Standpoint - roční výhled

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standpoint - roční výhled"

Transkript

1 Leden 2013 Standpoint - roční výhled Reformy, kamkoli se podíváte Část 1: Globální kontext v roce 2013 Část 2: Dluhová krize v eurozóně Část 3: Fiskální útes v USA Část 4: Zpomalení na rozvíjejících se trzích Část 5: Prognózy Názory a předpovědi poskytnuté Citigroup Global Consumer Group Investments nemusí být naplněny nebo nemusí být vhodné pro všechny investory. Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Se zahraničními investicemi souvisí další dodatečná rizika, včetně rizika zahraničního, měnového, politického a ekonomického, která musí být zohledněna. Prosím kontaktujte svého osobního bankéře, který Vám pomůže určit, které investiční produkty a služby jsou pro Vás vhodné.

2 Část 1: Globální kontext v roce 2013 Po původním silném globálním oživení v roce 2010, které bylo poháněno politickými stimuly, ztrácí ekonomická aktivita na síle. Ještě důležitější je, že neexistuje hospodářský sektor, který by vůči stávající hospodářské slabosti byl imunní. Oddlužování soukromého sektoru a přetrvávající vysoká míra nezaměstnanosti v USA, krize státních dluhů a rozpočtové škrty v Evropě, bublina na trhu nemovitostí a nevyrovnaný růst v Číně tyto faktory patří k hlavním příčinám pokračujícího dalekosáhlého zpomalení světové ekonomiky. Není překvapením, že ekonomové Citi předpovídají složité makroekonomické prostředí i pro rok Eurozónu čeká hlubší recese (pokles HDP o 0,7 %), zatímco růst v USA a Japonsku o 1,6 %, resp. 0,7 % bude poměrně slabý. Podle odhadů přijde většina negativních překvapení z rozvíjejících se trhů, od nichž se za letošek čeká 4,7% růst HDP a pro nadcházející roky jen o něco málo více než 5 %, přičemž průměrný růst v regionu dosahoval v letech 2001 až ,5 %. Přes zhoršující se makroekonomické prostředí přinesly akcie investorům volatilní, avšak solidní výnosy. Navzdory katastrofálnímu ekonomickému prostředí zaznamenaly akciové trhy pozoruhodné výsledky. Mezi lety 2010 a 2012 totiž globální akcie představované indexem MSCI World rostly průměrně o 7 % ročně (k 30. listopadu 2012), přičemž například americký a německý trh si vedly ještě lépe. Je zajímavé, že dividendy představují více než 2/3 výnosů za toto období. To ukazuje nejen, že akciové strategie mohou v období vysoké nejistoty vést ke slušným výnosům, ale také, že kvalitní akciová strategie není jen otázkou ochoty riskovat, ale i faktorů jako kvalita, transparentnost a stabilita. Ještě pozoruhodnější než celkový výnos Index nákupních manažerů vs. akcie MSCI, JPMorgan a Bloomberg 2 Standpoint Roční výhled 2013

