Kraj získá evropský unikát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kraj získá evropský unikát"

Transkript

1 TÉMA MĚSÍCE: Kraj si rozdělí 20 miliard korun z evropských dotací. Sociální služby se výrazně zlepší čtěte na straně 3 Nová naučná stezka vede na Bílý Kříž. čtěte na straně 6 Na Adrenalin Cupu sportovci padali únavou. čtěte na straně 7 Náklad výtisků Měsíčník pro občany Moravskoslezského kraje Noviny jsou součástí projektu Ročník 6 / Číslo 7 8 / Srpen ÚVODNÍK Investice do regionu hradíme z evropských zdrojů se v posledních letech dynamicky rozvíjí. Pod tímto rozvojem jsou podepsány dobře cílené investice kraje i podnikatelských subjektů. V kraji vznikají nové příležitosti k trávení volného času pro turisty nebo obyvatele regionu, které podporujeme aktivní marketingovou kampaní. Moravskoslezský kraj je velmi úspěšný v čerpání prostředků z dotací Evropské unie. Získává finance jak z Regionálního operačního programu, tak z tematických programů řízených centrálně na úrovni jednotlivých ministerstev. Díky dotacím do regionu plynou investice na velké strategické projekty, mezi které patří například integrované bezpečnostní centrum nebo výstavba nové Moravskoslezské vědecké knihovny. Již dnes má kraj schváleny investice ve výši přesahující 3 miliardy korun. Zajímavé projekty vznikají rovněž pod dohledem obcí a podnikatelů v regionu, kteří čerpají dotace například na rozvoj atraktivit cestovního ruchu nebo školských zařízení a venkovských prostranství. Do konce roku se dočkáme ještě prostředků určených na rozvoj cest, školské infrastruktury a těšit se můžeme také na další zajímavé projekty, které nám pomohou zvýšit atraktivitu regionu pro obyvatele i turisty. Pavel Drobil (ODS) náměstek hejtmana Likvidují křídlatku Invazní rostlina křídlatka doslova zaplavila pozemky v povodí řeky Morávky. se proto pustil do zatím největšího projektu v oblasti ochrany přírody nazvaného Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Projekt je naplánován na čtyři roky a kraj v jeho rámci spolupracuje s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR prostřednictvím její ostravské pobočky i správy CHKO Beskydy, Povodím Odry, Lesy ČR, ČSOP Salamandr a nošovickým závodem Plzeňského Prazdroje. Projekt je podporován Evropskou unií. V loňském roce bylo ošetřeno 173 z celkem 350 hektarů ploch, na nichž byla křídlatka zjištěna. Podle typu lokality byla křídlatka odstraňována mechanicky, postřikem herbicidu anebo vpichováním herbicidu přímo do rostliny. Ošetřené plochy jsme letos zkontrolovali. Křídlatka se na nich obnovuje výrazně méně, na některých místech téměř vůbec, uvedl vedoucí krajského odboru životního prostředí a zemědělství Tomáš Kotyza. V letošním roce začaly práce v terénu již v březnu. Pracovní čety prováděly úklid a pálily suché stvoly křídlatky. Od května je rostlina likvidována herbicidy. Ošetřeny byly především plochy, na kterých ještě nebyl proveden žádný zásah. Následovat budou místa, na kterých se i přes loňský zásah křídlatka obnovuje. O likvidaci křídlatky byli informováni obyvatelé dotčených obcí i majitelé pozemků. Podařilo se zorganizovat dvacet exkurzí do zasažených míst, kterých se zúčastnili žáci, studenti i odborníci. Do projektu se tak zapojila veřejnost, řekl náměstek hejtmana Pavol Lukša (KDU-ČSL). (et) Kraj získá evropský unikát Integrované bezpečnostní centrum kraje nebude mít obdobu v České republice ani v Evropě Ostrava Zahájení výstavby Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje se přiblížilo. Práce začnou na přelomu října a listopadu. Jedná se o jedinečný projekt, který nemá obdobu v České republice ani v Evropě. RENÉ STEJSKAL Začala soutěž o potravinářský výrobek kraje Soutěž Potravinářský výrobek Moravskoslezského kraje je na světě. Touto soutěží chceme podpořit regionální zemědělce a prodej, a hlavně pak prodej produktů, které mají vysokou kvalitu, osvětlil smysl soutěže náměstek hejtmana Pavol Lukša (KDU-ČSL). Krajští zastupitelé tuto akci podpořili 300 tisíci korunami. Zájemci se do soutěže mohou zapojit až do 29. srpna letošního roku v kategoriích pekařské výrobky, cukrářské výrobky, výrobky studené kuchyně a hotové pokrmy, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, ovoce a zelenina, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky. Kvalitu výrobků bude posuzovat devítičlenná komise a vítězné výrobky získají certifikát s právem používat označení Potravinářský výrobek Moravskoslezského kraje Hejtman Evžen Tošenovský stojí před rozestavěnou budovou Mety. Ještě letos začne její rekonstrukce, která z ní vytvoří nejmodernější integrované bezpečností centrum v Evropě. Český Těšín Třetí část obchvatu Českého Těšína byla zprovozněna o půl roku dříve. Od 14. července tak kamiony míjejí město. Ještě před 15 roky jezdily kamiony do Polska přes Střelniční ulici v centru města. Všichni si pamatujeme dlouhé kolony. Nikomu se tehdy ani nesnilo, že by mohly míjet město. Díky obchvatu si oddechnou hlavně obyvatelé sídliště Svibice, které obtěžoval hluk a výfukové plyny, řekl místostarosta Českého Těšína Stanislav Folwarczny (ODS). Obchvat je dlouhý dva kilometry a má osm mostů. Jeho cena dosáhla 566 milionů korun. Stavba pomůže i Třinci a odlehčí přetíženou komunikaci mezi Třanovicemi a Bystřicí nad Olší. použije letos na stavby a úpravy cest ze Státního fondu dopravní infrastruktu- Obchvat Českého Těšína odvedl kamiony z centra města. ry šest miliard korun. Stát na Moravskoslezský kraj nezapomíná. Dostáváme 25 procent celkového my určené pro všech čtrnáct krajů, uvedl námětek hejtmana Pavol Lukša (KDU-ČSL) na slavnostním rozpočtu na silnice a dálnice ze su- otevření obchvatu. (ste) Kovárna získala novou fasádu Charita sv. Alexandra se mohla díky dotaci pustit do opravy budovy Milan Prokopovič opracovává dřevo v chráněné dílně Charity sv. Alexandra. Kamiony již neobtěžují obyvatele Českého Těšína Ostrava Zrekonstruovat budovu bývalé kovárny Dolu Alexandr v Ostravě-Kunčičkách, kterou nyní využívá jako chráněnou dílnu Charita svatého Alexandra, pomohla dotace Moravskoslezského kraje. PENÍZE Z KRAJE POMOHLY Charita sv. Alexandra vznikla v roce 2001 a své zázemí našla v objektu kovárny bývalého hlubinného Dolu Alexandr. Kovárnu zakoupila Diecézní charita ostravsko-opavská od akciové společnosti OKD a Charita sv. Alexandra v ní provozuje chráněné dílny. Přestože objekty v areálu bývalého dolu jsou památkově chráněné, byly hodně zchátralé. Provedli jsme nejnutnější opravy a zřídili bezbariérový přístup do chráněných dílen. Potřebovali jsme další opravy, proto jsme požádali o dotaci Moravskoslezský kraj, líčil ředitel Charity sv. Alexandra Pavel Folta. Získali jsme 165 tisíc korun, za které právě opravujeme západní část fasády objektu a ještě vyjde na zřízení vrat, které budou podobné původním vratům kovárny, uvedl Pavel Folta. (Pokračování na str. 6) Integrované bezpečnostní centrum (IBC) vznikne přestavbou rozestavěného objektu Mety naproti bývalé haly Tatran v Ostravě. Zatím probíhá výběrové řízení. Odhaduji, že samotné práce začnou v říjnu nebo listopadu, uvedl hejtman Evžen Tošenovský (ODS). Vznikne tak jediné místo pro příjem všech linek tísňového volání z území celého kraje. Záchranné jednotky, vysílané na pomoc občanům kraje, budou z tohoto místa koordinovány a řízeny. Své místo v objektu najdou rovněž krizové štáby kraje a města Ostravy, ředitelství Městské policie Ostrava a vyjíždět odsud budou i sanitky územního střediska záchranné služby kraje do centra Ostravy. Centrum bude špičkovými technologiemi napojeno na všechny významné instituce a orgány v regionu i na centrální úrovni. Při řešení tísňových situací občanů v každodenním životě i při řešení velkých mimořádných událostí a krizových stavů bude propojeno s vodohospodářským dispečinkem Povodí Odry, s regionálním i centrálním pracovištěm Českého hydrometeorologického úřadu, s krizovými štáby obcí v kraji, s krizovými orgány sousedních regionů u nás, v Polsku i na Slovensku, s krizovými orgány ministra vnitra a předsedy vlády České republiky, připomenul Evžen Tošenovský. O vybudování krajského bezpečnostního centra se uvažovalo už v době vzniku Moravskoslezského kraje v roce Zvažovalo se více variant umístění centra. Ve hře bylo vybudování IBC na zelené louce anebo přestavba stávajícího Centra tísňového volání Ostrava. Rekonstrukce rozestavěného objektu Mety se nakonec ukázala jako nejvýhodnější. Umístění objektu přináší celou řadu výhod pro práci složek integrovaného záchranného systému i pro práci krizových orgánů. Je to blízkost sídla Moravskoslezského kraje, bezprostřední sousedství druhé největší stanice hasičského záchranného sboru kraje, dostupnost zdrojů energií a snadné napojení na vysokokapacitní komunikační uzly. To vše pomůže zajistit spolehlivost a vysokou úroveň služeb, které bude IBC nabízet občanům kraje, konstatoval hejtman Tošenovský. Investice do IBC se bude pohybovat kolem 680 milionů korun. 85 procent pokryjí dotace z EU, dalších 7,5 % zajistí Úřad regionální rady, o zbývající částku se podělí kraj, statutární město Ostrava a ministerstvo vnitra. Projekt IBC je ojedinělý v celé České republice i v evropských zemích, zdůraznil hejtman Tošenovský. KRÁTCE Zastupitelé rozdělili miliony z přebytku hospodaření Hospodaření kraje skončilo v roce 2007 s přebytkem 1,798 miliardy korun. O využití části přebytku rozhodli zastupitelé i radní již dříve, na svém posledním zasedání schválili rozdělení zbývajících 442 milionů korun. Tyto peníze jsou určeny zejména příspěvkovým organizacím a obcím na řešení nutných oprav a údržby majetku. Prostředky půjdou mimo jiné do oblasti školství, zdravotnictví či kultury. 2,3 milionu dostane Střední škola technická v Opavě na opravu střechy, na provoz jazykové školy na ulici Na jízdárně v Ostravě bylo vyčleněno 1,2 milionu. Charita Ostrava získá 10 milionů korun na dofinancování výstavby Hospice sv. Lukáše. Těšínské divadlo v Českém Těšíně může počítat s částkou 3,5 milionu korun. Z toho dva miliony tvoří navýšení příspěvku na provoz a zbývající částka je určena na opravy. Do zdravotnictví půjde celkem 60 milionů korun. Motorky opět zaburácí na Těrlickém okruhu Těrlicko Po dlouhých osmnácti letech se mohou příznivci motocyklového sportu těšit na mezinárodní závody na 6100 metrů dlouhém Těrlickém okruhu. Občanské sdružení Prosport-cz se rozhodlo navázat na tradiční závody O zlatý kahanec. Znovuotevření Těrlického okruhu a samotný závod Havířovský zlatý kahanec je naplánován na 23. a 24. srpna, záštitu nad akcí převzal hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský. Těsně před uzávěrkou přihlášek jsme měli na seznamu dvě stovky startujících z deseti zemí světa, uvedl prezident sdružení Petr Hrabčák. Dvoudenní program tvoří sedm závodů, nebudou chybět stroje vyrobené před rokem 1972 ani silné moderní motocykly. (jod)

