DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i."

Transkript

1 DOKUMENTACE ZA ŘÍJEN 2008 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2008

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Úrazové zabezpečení...13 Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Cizinci...18 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění...38 Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství...40 Úrazové zabezpečení Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny...49 Cizinci...49 Chudí

4 Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Obyvatelstvo, migrace NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY ČLÁNKY Z DENNÍHO TISKU

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY EU; K rovnosti mužů a žen v sociálním pojištění. / BISKUP, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Rozdíly mezi muži a ženami v základním důchodovém pojištění - rozdílná věková hranice pro nárok na starobní důchod a dopady v případě přiznání plného či částečného invalidního důchodu, rozdílný věk pro "trvalý" nárok na vdovský a na vdovecký důchod. Princip rovného zacházení z hlediska směrnice Rady z 19. prosince 1978 (79/7/EEC). Informace o projektu výzkumu a vývoje "Rovnost mužů a žen v oblasti důchodového pojištění a nemocenského pojištění, jehož řešitelem bylo Národní centrum sociálních studií. Cílem projektu bylo získat poznatky z právních úprav důchodových a nemocenských systémů členských států EU včetně významných soudních rozhodnutí z hlediska uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy. Dávky, na které se výzkum zaměřil (první pilíř důchodového pojištění, podopra při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, dávky při převzetí dítěte do náhradní péče). Obsah závěrečné zprávy. Závěry výzkumu pokud jde o hodnocení současného stavu právní úpravy v z hlediska zásady rovného zacházení. Deskriptory: EU; ; zab. sociální; ženy; muži; gender; rovnost; zab. důchodové; hranice věková; výzkum; zab. nemocenské; důchod vdovský; důchod invalidní; dovolená mateřská-dávky; podpora při ošetřování EU; Francie Systémy sociálního zabezpečení v EU - Francie. / KONOPÁSKOVÁ, Jitka In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Francouzské sociální zabezpečení, systémy financování, jednotlivé oblasti. Deskriptory: EU; Francie; zab. sociální; systém; správa; financování; pojistné; pojistnévýše; zab. v mateřství; zab. nemocenské; dovolená mateřská; dovolená mateřskádávky; dovolená otcovská; dovolená rodičovská; nemocenské; důchod invalidní; zab. důchodové; hranice věková; zab. úrazové; choroby z povolání; úrazy pracovní; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; přídavky rodinné; porodné; rodina; dávky Přechod povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení při prodeji podniku. / VALEN- TOVÁ, Michaela In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; zaměstnavatelé Projekt EU pomůže ČSSZ s výběrem pojistného v zahraničí. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Informace o twinningovém projektu EU Posílení kapacity České správy sociálního zabezpečení v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení, který byl ukončen v srpnu 2008 a který měl za cíl zlepšit, posílit a koordinovat výběr pojistného na sociální zabezpečení v mezinárodním kontextu. Projektu se účastnily Česká správa sociálního zabezpečení a Německá správa důchodového pojištění pro Vestfálsko. Deskriptory: ; zab. sociální; pojistné; projekty; styky mezinárodní; agenda pojišťovací; správa 5

6 ; mezinárodní Přehled aplikovaných bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. sociální; dohody; styky mezinárodní Slovinsko Systémy sociálního zabezpečení v EU - Slovinsko. / RYCHTÁŘOVÁ, Jana In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s :tab., -lit. Příspěvky na sociální zabezpečení ve Slovinsku a jejich správa. Možnosti pojištění ve Slovinsku. Důchody. Zdravotní pojištění. Dávky za dobu nemoci. Rodinné a mateřské dávky. Dávky v nezaměstnanosti. Deskriptory: Slovinsko; zab. sociální; systém; EU; pojistné; pojistné-výše; připojištění; pojištění dobrovolné; zab. doplňkové; pojištění soukromé; zab. důchodové; důchody; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; pojištění zdravotní; zab. nemocenské; nemocenské; zab. v mateřství; dovolená mateřská; dovolená mateřská-dávky; dovolená rodičovská; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanostidávky; agenda pojišťovací; správa; přídavky rodinné; porodné Nastává čas sociálně zdravotních a zdravotně sociálních reforem. / ČEVELA, Rostislav - ČELEDOVÁ, Libuše In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 9 (2008), s. 8.:obr. Autoři se zamýšlejí nad průběhem realizace důchodové reformy s nutností její provázanosti s reformou zdravotnictví. Kladou důraz na těsnou spolupráci obou resortů v souvislosti s demografickým vývojem a nárůstem výdajů v důsledku stárnutí populace. Graf: Projekce nárůstu výdajů v generačním rozložení (2007,2027,2047). Deskriptory: ; zab. sociální; zab. důchodové; reforma; stárnutí; výdaje; zdravotnictví; prognózování ; mezinárodní; EU Pracovněprávní aktuality (sledované období: ). / RANDLOVÁ, Nataša - ŘIHOŠKOVÁ, Tereza - BÜRGER, Jan - FALEŠNÍKOVÁ, Lenka In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 9 (2008), s.2-5. Přehled aktualit z oblasti pracovního práva a daní od do Přehled stavu projednání předpisů komentovaných v minulých číslech. MPSV. (Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Aktuality z Evropské unie. (Rozhodnutí Evropského soudního dvora týkající se diskriminace. Zpráva Evropské komise o mobilitě pracovníků). Daňové poradenství. (Návrh zákona, kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Náhradní doba pojištění - 16 odst.4 písm. f). Stanovisko Ministerstva financí ohledně vyhlášky 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání). Deskriptory: ; Mezinárodní; EU; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; právo pracovní; rovnost; diskriminace; zaměstnanost; bezpečnost práce; doba pracovní; mobilita pracovní; daně; doba pojištění; zab. úrazové; úrazy pracovní; choroby z povolání; poměr pracovní; zaměstnavatelé; zaměstnanci 6

