MINISTRANTSKÝ MĚSÍČNÍK. Ročník XIV Prosinec Tradiční Vánoce. s MM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTRANTSKÝ MĚSÍČNÍK. www.ministrant.borec.cz Ročník XIV Prosinec 2010. Tradiční Vánoce. s MM"

Transkript

1 MINISTRANTSKÝ MĚSÍČNÍK 12 Ročník XIV Prosinec 2010 Tradiční Vánoce s MM

2 Obsah Liturgický kalendář... 2 Na slovíčko s redakcí...3 Informace...3 Zimní výlet...4 Bodování...4 Nová tvář farnosti Anketa...6 VýMazův kouteček...7 Nové posily v našich řadách Co kdo slaví...10 Vtipy...11 Komiks...12 LITURGICKÝ KALENDÁŘ PROSINEC + LEDEN Sobota 25. prosince slavnost Narození Páně, bílá liturgická barva Neděle 26. prosince svátek Svaté Rodiny - Ježíše, Marie a Josefa, bílá liturgická barva Pondělí 27. prosince svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, bílá liturgická barva Úterý 28. prosince svátek svatých Mláďátek, mučedníků; červená liturgická barva Pátek 31. prosince připomínka svatého Silvestra I., papeže; poslední den roku 2009 ******************************************************* Ministrantský měsíčník - zpravodaj ministrantů z Brna - Židenic při chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Vychází od roku Číslo 12/10. Vydáno Náklad 50 ks. Redakce: Peťa Janko, Vítek Kobza Stálí spolupracovníci: Michal Kobza (Datel), Ondra Loub, Pavel Loub, Honza Kyzlink,Daniel Kyzlink, Daniel Schnirch, Dominik Janko, Lukáš Holík a další. Jednotlivé články nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Za původnost článků ručí autor. Neprošlo jazykovou úpravou. Veškeré kopírování a šíření je povoleno, jen prosíme o uvedení zdroje. Pouze pro vnitřní potřebu židenických ministrantů! Neprodejné! Sobota 1. ledna slavnost Matky Boží, Panny Marie, bílá liturgická barva, začíná nový rok 2011 Neděle 2. ledna druhá po Narození Páně, bílá liturgická barva Čtvrtek 6. ledna slavnost Zjevení Páně (Tří králů), bílá liturgická barva Neděle 9. ledna svátek Křtu Páně, bílá liturgická barva, končí vánoční doba Neděle 16. ledna druhá v liturgickém mezidobí, zelená liturgická barva Úterý 18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů Pátek 21. ledna památka svaté Anežky Římské, panny a mučednice Neděle 23. ledna třetí v liturgickém mezidobí, zelená liturgická barva Úterý 25. ledna svátek obrácení svatého Pavla, apoštola, bílá liturgická barva Středa 26. ledna památka svatých Timoteje a Tita, biskupů Pátek 28. ledna památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve Neděle 30. ledna čtvrtá v liturgickém mezidobí, zelená liturgická barva Pondělí 31. ledna památka svatého Jana Boska, kněze; zakladatele salesiánů 2

