Školní družina vyhlašuje soutěž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina vyhlašuje soutěž"

Transkript

1 Bublanina školní časopis žáků ZŠ Josefa Bublíka Bánov ročník VI. číslo 1. ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 tvář Bublaniny nejchutnější kousky Bublaniny BÁNOV - Více než sto padesát učitelů z osmi základních škol (Mariánské náměstí Uh. Brod, Za Alejí Uh. Hradiště, Buchlovice, Osvětimany, Adamov, Prušánky, Velké Němčice) se sjelo do bánovské Základní školy Josefa Bublíka. Její ředitel Jiří Suchý je totiž duchovním otcem projektu nazvaného Podpora změn, na kterém jmenované školy spolupracovaly. V minulých dnech se v Bánově konala jeho závěrečná konference. (pokračování na str. 4) P O Z V Á N K A TJ Sokol Bánov pořádá TURNAJ VE STOLNÍM TENISE PRO MLÁDEŽ začátek v 8:30 ve školní tělocvičně vstup ze sportovní haly hraje se v kategoriích: mladší žáci (1.-5. třída) starší žáci (6.-9. třída) Hráči musí mít čistou sportovní obuv a vlastní pálku. Závazné přihlášky přijímá od 10. do 17. října 2007 ve škole Mgr. Martina Pavlíčková, na hale paní Balouchová. Školní družina vyhlašuje soutěž PODZIMNÍ STRAŠIDÝLKO Použití různých technik a materiálů: přírodní (plody, listy ), textilní (látky, vlna ), barvy (temperové, vodové ), plastelína, keramika odevzdání: školní družina. termín odevzdání: NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 více na str. 2 ŠKOLA VÝCHODNÍHO SLOVÁCKA více na str. 3 PEER PROGRAM více na str. 7 PROMĚNA IMAGE ŠKOLNÍCH CHODEB více na str. 5 MALUČKÉ KUŘÁTKO LAUREÁTEM STRÁŽNICE 07 více na str. 6 ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY více na str. 8 napište nám:

2 1.A a 2.A v knihovně Mgr. Vlastimil ONDRA strana 2. NOVINKY Bánovské knihovnice Ludmila Hauerlandová a Marie Havlová pozvaly třídy 1.A a 2.A na návštěvu do knihovny. Už cesta zkratkou za hřištěm byla velmi zajímavá, protože pro děti nachystaly pohádkový kvíz. Žáčci hledali zprávy a odpovídali na otázky ze světa pohádkové fantazie. Prvňáčci i druháčci byli velmi zapálení a šikovní. V knihovně jsme si prohlédli knihy a potom bylo čtení. Všichni se pohodlně uvelebili ve všech koutcích, které si kde našli mezi regály stohů knih a poslouchali. Linul se k nim sametový hlas knihovnice. Bylo to příjemné ztišení. Nakonec se rýmovalo. Prvňáčci to zprvu moc nechápali. Ale nakonec to dopadlo dobře a vypouštěli jeden rým za druhým. Při tom se rozpumpovali natolik, až zábava vyvrcholila rýmem věneček - blbeček. Bylo jasné, že je na čase jít zpět do školy. Milým knihovnicím moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. foto: V. Ondra NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Mgr. Jarmila KOLKOVÁ *Podařilo se zajistit školní autobus, který by přespolní žáky přivezl do školy tak, aby mohlo vyučování začít později, tak jako na jiných školách: 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina *Staré, drátěné, nevyhovující a nebezpečné šatny byly nahrazeny vkusnými dřevěnými skříňkami. Každý žák si z domu přinese šatní ramínko, tašku se cvičebním úborem a přezůvky. Od třídního učitele obdrží klíček a šatnu bude mít propůjčenu do doby, než na naší škole ukončí svoji docházku. Pak předá klíček zase svému třídnímu učiteli. Pokud se stane, že klíč ztratí nebo šatnu jinak poškodí, škodu uhradí. *Ve druhém poschodí vznikla místo klubovny pro čekající přespolní žáky druhá počítačová učebna s 15 novými počítači. *Ve třetím podlaží vznikla nová klubovna. Je zařízena tak, aby pobyt pro žáky v ní byl co nejpříjemnější pohodlné sezení, na zemi koberec, šest počítačů. Blízkost školní knihovny není u klubovny vůbec náhodná. *Třídy jsou čisté, malba i poškozené lavice opravené.

3 strana 3. NOVINKY ŠKOLA ZAČALA UČIT PODLE NOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, KTERÝ UČITELÉ SAMI SEPSALI A NAZVALI: Škola východního Slovácka. Mgr. Jarmila KOLKOVÁ V tomto školním roce se začnou žáci prvního a šestého ročníku učit podle školního vzdělávacího programu Škola východního Slovácka, který pro ně připravili učitelé naší školy. Co vedlo ke vzniku nového ŠVP? Změna charakteru pracovního trhu Potřeba adaptabilní a flexibilní pracovní síly Stále nové informace Nepřipravenost žáků na nové životní zkušenosti Ve srovnání se zahraničím školy v naší republice nevychází dobře, představy zákazníků a realita škol se značně rozcházejí, naše školy nemají motivační charakter. Účinné učení nastává tehdy, když je učící se jedinec aktivní, když je to on, kdo pracuje s osvojovanými poznatky. Naše škola chce pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na situace blízké životu a na praktické jednání. Karolína Kočicová z 1.A se učí porovnávat. 27. září foto:v. Ondra U s i l u j e m e o naplňování těchto cílů: Umožnit žákům osvojení strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy Josef Mahdal z 1.A začíná sčítat. 8. října foto:v. Ondra vlastní i druhých Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Pomáhat žákům rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky kompetencemi na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Učivo je chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. Za klíčové kompetence jsou považovány: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova Michal Kočica z 1.A vymodeloval písmena M, m, L, l. 25. září foto:v. Ondra Aneta Dulínková z 1.A -Vv-frotáž listů. 5. října foto:v. Ondra Člověk svět práce a První pokusy o slova. Složte slovo SALÁM. v 1.A října 2007 Doplňující vzdělávací obory: Další cizí jazyk Dramatická výchova Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

