KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care"

Transkript

1 KONGRES s mezinárodní účastí Letovice Care Kulturní dům MKS Letovice, Česká republika Všeobecná část Interdisciplinární následná a geriatrická péče Pořadatel: Petřivalského nadace Chirurgická část Kurz proktologie Praktická proktologie návody a postupy Pořadatelé: Petřivalského nadace, Koloproktologická sekce České chirurgické společnosti, OS ČLK Blansko, LF MU Brno

2 Pátek Zahájení Všeobecná část Předsednictvo: Surá Z., Benda P Řiháček I. (Brno): Novinky v léčbě hypertenze u geriatrických pacientů. Eysseltová R. (Brno): Nutriční péče u chirurgických nemocných v pozdním věku. Hamtilová I., Šilhart Z., Penka I., Podlaha J., Wasiková S. (Brno): Ischemická choroba dolních končetin u geriatrických pacientů. Hrivnák R., Svatoň R, Grolich T., Kala Z. (Brno): Náhlé příhody břišní u geriatrických pacientů. Benda P., Sas I. (Brno): Objemné ventrální kýly - multidisciplinární přístup. Svatoň R., Penka I., Kala Z., Procházka V., Ivičič J. (Brno): Výsledky resekčních výkonů na žaludku u geriatrických pacientů s malignitou. Pokojová R. (Brno): Nežádoucí události ve zdravotnickém zařízení Přestávka na kávu Předsednictvo: Antonová M., Tóth Š Portlová E. (Letovice): Vyhodnocení stresorů u pacientů v LDN. Vitouchová (Boskovice): Příčiny a léčba dysfagie u dospělých z pohledu klinického logopeda. Bilošová M. (Boskovice): PEG. Antonová M. (Brno): Psychosociální problematika seniorů se stomií. Hloušek V. (Letovice): Využití VTI při komunikaci s pacienty LDN. Tóth Š. (Letovice): Onkologický pacient v LDN Přestávka na oběd

3 Předsednictvo: Matějovská - Kubešová H., Sláma O Vepřeková, Matějovská - Kubešová H. (Brno): Jak ovlivňuje kognitivní porucha compliance u starších nemocných při užívání léků. Matějovská - Kubešová H. (Brno): Sociální deprivace u geriatrických pacientů. Sláma O. (MOÚ Brno): Silné opioidy v léčbě bolesti starých pacientů možnosti, rizika, zkušenosti. Švorcová M. (Boskovice): Hojení chronických ran - vakuoterapie zkušenosti chir. odd. Boskovice. Pivodová M., Surá Z. (Brno): Vakuová terapie ran - přínos a úskalí. Povolný J., Skřička T. (Brno, Letovice): Nové postupy a možnosti vakuové terapie enterokutánních píštělí. Skřička T., Mahelová M. (Letovice): Prevence a léčba dekubitů v LDN Diskuse k odpolednímu bloku Ukončení odborné části Společenský večer - Agrocentrum Ohrada, Vísky u Letovic

4 Chirurgická část Sobota Chairpersons: Csatár É., Horák L Örhalmi J. (Hradec Králové): Periproktální píštěle. Nové operační postup. Csatár É. (Budapest): Precancerosis (premalignant status) of anal region. Košorok P. (Ljubljana): Haemorrhoids and fistulas. Treatment in privat centre. Horák L. (Kosmonosy): Raritní komplikace Longovy operace. Černý S. (Praha): Dlouholeté zkušenosti v Longovou metodou. Breberina M. et al. (Sremska Kamenica): Screening for colorectal cancer in Vojvodina Coffee break Chairmen: Korček J., Skřička T Gulbiniene J. et. al. (Vilnius): The importance of education of ostomy patients in improving quality of life. Dörr P. (Hodonín): Jednodenní chirurgie v proktologii. První zkušenosti. Korček J. (Nitra): Parasacral and perineal sfincteroplasty. 15 years experiences. Vávra P. et. al. (Ostrava): Distální intramurální šíření nádoru a jeho vliv na prognózu pacientů s karcinomem rekta. Closing remarks Závěr kongresu

5 Novinky v léčbě hypertenze ve stáří Řiháček I. FNUSA Brno Ve vyspělých zemích neustále stoupá počet osob ve věku nad 65 roků. Zvyšuje se počet nemocných s poruchou kognitivních funkcí. Hodnota krevního tlaku, zejména systolického, se s rostoucím věkem zvyšuje. Starší lidé s hypertenzí mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Mají také vyšší riziko hypertenze bílého pláště. Bylo prokázáno, že léčba hypertenze starších osob zlepšuje jejich životní prognózu (studie HYVET). Doporučené cílové hodnoty TK jsou u pacientů s vysokým rizikem KVO /80-85 mmhg. Není zcela vyřešena otázka zahájení léčby hypertenze u starších pacientů v primární prevenci stejně tak i cílové hodnoty TK v této kategorii. Diastolický krevní tlak nemá při léčbě klesat pod 70 mmhg z důvodu opětovného zvýšení kardiovaskulární nemocnosti a úmrtnosti. Výběr antihypertenziva se odvíjí od přidružených onemocnění a je stanoven individuálně. Léky první volby jsou blokátory kalciových kanálů, ACE inhibitory, sartany a nízké dávky diuretik. Léčba má začít nízkými dávkami, které se postupně zvyšují. Krevní tlak má být měřen i ve stoji k vyloučení ortostatické hypotenze. Klíčová slova: hypertenze starší osoby léčba

