Školní družina vyhlašuje soutěž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní družina vyhlašuje soutěž"

Transkript

1 Bublanina školní časopis žáků ZŠ Josefa Bublíka Bánov ročník VI. číslo 1. ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 tvář Bublaniny nejchutnější kousky Bublaniny BÁNOV - Více než sto padesát učitelů z osmi základních škol (Mariánské náměstí Uh. Brod, Za Alejí Uh. Hradiště, Buchlovice, Osvětimany, Adamov, Prušánky, Velké Němčice) se sjelo do bánovské Základní školy Josefa Bublíka. Její ředitel Jiří Suchý je totiž duchovním otcem projektu nazvaného Podpora změn, na kterém jmenované školy spolupracovaly. V minulých dnech se v Bánově konala jeho závěrečná konference. (pokračování na str. 4) P O Z V Á N K A TJ Sokol Bánov pořádá TURNAJ VE STOLNÍM TENISE PRO MLÁDEŽ začátek v 8:30 ve školní tělocvičně vstup ze sportovní haly hraje se v kategoriích: mladší žáci (1.-5. třída) starší žáci (6.-9. třída) Hráči musí mít čistou sportovní obuv a vlastní pálku. Závazné přihlášky přijímá od 10. do 17. října 2007 ve škole Mgr. Martina Pavlíčková, na hale paní Balouchová. Školní družina vyhlašuje soutěž PODZIMNÍ STRAŠIDÝLKO Použití různých technik a materiálů: přírodní (plody, listy ), textilní (látky, vlna ), barvy (temperové, vodové ), plastelína, keramika odevzdání: školní družina. termín odevzdání: NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 více na str. 2 ŠKOLA VÝCHODNÍHO SLOVÁCKA více na str. 3 PEER PROGRAM více na str. 7 PROMĚNA IMAGE ŠKOLNÍCH CHODEB více na str. 5 MALUČKÉ KUŘÁTKO LAUREÁTEM STRÁŽNICE 07 více na str. 6 ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY více na str. 8 napište nám:

2 1.A a 2.A v knihovně Mgr. Vlastimil ONDRA strana 2. NOVINKY Bánovské knihovnice Ludmila Hauerlandová a Marie Havlová pozvaly třídy 1.A a 2.A na návštěvu do knihovny. Už cesta zkratkou za hřištěm byla velmi zajímavá, protože pro děti nachystaly pohádkový kvíz. Žáčci hledali zprávy a odpovídali na otázky ze světa pohádkové fantazie. Prvňáčci i druháčci byli velmi zapálení a šikovní. V knihovně jsme si prohlédli knihy a potom bylo čtení. Všichni se pohodlně uvelebili ve všech koutcích, které si kde našli mezi regály stohů knih a poslouchali. Linul se k nim sametový hlas knihovnice. Bylo to příjemné ztišení. Nakonec se rýmovalo. Prvňáčci to zprvu moc nechápali. Ale nakonec to dopadlo dobře a vypouštěli jeden rým za druhým. Při tom se rozpumpovali natolik, až zábava vyvrcholila rýmem věneček - blbeček. Bylo jasné, že je na čase jít zpět do školy. Milým knihovnicím moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci. foto: V. Ondra NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Mgr. Jarmila KOLKOVÁ *Podařilo se zajistit školní autobus, který by přespolní žáky přivezl do školy tak, aby mohlo vyučování začít později, tak jako na jiných školách: 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina *Staré, drátěné, nevyhovující a nebezpečné šatny byly nahrazeny vkusnými dřevěnými skříňkami. Každý žák si z domu přinese šatní ramínko, tašku se cvičebním úborem a přezůvky. Od třídního učitele obdrží klíček a šatnu bude mít propůjčenu do doby, než na naší škole ukončí svoji docházku. Pak předá klíček zase svému třídnímu učiteli. Pokud se stane, že klíč ztratí nebo šatnu jinak poškodí, škodu uhradí. *Ve druhém poschodí vznikla místo klubovny pro čekající přespolní žáky druhá počítačová učebna s 15 novými počítači. *Ve třetím podlaží vznikla nová klubovna. Je zařízena tak, aby pobyt pro žáky v ní byl co nejpříjemnější pohodlné sezení, na zemi koberec, šest počítačů. Blízkost školní knihovny není u klubovny vůbec náhodná. *Třídy jsou čisté, malba i poškozené lavice opravené.

3 strana 3. NOVINKY ŠKOLA ZAČALA UČIT PODLE NOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, KTERÝ UČITELÉ SAMI SEPSALI A NAZVALI: Škola východního Slovácka. Mgr. Jarmila KOLKOVÁ V tomto školním roce se začnou žáci prvního a šestého ročníku učit podle školního vzdělávacího programu Škola východního Slovácka, který pro ně připravili učitelé naší školy. Co vedlo ke vzniku nového ŠVP? Změna charakteru pracovního trhu Potřeba adaptabilní a flexibilní pracovní síly Stále nové informace Nepřipravenost žáků na nové životní zkušenosti Ve srovnání se zahraničím školy v naší republice nevychází dobře, představy zákazníků a realita škol se značně rozcházejí, naše školy nemají motivační charakter. Účinné učení nastává tehdy, když je učící se jedinec aktivní, když je to on, kdo pracuje s osvojovanými poznatky. Naše škola chce pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného na situace blízké životu a na praktické jednání. Karolína Kočicová z 1.A se učí porovnávat. 27. září foto:v. Ondra U s i l u j e m e o naplňování těchto cílů: Umožnit žákům osvojení strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy Josef Mahdal z 1.A začíná sčítat. 8. října foto:v. Ondra vlastní i druhých Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i přírodě Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi Pomáhat žákům rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky kompetencemi na úrovni, která je pro ně dosažitelná a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Učivo je chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. Za klíčové kompetence jsou považovány: Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Člověk a jeho svět Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Multikulturní výchova Enviromentální výchova Mediální výchova Michal Kočica z 1.A vymodeloval písmena M, m, L, l. 25. září foto:v. Ondra Aneta Dulínková z 1.A -Vv-frotáž listů. 5. října foto:v. Ondra Člověk svět práce a První pokusy o slova. Složte slovo SALÁM. v 1.A října 2007 Doplňující vzdělávací obory: Další cizí jazyk Dramatická výchova Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