4 strana 4. BÁNOV OBSADILI KANTOŘI mezinárodní konference Mgr. Markéta ŠVEHLÍKOVÁ, převzato z Dobrý Den s Kurýrem OTEVŘENI EVROPĚ... pokračování z úvodní strany Hlavním cílem projektu bylo připravit učitele na změny ve školství tak, aby byli schopni spolu lépe komunikovat, pracovat v týmu, vytvářet školní programy a používat nové postupy a informační technologie. To, co se ve školství nyní děje, není revoluce, ale evoluce. Bude záležet na každém učiteli, jak své znalosti a zkušenosti z kurzů, zaměřených například na kritické myšlení, osobnostní a sociální výchovu či emoční inteligenci, využije, říká Jiří Suchý. Tyto záležitosti prý neznají ani mladí učitelé. Kuřátko, Kohútek a CM Tomáš Beníčka reprezentovaly na Slovensku rodnou obec. Na začátku babího léta se naše soubory předvedly v Turčianských Teplicách Víkend dopadl dobře. Holky z Kuřátka byly moc šikovné a hodné. Zazpívaly krásně. Parádně se sa vyřádily v aquaparku, byla sranda, májí nové zážitky, bylo to fajn. A měly velký úspěch... VO foto: archív souboru Děti, co to říkáte, za mých mladých let jsme měli televizi večer zakázanou. Veronika Hniličková 6.A Nech ho, aspoň si zapamatuje, že si se psy nemá hrát. Roman Švestka 6.A Dobře ti tak, já jsem ti říkala, že nemáš sledovat do noci Vyvolení. V. Hniličková Nechápu, proč toho psa nenecháš na chvíli na pokoji. R. Švestka V české třídě - Pederson vysvětluje norský školní systém. - Foto: mva Chceme vzdělávat jinak, ale školy bohužel stále chrlí učitele zaměřené na znalosti, ne na dovednosti, krčí rameny Jiří Suchý. Program konference zahrnoval například pořad Křeslo pro hosta, v němž učitelé odpovídali na otázky, co projekt přinesl jejich škole, jak to poznají děti, rodiče i oni sami, a nejrůznější pracovní dílny. Zpestřením byly norské workshopy. Do Bánova totiž dorazili i zástupci dvou norských škol (čeští učitelé byli na zkušenou v Norsku na jaře). Norské školství je o individuálním přístupu, hodně pozornosti zde věnují žákům se specifickými poruchami učení. Snaží se, aby děti chodily do školy co nejblíže svému bydlišti, a dávají obrovské množství finančních prostředků do komunikačních technologií, podělila se o své poznatky Zdeňka Uhrová z uherskobrodské školy na Mariánském náměstí. A jak to vidí samotní Norové? Ředitel Vesteroy primary school Terie Pedersen doporučuje všem zachovat trpělivost. V Norsku prý nové osnovy zkoušeli osm let, za tu dobu odešla řada učitelů, kterým novinky neseděly. Důležitá změna, kterou musíte provést, je připravit na nový způsob nejen děti, ale i učitele. Hlavní totiž je, jak on to dětem podá. Osobnost učitele je nejdůležitější ve škole, tvrdí norský ředitel. Ha, ha, ha, já Vyvolené taky sleduji. Dokonce jsem se taky přihlásil, ale nevzali mě. V. Hniličková No jo, ty ses určitě zase honil se psem. R. Švestka KOMUNIKACE A SLOH Mgr. Dagmar BAŘINOVÁ Úkol: Podle výrazu tváře zvířat vymyslete ke každému krátké vypravování o tom, co se mu přihodilo. Otiskujeme nejlepší práce ze 6.A. Ojo joj, zase jsem zaspal do školy. To už je tento týden potřetí V. Hniličková Jé, toto svědí, asi jsem chytil blechy. No jo, ty abys taky všechno neviděl a abys někde nechyběl. V. Hniličková Uááááá! Nechte toho, chci spát. R. Švestka V T I P R. Švestka Ptá se malý velbloud matky. Mamko, proč máme takové velké hrby? To proto, abychom si tam dávali vodu. A mamko, a na co máme takové velké obočí? To proto, aby až přijde bouřka, nám nešel písek do očí. A mamko, na co nám to všechno je v Lešné?

