KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care"

Transkript

1 KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Všeobecná část Interdisciplinární následná a geriatrická péče Pořadatel: Petřivalského nadace Chirurgická část Kurz proktologie Praktická proktologie návody a postupy Pořadatelé: Petřivalského nadace, Koloproktologická sekce České chirurgické společnosti, OS ČLK Blansko, LF MU Brno

2 Pátek Zahájení Všeobecná část Předsednictvo: Surá Z., Benda P Řiháček I. (Brno): Novinky v léčbě hypertenze u geriatrických pacientů. Eysseltová R. (Brno): Nutriční péče u chirurgických nemocných v pozdním věku. Hamtilová I., Šilhart Z., Penka I., Podlaha J., Wasiková S. (Brno): Ischemická choroba dolních končetin u geriatrických pacientů. Hrivnák R., Svatoň R, Grolich T., Kala Z. (Brno): Náhlé příhody břišní u geriatrických pacientů. Benda P., Sas I. (Brno): Objemné ventrální kýly - multidisciplinární přístup. Svatoň R., Penka I., Kala Z., Procházka V., Ivičič J. (Brno): Výsledky resekčních výkonů na žaludku u geriatrických pacientů s malignitou. Pokojová R. (Brno): Nežádoucí události ve zdravotnickém zařízení Přestávka na kávu Předsednictvo: Antonová M., Tóth Š Portlová E. (Letovice): Vyhodnocení stresorů u pacientů v LDN. Vitouchová (Boskovice): Příčiny a léčba dysfagie u dospělých z pohledu klinického logopeda. Bilošová M. (Boskovice): PEG. Antonová M. (Brno): Psychosociální problematika seniorů se stomií. Hloušek V. (Letovice): Využití VTI při komunikaci s pacienty LDN. Tóth Š. (Letovice): Onkologický pacient v LDN Přestávka na oběd

3 Předsednictvo: Matějovská - Kubešová H., Sláma O Vepřeková, Matějovská - Kubešová H. (Brno): Jak ovlivňuje kognitivní porucha compliance u starších nemocných při užívání léků. Matějovská - Kubešová H. (Brno): Sociální deprivace u geriatrických pacientů. Sláma O. (MOÚ Brno): Silné opioidy v léčbě bolesti starých pacientů možnosti, rizika, zkušenosti. Švorcová M. (Boskovice): Hojení chronických ran - vakuoterapie zkušenosti chir. odd. Boskovice. Pivodová M., Surá Z. (Brno): Vakuová terapie ran - přínos a úskalí. Povolný J., Skřička T. (Brno, Letovice): Nové postupy a možnosti vakuové terapie enterokutánních píštělí. Skřička T., Mahelová M. (Letovice): Prevence a léčba dekubitů v LDN Diskuse k odpolednímu bloku Ukončení odborné části Společenský večer - Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic

4 Chirurgická část Sobota Chairpersons: Csatár É., Horák L Örhalmi J. (Hradec Králové): Periproktální píštěle. Nové operační postup. Csatár É. (Budapest): Precancerosis (premalignant status) of anal region. Košorok P. (Ljubljana): Haemorrhoids and fistulas. Treatment in privat centre. Horák L. (Kosmonosy): Raritní komplikace Longovy operace. Černý S. (Praha): Dlouholeté zkušenosti v Longovou metodou. Breberina M. et al. (Sremska Kamenica): Screening for colorectal cancer in Vojvodina Coffee break Chairmen: Korček J., Skřička T Gulbiniene J. et. al. (Vilnius): The importance of education of ostomy patients in improving quality of life. Dörr P. (Hodonín): Jednodenní chirurgie v proktologii. První zkušenosti. Korček J. (Nitra): Parasacral and perineal sfincteroplasty. 15 years experiences. Vávra P. et. al. (Ostrava): Distální intramurální šíření nádoru a jeho vliv na prognózu pacientů s karcinomem rekta. Closing remarks Závěr kongresu

5 Novinky v léčbě hypertenze ve stáří Řiháček I. FNUSA Brno Ve vyspělých zemích neustále stoupá počet osob ve věku nad 65 roků. Zvyšuje se počet nemocných s poruchou kognitivních funkcí. Hodnota krevního tlaku, zejména systolického, se s rostoucím věkem zvyšuje. Starší lidé s hypertenzí mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Mají také vyšší riziko hypertenze bílého pláště. Bylo prokázáno, že léčba hypertenze starších osob zlepšuje jejich životní prognózu (studie HYVET). Doporučené cílové hodnoty TK jsou u pacientů s vysokým rizikem KVO /80-85 mmhg. Není zcela vyřešena otázka zahájení léčby hypertenze u starších pacientů v primární prevenci stejně tak i cílové hodnoty TK v této kategorii. Diastolický krevní tlak nemá při léčbě klesat pod 70 mmhg z důvodu opětovného zvýšení kardiovaskulární nemocnosti a úmrtnosti. Výběr antihypertenziva se odvíjí od přidružených onemocnění a je stanoven individuálně. Léky první volby jsou blokátory kalciových kanálů, ACE inhibitory, sartany a nízké dávky diuretik. Léčba má začít nízkými dávkami, které se postupně zvyšují. Krevní tlak má být měřen i ve stoji k vyloučení ortostatické hypotenze. Klíčová slova: hypertenze starší osoby léčba