2 2 Srpen 2008 Téma, Z kraje TÉMA MĚSÍCE Evropské dotace jsou jedinečnou šancí Regionální rada Moravskoslezsko přerozdělí v našem kraji přibližně 17 miliard korun evropských dotací a další tři miliardy ze státního rozpočtu tak, aby žadatelova spoluúčast byla co nejmenší. Moravskoslezský kraj ukázal, že je v naší republice jedním z nejlépe připravených krajů na přípravu projektů a následné čerpání těchto dotací. Z evropských peněz se podaří opravit zanedbané komunikace, postavit novou vědeckou knihovnu, krajské integrované bezpečnostní centrum anebo zmodernizovat letiště Leoše Janáčka. Šanci však mají i menší žadatelé a nyní mají jedinečnou šanci pustit se do projektů, na něž nezbývají peníze v napnutých obecních a městských rozpočtech. Na modernizaci školských a volnočasových zařízení došlo tolik dobrých projektů, že regionální rada navýšila dotace na tyto projekty třikrát. Uspíšila tak čerpání prostředků, které mohou být rozdělovány až do roku Vzhledem ke zpevňující koruně se celková částka v eurech pomalu ztenčuje, takže regionální rada operativně zareagovala a ku prospěchu věci je, že netrvala na postupném rozpouštění evropských financí. O dotace se mohou ucházet i menší projekty na budování cyklostezek, modernizaci ubytování a dalších lákadel pro turisty, města zkvalitní veřejnou dopravu, opraví objekty občanské vybavenosti, vybudují bezbariérové přístupy, upraví veřejná prostranství, školy si dovybaví učebny moderní technikou, zlepší se sociální péče. Všem se naskýtá jedinečná šance získat finance z Evropské unie. Pracovníci regionální rady pomohou žadatelům sestavit projekty, projdou zpracovaná data a upozorní na nedostatky, aby nemusely být vyřazeny kvůli formálním věcem. I proto je úspěšnost projektů v našem kraji tak vysoká. Krásná a úspěšná obec První tři miliardy znají příjemce Dotace přesahující tři miliardy korun z evropských zdrojů získalo již 77 projektů. Celkem bude v našem kraji rozděleno 20 miliard korun. RENÉ STEJSKAL BOLATICE Starobylá a malebná obec Bolatice leží v jižní části Hlučínské pahorkatiny necelých šest kilometrů od města Kravař ve Slezsku. Její obyvatelé mají nyní důvod k radosti. Bolatice jsou Vesnicí roku 2008 v Moravskoslezském kraji! Díky evropským dotacím se v kraji modernizují školy a vznikají naučné stezky Škola v Řepištích získá za evropské peníze moderní tělocvičnu, kterou budou využívat žáci a v odpoledních hodinách i občané obce. Foto: archiv Stoupá počet HIV pozitivních V našem kraji se objevilo letos již deset nově HIV pozitivních osob a stoupá také počet pohlavních chorob. Od roku 1988 k dnešnímu dni byla na území Moravskoslezského kraje zjištěna HIV pozitivita u 68 osob, z toho šest lidí již zemřelo. Z celkového počtu 68 osob tvoří muži 78 procent a 26 procent případů HIV pozitivních je cizinců. Nejvíce osob spadá do věkové skupiny 20 až 44 let, 48 procent nakažených tvoří heterosexuálové, 22 procent homosexuálové a devět procent bisexuálové, sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Helena Šebáková. Epidemiologická situace je závažná, neboť se záchytem HIV pozitivních diagnostikujeme i jiná pohlavní onemocnění, zejména syfilis, uvedla Helena Šebáková. Krajská hygienická stanice proto na svých webových stránkách www. khsova.cz připravuje stránku dotazů a odpovědí týkajících se sexuálně přenosných nemocí. U těchto nákaz platí stále zásada, že nejlepší prevencí je dodržování bezpečného sexu a partnerská věrnost, připomenula ředitelka Šebáková. Odběry a testy odhalující HIV pozitivitu provádějí po dohodě příslušní praktičtí lékaři, avšak tato Zařízení Adresa vyšetření nelze provést anonymně. Poradenství a odběry se konají také v ambulanci AIDS centra ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě vždy v úterý od 7 do hodin. Informace se zájemci dozví také na bezplatné telefonní lince Help Line AIDS (pondělí pátek, hod.) anebo na bezplatné lince pomoci AIDS HIV poradenství HIV odběry TK pro drogově závislé Pastor Bonus Bruntál, Podlesí 20 NE NE TK Renarkon Čeladná-Podolánky 383 NE NE Frýdek-Místek, Na Příkopě 3210 Kont. centrum Renarkon ANO NE K-centrum Kotva Orlová-Lutyně, Energetiků 940 ANO NE Krizové a kont. centrum Pod Slunečníkem Opava, Hradecká 16 NE ANO Kontaktní street centrum Renarkon va 16 Ostrava-Vítkovice, Halaso- ANO NE První tři miliardy korun z dvaceti, které budou v Moravskoslezském kraji přerozděleny prostřednictvím Regionální rady Moravskoslezsko, již znají své příjemce. Mezi největší podpořené projekty patří například Moravskoslezská vědecká knihovna, Integrované bezpečnostní centrum nebo Letiště Leoše Janáčka v Ostravě, řekl ředitel Úřadu Regionální rady David Sventek. Evropské dotace ve výši 250 milionů korun oživí cestovní ruch v Moravskoslezsku. O dotace se ucházelo 34 projektů, úspěšných bylo jedenáct. Šedesát milionů získala rekonstrukce a přístavba krytého plaveckého bazénu v Bruntálu. V našem regionu vzniknou i unikátní netradiční projekty, např. naučné trasy městské památkové rezervace v Příboru nebo se rozšíří turistické trasy v oblasti Lysé hory. Jedná se o první vlnu projektů cestovního ruchu, na kterou budou navazovat další schválené peníze, konstatoval náměstek hejtmana a místopředseda regionální rady Pavel Drobil (ODS). Obce s počtem obyvatel od 500 do 5000 se mohly ucházet o dotace na modernizace škol. Zájem o evropské dotace v oblasti školství je rekordní. Pro školský sektor, který se potýká s nedostatečnými finančními zdroji, je to dobrá příležitost, jak vyřešit akutní neuspokojivý stav budov škol nebo učinit větší investici. Ta výrazně přispěje ke kvalitě výuky, zdůraznila náměstkyně hejtmana a členka Výboru Regionální rady Jaroslava Wenigerová (ODS). Původně měly školy získat 150 milionů korun, ale protože předložily kvalitní projekty, získaly třikrát více 450 milionů korun. Peníze jsme měli rozdělit v průběhu sedmi let, ale protože projekty byly opravdu dobré, rozhodli jsme, že čerpání urychlíme, vysvětlil David Sventek. Nové tělocvičny tak získají školy v Řepištích a Čeladné, sportovní areál vznikne v Těškovicích, opraví se školy v Bolaticích nebo Dětmarovicích. ZAJÍMAVÉ OBCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Bolatice, Bolatice, co v nich vězí, že jsou tak úspěšné? Titul Vesnice roku totiž získaly již před devíti lety. A nyní zase. Obec má v kapse Zlatou stuhu pro nejkrásnější vesnici, krom ní také finanční odměnu ve výši zhruba 250 tisíc korun. Peníze může použít na další plnění programu obnovy venkova, nejspíše na opravy chodníků, cest nebo na vybudování parku. Kromě toho postoupily Bolatice do celostátního kola soutěže Vesnice roku, které proběhne začátkem září. Hodnotící komise soutěže ocenila nejen bohatý kulturně-společenský život, ale také péči obce a občanů o veřejnou zeleň, o životní prostředí, turistický ruch i památky. Titul je také za komunikaci s občany. Jak se žije Bolatickým V obci žije 4269 obyvatel. Ti mají k dispozici obecní úřad, knihovnu, nákupní středisko, poštu, zámek, kostel, komplex budov základní a mateřské školy, dvě hasičské zbrojnice, čtyři kaple, koupaliště, saunu, solárium, kulturní dům i kino. V Bolaticích je několik firem, devět restaurací a hospod, 13 soukromých obchodů a obchůdků a řada drobných podnikatelů. V obci je na poměrně velmi dobré úrovni lékařská péče a také výdejna léků. Ale to není všechno. Tamní obyvatelé mohou žít čilým společenským životem. Kulturní kalendář je přímo nabit různými akcemi. Například v srpnu se bude konat Country festival Křeménky, Oldies karneval s A. Šklubalem na hřišti nebo Noční karneval. Léto tam ukončují Dožínky. Akcí je spousta a zábavy ještě více. Střípky z historie K obydlení Hlučínska i území dnešní obce došlo v období let před naším letopočtem. První písemná zmínka o obci je z roku V letech působil v obci frýdecký rodák Kristián Bohumír Hirschmenzel, jeden z našich význačných barokních spisovatelů. Roku 1682 navštívil Bolatice polský král Jan Sobieský s vojskem, Staví se nová JIP NOVINKY Z NEMOCNIC když táhl na pomoc Vídni obležené Turky. Po prohrané válce Marie Terezie připadlo Hlučínsko 11. června 1742 Prusku. V roce 1870 byli odváděni občané do prusko-francouzské války. Po první světové válce se Hlučínsko stalo územím nikoho, teprve 4. února 1920 je v Paříži rozhodnuto Bolatice se vrací do ČSR. V září 1938 přišlo Návštěvníky Bolatic určitě nadchne zajímavý skanzen, ve kterém se lidé dozví, jak se žilo našim předkům. Foto: archiv Hlas opozice k tématu: Ladislav Velebný (ČSSD) Přesto že se nacházíme v období, kdy se operační programy rozjely na plné obrátky a peníze z EU již putují k úspěšným žadatelům, lze stále najít nedostatky dotační politiky a její administrace. Zaměřme se na tři nejdůležitější programy, které můžeme v MSK využívat. Operační program životní prostředí patří dle mého názoru k těm lépe připraveným a administrativně méně náročným. V rámci něj lze investovat do úspor energie, do ochrany přírody a krajiny, dobudování kanalizačních a vodovodních sítí a do mnoha dalších opatření. Jako velký nedostatek spatřuji, že v rámci CHKO nelze samostatně podpořit budování vodovodů lze to pouze ve spojení s kanalizací, což je pro mnoho obcí tak finančně náročné, že se do těchto záměrů raději nepouští. Další mínus tohoto programu v rámci úspor energie je, že nejsou bodově zvýhodňovány oblasti s horšími klimatickými podmínkami a že byly z opatření zcela vyloučeny dotace na bytové domy ve vlastnictví obcí. Velice důležitý program ROP Moravskoslezského kraje patří, co se týče požadavků na zpracování žádostí, k velmi náročným. Upřímně řečeno si myslím, že si podání projektu bez pomoci profesionální firmy, která si za tuto službu nechá řádně zaplatit, ani nedovedu představit. Konkurence projektů v tomto programu je obrovská, což snižuje, přestože počáteční investice do zpracování žádosti jsou vysoké, šance žadatelů na úspěch. Špatné je, že někdy jsou podmínky a možnosti financování v jednotlivých programech nastaveny široce a kraje nemají finanční možnosti na uspokojení více žadatelů (např. volnočasové aktivity školy, fyzické osoby, občanská sdružení). Závěrem přeji všem žadatelům, aby v dalším období měli pevné nervy a dostatek sil k čerpání finančních prostředků z fondu EU. Josef Babka (KSČM) Čerpání dotací z prostředků z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu je ojedinělá příležitost, jak dalšími finančními zdroji podpořit Moravskoslezský region v jeho rozvoji a revitalizaci. Regionální rada Moravskoslezsko složená ze zástupců všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje převzala vysokou odpovědnost za správnost a efektivnost rozdělení částky cca 20 miliard, které na náš kraj připadají. Připravenost projektů, jejich realizace a vyúčtování jsou tři etapy, které každá jednotlivě a všechny dohromady ukážou připravenost Moravskoslezského kraje, jeho orgánů a organizací, jakož i měst a obcí na zvládnutí dosud ne příliš probádané oblasti financování jednotlivých akcí. Moje obavy vzbuzuje celkový objem investic a mám tím na mysli investic nejen financovaných z tohoto ROP na území Moravskoslezského kraje, ve vztahu k možnostem stavebních a jiných kapacit v relativně krátké časové ose. Nově zvolené zastupitelstvo bude muset čerpání financí a jejich kontrole v následujícím období věnovat trvalou a důraznou pozornost. Stejnou pozornost je nutno ze strany Regionální rady ale i krajského úřadu věnovat metodické i konkrétní pomoci městům a obcím i dalším subjektům jakožto příjemcům této finanční pomoci. Třinec Nemocnice Třinec bude mít novou jednotku intenzivní péče neurologického oddělení. Práce začaly na začátku prázdnin. Od října letošního roku tak budou zřízena čtyři specializovaná lůžka. Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou je jedním z hlavních programů naší nemocnice. Jeden z typů cévní mozkové příhody lze léčit podáváním moderních léčiv na neurologické jednotce intenzivní péče. Díky přispění sponzorů a také dotaci zřizovatele budeme schopni zajistit špičkové podmínky pro péči o pacienty na specializovaném pracovišti, popsala mluvčí nemocnice Lenka Franková. Vybudování neurologické JIP přijde na 10 milionů korun. Stavební úpravy a speciální monitorovací technika jsou z velké části hrazeny ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu obnovy majetku. Další část prostředků věnovali nemocnici sponzoři od velkých firem v regionu až po drobné dárce. I díky jejich přispění jsme se mohli pustit do realizace tak náročného programu, řekl ředitel Nemocnice Třinec Zdenek Jiříček. Děti šetřily pro nemocné Havířov Dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov navštívily děti ze Základní školy Školní z Havířova-Šumbarku. V doprovodu dvou učitelek si prohlédly dětské oddělení a povídaly si s malými pacienty i s personálem. Děvčátka a kluci navíc nepřišli s prázdnou. Po celý školní rok sbírali suroviny a šetřili korunku ke korunce. Panu asistentovi dětského oddělení Jarmilu Kotlářovi předali 5436 korun. Máme z daru obrovskou radost, reagovala spontánně náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a marketing Zuzana Wroblowská. Děti z této školy nám pravidelně přispívají. Loňská sbírka byla využita na pořízení novorozenecké váhy. Maminka si tak může bezprostředně po nakojení převážit své miminko, doplnila Wroblovská. A vrchní sestra dětského oddělení Drahomíra Zborovská ji s úsměvem doplnila: Našim malým dárcům bych nejraději připsala do jejich vysvědčení další jedničku. V Ráji jsou změny Karviná Nemocnice Karviná-Ráj připravila dvě změny. První z nich je nový systém vjezdu vozidel do areálu nemocnice, který se dotkne i návštěvníků. Omezí parkování v nemocnici, ale zvýší bezpečnost pacientů i zaměstnanců. Dalším zásahem je rekonstrukce kuchyně. Bude probíhat do konce roku, zastaralé technologie nahradí nové v souladu s normami EU. Odstávku pacienti nepocítí. Náhradní provoz je zajištěn z jídelny Základní školy Žižkova, odkud je jídlo dováženo na jednotlivá oddělení. (laf) Hlučínsko pod Německo. Po připojení k Německu byli občané prohlášeni za Němce a muži museli nastoupit do německé armády. Řada z nich se již z války nevrátila domů. Po roce 1945 se obec vrátila natrvalo do území ČSSR. Proč navštívit Bolatice Bolatice mají krásné památky. V létě mohou lidé využít koupaliště. V obci se nachází také síť cyklostezek a naučná stezka v Chuchelnickém lese. V prosinci 2002 byl vybudován Bolatický skanzen, ve kterém je lidová architektura zachycující život v obci před sedmdesáti a více lety. A proč mají lidé přijet? Určitě proto, aby se podívali, jak je u nás krásně a jak tady máme čisto. Zaujme je určitě kaple, koupaliště, skanzen i naučná stezka. Spatří různorodost zdejší krajiny, která je ideální pro odpočinek, lákal starosta Bolatic Herbert Pavera. (laf)