5 Proměna image školních chodeb Mgr. Dagmar Kubišová Od začátku nového školního roku prochází naše chodby drobnými i většími proměnami. Důvodem toho nebyla pouze velká konference k ukončení projektu Podpora změn, ale také samotné hlasy žáků. Výsledkem má být estetičtější a také útulnější prostředí, v němž děti tráví velkou část dne. Je nejen důležité, aby se tady cítily dobře, ale jde také o to, aby na chodbách ukázaly všem, co jsou schopny vytvořit. Tyhle obrazy tady visí už strašně dlouho, ozývali se nespokojeně někteří žáci. Výzdoba ve škole vznikala už i minulý rok, často jsme se bohužel mohli setkat s tím, že vystavené práce byly ničeny, strhávány ze zdi a v nejhorším případě také kradeny. Letos však žáci přiložili, každý s jiným nadšením, ruku k dílu a podíleli se na instalaci sami. Mohli si tak vyzkoušet na vlastní kůži, že vytvořit takovou instalaci není věc jednoduchá a je potřeba na ni mít dostatek času a také nápadů. A právě z těchto důvodů by si nyní výsledek svého úsilí měli chránit a dohlížet na to, aby nedocházelo k jeho úmyslnému poškozování. Výzdoba má oproti minulému školnímu roku mnohem ucelenější koncepci. Největší proměnou prošlo třetí patro. Pod strana 5. ČELEM K PROBLÉMU stropem se vlní modré pruhy látky tak, aby připomínaly vodní svět. Boční zdi jsou lemovány modro-bílými obrazy vodního živlu. Na vodní svět navazuje směrem ke schodišti zcela jiná instalace, ta nás zavádí do dávného pravěku a starověku, a protože velkým centrem tohoto starého umění byla Afrika, inspirovali jsme se také uměním jejích národů africkými maskami a egyptskými hieroglyfy. V putování po historii přicházíme až na úplný začátek, jímž je zpracování mýtu o stvoření světa. Působivým momentem se v této instalaci stala mořská hladina, kterou vytvořili žáci 8.ročníků pod vedením paní učitelky Kubišové technikou vetkávání krepového papíru do železného pletiva. Prostřední patro tematicky vychází ze světa rostlin a stromů a na ně zvolna navazují drobné obrázky z vnitřního světa dětí mandaly, jež zdobí schodiště v nejnižším patře. Toto patro je věnováno těm nejmenším, můžeme si např. prohlédnout poutavé a osobité ilustrace loňských druháků k písničce Hejkal či velkou kompozici zobrazující trojskou válku. Jestli nyní vypadá škola lépe, to musí posoudit ti, kteří ji dennodenně navštěvují tedy především děti. Bez jejich tvořivé práce by nebylo co ukázat. A nakonec by tento článek měl sloužit i jako pochvala pro žáky, kteří do výzdoby rádi a ochotně zapojili svoje síly, ačkoli si mohli užívat volných přestávkových chvil jiným způsobem. To může znamenat jedině to, že jim skutečně není jedno, do jaké školy chodí, a že v sobě mají stále plno chuti tvořit a činit své prostředí hezkým. A to je motivující i pro nás učitele. fota ze školních chodeb pořídil V. Ondra V T I P Jednou odpoledne si slon vyšel na procházku kolem jezera. Potkal mravence který máčel banán. Tak se ho ptá: Mravenče co to děláš?! Mravenec na to: Když mi dáš jedno euro tak ti to řeknu. Slon tedy podává mravencovi jedno euro. A mravenec dodává: Máčím banán Slon: Ty jsi ale hloupej Mravenec: Proč?...už jsem si vydělal 100 eur.

6 strana 6. Jak žáci vnímají výzdobu ve škole? Mgr. Dagmar KUBIŠOVÁ ČELEM K PROBLÉMU Abychom získali zpětnou vazbu, co si naši žáci o školní výzdobě myslí a jaký postoj k této záležitosti zaujímají, uspořádali jsme v jednotlivých třídách anketu. Každý z žáků měl odpovědět na následující dotazy: 1. Líbí se ti školní výzdoba? 2. Co si myslíš o ničení výzdoby? 3. Co ze školních chodeb se ti nejvíc líbí? MALUČKÉ KUŘÁTKO laureátem 62. MFF Strážnice 2007 Mgr. Vlastimil ONDRA zleva: Vlastimil Ondra, David Burda, Jiří Pavlica, Václav Král a Jakub Hrbáč. Odpovědi na první dvě otázky jsme zpracovali po třídách a jsou uvedeny v grafech vlevo. Zajímavé jsou odpovědi na otázku poslední: Co ze školních chodeb se ti nejvíc líbí? 7.A: Většina odpověděla, že všechno, třem se nelíbí nic, dva neví. 7.B: Žáky 7.B zaujala především výzdoba z vodního světa. Třem se líbí všechno. Jednoho žáka zaujala také africká výzdoba. 8.A: Polovině třídy se líbí všechno. Polovině třídy se nelíbí nic. 8.B: Devět žáků oceňuje zábradlí před okny, jeden Stvoření světa, jedenácti se líbí vše a jednomu žákovi se nelíbí nic. 9.A: Devíti žákům se líbí nástěnky. Osmi žákům se líbí výzdoba u schodiště. Jednomu žákovi se nelíbí nic. 9.B: Sedmi žákům se nelíbí nic, jeden z nich si navíc myslí, že výzdoba je trapná. Jeden z žáků ani nepostřehl, že se výzdoba obměnila. Ale přes většinu negativních odpovědí se zde našlo i několik jedinců, kterým se přecejen něco líbí. ZÁVĚR ANKETY: Myslím, že jednotlivé výsledky mluví za vše. Větší část žáků se staví k otázce estetizace školního prostředí pozitivně a bohužel jen o něco menší části je to všechno jedno, což myslím není zcela dobře Malučké kuřátko, Malučká nivnička a Hradišťan dostali na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici jedno z největších ocenění, které se v České republice za folklorní počin uděluje - titul laureát Strážnice. I touto cestou bych chtěl dětem z Malučkého kuřátka poděkovat za výkon, který tam předvedly. foto: MF DNES...když sem v sobotu 23. června 2007 scházál za pět pú štvrtéj v nivnickém slavnostním kroji dúle do amfiteátru ve strážnickém skanzenu... s harmonikú na rameni... uviďél sem ty davy ludí, keré sa došly podívat......začál sem mět respekt a v kroji ně býl eště větší hic......pořad s vašú velikú pomocú dopadl krásně... kdo mňa po něm potom v parku potkál, každý ně třásl rukú, blahopřál a těch ludí bylo moc aj s Jurú Pavlicú sme sa shodli, když sme sa navečér potkali, že nás to společné tvoření obúch obohatilo a nekeré momenty aj velice pěkně pohladily po duši......všeckým, co sa tehdy v červnu vypravili se mňú do Strážnice a zpěvem a tancem rozzářili náš pořad RODINNÉ ZPÍVÁNÍ A MUZICÍROVÁNÍ, eště jednúc moc DĚKUJU!