7 Termínový kalendář. In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 9 (2008), s.20. Termínový kalendádř pro období od 8.září do 8.října 2008 (mj. daně, daň z příjmů, spotřební daň, sociální pojištění, zdravotní pojištění). Deskriptory: ; daně; daně z příjmu; spotřeba; zab. sociální; pojištění; pojištění zdravotní DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ Náhradní doby důchodového pojištění a vyloučené doby. / VOŘÍŠEK, Vladimír In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Vysvětlení pojmů náhradní doby důchodového pojištění a vyloučené doby a jejich role. Deskriptory: ; zab. důchodové; doba pojištění; doba započitatelná; důchody-výše; výpočet; základ vyměřovací; definice ; EU 345. Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 248/2008 Sb. Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smlouvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 111(2008),s Deskriptory: ; EU; zab. důchodové; zab. podnikové; zaměstnanci; styky mezinárodní; dohody; pojištění dobrovolné; výplata-způsob; důchody; připojištění; vyjednávání kolektivní 363. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce Účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 118(2008),s Zvýšení důchodů (starobních, invalidních, částečně invalidních, vdovských, vdoveckých, sirotčích) formou zvýšení procentní výměry důchodu o 4,4 % (od 1. ledna 2009). Pravidla pro případ souběhu více důchodů nebo souběhu důchodu s výdělečnou činností. Deskriptory: ; zab. důchodové; zvýšení; důchody; základ vyměřovací; souběh; výplata-způsob; důchod starobní; důchod invalidní; důchod částečný; důchod vdovský; důchod sirotčí 364. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce Účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 118(2008),s Zvýšení zvláštních příspěvků k důchodu (o 4,4 %) pro oběti komunismu nebo účastníky národního odboje (případně jejich pozůstalé). Poskytnutí jednorázové peněžní částky některým účastníkům národního odboje. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchody; zvýšení; oběti komunismu; oběti války 7

8 ; SRN Česko-německé konzultační dny k důchodovému pojištění. / JANDOVÁ, Lenka In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Informace o česko-německých konzultačních dnech k důchodovému pojištění, které se konají v říjnu 2008 v Drážďanech a jsou pořádány ČSSZ a německým nositelem pojištění. Mají za cíl informovat klienty, kteří získali doby pojištění v a SRN o nárocích na dávky ze systémů pojištění obou států a v rámci nařízení Rady (EHS) 1408/71 a Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení. Deskriptory: ; SRN; zab. důchodové; důchody; podmínky nároku; poradenství; styky mezinárodní 365. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 118(2008),s Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 činí Kč. Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2007 činí 1,0942. Deskriptory: ; zab. důchodové; základ vyměřovací; důchody; výpočet Přerušení řízení z hlediska referátu LPS ČSSZ. / SKYVA, Jaromír In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s. 33. Problematika přerušení řízení o invalidní důchod v případě, že se občan nepodrobil vyšetření zdravotního stavu, z hlediska referátu LPS ČSSZ. Deskriptory: ; důchod invalidní; řízení; služba posudková; invalidita; invalidita-služba posudková Důchodců je více. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s. 53.:tab. Statistické údaje o počtech důchodců a vyplácených důchodů v r. 2007, srovnání s r Počet poplatníků pojistného ve vztahu k počtu důchodců. Tab: Počet důchodců a důchodů v letech 1997 až Deskriptory: ; důchodci; důchody; důchod invalidní; důchod sirotčí; důchod starobní; důchod vdovský; statistika; důchod průměrný Přibývá důchodů vyplácených do zahraničí. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s. 54.:tab. Počty důchodů vyplácených do zahraničí ke , srovnání s r Způsoby výplaty do ciziny. Tab.: Státy, do nichž se vyplácelo nejvíce důchodů (počty důchodců). Deskriptory: ; důchody; výplata-způsob; statistika; důchodci; styky mezinárodní ; mezinárodní Zamyšlení nad mezinárodní komparací důchodových systémů. / ŠTĚPÁNEK, Martin In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s. 3-4.:obr. Stručná informace o historických kořenech a vývoji důchodových systémů. Problém mezinárodního srovnání. Vybrané zdroje mezinárodních srovnání. Zkušenosti z provádění důchodových reforem. Deskriptory: ; Mezinárodní; zab. důchodové; vývoj; OECD 8

