Prolog. Vánoce dříve a nyní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prolog. Vánoce dříve a nyní"

Transkript

1 Prolog Vánoce dříve a nyní Vánoce už nejsou tím, čím bývaly. V mnoha částech západního světa ztratily svůj náboženský význam a sta ly se vyvrcholením období nadměrného utrácení, přejídání a oslavování. V současném slavení Vá noc se projevuje jejich pohanský předchůdce, oslavu jící zimní slunovrat. Pro děti jsou Vánoce oblíbenými svátky a pro dospělé obdobím, kdy se oddávají vzpomínkám na staré dobré časy. Vzpomínky na dětství mě přenášejí do šťastných dní před druhou světovou válkou. Byly mi čtyři roky. Moji rodiče, stejně jako mnozí asimilovaní maďarští Židé předtím, než se na obzoru objevil Hitler, chtěli, aby jejich malý chlapec sdílel vánoční veselí jejich křesťanských přátel a sousedů. (Dnes v kruzích ne ortodoxních židů nahradila Vánoce slavnost světel čili chanuka, přičemž Vánoce jsou humorně přezdívané chanuce či vánuka.) Maďarské děti v oněch dnech věřily, že jim vánoční dárky přináší Ježíšek, který je večer 24. prosince roznáší a pokládá pod ozdobe ný vánoční stromek, donesený z nebe andělíčky. Byl jsem varován, abych nepodlehl zvědavosti, neboť kdy bych ze svého pokojíku nahlédl 7

2 do obývacího pokoje, andílky bych vyplašil a bylo by po dárcích i po cukroví. Vzpomínám si, jak silné bylo pokušení prozkoumat zvuky vycházející z obývacího pokoje, když jsem po obědě odpočíval, ale protože jsem od přírody obezřetný, odolal jsem mu. Večer jsem pak směl do pokoje vstoupit. Byl to nádherný pohled: stromek s hořícími svíčkami a malé prskavky, z nichž po zapálení sirkou sršely stovky ji skřiček. A byla tam spousta dárků, víc, než jsem dokázal spočítat. Z ulice bylo slyšet zpěv. Rozezněl se domovní zvonek a skupina dělnických dětí se tázala, zda mohou dovnitř přinést svůj betlém, lepenkové jes ličky, v nichž se Maria, Josef a Ježíš dělili o chlév s volem a oslem. Jeden z chlapců nesl na tyči betlémskou hvězdu a ostatní děti hrály anděly, pastýře a tři krále. Za své úsilí si vysloužily pár tabulek čokolády a několik drobných mincí. Všechno bylo okouzlující a nádherné; v místnosti zavládla naivně náboženská atmosféra. Červeně oděného Santa Clause jsem ještě neznal. Místo něj jsme měly strýčka či svatého Mikuláše, jenž navštěvoval děti již na začátku měsíce, večer 5. prosince, a plnil jejich punčochy pamlsky. Aby jim připomněl, že se nemají chovat špatně, tloukl berlou mladého společníka, který hrál čerta. O rok později bylo v domácnosti Vermesových všech no trochu náročnější. V té době jsem se z titulků různých novin, jichž byla u nás doma spousta, na učil psát hůlkovým písmem a nově nabytou dovednost jsem využil k tomu, abych sepsal Ježíškovi seznam hraček a knih, jež mi, jak jsem doufal, nadělí. Můj otec, novinář, strčil dopis, adresovaný Ježíšo vi v nebi, do kapsy kabátu a slíbil mi, že ho pár dní před Vá noci hodí do poštovní schránky na rohu ulice. Pak 8