7 PEER PROGRAM Mgr. Martina PAVLÍČKOVÁ Žáci se učí formou her, diskusí a kresbou vyjádřit svůj názor, učí se také naslouchat druhým a zkouší si různé techniky odmítání říci NE kouření, alkoholu, agresivitě, Mnozí ví, že pít, kouřit, šikanovat není dobrá věc, ale neumí říct NE. Proto se snažíme jim alespoň trochu poradit. PEER program si chystají žákyně spolu s preventistou. Jsou to žákyně 9. ročníků - Adéla Mahdalová, Radka Vystrčilová, Lidka Králová a Šárka Čumíčková, které jsou proškoleny zkušenými psychology a samy pak vedou hodinu. Na vlastní kůži si tak vyzkouší, že práce s dětmi není opravdu tak jednoduchá, jak vypadá. V loňském školním roce byly PEER aktivistky proškoleny na téma STRES. Dané téma bylo rozebíráno s žáky ročníku ZŠ. Žáci se nejen dozvěděli zajímavosti týkající se dané problematiky, ale program byl proložen i zajímavými hrami, při kterých se pobavili. Dá se říct, že většina žáků s peerkami spolupracovala, žáci byli při práci aktivní a neměli nevhodné poznámky. Ale v každé třídě se najdou i takoví, kteří tu hodinu chtějí opravdu znepříjemnit. Přesto byl letošní PEER program z pohledu peerek hodnocen spíše kladně. Nejen téma Stres, ale i téma Vztahy mezi žáky šikana bylo náplní loňského programu. PEER program na dané téma proběhl s strana 7. žáky ročníků ZŠ. Přitom byl u těch nejmenších žáků pojatý trochu jiným způsobem než v 6. ročnících. Žáci se měli možnost seznámit s šikanou formou her a krátkého výkladu, který byl vkládán mezi hry. Nejprve byly dětem objasněny pojmy oběť a agresor. Nejen děti byly nadšené, ale i PEER aktivistky. Zvláště ocenily, že spolupráce s menšími dětmi byla úplně jiná než na stupni druhém. Ve školním roce 2007/2008 bude PEER program zaměřen hlavně na téma Prevence rizikového chování a úrazovosti. Žákyně budou proškoleny lektory Pedagogicko-psychologické poradny UH a formou her a diskusí pak budou předávat žákům takové informace, které snad jejich pohled na některé situace změní. Touto cestou bych chtěla poděkovat žákyním letošních 9. ročníků Lidce Králové, Šárce Čumíčkové, Adéle Mahdalové, Radce Vystrčilové, které se na program pečlivě připravovaly a snažily se žákům poradit, jak se zachovat v různých situacích, na koho se obrátit při nějakém problému, a co je důležité, aby vztahy mezi nimi byly opravdu co nejlepší. ČELEM K PROBLÉMU Aktivity pro žáky podporující prevenci patologických jevů datum název (téma) komu je určena realizátor září 2007 Seznamka 6.r. Učitelé ZŠ říjen 2007 Kouření 6.r. (tělocvična) ZÚ Zlín listopad 07 listopad Prevence kriminality a zneuž. náv. látek Prevence kriminality a zneuž.náv. látek Dopravní výchova Setkání peer aktivistů Prevence rizikového chování a urazovosti Táta, máma a já Nechej mne, ne-to nechci Jak jsme přišli na svět 8.r. (sál 8:50) 9.r. (sál 9:55) 4.třída peerky 2.třída (2.,3.h) 4.třída (4.,5.h) 3.třída (2.,3.h) Kdo jsem já? 5.třída (4.,5.h) B (4.,5.h) leden 2008 březen B (2.,3.h) jaro 2008 Vztahy a chodíme spolu Poradna pro ženy Zlín Setkání peer aktivistů Agresivní chování u dětí Co se to se mnou děje Vývoj, těhotenství, mateřství Zdravá a zodpovědná sexualita Poradna pro ženy Zlín Dopravní výchova 9.A (2.,3.h) peerky ŠMP 7.r chlapci (2.,3.h) 7.r dívky (4.,5. h 9.A (4., 5.h) 3.třída J.Zámečníková, policie UH. J.Zámečníková. policie UH. Dopr. UH- Mařetice PPP UH Poradna pro ženy Zlín Poradna pro ženy Zlín Poradna pro ženy Zlín Poradna pro ženy Zlín PPP UH PPP UH Poradna pro ženy Zlín Poradna pro ženy Zlín J.Zámečníková, policie UH jaro 2008 Trestní činnost 4.třída 5.třída J. Zámečníková, policie UH červen 2008 Víkendové setkání peer peerky PPP UH aktivistů Těhotenství a rodičovství 9.A (2.,3.h) 9.B (4.,5.h) Poradna pro ženy Zlín průběžně Peer - program I., II. stupeň Peer aktivistky

