Plán akcí na měsíc únor 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán akcí na měsíc únor 2008"

Transkript

1 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc únor 2008 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka občerstvení ŠVP není noční můra :00-13:00 Karlovy Vary, Západní Problematika interpretace českých novodobých dějin I :00-17:00 Sokolov, Gymnázium Sokolov Mgr. Josef Hruška, Mgr. Václav Kabourek Mgr. Vladimír Rozhoń Bageta se zelen. salátem Všichni za jeden provaz :00-13:00 Karlovy Vary, Západní 15 PhD. Vladimír Šik Bageta sekaná První pomoc - Co dělat když :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Rudolf Chlad Dort Jadran Modernizace výuky českého jazyka :30-13:30 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jarmila Sulovská Bageta Rumcajs Krok za krokem celým rokem :00-17:00 Kadaň, ZŠ Na Podlesí Jitka Horová Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost- Jak čerpat z ESF :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jan Musil Banketka Duo obložená Problematika interpretace českých novodobých dějin II :00-17:00 Sokolov, Gymnázium Sokolov Mgr. Vladimír Rozhoń Jak začít se ŠVP, čeho se vyvarovat :15-12:15 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Pavel Janus Chlebíček se šunkou a sýrem Výuka Čj v šestém ročníku II :15-12:15 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jaroslava Šamatová Chlebíček Herkules Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce :00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Lucie Veličková Chlebíček Speciál Jak předcházet vyhoření? :00-16:00 Cheb, MŠ Bezručova Eva Suttnerová Vybrané kapitoly z legislativy, tvorba vnitřních norem škol a školských zařízení :00-13:00 Karlovy Vary, Západní 15 PaedDr. Milan Štoček Bageta se sýrem Astronomické pohádky pro děti :00-16:45 Sokolov, ZŠ Švabinského Jindřich Morávek Lidská sexualita a sexuální výchova II :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. Bageta Speciál Seminář k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro MŠ, ZŠ a SŠ- Jak čerpat z ESF? :00-17:00 Chomutov, ZŠ školní Mgr. Jan Musil Novinky ve sluneční soustavě :00-16:45 Sokolov, ZŠ Švabinského Miroslav Spurný Zajímavá matematika aneb Boříme bariéry :40-16:40 Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní Jak využívat metody KM při výuce na 1.st. ZŠ :30-17:15 Chomutov, ZŠ Školní RNDr. Irena Koudelková Mgr. Zdeňka Rašková, Mgr. Zdeňka Kreislová Optimální komunikace I :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. Bageta Paříž

2 Možnost čerpání prostředků z dalších operačních programů a mechanismů EU- Jak čerpat z ESF Hra jako stěžejní forma učení dítěte :15-16: :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jan Musil Bageta Speciál Klášterec nad Ohří, MŠ U jablíček, Lípová 570 PaedDr. Soňa Koťátková Naše společnost si vyhrazuje právo upravit výše uvedená data s povinností zpravit o změnách klienta v době, kdy bude možné se z akce odhlásit. O případném zrušení akcí budete vyrozuměni telefonicky nebo mailem, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho příjem potvrdíte!

3 Anotace akcí na měsíc únor 2008 Přihlášky zasílejte na mail.adresu poštou na adresu společnosti. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane do druhého dne, kontaktujte naši kancelář ŠVP není noční můra /9:00 13:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Úvodní seznámení s podstatou kurikulární reformy, RVP oborů vzdělávání SOŠ, základní charakteristika ŠVP, přípravná fáze tvorby ŠVP učitelé gymnázií a SŠ Mgr.Josef Hruška, Mgr. Václav Kabourek Kč Problematika interpretace českých novodobých dějin I /13:00-17:00 - Sokolov,Gymnáziu Sokolov Seminář je zaměřen na vybrané kapitoly z českých novodobých dějin (do r. 1914), zejména na formování moderního národa, zrod občanské společnosti, počátky ústavnosti a národnostní problémy v kontextu s obecným vývojem a v návaznosti na požadavky ŠVP a nové maturitní zkoušky. učitelé společenských věd (zejména DĚJ) na všech typech škol Mgr. Vladimír Rozhoń Kč Všichni za jeden provaz /9:00-13:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Tvorba ŠVP jako týmová práce, utváření týmu a pracovních skupin, zásady týmové práce, vhodné zejména pro koordinátory. učitelé středních škol a gymnázií PhD. Vladimír Šik Kč První pomoc - Co dělat když / 14:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Cílem semináře je seznámit pedagogy s posledními platnými předpisy v poskytování první pomoci v různých situacích. Naučí se obecné zásady první pomoci, zástava dechu, oběhu, poruchy vědomí, krvácení rány, poleptání, tepelná poškození, úraz elektrickým proudem, záchvatové stavy /epilepsi, diabetes/. pedagogickým pracovníkům a dalším zájemcům Rudolf Chlad Kč Modernizace výuky českého jazyka /9:30-13:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Pracovní seminář, který poskytne netradiční pohled na český jazyk a literaturu. Účastníci si vyzkouší, jak je možno hrát si se slovy, obohacovat slovní zásobu, rozvíjet komunikační schopnosti, uplatňovat interdisciplinární souvislosti. učitelé ČJL všech typů škol Mgr. Jarmila Sulovská Kč

