Probuzení v Keni NOVINKA. Kalendář Husovské slavnosti. Škola Výživa luštěniny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Probuzení v Keni NOVINKA. Kalendář 2016. Husovské slavnosti. Škola Výživa luštěniny"

Transkript

1 Zpravodaj Zpravodaj Brněnské Brněnské tiskové tiskové misie č.138 misie č.119 Probuzení v Keni NOVINKA Kalendář 2016 Husovské slavnosti Škola Výživa luštěniny

2 Na úvod KDYBYCH NEMĚL TEBE A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Žalm 73,25 Kdybych neměl Tvojí milosti, Tvojí lásky, Tvojí věrnosti, kdybych neznal moci Golgaty, kam bych já se, Bože přesvatý, poděl v úzkosti? V strachu, v kalu běd bych hynul dál, do neřesti bídně zapadal jako kámen v propast vržený, za své viny na smrt určený, tak bych umíral Jen Tvá milost v kříži zjevená, jen Tvá ruka, hřebem bodená drží nad propastí jaký div: hříšníku jsi věčně milostiv! Jaká proměna! Ruka Tvá mě pozbavila pout, milost Tvoje čisté vody proud, láska Tvoje moře hlubiny: Ty-li s platil moje za viny, nelze zahynout! Karel Kolman ( ) byl ředitelem měšťanské školy v Trhovém Štěpánově. Vedl obecní kroniku, věnoval se osvětové práci zejména mezi mládeží. Pořádal přednášky o místní historii. Byl rovněž ředitelem Biblického ústavu v Kutné Hoře a po odchodu do důchodu kazatelem Církve bratrské. Přispíval články do vlastivědného sborníku Pod Blaníkem. Soustřeďoval se na regionální historii, ve svých prózách zachytil odraz husitského hnutí na Podblanicku. Karel Kolman je také autorem několik básnických sbírek. Zveřejněná báseň Kdybych neměl Tebe pochází ze sbírky Výkřik před půlnocí. Sbírku si můžete objednat v BTM pod obj. číslem K48. Formát A5, 74 stran, brožovaná. Cena 25. Milí přátelé! Už to zase začíná. Škola! Maminky jsou možná rády. Konečně přestane všechno to balení, stěhování se, rychlé přepírání a zase balení. Nastoupí řád, přehledný rozvrh, pravidelný režim. Děti a mládež jsou na tom hůř. Někdo se těší, ale někdo má problém. Jeden se bojí matematiky, druhý tělocviku, třetí maturity, čtvrtý opravné zkoušky z angličtiny. A to ještě nevíme jaké jiné patálie mohou nastat v novém školním roce. Když na mě přijdou podobné chmury, sahám po dopisu apoštola Pavla do Efesu: Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. V NĚM nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! (Ef 1,1 6). Milujeme-li Pána Ježíše, nemusíme se bát vůbec ničeho. Pán Bůh, Otec našeho Pána Ježíše, je také naším Otcem a On nám pomůže úplně se vším, protože jsme jeho vlastní. Než vyrazíte 1. září do školy nebo do práce, přečtěte se 1. kapitolu listu Efeským a uvěřte, že je i o vás. Z ohlasů našich čtenářů Marika Frydrychová spisovatelka, externí spolupracovník BTM Milí přátelé v BTM, jsem Vaše odběratelka od roku 1994, to je 21 let. Díky Vaši misii jsem našla cestu ke křesťanství a tím mám jiný žebříček hodnot. Jsem Vám za to velmi vděčná. Díky Bohu, teď již nehledám útočiště v pomíjivých hodnotách tohoto světa a nefascinuje mě sláva, moc, nebo bohatství, ale pokora a Boží slovo. To mi zprostředkovává mimo jiné i Vaše misie. Dříve bych dala nevím co za to, abych mohla cestovat, nyní raději podpořím potřebné. Snažím se nežít jen pro sebe, ale také pro druhé. Vaše letáčky to nejsou sladce barvotiskové otřepané pravdy, ale jsou výzvou, aby se lidé chopili Boha. Je to někdy kamenitá cesta, ale vyplatí se. A teď k Vašemu