Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: LISTOPADU 2011 XIX. ROČNÍK Co může učit speciální pedagog?... 6 Z liberecké mateřské školky až do Indie projekt videonávštěv... 7 OECD: Jak stráví dnešní patnáctiletí příštích15 let? FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Krátce listopadu V Chrudimi, Děčíně, Kroměříži, Táboře a Jičíně proběhly oblastní konference Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jejich delegáti volili nové složení oblastní rady odborového svazu, předsedu OROS a členy revizní komise listopadu Role neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží a mnohá další témata byla na programu konference k uznávání neformálního vzdělávání, kterou v Praze uspořádal Národní institut dětí a mládeže. 4. listopadu V Praze v Domě odborových svazů se uskuteční kulatý stůl k problematice státních maturit. Pozvání profesní sekce středních škol ČMOS pracovníků školství přijali nejen členové odborového svazu, ale také ředitelé škol a zástupci mi- nisterstva školství a Cermatu. Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci Prostupnost kvalifikací ve vládní novele zákona o pedagogických pracovnících (1. část) Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících přináší řadu změn. Mezi nejvýraznější patří prostupnost kvalifikací mezi jednotlivými stupni škol. V čem se tedy bude lišit stávající právní úprava od budoucí, na to jsme se zeptali Michala TRUNDY, ředitele odboru rejstříku a péče o pedagogické pracovníky MŠMT. Nejprve, než se začnu věnovat jednotlivým kvalifikacím, bych rád zdůraznil, že jsme při přípravě novely zákona o pedagogických pracovních vycházeli z požadavků praxe, především z požadavků ředitelů škol, ale i zřizovatelů a zaměstnanců. Mateřská škola stávající právní stav V současné době je pro učitele mateřských škol nezbytné vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku, a to minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání. Dále se v mateřské škole uplatní také absolventi vysokoškolské speciální pedagogiky, a to jak v běžné mateřské škole, tak v mateřské škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem navržených změn je zvýšení prostupnosti kvalifikací tak, aby si absolventi některých studijních programů, případně oborů vzdělání nemuseli velmi komplikovaně a zdlouhavě vzdělání doplňovat. Naopak jim chceme novelou zajistit snazší cestu k získání kvalifikace. O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více než svým životem. Shaw Budoucnost V mateřské škole bude moci automaticky učit, pokud bude schválena poslanecká novela zákona, absolvent učitelství I. stupně. Z vládního návrhu potom vyplývá možnost uplatnění také pro absolventy vysokoškolských studijních programů (jak bakalářských, tak magisterských) zaměřených na přípravu vychovatelů nebo pedagogiku volného času. Ti si však budou muset doplnit vzdělání v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole zaměřeném na předškolní pedagogiku. Další novinkou je zpřístupnění této profese absolventům vyššího odborného vzdělání zaměřeného na vychovatelství, opět ale s doplněním předškolní pedagogiky v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. A třetí možnost, která bude legalizovat naše dosavadní výklady, se týká absolventů středního vzdělání s maturitní zkouškou oboru vzdělání zaměřeného na přípravu vychovatelů těm bude postačovat k získání kvalifikace vykonání jednotlivé rozdílové maturitní zkoušky podle 113 školského zákona. Jak známo, obory vzdělání zaměřené na vychovatelství a předškolní pedagogiku byly téměř identické, lišily se opravdu jen velmi málo, proto absolventům oboru vychovatelství dáváme tímto šanci na doplnění vzdělání, a to složením jednotlivé zkoušky. (Pokračování na str. 3)

2 2 Zápisník Finanční gramotnost Skupina studentů z Vysoké školy ekonomické v Praze přišla s vlastním řešením finanční negramotnosti lidí: uspořádala pro širokou veřejnost stolní společenskou hru Cashflow 101, jejíž pomocí vysvětlovala účastníkům základy finanční gramotnosti a investování. fš Nesouhlas Asociace speciálních pedagogů vyjádřila svůj nesouhlas s materiálem s názvem Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období , který vytvořil Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) a který byl schválen vládou. jb Průzkum Více než polovina rodičů se domnívá, že jejich děti neumějí zacházet s penězi. Opak si myslí jen dvě procenta rodičů, vyplývá to z průzkumu ČSOB. Rodiče děti o správném hospodaření neinformují. Většina z nich se totiž domnívá, že nemá smysl děti zatěžovat problematikou peněz příliš brzy. čtk Kurzy etiky? Nová Diplomatická akademie exministra zahraničí C. Svobody zahájila svoji činnost. Podle C. Svobody jako první organizuje krátký intenzivní kurz, jehož se účastní pracovníci ministerstva pro místní rozvoj. Tématem kurzu je mimo jiné protokol a etiketa. První velký kurz akademie by měl začít v listopadu a jeho cena je korun, malého pak čtk Že máme nejlepšího ministra školství, jakého jsme kdy měli? Tak to mohl říct jedině nejlepší prezident, jakého jsme kdy měli! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Besedy pro školy o viru HIV Dětská univerzita má nové studenty Občanské sdružení Art for Life připravuje na příští rok pro školy besedy o viru HIV a nemoci AIDS. Uskuteční se v rámci osvětové kampaně Dej si bacha!, která začala v září. Podle mluvčího Art for Life Lukáše Sapíka budou besedy spojeny s uváděním inscenace Divadla Letí o HIV pozitivním muži Po Fredrikovi. K jejich pořádání sdružení vedl rostoucí počet HIV pozitivních lidí i debata o vypuštění této problematiky ze školních osnov. Nechceme mentorovat a strašit. Každý,náctiletý ale musí vědět, jaká nebezpečí při sexu hrozí a jak se jich vyvarovat. Zatajováním informací růstový trend nákazy virem HIV v Česku nezvrátíme, řekl předseda občanského sdružení Art for Life Martin Kámen. Podle něj sdružení odmítá úvahy o vypuštění sexuální výchovy z povinných rámcových školních osnov. Tento druh informací mají dětem předávat rodiče, ale i škola, kde jsou k tomu kvalifikovaní učitelé, dodal M. Kámen. Podle lékaře David Jilicha z AIDS Centra Fakultní nemocnice Na Bulovce je právě forma besed s mladými lidmi jednou z účinných forem prevence. D. Jilich zdůraznil, že Dětská univerzita na Technické univerzitě v Liberci má další studenty. Přes osm desítek malých i větších zájemců o technické obory v přítomnosti svých rodičů, prarodičů nebo sourozenců složilo slib a dostalo své vlastní studijní průkazy, stejně jako tomu bývá u jejich starších kolegů. Dětská univerzita v Liberci pokračuje druhým rokem. Loni ji absolvovalo 60 dětí. Je součástí projektu Starttech začni s technikou!, který chce zájemce z řad žáků a studentů přilákat k technickým oborům. Organizátoři pro ně nachystali šest studijních oborů zaměřených na robotiku, strojírenství, automobilový průmysl, aplikovanou chemii nebo mikrobiologii a sanační technologie. Děti si mohly z těchto oborů vybrat a na základě toho pak byly zařazeny do studijních skupin, které absolvují běžnou výuku, řekl vedoucí projektu Miloš Hernych z Fakulty mechatroniky. Dětská univerzita má všechny náležitosti skutečného vysokoškolského studia. Výuka je rozdělena do zimního a letního semestru a děti čekají přednášky i praktická v Česku je podle oficiálních statistik 1626 lidí HIV pozitivních, odborné odhady skutečného stavu však mluví o trojnásobku. Podle nich se v Česku každý den nakazí virem HIV nejméně jeden člověk. Pokud člověk o své nákaze neví, ohrožuje nejen sebe, protože se neléčí, ale i své sexuální partnery, které vystavuje obrovskému riziku nákazy, uvedl D. Jilich. Kampaň Dej si bacha! vyvrcholí v listopadu měsíční šňůrou výstav, koncertů, autorských čtení a divadelních představení. Více se dovíte na čtk cvičení. Pro absolvování studia musejí malí studenti získat potřebný počet kreditů a úspěšně obhájit závěrečnou práci. Podle M. Hernycha je Dětská univerzita investicí do budoucna a škola z ní bude mít prospěch. Sice zadlouho, třeba za deset let, ale bude z toho profitovat, poznamenal. Projekt Starttech začni s technikou! sice končí příští rok, podle M. Hernycha se ale na další ročníky už hledají peníze. Ideu Dětské univerzity se budeme snažit udržet i nadále, potvrdil vedoucí projektu. čtk

