Probuzení v Keni NOVINKA. Kalendář Husovské slavnosti. Škola Výživa luštěniny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Probuzení v Keni NOVINKA. Kalendář 2016. Husovské slavnosti. Škola Výživa luštěniny"

Transkript

1 Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie č.138 misie č.119 Probuzení v Keni NOVINKA Kalendář 2016 Husovské slavnosti Škola Výživa luštěniny

2 Na úvod KDYBYCH NEMĚL TEBE A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Žalm 73,25 Kdybych neměl Tvojí milosti, Tvojí lásky, Tvojí věrnosti, kdybych neznal moci Golgaty, kam bych já se, Bože přesvatý, poděl v úzkosti? V strachu, v kalu běd bych hynul dál, do neřesti bídně zapadal jako kámen v propast vržený, za své viny na smrt určený, tak bych umíral Jen Tvá milost v kříži zjevená, jen Tvá ruka, hřebem bodená drží nad propastí jaký div: hříšníku jsi věčně milostiv! Jaká proměna! Ruka Tvá mě pozbavila pout, milost Tvoje čisté vody proud, láska Tvoje moře hlubiny: Ty-li s platil moje za viny, nelze zahynout! Karel Kolman ( ) byl ředitelem měšťanské školy v Trhovém Štěpánově. Vedl obecní kroniku, věnoval se osvětové práci zejména mezi mládeží. Pořádal přednášky o místní historii. Byl rovněž ředitelem Biblického ústavu v Kutné Hoře a po odchodu do důchodu kazatelem Církve bratrské. Přispíval články do vlastivědného sborníku Pod Blaníkem. Soustřeďoval se na regionální historii, ve svých prózách zachytil odraz husitského hnutí na Podblanicku. Karel Kolman je také autorem několik básnických sbírek. Zveřejněná báseň Kdybych neměl Tebe pochází ze sbírky Výkřik před půlnocí. Sbírku si můžete objednat v BTM pod obj. číslem K48. Formát A5, 74 stran, brožovaná. Cena 25. Milí přátelé! Už to zase začíná. Škola! Maminky jsou možná rády. Konečně přestane všechno to balení, stěhování se, rychlé přepírání a zase balení. Nastoupí řád, přehledný rozvrh, pravidelný režim. Děti a mládež jsou na tom hůř. Někdo se těší, ale někdo má problém. Jeden se bojí matematiky, druhý tělocviku, třetí maturity, čtvrtý opravné zkoušky z angličtiny. A to ještě nevíme jaké jiné patálie mohou nastat v novém školním roce. Když na mě přijdou podobné chmury, sahám po dopisu apoštola Pavla do Efesu: Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V NĚM nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! (Ef 1,1 6). Milujeme-li Pána Ježíše, nemusíme se bát vůbec ničeho. Pán Bůh, Otec našeho Pána Ježíše, je také naším Otcem a On nám pomůže úplně se vším, protože jsme jeho vlastní. Než vyrazíte 1. září do školy nebo do práce, přečtěte se 1. kapitolu listu Efeským a uvěřte, že je i o vás. Z ohlasů našich čtenářů Marika Frydrychová spisovatelka, externí spolupracovník BTM Milí přátelé v BTM, jsem Vaše odběratelka od roku 1994, to je 21 let. Díky Vaši misii jsem našla cestu ke křesťanství a tím mám jiný žebříček hodnot. Jsem Vám za to velmi vděčná. Díky Bohu, teď již nehledám útočiště v pomíjivých hodnotách tohoto světa a nefascinuje mě sláva, moc, nebo bohatství, ale pokora a Boží slovo. To mi zprostředkovává mimo jiné i Vaše misie. Dříve bych dala nevím co za to, abych mohla cestovat, nyní raději podpořím potřebné. Snažím se nežít jen pro sebe, ale také pro druhé. Vaše letáčky to nejsou sladce barvotiskové otřepané pravdy, ale jsou výzvou, aby se lidé chopili Boha. Je to někdy kamenitá cesta, ale vyplatí se. A teď k Vašemu CD Ať každý to ví. Písničky jsou zpívané jasným hlasem, čistě a prostě a hudební doprovod je moc hezký. Písně jdou přímo k srdci. Pro ilustraci. Přečetla jsem si noviny, zhlédla zprávy v televizi a zjistila, že ty špatné věci na nás útočí ze všech stran. Války, krize, uprchlíci, hlad, katastrofy, nové infekční nemoci, které se šíří rychlostí blesku. Bylo mi z toho všelijak. Pustila jsem si raději Vaše CD a cítila jsem se, jakoby mě někdo vytáhl ze splaš ků pod čistou vodu. Boží slovo v písních je skvělý protijed na všechny katastrofy, které se kolem nás dějí. Vaše CD jsem už všechny rozdala a těším se na další várku. Reakce na ně jsou většinou pozitivní, zvláště dobře na něj reagují lidé, kteří mají na duši nějaké ty boule a potřebují přeladit k něčemu, co by je pohladilo. Jsem vděčná za Vaši práci. CD Ať každý to ví si můžete objednat pod objednacím kódem CD2. Cena 29 3

