MINISTRANTSKÝ MĚSÍČNÍK. Ročník XIV Prosinec Tradiční Vánoce. s MM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTRANTSKÝ MĚSÍČNÍK. www.ministrant.borec.cz Ročník XIV Prosinec 2010. Tradiční Vánoce. s MM"

Transkript

1 MINISTRANTSKÝ MĚSÍČNÍK 12 Ročník XIV Prosinec 2010 Tradiční Vánoce s MM

2 Obsah Liturgický kalendář... 2 Na slovíčko s redakcí...3 Informace...3 Zimní výlet...4 Bodování...4 Nová tvář farnosti Anketa...6 VýMazův kouteček...7 Nové posily v našich řadách Co kdo slaví...10 Vtipy...11 Komiks...12 LITURGICKÝ KALENDÁŘ PROSINEC + LEDEN Sobota 25. prosince slavnost Narození Páně, bílá liturgická barva Neděle 26. prosince svátek Svaté Rodiny - Ježíše, Marie a Josefa, bílá liturgická barva Pondělí 27. prosince svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, bílá liturgická barva Úterý 28. prosince svátek svatých Mláďátek, mučedníků; červená liturgická barva Pátek 31. prosince připomínka svatého Silvestra I., papeže; poslední den roku 2009 ******************************************************* Ministrantský měsíčník - zpravodaj ministrantů z Brna - Židenic při chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Vychází od roku Číslo 12/10. Vydáno Náklad 50 ks. Redakce: Peťa Janko, Vítek Kobza Stálí spolupracovníci: Michal Kobza (Datel), Ondra Loub, Pavel Loub, Honza Kyzlink,Daniel Kyzlink, Daniel Schnirch, Dominik Janko, Lukáš Holík a další. Jednotlivé články nemusí vyjadřovat stanovisko redakce. Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Za původnost článků ručí autor. Neprošlo jazykovou úpravou. Veškeré kopírování a šíření je povoleno, jen prosíme o uvedení zdroje. Pouze pro vnitřní potřebu židenických ministrantů! Neprodejné! Sobota 1. ledna slavnost Matky Boží, Panny Marie, bílá liturgická barva, začíná nový rok 2011 Neděle 2. ledna druhá po Narození Páně, bílá liturgická barva Čtvrtek 6. ledna slavnost Zjevení Páně (Tří králů), bílá liturgická barva Neděle 9. ledna svátek Křtu Páně, bílá liturgická barva, končí vánoční doba Neděle 16. ledna druhá v liturgickém mezidobí, zelená liturgická barva Úterý 18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná týden modliteb za jednotu křesťanů Pátek 21. ledna památka svaté Anežky Římské, panny a mučednice Neděle 23. ledna třetí v liturgickém mezidobí, zelená liturgická barva Úterý 25. ledna svátek obrácení svatého Pavla, apoštola, bílá liturgická barva Středa 26. ledna památka svatých Timoteje a Tita, biskupů Pátek 28. ledna památka svatého Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve Neděle 30. ledna čtvrtá v liturgickém mezidobí, zelená liturgická barva Pondělí 31. ledna památka svatého Jana Boska, kněze; zakladatele salesiánů 2