CD Ať každý to ví. Písničky jsou zpívané jasným hlasem, čistě a prostě a hudební doprovod je moc hezký. Písně jdou přímo k srdci. Pro ilustraci. Přečetla jsem si noviny, zhlédla zprávy v televizi a zjistila, že ty špatné věci na nás útočí ze všech stran. Války, krize, uprchlíci, hlad, katastrofy, nové infekční nemoci, které se šíří rychlostí blesku. Bylo mi z toho všelijak. Pustila jsem si raději Vaše CD a cítila jsem se, jakoby mě někdo vytáhl ze splaš ků pod čistou vodu. Boží slovo v písních je skvělý protijed na všechny katastrofy, které se kolem nás dějí. Vaše CD jsem už všechny rozdala a těším se na další várku. Reakce na ně jsou většinou pozitivní, zvláště dobře na něj reagují lidé, kteří mají na duši nějaké ty boule a potřebují přeladit k něčemu, co by je pohladilo. Jsem vděčná za Vaši práci. CD Ať každý to ví si můžete objednat pod objednacím kódem CD2. Cena 29 3

3 Světová misie Velké probuzení a přítomnost Boží slávy v Keni Na přelomu roku se v Keni konalo velké probuzenecké shromáždění a konference pastorů a služebníků evangelia. Několik set zástupců různých národů sledovalo ve městě Nakuru po tři dny službu Dr. Davida Owuora, kterého si Bůh povolal k prorocké službě a uzdravování nemocných. Pastor Dr. Owuor původně studoval medicínu v Izraeli, se specializací na metody léčby HIV a rakoviny. Po absolvování studia žil a pracoval v lékařských výzkumných ústavech na několika místech v USA. Tam k němu Bůh zvláštním způsobem promluvil a povolal do služby volat Boží lid k pokání a svatosti a připravovat tak cestu pro příchod Mesiáše. Dr. Owuor se nejprve velice zdráhal toto povolání přijmout. Teprve, když mu Bůh znovu zjevil, jak velice Ježíš trpěl na kříži za naše hříchy, povolání přijal. Přijel do Keni a začal zvěstovat poselství pokání, čistoty a svatosti Těla Kristova. V Keni si ho velmi váží, a to jak prostí, tak i vysoce postavení lidé. Jeho služba zasahuje křesťany i v dalších zemích po celém světě. Mimořádného shromáždění v Keni se účastnil i bratr Ing. Petr Otevřel z Brna, kterého jsme požádali o krátkou reportáž. Probuzení a zázraky v přímém přenosu Lidé přicházeli na shromáždění ze všech koutů Keni už tři dny předem. Neoficiální odhad účasti na tomto shromáždění byl 6 milionů lidí. Po celou dobu natáčela průběh shromáždění také keňská státní televize, takže dalších (odhadem) dvacet miliónů Keňanů bylo svědky Božího jednání prostřednictvím svých televizních obrazovek. Na shromáždění byli přítomni i vládní představitelé křesťané. Obyvatelé Keni si totiž u Boha vyprosili věřící politiky ve vládě a zastupitelských sborech. Služba Dr. Owuora má tak dopad na celou společnost. Po celou dobu pěvecký sbor v dlouhých bílých róbách chválil s velikou bázní a radostí Pána za doprovodu několika hudebníků. Jako sólisté vystupovali mladý muž a žena, na jejichž zpěvu bylo zjevné působení moci Ducha svatého. Světová misie Velmi nás zasáhl obrovský hlad po Bohu, po Ježíši. Lidé stáli na shromážděních na tropickém slunci téměř celý den, avšak přesto při závěrečné modlitbě zvedali nadšeně ruce bez známek únavy. Bylo zjevné, že moc Ducha svatého, která byla přítomna na shromážděních, vítězila nad tělesnou slabostí. Dr. Owuor sloužil krátkým slovem o moci krve Pána Ježíše, která uzdravuje stejně jako dříve i nyní, všude tam, kde má jeho lid živou víru v jeho Slovo. Pán mu předem