4 strana 4. BÁNOV OBSADILI KANTOŘI mezinárodní konference Mgr. Markéta ŠVEHLÍKOVÁ, převzato z Dobrý Den s Kurýrem OTEVŘENI EVROPĚ... pokračování z úvodní strany Hlavním cílem projektu bylo připravit učitele na změny ve školství tak, aby byli schopni spolu lépe komunikovat, pracovat v týmu, vytvářet školní programy a používat nové postupy a informační technologie. To, co se ve školství nyní děje, není revoluce, ale evoluce. Bude záležet na každém učiteli, jak své znalosti a zkušenosti z kurzů, zaměřených například na kritické myšlení, osobnostní a sociální výchovu či emoční inteligenci, využije, říká Jiří Suchý. Tyto záležitosti prý neznají ani mladí učitelé. Kuřátko, Kohútek a CM Tomáš Beníčka reprezentovaly na Slovensku rodnou obec. Na začátku babího léta se naše soubory předvedly v Turčianských Teplicách Víkend dopadl dobře. Holky z Kuřátka byly moc šikovné a hodné. Zazpívaly krásně. Parádně se sa vyřádily v aquaparku, byla sranda, májí nové zážitky, bylo to fajn. A měly velký úspěch... VO foto: archív souboru Děti, co to říkáte, za mých mladých let jsme měli televizi večer zakázanou. Veronika Hniličková 6.A Nech ho, aspoň si zapamatuje, že si se psy nemá hrát. Roman Švestka 6.A Dobře ti tak, já jsem ti říkala, že nemáš sledovat do noci Vyvolení. V. Hniličková Nechápu, proč toho psa nenecháš na chvíli na pokoji. R. Švestka V české třídě - Pederson vysvětluje norský školní systém. - Foto: mva Chceme vzdělávat jinak, ale školy bohužel stále chrlí učitele zaměřené na znalosti, ne na dovednosti, krčí rameny Jiří Suchý. Program konference zahrnoval například pořad Křeslo pro hosta, v němž učitelé odpovídali na otázky, co projekt přinesl jejich škole, jak to poznají děti, rodiče i oni sami, a nejrůznější pracovní dílny. Zpestřením byly norské workshopy. Do Bánova totiž dorazili i zástupci dvou norských škol (čeští učitelé byli na zkušenou v Norsku na jaře). Norské školství je o individuálním přístupu, hodně pozornosti zde věnují žákům se specifickými poruchami učení. Snaží se, aby děti chodily do školy co nejblíže svému bydlišti, a dávají obrovské množství finančních prostředků do komunikačních technologií, podělila se o své poznatky Zdeňka Uhrová z uherskobrodské školy na Mariánském náměstí. A jak to vidí samotní Norové? Ředitel Vesteroy primary school Terie Pedersen doporučuje všem zachovat trpělivost. V Norsku prý nové osnovy zkoušeli osm let, za tu dobu odešla řada učitelů, kterým novinky neseděly. Důležitá změna, kterou musíte provést, je připravit na nový způsob nejen děti, ale i učitele. Hlavní totiž je, jak on to dětem podá. Osobnost učitele je nejdůležitější ve škole, tvrdí norský ředitel. Ha, ha, ha, já Vyvolené taky sleduji. Dokonce jsem se taky přihlásil, ale nevzali mě. V. Hniličková No jo, ty ses určitě zase honil se psem. R. Švestka KOMUNIKACE A SLOH Mgr. Dagmar BAŘINOVÁ Úkol: Podle výrazu tváře zvířat vymyslete ke každému krátké vypravování o tom, co se mu přihodilo. Otiskujeme nejlepší práce ze 6.A. Ojo joj, zase jsem zaspal do školy. To už je tento týden potřetí V. Hniličková Jé, toto svědí, asi jsem chytil blechy. No jo, ty abys taky všechno neviděl a abys někde nechyběl. V. Hniličková Uááááá! Nechte toho, chci spát. R. Švestka V T I P R. Švestka Ptá se malý velbloud matky. Mamko, proč máme takové velké hrby? To proto, abychom si tam dávali vodu. A mamko, a na co máme takové velké obočí? To proto, aby až přijde bouřka, nám nešel písek do očí. A mamko, na co nám to všechno je v Lešné?