9 Jaké doklady jsou třeba při podávání žádostí o starobní, plný či částečný invalidní důchod? In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s : -lit. Deskriptory: ; zab. důchodové; agenda pojišťovací; správa; důchody; důchod starobní; důchod invalidní; výpočet Polsko Polsko má nejmladší důchodce v Evropě. In: Hospodářské noviny. - Roč.52, č. 205 ( ), s. 9. Průměrný věk odchodu do důchodu se v Polsku v posledním desetiletí snížil o tři roky. Polky končí profesní kariéru v průměrném věku 55 let a muži ve věku 57 let. Vláda se chystá radikálně omezit předčasné důchody, které státní rozpočet loni stály téměř 30 miliard zlotých (208 miliard Kč), a motivovat obyvatele, aby měli více dětí. Deskriptory: ; Polsko; odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný 335. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových záležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup pří výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.-Účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 109(2008),s Deskriptory: ; důchod za výsluhu; letci; podmínky nároku; výplata-způsob; vojáci mezinárodní; Stanovení rozhodného období pro výpočet důchodu. / BISKUP, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 10 (2008), s Problematika rozhodného období pro výpočet důchodu v. Možné přehodnocení současné právní úpravy v rámci důchodové reformy. Informace o projektu "Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu", jehož řešitelem byl VÚPSV a jehož cílem bylo získat poznatky o právní úpravě této problematiky v zahraničních důchodových systémech a předložit návrhy na změnu právní úpravy v českém důchodovém pojištění. Vybranými zeměmi byly členské státy EU, Švýcarsko, USA a Kanada. Stručný obsah zprávy. Závěry a návrhy autorů zprávy. Deskriptory: Mezinárodní; EU; ; Švýcarsko; USA; Kanada; zab. důchodové; důchody; důchody-výše; základ vyměřovací; výzkum; c-holub, Martin Změny v oblasti důchodového pojištění provedené zákonem č.306/2008. / BISKUP, Jiří In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 9 (2008), s.6-9. Účelem článku je podat povšechný přehled toho zásadního, co výše uvedený zákon přináší. Deskriptory: ; zab. důchodové; důchod starobní; důchod invalidní; důchod vdovský; důchod sirotčí; odchod do důchodu; hranice věková; pojištění; doba pojištění; základ vyměřovací; doba započitatelná; důchody-výše; výpočet; výplata-způsob; lékařství posudkové; služba posudková; invalidita; invalidita-služba posudková; zákonodárství 9

10 NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Poslední novelizace aktuálního nemocenského pojištění zaměstnanců: Nemocenské od 1.9 do / FETTER, Richard W. In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 9 (2008), s. 2-7.:tab. Přetahovaná o karenční dobu. Problémy s karanténou. Nemocenská péče v ozbrojených silách. Specifika výdělečně činných starobních a plně invalidních důchodců. Nemocenské za část prvního dne pracovní neschopnosti. Změny v nemocenském pojištění od 1. ledna Deskriptory: ; zab. nemocenské; dávky; nemocenské; základ vyměřovací; výše; vojáci; důchodci pracující Význam jednoho kalendářního dne ve zdravotním pojištění v příkladech. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 9 (2008), s Rozhodná období pro placení pojistného pro různé kategorie pojištěnců jsou vysvětlena na příkladech. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; osoby; pojistné Specifikum dohod o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 9 (2008), s Na příkladech je vysvětlena problematika přímé vazby na (ne)účast zaměstnance na zdravotním pojištění v případě uzavření dohody o pracovní činnosti. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; dohody; zaměstnavatelé Změny v nemocenském pojištění. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Změny v nemocenském pojištění od 1. září Změny od 1. ledna které přináší nový zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006). Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; výpočet; výše; zab. v mateřství; dovolená mateřská-dávky; podpora při ošetřování; pojistné-výše; pojistné; samostatní; osoby; zaměstnavatelé; správa; agenda pojišťovací Vybraná plnění nezahrnovaná do vyměřovacího základu zaměstnance. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací EU Ještě o XVII. kongresu EUMASS. / BOJIČOVÁ, Ljiljana In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s. 38. Stručná informace o XVII. kongresu Evropské unie lékařů sociálního pojištění a zabezpečení (EUMASS), který se konal v červnu 2008 v Praze. Deskriptory: EU; služba posudková; lékařství posudkové; zab. sociální; konference 10