3 Světová misie Velké probuzení a přítomnost Boží slávy v Keni Na přelomu roku se v Keni konalo velké probuzenecké shromáždění a konference pastorů a služebníků evangelia. Několik set zástupců různých národů sledovalo ve městě Nakuru po tři dny službu Dr. Davida Owuora, kterého si Bůh povolal k prorocké službě a uzdravování nemocných. Pastor Dr. Owuor původně studoval medicínu v Izraeli, se specializací na metody léčby HIV a rakoviny. Po absolvování studia žil a pracoval v lékařských výzkumných ústavech na několika místech v USA. Tam k němu Bůh zvláštním způsobem promluvil a povolal do služby volat Boží lid k pokání a svatosti a připravovat tak cestu pro příchod Mesiáše. Dr. Owuor se nejprve velice zdráhal toto povolání přijmout. Teprve, když mu Bůh znovu zjevil, jak velice Ježíš trpěl na kříži za naše hříchy, povolání přijal. Přijel do Keni a začal zvěstovat poselství pokání, čistoty a svatosti Těla Kristova. V Keni si ho velmi váží, a to jak prostí, tak i vysoce postavení lidé. Jeho služba zasahuje křesťany i v dalších zemích po celém světě. Mimořádného shromáždění v Keni se účastnil i bratr Ing. Petr Otevřel z Brna, kterého jsme požádali o krátkou reportáž. Probuzení a zázraky v přímém přenosu Lidé přicházeli na shromáždění ze všech koutů Keni už tři dny předem. Neoficiální odhad účasti na tomto shromáždění byl 6 milionů lidí. Po celou dobu natáčela průběh shromáždění také keňská státní televize, takže dalších (odhadem) dvacet miliónů Keňanů bylo svědky Božího jednání prostřednictvím svých televizních obrazovek. Na shromáždění byli přítomni i vládní představitelé křesťané. Obyvatelé Keni si totiž u Boha vyprosili věřící politiky ve vládě a zastupitelských sborech. Služba Dr. Owuora má tak dopad na celou společnost. Po celou dobu pěvecký sbor v dlouhých bílých róbách chválil s velikou bázní a radostí Pána za doprovodu několika hudebníků. Jako sólisté vystupovali mladý muž a žena, na jejichž zpěvu bylo zjevné působení moci Ducha svatého. Světová misie Velmi nás zasáhl obrovský hlad po Bohu, po Ježíši. Lidé stáli na shromážděních na tropickém slunci téměř celý den, avšak přesto při závěrečné modlitbě zvedali nadšeně ruce bez známek únavy. Bylo zjevné, že moc Ducha svatého, která byla přítomna na shromážděních, vítězila nad tělesnou slabostí. Dr. Owuor sloužil krátkým slovem o moci krve Pána Ježíše, která uzdravuje stejně jako dříve i nyní, všude tam, kde má jeho lid živou víru v jeho Slovo. Pán mu předem ve vidění ukázal i konkrétní případy uzdravení např. tříletého chlapečka, který předtím nikdy nechodil. Uzdravení lidé byli přiváděni na pódium, kde vydávali svá svědectví. Uzdravení bylo tolik, že nebylo možné všechno si zapamatovat. Mnoha lidem Pán vrátil pohyblivost, kterou ztratili po autonehodě nebo v důsledku onemocnění. Tito ukazovali berle nebo invalidní vozík, který už nepotřebovali. Na podium přivedli také slepého muže s jeho šestiletým synem, který ho vodil. Oči tohoto muže Pán otevřel. Skupina čtyři mužů z vesnice přivedla muže posed lého démonem, který byl nebezpečný svému okolí, museli ho svazovat provazy byl osvobozen stejně jako posedlý z gerasenské krajiny. Součástí druhého dne shromáždění bylo také svědectví lékařky o mladých lidech, kteří byli předtím HIV pozitivní. Prorok se za ně modlil a po důkladných mnohostranných lékařských testech byli uznáni za HIV negativní. Lékařka ukazovala přímo na kameru národní keňské televize lékařské zprávy jednoznačně potvrzující, že tito lidé byli HIV pozitivní a nyní jsou HIV negativní. Na nový rok 2015 přivedli na pódium asi dvanáctiletého chlapce, který měl malomocenství. Pán uzdravil 31.prosince 2014 během shromáždění jeho rány, které uschly, zahojily se a začínaly se odlupovat. Dojemné bylo svědectví jiného muže, kterého jako slepého doprovázela celá rodina. Po uzdravení poprvé v životě uviděl na vlastní oči svého malého synka. Stalo se mnoho dalších uzdra ve ní na pódiu i mimo něj. Na stránkách může každý shlédnout záznam z těchto shromáždění i svědectví o naplně ných proroctvích Dr. Owuora (s překladem do češtiny na a do slo venštiny na Všechny zázraky uzdravení byly výsled 4 5

