Prolog. Vánoce dříve a nyní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prolog. Vánoce dříve a nyní"

Transkript

1 Prolog Vánoce dříve a nyní Vánoce už nejsou tím, čím bývaly. V mnoha částech západního světa ztratily svůj náboženský význam a sta ly se vyvrcholením období nadměrného utrácení, přejídání a oslavování. V současném slavení Vá noc se projevuje jejich pohanský předchůdce, oslavu jící zimní slunovrat. Pro děti jsou Vánoce oblíbenými svátky a pro dospělé obdobím, kdy se oddávají vzpomínkám na staré dobré časy. Vzpomínky na dětství mě přenášejí do šťastných dní před druhou světovou válkou. Byly mi čtyři roky. Moji rodiče, stejně jako mnozí asimilovaní maďarští Židé předtím, než se na obzoru objevil Hitler, chtěli, aby jejich malý chlapec sdílel vánoční veselí jejich křesťanských přátel a sousedů. (Dnes v kruzích ne ortodoxních židů nahradila Vánoce slavnost světel čili chanuka, přičemž Vánoce jsou humorně přezdívané chanuce či vánuka.) Maďarské děti v oněch dnech věřily, že jim vánoční dárky přináší Ježíšek, který je večer 24. prosince roznáší a pokládá pod ozdobe ný vánoční stromek, donesený z nebe andělíčky. Byl jsem varován, abych nepodlehl zvědavosti, neboť kdy bych ze svého pokojíku nahlédl 7

2 do obývacího pokoje, andílky bych vyplašil a bylo by po dárcích i po cukroví. Vzpomínám si, jak silné bylo pokušení prozkoumat zvuky vycházející z obývacího pokoje, když jsem po obědě odpočíval, ale protože jsem od přírody obezřetný, odolal jsem mu. Večer jsem pak směl do pokoje vstoupit. Byl to nádherný pohled: stromek s hořícími svíčkami a malé prskavky, z nichž po zapálení sirkou sršely stovky ji skřiček. A byla tam spousta dárků, víc, než jsem dokázal spočítat. Z ulice bylo slyšet zpěv. Rozezněl se domovní zvonek a skupina dělnických dětí se tázala, zda mohou dovnitř přinést svůj betlém, lepenkové jes ličky, v nichž se Maria, Josef a Ježíš dělili o chlév s volem a oslem. Jeden z chlapců nesl na tyči betlémskou hvězdu a ostatní děti hrály anděly, pastýře a tři krále. Za své úsilí si vysloužily pár tabulek čokolády a několik drobných mincí. Všechno bylo okouzlující a nádherné; v místnosti zavládla naivně náboženská atmosféra. Červeně oděného Santa Clause jsem ještě neznal. Místo něj jsme měly strýčka či svatého Mikuláše, jenž navštěvoval děti již na začátku měsíce, večer 5. prosince, a plnil jejich punčochy pamlsky. Aby jim připomněl, že se nemají chovat špatně, tloukl berlou mladého společníka, který hrál čerta. O rok později bylo v domácnosti Vermesových všech no trochu náročnější. V té době jsem se z titulků různých novin, jichž byla u nás doma spousta, na učil psát hůlkovým písmem a nově nabytou dovednost jsem využil k tomu, abych sepsal Ježíškovi seznam hraček a knih, jež mi, jak jsem doufal, nadělí. Můj otec, novinář, strčil dopis, adresovaný Ježíšo vi v nebi, do kapsy kabátu a slíbil mi, že ho pár dní před Vá noci hodí do poštovní schránky na rohu ulice. Pak 8