3 Na slovíčko s redakcí Opět zdravím naše čtenáře u listů MM, Rok utekl jako voda a máme tu Vánoce svátky dobra, lásky, míru, klidu, pohody. Nejhlavnější na nich ovšem je to, že přišel na svět Pán Ježíš, který pro nás později zemřel na kříži. Zkusme si tedy uvědomit to, že je krásné obdarovat někoho nějakým krásným a drahým dárkem. Ano, o Vánocích si dáváme dárky. Ale zkusme se někdy pozastavit v našem životě a zeptat se samy sebe: Jaký dárek jsme dali Pánu Ježíši?. Každoročně dáváme a dostáváme mnoho ale umíme i my Bohu něco dát? Určitě to stojí k zamyšlení. Ale to již nechám na vás. Nyní vám chci popřát krásný svátky a veselé Vánoce. Doufám, že MM vám alespoň trochu udělá radost a že i příští rok, rok 2011 jej budete stále rádi přijímat a číst. Samozřejmě nadále vyzýváme a uvítáme kohokoliv, kdo přijde a nabídne se, že nám s čímkoliv pomůže. Určitě jste si všimli krásných a vtipných komiksů, které se v každém čísle objevují. Nebo také rozhovory a další články, které kdokoliv přinese. Proto vám říkáme, nebojte se přijít a ozvat se. Říct svůj názor a vyjádřit se. MM nemůže dělat pár lidí. Kdykoliv dostanete nápad, tak dejte vědět. Ale dosti už řečí. Máte před sebou nová vánoční číslo, tak si jej plně užijte. Veselé počteníčko a krásné Vánoce vám přeje InFoRmAcE na prosinec&leden > začala nám doba radostná, doba Vánoční > informace na celý prosinec máte na ministrantské nástěnce > v Lednu nebudeme koukat na bednu, protože je Slavnost Panny Marie od pondělí se opět rozjíždí kolotoč ve čtvrtek je svátek Tří králů neděle je slavnost Křtu Páně. Poslední den doby Vánoční. Začíná první liturgické mezidobí. (barva??? správně, zelená) konec 1. ministrantského pololetí bude v neděli nové pololetí začne hned v pondělí vyhodnocení za 1. pololetí bude v pátek v 16:30 na oratoři kostela redakce Ministranstký měsíčník s novou tváří přeje požehnané a radostné svátky Vánoční, ať radost z narozeného Krista uchováte co nejdéle ve svém srdci a přejeme uspěšné vykročení do roku

4 Zimní výlet Dne se uskutečnil tradiční zimní výlet. Sraz byl v 9:15 na Staré Osadě, kde se sešla skupinka devíti odvážných a otužilých lidiček. Ovšem Libor, který měl na starosti plán cesty zaspal a tak jsme musely zahájit cestu bez něj. Dojely jsme do Křtin a navštívily jsme kostel, kde jsme byly na mši svaté. Musím tedy říct že venku bylo větší teplo než v kostele a mi, kteří jsme zvyklí na náš vyhřívaný kostelíček jsme byli v šoku. Během mše dojel i náš spáč, který se uráčil vylézt s postele a tak jsme byly v plném počtu. Po mši jsme vyrazily na cestu, která vedla do Adamova. Během pár chvil jsme měly hlad a tak neuteklo moc minut a už jsme hledaly místo na táborá- ček, které jsme poměrně rychle našly. S rozděláním ohně to tak rychle ale nešlo, ale my od- vážní lidi ze Židenic jsme se n e v z d á v a - ly ani ve chví- li, kdy by to každý skaut vzdal a tak se nám nako- nec povedlo oheň rozdě- lat. Pravda je, že to byl sice takový ohínek s k o m í - ráček, kte- rý spíše sloužil k rozmrznutí buřtů a klobás než k jejich o p e č e - ní, ale všem chutnalo a to je to hlavní. Po obídku jsme vyrazily dál na cestu. Během cesty do Adamova jsme navštívily Alexandrovu rozhlednu, ze které jsme viděly pod sebou náš vytoužený cíl- Adamov. Vydaly jsme se tedy do Adamova co nejkratší cestou nebo lépe řečeno necestou v některých chvílích. Za pár okamžiků jsme už seděly v hospodě, kde jsme rozmrzly, daly si ňáké to pitíčko a potom nasedly na vlak a dojely do Židenic, kde se každý rozešel do svého domku. Ministrantské bodování ke dni Domča Janko 4

