Probuzení v Keni NOVINKA. Kalendář Husovské slavnosti. Škola Výživa luštěniny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Probuzení v Keni NOVINKA. Kalendář 2016. Husovské slavnosti. Škola Výživa luštěniny"

Transkript

1 Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie č.138 misie č.119 Probuzení v Keni NOVINKA Kalendář 2016 Husovské slavnosti Škola Výživa luštěniny

2 Na úvod KDYBYCH NEMĚL TEBE A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Žalm 73,25 Kdybych neměl Tvojí milosti, Tvojí lásky, Tvojí věrnosti, kdybych neznal moci Golgaty, kam bych já se, Bože přesvatý, poděl v úzkosti? V strachu, v kalu běd bych hynul dál, do neřesti bídně zapadal jako kámen v propast vržený, za své viny na smrt určený, tak bych umíral Jen Tvá milost v kříži zjevená, jen Tvá ruka, hřebem bodená drží nad propastí jaký div: hříšníku jsi věčně milostiv! Jaká proměna! Ruka Tvá mě pozbavila pout, milost Tvoje čisté vody proud, láska Tvoje moře hlubiny: Ty-li s platil moje za viny, nelze zahynout! Karel Kolman ( ) byl ředitelem měšťanské školy v Trhovém Štěpánově. Vedl obecní kroniku, věnoval se osvětové práci zejména mezi mládeží. Pořádal přednášky o místní historii. Byl rovněž ředitelem Biblického ústavu v Kutné Hoře a po odchodu do důchodu kazatelem Církve bratrské. Přispíval články do vlastivědného sborníku Pod Blaníkem. Soustřeďoval se na regionální historii, ve svých prózách zachytil odraz husitského hnutí na Podblanicku. Karel Kolman je také autorem několik básnických sbírek. Zveřejněná báseň Kdybych neměl Tebe pochází ze sbírky Výkřik před půlnocí. Sbírku si můžete objednat v BTM pod obj. číslem K48. Formát A5, 74 stran, brožovaná. Cena 25. Milí přátelé! Už to zase začíná. Škola! Maminky jsou možná rády. Konečně přestane všechno to balení, stěhování se, rychlé přepírání a zase balení. Nastoupí řád, přehledný rozvrh, pravidelný režim. Děti a mládež jsou na tom hůř. Někdo se těší, ale někdo má problém. Jeden se bojí matematiky, druhý tělocviku, třetí maturity, čtvrtý opravné zkoušky z angličtiny. A to ještě nevíme jaké jiné patálie mohou nastat v novém školním roce. Když na mě přijdou podobné chmury, sahám po dopisu apoštola Pavla do Efesu: Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V NĚM nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! (Ef 1,1 6). Milujeme-li Pána Ježíše, nemusíme se bát vůbec ničeho. Pán Bůh, Otec našeho Pána Ježíše, je také naším Otcem a On nám pomůže úplně se vším, protože jsme jeho vlastní. Než vyrazíte 1. září do školy nebo do práce, přečtěte se 1. kapitolu listu Efeským a uvěřte, že je i o vás. Z ohlasů našich čtenářů Marika Frydrychová spisovatelka, externí spolupracovník BTM Milí přátelé v BTM, jsem Vaše odběratelka od roku 1994, to je 21 let. Díky Vaši misii jsem našla cestu ke křesťanství a tím mám jiný žebříček hodnot. Jsem Vám za to velmi vděčná. Díky Bohu, teď již nehledám útočiště v pomíjivých hodnotách tohoto světa a nefascinuje mě sláva, moc, nebo bohatství, ale pokora a Boží slovo. To mi zprostředkovává mimo jiné i Vaše misie. Dříve bych dala nevím co za to, abych mohla cestovat, nyní raději podpořím potřebné. Snažím se nežít jen pro sebe, ale také pro druhé. Vaše letáčky to nejsou sladce barvotiskové otřepané pravdy, ale jsou výzvou, aby se lidé chopili Boha. Je to někdy kamenitá cesta, ale vyplatí se. A teď k Vašemu CD Ať každý to ví. Písničky jsou zpívané