11 USA Americké zdravotnictví - růst výdajů pokračuje. / VĚTVIČKA, Václav In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 38 (2008), s. 6. Nejnovější statistika o růstu výdajů na zdravotnictví USA a rozbor důvodů, proč zdravotnické náklady tak prudce stoupají. Deskriptory: USA; výdaje; zdravotnictví; péče zdravotní; prognózování; vývoj mezinárodní Tempo růstu výdajů v OECD zvolňuje. / BARTÁK, Miroslav In: Zdravotnické noviny. - Roč.57, č. 38 (2008), s. 10.:obr. Data z poslední aktualizace statistické databáze OECD Health Data z června Deskriptory: Mezinárodní; OECD; zdravotnictví; péče zdravotní; výdaje; vývoj; statistika Na co pojišťovny přispívají dětem. / ZÁVOZDOVÁ, Ivana In: Děti a my. - Roč.38, č. 5 (2008), s :obr. Nadstandardní péče zdravotních pojišťoven. Poskytování nadstandardní péče formou kreditního systému nebo formou "bonusového balíčku". Příklady nadstandardní péče (příspěvky na nepovinné očkování, plavání, nákup ochranných sportovních pomůcek, rovnátka, kontaktní čočky, léčebný tělocvik, pobyt v sauně, školku v přírodě, ozdravné pobyty, nákup vitamínů a potravinových doplňků atd.). Příspěvky na nepovinná očkování. Žádost o nadstandardní péči. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; děti; péče zdravotní; financování; řízení Složitosti výpočtu pojistného ve vazbě na minimální vyměřovací základ. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 10 (2008), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; výpočet; základ vyměřovací; zaměstnanci EU Nemocenské ve vybraných státech EU. / GOLA, Petr In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.11, č. 10 (2008), s Výše nemocenských dávek, doba poskytování a účast zaměstnavatelů v následujících zemích: Belgie, Finsko, Francie, Lucembursko, Německo, Rakousko a Španělsko. Deskriptory: EU; nemocenské; výše Nejčastější nedostatky při plnění povinností ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 10 (2008), s Text upozorňuje na nejčastější chyby a nedostatky zaměstnavatelů při placení pojistného ve zdravotním pojištění. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; zaměstnanci; pojistné Jednatel společnosti s ručením omezeným ze státu EU a zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 10 (2008), s Jak zaměstnavatel (spol. s r.o.) postupuje v případě, kdy je jednatelem společnosti s ručením omezeným osoba s bydlištěm ve státě Evropské unie. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; cizinci; EU; zaměstnavatelé 11

12 Procentní sazba nemocenského v roce / CHVÁTALOVÁ, Iva In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 9 (2008), s.27.:tab. Příspěvek, jehož cílem je poskytnout přehled o změnách výše nemocenského v době nemoci, a to u zaměstnanců podle zákona č.54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. - Úvod. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Procentní sazba nemocenského u zaměstnanců v roce Nález Ústavního soudu. Novela sociálních předpisů. Deskriptory: ; zab. nemocenské; nemocenské; zaměstnanci; zákonodárství DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ ; EU Uplatnění nároku na přídavek na dítě v EU (2.) Zásada subsidiarity příslušnosti státu místa obvyklého bydliště žadatele. / ČERNÁ, Iva In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 9 (2008), Pokrač. s : -lit. Problematika uplatňování nároku na dávky státní sociální podpory, především přídavky na děti, za situace, kdy osoba oprávněná, případně jeden z rodičů oprávněného dítěte pracují jako zaměstnanec nebo jako osvč v jiném členském státě Evropského společenství, než je stát jejich obvyklého bydliště. Pokračování z minulého čísla. Deskriptory: ; EU; podpora sociální; přídavky rodinné; pracovníci migrující; pracovníci v zahraničí; podmínky nároku; integrace evropská ; EU Role dávek státní sociální podpory při redukci chudoby rodin s dětmi. / Höhne, Sylva In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 5 (2008), s : -lit. Příspěvek je věnován významu dávek státní sociální podpory v příjmech rodin a jejich struktuře a dále míře, s jakou jsou schopny redukovat případnou chudobu. To je zjišťováno prostřednictvím podílu rodin nacházejících se pod hladinou životního minima před a po vyplácení dávek státní sociální podpory. Při analýze je zohledněno socioekonomické složení rodin reprezentované počtem nezaopatřených dětí a počtem výdělečně činných osob. Deskriptory: ; podpora sociální; chudoba; rodina; chudí; rozpočet rodinný; příspěvek rodičovský; příjmy-domácnosti; příjmy sociální; děti; minimum; VÚPSV Otázky a odpovědi. In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 9 (2008), s Právní konzultace formou otázek a odpovědí. - Refundace mzdy. Stravné. Mzda za služební cestu. Žena po rodičovské dovolené. Mimořádná odměna. Deskriptory: ; zaměstnavatelé; zaměstnanci; mzdy; náhrady cestovní; odměňování; práce-matky; dovolená rodičovská; ukončení zaměstnání; právo pracovní 12

13 ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Statistika pracovních úrazů, nehod a havárií v plynárenství. / KOTTNAUER, Jiří In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 9 (2008), s. 7.:obr. Deskriptory: ; úrazy pracovní; statistika SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Jak se projevuje syndrom vyhoření a komu hrozí. / ROHLÍKOVÁ, Petra In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 9 (2008), s Pokračování z minulého čísla. Výklad obsahu pojmu rodičovská zodpovědnost. Deskriptory: ; psychologie práce; pracovníci sociální; zdravotníci Změny zákona o pomoci v hmotné nouzi. In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 9 (2008), s. 2.:obr. Poslanecká sněmovna schválila změny v systému poskytování pomoci v hmotné nouzi, který by měl začít platit od 1. ledna Pravidla pro změny v systému pomoci v hmotné nouzi. Výše příspěvku na živobytí a způsob výplaty této dávky. Deskriptory: ; pomoc sociální; zákonodárství; příspěvek na živobytí; výše; podmínky nároku; výplata-způsob Podpora vytváření systému terénní sociální práce. / CHRENKOVÁ, Monika In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 9 (2008), s. 3.:obr. Formy a obsah vzdělávání terénních sociálních pracovníků, které je hlavní součástí celostátního projektu Podpory vytváření systému terénní soicální práce. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; projekty; vzdělávání-výcvik Slabá místa vzdělávací praxe v sociálních službách. / RYWIKOVÁ, Bohdana In: Rezidenční péče. - Roč.4, č. 3 (2008), s. 4.:obr. Novelizace zákona o sociálních službách a problematika kvalifikace pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Povinnost dalšího vzdělávání v rámci vzdělávacích programů akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Deskriptory: ; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik; kvalifikace odborná; rekvalifikace; MPSV; zákonodárství Slovensko Zaťaženosť domácnosti starostlivosťou o závislé osoby a dostupnosť sociálnych služeb na Slovensku. / BODNÁROVÁ, Bernardína In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 5 (2008), s : -lit. Deskriptory: SR; pomoc sociální v rodině; služby sociální 13