8 strana 8. ŠKOLNÍ RADOSTI ROZLOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ S ŽÁKY A UČITELI Mgr. Jana HERBERKOVÁ a Mgr. Martina PAVLÍČKOVÁ Konečně se žáci devátých tříd rozloučili jinak!!! Už delší dobu před ukončením školního roku spolu s třídními učitelkami přemýšleli o tom, jak by se nejlépe rozloučili, aby na ně všichni jen s radostí vzpomínali. V přípravě žáci sršeli samými nápady, ale ve čtvrtek, v den předpremiéry, zjistili, že to není tak jednoduché, jak si představovali. Připravit zajímavý program pro celou školu bylo opravdu náročné. SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Mgr. Martina PAVLÍČKOVÁ Dne ukončili definitivně žáci devátých tříd svoji povinnou docházku slavnostním vyřazením deváťáků na obecním úřadě v Bánově. Stalo se již tradicí, že v tento den se sejdou všichni vycházející žáci spolu s třídními učiteli, vedením školy a zástupci obcí, ze kterých žáci do bánovské školy dojíždějí. Vše zahájila zástupkyně ředitele školy Mgr. Jarmila Kolková. Pak předala slovo starostovi obce Bánov Mgr. Zbyňku Královi, který ke svému projevu připojil i veršované přání do budoucnosti. Všechny tři třídní učitelky - Mgr. Jana Herberková 9.A, Mgr. Martina Pavlíčková 9.B, Ing. Jana Matějková 9.C - představily jednotlivé žáky svých tříd a předaly jim spolu se zástupkyní školy a starostou obce Bánov pamětní listy, vysvědčení a vyznamenaným žákům věcné dary. Tímto posledním školním dnem odchází žáci definitivně ze školních lavic základní školy a začínají tak nový život na středních školách nebo učilištích. Slavnostní setkání je tak důstojnou tečkou za jejich školními a dětskými léty a nezbývá než jim popřát hodně zdaru, úspěchů a štěstí v budoucím životě. Přesto to velmi dobře zvládli a skvěle se u toho pobavili. Z přípravy programu pořídili fotodokumentaci a nástěnku, aby své mladší spolužáky patřičně nažhavili na své vystoupení. To se jim určitě podařilo, protože závěrečné rozloučení, které proběhlo dne mělo velký úspěch. Nebyli spokojeni jen žáci, ale i my, učitelé, protože naši deváťáci zhodnotili práci všech učitelů ve vyučování i mimo velmi pozitivně. Každý z učitelů obdržel děkovný list a kytku. A my už jen doufáme, že podobná rozloučení se stanou na této škole tradicí. D e v á ť á c k é rozloučení se školou bylo velmi vtipně pojaté, což nás pobavilo. Napodobovali učitele ze svých hodin ve školním roce. Většina žáků si myslí, že napodobení učitelů bylo pravdivé. Doufáme, že to učitelé brali s rezervou a smáli se s námi. Na toto veselé představení budeme dlouho vzpomínat, stejně tak i na deváťáky. řekli žáci letošních devátých ročníků.

9 NAVŠTÍVILI JSME SLOVENSKÝ BÁNOV Ludmila KRÁLOVÁ 9.A V pátek se žáci ročníku vydali spolu s panem ředitelem Suchým a s učitelkami Kolkovou, Krchňáčkovou, Kubišovou a Matějkovou na výlet do strana 9. OTEVŘENI EVROPĚ Bánova. Nebylo by na tom nic neobvyklého, vždyť většina žáků v Bánově bydlí, jenže my jsme se vydali do Bánova družebního, do Bánova pri Nových Zámkoch, na Slovensku. Sraz jsme měli v 07:30 u školy. Na autobus jsme čekali do 08:00 fota: J. Suchý a pak už se jen zkontrolovaly pasy, nasedlo se a jelo. Cesta byla skvělá, po celém autobuse byl slyšet smích spolužáků, a kdo náhodou chtěl dospávat, neměl šanci. Kolem 10:30 jsme přijeli do Bánova. Hned při vystoupení z autobusu nás čekal šok regionální televize!!! Nicméně jsme se snažili nedát na sobě znát, že jsme z té kamery trošku nervózní a odebrali jsme se do školy, kde nás paní ředitelka a paní zástupkyně přivítaly a předaly nám dárečky vyrobené žáky. Pak jsme se šli podívat do tělocvičny, kde si pro nás žáci 3.třídy připravili malé vystoupení. V jídelně jsme dostali malé občerstvení a šli jsme si prohlédnout třídy. V 1. a 2. třídě nám krásně zarecitovali, ve 3.třídě zazpívali. V dalších třídách jsme si prohlédli vybavení a ve vyšších ročnících také naše protihráče... Po prohlídce školy jsme se připravili na zápasy kluci ve fotbalu, holky ve vybíjené. Kluci sice domácím podlehli, ale mladší holky vybíjenou vyhrály a starší remizovaly. Po obědě jsme nasedli do autobusu a jeli jsme se podívat do okresního města Nových Zámků. Cestou jsme se ještě zastavili ve školce a v místním kostele, kde byly zajímavé obrazy vyrobené z různých přírodnin. A pak už nás čekala krátká cesta autobusem a město Nové Zámky. O jeho historii nám vyprávěla zaměstnankyně místního muzea. Poté jsme měli půlhodinový rozchod a pak už zpátky do autobusu, krátká zastávka, rozloučení se slovenským Bánovem a před námi dvouhodinová cesta do Bánova, toho našeho. Mgr. Jarmila KOLKOVÁ Nad fotografiemi vzpomínáme na loňské deváťáky. Už jen s nostalgií můžeme vzpomínat na loňské deváťáky. Byli mezi nimi žáci velmi rozumní, ale někteří spíš měli chování, jako kdyby jim zdaleka ještě nebylo patnáct. Na závěrečném ukončení školního roku, které už tradičně bývá na obecním úřadě v Bánově za přítomnosti všech starostů obcí, jejichž žáci navštěvují naši školu, to však bylo úplně jiné. Byli jsme mile překvapeni chováním a vystupováním našich absolventů. Jako by se mávnutím kouzelným proutkem ze všech stali skoro dospělí mladí lidé, kteří ví, co chtějí.