3 došlo k pohromě. Vyvedl jsem nějakou nezbednost, už si ani nevzpomínám jakou, a otec se rozhodl, že mi dá na pamětnou. Zatočil knoflíky primitivního rozhlasového přijímače, svého prostředku spoje ní s vyšším světem, a k mému nezměrnému zděšení vy táhl z kapsy můj dopis. Aby mě potrestal za ono uličnictví, vrátil Ježíšek zprávu odesílateli. Začal jsem plakat a slíbil jsem, že se polepším. Bylo mi odpuštěno a vytoužené dárky se pod stromkem objevily. Nejranější vzpomínky mé ženy na Vánoce jsou zcela odlišné. I když mezi jejími praprarodiči byli Židé, vyrůstala v hluboce zbožném polském katolickém prostředí. V jejím světě nebyly Vánoce spojeny s hojnými dárky. A přinášel je svatý Mikuláš 5. prosince večer. (Vzpomínám si, že také za mých studentských let v Belgii obdarovával především svatý Mikuláš, a do zvěděl jsem se, že děti v Nizozemsku věří, že ten to laskavý biskup z maloasijské Myry přijíždí lodí ze Španělska.) Polské děti s potěšením připravovaly vánoční stromek a zavěšovaly na něj sladkosti, pomeranče, jablka a blýskavé cetky. Méně příjemné byly povinnosti, které jim ukládali jejich rodiče: poprosit za odpuštění všech nezbedností spáchaných za minulý rok, slíbit, že se budou dobře chovat v budoucnu, a popřát vše dobré každému členu rodiny zvlášť. Potom však nastalo nádherné vyvrcholení Štědrého večera, bohaté jídlo o dvanácti chodech, při němž dospělí v jiných polských rodinách popíjeli značné množství alkoholických nápojů a mnozí z nich by li pod jeho vlivem i v době, kdy bylo třeba vydat se do kostela na půlnoční. Zkušenost mladšího člena rodiny, Iana Vermese, narozeného v Oxfordu v roce 1990, se v jeho vzpo- 9

4 mínkách nepodobá zkušenosti mojí ani manželčině. Jeho Vánoce byly slaveny řádně po britsku, tedy 25. prosince, a nikoli na Štědrý den, jak tomu bylo na evropské pevnině. Ve svých třech a půl letech očekával celý rozrušený ten okamžik, až ráno onoho dne bude moci vpadnout do obývacího pokoje a strh nout blýskavý balicí papír z četných dárků, jež tam nezanechal Ježíšek, ale strýčkovsky blahosklonný vousatý Santa Claus. Vánoční stromek, ozdobený nikoli svíčkami z vosku, ale elektrickými žárovičkami, nebyl pro něj ničím tajemným. Nikdy neslyšel, že by mu ho přinesli andělé: sám ho předchozího dne pomáhal strojit. A o rok později byla zasazena smrtelná rána dokonce samotné tajemnosti Santa Clause. Ian, neschopný odolat zvědavosti, se večer 24. prosince tiše vykradl ze svého pokoje do přízemí a objevil svou matku a mě, jak balíme dárky a ukládáme je pod vánoční stromek. Ještě dlouhá léta předstíral, že na Santa Clause věří, a posílal mu podrobné seznamy, uvádějící přesné ceny jednotlivých věcí, jež měly zajistit, aby měl Santa Claus s sebou dostatek peněz na všechny nákupy. Jeho Vánoce se staly stejnými jako Vánoce většiny dětí v současnosti: očekávání hraček, videokazet, dévédéček a počítačových her, jak je den co den vídají v nabídkách televizních reklam. Ny ní, ve věku šestnácti let, si o sobě rád domýšlí, že je agnostický vědec, a tvrdí, že nikdy nespojoval Vánoce s ničím náboženským. 25. prosinec je prostě nádherný den stále hojnějšího každoročního vytěžování zlatého dolu. Co však opravdu vězí za svátkem Narození Pá ně? Abychom odhalili původ Vánoc, musíme prozkou mat hlav ní doklady, jež máme v Novém zákoně k dispo- 10