ve vidění ukázal i konkrétní případy uzdravení např. tříletého chlapečka, který předtím nikdy nechodil. Uzdravení lidé byli přiváděni na pódium, kde vydávali svá svědectví. Uzdravení bylo tolik, že nebylo možné všechno si zapamatovat. Mnoha lidem Pán vrátil pohyblivost, kterou ztratili po autonehodě nebo v důsledku onemocnění. Tito ukazovali berle nebo invalidní vozík, který už nepotřebovali. Na podium přivedli také slepého muže s jeho šestiletým synem, který ho vodil. Oči tohoto muže Pán otevřel. Skupina čtyři mužů z vesnice přivedla muže posed lého démonem, který byl nebezpečný svému okolí, museli ho svazovat provazy byl osvobozen stejně jako posedlý z gerasenské krajiny. Součástí druhého dne shromáždění bylo také svědectví lékařky o mladých lidech, kteří byli předtím HIV pozitivní. Prorok se za ně modlil a po důkladných mnohostranných lékařských testech byli uznáni za HIV negativní. Lékařka ukazovala přímo na kameru národní keňské televize lékařské zprávy jednoznačně potvrzující, že tito lidé byli HIV pozitivní a nyní jsou HIV negativní. Na nový rok 2015 přivedli na pódium asi dvanáctiletého chlapce, který měl malomocenství. Pán uzdravil 31.prosince 2014 během shromáždění jeho rány, které uschly, zahojily se a začínaly se odlupovat. Dojemné bylo svědectví jiného muže, kterého jako slepého doprovázela celá rodina. Po uzdravení poprvé v životě uviděl na vlastní oči svého malého synka. Stalo se mnoho dalších uzdra ve ní na pódiu i mimo něj. Na stránkách může každý shlédnout záznam z těchto shromáždění i svědectví o naplně ných proroctvích Dr. Owuora (s překladem do češtiny na a do slo venštiny na Všechny zázraky uzdravení byly výsled 4 5

4 Světová misie kem mnoha opravdových modliteb. Na výzvu proroka se tisíce křesťanů před tímto shromážděním modlily a postily sedm dní za to, aby se Pán mocně oslavil. Pán byl přítomen a konal své dílo. Bůh potvrzuje službu proroka Owuora mnoha nadpřirozenými znameními. Jedno z nich se stalo 31. prosince 2012, kdy na shro máždění Božího lidu ve městě Kisumu sestoupil z nebe oblak Boží slávy. Konference pro pastory 2. ledna 2015 se zahraniční hosté zúčastnili Mezinárodní konference pro pastory a služebníky evangelia spolu s přibližně 20 tisíci pastory a služebníky církve v Keni. Dr. Owuor sloužil slovem o blízkém příchodu Mesiáše a vyzýval všechny služebníky, aby nebyli zaměřeni na svoje pozemské zajištění, ale vedli svěřené duše k opravdovému pokání a svatosti, bez níž nikdo neuvidí Pána. Na konferenci vydával svědectví mladý terorista, který si podomácku vyrobil zbraň a zabil s ní několik lidí. Tuto zbraň odevzdal a vydal svůj život Ježíši. Velitel místní policie sdělil, že tento muž již nebude za svoje provinění dále souzen, protože přijal odpuštění Pána Ježíše a stal se novým stvořením. Poselství národům z Keni 3. ledna jsme byli pozváni na soukromou zahradní večeři. Biskupové keňské církve nám zde vydávali svědectví, že opravdové probuzení přišlo do Keni v okamžiku, kdy církve odmítly tolerovat sexuální nečistotu (vyzývavé oblečení, sledování nečistých filmů a webových stránek ), zaměření na hmotný prospěch a z toho plynoucí lásku k penězům. Církve se sjednotily a rozhodly se následovat výzvy k pokání, svatosti a proměně ve svém plném vydání se Pánu, hlásané Dr. Owuorem. Byli jsme vyzváni, abychom svědectví o Božím jednání, probuzení a