6 Nutriční péče u chirurgických pacientů v pozdním věku Eysseltová R. Chirurgická klinika, FN Brno Problém výživy podvýživy je v posledních letech diskutován v odborných kruzích jak ve vyspělých státech světa, tak také v České republice. Ve zdravotnických zařízeních trpí podvýživou až 40% pacientů, v následné péči až 60% pacientů. Seniorů v domácím prostředí je až 10% podvyživených. Příčinou mohou být například poruchy příjmu potravy, zažívací potíže, medikace, chronická onemocnění. Důsledkem je pak ztráta zásob energie, úbytek svalové tkáně, únava, omezení pohyblivosti, snížená imunita, zvýšená náchylnost k infekcím aj. Stárnutím populace se při poskytování péče čím dál častěji setkáváme s rizikovými pacienty, kdy samotný věk je již jedním z rizikových faktorů. Dalšími rizikovými faktory jsou onkologická onemocnění, onemocní GIT, pacienti před a po operacích. Senioři mají často tendenci podceňovat problémy s příjmem potravy, zažívací potíže, přičítají je samotnému stárnutí. Nevyhledají včasně lékaře a převážně přicházejí až s akutními potížemi. V případech, kdy musí být operační zákrok proveden akutně narůstá riziko pooperačních komplikací, prodlužuje se léčba, zpomaluje se návrat pacienta do běžného života. Cílem celého ošetřovatelského týmu je již při přijetí podchytit rizikové pacienty, stanovit taková opatření, aby byla zajištěna adekvátní nutriční podpora a zamezení rozvoje podvýživy. Zde má svou nezastupitelnou roli sestra, která může svým přístupem včasně rozpoznat možné poruchy a komplikace v příjmu živin.

7 Ischemická choroba dolních končetin u geriatrických pacientů Hamtilová I., Šilhart Z., Penka I., Podlaha J., Wasiková S. Brno Ischemická choroba dolních končetin je jedním z projevů generalizované aterosklerozy ve stáří, zejména v oblasti kardiovaskulárního systému. V hemodynamicky významné formě se ve věku nad 60 let objevuje u 14% pacientů. Geriatrický pacient je takový starší pacient (obvykle 70 a více let), jehož onemocnění je komplikováno dalšími významnými komorbiditami ovlivňujícími diagnostický proces, terapii i rehabilitaci. Je ohrožen zejména zhoršením či ztrátou soběstačnosti, kvalitativními poruchami vědomí a dalšími geriatrickými komplikacemi (imobilita, dehydratace, malnutrice). Terapie ischemické choroby dolních končetin ve stáří tak představuje komplex opatření, jehož cílem je záchrana končetiny a zlepšení kvality života pacienta. Na prvním místě je zvážení rekonstrukčního výkonu nebo radiologické intervence. Farmakoterapie se týká prakticky všech pacientů a ostatní způsoby léčby doplňuje.

8 Akutní divertikulitidy u geriatrických pacientů Hrivnák R., Grolich T., Svatoň R., Procházka V. Chirurgická klinika FN Brno Bohunice a LFMU Současnost - Stárnutí populace - Přibývání seniorů - Geriatrizace medicíny NPB - dospělí - děti - v těhotenství - geriatričtí pacienti NPB diagnostický problém - Kvalitativní stav vědomí, úbytek kognitivních funkcí - Polypragmazie (chron. analgetizace ) - Obavy a strach z hospitalizace a ze smrti - Podceňování příznaků - Polymorbidita - Atypický fyzikální nález - (Ab)normální laboratoř - Nespecifické nálezy zobrazovacích metod Akutní divertikulitída - Divertikulóza levého kolon => 50-80% nad 65 let - 2.nejčastější zánětlivá NPB - Komplikace výrazně zvyšují morbiditu a mortalitu Naši pacienti CHK FN Brno 01/ /2011 Věk > 70 let Hospitalizace => 36 pacientů

9 Symptomy - bolesti břicha 29 (80,5%) - krvácení 8 (22,2%) - zvracení 3 (8,3%) - průjem 8 (22,2%) - tachykardie 7 (19,4%) Naši pacienti CHK FN Brno 01/ /2011 Laboratoř: Leu + CRP 16 (44,4%) CRP 10 (27,7%) Leu 4 (11,1%) bez elevace 6 (16,6%) 1. zobrazovací metody: UZ 16 (44,4%) CT 3 (8,3%) UZ střev 1 (2,7%) 2. zobrazovací metody: CT 8 (22,2%) UZ 2 (5,5%) UZ střev 1 (2,7%) Negativní laboratoř + zobrazovací metody 3 (8,3%) Naši pacienti CHK FN Brno 01/ /2011 Operace: 10 pacientů Věk: (medián 75 let, [70 84 let]) Pohlaví: ( 6x, 4x) Typ operace: 7x res. sec. Hartmann, 1x anastomoza + axiální ileostomie, 1x axiální sigmoideostomie, 1x sutura defektu + ax. ileostomie Morbidita (60%) 2x eventrace (gr.iiib*), 1x léze levého ureteru (gr.iiib*), 1x ARDS (gr.iva*), 2x SSI (gr.iiib*) Mortalita 0% *Dindo Classification of Surgical Complications