4 Světová misie kem mnoha opravdových modliteb. Na výzvu proroka se tisíce křesťanů před tímto shromážděním modlily a postily sedm dní za to, aby se Pán mocně oslavil. Pán byl přítomen a konal své dílo. Bůh potvrzuje službu proroka Owuora mnoha nadpřirozenými znameními. Jedno z nich se stalo 31. prosince 2012, kdy na shro máždění Božího lidu ve městě Kisumu sestoupil z nebe oblak Boží slávy. Konference pro pastory 2. ledna 2015 se zahraniční hosté zúčastnili Mezinárodní konference pro pastory a služebníky evangelia spolu s přibližně 20 tisíci pastory a služebníky církve v Keni. Dr. Owuor sloužil slovem o blízkém příchodu Mesiáše a vyzýval všechny služebníky, aby nebyli zaměřeni na svoje pozemské zajištění, ale vedli svěřené duše k opravdovému pokání a svatosti, bez níž nikdo neuvidí Pána. Na konferenci vydával svědectví mladý terorista, který si podomácku vyrobil zbraň a zabil s ní několik lidí. Tuto zbraň odevzdal a vydal svůj život Ježíši. Velitel místní policie sdělil, že tento muž již nebude za svoje provinění dále souzen, protože přijal odpuštění Pána Ježíše a stal se novým stvořením. Poselství národům z Keni 3. ledna jsme byli pozváni na soukromou zahradní večeři. Biskupové keňské církve nám zde vydávali svědectví, že opravdové probuzení přišlo do Keni v okamžiku, kdy církve odmítly tolerovat sexuální nečistotu (vyzývavé oblečení, sledování nečistých filmů a webových stránek ), zaměření na hmotný prospěch a z toho plynoucí lásku k penězům. Církve se sjednotily a rozhodly se následovat výzvy k pokání, svatosti a proměně ve svém plném vydání se Pánu, hlásané Dr. Owuorem. Byli jsme vyzváni, abychom svědectví o Božím jednání, probuzení a přítomné Boží slávě v Keni přinesli do svých národů. Probuzení v Keni je pravděpodobně jedno z největších Božích hnutí v historii církve. To, co jsme viděli, čeho jsme byli svědky, nás tak zasáhlo, že to od základu změnilo náš pohled na způsob, jak má fungovat církev. Aby mohla přijít Boží sláva i do našeho národa, je na nás, abychom my, křesťané v Čechách a na Moravě, vzali Boží poselství pro poslední dobu vážně: abychom následovali Pána Ježíše celým srdcem bez kompromisů s hříchem, v čistotě, svatosti a spravedlnosti! Co může způsobit jediný letáček Skutečný příběh Píše se rok V malé vesničce nedaleko moravského Kyjova se odehrává velké rodinné drama. Otec despota, který tvrdou rukou bez známky jakéhokoliv soucitu ovládá chod celé domácnosti, vyhání z domu svého patnáctiletého syna s tím, že už je dost starý na to, aby se uživil sám. Matka v ústraní pláče, mladý František ví, že je naprosto zbytečné stavět se na odpor. Bere si jen to nejnutnější a letmým polibkem se loučí se svojí matkou. Rychle vybíhá z domu, přitom slyší za sebou tvrdá slova: Ty neřáde, já ti dám nechat se živit doma! Už bylo dost toho tvého nicnedělání! Venku se schyluje k bouři, začíná se blýskat Františkovy slzy se mísí s kapkami deště, v jeho srdci sílí po cit bezvýchodné situace. Zvedá se silný vítr. A právě ten vítr mu najednou přivane jakýsi kousek papíru, který mu letí před očima. Nedá mu to. Sáhne po něm a na zašlých stránkách letáčku čte něco o Bohu, který je láska Na konci je adresa církevního společenství v Brně na Kounicově ulici. Že by to nebyla náhoda? Že by Pán Bůh viděl a slyšel nářek a modlitby zoufalé maminky? František se rychle rozhoduje. Udělá vše pro to, aby se tam dostal. Po strastiplné cestě se vyčerpaný a zubožený František dostává na uvedenou adresu. Zazvoní a čeká V hlavě se mu přehrávají dramatické události celého jeho života. Najednou uslyší za dveřmi kroky a srdce se mu rozbuší. Dveře se otvírají. Podle vzezření přišel sám pan farář. První jeho slova zní sice přísně, ale vlídně: Co si přejete mladý muži? František začne vyprávět svůj příběh. Mezi slovy a větami se odmlčuje, polyká slzy. Když pak slyší, že je mu nabídnuta postel v malém podkrovním pokojíčku, zdá se mu, jako by ho někdo přenesl už přímo do nebe. Záhy se mu naskytne nabídka práce zednického učně. František se jí chopí všemi deseti. Po půl roce je hodnocen jako jeden z nejlepších. V místě nového bydliště mu to nedá, od počátku přichází na církevní bohoslužby, která jsou přímo v domě. Po určité době přijímá zvěst evangelia do svého srdce. Předává celý svůj život Kristu a začíná skutečně žít. A všechno další ve svém životě podřizuje jedinému: už nepatří nikomu jinému, jenom Kristu. Když dokončuje svá učednická léta, pomýšlí budovat svoji existenci. Hledá věřící partnerku pro svůj život. A Pán Bůh mu ji dává. Mladým manželům Bůh žehná a dává jim dvě dcery. Jsou obklopeny modlitbami a poctivou křesťanskou výchovou. I ony jednou uvěří a stanou se upřímnými křesťankami. Dcery se vdávají za věřící partnery a Bůh dává oběma rodinám po třech dětech. Všechny jsou k radosti dědečka vedeny křesťansky. A přijde den, kdy i ony uvěří, kdy založí svoje vlastní rodiny a vychovají křesťansky i své děti, celkem deset Františkových pravnoučat. Ale toho se už František nedožil. Odešel nečekaně v roce 1986, ve svých 75 letech, na věčnost. Jen několik hodin před svou smrtí píše na nemocničním lůžku báseň s jediným názvem: Jen domů se vracím a vracím se rád Jestli jsem dobře počítal, tak tím jediným letáčkem byl zásadně ovlivněn v požehnané posloupnosti život 22 lidí. Až se to zdá být neuvěřitelné. To vše způsobil sám Bůh. Použil k tomu jeden jediný letáček Podle skutečné události sepsal Jan Titěra 6 7

