Šotek. Olča, 8.B Jídlo v jídelně mi chutná moc dobře. V automatu si kupuju snickersku. Mám ráda špagety a asi bych neochutnala. Dan, 8.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Šotek. Olča, 8.B Jídlo v jídelně mi chutná moc dobře. V automatu si kupuju snickersku. Mám ráda špagety a asi bych neochutnala. Dan, 8."

Transkript

1 Šotek Číslo 2, ročník 4 listopad + prosinec 2010 Školní časopis ZŠ Trmice Uvnitř tohoto vydání: Slovo šéfredaktora Váţení a milí čtenáři. Uteklo nám to jako voda. A na dveře uţ klepou Vánoce. Protoţe jste si jistě všimli, ţe v listopadu ţádné číslo nevyšlo, dluţíme Vám vysvětlení. Je zcela prozaické, prostě nebylo tolik času, abychom Vám Šotka mohli dopravit v očekávané kvalitě. Tento nedostatek nám tedy promiňte, na druhou stranu ale věříme, ţe jste nedostatkem zpráv z dění na naší škole netrpěli, přece tu jsou ještě webové stránky školy (www.zstrmice.cz) a školní televize Šotek (nově na Za ty dva měsíce se toho mnoho událo. Průřez toho nejdůleţitějšího naleznete v rubrice Víte, ţe I v dnešním čísle nemůţe chybět jiţ tradiční rozhovor, tentokrát jsme se na čaj pozvali k paní učitelce Pavlínce Petrů. A protoţe Vánoce jsou za dveřmi, jako dárek od nás se můţete dočíst, jak se slaví tyto svátky v různých koutech světa. A pokud ještě nebudete z čtení unaveni, Jako nejzdařilejší návrh nového loga našeho časopisu jsme vybrali nápad Simony Šťastné z 8.A. bude zajímavým počteníčkem také rozhovor s herečkou Evou Hruškovou, která jiţ potřetí zavítala k nám do školy. A mnoho dalšího. Takţe tedy s chutí do toho. Krásné Vánoce a úspěšné (nejen) vykročení do toho dalšího roku přeje za sebe i celou redakci Šotka Klára Klenerová Slovo Šéfredaktora; Anketa Víte, ţe? aneb bylo nebylo Rozhovor s Evou Hruškovou Módní policie Jak slaví Vánoce ve světě? Na čaji u (rozhovor s paní učitelkou Petrů) Představujeme členy redakce Anketa na měsíce listopad a prosinec Na otázky Jak Vám chutná jídlo ve školní jídelně?, Kupujete si jídlo ve školním automatu? a Které jídlo je vaše nejoblíbenější a které byste naopak ani neochutnal? se v prostorách naší školy ptali Káťa Verešová a Petr Minda. Denisa, 4.B Radek, 3.B Dan, 8.A Drahoš Straněk Olča, 8.B Jídlo v jídelně mi chutná moc dobře. V automatu si kupuju snickersku. Mám ráda špagety a asi bych neochutnala koprovku. V jídelně mi chutná dobře. V automatu si kupuji snickersku. Nejoblíbenější je krupicová kaše, nikdy bych neochutnal játra. V jídelně mi chutná, v automatu nakupuji jenom občas, nejraději mám smaţený sýr a neochutnal bych chobotnici. V jídelně mi překvapivě moc chutná. V automatu sice nakupuji, ale kvůli paní učitelce Adámkové to nemohu říct. Chutnají mi smaţené čínské nudle, nejedl bych sépie... V jídelně mi chutná. Mým nejoblíbenějším jídlem je bramborová kaše a kuřecí řízek. Neochutnala bych mušle. Celou anketu naleznete na