4 Krok za krokem celým rokem /13:00-17:00 - Kadaň, ZŠ Na Podlesí Ekoateliér náměty pro přetváření odpadových materiálů a přírodnin po celý rok.praktický průvodce tvořivou recyklací ve dvanácti kolekcích. Charakteristika měsíců, výročí a významné dny, mezinárodní dny, svátky Originální pojetí, jednoduché techniky, rady pro hledání, vyvíjení a uskutečňování nových výtvarných postupů. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Jitka Horová Kč S sebou: nůžky, dvě kulaté krabičky od sýra a ruličku od papírových utěrek Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost- Jak čerpat z ESF / 9:00 14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je dalším operačním programem, který je využitelný širokým spetrem příjemců včetně škol, vzdělávacích instutucí, nestátních neziskových organiazcí, orgánů státní správy a samospráv a mnoha dalších subjektů. Globální cíl tohoto programu Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU je rozveden ve specifických cílech, které budou naplňovány prostřednictvím jednotlivých prioritních os. Kterým směrem zaměřit svou pozornost, kterou z prioritních os zvolit, kdy použít propojení na partnery a hlavně jak postavit projekt, který bude přijatelný jak z hlediska formální správnosti tak z hlediska cílů a udržitelnosti, na to vše naleznete odpověď na prvním ze seminářů připrvovaných pro tuto oblast. Na tento úvodní seminář budou navazovat další semináře, které budou okamžitě reagovat na první výzvy v rámci jednotlivých priritních os. vedoucí pedagogičtí pracovníci a další zájemci Mgr. Jan Musil Kč Problematika interpretace českých novodobých dějin II /13:00-17:00 - Sokolov,Gymnázium Sokolov Seminář je zaměřen na vybrané kapitoly z národních dějin 20. století od problémů prvního samostatného státu, přes mnichovské události, okupaci a odboj, éru komunistické vlády, Pražské jaro a normalizaci po rozpad Československa v kontextu s obecným vývojem a v návaznosti na požadavky ŠVP a nové maturitní zkoušky. učitelé společenských věd (zejména DĚJ) na všech typech škol Mgr. Vladimír Rozhoń Kč Jak začít se ŠVP, čeho se vyvarovat /8:15-12:15 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktické zkušenosti koordinátora tvorby ŠVP z pilotní SOŠ. učitelé středních škol a gymnázií Mgr. Pavel Janus Kč Výuka Čj v šestém ročníku II / 8:15-12:15 - Karlovy Vary, Západní 15 Zpracování tématického plánu s přihlédnutím k úskalím přechodu žáka z 1. na 2. stupeň ZŠ, zařazení průřezových témat, rozvoj kompetencí žáka, využití učebnic pro nenásilné propojení mluvnické, slohové a literární složky předmětu ČJ, přesahy do dalších předmětů (zeměpis, přírodopis, dějepis, hudební a výtvarná výchova), využití hudební a filmové tvorby, činností učení, projektová výuka. Praktické ukázky realizovaných hodin. učitelé 2.stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií Mgr. Jaroslava Šamatová Kč