5 Nabídka nových letáčků Škola 2015 Co Darwin ještě nemohl vědět? (E10) Podle Darwinovy evoluční teorie k objasnění vzniku a vývoje života na Zemi není třeba počítat s Bohem. Vše se vyvíjí přirozeným způsobem a člověk se stává pouhým výhonkem z říše zvířat. Ale v přírodě můžeme pozorovat řadu zázraků, které evoluce nedokáže vysvětlit. Především nemá odpověď na to, jak mohl vzniknout život z neživé hmoty. Autorem textu je německý profesor Werner Gitt. (Cena 3,60 ) Pánův hlas (RT66) Příběh ztraceného a znovunalezeného psa Dona, který neomylně poznal hlas svého pána. Také my, lidé, jsme se ztratili svému Pánu. Uslyšíme Jeho hlas? (Cena 2,80 ) Na shledanou! (PT40) Dvojitá kartička s krátkým textem a biblickým veršem 2. listu Korintským: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete (Cena 2,80 ) Navázaná nit (RT97) Text je výzvou nejen pro všechny babičky: pojďme a navaž me důležitou nit předání křesťanského poselství z generace na ge neraci! Věnujme se svým vnukům a vnučkám a mluvme s nimi o Bohu. Vyprávějme jim biblické příběhy, nejen pohádky. (Cena 2,80 ) Láska (PT52) Dotisk oblíbené dvojité kartičky z řady Na čem záleží přináší krátké zamyšlení o lásce. Text je doplněn verši z 13. kapitoly 1. listu Korintským. (Cena 2,80 ) Náš TIP ANO, JE TO PRAVDA! Tuto útlou knížku lze považovat za přehled základů biblického poselství. Srozumitelným způsobem předkládá dětskému čtenáři velké pravdy Bible i život Ježíše Krista. Čtivý text doplněný jednoduchými ilustracemi Annie Vallotton jasně vystihuje biblické příběhy i pravdy, se kterými je spojen, a vede k jejich uplatňování v běžném životě. Součástí textu jsou i přímé citace z Bible. KE KNÍŽCE JSME PŘIPRAVILI SEŠIT S KVÍZOVÝMI OTÁZKAMI. Ke každé z 29 kapitol knížky zde najdete dvě otázky s možností tří odpovědí. Sešit můžete využít nejen k prověření znalostí dětí po přečtení každé kapitoly, ale také sestavení soutěže pro děti ve výuce náboženství, v dorostové skupině nebo v nedělní škole. ROZVRHY HODIN VYJMENOVANÁ SLOVA PX17 MAGNETKY S BIBLICKÝM VERŠEM PX33 PX37 Rozměr magnetky: 7 7 cm NOVINKA SMUTNÝ PES (Obj. kód PX37) Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí. (Přísloví 12, 25) PX ,- Nabídka nových letáčků DATA ČESKÉ HISTORIE PX14 PX26 PX35 PX30 PX28 PX29 PX36 Formát knížky Ano, je to pravda! mm, 60 stran. Sešit s kvízovými otázkami mm, 8 stran. Cena za komplet (knížka + sešit): 25 (Objednací kód K46) CENA ZÁSILKY (vč. poštovného): pouze časopis Nové perspektivy 16 ukázka letáčků (vč. časopisu) SE ZAPOČTENÍM 20% SLEVY PRO ODBĚRATELE 93,- 8 9