přítomné Boží slávě v Keni přinesli do svých národů. Probuzení v Keni je pravděpodobně jedno z největších Božích hnutí v historii církve. To, co jsme viděli, čeho jsme byli svědky, nás tak zasáhlo, že to od základu změnilo náš pohled na způsob, jak má fungovat církev. Aby mohla přijít Boží sláva i do našeho národa, je na nás, abychom my, křesťané v Čechách a na Moravě, vzali Boží poselství pro poslední dobu vážně: abychom následovali Pána Ježíše celým srdcem bez kompromisů s hříchem, v čistotě, svatosti a spravedlnosti! Co může způsobit jediný letáček Skutečný příběh Píše se rok V malé vesničce nedaleko moravského Kyjova se odehrává velké rodinné drama. Otec despota, který tvrdou rukou bez známky jakéhokoliv soucitu ovládá chod celé domácnosti, vyhání z domu svého patnáctiletého syna s tím, že už je dost starý na to, aby se uživil sám. Matka v ústraní pláče, mladý František ví, že je naprosto zbytečné stavět se na odpor. Bere si jen to nejnutnější a letmým polibkem se loučí se svojí matkou. Rychle vybíhá z domu, přitom slyší za sebou tvrdá slova: Ty neřáde, já ti dám nechat se živit doma! Už bylo dost toho tvého nicnedělání! Venku se schyluje k bouři, začíná se blýskat Františkovy slzy se mísí s kapkami deště, v jeho srdci sílí po cit bezvýchodné situace. Zvedá se silný vítr. A právě ten vítr mu najednou přivane jakýsi kousek papíru, který mu letí před očima. Nedá mu to. Sáhne po něm a na zašlých stránkách letáčku čte něco o Bohu, který je láska Na konci je adresa církevního společenství v Brně na Kounicově ulici. Že by to nebyla náhoda? Že by Pán Bůh viděl a slyšel nářek a modlitby zoufalé maminky? František se rychle rozhoduje. Udělá vše pro to, aby se tam dostal. Po strastiplné cestě se vyčerpaný a zubožený František dostává na uvedenou adresu. Zazvoní a čeká V hlavě se mu přehrávají dramatické události celého jeho života. Najednou uslyší za dveřmi kroky a srdce se mu rozbuší. Dveře se otvírají. Podle vzezření přišel sám pan farář. První jeho slova zní sice přísně, ale vlídně: Co si přejete mladý muži? František začne vyprávět svůj příběh. Mezi slovy a větami se odmlčuje, polyká slzy. Když pak slyší, že je mu nabídnuta postel v malém podkrovním pokojíčku, zdá se mu, jako by ho někdo přenesl už přímo do nebe. Záhy se mu naskytne nabídka práce zednického učně. František se jí chopí všemi deseti. Po půl roce je hodnocen jako jeden z nejlepších. V místě nového bydliště mu to nedá, od počátku přichází na církevní bohoslužby, která jsou přímo v domě. Po určité době přijímá zvěst evangelia do svého srdce. Předává celý svůj život Kristu a začíná skutečně žít. A všechno další ve svém životě podřizuje jedinému: už nepatří nikomu jinému, jenom Kristu. Když dokončuje svá učednická léta, pomýšlí budovat svoji existenci. Hledá věřící partnerku pro svůj život. A Pán Bůh mu ji dává. Mladým manželům Bůh žehná a dává jim dvě dcery. Jsou obklopeny modlitbami a poctivou křesťanskou výchovou. I ony jednou uvěří a stanou se upřímnými křesťankami. Dcery se vdávají za věřící partnery a Bůh dává oběma rodinám po třech dětech. Všechny jsou k radosti dědečka vedeny křesťansky. A přijde den, kdy i ony uvěří, kdy založí svoje vlastní rodiny a vychovají křesťansky i své děti, celkem deset Františkových pravnoučat. Ale toho se už František nedožil. Odešel nečekaně v roce 1986, ve svých 75 letech, na věčnost. Jen několik hodin před svou smrtí píše na nemocničním lůžku báseň s jediným názvem: Jen domů se vracím a vracím se rád Jestli jsem dobře počítal, tak tím jediným letáčkem byl zásadně ovlivněn v požehnané posloupnosti život 22 lidí. Až se to zdá být neuvěřitelné. To vše způsobil sám Bůh. Použil k tomu jeden jediný letáček Podle skutečné události sepsal Jan Titěra 6 7

