Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci"

Transkript

1 TÝDENÍK V tomto čísle najdete: LISTOPADU 2011 XIX. ROČNÍK Co může učit speciální pedagog?... 6 Z liberecké mateřské školky až do Indie projekt videonávštěv... 7 OECD: Jak stráví dnešní patnáctiletí příštích15 let? FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Krátce listopadu V Chrudimi, Děčíně, Kroměříži, Táboře a Jičíně proběhly oblastní konference Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jejich delegáti volili nové složení oblastní rady odborového svazu, předsedu OROS a členy revizní komise listopadu Role neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží a mnohá další témata byla na programu konference k uznávání neformálního vzdělávání, kterou v Praze uspořádal Národní institut dětí a mládeže. 4. listopadu V Praze v Domě odborových svazů se uskuteční kulatý stůl k problematice státních maturit. Pozvání profesní sekce středních škol ČMOS pracovníků školství přijali nejen členové odborového svazu, ale také ředitelé škol a zástupci mi- nisterstva školství a Cermatu. Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci Prostupnost kvalifikací ve vládní novele zákona o pedagogických pracovnících (1. část) Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících přináší řadu změn. Mezi nejvýraznější patří prostupnost kvalifikací mezi jednotlivými stupni škol. V čem se tedy bude lišit stávající právní úprava od budoucí, na to jsme se zeptali Michala TRUNDY, ředitele odboru rejstříku a péče o pedagogické pracovníky MŠMT. Nejprve, než se začnu věnovat jednotlivým kvalifikacím, bych rád zdůraznil, že jsme při přípravě novely zákona o pedagogických pracovních vycházeli z požadavků praxe, především z požadavků ředitelů škol, ale i zřizovatelů a zaměstnanců. Mateřská škola stávající právní stav V současné době je pro učitele mateřských škol nezbytné vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku, a to minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání. Dále se v mateřské škole uplatní také absolventi vysokoškolské speciální pedagogiky, a to jak v běžné mateřské škole, tak v mateřské škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem navržených změn je zvýšení prostupnosti kvalifikací tak, aby si absolventi některých studijních programů, případně oborů vzdělání nemuseli velmi komplikovaně a zdlouhavě vzdělání doplňovat. Naopak jim chceme novelou zajistit snazší cestu k získání kvalifikace. O mnoha lidech lze říci, že svou smrtí prospěli lidstvu více než svým životem. Shaw Budoucnost V mateřské škole bude moci automaticky učit, pokud bude schválena poslanecká novela zákona, absolvent učitelství I. stupně. Z vládního návrhu potom vyplývá možnost uplatnění také pro absolventy vysokoškolských studijních programů (jak bakalářských, tak magisterských) zaměřených na přípravu vychovatelů nebo pedagogiku volného času. Ti si však budou muset doplnit vzdělání v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole zaměřeném na předškolní pedagogiku. Další novinkou je zpřístupnění této profese absolventům vyššího odborného vzdělání zaměřeného na vychovatelství, opět ale s doplněním předškolní pedagogiky v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. A třetí možnost, která bude legalizovat naše dosavadní výklady, se týká absolventů středního vzdělání s maturitní zkouškou oboru vzdělání zaměřeného na přípravu vychovatelů těm bude postačovat k získání kvalifikace vykonání jednotlivé rozdílové maturitní zkoušky podle 113 školského zákona. Jak známo, obory vzdělání zaměřené na vychovatelství a předškolní pedagogiku byly téměř identické, lišily se opravdu jen velmi málo, proto absolventům oboru vychovatelství dáváme tímto šanci na doplnění vzdělání, a to složením jednotlivé zkoušky. (Pokračování na str. 3)

2 2 Zápisník Finanční gramotnost Skupina studentů z Vysoké školy ekonomické v Praze přišla s vlastním řešením finanční negramotnosti lidí: uspořádala pro širokou veřejnost stolní společenskou hru Cashflow 101, jejíž pomocí vysvětlovala účastníkům základy finanční gramotnosti a investování. fš Nesouhlas Asociace speciálních pedagogů vyjádřila svůj nesouhlas s materiálem s názvem Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období , který vytvořil Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura) a který byl schválen vládou. jb Průzkum Více než polovina rodičů se domnívá, že jejich děti neumějí zacházet s penězi. Opak si myslí jen dvě procenta rodičů, vyplývá to z průzkumu ČSOB. Rodiče děti o správném hospodaření neinformují. Většina z nich se totiž domnívá, že nemá smysl děti zatěžovat problematikou peněz příliš brzy. čtk Kurzy etiky? Nová Diplomatická akademie exministra zahraničí C. Svobody zahájila svoji činnost. Podle C. Svobody jako první organizuje krátký intenzivní kurz, jehož se účastní pracovníci ministerstva pro místní rozvoj. Tématem kurzu je mimo jiné protokol a etiketa. První velký kurz akademie by měl začít v listopadu a jeho cena je korun, malého pak čtk Že máme nejlepšího ministra školství, jakého jsme kdy měli? Tak to mohl říct jedině nejlepší prezident, jakého jsme kdy měli! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Besedy pro školy o viru HIV Dětská univerzita má nové studenty Občanské sdružení Art for Life připravuje na příští rok pro školy besedy o viru HIV a nemoci AIDS. Uskuteční se v rámci osvětové kampaně Dej si bacha!, která začala v září. Podle mluvčího Art for Life Lukáše Sapíka budou besedy spojeny s uváděním inscenace Divadla Letí o HIV pozitivním muži Po Fredrikovi. K jejich pořádání sdružení vedl rostoucí počet HIV pozitivních lidí i debata o vypuštění této problematiky ze školních osnov. Nechceme mentorovat a strašit. Každý,náctiletý ale musí vědět, jaká nebezpečí při sexu hrozí a jak se jich vyvarovat. Zatajováním informací růstový trend nákazy virem HIV v Česku nezvrátíme, řekl předseda občanského sdružení Art for Life Martin Kámen. Podle něj sdružení odmítá úvahy o vypuštění sexuální výchovy z povinných rámcových školních osnov. Tento druh informací mají dětem předávat rodiče, ale i škola, kde jsou k tomu kvalifikovaní učitelé, dodal M. Kámen. Podle lékaře David Jilicha z AIDS Centra Fakultní nemocnice Na Bulovce je právě forma besed s mladými lidmi jednou z účinných forem prevence. D. Jilich zdůraznil, že Dětská univerzita na Technické univerzitě v Liberci má další studenty. Přes osm desítek malých i větších zájemců o technické obory v přítomnosti svých rodičů, prarodičů nebo sourozenců složilo slib a dostalo své vlastní studijní průkazy, stejně jako tomu bývá u jejich starších kolegů. Dětská univerzita v Liberci pokračuje druhým rokem. Loni ji absolvovalo 60 dětí. Je součástí projektu Starttech začni s technikou!, který chce zájemce z řad žáků a studentů přilákat k technickým oborům. Organizátoři pro ně nachystali šest studijních oborů zaměřených na robotiku, strojírenství, automobilový průmysl, aplikovanou chemii nebo mikrobiologii a sanační technologie. Děti si mohly z těchto oborů vybrat a na základě toho pak byly zařazeny do studijních skupin, které absolvují běžnou výuku, řekl vedoucí projektu Miloš Hernych z Fakulty mechatroniky. Dětská univerzita má všechny náležitosti skutečného vysokoškolského studia. Výuka je rozdělena do zimního a letního semestru a děti čekají přednášky i praktická v Česku je podle oficiálních statistik 1626 lidí HIV pozitivních, odborné odhady skutečného stavu však mluví o trojnásobku. Podle nich se v Česku každý den nakazí virem HIV nejméně jeden člověk. Pokud člověk o své nákaze neví, ohrožuje nejen sebe, protože se neléčí, ale i své sexuální partnery, které vystavuje obrovskému riziku nákazy, uvedl D. Jilich. Kampaň Dej si bacha! vyvrcholí v listopadu měsíční šňůrou výstav, koncertů, autorských čtení a divadelních představení. Více se dovíte na čtk cvičení. Pro absolvování studia musejí malí studenti získat potřebný počet kreditů a úspěšně obhájit závěrečnou práci. Podle M. Hernycha je Dětská univerzita investicí do budoucna a škola z ní bude mít prospěch. Sice zadlouho, třeba za deset let, ale bude z toho profitovat, poznamenal. Projekt Starttech začni s technikou! sice končí příští rok, podle M. Hernycha se ale na další ročníky už hledají peníze. Ideu Dětské univerzity se budeme snažit udržet i nadále, potvrdil vedoucí projektu. čtk