5 Proměna image školních chodeb Mgr. Dagmar Kubišová Od začátku nového školního roku prochází naše chodby drobnými i většími proměnami. Důvodem toho nebyla pouze velká konference k ukončení projektu Podpora změn, ale také samotné hlasy žáků. Výsledkem má být estetičtější a také útulnější prostředí, v němž děti tráví velkou část dne. Je nejen důležité, aby se tady cítily dobře, ale jde také o to, aby na chodbách ukázaly všem, co jsou schopny vytvořit. Tyhle obrazy tady visí už strašně dlouho, ozývali se nespokojeně někteří žáci. Výzdoba ve škole vznikala už i minulý rok, často jsme se bohužel mohli setkat s tím, že vystavené práce byly ničeny, strhávány ze zdi a v nejhorším případě také kradeny. Letos však žáci přiložili, každý s jiným nadšením, ruku k dílu a podíleli se na instalaci sami. Mohli si tak vyzkoušet na vlastní kůži, že vytvořit takovou instalaci není věc jednoduchá a je potřeba na ni mít dostatek času a také nápadů. A právě z těchto důvodů by si nyní výsledek svého úsilí měli chránit a dohlížet na to, aby nedocházelo k jeho úmyslnému poškozování. Výzdoba má oproti minulému školnímu roku mnohem ucelenější koncepci. Největší proměnou prošlo třetí patro. Pod strana 5. ČELEM K PROBLÉMU stropem se vlní modré pruhy látky tak, aby připomínaly vodní svět. Boční zdi jsou lemovány modro-bílými obrazy vodního živlu. Na vodní svět navazuje směrem ke schodišti zcela jiná instalace, ta nás zavádí do dávného pravěku a starověku, a protože velkým centrem tohoto starého umění byla Afrika, inspirovali jsme se také uměním jejích národů africkými maskami a egyptskými hieroglyfy. V putování po historii přicházíme až na úplný začátek, jímž je zpracování mýtu o stvoření světa. Působivým momentem se v této instalaci stala mořská hladina, kterou vytvořili žáci 8.ročníků pod vedením paní učitelky Kubišové technikou vetkávání krepového papíru do železného pletiva. Prostřední patro tematicky vychází ze světa rostlin a stromů a na ně zvolna navazují drobné obrázky z vnitřního světa dětí mandaly, jež zdobí schodiště v nejnižším patře. Toto patro je věnováno těm nejmenším, můžeme si např. prohlédnout poutavé a osobité ilustrace loňských druháků k písničce Hejkal či velkou kompozici zobrazující trojskou válku. Jestli nyní vypadá škola lépe, to musí posoudit ti, kteří ji dennodenně navštěvují tedy především děti. Bez jejich tvořivé práce by nebylo co ukázat. A nakonec by tento článek měl sloužit i jako pochvala pro žáky, kteří do výzdoby rádi a ochotně zapojili svoje síly, ačkoli si mohli užívat volných přestávkových chvil jiným způsobem. To může znamenat jedině to, že jim skutečně není jedno, do jaké školy chodí, a že v sobě mají stále plno chuti tvořit a činit své prostředí hezkým. A to je motivující i pro nás učitele. fota ze školních chodeb pořídil V. Ondra V T I P Jednou odpoledne si slon vyšel na procházku kolem jezera. Potkal mravence který máčel banán. Tak se ho ptá: Mravenče co to děláš?! Mravenec na to: Když mi dáš jedno euro tak ti to řeknu. Slon tedy podává mravencovi jedno euro. A mravenec dodává: Máčím banán Slon: Ty jsi ale hloupej Mravenec: Proč?...už jsem si vydělal 100 eur.

6 strana 6. Jak žáci vnímají výzdobu ve škole? Mgr. Dagmar KUBIŠOVÁ ČELEM K PROBLÉMU Abychom získali zpětnou vazbu, co si naši žáci o školní výzdobě myslí a jaký postoj k této záležitosti zaujímají, uspořádali jsme v jednotlivých třídách anketu. Každý z žáků měl odpovědět na následující dotazy: 1. Líbí se ti školní výzdoba? 2. Co si myslíš o ničení výzdoby? 3. Co ze školních chodeb se ti nejvíc líbí? MALUČKÉ KUŘÁTKO laureátem 62. MFF Strážnice 2007 Mgr. Vlastimil ONDRA zleva: Vlastimil Ondra, David Burda, Jiří Pavlica, Václav Král a Jakub Hrbáč. Odpovědi na první dvě otázky jsme zpracovali po třídách a jsou uvedeny v grafech vlevo. Zajímavé jsou odpovědi na otázku poslední: Co ze školních chodeb se ti nejvíc líbí? 7.A: Většina odpověděla, že všechno, třem se nelíbí nic, dva neví. 7.B: Žáky 7.B zaujala především výzdoba z vodního světa. Třem se líbí všechno. Jednoho žáka zaujala také africká výzdoba. 8.A: Polovině třídy se líbí všechno. Polovině třídy se nelíbí nic. 8.B: Devět žáků oceňuje zábradlí před okny, jeden Stvoření světa, jedenácti se líbí vše a jednomu žákovi se nelíbí nic. 9.A: Devíti žákům se líbí nástěnky. Osmi žákům se líbí výzdoba u schodiště. Jednomu žákovi se nelíbí nic. 9.B: Sedmi žákům se nelíbí nic, jeden z nich si navíc myslí, že výzdoba je trapná. Jeden z žáků ani nepostřehl, že se výzdoba obměnila. Ale přes většinu negativních odpovědí se zde našlo i několik jedinců, kterým se přecejen něco líbí. ZÁVĚR ANKETY: Myslím, že jednotlivé výsledky mluví za vše. Větší část žáků se staví k otázce estetizace školního prostředí pozitivně a bohužel jen o něco menší části je to všechno jedno, což myslím není zcela dobře Malučké kuřátko, Malučká nivnička a Hradišťan dostali na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici jedno z největších ocenění, které se v České republice za folklorní počin uděluje - titul laureát Strážnice. I touto cestou bych chtěl dětem z Malučkého kuřátka poděkovat za výkon, který tam předvedly. foto: MF DNES...když sem v sobotu 23. června 2007 scházál za pět pú štvrtéj v nivnickém slavnostním kroji dúle do amfiteátru ve strážnickém skanzenu... s harmonikú na rameni... uviďél sem ty davy ludí, keré sa došly podívat......začál sem mět respekt a v kroji ně býl eště větší hic......pořad s vašú velikú pomocú dopadl krásně... kdo mňa po něm potom v parku potkál, každý ně třásl rukú, blahopřál a těch ludí bylo moc aj s Jurú Pavlicú sme sa shodli, když sme sa navečér potkali, že nás to společné tvoření obúch obohatilo a nekeré momenty aj velice pěkně pohladily po duši......všeckým, co sa tehdy v červnu vypravili se mňú do Strážnice a zpěvem a tancem rozzářili náš pořad RODINNÉ ZPÍVÁNÍ A MUZICÍROVÁNÍ, eště jednúc moc DĚKUJU!