14 BED IN. Blouznivci, nebo revolucionáři sociálních služeb? / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.4, č. 3 (2008), s. 8-9.:obr. "BED IN" - generální stávka sociálních služeb, která se bude konat 10. prosince Požadavky stávky: zrušení klasických rezidenčních zařízení sociální péče (ústavů sociální péče), novelizace zákona o sociálních službách. Kritika požadavků stávky. Řešení sociální péče v evropských zemích, např. ve Švédsku. Péče o seniory ve Švédsku. Problematika financování sociálních služeb. Deskriptory: ; služby sociální; ústavy; vyloučení sociální; Švédsko; staří; financování; bydlení; výdaje sociální; pojištění pro případ péče Terénní a ambulantní sociální služby: alternativa pobytových zařízení. / BOHATÁ, Ivana In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 5 (2008), s :tab., -lit. patří k zemím s nejvyšším podílem pobytových zařízení sociální péče. V poslední době se prosazuje trend deinstitucionalizace služeb sociální péče, tj. snaha poskytovat maximum péče v přirozeném domácím prostředí. Služby jsou zaměřeny na podporu udržení běžného způsobu života klientů pomocí teíénních a ambulantních sociálních služeb. Efektivnost této formy poskytování sociálních služeb je vidět na konkrétních příkladech dobré praxe. Jedním z takových příkladů je Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim (CSSP), jehož ředitelka v příspěvku informuje o cílech, práci, vybavení a zkušenostech uvedeného zařízení. V závěru uvádí doporučení pro práci v této oblasti. Deskriptory: ; služby sociální; ústavy; služba pečovatelská; pobyty denní; staří; postižení POSTIŽENÍ OBČANÉ Osoby se zdravotním postižením, na trhu práce. In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Informace o osobách se zdravotním postižením na trhu práce, jak vyplývají z Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2007, kterou zpracovalo MPSV. Osoby se zdravotním postižením v evidenci úřadů práce. Volná pracovní místa pro tyto osoby. Specifická míra nezaměstnanosti. Politika zaměstnanosti - příspěvky poskytované zaměstnavatelům. Chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny. Rekvalifikace a pracovní rehabilitace. Cílené programy k řešení zaměstnanosti. Údaje o osobách pracujících na zkrácený úvazek celkem a z toho ze zdravotních důvodů (celkově, muži, ženy, zastoupení ve věkových skupinách). Deskriptory: ; práce-postižení; postižení; nezaměstnanost; nezaměstnaní; statistika; práce chráněná; uchazeči o práci; politika zaměstnanosti; rekvalifikace; rehabilitace pracovní; zaměstnání na zkrácený úvazek Přerušení řízení z hlediska referátu LPS ČSSZ. / SKYVA, Jaromír In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s. 33. Problematika přerušení řízení o invalidní důchod v případě, že se občan nepodrobil vyšetření zdravotního stavu, z hlediska referátu LPS ČSSZ. Deskriptory: ; důchod invalidní; řízení; služba posudková; invalidita; invalidita-služba posudková 14

15 Osoba zdravotně znevýhodněná a její zdravotní příčiny. / WERNEROVÁ, Julie In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Výklad pojmu osoba zdravotně znevýhodněná v rámci kategorie osob se zdravotním postižením podle zákona i zaměstnanosti. Co se považuje za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Nárůst počtu posudků. Deskriptory: ; postižení; invalidita; invalidita-služba posudková; služba posudková; práce-postižení; zaměstnanost; právo pracovní; osoby obtížně umístitelné Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené. / NIEDERLE, Petr In: Národní pojištění. - Roč.39, č. 8-9 (2008), s Systém dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené. Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené. Dávky zabezpečující mobilitu (možnosti dopravy). Dávky umožňující opatření pomůcek. Dávky související s bydlením. Deskriptory: ; postižení; postižení těžce; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; pomůcky; bydlení; bariéry; bydlení chráněné Týden pro inkluzi. / DOČEKALOVÁ, Klára In: Děti a my. - Roč.38, č. 5 (2008), s. 39.:obr. Představení projektu občanského sdružení "Rytmus a Quip - Společnost pro změnu" s názvem "Nesedávej panenko v koutě" aneb "Týden pro inkluzi". "Týden pro inkluzi" je mezinárodní akce, která se uskuteční v termínu na území celé a v dalších evropských městech. Cílem akce je podpora začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné školní výuky i do mimoškolních aktivit. Deskriptory: ; postižení; integrace; projekty; organizace neziskové; péče sociální nestátní; děti Neslyším. Ale mluvte na mě, prosím... / TĚTHALOVÁ, Marie In: Děti a my. - Roč.38, č. 5 (2008), s :obr. Činnost pražského Střediska rané péče Tamtam. Středisko Tamtam pomáhá rodinám, které mají sluchově handicapované děti. Přehled nabízených služeb střediska Tamtam (www.tamtam-praha.cz). Deskriptory: ; postižení sluchově; organizace neziskové; péče sociální nestátní; péče raná; děti Program Podporované zaměstnávání Společnosti DUHA. / ŠIKÝŘOVÁ, Helena In: Práce a sociální politika. - Roč.5, č. 9 (2008), s. 4.:obr. Komu a jaké služby poskytuje program Podporované zaměstnávání Společnosti DUHA, který vznikl v roce Adresa a kontakty. Více info na: Deskriptory: ; postižení; rehabilitace pracovní; zaměstnávání podporované; postižení mentálně Transportní rehabilitace zrakově postižených. / WIENER, Pavel In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 5 (2008), s Deskriptory: ; postižení zrakově; rehabilitace 15