5 Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce /13:00-17:00 -, Karlovy Vary, Západní 15 O všechno se rozděl.hraj fér.nikoho nebij.když někomu ublížíš, řekni - promiň.když vyrazíš do světa, chytni někoho za ruku.nepřestávej žasnout a... DÍVEJ SE. " V krátkých hrách - etudách si na vlastní kůži učitelky vyzkoušejí a prožijí různé situace, které mohou dítě ve školce potkat. Výměnou rolí se podívají na každou konkrétní situaci z několika pohledů. Společně se pod vedením lektorky pokusí hledat možná řešení problému. K inspiraci bude užita známá kniha R.Fulghuma, ale hlavně zkušenosti pedagogů s každodenními starostmi dětí "školkou povinných. " učitelky MŠ Mgr. Lucie Veličková Kč S sebou: oděv a obuv vhodné k pohybu Jak předcházet vyhoření? /13:00-16:00 - Cheb, MŠ Bezručova Seminář o stresu, vyhoření a možnostech jak tomuto problému předcházet, nebo jej pozitivně ovlivnit. Teoretická část bude věnována hlubšímu rozboru příčin stresových situací, které oslabují člověka a ztěžují komunikaci s nejbližším okolím. Část praktická bude věnována automatické kresbě. Využitím dalších možností techniky dochází k přiblížení pracovního i rodinného prostředí, což usnadňuje řešení i složitých situací v životě. Spolu se schopností automatické kresby lze vyjádřit zásadní souvislosti společenských jevů a rozvíjet vzájemné vazby účastníků komunikace. učitelky MŠ Eva Suttnerová Kč Vybrané kapitoly z legislativy, tvorba vnitřních norem škol a školských zařízení / 9:00-13:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V rámci tohoto semináře budou připomenuty zásadní skutečnosti ze školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a souvisejících podzákonných norem ve spojitosti s tvorbou či úpravami vnitřních školních předpisů tak, aby odpovídaly dané legislativě a současně respektovaly podmínky školy či školského zařízení. vedoucí pedagogičtí pracovníci a další zájemci PaedDr. Milan Štoček Kč Astronomické pohádky pro nejmenší / 15:00-16:45 - Sokolov, ZŠ Švabinského 1702 Popularizace nebeské oblohy pro nejmenší. Ukázky pohádkových pořadů vhodných pro děti do 8 let (krátké filmy) recept pro učitele, jak složité úkazy vesmíru jednoduše vysvětlit i malým dětem. učitelky MŠ, 1. stupně ZŠ, speciálních škol, vychovatelky ŠD Jindřich Morávek Kč Lidská sexualita a sexuální výchova II / 9:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Pokračování úspěšného semináře, nabídka probíraných témat z anotaci bude přizpůsobena podle zájmu účastníků. Komunikace o sexualitě. Jazyk, slova, poselství. Informace, předsudky a mýty v sexualitě. Sexuální identita, pohlavní (gender) role, sexuální vývoj. Dětská sexualita. Sexuální výchova. Sexualita v dospívání a dospělosti. Sexualita a stárnutí. Sexuální fantazie. Sexuální prožívání a chování. Hranice mezi vnitřním světem osobnosti a jejím chováním, zejména v oblasti sexuality. Láska, intimita a sexualita. Hodnoty a životní styl. Intimní komunikace a oblasti intimity. Sexuální orientace. Parafilie (sexuální deviace). Vynucovaný sex: znásilnění, sexuální zneužívání, sexuální obtěžování. Kompulzivní sexuální chování. Sexuální dysfunkce a sexuální terapie. Sexuálně přenosné nemoci, HIV infekce, AIDS. Bezpečnější sex. Sexualita a etika profesionální role v sexuologii, psychologii, pedagogice, poradenství a v psychoterapii. učitelé 2 st. ZŠ, SŠ, vychovatelé DD a DM a ostatní zájemci Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc Kč

