ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. Veřejné projednávání záměrů aneb Jak se radnice dozví, co si přejí občané? číslo 3 březen 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC. Veřejné projednávání záměrů aneb Jak se radnice dozví, co si přejí občané? číslo 3 březen 2006"

Transkript

1 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC číslo 3 březen zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 5 Veřejné projednávání záměrů strana 2 Ze života naši čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Téma měsíce strana 8 Žijí v naší čtvrti strana 9 až 12 Ze školství Veřejné projednávání záměrů aneb Jak se radnice dozví, co si přejí občané? Nečekat, až přijde petice, ale aktivně s občany komunikovat o připravovaných záměrech. Tak se snaží postupovat městská část Brno-Nový Lískovec. Jak zapojit občany do rozhodování o budoucí podobě města a jak připravovat projekty, aby byly veřejné prostředky investovány v souladu s potřebami občanů, to v dnešní době řeší většina evropských měst. Naše městská část se tomuto tématu věnovala ve dvou mezinárodních projektech. V projektu Interact v letech se 13 evropských měst snažilo najít nejlepší postupy pro plánování a realizaci rozvojových záměrů. Jedním z klíčových témat bylo, jak zapojit veřejnost (participace). V projektu Opening jsme během roku 2004 a 2005 společně s městskou částí Vídně Mariahilf analyzovali úspěšné příklady úprav veřejných prostor tak, aby vyhovovaly jejich uživatelům občanům. Zaměřovali jsme se hlavně na potřeby skupin jako jsou děti, senioři nebo zdravotně postižení. Veřejná projednávání v Novém Lískovci První akce, při které se mohli občané zapojit do plánování budoucí podoby naší městské části, se konala v roce 2001 na Základní škole Svážná. Pod vedením lektorů z nevládní organizace Partners for democratic change mohlo přes 90 dětí i dospělých analyzovat potřeby obyvatel naší městské části a navrhovat projekty ke zkvalitnění života. Akce se jmenovala Jak proměnit sídliště v domov. Profesionálně zpracované výstupy se pak staly společně s anketou podkladem pro zpracování Projektu regenerace panelového sídliště, který schválilo zastupitelstvo městské části v roce Pětiletý plán obnovy a rozvoje sídliště je nyní postupně uváděn do života a jednotlivé etapy a projekty jsou rovněž projednávány s občany. Postupně se tak občané mohli v roce 2003 vyjádřit k urbanistické studii parku a sportovišť pod ulicí Slunečná a Plachty, v roce 2004 k revitalizaci ulice Svážná a v roce 2005 ke studii architektonického vzhledu sídliště a k projektu parku pod ulicí Slunečná a Plachty. V roce 2005 rovněž vznikl projekt souvislých bezbariérových tras, podle kterého bude městská část postupně přizpůsobena pro osoby se zhoršenou pohyblivostí. Další způsob, který městská část využívá k získání názorů občanů, jsou ankety v Lískáčku. V roce 2004 se tak mohli rodiče vyjádřit k návrhu koncepce dětských hřišť a pískovišť. Finální návrh byl pak dopracován podle výsledků ankety. Na jaře roku 2004 se také občané formou ankety mohli vyjádřit k širokému spektru dopravních problémů. Právě nyní probíhá zjišťování názorů na zpravodaj městské části a sběr podnětů k jeho vylepšení. Nejbližší veřejné projednávání se bude konat ve středu 29. března v budově střední školy na Zoubkově. Blíží se dokončení křižovatky v Pisárkách a je nejvhodnější doba se zamyslet nad budoucí podobou ulice Rybnická. Ta se po letech, kdy plnila funkci výpadovky na Prahu a následně objížďky, konečně stane komunikací pouze místního významu a může se proměnit ve zklidněnou ulici. Návrhy občanů ovlivní zadání pro zpracovatele studie a projektu. (pokračování na str. 5) Vážení občané, zvu vás na první veřejné projednání záměru MČ Brno- Nový Lískovec přestavět ulici Rybnickou na tzv. dopravně zklidněnou komunikaci. Přijďte nám říci, co byste na Rybnické chtěli nebo naopak nechtěli. Setkání se bude konat ve škole na ul. Zoubkova 20 ve středu 29. března 2006 od 17 hodin. Provedení stavebních úprav na Rybnické bude možné, až Rybnická přestane být objížďkou okolo stavby křižovatky v Pisárkách. Nastal tedy čas, abychom tyto úpravy začali připravovat. Cílem zklidnění dopravy pomocí MOTO: Jestliže už máte něčeho až pokrk, ještě stále máte volná ústa. Stano Radič Vážení čtenáři Lískáčku, už dnes 20. března začne po sedmé hodině večer jaro alespoň to tvrdili dnes ráno v rádiu. Málokterý rok jsme čekali na jaro tak úpěnlivě a tak si všímali každého záchvěvu jarního vzduchu, každého vyššího stupně na venkovním teploměru, každého okamžiku, kdy svítí sílící sluníčko. Jarek Nohavica o letošní zimě složil píseň a stížnosti na počasí a volání po jaru se staly refrénem ranní autobusové konverzace. A tak si jenom přejme, ať se dny příští nenesou v duchu jiné písně My čekali jaro, a zatím přišel mráz... Tak nějak jarní je i téma březnového Lískáčku. Proč říkám, že téma veřejných debat s občany je jarní? Protože radnic, které do rozhodování o věcech veřejných pravidelně a otevřeně vtahují své občany, je jako šafránu nebo momentálně jako prvosenek jarních. To, co je v Novém Lískovci běžné, není až tak běžné v jiných nejen brněnských městských částech. Ale je dobře, že na příkladu naší městské části lze ukázat jiným, že když se chce, tak to jde a opravdu stačí jen chtít a vědět, jak na to. Chápu, že naše paní starostka má oproti jiným starostům tu výhodu, že dlouhou dobu pracovala v neziskovém sektoru a spolupracovala s řadou organizací, které veřejné debaty s občany považují za nedílnou součást své práce. Takže je zcela logické a pochopitelné, že tento styl práce používá i ve své momentální politické funkci. Lze jen doufat, že podobně zaměřených politiků bude přibývat, protože si uvědomí, že doba se mění a občané budou stále více chtít mluvit do dění ve svém okolí. Doby, kdy se od nich očekávalo, že půjdou jednou za čtyři roky k volbám a dál nebudou do ničeho mluvit, odcházejí tak jako letošní sníh. A tak se v příštím Lískáčku dozvíte výsledky veřejné debaty k ulici Rybnické a ankety o Lískáčku samotném. Kdo z vás ještě neodevzdal vyplněný formulář z minulého čísla, má ještě pár dní příležitost tak učinit. Všem, kteří už zareagovali, tímto děkujeme. Za redakční radu Lískáčku Kateřina Dubská PŘIJĎTE ŘÍCI, JAKOU CHCETE RYBNICKOU! drobných opatření (ostrůvky u přechodů pro chodce apod.) bude zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Rybnické. Dopravní komise Rady městské části na sklonku loňského roku projednala a schválila návrh zadání tohoto zklidnění, který chceme doplnit o vaše nápady a požadavky. Na radnici vedeme v patrnosti vaše různé požadavky, které se týkají poloh zastávek MHD, chybějících nebo nevhodně položených chodníků a další. Chceme znát další náměty, neváhejte proto přijít. Jana Drápalová, starostka

2 LÍSKÁČEK 3/ ze života naši čtvrti Nejprve mu život dala, pak své dítko kolébala Křest či vítání občánků do života patří zcela jistě k těm nejsvátečnějším okamžikům každé rodiny. Komorní prostředí zasedací síně ÚMČ Nový Lískovec umocňuje přirozenou, téměř rodinnou atmosféru a odstraňuje zábrany při mnohdy prvním setkání mladých rodičů s představiteli naší městské části. V letošním školním roce má naše školka, MŠ Pomněnky, mimo svá veřejná vystupování tu čest podílet se na sváteční chvilce slavnostního sobotního dopoledne. Tak tomu bylo i 18. února Děti se na všechna svá vystoupení vždy pečlivě připravují. Přesto však ono několikrát se opakující zpívání vnímají zcela jinak. Občasný neklid některého miminka vyjadřovaný pláčem vyvolává pocit vlastního selhání. V té chvíli stačí úsměv přítomných a vše je v pořádku. Stává se, že se se svým přáníčkem obracejí ke své mamince, vychutnávat každé chvilky, strávené se svými nejmenšími, musí upravit potřebám školky. A v neposlední řadě nemůžeme zapomenout na ty, kteří nám pomáhají vyplnit čas mezi jednotlivými výstupy zástupce našeho ÚMČ a kulturní komise, jejichž zájem dává dětem pocit, že někam patří a jejich práce je potřebná. Dana Tesařová chovající sestřičku či brášku. Tehdy ukápne slzička štěstí a hrdosti i jim. Jejich rozzářené oči vyjadřují vnitřní pohodu. Vždyť právě nejen ukázaly, že něco umí, ale především udělaly někomu radost! A tento pocit si ponesou i do budoucna. Poděkování patří všem dětem za vzornou reprezentaci. I rodiče však mají podíl na úspěchu své ratolesti. Víkend, kdy mohli V období posledního víkendu před Popeleční středou, tj. v sobotu 25. února, se konal v prostorách sokolovny v naší městské části Společenský ples, chcete-li ples zastupitelstva. Zastupitelů MČ Nový Lískovec včetně starostky Ing. Drápalové se zde sešel úctyhodný počet a ples navštívili rovněž starostové sousedních městských částí Kohoutovic a Starého Lískovce. Co se týče honorace, byl ples velmi slušně zastoupen. Největší radost jsem ovšem měl jako pořadatel především z hojné účasti veřejnosti, jenž si, a jsem tomu rád, zvykla náš ples navštěvovat a trávit s námi příjemné chvíle při pestrém programu, zpěvu, tanci a v neposlední řadě bohaté tombole. Zde bych velmi rád za pořadatele poděkoval všem dárcům tomboly, již byli po celou dobu konání plesu uvedeni na billboardech v sále, a tím o svém působení v Lískovci dali dostatečně vědět. V programu se nám představila děvčata ZUŠ Fr. Jílka s efektními tanečními pásmy pod vedením pí Neubergerové a mistryně ČR v moderní gymnastice Monika Mičková. Všem účinkujícím patří rovněž náš srdečný dík, jelikož jako subjekty v Novém Lískovci působící předvedly veřejnosti své umění a jejich vystoupení bylo z jejich dobré vůle. Můžeme být hrdí na takové reprezentanty. Na tomto místě bych za kulturní komisi podotknul, že bychom rádi dali pravidelně prostor a podali pomocnou ruku skupinám a sdružením působícím právě v Novém Lískovci. Nestyďte se a kontaktujte nás. Závěrem bych rád poděkoval ještě jednou všem dárcům tomboly, účinkujícím a organizátorům plesu, tj. členům kulturní komise a především p. Faberovi, Ing. Šindelkovi, pí Vyhnánkové a pí Klementové, bez jejichž nasazení bychom akci nemohli považovat za velice zdařilou. Těší mě rovněž, že jsme zůstali věrni sálu sokolovny, jenž je stále významným místem pro setkávání občanů Nového Lískovce. za pořadatele Ing. Jan Privarčák

