Strategické změny rafinérství v této dekádě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategické změny rafinérství v této dekádě"

Transkript

1 Příspěvek do semináře Strategické změny rafinérství v této dekádě 6. června 2013 Hotel Gate One, Bratislava Slovenský výbor při WPC a VÚRUP, a.s. Igor Hulák Zdeněk Vaniš

2 Disclaimer Tento dokument je určen výhradně pro seminář 46. Mezinárodní konference o zpracování ropy. Ţádná část dokumentu se nesmí citovat ani kopírovat pro potřeby třetích stran, bez předběţného písemného souhlasu A.T. Kearney. Firma A.T. Kearney pouţívá text a ilustrace zařazené v tomto dokumentu pro potřeby prezentace; nejedná se ale o kompletní dokumentaci této prezentace. A.T. Kearney 43/ /21051p 2

3 Obsah příspěvku Představení Globální trendy rafinérství Generátory hodnoty rafinérie Regionálně odlišné strategie a obchodní modely A.T. Kearney 43/ /21051p 3

4 Představení Představení Zkušenosti Igor Hulák Principal Zpracovatelský průmysl a energetika Praha 18 let zkušeností v oblasti konzultačních sluţeb a vrcholového managementu v těţkém průmyslu s odpovědností za firmy s trţbami na úrovni 700 mil. $ Pracuje zejména na projektech pro firmy v energetice a průmyslu zpracování ropy a plynu v regionu Evropy a Blízkého východu v oblastech přípravy strategií a provozní optimalizace Zdeněk Vaniš Seniorní analytik Praha 2 roky zkušeností v oblasti obchodní analytiky a poradenství klientům v energetickém odvětví ve střední a jihovýchodní Evropě a na Blízkém východě Zkušenosti z analýzy dodavatelského prostředí rafinérského podniku ve střední Evropě A.T. Kearney 43/ /21051p 4

5 Představení A.T. Kearney je globálním leaderem v oblasti strategického poradenství pro klienty napříč odvětvími průmyslu a sluţeb Integrujeme lokální expertízu s globálním know-how, kdekoliv naši klienti jsou: Evropa Amsterdam Berlín Brusel Bukurešť Budapešť Curych Düsseldorf Frankfurt Helsinky Istanbul Kyjev Kodaň Lisabon Londýn Lublaň Madrid Milán Mnichov Moskva Oslo Paříţ Praha Řím Stockholm Stuttgart Varšava Vídeň Amerika Atlanta Calgary Chicago Dallas Detroit Houston Mexico City New York San Francisco São Paulo Toronto Washington, D.C zaměstnanců 57 kanceláří v 39 zemích světa Ve východní Evropě od roku 1992 Blízký východ a Afrika Abú Dhabí Dubaj Johannesburg Manáma Rijád Asie-Pacifik Bangkok Bombaj Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Melbourne Nové Dillí Peking Singapur Soul Sydney Šanghaj Tokio A.T. Kearney 43/ /21051p 5

6 Představení V odvětví ropy a plynu poskytujeme kompletní sluţby napříč jeho hodnotovým řetězcem Hlavní služby A.T. Kearney pro odvětví ropy a plynu Průzkum Rozvoj Těžba Midstream Rafinérství Trading Dodávky & distribuce Optimalizace procesu řízení investic a strategický sourcing Provozní optimalizace Hlavní služby Organizace a transformace Strategie, prodej a marketing A.T. Kearney 43/ /21051p 6

7 Představení Tým odborníků A.T. Kearney realizoval v posledních letech více neţ 400 projektů a naše studie adresují ţhavá témata A.T. Kearney praxe ropy a plynu Výběr z nedávno publikovaných studií Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 7

8 Obsah příspěvku Představení Globální trendy rafinérství Generátory hodnoty rafinérie Regionálně odlišné strategie a obchodní modely A.T. Kearney 43/ /21051p 8