6 Nutriční péče u chirurgických pacientů v pozdním věku Eysseltová R. Chirurgická klinika, FN Brno Problém výživy podvýživy je v posledních letech diskutován v odborných kruzích jak ve vyspělých státech světa, tak také v České republice. Ve zdravotnických zařízeních trpí podvýživou až 40% pacientů, v následné péči až 60% pacientů. Seniorů v domácím prostředí je až 10% podvyživených. Příčinou mohou být například poruchy příjmu potravy, zažívací potíže, medikace, chronická onemocnění. Důsledkem je pak ztráta zásob energie, úbytek svalové tkáně, únava, omezení pohyblivosti, snížená imunita, zvýšená náchylnost k infekcím aj. Stárnutím populace se při poskytování péče čím dál častěji setkáváme s rizikovými pacienty, kdy samotný věk je již jedním z rizikových faktorů. Dalšími rizikovými faktory jsou onkologická onemocnění, onemocní GIT, pacienti před a po operacích. Senioři mají často tendenci podceňovat problémy s příjmem potravy, zažívací potíže, přičítají je samotnému stárnutí. Nevyhledají včasně lékaře a převážně přicházejí až s akutními potížemi. V případech, kdy musí být operační zákrok proveden akutně narůstá riziko pooperačních komplikací, prodlužuje se léčba, zpomaluje se návrat pacienta do běžného života. Cílem celého ošetřovatelského týmu je již při přijetí podchytit rizikové pacienty, stanovit taková opatření, aby byla zajištěna adekvátní nutriční podpora a zamezení rozvoje podvýživy. Zde má svou nezastupitelnou roli sestra, která může svým přístupem včasně rozpoznat možné poruchy a komplikace v příjmu živin.

7 Ischemická choroba dolních končetin u geriatrických pacientů Hamtilová I., Šilhart Z., Penka I., Podlaha J., Wasiková S. Brno Ischemická choroba dolních končetin je jedním z projevů generalizované aterosklerozy ve stáří, zejména v oblasti kardiovaskulárního systému. V hemodynamicky významné formě se ve věku nad 60 let objevuje u 14% pacientů. Geriatrický pacient je takový starší pacient (obvykle 70 a více let), jehož onemocnění je komplikováno dalšími významnými komorbiditami ovlivňujícími diagnostický proces, terapii i rehabilitaci. Je ohrožen zejména zhoršením či ztrátou soběstačnosti, kvalitativními poruchami vědomí a dalšími geriatrickými komplikacemi (imobilita, dehydratace, malnutrice). Terapie ischemické choroby dolních končetin ve stáří tak představuje komplex opatření, jehož cílem je záchrana končetiny a zlepšení kvality života pacienta. Na prvním místě je zvážení rekonstrukčního výkonu nebo radiologické intervence. Farmakoterapie se týká prakticky všech pacientů a ostatní způsoby léčby doplňuje.

8 Akutní divertikulitidy u geriatrických pacientů Hrivnák R., Grolich T., Svatoň R., Procházka V. Chirurgická klinika FN Brno Bohunice a LFMU Současnost - Stárnutí populace - Přibývání seniorů - Geriatrizace medicíny NPB - dospělí - děti - v těhotenství - geriatričtí pacienti NPB diagnostický problém - Kvalitativní stav vědomí, úbytek kognitivních funkcí - Polypragmazie (chron. analgetizace ) - Obavy a strach z hospitalizace a ze smrti - Podceňování příznaků - Polymorbidita - Atypický fyzikální nález - (Ab)normální laboratoř - Nespecifické nálezy zobrazovacích metod Akutní divertikulitída - Divertikulóza levého kolon => 50-80% nad 65 let - 2.nejčastější zánětlivá NPB - Komplikace výrazně zvyšují morbiditu a mortalitu Naši pacienti CHK FN Brno 01/ /2011 Věk > 70 let Hospitalizace => 36 pacientů

9 Symptomy - bolesti břicha 29 (80,5%) - krvácení 8 (22,2%) - zvracení 3 (8,3%) - průjem 8 (22,2%) - tachykardie 7 (19,4%) Naši pacienti CHK FN Brno 01/ /2011 Laboratoř: Leu + CRP 16 (44,4%) CRP 10 (27,7%) Leu 4 (11,1%) bez elevace 6 (16,6%) 1. zobrazovací metody: UZ 16 (44,4%) CT 3 (8,3%) UZ střev 1 (2,7%) 2. zobrazovací metody: CT 8 (22,2%) UZ 2 (5,5%) UZ střev 1 (2,7%) Negativní laboratoř + zobrazovací metody 3 (8,3%) Naši pacienti CHK FN Brno 01/ /2011 Operace: 10 pacientů Věk: (medián 75 let, [70 84 let]) Pohlaví: ( 6x, 4x) Typ operace: 7x res. sec. Hartmann, 1x anastomoza + axiální ileostomie, 1x axiální sigmoideostomie, 1x sutura defektu + ax. ileostomie Morbidita (60%) 2x eventrace (gr.iiib*), 1x léze levého ureteru (gr.iiib*), 1x ARDS (gr.iva*), 2x SSI (gr.iiib*) Mortalita 0% *Dindo Classification of Surgical Complications