3 Aktuality Krnov zboří garáže v kasárnách Krnov Demolici garáží v bývalých krnovských kasárnách již nestojí nic v cestě. Město Krnov získalo od ministerstva pro místní rozvoj osmimilionovou dotaci na zboření těchto garáží, které jsou navíc ekologickou zátěží. Náklady jsou ale více než dvojnásobné, proto ještě zvažujeme, zda dotaci přijmeme, nebo se s rozšířeným projektem pokusíme uspět u Regionálního operačního programu, kde dotace může být až 92 procent z celkových nákladů, uvedla starostka Krnova Renata Ramazanová (ODS). Regenerace a příprava území krnovských kasáren pro developery přijde na 19,8 milionu korun. (et) Děti se pobaví v Ostravě Ostrava Děti z dětských domovů a stacionářů se setkají v ostravské Bonver Aréně 12. září na akci Ostrava se baví. V 17 hodin začne akce vystoupením dua Verona, následuje exhibice stolního tenisty Petra Korbela, minidiscoshow Dády Patrasové, vystoupení Michala Davida a vše završí Elán revival. I letos se díky sponzorům mohou těšit na věcné dary. Na akci je zvána i veřejnost. POLICIE RADÍ HASIČI OBČANŮM Postižení lidé budou žít v důstojnějším prostředí, než tomu bylo dosud. Umožňuje to Koncepce kvality sociálních služeb, kterou schválili na svém poslední zasedání krajští zastupitelé. RENÉ STEJSKAL Předejděte vloupání do svého obydlí Za první pololetí letošního roku došlo v Moravskoslezském kraji celkem k 240 případům trestných činů vloupání do bytů a k 146 případům vloupání do rodinných domků. Ve stejném období loňského roku to bylo 236 a 166 případů. Zjistit pachatele se zatím podařilo zhruba v každém čtvrtém případě. Je dobré si majetek zajistit. Své byty a domy by lidé měli opatřit kvalitními bezpečnostními zámky v kombinaci s bezpečnostními závorami, pojistkami dveřních závěsů, řetízky, výplněmi zárubní nebo elektronickými čidly a alarmy. Je třeba si uvědomit, že zloději vždy hledají cestu nejmenšího odporu. Pokud má rodina přízemní byt, je dobré okna opatřit bezpečnostními foliemi nebo okrasnými mřížemi. To platí hlavně pro přízemní byty s balkóny. K požáru lesa stačí i malá jiskra Postižení budou žít důstojněji Stav, kdy handicapovaní lidé bydleli na pokojích po patnácti, bude brzy minulostí Cennosti, peníze a šperky doporučujeme před cestou uschovat v pronajatých trezorech banky. Obecně platí, že větší hotovost patří do peněžního ústavu, a ne pod polštář. Doklady o zakoupeném zboží jako je elektronika nebo drahé průmyslové zboží je třeba uschovat anebo si opsat výrobní čísla. To pak při případné krádeži pomůže policii při pátrání. Při delší nepřítomnosti je dobré požádat příbuzné o občasnou kontrolu bytu. Především je potřeba zajistit pravidelné vybírání domovní schránky. Je vhodné občas provést změnu stavu v bytě, abychom případným tipařům dali vědět, že obydlí není dlouhodobě opuštěno. Může se jednat o ručník na balkóně, posunuté záclony nebo závěsy. Milan Klézl, vrchní komisař Přestože první polovina roku byla vzhledem k počtu požárů lesních porostů a polí kvůli častějším dešťům příznivější ve srovnání s předchozími obdobími, opatrnost by neměla polevovat. Stačí několik suchých dní a hrozba požárů v lesích, kterých má dostatek, na polích, v parcích i na zahradách opět významně vzroste. Smutným příkladem je rozsáhlý požár vzrostlého ječmene ve Fulneku-Vlkovicích na Novojičínsku, který se stal 3. července. Příčinou nebyl ani odhozený nedopalek cigarety nebo zápalka, ale technická závada na elektroinstalaci lisovače slámy. I přes rychlý zásah devíti jednotek hasičů shořelo v silném větru 19 hektarů ječmene, který čekal na sklizeň. Opatrnost je na místě i tehdy, pokud připravujete ohniště či grilování v zahradě. Nejprve zvažte, zda nefouká příliš silně. Tam, kde budete opékat či grilovat, si připravte nejméně jeden kbelík s pískem nebo konev s vodou na rychlé uhašení. V této souvislosti znovu připomínáme celoroční zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště. Také plošné vypalování trávy je zákonem zakázáno a hrozí za něj pokuta do 25 tisíc korun, ať už na zahrádkách či jinde. Spalovat na zahradách se může pouze na ohništi a jen suchý porost, a to pod stálým dohledem osoby starší 18 let. Turisté by měli zůstat pozorní i v dalším směru. Když uvidí k nebi stoupat kouř a plameny, musí okamžitě použít tísňové linky 150 a 112, kterými se dovolají na operační středisko hasičů. Pokud si turisté takové události všimnou, jejich přičiněním mohou hasiči požár včas likvidovat ještě před jeho nadměrným rozšířením. Podaří se tak omezit nejen materiální škody, ale i snížit možnost ohrožení zdraví a lidských životů. (hs) Náměstek hejtmana Petr Adamec hovoří s ženami, které bydlí v již transformovaných zařízeních v Albrechticích a v Krnově. Foto: René Stejskal poskytované péče směřuje k citlivému začleňování postižených Kvalita osob do přirozeného prostředí při respektování jejich práv a svobod. Nová koncepce ovlivní život tisíců handicapovaných lidí, uvedl náměstek hejtmana Petr Adamec (KDU-ČSL), který považuje materiál za přelomový v oblasti sociálních služeb. Nová koncepce počítá s přeměnou služeb tak, aby zdravotně postižení měli stejná práva jako jejich vrstevníci bez handicapu. Jde o právo na bydlení v přirozeném prostředí, vzdělávání, práci nebo navazování partnerských vztahů. V minulém režimu byli lidé s postižením sestěhováváni do ústavů, u mentálně postižených bylo např. téměř nemožné navázat partnerské vztahy. V kraji se již podařilo transformovat některá nevyhovující zařízení. Situaci výstižně popsala devětačtyřicetiletá Svatava Vorlíčková, které v pozdějším věku onemocněla duševní chorobou. Žila jsem na hošťálkovickém zámku. Bydlely jsme na pokoji po patnácti. Měly jsme jednu velkou koupelnu, kde se nás sprchovalo najednou deset, vzpomínala Svatava Vorlíčková. Nelíbilo se jí, že zámek byl odříznut od obce, takže v něm neměly prakticky žádné vyžití. Žiji už několik roků ve vile v Albrechticích. Na pokojích jsme po dvou, chodíme si samy nakupovat, na procházky anebo za lékařkou. Pracuji v chráněné dílně, usmívala se žena. Do roku 2013 se podobného zlepšení dočkají klienti všech dvanácti pobytových zařízení v našem kraji. Nevyhovující budovy v Nové Horce nebo Jindřichově bychom měli opustit. Lidé budou žít v bytových domech a podle potřeby za nimi bude chodit služba a pomáhat jim, naznačil Petr Adamec. Kraj také postaví nová zařízení pro lidi, kteří jsou upoutáni na lůžko anebo mají těžké zrakové nebo sluchové postižení. Na transformaci bude kraj potřeboval 1,3 miliardy korun. Více než devadesát procent získáme z evropských fondů a dotací ministerstva práce a sociálních věcí, potvrdil náměstek hejtmana Petr Adamec Kraj dostaví páteřní komunikaci Dopravní situaci, která nastane po roce 2010, řeší. Páteřní síť kraje, která je označována jako Slezský kříž, bude dokončena kolem roku Našim cílem je, aby se obyvatelé Moravskoslezského kraje dostali všude pohodlně, rychle a bezpečně, řekl náměstek hejtmana Pavol Lukša (KDU-ČSL). Slezský kříž horizontálně protíná města Krnov a Třinec a vertikálně Nový Jičín a Bohumín. Z fondu dopravní infrastruktury se nám podařilo v letech 2005 až 2008 získat 27 miliard korun, což je dvaapůlkrát více peněz, než činí celostátní průměr na jeden kraj, připomenul Pavol Lukša. Díky zvýšenému přílivu financí bylo možné udržet tempo výstavby dálnice, postavit dálniční přivaděče, vybudovat rychlostní komunikaci R48, zmodernizovat železniční koridorové tratě nebo zelektrifikovat železniční trasu Ostrava-Svinov Opava. Koncepce páteřních komunikací byla zpracována v roce 2004, proto se ji vedení Moravskoslezského kraje rozhodlo zaktualizovat. Kraj prodělal od roku 2004 zásadní proměnu. Proto jsme si začali klást zásadní otázky typu, Srpen Třinecké železárny investují do ekologie miliardy korun Náměstek hejtmana Pavel Drobil (vpravo) si v Třineckých železárnách prohlédl zařízení, která snižují zátěž pro životní prostředí. Foto: archiv zda jsme připraveni na další hospodářský rozmach regionu a jeho dopravní potřeby. Unese naše dopravní infrastruktura zrušení hranic a nezahltí velcí investoři naši dopravní síť tak, že občané budou trpět hlukem, úrazy a dalšími negativními dopady? ptal se Lukša. Proto specialisté posoudili koncepci v evropském kontextu vzhledem ke strategické poloze kraje k severojižní jadersko baltické ose a ose Berlín Moskva. V současné době je výstavba Slezského kříže zhruba v polovině. Náklady na jeho dostavbu přesáhnou 50 miliard korun. Videotelefon pro neslyšící Ostrava Lidé se sluchovým postižením, kteří se dorozumívají znakovou řečí, mohou své záležitosti na krajském úřadě vyřídit snadněji než dosud. Jejich komunikaci s úředníky zjednoduší moderní technika, konkrétně videotelefon, který slouží ke komunikaci s osobou se sluchovým postižením. Přístroj je ve zkušebním provozu v jedné z kanceláří odboru vnitra a krajského živnostenského úřadu. Obsluhovat jej umí několik úředníků z uvedeného odboru, ale s postupem času se s ním naučí zacházet také zástupci dalších odborů. Přístroj pracuje na principu běžného telefonu, avšak při jeho používání komunikujete s překladatelem, jehož znakový překlad je zobrazován občanovi na obrazovce, vysvětlila ředitelka krajského úřadu Eva Kafková. Náš úřad v Ostravě je tak jedním z mála míst, kde mohou lidé s handicapem vyřídit své záležitosti pomocí této techniky. Ostatně, je logické, že právě takovou službu zavádíme. Souvisí to s odstraňováním bariér pro handicapované a vyplývá to i z krajského plánu vyrovnání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, dodala ředitelka Kafková. Třinec Náměstek hejtmana Pavel Drobil (ODS) si byl v Třineckých železárnách osobně prohlédnout investice do moderních technologií. Díky nim se zlepšuje na Třinecku životní prostředí. Třinecké železárny získaly všechna potřebná ekologická povolení, která potřebují pro provoz svých výrobních zařízení. Jedná se o sedm pravomocných rozhodnutí, která by železárny nezískaly, kdyby průběžně neinvestovaly do ekologie, uvedl při setkání s vedením Třineckých železáren náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro ekonomický rozvoj Pavel Drobil. Podle něj je třinecká KRÁTCE Bydlení pro azylanty Také v letošním roce se Moravskoslezský kraj podílí na Státním integračním programu zaměřeného na pomoc azylantům a osobám požívajícím doplňkové ochrany, a to jednorázovou nabídkou zajištění bydlení pro azylanty. Náš kraj zajišťuje letos na základě usnesení vlády bydlení pro osm osob. V případě, že se obec rozhodne poskytnout ubytování určitému počtu azylantů ve svém katastru, může si zažádat v rámci Státního integračního programu o finanční dotaci. Ta je určena na rozvoj infrastruktury obce nebo na úhradu čistého nájemného v integračním bytě anebo pobyt azylanta v zařízení sociálních služeb. Uzávěrka příjmu žádostí je do 30. září. Bližší informace je možné získat na u: -moravskoslezsky.cz nebo na tel.: (ste) Připravuje se komerční letecká linka do Moskvy Mošnov, Čeladná Z Letiště Leoše Janáčka v Mošnově létají pravidelné linky do Prahy a Vídně. Brzy k nim přibude letecká linka do Moskvy. Memorandum o společné přípravě a provozování nové letecké linky mezi Ostravou a Moskvou podepsali v Čeladné zástupci ostravského letiště Leoše Janáčka, moskevského Letiště Domodědovo a letecké společnosti Flight-Polet. Původně představitelé Moravskoslezského kraje zamýšleli zahájit letecké spojení s Moskvou s finanční dotací formou závazku veřejné služby. Podařilo se jim ale zajistit letecký most mezi Ostravou a Moskvou na komerční bázi. Kraj tak ušetří 90 miliónů korun. Odlet do Moskvy by měl být v časných ranních hodinách, linka zpět by měla letět večer. Dobrovolné hasiče čeká prestižní krajská soutěž Frýdek-Místek Dobrovolní hasiči se utkají v krajské soutěži družstev sborů dobrovolných hasičů v požárním sportu o pohár hejtmana Moravskoslezského kraje. Soutěž se koná v sobotu 16. srpna na Městském stadionu Frýdek-Místek. Začne v 8.30 hodin, pohár vítězům předá hejtman Evžen Tošenovský (ODS) v 16 hodin. Dopravní centrum bude sídlit v Ostravě Ostrava Ředitelství silnic a dálnic České republiky reaguje na zvýšenou nehodovost na dálnici D1 instalací digitálních informačních tabulí. Z nich se řidiči dozví o dálničních kolonách, uzavírkách, stavu vozovky a nehodách. Text může navést řidiče na sjezd tak, aby se vyhnuli kolonám. Informace pro celou Českou republiku bude zajišťovat Národní dopravní informační centrum, které sídlí v Ostravě. (ste) hutní společnost jedním ze zodpovědných podniků kraje, protože od roku 1997 investovala do svých provozů, zejména do obnovy výrobních zařízení, zavádění moderních technologií a projektů na zlepšení životního prostředí, okolo 12 miliard korun, do ekologie pak více než 4 miliardy korun. Není tajemstvím, že patřím ke kritikům velkých znečišťovatelů v Moravskoslezském kraji. Právě proto jsem rád, že jsem se o nových investicích do životního prostředí v Třineckých železárnách osobně přesvědčil. Například na aglomeraci je zcela jasně patrná změna k lepšímu, poznamenal Pavel Drobil. Dodal, že tlak na investice do moderních zařízení a ekologizace provozů hutního průmyslu je součástí strategie udržitelného ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje, který prosazuje. (vp)