3 Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci Prostupnost kvalifikací ve vládní novele zákona o pedagogických pracovnících (1. část) FOTO: Alena TUČÍMOVÁ (Dokončení ze str. 1) Ještě jedna novinka je navržena pro učitele mateřských škol, kteří působí v mateřských školách nebo třídách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami nově připouštíme vyšší odborné vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku. První stupeň základních škol stávající právní stav Nyní platí, že na I. stupni se uplatní absolvent učitelství I. stupně, nebo absolvent vysokoškolské magisterské pedagogiky předškolního věku, který si ale musí doplnit odbornou kvalifikaci o učitelství I. stupně v bakalářském studijním programu, nebo v programu celoživotního vzdělávání. Dále se na prvním stupni uplatní také absolvent magisterského učitelství pro druhý stupeň, ale opět ne automaticky, nýbrž jen ten, který si odbornou kvalifikaci učitelství I. stupně doplní v bakalářském studijním programu, či v programu celoživotního vzdělávání. A na prvním stupni škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se uplatní absolventi magisterské speciální pedagogiky pro učitele. Budoucnost Na I. stupni najdou uplatnění absolventi magisterského studijního programu, studijního oboru pedagogika, ale jen tehdy, pokud si doplní odbornou kvalifikaci v bakalářském studijním programu, nebo v programu celoživotního vzdělávání o učitelství prvního stupně. Dále budou moci na prvním stupni působit stejně jako doposud absolventi učitelství II. stupně, ale nově budou mít snazší možnost, jak si doplnit vzdělání, a to tak zvaným zkráceným studiem k rozšíření odborné kvalifikace. Předpokládáme, že to budou asi 60hodinové vzdělávací programy, které budou realizo vat pouze zařízení pro DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) a vysoké školy. Navíc absolventům učitelství II. stupně dáváme ještě jednu možnost, a to je desetiletá praxe na I. stupni. Desetiletá praxe na prvním stupni bude stačit k uznání kvalifikace. Akceptujeme tím argumenty ředitelů škol, že pokud nechají deset let pedagoga učit na I. stupni, pak svou práci určitě zvládá. Výrazná novinka: Na I. stupni se uplatní i absolventi učitelství pro střední školy, ale jen za předpokladu, že si doplní vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Zajímavá možnost, která opět reaguje na potřeby praxe, je ta, že se na prvním stupni uplatní také absolventi magisterského studijního programu zaměřeného na přípravu učitelů základních uměleckých škol, ale jen pro výuku toho předmětu, který odpovídá jejich vysokoškolské přípravě, například výtvarnou výchovu. Stejně tak se na prvním stupni uplatní absolventi magisterského studia zaměřeného na tělesnou výchovu a sport (například z Fakulty tělesné výchovy a sportu), ale opět jen pro výuku tělesné výchovy. Na I. stupni základní školy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami budou moci působit také absolventi obecné speciální pedagogiky v magisterském studijním programu, ale jen tehdy, pokud si doplní učitelství pro I. stupeň studiem v bakalářském studijním programu, nebo v programu celoživotního vzdělávání. Druhý stupeň stávající právní úprava Na druhém stupni může samozřejmě učit absolvent učitelství pro druhý stupeň, stejně tak učitelství pro II. stupeň a současně střední školu (5 12 či 6 13). Automaticky zde může učit i absolvent učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro 3 střední školy, dále absolvent neučitelského magisterského oboru, který si doplní pedagogickou způsobilost tzv. doplňujícím pedagogickým studiem. Uplatní se tu i absolventi učitelství I. stupně, ti si ale musí v programu celoživotního vzdělávání, či v bakalářském programu rozšířit vzdělání pro druhý stupeň. Budoucnost Začnu doplňujícím pedagogickým studiem. To bylo dosud vyžadováno pro absolventy magisterských neučitelských studijních programů, a to zvlášť pro učitele II. stupně a zvlášť pro učitele střední školy. Toto studium se však příliš neliší. Proto nově připouštíme doplňující pedagogické studium i pro střední školu. I nadále mohou na dru- hém stupni působit absolventi učitelství pro I. stupeň, ale za předpokladu, že si rozšíří vzdělání formou zkráceného studia. Také v tomto případě půjde zhruba o 60hodinové kurzy realizované zařízeními pro DVPP či vysokými školami. Poslední variantou pro absolventy prvního stupně je opět desetiletá praxe na druhém stupni. Ta nahradí odpovídající vzdělání. Stejně jako pro první stupeň i na druhém stupni bude platit, že absolventi magisterského studia učitelství pro ZUŠ a programů zaměřených na tělesnou výchovu a sport budou moci učit konkrétní předmět hudební, výtvarnou či tělesnou výchovu. Ve školách nebo třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami budou moci nově učit i absolventi magisterského studijního programu oboru pedagogika, pokud si opět bakalářským studiem, či celoživotním vzděláváním doplní vzdělání o učitelství II. stupně. A novela přináší ještě jednu možnost pro absolventy učitelství prvního stupně. Jestliže si doplní kvalifikaci v programu CŽV zaměřeném na speciální pedagogiku, budou moci učit i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Olga ŠEDIVÁ (POZNÁMKA REDAKCE: V příštím čísle budeme v chystaných novinkách zákona o pedagogických pracovnících pokračovat.)

