Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait"

Transkript

1 Makroekonomický výhled, vývoj bankovních úvěrů a rizika pro finanční stabilitu Jan Frait Diskusní setkání Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Praha, 27. srpen 215

2 I. Aktuální makroekonomická prognóza ČNB a výhledy pro zahraniční ekonomiky

3 Nová srpnová prognóza ČNB HDP: letos růst o 3,8 %, v dalších dvou letech růst zvolní na 2,8 %. Celková i měnověpolitická inflace: postupně se budou zvyšovat, avšak 2% cíle dosáhnou až v roce 217 (tj. za horizontem měnové politiky). Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb na stávající velmi nízké úrovni a používání kurzu jako nástroje měnové politiky do konce roku ,8 3,2 minulá prognóza nová prognóza 3 2,6 2,8 2,8 2 2, 1,6 2,1 1,8 1,2 1,3,3,3,3 III/216 IV/ Spotřebitelské ceny HDP 3M PRIBOR 3

4 Nová prognóza a měnová politika ČNB Bankovní rada vyhodnotila rizika prognózy jako zhruba vyrovnaná. Mírné protiinflační riziko může plynout z poklesu cen ropy. Potřeba udržovat výrazně uvolněné měnové podmínky i nadále přetrvává. Posílení kurzu v poslední době je tak z tohoto pohledu nepříznivým faktorem zpřísňujícím měnové podmínky a tedy oddalujícím dosažení inflačního cíle. Bankovní rada v této situaci zdůraznila, že ČNB neukončí používání kurzu jako nástroje měnové politiky dříve než ve druhém pololetí 216. Bankovní rada potvrdila závazek ČNB v případě potřeby neomezeně intervenovat na devizovém trhu na oslabení kurzu tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Kurz koruny se tedy bude pohybovat na hladině 27 CZK/EUR či slabší přinejmenším do poloviny roku 216. Následný návrat do standardního režimu měnové politiky nebude na horizontu prognózy znamenat posílení kurzu na mírně nadhodnocenou úroveň před zahájením intervencí ČNB. 4

5 Struktura růstu HDP K růstu HDP budou přispívat téměř všechny složky poptávky. Struktura meziročního růstu HDP (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech, sezonně očištěno) I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 Spotřeba domácností Hrubá tvorba fixního kapitálu Změna zásob Čistý vývoz Spotřeba vlády Růst HDP 5

6 Struktura růstu disponibilního důchodu Růst disponibilního důchodu bude postupně zrychlovat zejména v důsledku zvyšování dynamiky objemu mezd a platů i příjmů podnikatelů. Nominální disponibilní důchod (meziroční změny v %, příspěvky v procentních bodech) I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 Ostatní běžné transfery Sociální dávky Provozní přebytek a smíšený důchod Hrubý disponibilní důchod Běžné daně a sociální příspěvky Důchody z vlastnictví Mzdy a platy Spotřeba domácností 6

7 Odraz oživení ekonomiky na trhu práce Rostoucí ekonomická aktivita se na trhu práce bude projevovat pokračujícím zvyšováním počtu zaměstnanců přepočteného na plné úvazky a dalším poklesem nezaměstnanosti. Růst mezd v podnikatelské sféře zrychlí a od konce letošního roku bude předstihovat dynamiku mezd v nepodnikatelské sféře. Průměrná nominální mzda (meziroční změny v %, podnikatelská sféra sezonně očištěno, nepodnikatelská sféra sezonně neočištěno) I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 Nominální mzdy v podnikatelské sféře Nominální mzdy v nepodnikatelské sféře 7

8 Domácí inflační tlaky Působení domácí ekonomiky bude proinflační zejména vlivem rychlejšího růstu mezd. Čistá inflace v nejbližším období zrychlí, korigovaná inflace bez pohonných hmot plynule poroste. Čistá inflace a korigovaná inflace bez PH (meziročně v %) I/11 I/12 I/13 I/14 I/15 I/16 I/17 Čistá inflace Korigovaná inflace bez PH 8

9 Výhled vývoje pro eurozónu Růst HDP, % HIST CF, 8/215 MMF, 7/215 Úrokové sazby OECD, 6/215 ECB, 6/215 CF MMF OECD ECB EURIBOR 3M EURIBOR 1R Bund 1R 7/15 8/15 11/15 8/16 EURIBOR 3M EURIBOR 1R Bund 1R Srpnové výhledy počítají pro rok 216 až s 2% růstem. Úrokové sazby zůstanou nízké (3M sazby mírně záporné). 9