3 Deset let praxe nahradí požadovanou kvalifikaci Prostupnost kvalifikací ve vládní novele zákona o pedagogických pracovnících (1. část) FOTO: Alena TUČÍMOVÁ (Dokončení ze str. 1) Ještě jedna novinka je navržena pro učitele mateřských škol, kteří působí v mateřských školách nebo třídách zřízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami nově připouštíme vyšší odborné vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku. První stupeň základních škol stávající právní stav Nyní platí, že na I. stupni se uplatní absolvent učitelství I. stupně, nebo absolvent vysokoškolské magisterské pedagogiky předškolního věku, který si ale musí doplnit odbornou kvalifikaci o učitelství I. stupně v bakalářském studijním programu, nebo v programu celoživotního vzdělávání. Dále se na prvním stupni uplatní také absolvent magisterského učitelství pro druhý stupeň, ale opět ne automaticky, nýbrž jen ten, který si odbornou kvalifikaci učitelství I. stupně doplní v bakalářském studijním programu, či v programu celoživotního vzdělávání. A na prvním stupni škol zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se uplatní absolventi magisterské speciální pedagogiky pro učitele. Budoucnost Na I. stupni najdou uplatnění absolventi magisterského studijního programu, studijního oboru pedagogika, ale jen tehdy, pokud si doplní odbornou kvalifikaci v bakalářském studijním programu, nebo v programu celoživotního vzdělávání o učitelství prvního stupně. Dále budou moci na prvním stupni působit stejně jako doposud absolventi učitelství II. stupně, ale nově budou mít snazší možnost, jak si doplnit vzdělání, a to tak zvaným zkráceným studiem k rozšíření odborné kvalifikace. Předpokládáme, že to budou asi 60hodinové vzdělávací programy, které budou realizo vat pouze zařízení pro DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) a vysoké školy. Navíc absolventům učitelství II. stupně dáváme ještě jednu možnost, a to je desetiletá praxe na I. stupni. Desetiletá praxe na prvním stupni bude stačit k uznání kvalifikace. Akceptujeme tím argumenty ředitelů škol, že pokud nechají deset let pedagoga učit na I. stupni, pak svou práci určitě zvládá. Výrazná novinka: Na I. stupni se uplatní i absolventi učitelství pro střední školy, ale jen za předpokladu, že si doplní vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Zajímavá možnost, která opět reaguje na potřeby praxe, je ta, že se na prvním stupni uplatní také absolventi magisterského studijního programu zaměřeného na přípravu učitelů základních uměleckých škol, ale jen pro výuku toho předmětu, který odpovídá jejich vysokoškolské přípravě, například výtvarnou výchovu. Stejně tak se na prvním stupni uplatní absolventi magisterského studia zaměřeného na tělesnou výchovu a sport (například z Fakulty tělesné výchovy a sportu), ale opět jen pro výuku tělesné výchovy. Na I. stupni základní školy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami budou moci působit také absolventi obecné speciální pedagogiky v magisterském studijním programu, ale jen tehdy, pokud si doplní učitelství pro I. stupeň studiem v bakalářském studijním programu, nebo v programu celoživotního vzdělávání. Druhý stupeň stávající právní úprava Na druhém stupni může samozřejmě učit absolvent učitelství pro druhý stupeň, stejně tak učitelství pro II. stupeň a současně střední školu (5 12 či 6 13). Automaticky zde může učit i absolvent učitelství všeobecněvzdělávacích předmětů pro 3 střední školy, dále absolvent neučitelského magisterského oboru, který si doplní pedagogickou způsobilost tzv. doplňujícím pedagogickým studiem. Uplatní se tu i absolventi učitelství I. stupně, ti si ale musí v programu celoživotního vzdělávání, či v bakalářském programu rozšířit vzdělání pro druhý stupeň. Budoucnost Začnu doplňujícím pedagogickým studiem. To bylo dosud vyžadováno pro absolventy magisterských neučitelských studijních programů, a to zvlášť pro učitele II. stupně a zvlášť pro učitele střední školy. Toto studium se však příliš neliší. Proto nově připouštíme doplňující pedagogické studium i pro střední školu. I nadále mohou na dru- hém stupni působit absolventi učitelství pro I. stupeň, ale za předpokladu, že si rozšíří vzdělání formou zkráceného studia. Také v tomto případě půjde zhruba o 60hodinové kurzy realizované zařízeními pro DVPP či vysokými školami. Poslední variantou pro absolventy prvního stupně je opět desetiletá praxe na druhém stupni. Ta nahradí odpovídající vzdělání. Stejně jako pro první stupeň i na druhém stupni bude platit, že absolventi magisterského studia učitelství pro ZUŠ a programů zaměřených na tělesnou výchovu a sport budou moci učit konkrétní předmět hudební, výtvarnou či tělesnou výchovu. Ve školách nebo třídách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami budou moci nově učit i absolventi magisterského studijního programu oboru pedagogika, pokud si opět bakalářským studiem, či celoživotním vzděláváním doplní vzdělání o učitelství II. stupně. A novela přináší ještě jednu možnost pro absolventy učitelství prvního stupně. Jestliže si doplní kvalifikaci v programu CŽV zaměřeném na speciální pedagogiku, budou moci učit i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Olga ŠEDIVÁ (POZNÁMKA REDAKCE: V příštím čísle budeme v chystaných novinkách zákona o pedagogických pracovnících pokračovat.)