4 4 Změna systému financování regionálního školství, kterou připravuje ministerstvo školství, má řadu úskalí a rizik. K tomuto závěru dospěli členové předsednictva ČMOS pracovníků školství. Školské odbory se vůbec nebrání myšlence změnit financování škol a školských zařízení. Z praxe vědí, že dosavadní způsob je přežitý, normativ na žáka už v řadě případů nevyhovuje. Jsou pro zefektivnění čerpání peněz ze státního rozpočtu, ale ne přes tlak na snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců. Obávají se, že to nepovede k optimalizaci sítě škol, jak předpokládají minister ští úředníci, ale k hromadnému propouštění. Odbory jsou přesvědčeny, že je třeba hledat jinou cestu, jak přimět zřizovatele k efektivní naplněnosti škol. Upozorňují i na další riziko, které souvisí s rozdělováním finančních prostředků Vedoucí základen EXOD v Ústí nad Orlicí Školské odbory: informace, fakta, argumenty Změna systému financování škol nesmí vést k hromadnému propouštění přímo z ministerstva. Kraje znají potřeby jednotlivých škol, říká předseda odborového svazu František Dobšík. Ředitelé mají možnost v případě, že jim přidělené peníze nestačí, zdůvodnit a doložit jejich potřebu. To je ohroženo. Z úrovně republiky prostě nelze zajistit potřeby všech škol. Odbory chtějí prosazovat, aby ministerstvo stanovilo počet žáků na jednoho učitele. To by přineslo klid a možnost výhledu na delší období pro všechny ředitele škol, argumentuje František Dobšík. Jedním z bodů navrhované reformy, s kterým odbory nemohou souhlasit, je záměr převést služby, které neposkytují stupeň vzdělání, do tzv. nákladového financování. To by totiž znamenalo, že by školní družiny, střediska volného času a další mimoškolní aktivity byly ve větší míře placeny rodiči. Obávají se, že v současné době by to pro VÚstí nad Orlicí se sešli ke svému pravidelnému každoročnímu jednání vedoucí celostátních základen EXOD. Tentokrát jich na podzimní aktiv přijelo ze všech koutů republiky přes čtyřicet. V pátečním podvečeru se již tradičně hodnotilo a diskutovalo nad končícím 58. ročníkem celostátních základen Exod. Bilance byla opravdu potěšující: z připravených 47 základen jich úspěšně proběhlo 42, pět základen bylo pro nízký počet přihlášených zrušeno. Celkem se loňských základen zúčastnilo na 1500 lidí, z toho více než třetina byli členové odborového svazu. Téměř 150 účastníků přijelo ze Slovenska. Programy, organizace, práce vedoucích základen vše bylo opět bezchybné a na vysoké úrovni, zazněla jednoznačná slova chvály, k ubytování a poskytovaným službám žádné připomínky nebyly. Předseda komise Exod mohl konstatovat spokojenost a popřát vedoucím mnohé rodiny bylo finančně neúnosné. Jsme pro změnu ve financování škol, ale je tohle to, po čem jsme volali? ptá se František Dobšík. A přidává další otázky: Školy, které budou mít optimální naplněnost tříd, budou v pohodě, ale co bude se školami, které mají méně BOZP žáků? Doplatí to obec? A bude na to mít? Otazníků kolem chystané reformy financování regionálního školství je víc. Řešení musí ministerstvo hledat spolu se svými partnery i oponenty. Na diskuzi s nimi má jen dva měsíce. Karla TONDLOVÁ Jaká je nejvhodnější formulace pro zápis do třídní knihy o poučení žáků na začátku školního roku? V třídní knize by mělo být zapsáno, že žáci byli poučeni o BOZP dle přiložené osnovy. Je nutné mít písemnou osnovu poučení jako přílohu. Následně musí být v třídní knize zápis (nebo zápisy) o proškolení všech žáků dané třídy, kteří v době prvotního školení ve třídě chyběli. Při vyučovací hodině omdlela žákyně šesté třídy a byla převezena sanitkou do nemocnice. Máme takovouto událost zapisovat vždy jako úraz? V případě takovéto události, kdy žáka odváží do nemocnice sanitka, nelze předem stanovit příslušnou diagnózu (zda se jedná o úraz, nebo ne). Proto váš pedagog oprávněně vyhodnotil danou situaci jako úraz a ten zapsal do knihy úrazů. Jestliže se následně ukáže, že se o úraz nejednalo, stačí toto zjištění připojit jako poznámku k zapsanému úrazu. Tento zápis by měl být podložen písemným vyjádřením příslušného lékaře nebo zdravotnického zařízení. Jan PRŮŠA úspěšný další ročník Zbyla i chvíle na novinky a připomínky k hospodaření, účetnictví a administrativě a pak už přišly na řadu zkušenosti a postřehy z jednotlivých základen. V závěru jednání pak předsedkyně hostitelské oblastní rady odborového svazu v Ústí nad Orlicí Hana Štusáková spolu se svým místopředsedou Oldřichem Skalickým pozvali přítomné na sobotní ukázku ze své základny Za krásami Ústeckoorlicka. A skutečně bylo se nač těšit: návštěva ve Střední uměleckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí a prohlídka firmy Velebný, která patří ke špičce v oboru výšivek a zdobení, výlet do Letohradu se zastávkou v Muzeu řemesel, výjezd na Horu Matky Boží s prohlídkou poutního areálu s jedinečnou kaplí Svatých schodů a po kratičké zastávce v Králíkách návrat zpět do Ústí nad Orlicí a závěrečné společné posezení. Eva ŠAŠKOVÁ

5 5 V Praze se demonstrovalo proti vládním reformám T isíce lidí demonstrovaly v Praze na náměstí Republiky proti vládním reformám. Demonstrace byla vyvrcholením Měsíce neústupnosti vůči vládním reformám, zejména daňové, důchodové a zdravotnické, ale i proti dalším změnám v oblasti pracovního práva a odměňování zaměstnanců veřejné správy. Protestující nesouhlasili například se zavedením školného nebo se zpoplatněním zdravotnictví. Protestní akci uspořádala iniciativa ProAlt, kterou podpořily jak mnohé neziskové organizace, tak i největší odborová centrála v zemi, Českomoravská konfederace odborových svazů. Mezi nespokojenými demonstranty nechyběli ani zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, jejichž modré balonky byly vidět opravdu všude. Součástí Měsíce neústupnosti byla i petiční akce za uspořádání referenda o vládních reformách a za přijetí zákona o obecném referendu. Myšlenku pořádat v naší zemi referenda k důležitým problémům současného politického a společenského života podporují desítky tisíc lidí. Pro referendum jako jeden z nástrojů přímé demokracie by byly i politické strany, nejčerstvěji se pro něj vyjádřil premiér Petr Nečas v souvislosti s přijetím eura. O referendu však politici zatím jen hovoří, nikdy k přijetí příslušného zákona nebyla ani síla, ani vůle. Na akci dohlížela téměř stovka policistů, ale neměla důvod zasáhnout. Atmosféra byla bouřlivá, ale korektní pískalo se na píšťalky, bubnovalo na bubny, řehtalo na řehtačky. Projevy byly často přerušovány potleskem a skandováním. A tak ani nevadila nepřízeň počasí. Demonstrace byla zakončena pochodem Prahou před Úřad vlády.