10 Výhled vývoje pro USA Růst HDP, % HIST CF, 8/215 MMF, 7/215 OECD, 6/215 Fed, 6/215 CF MMF OECD Fed Úrokové sazby USD LIBOR 3M USD LIBOR 1R Treasury 1R 7/15 8/15 11/15 8/16 USD LIBOR 3M USD LIBOR 1R Treasury 1R Růst HDP by měl v roce 216 dosahovat 2.5 až 3. %, výhled byl přehodnocen mírně směrem dolů. Předpokládá se pozvolný nárůst úrokových sazeb. 1

11 Výhled vývoje HDP pro Rusko a Čínu Růst HDP, % HIST CF, 8/215 MMF, 7/215 OECD, 6/215 EIU, 8/215 CF MMF OECD EIU Růst HDP, % HIST CF, 8/215 MMF, 7/215 OECD, 6/215 EIU, 8/215 CF MMF OECD EIU U Ruska předpovědi indikují pro rok 216 se zastavením poklesu výstupu. Srpnové předpovědi ohledně růstu v Číně stále počítaly s udržením růstu mírně pod 7 %. 11

12 Výhled vývoje kurzu eura a cen ropy Euro USD/EUR (spot) předpověď CF forwardový kurz 1/8/15 9/15 11/15 8/16 8/17 spotový kurz 1.98 předpověď CF forwardový kurz Výhled cen ropy (USD/b) a zemního plynu (USD/1m3) Ropa Brent Ropa WTI Zemní plyn (pr. osa) Brent WTI Plyn Dolar by měl oproti euru mírně posílit, podobně jako oproti jiným měnám. Předpovědi cen ropy byly přehodnoceny směrem dolů v důsledku silného poklesu cen v červenci a na začátku srpna. 12

13 II. Vývoj bankovních úvěrů a rizik pro finanční stabilitu od zveřejnění ZFS 214/215 v červnu 215

14 Souhrnný makroobezřetnostní barometr v ZFS 214/215 Odolnost finančního sektoru Rizika cyklická Rizika strukturální Vpředhledící pohled (jak silné jsou potenciální zdroje rizik). Dílčí zvýšení cyklických rizik: oživení poptávky po úvěrech a uvolňování úvěrových standardů, pokles úrokových sazeb z úvěrů a úrokových marží, snížení výnosů kvalitních aktiv na velmi nízké úrovně. Mírný pokles rizik strukturálního charakteru: zavedení kapitálové rezervy ke krytí systémového rizika, snížení propojenosti institucí ve finančním sektoru. 14

15 Vývoj úvěrové dynamiky Tempo růstu úvěrů se dále zvýšilo. Rychleji rostou úvěry podnikům i úvěry na bydlení. Meziroční dynamika růstu úvěrů (v %) /11 6/12 12/12 6/13 12/13 6/14 12/14 6/15 Úvěry celkem Meziroční dynamika růstu úvěrů obyvatelstvu (v %) Pramen: ČNB Nefinanční podniky Obyvatelstvo - očištěno o CETELEM /11 6/12 12/12 6/13 12/13 6/14 12/14 6/15 Úvěry na bydlení Pramen: ČNB Spotřebitelské úvěry - očištěno o CETELEM Obyvatelstvo celkem - očištěno o CETELEM 15

16 a dynamiky vkladů V červnu 215 rostly úvěry poprvé od roku 211 úvěry stejně rychle jako vklady. Tempo růstu bankovních úvěrů a vkladů (meziročně v %) /1 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 Úvěry Vklady Pramen: ČNB Pozn.: Meziroční tempa růstu jsou vyhlazena 3měsíčním klouzavým průměrem. Soukromý sektor zahrnuje domácnosti, neziskové instituce sloužící domácnostem a nefinanční podniky. 16