4 4 Změna systému financování regionálního školství, kterou připravuje ministerstvo školství, má řadu úskalí a rizik. K tomuto závěru dospěli členové předsednictva ČMOS pracovníků školství. Školské odbory se vůbec nebrání myšlence změnit financování škol a školských zařízení. Z praxe vědí, že dosavadní způsob je přežitý, normativ na žáka už v řadě případů nevyhovuje. Jsou pro zefektivnění čerpání peněz ze státního rozpočtu, ale ne přes tlak na snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců. Obávají se, že to nepovede k optimalizaci sítě škol, jak předpokládají minister ští úředníci, ale k hromadnému propouštění. Odbory jsou přesvědčeny, že je třeba hledat jinou cestu, jak přimět zřizovatele k efektivní naplněnosti škol. Upozorňují i na další riziko, které souvisí s rozdělováním finančních prostředků Vedoucí základen EXOD v Ústí nad Orlicí Školské odbory: informace, fakta, argumenty Změna systému financování škol nesmí vést k hromadnému propouštění přímo z ministerstva. Kraje znají potřeby jednotlivých škol, říká předseda odborového svazu František Dobšík. Ředitelé mají možnost v případě, že jim přidělené peníze nestačí, zdůvodnit a doložit jejich potřebu. To je ohroženo. Z úrovně republiky prostě nelze zajistit potřeby všech škol. Odbory chtějí prosazovat, aby ministerstvo stanovilo počet žáků na jednoho učitele. To by přineslo klid a možnost výhledu na delší období pro všechny ředitele škol, argumentuje František Dobšík. Jedním z bodů navrhované reformy, s kterým odbory nemohou souhlasit, je záměr převést služby, které neposkytují stupeň vzdělání, do tzv. nákladového financování. To by totiž znamenalo, že by školní družiny, střediska volného času a další mimoškolní aktivity byly ve větší míře placeny rodiči. Obávají se, že v současné době by to pro VÚstí nad Orlicí se sešli ke svému pravidelnému každoročnímu jednání vedoucí celostátních základen EXOD. Tentokrát jich na podzimní aktiv přijelo ze všech koutů republiky přes čtyřicet. V pátečním podvečeru se již tradičně hodnotilo a diskutovalo nad končícím 58. ročníkem celostátních základen Exod. Bilance byla opravdu potěšující: z připravených 47 základen jich úspěšně proběhlo 42, pět základen bylo pro nízký počet přihlášených zrušeno. Celkem se loňských základen zúčastnilo na 1500 lidí, z toho více než třetina byli členové odborového svazu. Téměř 150 účastníků přijelo ze Slovenska. Programy, organizace, práce vedoucích základen vše bylo opět bezchybné a na vysoké úrovni, zazněla jednoznačná slova chvály, k ubytování a poskytovaným službám žádné připomínky nebyly. Předseda komise Exod mohl konstatovat spokojenost a popřát vedoucím mnohé rodiny bylo finančně neúnosné. Jsme pro změnu ve financování škol, ale je tohle to, po čem jsme volali? ptá se František Dobšík. A přidává další otázky: Školy, které budou mít optimální naplněnost tříd, budou v pohodě, ale co bude se školami, které mají méně BOZP žáků? Doplatí to obec? A bude na to mít? Otazníků kolem chystané reformy financování regionálního školství je víc. Řešení musí ministerstvo hledat spolu se svými partnery i oponenty. Na diskuzi s nimi má jen dva měsíce. Karla TONDLOVÁ Jaká je nejvhodnější formulace pro zápis do třídní knihy o poučení žáků na začátku školního roku? V třídní knize by mělo být zapsáno, že žáci byli poučeni o BOZP dle přiložené osnovy. Je nutné mít písemnou osnovu poučení jako přílohu. Následně musí být v třídní knize zápis (nebo zápisy) o proškolení všech žáků dané třídy, kteří v době prvotního školení ve třídě chyběli. Při vyučovací hodině omdlela žákyně šesté třídy a byla převezena sanitkou do nemocnice. Máme takovouto událost zapisovat vždy jako úraz? V případě takovéto události, kdy žáka odváží do nemocnice sanitka, nelze předem stanovit příslušnou diagnózu (zda se jedná o úraz, nebo ne). Proto váš pedagog oprávněně vyhodnotil danou situaci jako úraz a ten zapsal do knihy úrazů. Jestliže se následně ukáže, že se o úraz nejednalo, stačí toto zjištění připojit jako poznámku k zapsanému úrazu. Tento zápis by měl být podložen písemným vyjádřením příslušného lékaře nebo zdravotnického zařízení. Jan PRŮŠA úspěšný další ročník Zbyla i chvíle na novinky a připomínky k hospodaření, účetnictví a administrativě a pak už přišly na řadu zkušenosti a postřehy z jednotlivých základen. V závěru jednání pak předsedkyně hostitelské oblastní rady odborového svazu v Ústí nad Orlicí Hana Štusáková spolu se svým místopředsedou Oldřichem Skalickým pozvali přítomné na sobotní ukázku ze své základny Za krásami Ústeckoorlicka. A skutečně bylo se nač těšit: návštěva ve Střední uměleckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí a prohlídka firmy Velebný, která patří ke špičce v oboru výšivek a zdobení, výlet do Letohradu se zastávkou v Muzeu řemesel, výjezd na Horu Matky Boží s prohlídkou poutního areálu s jedinečnou kaplí Svatých schodů a po kratičké zastávce v Králíkách návrat zpět do Ústí nad Orlicí a závěrečné společné posezení. Eva ŠAŠKOVÁ

5 5 V Praze se demonstrovalo proti vládním reformám T isíce lidí demonstrovaly v Praze na náměstí Republiky proti vládním reformám. Demonstrace byla vyvrcholením Měsíce neústupnosti vůči vládním reformám, zejména daňové, důchodové a zdravotnické, ale i proti dalším změnám v oblasti pracovního práva a odměňování zaměstnanců veřejné správy. Protestující nesouhlasili například se zavedením školného nebo se zpoplatněním zdravotnictví. Protestní akci uspořádala iniciativa ProAlt, kterou podpořily jak mnohé neziskové organizace, tak i největší odborová centrála v zemi, Českomoravská konfederace odborových svazů. Mezi nespokojenými demonstranty nechyběli ani zástupci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, jejichž modré balonky byly vidět opravdu všude. Součástí Měsíce neústupnosti byla i petiční akce za uspořádání referenda o vládních reformách a za přijetí zákona o obecném referendu. Myšlenku pořádat v naší zemi referenda k důležitým problémům současného politického a společenského života podporují desítky tisíc lidí. Pro referendum jako jeden z nástrojů přímé demokracie by byly i politické strany, nejčerstvěji se pro něj vyjádřil premiér Petr Nečas v souvislosti s přijetím eura. O referendu však politici zatím jen hovoří, nikdy k přijetí příslušného zákona nebyla ani síla, ani vůle. Na akci dohlížela téměř stovka policistů, ale neměla důvod zasáhnout. Atmosféra byla bouřlivá, ale korektní pískalo se na píšťalky, bubnovalo na bubny, řehtalo na řehtačky. Projevy byly často přerušovány potleskem a skandováním. A tak ani nevadila nepřízeň počasí. Demonstrace byla zakončena pochodem Prahou před Úřad vlády.