3 Část 1: Globální kontext v roce 2013 akcií je jejich volatilita. Během posledních 3 let zaznamenaly globální akcie celkem 5 korekcí nad 10 % a 5 oživení podobného rozsahu, z nichž 3 dokonce přesáhla 20 %. V tomto kontextu může být snaha předpovídat vývoj trhů zajímavou aktivitou, která ale může také napáchat spoustu škod. Pokud byl průměrný roční výnos za období o něco vyšší než 7 %, rozdělení výnosů se pohybovalo od +33 % až po -11 % pro nešťastného investora. Růst zisků a agresivní měnová politika podpořily výnosy z akcií, ale jejich dopad se na pozadí zhoršujícího se makroekonomického prostředí a velkých politických nejistot začíná vytrácet. Podnikové zisky se více než slušně odrazily ode dna a nabízejí solidní základnu pro celkově pozitivní výnosy z akcií. Na americkém trhu a na trzích rozvíjejících se ekonomik dokonce zisk na akcii (EPS) překonal maxima z období před rokem Velká část tohoto odrazu však souvisí s oddlužováním a omezováním výdajů, trend zvyšování EPS však začal ve všech regionech brzdit. Ziskové marže dosáhly rekordních úrovní a dříve či později bude muset podniková příjmová základna růst, aby byla generována vysoká hodnota pro investory. To znamená, že zisky a ekonomický růst jednou začnou znovu korelovat, což zřejmě bude na úkor investorů, pokud globální makroekonomická situace nebude jevit známky zlepšení. Agresivní měnová politika, nejdříve v USA a Velké Británii a nyní také v eurozóně, hraje klíčovou roli v trendech na akciových trzích. Za poslední tři roky se všechna silná oživení časově shodovala s kroky měnové politiky od kvantitativního uvolňování v USA po nedávné OMT ohlášené Evropskou centrální bankou. Investoři se však poučili a uvědomili si, že ekonomickou efektivitu těchto politických opatření zásadně podlamuje silný proud finanční represe. Je zajímavé, že akciové trhy na spuštění 3. kola kvantitativního uvolňování v září nezareagovaly tak pozitivně jako v minulosti. Po roce intenzivní politické nejistoty se nově zvolené či potvrzené vlády musejí vydat cestou reforem. V opačném případě by se globální ekonomický kontext mohl dále strukturálně zhoršovat a veškeré kroky měnové politiky by se mohly stát nebezpečným faktorem vyvolávajícím inflaci aktiv. Po roce politických změn bude rok 2013 ve znamení ambiciózních ekonomických reforem. Jen měnová politika nestačí k tomu, aby se z počátečního ekonomického oživení stala setrvalá expanze. Globální ekonomiku tíží strukturální slabiny, k nimž se po roce, v němž se na celém světě konala řada důležitých voleb a politických změn, zákonodárci musejí postavit čelem. Analytikové Citi se domnívají, že příští rok bude ovlivněn schopností politických vůdců uvést v život vhodné reformy. Ekonomické reformy spočívají ve strukturálních změnách s cílem zvýšit konkurenceschopnost, produktivitu a efektivitu a tím přispět k blahobytu ekonomických subjektů (domácností, společností a fiskálních orgánů). Změny mohou být zapotřebí ve školství, zdravotnictví, institucionálním rámci či fiskální politice. V současné situaci je však nutné zdůraznit, že reformy nestojí a nepadají s úsporami. Mnohé země samozřejmě musejí přistoupit ke škrtům zejména ty, jejichž schodky a úrovně zadlužení jsou tak vysoké, že způsobují zpomalení ekonomiky a nebezpečně zvyšují riziko státního bankrotu. Netýká se to však všech zemí a nemístné šetření by mohlo nadělat více škod než užitku. Zásadní význam má rovněž načasování reforem. V ideálním případě musejí být schváleny, když ekonomika vzkvétá a pořád se jí daří dobře. V době, kdy soukromý sektor radikálně snižuje zadlužení, by veřejný sektor měl vstoupit do hry a uvést růstové faktory do rovnováhy. Mnohé ekonomiky, které zareagovaly příliš pozdě či příliš procyklicky, jsou dnes nuceny zavádět úsporná opatření, což zrychluje negativní dopad snižování zadluženosti soukromého sektoru. GLOBÁLNÍ HOSPODÁŘSKÉ PROGNÓZY Zdroj: Citi Investment Research and Analysis Růst HDP Fiskální balance (v % HDP) Svět Spojené státy americké Eurozóna Japonsko Spojené království Německo Řecko Španělsko Rozvíjející se trhy Čína Rusko Polsko Maďarsko Čechy Turecko Standpoint Roční výhled 2013