10 Kazuistika - 71-letá pacientka RZP - bolesti v podbřišku od 5:00 - OA, FA nihil - OP: DSL HYE pro myom - klin: bolesti břicha v obou podbřišcích, bez perit. příznaků, bolestivá palpace čípkem, zarudlá zevní rodidla, BMI : 29 - P.S. : hysteroidní reakce Diagnostický proces 10:30hod. - Lab.: Leu 7, Hb 150, Tro 190, U 6, CRP 2 - RTG : bez pneumoperitonea či ileu - UZ : zesílení sigmatu na 4-5mm, bez divertiklů, bez volné tekutiny - M+S: negat. Co dál? - ad gynekologie - Rozvaha: pokud gynekologie negativní, tak domů a kontrola za 24hod.??? Návrat - Gyn.: bez nálezu patologie, zpět ad chir.amb. - 15:00 chir. amb.: bez perit. dráždění pro přetrvávání bolestí příjem observace - 18:00 večerní vizita progrese bolestí CT břicha CT - Lem tekutiny kolem jater, tekutina mezi kličkami - Douglas nepřehledný - Bez pneumoperitonea Revize 22:00 peritoneální příznaky - Operace: 23:00 hod. - Nález: difúzní sterkorální peritonitida, perforace divertiklu sigmatu - Hartmanova operace - Hosp.: 14 dnů,. JIP 6 dnů, ad int. odd. - Drobná dehis. podkoží se suturou v LA stomie i rána klidné pacientka spokojená dekolostomii zvažuje Závěr - Akutní divertikulitis častá NPB - Specifická skupina nemocných - Dg: klinika + labo + zobrazovací metody - Komplikace zvyšují morbiditu a mortalitu Při negativitě laboratoře a nespecifickém nálezu na zobrazovacích metodách je rozhodující klinický nález.

11 Objemné ventrální kýly multidisciplinární přístup Benda P., Sas I. Brno V rámci operativy komplikovaných stavů se na našem pracovišti operují i některé rozsáhlé ventrální kýly. Pacienti takto postiženi jsou většinou polymorbidní a nelze u některých provést operační zákrok právě pro vysoké riziko. Nicméně u některých je možno toto riziko s využitím multidisciplinárního přístupu do jisté míry verifikovat a snížit danou přípravou či pooperačním přístupem. V rámci přípravy jsou požadována doplňková vyšetření a za spolupráce s anesteziology pak chirurgem indikována operace. Multidisciplinární přístup se využívá i v pooperační péči. Naše zkušenosti v období posledních let.

12 Výsledky resekčních výkonů na žaludku u geriatrických pacientů s malignitou Svatoň R., Penka I., Kala Z., Procházka V., Ivičič J. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity a Fakultní nemocnice Brno Úvod V důsledku stárnutí populace jsme stále častěji konfrontováni s problematikou geriatrických pacientů. O geriatrickém pacientovi mluvíme, pokud dosáhne věku 75 let více. S narůstajícím věkem narůstá incidence žaludečních nádorů. Jedinou potencionálně kurativní metodou je R0 resekce. U pacientů vyššího věku logicky stoupá počet komorbidit, které se podílejí na nárůstu pooperační morbidity a mortality. To je důvodem, proč se u starých pacientů přikláníme k méně radikálním, často paliativním zákrokům. Závěry studií zabývajících se touto problematikou se různí. Proto jsme se rozhodli vyhodnotit také naše výsledky. Metodika Od května 2009 do prosince 2011 jsme na Chirurgické klinice FN Brno a LFMU provedli 53 resekčních zákroků na žaludku u pacientů s maligní nebo potencionálně maligní diagnózou. Ve 20 případech šlo o heterogenní skupinu diagnóz jako GIST, B-lymfom, MALT-lymfom. Ve 33 případech byla provedena kurativní resekce pacientům s diagnózou adenokarcinom žaludku. Tato skupina pacientů byla dále analyzována. Cílem bylo srovnání výsledků resekčních zákroků na žaludku u pacientů dvou věkových skupin: A) mladších 70let, B) starších 70let. Ve vyhodnocení jsme se zaměřili na demografické údaje, patologickoanatomickou charakteristiku nádorů, radikalitu operačního zákroku a 30-ti denní pooperační mortalitu a morbiditu. Výsledky Skupina A (<70let, n=25), skupina B (>70 let, n= 8). Skupina B vykazovala statisticky významně vyšší podíl komorbidit (p=0,003). V obou skupinách nebyl zaznamenán podstatný rozdíl v lokalizaci, patologickém stagingu a gradingu nádorů. Mírně vyšší podíl totálních gastrektomií byl ve skupině B (44% vs. 62,5%). V obou skupinách bylo dosaženo srovnatelných výsledků v R0 resekcích (92% vs. 87,5%). 30-ti denní pooperační mortalita byla u obou skupin nulová. Morbidita u pacientů mladších 70 let byla 28%, z toho ve dvou

