Strategické změny rafinérství v této dekádě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategické změny rafinérství v této dekádě"

Transkript

1 Příspěvek do semináře Strategické změny rafinérství v této dekádě 6. června 2013 Hotel Gate One, Bratislava Slovenský výbor při WPC a VÚRUP, a.s. Igor Hulák Zdeněk Vaniš

2 Disclaimer Tento dokument je určen výhradně pro seminář 46. Mezinárodní konference o zpracování ropy. Ţádná část dokumentu se nesmí citovat ani kopírovat pro potřeby třetích stran, bez předběţného písemného souhlasu A.T. Kearney. Firma A.T. Kearney pouţívá text a ilustrace zařazené v tomto dokumentu pro potřeby prezentace; nejedná se ale o kompletní dokumentaci této prezentace. A.T. Kearney 43/ /21051p 2

3 Obsah příspěvku Představení Globální trendy rafinérství Generátory hodnoty rafinérie Regionálně odlišné strategie a obchodní modely A.T. Kearney 43/ /21051p 3

4 Představení Představení Zkušenosti Igor Hulák Principal Zpracovatelský průmysl a energetika Praha 18 let zkušeností v oblasti konzultačních sluţeb a vrcholového managementu v těţkém průmyslu s odpovědností za firmy s trţbami na úrovni 700 mil. $ Pracuje zejména na projektech pro firmy v energetice a průmyslu zpracování ropy a plynu v regionu Evropy a Blízkého východu v oblastech přípravy strategií a provozní optimalizace Zdeněk Vaniš Seniorní analytik Praha 2 roky zkušeností v oblasti obchodní analytiky a poradenství klientům v energetickém odvětví ve střední a jihovýchodní Evropě a na Blízkém východě Zkušenosti z analýzy dodavatelského prostředí rafinérského podniku ve střední Evropě A.T. Kearney 43/ /21051p 4

5 Představení A.T. Kearney je globálním leaderem v oblasti strategického poradenství pro klienty napříč odvětvími průmyslu a sluţeb Integrujeme lokální expertízu s globálním know-how, kdekoliv naši klienti jsou: Evropa Amsterdam Berlín Brusel Bukurešť Budapešť Curych Düsseldorf Frankfurt Helsinky Istanbul Kyjev Kodaň Lisabon Londýn Lublaň Madrid Milán Mnichov Moskva Oslo Paříţ Praha Řím Stockholm Stuttgart Varšava Vídeň Amerika Atlanta Calgary Chicago Dallas Detroit Houston Mexico City New York San Francisco São Paulo Toronto Washington, D.C zaměstnanců 57 kanceláří v 39 zemích světa Ve východní Evropě od roku 1992 Blízký východ a Afrika Abú Dhabí Dubaj Johannesburg Manáma Rijád Asie-Pacifik Bangkok Bombaj Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Melbourne Nové Dillí Peking Singapur Soul Sydney Šanghaj Tokio A.T. Kearney 43/ /21051p 5

6 Představení V odvětví ropy a plynu poskytujeme kompletní sluţby napříč jeho hodnotovým řetězcem Hlavní služby A.T. Kearney pro odvětví ropy a plynu Průzkum Rozvoj Těžba Midstream Rafinérství Trading Dodávky & distribuce Optimalizace procesu řízení investic a strategický sourcing Provozní optimalizace Hlavní služby Organizace a transformace Strategie, prodej a marketing A.T. Kearney 43/ /21051p 6

7 Představení Tým odborníků A.T. Kearney realizoval v posledních letech více neţ 400 projektů a naše studie adresují ţhavá témata A.T. Kearney praxe ropy a plynu Výběr z nedávno publikovaných studií Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 7

8 Obsah příspěvku Představení Globální trendy rafinérství Generátory hodnoty rafinérie Regionálně odlišné strategie a obchodní modely A.T. Kearney 43/ /21051p 8

9 Globální trendy rafinérství Odvětví ropy a plynu zaţívá a bude zaţívat mimořádné změny: zásadně se mění vztah nabídky a poptávky Dynamika změny v odvětví ropy a plynu Poptávka po energii: +33% do roku Minimální růst v Evropě/ strukturální nerovnováha Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny: 23% v roce Čína bude představovat >1/3 nárůstu poptávky po ropě 3 POPTÁVKA Významnější role nekonvenční zdrojů ropy 4 Břidlicový plyn můţe činit 50% energetických dodávek v USA do roku 2035 Vzdálenější, náročnější a draţší výrobní lokality Narůstající politická nestabilita v zemích se zásobami NABÍDKA Cenová volatilita roste: ropa brent < $ 20/barel ve Q ve Q3/2008 vrchol na $ v Q1/2009 pokles na ~$ 65, v Q3/2011 zpět na ~ $ 110 a nyní ~ $ World Energy Outlook 2010, IEA, str ; Fueling North America s Energy Future, An IHS CERA Special Report, 2010 Zdroj: A.T. Kearney analýza A.T. Kearney 43/ /21051p 9