4 4 Srpen 2008 Aktuality OBSAH INZERÁTŮ NEMUSÍ VYJADŘOVAT STANOVISKO VYDAVATELE PLACENÁ INZERCE.03"74,04-&;4,Å,3"+ 3"%",3"+& SC 80494/1 7:)-"À6+&,0/,63;/ Ļ ;&/ /" '6/,$* Ļ&%*5&-& 03("/*;"$& 4UżFEOÓ ÝLPMB QPÝUPWOÓDI B MPHJTUJDLâDI TMVäFC 0QBWB ê ê QżÓTQŞWLPWÈ PSHBOJ[BDF,F LPOLVS[OÓNV żó[foó CVEPV QżJKBUZ QPV[F QżJIMÈÝLZ EPMPäFOÏ LPNQMFUOÓNJ EPLMBEZ QżJIMÈÝLV äjwpupqjt ŘFTUOÏ QSPIMÈÝFOÓ B LPODFQDJ SP[WPKF ÝLPMZ WMBTUOPSVŘOŞ QPEFQJÝUF *OGPSNBDF XXX LS NPSBWTLPTMF[TLZ D[ 1żJIMÈÝLZ QPEFKUF EP OB BESFTV,3"+4,Å ÁĻ"%.03"74,04-&;4,²)0,3"+& PECPS ÝLPMTUWÓ NMÈEFäF B TQPSUV żókob 0TUSBWB 0CÈMLV P[OBŘUF IFTMFN /&057 3"5 o,0/,63;/ Ļ ;&/ ê ê db ê ê ê?ê ê ªªÀ ªªê Q 5 - H ç k êr 5 5 z5 ê êv { ê ê ê ±ê ê ê SC 80394/4 SC 80967/1 1PäBEBWLZ o PECPSOÈ LWBMJmLBDF QSP QżÓNPV QFEBHPHJDLPV ŘJOOPTU B QFEBHPHJDLÈ QSBYF QPEMF [ÈLPOB Ř 4C P QFEBHPHJDLâDI QSBDPWOÓDÓDI B P [NŞOŞ OŞLUFSâDI [ÈLPOƉ WF [OŞOÓ QP[EŞKÝÓDI QżFEQJTƉ o QMOÈ [QƉTPCJMPTU L QSÈWOÓN ÞLPOƉN o [OBMPTU QSPCMFNBUJLZ żó[foó B PCFDOŞ [ÈWB[OâDI QSÈWOÓDI QżFEQJTƉ [FKNÏOB W PCMBTUJ ÝLPMTUWÓ o PCŘBOTLÈ B NPSÈMOÓ CF[ÞIPOOPTU 1ÓTFNOŞ [BÝMFUF o QżJIMÈÝLV VWFśUF LPOUBLUOÓ BESFTV UFMFGPO QżÓQBEOŞ F NBJM o ÞżFEOŞ PWŞżFOÏ LPQJF EPLMBEƉ P EPTBäFOÏN W[EŞMÈOÓ EJQMPN WZTWŞEŘFOÓ P TUÈUOÓ [LPVÝDF WZTWŞEŘFOÓ P QFEBHPHJDLÏ [QƉTPCJMPTUJ o ÞżFEOŞ PWŞżFOâ EPLMBE P BCTPMWPWÈOÓ TUVEJB QSP żfejufmf ÝLPM W SÈNDJ EBMÝÓIP W[EŞMÈWÈOÓ QFEBHPHJDLâDI QSBDPWOÓLƉ W PCMBTUJ żó[foó ÝLPMTUWÓ QżÓQBEOŞ KFIP EPMPäFOÓ EP MFU PEF EOF LEZ [BŘOF WZLPOÈWBU GVOLDJ żfejufmf ÝLPMZ o TUSVLUVSPWBOâ äjwpupqjt WF LUFSÏN TF VWFEPV ÞEBKF P EPTBWBEOÓDI [BNŞTUOÈOÓDI B P PECPSOâDI [OBMPTUFDI B EPWFEOPTUFDI o ŘFTUOÏ QSPIMÈÝFOÓ P QMOÏ [QƉTPCJMPTUJ L QSÈWOÓN ÞLPOƉN o LPODFQDJ SP[WPKF ÝLPMZ NBYJNÈMOŞ TUSBO TUSPKPQJTV o WâQJT [ FWJEFODF 3FKTUżÓLV USFTUƉ OF TUBSÝÓ UżÓ NŞTÓDƉ OFCP EPLMBE P KFIP WZäÈEÈOÓ o MÏLBżTLÏ QPUWS[FOÓ P [QƉTPCJMPTUJ L WZLPOÈWÈOÓ GVOLDF żfejufmf yvkpuu êlrvmhyth ê ê ê d > ê B ê?d B ê ê ê Inzerci v Moravskoslezském kraji vám zprostředkuje Jiří Sachr tel.: Projekty s podporou EU Společnost VVUÚ se již od roku 2006 věnuje projektům s podporou Evropské unie v rámci Programů - Rozvoj dalšího profesního vzdělávání a Marketing. Z grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání v rámci operačního programu rozvoje lidských zdrojů spolufinancovaného z rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu reprezentovaného Moravskoslezským krajským úřadem, byl zahájen od 9/2006 projekt Rozvoje nabídky dalšího profesního vzdělávání v oblasti průmyslových rizik a ukončen 4/2008. Celý projekt je rozdělen do 3 modulů - A, B, C. Projekt Marketing je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích formou získávání marketingových informací, tvorby propagačních materiálů, účast na výstavě, veletrhu v zahraničí. VVUÚ, a.s., bude i v příštím období pokračovat v podávání dalších projektů. SC 80944/1 SC 80315/1 Cílem projektu je vývoj a pilotní ověření modulárního vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj dalšího profesního vzdělávání v oblasti průmyslové bezpečnosti, se zaměřením na eliminaci vzniku výbuchu a požáru v technologických zařízeních. Jde hlavně o podporu vzdělávání zaměstnanců v podnicích s cílem prohlubovat znalosti a dovednosti v daných oborech. Dílčím cílem je dosažení vyššího stupně bezpečnosti v průmyslových provozech, ke snížení počtu havárií a ochraně zdraví a života zaměstnanců před účinky výbuchu a požáru. Kovotour_inz285x217_0708_v2kriv.indd :26:10