5 Nabídka nových letáčků Škola 2015 Co Darwin ještě nemohl vědět? (E10) Podle Darwinovy evoluční teorie k objasnění vzniku a vývoje života na Zemi není třeba počítat s Bohem. Vše se vyvíjí přirozeným způsobem a člověk se stává pouhým výhonkem z říše zvířat. Ale v přírodě můžeme pozorovat řadu zázraků, které evoluce nedokáže vysvětlit. Především nemá odpověď na to, jak mohl vzniknout život z neživé hmoty. Autorem textu je německý profesor Werner Gitt. (Cena 3,60 ) Pánův hlas (RT66) Příběh ztraceného a znovunalezeného psa Dona, který neomylně poznal hlas svého pána. Také my, lidé, jsme se ztratili svému Pánu. Uslyšíme Jeho hlas? (Cena 2,80 ) Na shledanou! (PT40) Dvojitá kartička s krátkým textem a biblickým veršem 2. listu Korintským: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete (Cena 2,80 ) Navázaná nit (RT97) Text je výzvou nejen pro všechny babičky: pojďme a navaž me důležitou nit předání křesťanského poselství z generace na ge neraci! Věnujme se svým vnukům a vnučkám a mluvme s nimi o Bohu. Vyprávějme jim biblické příběhy, nejen pohádky. (Cena 2,80 ) Láska (PT52) Dotisk oblíbené dvojité kartičky z řady Na čem záleží přináší krátké zamyšlení o lásce. Text je doplněn verši z 13. kapitoly 1. listu Korintským. (Cena 2,80 ) Náš TIP ANO, JE TO PRAVDA! Tuto útlou knížku lze považovat za přehled základů biblického poselství. Srozumitelným způsobem předkládá dětskému čtenáři velké pravdy Bible i život Ježíše Krista. Čtivý text doplněný jednoduchými ilustracemi Annie Vallotton jasně vystihuje biblické příběhy i pravdy, se kterými je spojen, a vede k jejich uplatňování v běžném životě. Součástí textu jsou i přímé citace z Bible. KE KNÍŽCE JSME PŘIPRAVILI SEŠIT S KVÍZOVÝMI OTÁZKAMI. Ke každé z 29 kapitol knížky zde najdete dvě otázky s možností tří odpovědí. Sešit můžete využít nejen k prověření znalostí dětí po přečtení každé kapitoly, ale také sestavení soutěže pro děti ve výuce náboženství, v dorostové skupině nebo v nedělní škole. ROZVRHY HODIN VYJMENOVANÁ SLOVA PX17 MAGNETKY S BIBLICKÝM VERŠEM PX33 PX37 Rozměr magnetky: 7 7 cm NOVINKA SMUTNÝ PES (Obj. kód PX37) Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí. (Přísloví 12, 25) PX ,- Nabídka nových letáčků DATA ČESKÉ HISTORIE PX14 PX26 PX35 PX30 PX28 PX29 PX36 Formát knížky Ano, je to pravda! mm, 60 stran. Sešit s kvízovými otázkami mm, 8 stran. Cena za komplet (knížka + sešit): 25 (Objednací kód K46) CENA ZÁSILKY (vč. poštovného): pouze časopis Nové perspektivy 16 ukázka letáčků (vč. časopisu) SE ZAPOČTENÍM 20% SLEVY PRO ODBĚRATELE 93,- 8 9