9 Globální trendy rafinérství Odvětví ropy a plynu zaţívá a bude zaţívat mimořádné změny: zásadně se mění vztah nabídky a poptávky Dynamika změny v odvětví ropy a plynu Poptávka po energii: +33% do roku Minimální růst v Evropě/ strukturální nerovnováha Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny: 23% v roce Čína bude představovat >1/3 nárůstu poptávky po ropě 3 POPTÁVKA Významnější role nekonvenční zdrojů ropy 4 Břidlicový plyn můţe činit 50% energetických dodávek v USA do roku 2035 Vzdálenější, náročnější a draţší výrobní lokality Narůstající politická nestabilita v zemích se zásobami NABÍDKA Cenová volatilita roste: ropa brent < $ 20/barel ve Q ve Q3/2008 vrchol na $ v Q1/2009 pokles na ~$ 65, v Q3/2011 zpět na ~ $ 110 a nyní ~ $ World Energy Outlook 2010, IEA, str ; Fueling North America s Energy Future, An IHS CERA Special Report, 2010 Zdroj: A.T. Kearney analýza A.T. Kearney 43/ /21051p 9

10 Návratnost Globální trendy rafinérství Volatilní prostředí vyvolává otázky nad volbou business modelu, který přinese nejvyšší hodnotu akcionářům Strategické ukazatele pro společnosti v odvětví ropy a plynu Průměrná EV/EBIDTA ( ) Průměrná cena akcií vs. návratnost/riziko ( ) Průměrný roční podíl nahrazování rezerv RRR ( ) Návratnost/riziko Pouze průzkum a těžba Integrovaný hráč 0.43 Pouze rafinérství a marketing N/A Integrovaný hráč Pouze průzkum a těžba Pouze rafinérství a marketing Riziko Integrovaný hráč Pouze průzkum a těžba Pouze rafinérství a marketing Hráči s integrovaným modelem nejsou trhem oceňováni s prémií Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 10

11 Globální trendy rafinérství Rafinérství jako takové zaţívá také velmi dramatické období, které má strukturální dopad na celé odvětví Středně-dobé trendy a faktory ovlivňující rafinérství Regionálně odlišný vývoj poptávky 3.5% p.a. růst spotřeby v zemích mimo OECD vs. 0.7% p.a. snížení poptávky v zemích OECD Posun v produktovém mixu Regionální přebytek kapacit Zvýšení regionální nerovnováhy rafinérských produktů Zhoršující se pozice benzínově orientovaných rafinérií v rozvinutých zemích, poptávka po vysoce kvalitních palivech Nárůst globální kapacity o 7.5 mil. b/d do roku 2015 Využití kapacit pod 80% hranicí v rozvinutých zemích Snižování rafinérské marže Rafinérské marže zůstanou významně níže pod úrovní před rokem 2008, což učiní prodej rafinérií obtížným Tendence ke zpracování těžké ropy Nutnost modernizace a adaptace provozu z důvodu snižující se průměrné kvality ropy Zdroj: IEA, BP Energy Outlook, A.T. Kearney analýza A.T. Kearney 43/ /21051p 11

12 Globální trendy rafinérství Poptávka po ropných produktech ukazuje dva odlišné trendy v zemích OECD a v rozvojovém světě Vývoj globální poptávky po ropě a sektorová struktura (mil. barelů / den) Projekce 46,9 48,2 Poptávka po ropě z průmyslových sektorů 1 45,5 45,4 45,2 45,5 44,9 44,5 44,0 44,1 43,7 27% 40,9 42,5 16% 57% 39, OECD Mimo OECD Doprava Topení a palivo Ostatní produkty 1. Dostupná data z roku 2006 Zdroj: A.T. Kearney analýza A.T. Kearney 43/ /21051p 12