13 případech (8%) byla nutná operační revize. U pacientů nad 70 let dosáhla morbidita 37,5% přičemž operační revize byla nutná v 25%. Signifikantní rozdíl byl v délce hospitalizace, která byla u pacientů skupiny B 1,85 krát delší (p =0,02). (podrobně viz. tab.) Závěr Věk pacienta jako takový není kontraindikací k provedení resekčního výkonu na žaludku. I když skupina pacientů vyššího věku vykazuje statisticky významně vyšší výskyt komorbidit a delší dobu hospitalizace, lze radikální resekční výkon provést s akceptovatelným podílem mortality a morbidity. Jak ukazují naše výsledky, není podstatný rozdíl v lokalitě a agresivitě karcinomů žaludku u geriatrických pacientů podstupujících resekci. <70 n=25 (75.8%) >70 n=8 (24.2%) P value Sex M Ž 18(72%) 7 (28%) 4 (50%) 4 (50%) p = 0,39 Comorbidity score 0,64 1,625 p = 0,003 Lokalita Kardie Fundus Tělo Antrum/pylorus 3 (12%) 2 (8%) 12 (48%) 8 (32%) 1 (12,5%) 1 (12,5%) 4 (50%) 2 (25%) p = 1 p = 1 p = 1 p = 1 pt pn Grade OP Totální gastrektomie(tge) SubTGE/Resekce 4 (16%) 14 (56%) 7 (28%) 13 (52%) 10 (40%) 2 (8%) 1 (4%) 9 (36%) 15 (60%) 11 (44%) 14 (56%) 3 (37,5%) 4 (50%) 1 (12,5%) 5 (62,5%) 3 (37,5%) 0 1 (12,5%) 2 (25%) 5 (62,5%) p = 0,32 p = 1 p = 1 p = 0,69 p = 1 p = 1 p = 0,43 p = 0,68 p = 1 5 (62,5%) 3 (37.5%) p = 0,44 R R0 R1 23 (92%) 2 (8%) 7 (87,5%) 1 (12,5%) p = 1 Mortalita 0 0 p = 1

14 Morbidita Leak v anastomóze Leak v místě NJS Kolekce CT drenáž Uroinfekt Kanylová sepse Bronchopenumonie 7 (28%) 1 (4%) 1 (4%) 1 (4%) 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%) 3 (37,5%) 2 (25%) (12,5%) 0 0 p = 0,67 p.=.0,13 p = 1 p = 1 p = 1 p = 1 p = 1 Délka hospitalizace P = 0,02 Comorbidity score (HT+ICHS+COM, DM, CHRI, CHOBPN, OP v epigastriu za každý okruh bod následně průměrná hodnota pro všechny pacienty ve skupině).

15 Vyhodnocení stresorů u hospitalizovaných pacientů Portlová E. Letovice V prezentaci vycházím z dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na vyhledávání dominantního stresoru u pacientů, kteří jsou hospitalizováni v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice. Zvolila jsem pevnou formu nestandardizovaného dotazníku, abych podchytila stresory, které se mohou našich pacientů dotýkat. Rovněž jsem si stanovila dvě hypotézy, z nichž jedna měla potvrdit předpoklad, že hospitalizace je vždy provázena stresem. V druhé hypotéze byl předpoklad, že největším stresem pro pacienty hospitalizované v Nemocnici Milosrdných bratří Letovice je ztráta kontaktu s rodinou. Tato hypotéza se nepotvrdila, dominantním stresorem u mužů i žen se stal stresor, vedený jako - obavy z budoucnosti. Výsledek tohoto šetření nás zase více utvrdil v tom, že pokud bude pacient ubezpečen o řádném zajištění jeho dalšího pobytu a péče po propuštění z nemocnice, odejmeme z něho velikou starost.

16 Příčiny a léčba dysfagie u dospělých z pohledu klinického logopeda Vitouchová I. Logopedická ambulance Nemocnice Boskovice s.r.o. Dysfagie, neboli porucha polykání, je častým příznakem mnoha onemocnění. Projevuje se od bolestivosti při polykání tzv. odynofágii až po úplnou neschopnost polykání tzv. afágii. Může spočívat v poruše polykání slin, tekutin, nebo tuhé stravy různé konzistence /Tedla 2009/. Dysfágie je často spojena s poruchami řeči a hlasu. Podle světových statistik WHO asi 5% populace trpí nějakou formou dysfagických obtíží. Nejvíce pacientů se vyskytuje ve věkové kategorii nad 60 let. Diagnostika i terapie vyžaduje interdisciplinární přístup a spolupráci s lékaři ORL a foniatry, neurology, radiology, nutričními specialisty, fyzioterapy atd. Jedná se o vážnou oblast komunikačních poruch, protože v těžkých případech dysfágie způsobuje izolaci nemocného a má vážný dopad na jeho fyzický i duševní život. Příčiny vzniku Nejčastější příčinou jsou zánětlivá, neurologická a onkologická onemocnění v oblasti hlavy a hrdla /Kaulfussová 2003/. Dále se poruchy polykání vyskytují např. - po cévních mozkových příhodách - při poruchách inervace hrtanu - po operacích hrtanu - při neurodegenerativních onemocněních (Alzheimerova choroba, Parkinsonova a Huntingtonova choroba, Amyotrofická laterální skleroza a jiné) Diagnostika Je interdisciplinární záležitostí. Z logopedického hlediska je nutné rozlišit dysfágii horního typu od dysfagie dolního typu. Tato diferenciální diagnostika se vždy opírá o výsledky různých lékařských vyšetření (elektromyografie, endoskopie, videofluoroskopie, ultrasonografie atd.).