17 Vývoj nově poskytovaných úvěrů Přetrvává rychlejší tempo růstu nových úvěrů na bydlení, zrychlila dynamika nových podnikových úvěrů. Úrokové sazby z nových úvěrů pokračují v poklesu. Nové korunové úvěry na bydlení (v %) Pramen ČNB 25.7% 2.5% /11 6/12 12/12 6/13 12/13 6/14 12/14 6/15 Meziroční změna objemu úvěrů Úroková sazba (pravá osa) Nové korunové úvěry nefinančním podnikům (včetně kontokorentních úvěrů, v %) Pramen: ČNB 14.9% 2.4% /11 6/12 12/12 6/13 12/13 6/14 12/14 6/15 Meziroční změna objemu úvěrů Úroková sazba (pravá osa)

18 Úrokové marže z nových úvěrů Pokračuje snižování úrokových marží z nových úvěrů. Úrokové marže českých bank z nových úvěrů (v p.b.) Úroveň marží nemusí být vždy konzistentní s odpovídajícím oceněním úvěrových rizik /7 6/8 6/9 6/1 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 Domácnosti na byty Nefinanční podniky Celkem Domácnosti na spotřebu (pravá osa) Pramen: ARAD, výpočty ČNB Pozn.: Marže jsou spočítány jako úvěrové sazby pro dané sektory mínus průměrná depozitní sazba. Položka nefinanční podniky nezahrnuje revolvingové úvěry a kreditní karty. 18

19 Šetření úvěrových podmínek bank červenec 215 (1) Dochází k uvolňování úvěrových standardů. Banky ve 2Q 215 dále uvolnily úvěrové standardy ve všech segmentech úvěrového trhu. Plošně klesaly průměrné úrokové marže. Poptávka po úvěrech se zvýšila ve všech segmentech úvěrového trhu. Ve 3Q 215 banky očekávají další růst poptávky po úvěrech ve všech segmentech úvěrového trhu. Vývoj všeobecných úvěrových podmínek v ČR (rozdíl tržního podílu bank v p.b.) /12 12/12 6/13 12/13 6/14 12/14 6/15 Úvěry na bydlení Živnostníci Pramen: Šetření úvěrových podmínek bank, ČNB Spotřebitelské a jiné úvěry Nefinanční podniky 19

20 Šetření úvěrových podmínek bank červenec 215 (2) Uvolňování standardů se týká i úvěrů na bydlení domácnostem. Úvěrové standardy při schvalování úvěrů se ve 2Q uvolnily u 23 % čistého procentního podílu trhu. Banky byly ochotny akceptovat vyšší LTV. Poptávka po úvěrech se ve 2Q zvýšila u 69 % čistého procentního podílu trhu. Pro 3Q banky neočekávají změny úvěrových standardů, ale polovina očekává další růst poptávky. Vývoj všeobecných úvěrových podmínek v ČR (rozdíl tržního podílu bank v p.b.) /12 12/12 6/13 12/13 6/14 12/14 6/15 Úvěry na bydlení Živnostníci Pramen: Šetření úvěrových podmínek bank, ČNB Spotřebitelské a jiné úvěry Nefinanční podniky 2

21 Kvalita úvěrových portfolií Podíl úvěrů v selhání pozvolna klesá. Banky budou vytvářet méně opravných položek a pravděpodobně se sníží i kapitálové požadavky. Vývoj podílu úvěrů v selhání na celkových úvěrech (v %) Vývoj podílu úvěrů v selhání na celkových úvěrech obyvatelstvu (v %) /11 6/12 12/12 6/13 12/13 6/14 12/14 6/15 Úvěry celkem Nefinanční podniky Obyvatelstvo Pramen: ČNB 12/11 6/12 12/12 6/13 12/13 6/14 12/14 6/15 Obyvatelstvo celkem Úvěry na bydlení Spotřebitelské úvěry Pramen: ČNB 21

22 Struktura nových úvěrů na bydlení podle nových dat dostupných od roku 214 (1) Objem a podíl skutečně nových hypotečních úvěrů se v 1. pololetí 215 zvyšoval. Nové hypoteční úvěry na bytové nemovitosti (v mld. Kč) 25 Nové hypoteční úvěry na bytové nemovitosti (podíl v %) 1% 9% 2 8% 7% 15 6% 5% 1 4% 3% 5 2% 1% 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Reálně nové úvěry Navýšení úvěrů Refinancované úvěry Refixované úvěry Pramen: ČNB % 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Reálně nové úvěry Navýšení úvěrů Refinancované úvěry Refixované úvěry 22