2 Víte, že... Ţáci šesté třídy se vypravili alespoň na chvíli do pravěku. A měli co dělat, aby obstáli prosince se uskutečnila výprava ţáků naší školy do vánočních Dráţďan. Někteří z našich šesťáků jiţ absolvovali svoji první svatbu. Šušká se, ţe jejich manţelství však příliš šťastně nedopadlo. 11. prosince se dveře naší školy otevřely pro širokou veřejnost. Stejně jako v uplynulých letech moţnosti prohlédnout si školu pěkně zblízka vyuţilo mnoho lidí. Ţákům 3. tříd jiţ skončil plavecký výcvik. Nikdo se neutopil a všichni se zdárně naučili plavat. Letošní vánoční prázdniny budou vůbec nejkratší, jaké mohou být. Moţná jste zaregistrovali, ţe letošní rok se sníh začal brzy a hustě sypat, aniţ by pan učitel Straněk musel zpívat svou vánoční píseň. Své zápasy odehráli žáci 2. stupně v Orion cupu. Zatímco starší žáci se do okresního kola neprobojovali, mladší obsadili krásné 3. místo. 21. prosince se v kostele na Václavském náměstí uskutečnil jiţ tradiční vánoční koncert ţáků naší školy. Naši školu opět navštívila nebeská delegace. Mikuláš a andělé potěšili děti na prvním stupni. Čert si kupodivu nikoho neodnesl. Školní tým ve florbalové lize obsadil ve své skupině nepostupové čtvrté místo. Hráči předváděli chvályhodné výkony. V předvánočním čase nás svou návštěvou poctila Eva Hrušková. Pro ţáky 1. stupně měla připravenu tentokrát vánoční hru. Mezi hojně sledovaná videa na stránkách naší školní televize patří zbrusu nová soutěţ, ve které třídní týmy soutěţí v kuchařských dovednostech. I vy sledujte TRMICKEJ SPORÁK. Ve čtvrtek 16. prosince naplnil naší tělocvičnu sportovní duch. Týmy druhostupňových tříd navzájem změřily své síly ve florbalovém klání. První místo patří po zásluze týmu Rychlé hole. Rekordní počet návštěv zaznamenaly stránky naší školní televize. V týdnu po Dni otevřených dveří byla průměrná návštěva 47 lidí denně. Stránka 2 Školní časopis ZŠ Trmice

3 Eva Hrušková: Mým snem je hrát v Balancu Jiţ potřetí k nám do Trmic zavítala herečka Eva Hrušková. A Šotek toho vyuţil a přizval paní Hruškovou k rozhovoru. Kdy jste začala hrát divadlo? Divadlo jsem začala hrát uţ na škole, vystudovala jsem loutkařinu na DAMu a nakonec jsem se rozhodla, ţe budu hrát divadlo pro děti. Co musíte před představením udělat? Není to aţ tak sloţité, je důleţité zamyslet se nad tím, co hraju a hlavně musím přestat přemýšlet nad věcmi, které se divadla netýkají jakoţe třeba teď, před Vánoci, musím zapomenout na to, ţe bych chtěla péct cukroví nebo uklízet. Potěšíte žáky naší školy ještě nějakým představením? Chystáme se přijet s druhým dílem pověstí pořadem Praţské pověsti, který budeme hrát společně s Janem Přeučilem tam budou pověsti třeba o Horymírovi, Křesomyslovi nebo Šemíkovi. Hrajete i v divadlech, a pokud ne, chtěla byste? Jezdíme po divadlech celých Čech a Moravy. Chtěla byste si někdy zahrát s divadelním souborem Balanc? Nevím, jestli bych udělala zkoušky, protoţe jsem slyšela, ţe paní Karin Jelenová je velice přísná, co se přijímání nových členů týče. Bylo by to velice sloţité a nevím, zdali bych to byla schopná splnit, ale samozřejmě by to byl můj sen. Módní policie Vítám vás v módní policii :) Tentokrát jsem nahlídla do kabinetu vedle 9. třídy, kde sídlí paní učitelka Klára Klenerová. Nemám vůbec ţádný komentář k oblečení, protoţe nebylo dne, kdy by se paní učitelka Klenerová oblékla nevhodně. Vţdy jí to sluší ;) Zvolila si modrý svetřík a k němu nakombinovala modrý šátek s červenými prouţky. K tomu tmavé dţíny. No, moc jí to sluší jako vţdy. Vidím, ţe se umí orientovat ve světě módy. Bylo těţké jí přir o v n a t k nějaké c e l ebrit ě, ale nakonec jsem zvolila m o d e l k u D a n i e l u Peštovou. Kateřina Svatoňová Celý rozhovor uvidíte na Veronika Tynková Číslo 2, ročník 4 Stránka 3