7 PEER PROGRAM Mgr. Martina PAVLÍČKOVÁ Žáci se učí formou her, diskusí a kresbou vyjádřit svůj názor, učí se také naslouchat druhým a zkouší si různé techniky odmítání říci NE kouření, alkoholu, agresivitě, Mnozí ví, že pít, kouřit, šikanovat není dobrá věc, ale neumí říct NE. Proto se snažíme jim alespoň trochu poradit. PEER program si chystají žákyně spolu s preventistou. Jsou to žákyně 9. ročníků - Adéla Mahdalová, Radka Vystrčilová, Lidka Králová a Šárka Čumíčková, které jsou proškoleny zkušenými psychology a samy pak vedou hodinu. Na vlastní kůži si tak vyzkouší, že práce s dětmi není opravdu tak jednoduchá, jak vypadá. V loňském školním roce byly PEER aktivistky proškoleny na téma STRES. Dané téma bylo rozebíráno s žáky ročníku ZŠ. Žáci se nejen dozvěděli zajímavosti týkající se dané problematiky, ale program byl proložen i zajímavými hrami, při kterých se pobavili. Dá se říct, že většina žáků s peerkami spolupracovala, žáci byli při práci aktivní a neměli nevhodné poznámky. Ale v každé třídě se najdou i takoví, kteří tu hodinu chtějí opravdu znepříjemnit. Přesto byl letošní PEER program z pohledu peerek hodnocen spíše kladně. Nejen téma Stres, ale i téma Vztahy mezi žáky šikana bylo náplní loňského programu. PEER program na dané téma proběhl s strana 7. žáky ročníků ZŠ. Přitom byl u těch nejmenších žáků pojatý trochu jiným způsobem než v 6. ročnících. Žáci se měli možnost seznámit s šikanou formou her a krátkého výkladu, který byl vkládán mezi hry. Nejprve byly dětem objasněny pojmy oběť a agresor. Nejen děti byly nadšené, ale i PEER aktivistky. Zvláště ocenily, že spolupráce s menšími dětmi byla úplně jiná než na stupni druhém. Ve školním roce 2007/2008 bude PEER program zaměřen hlavně na téma Prevence rizikového chování a úrazovosti. Žákyně budou proškoleny lektory Pedagogicko-psychologické poradny UH a formou her a diskusí pak budou předávat žákům takové informace, které snad jejich pohled na některé situace změní. Touto cestou bych chtěla poděkovat žákyním letošních 9. ročníků Lidce Králové, Šárce Čumíčkové, Adéle Mahdalové, Radce Vystrčilové, které se na program pečlivě připravovaly a snažily se žákům poradit, jak se zachovat v různých situacích, na koho se obrátit při nějakém problému, a co je důležité, aby vztahy mezi nimi byly opravdu co nejlepší. ČELEM K PROBLÉMU Aktivity pro žáky podporující prevenci patologických jevů datum název (téma) komu je určena realizátor září 2007 Seznamka 6.r. Učitelé ZŠ říjen 2007 Kouření 6.r. (tělocvična) ZÚ Zlín listopad 07 listopad Prevence kriminality a zneuž. náv. látek Prevence kriminality a zneuž.náv. látek Dopravní výchova Setkání peer aktivistů Prevence rizikového chování a urazovosti Táta, máma a já Nechej mne, ne-to nechci Jak jsme přišli na svět 8.r. (sál 8:50) 9.r. (sál 9:55) 4.třída peerky 2.třída (2.,3.h) 4.třída (4.,5.h) 3.třída (2.,3.h) Kdo jsem já? 5.třída (4.,5.h) B (4.,5.h) leden 2008 březen B (2.,3.h) jaro 2008 Vztahy a chodíme spolu Poradna pro ženy Zlín Setkání peer aktivistů Agresivní chování u dětí Co se to se mnou děje Vývoj, těhotenství, mateřství Zdravá a zodpovědná sexualita Poradna pro ženy Zlín Dopravní výchova 9.A (2.,3.h) peerky ŠMP 7.r chlapci (2.,3.h) 7.r dívky (4.,5. h 9.A (4., 5.h) 3.třída J.Zámečníková, policie UH. J.Zámečníková. policie UH. Dopr. UH- Mařetice PPP UH Poradna pro ženy Zlín Poradna pro ženy Zlín Poradna pro ženy Zlín Poradna pro ženy Zlín PPP UH PPP UH Poradna pro ženy Zlín Poradna pro ženy Zlín J.Zámečníková, policie UH jaro 2008 Trestní činnost 4.třída 5.třída J. Zámečníková, policie UH červen 2008 Víkendové setkání peer peerky PPP UH aktivistů Těhotenství a rodičovství 9.A (2.,3.h) 9.B (4.,5.h) Poradna pro ženy Zlín průběžně Peer - program I., II. stupeň Peer aktivistky