jasným hlasem, čistě a prostě a hudební doprovod je moc hezký. Písně jdou přímo k srdci. Pro ilustraci. Přečetla jsem si noviny, zhlédla zprávy v televizi a zjistila, že ty špatné věci na nás útočí ze všech stran. Války, krize, uprchlíci, hlad, katastrofy, nové infekční nemoci, které se šíří rychlostí blesku. Bylo mi z toho všelijak. Pustila jsem si raději Vaše CD a cítila jsem se, jakoby mě někdo vytáhl ze splaš ků pod čistou vodu. Boží slovo v písních je skvělý protijed na všechny katastrofy, které se kolem nás dějí. Vaše CD jsem už všechny rozdala a těším se na další várku. Reakce na ně jsou většinou pozitivní, zvláště dobře na něj reagují lidé, kteří mají na duši nějaké ty boule a potřebují přeladit k něčemu, co by je pohladilo. Jsem vděčná za Vaši práci. CD Ať každý to ví si můžete objednat pod objednacím kódem CD2. Cena 29 3

3 Světová misie Velké probuzení a přítomnost Boží slávy v Keni Na přelomu roku se v Keni konalo velké probuzenecké shromáždění a konference pastorů a služebníků evangelia. Několik set zástupců různých národů sledovalo ve městě Nakuru po tři dny službu Dr. Davida Owuora, kterého si Bůh povolal k prorocké službě a uzdravování nemocných. Pastor Dr. Owuor původně studoval medicínu v Izraeli, se specializací na metody léčby HIV a rakoviny. Po absolvování studia žil a pracoval v lékařských výzkumných ústavech na několika místech v USA. Tam k němu Bůh zvláštním způsobem promluvil a povolal do služby volat Boží lid k pokání a svatosti a připravovat tak cestu pro příchod Mesiáše. Dr. Owuor se nejprve velice zdráhal toto povolání přijmout. Teprve, když mu Bůh znovu zjevil, jak velice Ježíš trpěl na kříži za naše hříchy, povolání přijal. Přijel do Keni a začal zvěstovat poselství pokání, čistoty a svatosti Těla Kristova. V Keni si ho velmi váží, a to jak prostí, tak i vysoce postavení lidé. Jeho služba zasahuje křesťany i v dalších zemích po celém světě. Mimořádného shromáždění v Keni se účastnil i bratr Ing. Petr Otevřel z Brna, kterého jsme požádali o krátkou reportáž. Probuzení a zázraky v přímém přenosu Lidé přicházeli na shromáždění ze všech koutů Keni už tři dny předem. Neoficiální odhad účasti na tomto shromáždění byl 6 milionů lidí. Po celou dobu natáčela průběh shromáždění také keňská státní televize, takže dalších (odhadem) dvacet miliónů Keňanů bylo svědky Božího jednání prostřednictvím svých televizních obrazovek. Na shromáždění byli přítomni i vládní představitelé křesťané. Obyvatelé Keni si totiž u Boha vyprosili věřící politiky ve vládě a zastupitelských sborech. Služba Dr. Owuora má tak dopad na celou společnost. Po celou dobu pěvecký sbor v dlouhých bílých róbách chválil s velikou bázní a radostí Pána za doprovodu několika hudebníků. Jako sólisté vystupovali mladý muž a žena, na jejichž zpěvu bylo zjevné působení moci Ducha svatého. Světová misie Velmi nás zasáhl obrovský hlad po Bohu, po Ježíši. Lidé stáli na shromážděních na tropickém slunci téměř celý den, avšak přesto při závěrečné modlitbě zvedali nadšeně ruce bez známek únavy. Bylo zjevné, že moc Ducha svatého, která byla přítomna na shromážděních, vítězila nad tělesnou slabostí. Dr. Owuor sloužil krátkým slovem o moci krve Pána Ježíše, která uzdravuje stejně jako dříve i nyní, všude tam, kde má jeho lid živou víru v jeho Slovo. Pán mu předem ve vidění ukázal i konkrétní případy uzdravení např. tříletého chlapečka, který