23 Struktura nových úvěrů na bydlení podle nových dat dostupných od roku 214 (2) Produktová struktura nových úvěrů na bydlení se nemění. Nové úvěry na bydlení domácnostem (v mld. Kč) 35 Nové úvěry na bydlení domácnostem (podíl v %) 1% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Spotřebitelské úvěry na bytové nemovitosti Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti Úvěry ze stavebního spoření Pramen: ČNB % 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Spotřebitelské úvěry na bytové nemovitosti Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti Úvěry ze stavebního spoření Pramen: ČNB 23

24 Struktura nových úvěrů na bydlení podle nových dat dostupných od roku 214 (3) Dominují fixace mezi 3 a 5 lety. Nové hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (v mld. Kč) 25 Nové hypoteční úvěry podle doby fixace úrokové sazby (podíl v %) 1% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Do 3M 3M 1Y 1Y 3Y 3Y 5Y 5Y 1Y Nad 1Y Pramen: ČNB 1% % 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Do 3M 3M 1Y 1Y 3Y 3Y 5Y 5Y 1Y Nad 1Y Pramen: ČNB 24

25 Struktura nových úvěrů na bydlení podle nových dat dostupných od roku 214 (4) Zvyšuje se tržní podíl velkých a středních bank. Nové hypoteční úvěry podle typu banky (v mld. Kč) 25 Nové hypoteční úvěry podle typu banky (podíl v %) 1% 9% % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Velké banky Střední banky Malé banky Stavební spořitelny Pramen: ČNB % 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Velké banky Střední banky Malé banky Stavební spořitelny Pramen: ČNB 25

26 Struktura nových úvěrů na bydlení podle nových dat dostupných od roku 214 (5) Úrokové sazby z nových úvěrů na bydlení se snižují ve všech kategoriích... Sazba z nových úvěrů na bydlení domácnostem (v %) Sazba z nových hypotečních úvěrů na bytové nemovitosti (v %) /14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Úvěry ze stavebního spoření Hypoteční úvěry na bytové nemovitosti Spotřebitelské úvěry na bytové nemovitosti Pramen: ČNB /14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Reálně nové úvěry Navýšení úvěrů Refinancované úvěry Refixované úvěry Pramen: ČNB 26

27 Struktura nových úvěrů na bydlení podle nových dat dostupných od roku 214 (6)... a nejnižší jsou v delších splatnostech (s výjimkou splatností nad 1 let). Sazby z nových hypotečních úvěrů podle typu banky (v %) 3.5 Sazba z nových hypotečních úvěrů podle doby fixace úrokové sazby (v %) /14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Velké banky Střední banky Malé banky Stavební spořitelny Pramen: ČNB /14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 Do 3M 3M 1Y 1Y 3Y 3Y 5Y 5Y 1Y Nad 1Y Pramen: ČNB 27

28 Vývoj na trhu rezidenčních nemovitostí Ceny bytů pokračují v růstu. Ukazatele udržitelnosti cen bytů se zhoršují. Realizované a nabídkové ceny bytů (Meziroční změny v %) Ukazatele udržitelnosti cen bytů (Průměr 2 27, resp. pro poměr splátky úvěru a průměrné mzdy = 1) /11 3/12 3/13 3/14 3/15 Praha nabídkové Praha realizované (podle daňových přiznání) Praha realizované (výběrové šetření) Zbytek ČR nabídkové Zbytek ČR realizované (podle daňových přiznání) Zbytek ČR realizované (výběrové šetření) Zdroj: ČSÚ /11 3/12 3/13 3/14 3/15 Poměr ceny bytu a průměrné mzdy Poměr ceny bytu a disponibilního důchodu Poměr splátky hypotečního úvěru a průměrné mzdy Poměr ceny bytu a tržního nájemného (pravá osa) Zdroj: ČSÚ, ČNB, Institut regionálních informací