8 strana 8. ŠKOLNÍ RADOSTI ROZLOUČENÍ DEVÁŤÁKŮ S ŽÁKY A UČITELI Mgr. Jana HERBERKOVÁ a Mgr. Martina PAVLÍČKOVÁ Konečně se žáci devátých tříd rozloučili jinak!!! Už delší dobu před ukončením školního roku spolu s třídními učitelkami přemýšleli o tom, jak by se nejlépe rozloučili, aby na ně všichni jen s radostí vzpomínali. V přípravě žáci sršeli samými nápady, ale ve čtvrtek, v den předpremiéry, zjistili, že to není tak jednoduché, jak si představovali. Připravit zajímavý program pro celou školu bylo opravdu náročné. SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY Mgr. Martina PAVLÍČKOVÁ Dne ukončili definitivně žáci devátých tříd svoji povinnou docházku slavnostním vyřazením deváťáků na obecním úřadě v Bánově. Stalo se již tradicí, že v tento den se sejdou všichni vycházející žáci spolu s třídními učiteli, vedením školy a zástupci obcí, ze kterých žáci do bánovské školy dojíždějí. Vše zahájila zástupkyně ředitele školy Mgr. Jarmila Kolková. Pak předala slovo starostovi obce Bánov Mgr. Zbyňku Královi, který ke svému projevu připojil i veršované přání do budoucnosti. Všechny tři třídní učitelky - Mgr. Jana Herberková 9.A, Mgr. Martina Pavlíčková 9.B, Ing. Jana Matějková 9.C - představily jednotlivé žáky svých tříd a předaly jim spolu se zástupkyní školy a starostou obce Bánov pamětní listy, vysvědčení a vyznamenaným žákům věcné dary. Tímto posledním školním dnem odchází žáci definitivně ze školních lavic základní školy a začínají tak nový život na středních školách nebo učilištích. Slavnostní setkání je tak důstojnou tečkou za jejich školními a dětskými léty a nezbývá než jim popřát hodně zdaru, úspěchů a štěstí v budoucím životě. Přesto to velmi dobře zvládli a skvěle se u toho pobavili. Z přípravy programu pořídili fotodokumentaci a nástěnku, aby své mladší spolužáky patřičně nažhavili na své vystoupení. To se jim určitě podařilo, protože závěrečné rozloučení, které proběhlo dne mělo velký úspěch. Nebyli spokojeni jen žáci, ale i my, učitelé, protože naši deváťáci zhodnotili práci všech učitelů ve vyučování i mimo velmi pozitivně. Každý z učitelů obdržel děkovný list a kytku. A my už jen doufáme, že podobná rozloučení se stanou na této škole tradicí. D e v á ť á c k é rozloučení se školou bylo velmi vtipně pojaté, což nás pobavilo. Napodobovali učitele ze svých hodin ve školním roce. Většina žáků si myslí, že napodobení učitelů bylo pravdivé. Doufáme, že to učitelé brali s rezervou a smáli se s námi. Na toto veselé představení budeme dlouho vzpomínat, stejně tak i na deváťáky. řekli žáci letošních devátých ročníků.

9 NAVŠTÍVILI JSME SLOVENSKÝ BÁNOV Ludmila KRÁLOVÁ 9.A V pátek se žáci ročníku vydali spolu s panem ředitelem Suchým a s učitelkami Kolkovou, Krchňáčkovou, Kubišovou a Matějkovou na výlet do strana 9. OTEVŘENI EVROPĚ Bánova. Nebylo by na tom nic neobvyklého, vždyť většina žáků v Bánově bydlí, jenže my jsme se vydali do Bánova družebního, do Bánova pri Nových Zámkoch, na Slovensku. Sraz jsme měli v 07:30 u školy. Na autobus jsme čekali do 08:00 fota: J. Suchý a pak už se jen zkontrolovaly pasy, nasedlo se a jelo. Cesta byla skvělá, po celém autobuse byl slyšet smích spolužáků, a kdo náhodou chtěl dospávat, neměl šanci. Kolem 10:30 jsme přijeli do Bánova. Hned při vystoupení z autobusu nás čekal šok regionální televize!!! Nicméně jsme se snažili nedát na sobě znát, že jsme z té kamery trošku nervózní a odebrali jsme se do školy, kde nás paní ředitelka a paní zástupkyně přivítaly a předaly nám dárečky vyrobené žáky. Pak jsme se šli podívat do tělocvičny, kde si pro nás žáci 3.třídy připravili malé vystoupení. V jídelně jsme dostali malé občerstvení a šli jsme si prohlédnout třídy. V 1. a 2. třídě nám krásně zarecitovali, ve 3.třídě zazpívali. V dalších třídách jsme si prohlédli vybavení a ve vyšších ročnících také naše protihráče... Po prohlídce školy jsme se připravili na zápasy kluci ve fotbalu, holky ve vybíjené. Kluci sice domácím podlehli, ale mladší holky vybíjenou vyhrály a starší remizovaly. Po obědě jsme nasedli do autobusu a jeli jsme se podívat do okresního města Nových Zámků. Cestou jsme se ještě zastavili ve školce a v místním kostele, kde byly zajímavé obrazy vyrobené z různých přírodnin. A pak už nás čekala krátká cesta autobusem a město Nové Zámky. O jeho historii nám vyprávěla zaměstnankyně místního muzea. Poté jsme měli půlhodinový rozchod a pak už zpátky do autobusu, krátká zastávka, rozloučení se slovenským Bánovem a před námi dvouhodinová cesta do Bánova, toho našeho. Mgr. Jarmila KOLKOVÁ Nad fotografiemi vzpomínáme na loňské deváťáky. Už jen s nostalgií můžeme vzpomínat na loňské deváťáky. Byli mezi nimi žáci velmi rozumní, ale někteří spíš měli chování, jako kdyby jim zdaleka ještě nebylo patnáct. Na závěrečném ukončení školního roku, které už tradičně bývá na obecním úřadě v Bánově za přítomnosti všech starostů obcí, jejichž žáci navštěvují naši školu, to však bylo úplně jiné. Byli jsme mile překvapeni chováním a vystupováním našich absolventů. Jako by se mávnutím kouzelným proutkem ze všech stali skoro dospělí mladí lidé, kteří ví, co chtějí.