3 Na slovíčko s redakcí Opět zdravím naše čtenáře u listů MM, Rok utekl jako voda a máme tu Vánoce svátky dobra, lásky, míru, klidu, pohody. Nejhlavnější na nich ovšem je to, že přišel na svět Pán Ježíš, který pro nás později zemřel na kříži. Zkusme si tedy uvědomit to, že je krásné obdarovat někoho nějakým krásným a drahým dárkem. Ano, o Vánocích si dáváme dárky. Ale zkusme se někdy pozastavit v našem životě a zeptat se samy sebe: Jaký dárek jsme dali Pánu Ježíši?. Každoročně dáváme a dostáváme mnoho ale umíme i my Bohu něco dát? Určitě to stojí k zamyšlení. Ale to již nechám na vás. Nyní vám chci popřát krásný svátky a veselé Vánoce. Doufám, že MM vám alespoň trochu udělá radost a že i příští rok, rok 2011 jej budete stále rádi přijímat a číst. Samozřejmě nadále vyzýváme a uvítáme kohokoliv, kdo přijde a nabídne se, že nám s čímkoliv pomůže. Určitě jste si všimli krásných a vtipných komiksů, které se v každém čísle objevují. Nebo také rozhovory a další články, které kdokoliv přinese. Proto vám říkáme, nebojte se přijít a ozvat se. Říct svůj názor a vyjádřit se. MM nemůže dělat pár lidí. Kdykoliv dostanete nápad, tak dejte vědět. Ale dosti už řečí. Máte před sebou nová vánoční číslo, tak si jej plně užijte. Veselé počteníčko a krásné Vánoce vám přeje InFoRmAcE na prosinec&leden > začala nám doba radostná, doba Vánoční > informace na celý prosinec máte na ministrantské nástěnce > v Lednu nebudeme koukat na bednu, protože je Slavnost Panny Marie od pondělí se opět rozjíždí kolotoč ve čtvrtek je svátek Tří králů neděle je slavnost Křtu Páně. Poslední den doby Vánoční. Začíná první liturgické mezidobí. (barva??? správně, zelená) konec 1. ministrantského pololetí bude v neděli nové pololetí začne hned v pondělí vyhodnocení za 1. pololetí bude v pátek v 16:30 na oratoři kostela redakce Ministranstký měsíčník s novou tváří přeje požehnané a radostné svátky Vánoční, ať radost z narozeného Krista uchováte co nejdéle ve svém srdci a přejeme uspěšné vykročení do roku

4 Zimní výlet Dne se uskutečnil tradiční zimní výlet. Sraz byl v 9:15 na Staré Osadě, kde se sešla skupinka devíti odvážných a otužilých lidiček. Ovšem Libor, který měl na starosti plán cesty zaspal a tak jsme musely zahájit cestu bez něj. Dojely jsme do Křtin a navštívily jsme kostel, kde jsme byly na mši svaté. Musím tedy říct že venku bylo větší teplo než v kostele a mi, kteří jsme zvyklí na náš vyhřívaný kostelíček jsme byli v šoku. Během mše dojel i náš spáč, který se uráčil vylézt s postele a tak jsme byly v plném počtu. Po mši jsme vyrazily na cestu, která vedla do Adamova. Během pár chvil jsme měly hlad a tak neuteklo moc minut a už jsme hledaly místo na táborá- ček, které jsme poměrně rychle našly. S rozděláním ohně to tak rychle ale nešlo, ale my od- vážní lidi ze Židenic jsme se n e v z d á v a - ly ani ve chví- li, kdy by to každý skaut vzdal a tak se nám nako- nec povedlo oheň rozdě- lat. Pravda je, že to byl sice takový ohínek s k o m í - ráček, kte- rý spíše sloužil k rozmrznutí buřtů a klobás než k jejich o p e č e - ní, ale všem chutnalo a to je to hlavní. Po obídku jsme vyrazily dál na cestu. Během cesty do Adamova jsme navštívily Alexandrovu rozhlednu, ze které jsme viděly pod sebou náš vytoužený cíl- Adamov. Vydaly jsme se tedy do Adamova co nejkratší cestou nebo lépe řečeno necestou v některých chvílích. Za pár okamžiků jsme už seděly v hospodě, kde jsme rozmrzly, daly si ňáké to pitíčko a potom nasedly na vlak a dojely do Židenic, kde se každý rozešel do svého domku. Ministrantské bodování ke dni Domča Janko 4