10 Kazuistika - 71-letá pacientka RZP - bolesti v podbřišku od 5:00 - OA, FA nihil - OP: DSL HYE pro myom - klin: bolesti břicha v obou podbřišcích, bez perit. příznaků, bolestivá palpace čípkem, zarudlá zevní rodidla, BMI : 29 - P.S. : hysteroidní reakce Diagnostický proces 10:30hod. - Lab.: Leu 7, Hb 150, Tro 190, U 6, CRP 2 - RTG : bez pneumoperitonea či ileu - UZ : zesílení sigmatu na 4-5mm, bez divertiklů, bez volné tekutiny - M+S: negat. Co dál? - ad gynekologie - Rozvaha: pokud gynekologie negativní, tak domů a kontrola za 24hod.??? Návrat - Gyn.: bez nálezu patologie, zpět ad chir.amb. - 15:00 chir. amb.: bez perit. dráždění pro přetrvávání bolestí příjem observace - 18:00 večerní vizita progrese bolestí CT břicha CT - Lem tekutiny kolem jater, tekutina mezi kličkami - Douglas nepřehledný - Bez pneumoperitonea Revize 22:00 peritoneální příznaky - Operace: 23:00 hod. - Nález: difúzní sterkorální peritonitida, perforace divertiklu sigmatu - Hartmanova operace - Hosp.: 14 dnů,. JIP 6 dnů, ad int. odd. - Drobná dehis. podkoží se suturou v LA stomie i rána klidné pacientka spokojená dekolostomii zvažuje Závěr - Akutní divertikulitis častá NPB - Specifická skupina nemocných - Dg: klinika + labo + zobrazovací metody - Komplikace zvyšují morbiditu a mortalitu Při negativitě laboratoře a nespecifickém nálezu na zobrazovacích metodách je rozhodující klinický nález.

11 Objemné ventrální kýly multidisciplinární přístup Benda P., Sas I. Brno V rámci operativy komplikovaných stavů se na našem pracovišti operují i některé rozsáhlé ventrální kýly. Pacienti takto postiženi jsou většinou polymorbidní a nelze u některých provést operační zákrok právě pro vysoké riziko. Nicméně u některých je možno toto riziko s využitím multidisciplinárního přístupu do jisté míry verifikovat a snížit danou přípravou či pooperačním přístupem. V rámci přípravy jsou požadována doplňková vyšetření a za spolupráce s anesteziology pak chirurgem indikována operace. Multidisciplinární přístup se využívá i v pooperační péči. Naše zkušenosti v období posledních let.

12 Výsledky resekčních výkonů na žaludku u geriatrických pacientů s malignitou Svatoň R., Penka I., Kala Z., Procházka V., Ivičič J. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno Úvod V důsledku stárnutí populace jsme stále častěji konfrontováni s problematikou geriatrických pacientů. O geriatrickém pacientovi mluvíme, pokud dosáhne věku 75 let více. S narůstajícím věkem narůstá incidence žaludečních nádorů. Jedinou potencionálně kurativní metodou je R0 resekce. U pacientů vyššího věku logicky stoupá počet komorbidit, které se podílejí na nárůstu pooperační morbidity a mortality. To je důvodem, proč se u starých pacientů přikláníme k méně radikálním, často paliativním zákrokům. Závěry studií zabývajících se touto problematikou se různí. Proto jsme se rozhodli vyhodnotit také naše výsledky. Metodika Od května 2009 do prosince 2011 jsme na Chirurgické klinice FN Brno a LFMU provedli 53 resekčních zákroků na žaludku u pacientů s maligní nebo potencionálně maligní diagnózou. Ve 20 případech šlo o heterogenní skupinu diagnóz jako GIST, B-lymfom, MALT-lymfom. Ve 33 případech byla provedena kurativní resekce pacientům s diagnózou adenokarcinom žaludku. Tato skupina pacientů byla dále analyzována. Cílem bylo srovnání výsledků resekčních zákroků na žaludku u pacientů dvou věkových skupin: A) mladších 70let, B) starších 70let. Ve vyhodnocení jsme se zaměřili na demografické údaje, patologickoanatomickou charakteristiku nádorů, radikalitu operačního zákroku a 30-ti denní pooperační mortalitu a morbiditu. Výsledky Skupina A (<70let, n=25), skupina B (>70 let, n= 8). Skupina B vykazovala statisticky významně vyšší podíl komorbidit (p=0,003). V obou skupinách nebyl zaznamenán podstatný rozdíl v lokalizaci, patologickém stagingu a gradingu nádorů. Mírně vyšší podíl totálních gastrektomií byl ve skupině B (44% vs. 62,5%). V obou skupinách bylo dosaženo srovnatelných výsledků v R0 resekcích (92% vs. 87,5%). 30-ti denní pooperační mortalita byla u obou skupin nulová. Morbidita u pacientů mladších 70 let byla 28%, z toho ve dvou

13 případech (8%) byla nutná operační revize. U pacientů nad 70 let dosáhla morbidita 37,5% přičemž operační revize byla nutná v 25%. Signifikantní rozdíl byl v délce hospitalizace, která byla u pacientů skupiny B 1,85 krát delší (p =0,02). (podrobně viz. tab.) Závěr Věk pacienta jako takový není kontraindikací k provedení resekčního výkonu na žaludku. I když skupina pacientů vyššího věku vykazuje statisticky významně vyšší výskyt komorbidit a delší dobu hospitalizace, lze radikální resekční výkon provést s akceptovatelným podílem mortality a morbidity. Jak ukazují naše výsledky, není podstatný rozdíl v lokalitě a agresivitě karcinomů žaludku u geriatrických pacientů podstupujících resekci. <70 n=25 (75.8%) >70 n=8 (24.2%) P value Sex M Ž 18(72%) 7 (28%) 4 (50%) 4 (50%) p = 0,39 Comorbidity score 0,64 1,625 p = 0,003 Lokalita Kardie Fundus Tělo Antrum/pylorus 3 (12%) 2 (8%) 12 (48%) 8 (32%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 4 (50%) 2 (25%) p = 1 p = 1 p = 1 p = 1 pt pn Grade OP Totální gastrektomie(tge) SubTGE/Resekce 4 (16%) 14 (56%) 7 (28%) 13 (52%) 10 (40%) 2 (8%) 1 (4%) 9 (36%) 15 (60%) 11 (44%) 14 (56%) 3 (37,5%) 4 (50%) 1 (12,5%) 5 (62,5%) 3 (37,5%) 0 1 (12,5%) 2 (25%) 5 (62,5%) p = 0,32 p = 1 p = 1 p = 0,69 p = 1 p = 1 p = 0,43 p = 0,68 p = 1 5 (62,5%) 3 (37.5%) p = 0,44 R R0 R1 23 (92%) 2 (8%) 7 (87,5%) 1 (12,5%) p = 1 Mortalita 0 0 p = 1