6 6 Musí odbory předložit řediteli seznam členů? FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Ve škole máme odborovou organizaci. Nyní byl jmenován nový ředitel. Ten na nás požaduje seznam členů odborové organizace. Při prvním jednání s novým ředitelem předseda odborové organizace mu ale oznámil, že ve škole odbory působí, a předložil i kolektivní smlouvu. Podle ředitele je ale taková informace nedostatečná a požaduje konkrétní seznam členů odborového svazu. Má jeho názor oporu v právních předpisech? Musí mu předseda odborového svazu opravdu předložit úplný seznam členů? Ustanovení čl. 27 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. (která je součástí Ústavního pořádku České republiky viz čl. 112 Ústavy České republiky) uvádí ve svém odd. 2, že odborové organizace vznikají nezávisle na státu a jejich činnost může být omezena jenom zákonem. Ředitel školy by měl být informován o tom, že u zaměstnavatele (to je u právnické osoby, jíž je ředitel statutárním orgánem) působí odborová organizace. Získání této informace však v žádném případě neznamená povinnost sdělovat jména členů odborové organizace. Osobní údaj vypovídající o členství v odborové organizaci je dokonce citlivým (osobním) údajem ve smyslu 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zpracování takového údaje podléhá přísnějšímu režimu ( 9 zákona), z něhož například vyplývá, že bez výslovného souhlasu člena odborů s tímto faktem zaměstnavatele nesmí výbor (či předseda) odborové organizace seznámit. Je však logické, že odborová organizace musí nějakým způsobem zaměstnavateli oznámit, že u něho působí a kdo je oprávněn jejím jménem jednat. Součástí takového oznámení má být nesporně sdělení jmen členů statutárního orgánu odborové organizace (v případě, že jde o organizaci ČMOS pracovníků školství, viz čl. 15 písm. c) stanov). Pokud byl se všemi výše uvedenými potřebnými údaji seznámen předchozí ředitel školy, postačí, podle mého názoru, při jmenování nového ředitele pouze odkaz na tuto skutečnost. Právní předpisy upravují totiž vztah odborové organizace a zaměstnavatele. Někteří nově jmenovaní ředitelé se domnívají, že se s jejich příchodem mění i zaměstnavatel a že právní vztahy k odborům je třeba nově založit a uspořádat. To je názor mylný! Zaměstnavatel, to je právnická osoba vykonávající činnost školy či školského zařízení, zůstává, mění se pouze její statutární orgán. Ten však vstupuje do všech předchozích právních vztahů existujících mezi touto právnickou osobou a jinými právními subjekty mezi něž patří i odborové organizace. Vít BERKA Co může učit speciální pedagog? Pracuji jako ředitel základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mám aprobaci pro 2. stupeň základní školy, čeština dějepis. Zároveň jsem absolvoval pedagogickou fakultu obor speciální pedagogika. Mohu podle současných předpisů vyučovat jakýkoliv předmět v rámci naší plně organizované školy, nebo pouze předměty své původní aprobace? Odbornou kvalifikaci jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v 6 až 21. Konkrétně u učitelů základní školy stanoví odbornou kvalifikaci 7 a 8 zákona. V souladu s ustanovením 30 zákona se uznává též odborná kvalifikace pedagogickým pracovníkům, kteří k 1. lednu 2005 splňovali odbornou kvalifikaci (respektive odbornou a pedagogickou způsobilost) podle předchozí právní úpravy, tj. vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, a vyhlášky č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele. Jestliže pedagogický pracovník získal odbornou kvalifikaci před nabytím účinnosti zákona, tj. před 1. lednem 2005, posuzuje se předpoklad odborné kvalifikace podle tehdy platného právního předpisu. Totéž platí i pro kvalifikační předpoklady získané v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (například doplňkové studium pedagogiky). Pokud jste dosáhla vysokoškolského vzdělání pro učitele 2. stupně základní školy a absolvovala jste rozšiřující studium speciální pedagogiky před 1. lednem 2005, posuzuje se vaše odborná kvalifikace podle vyhlášky č. 139/1997 Sb. Podle citované vyhlášky (příloha č. 1) splňuje odbornou kvalifikaci učitel speciální základní, zvláštní a pomocné školy, má-li vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro ročník základní školy, popřípadě vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 2. stupeň základní školy rozšířené studiem speciální pedagogiky. To znamená, že podle dřívějších předpisů jste splňovala odbornou kvalifikaci, a tudíž ji splňujete ve smyslu 30 zákona i podle stávající právní úpravy, tj. podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i když zákon formuluje předpoklad odborné kvalifikace jinak než předchozí právní úprava. Podle našeho názoru splňujete odbornou kvalifikaci jak pro 1. stupeň, tak pro 2. stupeň základní školy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňovali odbornou kvalifikaci podle dřívějších předpisů, nebo získali kvalifikaci po 1. lednu 2005, se posuzují podle 7 a 8 zákona. Zákon na rozdíl od vyhlášky č. 139/1997 Sb. již neumožňuje učit na obou stupních základní školy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami těm učitelům, kteří splňují vzdělání pro učitele 1. či 2. stupně základní školy a vysokoškolské vzdělání (Bc.) v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku nebo vzdělání v programu celoživotního vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku. Mohou kvalifikovaně učit jen na tom stupni základní školy, který vystudovali. Aby byli kvalifikovaní, museli by si rozšířit vzdělání v oblasti pedagogických věd na přípravu učitelů příslušného stupně základní školy. Pro úplnost dodáváme, že pro posouzení odborné kvalifikace je rozhodující dosažené vzdělání příslušného zaměření, a nikoliv aprobace. Zdeňka KRÁMSKÁ

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Z liberecké mateřské školky až do Indie Premiérovou videonávštěvu v zahraniční školce mají za sebou děti z Liberecké jazykové školky. Díky nové interaktivní tabuli a internetu se spojily se školkou v Indii a naživo si popovídaly se svými vrstevníky, prošly jejich školkou a zazpívaly si společně písničky. Projekt videonávštěv dětem umožní nejenom procvičit si angličtinu, ale také nahlédnout do jiného kulturního prostředí. Naplánována jsou další setkání s dětmi ze Skandinávie či Islandu. Společné zpívání Děti z bilingvní Liberecké jazykové školky jsou díky celodenní přítomnosti rodilých mluvčích schopné už odmala komunikovat anglicky, proto je pro ně podobná zkušenost velmi motivující a cenná. Pro děti, i pro mě, to byl obrovský zážitek, potvrzuje ředitelka školky Blanka Pleštilová. Najednou jsme se ocitli v přímém spojení se stejně starými dětmi na druhém konci světa. Děti na sebe mávaly, zdravily se, zazpívaly si společně pár anglických písniček a ještě dlouho po ukončení spojení mluvily o tom, co viděly a slyšely. Liberecká školka chce v podobných aktivitách pokračovat a navázat s vybranými zahraničními školkami dlouhodobé partnerské vztahy. Kontakty na ně získává mimo Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, říká se. Znalost cizího jazyka je nutná v každodenním životě, při komunikaci s přáteli, kolegy, spolužáky, na dovolené v zahraničí nebo při práci na internetu. Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy 26. září za Evropský den jazyků. jiné přes mezinárodní organizaci pro předškolní vzdělávání OMEP. Jak na to? Pomocí interaktivních tabulí. Zatímco v základních a středních školách již patří interaktivní tabule k běžnému vybavení, ve školkách je tento trend zatím v začátcích. Jedním z důvodů jsou, mimo jiné, poměrně vysoké náklady, protože pro takto malé děti je potřeba využívat dražší typy tabulí, které reagují na dotyk pouhou rukou. Často také chybějí vhodné a věkově přiměřené edukativní hry a programy. Pro děti předškolního věku je těch skutečně dobrých pomálu, a proto se snažíme vytvářet i vlastní interaktivní materiály, vysvětluje Jiří Šoltys z vedení Liberecké jazykové školky. Výborně Jazykové bloky Také žáci Základní školy A. Hrdličky v Ostravě Porubě s rozšířenou výukou jazyků společně se studenty 1st International School of Ostrava oslavili tento významný den a zařadili jej v podobě pestrého jazykového bloku do své výuky. Obě školy se takto zapojily do řady aktivit organizovaných v tento den po celé Evropě. Základní škola A. Hrdličky předvedla řadu miniscének doplněných videem s ukázkami možných nedorozumění a trapných situací, které mohou vzniknout, když neumíte jazyky, měla připravené miniworkshopy s tématem poznávání evropských států a památek a vše doplnila jazykovým minikurzem základních pozdravů v několika světových jazycích. V dalších blocích děti společně tvořily imaginárního cestovatele Lingea Bata, který cestuje po cizích zemích, učí se cizí slova a fráze v různých evropských jazycích a v každé zemi zažívá úžasná dobrodružství. Své společné práce pak prezentovaly v anglickém jazyce. máme pokrytou hlavně angličtinu tam vycházíme z metodiky výuky angličtiny pro nejmenší Wattsenglish. Možnosti využití Učitelé ze školky si také pochvalují nejmodernější technologické vybavení tabule, umožňující práci až tří dětí současně, nebo takzvaný I ve škole můžete zažít nová dobrodružství Aktivity nejmladších Společné aktivity probíhaly i u našich nejmenších. Žáci prvního stupně společně se svými vyučujícími připravili skládání mapy České republiky a Evropy, pracovali se slovníky, skládali společně jazykové puzzle a společně vytvořili miniprojekty na témata Vysněný dům, město, domov a pokoj. Nakonec si společně zazpívali píseň a korejské děti předvedly píseň s tancem. 7 multidotyk, kdy jsou v určitých aplikacích snímány dotyky obou rukou. Práce s interaktivní tabulí je již metodicky začleněna i do školního vzdělávacího programu této jediné dvojjazyčné školky v Libereckém kraji, v níž se vedle českých učitelek o děti starají i kvalifikovaní rodilí mluvčí. Dana FILIPOVÁ Kdo zná kromě svého mateřského jazyka ještě jeden nebo více jazyků, mívá nejen lepší šance na uplatnění, ale může i lépe poznávat jiné kultury a způsoby života. Společná diskuze V rámci jazykového vyučování byl pozván také lektor DAAD Nicholas Becker, který působí na Filozofické fakultě Olomoucké univerzity. Žáci 9. ročníku tak měli jedinečnou příležitost zúročit svoje jazykové znalosti a dozvědět se nové poznatky z německých reálií. Diskutovali i na téma, proč je důležité učit se také německému jazyku. Na závěr předali N. Beckerovi malý dáreček koláž, kterou sami vyrobili. Tato společná akce se dětem velmi líbila a byla ukázkou přátelství, kamarádství, solidarity i týmové práce. Ve vzájemné spolupráci budou obě školy nadále pokračovat, neboť akce tohoto typu nejlépe motivují žáky učit se cizímu jazyku a spontánně jej používat. Petra TRUNKÁTOVÁ Kontakt: Základní škola A. Hrdličky 1638, Ostrava-Poruba