4 Jak slaví Vánoce ve světě? Stromeček, bramborový salát a rybí řízek...to jsou tradiční české Vánoce, ale jinde může vše být úplně jinak... Typickým belgickým vánočním zvykem je, ţe všichni, mladí i staří, jdou 25. prosince po rodinné oslavě bruslit na zamrzlé zavlaţovací kanály. Také v Itálii jsou hlavním symbolem Vánoc jesličky a neměly by chybět v ţádné domácnosti. Vánoce se v tradičně pravoslavném Rusku slaví až 7.ledna, protože církev stále používá Juliánský kalendář, který je oproti našemu Gregoriánskému o 13 dní opožděn. Náš sedmý leden tedy odpovídá 25. prosinci. V Rusku tedy následují Vánoce až po Novém roce. Novoroční oslavy začínají 31.prosince. Domácnosti se slavnostně vyzdobí, nemůže chybět stromek, "jolka". Na Havaji prý panuje zvyk pořídit si na Vánoce domů akvárium s ostencem běloskrvnným. Domorodé jméno této ryby je humu-humu-nuku-nuku-a-pua-a. Vánoce zde začínají připlutím vánoční lodi, což je loď přivážející obrovský náklad tradičních vánočních pokrmů. Vánoce v Polsku začínají 24. prosince, kdyţ se večer na obloze objeví první hvězda. Jesličky zde mají raději neţ stromečky. Štědrovečerní večeře se skládá z 12 chodů, které mají symbolizovat 12 měsíců v roce. Jednou z tradic je vytvoření scenérie zrození, nebo- li Presépio. Slovo pochází z hebrejského "presepium" a znamená slaměnou postýlku, ve které Jeţíš strávil svou první noc v Betlémě. Osobou, která nosí dárky v Brazílii, je Papai Noel (Otec Vánoc). Kdyţ přijíţdí do Brazílie, přizpůsobuje se místním přírodním podmínkám a převléká se ze svého teplého oblečení do lehké košile a kalhot. Vánoce jsou ve zdejších zeměpisných šířkách velice teplé. Austrálie a Nový Zéland slaví Vánoce o 11 hodin dříve než Češi. Dárky zde nosí jak Otec Vánoc, tak i jeho v poslední době velice oblíbený americký rival Santa Claus. V noci z 24. na 25. prosince přichází do domů a dává dětem dárky do punčoch nad krbem nebo do povlaků na polštář, které bývají zavěšené v rohu u postele. Vánoce tam jsou symbolem lásky a přátelství. Vánoční menu se skládá z mořských plodů, krocana, kachny, kuřete, těstovin, velice pestrých salátů a švestkového pudinku. Připravili: Denisa Pukyová, Verča Tynková, Simona Joniová, Víťa Dohnal, Petr Minda, Tomáš Hajzler a Tomáš Pácal. Stránka 4 Školní časopis ZŠ Trmice

5 Na čaji u paní učitelky Pavlíny Petrů V tomto vánočním čísle časopisu Šotek jsme se na rozhovor vypravily do ţlutomodré sborovny k paní učitelce Pavlíně Petrů, která na naší škole působí jiţ pátým rokem. Jak se vám na naší škole líbí? Na této škole se mi líbí moc, a to především proto, ţe je tady taková klidná a rodinná atmosféra. Jaký předmět nejraději učíte? Nejraději mám hudební výchovu, kterou letos ale neučím, takţe ráda (a musím) učit češtinu. Čemu se věnujete ve svém volném čase? Ve svém volném čase chodím cvičit psy, ráda poslouchám hudbu, čtu zajímavé kníţky. Máte nějaký oblíbený recept? Receptů mám několik, ale nejoblíbenější by určitě byla třeba čína, také mám ráda čočku, ale i sladká jídla třeba buchtičky s krémem. Jak Štědrý večer trávíte u vás doma? Štědrý večer trávím společně s mojí maminkou a babičkou v klidné atmosféře, najíme se, rozdáme si dárečky a pak trávíme společný čas sledováním většinou té nové pohádky, která je na ČT 1. Jaká hudba je vám nejbližší? Nemám vyhraněný styl, mám ráda veškerou hudbu, která se dá poslouchat. Je to dva dny, kdy jsem poslouchala nové CD Hany Hegerové, a to mě moc zaujalo. Raději dárky dostáváte, nebo dáváte? Obojí. Jaký dárek vám kdy udělal největší radost? Mně dělají všechny dárky radost, a je jedno, jestli je velký, malý, drahý nebo levný. Chtěla byste něco popřát našim žákům a učitelům? Popřála bych jim do nového roku hodně štěstí, hodně zdraví, hodně profesních, ale i osobních úspěchů; ţákům hodně vědomostí, klidu a schopnosti se učit. Děkujeme za rozhovor. Simona Joniová a Kateřina Verešová Chcete se na něco zeptat našeho příštího hosta (nebo spíše hostitele), pana učitele Přemka Kadlečka? Pošlete nám vaše otázky na můţete je také předat paní učitelce Kláře Klenerové, nebo panu učiteli Martinovi Klenerovi do 15.ledna. Číslo 2, ročník 4 Stránka 5