5 SC 80238/1 Avion Shopping Park Ostrava: Jít nakupovat s dítětem je hračka! Potřebujete vyrazit na nákupy a už teď se děsíte, jak to se svými malými dětmi zvládnete? Pokud se vydáte do Avion Shopping Parku v Ostravě, jsou vaše obavy zbytečné. Toto rodinné centrum nabízí naprosto špičkové zázemí se spoustou aktivit a lužeb pro děti i dospělé Již od samotného otevření centra se snažíme vycházet maximálně vstříc rodinám s dětmi a s otevřením nové galerie jsme tyto služby ještě rozšířili, říká Kateřina Ježková, ředitelka Avion Shopping Parku v Ostravě. V červenci jsme například otevřeli v pořadí již druhou kojící místnost, kterou je možné využít i jako hernu pro batolata a předškolní děti. Místnost se nachází v prvním poschodí nové galerie v ulici Výškovické a je opravdu velmi útulně a moderně vybavena nábytkem obchodního domu IKEA, nechybí zde přebalovací pulty, pohodlná křesílka pro kojení, spousta hraček a dokonce i toalety a sprchy. A tím nekončíme. V nejbližších dnech otevřeme třetí kojící místnost ve módní galerii, dodává paní ředitelka. Pro rodiče, kteří raději využijí hlídání svých ratolestí, je ve galerii velmi oblíbený dětský koutek Time out. Nové atraktivní dětské hřiště je také v restauraci a kavárně Zepptelin. V nové kojící místnosti v Avion Shopping Parku v Ostravě naleznou maminky i děti potřebné zázemí, klid a pohodu. Srpen Péče o rodiny v Avionu však začíná už v okamžiku jejich příjezdu. Proto se vedení rozhodlo spolu s novou přístavbou, která byla otevřena v březnu, vybudovat i nové klimatizované podzemní parkoviště, kde nechybí speciálně označená širší místa pro rodiny a samozřejmě prostorný výtah. Návštěvníci se tam dostanou vjezdem za Hypernovou nebo z ulice Výškovické. A nové služby nabízí Avion i maminkám a tatínkům Ti zde, po otevření nové přístavby, naleznou na ploše přes osmdesát pět tisíc čtverečních metrů celkem 142 obchodů, v nichž nakoupí snad úplně vše, co potřebují, pokračuje Kateřina Ježková. Nejnavštěvovanější jsou ty s módou jako New Yorker, Promod, Motivi, Monton, Mixer, Pepe Jeans a další. Jako jediné centrum v Moravskoslezském kraji zde máme také zastoupeny všechny tři mobilní operátory a velmi vyhledávaná je i naše pobočka České spořitelny, která je otevřena sedm dní v týdnu do hod. Koncem června jsme naše služby pro dospělé rozšířili i o relaxační V nové galerii jsme otevřeli Top Fitness Clubu De Luxe, který nabízí hned tři zóny: fitness, kardio a relaxační. 141_109_regin_ostrava.indd :21:42 SC 80814/1 GRAND PRO CELOU ČR (tel.: ) desatero seznamek pro vážné seznámení (Seznamka, Videoseznamka, ExtraGRAND, V.I.P.-seznamka, korespondenční, internetová a SMS-seznamka, srazy nezadaných, miniseznamka a seznamka pro zdravotně postižené). Kancelář: Macešková 20, Praha 10. GRAND (tel.: ) objednávky klientů bez zaplacené služby do naší kanceláře. GRAND (tel.: ) objednávky klientů se zaplacenou službou do kanceláře. GRAND (tel.: ) žádost o dotazník a informace stačí,když nám jen zašlete SMS ve tvaru: C*JMENO*PRIJMENI*ULICE*CISLO DOMU*MISTO BYD- LISTE*PSC registrace všem zdarma, ženy let a muži od 56 let obdrží 75 tipů na seznámení zdarma! SC 80970/5 SC 80627/2 JSEM TADY PRO VÁS, POKUD SI POTŘEBUJETE PŮJČIT PENÍZE ODMĚNU až Kč Vám zaplatíme hotově za každou doporučenou a schválenou hypotéku JSEM FINANČNÍ PORADCE LUCIE MOHYLOVÁ A RÁDA VÁM POMŮŽU VYŘEŠIT VÁŠE FINANČNÍ PROBLÉMY! POMOHU VÁM VYŘEŠIT: ZÁSTAVY A EXEKUCE NA NEMO- VITOSTECH, SNÍŽIT VYSOKÉ SPLÁTKY NA VAŠICH PŮJČKÁCH, ZAJISTIT PENÍZE NA COKOLIV OD Kč A BEZ DOKLÁDÁNÍ PŘÍJMU. VŠE BEZ POPLATKŮ PŘEDEM! VOLEJTE: NEBO SC 80664/1 SC 80975/1 SC 71736/1 Měsíčník Moravskoslezský kraj vychází v nákladu 490 tisíc výtisků!!! KOUPÍM BYT SC 80473/2 nebo DŮM Tel.: SC 72098/1 BARBONE FÉNIX Kč VČ. DPH NEJLEVNĚJŠÍ POČÍTAČ BARBONE NA TRHU! Procesor: INTEL CELERON 1,80GHz (512/800), Základní deska: GIGABYTE 945GCM-S2L i945gc s775,vga,ddr2,4xsata2,glan,pcix,matx, Paměti: DDR2 1024MB 667 TRANSCEND, Grafická karta: integrovaná, Pevný disk: 160GB SATAII/300 8MB 7200 ot./min, DVD-RW: LG GSA-H58N, Klávesnice, myš, uživatelská příručka. Objednávací kód: T.S.Bohemia a.s. Krnovská 78, Opava Tel.: NOVINKA! 12,1 notebook Barbone! Chipset: Intel 965PM, Procesor: INTEL Core 2 Duo T7250 2,0GHz, Paměti: 2048 MB 667 Mhz, Grafická karta: Intel X3100, Pevný disk: 120GB 2,5 SATA 5400RPM 8MB, LCD: 12,1, WXGA (1280 x 800), Glare, Mechanika Super Multi DVD RW, čtečka paměťových karet, fire-wire IEEE 1394, VGA out, 3x USB2.0, Wireless: B/G (54Mbit), Bluetooth: EDR Objednávací kódy: žlutý, modrý, zelený, černý, růžový BARBONE PICOLO Kč VČ. DPH Kč VČ. DPH SC 80068/2