29 Rizika spojená s poskytováním úvěrů na bydlení Očekávání ohledně dalšího růstu cen nemovitostí v kombinaci s příznivými podmínkami na trhu úvěrů na bydlení jsou častým zdrojem finanční nestability. Růst cen rezidenčních nemovitostí a zvyšující se výhodnost koupě bytu jako investice vytváří potenciál pro vznik spirály mezi cenami nemovitostí a úvěry na jejich pořízení. Díky nízkým úrokovým sazbám se stávají úvěry na bydlení dostupnější i pro skupinu dlužníků s nižší úrovní a stabilitou příjmů a tím pádem s vyšší pravděpodobností selhání. ČNB proto začala používat preventivní nástroje proti nárůstu potenciálních rizik spojených s úvěry na bydlení. Představují největší část úvěrového portfolia domácích bank. Úvěrové standardy v tomto segmentu mají tendenci přestřelovat v reakci na změny makroekonomického prostředí. 29

30 Úvěry, ceny nemovitostí a zadluženost Rychlý růst úvěrů domácnostem často vede k rychlému, leč neudržitelnému, nárůstu cen nemovitostí. Růst úvěrů a cen nemovitostí před 27 (osa x: růst cen nemovitostí v %) DE BE FR SE UK DK NL US NZ CA IT CZ ES Růst úvěrů před 27 a cen nemovitostí po 27 (osa x: růst cen nemovitostí v %) JP DE BE SE CA FR NZ UK DK US IT NL AU CZ ES IE Růst zadluženosti domácností v % Zdroj: BIS, národní centrální banky a statistické úřady Růst zadluženosti domácností v % Zdroj: BIS, národní centrální banky a statistické úřady 3

31 Doporučení pro úvěrové instituce poskytující retailové úvěry zajištěné rezidenční nemovitostí Doporučení má formu propojených dílčích doporučení pro banky, pobočky zahraničních bank a družstevní záložny. Kvantitativní doporučení se zaměřují primárně na limity LTV. Kvalitativní doporučení se týkají hodnocení zadlužení žadatelů o úvěr a úvěrových standardů v tomto segmentu. Cílem doporučení je prevence vzniku smyčky mezi růstem cen nemovitostí a růstem úvěrů vytvářející hrozbu pro stabilitu sektoru. Jednotlivá doporučení definují správné postupy a standardy při poskytování úvěrů. Měla by přispět ke zkvalitnění existujících interních systémů řízení rizik v institucích a podpořit obezřetný přístup při jejich poskytování. 31

32 Limity LTV a jejich formy v Evropě Opatření zaměřená na limity LTV byla přijata v řadě evropských zemí. LTV limit (/maximální podíl úvěrů s vyšším LTV v portfoliu) Post-tranzitivní země Standardní First time buyers Buy to let housing Implementace CZ 9% / 1%, 1% 215 EE 85% / 15% 215 HU 8% 215 SK 9% / 1%*, 1% 214 PO 9% 214 LT 85% 211 RO 85% 211 LV 9% 27 Další příklady NO 85% / 1% 215 IE 8% / 15% 9% / 15% 7% / 1% 215 SE 85% 21 FI 9% 95% 216 Zdroj: https://www.esrb.europa.eu/mppa/html/index.en.html * Postupný náběh z 9% / 25% v roce 215 na 9% / 1% v roce 217. Pozn.: Další specifikace limitů LTV se mohou lišit např. podle měny, ve které je úvěr denominován, podle požadavku na záruku státních agentur nebo požadavku na kolateralizaci. 32

33 Limity na zadluženost a dluhovou službu V některých zemích jsou limity LTV kombinovány s limity na LTI a DSTI. Limit (/maximální podíl úvěrů s vyšší hodnotou ukazatele v portfoliu) Post-tranzitivní země LTV LTI DSTI Implementace EE 85% / 15% 5% / 15% 215 LT 85% 4% 211 Další příklady IE 8% / 15% 3,5 / 2% 215 FI 9% 5% / 15% 215 UK 4,5 / 15% 214 Zdroj: https://www.esrb.europa.eu/mppa/html/index.en.html 33

34 Doporučení pro úvěrové instituce poskytující retailové úvěry zajištěné rezidenční nemovitostí - závěr ČNB bude plnění doporučení pravidelně hodnotit. Výsledky hodnocení bude uveřejňovat ve Zprávě o finanční stabilitě. Při identifikaci zvýšených rizik pro finanční stabilitu bude ČNB připravena: zpřísnit příslušné parametry jednotlivých doporučení, doporučení rozšířit, doporučení převést do formy dohledového benchmarku. ČNB je připravena využít další nástroje dané legislativou CRD IV/CRR: vyšší sektorově specifické rizikové váhy pro výpočet kapitálových požadavků, proticyklická kapitálová rezerva. 34