13 Globální trendy rafinérství Regionální nerovnováha nabídky a poptávky bude napomáhat další intenzifikace mezinárodního obchodu Nerovnováha nabídky a poptávky rafinérských produktů (tisíce barelů / den) Evropa 140 Bývalý SSSR Severní Amerika Benzín Nafta 1 Topný olej Benzín Nafta 1 Topný olej Střední východ Benzín Nafta 1 Topný olej Asie Benzín Nafta 1 Topný olej Jižní Amerika 76 Afrika -303 Benzín Nafta 1 Topný olej CELKEM SVĚT 951 Nedostatek nabídky Benzín Nafta 1 Topný olej Přebytek nabídky Včetně kerosinu Source: EIA středně dobé ropné a plynové trhy 2010, A.T. Kearney analýza Benzín Nafta 1 Topný olej Benzín Nafta 1 Topný olej A.T. Kearney 43/ /21051p 13

14 Globální trendy rafinérství Růst globální rafinérské kapacity překračuje poptávkový růst do roku 2015 a probíhá především mimo OECD Nárůst rafinérské kapacity : nové projekty a rozšíření (mil. barelů / den) 2,4 0,6 2,6 1,1 2,3 0,7 2,0 0,7 4,8 1,4 1,1 3,7 1,0 0,7 0,9 0,9 1,2 0,2 0,5 0,5 2,7 0,7 0,9 1,1 Hlavní 1 rafinérské projekty Projekt Port Arthur (Shell/Saudi Aramco) Jieyang (CNPC/PDVSA) Zhanjiang (Sinopec/KPC) Země Kapacita (b / den) Rok USA Čína Čína Zhenhai (Sinopec) Čína Paradeep (Indian Oil Co) Indie Maranhao (Petrobras) Brazílie Jubail (SATORP) S. Arábie OECD Čína Střední východ Latinská Amerika Ex SSSR Ostatní mimo OECD 1,6% 23% 24% 12% 6% 8% Ruwais 2 (Abu Dhabi NOC) Nárůst kapacity mezi lety 2011 až 2015 SAE Desulfurizace Modernizace 2 Destilační navýšení 1. Vybrané projekty s kapacitou přes barelů za den 2. Modernizace obsahuje koksování, hydrokrakování nebo zbytkové hydrokrakování, visbraking, FCC nebo RFCC Zdroj: EIA středně dobé ropné a plynové trhy 2010, A.T. Kearney analýza A.T. Kearney 43/ /21051p 14

15 Globální trendy rafinérství Některé rafinérské marţe byly stlačeny přebytkem nabídky, jiné zůstávají stále zajímavé, avšak pod hranicí roku 2008 Regionální rafinérské marže hlavních košů (US $ / barel) N.W. Europe ARA Brent Hydro Skim Mediterranean Dubai HydroSkim U.S. Gulf Coast WTI Cracking Zdroj: Bloomberg, A.T. Kearney analýza A.T. Kearney 43/ /21051p 15

16 Globální trendy rafinérství Sniţující se kvalita ropy spolu s rostoucí poptávkou po lehkých ropných produktech bude klíčovou výzvou pro rafinérie Světová poptávka po lehkých ropných produktech vs. kvalita ropy Poptávka mb/d 55,0 Kvalita API 32,5 50,0 32,0 45,0 31,5 40,0 31,0 35,0 30,5 30, ,0 Světová poptávka po lehkých ropných produktech Zdroj: IEA, A.T. Kearney analýza Průměrná kvalita ropy A.T. Kearney 43/ /21051p 16

17 Obsah příspěvku Představení Globální trendy rafinérství Generátory hodnoty rafinérie Regionálně odlišné strategie a obchodní modely A.T. Kearney 43/ /21051p 17

18 Generátory hodnoty rafinérie V této situaci je pro strategické rozhodování zásadní identifikace klíčových faktorů určujících hodnotu rafinérie Kontrolní model kondice rafinérie podle A.T. Kearney a Vstupy Zastupitelnost zdrojů ropy Trading a hedging Dodávky energie Směsné komponenty b Provoz Rozsah výroby a technologie Daně a regulace Dodávky a distribuce Flexibilita provozu ke zdrojům ropy c Palivo a energie Speciální produkty Petrochemie Maziva Výstupy Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 18

