. Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc 18. Panta-nail první zkušenosti 8 Kubát P. Ortopedicko-traumatologické oddělení Havlíčkův Brod 19. Pantalární déza retrográdním hřebem Panta Integra na našem pracovišti 8 Pokorný J., Březovský P. 20. Arthrodesa hlezna per ASK 8 Trč T., Hanus M., Rybka D. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 21. Arthrodesa řešení selhané TEP hlezna 8 Filip L., Stehlík J., Musil D., Sadovský P. Ortopedické oddělení České Budějovice

6 22. Naše zkušenosti s dézou ramene a hlezna v řešení poúrazových komplikací 8 Král M., Lukáš R., Pilnáček J. Traumacentrum Liberec, Ortopedicko-traumatologické oddělení Kladno 23. Odlehčující bércová ortéza s částečnou fixací hlezenního kloubu 8 Roubíček V. Ortopedické oddělení MěN Ústí nad Labem coffee break Déza jako konečné řešení obtíží pacienta? Předsedající: Cienciala J., Filip L., Schovanec J. 24. Sestavitelný hřeb pro arthrodesu kolena 8 Trč T., Schovanec J. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 25. Arthrodesa kolenního kloubu po náhradě 8 Schovanec J., Kopečný Z. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 26. Užití hřebu Prospon u nehojící se dézy kolene 8 Šedivý P. Ortopedicko-traumatologické oddělení Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav 27. Arthrodesa I. MTP kloubu 8 Filip L., Stehlík J., Musil D., Sadovský P. Ortopedické oddělení České Budějovice 28. Arthrodesa v oblasti halluxu 8 Teyssler P., Žmolík L. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 29. Indikace a typy spondylodézy u onemocnění bederní páteře 10 Cienciala J., Chalupka R. 2. Ortopedická klinika LF MU FN Brno Bohunice 30. Intersomatická fůze bederní páteře 8 Pilát P. Ortopedické oddělení MěN Ústí nad Labem 31. Vertebral body stenting - nová metoda v léčbě osteoporotických 10 zlomenin thorakolumbální páteře Cihlo M.,Brož T.,Ratzová H.,Hájek P. Neurochirurgické oddělení Pardubická krajská nem. a.s závěr prvního jednacího dne

7 PÁTEK, LÉKAŘSKÁ SEKCE Novinky v traumatologii Předsedající: Bartoníček J., Rammelt S., 32. Traumatologie nohy 15 Bartoníček J. Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN Praha Krč 33. Injuries of Chopart and Lisfranc joints 15 Rammelt S. Dresden 34. Ipsilaterální zlomeniny tibiálního pilonu a talu 10 Bartoníček J. Chirurgická klinika 1. LF UK a FTN Praha Krč 35. Arthrodeses on foot 20 Rammelt S. Dresden coffee break Infekt v ortopedii Předsedající: Pilnáček J., Dlouhý P., Pech J. 36. Metody nukleární medicíny v diagnostice septické rejekce TEP 10 Komorousová I., Baierová L. Centrum nukleární medicíny s.r.o. Praha 37. Význam MRSA infekcí v ortopedii 10 Dlouhý P. Infekční oddělení MěN Ústí nad Labem 38. Multirezistentní infekce v ortopedii 10 Schovanec J., Trč T., Chládek P., Nič O., Derflerová K. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 39. Chances and challenges of nanocrystals in synthetic bone substitutes 10 Heimann L. aap Biomaterials Dieburg 40. Resorbable solutions for infection care in bone and soft tissue defects 10 Heimann L. aap Biomaterials Dieburg 41. Řešení septické komplikace náhrady zápěstního kloubu Medin totální desou 10 Pech J., Dobiáš J., Vergl D. 1. Ortopedická klinika FN v Motole a 1. LF UK Praha 42. Astragalektomie ze septické indikace 10 Pilnáček J. Ortopedicko-traumatologické oddělení nemocnice Kladno závěr sympozia