14 Morbidita Leak v anastomóze Leak v místě NJS Kolekce CT drenáž Uroinfekt Kanylová sepse Bronchopenumonie 7 (28%) 1 (4%) 1 (4%) 1 (4%) 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%) 3 (37,5%) 2 (25%) (12,5%) 0 0 p = 0,67 p.=.0,13 p = 1 p = 1 p = 1 p = 1 p = 1 Délka hospitalizace P = 0,02 Comorbidity score (HT+ICHS+COM, DM, CHRI, CHOBPN, OP v epigastriu za každý okruh bod následně průměrná hodnota pro všechny pacienty ve skupině).

15 Vyhodnocení stresorů u hospitalizovaných pacientů Portlová E. Letovice V prezentaci vycházím z dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na vyhledávání dominantního stresoru u pacientů, kteří jsou hospitalizováni v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice. Zvolila jsem pevnou formu nestandardizovaného dotazníku, abych podchytila stresory, které se mohou našich pacientů dotýkat. Rovněž jsem si stanovila dvě hypotézy, z nichž jedna měla potvrdit předpoklad, že hospitalizace je vždy provázena stresem. V druhé hypotéze byl předpoklad, že největším stresem pro pacienty hospitalizované v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice je ztráta kontaktu s rodinou. Tato hypotéza se nepotvrdila, dominantním stresorem u mužů i žen se stal stresor, vedený jako - obavy z budoucnosti. Výsledek tohoto šetření nás zase více utvrdil v tom, že pokud bude pacient ubezpečen o řádném zajištění jeho dalšího pobytu a péče po propuštění z nemocnice, odejmeme z něho velikou starost.

16 Příčiny a léčba dysfagie u dospělých z pohledu klinického logopeda Vitouchová I. Logopedická ambulance Nemocnice Boskovice s.r.o. Dysfagie, neboli porucha polykání, je častým příznakem mnoha onemocnění. Projevuje se od bolestivosti při polykání tzv. odynofágii až po úplnou neschopnost polykání tzv. afágii. Může spočívat v poruše polykání slin, tekutin, nebo tuhé stravy různé konzistence /Tedla 2009/. Dysfágie je často spojena s poruchami řeči a hlasu. Podle světových statistik WHO asi 5% populace trpí nějakou formou dysfagických obtíží. Nejvíce pacientů se vyskytuje ve věkové kategorii nad 60 let. Diagnostika i terapie vyžaduje interdisciplinární přístup a spolupráci s lékaři ORL a foniatry, neurology, radiology, nutričními specialisty, fyzioterapy atd. Jedná se o vážnou oblast komunikačních poruch, protože v těžkých případech dysfágie způsobuje izolaci nemocného a má vážný dopad na jeho fyzický i duševní život. Příčiny vzniku Nejčastější příčinou jsou zánětlivá, neurologická a onkologická onemocnění v oblasti hlavy a hrdla /Kaulfussová 2003/. Dále se poruchy polykání vyskytují např. - po cévních mozkových příhodách - při poruchách inervace hrtanu - po operacích hrtanu - při neurodegenerativních onemocněních (Alzheimerova choroba, Parkinsonova a Huntingtonova choroba, Amyotrofická laterální skleroza a jiné) Diagnostika Je interdisciplinární záležitostí. Z logopedického hlediska je nutné rozlišit dysfágii horního typu od dysfagie dolního typu. Tato diferenciální diagnostika se vždy opírá o výsledky různých lékařských vyšetření (elektromyografie, endoskopie, videofluoroskopie, ultrasonografie atd.).

17 Terapie Terapie se odvíjí od klinického nálezu. Terapeutické postupy spočívají např.: - ve změně držení těla, nebo změně strategie polykání - ve změně konzistence potravy, kdy je nutná spolupráce nutričního specialisty, který napomáhá s volbou správného druhu potravy - cvičení a stimulaci orofaciální oblasti a zlepšení pohyblivosti měkkého patra - chirurgická léčba je možná u menšího počtu pacientů, zákroky mají spíše zmírnit vzniklé potíže, nebo zabránit dalším komplikacím. Vážnou komplikací jsou aspirace - vdechnutí potravy, s následným infekčním onemocněním plic (aspirační pneumonií). Efektivita terapie závisí na typu onemocnění, příčině vzniku, věku pacienta a dalších faktorech. Poruchy polykání mohou být přechodného rázu. V těžkých případech však dysfágie významně ovlivňuje život pacienta i jeho rodiny. Pacienti se dostávají do sociální izolace a mohou duševně trpět. Tento aspekt logoped musí zohledňovat při terapii, věnovat pacientovi i jeho rodině psychickou podporu, působit motivačně a všemi možnými prostředky přispívat ke zlepšení kvality života pacienta a jeho rodinného zázemí.