10 Návratnost Globální trendy rafinérství Volatilní prostředí vyvolává otázky nad volbou business modelu, který přinese nejvyšší hodnotu akcionářům Strategické ukazatele pro společnosti v odvětví ropy a plynu Průměrná EV/EBIDTA ( ) Průměrná cena akcií vs. návratnost/riziko ( ) Průměrný roční podíl nahrazování rezerv RRR ( ) Návratnost/riziko Pouze průzkum a těžba Integrovaný hráč 0.43 Pouze rafinérství a marketing N/A Integrovaný hráč Pouze průzkum a těžba Pouze rafinérství a marketing Riziko Integrovaný hráč Pouze průzkum a těžba Pouze rafinérství a marketing Hráči s integrovaným modelem nejsou trhem oceňováni s prémií Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 10

11 Globální trendy rafinérství Rafinérství jako takové zaţívá také velmi dramatické období, které má strukturální dopad na celé odvětví Středně-dobé trendy a faktory ovlivňující rafinérství Regionálně odlišný vývoj poptávky 3.5% p.a. růst spotřeby v zemích mimo OECD vs. 0.7% p.a. snížení poptávky v zemích OECD Posun v produktovém mixu Regionální přebytek kapacit Zvýšení regionální nerovnováhy rafinérských produktů Zhoršující se pozice benzínově orientovaných rafinérií v rozvinutých zemích, poptávka po vysoce kvalitních palivech Nárůst globální kapacity o 7.5 mil. b/d do roku 2015 Využití kapacit pod 80% hranicí v rozvinutých zemích Snižování rafinérské marže Rafinérské marže zůstanou významně níže pod úrovní před rokem 2008, což učiní prodej rafinérií obtížným Tendence ke zpracování těžké ropy Nutnost modernizace a adaptace provozu z důvodu snižující se průměrné kvality ropy Zdroj: IEA, BP Energy Outlook, A.T. Kearney analýza A.T. Kearney 43/ /21051p 11

12 Globální trendy rafinérství Poptávka po ropných produktech ukazuje dva odlišné trendy v zemích OECD a v rozvojovém světě Vývoj globální poptávky po ropě a sektorová struktura (mil. barelů / den) Projekce 46,9 48,2 Poptávka po ropě z průmyslových sektorů 1 45,5 45,4 45,2 45,5 44,9 44,5 44,0 44,1 43,7 27% 40,9 42,5 16% 57% 39, OECD Mimo OECD Doprava Topení a palivo Ostatní produkty 1. Dostupná data z roku 2006 Zdroj: A.T. Kearney analýza A.T. Kearney 43/ /21051p 12

13 Globální trendy rafinérství Regionální nerovnováha nabídky a poptávky bude napomáhat další intenzifikace mezinárodního obchodu Nerovnováha nabídky a poptávky rafinérských produktů (tisíce barelů / den) Evropa 140 Bývalý SSSR Severní Amerika Benzín Nafta 1 Topný olej Benzín Nafta 1 Topný olej Střední východ Benzín Nafta 1 Topný olej Asie Benzín Nafta 1 Topný olej Jižní Amerika 76 Afrika -303 Benzín Nafta 1 Topný olej CELKEM SVĚT 951 Nedostatek nabídky Benzín Nafta 1 Topný olej Přebytek nabídky Včetně kerosinu Source: EIA středně dobé ropné a plynové trhy 2010, A.T. Kearney analýza Benzín Nafta 1 Topný olej Benzín Nafta 1 Topný olej A.T. Kearney 43/ /21051p 13