předtím nikdy nechodil. Uzdravení lidé byli přiváděni na pódium, kde vydávali svá svědectví. Uzdravení bylo tolik, že nebylo možné všechno si zapamatovat. Mnoha lidem Pán vrátil pohyblivost, kterou ztratili po autonehodě nebo v důsledku onemocnění. Tito ukazovali berle nebo invalidní vozík, který už nepotřebovali. Na podium přivedli také slepého muže s jeho šestiletým synem, který ho vodil. Oči tohoto muže Pán otevřel. Skupina čtyři mužů z vesnice přivedla muže posed lého démonem, který byl nebezpečný svému okolí, museli ho svazovat provazy byl osvobozen stejně jako posedlý z gerasenské krajiny. Součástí druhého dne shromáždění bylo také svědectví lékařky o mladých lidech, kteří byli předtím HIV pozitivní. Prorok se za ně modlil a po důkladných mnohostranných lékařských testech byli uznáni za HIV negativní. Lékařka ukazovala přímo na kameru národní keňské televize lékařské zprávy jednoznačně potvrzující, že tito lidé byli HIV pozitivní a nyní jsou HIV negativní. Na nový rok 2015 přivedli na pódium asi dvanáctiletého chlapce, který měl malomocenství. Pán uzdravil 31.prosince 2014 během shromáždění jeho rány, které uschly, zahojily se a začínaly se odlupovat. Dojemné bylo svědectví jiného muže, kterého jako slepého doprovázela celá rodina. Po uzdravení poprvé v životě uviděl na vlastní oči svého malého synka. Stalo se mnoho dalších uzdra ve ní na pódiu i mimo něj. Na stránkách může každý shlédnout záznam z těchto shromáždění i svědectví o naplně ných proroctvích Dr. Owuora (s překladem do češtiny na a do slo venštiny na Všechny zázraky uzdravení byly výsled 4 5

4 Světová misie kem mnoha opravdových modliteb. Na výzvu proroka se tisíce křesťanů před tímto shromážděním modlily a postily sedm dní za to, aby se Pán mocně oslavil. Pán byl přítomen a konal své dílo. Bůh potvrzuje službu proroka Owuora mnoha nadpřirozenými znameními. Jedno z nich se stalo 31. prosince 2012, kdy na shro máždění Božího lidu ve městě Kisumu sestoupil z nebe oblak Boží slávy. Konference pro pastory 2. ledna 2015 se zahraniční hosté zúčastnili Mezinárodní konference pro pastory a služebníky evangelia spolu s přibližně 20 tisíci pastory a služebníky církve v Keni. Dr. Owuor sloužil slovem o blízkém příchodu Mesiáše a vyzýval všechny služebníky, aby nebyli zaměřeni na svoje pozemské zajištění, ale vedli svěřené duše k opravdovému pokání a svatosti, bez níž nikdo neuvidí Pána. Na konferenci vydával svědectví mladý terorista, který si podomácku vyrobil zbraň a zabil s ní několik lidí. Tuto zbraň odevzdal a vydal svůj život Ježíši. Velitel místní policie sdělil, že tento muž již nebude za svoje provinění dále souzen, protože přijal odpuštění Pána Ježíše a stal se novým stvořením. Poselství národům z Keni 3. ledna jsme byli pozváni na soukromou zahradní večeři. Biskupové keňské církve nám zde vydávali svědectví, že opravdové probuzení přišlo do Keni v okamžiku, kdy církve odmítly tolerovat sexuální nečistotu (vyzývavé oblečení, sledování nečistých filmů a webových stránek ), zaměření na hmotný prospěch a z toho plynoucí lásku k penězům. Církve se sjednotily a rozhodly se následovat výzvy k pokání, svatosti a proměně ve svém plném vydání se Pánu, hlásané Dr. Owuorem. Byli jsme vyzváni, abychom svědectví o Božím jednání, probuzení a přítomné Boží slávě v Keni přinesli do svých národů. Probuzení v Keni je pravděpodobně jedno z největších Božích hnutí