18 Perkutánní endoskopická gastrostomie Bilošová M. Boskovice PEG je metodou volby k zajištění enterální výživy u pacientů neschopných přijímat potravu ústy, u kterých se předpokládá delší přežití. Nejzávažnější kontraindikací výkonu je neprůchodnost jícnu. Zavedení PEGu je možné v lokální i celkové anestesii. Ošetřovatelská péče má svá důležitá pravidla, aby byla funkce gastrostomie dlouhodobě dobrá. Komplikace po zavedení PEGu nejsou časté.

19 Videotrénink interakcí při komunikaci s pacienty (VTI, VIG, VHT, ORION) Hloušek V. Letovice Nizozemí 80tá léta - psychoterapeut Harrie Biemans Mgr. Kateřina Šilhánová-Beaufortová, SPIN ČR 1995, Teoretická východiska - humánní etologie (Lorenz: rituály a teritoriální chování savců, Papouškovi: intuitivní rodičovství, Trevarthen: intersubjektivita ve formě protokonverzace do 3. měsíce) - teorie komunikace (Watzlawick: pozitivní radikální konstruktivismus - mapa není území, jinou mapu si vytváří rybář, jinou pilot) - pedagogika dospělých (aktivní sociální učení, nácvik komunikačních dovedností) - psychoterapie (Carl Rogers - zaměřená na klienta, Insoo Kim Berg - zaměřená na řešení) Metoda VTI - Pracuje v prostředí klientů a vychází z dohodnuté zakázky. - Orientuje se na kladnou změnu a je zaměřena na dobře srozumitelné, pozitivně formulované a krátkodobě dosažitelné cíle. - Základními prostředky jsou videozáznam, rozbor a aktivizační rozhovor. - Klade důraz na pozitivní zpětnou vazbu. Pozitivní prvky kontaktu mezi zdravotníkem a pacienty jsou posilovány a rozvíjeny. VTI záměrně sleduje silné stránky, ne problém.trenér pracuje s Vámi, ne za Vás. - Základním přístupem je aktivizace a rozšíření repertoáru kladných vzorců chování. Příklady pozitivních komunikačních vzorců ano-série připomínají dobře propojená oka svetru nebo mistrovský taneční pár sladěný ve všech pohybech. Komunikace pak probíhá lehce a svižně.

20 Příklady úspěšných komunikačních vzorců - Věnování pozornosti: oční kontakt, otočení se, dívání se na druhého, příjemná intonace, přátelské výrazy ve tváři. - Naladění se: účast na tom, co druhý/á dělá, souhlasné přitakávání, pojmenování, slovní či neslovní ano. - Střídání se: předání a vzetí si slova, střídání se v činnosti, dávání a braní si věci se vzájemným souhlasem. Co bychom měli mít při jednání s pacienty na mysli? Zdeněk Matějček: pět bazálních lidských potřeb 1. stimulace (velmi silné omezení podnětů na lůžku, pasivita) 2. smysluplného světa osobní historie ( starý strom ) 3. jistoty v citových vztazích (příbuzní, fotografie, kontakt) 4. identity jako vědomí vlastní hodnoty (intimita, respekt) 5. budoucnosti s perspektivou (psychoterapeutický přístup, vnášení křesťanského pohledu na nemoc a stáří) Shrnutí zásad pro komunikaci s člověkem s demencí (cit.: Koběrská a kol.: Společnou cestou, Portál, Praha 2003) - Vytvořte podmínky klid, úroveň očí, odstranit rušení - Připojit se k tomu, co klient dělá. - Vycházejte z jeho iniciativ, nezahlcujte svými nápady. - Využívejte několika smyslových kanálů zároveň toho, o čem mluvíme lze se dotknout, cítit, uvidět, slyšet. - Když nám klient nerozumí, zvolte jiný způsob výkladu. - Povzbuzujte, dávejte najevo, co dělá správně. - Používejte klientova častěji užívaná slova. - Neopravujte jeho chyby v řeči. - Užívejte krátké, jednoduché věty s jedinou informací. - Pojmenovávejte, co klient dělá, co vy děláte, co má klient dělat a co vy hodláte učinit krok za krokem si ověřujte, že vám rozumí! - Hovoříme s ním bez zdrobnělin jako dospělý s dospělým. Využití VTI V celodenní komunikaci se seniory: - s Altzheimerovým syndromem - s demencí - s poruchami řeči, polykání, hybnosti Pro zdravotnický tým: - zvýšení efektivity porad - zrychlení předávaných informací - sdílení zkušeností. Kontraindikace: poruchy vědomí, psychotická ataka

21 Postavení onkologického pacienta v podmínkách LDN Tóth Š. Letovice Počet onkologických pacientů, kteří se k nám dostávají, stoupá. Toto sebou nese ekonomické, ošetřovatelské a sociální problémy. Legislativa neupravuje lékovou preskripci pro tyto pacienty, stoupají náklady na zdravotnické pomůcky a zvýšenou péči. Tato situace pak má i vliv na ekonomiku LDN. Cílem této práce je zmapovat postavení onkologického pacienta v podmínkách LDN.