8 ČTVRTEK, SESTERSKÁ SEKCE Slavnostní zahájení sympozia Hotel Koliba, hlavní sál Zahájení sesterské sekce pavilon A, Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice Trč T., Kalábová L., Procházka V. I. Blok Předsedající: Kalábová L., Zikmund J. 1. Péče pacienta po tromboze 10 Panašová E. Interní oddělení MěN v Litoměřicích 2. FOKUSY u pacientů před TEP 10 Žákovská A. ORL oddělení MěN v Litoměřicích 3. Implantace TEP kolene VANGUARD 10 Nesvorová E., Merhautová R. Centrální operační sály MěN v Litoměřicích 4. Péče o pacienty po ortopedické operaci 10 Nováková L. MOJIP MěN v Litoměřicích 5. Ošetřovatelská péče při gonitidě 10 Walterová V., Ulbrichová Š. Chirurgické oddělení MěN v Litoměřicích 6. Péče o dětského pacienta po ortopedické operaci 10 Tkáčová I., Kubát O., Haufová B. Dětské oddělení MěN v Litoměřicích 7. Sexuální život po TEP kyčle 10 Zikmund J. Rehabilitační oddělení MěN v Litoměřicích 8. Sexuální život po operaci páteře 10 Kostrabová L. Rehabilitační oddělení MěN v Litoměřicích přestávka na oběd II. Blok Předsedající: Bušková A., Koubová M. 9. Nejčastější agens a jeho vyšetření v septické ortopedické indikaci 10 Gärtnerová L. Oddělení klinické mikrobiologie MěN v Litoměřicích 10. Ovlivnění výsledků krevních obrazů 10 Moravcová R. Oddělení klinické biochemie MěN v Litoměřicích

9 11. CT vyšetření u septických ortopedických pacientů 10 Bílková L. RDG oddělení MěN v Litoměřicích 12. Péče o pacienty před operací páteře 10 Koubová M. Neurologické oddělení MěN v Litoměřicích 13. Abnormality pánve a nepravidelnost porodního mechanismu 10 Krejzová A. Gynekologicko-porodnické oddělení MěN v Litoměřicích 14. Péče o geriatrické pacienty po implantaci CCP kyčle 10 Zezulová O., Štorová P. LDN MěN v Litoměřicích 15. Zkušenosti terénních sester s pacienty po úrazech a po ortopedických operacích 10 Rožcová A. Domácí péče MěN v Litoměřicích 16. Následná péče o klienta po ortopedické operaci v domácím prostředí 10 Procházková M., Bušková A. Domácí péče Louny-firma: Medika-Agentura 14,20 14,50 coffee break III. Blok Předsedající: Škeříková H., Hlásková H. 17. Ošetřovatelská péče po TEP ramenního kloubu 10 Škeříková H. 18. Ošetřovatelská péče po operaci karpálního tunelu 10 Landová I. 19. Déza hlezna 10 Bartošová I., Trnková M. 20. Reimplantace TEP kolene 10 Kracíková K. 21. Reimplantace TEP kyčle 10 Špadrnová I. 22. Vyšetřování dětských kyčlí v ambulantní péči 10 Hejhalová I. 23. Ošetřovatelská péče u dětského pacienta po operaci Grice 10 Létalová H. 2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 24. Péče o dětského pacienta s infektem operované končetiny 10 Létalová H. 2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha 25. Komplikace TEP 10 Čiháková D., Franková J. 2. Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol Praha závěr sympozia sester

10 VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE REGISTRAČNÍ POPLATEK lékaři SZP Zaplacený od a na místě Kč 850,- Kč 500,- PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI Registrace na sympózium probíhá online na webových stránkách sekce REGISTRACE (v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na tel.: , ) Přihlášky k pasivní účasti zaregistrujte na sekce REGISTRACE nejpozději do SPOLEČENSKÝ PROGRAM Hotel Koliba - Společenský večer - hudba, raut začátek ve hodin Zaplacený od a na místě Kč 600,- STRAVOVÁNÍ Obědy i občerstvení během přestávek bude zajištěno v prostorách hotelu Koliba. UBYTOVÁNÍ NABÍDKA HOTELŮ V případě zájmu si účastníci objednají ubytování individuálně. K dispozici jsou webové stránky okres-litomerice/, kde je na výběr několik hotelů. Doporučené hotely: Roosevelt*** 1/ ,- Kč Rooseveltova 18 1/ ,- Kč Litoměřice 1/ ,- Kč Tel.: Salva Guarda**** 1/1 od 1 220,- Kč Mírové náměstí 12 1/2 od 1 750,- Kč Litoměřice Tel.: Apollón*** 1/ ,- Kč Na Valech 2094 Litoměřice Tel.: Dejmalík*** 1/1 650,- Kč Sovova 3 1/ ,- Kč Litoměřice 1/ ,- Kč Tel.: Labe*** 1/1 900,- Kč Vrchlického 10 1/ ,- Kč Litoměřice Tel.: Helena** Želetická /1 800,- Kč Litoměřice 1/ ,- Kč Tel.:

11 PLATBY Platby je nutné uhradit na číslo účtu: /0100 KB a.s., pobočka Ústí nad Labem, variabilní symbol (rodné číslo), konstantní symbol Veškeré ceny jsou předběžné a veškeré platby se považují za zálohy a jsou uvedeny včetně DPH. Daňový doklad bude předán účastníkům v průběhu konání sympozia u pokladny. CERTIFIKÁTY Lékařská sekce - Kongres je garantován a ohodnocen Českou lékařskou komorou 12 kredity dle závazného Stavovského předpisu ČLK č. 16 systému celoživotního vzdělávání lékařů. Sesterská sekce - Kreditní body budou přiděleny na základě udělení souhlasného stanoviska OSZ ČR k započítání akce do kreditního systému podle vyhlášky č. 423/2004 Sb. v platném znění. Souhlasné stanovisko bude vydáno pro povolání fyzioterapeut, všeobecná sestra, ergoterapeut, radiologický asistent. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský Střekovské nábřeží 51 Project Manager: Kučerová Radka Ústí nad Labem Mobilní telefon: tel.: fax: Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce

12 VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOSIA Přihlášení do termínu Generální partner sympozia Bayer, s.r.o. Hlavní partneři sympozia B.Braun Medical s.r.o. Johnson & Johnson s.r.o. Lima CZ s.r.o. Partneři a vystavovatelé ALINEX - Kácovská s.r.o. AUTOCENTRUM HÁŠA, s. r. o. Beznoska s. r. o. Biomet CZ s. r. o. Boehringer Ingelheim spol. s r. o. GBC Prague s. r. o. Gertabaum s. r. o. IBI spol. s r. o. Medicom International s. r. o. MEDIN a. s. Město Litoměřice Noviere s. r.o. Ortika a.. ProSpon s. r. o. Stimcare s. r. o. WRIGHT INVESTMENTS, s. r. o. Zdeněk Oktábec ORTOPEDICKÉ OBUVNICTVÍ Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Zentiva a. s. Zimmer Czech s. r. o.

13 Aesculap Columbus Komplexní řešení pro kolenní kloub Polyethylenová plata CR, DD (deep dish), PS Columbus narrow endoprotézy určené pro ortopedické pacientky Columbus AS řešení pro pacienty s alergií na kovy Columbus revision ofsetové spojení dříků tibie i femuru, augmentace až 15 mm Aesculap je registrovaná obchodní značka skupiny B. Braun B. Braun Medical s.r.o. Divize Aesculap V Parku 2335/20 CZ Praha 4 Tel Fax

14 Naturae imitatio Jako imitaci trabekulární stavby kosti jsme vyvinuli třírozměrnou hexagonální buněčnou strukturu pro maximální osteointegraci. DELTA-REVISION-TT EV TT DELTA-ONE-TT E TT DELTA-TT Trabekulární titan, spolu se systémem DELTA, se nabízí jako optimální řešení pro každou indikaci od primární po revizní. DELTA-REVISION-TT + hemisférický modul s úhlovou augmentací Lima CZ s.r.o. Do Zahrádek I čp.5, Praha 5, Czech Republic Tel.: , Fax:

15 95,1 % přežití implantátu po 15 letech* V roce 1986 byl na trh uveden dřík Corail. Dlouhodobá úspěšnost 95,1% přežití po 15 letech v 5130 případech ukazuje, že kombinace konstrukčního řešení a hydroxyapatitového povlaku náhrady Corail se dokonale osvědčila. *) The Norwegian Arthroplasty Register , Prospective Studies of Hip and Knee Prostheses. AAOS, Více informací o produktech Corail a dalších výrobcích společnosti DePuy naleznete na