5 zici pasáže o Ježíšově dětství v Matoušově a Lukášově evangeliu, a snažit se jejich prostřednictvím dobrat pravdy. Tato pravda, jak uvidíme, náleží jen velmi nepatrně historii a většinou je plodem tvořivé a nadějeplné náboženské obrazotvornosti. 11

6

7 1 Narození Páně v křesťanské obrazotvornosti a v evangeliích Existují tři verze vyprávění o narození Páně. Návštěvníci kostela všeho věku důvěrně znají tu prv ní. Pravidelně se líčí, Vánoce co Vánoce, v kázáních pronášených od ambonu. Lze se s ní setkat a obdivovat ji na velkých plátnech Narození Páně, po staletí láskyplně vytvářených křesťanskými umělci. Lze spatřit starého vousatého muže kráčejícího vedle osla, na jehož hřbetě sedí mladá žena v pokročilém těhotenství. V dálce jsou nejasně vidět věže Betléma. V přeplněném městě jsou hostince obsazené a Josef, po dlouhém plahočení a hledání, objeví v sousedství pouze skromný chlév, kde může Maria porodit syna. Novorozeného Ježíše položí matka do jeslí mezi krávu a osla. Starý Josef obhlíží scénu se shovívavým obdivem. Místní pastýře na událost upozornil anděl: od něj se dověděli o příchodu spasitele Židů na svět. Brzy se dostavili tři králové, odění v nádherný šat. Ze vzdáleného Orientu je přes Jeruzalém do Betléma vedla tajemná hvězda. V královském paláci se vyptávají, kde můžou spatřit nedávno narozeného krále Židů. Zprvu to nikdo neví. Na radu znalců, svo- 13

8 laných Herodem, jsou králové posláni do Betléma a díky hvězdě, jež se znovu ukázala, naleznou chlév, pozdraví Ježíše, pokloní se mu a předají mu královské dary. Opona padá: konec prvního jednání. Vánoční příběh, stejně jako pohádka, sestává ze směsice okouzlujícího a strašlivého. V jednání druhém, obvykle ve vyprávění o narození Páně nezvýrazňovaném, se kouzelnost a radostnost náhle vytrácejí, a jakmile do dění vstoupí krvelačný Herodes, rýsuje se na obzoru pohroma. Když si Herodes uvědomí, že ho králové podvedli a ze země zmizeli, vyšle své kruté vojáky na malé betlémské chlapce. Ti všichni zahynou od novorozených nemluvňat po batolata, kromě dítěte, jež Heroda tak zneklidnilo. Náhle se scéna opět mění. Josefovi se ve spánku zdá o andělovi, který vyhlašuje poplach: otec, matka a dítě musí ihned uprchnout. Znovu vidíme starého muže na cestě, doprovázeného jeho spolehlivým oslem, ten však tentokrát nese dítě a jeho matku. Obratně se vyhnou Herodovým pohraničním hlídkám, unik nou z Judska a dosáhnou bezpečného útočiště v Egyptě, zemi na Nilu. V posledním jednání scénář nepatrně ztrácí tempo. Závěrečné fáze dramatu se zamlžují. Jsme seznámeni s Ježíšovým obřezáním a jeho uvedením do jeruzalémského chrámu, nedozvíme se však, kdy se tyto věci odehrály, pokud jde o souvislost s útěkem do Egypta. Není upřesněna příčina ani doba Ježíšova odchodu do poklidné Galileje ani šťastné dětství. Nezdá se, že by si křesťané s těmito záležitostmi dělali těžkou hlavu. Jejich stanovisko je pevné a chronologický rámec je vyjádřen ve zkratce. Pro běžného věřícího jsou všechny tyto události vměstnány 14