3 došlo k pohromě. Vyvedl jsem nějakou nezbednost, už si ani nevzpomínám jakou, a otec se rozhodl, že mi dá na pamětnou. Zatočil knoflíky primitivního rozhlasového přijímače, svého prostředku spoje ní s vyšším světem, a k mému nezměrnému zděšení vy táhl z kapsy můj dopis. Aby mě potrestal za ono uličnictví, vrátil Ježíšek zprávu odesílateli. Začal jsem plakat a slíbil jsem, že se polepším. Bylo mi odpuštěno a vytoužené dárky se pod stromkem objevily. Nejranější vzpomínky mé ženy na Vánoce jsou zcela odlišné. I když mezi jejími praprarodiči byli Židé, vyrůstala v hluboce zbožném polském katolickém prostředí. V jejím světě nebyly Vánoce spojeny s hojnými dárky. A přinášel je svatý Mikuláš 5. prosince večer. (Vzpomínám si, že také za mých studentských let v Belgii obdarovával především svatý Mikuláš, a do zvěděl jsem se, že děti v Nizozemsku věří, že ten to laskavý biskup z maloasijské Myry přijíždí lodí ze Španělska.) Polské děti s potěšením připravovaly vánoční stromek a zavěšovaly na něj sladkosti, pomeranče, jablka a blýskavé cetky. Méně příjemné byly povinnosti, které jim ukládali jejich rodiče: poprosit za odpuštění všech nezbedností spáchaných za minulý rok, slíbit, že se budou dobře chovat v budoucnu, a popřát vše dobré každému členu rodiny zvlášť. Potom však nastalo nádherné vyvrcholení Štědrého večera, bohaté jídlo o dvanácti chodech, při němž dospělí v jiných polských rodinách popíjeli značné množství alkoholických nápojů a mnozí z nich by li pod jeho vlivem i v době, kdy bylo třeba vydat se do kostela na půlnoční. Zkušenost mladšího člena rodiny, Iana Vermese, narozeného v Oxfordu v roce 1990, se v jeho vzpo- 9

4 mínkách nepodobá zkušenosti mojí ani manželčině. Jeho Vánoce byly slaveny řádně po britsku, tedy 25. prosince, a nikoli na Štědrý den, jak tomu bylo na evropské pevnině. Ve svých třech a půl letech očekával celý rozrušený ten okamžik, až ráno onoho dne bude moci vpadnout do obývacího pokoje a strh nout blýskavý balicí papír z četných dárků, jež tam nezanechal Ježíšek, ale strýčkovsky blahosklonný vousatý Santa Claus. Vánoční stromek, ozdobený nikoli svíčkami z vosku, ale elektrickými žárovičkami, nebyl pro něj ničím tajemným. Nikdy neslyšel, že by mu ho přinesli andělé: sám ho předchozího dne pomáhal strojit. A o rok později byla zasazena smrtelná rána dokonce samotné tajemnosti Santa Clause. Ian, neschopný odolat zvědavosti, se večer 24. prosince tiše vykradl ze svého pokoje do přízemí a objevil svou matku a mě, jak balíme dárky a ukládáme je pod vánoční stromek. Ještě dlouhá léta předstíral, že na Santa Clause věří, a posílal mu podrobné seznamy, uvádějící přesné ceny jednotlivých věcí, jež měly zajistit, aby měl Santa Claus s sebou dostatek peněz na všechny nákupy. Jeho Vánoce se staly stejnými jako Vánoce většiny dětí v současnosti: očekávání hraček, videokazet, dévédéček a počítačových her, jak je den co den vídají v nabídkách televizních reklam. Ny ní, ve věku šestnácti let, si o sobě rád domýšlí, že je agnostický vědec, a tvrdí, že nikdy nespojoval Vánoce s ničím náboženským. 25. prosinec je prostě nádherný den stále hojnějšího každoročního vytěžování zlatého dolu. Co však opravdu vězí za svátkem Narození Pá ně? Abychom odhalili původ Vánoc, musíme prozkou mat hlav ní doklady, jež máme v Novém zákoně k dispo- 10

5 zici pasáže o Ježíšově dětství v Matoušově a Lukášově evangeliu, a snažit se jejich prostřednictvím dobrat pravdy. Tato pravda, jak uvidíme, náleží jen velmi nepatrně historii a většinou je plodem tvořivé a nadějeplné náboženské obrazotvornosti. 11

6

7 1 Narození Páně v křesťanské obrazotvornosti a v evangeliích Existují tři verze vyprávění o narození Páně. Návštěvníci kostela všeho věku důvěrně znají tu prv ní. Pravidelně se líčí, Vánoce co Vánoce, v kázáních pronášených od ambonu. Lze se s ní setkat a obdivovat ji na velkých plátnech Narození Páně, po staletí láskyplně vytvářených křesťanskými umělci. Lze spatřit starého vousatého muže kráčejícího vedle osla, na jehož hřbetě sedí mladá žena v pokročilém těhotenství. V dálce jsou nejasně vidět věže Betléma. V přeplněném městě jsou hostince obsazené a Josef, po dlouhém plahočení a hledání, objeví v sousedství pouze skromný chlév, kde může Maria porodit syna. Novorozeného Ježíše položí matka do jeslí mezi krávu a osla. Starý Josef obhlíží scénu se shovívavým obdivem. Místní pastýře na událost upozornil anděl: od něj se dověděli o příchodu spasitele Židů na svět. Brzy se dostavili tři králové, odění v nádherný šat. Ze vzdáleného Orientu je přes Jeruzalém do Betléma vedla tajemná hvězda. V královském paláci se vyptávají, kde můžou spatřit nedávno narozeného krále Židů. Zprvu to nikdo neví. Na radu znalců, svo- 13