22 Hojení chronických ran vakuoterapie; zkušenosti chir. odd. Boskovice Švorcová M. Boskovice Podtlaková terapie je jednou z novějších metod k léčbě hojení ran. Využívá subatmosférického tlaku. Klinické přednosti podtlakové terapie: poskytuje uzavřené prostředí, které stimuluje růst granulační tkáně a zabraňuje sekundární infekci. Zmenšuje objem rány. Léčba negativním tlakem stahuje okraje rány a zmenšuje tak její objem. Odvádí exsudát. Pomáhá redukovat kolonizaci místa rány nežádoucími bakteriemi, které mohou zpomalovat proces hojení rány. Pomáhá odvádět tkáňový mok. Odvádění tkáňového moku může pozitivně ovlivňovat redukci otoků a tím pomáhá zlepšit prokrvování rány. Podporuje granulaci. Výsledkem mechanického napínání buněk může být zvýšená mitóza (reprodukce buněk). Podtlaková terapie je indikována k urychlení hojení chronických, subakutních a akutních ran s nutností odvádět exsudát (proleženiny stupně 2 4, syndrom diabetické nohy, neuzavírající se rány, traumatické rány, sekundárně se hojící rány, komplikovaně se hojící chirurgické rány, transplantace kožních laloků a tkání, popáleniny a kožní transplantace). Díky kombinaci ostatních metod užívajících se k hojení ran je možno dosáhnout uspokojivých výsledků. Na našem oddělení všechny tyto metody máme k dispozici a aktivně se věnujeme problematice hojení ran.

23 Vakuová terapie ran přínos a úskalí Pivodová M., Surá Z. Chirurgická klinika, Brno Podtlaková terapie není standardní metodou léčby nehojících se ran. Nutno vždy zvážit individuální přístup při indikaci a při volbě jednotlivých parametrů. Využití přináší především pozitivní výsledky, sdělení poukazuje nejenom na nesporné výhody, ale i na úskalí a některé nevýhody podtlakové terapie, které jsme získali a ověřili si v praxi. Nutno vyzvednout velký kosmetický efekt v oblasti krku. Zajímavé jsou pocity, reakce a postřehy pacientů, u kterých byla tato metoda použita. V příspěvku je zařazeno několik kazuistik.

24 Nové postupy a možnosti vakuové terapie enterokutánních píštělí Povolný J., Skřička T. Brno, Letovice Cíl přednášky Seznámit odbornou veřejnost s dalším pokrokem ve vakuové terapii břišních katastrof. Metoda a materiál U komplikovaný píštělí bývá problémem bezpečný odvod sekretů (stolice, žluči, žaludečního a tenkostřevního obsahu. K maceraci kůže dochází proto, že jsou okraje rány často nerovné, bývají hluboké krátery a pomůcky nedrží. Pomocí nového píštělového adaptéru (krátké video) a systému houbiček a fólií můžeme docílit dokonalého utěsnění kolem defektů, zajistit bezpečný odchod sekretů a ochránit kůži. Výsledky První zkušenosti z Německa jsou velmi slibné a podle našich znalostí tento jednoduchý princip není zatím překonán. Diskuse Eventualitou popsaného postupu jsou vyrovnávací pasty, které zná každá stomasestra. Při objemných defektech a větším množství píštělí se ale námi popsaná metoda zdá praktičtější a levnější. Závěr Pomocí velmi jednoduchého píštělového adaptéru můžeme docílit překvapivě dobrých výsledků u pacientů s komplikovanými mnohočetnými břišními píštělemi nejrůznějšího původu. Systém je kompatibilní se všemi systémy stávajícími.

25 Prevence a léčba dekubitů v LDN Skřička T., Šmahelová M. Letovice Cíl práce Zhodnotit incidenci dekubitů u pacientů v NMB Letovice v roce 2011, vyhodnotit příčiny vzniku, posoudit možnosti prevence a léčby. Metoda a materiál V roce 2011 bylo do NMB Letovice přijato na 120 lůžek 635 nových pacientů. Novými myslíme první hospitalizaci. Mezi nimi bylo 296 žen (47%) a 339 mužů (53%). Zajímavé bylo složení věkových skupin: do 65 lety bylo 86 pacientů (13,54%, ve skupině let bylo 40 klientů (6,30%), let tvořilo158 klientů (24,88%), nejvíce pacientů bylo ve skupině let 293 (46,14%), Nad 91 let byl 58 (9,13%) pacientů. Výsledky Do našeho souboru jsou zařazeni pacienti s dekubity II. - IV. stupně. Takových nemocných jsme měli 42 (6,6%). 27 pacientů (4,25%) bylo přijato z domu či jiných zařízení, u 15 nemocných (2,36%) vznikly dekubity v průběhu hospitalizace v našem zařízení. Prakticky všichni nemocní měli dekubity v sakrální krajině. Někteří navíc v oblasti trochanterické, kalkaneární a skapulární. Otlaky v jiných lokalizacích byly vzácné. V léčebných postupech jsme využívali nejmodernější dostupné prostředky. Základem ale zůstává odstraňování nekróz nekrektomie a denní přetvazy. Diskuse Lépe než dekubity léčit, je jim předcházet. Polohováním, cvičením (pasivním i aktivním), pestrou výživou a potravinovými doplňky. Pečlivým ošetřováním vzniklých dekubitů pak můžeme dosáhnout (při zlepšení celkového stavu pacienta) jejich úplného vyhojení. Závěr Pečlivou prevencí se nám podařilo v posledních letech snížit incidenci dekubitů za pobytu v naší nemocnici na minimum. Vzniklé dekubity se pečlivým ošetřováním podaří často zcela vyléčit.