16 Xarelto: nové perorální 1x denně Nový kloub Nová úroveň prevence tromboembolizmu 1 88% Větší redukce výskytu významných příhod TEN * ve srovnání s enoxaparinem VYŠŠÍ ÚČINNOST u elektivní náhrady kyčelního kloubu 2 * Významná příhoda TEN (tromboembolické nemoci) je definována jako výskyt proximální hluboké žilní trombózy, nefatální plicní embolie a úmrtí spojeného s tromboembolizmem. Studie RECORD 1 byla randomizovaná dvojitě zaslepená studie porovnávající perorální Xarelto 10 mg podávané jednou denně s enoxaparinem 40 mg s.c. v prevenci TEN po elektivní totální náhradě kyčelního kloubu. Primární kompozitní cíl sledování zahrnoval HŽT, nefatální PE a úmrtí z jakékoli příčiny. Délka léčby byla ve studii RECORD dní shodně v obou větvích 2. Literatura: 1. Piccini, Expert Opin. Investig Drugs 2008;17(6): Eriksson, N Engl J Med. 2008;358(26): ZAJIŠTĚNÁ BEZPEČNOST stejný bezpečnostní profil ve srovnání s enoxaparinem 2 První perorální přímý inhibitor faktoru Xa Bayer Schering Pharma duben CZ Jednoduchá profylaxe trombózy ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU XARELTO 10 MG SLOŽENÍ A LÉKOVÁ FORMA: JEDNA POTAHOVANÁ TABLETA OBSAHUJE 10 MG RIVAROXABANUM. TERAPEUTICKÉ INDIKACE: PREVENCE ŽILNÍHO TROMBOEMBOLIZMU U DOSPĚLÝCH PACIENTŮ PODSTUPUJÍCÍCH ELEKTIVNÍ OPERATIVNÍ NÁHRADU KYČELNÍHO NEBO KOLENNÍHO KLOUBU. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: 1 TABLETA, PERORÁLNĚ, JEDNOU DENNĚ, NEZÁVISLE NA JÍDLE. PRVNÍ DÁVKA SE PODÁVÁ 6 AŽ 10 HODIN PO OPERACI. DÉLKA LÉČBY INDIVIDUÁLNĚ ZÁVISÍ NA RIZIKU TEN A TYPU OPERACE, PO VELKÉ OPERACI KYČLE SE DOPORUČUJE 5 TÝDNŮ, PO VELKÉ OPERACI KOLENE 2 TÝDNY. ÚPRAVA DÁVKY NENÍ NUTNÁ S OHLEDEM NA VĚK, HMOTNOST A POHLAVÍ. KONTRAINDIKACE: HYPERSENZITIVITA NA ÚČINNOU NEBO JINOU LÁTKU PŘÍPRAVKU, KLINICKY VÝZNAMNÉ AKTIVNÍ KRVÁCENÍ, JATERNÍ ONEMOCNĚNÍ S KOAGULOPATIÍ A RIZIKEM KRVÁCENÍ, TĚHOTENSTÍ A KOJENÍ, VĚK DO 18 LET. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ: LÉČBU LZE ZAHÁJI POUZE JSOU LI ZNÁMY HODNOTY KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI. PACIENTY S RIZIKEM KRVÁCENÍ JE TŘEBA SLEDOVAT STRAN EVENT. KRVÁCIVÝCH KOMPLIKACÍ. LEDVINOVÁ NEDOSTATEČNOST: U PACIENTŮ S CLEARANCE KREATININU ML/MIN LZE XARELTO UŽÍVAT S OPATRNOSTÍ, HODNOTY NIŽŠÍ NEŽ 15 ML/MIN JSOU KONTRAINDIKACÍ PODÁNÍ. JATERNÍ NEDOSTATEČNOST: U CIRHOTIKŮ CHILD-PUGH B JE NUTNÁ OPATRNOST, JAKÉKOLI JATERNÍ ONEMOCNĚNÍ SPOJENÉ S KOAGULOPATIÍ A RIZIKEM KRVÁCENÍ JE KONTRAINDIKACÍ. OPATRNOST JE NUTNÁ U KOAGULOPATIÍ, TĚŽKÉ NEBO DEKOMPENZOVANÉ HYPERTENZE, PŘI AKTIVNÍM GASTRODUODENÁLNÍM VŘEDU NEBO NEDÁVNÉ ANAMNÉZE VŘEDU, RETINOPATII, NEDÁVNÉ ANAMNÉZE NITROLEBNÍHO KRVÁCENÍ, OPERACI MOZKU NEBO OKA A MALIGNITÁCH CNS NEBO MÍCHY. PŘI SPINÁLNÍ/EPIDURÁLNÍ ANESTEZII EXISTUJE RIZIKO VZNIKU EPIDURÁLNÍHO ČI SPINÁLNÍHO HEMATOMU; NUTNÁ JE MONITORACE STAVU A EVENT. VČASNÉ ZAHÁJENÍ LÉČBY. KATETR SE NEODSTRAŇUJE DŘÍVE NEŽ 18 HODIN PO POSLEDNÍM PODÁNÍ RIVAROXABANU, DALŠÍ DÁVKA SE PODÁVÁ NEJDŘÍVE ZA 6 HODIN, PO TRAUMATICKÉ PUNKCI NEJDŘÍVE ZA 24 HODIN. PACIENTI, KTEŘÍ PO OPERACI TRPÍ ZÁVRATĚMI ČI PRODĚLALI SYNKOPU BY NEMĚLI ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE. INTERAKCE S JINÝMI LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A JINÉ FORMY INTERAKCE: SOUČASNÉ PODÁNÍ SE SILNÝMI INHIBITORY CYP3A4 A P-GP (NAPŘ. AZOLOVÁ ANTIMYKOTIKA A INHIBITORY PROTEÁZ HIV) SE NEDOPORUČUJE, PŘI PODÁNÍ SLABŠÍCH INHIBITORŮ U RENÁLNÍ INSUFICIENCE SE DOPORUČUJE OPATRNOST. OPATRNOST JE NUTNÁ PŘI SOUČASNÉM PODÁNÍ JINÝCH PŘÍPRAVKŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KREVNÍ SRÁŽLIVOST (NAPŘ. NSAID, ASA, ANTIAGREGANCIA A ANTIKOAGULANCIA) A PŘI SOUČASNÉM UŽÍVÁNÍ INDUKTORŮ CYP3A4 (NAPŘ. RIFAMPICIN, FENYTOIN, KARBAMAZEPIN, FENOBARBITAL NEBO TŘEZALKA). NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ČASTÉ: ZVÝŠENÍ HLADINY GMT, TRANSAMINÁZ, ANÉMIE, KRVÁCENÍ, NAUZEA. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY MÉNĚ ČASTÉ: ZVÝŠENÍ HLADIN LIPÁZY, AMYLÁZY, BILIRUBINU, LDH, ALP, TACHYKARDIE, TROMBOCYTÉMIE, SYNKOPA, ZÁVRATĚ, BOLEST HLAVY, DYSPEPSIE, BOLESTI EPIGASTRIA, SUCHO V ÚSTECH, ZVRACENÍ, POŠKOZENÍ LEDVIN, PRURITUS, EXANTÉM, KONTUZE, KRVÁCENÍ RŮZNÉHO ROZSAHU A LOKALIZACÍ VČ. ZÁVAŽNÉHO KRVÁCENÍ, OTOKY, ÚNAVA, SLABOST, HOREČKA, SEKRECE Z RAN. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ: ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY. DRŽITEL ROZNODNUTÍ O REGISTRACI: BAYER SCHERING PHARMA AG, BERLÍN, NĚMECKO. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EU/1/08/472/ DATUM REVIZE TEXTU: PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU SE SEZNAMTE S ÚPLNOU INFORMACÍ O PŘÍPRAVKU. POUZE NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS. PŘÍPRAVEK JE HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU OBDRŽÍTE NA ADRESE BAYER S.R.O BAYER SCHERING PHARMA, ŠAFAŘÍKOVA 17, PRAHA 2,