4 Část 1: Globální kontext v roce 2013 Reformy nelze dělat bezbolestně, což je pro politiky často velkou překážkou. Jejich úkolem je představit náklady a přínosy a vytvořit tak ovzduší důvěry, které prospěje všem zúčastněným. V období krize a nejistoty je schopnost zvolit ty správné reformy klíčem k získání důvěry aktérů hospodářského života. Čím důvěryhodnější jsou politikové, tím lépe bude ekonomika reagovat. Analytikové Citi například upozorňují, že v letech 2009 až 2011 Španělsko uvádělo průměrnou míru osobních bankrotů 21 na milion obyvatel, přičemž v Německu toto číslo činilo a v USA Pokud problém není rozpoznán, stěží jej lze řešit. Pokud zveřejňované údaje nejsou věrohodné, stěží lze náležitě vyhodnotit rizika a zajistit důvěru, která je potřebná pro účinnost jakýchkoli fiskálních opatření. Pro politiky je na reformách nejobtížnější to, že je nelze provádět bez nákladů vždy jsou vítězové a poražení. Ztráty se navíc zdůrazňují více než zisky, které se často projeví až za delší dobu. Nejcitlivějším úkolem politiků tedy bude nejen řešit vhodné reformy z dlouhodobého pohledu, ale rovněž zasadit je do správného kontextu. Je nutné přiznat, že to bude bolet, ale vysvětlit, že přínosy budou stát za to. 4 Standpoint Roční výhled 2013

5 Část 2: Dluhová krize v eurozóně Léčení nebo zabíjení pacienta V debatě zaměřené na růst vs. škrty, která momentálně zuří v Evropě, panuje velké nedorozumění že totiž škrtání znamená dělat totéž v menším objemu, kdežto růst znamená dělat totéž ve větším objemu. Jenže škrty a růst se vůbec nevylučují. Škrty jsou nástrojem fiskální politiky, který spočívá v omezení rozpočtového deficitu snížením vládních výdajů, zatímco ekonomický růst je důsledkem příspěvků (úspor i výdajů) veškerých ekonomických subjektů. Pokud se vládní politika omezuje na škrty pro škrty, tj. zachovává totéž, ale v menším objemu, aby to bylo levnější, není důvod očekávat oživení růstu či zlepšení ekonomické situace, zejména pak v dobách, jako je ta dnešní, kdy se soukromý sektor nehrne do utrácení. Za těchto okolností jsou zapotřebí ekonomické reformy, které do hospodářství vnesou novou dynamiku, jak ukazuje příklad Asie po krizi v 90. letech nebo Německa počátkem tisíciletí. Před eurozónou však stále je dlouhá cesta. Po 2 letech intenzivní práce vehnala úsporná opatření země na periferii do hlubší recese, cílové schodky se nedaří dodržovat a poměr dluhu k HDP se dále zhoršil jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Je vskutku pozoruhodné, že v periferních zemích kombinace vyšší míry nezaměstnanosti a nižších nominálních příjmů s poklesem úspor a absencí rychlého rozpoznávání bankrotů a odpisů dluhů vyhnala poměr soukromého dluhu k HDP výše, zatímco například ve Velké Británii, Skandinávii nebo dokonce ve východních zemích EMU, které uplatňují politiku aktivního snižování dluhu, se soukromému sektoru již povedlo odbourat velkou část zadlužení. Pokud je klíčovým problémem eurozóny a obzvlášť její periferie nadměrná dluhová expozice, Evropa v oddlužování výrazně zaostává za jinými rozvinutými zeměmi. Analytikové Citi se domnívají, že vyřešení krize v eurozóně vyžaduje rozpočtové úspory, ale také hlubší strukturální reformy, restrukturalizaci rozpočtu a bank a do jisté míry i fiskální a bankovní integraci. Neočekávají však mnoho změn v politice, kterou momentálně prosazují evropské politické špičky, protože blížící se německé volby a politické náklady potřebných reforem stále ještě převažují nad hospodářskými škodami souvisejícími se současnou krizí. Investiční téma: německé akcie Vlády se snaží vypořádat s řadou palčivých otázek a makroekonomické podmínky se zhoršují, takže nadšení investorů pro evropské akcie pochopitelně není velké. Jenže stávající krize státních dluhů sice zostřila makroekonomická rizika, ale také vytvořila příležitosti pro investory, jelikož rozdíly mezi evropskými zeměmi se od vytvoření EMU a od období charakterizovaného konvergencí rekordně prohloubily. Analytikové Citi se domnívají, že německé akcie mají na to, aby si nadále vedly nadprůměrně dobře. Pro německý akciový trh je typický jistý počet světových šampionů, tj. předních společností ve svém sektoru, které disponují silnou značkou či vysokou expozicí zisků vůči rychle rostoucím ekonomikám a které si během ekonomického útlumu s větší pravděpodobností udrží rostoucí zisky a dosáhnou větší kvality rozvah. Navzdory dvěma rokům dobrých výsledků analytikové Citi dodávají, že velmi atraktivní ocenění a chabý pokrok v řešení krize v eurozóně je do jisté míry zajišťuje proti krátkodobému riziku obměny zemí v investorských portfoliích. 5 Standpoint Roční výhled 2013