8 8 Pracovní doba mladistvých Jak je upravena délka pracovní doby mladistvých zaměstnanců? Můžete uvést i konkrétní příklad pracovní smlouvy, jak? Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy upravuje 3 vyhlášky to znamená, jak by měla vypadat? Pracovní doba mladistvých zaměstnanců je upravena v 79a) zákoníku práce, kde se stanoví: U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích podle 3 věty druhé nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby ve všech pracovněprávních vztazích se všemi zaměstnavateli nepřekročila týdenní pracovní doba ve svém souhrnu 40 hodin týdně (pracovní doba se sčítá). Proto je nutno se mladistvého uchazeče o zaměstnání při nástupu do práce písemně zeptat, zda pracuje a v jakém rozsahu u jiného zaměstnavatele. Dále se doporučuje mladistvého zaměstnance smluvně zavázat k poskytnutí včasné informace o začátku či změně rozsahu výkonu práce pro jiného zaměstnavatele. Možným řešením je například čestné prohlášení mladistvého zaměstnance v této podobě: Prohlašuji, že k datu nástupu do zaměstnání u zaměstnavatele v rámci pracovního poměru/dohody o provedení práce/dohody o pracovní činnosti nemám uzavřen pracovněprávní vztah u jiného zaměstnavatele. Beru na vědomí, že dojde-li v průběhu trvání pracovněprávního vztahu ke změně této skutečnosti, změnu ihned oznámím. Prohlášení podepisuji pro zaměstnavatele. Dne:.. Omezení provozu mateřské školy Podle jakých pravidel se postupuje v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy? Lze omezit její provoz i v jiném období, než jsou hlavní prázdniny? Pokud ano, č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. V odst. 1 3 vyhlášky se stanoví: Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu. Pokud jde o zvláštní právní předpis, odkazuje se ve vyhlášce na zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V 3 odst. 2 uvedené vyhlášky se pak stanoví, že provoz mateřské školy je možné ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odst. 1 (tedy nejen v měsíci červenci nebo srpnu). Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Máme mít strach z homosexuality? řekládali jsme věty a zni- jsem vymys- Pčehonic lel na první pohled nevinnou výpověď: Včera jsem strávil se svým přítelem pěkný večer. A bylo zaděláno na malér, netajím se před kolegou vyučujícím občanskou nauku. Ten se na mě nechápavě zadívá: Jakýpak malér? Pane učiteli, neříkejte, že jste na kluky! Známe vás jako slušného člověka, a ne jako buzeranta, provokativně zazní z první lavice. Pochopil jsem, že jsem se vlastní vinou dostal do prekérní situace. Cvičně překládáme věty, nic více a nic méně, rozumíme si? jemně zvyšuji hlas. Pokud jste strávil se svým přítelem příjemný večer, pak aspoň on musí být teplouš, znovu se naléhavě ozývá z nervózní třídy. Zaznívají tady dost ostrá slova. Možná ani nevíte, co je homofobie. Budiž. Pochází z řeckých slov homós, což je stejný, a phóbos, což znamená strach. Uvedený cizí výraz označuje neodůvodněný strach z homosexuality, snažím se o minipřednášku. Přitom si živě vybavuji, jak nám všem Macháček na poslední poradě kladl na srdce, ať zabraňujeme zesměšňování některých žáků. Homosexualita je nezdravá, a dokonce škodlivá. Kdo se stýká s buzerantem, sám podporuje zlo, nečekaně se ozve jinak vzorná dívka z lavice u okna. Mirko, kde to žijete? Už dávno nejsme ve středověku, kdy se za názory a nevědomost upalovaly čarodějnice a popravovali nevinní lidé. Homosexualita není žádná nemoc. Nikdo za ni nemůže. Dnešní společnost homosexuály už dávno neutlačuje. Jsou stejní jako my všichni ostatní. Jen jejich sexuální orientace je odlišná. Toť vše. A moc prosím, neužívejte ona nevhodná slova, která s lehkostí vánku pronášíte, opatrně nabádám své žáky. Takže můžeme onu úvodní větu konečně přeložit, Mirko? Pane učiteli, chcete snad říci, že se nemusíme homosexuálů bát? Maminka mi zakázala, abych se s nimi kamarádila, docela otevřeně přiznává děvče. Vidíte, jednadvacáté století, a my stále přetrváváme v temných předsudcích. Cožpak nikdo z nás nemůže strávit se svým přítelem či přítelkyní pěkný večer?proč si myslíte, že každý musí být hned homosexuálně zaměřený? Nečiňme ukvapené závěry, navíc s otevřeným projevem homofobie. Strach můžeme mít pouze z něčeho, co nám zjevně škodí a vážně ubližuje, odmlčím se. Roman KANTOR