19 Generátory hodnoty rafinérie Náš Kontrolní model kondice pouţívá konkrétní a detailní kritéria k ohodnocení stupňů konkurenční pozice rafinérie b Kritéria pro ohodnocení provozu Ukázka Rozsah výroby a technologie Daně a regulace Dodávky a distribuce Flexibilita provozu ke zdrojům ropy Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Nízký rozsah aktiv (<10 mt/r nebo <200,000 b/d) Nízká komplexita (Nelson [0;<5]) Zastaralá technologie Ţádná modernizace Velmi striktní státní regulace kvality/standardů paliv BOZP standardy překračující mezinárodní praxi Ţádná politická podpora strategické hodnoty rafinérie Daňový reţim podporující import (vs. domácí produkci) Rafinérie bez přístupu k vodní dopravní cestě nebo nepřímo k přístavu Bez přístupu k produktovodu Logistika pro ţeleznici/silnici Nezakotvené řízení provozního kapitálu, ţádné optimalizační nástroje Technologie navázaná na místní specifika zdrojů ropy Ţádné nedávné změny zdrojů Omezená/ţádná flexibilita ke změnám zdrojů Střední rozsah aktiv (>10 mt/r nebo >200,000 b/d) Střední komplexita (Nelson [5;<10]) Zastaralá technologie Průběţné malé modernizace Rostoucí státní regulace kvality/standardů paliv BOZP standardy překračující mezinárodní praxi v některých oblastech Nejasná politická podpora strategické hodnoty rafinérie Neutrální daňový reţim napomáhající nerovnováze exportu/importu Rafinérie bez přístupu k námořní dopravní cestě, avšak nepřímo pomocí říční dopravy Bez přístupu k produktovodu Logistika po vlečných plavidlech/ţeleznici/silnici Běţné iniciativy provozního kapitálu Moţnost rafinace středních - lehkých zdrojů (oportunisticky) Ţádné nedávné změny zdrojů Silná snaha získat flexibilitu ke změně provozu Vysoký rozsah aktiv (>20 mt/r nebo >400,000 b/d) Vysoká komplexita (Nelson >=10) Nejnovější technologie Nedávná modernizace Slabá státní regulace kvality/standardů paliv BOZP standardy v rámci mezinárodní praxe Určitá politická podpora strategické hodnoty rafinérie Neutrální daňový reţim zaručující paritu importu Rafinérie u moře, nepřímý přístup k nakládkám Bez přístupu k produktovodu Logistika po vlečných plavidlech/ţeleznici/silnici Exportní omezení Průběţná snaha/strategie k řízení provozního kapitálu Moţnost rafinace těţších zdrojů (oportunisticky) Nedávné změny zdrojů Flexibilita ke změně provozu Nejvyšší rozsah aktiv (>30 mt/r nebo >600,000 b/d) Vysoká komplexita (Nelson >=10) Nejnovější a chráněná technol. Velmi čerstvá a významná modernizace Ţádná (nebo malá) státní regulace kvality/standardů paliv BOZP standardy v rámci domácí praxe Zaručená politická podpora strategické hodnoty rafinérie Daňový reţim nahrávající domácí výrobě/exportu oproti importu Rafinérie na moři Přístup k produktovodu Logistika po (obřích) plavidlech/ţeleznici/silnici Importní/exportní rafinérie Dokonalé řízení provozního kapitálu Moţnost rafinace všech zdrojů (oportunisticky) Pravidelné změny zdrojů Pruţná rafinérie, technologická proveditelnost přizpůsobení provozu BOZP = Bezpečnost a ochrana zdraví a ţivotního prostředí Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 19