17 Terapie Terapie se odvíjí od klinického nálezu. Terapeutické postupy spočívají např.: - ve změně držení těla, nebo změně strategie polykání - ve změně konzistence potravy, kdy je nutná spolupráce nutričního specialisty, který napomáhá s volbou správného druhu potravy - cvičení a stimulaci orofaciální oblasti a zlepšení pohyblivosti měkkého patra - chirurgická léčba je možná u menšího počtu pacientů, zákroky mají spíše zmírnit vzniklé potíže, nebo zabránit dalším komplikacím. Vážnou komplikací jsou aspirace - vdechnutí potravy, s následným infekčním onemocněním plic (aspirační pneumonií). Efektivita terapie závisí na typu onemocnění, příčině vzniku, věku pacienta a dalších faktorech. Poruchy polykání mohou být přechodného rázu. V těžkých případech však dysfágie významně ovlivňuje život pacienta i jeho rodiny. Pacienti se dostávají do sociální izolace a mohou duševně trpět. Tento aspekt logoped musí zohledňovat při terapii, věnovat pacientovi i jeho rodině psychickou podporu, působit motivačně a všemi možnými prostředky přispívat ke zlepšení kvality života pacienta a jeho rodinného zázemí.

18 Perkutánní endoskopická gastrostomie Bilošová M. Boskovice PEG je metodou volby k zajištění enterální výživy u pacientů neschopných přijímat potravu ústy, u kterých se předpokládá delší přežití. Nejzávažnější kontraindikací výkonu je neprůchodnost jícnu. Zavedení PEGu je možné v lokální i celkové anestesii. Ošetřovatelská péče má svá důležitá pravidla, aby byla funkce gastrostomie dlouhodobě dobrá. Komplikace po zavedení PEGu nejsou časté.

19 Videotrénink interakcí při komunikaci s pacienty (VTI, VIG, VHT, ORION) Hloušek V. Letovice Nizozemí 80tá léta - psychoterapeut Harrie Biemans Mgr. Kateřina Šilhánová-Beaufortová, SPIN ČR 1995, Teoretická východiska - humánní etologie (Lorenz: rituály a teritoriální chování savců, Papouškovi: intuitivní rodičovství, Trevarthen: intersubjektivita ve formě protokonverzace do 3. měsíce) - teorie komunikace (Watzlawick: pozitivní radikální konstruktivismus - mapa není území, jinou mapu si vytváří rybář, jinou pilot) - pedagogika dospělých (aktivní sociální učení, nácvik komunikačních dovedností) - psychoterapie (Carl Rogers - zaměřená na klienta, Insoo Kim Berg - zaměřená na řešení) Metoda VTI - Pracuje v prostředí klientů a vychází z dohodnuté zakázky. - Orientuje se na kladnou změnu a je zaměřena na dobře srozumitelné, pozitivně formulované a krátkodobě dosažitelné cíle. - Základními prostředky jsou videozáznam, rozbor a aktivizační rozhovor. - Klade důraz na pozitivní zpětnou vazbu. Pozitivní prvky kontaktu mezi zdravotníkem a pacienty jsou posilovány a rozvíjeny. VTI záměrně sleduje silné stránky, ne problém.trenér pracuje s Vámi, ne za Vás. - Základním přístupem je aktivizace a rozšíření repertoáru kladných vzorců chování. Příklady pozitivních komunikačních vzorců ano-série připomínají dobře propojená oka svetru nebo mistrovský taneční pár sladěný ve všech pohybech. Komunikace pak probíhá lehce a svižně.