6 Časopis ZŠ Trmice Šotek Klára Klenerová Verča Tynková Tomáš Pácal Mirek Bukovský Jarka Kratochvílová Denisa Pukyová Káťa Svatoňová Káťa Verešová Marián Daňo Dominika Walterová Víťa Dohnal Simona Joniová Tomáš Hajzler Jára Bartoš Káťa Divišová Petr Minda A ještě k dobru přidáváme pár veršíků se zimní či vánoční tematikou. Jejich autory jsou žáci 6. třídy. Vánoční svátky Kateřina Šulcová Na vánoční svátky nejsou slyšet hádky. Všichni lidé se rádi mají, jenom mráz nám občas vadí. Koulujem se, řádíme, do tepla se těšíme. Voňavoučké cukroví z dálky uţ nám napoví, ţe je tady Jeţíšek, dárků plný košíček. Koule Jiří Štolba Venku sněţí, zima je, Pár dětí se kouluje. Pepa hází velkou kouli. Jejda! Ríša má na hlavě bouli. A tak to vţdycky dopadá, Kdyţ sníh nám na zem napadá. Představujeme členy redakce V tomto čísle našeho školního časopisu Šotek Vám představíme redaktory hned dva. Prvním z nich je jiţ zkušená redaktorka Jarka Kratochvílová, druhým je nováček mezi našimi novináři, ale přesto velice schopný Petr Minda. Jmenuji se Jarka K r a t o c h v í l o v á a jsem takový smíšek. Baví mě volejbal, ringo a takové ty hry přes síť (dokonce i nohejbal), všechny tyto hry hraji nejraději s přáteli na našem n o v é m h ř i š t i v Koštově (kdyţ to počasí dovolí, samozřejmě) Mým opravdovým koníčkem je zpěv. Zpívám ve školním orchestru Trmikus a chodím i na krouţek zpěvu. Zpívání se věnuji váţně hodně. Ráda bych se se zpěvem dostala někam hodně daleko. To je takový můj sen. T ř e b a m ě u v i d í t e i v t e l e v i z i. (Pozn. red.: Tak jeden sen se Jarce jiţ vyplnil. Poměrně často ji můţete vídat v naší školní televizi.) Mé jméno je Petr Minda. Je mi 12 let a chodím do 6. třídy. Tuto školu navštěvuji teprve od září letošního roku. Mezi mé koníčky patří fotbal, florbal a rád také navštěvuji krouţek Mladý záchranář. Fotbal hraji závodně za MSK TRMI- CE, ale florbal zatím hraji jen na krouţku ve škole. Doma mám jednoho kocourka jménem Kuba. Jirka je téţ autorem této ilustrace. A kdo se Vám představí příště? Nechte se opět překvapit...

Šotek. Jirka, 7. třída Máme doma pískomily mongolské, morče a tři akvária. Ivetka Filková

Šotek. Jirka, 7. třída Máme doma pískomily mongolské, morče a tři akvária. Ivetka Filková Šotek Číslo 1, ročník 4 říjen 2010 Školní časopis ZŠ Trmice Uvnitř tohoto vydání: Slovo šéfredaktora Známe jich všichni velké mnoţství a nejenom česky; jsou také jedněmi z prvních, které se učíme o hodinách

Více

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích?

Jak se slaví Vánoce v ostatních zemích? 2010-2011 Vánoce Dostáváte rádi dárky? Nezáleží na věku, ať jsi mladý,starý,velký nebo malý, všichni se určitě těšíme na Vánoce. Už jako malá holčička jsem toužebně očekávala příchod Ježíška. Věřila jsem

Více

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí

Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Číslo 1. prosinec 2010 Ročník 2. Časopis žáků ZŠ TGM ve Frýdlantu nad Ostravicí Ahojda! Tamtam je zpět! Po několika měsících, kdy se vám po nás jistě stýskalo, jsme se vrátili v plné síle, se spoustou

Více

Krásného Mikuláše! Veselé. Vánoce a šťastný nový rok!