9 Jak z receptu vznikne jídlo? Návštěva Veletrhu vzdělávací nabídky Potřebná změna Vletech vysokoškolských studií jsem byl na přednáškách povinného předmětu, který se sebevědomě nazýval vědecký komunismus, seznamován i s takzvanou novou ekonomickou politikou, která se realizovala ve dvacátých letech v SSSR. Šlo v podstatě o to, že na určitý čas bylo v zájmu hospodářského rozvoje opuštěno jak revoluční nadšení, tak i revolucí vyvolané změny. To vše bylo vyjadřováno sloganem, že je nutné udělat krok vzad, aby pak bylo možno udělat dva kroky vpřed. Na ruskou porevoluční změnu jsem si vzpomněl, když jsem v prestižním televizním pořadu slyšel ministra školství. Na otázku, kde by chtěl vidět školství v roce 2020, odpověděl, že tam, kde bylo v roce Rok 1995 ale ministr uvedl zřejmě jen proto, že před ním žádné mezinárodní srovnávání vědomostí žáků nebylo. Namístě proto je i otázka, zda už do roku Na konci září dorazila do naší mateřské školy Čtyřlístek Třebíč návštěva sedm žákyň z Hotelové školy Třebíč, obor kuchař cukrář. Návštěva to byla plánovaná a předem připravovaná. Hotelová škola se stala partnerem naší školky v projektu Zdravě jíme, zdravě žijeme, na který jsme získali finanční podporu z Grantového systému města Třebíč GP Zdravé město. Žákyně hotelové školy dětem předvedly, jak lze z receptu připravit zdravé a zároveň chutné jídlo. Děti v hudební třídě ochutnaly krém z mascarpone s lesními plody a kaši z hrušek, děti z přírodní třídy popíjely zdravé koktejly z ovoce a zeleného čerstvého špenátu. Děti ve výtvarné třídě si pochutnaly na různých druzích pomazánek ozdobených zeleninou a děti ze sportovní třídy míchaly ovocný a zeleninový salát. Všichni mohli ochutnat mátový nápoj s třtinovým cukrem. Děti se rovněž zapojily do aktivní pomoci a s nadšením pomáhaly míchat, mazat, šlehat. Vždy totiž platí, že to, co si sami uvaříte, chutná dvojnásob dobře. Velké poděkování za celou akci si proto zaslouží všichni, kteří se do ní zapojili. A protože se projekt osvědčil, chceme ve vzájemné spolupráci pokračovat další aktivitou BIOTRHEM. Tentokrát pozveme nejen rodiče dětí, ale také obyvatele z širokého okolí naší školy. Renata ŠPAČKOVÁ Naši žáci 8. a 9. ročníku Základní školy Mikulov, Valtická 3 navštívili v druhé polovině října Veletrh vzdělávací nabídky v Břeclavi. Tato návštěva je součástí projektu s názvem Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností. Jedna z částí projektu se totiž zaměřuje na volbu povolání a podporu řemesel. Žáci si na veletrhu udělali přehled o školách našeho regionu, měli možnost zastavit se u stánků jednotlivých škol, pohovořit se zástupci středních škol a zeptat se jich na potřebné informace. Kromě toho dostali řadu propagačních materiálů o středních školách. Seznámili se i s kritérii přijímacího řízení a s termíny dnů otevřených dveří. Organizátoři veletrhu i letos žákům nachystali pestrý doprovodný program, nechyběla módní přehlídka, ukázky záchranářské práce a poskytnutí první pomoci nebo práce s elektrotechnickým zařízením. Doufáme, že veletrh pomohl žákům lépe se zorientovat v nabídce středních škol našeho regionu i při jejich nelehkém rozhodování o budoucím povolání. Přejeme jim šťastnou volbu. Jindřiška KUDRNOVÁ Soutěž TECHNÉ OSTRAVA zná vítěze Jubilejní, X. ročník Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů TECHNÉ OSTRAVA 2011 již zná vítěze dětské výtvarné soutěže. Soutěž byla tematicky vymezena na historii dopravy v dobách našich pradědečků, jak ji děti a mladí lidé (6 19 let) mohou znát buď z návštěvy technických muzeí a skanzenů, nebo z historických filmů. Odborná porota pod vedením akademického malíře K. Hercíka udělila hlavní cenu patnáctileté Evě Gawlasové z Gymnázia Karviná a devítileté Martině Hrbáčkové ze Základní umělecké školy v Ostravě. Milan GLISTA Znáte je? Tygří trápení DANIELA KROLUPPEROVÁ Zastavit se u mámy v práci může být pěkná otrava. Ale jen v případě, že vaše maminka nepracuje zrovna v zoo. Potom je taková návštěva naopak super! Dají se tam zažít úžasné věci. Kde jinde si taky může normální kluk a holka z obyčejného sídliště pohladit koťátko, ze kterého vyroste obrovský lev? Anebo podrbat slona pod chobotem, potulit tuleně? Přetahovat se s opičím mládětem o banán? A prohrát. Dvojčata Lenka s Pavlem mají maminku s báječným povoláním. Pracuje v knihovně v zoologické zahradě. Díky tomu poznají obě děti zblízka i péči o zraněná tygří mláďata, kterým někdo roztříštil ve výběhu skleněnou láhev. Jediná zlomyslná hloupost způsobí spoustu bolesti a starostí. Kniha z nakladatelství Mladá fronta malé čtenáře jistě potěší neudělalo naše školství ve své kvalitě řadu kroků zpět. Počátkem devadesátých let existovala sice obecná představa, že školství se musí podstatně změnit, automaticky se ale předpokládalo, že změny nebudou na úkor kvality. Když jsem se v tehdejší euforii opětovného vstupu do Evropy netajil tím, že pokud chce naše školství bezproblémově vstoupit do evropského školství, tak musí nejen odstranit dosavadní ideologizaci a izolovanost, ale také snížit svoji kvalitu, byl jsem v záplavě obdivných a nekritických přístupů ke všemu, co bylo západně od našich hranic, za blbce. Dnes konstatuji, že prvotní zpětné kroky našeho školství se časem změnily ve zběsilý úprk. Je dobře, že si to už konečně přiznáváme. Nastolit potřebnou změnu bude však nejen těžké, ale bude to i bolet. František MORKES 9

10 10 Pokračujeme v sérii článků, která vychází z publikace OECD Education at Glance Uvedené údaje se vztahují k roku 2009, tedy k období globální recese, která začala koncem roku 2008, a ukazují tak dopady krize mimo jiné i na přechod ze školy do zaměstnání. Iv těch ekonomicky nejlepších letech je období, kdy mladí lidé opouštějí školu a vstupují na trh práce, složitý proces, na který mají vliv nejrůznější proměnné od délky a kvality získaného vzdělání přes národní tradice, strukturu trhu práce až po panující ekonomické a demografické podmínky. V současné době, během vážné ekonomické krize, někteří mladí lidé zjistili, že přechod ze školy do zaměstnání je velmi obtížný a v některých případech i téměř nemožný. Vysoká míra obecné nezaměstnanosti činí totiž tento přechod podstatně složitější, neboť lidé s pracovními zkušenostmi jsou zvýhodněni před nově vstupujícími na trh práce. Pro období krize je tak příznačné, že mladí lidé mají v době, kdy jsou trhy práce oslabené, tendenci zůstat déle ve vzdělávání: vysoká míra nezaměstnanosti tak zprostředkovaně ovlivňuje náklady na vzdělávání. Současně je však možné tohoto trendu využít k vyšším investicím do vzdělávání, a prohlubovat tak znalosti a dovednosti mladých lidí a důkladně je připravit na vstup na trh práce v následujících letech. A co vlastně dnešní 15leté v příštích letech čeká? Kolik času ještě stráví v systému vzdělávání, kolik na trhu práce a jak dlouho zůstanou zcela mimo pracovní sílu (tedy jak mimo vzdělávání, tak mimo pracovní proces)? Očekávání V posledních deseti letech se značně změnil počet očekávaných let, kteří mladí lidé ve věku 15 let stráví ve formálním vzdělávání po ukončení povinné školní docházky. Dnešní 15letí žijící v zemích OECD mohou očekávat, že následujících 15 let stráví v průměru takto: 6,9 roku ve vzdělání, 5,8 roku v zaměstnání, 0,9 roku jako nezaměstnaní a 1,3 roku mimo pracovní sílu. Nejdelší dobu ve vzdělávání stráví mladí lidé zejména v severských zemích: v Dánsku, ve Finsku, na Islandu, v Lucembursku, Nizozemsku a také ve Slovinsku mohou 15letí očekávat, že ve vzdělávání stráví v průměru ještě více než 8 let. Naopak v Brazílii, Irsku, Japonsku, Mexiku, Španělsku a Turecku 15letí stráví ve vzdělávání šest let a méně. V České republice je očekávaná délka vzdělávání pro 15leté 7,1 roku, což je mírně nad průměrem OECD (6,9 roku) a na úrovni zemí EU (7,1 roku), přičemž se v datech jednoznačně projevilo, že v České republice, Maďarsku, Slovensku a Turecku se průměrná doba ve vzdělávání v posledních deseti letech zvýšila nejméně o 1,5 roku, kdy v České republice došlo k prodloužení takřka o 2,5 roku: z 4,6 roku v roce 1999 na 7,1 roku v roce Z pohledu mužů a žen Zajímavý je pohled na předpokládanou dobu strávenou ve vzdělávání z genderového hlediska, kdy ve všech zemích OECD (včetně České republiky) s výjimkou Německa, Japonska, Lucemburska, Mexika, Nizozemí, Nového Zélandu a Švýcarska stráví mladé ženy ve vzdělávání více let než mladí muži. V Estonsku, na Islandu, v Norsku a ve Slovinsku je pravděpodobné, že mladé ženy stráví téměř o celý rok více času ve vzdělání než jejich mužské protějšky. Nejkratší dobu ve vzdělávání stráví naopak mladé ženy v Mexiku a Turecku (4,9 a 4,0 let), čemuž odpovídá to, že zde mají nejdelší předpokládanou dobu, kterou stráví mimo pracovní sílu 5,3, respektive 7,5 roku. To je zřejmě důsledkem vyššího podílu žen, které zůstávají doma a pečují o rodinu. V České republice mohou mladí muži ve věku let očekávat, že stráví ve vzdělávání 6,6 roku a mladé ženy 7,5 roku. Je tedy zřejmé, že doba strávená ve vzdělávání se z genderového pohledu u nás liší o 0,9 roku. Pokud jde o očekávanou dobu, kterou mladí lidé stráví v zaměstnání či mimo pracovní sílu, pak i zde jsou mezi muži a ženami rozdíly. V roce 2009 mladí muži ve věku let strávili v zaměstnání 6,3 roku, tedy o 1,1 roku déle než mladé ženy. To odráží fakt, že ženy se častěji ocitají mimo trh práce, když nejsou ve vzdělávání (tedy OECD: Jak stráví dnešní patnáctiletí následujících 15 let života? nejsou ve vzdělávání, nejsou zaměstnané a nehledají žádnou práci). Mladí muži mohou očekávat, že v průměru stráví mimo vzdělávání a mimo trh práce přibližně 0,8 roku, ženy pak 1,9 roku. V Brazílii, Izraeli, Mexiku a Turecku se u mladých žen projevuje značná tendence opustit trh práce a trávit čas mimo vzdělávací systém a nepracovat (jsou tedy nezaměstnané, nebo mimo pracovní sílu). Naopak v Kanadě, Dánsku, Izraeli, Norsku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku jsou mezi 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,6 7,1 6,5 6,2 6,7 5,7 mladými muži a ženami rozdíly menší než 0,1 roku. V České republice mohou mladí muži ve věku 15 let očekávat, že stráví během následujících 15 let v zaměstnání 7,8 roku a pouze 0,3 roku mimo pracovní sílu. Stejně staré ženy mají dráhu poněkud odlišnou, kdy mohou očekávat, že v zaměstnání stráví pouze 4,8 roku a 2 roky pak mimo pracovní sílu. Jak je zřejmé, genderové rozdíly jsou velmi výrazné, což je spojeno zejména s nástupem žen na mateřskou a posléze rodičovskou 7,9 7,2 dovolenou. Předpokládaná doba bez zaměstnání V neposlední řadě dnešní 15letí stráví část příštích 15 let také jako nezaměstnaní. Průměr zemí OECD činí 0,9 roku, 6,4 Délka očekávané doby strávené ve vzdělávání ve vybraných zemích OECD v roce 1999 a 2009 Zdroj: OECD 7,6 4, ,1 6,9 6,9 6,2 6,4 Česká Rakousko Německo Maďarsko Polsko Slovensko průměr republika OECD průměr EU 21 přičemž muži mohou očekávat, že jako nezaměstnaní stráví 1,1 roku, kdežto ženy 0,8 roku. Nejdelší dobu nezaměstnanosti mohou očekávat mladí lidé ve Španělsku (2,2 roku), Turecku (1,5 roku), Estonsku (1,4 roku) a Irsku (1,4 roku). Naopak nejkratší dobu nezaměstnanosti mohou očekávat mladí lidé v Nizozemsku (0,3 roku), Norsku (0,4 roku), Japonsku (0,4 roku) a Dánsku (0,5 roku). Ve všech zemích je doba očekávané nezaměstnanosti delší u mužů než u žen. Výjimkou je Řecko a Portugalsko, kde je doba očekávané nezaměstnanosti delší u žen v Řecku jde o 1,2 roku u mužů a 1,5 roku u žen, v Portugalsku o 1,1 roku u mužů a 1,4 roku u žen. V Japonsku a ve Švýcarsku je doba předpokládané nezaměstnanosti u mužů i žen stejně dlouhá. Hodnoty za Českou republiku jsou mírně podprůměrné, kdy celkově mohou mladí lidé u nás předpokládat, že jako nezaměstnaní stráví 0,8 roku muži 0,9 roku a ženy 0,7 roku. Pavlína ŠŤASTNOVÁ