20 Příklady úspěšných komunikačních vzorců - Věnování pozornosti: oční kontakt, otočení se, dívání se na druhého, příjemná intonace, přátelské výrazy ve tváři. - Naladění se: účast na tom, co druhý/á dělá, souhlasné přitakávání, pojmenování, slovní či neslovní ano. - Střídání se: předání a vzetí si slova, střídání se v činnosti, dávání a braní si věci se vzájemným souhlasem. Co bychom měli mít při jednání s pacienty na mysli? Zdeněk Matějček: pět bazálních lidských potřeb 1. stimulace (velmi silné omezení podnětů na lůžku, pasivita) 2. smysluplného světa osobní historie ( starý strom ) 3. jistoty v citových vztazích (příbuzní, fotografie, kontakt) 4. identity jako vědomí vlastní hodnoty (intimita, respekt) 5. budoucnosti s perspektivou (psychoterapeutický přístup, vnášení křesťanského pohledu na nemoc a stáří) Shrnutí zásad pro komunikaci s člověkem s demencí (cit.: Koběrská a kol.: Společnou cestou, Portál, Praha 2003) - Vytvořte podmínky klid, úroveň očí, odstranit rušení - Připojit se k tomu, co klient dělá. - Vycházejte z jeho iniciativ, nezahlcujte svými nápady. - Využívejte několika smyslových kanálů zároveň toho, o čem mluvíme lze se dotknout, cítit, uvidět, slyšet. - Když nám klient nerozumí, zvolte jiný způsob výkladu. - Povzbuzujte, dávejte najevo, co dělá správně. - Používejte klientova častěji užívaná slova. - Neopravujte jeho chyby v řeči. - Užívejte krátké, jednoduché věty s jedinou informací. - Pojmenovávejte, co klient dělá, co vy děláte, co má klient dělat a co vy hodláte učinit krok za krokem si ověřujte, že vám rozumí! - Hovoříme s ním bez zdrobnělin jako dospělý s dospělým. Využití VTI V celodenní komunikaci se seniory: - s Altzheimerovým syndromem - s demencí - s poruchami řeči, polykání, hybnosti Pro zdravotnický tým: - zvýšení efektivity porad - zrychlení předávaných informací - sdílení zkušeností. Kontraindikace: poruchy vědomí, psychotická ataka

21 Postavení onkologického pacienta v podmínkách LDN Tóth Š. Letovice Počet onkologických pacientů, kteří se k nám dostávají, stoupá. Toto sebou nese ekonomické, ošetřovatelské a sociální problémy. Legislativa neupravuje lékovou preskripci pro tyto pacienty, stoupají náklady na zdravotnické pomůcky a zvýšenou péči. Tato situace pak má i vliv na ekonomiku LDN. Cílem této práce je zmapovat postavení onkologického pacienta v podmínkách LDN.

22 Hojení chronických ran vakuoterapie; zkušenosti chir. odd. Boskovice Švorcová M. Boskovice Podtlaková terapie je jednou z novějších metod k léčbě hojení ran. Využívá subatmosférického tlaku. Klinické přednosti podtlakové terapie: poskytuje uzavřené prostředí, které stimuluje růst granulační tkáně a zabraňuje sekundární infekci. Zmenšuje objem rány. Léčba negativním tlakem stahuje okraje rány a zmenšuje tak její objem. Odvádí exsudát. Pomáhá redukovat kolonizaci místa rány nežádoucími bakteriemi, které mohou zpomalovat proces hojení rány. Pomáhá odvádět tkáňový mok. Odvádění tkáňového moku může pozitivně ovlivňovat redukci otoků a tím pomáhá zlepšit prokrvování rány. Podporuje granulaci. Výsledkem mechanického napínání buněk může být zvýšená mitóza (reprodukce buněk). Podtlaková terapie je indikována k urychlení hojení chronických, subakutních a akutních ran s nutností odvádět exsudát (proleženiny stupně 2 4, syndrom diabetické nohy, neuzavírající se rány, traumatické rány, sekundárně se hojící rány, komplikovaně se hojící chirurgické rány, transplantace kožních laloků a tkání, popáleniny a kožní transplantace). Díky kombinaci ostatních metod užívajících se k hojení ran je možno dosáhnout uspokojivých výsledků. Na našem oddělení všechny tyto metody máme k dispozici a aktivně se věnujeme problematice hojení ran.

23 Vakuová terapie ran přínos a úskalí Pivodová M., Surá Z. Chirurgická klinika, Brno Podtlaková terapie není standardní metodou léčby nehojících se ran. Nutno vždy zvážit individuální přístup při indikaci a při volbě jednotlivých parametrů. Využití přináší především pozitivní výsledky, sdělení poukazuje nejenom na nesporné výhody, ale i na úskalí a některé nevýhody podtlakové terapie, které jsme získali a ověřili si v praxi. Nutno vyzvednout velký kosmetický efekt v oblasti krku. Zajímavé jsou pocity, reakce a postřehy pacientů, u kterých byla tato metoda použita. V příspěvku je zařazeno několik kazuistik.

24 Nové postupy a možnosti vakuové terapie enterokutánních píštělí Povolný J., Skřička T. Brno, Letovice Cíl přednášky Seznámit odbornou veřejnost s dalším pokrokem ve vakuové terapii břišních katastrof. Metoda a materiál U komplikovaný píštělí bývá problémem bezpečný odvod sekretů (stolice, žluči, žaludečního a tenkostřevního obsahu. K maceraci kůže dochází proto, že jsou okraje rány často nerovné, bývají hluboké krátery a pomůcky nedrží. Pomocí nového píštělového adaptéru (krátké video) a systému houbiček a fólií můžeme docílit dokonalého utěsnění kolem defektů, zajistit bezpečný odchod sekretů a ochránit kůži. Výsledky První zkušenosti z Německa jsou velmi slibné a podle našich znalostí tento jednoduchý princip není zatím překonán. Diskuse Eventualitou popsaného postupu jsou vyrovnávací pasty, které zná každá stomasestra. Při objemných defektech a větším množství píštělí se ale námi popsaná metoda zdá praktičtější a levnější. Závěr Pomocí velmi jednoduchého píštělového adaptéru můžeme docílit překvapivě dobrých výsledků u pacientů s komplikovanými mnohočetnými břišními píštělemi nejrůznějšího původu. Systém je kompatibilní se všemi systémy stávajícími.