v historii církve. To, co jsme viděli, čeho jsme byli svědky, nás tak zasáhlo, že to od základu změnilo náš pohled na způsob, jak má fungovat církev. Aby mohla přijít Boží sláva i do našeho národa, je na nás, abychom my, křesťané v Čechách a na Moravě, vzali Boží poselství pro poslední dobu vážně: abychom následovali Pána Ježíše celým srdcem bez kompromisů s hříchem, v čistotě, svatosti a spravedlnosti! Co může způsobit jediný letáček Skutečný příběh Píše se rok V malé vesničce nedaleko moravského Kyjova se odehrává velké rodinné drama. Otec despota, který tvrdou rukou bez známky jakéhokoliv soucitu ovládá chod celé domácnosti, vyhání z domu svého patnáctiletého syna s tím, že už je dost starý na to, aby se uživil sám. Matka v ústraní pláče, mladý František ví, že je naprosto zbytečné stavět se na odpor. Bere si jen to nejnutnější a letmým polibkem se loučí se svojí matkou. Rychle vybíhá z domu, přitom slyší za sebou tvrdá slova: Ty neřáde, já ti dám nechat se živit doma! Už bylo dost toho tvého nicnedělání! Venku se schyluje k bouři, začíná se blýskat Františkovy slzy se mísí s kapkami deště, v jeho srdci sílí po cit bezvýchodné situace. Zvedá se silný vítr. A právě ten vítr mu najednou přivane jakýsi kousek papíru, který mu letí před očima. Nedá mu to. Sáhne po něm a na zašlých stránkách letáčku čte něco o Bohu, který je láska Na konci je adresa církevního společenství v Brně na Kounicově ulici. Že by to nebyla náhoda? Že by Pán Bůh viděl a slyšel nářek a modlitby zoufalé maminky? František se rychle rozhoduje. Udělá vše pro to, aby se tam dostal. Po strastiplné cestě se vyčerpaný a zubožený František dostává na uvedenou adresu. Zazvoní a čeká V hlavě se mu přehrávají dramatické události celého jeho života. Najednou uslyší za dveřmi kroky a srdce se mu rozbuší. Dveře se otvírají. Podle vzezření přišel sám pan farář. První jeho slova zní sice přísně, ale vlídně: Co si přejete mladý muži? František začne vyprávět svůj příběh. Mezi slovy a větami se odmlčuje, polyká slzy. Když pak slyší, že je mu nabídnuta postel v malém podkrovním pokojíčku, zdá se mu, jako by ho někdo přenesl už přímo do nebe. Záhy se mu naskytne nabídka práce zednického učně. František se jí chopí všemi deseti. Po půl roce je hodnocen jako jeden z nejlepších. V místě nového bydliště mu to nedá, od počátku přichází na církevní bohoslužby, která jsou přímo v domě. Po určité době přijímá zvěst evangelia do svého srdce. Předává celý svůj život Kristu a začíná skutečně žít. A všechno další ve svém životě podřizuje jedinému: už nepatří nikomu jinému, jenom Kristu. Když dokončuje svá učednická léta, pomýšlí budovat svoji existenci. Hledá věřící partnerku pro svůj život. A Pán Bůh mu ji dává. Mladým manželům Bůh žehná a dává jim dvě dcery. Jsou obklopeny modlitbami a poctivou křesťanskou výchovou. I ony jednou uvěří a stanou se upřímnými křesťankami. Dcery se vdávají za věřící partnery a Bůh dává oběma rodinám po třech dětech. Všechny jsou k radosti dědečka vedeny křesťansky. A přijde den, kdy i ony uvěří, kdy založí svoje vlastní rodiny a vychovají křesťansky i své děti, celkem deset Františkových pravnoučat. Ale toho se už František nedožil. Odešel nečekaně v roce 1986, ve svých 75 letech, na věčnost. Jen několik hodin před svou smrtí píše na nemocničním lůžku báseň s jediným názvem: Jen domů se vracím a vracím se rád Jestli jsem dobře počítal, tak tím jediným letáčkem byl zásadně ovlivněn v požehnané posloupnosti život 22 lidí. Až se to zdá být neuvěřitelné. To vše způsobil sám Bůh. Použil k tomu jeden jediný letáček Podle skutečné události sepsal Jan Titěra 6 7