8 laných Herodem, jsou králové posláni do Betléma a díky hvězdě, jež se znovu ukázala, naleznou chlév, pozdraví Ježíše, pokloní se mu a předají mu královské dary. Opona padá: konec prvního jednání. Vánoční příběh, stejně jako pohádka, sestává ze směsice okouzlujícího a strašlivého. V jednání druhém, obvykle ve vyprávění o narození Páně nezvýrazňovaném, se kouzelnost a radostnost náhle vytrácejí, a jakmile do dění vstoupí krvelačný Herodes, rýsuje se na obzoru pohroma. Když si Herodes uvědomí, že ho králové podvedli a ze země zmizeli, vyšle své kruté vojáky na malé betlémské chlapce. Ti všichni zahynou od novorozených nemluvňat po batolata, kromě dítěte, jež Heroda tak zneklidnilo. Náhle se scéna opět mění. Josefovi se ve spánku zdá o andělovi, který vyhlašuje poplach: otec, matka a dítě musí ihned uprchnout. Znovu vidíme starého muže na cestě, doprovázeného jeho spolehlivým oslem, ten však tentokrát nese dítě a jeho matku. Obratně se vyhnou Herodovým pohraničním hlídkám, unik nou z Judska a dosáhnou bezpečného útočiště v Egyptě, zemi na Nilu. V posledním jednání scénář nepatrně ztrácí tempo. Závěrečné fáze dramatu se zamlžují. Jsme seznámeni s Ježíšovým obřezáním a jeho uvedením do jeruzalémského chrámu, nedozvíme se však, kdy se tyto věci odehrály, pokud jde o souvislost s útěkem do Egypta. Není upřesněna příčina ani doba Ježíšova odchodu do poklidné Galileje ani šťastné dětství. Nezdá se, že by si křesťané s těmito záležitostmi dělali těžkou hlavu. Jejich stanovisko je pevné a chronologický rámec je vyjádřen ve zkratce. Pro běžného věřícího jsou všechny tyto události vměstnány 14

9 mezi Vánoce a Hromnice. Podle církevní liturgie se Ježíš narodil 25. prosince. Mláďátka betlémská byla zavražděna o tři dny později. Ježíš byl obřezán 1. ledna. V mém oxfordském univerzitním diáři je Nový rok stále označován jako svátek Obřezání Páně, ale v římskokatolických misálech, revidovaných po druhém vatikánském koncilu, byl starý latinský obřad Circumcisio Domini (Obřezání Páně) nešťastně nahrazen slavností Matky Boží, Panny Marie, a proto evangelní čtení Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, dali mu jméno Ježíš z denní modlitby církve zmizelo. Ježíš a Maria (a snad i Josef) navštívili chrám 2. února. K egyptské epizodě tak muselo dojít mezi koncem prosince a počátkem února a cesta do Galileje následovala hned poté. Všechno se odehrávalo uspořádaně, jenomže to vše je legenda či fikce. Při vší patřičné úctě ke křesťanské tradici jsou ně které nejpodstatnější skutečnosti rozsáhlého vánočního komplexu nesmírně vzdáleny od skutečnosti. Například pravděpodobnost, že se Ježíš narodil 25. pro since, je 1 ku 365 (nebo 366 v přestupných letech). Toto datum určila západní církev až ve 4. stol., za vlády císaře Konstantina, a nahradila tak pohanský svátek nepřemoženého Slunce, a abychom byli přesní, poprvé je doloženo v římském kalendáři v roce Většina východních křesťanů slaví Ježíšovo narození či zjevení světu o svátku Zjevení Páně (6. ledna), zatímco podle církevního Otce Klementa Alexandrijského ze 2. stol. si ostatní východní obce tuto událost připomínaly 21. dubna nebo 20. května (Stromata [Miscellanea] I,21). V našem úsilí o objasnění začněme vyloučením tří charakteristických rysů vylíčení Vánoc, jež nemají 15