6 Část 3: Fiskální útes v USA Kdo ztratí nervy jako první? Nenechte se mýlit investičním tématem, které pravděpodobně bude mít v roce 2013 největší dopad na trh, je americký fiskální útes. Předseda Sněmovny reprezentantů John Boehner znovu odstartoval debatu o tom, co si s tímto problémem počít, ani ne 24 hodin poté, co Barack Obama obhájil prezidentský úřad. Toto téma má velký dopad na trhy již nyní, jelikož nejistota po znovuzvolení prezidenta Obamy je zjevně důsledkem vyčkávací strategie, pro niž se rozhodli investoři, kteří by mohli s blížícím se termínem notně znervóznět. Investoři jako celek jsou dosud stále poměrně optimističtí ohledně výsledku diskusí a analytikové Citi předpokládají, že USA se z fiskálního útesu nezřítí. Investoři však musejí brát v úvahu hlavní rysy tohoto rizika. Prvním je, že se nejedná o debatu typu buď, anebo. Naši analytikové se domnívají, že výsledný balíček bude zahrnovat kombinaci zvyšování daní a snižování výdajů, která by rok 2013 zatížila zhruba 1,25% poklesem HDP. Dominovalo by vypršení daňových prázdnin u daně z mezd a nouzových dávek v nezaměstnanosti, které dohromady sníží disponibilní důchod domácností asi o 150 mld. USD. Jelikož prosté prodloužení Bushových daňových úlev se konat nebude, dohoda bude mít negativní krátkodobý dopad na růst HDP a na trhy vzhledem k silné korelaci mezi výsledky trhů a disponibilním důchodem v USA. Druhý bod souvisí s načasováním. Vzhledem k tomu, že Bushovy daňové změny k 1. lednu končí, má americká vláda své dny sečteny. V okamžiku, kdy tento materiál vzniká, si však názory a plány obou stran jsou nekonečně vzdálené a v debatách se zdůrazňuje spíše to, v čem oba tábory nehodlají ustoupit, než to, na čem už se dohodly. Jak řekla politická analytička Citi Tina Fordhamová, obě strany považují otázky zdanění a fiskální politiky za pilíř svého programu a jakékoli ústupky v těchto otázkách nejsou za extrémně napjaté politické situace vůbec samozřejmé. Třetí rys je spojen s nedávnou historií. Roky 2008 až 2012 ukazují, že američtí zákonodárci mají za sebou nebezpečnou řádku velmi škodlivých neshod. V srpnu 2011 jsme se již nebezpečně blížili dluhovému stropu a fiskálnímu útesu, ale demokraté a republikáni se pustili do střetu, který za méně než měsíc poslal index S&P500 skoro o 20 % níže. Analytikové Citi nevidí rizika ve fiskálním útesu samotném jako spíše v cestě k jeho vyřešení, rozsahu a načasování. Investiční téma: cenné papíry zajištěné hypotékou Ve světle nejistot souvisejících se stávajícím fiskálním útesem se analytikové Citi domnívají, že nejinteligentnějším přístupem k americkým trhům je snaha najít krátkodobé útočiště s rozumným oceněním, jako jsou cenné papíry zajištěné hypotékou. Cenné papíry zajištěné hypotékou (MBS) jsou cenné papíry, které vydaly agentury americké vlády pro podporu bydlení (jako Fannie Mae či Freddy Mac) a které jsou zajištěny košem hypoték. Každý, kdo investuje do MBS, v podstatě půjčuje peníze některému kupci nemovitosti. Krize hypoték razantně změnila investiční profil MBS. Když se americká vláda rozhodla zachránit své agentury před bankrotem, v podstatě se výslovně zaručila za veškeré vydané hypotéky. Nyní pochází 95 % všech hypotečních cenných papírů od vládních agentur. Na trzích se to projevilo dokonalou korelací mezi výnosy amerických státních dluhopisů a MBS. Společně s tímto novým profilem bezpečné třídy aktiv vynášejí MBS nadále takřka o 90 bazických bodů více než státní dluhopisy o podobné splatnosti a o 30 bazických bodů více než kvalitní dluhopisy nefinančních společností, což je atraktivní pro investory, kteří usilují zároveň o výnos a bezpečí. V krátkodobém výhledu pojme nový program kvantitativního uvolňování 50 % všech nově vydaných MBS, což pro investory zaručuje velmi příznivý trend poptávky/nabídky. 6 Standpoint Roční výhled 2013