14 Globální trendy rafinérství Růst globální rafinérské kapacity překračuje poptávkový růst do roku 2015 a probíhá především mimo OECD Nárůst rafinérské kapacity : nové projekty a rozšíření (mil. barelů / den) 2,4 0,6 2,6 1,1 2,3 0,7 2,0 0,7 4,8 1,4 1,1 3,7 1,0 0,7 0,9 0,9 1,2 0,2 0,5 0,5 2,7 0,7 0,9 1,1 Hlavní 1 rafinérské projekty Projekt Port Arthur (Shell/Saudi Aramco) Jieyang (CNPC/PDVSA) Zhanjiang (Sinopec/KPC) Země Kapacita (b / den) Rok USA Čína Čína Zhenhai (Sinopec) Čína Paradeep (Indian Oil Co) Indie Maranhao (Petrobras) Brazílie Jubail (SATORP) S. Arábie OECD Čína Střední východ Latinská Amerika Ex SSSR Ostatní mimo OECD 1,6% 23% 24% 12% 6% 8% Ruwais 2 (Abu Dhabi NOC) Nárůst kapacity mezi lety 2011 až 2015 SAE Desulfurizace Modernizace 2 Destilační navýšení 1. Vybrané projekty s kapacitou přes barelů za den 2. Modernizace obsahuje koksování, hydrokrakování nebo zbytkové hydrokrakování, visbraking, FCC nebo RFCC Zdroj: EIA středně dobé ropné a plynové trhy 2010, A.T. Kearney analýza A.T. Kearney 43/ /21051p 14

15 Globální trendy rafinérství Některé rafinérské marţe byly stlačeny přebytkem nabídky, jiné zůstávají stále zajímavé, avšak pod hranicí roku 2008 Regionální rafinérské marže hlavních košů (US $ / barel) N.W. Europe ARA Brent Hydro Skim Mediterranean Dubai HydroSkim U.S. Gulf Coast WTI Cracking Zdroj: Bloomberg, A.T. Kearney analýza A.T. Kearney 43/ /21051p 15

16 Globální trendy rafinérství Sniţující se kvalita ropy spolu s rostoucí poptávkou po lehkých ropných produktech bude klíčovou výzvou pro rafinérie Světová poptávka po lehkých ropných produktech vs. kvalita ropy Poptávka mb/d 55,0 Kvalita API 32,5 50,0 32,0 45,0 31,5 40,0 31,0 35,0 30,5 30, ,0 Světová poptávka po lehkých ropných produktech Zdroj: IEA, A.T. Kearney analýza Průměrná kvalita ropy A.T. Kearney 43/ /21051p 16

17 Obsah příspěvku Představení Globální trendy rafinérství Generátory hodnoty rafinérie Regionálně odlišné strategie a obchodní modely A.T. Kearney 43/ /21051p 17

18 Generátory hodnoty rafinérie V této situaci je pro strategické rozhodování zásadní identifikace klíčových faktorů určujících hodnotu rafinérie Kontrolní model kondice rafinérie podle A.T. Kearney a Vstupy Zastupitelnost zdrojů ropy Trading a hedging Dodávky energie Směsné komponenty b Provoz Rozsah výroby a technologie Daně a regulace Dodávky a distribuce Flexibilita provozu ke zdrojům ropy c Palivo a energie Speciální produkty Petrochemie Maziva Výstupy Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 18