3 3 LÍSKÁČEK 3/2006 informace z radnice Zastupitelstvo městské části dne nesouhlasilo: se zařazením ulice Travní do plánu zimní údržby komunikací MČ Brno-Nový Lískovec souhlasilo: s ponecháním laviček na ulici Travní bez odpadkových košů s prodejem části pozemku Statutárního města Brna p. č. 733/1 a uložilo RMČ zveřejnit záměr na pronájem neprodané části pozemku p. č. 733/1 schválilo: opravu upraveného rozpočtu za období 12/2005 přidělit byt č. 8 v domě Svážná 23 na dobu určitou (jeden rok) žadateli z pořadníku MČ a zahájit ihned kroky ke zpeněžení pohledávky, výsledek jednání předložit ZMČ ke schválení vzalo na vědomí: zápisy ze zasedání kontrolního výboru č. 6/2005, č. 7/2005, č. 1/2006, výboru pro regeneraci panelového sídliště č. 1/2006 a ze zasedání finančního výboru č. 1/2006 Rada městské části 2/2006 dne souhlasila: s převedením zastávek MHD Kluchova a Raisova do režimu na znamení v pracovní dny TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemník Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava a životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Dana Beranová, Jiří Faber, Mgr. Jana Říhová, Martin Robeš, Oldřich Bartoš Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce a platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příspěvků do dubnového čísla od do 5.00 hodin, v nepracovní dny celodenně a uložila starostce o to požádat DPMB na základě usnesení komise dopravy RMČ s ponecháním stávajícího jednosměrného provozu na ulici Plachty z důvodu kritického nedostatku parkovacích míst v přilehlé lokalitě ulice Svážná s uzavřením dohody o vyklizení bytu č. 18, Svážná 30 v prodlouženém termínu do s vrácením uvolněného nebytového prostoru v domě Oblá 14 k původnímu účelu využití, tj. společné prostory se zasklením lodžie na vlastní náklady v bytě č. 22, Svážná 3 schválila: termíny čištění komunikací v Brně-Novém Lískovci zásady pro projednávání žádostí o prominutí poplatků z prodlení prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu jedné částky nájemného nebo vyúčtování v létech nájemcům, kteří svůj dluh na nájemném a službách uhradili uzavření splátkových kalendářů na úhradu dlužného nájemného a služeb včetně poplatků z prodlení firmě FABAS, s. r. o., Oblá 75 snížení nájemného na Kč/m 2 /rok s účinností od uzavření nájemní smlouvy na pronájem zahrady části pozemku p. č. 58/1 o výměře 91 m 2 smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi ZŠ Svážná 9 a MČ Brno-Nový Lískovec uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod garáží p. č. 4/4 peněžité dary občanům za hudební doprovody při akcích Setkání s jubilanty dne a Vítání občánků dne a za lektorskou činnost v knihovně J. Mahena dne a a NOVÝ WEB MČ V březnu 2006 se konečně podařilo úplně technicky zprovoznit nové internetové stránky MČ Brno-Nový Lískovec. Zprovoznění se značně zdrželo kvůli technickým potížím při přenosu databáze ze zkušebního na cílový server. Informace pro styk s úřadem městské části jsou nově rozděleny také podle toho, co potřebuje vyřídit, nikoli jen podle odborů úřadu jako doposud. Kdo potřebuje něco vyřídit na úřadě, najde informace o své věci rychleji. Kromě dřívějších aktualizovaných rubrik obsahují například i bohatší informace o Novém Lískovci nebo diskusní fórum, které je moderované stejně jako dotazy starostce. Váš příspěvek nebo dotaz se na stránkách přijetí darů od společnosti EuroStar Brno, spol. s r. o. a od bistra Ontario zahájení přípravy investiční akce modernizace ZŠ Kamínky vzhledem k zařazení ZŠ Kamínky v návrhu Optimalizace školství ve městě Brně jako pilotní školy a uložila OVV podat žádost Radě města Brna o vydání souhlasu k zahájení TEZ přidělila: uvolněné byty č. 2 na ul. Zoubkova 55 a č. 8, 4+1, na ul. Svážná 23 na dobu 1 roku vzala na vědomí: zprávu o čerpání výdajů na vydávání Lískáčku k přechody nájmů bytů č. 2, Svážná 14, č. 8, Oblá 3, č. 1, Oblá 19, č. 19 seznam nájemníků, kteří poplatek z prodlení za pozdní úhradu nájemného a vyúčtování uhradili a aktuální přehled dlužníků a způsob vymáhání dluhů uložila: vedoucí OVV zpracovat dodatek k nájemní smlouvě se ZUŠ Františka Jílka ve vztahu k výši nájemného požádala: energetickou komisi RMČ o vyjádření k návrhu místostarosty na dořešení regulace vytápění MŠ Čtvrtě po rekonstrukci rozvodů teplé užitkové vody. Taj. BLOKOVÁ ČIŠTĚNÍ V ROCE 2006 První bloková čištění v roce 2006 proběhnou 19., 25. a 26. dubna 2006, na Petra Křivky a Rybnické 21. dubna. Kompletní přehled termínů najdete v internetové vitríně MČ, ve vývěskách na ulicích a v příštím čísle Lískáčku. OSV ÚMČ B-NL objeví až po schválení moderátorem. Nebudou zveřejněny příspěvky a dotazy vulgární, bezobsažné, nevztahující se k tématu diskuse a jinak nevhodné. Moderátor samozřejmě pracuje pouze v pracovní dny, takže s příspěvky napsanými o víkendu a mimo pracovní dobu mějte strpení, než se objeví. V diskusi můžete sami zakládat nová diskusní témata. Je samozřejmé, že hned po spuštění nejsou ještě stránky zcela plné. Stálý obsah stránek chceme na radnici dokončit během března. Některé rubriky se ještě v případě potřeby budou částečně přeskupovat nebo doplňovat. Přejeme vám spokojené užívání nových stránek. radnice