16 STAŘÍ LIDÉ Švýcarsko Kvalita života v domově podle Curavivy. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.4, č. 3 (2008), s. 15. Doslovný překlad publikace "Kvalita života v domově", kterou vydal v roce 2005 "Švýcarský svaz domovů a institucí sociálních služeb" (Curaviva). Požadavky na úroveň služeb v domovech. Deskriptory: Švýcarsko; staří; bydlení; ústavy; služby sociální; kvalita sociálních služeb SRN Kniha, jaká u nás chybí a zřejmě ještě dlouho bude chybět. / HANZL, Vladimír In: Rezidenční péče. - Roč.4, č. 3 (2008), s. 14.:obr. Kniha "Život a bydlení ve stáří" (Sabine Keller: Leben und Wohnen im Alter, Stiftung Warentest, Berlin 2006) podrobně rozebírá jednotlivé modely bydlení s konkrétními příklady z reálného života, hodnotí jejich finanční a právní aspekty; stranou nezůstává ani psychologický rozbor a podrobný popis, jak takový běžný den v příslušném typu bydlení probíhá. Nechybí ani spousta užitečných rad, jak uspořádat byt samostatně žijícího seniora, jak postupovat při volbě různých typů bydlení a při výběru domova pro seniora. Součástí knihy je i adresář poradenských služeb v oblasti bydlení pro seniory. Deskriptory: SRN; staří; bydlení; bariéry; postižení; bydlení chráněné; ústavy; služba pečovatelská Konference na téma zneužívání důvěry. Na otázky redakce odpovídá MUDr. Tamara Tošnerová. In: Rezidenční péče. - Roč.4, č. 3 (2008), s. 18. Informace o konání konference na téma "Zneužívání vztahu důvěry ve starším věku", kterou pořádá 8. listopadu 2008 Třetí lékařská fakulta UK. Problematika zneužívání důvěry klientů v pobytových sociálních službách. Diskriminace starších lidí. Konference je určena pro pomáhající profese starající se o klientelu ve starším věku. Deskriptory: ; staří; konference; stárnutí; diskriminace; sociologie; pracovníci sociální; vzdělávání-výcvik 3. ročník konference "Senior Living" přinese několik zajímavých novinek. In: Rezidenční péče. - Roč.4, č. 3 (2008), s. 18. Informace o přípravě III. ročníku konference "Senior Living", která se věnuje problematice bydlení seniorů a kvalitě života ve stáří. Konání konference: 11. a 12. listopad 2008, Kongresové centrum Aldis Hradec Králové. Druhý den konference proběhne odborný seminář o dobrovolnictví (pomoc dobrovolníků seniorům, senior jako dobrovolník). Deskriptory: ; konference; staří; bydlení; činnost dobrovolná 16

17 PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY EU; Styčný soudce ve věcech rodinného práva. / PTÁČEK, Lubomír In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 8 (2008), 1-3. Informace o novém institutu styčného soudce ve věcech rodinného práva a jeho poslání a činnosti v rámci mezinárodní sítě styčných soudců. Deskriptory: EU; ; právo rodinné; řízení soudní; děti; rodina problémová; rodina; rodičovství EU Nařízení Brusel II bis: v jakých otázkách a na který soud se obrátit? / HERBOCZKOVÁ, Jana In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 9 (2008), s : -lit. Nařízení Brusel II a Brusel II bis týkající se pravomocí a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Nařízení Brusel II bis - výklad, věcná působnost, pravomoc soudů, řízení o rozvodu, rozluce a neplatnosti manželství a řízení ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Deskriptory: EU; právo rodinné; řízení soudní; výživné; rodičovství; rozvody; opatrovnictví; manželství; rodina problémová Rodičovská zodpovědnost v českém právu (3.). / NOVÁ, Hana In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 9 (2008), Pokrač. s : -lit. Pokračování z předchozích čísel. Výklad obsahu pojmu rodičovská zodpovědnost. Deskriptory: ; právo rodinné; rodina; matky; otcové; děti; výživné; definice; rodičovství Nepřehlédněte změny v zákonech o rodině a dalších důležitých předpisech od In: Právo a rodina. - Roč.10, č. 9 (2008), Změny týkající se výživného v občanském soudním řádu, zákoně o rodině, zákoně o sociálně-právní ochraně dětí, exekučním řádu a zákoně o pomoci v hmotné nouzi, které přinesl zákon 259/2008 Sb. s účinností od Deskriptory: ; právo rodinné; výživné; rodina neúplná Ztracené děti. Jak uchránit dítě před únosem. Co když uteče z domu? / LIPINSKÁ, Kateřina In: Děti a my. - Roč.38, č. 5 (2008), s :obr. Příčiny útěků dětí a mladistvých z domova (špatné vysvědčení, šikana, problémy v rodině a pod.). Problematika únosů dětí. Jak uchránit dítě před únosem. Kam se obrátit na pomoc v případě pohřešovaného dítěte: Nadace Naše dítě, Linka bezpečí č ; linka Vzkaz domů č , která je určena speciálně pro děti na útěku z domova; rodičovská linka č Deskriptory: ; děti problémové; kriminalita; pomoc sociální; situace mimořádná; rodina problémová; organizace neziskové; péče sociální nestátní; mládež problémová 17