6 6 Musí odbory předložit řediteli seznam členů? FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Ve škole máme odborovou organizaci. Nyní byl jmenován nový ředitel. Ten na nás požaduje seznam členů odborové organizace. Při prvním jednání s novým ředitelem předseda odborové organizace mu ale oznámil, že ve škole odbory působí, a předložil i kolektivní smlouvu. Podle ředitele je ale taková informace nedostatečná a požaduje konkrétní seznam členů odborového svazu. Má jeho názor oporu v právních předpisech? Musí mu předseda odborového svazu opravdu předložit úplný seznam členů? Ustanovení čl. 27 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. (která je součástí Ústavního pořádku České republiky viz čl. 112 Ústavy České republiky) uvádí ve svém odd. 2, že odborové organizace vznikají nezávisle na státu a jejich činnost může být omezena jenom zákonem. Ředitel školy by měl být informován o tom, že u zaměstnavatele (to je u právnické osoby, jíž je ředitel statutárním orgánem) působí odborová organizace. Získání této informace však v žádném případě neznamená povinnost sdělovat jména členů odborové organizace. Osobní údaj vypovídající o členství v odborové organizaci je dokonce citlivým (osobním) údajem ve smyslu 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zpracování takového údaje podléhá přísnějšímu režimu ( 9 zákona), z něhož například vyplývá, že bez výslovného souhlasu člena odborů s tímto faktem zaměstnavatele nesmí výbor (či předseda) odborové organizace seznámit. Je však logické, že odborová organizace musí nějakým způsobem zaměstnavateli oznámit, že u něho působí a kdo je oprávněn jejím jménem jednat. Součástí takového oznámení má být nesporně sdělení jmen členů statutárního orgánu odborové organizace (v případě, že jde o organizaci ČMOS pracovníků školství, viz čl. 15 písm. c) stanov). Pokud byl se všemi výše uvedenými potřebnými údaji seznámen předchozí ředitel školy, postačí, podle mého názoru, při jmenování nového ředitele pouze odkaz na tuto skutečnost. Právní předpisy upravují totiž vztah odborové organizace a zaměstnavatele. Někteří nově jmenovaní ředitelé se domnívají, že se s jejich příchodem mění i zaměstnavatel a že právní vztahy k odborům je třeba nově založit a uspořádat. To je názor mylný! Zaměstnavatel, to je právnická osoba vykonávající činnost školy či školského zařízení, zůstává, mění se pouze její statutární orgán. Ten však vstupuje do všech předchozích právních vztahů existujících mezi touto právnickou osobou a jinými právními subjekty mezi něž patří i odborové organizace. Vít BERKA Co může učit speciální pedagog? Pracuji jako ředitel základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Mám aprobaci pro 2. stupeň základní školy, čeština dějepis. Zároveň jsem absolvoval pedagogickou fakultu obor speciální pedagogika. Mohu podle současných předpisů vyučovat jakýkoliv předmět v rámci naší plně organizované školy, nebo pouze předměty své původní aprobace? Odbornou kvalifikaci jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v 6 až 21. Konkrétně u učitelů základní školy stanoví odbornou kvalifikaci 7 a 8 zákona. V souladu s ustanovením 30 zákona se uznává též odborná kvalifikace pedagogickým pracovníkům, kteří k 1. lednu 2005 splňovali odbornou kvalifikaci (respektive odbornou a pedagogickou způsobilost) podle předchozí právní úpravy, tj. vyhlášky č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, a vyhlášky č. 59/1985 Sb., o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele. Jestliže pedagogický pracovník získal odbornou kvalifikaci před nabytím účinnosti zákona, tj. před 1. lednem 2005, posuzuje se předpoklad odborné kvalifikace podle tehdy platného právního předpisu. Totéž platí i pro kvalifikační předpoklady získané v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (například doplňkové studium pedagogiky). Pokud jste dosáhla vysokoškolského vzdělání pro učitele 2. stupně základní školy a absolvovala jste rozšiřující studium speciální pedagogiky před 1. lednem 2005, posuzuje se vaše odborná kvalifikace podle vyhlášky č. 139/1997 Sb. Podle citované vyhlášky (příloha č. 1) splňuje odbornou kvalifikaci učitel speciální základní, zvláštní a pomocné školy, má-li vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro ročník základní školy, popřípadě vysokoškolské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů pro 2. stupeň základní školy rozšířené studiem speciální pedagogiky. To znamená, že podle dřívějších předpisů jste splňovala odbornou kvalifikaci, a tudíž ji splňujete ve smyslu 30 zákona i podle stávající právní úpravy, tj. podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i když zákon formuluje předpoklad odborné kvalifikace jinak než předchozí právní úprava. Podle našeho názoru splňujete odbornou kvalifikaci jak pro 1. stupeň, tak pro 2. stupeň základní školy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňovali odbornou kvalifikaci podle dřívějších předpisů, nebo získali kvalifikaci po 1. lednu 2005, se posuzují podle 7 a 8 zákona. Zákon na rozdíl od vyhlášky č. 139/1997 Sb. již neumožňuje učit na obou stupních základní školy zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami těm učitelům, kteří splňují vzdělání pro učitele 1. či 2. stupně základní školy a vysokoškolské vzdělání (Bc.) v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku nebo vzdělání v programu celoživotního vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku. Mohou kvalifikovaně učit jen na tom stupni základní školy, který vystudovali. Aby byli kvalifikovaní, museli by si rozšířit vzdělání v oblasti pedagogických věd na přípravu učitelů příslušného stupně základní školy. Pro úplnost dodáváme, že pro posouzení odborné kvalifikace je rozhodující dosažené vzdělání příslušného zaměření, a nikoliv aprobace. Zdeňka KRÁMSKÁ

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Z liberecké mateřské školky až do Indie Premiérovou videonávštěvu v zahraniční školce mají za sebou děti z Liberecké jazykové školky. Díky nové interaktivní tabuli a internetu se spojily se školkou v Indii a naživo si popovídaly se svými vrstevníky, prošly jejich školkou a zazpívaly si společně písničky. Projekt videonávštěv dětem umožní nejenom procvičit si angličtinu, ale také nahlédnout do jiného kulturního prostředí. Naplánována jsou další setkání s dětmi ze Skandinávie či Islandu. Společné zpívání Děti z bilingvní Liberecké jazykové školky jsou díky celodenní přítomnosti rodilých mluvčích schopné už odmala komunikovat anglicky, proto je pro ně podobná zkušenost velmi motivující a cenná. Pro děti, i pro mě, to byl obrovský zážitek, potvrzuje ředitelka školky Blanka Pleštilová. Najednou jsme se ocitli v přímém spojení se stejně starými dětmi na druhém konci světa. Děti na sebe mávaly, zdravily se, zazpívaly si společně pár anglických písniček a ještě dlouho po ukončení spojení mluvily o tom, co viděly a slyšely. Liberecká školka chce v podobných aktivitách pokračovat a navázat s vybranými zahraničními školkami dlouhodobé partnerské vztahy. Kontakty na ně získává mimo Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, říká se. Znalost cizího jazyka je nutná v každodenním životě, při komunikaci s přáteli, kolegy, spolužáky, na dovolené v zahraničí nebo při práci na internetu. Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy 26. září za Evropský den jazyků. jiné přes mezinárodní organizaci pro předškolní vzdělávání OMEP. Jak na to? Pomocí interaktivních tabulí. Zatímco v základních a středních školách již patří interaktivní tabule k běžnému vybavení, ve školkách je tento trend zatím v začátcích. Jedním z důvodů jsou, mimo jiné, poměrně vysoké náklady, protože pro takto malé děti je potřeba využívat dražší typy tabulí, které reagují na dotyk pouhou rukou. Často také chybějí vhodné a věkově přiměřené edukativní hry a programy. Pro děti předškolního věku je těch skutečně dobrých pomálu, a proto se snažíme vytvářet i vlastní interaktivní materiály, vysvětluje Jiří Šoltys z vedení Liberecké jazykové školky. Výborně Jazykové bloky Také žáci Základní školy A. Hrdličky v Ostravě Porubě s rozšířenou výukou jazyků společně se studenty 1st International School of Ostrava oslavili tento významný den a zařadili jej v podobě pestrého jazykového bloku do své výuky. Obě školy se takto zapojily do řady aktivit organizovaných v tento den po celé Evropě. Základní škola A. Hrdličky předvedla řadu miniscének doplněných videem s ukázkami možných nedorozumění a trapných situací, které mohou vzniknout, když neumíte jazyky, měla připravené miniworkshopy s tématem poznávání evropských států a památek a vše doplnila jazykovým minikurzem základních pozdravů v několika světových jazycích. V dalších blocích děti společně tvořily imaginárního cestovatele Lingea Bata, který cestuje po cizích zemích, učí se cizí slova a fráze v různých evropských jazycích a v každé zemi zažívá úžasná dobrodružství. Své společné práce pak prezentovaly v anglickém jazyce. máme pokrytou hlavně angličtinu tam vycházíme z metodiky výuky angličtiny pro nejmenší Wattsenglish. Možnosti využití Učitelé ze školky si také pochvalují nejmodernější technologické vybavení tabule, umožňující práci až tří dětí současně, nebo takzvaný I ve škole můžete zažít nová dobrodružství Aktivity nejmladších Společné aktivity probíhaly i u našich nejmenších. Žáci prvního stupně společně se svými vyučujícími připravili skládání mapy České republiky a Evropy, pracovali se slovníky, skládali společně jazykové puzzle a společně vytvořili miniprojekty na témata Vysněný dům, město, domov a pokoj. Nakonec si společně zazpívali píseň a korejské děti předvedly píseň s tancem. 7 multidotyk, kdy jsou v určitých aplikacích snímány dotyky obou rukou. Práce s interaktivní tabulí je již metodicky začleněna i do školního vzdělávacího programu této jediné dvojjazyčné školky v Libereckém kraji, v níž se vedle českých učitelek o děti starají i kvalifikovaní rodilí mluvčí. Dana FILIPOVÁ Kdo zná kromě svého mateřského jazyka ještě jeden nebo více jazyků, mívá nejen lepší šance na uplatnění, ale může i lépe poznávat jiné kultury a způsoby života. Společná diskuze V rámci jazykového vyučování byl pozván také lektor DAAD Nicholas Becker, který působí na Filozofické fakultě Olomoucké univerzity. Žáci 9. ročníku tak měli jedinečnou příležitost zúročit svoje jazykové znalosti a dozvědět se nové poznatky z německých reálií. Diskutovali i na téma, proč je důležité učit se také německému jazyku. Na závěr předali N. Beckerovi malý dáreček koláž, kterou sami vyrobili. Tato společná akce se dětem velmi líbila a byla ukázkou přátelství, kamarádství, solidarity i týmové práce. Ve vzájemné spolupráci budou obě školy nadále pokračovat, neboť akce tohoto typu nejlépe motivují žáky učit se cizímu jazyku a spontánně jej používat. Petra TRUNKÁTOVÁ Kontakt: Základní škola A. Hrdličky 1638, Ostrava-Poruba