19 Generátory hodnoty rafinérie Náš Kontrolní model kondice pouţívá konkrétní a detailní kritéria k ohodnocení stupňů konkurenční pozice rafinérie b Kritéria pro ohodnocení provozu Ukázka Rozsah výroby a technologie Daně a regulace Dodávky a distribuce Flexibilita provozu ke zdrojům ropy Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Nízký rozsah aktiv (<10 mt/r nebo <200,000 b/d) Nízká komplexita (Nelson [0;<5]) Zastaralá technologie Ţádná modernizace Velmi striktní státní regulace kvality/standardů paliv BOZP standardy překračující mezinárodní praxi Ţádná politická podpora strategické hodnoty rafinérie Daňový reţim podporující import (vs. domácí produkci) Rafinérie bez přístupu k vodní dopravní cestě nebo nepřímo k přístavu Bez přístupu k produktovodu Logistika pro ţeleznici/silnici Nezakotvené řízení provozního kapitálu, ţádné optimalizační nástroje Technologie navázaná na místní specifika zdrojů ropy Ţádné nedávné změny zdrojů Omezená/ţádná flexibilita ke změnám zdrojů Střední rozsah aktiv (>10 mt/r nebo >200,000 b/d) Střední komplexita (Nelson [5;<10]) Zastaralá technologie Průběţné malé modernizace Rostoucí státní regulace kvality/standardů paliv BOZP standardy překračující mezinárodní praxi v některých oblastech Nejasná politická podpora strategické hodnoty rafinérie Neutrální daňový reţim napomáhající nerovnováze exportu/importu Rafinérie bez přístupu k námořní dopravní cestě, avšak nepřímo pomocí říční dopravy Bez přístupu k produktovodu Logistika po vlečných plavidlech/ţeleznici/silnici Běţné iniciativy provozního kapitálu Moţnost rafinace středních - lehkých zdrojů (oportunisticky) Ţádné nedávné změny zdrojů Silná snaha získat flexibilitu ke změně provozu Vysoký rozsah aktiv (>20 mt/r nebo >400,000 b/d) Vysoká komplexita (Nelson >=10) Nejnovější technologie Nedávná modernizace Slabá státní regulace kvality/standardů paliv BOZP standardy v rámci mezinárodní praxe Určitá politická podpora strategické hodnoty rafinérie Neutrální daňový reţim zaručující paritu importu Rafinérie u moře, nepřímý přístup k nakládkám Bez přístupu k produktovodu Logistika po vlečných plavidlech/ţeleznici/silnici Exportní omezení Průběţná snaha/strategie k řízení provozního kapitálu Moţnost rafinace těţších zdrojů (oportunisticky) Nedávné změny zdrojů Flexibilita ke změně provozu Nejvyšší rozsah aktiv (>30 mt/r nebo >600,000 b/d) Vysoká komplexita (Nelson >=10) Nejnovější a chráněná technol. Velmi čerstvá a významná modernizace Ţádná (nebo malá) státní regulace kvality/standardů paliv BOZP standardy v rámci domácí praxe Zaručená politická podpora strategické hodnoty rafinérie Daňový reţim nahrávající domácí výrobě/exportu oproti importu Rafinérie na moři Přístup k produktovodu Logistika po (obřích) plavidlech/ţeleznici/silnici Importní/exportní rafinérie Dokonalé řízení provozního kapitálu Moţnost rafinace všech zdrojů (oportunisticky) Pravidelné změny zdrojů Pruţná rafinérie, technologická proveditelnost přizpůsobení provozu BOZP = Bezpečnost a ochrana zdraví a ţivotního prostředí Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 19

20 Generátory hodnoty rafinérie Detailní analýza 50 západních 1 rafinérií ukázala, ţe kaţdou třetí čeká do roku 2021 zásadní restrukturalizace nebo opuštění trhu Výsledek analýzy Hlavní body Propastné rozdíly faktorů určujících hodnotu rafinérie: Vstupy: Trading a hedging Provozní aktiva: Rozsah výroby a technologie Výstupy: Petrochemie, Maziva, Speciální produkty Relativně vyspělé faktory určující hodnotu rafinérie: Vstupy: Směsné komponenty a dodávky energií Provozní aktiva: Dodávky a distribuce Výstupy: Palivo a energie Výstupy Petrochemie Speciální produkty c Maziva Flexibilita provozu ke zdrojům ropy Palivo a energie Dodávky a distribuce Zastupitelnost zdrojů ropy Daně a regulace a Trading a hedging Vstupy Dodávky energie Směsné komponenty Rozsah výroby a technologie Průměr vzorku Nejhorší ve vzorku 1. Severní Amerika a západní Evropa Zdroj: A.T. Kearney Nejlepší ve vzorku b Provoz A.T. Kearney 43/ /21051p 20

21 Obsah příspěvku Představení Globální trendy rafinérství Generátory hodnoty rafinérie Regionálně odlišné strategie a obchodní modely A.T. Kearney 43/ /21051p 21

22 % kapacity business modelů Regionálně odlišné strategie a obchodní modely Identifikovali jsme čtyři základní business modely odvětví, avšak ţádný z nich nedominuje napříč regiony Regionální business modely podle kapacity (Mil. barelů/den, 2011, #672 rafinérií = 72% světové kapacity) 20,3 17% 2% 29,4 12% 1% 14,7 18% 6% 9,0 12% 14% 11,9 7% 8,4 41% 51% 59% 31% 82% 40% 36% 16% 43% 7% 4% Severní Amerika Asie-Pacifik Západní Evropa Vých. Evropa Střední východ Ostatní 1 Obchodní rafinérie Integrace upstream Integrace downstream Vertikální integrace 1. Jiţní Amerika a Afrika Zdroj: Oil and Gas Journal, PFC Energy, Energy etrack, A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 22

23 Regionálně odlišné strategie a obchodní modely Globální hráči masově přehodnocují svoji downstreamovou integraci, zefektivňují se a jdou za potenciálem asijských trhů Strategie globálních ropných společností Konsolidace a snížení závislosti na rozvinutých trzích Zaměření se na vybrané trhy Selektivní modernizace a rozšíření provoz Provozní efektivita Hledání růstových trhů, především v Asii Rozšíření přítomnosti v Asii Objevování nerozvinutých trţních nik (niches) v rozvinutých zemích Revize hodnoty z integrace Oddělení čistého upstreamu a downstreamu Opouštění retailu a posun směrem k dodavatelské pozici V reakci na měnící se globální a regionální kontext se odvětví snaží vybrat nejlepší způsob zapojení do downstreamu Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 23