18 SOS dětské vesničky organizují kurzy pro pěstouny. / FOLDA, Jan In: Děti a my. - Roč.38, č. 5 (2008), s. 39.:obr. Konání přípravného kurzu pro budoucní pěstouny (www.sos-vesnicky.cz). Organizátorem kurzů je Sdružení SOS dětských vesniček. Deskriptory: ; výchova mimo vlastní rodinu; vzdělávání-výcvik; organizace neziskové Genderové aspekty českého školství. / JARKOVSKÁ, Lucie - LIŠKOVÁ, Kateřina In: Sociologický časopis. - Roč.44, č. 4 (2008), s : -lit. Studie zabývající se výše uvedenou tematikou. - Vzdělání jako nástroj emancipace? Nerovnosti v oblasti vzdělávání. Gender jako jednotka analýzy. Gender ve vzdělávání. Genderové strukturní nerovnosti ve školství. Genderové interpersonální interakce ve škole. Deskriptory: ; gender; muži; ženy; rovnost; diskriminace; školství; vzdělanost; výzkum Mateřská škola jinak. / VITVAROVÁ-VRÁNKOVÁ, Karolína In: Respekt. - Roč.19, č. 43 (2008), s O různých alternativách péče o předškolní děti. Deskriptory: ; Mezinárodní; děti; zařízení předškolní; služby CIZINCI Nemodli se, pracuj. / KOMÁREK, Michal In: Respekt. - Roč.19, č. 39 (2008), s Příliv zahraničních dělníků do našich průmyslových zón je rychlý a masový. Jak na to reaguje čwská populace. Co se stane, když cizinců bude dál přibývat, když tady budou chtít zůstat a i se svými zvyky vyjít z izolace v ubytovnách a továrních halách. Deskriptory: ; cizinci; pracovníci migrující; podmínky zaměstnání; integrace; zaměstnanost skrytá 18

19 EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ mezinárodní Sazby daně z příjmu ve světě. / GOLA, Petr In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 9 (2008), s :tab. Porovnání daňového zatížení v zemích OECD. Tabulka: Sazby daně z příjmů fyzických osob (centrální) v členských zemích OECD v roce Deskriptory: Mezinárodní; daně z příjmu; statistika; OECD ; Slovensko Vývoj ekonomiky v České republice a Slovenské republice. / KUX, Jaroslav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 5 (2008), s :tab., -lit. Cílem stati je poukázat na základě konkrétních dat na shody či rozdíly v ekonomickém vývoji obou zemí s cílem poskytnout čtenáři alespoň základní informace o současné ekonomické situaci a vývoji v obou zemích. Ekonomický i sociální vývoj v obou republikách byl v prvých dvou letech po osamostatnění v r do značné míry ovlivněn průběhem transformace ekonomiky počátkem 90. let, v rámci tehdejšího společného československého státu, charakterizovaným především poklesem HDP a propadem zaměstnanosti, nebývale vysokým růstem inflace a poklesem reálnných mezd. Z uvedených příčin, ale i z praktických důvodů nedostatku vhodných srovnatelných dat je charakteristika vývoje uváděna až od r Tabulka: Přehled vývoje ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky a Slovenské republiky od r Deskriptory: ; SR; ekonomika; vývoj; situace ekonomická; HDP; zaměstnanost; nezaměstnanost; inflace; mzdy; ceny; rozpočet státní; výdaje sociální; mzda průměrná; VÚPSV; výdaje sociální; rozpočet státní ; mezinárodní OECD: Daně českým firmám rychle klesají. / GOLA, Petr In: Průvodce pracovněprávními předpisy. - Roč.11, č. 10 (2008), s :tab. Sazba daně právnických osob v Česku postupně klesá a v roce 2010 bude činit 19% (ještě v roce 1999 činila 35%). Již nyní patříme mezi země s nejnižší sazbou daně v OECD. Tabulka: Základní centrální sazba daně z příjmů právnických osob v OECD v roce Deskriptory: ; Mezinárodní; OECD; daně z příjmu; podnikání soukromé Termínový kalendář. In: Práce a mzda. - Roč.56, č. 9 (2008), s.20. Termínový kalendádř pro období od 8.září do 8.října 2008 (mj. daně, daň z příjmů, spotřební daň, sociální pojištění, zdravotní pojištění). Deskriptory: ; daně; daně z příjmu; spotřeba; zab. sociální; pojištění; pojištění zdravotní 377. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.-účin. od In: Sbírka zákonů. - částka/č. 122(2008),s Deskriptory: ; rozpočet státní; financování; projekty; organizace neziskové 19