Krásného Mikuláše! Veselé. Vánoce a šťastný nový rok! Krásného Mikuláše! Veselé Vánoce a šťastný nový rok! 1 Editorial Milí čtenáři, chtěli bychom Vám nejprve popřát jménem naší redakce k Mikuláši a Vánocům čas plný pohody, pod stromečkem hodně dárků a krásné

Více

DOMINIK. Vánoční. speciál. Vtipy KVÍZY ANKETY ANKETY. SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta ŠKOLNÍ ČASOPIS V LONDÝNĚ. 2.

DOMINIK. Vánoční. speciál. Vtipy KVÍZY ANKETY ANKETY. SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta ŠKOLNÍ ČASOPIS V LONDÝNĚ. 2. ANKETY ANKETY 2. číslo Vánoce 2014 DOMINIK ŠKOLNÍ ČASOPIS KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V UHERSKÉM BRODĚ SLOVO otce Josefa ROZHOVORY Křeslo pro hosta Se školou nejen V LONDÝNĚ Vtipy Vánoční KVÍZY speciál 2

Více

Návštěva 9. A Neviditelné výstavy v Praze. Co se dá vlastně dělat v zimě?

Návštěva 9. A Neviditelné výstavy v Praze. Co se dá vlastně dělat v zimě? Milé a milí, opět držíte v rukou skvost, kterému my říkáme školní časopis V tomto čísle jsme se zaměřili na nadcházející událost - Vánoce! Dozvíte se, co si přejí pod stromeček Vaši spolužáci a učitelé.

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

POD LAVICÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ MASARYKOVA KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ CENA

POD LAVICÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS ŽÁKŮ ZŠ MASARYKOVA KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ CENA Zimní číslo listopad - prosinec 2011 Test: Poznáte stopy zvířat ve sněhu? Rozhovory s učiteli o Vánocích Povídání o myslivosti Proměna v princeznu Klášterecká koleda Zážitky ze školních akcí Kdo v cizích

Více

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše.

SPORŤÁK. školní časopis 7. ZŠ Kolín 2/2003-2004. Redakce časopisu se rozšiřuje. Úvodník. Mikulášské klání slavilo úspěch. Sbírka pro Lukáše. SPORŤÁK 2/2003-2004 školní časopis 7. ZŠ Kolín www.7zskolin.cz Úvodník Ahoj kluci a holky! Dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Sporťák. Doufáme, že vám pomůže příjemně zkrátit čas, který zbývá

Více

ČÍSLO 15 12/2012 10 Kč

ČÍSLO 15 12/2012 10 Kč Časopis pro Vás připravovali a tedy k nim směřujte své připomínky a pozitivní reakce žáci PVP Mediální výchova Email redakce: redakce.zs-komenskeho@seznam.cz Nástěnka a schránka redakce: přízemí budovy

Více

Sabina Stloukalová, 7. B

Sabina Stloukalová, 7. B Sabina Stloukalová, 7. B Úvodník Ahoj všichni, cítíte tu vánoční atmosféru? Já teda pořádně, hodně to na mě padlo. Nazdobené a nasvícené ulice, vánoční slevy, natěšené děti, prostě všechno, co k adventnímu

Více

Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL

Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL Zima v obci, prosinec 2007. Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL 2 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE

Více

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice č. 3/2009 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 950 ks. MK ČR E 10096. Autorem většiny fotografií je Pavel Princ. Toto číslo vyšlo dne 18. 12. 2009 Klidné svátky vánoční, hodně štěstí,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učíme se pro život aktivně a interaktivně (reg. č.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učíme se pro život aktivně a interaktivně (reg. č. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Učíme se pro život aktivně a interaktivně (reg. č. CZ.1.07/1.1.36/03.0004) - 1 - - 2 - Milí spolužáci, učitelé

Více

Mikuláš ve škole. listopad prosinec 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Mikuláš ve škole. listopad prosinec 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Mikuláš ve škole listopad prosinec 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Obsah Jen tak na okraj... 3 Na slovíčko... 4 Anketa... 5 Pod lupou... 6 Ekostránky... 8 Ekotým 2014...