5 Nabídka nových letáčků Škola 2015 Co Darwin ještě nemohl vědět? (E10) Podle Darwinovy evoluční teorie k objasnění vzniku a vývoje života na Zemi není třeba počítat s Bohem. Vše se vyvíjí přirozeným způsobem a člověk se stává pouhým výhonkem z říše zvířat. Ale v přírodě můžeme pozorovat řadu zázraků, které evoluce nedokáže vysvětlit. Především nemá odpověď na to, jak mohl vzniknout život z neživé hmoty. Autorem textu je německý profesor Werner Gitt. (Cena 3,60 ) Pánův hlas (RT66) Příběh ztraceného a znovunalezeného psa Dona, který neomylně poznal hlas svého pána. Také my, lidé, jsme se ztratili svému Pánu. Uslyšíme Jeho hlas? (Cena 2,80 ) Na shledanou! (PT40) Dvojitá kartička s krátkým textem a biblickým veršem 2. listu Korintským: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete (Cena 2,80 ) Navázaná nit (RT97) Text je výzvou nejen pro všechny babičky: pojďme a navaž me důležitou nit předání křesťanského poselství z generace na ge neraci! Věnujme se svým vnukům a vnučkám a mluvme s nimi o Bohu. Vyprávějme jim biblické příběhy, nejen pohádky. (Cena 2,80 ) Láska (PT52) Dotisk oblíbené dvojité kartičky z řady Na čem záleží přináší krátké zamyšlení o lásce. Text je doplněn verši z 13. kapitoly 1. listu Korintským. (Cena 2,80 ) Náš TIP ANO, JE TO PRAVDA! Tuto útlou knížku lze považovat za přehled základů biblického poselství. Srozumitelným způsobem předkládá dětskému čtenáři velké pravdy Bible i život Ježíše Krista. Čtivý text doplněný jednoduchými ilustracemi Annie Vallotton jasně vystihuje biblické příběhy i pravdy, se kterými je spojen, a vede k jejich uplatňování v běžném životě. Součástí textu jsou i přímé citace z Bible. KE KNÍŽCE JSME PŘIPRAVILI SEŠIT S KVÍZOVÝMI OTÁZKAMI. Ke každé z 29 kapitol knížky zde najdete dvě otázky s možností tří odpovědí. Sešit můžete využít nejen k prověření znalostí dětí po přečtení každé kapitoly, ale také sestavení soutěže pro děti ve výuce náboženství, v dorostové skupině nebo v nedělní škole. ROZVRHY HODIN VYJMENOVANÁ SLOVA PX17 MAGNETKY S BIBLICKÝM VERŠEM PX33 PX37 Rozměr magnetky: 7 7 cm NOVINKA SMUTNÝ PES (Obj. kód PX37) Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí. (Přísloví 12, 25) PX ,- Nabídka nových letáčků DATA ČESKÉ HISTORIE PX14 PX26 PX35 PX30 PX28 PX29 PX36 Formát knížky Ano, je to pravda! mm, 60 stran. Sešit s kvízovými otázkami mm, 8 stran. Cena za komplet (knížka + sešit): 25 (Objednací kód K46) CENA ZÁSILKY (vč. poštovného): pouze časopis Nové perspektivy 16 ukázka letáčků (vč. časopisu) SE ZAPOČTENÍM 20% SLEVY PRO ODBĚRATELE 93,- 8 9

6 Novinky KALENDÁŘ NA ROK 2016 S AFORISMY PAVLA KOSORINA Život je možná NOVINKA jenom upoutávka na něco mnohem lepšího POZOR! OBLÍBENÝ POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ TENTOKRÁT S PŘEKVAPENÍM! Všech dvanáct obrázků si můžete i tentokrát vystřihnout a použít jako pohlednice. Pět z nich je však speciálních. Jsou opatřeny ná sekem, takže po vystřižení pohlednice a jejím přehnutí v označeném místě získáte stojánek. Krásné obrázky a inspirativní aforismy Pavla Kosorina vás tak mohou provázet nejen v roce 2016! Formát kalendáře A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. Obsahuje také přehled státních svátků, významných dnů a výběr důležitých církevních svátků. Cena 46. Objednací kód K53. 