9 mezi Vánoce a Hromnice. Podle církevní liturgie se Ježíš narodil 25. prosince. Mláďátka betlémská byla zavražděna o tři dny později. Ježíš byl obřezán 1. ledna. V mém oxfordském univerzitním diáři je Nový rok stále označován jako svátek Obřezání Páně, ale v římskokatolických misálech, revidovaných po druhém vatikánském koncilu, byl starý latinský obřad Circumcisio Domini (Obřezání Páně) nešťastně nahrazen slavností Matky Boží, Panny Marie, a proto evangelní čtení Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš z denní modlitby církve zmizelo. Ježíš a Maria (a snad i Josef) navštívili chrám 2. února. K egyptské epizodě tak muselo dojít mezi koncem prosince a počátkem února a cesta do Galileje následovala hned poté. Všechno se odehrávalo uspořádaně, jenomže to vše je legenda či fikce. Při vší patřičné úctě ke křesťanské tradici jsou ně které nejpodstatnější skutečnosti rozsáhlého vánočního komplexu nesmírně vzdáleny od skutečnosti. Například pravděpodobnost, že se Ježíš narodil 25. pro since, je 1 ku 365 (nebo 366 v přestupných letech). Toto datum určila západní církev až ve 4. stol., za vlády císaře Konstantina, a nahradila tak pohanský svátek nepřemoženého Slunce, a abychom byli přesní, poprvé je doloženo v římském kalendáři v roce Většina východních křesťanů slaví Ježíšovo narození či zjevení světu o svátku Zjevení Páně (6. ledna), zatímco podle církevního Otce Klementa Alexandrijského ze 2. stol. si ostatní východní obce tuto událost připomínaly 21. dubna nebo 20. května (Stromata [Miscellanea] I,21). V našem úsilí o objasnění začněme vyloučením tří charakteristických rysů vylíčení Vánoc, jež nemají 15

10 oporu v Novém zákoně. Přes veškerou snahu nelze v evangeliích nalézt nic, co by naznačovalo, že Josef, opětovně zmiňovaný jako Ježíšův otec, byl starý muž. O jeho věku nevíme nic, ani kdy se narodil, dokonce ani kdy zemřel. Domněnka o postarším Josefo vi pochází z apokryfního evangelia, Protoevangelia Ja kuba, bratra Páně. V něm je vylíčen jako vdovec pokročilého věku, který má z předchozího manželství syny a dcery. To jsou oni členové domácnosti Josefa a Marie, jež Nový zákon označuje jako Ježíšovy bratry a sestry. Evangelia se rovněž nezmiňují o přívětivých zvířatech, volu a oslu, sdílejících s Ježíšem chlév. Vyobrazení těchto zvířat se opírá o proroka Izajáše: Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Církev viděla v tomto úryvku předobraz pozdějšího odmítnutí Kris ta židovským národem. Nový zákon konečně nikde nenaznačuje, že návštěvníci z východu, kteří následovali hvězdu do Betléma, byli králové. Řecký text Matoušova evangelia je neoznačuje za vládce, či dokonce mudrce, ale za magoi, mágy či kouzelníky (viz s. 113). Povýšení těchto východních astrologů do královské důstojnosti je způsobeno dalším umělým spojením starozákonního textu s epizodou z evangelia o Ježíšově dětství. Úryvek vzatý z knihy Izajášovy zní: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde (Iz 60,3). Je završen dalším veršem o ně kolik řádek níže ve stejné kapitole téže knihy: ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu (Iz 60,6). Není také nikde psáno, že králové byli tři. Tento počet je bezpochyby vyvozen 16