10 oporu v Novém zákoně. Přes veškerou snahu nelze v evangeliích nalézt nic, co by naznačovalo, že Josef, opětovně zmiňovaný jako Ježíšův otec, byl starý muž. O jeho věku nevíme nic, ani kdy se narodil, dokonce ani kdy zemřel. Domněnka o postarším Josefo vi pochází z apokryfního evangelia, Protoevangelia Ja kuba, bratra Páně. V něm je vylíčen jako vdovec pokročilého věku, který má z předchozího manželství syny a dcery. To jsou oni členové domácnosti Josefa a Marie, jež Nový zákon označuje jako Ježíšovy bratry a sestry. Evangelia se rovněž nezmiňují o přívětivých zvířatech, volu a oslu, sdílejících s Ježíšem chlév. Vyobrazení těchto zvířat se opírá o proroka Izajáše: Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Církev viděla v tomto úryvku předobraz pozdějšího odmítnutí Kris ta židovským národem. Nový zákon konečně nikde nenaznačuje, že návštěvníci z východu, kteří následovali hvězdu do Betléma, byli králové. Řecký text Matoušova evangelia je neoznačuje za vládce, či dokonce mudrce, ale za magoi, mágy či kouzelníky (viz s. 113). Povýšení těchto východních astrologů do královské důstojnosti je způsobeno dalším umělým spojením starozákonního textu s epizodou z evangelia o Ježíšově dětství. Úryvek vzatý z knihy Izajášovy zní: K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde (Iz 60,3). Je završen dalším veršem o ně kolik řádek níže ve stejné kapitole téže knihy: ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu (Iz 60,6). Není také nikde psáno, že králové byli tři. Tento počet je bezpochyby vyvozen 16

11 z počtu darů zmíněných u Matouše, zlato, kadidlo a myrhu (Mt 2,11), za předpokladu, že každý návštěvník předkládal jeden dar. Dvě další vánoční líčení jsou inspirována Novým zákonem. První, opírající se o Matoušovo vyprávění o Ježíšově dětství, začíná Ježíšovým rodokmenem (Mt 1,1 17) a pokračuje Josefovým úmyslem rozvést se s těhotnou Marií (Mt 1,18 19). Jeho plán se změní, když ho anděl ve snu uklidní, že stav jeho snoubenky je způsoben zázračným zásahem Ducha svatého (Mt 1,20). Narození z panny je splněním Iza jášova proroctví (Mt 1,22 23). Josef snovému zje vení uvěří, vezme si Marii za manželku a uvede ji do svého domu (Mt 1,24 25). Ježíšův příchod na tento svět provází objevení se hvězdy na východním obzoru, jež přivádí mudrce od východu do Jeruzaléma (Mt 2,1 2). Jdou do královského paláce, aby se poklonili právě narozenému králi Židů (Mt 2,3). Ohromený Herodes se radí s židovskými velekněžími a ti ve shodě s proroctvím u Micheáše 5,2 (Mt 2,4 6) označí Betlém za předpověděné rodiště očekávaného Mesiáše. Herodes potom vyzví od mágů čas, kdy se hvězda poprvé objevila, a vychytrale je požádá, aby mu oznámili vše, co se o tom dítěti dovědí (Mt 2,7 8). Mágové s pomocí hvězdy Ježíše najdou a vzdají mu hold, avšak na základě pokynu, který dostali ve snu, se na zpáteční cestě do své země Jeruzalému vyhnou (Mt 2,9 12). Josef dostane v dalším snu opět od anděla pokyn, aby se okamžitě s Ježíšem odebral do Egypta a unikl tak vraždění betlémských chlapečků, nařízenému podezíravým a rozlíceným Herodem, čímž se naplňuje proroctví o Ráchel, manželce patriarchy Jákoba, 17