5 Ahoj čtenáři MM! Dneska tu máme naši novou pastorační pomocnici sestru Kristinu a rádi bychom ji chvíli vyzpovídali. Mohli bychom začít takovým rychlokurzem: Sladký nebo slaný? Slaný. Pěšky nebo autem? Autem. Nejlépe po vlastní ose. :-) Příroda nebo město? Příroda po františkánsku Kino nebo divadlo? Kino. Myčka nebo umývání? (chvíle ticha-pozn.red.) Umývání, ale myčka není k zahození. :-) Televize nebo počítač? Počítač. Plavání nebo lyžování? Obojí. (její dva oblíbené sporty-pozn. red.) Ručně nebo na počítači? Na počítači. Gott nebo Bílá? Raději Bílá. Komedie nebo horor? Komedie a romantika :-) Roráty nebo večerní? Roráty. Léto nebo zima? Léto i zima!!! Hory nebo moře? Obojí. Bez moře to nejde Nová tvář farnosti A teď už vážněji Jak dlouho jste řádovou sestrou? Do společenství jsem se nastěhovala před čtyřmi roky, ale sestry znám delší dobu. Po několikaleté formaci jsem v létě složila své první sliby a přišla jsem do Brna na své první působiště. :-) Jak jste se dostala k nám do naší farnosti? Vystřídala jsem sestru Lucii, která tu sloužila 3 roky. S. Lucie teď slouží ve farnosti bratří františkánů v Praze a já jsem přebrala větší část její zdejší služby. A jak jste se dostala k tomu být sestrou? Do svých 18 let jsem o Ježíši Kristu neslyšela. Po maturitě jsem jela jako vedoucí na tábor se s k a u t s k ý m křesťanským o d d í l e m. Když jsem d o p r ová z e - la skupinku dětí na nedělní bohoslužbu, pocítila jsem v kostele zvláštní sílu. Nedokázala jsem rozlišit, jestli mi je tak zvláštně díky horkému počasí nebo je to tím, že kostele skutečně nějaká síla je. Zůstala jsem proto během mše venku a když jsem se později do kostela vrátila, pocítila jsem tuto silnou přítomnost znovu. Chtěla jsem vědět, co je to za Boha, kterého křesťané uctí- 5

6 vají a tak jsem po návratu do tábora otevřela knihu od otce Reinsberga Skaut přemýšlí o Kristu. Úryvek z Nového Zákona byl klíčový pro mé obrácení. Tato slova jsou v mém srdci živá dodnes a často se k nim vracím. Po návratu z tábora jsem navštívila kostel v mém bydlišti. Poprvé jsem cítila, že nemůžu odejít z kostela, aniž bych poklekla. Byl to vnitřní boj o přijetí Ježíše Krista do mého života Po této události se celý můj život změnil. Toužila jsem se začlenit do církve, přijímat Tělo Páně. Začala jsem chodit na přípravu ke svátostem a shodou okolností mě připravovala jedna stará řádová sestra. Z jejího života i z atmosféry kláštera jsem cítila, že tohle je ono Toužila jsem po stejné blízkosti života s Pánem. Začala jsem jezdit k sestrám na různé duchovní obnovy a brigády. Silně mě oslovila františkánská spiritualita se svojí láskou k člověku a ke všemu stvoření. Školské sestry sv. Františka jsem poznala na různých akcích v brněnské a vranovské komunitě. Líbila se mi jejich dynamičnost a lidskost a zároveň hluboká touha žít naplno ve spojení s Pánem při různých činnostech i v duchovním životě. Postupně jsme se více poznávaly a po nějaké době jsem poprosila o vstup do společenství. Pokud jsme pochytili správně, tak jste k nám přišla z Vranova Ne, pocházím z Prahy. Tam jsem se narodila a vyrostla. S rodiči jsme hodně času trávili na chatě v přírodě. Poslední roky před vstupem do kláštera jsem bydlela v Brně. V rámci společenství jsem prostřídala více komunit a teď jsem k vám přišla opět z Prahy. A jezdíte šalinou nebo tramvají? Po Brně dobíhám šalinu a v Praze nastupuju do tramvaje. Dále bychom se vás chtěli zeptat, jak se vám líbí v naší farnosti? V této farnosti pracuji moc ráda. Znala ji z doby, než jsem vstoupila do kláštera. Líbí se mi, že je zde tolik rodin a společenství, takže člověk si tu rychle najde svoje místo. Taky se mi líbí, že je tu tolik ministrantů. Jaká je přesná definice vaší práce? Pracovat jako pastorační asistentka pro mě znamená být tady pro všechno a pro všechy, tak jak je potřeba. Tedy mít otevřené oči a srdce pro druhé. Máte nějaký zážitek s ministranty? Obecně. Poprvé jsem vás více zaregistrovala při odjezdu na ministrantské podzimní prázdniny, kdy jste se řadili v sakristii a zdálo se, že tu jednu místnost celou zaplníte. Jinak se průběžně raduji se svými třemi prvňáčkami, kteří chodí do ministrantské přípravky a nyní budou přijati mezi ministranty. Mají z toho velikou radost a moc se těší, že se poprvé postaví okolo oltáře. A nějaké povzbuzení pro nás od oltáře? Dobře se dívejte a dávejte své srdce Pánu. Tak jako kněz proměňuje chléb a víno, tak vy dávejte Pánu sami sebe!!! :-) Lukin Holík a Dan Schnirch ANKETA K ČLÁNKŮM O LETOŠNÍM STANOVÉM TÁBOŘE!!! Jistě všichni víte, že v minulém čísle se objevily dva články o letošním stanovém táboře. Jeden sepsali kluci: Kuba Kalčík, Tomis Janko a Honzík Pokorný A druhý sepsala děvčata: Kačenka Pokorná a Verunka Kobzová Dnes ráno jsem se zeptal 5 chlapců - ministrantů na jejich názor na tyto články. 4 chlapci odpověděli, že článek od chlapců se jim líbil více. 1 chlapec odpověděl, že je lepší článek od děvčat. Toť pro tento měsíc vše. V příštím čísle se dozvíte jak reagovala děvčata. -red- 6