11 z počtu darů zmíněných u Matouše, zlato, kadidlo a myrhu (Mt 2,11), za předpokladu, že každý návštěvník předkládal jeden dar. Dvě další vánoční líčení jsou inspirována Novým zákonem. První, opírající se o Matoušovo vyprávění o Ježíšově dětství, začíná Ježíšovým rodokmenem (Mt 1,1 17) a pokračuje Josefovým úmyslem rozvést se s těhotnou Marií (Mt 1,18 19). Jeho plán se změní, když ho anděl ve snu uklidní, že stav jeho snoubenky je způsoben zázračným zásahem Ducha svatého (Mt 1,20). Narození z panny je splněním Iza jášova proroctví (Mt 1,22 23). Josef snovému zje vení uvěří, vezme si Marii za manželku a uvede ji do svého domu (Mt 1,24 25). Ježíšův příchod na tento svět provází objevení se hvězdy na východním obzoru, jež přivádí mudrce od východu do Jeruzaléma (Mt 2,1 2). Jdou do královského paláce, aby se poklonili právě narozenému králi Židů (Mt 2,3). Ohromený Herodes se radí s židovskými velekněžími a ti ve shodě s proroctvím u Micheáše 5,2 (Mt 2,4 6) označí Betlém za předpověděné rodiště očekávaného Mesiáše. Herodes potom vyzví od mágů čas, kdy se hvězda poprvé objevila, a vychytrale je požádá, aby mu oznámili vše, co se o tom dítěti dovědí (Mt 2,7 8). Mágové s pomocí hvězdy Ježíše najdou a vzdají mu hold, avšak na základě pokynu, který dostali ve snu, se na zpáteční cestě do své země Jeruzalému vyhnou (Mt 2,9 12). Josef dostane v dalším snu opět od anděla pokyn, aby se okamžitě s Ježíšem odebral do Egypta a unikl tak vraždění betlémských chlapečků, nařízenému podezíravým a rozlíceným Herodem, čímž se naplňuje proroctví o Ráchel, manželce patriarchy Jákoba, 17

12 naříkající nad ztrátou svých dětí u Jeremiáše 31,15 (Mt 2,13 18). Jakmile král umře, týž anděl nařizuje Josefovi v předposledním snu, aby se vrátil do ze mě izraelské a tak uskutečnil další předpověď (Oz 11,1), v níž se říká, že Bůh zavolal svého syna z Egypta (Mt 2,19 21). Když se však Josef dozví, že v Jeruzalémě na trůn nastoupil Archelaos, Herodův syn, opraví poslední sen předchozí pokyn a nařídí mu usadit se v Galileji. Je citováno neidentifikované proroctví, bude nazván Nazaretský, aby se vysvětlilo Ježíšovo spojení s Nazaretem (Mt 2,22 23). Ve třetí, Lukášově verzi událostí narození Páně se vypráví podstatně odlišný příběh. Obsahuje dvojí zvěs tování. V tom prvním oznamuje anděl Gabriel postaršímu knězi Zachariášovi, sídlícímu v Judsku, že mu jeho manželka Alžběta, neplodná žena pokročilého věku, zázračným způsobem porodí syna, Jana Křtitele (L 1,5 25). Následuje poselství anděla Gabriela Marii, zasnoubené panně žijící v Nazaretě, že počne a porodí Ježíše a že pro Boha nebude obtížnější způsobit, aby zůstala pannou, než to, aby její příbuzná Alžběta ve svém pokročilém věku porodila syna (L 1,26 38). Maria hned poté navštíví Alžbětu v Judsku a zůstane u ní, dokud Jana Křtitele neporodí (L 1,39 80). Potom se vrátí do Nazareta, ale za několik týdnů se již opět vydává na cestu. Cenzus, čili soupis majetku pro daňové účely, nařízený císařem Augustem, je důvodem vysvětlujícím cestu Josefa a Ma rie do Betléma, kde se Ježíš narodí v přístřešku pro dobytek nedaleko města Davidova, neboť městské noclehárny jsou přeplněné množstvím lidí přicházejících se dát zapsat (L 2,1 7). Právě narozené dítě přicházejí přivítat místní pastýři a nebeské zá- 18