7 Část 4: Zpomalení na rozvíjejících se trzích Vyvážení růstového modelu Pro investice je typické, že riziko spojené s třídou aktiv je úměrné očekáváním. Skvělou ukázkou tohoto paradigmatu jsou rozvíjející se trhy. Od globální ekonomické krize v roce 2008 se od nich čekalo, že se stanou budoucím motorem světového hospodářského růstu. Investoři si od nich slibovali udržitelnost, sílu a redukci přelévání ekonomických problémů mezi regiony. Ačkoli rozvíjející se trhy momentálně nečelí stejným fiskálním a dluhovým problémům, které sužují rozvinuté trhy, byly zřejmě největším zklamáním roku V porovnání se situací před 12 měsíci poklesla očekávání růstu HDP nejvíce právě na rozvíjejících se trzích z 6,1 % na 4,7 %. Zpomalení se sice očekávalo, ale ne v tomto rozsahu. Navíc zřetelně ukázalo strukturální slabiny růstového modelu rozvíjejících se ekonomik. Růst čínské ekonomiky během posledního desetiletí a zejména její politickými opatřeními vyvolané oživení během globální hospodářské krize v roce 2008 budilo dojem, že se odehrává globální obnova rovnováhy a že vazba a závislost rozvíjejících se trhů na těch rozvinutých se zmenšuje. Růstový model rozvíjejících se ekonomik však stále vysoce závisí na exportech. Závislost na exportech do rozvinutých ekonomik sice klesla, ale posílila se vazba na Čínu a její hlad po komoditách. V posledních 3 letech však má Čína co dělat sama se sebou čelí zadlužení regionálních vlád, úvěrovému boomu, bublině na trhu nemovitostí a hlavně nerovnovážnému růstu, protože kvůli stimulům a investicemi poháněnému oživení se výrazně prohloubily sociální nerovnosti. Čínské úřady prozatím nenašly vhodnou odpověď a zpomalení ekonomického růstu se dosud nedotklo dna. Růst čínského HDP v každém z uplynulých 10 čtvrtletí zpomalil z 12 % v 1. čtvrtletí 2010 na 7,6 % ve 2. čtvrtletí Analytikové Citi předpokládají pro rok 2013 stabilizaci mezi 7,6 % a 8 %. Analytikové Citi se domnívají, že vzhledem k tomu, že podmínky (tj. měnová konkurenceschopnost a globální poptávka) nejsou příznivé pro oživení tažené exportem, tvůrcové politiky se budou muset poohlédnout po opatřeních, která více spoléhají na domácí zdroje růstu. Logickou volbou ke stimulaci růstu HDP taženého domácími faktory by byl domácí úvěrový trh či fiskální politika. Rozvíjející se trhy s výjimkou Číny dosud mají velmi omezený objem dluhopisů soukromého sektoru, který by bylo možné použít k posílení domácí poptávky. Za posledních 10 let poměr veřejného dluhu k HDP v rozvíjejících se ekonomikách výrazně poklesl, což by mohlo tvůrce politiky podnítit k uvolnění fiskálních podmínek s cílem změkčit negativní dopad plynoucí ze zpomalení exportu. Investiční téma: dluhopisy rozvíjejících se zemí Zatímco akcie rozvíjejících se trhů nabízely investorům v posledních 2 letech mizerný, volatilní výnos, tamní dluhopisy patří k nejúspěšnějším třídám aktiv. Analytikové Citi upozorňují, že rizika spojená se ziskem na akcii, poklesem růstu HDP, silnějšími měnami rozvíjejících se zemí a celkovým nedostatkem chuti riskovat mezi investory se negativně promítly na výnosech akcií v regionu. Dluhopisy rozvíjejících se ekonomik, zejména ty denominované v tvrdých měnách (USD, EUR), naopak nadále profitovaly ze své rostoucí kvality díky nízkému poměru dluhu k HDP, zlepšujícímu se úvěrovému ratingu a fiskální rovnováze, ale také z velmi atraktivních vysokých výnosů pro investory, kteří mají zájem o fixní výnosy v tvrdých měnách. Analytikové Citi upozorňují, že ačkoli výnosové rozpětí dluhopisů rozvíjejících se zemí se od roku 2008 rekordně zúžilo, nabízejí tyto cenné papíry pětinásobek oproti americkým dluhopisům, což je mnohem vyšší číslo než průměr za posledních 5 let. Analytikové Citi se domnívají, že kombinace kvality, velkých rozpětí a potenciálu pro uvolňování monetární politiky bude této třídě aktiv v roce 2013 znovu velmi svědčit. 7 Standpoint Roční výhled 2013