8 8 Pracovní doba mladistvých Jak je upravena délka pracovní doby mladistvých zaměstnanců? Můžete uvést i konkrétní příklad pracovní smlouvy, jak? Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy upravuje 3 vyhlášky to znamená, jak by měla vypadat? Pracovní doba mladistvých zaměstnanců je upravena v 79a) zákoníku práce, kde se stanoví: U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích podle 3 věty druhé nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. Zaměstnavatel je povinen zabezpečit, aby ve všech pracovněprávních vztazích se všemi zaměstnavateli nepřekročila týdenní pracovní doba ve svém souhrnu 40 hodin týdně (pracovní doba se sčítá). Proto je nutno se mladistvého uchazeče o zaměstnání při nástupu do práce písemně zeptat, zda pracuje a v jakém rozsahu u jiného zaměstnavatele. Dále se doporučuje mladistvého zaměstnance smluvně zavázat k poskytnutí včasné informace o začátku či změně rozsahu výkonu práce pro jiného zaměstnavatele. Možným řešením je například čestné prohlášení mladistvého zaměstnance v této podobě: Prohlašuji, že k datu nástupu do zaměstnání u zaměstnavatele v rámci pracovního poměru/dohody o provedení práce/dohody o pracovní činnosti nemám uzavřen pracovněprávní vztah u jiného zaměstnavatele. Beru na vědomí, že dojde-li v průběhu trvání pracovněprávního vztahu ke změně této skutečnosti, změnu ihned oznámím. Prohlášení podepisuji pro zaměstnavatele. Dne:.. Omezení provozu mateřské školy Podle jakých pravidel se postupuje v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy? Lze omezit její provoz i v jiném období, než jsou hlavní prázdniny? Pokud ano, č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. V odst. 1 3 vyhlášky se stanoví: Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí mateřské školy v jiných mateřských školách po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole nejméně dva měsíce předem; zároveň zveřejní výsledky projednání podle věty třetí, popřípadě také informaci o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v souladu se zvláštním právním předpisem v době omezení nebo přerušení provozu. Pokud jde o zvláštní právní předpis, odkazuje se ve vyhlášce na zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. V 3 odst. 2 uvedené vyhlášky se pak stanoví, že provoz mateřské školy je možné ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odst. 1 (tedy nejen v měsíci červenci nebo srpnu). Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Máme mít strach z homosexuality? řekládali jsme věty a zni- jsem vymys- Pčehonic lel na první pohled nevinnou výpověď: Včera jsem strávil se svým přítelem pěkný večer. A bylo zaděláno na malér, netajím se před kolegou vyučujícím občanskou nauku. Ten se na mě nechápavě zadívá: Jakýpak malér? Pane učiteli, neříkejte, že jste na kluky! Známe vás jako slušného člověka, a ne jako buzeranta, provokativně zazní z první lavice. Pochopil jsem, že jsem se vlastní vinou dostal do prekérní situace. Cvičně překládáme věty, nic více a nic méně, rozumíme si? jemně zvyšuji hlas. Pokud jste strávil se svým přítelem příjemný večer, pak aspoň on musí být teplouš, znovu se naléhavě ozývá z nervózní třídy. Zaznívají tady dost ostrá slova. Možná ani nevíte, co je homofobie. Budiž. Pochází z řeckých slov homós, což je stejný, a phóbos, což znamená strach. Uvedený cizí výraz označuje neodůvodněný strach z homosexuality, snažím se o minipřednášku. Přitom si živě vybavuji, jak nám všem Macháček na poslední poradě kladl na srdce, ať zabraňujeme zesměšňování některých žáků. Homosexualita je nezdravá, a dokonce škodlivá. Kdo se stýká s buzerantem, sám podporuje zlo, nečekaně se ozve jinak vzorná dívka z lavice u okna. Mirko, kde to žijete? Už dávno nejsme ve středověku, kdy se za názory a nevědomost upalovaly čarodějnice a popravovali nevinní lidé. Homosexualita není žádná nemoc. Nikdo za ni nemůže. Dnešní společnost homosexuály už dávno neutlačuje. Jsou stejní jako my všichni ostatní. Jen jejich sexuální orientace je odlišná. Toť vše. A moc prosím, neužívejte ona nevhodná slova, která s lehkostí vánku pronášíte, opatrně nabádám své žáky. Takže můžeme onu úvodní větu konečně přeložit, Mirko? Pane učiteli, chcete snad říci, že se nemusíme homosexuálů bát? Maminka mi zakázala, abych se s nimi kamarádila, docela otevřeně přiznává děvče. Vidíte, jednadvacáté století, a my stále přetrváváme v temných předsudcích. Cožpak nikdo z nás nemůže strávit se svým přítelem či přítelkyní pěkný večer?proč si myslíte, že každý musí být hned homosexuálně zaměřený? Nečiňme ukvapené závěry, navíc s otevřeným projevem homofobie. Strach můžeme mít pouze z něčeho, co nám zjevně škodí a vážně ubližuje, odmlčím se. Roman KANTOR