13 stupy chválí Boha (L 2,8 20). Po osmi dnech, v souladu s židovským zákonem, je Ježíš obřezán a čtyřicátý den po narození přinesen do chrámu a je vykonán obřad vykoupení prvorozeného, zatímco jeho matka podstoupí rituál očišťování, vyžadovaný po naro zení mužského potomka. V chrámu jej jako Mesiá še Židů a spasitele pohanů poznají dva staří zbožní cti telé Hospodina (L 2,25 38). Poté co vykonají své náboženské povinnosti, vracejí se Josef, Maria a dí tě Ježíš do Nazareta, svého původního domovského měs ta (L 2,39 40). Pro formu našeho zkoumání bude určující povaha látky. Matouš a Lukáš málokdy poskytují tytéž informace ve stejném pořadí. Někdy se témata v podstatě neliší, nejčastěji však tito dva evangelisté předkládají údaje naprosto nezávislé. Protože v případě vyprávění o narození Páně nelze důsledně uplatnit paralelní či synoptický přístup, budu se problémy zabývat tak, jak se jeden po druhém vynořují z Matoušova a Lukášova evangelia dětství. 19

14

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 1 leden 2014 Svatba Kolik mladých párů si při odchodu od oltáře myslí: "Konečně jsme svoji, cíle je dosaženo, vše je hotovo a nyní nám zbývá sklízet radosti!" Nechápou, že teprve

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák

12/2011. Foto FLICKR. design Ondřej Košťák 12/2011 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto FLICKR design Ondřej Košťák Oznámení OBSAH Milí čtenáři, čas Vánoc je časem dárků, nakupování a utrácení většího obnosu peněz, než bývá během roku obvyklé.

Více

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán

Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán HIC DE VIRGINE MARIA JESUS CHRISTUS NATUS EST Nápis na stříbrné hvězdě v betlémské jeskyni, na místě, kde se z Marie Panny narodil o prvních vánocích Ježíš Kristus

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše?

Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Co ti prospívá, že Kristus přišel na svět, jestliže nepřišel i do tvé duše? Heřmanův Městec Vánoce 2012 VÁNOČNÍ Je tu, přátelé, opět posvátný vánoční čas a tak se společně zamysleme nad historií a duchem

Více

Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS

Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS Kdy bylo léta Páně? ORMOND EDWARDS V loňském roce se často přetřásala otázka, zda bude přicházející nok 2000 skutečně nokem nového tisíciletí či nikoli. Z matematického hlediska byla odpověď snadná rok

Více

EDICE ZNAMENÍ DOBY. Když se narodil Bůh

EDICE ZNAMENÍ DOBY. Když se narodil Bůh EDICE ZNAMENÍ DOBY Když se narodil Bůh Co o tom říká Bible EDICE ZNAMENÍ DOBY Když se narodil Bůh Co o tom říká Bible Advent-Orion, Praha 2013 ISBN 978-80-7172-822-1 Když se narodil Bůh Blíží se další

Více

6. ledna: Slavnost Zjevení Páně

6. ledna: Slavnost Zjevení Páně 6. ledna: Slavnost Zjevení Páně VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Mal 3,1; 1 Kron 29,12 Hle, přichází Vládce a Pán, má v rukou královskou moc a vládu. Uvedení do bohoslužby A Dnešní svátek - slavnost Zjevení Páně

Více

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

INTERKULTURNÍ DÍLNA SVĚTOVÁ MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ STRANA 1 Úvod 1 Člověk si od samého počátku své existence kladl otázky týkající se smyslu života, původu života a záležitostí, které jej přesahují. Na tyto otázky existují různé odpovědi, které se liší

Více

Začal jsem lépe poslouchat Boží slovo

Začal jsem lépe poslouchat Boží slovo Začal jsem lépe poslouchat Boží slovo "Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh" (Jan 1, 1). Bůh začal své dějiny Slovem. Slovo stvořilo svět. Toto Slovo dalo světu smysl. A slovo

Více

NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA

NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA NAROZENÍ JEŽÍŠE Z NAZARETA O Ježíšově narození vypráví pouze 2 evangelia: Matoušovo a Lukášovo. Obě ale tuto tématiku zpracovávají s rozdílným záměrem. LUKÁŠ píše své evangelium pro křesťany z pohanství.