8 Část 5: Prognózy Krátkodobé úrokové sazby v % (2013 Q4) Zdroj: Citi Investment Research and Analysis Spojené státy americké 0.25 Eurozóna 0.25 Japonsko 0.1 Spojené království 0.5 Čína 3.25 Rusko 8 Polsko 3.25 Maďarsko 5.5 Česká republika 0.05 Turecko 5 Měny (vs. US dolar) Zdroj: Citi Investment Research and Analysis Komodity (průměrná očekávaná cena v r. 2013) Zdroj: Citi Investment Research and Analysis Červen 2013 Prosinec 2013 Euro Japonsko Spojené království Austrálie Česká republika Rusko Polsko Turecko Ropa (WTI) 85 USD/barel Ropa (Brent) 99 USD/barel LME měď 7865 USD/tuna LME nikl USD/tuna Zlato 1749 USD/unce Železná ruda 120 USD/tuna CBOT kukuřice 700 cent/bušl CBOT pšenice 860 cent/bušl 8 Standpoint Roční výhled 2013

9 Důležité upozornění: Výraz Citi analytici odkazuje na investiční odborníky v rámci Citi Investment Research a Citi Global Markets (CGM) a volící členy tzv. Global Investment Committee z Global Wealth Management. Pojem my představuje oddělení Citi zaměřené na privátní bankovnictví (Citi Global Consumer Group Wealth Management). Tento dokument je založen na informacích poskytnutých příslušnými odděleními Citigroup Investment Research, Citigroup Global Markets, Citigroup Global Wealth Management a Citigroup Alternative Investments. Tento dokument je vydán pro účely získání obecného přehledu a není zamýšlen jako doporučení nebo nabídka či naléhání ke koupi nebo prodeji jakéhokoli cenného papíru nebo měny. Informace v tomto dokumentu byly připraveny bez přihlédnutí na cíle, finanční situaci nebo potřeby jednotlivých investorů. Kdokoli uvažující o investici by měl zvážit přiměřenost investice s ohledem na své cíle, finanční situaci nebo potřeby a měl by vyhledat nezávislou radu ohledně vhodnosti dané investice. Jakékoliv konkrétní investice uvedené v tomto materiálu nejsou ze strany Citibank a jejích spřízněných společností jakkoliv doporučovány. Informace zde obsažené vycházejí z veřejně dostupných informací a ačkoliv tyto jsou získávány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé, jejich správnost či úplnost nelze zaručit. Stanoviska zde vyjádřená se mohou změnit bez předchozího oznámení a mohou se lišit od stanovisek jiných pracovníků Citi. Stejně tak se mohou měnit i ceny jednotlivých investic, a to bez předchozího oznámení. Investiční nástroje nejsou bankovním vkladem, nejsou závazkem a nejsou jakýmkoliv způsobem pojištěny či zaručeny Citibank Europe plc, Citibank N.A., Citigroup Inc. ani jakoukoliv přidruženou či dceřinou společností, nejsou pojištěny vládní institucí či pojistnou agenturou (fondem pojištění vkladů) a jsou s nimi spojena investiční rizika, a to včetně případné ztráty investovaných prostředků. Investoři investující do investičních nástrojů denominovaných v jiné než lokální měně by si měli být vědomi rizika fluktuace měnových kurzů, která může způsobit ztrátu investovaných prostředků. Historický či předpokládaný výnos investičního nástroje není zárukou budoucího vývoje. Některé investiční