20 mezinárodní Altruismus a sociální podnikatelství - příspěvek k teorii netržních organizací. / CHALUP- NÍČEK, Pavel In: Politická ekonomie. - Roč.56, č. 5 (2008), s : -lit. Úvod - lidské aktivity motivované altruismem, rozdíl v úrovni dobročinných aktivit mezi anglosaskými zeměmi a kontinentální Evropou, vztah "neziskového" sektoru ke státním sociálním programům, efekty "neziskového" sektoru, které se "přelévají" do zbytku hospodářství. Diskuse o altruismu -teoretické základy a praktické aplikace. Sociální podnikatelé - typologie dobrovolných organizací, problém ekonomické kalkulace, sociální podnikatelství. "Netržní" selhání. Závěr. Deskriptory: Mezinárodní; ekonomika sociální; organizace neziskové; činnost dobrovolná; ekonomika ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY ; EU Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. / SIROVÁTKA, Tomáš - HO- RA, Ondřej - Kofroň, Pavel In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 5 (2008), s. 2-8.:tab., -lit. Autoři se zaměřují na zhodnocení chudoby a materiální deprivace v s důrazem na chudobu dětí. Záměrem je v návaznosti na nové informace o úrovni a struktuře chudoby v jiných pramenech (domácích i zahraničních) prohloubit pohled na problém ve více směrech, zejména se zaměřit na chudobu dětí a domácnosti s dětmi a současně analyzovat indikátory materiální deprivace. Pozornost je věnována také vlivu sociálních transferů na eliminaci chudoby. Ve studii jsou využívány údaje o příjmech domácností za r. 2005, ostatní údaje se vztahují k r Deskriptory: ; chudoba; chudí; příjmy nízké; příjmy-domácnosti; skupiny věkové; vzdělání dosažené; dávky; děti; náklady životní; úroveň životní; příjmy sociální; domácnosti-důchodci; domácnosti-zaměstnanci; nezaměstnaní; osamělí; VÚPSV Slovensko; EU Prijmová chudoba a materiálna deprivácia v Slovenskej republike. / GERBERY, Daniel In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 5 (2008), s :obr.,tab.,-lit. Autor se na základě údajů z EU SILC zabývá vybranými aspekty příjmové chudoby a materiální deprivace ve Slovenské republice. Nejprve se zaměřuje na teoretická a metodologická východiska zkoumání uvedených problémů v rámci EU SILC a stručně uvádí použitou metodiku analýzy. V další části ukazuje, jaké faktory hrají důležitou roli při vzniku rizika chudoby, a které kategorie obyvatelstva patří na Slovensku mezi nejvíce ohrožené. Dále se zabývá formami deprivace, jejich výskytem u obyvatelstva nad a pod hranicí chudoby a způsoby, jakými se kumulují. Deskriptory: SR; chudoba; chudí; příjmy nízké; příjmy-domácnosti; skupiny věkové; vzdělání dosažené; dávky; děti; náklady životní; úroveň životní; příjmy sociální; domácnosti-důchodci; domácnosti-zaměstnanci; nezaměstnaní; osamělí; ukazatele sociální Slovensko Životné minimum v Slovenskej republike. / BEDNÁRIK, Rastislav In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.2, č. 5 (2008), s :obr.,tab.,-lit. Studie podrobně rozebírá zejména právní, ekonomické a sociální aspekty kategorie životního minima a její funkce v sociální politice Slovenska. Autor porovnává vývoj mezd a sum životního minima od r po současnost a poukazuje na nedostatečnou a zhoršu- 20

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII

OBSAH. Seznam zkratek... XV Autoři jednotlivých pasáží... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XIX Předmluva... XXII OBSAH Seznam zkratek................................................ XV Autoři jednotlivých pasáží...................................... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15

Alternativy reformy penzijního systému března 2007 S 36 14:00 17:15 Alternativy reformy penzijního systému 1. 3. března 2007 S 36 14:00 17:15 Název tématického celku: Východiska a principy konstrukce penzijních systémů Cíl: Objasnit podmínky, za kterých je možné uspořádat

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011

Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Tisková zpráva V Praze 6. prosince 2011 Materiály MPSV předkládané na jednání Vlády ČR 7. prosince 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží na jednání Vlády České republiky ve středu 7. 12. 2011

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

Plenární zasedání MHD, dne

Plenární zasedání MHD, dne DOSIA Plenární zasedání MHD, dne 22.- 23.02.2012 Výběr ze Sbírky zákonů 2011 19. Nařízení vlády č. 408/2011 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů

Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Útvary příslušné k příjmu stížností, podnětů a oznámení občanů Vážený občane, věříme, že následující informace Vám pomohou při výběru odborného útvaru, jehož pracovníci jsou kompetentní k vyřízení Vaší

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Zneužívání chudoby: čísla a fakta. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Zneužívání chudoby: čísla a fakta Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. Chudoba: co je to? Absolutní chudoba = nejsou zajištěny základní potřeby Relativní chudoba = srovnání životní úrovně jedince s průměrnou

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více