6 6 Srpen 2008 Fotografové zachytili jeden všední den Colours of Ostrava: moře hudby, ještě více vody SENIOŘI MEZI NÁMI Senioři se naučí pracovat na počítači a komunikovat Ostrava Projekt obrazové kroniky jednoho všedního dne v životě České republiky dorazil do Ostravy. Loni ve dnech 28. a 29. října vytvořili dokumentaristé, profesionální a amatérští fotografové historickou momentku naší země. Výsledkem jejich snažení je knižní publikace, dokumentární film a rozsáhlá kolekce více než tří set vybraných fotografií. Snímky autorů, jakými jsou například Jindřich Štreit, Bohdan Holomíček, Karel Cudlín, Alena Dvořáková, Viktor Fišer, Pavel Dias, Jan Šibík, Václav Podestát, Oldřich Škácha a další, představují Českou republiku v nejrůznějších sociálních, náboženských, pracovních i volnočasových, veřejných i intimně soukromých oblastech našeho života. Nyní výstavu mohou shlédnout až do konce srpna zájemci na třech místech v Ostravě v Galerii výtvarného umění, Nové síni v Ostravě-Porubě a v ostravském muzeu. Na shlédnutí všech tří výstav stačí zakoupit jedinou vstupenku. Patronem projektu je Václav Havel, záštitu nad výstavou v regionu převzal hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský (ODS). Sinead O Connor patřila letos k největším hvězdám festivalu. Přišlo na ni přes dvaadvacet tisíc lidí. Ostrava Letní festival Colours of Ostrava skončil. Návštěvníci si ale ještě dlouho poté sušili ponožky a promočené oblečení. Přesto se ale už teď těší na další ročník. Jen první dva dny festivalu plného world music byly bez deště. V sobotu a neděli už ale návštěvníci zažili průtrže mračen, kvůli kterým musel být festival v neděli dokonce na půl hodiny přerušen. Frýdecko-místecká legenda Prouza se snažila zachránit situaci písní To je ale krásně na tom venku. Bohužel začaly padat kroupy, takže hudebníci museli z pódia předčasně pryč. Kapely tak nabraly skluz, ale žádné vystoupení zrušeno nebylo. Za čtyři dny si lidé užili spoustu zábavy. Za zmínku stojí koncert izraelské zpěvačky Noa, která dokázala strhnout davy svým nádherným zpěvem. Pro mnohé mohla být překvapením Lucie Bílá. Přišlo se na ni podívat obrovské množství lidí, kteří tak zavřeli ústa skeptikům, dle nichž tato zpěvačka na ostravské barvy nepatří. Patří a o tom po jejím vystoupení není pochyb. Lidé zpívali, bouřlivě tleskali a nechtěli Lucii pustit z pódia, třebaže se na ně snášel liják. Zkusíme déšť zaplašit. Snad to vyjde, povzbuzovala je zpěvačka. To se jí nepodařilo, vystoupení ale ano a její Láska je láska se sborovým zpěvem návštěvníků nesla po celém areálu. Úspěch měli i slavní Happy Mondays, i když zpěvák na pódiu více kouřil a popíjel pivo, než zpíval. Lidem se líbila těhotná Sinead O Connor, která koncert pojala velice komorně. Náladu všem zvedli snoví Goldfrapp, kteří publikum přivedli do varu. Stejně tak byli velice dobří Koop, Les Boukakes a další. Z českých umělců se líbili 100 C, Dan Bárta a hlavně svérázný písničkář Xavier Baumaxa, který bavil písněmi a pak i tím, že mezi publikum házel plechovky s pivem. Naštěstí se do hlavy nikomu netrefil, a tak koncert skončil dobře. Úspěch měla i divadelní představení, od experimentálních Teatr Novogo Fronta po komorního Jaroslava Duška. Všudypřítomné stánky s bohatým občerstvením stačily a jídla i pití bylo opravdu dostatek. Jediným nedostatkem festivalu bylo nakonec jen počasí a možná až přílišná důslednost pomocníků, kteří kontrolovali zavazadla u vchodu tak důkladně, že nepustili mladíka, který měl v tašce sáček s mandlemi. (laf) Havířov Myslíte si, že jsou počítače jen pro mladé? Omyl! Občanské sdružení Amos Havířov pořádá již druhý ročník kurzu základů obsluhy počítače pod názvem Senioři komunikují. V jeho rámci se účastníci seznámí se základní obsluhou PC a internetem, používáním mobilního telefonu a platební karty prostřednictvím krátkodobého dvanáctihodinového kurzu. Projekt je financován z prostředků Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Výuka bude probíhat v učebně Amos Havířov v Mánesově ulici 1 v budově základní školy. Do kurzu se mohou přihlásit všichni senioři pobírající starobní důchod, kteří nemají další příjem a dosud neměli možnost seznámit se s používáním informačních a komunikačních prostředků. Kurzy proběhnou ve dnech 8. až 12. září od 8.30 do 12 hodin a od 15. do 19. září v tytéž hodiny. Zájemci se mohou přihlásit na telefonním čísle každý den v době od 10 do 11 hodin a od 14 do 16 hodin, nejpozději však do 25. srpna. V jednom kurzu bude maximálně 10 účastníků. Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových financoval v Havířově počítačové kurzy také v loňském roce. Zúčastnilo se jich 50 havířovských seniorů. Na začátku letošního roku navíc nadační fond městu věnoval počítač v hodnotě 25 tisíc korun, který je určen právě seniorům k procvičování jejich dovedností. Počítač je umístěn v pobočce Městské knihovny Havířov ve Společenském domě, doplnila mluvčí magistrátu Jana Pondělíčková. (laf) Kovárna má novou fasádu Staré Hamry Beskydy mají novou naučnou stezku. Pojďte se vydat na výlet do krásné krajiny. Projdete se, a navíc se i něco zajímavého dozvíte. A kam se vlastně až dostanete? Přece na Bílý Kříž. Nová naučná stezka vede z Gruně na Bílý Kříž. Měří zhruba deset kilometrů a na svědomí ji má JZD Staré Hamry spolu se sdružením Region Beskydy. Turisté musí očekávat středně náročný terén. Odměnou jim ale bude krásná příroda, klid, možnost občerstvení (Pokračování ze str. 1) Ředitel charity projednal veškeré práce na budově kovárny s památkáři. Pokud by budova zůstala prázdná, podlehla by brzy devastaci. Díky tomu, že v ní provozujeme chráněné dílny, objekt žije, usmíval se ředitel Folta. Pro svou činnost by charita ráda získala i sousední budovu, v níž je prozatím v nájmu. Pak bychom se také pustili do opravy, dodal Pavel Folta. Charita sv. Alexandra zaměstnává 61 lidí, z toho má 85 procent pracovníků zdravotní handicap. Část z nich pracuje ve stolařské dílně a skladu dřeva. Vyrábíme atypický nábytek z masivu skříně, pracovní stoly, postele, kuchyně a začali jsme vyrábět i z levnějšího lamina, ukazoval Pavel Folta. V bývalých půdních prostorách funguje textilní dílna. V ní vznikají speciální montérky pro tesaře, povlečení na postele, tašky, kabely, ruksaky a malá plátěná zvířátka. U jedné z pracovnic jsme zjistili, že má výtvarný talent, proto jsme koupili vypalovací pec a vyrábíme také keramiku, doplnil Pavel Folta. Zástupci charity pak prodávají drobné textilní předměty a keramiku na kulturních a společenských akcích anebo v pronajatém obchodě v ostravské zoologické zahradě. V dalších prostorách ve firmě OZO demontují zaměstnanci charity starou elektroniku a měsíčně jí vytřídí až 80 tun. Vytváříme kvalitní výrobky, v několika hospůdkách a spousta zajímavých informací. Ty se dozví na 14 zastaveních. Dočtou se například o historii obce Staré Hamry i o tom, jak probíhala příprava výstavby nádrže Šance- -Řečice a co vše muselo být vodnímu dílu obětováno. Znáte Maryčku Magdonovou? Je to přece hlavní postava básně Petra Bezruče. I o ní se dočtete na jednom z informačních panelů. Chodci se dále zastaví u místa, kde vyvěrá zázračný léčivý pramen. Minou úsek, kde prý straší i pozemek, na kterém stála partizánská zemljanka. Zajímavostí je i tzv. chodník pro bosé nohy. Sundejme si boty a pojďme se projít tak, jak tudy chodívaly v létě děti z okolních chalup do školy na boso. Vždyť je to zdravé a docela zajímavé, lákají tvůrci stezky návštěvníky. máme dobré ceny, problémem je ale rychlost zhotovení zakázky. Velká část lidí u nás kvůli zdravotním problémům pracuje na částečný úvazek. Pokryjeme tak své vlastní náklady, ale už nám nezůstávají finance na opravy budov. Do těch se můžeme pouštět jen díky pomoci kraje i města Ostravy, uzavřel ředitel Folta. ZAJÍMAVÍ LIDÉ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Petr Němec zpívá na lodích Zpěvák Petr Němec. Stezka začíná nad pomníkem Maryčky Magdonové a končí na Bílém Kříži. Vede po jednom z nejkrásnějších beskydských Z kraje Stezka vede až na Bílý Kříž TIP NA VÝLET Ředitel Charity sv. Alexandra Pavel Folta stojí před novou fasádou památkově chráněné kovárny, v níž charita provozuje chráněné dílny. Ostrava Zpěvák Petr Němec patří do tzv. ostravské líhně talentů 70. let spolu s Marií Rottrovou nebo Věrou Špinarovou. S oběma ostravskými zpěvačkami také jezdil na koncerty, se skupinou Flamingo začal hrát jako kytarista ve svých sedmnácti letech v roce První vlastní písničky jsem natočil v ostravském rozhlasovém studiu v roce 1970 a docela se chytla Opatruj svých sedmnáct. Natočil jsem i české verze zahraničních písniček, například Hey Jude. Tehdy to bylo jednoduché a neřešila se žádná autorská práva, zasmál se Petr Němec. Jeho singly i díky převzatým zahraničním začaly vycházet v dnes neuvěřitelných statisícových nákladech. Jeho duet s Marií Rottrovou Hej nebuď nesvá získal na Bratislavské lyře v roce 1971 cenu diváků. S Flamingem přejmenovaným na Plameňáky hrál až do roku 1980, pak chvíli vystupoval se skupinou Drak a od roku 1983 strávil tři roky se skupinou Special, která doprovázela Věru Špinarovou. V té době také složil několik písniček. Zlom přišel na konci roku Zatímco se z emigrace vraceli zpěváci domů, já vyrazil opačným směrem. Se skupinou jsme zpívali na Kanárských ostrovech a ve Švýcarsku. Později jsem získal angažmá na lodích a například letos v lednu jsem zpíval na lodi v Karibiku. Teď před létem jsem pro změnu měl angažmá na lodi, která plula u chladnějších skandinávských zemí, vyprávěl zpěvák. Letos na podzim chystáme návrat s Flamingem společně s Marií Rottrovou a Jaroslavem Wykrentem. Koncerty samozřejmě uspořádáme i v Moravskoslezském kraji, slíbil Petr Němec. Filharmonie vstupuje do 55. sezóny Ostrava Janáčkova filharmonie oslaví v sezóně 2008/ výročí založení orchestru. Jubilejní sezóna nabídne posluchačům program, jehož přitažlivost je patrná již při zběžném pohledu na dramaturgii Velkého symfonického cyklu, která je dílem šéfdirigenta JFO Theodore Kuchara. Už Berliozova Fantastická symfonie jako jedna z perel zahajovacího koncertu slibuje mimořádný hudební zážitek. Ani další koncerty PENÍZE Z KRAJE POMOHLY nezůstávají pozadu Pátá symfonie B. Martinů, symfonická báseň Z Itálie nebo Enšpíglova šibalství z pera R. Strausse, Beethovenův Klavírní koncert č. 4, Brahmsova Čtvrtá symfonie, Rachmaninov a jeho Rapsodie na Paganiniho téma společně s Dvořákovou Sedmou symfonií, Franckův Prokletý lovec a v neposlední řadě Čajkovského Patetická. A to ještě zdaleka není úplný výčet. Kvalitu koncertů svými výkony jistě podtrhnou sólisté Pavel Šporcl, Lukáš Vondráček, Friedrich Kleinhapl, Derek Han nebo Jennifer Frautschi. Na své si přijdou i vyznavači komorní hudby, pro něž je vedle klasického Komorního cyklu připraven zcela nový cyklus koncertů Kubínova kvarteta. Proslulé těleso připravilo program pěti koncertů, které se uskuteční během úterních večerů ve zrekonstruovaném Hudebním sále Janáčkovy filharmonie. (jk) KRÁTCE Folkaři na zámku Frýdek-Místek V rámci letní akce Zpívání pod lípou přijedou na frýdecký zámek ve čtvrtek 7. srpna Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba a zazpívají všechny své známé písně. Jejich koncert začne v 19 hodin. 28. srpna od 18 hodin se na nádvoří frýdeckého zámku představí folková skupina Žalman a spol. (et) Dvě výstavy v muzeu Nový Jičín V Rytířském sálu a Kamenné síni Žerotínského zámku v Novém Jičíně vystavuje sochy Saša Zahradník a fotografie Aleš Zahradník. Dvojvýstava trvá do 28. září. (ste) Zámek rozkvete Kunín Návštěvníci zámku v Kuníně si užijí filmů. Ve dnech 29. až 31. srpna se vždy ve večerních hodinách budou na zámku promítat slavné filmy. Další víkend, 5. až 7. září, zámek doslova rozkvete. Koná se na něm Slavnost růží na počest nejvýznamnější majitelky zámku a velké milovnice růží Marie Walburgy. Každý návštěvník, který přinese růži, bude mít vstup zdarma. Následující víkend, září, zámek zve na Slavnost jiřinek. Květinová aranžmá připomenou památku posledního zámeckého kaplana v Kuníně Josefa Turka, který byl šiřitelem jiřinek v českých zemích. Poslední den slavností 14. září proběhne na zámku Kunínská pouť. Koncert v Odrách pomůže dětem Odry Charitativní koncert pro centrum Zvoneček v Odrách se chystá uspořádat šestnáctiletý Robin Suchánek z Kopřivnice. Koncert se bude konat v oderském Dělnickém domě 25. září. Na koncertu zahrají a zazpívají Dante z X-Factoru, Pavel Novák, T-MC, Bad boys anebo Rob K. Záštitu nad koncertem převzala krajská zastupitelka Dana Váhalová (ČSSD). Podpořte naši akci a pomozte handicapovaným dětem. Jednou vám to jistě oplatí svým srdcem, vyzývá případné sponzory Robin Suchánek. Reklama se vyvíjela Petřvald Technické muzeum v Petřvaldě zve návštěvníky na výstavu Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek. Seznámí je s reklamami na výrobky, vývěsními štíty koloniálních obchůdků, dobovými inzeráty, plakáty, prospekty a dalšími předměty, které měly upoutat pozornost zákazníka. Výstava je uspořádána ze sbírek Muzea Těšínska, Muzea Beskyd Frýdek-Místek a Slezského zemského muzea v Opavě, opavského Zemského archivu, Muzejní knihovny Silesia Muzea Těšínska a ze sbírek soukromých sběratelů Henryka Wawreczky a Petra Juřáka a Okrašlovacího spolku Klánovice. Výstava trvá do 31. října. (ste) hřebenů. Dá se zvládnout pěšky i na kole. Zdatné maminky, které mají terénní kočárky, trasu projedou také. (laf) Naučná stezka vede z kopce do kopce. Pomalou chůzí ji ale zvládnou i děti. Foto: archiv