9 Jak z receptu vznikne jídlo? Návštěva Veletrhu vzdělávací nabídky Potřebná změna Vletech vysokoškolských studií jsem byl na přednáškách povinného předmětu, který se sebevědomě nazýval vědecký komunismus, seznamován i s takzvanou novou ekonomickou politikou, která se realizovala ve dvacátých letech v SSSR. Šlo v podstatě o to, že na určitý čas bylo v zájmu hospodářského rozvoje opuštěno jak revoluční nadšení, tak i revolucí vyvolané změny. To vše bylo vyjadřováno sloganem, že je nutné udělat krok vzad, aby pak bylo možno udělat dva kroky vpřed. Na ruskou porevoluční změnu jsem si vzpomněl, když jsem v prestižním televizním pořadu slyšel ministra školství. Na otázku, kde by chtěl vidět školství v roce 2020, odpověděl, že tam, kde bylo v roce Rok 1995 ale ministr uvedl zřejmě jen proto, že před ním žádné mezinárodní srovnávání vědomostí žáků nebylo. Namístě proto je i otázka, zda už do roku Na konci září dorazila do naší mateřské školy Čtyřlístek Třebíč návštěva sedm žákyň z Hotelové školy Třebíč, obor kuchař cukrář. Návštěva to byla plánovaná a předem připravovaná. Hotelová škola se stala partnerem naší školky v projektu Zdravě jíme, zdravě žijeme, na který jsme získali finanční podporu z Grantového systému města Třebíč GP Zdravé město. Žákyně hotelové školy dětem předvedly, jak lze z receptu připravit zdravé a zároveň chutné jídlo. Děti v hudební třídě ochutnaly krém z mascarpone s lesními plody a kaši z hrušek, děti z přírodní třídy popíjely zdravé koktejly z ovoce a zeleného čerstvého špenátu. Děti ve výtvarné třídě si pochutnaly na různých druzích pomazánek ozdobených zeleninou a děti ze sportovní třídy míchaly ovocný a zeleninový salát. Všichni mohli ochutnat mátový nápoj s třtinovým cukrem. Děti se rovněž zapojily do aktivní pomoci a s nadšením pomáhaly míchat, mazat, šlehat. Vždy totiž platí, že to, co si sami uvaříte, chutná dvojnásob dobře. Velké poděkování za celou akci si proto zaslouží všichni, kteří se do ní zapojili. A protože se projekt osvědčil, chceme ve vzájemné spolupráci pokračovat další aktivitou BIOTRHEM. Tentokrát pozveme nejen rodiče dětí, ale také obyvatele z širokého okolí naší školy. Renata ŠPAČKOVÁ Naši žáci 8. a 9. ročníku Základní školy Mikulov, Valtická 3 navštívili v druhé polovině října Veletrh vzdělávací nabídky v Břeclavi. Tato návštěva je součástí projektu s názvem Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností. Jedna z částí projektu se totiž zaměřuje na volbu povolání a podporu řemesel. Žáci si na veletrhu udělali přehled o školách našeho regionu, měli možnost zastavit se u stánků jednotlivých škol, pohovořit se zástupci středních škol a zeptat se jich na potřebné informace. Kromě toho dostali řadu propagačních materiálů o středních školách. Seznámili se i s kritérii přijímacího řízení a s termíny dnů otevřených dveří. Organizátoři veletrhu i letos žákům nachystali pestrý doprovodný program, nechyběla módní přehlídka, ukázky záchranářské práce a poskytnutí první pomoci nebo práce s elektrotechnickým zařízením. Doufáme, že veletrh pomohl žákům lépe se zorientovat v nabídce středních škol našeho regionu i při jejich nelehkém rozhodování o budoucím povolání. Přejeme jim šťastnou volbu. Jindřiška KUDRNOVÁ Soutěž TECHNÉ OSTRAVA zná vítěze Jubilejní, X. ročník Mezinárodního festivalu filmů a televizních pořadů TECHNÉ OSTRAVA 2011 již zná vítěze dětské výtvarné soutěže. Soutěž byla tematicky vymezena na historii dopravy v dobách našich pradědečků, jak ji děti a mladí lidé (6 19 let) mohou znát buď z návštěvy technických muzeí a skanzenů, nebo z historických filmů. Odborná porota pod vedením akademického malíře K. Hercíka udělila hlavní cenu patnáctileté Evě Gawlasové z Gymnázia Karviná a devítileté Martině Hrbáčkové ze Základní umělecké školy v Ostravě. Milan GLISTA Znáte je? Tygří trápení DANIELA KROLUPPEROVÁ Zastavit se u mámy v práci může být pěkná otrava. Ale jen v případě, že vaše maminka nepracuje zrovna v zoo. Potom je taková návštěva naopak super! Dají se tam zažít úžasné věci. Kde jinde si taky může normální kluk a holka z obyčejného sídliště pohladit koťátko, ze kterého vyroste obrovský lev? Anebo podrbat slona pod chobotem, potulit tuleně? Přetahovat se s opičím mládětem o banán? A prohrát. Dvojčata Lenka s Pavlem mají maminku s báječným povoláním. Pracuje v knihovně v zoologické zahradě. Díky tomu poznají obě děti zblízka i péči o zraněná tygří mláďata, kterým někdo roztříštil ve výběhu skleněnou láhev. Jediná zlomyslná hloupost způsobí spoustu bolesti a starostí. Kniha z nakladatelství Mladá fronta malé čtenáře jistě potěší neudělalo naše školství ve své kvalitě řadu kroků zpět. Počátkem devadesátých let existovala sice obecná představa, že školství se musí podstatně změnit, automaticky se ale předpokládalo, že změny nebudou na úkor kvality. Když jsem se v tehdejší euforii opětovného vstupu do Evropy netajil tím, že pokud chce naše školství bezproblémově vstoupit do evropského školství, tak musí nejen odstranit dosavadní ideologizaci a izolovanost, ale také snížit svoji kvalitu, byl jsem v záplavě obdivných a nekritických přístupů ke všemu, co bylo západně od našich hranic, za blbce. Dnes konstatuji, že prvotní zpětné kroky našeho školství se časem změnily ve zběsilý úprk. Je dobře, že si to už konečně přiznáváme. Nastolit potřebnou změnu bude však nejen těžké, ale bude to i bolet. František MORKES 9