4 LÍSKÁČEK 3/ informace z radnice Zpětný odběr elektrozařízení z domácností Statutární město Brno po jednání s výrobci zajistilo od 1. března 2006 pro občany města Brna zpětný odběr elektrozařízení, která pocházejí z domácností. Zpětný odběr je bezplatný pouze ve vybraných sběrných střediscích odpadů. V novolískoveckém ekodvoře na Svážné tento sběr neprobíhá! Nejbližší jsou sběrná střediska na Ukrajinské ulici v Bohunicích a na Žebětínské ulici v Kohoutovicích. Další určené ekodvory jsou: Dusíkova (Brnosever), Křídlovická (Brno-střed), Plynárenská (Brno-střed), Jílová/Vídeňská (Brno-střed), Veveří (Brno-střed), Vaňkovo nám. (Brnostřed), Páteřní (Brno-Bystrc), Mírová (Brno- Černovice), J. Faimonové (Brno-Líšeň), Hapalova (Brno-Řečkovice), Mikulčická (Brno-Slatina), Sladovnická (Brno-Tuřany) a Sochorova (Brno-Žabovřesky). V rámci této služby se odebírají domácí spotřebiče (chladničky, mrazničky, pračky, elektrické sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, fritovací hrnce, žehličky, kávovary ), informační a telekomunikační zařízení (osobní počítače, tiskárny, faxy, mobilní telefony ), audio a video technika (televizory, videokamery, videorekordéry, audiozesilovače, radiomagnetofony, hudební nástroje ), pracovní nástroje (vrtačky, pily, nástroje na pájení a svařování, nástroje na sečení ), hračky a vybavení pro volný čas (videohry, elektrické vláčky a autíčka, počítače pro cyklistiku ). Odložení elektrozařízení pocházejících z domácností v jiných sběrných střediscích, která nejsou místy zpětného odběru, tj. nejsou uvedena ve výše uvedeném seznamu, bude zpoplatněno dle platného ceníku. podle tiskové zprávy MMB zpracoval OSV ÚMČ B-NL Odpovídáme na dotaz, jaké stavební práce se uskutečňují mezi Novým Lískovcem a Fakultní nemocnicí Brno. V loňském únorovém čísle našeho zpravodaje jsme vás informovali o zahájení výstavby univerzitního městečka Masarykovy univerzity v blízkosti naší městské části. Na podzim pak byla úspěšně dokončena první část, integrované laboratoře biomedicínských technologií. Letos byla mezi Novým Lískovcem a Fakultní nemocnicí v Bohunicích zahájena stavba Moravského zemského archivu a tzv. modré etapy Univerzitního kampusu. Práce pokračují velmi rychle i během zimy. I když je stavba od obytných domů vzdálena, obtěžuje část sídliště, především obyvatele v ulicích Kamínky a Oblá. Zdrojem hluku je zatloukání základových pilotů. Tyto hlučné práce potrvají do půlky dubna. Investor se nyní zabývá žádostí městské části o omezení hluku o víkendech. Věříme, že alespoň v neděli budou práce začínat později a končit dříve. Další výkopy za dálničním přivaděčem směrem do Čertíku souvisejí s budováním kanalizačního sběrače pro Moravský zemský archiv a Univerzitní kampus. Naštěstí nákladní doprava ze stavby nejezdí přes naši městskou část, na ulici Rybnická i na ulici Petra Křivky je nadále zakázán vjezd vozidel nad 6 tun. Pouze jednou se stalo, že si nákladní tatry při odvážení skryté ornice zkracovaly cestu po Rybnické. Díky upozornění občanů a zásahu policie ČR byla záležitost rychle vyřešena. V roce 2006 se také budou stavět nové komunikace na zelené louce a přeložka rampy Bítešská Kamenice. Brzy bude jednosměrně uzavřen výjezd z Bítešské na Kamenici. Odbočka z Nového Lískovce do tunelu zůstane v první fázi stavby zachována. Odbočení z Bítešské od dálnice do Nového Lískovce bude zajištěno na křižovatce s Jihlavskou; z Jihlavské bude povoleno odbočení vlevo směrem k nemocnici. Během této fáze budou postaveny nové komunikace okolo Moravského zemského archivu (mezi nemocnicí a Bítešskou) včetně nových ramp na Bítešskou. Ve druhé fázi v roce 2006 se na několik týdnů uzavře rampa z Kamenice na Bítešskou směrem do tunelu a veškerá doprava bude jezdit oklikou k nemocnici a po nové komunikaci na Bítešskou, a to včetně MHD. Martin Robeš, Jana Drápalová Kulturní komise pořádá vždy čtyřikrát do roka setkání se staršími občany naší městské části, a to u příležitosti jejich životního jubilea. Dne 19. ledna 2006 pozvání přijalo 18 oslavenců. Po uvítání přišly popřát děti z MŠ Pomněnky. Jejich vystoupení rozjasnilo oči všech přítomných, sem tam ukápla i slzička. Následovala gratulace kulturní komise a paní starostky, která je pravidelným hostem. Spolu s předsedou kulturní komise předali každému kytičku a malý dárek. V průběhu pohoštění proběhla neformální beseda. Je potěšující, že i starší občané mají zájem o dění kolem sebe. Setkání bylo ukončeno poslechem hudby a zpěvem za doprovodu harmonikářky paní Ludmily Tolarové. Loučení se neobešlo bez dojetí z celé akce. Helena Grieblerová Ptačí chřipka Nepodléhejte zbytečné panice. Pravděpodobnost nakažení ptačí chřipkou je mnohonásobně menší než pravděpodobnost smrtelných civilizačních chorob, jako např. rakoviny či pravděpodobnost, že dojdete k úhoně při dopravní nehodě. Kam hlásit úhyny ptactva? Státní veterinární správa ČR vyzývá chovatele, organizace a jejich členy k neprodlenému hlášení jakýchkoliv neobvyklých zvýšených a náhlých úhynů chované drůbeže jak hrabavé, tak vodní, včetně takovýchto úhynů divoce a volně žijících ptáků, především ptáků tažných. Nálezy se hlásí Krajské veterinární správě pro Jihomoravský kraj, Inspektorátu Brno, Palackého 174, Brno, tel.: , fax: , insp. Co dělat při nálezu mrtvého ptáka? V přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího. Občan má tyto možnosti: zakopat nalezeného uhynulého ptáka na místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí), spálit jej v kotli na pevná paliva nebo odložit do nádob s komunálním odpadem. K manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy. Po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem. Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy. podle a SENIOR KLUB NOVÝ LÍSKOVEC Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček Tel

5 5 LÍSKÁČEK 3/2006 téma měsíce Veřejné projednávání záměrů aneb Jak se radnice dozví, co si přejí občané? (pokračování ze str. 1) Je důležité, kolik lidí přijde na veřejnou diskusi? Často se namítá, že pořádat veřejné projednání, kterého se účastní několik desítek občanů nebo jen několik jednotlivců, nemá smysl, protože jejich názory nemohou reprezentovat názor většiny. Jsem přesvědčena, že lidé musí především dostat rovnou příležitost se vyjádřit, například tak, že pozvánka na akci je zveřejněna ve zpravodaji a všichni ji dostanou do schránky. Potom názory těch, kteří přijdou nebo napíšou, považuji za zcela legitimní. Ostatní pravděpodobně téma nezajímá nebo pro ně není tolik důležité. Pokud se rozhodne podle názorů těch aktivních, co přišli, je to zcela v pořádku. Účast také závisí na tom, jestli se jedná o záměr konfliktní nebo ne. Nejdůležitější je pozvat občany tehdy, kdy se jejich názory mohou zapracovat do výsledného řešení. Prezentace již hotového projektu nemá smysl a naopak to lidi od dalšího zapojování odradí. Čas, který občané věnují práci pro obec a zapojení do věcí veřejných, je drahý. Pokud bude mít občan pocit, že samospráva jeho názorem pohrdá, nebude ani on příště ochoten nic udělat. Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Známé přísloví ukazuje na úskalí, se kterým se setkáváme dnes a denně při rozhodování obecní samosprávy. I při maximální snaze vyjít vstříc požadavkům občanů někdy prostě beze zbytku vyhovět nelze. Jsou případy, kdy řešení vyhovuje jedné skupině občanů a přitom zkomplikuje život jiné. Některé návrhy jsou v rozporu s obecně závaznými předpisy a ani samospráva městské části je nemůže prosadit. Nebo prostě na navrhované řešení nejsou peníze. Poslední takové nelehké rozhodnutí udělala Rada městské části, když nevyhověla požadavku skupiny občanů z ulice Slunečná a Plachty na zřízení obousměrného provozu v části Plachet. Žádost byla reakcí na otočení jednosměrky z původního směru od Slunečné ke Svážné. O změnu směru usilovala komise dopravy i Rada MČ především kvůli tomu, že jediný možný výjezd ze sídliště kolem školy na Jihlavskou ulici tvoří špunt a v je zimě i nebezpečný. Nyní se dá v nouzi použít i výjezd na Petra Křivky. Obousměrný provoz by znamenal zrušení 28 parkovacích míst, a těch je v sídlišti kritický nedostatek. Proto se Rada rozhodla žádosti nevyhovět a doufá, že občané toto rozhodnutí pochopí. Jana Drápalová Něco málo o veřejných diskusích Sousloví veřejná diskuse se u nás netěší zrovna velké oblibě. Většina z nás si představí buď nudnou schůzi, kde někdo nezáživným způsobem prezentuje dejme tomu záměry radnice, anebo řečnický boj, kde vítězí hlasitější či agresivnější diskutér. Jsou však jistá pravidla, která pokud jsou dodržována mohou ze strašáka udělat dokonce večer, který stojí za to. Důležitý je ale již samotný přístup pořadatele. Pokud mu jde o diskusi skutečnou, bude se snažit pravidla efektivní diskuse nastavit a dodržet. Obecně řečeno má pořádání veřejné diskuse vést k veřejné podpoře či odmítnutí významného rozhodnutí. Rozhodovatel, tedy zodpovědná instituce, přistupuje k veřejnosti jako k rádci, chce vědět názor, který sdílí větší či menší skupina obyvatel. Touto konzultací se může předejít konfliktům, které často vedou k neřešení problému, plýtvání časem všech zainteresovaných, plýtvání finančními prostředky, nutnými pro další a další jednání apod. Jaká jsou tedy pravidla, která činí diskusi smysluplnou? Řekněme si to jinak. Receptem na to, jak to všechno nejlépe pokazit. Pozveme občany na poslední chvíli formou ušmudlané á-čtyřky s nesrozumitelným textem, který umístíme v rohu obecní vývěsky a čas diskuse zvolíme někdy v pracovní době, případně v konání finálového zápasu mistrovství světa ve fotbale. Problém, o kterém je řeč, prezentujeme na setkání třiatřiceti nepřehlednými slajdy a komentujeme zády k osazenstvu nesrozumitelnou úředničtinou. Prezentaci zakončíme nějakým expertním stanoviskem, které se tváří jako jediné možné řešení. Zaskočené občany necháme vymluvit tak, že jeden volá přes druhého, nezapíšeme žádný zápis a o konečném rozhodnutí a jeho zdůvodnění, nemluvě o vysvětlení připomínek veřejnosti, dáme vědět hodně rafinovaným a utajeným způsobem, například žádným. Martina Nawratha VELIKONOCE V ZOO A JARNÍ OTEVÍRÁNÍ ZOO Program: Ukázka velikonočních zvířátek ve Velkém Špalíčku dubna hod hod hod. Akce v zoo: sobota od 10 do 16 hod. velikonoční dílna pondělí od 12 do 16 hod. velikonoční stezka, hledání velikonočních vajíček a od 14 hod. vystoupení brněnkých písničkových Tetin na pódiu U Velblouda, v 16 hod. proběhne vylosování výherců velikonoční stezky tamtéž. PTAČÍ DEN PRO NÁVŠTĚVNÍKY hod. soutěžní stezka pro návštěvníky. Výsledky budou zavěšeny na webu a výherci dostanou ceny poštou. DEN ZEMĚ A JARNÍ ZOOTROFEJ U příležitosti Dne Země bude zahájena kampaň EAZA ZACHRAŇTE NOSOROŽCE (SAVE THE RHINOS), prodej předmětů na podporu kampaně v obchodě U Tygra a u pódia. Jarní zootrofej soutěžní stezka, která prověří přírodovědné znalosti návštěvníků, vylosování správných odpovědí v hod. na pódiu U Velblouda. Program: hod. soutěže v areálu zahrady na 4 stanovištích hod. finále soutěže MISS ŽABKA Pódium U Velblouda: hod. vystoupení country kapely Noví kaskadéři hod. vyhlášení výsledků soutěže MISS ŽABKA hod. vystoupení šermířů hod. hrají Noví kaskadéři Ve středu 19. dubna proběhne od 14 hod. v OBCHODNÍ GALERII ORLÍ vyhlášení výtvarné soutěže pro děti. Soutěž má název VESELÉ VELIKONOCE S MICHALEM a tématem je probouzející se příroda ve městech a vesnicích. Na místě vyhlášení čeká na děti několik přírodovědných a tvořivých stanovišť se soutěžemi o drobné odměny. Ceny za výtvarnou soutěž v rámci zábavného programu předá vítězům Michal Nesvadba, známý například z Kouzelné školky. Vstup na slavnostní vyhlášení je zdarma. Soutěžní práce lze odevzdávat přímo v OBCHODNÍ GALERII ORLÍ v týdnu vždy od 10 do 18 hodin, přičemž autor každého obrázku obdrží sladkou pozornost a jeho dílo zde bude vystaveno přibližně do poloviny května. Podrobnější informace získáte v kanceláři Rezekvítku, Kamenná 6, Brno, tel.: , případně na www. rezekvitek.cz. Na Rezekvítku Kamenná 6 (vchod přes Kamennou 4a) je v provozu ekologická poradna pro širokou veřejnost. Pro osobní návštěvu je otevřeno každý čtvrtek od 14 do 18 hodin. Mimo tuto dobu nás lze kontaktovat na telefonu , em: případně přes formulář na v sekci poradna. Těšíme se na vaše dotazy a podněty. Petr Laštůvka