46,- Speciální nabídka PROPISKA S NÁPISEM BŮH TĚ MILUJE A LOGEM BTM VE TŘECH BARVÁCH (Obj. kód PX45) NOVINKA Využijte evangelizační nápis Bůh Tě Miluje (zároveň zkrat ka Brněnské tiskové misie BTM) a darujte ji svým přátelům. Může provázet i ško láky po celý rok. POZOR! CENA POUZE 2,- 19,- ZBABĚLEC (Objednací kód B8) Evangelium formou komiksu. Na 21 stra nách formátu 12,5 x 7 cm je sro zu mi tel ně vy světlen význam oběti Ježíše Krista. Příběh řidičů kamionu je doplněn shrnutím základních pravd evangelia a klíčovými verši z Bible. Vyzývá čtenáře k víře v Ježíše Krista. NA PODPORU MISIJNÍ PRÁCE! NOVÝ ŽIVOT V RODINĚ (Objednací kód K52) Praktická brožurka je kompilací textů ně mec kých autorů na stále aktuální téma o vztazích křesťanských rodičů a jejich dětí. Kapitolky s názvem Ohrožený druh: Otcové, A potom bylo všechno jinak, Sourozenecké soupeření, Učíme děti zacházet s penězi?, Jsem sama na výchovu, Moje nejstarší dítě přichází do puberty a další témata jsou prokládána odpověďmi jednotlivých autorů na běžné dotazy rodičů. Poslední část Křesťanem v rodině nabízí několik možností, jak uspořádat zajímavé rodinné bohoslužby. Prosté grafické zpracování brožurky je vyváženo praktickými radami a řadou inspirativních příběhů ze života autorů. (formát A5, 68 stran, černobílý tisk bez ilustrací.) Cena 15 15,

7 Reportáž Reportáž Příchod mistra Jana Husa na Staroměstské náměstí Stovky diváků vy hlí žely příchod diva delního průvodu v čele s postavou mistra Jana. Ztělesnil ji herec Jakub Gottwald, který symbolicky zapálil malou hranici. Pak promluvil ústy mistra Jana krátké poselství shromážděnému lidu. Po cestě k Betlémské kapli rozdával lidem symbolicky černé balónky. Na oplát ku jsme mu věnovali brožurku BTM o Mistru Janu Husovi a dětský kvíz. Husovské slavnosti 2015 nabídly návštěvníkům Prahy pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Křesťanům se tak naskytla jedinečná příležitost využít těchto oslav ke zvěstování evangelia. Oslavy se konaly na různých místech Prahy. Bohatý program slav ností probíhal do pozdních hodin a byl za končen tichým průvodem se svícemi k Vlta vě. Při nášíme Vám reportáž ze třech míst, kde jsme mohli nabídnout i materiály BTM k tomuto výročí. Pod koněm na Václaváku byla praživým sluncem rozpálená dlažba, měli jsme deštníky, jen občas kolem projel kropící vůz. To jsme rychle přerušili program a chvíli běželi za vozem, abychom se ochladili Duha, která se v tu chvíli objevila v záři slunce nad hlavou knížete Václava, nám jasně připoměla Boží znamení milosti, dané Noemu. Kolemjdoucím posluchačům jsme se snažili vysvětlit příčiny upálení mistra Jana Husa a jeho odkaz nést pravdu evangelia: Pravdu každému přejte. Že tou pravdou, kterou Hus často používal v promluvách, není idea, ale osoba Pána Ježíše Krista (Jan 14,6). To byl myšlenkový refrén probíhajícího evangelizačního týdne. Záměrně jsem na pa ne lech doplnil známé Husovo slovo z dopisů: abychom stáli v pravdě Kristově doplněním, že tou Pravdou je Ježíš. Václavské náměstí Husův týden Od neděle skupina křesťanů z různých koutů republiky odstartovala týdení evangelizační nasazení na Václavském náměstí u sochy knížete Václava. Slunce pražilo, vedro stoupalo až ke 40 C. I přes nepřízeň počasí mělo toto Nonstop evangelium bohatý program. O komentář k průběhu misijního nasazení jsme se zeptali Václava Lamra, hlavního iniciátora této akce