6 Novinky KALENDÁŘ NA ROK 2016 S AFORISMY PAVLA KOSORINA Život je možná NOVINKA jenom upoutávka na něco mnohem lepšího POZOR! OBLÍBENÝ POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ TENTOKRÁT S PŘEKVAPENÍM! Všech dvanáct obrázků si můžete i tentokrát vystřihnout a použít jako pohlednice. Pět z nich je však speciálních. Jsou opatřeny ná sekem, takže po vystřižení pohlednice a jejím přehnutí v označeném místě získáte stojánek. Krásné obrázky a inspirativní aforismy Pavla Kosorina vás tak mohou provázet nejen v roce 2016! Formát kalendáře A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. Obsahuje také přehled státních svátků, významných dnů a výběr důležitých církevních svátků. Cena 46. Objednací kód K53. 46,- Speciální nabídka PROPISKA S NÁPISEM BŮH TĚ MILUJE A LOGEM BTM VE TŘECH BARVÁCH (Obj. kód PX45) NOVINKA Využijte evangelizační nápis Bůh Tě Miluje (zároveň zkrat ka Brněnské tiskové misie BTM) a darujte ji svým přátelům. Může provázet i ško láky po celý rok. POZOR! CENA POUZE 2,- 19,- ZBABĚLEC (Objednací kód B8) Evangelium formou komiksu. Na 21 stra nách formátu 12,5 x 7 cm je sro zu mi tel ně vy světlen význam oběti Ježíše Krista. Příběh řidičů kamionu je doplněn shrnutím základních pravd evangelia a klíčovými verši z Bible. Vyzývá čtenáře k víře v Ježíše Krista. NA PODPORU MISIJNÍ PRÁCE! NOVÝ ŽIVOT V RODINĚ (Objednací kód K52) Praktická brožurka je kompilací textů ně mec kých autorů na stále aktuální téma o vztazích křesťanských rodičů a jejich dětí. Kapitolky s názvem Ohrožený druh: Otcové, A potom bylo všechno jinak, Sourozenecké soupeření, Učíme děti zacházet s penězi?, Jsem sama na výchovu, Moje nejstarší dítě přichází do puberty a další témata jsou prokládána odpověďmi jednotlivých autorů na běžné dotazy rodičů. Poslední část Křesťanem v rodině nabízí několik možností, jak uspořádat zajímavé rodinné bohoslužby. Prosté grafické zpracování brožurky je vyváženo praktickými radami a řadou inspirativních příběhů ze života autorů. (formát A5, 68 stran, černobílý tisk bez ilustrací.) Cena 15 15,