6 LÍSKÁČEK 3/ aktuálně CVČ Domeček na Oblé informuje Domeček na Oblé Vás v únoru a březnu zve na tyto akce: Tvořivá dílna pro dospělé: SMALTY smaltované šperky, spony a dekorace kurzovné: 100 Kč TAŠKA JAKO MALOVANÁ nákupní taška zdobená voskovou a voskovkovou batikou kurzovné: 100 Kč (taška v ceně) SKLENĚNÁ ZVONKOHRA aplikovaná technika vitráže tiffani kurzovné: 100 Kč HEDVÁBNÉ ŠÁTKY jarní šátky a šály: rychle jednoduše krásně hedvábí si u nás můžete koupit za velkoobchodní ceny kurzovné: 100 Kč SKLENĚNÝ ŠPERK TIFFANI kombinovaná technika sklo + drát kurzovné: 100 Kč KERAMICKÉ KVĚTINÁČE I. keramický domeček pro kytičky kurzovné: 100 Kč PLETENÍ Z PEDIKU tentokrát podnos nebo závěsný koš s pevným dnem kurzovné: 100 Kč KERAMICKÉ KVĚTINÁČE II. glazování + drobné keramické ozdůbky kurzovné: 100 Kč Každé úterý od 17 hod. zveme mládež do klubu ŽONGLOVÁNÍ naučíte se zde žonglovat s míčky, kužely, pójkami, diabolem, kruhy..., nebo trénovat nové triky. V únoru jsme začali s novým cyklem besed pro rodiče zaměřeným na zdravý a harmonický vývoj dítěte a rodiny s Mgr. Mirkou Šellovou. Úvodní beseda se setkala s velkým úspěchem, a proto Vás rádi zveme na další přednášky: Role ženy a matky ve vztahu k sobě, dítěti a rodině v 9.30 hod. Vztahy v rodině v 9.30 hod. Vstup: 20 Kč (o děti bude postaráno). 21. dubna proběhne v Domečku oslava Dne Země. Jako každý rok bude připraven bohatý program pro veřejnost. Na konci dubna se již tradičně pálí čarodějnice, tentokrát oheň vzplane 28. dubna na ohništi u Domečku na Kyjevské. Budou pro vás připraveny čarodějnické hry a soutěže nezapomeňte si vzít buřty k opékání. Již nyní pro Vás připravujeme Letní tábor pro rodiče s dětmi letošní čtvrtý ročník proběhne ve Třech studních. O tábor je tradičně velký zájem, proto se zavčas informujte a přihlašujte. Nejen pro rodiče s dětmi pořádáme Tvořivý pobyt s Domečkem u moře koupání u na chorvatských plážích Živogošče bude zpestřeno celotáborovou hrou a výtvarným programem. Ubytování je zajištěno v chatkách. Tábor se uskuteční v termínu , zavčas se informujte a přihlašujte. V únoru proběhl již 4. ročník Snow-baby tábora tentokrát v Ramzové v Jeseníkách. Vypravili jsme se na expedici Ramzes 2006 a v průběhu celého týdne, který jsme strávili v krásném prostředí zasněžených hor jsme zjistili, že faraon Ramzes v Ramzové skutečně byl. Dostávali jsme náročné úkoly, které jsme všichni statečně splnili, a poslední den jsme se vypravili za pokladem. Hned po návratu z tábora jsme si zasoutěžili a zatancovali na Maškarádě. Bylo hodně veselo, masky byly jedna hezčí než druhá a při soutěžích všichni prokázali velký důvtip i fyzickou kondici. Nakonec byly v reji masek vyhodnoceny ty nejlepší, ale hudba a tanec ještě dlouho hýbaly Domečkem. Bližší informace o všech našich aktivitách a přihlášky získáte v Domečku nebo na Centrum volného času Domeček na Oblé Oblá 51c, Brno, tel.: , Na viděnou v Domečku se za všechny těší Mgr. Veronika Hamplová Kdy budeme jezdit přes Pisárky? Dlouhou dobu usilovala novolískovecká radnice o omezení dopravy v ulici Rybnická. Odezvy jsme se dočkali v roce 1997, kdy se otevřel tunel pod Strážným vrchem. Průjezdná doprava se z ulice Rybnická přelila na dálniční přivaděč. Tím se zlepšila i obsluha městskou hromadnou dopravou (MHD). Ale radost netrvala dlouho. V roce 2003 započala stavba mimoúrovňové křižovatky v Pisárkách, známá jako MÚK Hlinky. Zmizely nám trolejbusové linky na Mendlovo náměstí. A situace se nenápadně postupně stále zhoršovala. Trasa okružních autobusů 44 a 84, která vedla zprvu přes Nový Lískovec, se po čase převedla zpět na VMO. Zmizelo i propojení staré zástavby a sídliště přímými autobusovými spoji. Komplikace a změny proti době na počátku stavby vznikly i v pěším propojení. Přechod přes velký městský okruh (VMO) v Pisárkách se stále posouval směrem ke Kamennému mlýnu, takže závlek pro chodce dnes dělá téměř 1 km. V této souvislosti komise dopravy a radnice Nového Lískovce usilovala o přesunutí zastávek Pisárecká linek x37 a 52 co nejblíže ke křižovatce s ulicí Antonína Procházky (tj. silnicí do Kohoutovic) a o zřízení přechodu pro chodce. Celé naše úsilí bylo negováno technokratickým postojem kompetentních úřadů. Nenašla se žádná poloha zastávky, která by vyhověla patřičným technickým kriteriím, a stejně tak dopadl i požadavek na zřízení přechodu. Vše by prý bylo na úkor bezpečnosti silničního provozu. Hmatatelnou bilancí je, pomineme-li naštvané cestující, jeden usmrcený člověk, který zahynul při přebíhání vozovky na autobusovou zastávku. Následnou apatii ukončila dobrá zpráva od investora stavby (Ředitelství silnic a dálnic). Se dvou nebo tříměsíčním předstihem bude možno obnovit provoz MHD z Hlinek do Nového Lískovce a Kohoutovic, který se původně plánoval na červen Ale! V ulici Hlinky mezi Lipovou a Výstavištěm se začíná opravovat kanalizace a následně i vozovka a chodníky. A Brněnské komunikace a. s., které jsou investorem této stavby (a zároveň i technickým dozorem stavby MÚK Hlinky), dávají na vědomí harmonogram stavby s jejím ukončením v červnu Takže opět se nepovedla koordinace staveb. Postiženými budeme opět my, obyvatelé Nového Lískovce. V současné době ale komise dopravy RMČ Nový Lískovec navázala jednání s investorem stavby, aby byl v předstihu umožněn alespoň přechod pěších po ještě nedokončeném mostě od Pisáreckého mostu k Dopravnímu podniku a škole na Hroznové. Třeba se to povede. Ale ještě jedno ale! Připravuje se rekonstrukce mostu přes Svratku. A jak to bude s průchodem pro chodce, se zatím neví. Již se ale rekonstruují schůdky v břehové zdi vedle mostu. Třeba je to opatření pro nás pěší a chystá se pro nás brod. Doufejme, že to bude alespoň v létě. Ing. Rostislav Košťál, předseda dopravní komise RMČ Nový Lískovec