7 VýMazův kouteček Další vydání MM přináší i další díl naší tradiční rubriky Výmazův kouteček. Tentokrát se opět vydáme vstříc florbalovému dobrodružství, které prožila část z nás dne Byl krásný zimní den. Venku byla taková zima, že jenom blázen by se rozhodl, jít ven a něco podnikat. A pár takových bláznů se motalo kolem kostela v Židenicích a čekalo co se bude dít dál. Když se všichni sešli, tak bylo na čase vydat se na cestu. Tož se všichni naskládali do nějakých těch dopravních prostředků města Brna a vydali se směr tělocvična, ve které pořádá ligový turnaj Orel jednota Bohunice. A nebyli by to žideničtí kluci, kdyby někdo nechyběl. Nejmenovaný brankář tohoto týmu si ráno trošku přispal. Tudíž v čase, kdy byla většina týmu už na místě a rozcvičovali se před zápasem, se náš nejmenovaný brankář teprve trmácel cestou necestou směrem k tělocvičně. Ale nebyl by to on, kdyby nás v tom nechal.byl pevně rozhodnut dojet na místo a pomoci nám při té hře, ke které všichni tolik cítíme a totiž k FLORBALU. Když se dostavil i náš brankář, tak jsme se začali postupně rozcvičovat a připravovat na první zápas. Uběhlo to jako vteřinka a už jsme stáli připraveni tváří tvář našemu soupeři. Klukům z týmu Brno Bohunice. Bylo teprve 9 hodin ráno a my jsme už běhali po hřišti a honili se za tím malým kulatým stvořením. Zápas začal lépe pro nás. Již ve druhé minutě se napřáhl jeden náš hráč a vstřelil úvodní gól. Tímto gólem odstartovala obrovská přestřelka. Balónek létal tam a sem a všichni běhali jako pominutí. Naštěstí měl navrch tým Brna-Židenic a nakonec se na tabuli ukázal výsledek 9:5. První zápas je za námi a následuje tří-zápasová pauza. Někteří z nás se odebrali na sobotní oběd ( pizza ) a někteří se vypravili domů, aby alespoň trošku dospali to, co v noci zanedbali. Ale čas utekl rychle a v čase 12:40 jsme opět stáli rozestavěni v poli ( na hřišti ) a zírali na našeho dalšího soupeře. Byli to kluci ( teda spíš chlapy ) z Vyškova. Tentokrát už to bylo trochu jiný kafe. A to jsme poznali hned ze začátku. Než jsme se nadáli, tak po prvním 5 minutách zápasu jsme prohrávali 1:4 a vůbec to nevypadalo, že bychom se ještě zmohli k nějakému odporu. Avšak jak říká náš brankář a kamarád: Je to jen o psychice. A vždycky má pravdu. A i tentokrát ji měl. A to byl ten pravý lék. Naše myšlenky, pocity, psychika. Po první třetině to nevypadalo moc dobře. Ale nevzdali jsme to. Vyhecovali jsme se, co to šlo. A vyběhli jsme na ně s tím nejlepším. co jsme v sobě měli. A hle, ono to fungovalo. Během dvou zbývajících třetin jsme výsledek otočili a upravili na konečný výsledek 9:8 pro nás. Ve svém životě jsem hrál už mnoho zápasů ale něco takového jsem ještě nezažil. Je však důkaz toho, že člověk by se nikdy neměl dopředu vzdávat. I když zprvu vypadá, že o výsledku už je rozhodnuto, vždy je možnost během zbývajících třetin změnit mnoho. A to platí i v našich životech. Nikdy se nevzdávej. Vždy je za to bojovat. A to je pro dnešek vše. Přeji vám všem krásné Vánoční svátky. Prožijte je v prostředí se svými blízkými a s těmi, které máte rádi. A nezapomeňte na to, že se narodil náš Pán Ježíš Kristus. Otevřeme mu svá srdce a pusťme jej dovnitř. Peťa Janko 7