5 Ahoj čtenáři MM! Dneska tu máme naši novou pastorační pomocnici sestru Kristinu a rádi bychom ji chvíli vyzpovídali. Mohli bychom začít takovým rychlokurzem: Sladký nebo slaný? Slaný. Pěšky nebo autem? Autem. Nejlépe po vlastní ose. :-) Příroda nebo město? Příroda po františkánsku Kino nebo divadlo? Kino. Myčka nebo umývání? (chvíle ticha-pozn.red.) Umývání, ale myčka není k zahození. :-) Televize nebo počítač? Počítač. Plavání nebo lyžování? Obojí. (její dva oblíbené sporty-pozn. red.) Ručně nebo na počítači? Na počítači. Gott nebo Bílá? Raději Bílá. Komedie nebo horor? Komedie a romantika :-) Roráty nebo večerní? Roráty. Léto nebo zima? Léto i zima!!! Hory nebo moře? Obojí. Bez moře to nejde Nová tvář farnosti A teď už vážněji Jak dlouho jste řádovou sestrou? Do společenství jsem se nastěhovala před čtyřmi roky, ale sestry znám delší dobu. Po několikaleté formaci jsem v létě složila své první sliby a přišla jsem do Brna na své první působiště. :-) Jak jste se dostala k nám do naší farnosti? Vystřídala jsem sestru Lucii, která tu sloužila 3 roky. S. Lucie teď slouží ve farnosti bratří františkánů v Praze a já jsem přebrala větší část její zdejší služby. A jak jste se dostala k tomu být sestrou? Do svých 18 let jsem o Ježíši Kristu neslyšela. Po maturitě jsem jela jako vedoucí na tábor se s k a u t s k ý m křesťanským o d d í l e m. Když jsem d o p r ová z e - la skupinku dětí na nedělní bohoslužbu, pocítila jsem v kostele zvláštní sílu. Nedokázala jsem rozlišit, jestli mi je tak zvláštně díky horkému počasí nebo je to tím, že kostele skutečně nějaká síla je. Zůstala jsem proto během mše venku a když jsem se později do kostela vrátila, pocítila jsem tuto silnou přítomnost znovu. Chtěla jsem vědět, co je to za Boha, kterého křesťané uctí- 5

6 vají a tak jsem po návratu do tábora otevřela knihu od otce Reinsberga Skaut přemýšlí o Kristu. Úryvek z Nového Zákona byl klíčový pro mé obrácení. Tato slova jsou v mém srdci živá dodnes a často se k nim vracím. Po návratu z tábora jsem navštívila kostel v mém bydlišti. Poprvé jsem cítila, že nemůžu odejít z kostela, aniž bych poklekla. Byl to vnitřní boj o přijetí Ježíše Krista do mého života Po této události se celý můj život změnil. Toužila jsem se začlenit do církve, přijímat Tělo Páně. Začala jsem chodit na přípravu ke svátostem a shodou okolností mě připravovala jedna stará řádová sestra. Z jejího života i z atmosféry kláštera jsem cítila, že tohle je ono Toužila jsem po stejné blízkosti života s Pánem. Začala jsem jezdit k sestrám na různé duchovní obnovy a brigády. Silně mě oslovila františkánská spiritualita se svojí láskou k člověku a ke všemu stvoření. Školské sestry sv. Františka jsem poznala na různých akcích v brněnské a vranovské komunitě. Líbila se mi jejich dynamičnost a lidskost a zároveň hluboká touha žít naplno ve spojení s Pánem při různých činnostech i v duchovním životě. Postupně jsme se více poznávaly a po nějaké době jsem poprosila o vstup do společenství. Pokud jsme pochytili správně, tak jste k nám přišla z Vranova Ne, pocházím z Prahy. Tam jsem se narodila a vyrostla. S rodiči jsme hodně času trávili na chatě v přírodě. Poslední roky před vstupem do kláštera jsem bydlela v Brně. V rámci společenství jsem prostřídala více komunit a teď jsem k vám přišla opět z Prahy. A jezdíte šalinou nebo tramvají? Po Brně dobíhám šalinu a v Praze nastupuju do tramvaje. Dále bychom se vás chtěli zeptat, jak se vám líbí v naší farnosti? V této farnosti pracuji moc ráda. Znala ji z doby, než jsem vstoupila do kláštera. Líbí se mi, že je zde tolik rodin a společenství, takže člověk si tu rychle najde svoje místo. Taky se mi líbí, že je tu tolik ministrantů. Jaká je přesná definice vaší práce? Pracovat jako pastorační asistentka pro mě znamená být tady pro všechno a pro všechy, tak jak je potřeba. Tedy mít otevřené oči a srdce pro druhé. Máte nějaký zážitek s ministranty? Obecně. Poprvé jsem vás více zaregistrovala při odjezdu na ministrantské podzimní prázdniny, kdy jste se řadili v sakristii a zdálo se, že tu jednu místnost celou zaplníte. Jinak se průběžně raduji se svými třemi prvňáčkami, kteří chodí do ministrantské přípravky a nyní budou přijati mezi ministranty. Mají z toho velikou radost a moc se těší, že se poprvé postaví okolo oltáře. A nějaké povzbuzení pro nás od oltáře? Dobře se dívejte a dávejte své srdce Pánu. Tak jako kněz proměňuje chléb a víno, tak vy dávejte Pánu sami sebe!!! :-) Lukin Holík a Dan Schnirch ANKETA K ČLÁNKŮM O LETOŠNÍM STANOVÉM TÁBOŘE!!! Jistě všichni víte, že v minulém čísle se objevily dva články o letošním stanovém táboře. Jeden sepsali kluci: Kuba Kalčík, Tomis Janko a Honzík Pokorný A druhý sepsala děvčata: Kačenka Pokorná a Verunka Kobzová Dnes ráno jsem se zeptal 5 chlapců - ministrantů na jejich názor na tyto články. 4 chlapci odpověděli, že článek od chlapců se jim líbil více. 1 chlapec odpověděl, že je lepší článek od děvčat. Toť pro tento měsíc vše. V příštím čísle se dozvíte jak reagovala děvčata. -red- 6