24 Regionálně odlišné strategie a obchodní modely Hráči pocházející ze střední Evropy vidí budoucnost v upstreamu a investují spíše do jeho rozvoje neţ do rafinérií Strategie globálních a středoevropských hráčů BP ConocoPhilips Chevron Globální hráči Posun zájmu k rostoucím asijským trhům Definovaná strategie: Zeštíhlit a růst Oddělení upstreamu od downstreamu Modernizace vybraných provozních zařízení ExxonMobil ChevronTexaco Shell Všeobecné zaměření na upstream Koncentrace na zemní plyn a asijská aktiva Cíl: odpovídat flexibilně na globální posuny odvětví Posun portfolia směrem k Asii Optimalizace portfolia, probíhající racionalizace Zvýšení přítomnosti v Asii / Singapur Snížení kapacit v Evropě Hlavní růst je směřován na Asii (především Čínu) PKN Orlen MOL OMV Středoevropští hráči Rozsáhlé strategické investice do upstreamu a energetiky Optimalizace provozních aktiv Růst skrz upstream produkci: 7-8% ročně po dobu příštích 4 let Program zvyšování efektivity: 500 projektů s cílem 10% úspory nákladů Strategický posun k průzkumu a těžbě Plánovaná redukce rafinérství ve prospěch plynu Zdroj: Company websites, A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 24

25 Regionálně odlišné strategie a obchodní modely Maximalizace hodnoty bude v kaţdém regionu hledána pomocí odlišné strategie Regionální trendy pro maximalizaci hodnoty (1/2) Severní Amerika Masové přehodnocení provozního modelu směrem k obchodním rafinériím USA se stanou exportérem; méně dovozních příleţitostí díky klesající poptávce Vybrané rafinérie se budou adaptovat na mix z nových ropných nalezišť v Kanadě Regionálně odlišné strategie i v rámci USA: Mexický záliv, Z a V pobřeţí Jižní Amerika Větší regionální hráči rozšiřují kapacity, aby zachytili více hodnoty v místní ropné produkci díky regionálnímu hospodářskému rozvoji Brazilský Petrobras chce plně pokrýt domácí poptávku a exportovat investuje 70 mld. USD a navyšuje kapacitu o 50% Společné podniky se zahraničním firmami především pro zpracování těžké ropy Asie- Pacifik Tento velmi zajímavý trh láká velké hráče k investicím Společné podniky budou integrovat rafinérský a petrochemický průmysl, vznik nových hubů (např. Singapur) Zajištění dodávek z rafinérských provozů na Středním východě Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 25

26 Regionálně odlišné strategie a obchodní modely Maximalizace hodnoty bude v kaţdém regionu hledána pomocí odlišné strategie Regionální trendy pro maximalizaci hodnoty (2/2) Střední východ Od exportu surovin k mega-rafinérství a integraci s petrochemií (rozšíření hodnoty) Nové kapacity a partnerství pro uchopení boomu v Asii: integrace s asijskými prodejci Klíčový bude přístup ke kapitálu, technologiím, zvýšení komplexity, ale i cenová konkurence Západní Evropa Pokračování tlaku na utilizaci provozu, zvláště v menších a starších rafinériích Model obchodní rafinérie podstoupí zkoušku přežití (kvůli cenové volatilitě vstupů a výstupů) U lokálních rafinérií větší podíl specializovaných maloobchodníků a retailových řetězců Východní Evropa Pokračování vládní podpory vertikální integrace lokální produkce a modernizace provozů Můţe se ale ukázat jako slepá kolej pro odvětví Giganti jako Rosněft nebo Lukoil cílí na rozšíření portfolia akvizicemi u západoevropských příležitostí Zdroj: A.T. Kearney A.T. Kearney 43/ /21051p 26

27 Představení Děkuji za pozornost a těším se na shledanou Kontakty Telefon Igor Hulák Principal Energetika a zpracovatelský průmysl Praha Zdeněk Vaniš Seniorní analytik Praha A.T. Kearney 43/ /21051p 27

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň. Bratislava, 20. června 2013

Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň. Bratislava, 20. června 2013 Výsledky a zajímavosti projektu benchmarking FM2012 Facility management na každý deň Bratislava, 20. června 2013 A.T. Kearney je mezinárodní společnost působící v oblasti strategického poradenství a optimalizace

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje Dagmar Matějková Exportní konzultantka

Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje Dagmar Matějková Exportní konzultantka Fórum malých a středních podnikatelů MS kraje 20. 9. 2016 Dagmar Matějková Exportní konzultantka Český export a CzechTrade Růst exportu i v roce 2015 + 7,2%, 3,89 biliónu korun Čeští exportéři a CzechTrade

Více

CzechTrade služby pro exportéry

CzechTrade služby pro exportéry CzechTrade služby pro exportéry Ing. Milan Ráž Pověřený řízením agentury CzechTrade milan.raz@czechtrade.cz 23.06.2014 www.czechtrade.cz Služby CzechTrade pro exportéry PORADENSTVÍ & SLUŽBY ZAHRANIČNÍ

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci

17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1. Evropská města v noci 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Evropská města v noci REGION A REGIONÁLNÍ VĚDY URBANIZACE 17.2.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace

Více

CzechTrade: Váš partner na zahraničních trzích

CzechTrade: Váš partner na zahraničních trzích CzechTrade: Váš partner na zahraničních trzích Chile partner s potenciálem Ing. Dagmar Matějková, MBA 724 340 444 dagmar.matejkova@czechtrade.cz 3. 9. 2015 Ostrava www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Příloha KODEXu. velvyslanectví Washington GK Los Angeles GK New York. ZK CT v Chicagu

Příloha KODEXu. velvyslanectví Washington GK Los Angeles GK New York. ZK CT v Chicagu Albánie velvyslanectví Tirana Alžírsko velvyslanectví Alžír Argentina velvyslanectví Buenos Aires Austrálie GK Sydney Ázerbájdžán velvyslanectví Baku Belgie velvyslanectví Brusel ZK CT v Bruselu Bělorusko

Více

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu)

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Jiří Mlynář XVII. jarní konference AEM 27. 3. 2012 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Historický vývoj cen plynu > Ceny ve smlouvách s producenty z

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

CzechTrade Mgr. Zuzana Jesenská Oborová konzultantka CzechTrade

CzechTrade Mgr. Zuzana Jesenská Oborová konzultantka CzechTrade CzechTrade 2017 Mgr. Zuzana Jesenská Oborová konzultantka CzechTrade ZAHRANIČNÍ SÍŤ CZECHTRADE Rozšiřování zahraniční sítě podle poptávky českých firem Nové kanceláře v roce 2016: Singapur - Singapur

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS

PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS PROBLEMATIKA DODÁVEK Z POHLEDU RWE TRANSGAS Dr. Wolfgang Peters, člen představenstva, PPM RWE Transgas, a.s. STRANA 1 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0

Více

Ing. Zuzana Trhlínová 2

Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proměny funkcí sídel URBANIZACE 8.12.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Proměny funkcí sídel Faktory ekonomické, sociální, politické Proces urbanizace Proces suburbanizace 8.12.2013 Ing. Zuzana Trhlínová 2 Proces

Více

Aliance v gesci CzechTrade

Aliance v gesci CzechTrade Ing. Milan Ráž Pověřený řízením agentury CzechTrade www.czechtrade.cz Systém služeb pro české exportéry PORTFOLIO SLUŽEB PORADENSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY SLUŽBY ZAHRANIČNÍ SÍTĚ MPO HLAVNÍ ZMĚNA:

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

Vývoj na trhu s plynem

Vývoj na trhu s plynem Vývoj na trhu s plynem Ing. Jaromír Fajman ředitel obchodování s plynem 2 Obsah prezentace Fundamentální změny na energetických trzích mýty, které padly Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na

Více

Tisková zpráva. Celkové hodnocení dle indexu Anholt-GfK CBI SM

Tisková zpráva. Celkové hodnocení dle indexu Anholt-GfK CBI SM Tisková zpráva Paříž přebírá od Londýna titul nejobdivovanějšího města na světě 3. února 2016 Andrea Winklerová Marketing&Communication +420 296 555 422 andrea.winklerova@gfk.com Mezi tři nejpozitivněji

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv Role cen fosilních paliv v měnové politice Doc. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. Konference Brno Holiday Inn Očekávaný vývoj cen fosilních paliv 28. března b 2007 Obsah prezentace Ceny ropy, plynu a uhlí zcela

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Růstové faktory českého strojírenství Ostrava, 17.4.2014 Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Klíčový význam strojírenství pro kraj Tradiční odvětví,