6 Novinky KALENDÁŘ NA ROK 2016 S AFORISMY PAVLA KOSORINA Život je možná NOVINKA jenom upoutávka na něco mnohem lepšího POZOR! OBLÍBENÝ POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ TENTOKRÁT S PŘEKVAPENÍM! Všech dvanáct obrázků si můžete i tentokrát vystřihnout a použít jako pohlednice. Pět z nich je však speciálních. Jsou opatřeny ná sekem, takže po vystřižení pohlednice a jejím přehnutí v označeném místě získáte stojánek. Krásné obrázky a inspirativní aforismy Pavla Kosorina vás tak mohou provázet nejen v roce 2016! Formát kalendáře A5, 12 listů + obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný. Obsahuje také přehled státních svátků, významných dnů a výběr důležitých církevních svátků. Cena 46. Objednací kód K53. 46,- Speciální nabídka PROPISKA S NÁPISEM BŮH TĚ MILUJE A LOGEM BTM VE TŘECH BARVÁCH (Obj. kód PX45) NOVINKA Využijte evangelizační nápis Bůh Tě Miluje (zároveň zkrat ka Brněnské tiskové misie BTM) a darujte ji svým přátelům. Může provázet i ško láky po celý rok. POZOR! CENA POUZE 2,- 19,- ZBABĚLEC (Objednací kód B8) Evangelium formou komiksu. Na 21 stra nách formátu 12,5 x 7 cm je sro zu mi tel ně vy světlen význam oběti Ježíše Krista. Příběh řidičů kamionu je doplněn shrnutím základních pravd evangelia a klíčovými verši z Bible. Vyzývá čtenáře k víře v Ježíše Krista. NA PODPORU MISIJNÍ PRÁCE! NOVÝ ŽIVOT V RODINĚ (Objednací kód K52) Praktická brožurka je kompilací textů ně mec kých autorů na stále aktuální téma o vztazích křesťanských rodičů a jejich dětí. Kapitolky s názvem Ohrožený druh: Otcové, A potom bylo všechno jinak, Sourozenecké soupeření, Učíme děti zacházet s penězi?, Jsem sama na výchovu, Moje nejstarší dítě přichází do puberty a další témata jsou prokládána odpověďmi jednotlivých autorů na běžné dotazy rodičů. Poslední část Křesťanem v rodině nabízí několik možností, jak uspořádat zajímavé rodinné bohoslužby. Prosté grafické zpracování brožurky je vyváženo praktickými radami a řadou inspirativních příběhů ze života autorů. (formát A5, 68 stran, černobílý tisk bez ilustrací.) Cena 15 15,

7 Reportáž Reportáž Příchod mistra Jana Husa na Staroměstské náměstí Stovky diváků vy hlí žely příchod diva delního průvodu v čele s postavou mistra Jana. Ztělesnil ji herec Jakub Gottwald, který symbolicky zapálil malou hranici. Pak promluvil ústy mistra Jana krátké poselství shromážděnému lidu. Po cestě k Betlémské kapli rozdával lidem symbolicky černé balónky. Na oplát ku jsme mu věnovali brožurku BTM o Mistru Janu Husovi a dětský kvíz. Husovské slavnosti 2015 nabídly návštěvníkům Prahy pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Křesťanům se tak naskytla jedinečná příležitost využít těchto oslav ke zvěstování evangelia. Oslavy se konaly na různých místech Prahy. Bohatý program slav ností probíhal do pozdních hodin a byl za končen tichým průvodem se svícemi k Vlta vě. Při nášíme Vám reportáž ze třech míst, kde jsme mohli nabídnout i materiály BTM k tomuto výročí. Pod koněm na Václaváku byla praživým sluncem rozpálená dlažba, měli jsme deštníky, jen občas kolem projel kropící vůz. To jsme rychle přerušili program a chvíli běželi za vozem, abychom se ochladili Duha, která se v tu chvíli objevila v záři slunce nad hlavou knížete Václava, nám jasně připoměla Boží znamení milosti, dané Noemu. Kolemjdoucím posluchačům jsme se snažili vysvětlit příčiny upálení mistra Jana Husa a jeho odkaz nést pravdu evangelia: Pravdu každému přejte. Že tou pravdou, kterou Hus často používal v promluvách, není idea, ale osoba Pána Ježíše Krista (Jan 14,6). To byl myšlenkový refrén probíhajícího evangelizačního týdne. Záměrně jsem na pa ne lech doplnil známé Husovo slovo z dopisů: abychom stáli v pravdě Kristově doplněním, že tou Pravdou je Ježíš. Václavské náměstí Husův týden Od neděle skupina křesťanů z různých koutů republiky odstartovala týdení evangelizační nasazení na Václavském náměstí u sochy knížete Václava. Slunce pražilo, vedro stoupalo až ke 40 C. I přes nepřízeň počasí mělo toto Nonstop evangelium bohatý program. O komentář k průběhu misijního nasazení jsme se zeptali Václava Lamra, hlavního iniciátora této akce