produkty (včetně podílových fondů) nejsou přístupné osobám Spojených států a nemusí být k dispozici ve všech jurisdikcích. Investoři by si měli být vědomi, že je jeho/její odpovědností vyhledat právní a/nebo daňovou radu týkající se právních a daňových konsekvencí jeho/její investiční transakce. Změní li investor trvalý pobyt, občanství, národnost nebo zaměstnání, je jeho/její odpovědností pochopit, jakým způsobem budou jeho/její investiční transakce ovlivněny takovouto změnou a zda li vyhovují všem platným zákonům a předpisům, jsou li relevantní. Citibank neposkytuje právní a/nebo daňové poradenství a není zodpovědná za poskytnutí právní rady investorovi náležící jeho/její transakci. Citibank či společnosti v rámci skupiny Citi (Citigroup Inc. a její spřízněné osoby) mohou mít klientské či vlastní zájmy ve vztahu k instrumentům zde diskutovaným. Názory zde vyjádřené se mohou lišit od názorů vyjádřených jinými odděleními Citibank či společnostmi ze skupiny Citi. Citibank Europe plc, její přidružené osoby, zástupci ani jí ovládané osoby neodpovídají v rozsahu maximálně povoleném platnou právní úpravou za jakékoli následky vzniklé na základě nebo v souvislosti s tímto dokumentem nebo jeho obsahem. Tento dokument a jeho obsah představují informace pro osobní použití a jeho obsah nesmí být reprodukován ani jinak rozšiřován, ať již v celém svém rozsahu či jeho části, bez předchozího písemného souhlasu Citibank Europe plc. Tento dokument je distribuován společností Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem , provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím Citibank Europe plc, organizační složka, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ , IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka ( Citibank ) a jeho obsah nebyl ze strany Citibank jakkoliv změněn či upraven (vyjma skutečnosti, že originál tohoto dokumentu byl v anglickém znění, které je v případě rozporu v obsahu rozhodující, a této části Důležité upozornění, jež byla doplněna s ohledem na detaily týkající se společnosti Citibank). Citibank podléhá dozoru ze strany orgánu dohledu domovského státu, irského regulátora (Financial Regulator) a dále orgánu dohledu hostitelského státu, České národní banky, a to zejména s ohledem na pravidla jednání se zákazníky ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Příslušné investiční služby poskytované Citibank prostřednictvím její organizační složky umístěné na území České republiky jsou poskytovány výlučně v rámci tohoto území, a to zpravidla pouze pro daňové rezidenty České republiky (ve smyslu ustanovení 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). Obchodní sdělení Citibank: Souhlas se zasíláním obchodního sdělení lze zdarma odvolat zejména prostřednictvím odpovědi zaslané na e mailovou adresu, ze které jsou Vám obchodní sdělení Citibank zasílána, případně prostřednictvím linky CitiPhone

Citi EMEA Regional Consumer Bank Analýza globálních trhů. Standpoint. Roční výhled na r. 2015