8 Nové posily v našich řadách Jak jste si jistě všimli, naše řady se opět rozrostly o několik nových ministrantů. Přesněji řečeno se k nám přidali Honzík Cejnek, Kuba Genčur, Víťa Klusák a Vašek Tymočko. Absolvovali jako my všichni půlroční přípravu a nyní se připojí k nám. Buďme jim všem příkladem a nabízejme jim svoji pomoc. I my jsme byli kdysi přijeti za ministranty. Vzpomeňme si, jak jsme se tehdy cítili a jak jsme mnohé věci neznali. Proto vás prosím, abychom je vlídně přijali mezi sebe a byli jim vždy ku pomoci. Zde jsou fotky ze slavnostní mše svaté, při které byli kluci přijati za ministranty. 8

9 foto: Vít Kobza st. 9

10 Co kdo slaví prosinec&leden Jmeniny Svatého Štěpána je A tak přejeme Štěpovi Kobzovi, Štěpovi Juránkovi a Štěpovi Horkýmu. O den později je Logické, že? Ale to je dost zásední změna nejen data, ale i oslavenců- Janů. Tak to blahopřejeme u Cejnků, Hraničků, Krejčích, Kyzlinků, Šidlů, Bártů, Pokorných a u Janků. Narozeniny slaví své 16. narozeniny Danoušek Schnirch. Chlapec se už žene na pomyslnou hranici dvacet. **************************************** A honem z roku 2010 do roku 2011 :) Mladý-zkušený ministrant-umělec Marek Bártů oslaví své 20. narozeniny. Jan Bártů na svoji první osmnáctku podívá Ve stejný den, akorát o rok více, bude mít Ondra Veselý. Rodina Bártů se s měsícem lednem kamarádí velice, jelikož i Matouš bude pouštět světlice, a to Vystřelí přesně 10 světlic. To Vojta Hranička bude střílet ve stejný den o 2 světlice navíc. A pozor! Teď příchází chlapec, na kterého jsem se velice těšil. Není jim nikdo jiný, než Honza Krejčí, slavící svých prvních 20 let. J, Ja, Jan, Jank, Janko, Jankov, Jankovi slaví a slaví. Slaví, slavíc, slavíce, protancujou střevíce. A kdy? No, přece A kdo? Tomis 13. narozeniny a Dominik 17. narozeniny. A je hotovson, Gustafson :) Pěkně blahopřeji a v únoru zas a zas a zas, mám na hlavě mastný vlas. Mgr. Mastný Jmeniny František Schmidt oslavní svátek na sv. Františka Saleského (24. 1.). Narozeniny Kuba Ferdinand bude slavit i po Silvestru, neboť jeho věkové konto se zvětší již na číslo