7 Reportáž Reportáž Příchod mistra Jana Husa na Staroměstské náměstí Stovky diváků vy hlí žely příchod diva delního průvodu v čele s postavou mistra Jana. Ztělesnil ji herec Jakub Gottwald, který symbolicky zapálil malou hranici. Pak promluvil ústy mistra Jana krátké poselství shromážděnému lidu. Po cestě k Betlémské kapli rozdával lidem symbolicky černé balónky. Na oplát ku jsme mu věnovali brožurku BTM o Mistru Janu Husovi a dětský kvíz. Husovské slavnosti 2015 nabídly návštěvníkům Prahy pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Křesťanům se tak naskytla jedinečná příležitost využít těchto oslav ke zvěstování evangelia. Oslavy se konaly na různých místech Prahy. Bohatý program slav ností probíhal do pozdních hodin a byl za končen tichým průvodem se svícemi k Vlta vě. Při nášíme Vám reportáž ze třech míst, kde jsme mohli nabídnout i materiály BTM k tomuto výročí. Pod koněm na Václaváku byla praživým sluncem rozpálená dlažba, měli jsme deštníky, jen občas kolem projel kropící vůz. To jsme rychle přerušili program a chvíli běželi za vozem, abychom se ochladili Duha, která se v tu chvíli objevila v záři slunce nad hlavou knížete Václava, nám jasně připoměla Boží znamení milosti, dané Noemu. Kolemjdoucím posluchačům jsme se snažili vysvětlit příčiny upálení mistra Jana Husa a jeho odkaz nést pravdu evangelia: Pravdu každému přejte. Že tou pravdou, kterou Hus často používal v promluvách, není idea, ale osoba Pána Ježíše Krista (Jan 14,6). To byl myšlenkový refrén probíhajícího evangelizačního týdne. Záměrně jsem na pa ne lech doplnil známé Husovo slovo z dopisů: abychom stáli v pravdě Kristově doplněním, že tou Pravdou je Ježíš. Václavské náměstí Husův týden Od neděle skupina křesťanů z různých koutů republiky odstartovala týdení evangelizační nasazení na Václavském náměstí u sochy knížete Václava. Slunce pražilo, vedro stoupalo až ke 40 C. I přes nepřízeň počasí mělo toto Nonstop evangelium bohatý program. O komentář k průběhu misijního nasazení jsme se zeptali Václava Lamra, hlavního iniciátora této akce

8 Reportáž V dopoledních hodinách jsem střídavě kázal evangelium s Petrem Hlouškem a Pavlem Kutinou, který překládal do angličtiny. Petr s dalším bratrem svého týmu zpívali české a anglické písně chval a zvěsti Slova. Také přišla skupina z Brna, vedená Petrem Otevřelem, s Novými zákony a literaturou na stolku. Cizincům jsme mohli rozdávat anglicko-německé traktáty BTM o orloji s modlitbou odevzdání. Pak tu měl blok mladý evangelista Radek Žižka z Plzně a také afričtí misionáři a pastoři největší nigerijské církve Christ The Redeemers Ministres, s biblickým poselstvím v angličtině pro turisty. Mezi proslovy hostů a písněmi jsem v kázáních vyzýval lidi, aby přijali Pána Ježíše jako svého Zachránce. Následovala skupina služebníků se dvěma biskupy byzanské církve biskup Metoděj a biskup Timotej, se svým poselstvím v ukrajinštině, češtině a italštině. Odpoledne přišel evangelizační tým Daniele Petřiny a jeho manželky. Bohoslužba v Betlémské kapli V Betlémské kapli se konala bohoslužba k uctění památky mistra Jana Husa, pod vedením patriarchy Církve československé husitské Tomáše Butty, pražského biskupa Davida Tonzara, brněnského biskupa Juraje Dovaly a duchovní Hany Tonzarové. Přítomni byli také zástupci vlády ČR v čele s předsedou Bohuslavem Sobotkou a ministrem kultury Da nielem Hermanem. Před zahájením bohoslužby jsme měli možnost věnovat Bohuslavu Sobotkovi brožurku BTM o mistru Janu Husovi, kterou si se zájmem prohlédl. Text a foto Petr Kolek Zdraví a výživa Hrách, čočka, fazole, cizrna potraviny s minerály a vitamíny Luštěniny by se měly do jídelníčku zařazovat pravidelně, alespoň dvakrát týdně. V našich krajinách se luštěniny příliš nekonzumují. Podíl rostlinných a živočišných bílkovin v jídelníčku by měl být 1 : 1, většina lidí ale upřednostňuje bílkoviny živočišného původu. Důvodů, proč jsou luštěniny často opomíjenou složkou stravy, je hned několik: Od nadýmání přes složitost jejich přípravy až po neznalost potravin, které se za luštěniny dají považovat. Pokud si však luštěniny oblíbíte, uděláte mnoho dobrého pro své zdraví. 1. Pomáhají při hubnutí Zastoupení cenných živin v luštěninách je při hubnutí velmi výhodné. Jsou skvělým zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny, která je velmi nízkokalorická, přitom však dokáže na dlouho zasytit. Luštěniny tak patří k potravinám s nízkým glykemickým indexem. Navíc obsahují poměrně málo tuků, ale zato jsou skvělým zdrojem komplexních sacharidů a bílkovin. 2. Prevence proti vážným nemocem Právě díky preventivnímu působení proti obávaným ci vi lizačním nemocem je doporučováno luštěniny zařazovat pravidelně. Výzkumy ukazují, že ty ženy, které jedly luštěniny dvakrát týdně, měly nižší sklony k rozvoji rakoviny prsu než ty, které je konzumovaly pouze jednou za měsíc. Je to i díky vysokému obsahu antioxidantů v luštěninách, které chrání tělo před volnými radikály, jež napadají buňky. 3. Plné minerálů a vitamínů Vitaminy skupiny B jsou pro správnou funkci organismu naprosto nezbytné. Tělo je však snadno odbourává, a tak často trpí jejich nedostatkem. To vede k častému výskytu aftů, prasklých koutků úst, zvýšenému padání vlasů, ale i únavě, nespavosti, podrážděnosti, depresi a někdy i k zácpě. V luštěninách je zastoupeno velké množství vitaminu skupiny B, ale i minerálních látek, jako je železo, vápník, hořčík, zinek nebo draslík. Nadýmavosti luštěnin se dá zbavit Jezte luštěniny naklíčené. Při klíčení dochází k rozkladu složitých cukrů na jednoduché, což nadýmání výrazně omezuje. Nechat naklíčit můžete například fazole adzuki, mungo, cizrnu, červenou a zelenou čočku nebo hrách. Při vaření k luštěninám přidejte bylinky, které napomáhají trávení, například majoránku, saturejku, tymián, koriandr nebo anýz. Luštěniny vždy před tepelnou úpravou namáčejte nejlépe přes noc. Tento krok nadýmání výrazně omezí. Luštěniny nejsou jen hrachová kaše nebo fazolová polévka. Aby se staly běžnou součástí jídelníčku, je dobré je přidávat v malých množstvích do různých pokrmů a využívat potraviny z nich vyrobené různé mouky (hrachová, čočková, cizrnová, fazolová) a vločky k zahuštění polévek, omáček, jako zavářky do polévek nebo jako pomazánky