8 Reportáž V dopoledních hodinách jsem střídavě kázal evangelium s Petrem Hlouškem a Pavlem Kutinou, který překládal do angličtiny. Petr s dalším bratrem svého týmu zpívali české a anglické písně chval a zvěsti Slova. Také přišla skupina z Brna, vedená Petrem Otevřelem, s Novými zákony a literaturou na stolku. Cizincům jsme mohli rozdávat anglicko-německé traktáty BTM o orloji s modlitbou odevzdání. Pak tu měl blok mladý evangelista Radek Žižka z Plzně a také afričtí misionáři a pastoři největší nigerijské církve Christ The Redeemers Ministres, s biblickým poselstvím v angličtině pro turisty. Mezi proslovy hostů a písněmi jsem v kázáních vyzýval lidi, aby přijali Pána Ježíše jako svého Zachránce. Následovala skupina služebníků se dvěma biskupy byzanské církve biskup Metoděj a biskup Timotej, se svým poselstvím v ukrajinštině, češtině a italštině. Odpoledne přišel evangelizační tým Daniele Petřiny a jeho manželky. Bohoslužba v Betlémské kapli V Betlémské kapli se konala bohoslužba k uctění památky mistra Jana Husa, pod vedením patriarchy Církve československé husitské Tomáše Butty, pražského biskupa Davida Tonzara, brněnského biskupa Juraje Dovaly a duchovní Hany Tonzarové. Přítomni byli také zástupci vlády ČR v čele s předsedou Bohuslavem Sobotkou a ministrem kultury Da nielem Hermanem. Před zahájením bohoslužby jsme měli možnost věnovat Bohuslavu Sobotkovi brožurku BTM o mistru Janu Husovi, kterou si se zájmem prohlédl. Text a foto Petr Kolek Zdraví a výživa Hrách, čočka, fazole, cizrna potraviny s minerály a vitamíny Luštěniny by se měly do jídelníčku zařazovat pravidelně, alespoň dvakrát týdně. V našich krajinách se luštěniny příliš nekonzumují. Podíl rostlinných a živočišných bílkovin v jídelníčku by měl být 1 : 1, většina lidí ale upřednostňuje bílkoviny živočišného původu. Důvodů, proč jsou luštěniny často opomíjenou složkou stravy, je hned několik: Od nadýmání přes složitost jejich přípravy až po neznalost potravin, které se za luštěniny dají považovat. Pokud si však luštěniny oblíbíte, uděláte mnoho dobrého pro své zdraví. 1. Pomáhají při hubnutí Zastoupení cenných živin v luštěninách je při hubnutí velmi výhodné. Jsou skvělým zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny, která je velmi nízkokalorická, přitom však dokáže na dlouho zasytit. Luštěniny tak patří k potravinám s nízkým glykemickým indexem. Navíc obsahují poměrně málo tuků, ale zato jsou skvělým zdrojem komplexních sacharidů a bílkovin. 2. Prevence proti vážným nemocem Právě díky preventivnímu působení proti obávaným ci vi lizačním nemocem je doporučováno luštěniny zařazovat pravidelně. Výzkumy ukazují, že ty ženy, které jedly luštěniny dvakrát týdně, měly nižší sklony k rozvoji rakoviny prsu než ty, které je konzumovaly pouze jednou za měsíc. Je to i díky vysokému obsahu antioxidantů v luštěninách, které chrání tělo před volnými radikály, jež napadají buňky. 