7 7 LÍSKÁČEK 3/2006 aktuálně Bude na co vzpomínat Měsíc únor byl jako každoročně pestrý, zdobený bláznivou barevnou čepičkou. Karneval děti prožívají dlouho před jeho začátkem a ve vzpomínkách ještě dlouho po něm. V nádherných, důmyslných i vtipných kostýmech jsme si zahráli na masopustní maškary, nechyběly ani soutěživé hry a tanec u muziky. Tvářičky orosené, ale jiskry v očích! Děti popíjely džus, aby zvládly nápor lákavé hudby. Vstoupil-li někdo do třídy, hrnuly se děti hned podívat, předvést se, jak jsou krásné a vtipné. Tančilo u nás mnoho princezen, ale také víly, vodník, kovboj na koni i bez něj, šaškové a mnoho dalších roztomilých masek. Ozývaly se výkřiky obdivu a uznání, děti se předváděly, otáčely se, aby byly vidět ze všech stran. A to mlsání, které maminky přinesly! Ta pestrost chutí a barev! Pastva pro oči i pusinky. Když už bylo jídla a tančení dost, co dál? Děti už by jenom řádily a běhaly ale to jim také můžeme splnit! Rachot karnevalu jsme přenesli i do prostorného osvětleného tunelu. Tam vypukl ráj těch nejživějších kluků a holčiček. Kdo chtěl tančit u hudby, v klidu mohl. Ale voják si chtěl hrát na válčení a kovbojové se přidali. Tak dobrá, když chcete! O kousek dál měli úplné bitevní pole. V závěru se udýchaný, rozzářený a svítící průvod odebral na oběd. Moc už se toho do bříška nevešlo, ale pozor, někteří si i přidávali! Stihli jsme také nakreslit každý sám sebe a vyzdobit šatnu obrázky. Unavení andílci řádílci si pak domů odnášeli balíčky s odměnami, které si určitě zasloužili. To všechno se zdá zvládnout za jedno veselé dopoledne. Ale ty dobroty! Děti jich přinesly tolik, že po každém jídle jimi budou ještě dlouho zdobit stolečky. Ale únor není jen karnevalový! Ten letošní je významný také OLYMPIJSKÝMI HRA- MI. Myslíte si, že takovým věcem ještě malé děti nerozumějí? Ale rozumějí! Leccos už vědí zvláště ti, v jejichž rodinách se zajímají o sport. Paní učitelka Lenka Helmanová proto využila možnosti pozvat k nám na besedu pana Hrdličku, veselého, klukovského, s věčně rozesmátýma očima. V roce 1992 získal v Barceloně na letních OH zlatou medaili ve sportovní střelbě. My, učitelky, jsme obdivovaly jeho kamarádský a klidný přístup k dětem. Ale i někteří malí účastníci besedy krásně předvedli, jak dokážou tvořit otázky, jak se umí vyjadřovat v celých větách. Dozvěděli jsme se, že chce-li být někdo úspěšný, musí pro to leccos obětovat. Už víme, co znamenají olympijské kruhy, hra fair play, něco málo o životě v olympijské vesnici a mnoho dalšího. Viděli jsme z blízka zlatou medaili i pušku pro sportovní střelbu, na obojí jsme si mohli sáhnout a v podvědomí nám zůstal krásný, zajímavý zážitek. Olga Francálková, Lenka Helmanová, MŠ Pomněnky INTERNET OD UPC = vyšší rychlosti, větší objemy přenášených dat, nové služby Společnost UPC Česká republika, a. s. (dále UPC) zavádí od dvě nové internetové služby Starter a Extreme. Nabídka Starter je určena zájemcům o superlevný vysokorychlostní internet, zatímco nabídka Extreme všem, kteří milují vysoké internetové rychlosti nad 10 Mbit/s. Do budou postupně zrychlovat i další internetové tarify Easy, Light a Classic. U nabídek Easy a Light se rovněž zvýší doporučený objem přenášených dat, a to hned o 100 %, a u nabídky Professional se toto doporučení zcela zruší a tento tarif tedy bude bez omezení. Ceny internetových tarifů se nemění. K zásadní proměně dochází v nabídce Flex, která zlevňuje a zrychluje. Každý nový internetový zákazník od března do konce června získává zvláštní bonus rychlost u sjednané nabídky mu nebude navyšována postupně do , ale bude mu nově nastavena hned při instalaci. UPC nyní nabízí již osm různých internetových služeb, z nichž si může vybrat skutečně každý, a to jak podle finančních, tak časových možností i podle požadavků na technické parametry. Internet od UPC je opět na špici, co se týče šíře nabídky a poměru cena/rychlost/kvalita/zákaznické zázemí, komentuje změny generální ředitel Václav Bartoň. Když UPC v minulých měsících navyšovala příchozí i odchozí rychlosti svých internetových nabídek Classic, Plus a Professional, slíbila, že věnuje obdobnou pozornost i dalším nabídkám. Svůj slib splnila. Nabídky od UPC v sobě neskrývají žádné skryté podmínky, omezení na určitou dobu, dodatečné zpoplatňování a různá jestliže a když nejlépe psaná malým písmem na rubu smlouvy. Služby jsou natolik výhodné, že žádné berličky nepotřebují. Současně patří k nejlepším i co se týká limitů v objemech přenášených dat. Například služba Starter umožňuje stáhnout bez změny ceny až 5x více dat než u srovnatelných nabídek ADSL. Noví zájemci o internetové služby UPC mohou kontaktovat svého obchodního zástupce nebo internet objednat na tel. č Služba Nyní cena v Kč Down (kb/s) Up (kb/s) Objem dat (GB) Down (kb/s) Up (kb/s) Objem dat (GB) (vč. DPH) cena v Kč (vč. DPH) Flex MB/12 hod. 35/12hod MB/12 hod. 35/12 hod. Starter Easy Light Classic Plus Extreme Professional není 4 533

8 LÍSKÁČEK 3/ žijí v naši čtvrti Petr Hrdlička Když počátkem sedmdesátých let minulého století prosazovali trenéři a funkcionáři brokové střelby zařazení tohoto sportu do systému vrcholového zabezpečení s tím, že se jedná o perspektivní sport, nemýlili se. Ve Středisku vrcholového sportu ministerstva vnitra v Brně se sešla plejáda vynikajících střelců, kteří dosáhli úspěchů, jakými se může chlubit jen málo sportovních odvětví. V posledních třiceti letech získali brokoví střelci čtyři olympijské medaile dvě zlaté, dvě stříbrné a řadu vynikajících výsledků na mistrovství světa, mistrovství Evropy a ve Světovém poháru. K těm nejúspěšnějším patří Petr Hrdlička, olympijský vítěz v disciplině trap na OH ve španělské Barceloně v r Narodil se před devětatřiceti lety v Brně, do Nového Lískovce se přestěhoval v r Ke střelbě jej přivedl otec myslivec, jde tedy o generační záležitost jako u velké části brokových střelců. Broková střelba jako sport má k myslivosti velmi blízko vznikla vlastně z mysliveckých her, kdy živé terče ptáci byli nahrazeni asfaltovými kotouči, kterým střelci říkají holubi. Už na Druhých olympijských hrách v r v Paříži byla na programu broková střelba na baterii (trap), disciplina skeet se na OH střílí od r a v ní získal v r první zlatou medaili pro ČSSR Josef Panáček. Ve svých prvních střeleckých pokusech se Petr trefoval do různých předmětů, které byly po ruce, nejraději do plechovek. V patnácti letech byl přijat do Treninkovéh střediska mládeže v Brně, kde byl jeho prvním trenérem zkušený Ernest Beltrami. Po tříleté přípravě v TSM nastoupil v r do Střediska vrcholového sportu MV v Brně, kde byl v péči šéftrenéra Ing. Vlastimila Málka a bývalého výborného střelce Josefa Machana. Jeho největším sportovním vzorem byl dvojnásobný mistr světa a držitel stříbrné medaile na OH Miloslav Bednařík (bohužel tragicky zahynul). V r dosáhl prvního velkého úspěchu získal na ME juniorů stříbrnou medaili jako člen družstva ve střelbě na trapu. Potom následoval jeho největší sportovní úspěch již zmíněná zlatá na OH 1992 v Barceloně. Sportovní kariéru ukončil v r. 2003, v SVS působil další dva roky jako trenér. Od loňského května se stal jako zaměstnanec Českého střeleckého svazu vedoucím trenérem regionálního sportovního centra mládeže, které do Brna přešlo z Vlašimi. Absolvoval bakalářské studium na Fakultě sportovních studií v Brně, kde v současnosti pokračuje studiem magisterským. Petr je ženatý, s manželkou Světlanou vychovávají syna a dceru. Hlavním koníčkem je pro něj samozřejmě myslivost, věnuje se také včelařství a má rád pobyt v přírodě vůbec. Jeho klid, rozvaha, příjemný zjev a vystupování jsou spolu se vzděláním a zkušenostmi předpokladem k úspěchům i na poli trenérském, což mu upřímně přejeme. Jiří Faber