8 Reportáž V dopoledních hodinách jsem střídavě kázal evangelium s Petrem Hlouškem a Pavlem Kutinou, který překládal do angličtiny. Petr s dalším bratrem svého týmu zpívali české a anglické písně chval a zvěsti Slova. Také přišla skupina z Brna, vedená Petrem Otevřelem, s Novými zákony a literaturou na stolku. Cizincům jsme mohli rozdávat anglicko-německé traktáty BTM o orloji s modlitbou odevzdání. Pak tu měl blok mladý evangelista Radek Žižka z Plzně a také afričtí misionáři a pastoři největší nigerijské církve Christ The Redeemers Ministres, s biblickým poselstvím v angličtině pro turisty. Mezi proslovy hostů a písněmi jsem v kázáních vyzýval lidi, aby přijali Pána Ježíše jako svého Zachránce. Následovala skupina služebníků se dvěma biskupy byzanské církve biskup Metoděj a biskup Timotej, se svým poselstvím v ukrajinštině, češtině a italštině. Odpoledne přišel evangelizační tým Daniele Petřiny a jeho manželky. Bohoslužba v Betlémské kapli V Betlémské kapli se konala bohoslužba k uctění památky mistra Jana Husa, pod vedením patriarchy Církve československé husitské Tomáše Butty, pražského biskupa Davida Tonzara, brněnského biskupa Juraje Dovaly a duchovní Hany Tonzarové. Přítomni byli také zástupci vlády ČR v čele s předsedou Bohuslavem Sobotkou a ministrem kultury Da nielem Hermanem. Před zahájením bohoslužby jsme měli možnost věnovat Bohuslavu Sobotkovi brožurku BTM o mistru Janu Husovi, kterou si se zájmem prohlédl. Text a foto Petr Kolek Zdraví a výživa Hrách, čočka, fazole, cizrna potraviny s minerály a vitamíny Luštěniny by se měly do jídelníčku zařazovat pravidelně, alespoň dvakrát týdně. V našich krajinách se luštěniny příliš nekonzumují. Podíl rostlinných a živočišných bílkovin v jídelníčku by měl být 1 : 1, většina lidí ale upřednostňuje bílkoviny živočišného původu. Důvodů, proč jsou luštěniny často opomíjenou složkou stravy, je hned několik: Od nadýmání přes složitost jejich přípravy až po neznalost potravin, které se za luštěniny dají považovat. Pokud si však luštěniny oblíbíte, uděláte mnoho dobrého pro své zdraví. 1. Pomáhají při hubnutí Zastoupení cenných živin v luštěninách je při hubnutí velmi výhodné. Jsou skvělým zdrojem rozpustné i nerozpustné vlákniny, která je velmi nízkokalorická, přitom však dokáže na dlouho zasytit. Luštěniny tak patří k potravinám s nízkým glykemickým indexem. Navíc obsahují poměrně málo tuků, ale zato jsou skvělým zdrojem komplexních sacharidů a bílkovin. 2. Prevence proti vážným nemocem Právě díky preventivnímu působení proti obávaným ci vi lizačním nemocem je doporučováno luštěniny zařazovat pravidelně. Výzkumy ukazují, že ty ženy, které jedly luštěniny dvakrát týdně, měly nižší sklony k rozvoji rakoviny prsu než ty, které je konzumovaly pouze jednou za měsíc. Je to i díky vysokému obsahu antioxidantů v luštěninách, které chrání tělo před volnými radikály, jež napadají buňky. 