9 Aktuálně Příběh dvou letáčků Asi před třemi lety nám paní Dagmar na psala tato slova: Jmenuji se Dagmar a velmi ráda bych se s Vámi podělila o to, co mi nejvíc pomáhalo, když jsem uslyšela svoji onkologickou diagnózu. Prošla jsem velmi těžkým obdobím, ale nakonec mě nejvíc podrželo Boží slovo. Například z do pisu Fi lip ským 4,7: A pokoj Boží, pře vyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tento pokoj sku tečně za čal přicházet. Kdyby nebylo Božího slo va, strachy bych brečela a nemoci dávno podlehla. Svědectví paní Navázaná nit (RT97) V Boží náruči (RT93) Dagmar jsme zveřejnili již dříve v letáčku. Letos v dubnu nám Dagmar poslala další podnět pod názvem: Naléhavé babička babičkám, vnoučatům a nejen jim. V témže týdnu však volal její manžel, že Dagmar zemřela. Zpráva nás velmi zasáhla. Poslední vůli Dagmar vám předáváme v letáčku Navázaná nit (RT97), který najdete v aktuální nabídce. Současně v dotisku nabízíme také její první oblíbený letáček V Boží náruči (RT93). VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání jsme vylosovali tyto výherce: Šálková Květoslava, Horka n/m Lukešová Markéta, Lázně Kynžvart Mezlíková Miluše, Velké Meziříčí Koudelka Petr, Velké Opatovice Kubiena Alfred, Český Těšín Zvonková Gabriela, Nedašov Výhercům blahopřejeme a zasíláme malý dárek. POZOR! BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA SOUTĚŽE O MISTRU JANU HUSOVI Její vyhodnocení zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje. Děkujeme všem, kteří nám své příspěvky do soutěže již zaslali. Připomínáme, že nám své odpovědi a obrázky můžete zaslat do konce září. Obrázek 8 letého Nikoly Skripnika z Řevnic Satková Jana, Vítkov Závišková Marie, Blansko Langová Jitka, Přibice Věříme, že jste si o prázdninách a dovolených odpočinuli a načerpali nových sil. Přejeme Vám Boží požehnání také do nastupujících podzimních dnů. Vaše BTM Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v srpnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: Komerční banka č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: OLPRINT Jaroslav Olejko, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn

Afrika: pomoc UNICEF. Noc kostelů. Po Velikonocích. Pastorův syn Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.136 č.119 Afrika: pomoc UNICEF Noc kostelů Po Velikonocích Den matek Bible, Žalm 19, 1 Pastorův syn Zkoušky Že zašlo slunce? Zítra jeho