10 H R O U P R O T I A I D S Mgr. Martina PAVLÍČKOVÁ strana 10. ČELEM K PROBLÉMU Dne na naší ZŠ proběhla interaktivní hra Hrou proti AIDS. Jde o hru zaměřenou na prevenci nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných infekcí včetně HIV. Proběhla v osmých a devátých ročnících. Lektory byli zástupci ZÚ Zlín, kteří si rozdělili žáky do pěti skupin a každá skupinka žáků musela projít všemi pěti stanovišti. Cílem bylo předat žákům co nejvíce informací, týkajících se dané problematiky. Informace žáci získávali formou her a diskusí. Většina žáků byla velmi spokojena, každý zaujatě pracoval a dál se zajímal, přestože o dané problematice už hodně věděl. Přednáška o AIDS se nám líbila. Byla pro nás poučením. Dozvěděli jsme se mnoho věcí, které pro nás předtím byly tabu. Oprášili jsme si ale i věci, které jsme z dřívější doby znali z časopisů, televize či od kamarádů, např.jak se před přenosem této nemoci chránit, o dalších nemocech, o antikoncepci atd. Všichni se dobře bavili, něco nového se naučili a myslíme si, že takové hry by mohly bývat častěji, i na jiná témata., řekli žáci devátých ročníků. 1. stanoviště Hoď kostkou, vyber si kartičku podle obrázku na kostce a odpověz pak na danou otázku. Za správnou odpověď získáš bod. Otázky, na které jsme odpovídali: Jak správně navléknout kondom? Co si myslím o chození kluka s klukem a holky s holkou? Jak můžeš zabránit viru HIV? Jak správně rozbalit kondom bez poškození?.. 2. stanoviště Zobraz správně barvu stupně nebezpečí před virem HIV Na tabulce jsou naskládány obrázky a máš určit, který z nich má větší nebezpečí před virem HIV Pod každým obrázkem je kolečko, na kterém jsou tři barvy: červená nebezpečí oranžová může a nemusí se nakazit zelená nehrozí nebezpečí 3. stanoviště Seskládej obrázky a vymysli příběh chlapce nakaženého virem HIV Např. Nakazil se virem HIV, zavolal si do nemocnice, jestli může přijít na vyšetření. Šel na vyšetření. Doktor mu řekl, že je nakažený virem HIV a odcházel smutně domů. Z vojny obdržel dopis na vojnu ho neberou, protože je HIV pozitivní. Kamarádi si všimli, že je nějaký smutný. On jim o sobě všechno řekl a přesto, že je nakažený virem HIV, tak ho vzali do party. Byl velmi šťastný. Jednou večer si dopisoval po netu s holkou, které o sobě všechno sdělil a velmi jí důvěřoval. Dali se spolu dohromady a založili rodinu. 4. stanoviště Poskládej puzzle Každý ze skupiny žáků si vybral dva očíslované kousky puzzle Vylosoval si lístek s úkolem pantomimou Vybral si jednoho člena skupiny a spolu s ním předvedl pantomimu, ostatní museli uhodnout, co předvádí Pokud uhodli, dostali díl, přiložili puzzle na tabuli a následně seskládali celý obrázek Za pantomimu pak získali bod 5. stanoviště Prevence proti AIDS Jednalo se o teorii s následnými otázkami a diskusí. HISTORICKO-GEOGRAFICKÝ SEMINÁŘ Mgr. Miroslav GAZDÍK V tomto školním roce jsme žákům ročníků nabídli nový volitelný předmět historicko-geografický seminář. Zájemci o dějepis a zeměpis si tak mohou prohloubit znalosti. Žáci si mají možnost tolik zajímavá témata zpracovat a prezentovat ostatním. Přitom pracují ve vícečlenných týmech. Již během 1. úkolu se některým podařilo vytvořit zajímavé práce, asi nejzdařilejší bylo povídání o Aljašce, které připravily žákyně 9. ročníku. Mezi další zajímavosti patřily práce o Grónsku, Eskymácích, soše Svobody a o významných osobnostech Severní Ameriky. V T I P Povídá tygr tygrovi: Když už je mi 18 let jsem plnoletý, dospělý, tak proč mi všicni říkají ty Gře a ne vy Gře?? Jestliže plavání zeštíhluje, tak co dělají velryby špatně? Může slon chodit do základní školy? Nemůže, protože neprojde dveřmi. A může slon chodit na střední školu? Nemůže, protože nevychodil základku. Na policii řinčí telefon: Volám od Nováků. Prosím, okamžitě sem někoho pošlete. Právě vlezla do bytu kočka! Helejte, nedělejte si z nás legraci!!! Musíte sem někoho poslat. U telefonu Novákovic papoušek! Sedí dvě blechy na patníku u silnice. V tom jedna vidí, jak se zdálky blíží velký huňatý pes, a loučí se. Holka, měj se, mně už to totiž jede.

11 Výsledky soutěže SUDOKU Mgr. Ivana MAČKOVÁ a Mgr. Martina PAVLÍČKOVÁ 1. Pavel Horňák 7.B 7:30 2. Andrea Urbancová 8.B 8:45 3. Petr Ptáček 9.A 9:25 4. Martin Balouch 7.A 14:30 5. Michaela Vavrysová 9.B 15:50 soutěž proběhla dne 27.září 2007 ostatní řešitelé: Martin Vavrys 7.B Helena Zálešáková 7.B Markéta Horňáková 9.B Jana matějíčková 6.A Štěpánka Králová 6.B Adéla Mahdalová 9.B Adriana Vystrčilová 7.A Kateřina Gorčíková 8.B Richard Hauerland 7.A Nejsportovnější třída roku 2006/2007 Mgr. Gabriela KRCHŇÁČKOVÁ 7.a 6.a 7.b 6.b FOTBAL VOLEJBAL FLORBAL FLORBAL součet pořadí b 8.a 8.b 9.a 9.c FOTBAL FLORBAL FLORBAL součet pořadí Vybiška Bánov x Suchá Loz strana 11. mladší žačky SPRINT 60m 59. Slezáková Tereza 10, Vystrčilová Adriana 10,01 60 Malá Kristýna 10,11 HOD MÍČKEM 11. Slezáková Tereza 37,86m 15. Vystrčilová Adriana 37,14m 71. Malá Kristýna 11,96m mladší žáci SPRINT 60m 26. Král Šimon 8,8s 44. Smetana Karel 9,1s 71. Horňák Pavel 9,9s 75. Gazdík Adam 10,1s SPORT - VÝSLEDKOVÝ SERVIS Výsledky atletických závodů v Uh. Hradišti ve šk. roce 2006/2007 Mgr. Gabriela KRCHŇÁČKOVÁ starší žačky SPRINT 60m 36. Janků Adéla 9,5s 48. Čumíčková Šárka 9,8s SKOK DALEKÝ 23. Čumíčková Šárka 347cm starší žáci SPRINT 60m 3. Provodovský Jakub 7,6s 18. Janků Michal 8,1s 44. Freml Jan 8,4 XX. Vítek Miroslav 33s SKOK VYSOKÝ 13. Frelm Jan 140cm 31. Vítek Miroslav 125cm SKOK DALEKÝ 9. Provodovský Jakub 479cm 24. Janků Michal 450cm VRH KOULÍ 29. Janků Michal 7,55m 30. Freml Jan 7.54m Organizace školního roku 2007/ zahájení - pondělí ukončení 1. pololetí čtvrtek ukončení 2. pololetí pátek Prázdniny: podzimní prázdniny čtvrtek, pátek ledna 2008 vánoční prázdniny pololetní prázdniny pátek jarní prázdniny pondělí pátek velikonoční prázdniny čtvrtek, pátek tyto fotografie jsou ze závodů v Nivnici...foto: M. Sláma, G. Krchňáčková Přijímací zkoušky na střední školy: pondělí talentové zkoušky pondělí V červnu se tradičně utkaly dvě vyspělé vybiškové mocnosti. Naši páťáci udolali v hale Sucholožany a celý první stupeň mohutně oslavoval... VO Zápis do první třídy: pondělí Pedagogické rady: pondělí čtvrtletní ( hod) čtvrtek pololetní ( hod) pondělí třičtvrtletní ( hod) pondělí závěrečná ( hod) Na konci školního roku proběhl i letos volejbalový zápas DEVÁŤÁCI versus UČITELÉ. Vše proběhlo velmi korektně. O výsledek rozhodně nešlo, ale je třeba zdůraznit opětovné vítězství učitelů! VO Třídní schůzky a konzultace: pondělí - plenární a třídní schůzka (16.15 hod) třídní schůzka (16.00 hod) pondělí konzultace(14.00 hod hod) pondělí třídní schůzka (16.15 hod) pondělí konzultace (14.00 hod hod)