7 VýMazův kouteček Další vydání MM přináší i další díl naší tradiční rubriky Výmazův kouteček. Tentokrát se opět vydáme vstříc florbalovému dobrodružství, které prožila část z nás dne Byl krásný zimní den. Venku byla taková zima, že jenom blázen by se rozhodl, jít ven a něco podnikat. A pár takových bláznů se motalo kolem kostela v Židenicích a čekalo co se bude dít dál. Když se všichni sešli, tak bylo na čase vydat se na cestu. Tož se všichni naskládali do nějakých těch dopravních prostředků města Brna a vydali se směr tělocvična, ve které pořádá ligový turnaj Orel jednota Bohunice. A nebyli by to žideničtí kluci, kdyby někdo nechyběl. Nejmenovaný brankář tohoto týmu si ráno trošku přispal. Tudíž v čase, kdy byla většina týmu už na místě a rozcvičovali se před zápasem, se náš nejmenovaný brankář teprve trmácel cestou necestou směrem k tělocvičně. Ale nebyl by to on, kdyby nás v tom nechal.byl pevně rozhodnut dojet na místo a pomoci nám při té hře, ke které všichni tolik cítíme a totiž k FLORBALU. Když se dostavil i náš brankář, tak jsme se začali postupně rozcvičovat a připravovat na první zápas. Uběhlo to jako vteřinka a už jsme stáli připraveni tváří tvář našemu soupeři. Klukům z týmu Brno Bohunice. Bylo teprve 9 hodin ráno a my jsme už běhali po hřišti a honili se za tím malým kulatým stvořením. Zápas začal lépe pro nás. Již ve druhé minutě se napřáhl jeden náš hráč a vstřelil úvodní gól. Tímto gólem odstartovala obrovská přestřelka. Balónek létal tam a sem a všichni běhali jako pominutí. Naštěstí měl navrch tým Brna-Židenic a nakonec se na tabuli ukázal výsledek 9:5. První zápas je za námi a následuje tří-zápasová pauza. Někteří z nás se odebrali na sobotní oběd ( pizza ) a někteří se vypravili domů, aby alespoň trošku dospali to, co v noci zanedbali. Ale čas utekl rychle a v čase 12:40 jsme opět stáli rozestavěni v poli ( na hřišti ) a zírali na našeho dalšího soupeře. Byli to kluci ( teda spíš chlapy ) z Vyškova. Tentokrát už to bylo trochu jiný kafe. A to jsme poznali hned ze začátku. Než jsme se nadáli, tak po prvním 5 minutách zápasu jsme prohrávali 1:4 a vůbec to nevypadalo, že bychom se ještě zmohli k nějakému odporu. Avšak jak říká náš brankář a kamarád: Je to jen o psychice. A vždycky má pravdu. A i tentokrát ji měl. A to byl ten pravý lék. Naše myšlenky, pocity, psychika. Po první třetině to nevypadalo moc dobře. Ale nevzdali jsme to. Vyhecovali jsme se, co to šlo. A vyběhli jsme na ně s tím nejlepším. co jsme v sobě měli. A hle, ono to fungovalo. Během dvou zbývajících třetin jsme výsledek otočili a upravili na konečný výsledek 9:8 pro nás. Ve svém životě jsem hrál už mnoho zápasů ale něco takového jsem ještě nezažil. Je však důkaz toho, že člověk by se nikdy neměl dopředu vzdávat. I když zprvu vypadá, že o výsledku už je rozhodnuto, vždy je možnost během zbývajících třetin změnit mnoho. A to platí i v našich životech. Nikdy se nevzdávej. Vždy je za to bojovat. A to je pro dnešek vše. Přeji vám všem krásné Vánoční svátky. Prožijte je v prostředí se svými blízkými a s těmi, které máte rádi. A nezapomeňte na to, že se narodil náš Pán Ježíš Kristus. Otevřeme mu svá srdce a pusťme jej dovnitř. Peťa Janko 7