11 Aktivita etwinning ve třídě každý den! etwinning je aktivita Evropské komise, jejímž cílem je umožnit učitelům a žákům mateřských, základních a středních škol spolupracovat online v bezpečném prostředí. Dvě a více evropských škol tak společně vytvářejí různé dokumenty, videa či audionahrávky a ukládají je na společný virtuální prostor Twinspace. Aktivita etwinning je součástí Programu celoživotního učení, který je v České republice spravován Domem zahraničních služeb/národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. V současné době je do etwinningu zapojeno přes evropských učitelů. V České republice je zapojeno učitelů ze škol, což výrazně převyšuje evropský průměr 2,5 procenta učitelů v každé evropské zemi. Kvalita projektů v České republice je již tradičně velmi vysoká, o čemž svědčí pravidelné udílení certifikátu Quality Label nejkvalitnějším projektům. Ty pak následně slouží jako příklady dobré praxe i pro ostatní učitele. Přihlášené projekty hodnotí v České republice nezávislá komise složená z předních českých odborníků z oblasti vzdělávání, ředitelů škol i pracovníků Národního podpůrného střediska pro etwinning v České republice. V tomto období bylo oceněno 20 projektů, celkem již bylo v České republice uděleno téměř 180 certifikátů. Ke kvalitě projektů přispívá i spousta akcí, které organizuje Národní podpůrné středisko pro etwinning pro učitele i pro jejich žáky. Akce pro učitele Čeští učitelé mají možnost zúčastnit se tří typů metodických seminářů organizovaných Národním podpůrným střediskem (NSS). Postupně se seznamují s bezpečným prostředím Twinspace, kde mohou školy realizovat své projekty, s dalšími ICT nástroji využitelnými v projektu a v neposlední řadě i s metodikou mezinárodních vzdělávacích projektů. Tyto semináře probíhají ve všech krajích České republiky pod vedením ambasadorů etwinning, což jsou učitelé zkušení realizátoři etwinningových projektů. Semináře jsou pro velký zájem realizovány nejen v pracovních dnech, ale také o víkendech nebo o prázdninách. Některé semináře jsou organizovány například ve spolupráci s krajskými úřady či eurocentry. Více informací o seminářích, jejich termínech a možnosti registrace naleznete na www. etwinning.cz. Kromě prezenčních seminářů je také ve spolupráci se Slovenskem dvakrát ročně otevřen elearningový kurz. Největším setkáním všech etwinningových nadšenců je každoroční Národní konference etwinning. Ta letošní proběhla dubna v Praze za účasti téměř 150 účastníků. Učitelé měli možnost nejen vidět nejlepší české projekty za uplynulé období, ale také načerpat nové poznatky na 14 workshopech. Podrobné informace o dění na konferenci najdete na: Oblíbenou akcí je každoroční prázdninová Letní škola etwinning v Trutnově. Letos v srpnu proběhl již šestý ročník tohoto neobvyklého zakončení letních prázdnin. Padesát učitelů má možnost strávit tři dny po boku zkušených lektorů a vyzkoušet si projektovou práci od A až do Z. Ve třech trutnovských školách, které se po dobu trvání této akce mění na tři evropské země, tak učitelé vyhledávají projektového partnera, připravují scénář projektu, registrují jej a sbírají projektový materiál. Výsledkem je přehlídka projektových výstupů v poslední den trvání školy. Učitelé mají také možnost zúčastnit se různých mezinárodních akcí ať již mezinárodních konferencí či kontaktních seminářů. Účastníci ze dvou či více zemí zde mohou najít projektového partnera na základě osobního setkání. Každoročně je vysláno cca 30 učitelů. V roce 2011 byla Česká republika hostitelem 40 účastníků Slovanského kontaktního semináře v Olomouci a připravuje na listopad kontaktní seminář zemí Visegrádské čtyřky v Hustopečích u Brna. Více informací o možnosti zúčastnit se seminářů na Akce pro žáky Novinkou letošního roku je udílení certifikátu Quality Label nejen zapojeným školám, ale také zapojeným žákům. Oblíbenou akcí pro žáky je říjnový Maraton etwinning, kde české školy společně pracují na dohodnutém projektovém výstupu. Žáci a studenti tak společně píšou příběhy, vytvářejí společné výstupy a ukládají je na společný prostor. Do těchto aktivit mohou české školy zapojit i své projektové partnery. Maraton probíhá celou druhou polovinu října od rána do večera, v mnohých školách dokonce i v noci. Společné nocování ve škole je pro děti nezapomenutelným zážitkem. Výstupy z ročníku 2011 si můžete prohlédnout na: maraton-etwinning webnode.cz/. Další akcí žáků pro žáky jsou Minikonference. Letos proběhly například v rámci oslav 10. výročí Dne jazyků v různých městech České republiky. Žáci pracující na úspěšných etwinningových projektech tak mají možnost ukázat svůj projekt učitelům a žákům z okolních škol. Připravují si pro ně také různé aktivity a soutěže, aby si společně vyzkoušeli etwinningové nástroje. A proč se tedy do etwinningu zapojit? Zapojit se mohou všichni učitelé, kteří mají zájem využít ve výuce svých předmětů ICT. Portál etwinning nabízí učitelům také možnost přihlásit se do elearningových vzdělávacích aktivit, zaměřených na různé aspekty mezinárodních projektů. V takzvaných etwinning groups diskutují učitelé různých předmětů, vyměňují si výukové i metodické materiály. Co je třeba udělat, abyste se i vy zapojili do etwinningu? 1. na svém internetovém prohlížeči zadejte www. etwinning.net 2. zaregistrujte sebe i svou školu 3. pomocí fóra pro vyhledávání partnerů si najděte partnera pro svůj projekt 4. zaregistrujte projekt a začněte spolupracovat Pro více informací můžete kontaktovat Národní středisko pro etwinning / DZS / NAEP: tel.: ,