9 9 LÍSKÁČEK 3/2006 ze školství Tradice a současnost aneb jak děti z MŠ Kamarád slavily masopust Jednou v roce, většinou v únoru nebo v březnu, začnou lidé tropit spoustu bláznivě veselých věcí o masopustu. Říká se mu také karneval a přichází těsně před postní dobou. Všechno je najednou naruby! Lidé třeba chodí převlečeni za někoho úplně jiného. V ulicích můžeš potkat postav ze snů a pohádek: všelijaká strašidla, zvířata i celé maškarní průvody. Hraje muzika, lidé zpívají a žertují. Právě takto popisuje období masopustu Jan Kotas a Martina Špinková v knize Od adventu do adventu. Také paní učitelky z Mateřské školy Kamarád na Čtvrtích si ve svých vzdělávacích programech daly za úkol seznámit děti s touto, již téměř zapomenutou tradicí našich předků. Letošní opravdu tuhá zima nás všechny docela vyčerpala a tak nám trocha radosti, smíchu a bujarého veselí přišlo vhod. V celé školce se začalo pilně vystřihovat, nalepovat, vybarvovat, každý si chtěl vyrobit nějakou zajímavou masku. Tak v krátké době v jednotlivých třídách skotačili nejen různá zvířátka, ale i princezny a princové, kouzelníci a mnoho dalších postav z dětského světa fantazie. A když už byly masky téměř hotové, začaly se zkoušet různé taneční variace. Celou budovou se rozléhal veselý smích dětí podbarvený rytmickými tóny písní. Nemohlo chybět ani masopustní pečivo. Podle tradice se upřednostňovalo pečivo z kynutého těsta, které se většinou smažilo. (V období zabíjaček bylo hodně sádla a tak na něm hospodyňky smažily různé koblížky, trdelníky či boží milosti.) My jsme sice zůstali u kynutého těsta, ale pro větší bezpečnost dětí jsme raději zvolili pečení masopustních koláčků. Moc se nám povedly a máte-li na ně chuť, můžete si je doma také vyzkoušet. Přejeme nejen dobrou chuť, ale hlavně ten báječný pocit z povedeného díla. Na masopustní koláčky budete potřebovat: 15 g droždí, 60 g cukru krupice, 150 ml mléka, 420 g hladké mouky, 2 vejce, citrónovou kůru, špetku soli, 60 g másla a náplň dle vaší chuti (mák, tvaroh, povidla...). Z droždí, části cukru, mouky a mléka připravíme kvásek, který necháme vykynout. Do zbylé mouky přidáme cukr, vejce, jemně nastrouhanou citrónovou kůru, asi ¾ dávky rozpuštěného másla (zbylým máslem potřeme plech, my jsme použili pečící papír), zbytek mléka a vykynutý kvásek. Směs pečlivě propracujeme a necháme vykynout. Dostatečně vykynuté těsto rozdělíme na dílků. Z jednotlivých dílků tvoříme nejprve kuličky a následně placičky. Do středu každé placičky dáme náplň a těsto spojíme opět do tvaru kuličky. Klademe na plech spojovanou částí dolů. Do těchto kouliček vytlačíme malé důlky a přidáme další náplň. Necháme znovu vykynout (můžeme posypat drobenkou) a pečeme ve vyhřáté troubě dorůžova. Mňam POZVÁNÍ K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM NA ZUŠ Základní umělecká škola Františka Jílka (jejíž kořeny sahají až do roku 1950) patří mezi největší v Brně. Její hlavní budovy jsou na Vídeňské 52 (hudební, výtvarný a literárně-dramatický obor) a Vídeňská 85 (hudební, výtvarný a taneční obor). Další detašovaná pracoviště jsou v městských částech Brno-Nový Lískovec: Čtvrtě 5 (hudební a taneční obor), ZŠ Svážná (výtvarný obor), Brno-Bohunice: Bohuňova 27 (hudební obor), Amerlingova 2 (hudební, taneční a výtvarný obor), Brno-Žebětín: ZŠ Kohoutovická 33 (hudební obor). Zkušení pedagogové nabízí v hudebním oboru výuku hry na klavír, varhany, keyboard, housle, violu, violoncello, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, pikolu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, akordeon, kytaru, bicí, sólový zpěv. Od letošního roku se také vyučuje aranžování pomocí počítače. Žáci mají možnost účinkování v komorních souborech barokním, folkovém, akordeonovém, smyčcovém či dětském sboru. Taneční obor zahrnuje taneční průpravu, klasický, současný i lidový tanec. Výtvarný obor nabízí ve svých kvalitně vybavených učebnách (grafický lis, hrnčířský kruh, 2 keramické pece či počítač s grafickým programem) výuku kresby, malby, grafiky, modelování, keramické tvorby, dekorativní činnosti a studium dějin umění. Nejmladší obor: literárně-dramatický vede žáky k dramatické průpravě, uměleckému přednesu, pohybové výchově, nabízí také praxi v souboru či černé divadlo. Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2006/2007 se konají v termínech 4. a 5. dubna, 3. a 4. května 2006 od hodin do hodin. Obor hudební, výtvarný a literárně-dramatický: budova Vídeňská 52. Obor taneční: budova Vídeňská 85. Podrobnější informace o zkouškách je možné získat na internetových stránkách: www. volweb.cz/zusjilka nebo na telefonním čísle: středa hod. (obor hudební) čtvrtek hod. (obor taneční, výtvarný a literárně-dramatický).

10 LÍSKÁČEK 3/ ze školství Dovolte, abychom Vás informovali o táborech našeho občanského sdružení YMCA T. S. YMCA je mezinárodní sdružení pro děti a mládež, pořadatel dětských táborů pro veřejnost. V letošním roce pořádáme 15. sezónu. Tábory vedou proškolení veducí. Naše organizace má akreditaci MŠMT ke školení hlavních vedoucích. Tábor Kláskův Mlýn termíny I. turnus Angličtina pro děti od 10 do 15 let, cena Kč za 14 dní. II. a III. turnus pro děti od 8 do 14 let (po druhé třídě ZŠ), cena Kč za 14 dní. Tábořiště Tábor leží v lesnaté krajině v údolí řeky Želetavky u obce Police v okrese Třebíč. Ubytování je v chatkách se čtyřmi lůžky. V táboře je možnost koupání ve vlastním bazénu, několik hřišť a klubovny pro případ špatného počasí Zajištění Odjezd dětí do tábora je autobusem z Brna. V ceně je stravování, ubytování, hromadná doprava do tábora a zpět, výlety do okolí, pomůcky k programu a režie provozu tábora. O příspěvek na tábor pro Vaše dítě můžete požádat zaměstnavatele, odborovou organizaci nebo nejbližší Úřad sociálního zabezpečení pokud pobíráte sociální dávky. Bližší informace internetové stránky na adrese: YMCA T. S., Sovinec 26, Brno v úřední hodiny MC Obláček se na Vás těší na dalších akcích v dubnu Všechny maminky, ale i tatínky zveme na: Pátky v Domečku na Oblé hod. Páteční setkání jsou určena pro maminky s miminky a batolaty do dvou let, starší sourozence nemusíte nechávat doma Velikonoce tipy na velikonoční výzdobu, recepty, zvyky pro radost celé rodiny beseda- Jak vybrat kvalitní dětskou knihu + 10 tipů pro nejmenší s odbornicí přes knížky Lenkou Buřilovou hopsání, pohádka, hraní a povídání maminek Světový den boje proti AIDS 1. prosince 2005 byl den, kdy celý svět vzpomínal na lidi, infikované virem HIV a na nemocné AIDS ve formě informačních kampaní, sbírek nebo přednášek. Sbírky jsme se samozřejmě zúčastnili i my, ZŠ Kamínky 5. Tato sbírka spočívala v tom, že dobrovolníci z 8. a 9. tříd za asistence třídní učitelky Čtvrteční cvičení dětí a rodičů na ZŠ Svážná Pravidelně od hod Tatínkovské sobotní dopoledne dopravní dopoledne na dětském hřišti na Svážné, sraz v hod Hradiáda v pořadí již druhá stavba hradů z čehokoliv informace na tel.: Maminkovské sobotní odpoledne na chvíli do vily VILA TUGENDHAT a následné posezení v Zemanově kavárně sraz v hod. na zastávce Koniklecová (nutná rezervace na tel.: ) tel.: , , v Novém Lískovci prodávali rudé brože ve tvaru stužky za 20 Kč a rovněž podávali různé informace, které s touto nemocí souvisí. Lidé, kteří si stužku zakoupili, dali najevo svou podporu HIV pozitivním a odhodlání proti AIDS bojovat. Když jsme stužky prodávali, někteří lidé nevěděli, že virus HIV vzniká důsledkem vážně narušené obranyschopnosti a že se přenáší nechráněným pohlavním stykem, krevní cestou či použitými injekčními stříkačkami, sdílenými s HIV nakaženými osobami. Setkali jsme se s lidmi velice milými a ochotnými pomoci, pak s lidmi, kteří nás odbyli slovy, že nemají peníze, a také s těmi, kteří nás slovně napadali a nehodlali dát svoje peníze těm, jež si to zaslouží, když se neumějí chránit. Lhostejnost či naopak agresivita některých spoluobčanů nás trochu zamrzely, ale rozhodně nám nevzaly chuť pomoci i při příštím Dnu boje proti AIDS. Získané peníze byly určeny na provoz a preventivní činnost Domu světla (sociálně zdravotnické a azylové zařízení pro HIV pozitivní osoby a nemocné AIDS, které rovněž zajišťuje i bezplatné anonymní testování), Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (semináře, přednášková činnost pro školy Návštěva přírodovědného kroužku v Lužánkách Náš chovatelský kroužek se vypravil ve čtvrtek k našim kolegům do Lužánek. Množstvím zvířat jsme byli překvapeni: hadi, opičky, také ptáci a spoustu drobných hlodavců (pískomilové, myši bodlinaté i laboratorní). Mezi mazlíčky patřil zakrslý králíček, který šel z ruky do ruky. Pomohli jsme při odchytu uprchlíka potkaního kluka. Předali si zkušenosti z chovu a domluvili se na spolupráci. O něco chytřejší jsme se vydali k domovu. Před školou na nás čekaly maminky. Už se těšíme na další výlet. Děti chovatelského kroužku ZŠ Svážná i další občany...) a na další projekty. Jsme rádi, že jsme se mohli na této akci podílet a alespoň malou měrou přispět nejen finančně, ale i zvýšením informovanosti veřejnosti o této zákeřné chorobě. žákyně 8. a 9. tř., ZŠ Kamínky 5