7 Sport, Listárna Srpen Sportovci si sáhli až na dno svých sil Ostravice Pod Lysou horou v Beskydech se začátkem léta konal další ročník Adrenalin Cupu. Závodu, při kterém si sportovci sáhnou až na dno svých sil. A který nemá obdoby nikde v České republice. Hlavní děj se odehrával na Ostravici na tamním hřišti. Tam se rozběhl doprovodný program, lidé si užívali všech atrakcí, které pro ně pořadatelé připravili. A z tohoto místa také začal štafetový závod borců. Na startu se sešlo 54 čtyřčlenných týmů. Jako první vyrazili běžci. Cíl? Žádné troškaření. Běželo se na královnu Beskyd Lysou horu. Tam si převzali štafetu paraglidisté, kteří se snažili doletět zpět na Ostravici na hřiště. To ale bylo velice těžké. Foukal totiž silný vítr. Skákal jsem proti větru. Bylo to dost o hubu. Období průmyslové revoluce vyvolalo silný nárůst obyvatelstva, takže 16. října 1924 (tajenka). Značka doutníků Vření (básnicky) Germánský bůh Název hlásky S 3. díl tajenky Slosování Čidlo zraku Latinská spojka Estonec (zastarale) Druh slitiny Plošina mezi patry Adrenalin cup patří k nejnáročnějším závodům, obdobná akce se nikde jinde v republice nekoná Autor: -vw - Zkratka Oddělení technické kontroly 1. díl tajenky Scelovat Zkr. nemoc. oddělení Citoslovce povzdechu Bájný král Elfů V jednu chvíli jsem se bál, že nedoletím. Táhlo mě to za řeku do stromů. Naštěstí jsem to ukočíroval, ale bylo to o fous, podotkl závodník Michal Poloha z Ostravy. Jeho slova potvrdila i závodnice Hana Pelčáková: Podmínky jsou opravdu horší. Nic pro začátečníky. Hlavně na hoře to bylo hodně náročné. Kdo zaváhal, ten měl velké problémy. A měla pravdu. Několik borců skončilo na stromech, jiní doletěli, ale na hřiště se jim přistát nepodařilo. Museli s velkým úsilím sbalit padák a rychle běželi na start, aby předali štafetu kolegům. Situaci ještě zkomplikoval vrtulník na Lysé hoře, a to tak, že se na chvíli přestalo skákat. Štafeta na hřišti putovala do rukou bikerů, kteří se opět vraceli na Lysou horu. Náročnou trasu zvládli nahoru a dolů, cíl byl kousek pod přehradou Šance. Studená řeka Ostravice byla díky Povodí Odry divočejší než obvykle. Závodníci museli ledovou vodu přebrodit. Někteří to zvládli po nohou, jiní si pomohli kraulem. Každopádně diváci Sportovci se pobavili v Krnově na populárním Zlatém desetiboji Krnov Sport a dobrá zábava to jsou atributy Zlatého desetiboje, který se konal v Krnově první letní den. Jde o soutěž určenou výhradně pro veřejnost. Každé družstvo má pět členů, z toho musí být alespoň jedna žena, jeden závodník do 15 nebo nad 45 let, řekl ředitel závodu Petr Čech. Letošního desetiboje se zúčastnilo rekordních 27 družstev a pořadatelé z TJ Krnov pro ně vymysleli atraktivní disciplíny raft, lukostřelba, biatlon, horolezecká stěna, kuželky, stolní tenis, běh na 400 metrů, plavání, cyklokros a orientační běh. Na start nastoupili vítězové všech předchozích ročníků, z jižní Moravy přijelo čistě ženské družstvo, Střední pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu Krnov reprezentovaly hned dva týmy. Všem favoritům vypálilo rybník do té doby neznámé družstvo ve složení Pavla Hrouzová, Pavel Peths, Rudolf Jarkulisch, Pavel Rychlý a Milan Wurst. Desetibojaři museli zdolat i tuto stěnu. Temnota Značka astatu Praktický lékař Důvěrně oslovovat Sloní zub Tělo Druh květenství Hlt Zástupce dítěte při křtu KŘÍŽOVKA Bájný český kníže Celní kód USA Mys Ženské jméno Tělocvičný prvek Maloasijská bohyně Římských 1500 Patřící Janě Kolem (básnicky) Manství (mn. číslo) Stáří Závodník sjel z rampy do studené a divoké řeky Ostravice. Musí rychle pádlovat do cíle. Startovala ale i řada družstev, které si nedělaly žádné ambice na úspěch. Tím úspěchem pro ně byl třeba jen samotný start v soutěži a snaha dokázat si, že se vůbec nezaleknou disciplín, které pro ně pořadatelé vymysleli, dodal Petr Čech. Tajenka minulé křížovky zní: VELKÁ SLÁVA, DORAZIL PRVNÍ VLAK. Výherci: Zuzana Bociánová, Rýmařov, Vincenc Kovář, Frýdek-Místek, Božena Krátká, Ostrava-Zábřeh. Řešení křížovky z tohoto čísla zasílejte do 5. září 2008 na adresu redakce: Strategic Consulting, Maroldova 1, Ostrava nebo em na adresu: Vylosovaní výherci obdrží propagační materiály kraje. Jaksi Druh hvězdy Lupen Dravý pták Rychle Přinášeti Foto: Petr Čech Ukazovací zájmeno Znaménko odečítání Lov Napětí živé tkáně Slovensky jestliže Provádět animaci Nářeční souhlas Název hlásky M Diváci viděli sedm dostihů Světlá Hora Dostihové závodiště ve Světlé Hoře ožilo 12. července. Diváci viděli sedm závodů. V hlavním závodě Cena stáje Wrbna Racing o 120 tisíc korun vyhrál ryzák Brenet (stáj Sendy Ostrava Neuvirt, žokej D. Andrés). Vítězové dalších závodů: Darika (Pe Gaz International, Bartoš), Kamineczyk (Wrbna Racing, Faltejsek), Morávka (Jantar Bruntál, Mátl), Ignacio (Wrbna Racing, Faltejsek), Dyktando (Gebauer-Syslová Ostrava, Stromský), Ronino (Wrbna Racing, Břečka). (st) Reprezentanti jsou v Opavě Opava Extraligoví volejbalisté Opavy posilují kádr. Do klubu přišel čtyřiadvacetiletý Tomáš Fila ze Zlína, který je členem širšího kádru reprezentace. Druhou posilou je reprezentant Tomáš Kotrch, který hrál za Odolenou Vodu, Kladno a ČZU Praha. Obojí (zřídka) Biblická osoba Ženské jméno Dietlova postava Řídící tyče u vozu SPZ Olomouce Citoslovce údivu Zápor Slovensky Ir Slovensky jinam 2. díl tajenky Mravní základ Krutý člověk Pomůcky: cekas, étos, Lot, Odin, Operas, US měsíčník občanů Moravskoslezského kraje náklad výtisků ledovou sprchu nezáviděli. Na druhém břehu čekali kajakáři, kteří po dřevěném můstku sjeli s lodí do řeky a rychle pádlovali do cíle. Nejlépe dopadl tým s číslem 7 Internet BillBoard, který závod zvládl za tři a půl hodiny. Makali v něm borci Jan Bláha, Juraj Kleja, Jan Kobes a Pavel Zerzan. Tým Space s místním borcem Tomášem Ledníkem doplul do cíle jako pátý. Náročného závodu se účastnilo také sedm ženských týmů. Diváci, kteří se přišli podívat na adrenalinový závod, se měli po celý den na co koukat. Pořadatelé totiž pro ně navíc připravili bohatý doprovodný program. Svůj um předváděli akrobaté na trampolíně pod vedením Lukáše Vokatého. Na U-rampě ukazoval šílené kousky mistr světa na BMX Jan Valenta. Spolu s ním se tam proháněli rideři na MTB, koloběžkách a in-line bruslích. Hrála dívčí kapela Kapriola. Lidé si užívali v Radegast městečku, děti na nafukovacích atrakcích či v mini lanovém centru. Celou akci ukončila adrenalinová After party. (laf) Plavci získali v Praze pět mistrovských titulů LISTÁRNA Vydává ve spolupráci se Strategic Consulting, spol. s r.o. Předsedkyně redakční rady: PhDr. Jaroslava Wenigerová, náměstkyně hejtmana MSK. DTP: Tomáš Coufal Adresa vydavatele: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, tel.: (spojovatelka) Adresa redakce: Strategic Consulting, spol. s r. o., Maroldova 1, Ostrava Internet: Nevyžádané příspěvky nevracíme Registrováno pod číslem: MK ČR E14474 Vyšlo: 4. srpna 2008 Kontakty na redakci, inzerci a distribuci: Šéfredaktor, distribuce: Ing. René Stejskal mobil: Inzertní manažer: Jiří Sachr mobil: Kopřivnice, Ostrava Mistrovství republiky v plavání se konalo v polovině července v Praze- -Podolí. V silné konkurenci vynikli kopřivničtí a ostravští plavci. Petra Klosová z Kopřivnice vybojovala mistrovské tituly na znakařských tratích 100 a 200 metrů. Ostravská Barbora Závadová skončila třikrát čtvrtá na trati 200 metrů znak, v dvousetmetrovém polohovém závodě a v polohové čtyřstovce. V posledně jmenovaném závodě se umístila na pátém místě její oddílová kolegyně Kateřina Nebelová. Martin Baďura z Ostravy se stal mistrem republiky na tratích 100 a 200 metrů znak a přidal bronz na 50 metrů znak. V tomto závodě dohmátl hned za ním další ostravský plavec Martin Šlechta. Dominik Bartoš z Ostravy je mistrem na motýlkářské dvoustovce a k tomu přidal dvě stříbra na polohové dvoustovce a čtyřstovce. Leoš Janáček nikdy nepoznal svého dědečka Jiřího S potěšením jsem si v dubnovém čísle přečetl článek o obci Albrechtičky. V této obci se narodil můj otec v roce 1890 a pochází z ní můj rod z otcovy strany. Chtěl bych upřesnit údaj o dědečkovi hudebního skladatele Leoše Janáčka Jiřím Janáčkovi. Narodil se 17. dubna 1778 ve Frýdku těsně po smrti svého otce. Jeho matka Dorota žila v nouzi a bídě a roku 1784 se odstěhovala do Velkého Petřvaldu, dnešního Petřvaldu u Příbora. Jeho pěstounem se stal kaplan Antonín Herman, poskytl mu první školní vzdělání a nechal jej studovat učitelství. 30. července 1799 se stal rechtorem v Albrechtičkách a budoval tamní školu. Do té doby tam žádná škola nebyla a obyvatelé obce byli analfabeti. V červenci roku 1800 se oženil s Annou Šajtarovou a měl s ní sedm dětí. V roce 1815 se jim narodil syn Jiří pozdější otec Leoše Janáčka. Děd Leoše Janáčka zemřel v Albrechtičkách 15. října 1848 na zápal plic ve věku 70 let. Leoš Janáček svého děda nikdy nepoznal, narodil se až šest let po jeho smrti. Zde bych jen podotkl, že Leoš Janáček pochází i z našeho rodu Šajtarů. Skladatelova babička Anna Šajtarová-Janáčková zemřela , kdy bylo Leoši Janáčkovi patnáct let. Drahomír Šajtar web: Zde jsou ceníky, podmínky inzerce a termíny vydání. Další číslo vychází 15. září 2008.