11 Vánoční vtipy O štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: Hele nemáš dneska na půl dne čas? Kamarád se diví:,,zrovna dnes, a proč? No já jen že mám doma postavenej betlém a chybí mi tam osel... Jaký je rozdíl mezi Vánocemi před 15 lety a dnes? Před 15 lety člověk přemýšlel: Budou dárky, nebudou dárky? Dneska přemýšlí: Bude na dárky, nebude na dárky? Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: Pracuji v německé bance. Z vánočních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou. Druhý povídá: Pracuji v Daimler Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat bazén a za zbytek pojedu na cestu kolem světa. Třetí praví: Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr. Ostatní se ho ptají: A co zbytek? Finančák odpoví: Zbytek mi na něj přidají rodiče! Tati, celý den jsem nejedl maso, abych viděl zlaté prasátko, tak proč jsem ho neviděl? stěžuje si o Štědrém večeru Filípek. To víš, chlapče, dnešní doba. Jak je něco ze zlata, hned ti to ukradou! Chlápek vybírá dárek k Vánocům: Máte něco levného, užitečného a hezkého? Třeba tady kapesníčky, ukazuje ochotně prodavačka, pro koho to máte? Pro manželku. Tak to bude určitě překvapená. To jo, souhlasí ženáč, ona myslí, že dostane pod stromeček kožich! Pane šéf, můžete mi dát zítra volno? ptá se v práci pan Urbánek. Manželka chce, abych jí pomohl s vánočním úklidem. Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno! rezolutně to odmítne ředitel. Děkuji, oddechne si zaměstnanec. Věděl jsem, že je na vás spolehnutí. Tak co, Pepo, co jsi vybral manželce k Vánocům? Vkladní knížku. Strýčku víš jaký vlak má největší zpoždění? Nevim Ten co jsi mi slíbil loni k vánocům. Představte si, poprvé se nás sešel na štědrovečerní večeři sudý počet lidí! - Jak to, vždyť jste byli tři! - Jo, ale potom přijelo 17 hasičů! Vrátí se pan Kalianko z vánočního nákupu, hledá peněženku a najde místo ní jen kartičku: Veselé Vánoce přejí kapsáři! Anička se modlí před Vánocemi a na konci modliby zakřičí. - Ježíšku, dones mi kolo! - Ježíšek není hluchý, domlouvá ji sestra. - Ale babička ano! 11

12 12 nakreslil Pavel Loub

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno Co nás čeká v červnu a o prázdninách? 4.6. Oddílovka 5.-7.6. Pleskoty v Českém Ráji (závěrečný turnaj ve víceboji)

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

5.číslo Leden 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

5.číslo Leden 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 5.číslo Leden 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno Kampak se pojede na začátku roku? 8.1. Novoroční oddílovka 10.1. Dršmaš Florbal 23.-25.1. DA Sirotci 30.1.-1.2. Steinbach

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

MINISTRANTSKÝ MĚSÍČNÍK

MINISTRANTSKÝ MĚSÍČNÍK MINISTRANTSKÝ MĚSÍČNÍK 2 www.ministrant.borec.cz Ročník XV Únor 2010 15 více ve slovíčku redakce Obsah Liturgický kalendář... 2 Na slovíčko s redakcí...2 Informace...3 VýMazův kouteček...4-5 H&M...6-7