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Investice do komerčních nemovitostí v ČR

Investice do komerčních nemovitostí v ČR Investice do komerčních nemovitostí v ČR KNIGHT FRANK ZDENKA KLAPALOVÁ, MRICS 1 OBSAH 1. Objem investičních transakcí v ČR 2005 2014 2. Objem investičních transakcí v Evropě 2007 2014 3. Investiční transakce

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU

OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU Velvyslanectví v Senegalu OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI V SENEGALU 21. 11. 2016 Mgr. Pavel Zástěra, ekonomický diplomat, ZÚ Dakar Základní informace o Senegalu Makroekonomika 2. největší ekonomika Západoafrické

Více

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů Praha listopad 216 ÚVOD... 1 1 AKTUÁLNÍ SITUACE A OČEKÁVANÉ TRENDY V OBLASTI ROPY A ROPNÝCH PRODUKTŮ VE SVĚTĚ... 2 1.1 Světová produkce a spotřeba

Více

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba?

Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Příští výrobní revoluce příležitost nebo hrozba? Martin Bunček Místopředseda TA ČR Technologická agentura ČR 24. 3. 2015 ČR je jedna z nejindustrializovanějších zemí Podíl zpracovatelského průmyslu na

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

CzechTrade. Mgr. Alena Hájková. Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016. www.czechtrade.cz

CzechTrade. Mgr. Alena Hájková. Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016. www.czechtrade.cz CzechTrade Mgr. Alena Hájková Regionální exportní konzultant 13. 6. 2016 www.czechtrade.cz Proč CzechTrade? Odborníci v Praze i zahraničí nabízí zkušenosti, znalosti a kontakty a jednotný koncept služeb

Více

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY 9.LISTOPADU 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském trhu Od 2005

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní?

Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Do jaké míry ovlivní energetické úspory bilanci výroby elektřiny a poptávku po ní? Diskusní setkání IVD Energetické úspory jako příležitost k růstu City Tower, Praha, 10. 3. 2015 1 Obsah Atraktivita elektřiny

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VÝROBY PLASTŮ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VÝROBY PLASTŮ SOUČASNOST A BUDOUCNOST VÝROBY PLASTŮ Ing. František Vörös: Sdružení EPS ČR, kancelář Na Cukrovaru 74, Kralupy nad Vltavou, mail: info@epscr.cz Česká technologická platforma plasty, Dělnická 12, 170 00,

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Investice ve společnostech UNIPETROL RPA a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ Investice od budoucnosti Akcionářský den, Litvínov 25. dubna 2008 Francois Vleugels,

Investice ve společnostech UNIPETROL RPA a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ Investice od budoucnosti Akcionářský den, Litvínov 25. dubna 2008 Francois Vleugels, Investice ve společnostech UNIPETROL RPA a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ Investice od budoucnosti Akcionářský den, Litvínov 25. dubna 2008 Francois Vleugels, předseda představenstva a generální ředitel Program Úvod

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje

Změny trhu s plynem. Ing. Ladislav Sladký. Ředitel prodeje Změny trhu s plynem Ing. Ladislav Sladký Ředitel prodeje 2 Obsah prezentace Změny na světovém trhu s plynem a jejich dopad na ČR ČR a SR - současný a budoucí stav Vývoj cen plynu 3 Břidlicový plyn Hydraulické

Více

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008

Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Trendy rozvoje letecké přepravy v letech 2006-2008 Jan Váňa Člen představenstva Viceprezident pro Strategické plánování a rozvoj ČSA 8. března 2006 Růst letecké přepravy bude pokračovat Stabilní růst přepravy

Více

Retailové bankovnictví ve střední a východní Evropě: Benefit krize:

Retailové bankovnictví ve střední a východní Evropě: Benefit krize: Retailové ve střední a východní Evropě: Benefit krize: zvýšení efektivnosti Studie Praha, 13. listopadu 2014 Efma a Roland Berger připravili studii s cílem identifikovat, jakým způsobem banky čelily krizi

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO

Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Hospodářský rozvoj II. Vladan Hodulák Osnova Nástup neoliberalismu Problémy strategie nahrazování dovozu Východoasijský model Ekonomické reformy v RZ RZ a WTO Nástup neoliberalismu Strukturalismus ovlivňoval

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Těžba ropy v USA letos vzroste nejrychleji v historii Těžba ropy ve Spojených státech vzroste v letošním roce nejrychlejším tempem v historii. Díky těžbě z břidlicových hornin se americká