10 10 Pokračujeme v sérii článků, která vychází z publikace OECD Education at Glance Uvedené údaje se vztahují k roku 2009, tedy k období globální recese, která začala koncem roku 2008, a ukazují tak dopady krize mimo jiné i na přechod ze školy do zaměstnání. Iv těch ekonomicky nejlepších letech je období, kdy mladí lidé opouštějí školu a vstupují na trh práce, složitý proces, na který mají vliv nejrůznější proměnné od délky a kvality získaného vzdělání přes národní tradice, strukturu trhu práce až po panující ekonomické a demografické podmínky. V současné době, během vážné ekonomické krize, někteří mladí lidé zjistili, že přechod ze školy do zaměstnání je velmi obtížný a v některých případech i téměř nemožný. Vysoká míra obecné nezaměstnanosti činí totiž tento přechod podstatně složitější, neboť lidé s pracovními zkušenostmi jsou zvýhodněni před nově vstupujícími na trh práce. Pro období krize je tak příznačné, že mladí lidé mají v době, kdy jsou trhy práce oslabené, tendenci zůstat déle ve vzdělávání: vysoká míra nezaměstnanosti tak zprostředkovaně ovlivňuje náklady na vzdělávání. Současně je však možné tohoto trendu využít k vyšším investicím do vzdělávání, a prohlubovat tak znalosti a dovednosti mladých lidí a důkladně je připravit na vstup na trh práce v následujících letech. A co vlastně dnešní 15leté v příštích letech čeká? Kolik času ještě stráví v systému vzdělávání, kolik na trhu práce a jak dlouho zůstanou zcela mimo pracovní sílu (tedy jak mimo vzdělávání, tak mimo pracovní proces)? Očekávání V posledních deseti letech se značně změnil počet očekávaných let, kteří mladí lidé ve věku 15 let stráví ve formálním vzdělávání po ukončení povinné školní docházky. Dnešní 15letí žijící v zemích OECD mohou očekávat, že následujících 15 let stráví v průměru takto: 6,9 roku ve vzdělání, 5,8 roku v zaměstnání, 0,9 roku jako nezaměstnaní a 1,3 roku mimo pracovní sílu. Nejdelší dobu ve vzdělávání stráví mladí lidé zejména v severských zemích: v Dánsku, ve Finsku, na Islandu, v Lucembursku, Nizozemsku a také ve Slovinsku mohou 15letí očekávat, že ve vzdělávání stráví v průměru ještě více než 8 let. Naopak v Brazílii, Irsku, Japonsku, Mexiku, Španělsku a Turecku 15letí stráví ve vzdělávání šest let a méně. V České republice je očekávaná délka vzdělávání pro 15leté 7,1 roku, což je mírně nad průměrem OECD (6,9 roku) a na úrovni zemí EU (7,1 roku), přičemž se v datech jednoznačně projevilo, že v České republice, Maďarsku, Slovensku a Turecku se průměrná doba ve vzdělávání v posledních deseti letech zvýšila nejméně o 1,5 roku, kdy v České republice došlo k prodloužení takřka o 2,5 roku: z 4,6 roku v roce 1999 na 7,1 roku v roce Z pohledu mužů a žen Zajímavý je pohled na předpokládanou dobu strávenou ve vzdělávání z genderového hlediska, kdy ve všech zemích OECD (včetně České republiky) s výjimkou Německa, Japonska, Lucemburska, Mexika, Nizozemí, Nového Zélandu a Švýcarska stráví mladé ženy ve vzdělávání více let než mladí muži. V Estonsku, na Islandu, v Norsku a ve Slovinsku je pravděpodobné, že mladé ženy stráví téměř o celý rok více času ve vzdělání než jejich mužské protějšky. Nejkratší dobu ve vzdělávání stráví naopak mladé ženy v Mexiku a Turecku (4,9 a 4,0 let), čemuž odpovídá to, že zde mají nejdelší předpokládanou dobu, kterou stráví mimo pracovní sílu 5,3, respektive 7,5 roku. To je zřejmě důsledkem vyššího podílu žen, které zůstávají doma a pečují o rodinu. V České republice mohou mladí muži ve věku let očekávat, že stráví ve vzdělávání 6,6 roku a mladé ženy 7,5 roku. Je tedy zřejmé, že doba strávená ve vzdělávání se z genderového pohledu u nás liší o 0,9 roku. Pokud jde o očekávanou dobu, kterou mladí lidé stráví v zaměstnání či mimo pracovní sílu, pak i zde jsou mezi muži a ženami rozdíly. V roce 2009 mladí muži ve věku let strávili v zaměstnání 6,3 roku, tedy o 1,1 roku déle než mladé ženy. To odráží fakt, že ženy se častěji ocitají mimo trh práce, když nejsou ve vzdělávání (tedy OECD: Jak stráví dnešní patnáctiletí následujících 15 let života? nejsou ve vzdělávání, nejsou zaměstnané a nehledají žádnou práci). Mladí muži mohou očekávat, že v průměru stráví mimo vzdělávání a mimo trh práce přibližně 0,8 roku, ženy pak 1,9 roku. V Brazílii, Izraeli, Mexiku a Turecku se u mladých žen projevuje značná tendence opustit trh práce a trávit čas mimo vzdělávací systém a nepracovat (jsou tedy nezaměstnané, nebo mimo pracovní sílu). Naopak v Kanadě, Dánsku, Izraeli, Norsku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku jsou mezi 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,6 7,1 6,5 6,2 6,7 5,7 mladými muži a ženami rozdíly menší než 0,1 roku. V České republice mohou mladí muži ve věku 15 let očekávat, že stráví během následujících 15 let v zaměstnání 7,8 roku a pouze 0,3 roku mimo pracovní sílu. Stejně staré ženy mají dráhu poněkud odlišnou, kdy mohou očekávat, že v zaměstnání stráví pouze 4,8 roku a 2 roky pak mimo pracovní sílu. Jak je zřejmé, genderové rozdíly jsou velmi výrazné, což je spojeno zejména s nástupem žen na mateřskou a posléze rodičovskou 7,9 7,2 dovolenou. Předpokládaná doba bez zaměstnání V neposlední řadě dnešní 15letí stráví část příštích 15 let také jako nezaměstnaní. Průměr zemí OECD činí 0,9 roku, 6,4 Délka očekávané doby strávené ve vzdělávání ve vybraných zemích OECD v roce 1999 a 2009 Zdroj: OECD 7,6 4, ,1 6,9 6,9 6,2 6,4 Česká Rakousko Německo Maďarsko Polsko Slovensko průměr republika OECD průměr EU 21 přičemž muži mohou očekávat, že jako nezaměstnaní stráví 1,1 roku, kdežto ženy 0,8 roku. Nejdelší dobu nezaměstnanosti mohou očekávat mladí lidé ve Španělsku (2,2 roku), Turecku (1,5 roku), Estonsku (1,4 roku) a Irsku (1,4 roku). Naopak nejkratší dobu nezaměstnanosti mohou očekávat mladí lidé v Nizozemsku (0,3 roku), Norsku (0,4 roku), Japonsku (0,4 roku) a Dánsku (0,5 roku). Ve všech zemích je doba očekávané nezaměstnanosti delší u mužů než u žen. Výjimkou je Řecko a Portugalsko, kde je doba očekávané nezaměstnanosti delší u žen v Řecku jde o 1,2 roku u mužů a 1,5 roku u žen, v Portugalsku o 1,1 roku u mužů a 1,4 roku u žen. V Japonsku a ve Švýcarsku je doba předpokládané nezaměstnanosti u mužů i žen stejně dlouhá. Hodnoty za Českou republiku jsou mírně podprůměrné, kdy celkově mohou mladí lidé u nás předpokládat, že jako nezaměstnaní stráví 0,8 roku muži 0,9 roku a ženy 0,7 roku. Pavlína ŠŤASTNOVÁ