3. Plné minerálů a vitamínů Vitaminy skupiny B jsou pro správnou funkci organismu naprosto nezbytné. Tělo je však snadno odbourává, a tak často trpí jejich nedostatkem. To vede k častému výskytu aftů, prasklých koutků úst, zvýšenému padání vlasů, ale i únavě, nespavosti, podrážděnosti, depresi a někdy i k zácpě. V luštěninách je zastoupeno velké množství vitaminu skupiny B, ale i minerálních látek, jako je železo, vápník, hořčík, zinek nebo draslík. Nadýmavosti luštěnin se dá zbavit Jezte luštěniny naklíčené. Při klíčení dochází k rozkladu složitých cukrů na jednoduché, což nadýmání výrazně omezuje. Nechat naklíčit můžete například fazole adzuki, mungo, cizrnu, červenou a zelenou čočku nebo hrách. Při vaření k luštěninám přidejte bylinky, které napomáhají trávení, například majoránku, saturejku, tymián, koriandr nebo anýz. Luštěniny vždy před tepelnou úpravou namáčejte nejlépe přes noc. Tento krok nadýmání výrazně omezí. Luštěniny nejsou jen hrachová kaše nebo fazolová polévka. Aby se staly běžnou součástí jídelníčku, je dobré je přidávat v malých množstvích do různých pokrmů a využívat potraviny z nich vyrobené různé mouky (hrachová, čočková, cizrnová, fazolová) a vločky k zahuštění polévek, omáček, jako zavářky do polévek nebo jako pomazánky

9 Aktuálně Příběh dvou letáčků Asi před třemi lety nám paní Dagmar na psala tato slova: Jmenuji se Dagmar a velmi ráda bych se s Vámi podělila o to, co mi nejvíc pomáhalo, když jsem uslyšela svoji onkologickou diagnózu. Prošla jsem velmi těžkým obdobím, ale nakonec mě nejvíc podrželo Boží slovo. Například z do pisu Fi lip ským 4,7: A pokoj Boží, pře vyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tento pokoj sku tečně za čal přicházet. Kdyby nebylo Božího slo va, strachy bych brečela a nemoci dávno podlehla. Svědectví paní Navázaná nit (RT97) V Boží náruči (RT93) Dagmar jsme zveřejnili již dříve v letáčku. Letos v dubnu nám Dagmar poslala další podnět pod názvem: Naléhavé babička babičkám, vnoučatům a nejen jim. V témže týdnu však volal její manžel, že Dagmar zemřela. Zpráva nás velmi zasáhla. Poslední vůli Dagmar vám předáváme v letáčku Navázaná nit (RT97), který najdete v aktuální nabídce. Současně v dotisku nabízíme také její první oblíbený letáček V Boží náruči (RT93). VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání jsme vylosovali tyto výherce: Šálková Květoslava, Horka n/m Lukešová Markéta, Lázně Kynžvart Mezlíková Miluše, Velké Meziříčí Koudelka Petr, Velké Opatovice Kubiena Alfred, Český Těšín Zvonková Gabriela, Nedašov Výhercům blahopřejeme a zasíláme malý dárek. POZOR! BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA SOUTĚŽE O MISTRU JANU HUSOVI Její vyhodnocení zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje. Děkujeme všem, kteří nám své příspěvky do soutěže již zaslali. Připomínáme, že nám své odpovědi a obrázky můžete zaslat do konce září. Obrázek 8 letého Nikoly Skripnika z Řevnic Satková Jana, Vítkov Závišková Marie, Blansko Langová Jitka, Přibice Věříme, že jste si o prázdninách a dovolených odpočinuli a načerpali nových sil. Přejeme Vám Boží požehnání také do nastupujících podzimních dnů. Vaše BTM Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v srpnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: Komerční banka č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: OLPRINT Jaroslav Olejko, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL

EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL EDIČNÍ ČINNOST OBCE LIPTÁL V roce 1994 vydal Obecní úřad v Liptále knihu Liptál s podtitulem Kapitoly z historie obce na Valašsku Její autor PhDr. Ladislav Baletka zde zachytil dějiny obce od jejího vzniku

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více