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124. Bible do škol. Knižní novinka. Vyhodnocení kvízu. (Ne)bezpečný internet Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 124 Bible do škol Knižní novinka Vyhodnocení kvízu (Ne)bezpečný internet Na úvod Blízkost Boha Zvyšuj rychlost techniky i života Boha však nedosáhneš svými radioteleskopy

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba

Ochrana na cestách. Sirotci v Africe. Husovy stopy. Prázdniny. Přírodní léčba Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové misie tiskové č.137 misie č.119 Ochrana na cestách Sirotci v Africe Husovy stopy Prázdniny Přírodní léčba Na úvod Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98. Cestující misionář. AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson. Dětský kvíz. Novinka - hra 3 v 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.98 Cestující misionář AKTUÁLNĚ - letáček Michael Jackson Dětský kvíz Novinka - hra 3 v 1 Adventní zamyšlení V adventu vzhlížíme ke Světlu, které je mocnější, než všechna

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126. T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR. Nové vánoční texty. Služba vězňům. Pozvánka na koncert Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 126 T.G.M.: JEŽÍŠ ne CAESAR Nové vánoční texty Služba vězňům Pozvánka na koncert Na úvod Bůh odpovídá na modlitbu třemi způsoby: Ano! Ne! Ještě ne! protože ti to chce

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108. Vězeňské misie. Astronaut J.Dutton. Misie v Nepálu. Katastrofa v Japonsku Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.108 Vězeňské misie Astronaut J.Dutton Misie v Nepálu Katastrofa v Japonsku Na úvod Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Kdo bere stále ohled na lidi, snadno přehlédne

Více

Afrika: V centru války

Afrika: V centru války Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie misie č.135 č.119 Afrika: V centru války Mistr Jan Hus Večeře Páně kdy? Bible, Žalm 19, 1 Velikonoční výzdoba Jsme staří Vadnou nám tváře, ale

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112. Vánoční letáčky. Serál A-Z končí. Festival Trutnov. Dětský kvíz Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.112 Vánoční letáčky Serál A-Z končí Festival Trutnov Dětský kvíz Na úvod Sláva na výsostech Bohu! Rok co rok svítí ve v ýlohách třpytivé hvězdy a jiskřiv ý sníh, dědové

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99. Časopis pro děti. Rocky - muž v masce. Reportáž z Německa. Lidé v nouzi. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.99 Časopis pro děti Rocky - muž v masce Reportáž z Německa Bible, Žalm 19, 1 Lidé v nouzi MOC MODLITBY Lidé se mohou: vyhýbat našim výzvám, odmítat naše poselství, oponovat

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM.

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95. Otazníky kolem Jozua. 5. a 6. červenec. Křesťanští zdravotníci. Představujeme TAJM. Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.95 Otazníky kolem Jozua 5. a 6. červenec Křesťanští zdravotníci Bible, Žalm 19, 1 Představujeme TAJM Modlitba Pane, Ty víš lépe než já, že jednoho dne budu stará. Dej,

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118. 20 let služby BTM. Věřící olympionici. Romské sbory Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.118 20 let služby BTM Věřící olympionici Romské sbory Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 3/ 2008 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 20 ÚVODNÍK Probuzení nebo dělníci? Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119. Květná neděle. Půst versus hladovka. Vánoční soutěž. Gender ideologie Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.128 č.119 Květná neděle Půst versus hladovka Vánoční soutěž Gender ideologie Na úvod Radost Dnes do mého srdce Pán Bůh sám na návštěvu přišel a v jeho každém tepu píseň

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 23 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 4 / 2011 Sloupek 2 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl

Více

Praha 2006 (pro vnitřní potřebu)

Praha 2006 (pro vnitřní potřebu) POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. - 25. 1. 2007 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2006 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky.

Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Hospodine, dochází mi slova, dech, síla i víra, a přece v nejhlubším místě mého srdce hoří plamínek naděje živený tvou láskou Díky. Heřmanův Městec srpen 2012 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY 11 / 2013 SBOROVÝ DOPIS Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 25 ÚVODNÍK NOVÉ SRDCE A dám jim jedno srdce a nového ducha vložím do vašeho nitra, odstraním z jejich

Více

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra...

VĚŽNÍK. Postní doba... 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává víra... VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK 25. února 2007 - č. 47 Postní doba................ 4 Když se tak zamýšlím nad dnešní dobou, čím a jak lidé dnes žijí, je mi z toho až smutno. Jak se dnes těžko předává

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2010 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2009 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více