8 Nové posily v našich řadách Jak jste si jistě všimli, naše řady se opět rozrostly o několik nových ministrantů. Přesněji řečeno se k nám přidali Honzík Cejnek, Kuba Genčur, Víťa Klusák a Vašek Tymočko. Absolvovali jako my všichni půlroční přípravu a nyní se připojí k nám. Buďme jim všem příkladem a nabízejme jim svoji pomoc. I my jsme byli kdysi přijeti za ministranty. Vzpomeňme si, jak jsme se tehdy cítili a jak jsme mnohé věci neznali. Proto vás prosím, abychom je vlídně přijali mezi sebe a byli jim vždy ku pomoci. Zde jsou fotky ze slavnostní mše svaté, při které byli kluci přijati za ministranty. 8

9 foto: Vít Kobza st. 9

10 Co kdo slaví prosinec&leden Jmeniny Svatého Štěpána je A tak přejeme Štěpovi Kobzovi, Štěpovi Juránkovi a Štěpovi Horkýmu. O den později je Logické, že? Ale to je dost zásední změna nejen data, ale i oslavenců- Janů. Tak to blahopřejeme u Cejnků, Hraničků, Krejčích, Kyzlinků, Šidlů, Bártů, Pokorných a u Janků. Narozeniny slaví své 16. narozeniny Danoušek Schnirch. Chlapec se už žene na pomyslnou hranici dvacet. **************************************** A honem z roku 2010 do roku 2011 :) Mladý-zkušený ministrant-umělec Marek Bártů oslaví své 20. narozeniny. Jan Bártů na svoji první osmnáctku podívá Ve stejný den, akorát o rok více, bude mít Ondra Veselý. Rodina Bártů se s měsícem lednem kamarádí velice, jelikož i Matouš bude pouštět světlice, a to Vystřelí přesně 10 světlic. To Vojta Hranička bude střílet ve stejný den o 2 světlice navíc. A pozor! Teď příchází chlapec, na kterého jsem se velice těšil. Není jim nikdo jiný, než Honza Krejčí, slavící svých prvních 20 let. J, Ja, Jan, Jank, Janko, Jankov, Jankovi slaví a slaví. Slaví, slavíc, slavíce, protancujou střevíce. A kdy? No, přece A kdo? Tomis 13. narozeniny a Dominik 17. narozeniny. A je hotovson, Gustafson :) Pěkně blahopřeji a v únoru zas a zas a zas, mám na hlavě mastný vlas. Mgr. Mastný Jmeniny František Schmidt oslavní svátek na sv. Františka Saleského (24. 1.). Narozeniny Kuba Ferdinand bude slavit i po Silvestru, neboť jeho věkové konto se zvětší již na číslo