6 Seminář k OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro MŠ, ZŠ a SŠ- Jak čerpat z ESF? / 12:00 17:00 - Chomutov, ZŠ Školní Tento OP je v osách 1. a 3. určen hlavně všem ředitelům a ředitelkám škol a školských zařízení od základních škol až po vyšší odborné školy. Výčet podporovaných aktivit je obrovský stačí si projít základní upoutávku na www stránkách MŠMT ČR. V podporovaných aktivitách se musí najít každá škola. Jak postupovat při volbě podporované aktivity, jak vytvořit projektový záměr, jaké podklady musí být připraveny, aby projekt prošel z hlediska formálního. Na co dát pozor při stavbě obsahu projektové žádosti, jak konstruovat rozpočet, kdy a jak použít systém křížového financování, na co si dát pozor u výjimek de minimis a dalších, Na tyto otázky dostanete odpovědi od těch, kteří již projekty nejen stavěli, ale také úspěšně administrují. vedoucí pedagogičtí pracovníci a další zájemci Mgr. Jan Musil Kč Novinky ve sluneční soustavě / 15:00-16:45 - Sokolov, ZŠ Švabinského 1702 učitelé ZŠ a SŠ Miroslav Spurný Kč Zajímavá matematika aneb Boříme bariéry /13:40-16:40 - Karlovy Vary,1. České gymnázium, Národní 25 V průběhu semináře se účastníci seznámí s několika konkrétními náměty, jak lze do výuky matematiky na ZŠ a nižších stupních SŠ zařadit nestandardní témata, problémy, které jsou pro děti neobvyklé, a tím zajímavé. Jedná se úlohy z oblasti geometrie, topologie a teorie množin, samozřejmě zpracované tak, aby je zvládli žáci již od šesté třídy. učitelé matematiky ZŠ a SŠ RNDr. Irena Koudelková Kč S sebou: nůžky a barevné fixy nebo pastelky Jak využívat metody KM při výuce na 1.st. ZŠ /14:30-17:15 - Chomutov, ZŠ Školní Účastníci si projdou třífázový model učení. Seznámí se s některými metodami KM, které rozvíjí aktivní učení a kritické myšlení žáků. Účastníci poznají další metody, které vedou u žáků k hlubšímu zájmu o nové poznatky. učitelé 1.stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Rašková, Mgr. Zdeňka Kreislová Kč

7 Optimální komunikace I /9:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Opakování úspěšného interaktivnío semináře. Témata jsou pouze orientační.obsah semináře : Komunikace jako základní proces mezilidského chování. Základní principy mezilidské komunikace. Axiomy komunikace, verbalita a neverbalita.možnosti komunikace v mezilidském styku, v práci s lidmi a při jejich vedení.symetrie a asymetrie v komunikaci.metakomunikace, dvojná vazba, manipulování.dimenze komunikace: symetrie, racionalita, soutěživost, egocentričnost, reciprocita, osobní rozměr. Jednosměrná a dvousměrná komunikace. Zpětná vazba, její zásady a principy dvousměrné komunikace.komunikace v dyádě a ve skupině. Komunikace se sebou samým. Pět základních stylů komunikace a jejich uplatňování.autodiagnostika vlastního stylu komunikování.asertivita jako optimální komunikační styl, strategie přístupu k lidem i k sobě samému, své sebeúctě a duševnímu zdraví.optimální komunikace jako nejúčinnější cesta k individuálnímu a týmovému úspěchu, k sebeúctě a pocitu životní spokojenosti.odlišení laskavosti a nároku jako základní dichotomizace mezilidských interakcí a relevantní východisko pro strategii chování. Odmítnutí, schopnost říci Ne.Uzavírání kompromisních řešení. Aktivní naslouchání jako účinný prvek komunikace. Zvládání kritiky- přiměřené, nepřiměřené, přehnané a nepřiměřeně agresivní.věcné vyjádření kritiky negativní zpětná vazba.oceňování druhých pozitivní zpětná vazba. Pozitivní komunikace.názory a postoje v komunikaci. Vyjadřování myšlenek. Názorová remíza jako kognitivní řešení nesouladu při rozdílných postojích, názorech a stanoviscích. Emocionalita a komunikace.emoce, sympatie a empatie. Zvládání vlastních emocí a impulzivity. Pevnost hranice mezi emocemi a chováním.empatie a porozumění v komunikaci, zvyšování její efektivnosti, práce se vztahovým rámcem komunikace. Ventilace agresivity.individuální a interakční hranice člověka a komunikace o nich. Proces jejich stanovení, vymezování, udržování. Akceptovatelné testování hranic jiných lidí.zvládání problémových a konfliktních situací v symetrických i nesymetrických vztazích.bariéry v komunikaci, bariéry protichůdných zájmů, potřeb hodnot a dalších proměnných. Problémy, defekty a pasti v komunikaci.řešení problémů, sporů a konfliktů, optimalizace přístupu k těmto dynamickým aspektům pracovních skupin a týmů.uvědomování si komunikačních vzorců a cyklů na úrovni vnímání, myšlení, cítění a jednání. Individuální a interakční důsledky. pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc Kč Možnost čerpání prostředků z dalších operačních programů a mechanismů EU- Jak čerpat z ESF / 9:00 14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 ESF je nejpřívětivějším zdrojem, ze kterého mohou instituce našeho typu čerpat prostředky. Nejedná se pouze o OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ale také o další OP, jejichž vyhlašovateli jsou další rezortní ministerstva např. MPSV je vyhlašovatelem a gestorem OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Jak čerpat např. z tohoto projektu, jak dosáhnout na další zdroje např. z Mechanismů EHP a Norska, z OP Životní prostředí, na to vám odpoví naši odborníci. Kdy podat projekt samostatně, kdy je nezbytné propojení se zřizovatelem, kdy můžete žádat pouze jeho prostřednictvím a jak. To jsou další otázky, na které naleznete na semináři odpověď. vedoucí pedagogičtí pracovníci a další zájemci Mgr. Jan Musil Kč Hra jako stěžejní forma učení dítěte /13:15-16:15 - Klášterec nad Ohří, MŠ U jablíček, Lípová 570 Účastnice si osvojí metody uplatňované při projektovém plánování práce a realizaci vzdělávacích programů na MŠ. Stěžejní část přednášky bude věnována oblasti psychologie dítěte př. věku, kdy posluchače seznámí s novými pohledy na dětskou hru, její význam a rozvojové možnosti. Učitelkám nabídne nové pohledy na spontánní hru dítěte a její význam pro dětské učení. učitelky MŠ PaedDr. Soňa Koťátková Kč