8 8 Srpen 2008 Z kraje, Fotoreportáž Opavští školáci uspěli v soutěži Opava Velký úspěch sklidili školáci z Opavy v celorepublikové soutěži Bojovníci proti totalitě pohledem dětí. Získali první a druhé místo. RENÉ STEJSKAL Žáci z osmých a devátých tříd Základní školy Boženy Němcové z Opavy se zapojili do soutěže Bojovníci proti totalitě pohledem dětí, kterou vyhlásilo Ministerstvo obrany ČR ve spolupráci s dalšími organizacemi. Opavští školáci zpracovali videodokument Poezie za mřížemi, který byl příběhem o opavském katolickém knězi, básníkovi a spisovateli Josefovi Veselém. Za něj získali v celostátní soutěži první místo. Školáci byli rovněž autory audiodokumentu Poslední let Antonína Zelenky, v němž bývalý poručík letectva líčí, jak byl ve vykonstruovaném procesu zbaven všech hodností, v roce 1949 odsouzen na osm let vězení, a hovoří o svém Žáci zmapovali osudy básníka a pilota postiženého totalitním režimem pobytu ve vězení a vztahu k totalitnímu režimu. Tento audiodokument získal druhé místo. Projekt přiblížil mladé generaci diktaturu a totalitní moc komunistického období naší země a na konkrétních osudech lidí z daného regionu vykreslil možná nebezpečí a křivdy totalitní vlády. Skvěle navazoval na výuku dějepisu a děti se díky kontaktu se skutečnými osobami stále více zajímaly o dané historické období. Informovaly se vzájemně i o jiných lidech, které znají i z vlastních rodin a se kterými by také bylo zajímavé mluvit, uvedla ředitelka opavské školy Ivana Lexová. Dětský štáb pracoval tři měsíce pod vedením pedagogů Kristiny Musilové a Pavly Sitmalidisové. Školáci si rozdělili role stali se z nich redaktoři, zvukaři, scénáristé, produkční, moderátoři, zpracovali scénář a výsledkem jejich práce jsou dva oceněné dokumenty. Všechny soutěžní dokumenty budou součástí putovní výstavy, která se uskuteční na podzim také v Opavě. Opavští školáci, kteří natočili dokumenty o lidech postižených minulým režimem. Foto: archiv školy Třinečtí hasiči jedou na mistrovství Třinec Týmy hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se utkaly v Třinci v soutěži ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel O pohár starostky města Třince. Zúčastnilo se sedm čtyřčlenných týmů a první dvě místa obsadili domácí borci. Soutěž vznikla jako reakce na rostoucí dopravu v našem kraji a vyšší počet zásahů u dopravních nehod. Zkušenosti ze soutěže se mohou hodit při skutečném zásahu. Pořadatelé pro každý tým naaranžovali dopravní nehodu, při níž hasiči museli ze zdemolovaného auta vyprostit figuranta o hmotnosti 123 kilogramů. Následně mu museli poskytnou předlékařskou pomoc a přenést jej k sanitce. Vítězný tým, třinecká směna C, pojede v září na Mistrovství České republiky ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, které se uskuteční v Mladé Boleslavi. Hasiči při soutěži ve vyprošťování v Třinci. VÝSLEDKY: 1. Třinec C, 2. Třinec A, 3. Ostrava-Fifejdy, 4. Krnov, 5. Karviná, 6. Opava, 7. Bílovec. (ste) Foto: HZS MSK Nemocnice získala nový přístroj Karviná Nemocnice v Karviné- -Ráji získala přístroj, který umožňuje vyšetření nosu a nosních sliznic u dětí. Předáním přístroje vyvrcholil dlouhodobý projekt Nadací Zdravé město a Dítě a ovzduší. Přístroj převzal od zástupců nadace primář Martin Eber. A co konkrétně přístroj za padesát tisíc korun umí? Lékař jím může prohlídnout nosní sliznice, skořepy a nosní průduchy, oblasti vývodů přímonosových dutin a rovněž umožňuje vyšetření nosohltanu a nosohltanové mandle včetně ústí Eustachových tub, jejichž průchodnost je nezbytná pro dobrý sluch v dětském věku. V nemocnici jsou čtyřmilimetrové operační optiky pro dospělé, které jsou ale příliš široké pro dětský nosík. Optika zakoupená nadací je určena pro pacienty od 10 let věku, řekl náměstek pro léčebnou péči Jan Karczmarczyk. Nadace získala peníze na projekt Ucho veřejnou sbírkou na výstavách v Galerii Zdravého města. Pořádali jsme 24 výstav zdejších významných umělců a podařilo se nám vybrat více než padesát tisíc korun, za které jsme pak přístroj pořídili, potvrdil manažer nadačních fondů Zdravé město a Dítě a ovzduší Josef Adámek. (es) Kraj podpořil akci pro postižené děti Pracovnice stacionáře Mraveneček se stará o malého chlapce. Foto: archiv Kravaře Benefiční akce v Kravařích přinesla stacionáři Mraveneček, který pečuje o postižené děti, čtvrt milionu korun. Patnáct set účastníků benefice se předposlední červnový víkend bavilo na hřišti v Kravařích. Tleskali mažoretkám z Dolního Benešova a žonglérovi s míčem Jiřímu Kremserovi z Darkoviček, který má zápis v Guinessově knize rekordů, viděli jízdu historických motocyklů. Posedmé se konal fotbalový turnaj sponzorů. Nastoupil i tým starostů obcí Opavska, prvenství však slavil tým Ostroje Opava. O výsledky ale nešlo, nicméně vítězové turnaje přispěli na stacionář částkou 20 tisíc korun. Letos jsme vybrali rekordní sumu korun pro stacionář Mraveneček. Mezi nejštědřejší dárce patřil Moravskoslezský kraj. Poukázal nám 60 tisíc korun na organizaci této akce, uvedl Pavel Novotný z Okresního fotbalového svazu v Opavě, který benefici pořádal. Částku předali organizátoři na slavnostním večeru v Buly centru v Kravařích Charitě Opava, která stacionář provozuje. Zajímavá byla módní přehlídka. Modely se v závěru dražily a výtěžek opět putoval na konto postižených dětí. Velkou část modelů koupil předseda představenstva Ostroje Opava Vladimír Trochta a stacionáři Mraveneček tak přispěl desetitisícovým obnosem. Děkujeme sponzorům včetně Moravskoslezského kraje za příspěvek. Zřejmě jej použijeme na dopravu dětí s těžkým pohybovým postižením, prozradila Ludmila Vicherková z Charity Opava. (js) Festival Colours of Ostrava déšť nepokazil Návštěvníci poslouchají písničkáře Xaviera Baumaxu. Jeho vtipům se nejde nesmát. Lucie Bílá byla překvapením festivalu. Její vystoupení ale mělo obrovský úspěch. Na Colours of Ostrava dorazilo i mnoho malých dětí. Holčičku na snímku chrání před hlukem sluchátka. Je sobota odpoledne a nad Ostravou ještě svítí sluníčko. Pohoda už ale nepotrvá dlouho. Proudy deště a později i kroupy. Přesto návštěvníci zůstali a nenechali se odradit počasím.

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina

Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Projekt Transformace sociálních služeb Centrum sociálních služeb J. Hradec - Domov Pístina Základní fakta k projektu: Název projektu: Realizátor: Cíl projektu: Investor: Podpora procesu transformace sociálních

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

24. 9. 2014 Pardubice. Integrovaný operační program 2007-2013

24. 9. 2014 Pardubice. Integrovaný operační program 2007-2013 24. 9. 2014 Pardubice Integrovaný operační program 2007-2013 Integrovaný operační program Tematický operační program pro období 2007 2013 Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj Zprostředkujícími

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 26.5. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Návratová Dagmar, Kučavík Martin Chlebík Jiří a Do návrhové komise

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á Národní program podpory cestovního ruchu pro rok 2015 Podprogram Cestování dostupné všem Správce programu: Příjem žádostí o dotaci: Ministerstvo pro místní rozvoj 5. 1. 2015 12. 2. 2015, elektronicky na

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později.

Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Výstavba Dolu Alexandr byla zahájena v roce 1896 společností Severní dráha císaře Ferdinanda a samotná těžba uhlí byla zahájena o dva roky později. Od tohoto roku až do roku 1926, kdy se Důl Alexandr stal

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Bydlení v nejlepší lokalitě

Bydlení v nejlepší lokalitě Bydlení s nejhezčími výhledy REZIDENCE NA VESELÉ KRÁSNÝ SVĚT 40 bytových jednotek 1+kk až 5+kk K nastěhování na jaře roku 2014 V bytovém domě o čtyřech nadzemních podlažích na severo-východním okraji města

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více