11 Vánoční vtipy O štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: Hele nemáš dneska na půl dne čas? Kamarád se diví:,,zrovna dnes, a proč? No já jen že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel... Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes? Před 15 lety člověk přemýšlel: Budou dárky, nebudou dárky? Dneska přemýšlí: Bude na dárky, nebude na dárky? Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: Pracuji v německé bance. Z vánočních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou. Druhý povídá: Pracuji v Daimler Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem světa. Třetí praví: Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr. Ostatní se ho ptají: A co zbytek? Finančák odpoví: Zbytek mi na něj přidají rodiče! Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč jsem ho neviděl? stěžuje si o Štědrém večeru Filípek. To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradou! Chlápek vybírá dárek k Vánocům: Máte něco levného, užitečného a hezkého? Třeba tady kapesníčky, ukazuje ochotně prodavačka, pro koho to máte? Pro manželku. Tak to bude určitě překvapená. To jo, souhlasí ženáč, ona myslí, že dostane pod stromeček kožich! Pane šéf, můžete mi dát zítra volno? ptá se v práci pan Urbánek. Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem. Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno! rezolutně to odmítne ředitel. Děkuji, oddechne si zaměstnanec. Věděl jsem, že je na vás spolehnutí. Tak co, Pepo, co jsi vybral manželce k Vánocům? Vkladní knížku. Strýčku víš jaký vlak má největší zpoždění? Nevim Ten co jsi mi slíbil loni k vánocům. Představte si, poprvé se nás sešel na štědrovečerní večeři sudý počet lidí! - Jak to, vždyť jste byli tři! - Jo, ale potom přijelo 17 hasičů! Vrátí se pan Kalianko z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde místo ní jen kartičku: Veselé Vánoce přejí kapsáři! Anička se modlí před Vánocemi a na konci modliby zakřičí. - Ježíšku, dones mi kolo! - Ježíšek není hluchý, domlouvá ji sestra. - Ale babička ano! 11

12 12 nakreslil Pavel Loub

Ministrantský. Zpravodaj židenických ministrantů www.ministrant.borec.cz Ročník XIV Prosinec 2010. MM radí:,,dejte SI POZOR NA PŘEDVÁNOČNÍ PUJČKY!

Ministrantský. Zpravodaj židenických ministrantů www.ministrant.borec.cz Ročník XIV Prosinec 2010. MM radí:,,dejte SI POZOR NA PŘEDVÁNOČNÍ PUJČKY! Ministrantský Mesícník ˇ ˇ Zpravodaj židenických ministrantů www.ministrant.borec.cz Ročník XIV Prosinec 2010 12 MM radí:,,dejte SI POZOR NA PŘEDVÁNOČNÍ PUJČKY! Obsah Liturgický kalendář... 2 Na slovíčko

Více

Ministrantský. Zpravodaj židenických ministrantů Ročník XI Březen 2007

Ministrantský. Zpravodaj židenických ministrantů Ročník XI Březen 2007 Ministrantský MĚSÍČNÍK 3 Zpravodaj židenických ministrantů Ročník XI Březen 2007 Ministrantský měsíčník - zpravodaj ministrantů z Brna - Židenic při chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Vychází od roku 1996.

Více

ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

ŽABOKUK. Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže ŽABOKUK Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže 4/2011 Obsah Zamyšlení...3 4 Vánoce, Nový rok, kalendárium...6 9 (Ne)obyčejní lidé naší farnosti...10

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12.

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. prosince 2010 Z obsahu čísla Vánoce v naší farnosti Vánoce v otrokovické Charitě sv. Anežky Adresát: Josef Janota

Více

Slovo otce Tomáše Naše mysl se v těchto dnech obrací do judského Betléma, kde se nám narodil Spasitel světa.