20 Generátory hodnoty rafinérie Detailní analýza 50 západních 1 rafinérií ukázala, ţe kaţdou třetí čeká do roku 2021 zásadní restrukturalizace nebo opuštění trhu Výsledek analýzy Hlavní body Propastné rozdíly faktorů určujících hodnotu rafinérie: Vstupy: Trading a hedging Provozní aktiva: Rozsah výroby a technologie Výstupy: Petrochemie, Maziva, Speciální produkty Relativně vyspělé faktory určující hodnotu rafinérie: Vstupy: Směsné komponenty a dodávky energií Provozní aktiva: Dodávky a distribuce Výstupy: Palivo a energie Výstupy Petrochemie Speciální produkty c Maziva Flexibilita provozu ke zdrojům ropy Palivo a energie Dodávky a distribuce Zastupitelnost zdrojů ropy Daně a regulace a Trading a hedging Vstupy Dodávky energie Směsné komponenty Rozsah výroby a technologie Průměr vzorku Nejhorší ve vzorku 1. Severní Amerika a západní Evropa Zdroj: A.T. Kearney Nejlepší ve vzorku b Provoz A.T. Kearney 43/ /21051p 20

21 Obsah příspěvku Představení Globální trendy rafinérství Generátory hodnoty rafinérie Regionálně odlišné strategie a obchodní modely A.T. Kearney 43/ /21051p 21

22 % kapacity business modelů Regionálně odlišné strategie a obchodní modely Identifikovali jsme čtyři základní business modely odvětví, avšak ţádný z nich nedominuje napříč regiony Regionální business modely podle kapacity (Mil. barelů/den, 2011, #672 rafinérií = 72% světové kapacity) 20,3 17% 2% 29,4 12% 1% 14,7 18% 6% 9,0 12% 14% 11,9 7% 8,4 41% 51% 59% 31% 82% 40% 36% 16% 43% 7% 4% Severní Amerika Asie-Pacifik Západní Evropa Vých. Evropa Střední východ Ostatní 1 Obchodní rafinérie Integrace upstream Integrace downstream Vertikální integrace 1. Jiţní Amerika a Afrika Zdroj: Oil and Gas Journal, PFC Energy, Energy etrack, A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 22

23 Regionálně odlišné strategie a obchodní modely Globální hráči masově přehodnocují svoji downstreamovou integraci, zefektivňují se a jdou za potenciálem asijských trhů Strategie globálních ropných společností Konsolidace a snížení závislosti na rozvinutých trzích Zaměření se na vybrané trhy Selektivní modernizace a rozšíření provoz Provozní efektivita Hledání růstových trhů, především v Asii Rozšíření přítomnosti v Asii Objevování nerozvinutých trţních nik (niches) v rozvinutých zemích Revize hodnoty z integrace Oddělení čistého upstreamu a downstreamu Opouštění retailu a posun směrem k dodavatelské pozici V reakci na měnící se globální a regionální kontext se odvětví snaží vybrat nejlepší způsob zapojení do downstreamu Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 23

24 Regionálně odlišné strategie a obchodní modely Hráči pocházející ze střední Evropy vidí budoucnost v upstreamu a investují spíše do jeho rozvoje neţ do rafinérií Strategie globálních a středoevropských hráčů BP ConocoPhilips Chevron Globální hráči Posun zájmu k rostoucím asijským trhům Definovaná strategie: Zeštíhlit a růst Oddělení upstreamu od downstreamu Modernizace vybraných provozních zařízení ExxonMobil ChevronTexaco Shell Všeobecné zaměření na upstream Koncentrace na zemní plyn a asijská aktiva Cíl: odpovídat flexibilně na globální posuny odvětví Posun portfolia směrem k Asii Optimalizace portfolia, probíhající racionalizace Zvýšení přítomnosti v Asii / Singapur Snížení kapacit v Evropě Hlavní růst je směřován na Asii (především Čínu) PKN Orlen MOL OMV Středoevropští hráči Rozsáhlé strategické investice do upstreamu a energetiky Optimalizace provozních aktiv Růst skrz upstream produkci: 7-8% ročně po dobu příštích 4 let Program zvyšování efektivity: 500 projektů s cílem 10% úspory nákladů Strategický posun k průzkumu a těžbě Plánovaná redukce rafinérství ve prospěch plynu Zdroj: Company websites, A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 24