10 H R O U P R O T I A I D S Mgr. Martina PAVLÍČKOVÁ strana 10. ČELEM K PROBLÉMU Dne na naší ZŠ proběhla interaktivní hra Hrou proti AIDS. Jde o hru zaměřenou na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV. Proběhla v osmých a devátých ročnících. Lektory byli zástupci ZÚ Zlín, kteří si rozdělili žáky do pěti skupin a každá skupinka žáků musela projít všemi pěti stanovišti. Cílem bylo předat žákům co nejvíce informací, týkajících se dané problematiky. Informace žáci získávali formou her a diskusí. Většina žáků byla velmi spokojena, každý zaujatě pracoval a dál se zajímal, přestože o dané problematice už hodně věděl. Přednáška o AIDS se nám líbila. Byla pro nás poučením. Dozvěděli jsme se mnoho věcí, které pro nás předtím byly tabu. Oprášili jsme si ale i věci, které jsme z dřívější doby znali z časopisů, televize či od kamarádů, např.jak se před přenosem této nemoci chránit, o dalších nemocech, o antikoncepci atd. Všichni se dobře bavili, něco nového se naučili a myslíme si, že takové hry by mohly bývat častěji, i na jiná témata., řekli žáci devátých ročníků. 1. stanoviště Hoď kostkou, vyber si kartičku podle obrázku na kostce a odpověz pak na danou otázku. Za správnou odpověď získáš bod. Otázky, na které jsme odpovídali: Jak správně navléknout kondom? Co si myslím o chození kluka s klukem a holky s holkou? Jak můžeš zabránit viru HIV? Jak správně rozbalit kondom bez poškození?.. 2. stanoviště Zobraz správně barvu stupně nebezpečí před virem HIV Na tabulce jsou naskládány obrázky a máš určit, který z nich má větší nebezpečí před virem HIV Pod každým obrázkem je kolečko, na kterém jsou tři barvy: červená nebezpečí oranžová může a nemusí se nakazit zelená nehrozí nebezpečí 3. stanoviště Seskládej obrázky a vymysli příběh chlapce nakaženého virem HIV Např. Nakazil se virem HIV, zavolal si do nemocnice, jestli může přijít na vyšetření. Šel na vyšetření. Doktor mu řekl, že je nakažený virem HIV a odcházel smutně domů. Z vojny obdržel dopis na vojnu ho neberou, protože je HIV pozitivní. Kamarádi si všimli, že je nějaký smutný. On jim o sobě všechno řekl a přesto, že je nakažený virem HIV, tak ho vzali do party. Byl velmi šťastný. Jednou večer si dopisoval po netu s holkou, které o sobě všechno sdělil a velmi jí důvěřoval. Dali se spolu dohromady a založili rodinu. 4. stanoviště Poskládej puzzle Každý ze skupiny žáků si vybral dva očíslované kousky puzzle Vylosoval si lístek s úkolem pantomimou Vybral si jednoho člena skupiny a spolu s ním předvedl pantomimu, ostatní museli uhodnout, co předvádí Pokud uhodli, dostali díl, přiložili puzzle na tabuli a následně seskládali celý obrázek Za pantomimu pak získali bod 5. stanoviště Prevence proti AIDS Jednalo se o teorii s následnými otázkami a diskusí. HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ SEMINÁŘ Mgr. Miroslav GAZDÍK V tomto školním roce jsme žákům ročníků nabídli nový volitelný předmět historicko-geografický seminář. Zájemci o dějepis a zeměpis si tak mohou prohloubit znalosti. Žáci si mají možnost tolik zajímavá témata zpracovat a prezentovat ostatním. Přitom pracují ve vícečlenných týmech. Již během 1. úkolu se některým podařilo vytvořit zajímavé práce, asi nejzdařilejší bylo povídání o Aljašce, které připravily žákyně 9. ročníku. Mezi další zajímavosti patřily práce o Grónsku, Eskymácích, soše Svobody a o významných osobnostech Severní Ameriky. V T I P Povídá tygr tygrovi: Když už je mi 18 let jsem plnoletý, dospělý, tak proč mi všicni říkají ty Gře a ne vy Gře?? Jestliže plavání zeštíhluje, tak co dělají velryby špatně? Může slon chodit do základní školy? Nemůže, protože neprojde dveřmi. A může slon chodit na střední školu? Nemůže, protože nevychodil základku. Na policii řinčí telefon: Volám od Nováků. Prosím, okamžitě sem někoho pošlete. Právě vlezla do bytu kočka! Helejte, nedělejte si z nás legraci!!! Musíte sem někoho poslat. U telefonu Novákovic papoušek! Sedí dvě blechy na patníku u silnice. V tom jedna vidí, jak se zdálky blíží velký huňatý pes, a loučí se. Holka, měj se, mně už to totiž jede.