3. Plné minerálů a vitamínů Vitaminy skupiny B jsou pro správnou funkci organismu naprosto nezbytné. Tělo je však snadno odbourává, a tak často trpí jejich nedostatkem. To vede k častému výskytu aftů, prasklých koutků úst, zvýšenému padání vlasů, ale i únavě, nespavosti, podrážděnosti, depresi a někdy i k zácpě. V luštěninách je zastoupeno velké množství vitaminu skupiny B, ale i minerálních látek, jako je železo, vápník, hořčík, zinek nebo draslík. Nadýmavosti luštěnin se dá zbavit Jezte luštěniny naklíčené. Při klíčení dochází k rozkladu složitých cukrů na jednoduché, což nadýmání výrazně omezuje. Nechat naklíčit můžete například fazole adzuki, mungo, cizrnu, červenou a zelenou čočku nebo hrách. Při vaření k luštěninám přidejte bylinky, které napomáhají trávení, například majoránku, saturejku, tymián, koriandr nebo anýz. Luštěniny vždy před tepelnou úpravou namáčejte nejlépe přes noc. Tento krok nadýmání výrazně omezí. Luštěniny nejsou jen hrachová kaše nebo fazolová polévka. Aby se staly běžnou součástí jídelníčku, je dobré je přidávat v malých množstvích do různých pokrmů a využívat potraviny z nich vyrobené různé mouky (hrachová, čočková, cizrnová, fazolová) a vločky k zahuštění polévek, omáček, jako zavářky do polévek nebo jako pomazánky

9 Aktuálně Příběh dvou letáčků Asi před třemi lety nám paní Dagmar na psala tato slova: Jmenuji se Dagmar a velmi ráda bych se s Vámi podělila o to, co mi nejvíc pomáhalo, když jsem uslyšela svoji onkologickou diagnózu. Prošla jsem velmi těžkým obdobím, ale nakonec mě nejvíc podrželo Boží slovo. Například z do pisu Fi lip ským 4,7: A pokoj Boží, pře vyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tento pokoj sku tečně za čal přicházet. Kdyby nebylo Božího slo va, strachy bych brečela a nemoci dávno podlehla. Svědectví paní Navázaná nit (RT97) V Boží náruči (RT93) Dagmar jsme zveřejnili již dříve v letáčku. Letos v dubnu nám Dagmar poslala další podnět pod názvem: Naléhavé babička babičkám, vnoučatům a nejen jim. V témže týdnu však volal její manžel, že Dagmar zemřela. Zpráva nás velmi zasáhla. Poslední vůli Dagmar vám předáváme v letáčku Navázaná nit (RT97), který najdete v aktuální nabídce. Současně v dotisku nabízíme také její první oblíbený letáček V Boží náruči (RT93). VYLOSOVÁNÍ VÝHERCŮ KŘÍŽOVKY Ze správných odpovědí na křížovky v letáčcích Hledání jsme vylosovali tyto výherce: Šálková Květoslava, Horka n/m Lukešová Markéta, Lázně Kynžvart Mezlíková Miluše, Velké Meziříčí Koudelka Petr, Velké Opatovice Kubiena Alfred, Český Těšín Zvonková Gabriela, Nedašov Výhercům blahopřejeme a zasíláme malý dárek. POZOR! BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA SOUTĚŽE O MISTRU JANU HUSOVI Její vyhodnocení zveřejníme v příštím čísle Zpravodaje. Děkujeme všem, kteří nám své příspěvky do soutěže již zaslali. Připomínáme, že nám své odpovědi a obrázky můžete zaslat do konce září. Obrázek 8 letého Nikoly Skripnika z Řevnic Satková Jana, Vítkov Závišková Marie, Blansko Langová Jitka, Přibice Věříme, že jste si o prázdninách a dovolených odpočinuli a načerpali nových sil. Přejeme Vám Boží požehnání také do nastupujících podzimních dnů. Vaše BTM Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v srpnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: Komerční banka č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: OLPRINT Jaroslav Olejko, Šlapanice u Brna. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více