11 11 LÍSKÁČEK 3/2006 ze školství Nový projekt na ZŠ Kamínky S prudkým vývojem techniky se stejně rychle rozvíjí i potřeba znalostí a schopností s touto technikou pracovat. Nejvíce se rozvíjí výpočetní technika, která se těší zájmu nejen u mladé generace studentů, ale také žáků základních škol. Dnes je již běžnou praxí, že žáci na prvním stupni rozebírají, jaké technické parametry potřebuje jejich oblíbená hra nebo jak se k těmto možnostem dostat pomocí rozličných technických úprav počítače atd. Není možné ignorovat tento jev a tak se školy různých typů snaží zakomponovat IT do svých plánů a s jejich pomocí udělat výuku zajímavější a nápaditější s možností většího zapojení žáků jak do vzdělávání samotného, tak do příprav. I na ZŠ Kamínky se touto problematikou zaobíráme a protože se zlepšují možnosti, jak se s náročnějšími projekty vypořádat finančně, rozhodli jsme se vytvořit na naší škole specializovanou učebnu, která bude sloužit jak běžné výuce, tak i jako laboratoř pro vývoj učebních materiálů. Do tohoto projektu se zapojí nejen učitelé informatiky, ale také ti, pro něž se to všechno tvoří žáci sami. Žáci mají v tomto ohledu velký potenciál nápadů a fantazie a také chuť zapojit se do tvorby učebnic pro své kamarády a spolužáky. Pokud se začne tvořit projekt podobných rozměrů, stojí to, hlavně na počátku, všechny zúčastněné spoustu práce a plánování, protože je potřeba upravit jednotlivé tématické plány předmětů, zakomponovat do nich výukové programy a rozšířit možnosti výuky o nové metodické postupy. Je nutné opustit Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené, Kociánka 6, Brno nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP: péči rodičům dětí s postižením pohybovým, neurologickým i v kombinaci s mentální retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim, a to ve formách denního, týdenního nebo celoročního pobytu péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped) ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapii) a plavání péči psychologickou, logopedickou EEG Biofeedback práci speciálně pedagogickými metodami, kterou zajišťují speciální pedagogové individuální programy pro jednotlivé žáky pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety tel. MŠ: tel./fax ZŠ: některé starší metodiky ve výuce a přizpůsobit se novým možnostem. Většinou se ve školách naráží na řadu problémů. Specializované učebny s počítači jsou jen pro nižší počet žáků, než je ve třídách běžné. Velká vytíženost učeben samotnou výukou informatiky komplikuje přístup k programům dalším neinformatickým předmětům. To byl hlavní důvod, proč jsme se rozhodli pomocí projektu vytvořit ve škole takové podmínky, které by umožňovaly plnohodnotné využití IT ve všech předmětech tak, aby žádný žák v hodině nebyl omezen nedostatkem vybavení a měl možnost samostatně pracovat. Naše učebna bude vybavena napevno upevněným datovým projektorem, učitelským počítačem s připojením na projektor, video, DVD a věž, dále žákovskými počítači pro průměrný počet žáků ve třídě a lavicemi nadstandardní velikosti. Takto vybavená učebna nám umožní pracovat nejen s počítačem, ale i se sešitem a učebnicí, protože jak všichni víme, nic není všespasitelné. První předmět, který bude podroben převedení do elektronické podoby, bude matematika, která bude tímto úzce spjata s informatikou. Při tvorbě e-učebnice se budou jednotlivé části testovat přímo v hodinách a poté budou začleněny do jednoho celku. Pro učitele i pro žáky to bude hodně učení, ale také výborná možnost získat ne zcela běžné zkušenosti s přípravou na výuku a učením samotným. Mgr. Alena Stojanová, ZŠ Kamínky 5 DS RADOST zve všechny příznivce pěší i cyklistické turistiky na BYSTRCKÝ VANDR (tentokrát již 29. kolo), který se bude konat v sobotu 22. dubna Start z tělocvičny ZŠ Laštůvkova 77, Brno- Bystrc, cíl v sobotu do 19 hod. tamtéž. Trasa Start Startovné: pěší trasa 50 km 6 9 hod. 15 až 20 Kč pěší trasa 10, 20, 30 km 6 10 hod. 15 až 20 Kč cyklotrasa 25, 40, 55 km 8 11 hod. 15 až 20 Kč pěší trasa 7 km (vhodná zejména pro rodiče s dětmi) hod. 10 až 15 Kč Další informace: Miroslav Kafoněk, tel nebo ZŠ Sirotkova opět otevírá příští rok páté třídy se zaměřením na matematiku a informatiku. Přijímací řízení se koná 26. dubna 2006 v 8.00 hod. Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří Přihlášky a další informace jsou k dispozici na Informace podáme také na tel. čísle Bankovní půjčky do 75 tis. Splátky již od 702 Kč/měs. I pro OSVČ a důchodce. Bez poplatku! Tel Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené, Kociánka 6, Brno zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věku, dále nabízí: poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele tělesně postižených dětí a dětí s kombinovanými vadami poradenství při integraci tělesně postižených dětí do běžných mateřských a základních škol, konzultace pro ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít ve třídách handicapované děti individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí, poradny pro rozvoj grafomotoriky výjezdy do rodin handicapovaných dětí poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských zařízení poradenství při změně školy související s přechodem tělesně postižených dětí na druhý stupeň ZŠ informace o učebních a studijních oborech a pomoc při výběru povolání vycházejících tělesně postižených žáků poradenství při výběru kompenzačních pomůcek, speciálních lavic a židlí konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ, sociálními pracovníky řešení výchovných a výukových problémů tělesně postižených dětí s vývojovými poruchami učení tel. SPC pro MŠ: tel. SPC pro ZŠ:

12 LÍSKÁČEK 3/ ze školství Sportovní úspěchy SOŠ OOM Brno ve školním roce 2005/2006 I. pololetí Přespolní běh chlapci Šplh dívky družstva O překvapivý výsledek se postaralo družstvo chlapců, když obsadilo 4. místo v přespolním běhu. Zleva: Kamil Pospíšil, Jakub Holý, Petr Lněnička a Luděk Mírovský. Jeden ze dvou týmů, který zatím dokázal letos vybojovat vítězství v krajském kole.byly to dívky ve šplhu na tyči ve složení: Jana Tužínová, Lenka Šimáčková, Šárka Slámová a Jana Galušková. Šplh chlapci Házená dívky Letošní herně kvalitní házenkářský dívčí kádr se zasloužil o historicky nejlepší umístění v tomto sportu 2. místo v Jihomoravském kraji. Zleva na snímku: Markéta Součková, Kamila Kocmanová, Eliška Kubicová, Eliška Kulichová, Silvie Leschingerová, Eliška Králová, Aneta Kubcová, Zdeňka Hekelová a Jana Galušková. Výborného výsledku dosáhlo i družstvo chlapců 3. místo v kraji. Na bronzovém stupínku: Ondřej Valenta s pohárem, Viktor Mejzlík, Jiří Véle, Ondřej Novák. Florbal dívky Šplh dívky jednotlivci Naší nejúspěšnější závodnicí je v posledních dvou letech Jana Tužínová. V loňském roce vicemistryně ČR ve šplhu na tyči. Letos potvrdila svoje postavení vítězstvím v krajském kole. Letošní rok přinesl i obhajobu krajského titulu ve florbale dívek. O tento výborný výsledek se zasloužili: Michaela Rakušanová, Barbora Čadová, Zdeňka Hekelová, Pavlína Bartelová, Sabina Komihová, Hana Pospíšilová, Eliška Kubicová, Tereza Štěpánková, Lucie Štípská, Eva Fajtová, Kamila Kocmanová, Gabriela Michalová, Andrea Kohutová a coach Zdeněk Überhuber.

13 13 LÍSKÁČEK 3/2006 aktuálně AREÁL SLUŽEB ČTVRTĚ 5 Magdaléna Volejníčková KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ MIROSLAVA ŠUJANOVÁ MOBIL: KREJČOVSTVÍ DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ STŘIHOVÁ SLUŽBA ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ HELENA BARTSCHOVÁ MOBIL: LENKA OTTOVÁ MOBIL: PEDIKÚRA MANIKÚRA DEPILACE PARAFÍNOVÝ ZÁBAL P-SHINE MODELÁŽ NEHTŮ Pedikúra 130 Kč MONIKA POKORNÁ MOBIL: SLENDER LIFE KOSMETIKA PERMANENTNÍ MAKE-UP KOMPLETNÍ PÉČE O NORMÁLNÍ I PROBLEMATICKOU PLEŤ, LÍČENÍ, BAREVNÁ TYPOLOGIE VLASTA ONDRÁKOVÁ MOBIL: MASÁŽE KLASICKÁ, REKONDIČNÍ, REFLEXNÍ, SPORTOVNÍ LYMFODRENÁŽ, REGENERACE ORGANISMU PODPORA IMUNITNÍHO SYSTÉMU, FORMOVÁNÍ POSTAVY ALOIS CHLUP MOBIL: SOLÁRKO NA OBJEDNÁVKU TURBO VERTIKÁL 8000 SBĚRNA ODĚVŮ ČISTÍRNA FOTO SBĚRNA MAGDALÉNA VOLEJNÍČKOVÁ MOBIL: Oblá 43 Kamenný Vrch, tel , mobil: STUDIO SLENDER LIFE značka pro štíhlost a spokojenost CVIČEBNÍ STOLY zeštíhlení, zpevnění ROLLETIC odstranění tukových polštářků a celulitidy INFRASAUNA zvýšení imunity, léčba celého těla, hubnutí MASÁŽE NOVINKA léčení reiki zaváděcí cena pro 3měsíční velmi účinnou hubnoucí kůru! ZÁMEČNICTVÍ - BRUSIČSTVÍ fa BaZ Nouzové otevírání zámků (NON-STOP) Mobil: Prodejna Svážná 28 PO PÁ hod. výroba klíčů, sestavování vložek podle klíčů prodej zámků a kování montáže bezpečnostních systémů strojní ostření nástrojů a nářadí zámečnická výroba svařování BROUŠENÍ BRUSLÍ Kosmetický salon ER-STYL Oblá 5, Brno Nabízíme Všem zákaznicím kvalitní renomovanou francouzskou značku GERnétic, ošetření normální, stárnoucí, problematické aknózní pleti s dobrými výsledky, modelaci poprsí, ošetření strií, barvení řas a obočí, depilaci celého těla, trvalou na řasy, mikromasáž očního okolí, parafinový zábal na ruce a péči o ruce. Bezplatnou konzultaci v salonu, prodej tělové i dekorativní kosmetiky a doplňků stravy. Tel.: , kdykoliv. Ceník inzerce pro rok 2006 pro firmy podnikající v Novém Lískovci 12 Kč za 1 cm 2 za černobílou reklamu a 20 Kč za 1 cm 2 za barevnou reklamu. pro ostatní firmy 18 Kč za 1 cm 2 za černobílou reklamu a 25 Kč za 1 cm 2 za barevnou reklamu. Při závazném objednání reklamy nejméně 3x po sobě je sleva 15 %. Ceny jsou uvedeny bez DPH 19%. Textová inzerce je pouze pro občany z Nového Lískovce. Maximální počet znaků (včetně mezer a interpunkčních znamének) je 100 a je zdarma.