Více

ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE

ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra systematické teologie Bakalářská práce ZJEVENÍ PANNY MARIE FENOMÉN MEDŽUGORJE Vedoucí práce: Mgr. František Štěch, Th. D. Autor práce:

Více

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc.

Ellen G. White. Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Naděje lidstva Ellen G. White 2008 Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the larger free

Více

EVANGELIUM PODLE JANA

EVANGELIUM PODLE JANA EVANGELIUM PODLE JANA Záměrem Janova evangelia je ve čtenářích probudit víru. Jan poznal Ježíše zblízka a jeho evangelium nám toto důvěrné poznání zprostředkovává. O sobě mluví jako o učedníku, kterého

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2011. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2011 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2011 Homilie 2011 Obsah Bůh má tvář a jméno... 4 Mudrci vedeni světlem rozumu došli k víře... 6 Bůh je vytrvalý... 8 Tvoje víra

Více

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987:

Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: Redemptoris Mater, encyklika Jana Pavla II. O blahoslavené Panně Marii v životě putující Církve z 25. března 1987: 1. Matka Vykupitele má v plánu spásy zcela zvláštní místo. Když se však naplnil čas, poslal

Více

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi

Motto: Henry David Thoreau. internet či elektronické bankovnictví. v oblasti financování církve. Je to jakýsi 4 ZPRAVODAJ FARNOSTI PŘI KOSTELE sv. TOMÁŠE V BRNĚ Motto: Žádný dar nepovznáší tolik dárce i obdarovaného jako důvěra. Henry David Thoreau Úvodní slovo O čem jiném, milí farníci, může být úvodník tohoto

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost:... o životě vědí to, že neústí do prázdnoty. 7/2008. www.milujte.se

Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost:... o životě vědí to, že neústí do prázdnoty. 7/2008. www.milujte.se www.milujte.se 7/2008 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost:... o životě vědí to, že neústí do

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

LITURGICKÝ, CÍRKEVNÍ ROK

LITURGICKÝ, CÍRKEVNÍ ROK VÁNOCE Vánoce z pohledu většinové společnosti naší současné kultury jsou svátkem (dle filozofů) estetickým, 1 svátkem pohádek, nejmilovanějším svátkem dětí, svátkem plným symbolů i pracovního volna. Ve

Více

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE

O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE O ZÁKLADECH KŘESŤANSKÉ VÍRY JEŽÍŠ, CÍRKEV A BIBLE Jakoubek Stříbrný Autor: Jakoubek Stříbrný, březen 2010 Korektury: Jana Hlaváčová Redakční úpravy: Jan Janča Obsah PŘEDMLUVA... 1 ÚVOD... 2 SLOVO VÍRY...

Více

ZRNKO. Metodické listy. 2015 ročník 2 číslo 1. Slovo o... Poselství Svatého otce str. 3. Téma O Třech králích str. 5

ZRNKO. Metodické listy. 2015 ročník 2 číslo 1. Slovo o... Poselství Svatého otce str. 3. Téma O Třech králích str. 5 2015 ročník 2 číslo 1 ZRNKO Zábava, Záliba Radost, Rozvíjení Nadšení, Naděje Komunikace, Kontakt Oživení, Odpočinek Slovo o... Poselství Svatého otce str. 3 Téma O Třech králích str. 5 Ohlédnutí za setkáním

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Plzeň 2012 Andrej Janík Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce KOMPARACE SVÁTKU PESACH A VELIKONOC Andrej

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 12/2009 Ročník XIX Prosinec 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Eschatologie Listopad dvacet let poté Josef Pospíšil Liturgický oděv v proměnách staletí Když dobré skutky rozkvétají...

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více