25 Regionálně odlišné strategie a obchodní modely Maximalizace hodnoty bude v kaţdém regionu hledána pomocí odlišné strategie Regionální trendy pro maximalizaci hodnoty (1/2) Severní Amerika Masové přehodnocení provozního modelu směrem k obchodním rafinériím USA se stanou exportérem; méně dovozních příleţitostí díky klesající poptávce Vybrané rafinérie se budou adaptovat na mix z nových ropných nalezišť v Kanadě Regionálně odlišné strategie i v rámci USA: Mexický záliv, Z a V pobřeţí Jižní Amerika Větší regionální hráči rozšiřují kapacity, aby zachytili více hodnoty v místní ropné produkci díky regionálnímu hospodářskému rozvoji Brazilský Petrobras chce plně pokrýt domácí poptávku a exportovat investuje 70 mld. USD a navyšuje kapacitu o 50% Společné podniky se zahraničním firmami především pro zpracování těžké ropy Asie- Pacifik Tento velmi zajímavý trh láká velké hráče k investicím Společné podniky budou integrovat rafinérský a petrochemický průmysl, vznik nových hubů (např. Singapur) Zajištění dodávek z rafinérských provozů na Středním východě Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 25

26 Regionálně odlišné strategie a obchodní modely Maximalizace hodnoty bude v kaţdém regionu hledána pomocí odlišné strategie Regionální trendy pro maximalizaci hodnoty (2/2) Střední východ Od exportu surovin k mega-rafinérství a integraci s petrochemií (rozšíření hodnoty) Nové kapacity a partnerství pro uchopení boomu v Asii: integrace s asijskými prodejci Klíčový bude přístup ke kapitálu, technologiím, zvýšení komplexity, ale i cenová konkurence Západní Evropa Pokračování tlaku na utilizaci provozu, zvláště v menších a starších rafinériích Model obchodní rafinérie podstoupí zkoušku přežití (kvůli cenové volatilitě vstupů a výstupů) U lokálních rafinérií větší podíl specializovaných maloobchodníků a retailových řetězců Východní Evropa Pokračování vládní podpory vertikální integrace lokální produkce a modernizace provozů Můţe se ale ukázat jako slepá kolej pro odvětví Giganti jako Rosněft nebo Lukoil cílí na rozšíření portfolia akvizicemi u západoevropských příležitostí Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 26

27 Představení Děkuji za pozornost a těším se na shledanou Kontakty Telefon Igor Hulák Principal Energetika a zpracovatelský průmysl Praha Zdeněk Vaniš Seniorní analytik Praha A.T. Kearney 43/ /21051p 27

Mejstřík Presentace plyn EURO. Snímek 1 www.eeip.cz

Mejstřík Presentace plyn EURO. Snímek 1 www.eeip.cz Vztah ceny zemního plynu a ropy - světové zásoby, vývoj cen zemního plynu po skončení regulace vyplývající ze zkušenosti EU, regionalizace trhu s flexibilitou, zkušenosti z liberalizace v zahraničí Michal

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BUDOUCNOST ČESKÉHO EXPORTU Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade Ostrava, 29. 5. 2015 www.czechtrade.cz 1. Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i

Více

Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň. Bratislava, 20. června 2013

Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň. Bratislava, 20. června 2013 Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň Bratislava, 20. června 2013 A.T. Kearney je mezinárodní společnost působící v oblasti strategického poradenství a optimalizace

Více

Třetí syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON červenec 2014

Třetí syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON červenec 2014 Třetí syntetická zpráva programu ESPON 2013 Výsledky programu ESPON červenec 2014 Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol.................................................................................... 2

Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol.................................................................................... 2 Výroční zpráva 2012 Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 2 Poslání Unipetrolu... 2 Hlavní cíle společnosti pro rok 2013... 2 Etický kodex... 2 Uplatňování pravidel správy a řízení společnosti...