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Podpora workshopů Prezentace jihočeských a rakouských škol V rámci projektu ÚSPĚŠNÁ MLÁDEŽ CZ-AT na 17. ročníku výstavy na výstavišti v Českých Budějovicích středa - čtvrtek hodin pátek hodin VSTUP ZDARMA Největší přehlídka středního odborného a učňovského školství v ČR Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace FOTO: expozice škol a workshopů Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na predplatne tydenik-skolstvi.cz. Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Dodáváme vodu již do stovky škol. Zajistěte si i Vy pitný režim pro své žáky a učitele! Nabízíme Vám: širokou paletu aquabarů různých velikostí kvalitní pramenitou vodu ze 70 metrů hlubokého vrtu z CHKO Kokořínsko rozvoz vody zdarma až k Vám vratné barely, které šetří přírodu flexibilitu při způsobu placení Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... VOLEJTE MODROU LINKU Volejte za cenu místního hovoru! TÝDENÍK Číslo listopadu 2011 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1060 Kč. Vyrábí SOFIPRIN rosana_inz_skolstvi_90x125_2.ind1 Praha. Rozšiřuje Česká pošta, 1s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím 14:30:39 pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více

Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat

Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat TÝDENÍK 27 12. ZÁŘÍ 2012 XX. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vládní návrh úpravy státní maturity... 3 Jak naučit děti správně psát?... 5 Projekt Multikulturalita očima dětí... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Rozvážně

Více

Barack Obama chce dát učitelům více peněz

Barack Obama chce dát učitelům více peněz TÝDENÍK 35 12. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Internet do škol, a nejen to... 3 Zapojovat žáky do života školy se vyplatí... 5 Sobota za školou... 7 Barack Obama chce dát učitelům více

Více

Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele

Školské odbory zásadně proti snahám o uznání středoškolské kvalifikace pro učitele TÝDENÍK 16 23. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V příštím čísle najdete: MATEMATIKA - jak naučit žáky požadovaným znalostem. Ve spolupráci s ÚIV jsme pro učitele matematiky základních škol připravili několik typů

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co přinese nový školní rok... 3 Školy mohou letos ušetřit stovky milionů korun... 4 Strážníci učili žáky, jak se chovat v ožehavých situacích...

Více

Do Prahy se svými příznivci

Do Prahy se svými příznivci TÝDENÍK 13 2. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Blýská se v technickém vzdělávání na lepší časy?... 3 Neobsazené základny EXOD 2014... 4 Tam, kde si umějí vybrat inovativní metody výuky... 7 Krátce...

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK Zvýší nová závěrečná zkouška prestiž učňovských škol? STRANA 3 Tvorba ŠVP v málotřídních školách další poznatky STRANA 7 Školství v Evropě odchody učitelů do důchodů STRANA 10 23 14. ČERVNA 2006 XIV. ROČNÍK

Více

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší

Kdo počítá miliony, ten drobné stovky neřeší TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 17 27. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Novela zákona o pedagogických pracovnících... 3 Petice za sjednocení tabulek pro kvalifikované učitele... 4 Představujeme kandidáty na předsedu

Více

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování

16. května Krajské kolo soutěže žáků základních škol Paragraf 11/55 se konalo v kulturním domě v Dolních Kounicích. Tématem akce bylo dodržování další peníze do regionálního školství podle počtu žáků na jeden kilometr čtvereční STRANA 3 bude zákon o dalším vzdělávání přínosem pro všechny občany? STRANA 5 mateřské školy o letních prázdninách (stanovisko

Více

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK

4 25. LEDNA 2006 XIV. ROČNÍK Šance pro školy na peníze z Evropského sociálního fondu STRANA 3 Víte, jak vypadá elektronické cukrářství? STRANA 7 Zápis do prvních tříd základních škol a zákonné normy STRANA 10 4 25. LEDNA 2006 XIV.

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13.

Podle školského zákona. Přejmenování bývalých zvláštních škol na základní nestačí. V tomto čísle najdete: Krátce... 13. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Podle školského zákona musí všechny školy respektovat zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a zohledňovat vzdělávací potřeby dětí. Jednotlivé paragrafy školského zákona sice

Více

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, Maruško - všechno jim to dokonale funguje... a vsadím se, že na to ani nepotřebují žádný

33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK. Ano, Maruško - všechno jim to dokonale funguje... a vsadím se, že na to ani nepotřebují žádný Plány MŠMT versus doba mandátu STRANA 3 Učitele ohrožuje a stresuje agresivita a vulgarita žáků STRANA 5 Radíte žákům při výběru střední školy? STRANA 9 33 1. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Ano, Maruško -

Více

Přinesou škrty v rozpočtu snížení tarifních platů? Mají vůbec právo nám snížit plat? Proč ne? Když nám platy zvyšovali, tak se takhle nikdo neptal.

Přinesou škrty v rozpočtu snížení tarifních platů? Mají vůbec právo nám snížit plat? Proč ne? Když nám platy zvyšovali, tak se takhle nikdo neptal. TÝDENÍK 32 21. ŘÍJNA 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Jak je to s nepedagogy... 3 Pitná voda z kohoutku je pro děti nejlepší variantou... 5 Školy zkoušejí nové formy výuky angličtiny... 7 16. 17.

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá

Letošní rozpočty mnohé školy nenadchly, na osobní opět nezbývá TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 16 20. DUBNA 2011 XIX. ROČNÍK Asociace ZUŠ podporuje petici... 4 Soutěž pro mladé učně ukázala, že máme schopné řemeslníky... 5 Africké bubnování ve škole naše žáky nadchlo...

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

Profesní standard kvality učitele podpora, nebo bič na učitele?

Profesní standard kvality učitele podpora, nebo bič na učitele? TÝDENÍK 18 6. KVĚTNA 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Zachovat známky z chování? Ano, či ne?... 3 I v matematice platí: bez práce nejsou koláče... 5 Školní potíže dětí budeme řešit vnímavěji...

Více

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Vypadá to jako souhra ojedinělých nepříjemných incidentů, ale možná vypovídají o stavu současného českého školství víc, než jsme ochotni připustit. Učitelé jsou přetížení a zvlášť na konci školního

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více