25 Prevence a léčba dekubitů v LDN Skřička T., Šmahelová M. Letovice Cíl práce Zhodnotit incidenci dekubitů u pacientů v NMB Letovice v roce 2011, vyhodnotit příčiny vzniku, posoudit možnosti prevence a léčby. Metoda a materiál V roce 2011 bylo do NMB Letovice přijato na 120 lůžek 635 nových pacientů. Novými myslíme první hospitalizaci. Mezi nimi bylo 296 žen (47%) a 339 mužů (53%). Zajímavé bylo složení věkových skupin: do 65 lety bylo 86 pacientů (13,54%, ve skupině let bylo 40 klientů (6,30%), let tvořilo158 klientů (24,88%), nejvíce pacientů bylo ve skupině let 293 (46,14%), Nad 91 let byl 58 (9,13%) pacientů. Výsledky Do našeho souboru jsou zařazeni pacienti s dekubity II. - IV. stupně. Takových nemocných jsme měli 42 (6,6%). 27 pacientů (4,25%) bylo přijato z domu či jiných zařízení, u 15 nemocných (2,36%) vznikly dekubity v průběhu hospitalizace v našem zařízení. Prakticky všichni nemocní měli dekubity v sakrální krajině. Někteří navíc v oblasti trochanterické, kalkaneární a skapulární. Otlaky v jiných lokalizacích byly vzácné. V léčebných postupech jsme využívali nejmodernější dostupné prostředky. Základem ale zůstává odstraňování nekróz nekrektomie a denní přetvazy. Diskuse Lépe než dekubity léčit, je jim předcházet. Polohováním, cvičením (pasivním i aktivním), pestrou výživou a potravinovými doplňky. Pečlivým ošetřováním vzniklých dekubitů pak můžeme dosáhnout (při zlepšení celkového stavu pacienta) jejich úplného vyhojení. Závěr Pečlivou prevencí se nám podařilo v posledních letech snížit incidenci dekubitů za pobytu v naší nemocnici na minimum. Vzniklé dekubity se pečlivým ošetřováním podaří často zcela vyléčit.

26 Dlouholeté zkušenosti s Longovou metodou Černý S. Praha Hemoroidy jsou běžným onemocněním, které však vytváří závažné klinické a sociální problémy. Prezentujeme naše 12-tileté zkušenosti s Longovou metodou operací hemoroidů a análních prolapsů. Uvádíme časné i dlouhodobé výsledky, peroperační, časné i pozdní pooperační komplikace. Do konce února 2012 jsme odoperovali 1000 pacientů touto metodou. Bylo užito 6 typů staplerů 3 různých výrobců. Konstatujeme, že Longova metoda - PPH je v indikovaných případech - při hemoroidálním onemocnění III.-IV. stupně či prolapsu sliznice anorekta vhodnou alternativou k ostatním chirurgickým metodám.

27 Screening for colorectal cancer in vojvodina Breberina M.¹, Gudurić B.², Petrović T.¹, Radovanović Z.¹, Miladinov Mikov M.³ and Ranisavljević M.¹ 1. Department of Operative Oncology, Institute of Oncology of Vojvodina, Sremska Kamenica, Medical Faculty, University of Novi Sad, Serbia 2. Vojvodinean Academy of Sciences and Arts, Novi Sad, Serbia 3. Department of Epidemiology, Institute of Oncology of Vojvodina, Sremska Kamenica, Medical Faculty, University of Novi Sad, Serbia Introduction Vojvodina represents the northern part of Serbia with aproximatively 2 milion inhabitans (2002.), which is about 27% of total population in Serbia. Vojvodina is more diverse than the rest of Serbia with more than 25 ethnic groups and six official languages. The largest ethnic groups are Serbs (65%) and Hungarians (14%), but there are also Slovaks, Romanians, Ukrainians, Macedonians etc. Concernig colorectal cancer (CRC), epidemiological situation in Vojvodina, as well as in the other parts of Serbia, is not good. According to Registry of malignant tumors of the Institute of Oncology of Vojvodina in the year there were 1246 new cases of CRC in Vojvodina. Crude incidence of CRC for males was 59,1/ and age - standardized incidence was 38,1/ For women crude incidence of CRC in Vojvodina is 40,3/ and age standardized incidence is 22,4. Those numbers put males in Vojvodina on the 41st place in the world, and women on the 45th place (1.). Age specific rates of incidence and mortality of CRC in males in Vojvodina intensively grow after age of 50 years (incidence 65,2/ , mortality 41,7/ ) and have maximum in the age years (incidence 329,5/ , mortality 112,4/ ). The similar distribution is among women (incidence 143,3/ , mortality 112,4/ ) (1.). Such chronological and demographic data of CRC in Vojvodinean population point the seriousness of the problem.