12 naříkající nad ztrátou svých dětí u Jeremiáše 31,15 (Mt 2,13 18). Jakmile král umře, týž anděl nařizuje Josefovi v předposledním snu, aby se vrátil do ze mě izraelské a tak uskutečnil další předpověď (Oz 11,1), v níž se říká, že Bůh zavolal svého syna z Egypta (Mt 2,19 21). Když se však Josef dozví, že v Jeruzalémě na trůn nastoupil Archelaos, Herodův syn, opraví poslední sen předchozí pokyn a nařídí mu usadit se v Galileji. Je citováno neidentifikované proroctví, bude nazván Nazaretský, aby se vysvětlilo Ježíšovo spojení s Nazaretem (Mt 2,22 23). Ve třetí, Lukášově verzi událostí narození Páně se vypráví podstatně odlišný příběh. Obsahuje dvojí zvěs tování. V tom prvním oznamuje anděl Gabriel postaršímu knězi Zachariášovi, sídlícímu v Judsku, že mu jeho manželka Alžběta, neplodná žena pokročilého věku, zázračným způsobem porodí syna, Jana Křtitele (L 1,5 25). Následuje poselství anděla Gabriela Marii, zasnoubené panně žijící v Nazaretě, že počne a porodí Ježíše a že pro Boha nebude obtížnější způsobit, aby zůstala pannou, než to, aby její příbuzná Alžběta ve svém pokročilém věku porodila syna (L 1,26 38). Maria hned poté navštíví Alžbětu v Judsku a zůstane u ní, dokud Jana Křtitele neporodí (L 1,39 80). Potom se vrátí do Nazareta, ale za několik týdnů se již opět vydává na cestu. Cenzus, čili soupis majetku pro daňové účely, nařízený císařem Augustem, je důvodem vysvětlujícím cestu Josefa a Ma rie do Betléma, kde se Ježíš narodí v přístřešku pro dobytek nedaleko města Davidova, neboť městské noclehárny jsou přeplněné množstvím lidí přicházejících se dát zapsat (L 2,1 7). Právě narozené dítě přicházejí přivítat místní pastýři a nebeské zá- 18

13 stupy chválí Boha (L 2,8 20). Po osmi dnech, v souladu s židovským zákonem, je Ježíš obřezán a čtyřicátý den po narození přinesen do chrámu a je vykonán obřad vykoupení prvorozeného, zatímco jeho matka podstoupí rituál očišťování, vyžadovaný po naro zení mužského potomka. V chrámu jej jako Mesiá še Židů a spasitele pohanů poznají dva staří zbožní cti telé Hospodina (L 2,25 38). Poté co vykonají své náboženské povinnosti, vracejí se Josef, Maria a dí tě Ježíš do Nazareta, svého původního domovského měs ta (L 2,39 40). Pro formu našeho zkoumání bude určující povaha látky. Matouš a Lukáš málokdy poskytují tytéž informace ve stejném pořadí. Někdy se témata v podstatě neliší, nejčastěji však tito dva evangelisté předkládají údaje naprosto nezávislé. Protože v případě vyprávění o narození Páně nelze důsledně uplatnit paralelní či synoptický přístup, budu se problémy zabývat tak, jak se jeden po druhém vynořují z Matoušova a Lukášova evangelia dětství. 19

14

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

Izaiáš 7, Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z

Izaiáš 7, Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 11 Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, buď dole z OLD TESTAMENT TEXTS IN THE NEW TESTAMENT MATTHEW, CHAPTER 1,2 MATOUŠ 1 18 Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

O: Vypiš jména dvou lidí z probíraného úseku, kterým Bůh něco oznámil:

O: Vypiš jména dvou lidí z probíraného úseku, kterým Bůh něco oznámil: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: Poznej Bibli LEKCE: Narození Spasitele Poselství andělů Velké události se dnes šíří do celého světa díky moderním komunikačním

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Návštěva anděla VÁNOČNÍ PŘÍBĚH VÁNOČNÍ PŘÍBĚH Návštěva anděla Kdysi dávno žila v Nazaretu dívka. Byla jemná a skromná a jmenovala se Marie. Zasnoubila se s tesařem jménem Josef. Jednou, když si vyšla na procházku, přihodilo se jí něco

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít

Vánoční příběh. Anděl sdělil Marii, že bude mít Kviz č. 1 Vánoční příběh Vánoční příběh o narození Pána Ježíše jsi určitě slyšel. Vyber správná slova napsaná pod příběhem a podle smyslu větu doplň. Anděl sdělil Marii, že bude mít a dá mu jméno. Marie

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Neděle 27. (14.) prosince

Neděle 27. (14.) prosince Neděle 27. (14.) prosince Otázky na opakování 1. Ve kterém městě žili Josef a Marie? 2. Proč se Ježíš Kristus narodil v jeskyni? 3. Jakou píseň slyšeli pastýři od andělů? 4. Proč se Boží Syn narodil jako