11 Výsledky soutěže SUDOKU Mgr. Ivana MAČKOVÁ a Mgr. Martina PAVLÍČKOVÁ 1. Pavel Horňák 7.B 7:30 2. Andrea Urbancová 8.B 8:45 3. Petr Ptáček 9.A 9:25 4. Martin Balouch 7.A 14:30 5. Michaela Vavrysová 9.B 15:50 soutěž proběhla dne 27.září 2007 ostatní řešitelé: Martin Vavrys 7.B Helena Zálešáková 7.B Markéta Horňáková 9.B Jana matějíčková 6.A Štěpánka Králová 6.B Adéla Mahdalová 9.B Adriana Vystrčilová 7.A Kateřina Gorčíková 8.B Richard Hauerland 7.A Nejsportovnější třída roku 2006/2007 Mgr. Gabriela KRCHŇÁČKOVÁ 7.a 6.a 7.b 6.b FOTBAL VOLEJBAL FLORBAL FLORBAL součet pořadí b 8.a 8.b 9.a 9.c FOTBAL FLORBAL FLORBAL součet pořadí Vybiška Bánov x Suchá Loz strana 11. mladší žačky SPRINT 60m 59. Slezáková Tereza 10, Vystrčilová Adriana 10,01 60 Malá Kristýna 10,11 HOD MÍČKEM 11. Slezáková Tereza 37,86m 15. Vystrčilová Adriana 37,14m 71. Malá Kristýna 11,96m mladší žáci SPRINT 60m 26. Král Šimon 8,8s 44. Smetana Karel 9,1s 71. Horňák Pavel 9,9s 75. Gazdík Adam 10,1s SPORT - VÝSLEDKOVÝ SERVIS Výsledky atletických závodů v Uh. Hradišti ve šk. roce 2006/2007 Mgr. Gabriela KRCHŇÁČKOVÁ starší žačky SPRINT 60m 36. Janků Adéla 9,5s 48. Čumíčková Šárka 9,8s SKOK DALEKÝ 23. Čumíčková Šárka 347cm starší žáci SPRINT 60m 3. Provodovský Jakub 7,6s 18. Janků Michal 8,1s 44. Freml Jan 8,4 XX. Vítek Miroslav 33s SKOK VYSOKÝ 13. Frelm Jan 140cm 31. Vítek Miroslav 125cm SKOK DALEKÝ 9. Provodovský Jakub 479cm 24. Janků Michal 450cm VRH KOULÍ 29. Janků Michal 7,55m 30. Freml Jan 7.54m Organizace školního roku 2007/ zahájení - pondělí ukončení 1. pololetí čtvrtek ukončení 2. pololetí pátek Prázdniny: podzimní prázdniny čtvrtek, pátek ledna 2008 vánoční prázdniny pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí pátek velikonoční prázdniny čtvrtek, pátek tyto fotografie jsou ze závodů v Nivnici...foto: M. Sláma, G. Krchňáčková Přijímací zkoušky na střední školy: pondělí talentové zkoušky pondělí V červnu se tradičně utkaly dvě vyspělé vybiškové mocnosti. Naši páťáci udolali v hale Sucholožany a celý první stupeň mohutně oslavoval... VO Zápis do první třídy: pondělí Pedagogické rady: pondělí čtvrtletní ( hod) čtvrtek pololetní ( hod) pondělí třičtvrtletní ( hod) pondělí závěrečná ( hod) Na konci školního roku proběhl i letos volejbalový zápas DEVÁŤÁCI versus UČITELÉ. Vše proběhlo velmi korektně. O výsledek rozhodně nešlo, ale je třeba zdůraznit opětovné vítězství učitelů! VO Třídní schůzky a konzultace: pondělí - plenární a třídní schůzka (16.15 hod) třídní schůzka (16.00 hod) pondělí konzultace(14.00 hod hod) pondělí třídní schůzka (16.15 hod) pondělí konzultace (14.00 hod hod)