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav ošetřovatelství a porodní asistence ZMAPOVÁNÍ EDUKOVANOSTI PACIENTŮ S ANGINOU PECTORIS Z POHLEDU VŠEOBECNÉHO OŠETŘOVATELE Bakalářská práce PAVEL BĚLUNEK

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Srovnání arabských a českých dětí s DMO. Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy

Srovnání arabských a českých dětí s DMO. Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy Srovnání arabských a českých dětí s DMO Rok 2003 Comparison of Arab and Czech children suffering from cerebral palsy year 2003 Spektrum chorob léčebných v NL Spectrum of diseases treated at NL 29% centrální

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii. Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně

Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii. Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitída nebezpečí nejen v současné chirurgii Libor Urbánek I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida Vzestup incidence, závažnosti onemocnění a letality

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 7. 2008 31 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2007 Activity of the branch of diabetology, care

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010)

Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) Vondřich I.: Potlačení ekzému kortikoidní terapií (KAZUISTIKA 4/2010) VONDŘICH I.: POTLAČENÍ EKZÉMU KORTIKOIDNÍ TERAPIÍ KASUISTIKA Z POHLEDU LÉKAŘE, PSYCHOSOM, 2010;8(4), s. 249-252 Souhrn: Rád bych se

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Konzervativní léčba peritonitidy-stále spíše experiment? Z. Šerclová, O. Ryska Chirurgická klinika, ÚVN, Praha

Konzervativní léčba peritonitidy-stále spíše experiment? Z. Šerclová, O. Ryska Chirurgická klinika, ÚVN, Praha Konzervativní léčba peritonitidy-stále spíše experiment? Z. Šerclová, O. Ryska Chirurgická klinika, ÚVN, Praha 977 pts s fekální peritonitidou přijatých 2005 32% perforovaná divertikulitida 31% dehiscence

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP

Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP Iktové centrum Nemocnice Znojmo - naše zkušenosti s mezioborovou spoluprácí v péči o pacienty s CMP MUDr. Zdeněk Monhart, Ph.D. zástupce ředitele pro LPP, Nemocnice Znojmo MUDr. Vladislav Kopecký, MUDr.

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Karcinom prostaty screening. Dalibor Pacík LF MU FN Brno

Karcinom prostaty screening. Dalibor Pacík LF MU FN Brno Karcinom prostaty screening Dalibor Pacík LF MU FN Brno Screening komu jak kdy skončit U.S. Preventative Services Task Force Recommendation Co je USPSTF? Panel PL a epidemiologů podporovaný US Department

Více

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE

POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE POSOUZENÍ KVALITY GERIATRICKÉ PÉČE 2005 GERIATRICKÁ KLINIKA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE zpracovala: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 1 ZÁKLADNÍ UKAZATELE Základní ukazatele 2004 Tab 1 ukazatel Geriatrická

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

DYSFAGIE uvedení do problematiky

DYSFAGIE uvedení do problematiky DYSFAGIE uvedení do problematiky Košťálová M 1, 2 1 Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno 2 CEITEC MU, Brno DYSFAGIE uvedení do problematiky Dysfagie (z řeckého: dys s obtížemi, fagein polykat) Afagie

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Libereckém kraji v roce 2013 Activity

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 27. 6. 2014 12 Souhrn Činnost oboru neurologie v Pardubickém kraji v roce 2013

Více

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital

* Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Analýza práce setry ve třech státech EU * Práce sestry ve Velké Británii- zkušenosti z Yeovil District Hospital Colchester Hospital Renáta Zoubková ARK FN Ostrava, Ústav urgentní medicíny, Lékařská fakulta,

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým

Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012. Nutriční podpůrný p tým Nutriční podpora nemocných s neurogenní dysfagií Interdisciplinární workshop NK FN Brno, 12.dubna 2012 Miroslav Tomíška Nutriční podpůrný p tým Neurogenní dysfágie klinický význam způsobuje pokles příjmu

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Keywords breast cancer, radiotherapy, quality of life, EORTC QLQ-C30, undesirable effects

Keywords breast cancer, radiotherapy, quality of life, EORTC QLQ-C30, undesirable effects Aspekty kvality života pacientů s rakovinou prsu Ing. Zuzana Šebelová, Ing. Veronika Mezerová Abstrakt Problematika kvality života pacientek, u kterých bylo diagnostikované nádorové onemocnění prsu, je

Více

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr

Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr Epidemiologie zhoubného novotvaru prûdu ky a plíce (C34) v âr 19 6 2009 Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 1 ; MUDr. Markéta Černovská 1,2 ; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 3 ; RNDr. Jan Mužík 3 ; RNDr.

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory

Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory pozvánka a program Top Hotel Praha 3. 11. 2015 Společnost pro porty a permanentní katetry SPPK Vás zve na Mezinárodní vědeckou konferenci Bezpečné využití dlouhodobých žilních vstupů napříč obory - Novinky

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 12. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O.

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více