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013

Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje. Praha 6. 2. 2013 Retail summit 6. 2. 2013 Obchod & budoucí zdroje Praha 6. 2. 2013 Vývoj cen zdrojů věštění z křišťálové koule Jak se bránit výkyvům v cenách zdrojů? Zajištění (hedging) Fixace ceny v čase Predikce / prognostika

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

CzechTrade. Centrum sdílených slu eb a kompetencí pro internacionalizaci

CzechTrade. Centrum sdílených slu eb a kompetencí pro internacionalizaci CzechTrade Centrum sdílených slu eb a kompetencí pro internacionalizaci Výběr nového zahraničního trhu pro svoje obchodní aktivity Exportní výzkum DHL CzechTrade Mana erská intuice, doporu ení a zku enost

Více

Od strategických partnerství a aliancí k integraci. Jiří Cienciala

Od strategických partnerství a aliancí k integraci. Jiří Cienciala Od strategických partnerství a aliancí k integraci Jiří Cienciala 2.4.2002 Obsah prezentace?proč partnerství, aliance, integrace jsou tak důležité v současném hutnictví? 2 Specifika světového ocelářského

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva? Odhad vývoje v energetickém sektoru a možností jaderné energetiky Přednáška pro konferenci Ekonomické aspekty jaderné energetiky Praha, 28. března 2006

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR

MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR MEZINÁRODNÍ OBCHOD 2016 východiska; komparace svět - ČR Charakteristika etap mezinárodního Faktory: obchodu po roku 1945 Politické. Rozpad koloniální soustavy a růst ekonomické váhy USA v souvislosti s

Více

Aktuální podpora státu českým exportérům

Aktuální podpora státu českým exportérům Aktuální podpora státu českým exportérům Olomouc 6. 11. 2013 www.czechtrade.cz Představení CzechTrade CzechTrade agentura na podporu exportu příspěvková organizace MPO cílem posílení konkurenceschopnosti

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 3.6.2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2015 Praha Martin Pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Říjen 2015 Praha Martin Pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Říjen 2015 Praha Martin Pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Říjen + 0,10 % Letos + 0,77 % Státní dluhopisy: růst po celé křivce - do 6 let záporné výnosy Korporátní dluhopisy

Více

Vzorové smlouvy ve stavebnictví Ivan Telecký, Jiří Švestka, Igor Klajmon 25. září 2007

Vzorové smlouvy ve stavebnictví Ivan Telecký, Jiří Švestka, Igor Klajmon 25. září 2007 Vzorové smlouvy ve stavebnictví Ivan Telecký, Jiří Švestka, Igor Klajmon 25. září 2007 1.1 Program semináře 1. Úvod 2. Přehled současného stavu v České republice a ve světě 3. Vzorové smlouvy FIDIC 4.

Více

Současný stav a další vývoj Energiewende

Současný stav a další vývoj Energiewende Současný stav a další vývoj Energiewende Ing. Milan Šimoník 8.12.2014 www.zeleni.cz EW: Reakce na ropné krize, Černobyl, klimat. změny Závislost na importu energetických zdrojů Geopolitické změny, boj

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Aktivity AFI v roce

Aktivity AFI v roce Aktivity AFI v roce 2013 8. 1. 2014 Podpora lákání přímých zahraničních investic a jejich rozvoj v ČR: Odborné akce pořádané společně s CzechInvestem v Praze a regionech Odborné akce pořádané s dalšími

Více

CzechTrade 2016 Expert na váš export

CzechTrade 2016 Expert na váš export CzechTrade 2016 Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 20. 06. 2016 1. ZÁKAZNICKÁ ORIENTACE 2. VYSOKÁ KVALITA SLUŽEB 3. FLEXIBILNÍ A MODERNÍ ORGANIZACE 1 Zákaznická orientace CzechTrade

Více

Vliv globalizace na územní rozvoj: zhodnocení teoretických přístupů

Vliv globalizace na územní rozvoj: zhodnocení teoretických přístupů Vliv globalizace na územní rozvoj: zhodnocení teoretických přístupů Ing. Pavel Holubec Katedra urbanismu a územního plánování ČVUT v Praze 04 / 2009 Příspěvek vznikl za podpory doktorského grantu 103-09-H095.

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti

Spojené arabské emiráty. Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti Spojené arabské emiráty Charakteristika trhu, kulturní odlišnosti, praktické obchodní zkušenosti 1 Základní ekonomická data HDP - přepodkládaný růst 3,9% - 4,4 % (2012 est.) HDP na hlavu (PPP) $49,800

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více