Slovo otce Tomáše Naše mysl se v těchto dnech obrací do judského Betléma, kde se nám narodil Spasitel světa. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Naše mysl se v těchto dnech obrací do judského Betléma, kde se nám narodil Spasitel světa. Vánoční zamyšlení Nepochybuji, že se vrátí doba, kdy betlémy

Více

, dvouměsíčník SLOVO NA ZAČÁTEK POJĎME SE POKLONIT Vyprávěl mi jeden známý, že se rozhodl koupit velký vyřezávaný betlém. Netajil se svým nadšením pro tuto myšlenku a také se mu podařilo najít řezbáře,

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O 4/07 Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže

Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O 4/07 Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O 4/07 Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 3, ročník XXV Neděle 18. května 2014 Z obsahu čísla Sport jako životní styl Jak sportují rodiny O sportu s O. Josefem Ať doběhnem ve zdraví

Více

ROČNÍK: XXIV FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 1/2015. Jak na Nový rok, tak po celý rok

ROČNÍK: XXIV FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 1/2015. Jak na Nový rok, tak po celý rok ROČNÍK: XXIV FARNOST SVATÉHO ANTONÍNA ČÍSLO: 1/2015 Jak na Nový rok, tak po celý rok Kdyby toto úsloví platilo, byl by tento rok moc požehnaný. Vstoupili jsme do něj spolu s poutníky z celé Evropy, kteří

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O

Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Ž A B O V Ř E S K É K U K Á T K O Nahlédnutí do života salesiánské farnosti a střediska mládeže I- 09 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011 CESTA ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXII 2/2011 R O Z C E S T Í Nadchází doba prázdnin a dovolených. Většina z nás se v příštím období vydá na nějakou cestu: za odpočinkem, za duchovním užitkem,

Více

Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem...

Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše A přece je třeba si uvědomit, že všichni se podílíme na životě farnosti spolu s knězem... Vstříc prázdninám Budete mít volno od školy a učení, nikoli však

Více

č. 72 leden 2007 Milí farníci,

č. 72 leden 2007 Milí farníci, č. 72 leden 2007 Milí farníci, v církvi se nelze nudit. Je tolik příležitostí prožívat víru, vzdělávat se, poznávat nové lidi a inspirovat se jejich životní zkušeností. Byl by bláhový ten, kdo by nevyužíval

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Prosinec 2014 Předzvěsti Předzvěsti, chutě a vůně Vánoc jsou všude. Jako mnozí jiní, i já se vždy na tento čas v roce těším. Je to výjimečné období. Slovo advent znamená příchod

Více

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla

Farní občasník. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Dejme si půst od lhostejnosti. Z obsahu čísla Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 1, ročník XXIV Neděle 17. února 2013 Z obsahu čísla Výsledky Tříkrálové sbírky Zážitky koledníků Zastavení křížové cesty Uzavření církevního

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 10, číslo 9/2007 Sbor Církve bratrské v Havířově Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor s manž. Lutkovými...5 1 Obsah Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1937 - pokračování (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor s manž. Lutkovými......5 Světová náboženství Judaismus - V. Svátky.. 11 Okénko pro nemocné (o. J. Šik

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010 fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 5 /2010 Tvá síla se nezakládá na množství, ani tvá svrchovanost na násilnících, ale jsi Bohem pokorných, pomocí utiskovaných, oporou slabých, útočištěm opuštěných,

Více

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice

Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice LASTURA Zpravodaj Římskokatolické farnosti u kostela sv.jakuba Staršího, Praha 10 - Petrovice 3 Velikonoce 2006 PŘEŽIL JSEM PĚT FARÁŘŮ tak by se také mohl nazývat tento příspěvek do Lastury, o který mě

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2014 Slovo na cestu V době adventní jsme putovali do Betléma. Snažili jsme se vyjít z obvyklostí, vykročit odvážně do ranní tmy.

Více

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili:

Matriky vypravují. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a věrnosti si vyměnili: OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 4 Vyšlo: 16.12.2007 G. K. Chesterton Až sem došla rodička vyhnaná od prahu hostince, v místě, kde domov nenašla,

Více