12 strana 12. KROUŽKY VYBERTE SI ŠKOLNÍ KROUŽEK Mgr. Jarmila KOLKOVÁ termín určeno vedoucí Pantoflíček pátek třída Jiří Suchý Malučké kuřátko pátek třída Vlastimil Ondra Kuřátko pátek třída Vlastimil Ondra Gabriela Krchňáčková Tvůrčí psaní pondělí třída Vlastimil Ondra Dagmar Kubišová Keramický kroužek středa třída Adéla Volná Chemický kroužek středa třída Jarmila Kolková Vybíjená úterý 15:00-15: ročník Iva Vítková Výtvarný kroužek pondělí ročník Barbora Šobáňová Divadélko úterý třída Vlastimil Ondra Dagmar Kubišová Bublanina dle aktuální potřeby třída Vlastimil Ondra Dagmar Kubišová Psaní všemi deseti po dohodě s mládeží 9. třída Martina Pavlíčková PŘEDSTAVUJEME NOVÉ ŠKOLNÍ KROUŽKY Mgr. Jarmila KOLKOVÁ, Mgr. Dagmar Kubišová, Mgr. Martina Pavlíčková Chemický kroužek zaměřeno na praktickou činnost - pokusy k učivu, a na prohlubující učivo - názvosloví a rovnice zábavnou formou chemických her, řešení chemické olympiády. Tvůrčí psaní Mladší i dospívající děti v sobě mají mnoho představ a zajímavých myšlenek, které ne každý umí vždy hlasitě vyjádřit. Psaní se může pro všechny stát cestou k jejich tichému a nebo naopak hlasitějšímu vyslovení. Kroužek tvůrčího psaní by mohl být vystižen těmito výrazy: tvořivé myšlení, vyjadřování vnitřního světa a představ, tvorba netradičního textu zajímavým způsobem, jazykové hry, kritické myšlení, hledání nového pohledu na svět, rozšíření rozhledu, osobnostní růst Výsledkem toho všeho by pak měly být texty různého druhu a charakteru, v nichž žáci zúročí všechno, co v kroužku načerpali. A pokud děti touží po tom tvořit, vyslovit se, zamýšlet se a hledat, pak jim to chceme v tomto kroužku umožnit. Tvůrčí psaní by nemělo být jen zbytečné čmárání po papíře. Zajímavé výsledky budou totiž prezentovány v Bublanině a na literárních soutěžích. Divadélko Kroužek Divadélko se rozjíždí již druhým rokem. Naším cílem bude: - naučit děti vystupovat na jevišti - zdokonalit veřejně dramatický projev - zbavit je ostychu při vystupování na veřejnosti - kreativně a kriticky myslet - pobavit Keramický kroužek Z prostředků SRPŠ byla do školy pořízena keramická pec. Jdi do keramického kroužku, pokud jsi tvořivý, trpělivý a bude tě bavit práce s hlínou. Budeš potřebovat řadu pomůcek, ale to se už dozvíš přímo v kroužku. Psaní všemi deseti Jsi v devítce a myslíš na budoucnost? Pak neváhej a přihlaš se. To, co se zde naučíš, se ti bude jednou určitě hodit. VTIP Píše student matce: Milá maminko, propadl jsem při zkouškách. Připrav na to tatínka. Matka odepíše: Milý synu, otec je připraven. Připrav se ty! Před školou u silnice byla cedule s napísem: Pozor, nepřejeďte děti! Jeden z žáků tam dopsal: Počkejte si na učitele. Bohatý africký student zapsaný v Čechách na univerzitě píše domů rodičům, vládcům jedné africké země: Mám se dobře, lidi jsou fajn, cesta do školy mi utíká, protože jsem si koupil auto. Učitelé jezdí autobusem... Za pár týdnů obdrží od rodičů dopis s přiloženým šekem na deset milionů korun a vzkazem: Nedělej rodině ostudu a kup si taky autobus! Pepíček dostane za trest dvacetkrát napsat: Nebudu tykat paní učitelce. Druhý den ve škole se ho učitelka ptá: Pepíčku, proč jsi to napsal třicetkrát? Já ti chtěl udělat radost. Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho pošle domů, aby to děti nedostaly. Za týden ho potká a ptá se. Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře? Jó, to já nevím, paní učitelko. To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis, tak to chvíli potrvá. Přijde Pepíček ze školy a říká: Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil! No to je pěkné, říká maminka, a na co se paní učitelka ptala? Kdo rozbil okno na chodbě.... redakční rada Bublaniny... redakční rada Bublaniny... Na tomto místě najdete už od příště fotografie členů redakční rady Bublaniny. Redakční rada Bublaniny totiž teprve znovu vzniká. Toto číslo pro vás tudíž připravili vaši učitelé. Měsíčník BUBLANINA vydává ZŠ BÁNOV již od listopadu Šéfredaktor a celkový design: Mgr. Vlastimil Ondra Toto číslo vyšlo 11. října 2007 Bublanina je nejlepší školní časopis České republiky 2005 a druhý nejlepší časopis ČR 2003 a 2004.