12 strana 12. KROUŽKY VYBERTE SI ŠKOLNÍ KROUŽEK Mgr. Jarmila KOLKOVÁ termín určeno vedoucí Pantoflíček pátek třída Jiří Suchý Malučké kuřátko pátek třída Vlastimil Ondra Kuřátko pátek třída Vlastimil Ondra Gabriela Krchňáčková Tvůrčí psaní pondělí třída Vlastimil Ondra Dagmar Kubišová Keramický kroužek středa třída Adéla Volná Chemický kroužek středa třída Jarmila Kolková Vybíjená úterý 15:00-15: ročník Iva Vítková Výtvarný kroužek pondělí ročník Barbora Šobáňová Divadélko úterý třída Vlastimil Ondra Dagmar Kubišová Bublanina dle aktuální potřeby třída Vlastimil Ondra Dagmar Kubišová Psaní všemi deseti po dohodě s mládeží 9. třída Martina Pavlíčková PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ŠKOLNÍ KROUŽKY Mgr. Jarmila KOLKOVÁ, Mgr. Dagmar Kubišová, Mgr. Martina Pavlíčková Chemický kroužek zaměřeno na praktickou činnost - pokusy k učivu, a na prohlubující učivo - názvosloví a rovnice zábavnou formou chemických her, řešení chemické olympiády. Tvůrčí psaní Mladší i dospívající děti v sobě mají mnoho představ a zajímavých myšlenek, které ne každý umí vždy hlasitě vyjádřit. Psaní se může pro všechny stát cestou k jejich tichému a nebo naopak hlasitějšímu vyslovení. Kroužek tvůrčího psaní by mohl být vystižen těmito výrazy: tvořivé myšlení, vyjadřování vnitřního světa a představ, tvorba netradičního textu zajímavým způsobem, jazykové hry, kritické myšlení, hledání nového pohledu na svět, rozšíření rozhledu, osobnostní růst Výsledkem toho všeho by pak měly být texty různého druhu a charakteru, v nichž žáci zúročí všechno, co v kroužku načerpali. A pokud děti touží po tom tvořit, vyslovit se, zamýšlet se a hledat, pak jim to chceme v tomto kroužku umožnit. Tvůrčí psaní by nemělo být jen zbytečné čmárání po papíře. Zajímavé výsledky budou totiž prezentovány v Bublanině a na literárních soutěžích. Divadélko Kroužek Divadélko se rozjíždí již druhým rokem. Naším cílem bude: - naučit děti vystupovat na jevišti - zdokonalit veřejně dramatický projev - zbavit je ostychu při vystupování na veřejnosti - kreativně a kriticky myslet - pobavit Keramický kroužek Z prostředků SRPŠ byla do školy pořízena keramická pec. Jdi do keramického kroužku, pokud jsi tvořivý, trpělivý a bude tě bavit práce s hlínou. Budeš potřebovat řadu pomůcek, ale to se už dozvíš přímo v kroužku. Psaní všemi deseti Jsi v devítce a myslíš na budoucnost? Pak neváhej a přihlaš se. To, co se zde naučíš, se ti bude jednou určitě hodit. VTIP Píše student matce: Milá maminko, propadl jsem při zkouškách. Připrav na to tatínka. Matka odepíše: Milý synu, otec je připraven. Připrav se ty! Před školou u silnice byla cedule s napísem: Pozor, nepřejeďte děti! Jeden z žáků tam dopsal: Počkejte si na učitele. Bohatý africký student zapsaný v Čechách na univerzitě píše domů rodičům, vládcům jedné africké země: Mám se dobře, lidi jsou fajn, cesta do školy mi utíká, protože jsem si koupil auto. Učitelé jezdí autobusem... Za pár týdnů obdrží od rodičů dopis s přiloženým šekem na deset milionů korun a vzkazem: Nedělej rodině ostudu a kup si taky autobus! Pepíček dostane za trest dvacetkrát napsat: Nebudu tykat paní učitelce. Druhý den ve škole se ho učitelka ptá: Pepíčku, proč jsi to napsal třicetkrát? Já ti chtěl udělat radost. Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho pošle domů, aby to děti nedostaly. Za týden ho potká a ptá se. Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře? Jó, to já nevím, paní učitelko. To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis, tak to chvíli potrvá. Přijde Pepíček ze školy a říká: Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil! No to je pěkné, říká maminka, a na co se paní učitelka ptala? Kdo rozbil okno na chodbě.... redakční rada Bublaniny... redakční rada Bublaniny... Na tomto místě najdete už od příště fotografie členů redakční rady Bublaniny. Redakční rada Bublaniny totiž teprve znovu vzniká. Toto číslo pro vás tudíž připravili vaši učitelé. Měsíčník BUBLANINA vydává ZŠ BÁNOV již od listopadu Šéfredaktor a celkový design: Mgr. Vlastimil Ondra Toto číslo vyšlo 11. října 2007 Bublanina je nejlepší školní časopis České republiky 2005 a druhý nejlepší časopis ČR 2003 a 2004.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009. HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009. HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 30.11. 4.12.2009 HROU PROTI AIDS Prevence přenosu HIV a HPV 1 Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je, dát mládeži

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013. HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013. HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013 HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je, dát

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana Kurz vaření Ing. Borýsková Jana Seminář a praktika z fyziky Mgr. Herberková Jana KVAR SPF Počet žáků: 15 Třída(y): (kvar) Počet žáků: 23 Třída(y): (spf) 1. Baný Michal 2. Čubíková Ludmila 3. Gazdíková

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012. 1.- 5. ročník

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012. 1.- 5. ročník MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PODLE ROČNÍKŮ 2011 / 2012 1.- 5. ročník 1. ročník : září Průběžně - projekt Rodiče prvňáčků ve škole - zahájení činnosti kroužků školního klubu a ŠD - projekt Podzimní den

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov

Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Škola včera, dnes a zítra.. Celoroční projekt Základní školy Votice, okres Benešov Školní rok 2008-2009 Škola včera, dnes a zítra.. Systém kurikulárních dokumentů: Program proti šikanování a násilí ve

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina)

Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Vychovatelky školní družiny a školního klubu (samostatná pracovní skupina) Tvorba a ověřování hodnotícího portfolia pro zájmovou činnost a mimovýukové aktivity v rámci školní družiny a školního klubu 1

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna

Třídní schůzky. 23. září 2013 16:30 knihovna Třídní schůzky 23. září 2013 16:30 knihovna Návštěvy paní zubařky MUDr. Rychecké škola ruší hromadné návštěvy základní činností školy vzdělávání a výchova řada dětí navštěvuje jiného zubního lékaře středy

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín:

After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a popis: Termín: Vážení rodiče, i v právě začínajícím školním roce pro Vaše děti otevíráme anglický odpolední klub After School Club. Téma pro školní rok 2011/12 zní: Indiana Jones and the Time Machine Stručná náplň a

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 číslo: 28 Obsah: Slovo ředitele školy, zahájení školního roku, dětské tvorba, vyhodnocení sběru. Září 2010 TOCHOVICE 76 262

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více