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UP a FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC pořádá XVI. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Záštitu nad kongresem

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015

V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM. 19. - 20. března 2015 FINÁLNÍ INFORMACE ORTOPEDICKÁ KLINIKA LF UK A FN HRADEC KRÁLOVÉ A KLINIKA DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 2. LF UK A FN V MOTOLE POŘÁDAJÍ V. JARNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM KONANÉ VE DNECH 19. -

Více

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA

16. 18. 9. 2015 TOP HOTEL, PRAHA PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM VÝBOR ČSOT, KLINIKA ORTOPEDIE 1. LF UK a ÚVN PRAHA POŘÁDAJÍ s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie pod záštitou rektora Univerzity Karlovy prof.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Nemocnica otvorila zrekonštruované CT pracovisko a zakúpila CT prístroj za necelých 300 tisíc EUR. V Olomouci se uskutečnil osmý ročník sympozia AGEL

Nemocnica otvorila zrekonštruované CT pracovisko a zakúpila CT prístroj za necelých 300 tisíc EUR. V Olomouci se uskutečnil osmý ročník sympozia AGEL ROČNÍK 8 ČÍSLO 6 PROSINEC 2014 Nemocnica Krompachy uviedla do prevádzky počítačový tomograf Nemocnica otvorila zrekonštruované CT pracovisko a zakúpila CT prístroj za necelých 300 tisíc EUR STRANA 42 V

Více

PROGRAM a ABSTRAKTA. www.coskf.cz 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE

PROGRAM a ABSTRAKTA. www.coskf.cz 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE 1. KONGRES ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE PSYCHOTROPNÍ FARMAKOTERAPIE PROGRAM a ABSTRAKTA 7. 8. října 2011 Wellness Hotel STEP, Praha www.coskf.cz ODBORNÝ PROGRAM pátek 7. 10. 2011 12.00 18.00

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International

FINÁLNÍ informace. s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. 24. 25. 9. 2009 Brno, Hotel International FINÁLNÍ informace Úrazová nemocnice v Brně Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity POŘÁDÁ xiv. NOVÁKOVY TRAUMATOLOGICKÉ DNY 2009 s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické

Více

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP

Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP www.linkos.cz Czech Society for Oncology / Česká onkologická společnost ČLS JEP Best of ASCO Meeting Licensed by the American Society of Clinical Oncology, www.asco.org September 8 th, 2012 / 8. září 2012

Více

V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá V. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 1. června 2013 Kongresové centrum Babylon, Liberec Sympozium lékařů a sester www.bos-congress.cz

Více

XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den. pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady

XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den. pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady XXXIII. Kaňkův pražský onkologický den pořádaný ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FN Královské Vinohrady 50. doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR a Sekce ambulantních

Více

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci

Edukační materiál. ELIQUIS (apixaban) Pokyny k preskripci Edukační materiál Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES X. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES s mezinárodní účastí Liberec 3. 6. 10. 2012 Finální informace www.bos-congress.cz/cpk2012 První a jediná kvadrivalentní vakcína chránící proti pěti onemocněním Očkujte vakcínou

Více

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN

VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN Česká pediatrická společnost ČLS JEP za organizačního zajištění BOS.org s. r. o. pořádá sympozium lékařů a sympozium sester VI. LIBERECKÝ PEDIATRICKÝ DEN 31. května 2014 Kongresové centrum Babylon, Liberec

Více

Sekundární osteoporóza 2012

Sekundární osteoporóza 2012 Sekundární osteoporóza 2012 ISBN: 978-80-87118-06-1 BLOKUJE OSTEOKLASTY DŘÍVE, NEŽ DOSÁHNOU KE KOSTI 1,2 SILNÁ PROTI ZLOMENINÁM Zkrácená informace o přípravku PROLIA Léčivá látka a léková forma: Denosumabum

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP

6. konference. 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida. Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP 6. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí ambulantní gynekologie ČGPS ČLS JEP a Sdružením soukromých gynekologů ČR 7. 9. 12. 2012 Praha, OREA Hotel Pyramida

Více

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B

Medicína. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI. 10. 11. října 2013, Praha. X. kongres praktických lékařů a sester PRO PRAXI. Suppl. B Medicína PRO PRAXI Suppl. B 2013 www.solen.cz ISSN 1803-5906 ISBN 978-80-7471-038-4 ROČNÍK 10. Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI X. kongres praktických lékařů a sester 10. 11. října 2013, Praha Klinika kardiologie

Více

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. pořádají

Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. pořádají Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha pořádají Sympozium lékařů Sympozium sester XII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY 14. 15. března

Více

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP

practicus Zdravotnická dokumentace - nová legislativa č. 4/2012 ročník 11 DYSPEPSIE Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus t i p t o h o t o č í s l a č. 4/2012 Zdravotnická dokumentace - nová legislativa ročník 11 nejčtenější časopis praktických lékařů (CEGEDIM

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI

ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře ANTITROMBOTICKÁ PREVENCE A LÉČBA V PRIMÁRNÍ PÉČI AUTOŘI: MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium. 30. 31. května 2014 Městské divadlo Český Krumlov

XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium. 30. 31. května 2014 Městské divadlo Český Krumlov Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XIX. andrologické sympozium a II. feminologické sympozium 30. 31. května 2014 Městské divadlo Český Krumlov NOVÁ INDIKACE Nemá váš pacient s ED také

Více

MEDICÍNA PRO PRAXI II.

MEDICÍNA PRO PRAXI II. Medicína PRO PRAXI Suppl. A 2015 www.solen.cz ISBN 978-80-7471-092-6 Ročník 12 Abstrakta MEDICÍNA PRO PRAXI II. kongres praktických lékařů a sester v Ostravě 5. 6. února 2015 Clarion Congress Hotel Ostrava

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program

XX. FREJKOVY DNY. 21. - 22. června 2012. s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie. Program I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně XX. FREJKOVY DNY s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 21. - 22. června 2012 Hotel SANTON, Brno Program Odborný

Více