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015

(PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 (PO)ŠKOLÁČEK číslo 1 ročník II. prosinec 2015 Milí čtenáři, v ruce držíte 2. díl časopisu (Po)Školáček. Předešlý díl vydali naši minulí páťáci. V tomto díle se dozvíte něco o adventu a bude tam i hodně

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LEDEN ÚNOR 2015 Něco z pranostik lednových Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Je-li teplo v lednu, sahá

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POJĎ S NÁMI IV. 2005/06

SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU POJĎ S NÁMI IV. 2005/06 SALESIÁNSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU DON BOSCO VÍTKOVICKÁ 28, OSTRAVA 1, 702 00 POJĎ S NÁMI IV. 2005/06 Akce: Výlet do Zlína Tak si představte, kde jsme teď byli...já, Terka D., Merisa a Cahi...ve Zlíně..to

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

únor 201 6 34 / měsíčník

únor 201 6 34 / měsíčník únor 201 6 34 / měsíčník Upozornění: Neberte všechna má sdělení úplně vážně :-) Milí čtenáři, zdravím vás z ještě stále zasněžené Staré Zagory. Je to k nevíře, ale sníh napadl dokonce dvakrát, jako dvaceti

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Ministrantský. Zpravodaj židenických ministrantů www.ministrant.borec.cz Ročník XIV Prosinec 2010. MM radí:,,dejte SI POZOR NA PŘEDVÁNOČNÍ PUJČKY!

Ministrantský. Zpravodaj židenických ministrantů www.ministrant.borec.cz Ročník XIV Prosinec 2010. MM radí:,,dejte SI POZOR NA PŘEDVÁNOČNÍ PUJČKY! Ministrantský Mesícník ˇ ˇ Zpravodaj židenických ministrantů www.ministrant.borec.cz Ročník XIV Prosinec 2010 12 MM radí:,,dejte SI POZOR NA PŘEDVÁNOČNÍ PUJČKY! Obsah Liturgický kalendář... 2 Na slovíčko

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

OKRES VE VOLEJBALE. ZŠ Svitavy, Riegrova 4 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13. květen, červen 2012

OKRES VE VOLEJBALE. ZŠ Svitavy, Riegrova 4 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13. květen, červen 2012 MĚSÍČNÍK ŠKOLNÍCH NOVIN ROČNÍK 13 ZŠ Svitavy, Riegrova 4 květen, červen 2012 OKRES VE VOLEJBALE KINDERIÁDA 2. 5. 2012 jsme šli na Kinderiádu. Přípravu jsme zahájili rozcvičkou. Po ní jsme odešli na jednotlivá

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška.

O letadélku Káňeti. Knihu od Bohumila Říhy. převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. O letadélku Káňeti Knihu od Bohumila Říhy převyprávěly a nakreslily děti z MATEŘÍDOUŠKY Berlín, třídy ABC-do-ouška. Tomešovic rodině se narodila Anežka. O tři roky později se jim narodil kluk Vojta. -

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi.

M33-034 M33-033 M33-036 M33-041 M33-032 PRANI H 52 PRANI H 44. Tato přání jsou balena po 10 kusech. Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Blahopřání M33-031 Krásné šaty, rudé vlasy, kdopak to sem míří asi. Modré očka, hebká líčka, zaťukala princeznička. Hodně štěstí moje malá, hlavně ať jsi vždycky zdravá, veselá a usměvavá. Všechno nejlepší

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu.

Červen. 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. Červen 1.6. jeli žáci VI., VII. a VIII. A na výlet do Tábora, kde navštívili Husitské muzeum a Muzeum čokolády a marcipánu. V pondělí na Den dětí jsme byli na školním výletě. Byla tam naše třída, třída

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně.

Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. Lekce 18 Na návštěvě. V jídelně. 18.1 Struktury Co bude k obědu/k večeři? Dejte mi míň masa. Můžu dostat víc knedlíků? Proč nechceš jíst vepřové? Nesmím jíst vepřové, protože jsem muslim. Olga se seznámila

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více