11 Aktivita etwinning ve třídě každý den! etwinning je aktivita Evropské komise, jejímž cílem je umožnit učitelům a žákům mateřských, základních a středních škol spolupracovat online v bezpečném prostředí. Dvě a více evropských škol tak společně vytvářejí různé dokumenty, videa či audionahrávky a ukládají je na společný virtuální prostor Twinspace. Aktivita etwinning je součástí Programu celoživotního učení, který je v České republice spravován Domem zahraničních služeb/národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. V současné době je do etwinningu zapojeno přes evropských učitelů. V České republice je zapojeno učitelů ze škol, což výrazně převyšuje evropský průměr 2,5 procenta učitelů v každé evropské zemi. Kvalita projektů v České republice je již tradičně velmi vysoká, o čemž svědčí pravidelné udílení certifikátu Quality Label nejkvalitnějším projektům. Ty pak následně slouží jako příklady dobré praxe i pro ostatní učitele. Přihlášené projekty hodnotí v České republice nezávislá komise složená z předních českých odborníků z oblasti vzdělávání, ředitelů škol i pracovníků Národního podpůrného střediska pro etwinning v České republice. V tomto období bylo oceněno 20 projektů, celkem již bylo v České republice uděleno téměř 180 certifikátů. Ke kvalitě projektů přispívá i spousta akcí, které organizuje Národní podpůrné středisko pro etwinning pro učitele i pro jejich žáky. Akce pro učitele Čeští učitelé mají možnost zúčastnit se tří typů metodických seminářů organizovaných Národním podpůrným střediskem (NSS). Postupně se seznamují s bezpečným prostředím Twinspace, kde mohou školy realizovat své projekty, s dalšími ICT nástroji využitelnými v projektu a v neposlední řadě i s metodikou mezinárodních vzdělávacích projektů. Tyto semináře probíhají ve všech krajích České republiky pod vedením ambasadorů etwinning, což jsou učitelé zkušení realizátoři etwinningových projektů. Semináře jsou pro velký zájem realizovány nejen v pracovních dnech, ale také o víkendech nebo o prázdninách. Některé semináře jsou organizovány například ve spolupráci s krajskými úřady či eurocentry. Více informací o seminářích, jejich termínech a možnosti registrace naleznete na www. etwinning.cz. Kromě prezenčních seminářů je také ve spolupráci se Slovenskem dvakrát ročně otevřen elearningový kurz. Největším setkáním všech etwinningových nadšenců je každoroční Národní konference etwinning. Ta letošní proběhla dubna v Praze za účasti téměř 150 účastníků. Učitelé měli možnost nejen vidět nejlepší české projekty za uplynulé období, ale také načerpat nové poznatky na 14 workshopech. Podrobné informace o dění na konferenci najdete na: Oblíbenou akcí je každoroční prázdninová Letní škola etwinning v Trutnově. Letos v srpnu proběhl již šestý ročník tohoto neobvyklého zakončení letních prázdnin. Padesát učitelů má možnost strávit tři dny po boku zkušených lektorů a vyzkoušet si projektovou práci od A až do Z. Ve třech trutnovských školách, které se po dobu trvání této akce mění na tři evropské země, tak učitelé vyhledávají projektového partnera, připravují scénář projektu, registrují jej a sbírají projektový materiál. Výsledkem je přehlídka projektových výstupů v poslední den trvání školy. Učitelé mají také možnost zúčastnit se různých mezinárodních akcí ať již mezinárodních konferencí či kontaktních seminářů. Účastníci ze dvou či více zemí zde mohou najít projektového partnera na základě osobního setkání. Každoročně je vysláno cca 30 učitelů. V roce 2011 byla Česká republika hostitelem 40 účastníků Slovanského kontaktního semináře v Olomouci a připravuje na listopad kontaktní seminář zemí Visegrádské čtyřky v Hustopečích u Brna. Více informací o možnosti zúčastnit se seminářů na Akce pro žáky Novinkou letošního roku je udílení certifikátu Quality Label nejen zapojeným školám, ale také zapojeným žákům. Oblíbenou akcí pro žáky je říjnový Maraton etwinning, kde české školy společně pracují na dohodnutém projektovém výstupu. Žáci a studenti tak společně píšou příběhy, vytvářejí společné výstupy a ukládají je na společný prostor. Do těchto aktivit mohou české školy zapojit i své projektové partnery. Maraton probíhá celou druhou polovinu října od rána do večera, v mnohých školách dokonce i v noci. Společné nocování ve škole je pro děti nezapomenutelným zážitkem. Výstupy z ročníku 2011 si můžete prohlédnout na: maraton-etwinning webnode.cz/. Další akcí žáků pro žáky jsou Minikonference. Letos proběhly například v rámci oslav 10. výročí Dne jazyků v různých městech České republiky. Žáci pracující na úspěšných etwinningových projektech tak mají možnost ukázat svůj projekt učitelům a žákům z okolních škol. Připravují si pro ně také různé aktivity a soutěže, aby si společně vyzkoušeli etwinningové nástroje. A proč se tedy do etwinningu zapojit? Zapojit se mohou všichni učitelé, kteří mají zájem využít ve výuce svých předmětů ICT. Portál etwinning nabízí učitelům také možnost přihlásit se do elearningových vzdělávacích aktivit, zaměřených na různé aspekty mezinárodních projektů. V takzvaných etwinning groups diskutují učitelé různých předmětů, vyměňují si výukové i metodické materiály. Co je třeba udělat, abyste se i vy zapojili do etwinningu? 1. na svém internetovém prohlížeči zadejte www. etwinning.net 2. zaregistrujte sebe i svou školu 3. pomocí fóra pro vyhledávání partnerů si najděte partnera pro svůj projekt 4. zaregistrujte projekt a začněte spolupracovat Pro více informací můžete kontaktovat Národní středisko pro etwinning / DZS / NAEP: tel.: ,

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Podpora workshopů Prezentace jihočeských a rakouských škol V rámci projektu ÚSPĚŠNÁ MLÁDEŽ CZ-AT na 17. ročníku výstavy na výstavišti v Českých Budějovicích středa - čtvrtek hodin pátek hodin VSTUP ZDARMA Největší přehlídka středního odborného a učňovského školství v ČR Celoživotní vzdělávání, rekvalifikace FOTO: expozice škol a workshopů Předplatné Týdeníku Školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství. Předplatné lze objednat i na predplatne tydenik-skolstvi.cz. Účast v databázi předplatitelů není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Dodáváme vodu již do stovky škol. Zajistěte si i Vy pitný režim pro své žáky a učitele! Nabízíme Vám: širokou paletu aquabarů různých velikostí kvalitní pramenitou vodu ze 70 metrů hlubokého vrtu z CHKO Kokořínsko rozvoz vody zdarma až k Vám vratné barely, které šetří přírodu flexibilitu při způsobu placení Adresa:......PSČ dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... VOLEJTE MODROU LINKU Volejte za cenu místního hovoru! TÝDENÍK Číslo listopadu 2011 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1060 Kč. Vyrábí SOFIPRIN rosana_inz_skolstvi_90x125_2.ind1 Praha. Rozšiřuje Česká pošta, 1s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím 14:30:39 pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012

APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 APLIKACE PLATOVÝCH PŘEDPISŮ VE ŠKOLSTVÍ s komentářem a příklady z praxe k 1. 10. 2012 5. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2014 Str. 14 1.3.5 Cestovní náhrady Nejčastěji se ve školské praxi uplatní

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-582/11-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-582/11-C Název kontrolované osoby: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková školy s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Uverejnené: 14.08.1985 Účinnosť od: 01.09.1985 61 V Y H L Á Š K A ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 18. července 1985 o dalším

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Správní právo III/2 VY_32_INOVACE_195 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů;

b) na základě krátkodobého víza - víza k pobytu do 90 dnů; Škola ZŠ V Zahrádkách Směrnice ředitele školy ke vzdělávání cizinců Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.10 Skartační znak: S 5 Změny: 24.1. 2012 Čl. I. Tento pokyn vychází z 20 zákona č. 561/2004

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012

Hodnoticí standard. Personalista (kód: 62-007-N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 29.6.2012 Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2005/2006 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více