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

ČERVEN 2008. Úvodník ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1 ČERVEN 2008 Citace z přednášky Velká iluze českého školství u příležitosti zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě v Hradci Králové 2. dubna 2008 Podtrženo a sečteno Vím, že mnoho věcí je z principu špatně

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Hlavní úkoly školy 2007-2008

Hlavní úkoly školy 2007-2008 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2009/2010 1. C harakteristika školy 09/10 09/10 09/10 318 181 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 29/2. Charakteristika školy.. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: právní forma: telefonní

Více

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby.

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. ÚNOR 2009 Co dětem vlastně škola poskytuje? Jistě možnost vzdělávat se. Stává se pro ně však také určitým sociálním prostředím, ve kterém děti získávají sociální zkušenosti. Zjišťují, jaké to je být součástí

Více

Bublanina. POLICISTÉ NÁS NAVŠTĚVOVALI více na str. 2 a 3. nejchutnější kousky Bublaniny. A S T E A M více na str. 2 V T I P. NEKOUŘÍM více na str.

Bublanina. POLICISTÉ NÁS NAVŠTĚVOVALI více na str. 2 a 3. nejchutnější kousky Bublaniny. A S T E A M více na str. 2 V T I P. NEKOUŘÍM více na str. Bublanina tvář Bublaniny školní časopis žáků ZŠ Josefa Bublíka Bánov ročník VI. číslo 2. LISTOPAD 2007 Proč je tváří Bublaniny Erik Vacula? Zjistíte to na straně 8. STRAŠIDÝLKA ze třídy 5.A (pokračování

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola JIH v Mariánských Lázních Školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole o Název školy - Základní škola JIH Mariánské Lázně, Komenského 459 o Zřizovatel Městský

Více

Salamandr Duben 2013

Salamandr Duben 2013 Duben 2013 Obsah Obsah I. Uvodník 01 II. Ze života školy a parlamentu 02 Škola pro školku Tradiční dny otevřených dveří netradičně Osmí z dvaačtyřiceti Prom night ples III. Exkurze, výlety, školní akce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

Každý ví... časy se mění.

Každý ví... časy se mění. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2015/16 ÚVODNÍ SLOVO: ROK NA ČAJDĚ Před rokem jsem nastoupil do své nové funkce na toto malé, přesto velmi sympatické, milé, přívětivé a do nového

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015 Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody Duben 2015 Návštěva u hasičů Práce ve skupinách Erin Atletický mítink Otrokovice Pracovní činnost Recitační soutěž Havárie Projekt Příběhy našich sousedů Ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

BEZEVSEH. občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009

BEZEVSEH. občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009 občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009 BEZEVSEH OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ A tak nám to opět začalo. Zase se potkáváme

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2014 Z Mateřské školy Vlčnov Můj den se čtvrťáky Je pondělí 6. ledna. Po čtrnáctidenním volnu se již těším na moje děti ze čtvrté třídy mateřské

Více

Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006

Škola byla vždy chápána jako symbióza učitelů a žáků. Svět a společnost se velmi rychle mění ÚNOR 2006 Milí rodiče, vážení čtenáři! Ne všechno lze změnit, o co se člověk snaží, ale určitě se nezmění nic, dokud se člověk snažit nezačne. James Baldwin Svět a společnost se velmi rychle mění a způsob vyučování,

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00

Výroční zpráva. školní rok 2012/ 2013. Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Výroční zpráva školní rok 2012/ 2013 Základní škola Brno, Vejrostova 1, 635 00 Telefon: 546220173, tel./fax. 546211322, e-mail: zsvejrostova@vejrostova.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014. Komenského 754, 749 01 Vítkov Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace ROČENKA XVII. 2013-2014 Komenského 754, 749 01 Vítkov Obsah Úvod... 2 1 Seznam žáků... 4 2 Seznam pracovníků... 11 3 Kalendář akcí... 13 4 Klub

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006

1.3. Zařazení do školského rejstříku č. j. 1212/2006-21, Rozhodnutí ze dne 8. 2. 2006 s účinností od 8. 2. 2006 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Stupno za školní rok 2012/2013 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Stupno, příspěvková organizace úplná adresa: Stupno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ O ČINNOSTI ŠKOLY prosinec 2007 V Rožďalovicích dne 2.ledna 2008 Ve spolupráci se zaměstnanci školy zpracoval Mgr. Roman Kotlář

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy v Bohutíně

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy v Bohutíně Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Bohutíně za školní rok 212/213. Obsah: 1. základní údaje o škole 2. přehled oborů vzdělání 3. personální zabezpečení školy 4. údaje o zápisu k povinné školní

Více

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho.

Konečně nebo bohužel? KONEC! Jak se dva Hrníčci potkali. Dopis Škole na rozloučenou. Organizace školního roku 2013/14. www.zsheyrovskeho. Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2013/14 Konečně nebo bohužel? KONEC! Organizace školního roku 2013/14 Začátek školního vyučování pondělí 2. září 2013 Podzimní prázdniny úterý

Více