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o. Výroční zpráva 2007 UNIPETROL RPA, s.r.o. Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY UNIPETROL... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 5 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 6 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 7 5. OČEKÁVANÝ

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2012. Uzávěrka výroční zprávy: 27. března 2013 Publikování výroční zprávy: 29.

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2012. Uzávěrka výroční zprávy: 27. března 2013 Publikování výroční zprávy: 29. Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2012 Uzávěrka výroční zprávy: 27. března 2013 Publikování výroční zprávy: 29. března 2013 Obsah Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 4 Profil... 5

Více

PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví

PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví PROMĚNY ENERGETICKÝCH TRHŮ STRUČNÉ POZNÁMKY K PŘEDNÁŠCE (14. 12. 2011) Trh s elektřinou Regulace energetiky Skupina ČEZ v kontextu energetického odvětví Období růstu ČEZ tváří v tvář krizi Nová vize a

Více

Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008

Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008 Obsah Výroční zprávy Unipetrolu 2008 1. Poslání, vize a cíle skupiny Unipetrol... 2 2. Profil... 4 3. Hlavní finanční ukazatele skupiny Unipetrol... 6 4. Významné události roku 2008... 7 5. Dopis akcionářům...

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

Výzkumná zpráva projektu 03_2011_czpl_iips Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku

Výzkumná zpráva projektu 03_2011_czpl_iips Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku Výzkumná zpráva projektu 03_2011_czpl_iips Budoucnost ropovodu Družba jako strategická výzva pro Českou a Polskou republiku Filip Černoch - Břetislav Dančák - Anna Leshchenko - Jan Osička - Václav Šebek

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Představenstvo 17. Dozorčí rada 19. Vedení společnosti (osoby s řídící pravomocí) 22. Prohlášení 23. Pravidla volby členů orgánů 25.

Představenstvo 17. Dozorčí rada 19. Vedení společnosti (osoby s řídící pravomocí) 22. Prohlášení 23. Pravidla volby členů orgánů 25. VÝROČNÍ.ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah Obsah strana Profil skupiny Unipetrol 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva a generálního ředitele 8 Očekávaný

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

MARKETINGOVÁ STUDIE VÝVOJE CEN ROPY A ZEMNÍHO PLYNU

MARKETINGOVÁ STUDIE VÝVOJE CEN ROPY A ZEMNÍHO PLYNU Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu MARKETINGOVÁ STUDIE VÝVOJE CEN ROPY A ZEMNÍHO PLYNU (Bakalářská práce) Autor: Veronika SVOBODOVÁ

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Citi EMEA Regional Consumer Bank Analýza globálních trhů. Standpoint. Roční výhled na r. 2015

Citi EMEA Regional Consumer Bank Analýza globálních trhů. Standpoint. Roční výhled na r. 2015 Citi EMEA Regional Consumer Bank Analýza globálních trhů Standpoint Roční výhled na r. 2015 Obsah Globální kontext v roce 2015 01 Divergence a konvergence Energie 03 Energetická revoluce se globalizuje

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 1 POSLÁ Í, VIZE A CÍLE SKUPI Y U IPETROL...4 2 PROFIL...6 2.1 HISTORICKÉ MILNÍKY...6 3 HLAV Í FI A Č Í UKAZATELE SKUPI Y U IPETROL...9 4 VÝZ AM É

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2009 1 POSLÁ Í, VIZE A CÍLE SKUPI Y U IPETROL...4 2 PROFIL...6 2.1 HISTORICKÉ MILNÍKY...6 3 HLAV Í FI A Č Í UKAZATELE SKUPI Y U IPETROL...9 4 VÝZ AM É

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT

Více

Globální rámec exportu a investic pro ČR a střední Evropu

Globální rámec exportu a investic pro ČR a střední Evropu Globální rámec exportu a investic pro ČR a střední Evropu Prof. Michal Mejstřík ředitel a předseda představenstva EEIP, a.s., předseda Mezinárodní obchodní komory ČR, Praha Přednáška na konferenci Investment

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více