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ

ŠKOLNÍ ČASOPIS. Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov červen 2014 CELOŠKOLNÍ PROJEKT - VLČNOV OČIMA DĚTÍ Z Mateřské školy Vlčnov Velikonoční dílničky v MŠ Jaro uţ se nám ukázalo v celé své kráse, sluníčko

Více

Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011. Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ

Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011. Čemínská 296. Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ Základní škola a mateřská škola Prosinec 2011 Město Touškov 2.stupeň Čemínská 296 Ilustrace: Veronika HÁJKOVÁ Obsah Trocha matematiky...2 Jak slaví svátky ti druzí...3 Hádanky 6.B...5 O duchách...7 Trocha

Více

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA

3. číslo. únor 2011. ZŠ Pulická DOBRUŠKA 3. číslo únor 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Máme tu DALŠÍ číslo našeho modrého časopisu. Za námi jsou pololetní prázdniny a určitě se všichni těšíte na prázdniny jarní, které jsou před námi.

Více

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava

Rozcestník Téma: Škola Téma : Zábava 1 Rozcestník Něco málo na ÚVOD..str. 2 Téma: Škola Plán akcí..... str. 3 Čerti ve škole....str. 4 Velké vánoční rozhovory.....str. 5 10 Návštěva muzea v Jemnici...str. 11 Dějepisná exkurze Brno...str.

Více

Plán akcí: Týden otevřených dveří 19. 22. 12. 2011

Plán akcí: Týden otevřených dveří 19. 22. 12. 2011 1. Obsah 2. Úvodník Školní parlament - bodování Týden otevřených dveří program 3. Novinky ze školy 4. Bartošová versus Bartošová 5. Děti vám to řeknou 6. Nikdo není dokonalý (K. Bodnár x L. Jech) 7. Rozhovor

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Vánoční čas

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov ŠKOLÁK. Vánoční čas ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník čtvrtý 2010 Vánoční čas Zázraky a kouzla se neustále, aniž bychom o tom věděli, vkrádají do našich všedních životů. Dělají dny krásnějšími i pohádkovějšími. Ovšem existuje jeden v

Více

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou

Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč. Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou Časopis žáků ZŠ Česká Lípa, Pátova Prosinec/2011 5Kč Exkluzivní rozhovor s mistryní ČR, Klárkou obálka: Kučerová Kristýna, 2011 a obrázek kapra: Stratilová Lucie, 2011 Slovo šéfredaktora Ahoj Pátováci!

Více

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009

Obsah čísla: Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150 Datum vydání: 16. prosince 2009 Obsah čísla: Co se dělo a co se bude dít? Rozhovor + anketa Sportovní rubrika Literární příloha + kulturní rubrika Vánoční a silvestrovské tipy Slovo závěrem Redakce: třída B3.I + B2.I Počet výtisků: 150

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu.

UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu. číslo 45 duben - prosinec 2013 Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. UPOZORNĚNÍ - tento časopis nabízí pouze dobré zprávy a podporuje pozitivní náladu. Milí čtenáři, na stránkách tohoto čísla nenaleznete

Více

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři!

Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! 1 Ahoj holky, kluci a všichni ostatní čtenáři! Rok 2011 nám neúprosně utíká a Vánoce se kvapem blíží. Všichni se těšíme na krásné sváteční chvíle plné vánočních písniček, koled a světel adventních svíček.

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

Vánoční číslo Školního zpravodaje

Vánoční číslo Školního zpravodaje listopad, prosinec 2014 ZŠ Jana Šoupala Vánoční číslo Školního zpravodaje Listopad: v té době i poslední listí padá se stromů. Prosinec: jméno tohoto měsíce pochází od prosa (od prosné kaše), která za

Více

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A

Rok: 2013 Číslo: 4. Karolína Hloušová, 8. A Číslo: 4 Karolína Hloušová, 8. A Úvodník Rok 2013 Slovo šéfredaktorky Stránka 2 Čauko, to nám ten čas rychle utíká. Vánoce už klepou na dveře, a my jsme stále ve škole. Však si těch prázdnin užijeme dost!

Více

D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi

D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi D razí učitelé, milí studenti a vy všichni, kteří jste zavítali mezi naše řádky, nevěřícně zjišťuju, že další měsíc utekl jako voda a že před sebou máte právě vánoční číslo Student s Times. Ke konci roku

Více