14 LÍSKÁČEK 3/ různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Pro dospělé Daniel Silva: Agent Mossadu Larry Niven: Děti Prstence Ivanka Devátá: Koukám a co nevidím Aleš Marek: Mezi Svratkou a Svitavou Jan Kraus: Uvolněte se, prosím Pro děti Christopher Paolini: Odkaz Dračích jezdců Zdeněk Svěrák: Když se zamiluje kůň Pierre Bon: Vesmír Alena Ježková: Staré pověsti české a moravské Moje první encyklopedie Dětský lexikon Největší kniha nápadů To nejlepší z večerníčků 2 Nejčtenější tituly pro dospělé Henry Denker: Dar života Barbara Wood: Duhový had John Grisham: Cela smrti Martina Formanová: Skladatelka voňavého prádla Sven Hassel: Vojenská káznice Nejčtenější tituly pro děti: Gerth Nix: Sedmá věž Terry Deary: Děsivé dějiny Divocí Anglosasové Katrin Sxhrader: Ozdoby z korálků na oblečení Originální scoubidou TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, do 100 znaků a je zdarma. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Prodám zdroj napájení pro PC EuroCASE 500 W tichý nový nepoužitý za Kč (původní Kč). Tel Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (i malý ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý zájemce. Tel.: Koupím garáž kdekoli v Brně i v hor. stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Hledám zahradu kdekoliv v Brně i s chatou. Finance mám. Tel.: Přenechám pěkně upravené nebytové prostory v přízemí na Kamenném Vrchu vhodné pro kancelář, ordinaci nebo provozovnu. Tel.: , Hledám pouze za rozumnou cenu byt Tel.: , Koupím dětské knihy a časopisy ze let (May, Verne, Foglar, Zika, Troska a jiné) časopisy (Vpřed, Junák, Ml. Hlasatel, Dobr. Svet, Leon Clifton, Čtyřlístky aj). Tel.: Naléhavě hledám ke koupi byt 2+kk nebo 3+1. Nabídněte prosím! Stačí zaslat SMS na tel Lékař kardiolog shání ke koupi větší 2+1 nebo 3+1, do 2 mil. Volný jaro/léto Prodám garáž v podzemní části garážového komplexu na ul. Petra Křivky. Tel.: NOVÉ FILMY NA VHS A DVD VE VAŠÍ VIDEOPŮJČOVNĚ VIDEOPLANET v OD Albert DOOM Do hlubiny Jeskyně Nesvatbovi Anděl Páně Tajemný let Dům tisíce mrtvol Lovci dinosaurů Oko... 3 RECEPTY LÍSKÁČKU Oslavujete a nevíte co podávat na sváteční stůl. Přinášíme vám netradiční recept na výborné závitky s banánem. Kuřecí závitky Suroviny: plátky kuřecího masa, šunka, sýr, banán, vejce, sůl, rum, strouhanka. Postup: Banán namočíme na jednu hodinu do rumu. Maso naklepeme, osolíme. Na každý kousek dáme kolečko šunky, plátek sýra a doprostřed položíme kousek banánu. Smotáme, připevníme párátky. Rozšleháme vejce s trochou mléka a trochou rumu z banánu. Obalíme ve vajíčku a ve strouhance. Fritujeme dozlatova. Jako přílohu podáváme brambory. Klíč Legenda o Zorrovi Štěstí Mrtvá nevěsta Strašpytlík Kletba bratří Grimmů Čtyři bratři Putování tučňáků autoškola Vltavská 4, Brno NABÍZÍME VÝCVIK: , M malé motocykly PO PÁ 9 18 hod. A velké motocykly B osobní vozidla SO hod. C nákladní vozidla MOBIL: D autobusy autoškola HYVNAR doba výcviku podle individuálních schopností výcvik probíhá mimo pracovní dobu jízdy zahajovány z místa bydliště Autocvičiště a učebna Pražská 8 (start staré GP) Osobní kontakt zde: pondělí pátek 9 18, sobota hod. Stofcom s.r.o. Žebětínská Brno-Kohoutovice Tel./fax: Hot-line: (7) Po Pá , hod.

15 15 LÍSKÁČEK 3/2006 ze života naši čtvrti Otevření třetí učebny informatiky na ZŠ Svážná 7. března v odpoledních hodinách byla přestřižením pásky slavnostně zahájena výuka v nově zřízené v pořadí již třetí učebně informatiky. Nově vybavená učebna má 25 počítačů, takže každý žák má své vlastní pracovní místo. Correct Real Estate s.r.o. Slovákova Brno Prodáváte byt nebo RD? Pomůžeme Vám od starostí a rizik spojených s prodejem. PRO PRODÁVAJÍCÍ VŠE ZDARMA převodní poplatek u DB právní služby znalecký posudek u OV převody na družstvu stěhování bytu Váš makléř VALERIE ČERNÁ, mobil: Vzhledem k tomu, že počítače jsou propojeny, práce na nich může být i kolektivní. Ve výukových programech si žáci svým tempem individuálně procvičují své vědomosti z jednotlivých předmětů. K dispozici jsou programy od Terasoftu, Didaktika a Langmaster. Malý, ale náš Po Borotíně, Rousínově, Vrčni, Strání, Rio de Janeiru, rozhodli jsme se i my v MC Obláček oslavit masopust průvodem s maškarami. Sešli jsme se 17. února ve čtyři odpoledne před Domečkem. Maminky, tatínek a hlavně hromada dětí. Po nezbytném zamaskování, pomalování, rozdělení rolí, jsme se vydali požádat paní starostku o povolení k provozování masopustního průvodu. Povolení jsme dostali, děti dostaly sladkou odměnu a mohli jsme vyrazit. Nový Lískovec byl náš. Zpěv, vykřikování, říkadla, bubnování, zvonění, troubení, klapání a řinčení děti moc bavilo a s nadšením se zapojily. Procházeli jsme sídlištěm, někdo se usmíval, někdo mračil, někdo se připojil. Nevykoledovali jsme sice nic, ale to nám nevadilo. Princezny, králové, indiáni, medvědi... byli spokojeni i se sladkou odměnou a malou hračkou na závěr. Monika Pro nejmladší uživatele může být zajímavá výstava počítačových komponentů. Žáci mají možnost si představit, jak vypadá počítač uvnitř. Mohou si prohlédnout a vzít do ruky například grafickou kartu, procesor, síťovou kartu, interní modem, základní desku počítače a jiné části. Součástí vybavení učebny je i dataprojektor a webkamera, díky které žáci mohou sledovat na počítači, co se děje ve třídě. V dnešní době snad neexistuje odvětví, kam by výpočetní technika nezasahovala, a proto považujeme tento obor za více než perspektivní. Dana Beranová, ZŠ Svážná 9

16 LÍSKÁČEK 3/ inzerce Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku. Máte nečekané výdaje? Volejte Provident! Peníze na ruku Jednoduše Rychle Kdykoli CHOVATELSKÉ POTŘEBY Svážná 17, tel.: , po pá , hod., so hod. Nabízejí: Kvalitní granule pro všechny psy, např. EUKANUBA od 99 Kč/kg, PROPLAN 109 Kč/kg, ROYAL CANIN pro velká plemena Kč/15 kg, NUTRAM se žraločí chrupavkou 73 Kč/kg Dále Suchary DINGO 44 Kč/kg, vlhké granule CHIVAS 66 Kč/kg, mražené maso od 15 Kč/kg KADEŘNICTVÍ Jana Szökeová Oblá 27 (u nábytku Pohoda) tel.: , ( ) po, st, pá 8 13, út, čt hod. Příjemné prostředí i ceny SLEVA NA NÁKUP DVD + VHS 20 Kč v 1. patře supermarketu Albert, Petra Křivky POTŘEBUJETE SI ODPOČINOUT? VYPŮJČTE SI U NÁS FILM NA DVD A RELAXUJTE U NĚJ V BŘEZNU VÁS ČEKÁ SMRŠŤ NOVINEK ZÍSKEJTE NEJNIŽŠÍ CENY VYPŮJČEK PŘI VKLADU navíc 150 celkem 650 Kč to je 16 ks novinek v ceně 31 Kč ale také víc jak 20 ks ostatních za méně jak 24 Kč PŘIJĎTE A UVIDÍTE KE 2 DVD ZDARMA ZAPŮJČÍME DVD PŘEHRÁVAČ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Přijďte si užít jednodušší nákupy

Přijďte si užít jednodušší nákupy Přijďte si užít jednodušší nákupy Bonusová knížka Vám přináší řadu výhod, slev, akčních nabídek a dárků. Navíc v den otevření 20. 11. dárek pro prvních 5 000 návštěvníků zdarma. Otevíráme 20. 11. v 10:00

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VESELÝ SENIOR, nadační fond

VESELÝ SENIOR, nadační fond VESELÝ SENIOR, nadační fond Pilotní projekt fondu Burza vzájemné pomoci zahájil činnost 15. 4. 2010 na Praze 2, v Trojické ulici č.1 za přítomnosti známých osobností i zástupců MČP2 BURZA VZÁJEMNÉ POMOCI

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 83. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 3.2.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh na program jednání Zastupitelstva, které

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních

PROGRAM DUBEN 2011. UNB přeje krásné proţití svátků velikonočních Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2010/2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE

ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE ELEKTRONICKÝ ZPRAVODAJ PRO ČLENY, PŘÍZNIVCE A DÁRCE květen 2010 VYDÁVÁ ČMELÁK SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY, O.S. Milí přátelé, naše sdružení má sídlo v Liberci, někteří z Vás v tomto městě také žijí a spojují

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole)

MODŘICE (Brno-Modřice) KŘÍDLOVICKÁ (Brno-střed) KOHOUTOVICKÁ (Brno-Žebětín) OBVODOVÁ (Brno-Bystrc) PALACKÉHO TŘÍDA (Brno-Královo pole) BR Brno město Každý měsíc na jiném místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2015/2016 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Kotlářská 4, 602 00 Brno, tel: +420-549 121 099, fax: +420-549 258 250, email: kotlarska@kotlarska.cz Výroční zpráva 2009/2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Obsah Část

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více