26 Dlouholeté zkušenosti s Longovou metodou Černý S. Praha Hemoroidy jsou běžným onemocněním, které však vytváří závažné klinické a sociální problémy. Prezentujeme naše 12-tileté zkušenosti s Longovou metodou operací hemoroidů a análních prolapsů. Uvádíme časné i dlouhodobé výsledky, peroperační, časné i pozdní pooperační komplikace. Do konce února 2012 jsme odoperovali 1000 pacientů touto metodou. Bylo užito 6 typů staplerů 3 různých výrobců. Konstatujeme, že Longova metoda - PPH je v indikovaných případech - při hemoroidálním onemocnění III.-IV. stupně či prolapsu sliznice anorekta vhodnou alternativou k ostatním chirurgickým metodám.

27 Screening for colorectal cancer in vojvodina Breberina M.¹, Gudurić B.², Petrović T.¹, Radovanović Z.¹, Miladinov Mikov M.³ and Ranisavljević M.¹ 1. Department of Operative Oncology, Institute of Oncology of Vojvodina, Sremska Kamenica, Medical Faculty, University of Novi Sad, Serbia 2. Vojvodinean Academy of Sciences and Arts, Novi Sad, Serbia 3. Department of Epidemiology, Institute of Oncology of Vojvodina, Sremska Kamenica, Medical Faculty, University of Novi Sad, Serbia Introduction Vojvodina represents the northern part of Serbia with aproximatively 2 milion inhabitans (2002.), which is about 27% of total population in Serbia. Vojvodina is more diverse than the rest of Serbia with more than 25 ethnic groups and six official languages. The largest ethnic groups are Serbs (65%) and Hungarians (14%), but there are also Slovaks, Romanians, Ukrainians, Macedonians etc. Concernig colorectal cancer (CRC), epidemiological situation in Vojvodina, as well as in the other parts of Serbia, is not good. According to Registry of malignant tumors of the Institute of Oncology of Vojvodina in the year there were 1246 new cases of CRC in Vojvodina. Crude incidence of CRC for males was 59,1/ and age - standardized incidence was 38,1/ For women crude incidence of CRC in Vojvodina is 40,3/ and age standardized incidence is 22,4. Those numbers put males in Vojvodina on the 41st place in the world, and women on the 45th place (1.). Age specific rates of incidence and mortality of CRC in males in Vojvodina intensively grow after age of 50 years (incidence 65,2/ , mortality 41,7/ ) and have maximum in the age years (incidence 329,5/ , mortality 112,4/ ). The similar distribution is among women (incidence 143,3/ , mortality 112,4/ ) (1.). Such chronological and demographic data of CRC in Vojvodinean population point the seriousness of the problem.

Kongres s mezinárodní účastí

Kongres s mezinárodní účastí Kongres s mezinárodní účastí 20. - 21. 5. 2011 - KD MKS Letovice Chirurgická část Praktická proktologie se zaměřením na ambulantní vyšetřování a výkony. Jednodenní chirurgie v proktologii. Pořadatelé:

Více

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 31. 5. - 1. 6. 2013 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice, KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor

Více

NOR ČR. Novotvary 2007 ČR. Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic

NOR ČR. Novotvary 2007 ČR. Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic NOR ČR Novotvary 2007 ČR Cancer Incidence 2007 in the Czech Republic Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Národním onkologickým

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium Central European Collaboration on Sexual Medicine CECSM Meeting 31. května 1. června 2013

Více

NOR ČR. Novotvary 2009 ČR. Cancer Incidence 2009 in the Czech Republic

NOR ČR. Novotvary 2009 ČR. Cancer Incidence 2009 in the Czech Republic NOR ČR Novotvary 2009 ČR Cancer Incidence 2009 in the Czech Republic Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s Národním onkologickým

Více

Dlouhodobé sledování nutričního, klinického stavu a kvality života u nemocných s rakovinou hlavy a krku

Dlouhodobé sledování nutričního, klinického stavu a kvality života u nemocných s rakovinou hlavy a krku PŮVODNÍ PRÁCE Dlouhodobé sledování nutričního, klinického stavu a kvality života u nemocných s rakovinou hlavy a krku Long Term Monitoring of Nutritional, Clinical Status and Quality of Life in Head and

Více

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava Hereditárny IBD: doporučené angioedém postupyako príčina bolestí brucha doi: 10.14735/amgh201512 Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty 1. část: předoperační příprava

Více

Aktuality v dětské urologii 2014

Aktuality v dětské urologii 2014 Aktuality v dětské urologii 2014 Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů Pavel Zerhau Radim Kočvara Aktuality v dětské urologii 2014 29. 31. 5. 2014, Kurdějov Konference dětských urologů, nefrologů

Více

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 29.5. 30.5.2015 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika

KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 29.5. 30.5.2015 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care 29.5. 30.5.2015 Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Pořadatelé akce: Petřivalského nadace, NMB Letovice p.o., KPS ČCHS, ČAS, Fondazione Rosa Gallo. Organizátor

Více

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0

XXIV. Abstrakta PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN. 26. 27. 4. 2012 Regionální centrum Olomouc ISBN 978-80-87327-34-0 XXIV. PETŘIVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0 Regionální centrum Olomouc Abstrakta ISBN 978-80-8737-34-0 občerstvení Rozmístění vystavovatelů na vzdělávací akci XXIV. PETŘVALSKÉHO RAPANTŮV DEN 6. 7. 4. 0

Více

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte

Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Bakalářská práce Biologické a sociální potřeby onkologicky léčeného dítěte Vypracovala: Klára Řádková Vedoucí

Více

Sborník abstrakt Book of Abstracts

Sborník abstrakt Book of Abstracts Sborník abstrakt Book of Abstracts XI. sjezd České společnosti chirurgie ruky s mezinárodní účastí a Satelitní kurz chirurgie ruky. -. říjen 0 th Congress of the Czech Society for Surgery of the Hand October,.