Citi EMEA Regional Consumer Bank Analýza globálních trhů. Standpoint. Roční výhled na r. 2015 Citi EMEA Regional Consumer Bank Analýza globálních trhů Standpoint Roční výhled na r. 2015 Obsah Globální kontext v roce 2015 01 Divergence a konvergence Energie 03 Energetická revoluce se globalizuje

Více

Čtvrtletní přehled trhu

Čtvrtletní přehled trhu Čtvrtletní přehled trhu Q3 2015 Analýza globálního trhu z pohledu Citi GCB EMEA Výhled společnosti Citi 02 Regionální analýzy 03 Devizové trhy 08 Okénko pro hosta 09 Modelová portfolia 10 Názory a předpovědi

Více

Útlum kvantitativního uvolňování a jeho dopad na rozvíjející se trhy Uprostřed pokračující nejistoty ohledně útlumu kvantitativního uvolňování a

Útlum kvantitativního uvolňování a jeho dopad na rozvíjející se trhy Uprostřed pokračující nejistoty ohledně útlumu kvantitativního uvolňování a Útlum kvantitativního uvolňování a jeho dopad na rozvíjející se trhy Uprostřed pokračující nejistoty ohledně útlumu kvantitativního uvolňování a uprostřed obav z omezení globální likvidity se do centra

Více

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování

Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Základní ivestiční nástroje a pravidla investování Jan Michelfeit Webinář projektu Junior Achievement JA Bankovní gramotnost pro učitele Témata prezentace Devizové trhy a prémiové devizové produkty Vymezení

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních...

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních... Květen 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 04/2014 0,20 % 0,00 % HDP 1Q/2014 1,20 % 0,00 % Nezaměstnanost 03/2014 8,30 %

Více

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční):

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Září 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 07/2013 1,4 % 0,2 % HDP 2Q/2013 1,3 % 1,1 % Nezaměstnanost 07/2013 7, 0,2 % Základní

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor

Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor Růst státního dluhu rizika pro ekonomiku, podniky, občany i finanční sektor «David Marek, Pavel Mertlík, Luděk Niedermayer, Pavel Sobíšek Listopad 2009» 3 Úvod 4 Shrnutí Kapitoly 8 Vývoj veřejného dluhu

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad Červen 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Posl. změna Inflace 04/2013 1,7 % 0,0 % HDP 1Q/2013 2,2 % 0, Nezaměstnanost 04/2013 7,7 % 0,3 % Základní

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Září 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Investujeme nadále opatrně, dokud nebudou z ekonomiky přicházet přesvědčivější zprávy Využíváme korekci k nákupům akcií Strach z prvního zvýšení úrokové

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Ekonomika, měny, akcie Aktualizace výhledu na rok 2015 po 1Q

Ekonomika, měny, akcie Aktualizace výhledu na rok 2015 po 1Q VÝHLED NA ROK 2015 Ekonomika, měny, akcie Aktualizace výhledu na rok 2015 po 1Q ODDĚLENÍ ANALÝZ 9. dubna 2015 Shrnutí: QE v eurozóně spuštěno, Fed míří opačným směrem Vrchol růstu americké ekonomiky je

Více

A Východiska predikce

A Východiska predikce A Východiska predikce A.1 Vnější prostředí V porovnání s minulou predikcí se výhled globálního ekonomického růstu mírně zlepšil, nejistoty ohledně budoucího vývoje však nadále přetrvávají. Za změnou výhledu

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012

Informační list k veřejné nabídce ze dne 30. března 2012 VEŘEJNÁ NABÍDKA STRUKTUROVANÉHO DLUHOVÉHO CENNÉHO PAPÍRU DENOMINOVANÉHO V CZK SE SPLATNOSTÍ 5 LET, S OCHRANOU NÁVRATNOSTI JISTINY* PŘI DRŽENÍ PRODUKTU DO SPLATNOSTI NAVÁZANÉHO NA 3 MĚSÍČNÍ CZK PRIBOR EMITENT:

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více