8

Plán akcí na měsíc srpen a září 2008

Plán akcí na měsíc srpen a září 2008 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc srpen a září 2008 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka občerstvení 01-01-01 Hygienické minimum pro pracovníky školních

Více

Plán akcí na měsíc říjen a listopad 2008

Plán akcí na měsíc říjen a listopad 2008 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc říjen a listopad 2008 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka občerstvení 101-02-02 Optimální komunikace III. 1.10.

Více

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka občerstvení 81-12-03 RVP a vzdělávací oblast "Umění

Více

Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009

Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 101-01-16 Novely zákoníku práce v roce 2008 v praxi

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc květen a červen 2007 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 71-11-09 Dynamická kresba II. 2.5. 13:00-16:00 Karlovy

Více

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 111-01-13 Aktuality v hospodaření příspěvkových organizací

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc březen a duben 2007 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 71-08-02 Tvorba učebních osnov ve vzdělávací oblasti "Člověk

Více

Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009

Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 111-11-16 Písnička jako cesta k poznání světa - Setkání

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře

Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Kurzy pro sborovny základních a středních škol Nové semináře Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy

Více

Plán akcí na měsíc únor 2009

Plán akcí na měsíc únor 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc únor 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 111-07-01 Kreativní metody pro úspěšné vyučování 3.2.2009 9:00-14:00

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: +420 606 387 873 www.elrondos.cz 261 01 Příbram I e-mail:burdova@elrondos.cz IČ:27055515 č.j.:akreditace vzdělávací instituce

Více

Praha a Stfiedoãesk kraj

Praha a Stfiedoãesk kraj 012_Praha 21.7.2009 19:06 Stránka 167 Praha a Stfiedoãesk kraj Krajské pracovi tû Kontakty Staropramenná 17, 150 00 Praha 5-Smíchov tel.: +420 257 315 470 fax: +420 257 315 470 e-mail: praha@nidv.cz vedoucí

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Plán akcí na únor až březen 2011

Plán akcí na únor až březen 2011 PECKA centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary,o.p.s. Plán akcí na únor až březen 2011 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 1-02-07 Rozvoj komunikačních dovedností v rodině, MŠ, ZŠ 2. 2.

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program čtyřletého

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě...

Vzdělávací institut Středočeského kraje. Obsah... 3. Úvod... 5. Jak pracovat s katalogem... 6. Profesním vzděláváním ke kvalitě... Obsah Obsah Obsah... 3 Úvod... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 Profesním vzděláváním ke kvalitě... 7 Projekt Profesním vzděláváním ke kvalitě - termínový kalendář projektových kurzů... 8 Projekt Profesním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OSMILETÉHO GYMNÁZIA TRUTNOV (PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA VYŠŠÍM STUPNI GYMNÁZIA) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program osmiletého

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

www.descart.cz Matematika 990,- Kč RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.

www.descart.cz Matematika 990,- Kč RNDr. Dana Smetanová, Ph.D. M 125 www.descart.cz Matematika Proč se nemohou protnout dvě roviny v bodě? Praha, místo konání bude upřesněno na pozvánce, 26. 10. 2015 10:00 15:00 Brno, místo konání bude upřesněno na pozvánce, 9. 11.

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna okres Brno-venkov, příspěvková organizace Verze : 2 Platnost : od 1. 9. 2009 1 1 Identifikační údaje Název

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více