Více

SBORNÍK ABSTRAKT KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT KONFERENCE XIV.KONFERENCE SEKCE GYNEKOLOGICKÉ ENDOSKOPIE 2005 SBORNÍK ABSTRAKT KONFERENCE Název: HYSTEROSKOPIE PO EMBOLIZACI DĚLOŽNÍCH MYOMŮ (UFE) U ŽEN VE FERTILNÍM VĚKU Jména autorů: MÁRA M 1, FUČÍKOVÁ Z 1, KUŽEL

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra výchovy ke zdraví Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Veronika Jirkalová DiS. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra

Více

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie

Fotografie k článku Perinatologická péče. Fotografie k článku Představujeme Vám - oddělení dětské onkologie OBSAH: Fotografie k článku Aktuality - nová ambulance pro hojení chronických ran Fotografie k článku Aktuality - nová komunikační věž v Porodnici Fotografie k článku Perinatologická péče Fotografie k článku

Více

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta METABOLICKÝ SYNDROM VERSUS CIVILIZAČNÍ ONEMOCNĚNÍ diplomová práce Autor práce: Mgr. et Bc. Martina Soprová, R.N. Studijní program:

Více

Prezident kongresu Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.

Prezident kongresu Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. Viceprezident Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. XXXVIII. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH CHIRURGŮ VII. ČESKÝ CHIRURGICKÝ SJEZD V. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE IV. INTERAKTNÍ KONGRES HOJENÍ RAN 7. 0. října 00 Česká republika

Více

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE

Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine Ústav ošetrovateľstva TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE MARTIN 2014 Editori Mgr. Ivana Bóriková, PhD. Mgr. Ivan Farský,

Více

Konference. dětských urologů, nefrologů a pediatrů. Kurdějov, 29. až 31. května 2014

Konference. dětských urologů, nefrologů a pediatrů. Kurdějov, 29. až 31. května 2014 Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů Kurdějov, 9. až 3. května 04 ODBORNÝ PROGRAM Pátek 30. května 04 9.00 0.0 MEGAURETERY I. Ultrazvukové, scintigrafické a klinické nálezy u operovaných megaureterů

Více

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference

Abstrakta. X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference X. Mezinárodní interdisciplinární konference o poruchách příjmu potravy a obezitě X. International Eating Disorders and Obesity Conference 2015 26. 28. 3. 2015, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Více

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY SBORNÍK PROGRAM, ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY POSTGRADUÁLNÍ KURZ V NEUROCHIRURGII 23. 4. 25. 4. 2014 HRADEC KRÁLOVÉ Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP Neurochirurgická klinika Hradec Králové pod záštitou Lékařské

Více

Scientific Committee. Invited speakers

Scientific Committee. Invited speakers Scientific Committee Vladimír Beneš Ivan Bízik Andrej Džubera Miroslav Galanda Robert Illéš Jiří Náhlovský Juraj Šteňo Petr Suchomel Igor Šulla Invited speakers Vladimír Beneš, Prague, Czech Republic Peter

Více

OBSAH E-POSTERY. Odpovědní redaktoři: Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.

OBSAH E-POSTERY. Odpovědní redaktoři: Doc. MUDr. Edgar Faber, CSc. Mgr. Václav Kajaba, Ph.D. OBSAH 1 HODGKINŮV LYMFOM I...2 WIEDERMANNOVA PŘEDNÁŠKA...2 HODGKINŮV LYMFOM II...3 ERYTHROPOIESIS...3 KONFERENCE OŠETŘOVATELSTVÍ 1...6 LEUKEMIA AND LYMPHOMA...9 KONFERENCE OŠETŘOVATELSTVÍ 2...11 HODGKINŮV

Více

PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ

PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ Metodický materiál pro Středisko prevence úrazů v Jihočeském kraji IGA MZ ČR NR 8468-3/2005 PREVENCE ÚRAZŮ, OTRAV A NÁSILÍ Časopis je určen všem zařízením, která se zabývají prevencí úrazů, krizovým centrům,

Více

1. číslo 7. ročník ISSN 1802-6400

1. číslo 7. ročník ISSN 1802-6400 . číslo 7. ročník ISSN 80-6400 03 akutní péče atlas dermatologie kapitoly z historie XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice, 03 REPETITORIUM

Více

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)...

Ročník 7 Číslo 3-4 2005. Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... Ročník 7 Číslo 3-4 2005 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... Editorial (Dolista J.)... Editorial (Velemínský M.)... 205 207 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Klinický význam terapeutického monitorovania liekových hladín

Více

SBORNÍK ABSTRAKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2014 KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

SBORNÍK ABSTRAKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2014 KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ SBORNÍK ABSTRAKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 GLOBAL PUBLIC HEALTH ISSUES 2014 KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ Ostrava 14.5. - 15. 5. 2014 Obsah Sekce I. - Epidemiologie infekčních nemocí...

Více

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001

HLAVNÍ ŘEŠITEL. Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam IGA_LF_2015_001 ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU PROJEKTU IGA_LF_2015_001 Molekulární podstata vybraných hematologických onemocnění a její prognostický význam Szotkowski Tomáš Myelodysplastický syndrom (MDS) náplní projektu bude

Více

Informovanost mužů o problematice rakoviny varlat

Informovanost mužů o problematice rakoviny varlat Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra Ošetřovatelství a porodní asistence Bakalářská Práce Informovanost mužů o problematice rakoviny varlat Vypracoval: Markéta

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Tereza Langerová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Porodní asistence B 5349 Tereza Langerová Studijní obor:

Více