35 Děkuji za pozornost Prof. Dr. Ing. Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Kontakt na samostatný odbor finanční stability ČNB:

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR

Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Aktuální vývoj na finančních trzích a rizika pro finanční stabilitu v ČR Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Setkání s představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 4. prosince

Více

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013

Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Zpráva o finanční stabilitě 2012/2013 Prezentace pro tiskovou konferenci Miroslav Singer guvernér Praha, 18. červen 2013 Struktura prezentace I. Výchozí stav reálné ekonomiky a finančního sektoru a alternativní

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB

Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Monetární politika v měnícím se ekonomickém prostředí: příklad ČNB Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Univerzita Hradec Králové Hradec Králové 2. března 2015 Obsah prezentace Finanční krize

Více

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 31. října 2008 Čj. 2008 / 823 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 31. října 2008 Čj. 2008 / 823 / 410. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky OMEZENÝ PŘÍSTUP po dobu 6 let V Praze dne 31. října 8 Čj. 8 / 83 / 1 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 7. situační zpráva o hospodářském

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Ekonomická prezentace

Ekonomická prezentace Ekonomická prezentace Česká ekonomika rok po oslabení kurzu Tomáš Holub Ředitel sekce měnové a statistiky Emisní den zlaté mince Železobetonový most v Karviné-Darkově 14. října 2014 Plán prezentace Proč

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Hospodářská politika a finanční stabilita Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška Brno, 5. dubna 211 Úvod Obsah prezentace: Finanční stabilita v kontextu hospodářských politik, cíle a

Více

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté?

Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Jaké jsou dopady oslabení kurzu půl roku poté? Vladimír Tomšík Viceguvernér ČNB Exportní konference Hospodářská komora ČR, Praha 4. června 214 Plán prezentace Zahraniční vývoj Vývoj kurzu koruny Vývoj

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2008 / 2009 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 ISBN 978-8-87225-15-8 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 28 / 29 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice

Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Makroekonomický vývoj a finanční stabilita v České republice Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Výroční konference českých diplomatů - ekonomických radů a ekonomických tajemníků 26. června 212 I. Makroekonomický

Více

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost

I. Shrnutí. 1. Prognózy a skutečnost I. Shrnutí 1. Prognózy a skutečnost Veličina II/01 III/01 IV/01 skuteč. progn. skuteč. progn. skuteč. Spotřebitelské ceny r/r, % 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 m/m, % 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 Čistá inflace r/r, % 2,9

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR Globální finanční krize započatá v létě 7 se v průběhu roku 8 dále prohloubila a projevila se i pádem několika významných finančních institucí. Za jeden z vrcholů

Více

3 TRHY AKTIV 3 TRHY AKTIV 3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

3 TRHY AKTIV 3 TRHY AKTIV 3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH TRHY AKTIV 9 TRHY AKTIV. VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Po změně v komunikaci klíčových centrálních bank ohledně rychlosti a intenzity normalizace jejich měnové politiky se od poloviny loňského roku volatilita

Více

Makroekonomická analýza Česká republika

Makroekonomická analýza Česká republika Makroekonomická analýza Česká republika Hrubý domácí produkt Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu, České národní banky a Ministerstva financí došlo za rok 213 k poklesu meziročního reálného

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 22. července 2005. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky. V Praze dne 22. července 2005. Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Sekce měnová a statistiky V Praze dne 22. července 2005 Materiál k projednání v bankovní radě České národní banky 7. situační zpráva o hospodářském a měnovém vývoji Stručný obsah důvod

Více

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer

Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB. Miroslav Singer Měnový kurz jako nástroj měnové politiky ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Podnikatelská rada Ministerstva průmyslu a obchodu 17. října 2014 Obsah Cenová stabilita, inflační cíl ČNB, škodlivost

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

4.1 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ

4.1 MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ 3 Vroce 23 a v průběhu roku 24 došlo k dalšímu zvýšení výkonnosti a stability finančního sektoru. Tento vývoj navázal na předchozí změny ve finanční sféře, ke kterým docházelo pod vlivem dlouhodobějších

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více