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486

Tři králové VY_32_INOVACE_PRV_486 VY_32_INOVACE_PRV_486 Tři králové S2 Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 27. 12. 2012 Datum pilotáže:8. 1. 2013 Metodika: Žáci sledují obrázky, čtou doplňující text a na závěr

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH A KOLEDY Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 VÁNOČNÍ

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Kladno 25.12.2014 strana 1

Kladno 25.12.2014 strana 1 Kladno 25.12.2014 strana 1 Galatským 4:4 Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, 5 aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI V PROSINCI Téma měsíce: Postavy vánočního příběhu vyprávějí Prosinec 1 Prosinec 2 Prosinec 3 Prosinec 4 PŘEHLED Posel římského císaře Hospodský v Betlémě Ovčáci na betlémských

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU

OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU OD 13 DO 17 HODIN V NAŠEM SRDÍČKU Zpracovala Nová Milena, foto ŠMardová-Koulová Jana, Procházková Eva,korekce Ing. Vlach Milé děti, je tu měsíc prosinec. Pro vás děti jeden z nejhezčích měsíců v roce.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32

Ježíšovo narození. Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Týden od 29. března do 4. dubna 2015 1 Texty na tento týden L 1,1 4.11 17.30 33; 2,4 7.27 32 Základní verš Neboť u Boha není nic nemožného. (L 1,37) Lukáš napsal své evangelium především pro pohany. I

Více

*** VÁNOCE 2012 *** Václav Renč Vstávají ze sna pastýři. Vstávají ze sna pastýři a diví se a žasnou. A bez váhání zamíří, kde vidí hvězdu jasnou.

*** VÁNOCE 2012 *** Václav Renč Vstávají ze sna pastýři. Vstávají ze sna pastýři a diví se a žasnou. A bez váhání zamíří, kde vidí hvězdu jasnou. FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ LIBIŠ KAZATELSKÁ STANICE KOSTELEC NAD LABEM *** VÁNOCE 2012 *** Václav Renč Vstávají ze sna pastýři Vstávají ze sna pastýři a diví se a žasnou. A bez váhání

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA

DOMINO PŘEMYSLOVCI SV. LUDMILA DOMINO PŘEMYSLOVCI K textu najděte správný obrázek. Na dolní straně obrázku je jméno další osobnosti, k ní najděte popisku a potom obrázek. Na dolní straně bude jméno další osobnosti dějin. Tak pokračujte

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti. představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pobožnost u kapliček Sedmi radostí Panny Marie:

Pobožnost u kapliček Sedmi radostí Panny Marie: Pobožnost u kapliček Sedmi radostí Panny Marie: U kostela Sedmiradostné Panny Marie se seřadí průvod a na cestu se vyzpívají 4 sloky písně č. 817 - Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe... - jde se do kopce,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán

Nesem vám noviny. Narodil se Kristus Pán Nesem vám noviny 1. Nesem vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte, slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. 2. Synáčka zrodila čistá Panna, v jesličky vložila

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. "VYŠEHRAD", SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena

ŽIV O T JEŽÍŠE KRISTA FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M. VYŠEHRAD, SPOL. S R.O. V PRAZE r935. Veškerá práva vyhrazena FRANT IŠE K MICHAE L WILLA M ŽIV O T JEŽÍŠE Veškerá práva vyhrazena KRISTA V KRAJI A LIDU IZRAE LSKÉ M Aut orisovaný překlad z němčiny opatřil Ant. Stříž S 33 pttvodními fotografiekými snímky autorovými

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha

Bible pro děti představuje. Poslán od Boha Bible pro děti představuje Poslán od Boha Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

POJMY Náboženství Věda

POJMY Náboženství Věda POJMY Náboženství Věda Systém věrouky, konkrétních rituálů a společenské organizace lidí, kteří s jeho pomocí vyjadřují a chápou svůj vztah k nadpřirozenu - Bohu Pohled na svět svrchu Systém a nástroj

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

MINISTRANTSKÝ MANUÁL

MINISTRANTSKÝ MANUÁL MINISTRANTSKÝ MANUÁL 2 Nedělní mše Ministrantský manuál 1. Nástup Ministranti vycházejí ze sakristie seřazeni ve dvojicích. Po otevření dveří se první dvojice zastaví u zvonku a pravý ministrant zazvoní.

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více