Udělejte si čas pro duši

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udělejte si čas pro duši"

Transkript

1 Udělejte si čas pro duši Základní součástí duchovní cesty je žít duchovním životem, rozvíjet jej uvnitř (pomocí meditací, vroucích modliteb a oddanosti) i ve vašem vztahu k okolnímu světu (což často zahrnuje pomoc druhým). Máme přístup k rozsáhlým duchovním zásobám vědění, jež nás mohou denně vést, dokonce i v praktických záležitostech. Ale musíme si udělat čas, abychom si z tohoto pramene moudrosti nabrali. Je obtížné rozvinout své kristovské vědomí, pokud je vaše mysl po všechen čas zahlcena obyčejnými lidskými starostmi. Potřebujete čas, abyste prostudovali a vstřebali duchovní pravdy. Potřebujete čas k meditaci i zamyšlení a také k tomu, aby vaše duše mohla rozmlouvat s Bohem. Vaši duchovní cestu podpoří i fyzická regenerace. To znamená například pravidelně cvičit, lé- 98

2 čit tělo, postit se a dělat vše, co je potřeba, abyste si udrželi zdraví. Cvičení zlepšuje proud prány energie, jež vyživuje všechny živé bytosti. Prána ovlivňuje mysl, tělo, ducha i emoce. Buďte hodní, mějte nohy v suchu, oči otevřené, mír v srdci a v duši radost z Krista. Thomas Merton Krátké přestávky na cvičení můžete využít k tomu, abyste navázali kontakt s Bohem. Třeba během procházky můžete předříkávat mantry a afirmace. Během tohoto času se můžete naladit na své svaté kristovské Já, pokládat mu otázky, vstoupit do jeho srdce a poslat požehnání těm, kteří je potřebují. Aktivní duchovní i fyzický odpočinek vám také pomůže udržet si duchovní život na určité úrovni. Při procházkách po nádherných horách v Montaně, kde žiji, vždycky zhluboka dýchám a slaďuje se s Bohem a přírodou. Modlím se. Kdykoli pobývám v Kalifornii, ráda se procházím nebo proběhnu po pláži a předříkávám si u toho mantry. I vy si můžete uprostřed hektického života najít jednoduchý způsob, jak trávit chvíle se svou duší. Zapojte fantazii! 99

3 Síla hlasité modlitby Mluvené slovo je velmi silný nástroj, s jehož pomocí posílíte srdečné osobní modlitby k Bohu. Hlasitá modlitba je pilířem světových náboženství. Učení mluveného slova, jemuž učí vznešení mistři, je vyšším stupněm všech modliteb Východu a Západu. Kombinuje modlitby, mantry, afirmace a meditace s dynamickým prohlášením jsou to velice silné mluvené žádosti adresované Bohu. Vyvolávají dynamickou energii, již vyšleme skrze své čakry a centra duchovní energie do celého světa. Modlitba, meditace a prohlášení, to jsou všechno metody, díky nimž dosáhneme spojení s Bohem a svým Vyšším Já. Měli byste procvičovat všechny druhy projevů zbožnosti. Ale ať už se vydáte jakoukoli cestou, pokud ke svým cvičením přidáte i prohlášení, můžete na tom jen vydělat. Prohlášení je nejmocnější metoda, jak dosáhnout Božího světla. 100

4 Následující modlitby a afirmace byste měli vyslovovat nahlas, aby působily jako dynamické prohlášení. Při meditaci rozmlouváme s Bohem. Při modlitbě komunikujeme s Bohem a žádáme jej o pomoc. Při prohlášení s ním rozmlouváme, komunikujeme a směrujeme Boží světlo do svého světa, abychom změnili okolnosti svého života. Výsledkem je to, že měníme směr proudu energie z Ducha do hmoty. Mnoho z těchto prohlášení a afirmací používá pro přístup k duchovní síle Boží jméno Já jsem. Já jsem zkracuje výraz Jsem, který jsem jméno, jež Bůh odhalil Mojžíšovi v hořícím keři. Jsem, který jsem znamená jak nahoře, tak dole jako je Bůh v nebi, je i na Zemi a uvnitř mě, uvnitř mého Vyššího Já, uvnitř mé Já jsem přítomnosti. Boží síla je přímo tam, kde stojím. A tak pokaždé, až řeknete Já jsem, říkáte tím: Bůh ve mně. Všechna prohlášení, jež začínají slovy Já jsem nebo Jsem, se uskuteční. Pokud řeknete: Jsem nemocný. Jsem unavený. Jsem naštvaný. Jsem vystrašený., pak se tak skutečně budete cítit. Můžete tyto věty změnit na kladné, ale směrovat Boží energii pomocí prohlášení je mnohem účinnější. Prohlášení jsou totiž víc než jen pozitivní myšlení. Až budete zkoušet následující prohlášení, držte se těchto pravidel. Za prvé stará duchovní učení a i moderní věda dokazují, že zvuk má moc měnit chod věcí, a dokonce i léčit. Je 101

5 tedy nezbytné vyslovit prohlášení nahlas, pokud chceme přitáhnout Boží světlo a energii, jež nás mají změnit. Za druhé sílu své modlitby ještě umocníme tím, že přesně popíšeme to, co chceme, aby se stalo, a jasně si to představíme. Na cokoliv upřeme svou pozornost, to nabijeme energií. Obraz v naší mysli je jako vzor a naše pozornost působí jako magnet, jenž přitahuje tvořivé síly Ducha, aby onen vzor přivedly k životu. Za třetí opakování zesiluje účinky modlitby. Prohlášení, zvolání a mantry by se měly opakovat. Na Východě lidé své mantry opakují pořád dokola i tisíckrát za den. Ale na Západě na to nejsme zvyklí. Lidé se často ptají: Proč bych měl Boha o něco žádat víc než jednou? Odpověď je jednoduchá. Opakování modlitby neznamená jen žádat znovu a znovu. Ve skutečnosti tím žádosti dodáváte sílu tak, že jí dodáváte více Boží světelné energie. Také tím vstoupíte do stavu sjednocení se s Bohem. Až budete poprvé říkat prohlášení, vyslovujte je pomalu a rozvážně a každé slovo naplňte upřímnou láskou k Bohu. V pomalu vyslovovaném prohlášení spočívá velká síla. Jiná síla se objeví, když budete stupňovat frekvenci a spád prohlášení. Jak budete zrychlovat svá prohlášení, jistě si všimnete, že vám zvyšují vibrace. Zrychlení by ale nemělo být nu- 102

6 cené. Měli byste se u toho cítit přirozeně, jako by prohlášení zrychlovalo samo od sebe. Cílem účinných prohlášení je uvolnit sílu vašeho Skutečného Já a přitáhnout do fyzického světa Boží energii. 103

7 Jak přivolat pomoc Vaše duše je zranitelná. Když se podíváte na novorozence, uvidíte, jak je vaše vlastní duše křehká. Potřebuje výživu a péči, aby měla chuť do života, jenž může být obtížný, tvrdý, a dokonce bezútěšný. Gautáma Buddha jednou řekl: Můžete prohledat celý svět a nenajdete nikoho, kdo by si zasloužil lásku víc než vy. Pokud chceme svůj život trvale změnit, pak musíme svou duši milovat, vyživovat a chránit a zahrnout ji těmito projevy Božího světla. Následující afirmace vám pomohou zavinout duši do světelných pokrývek. Proud světla Proud světla je ochranný štít z bílého světla, jenž má v průměru necelé tři metry, proudí k vám dolů od Já jsem přítomnosti nad vámi a dosahuje vám až pod nohy (viz obrázek Schéma vašeho Božského Já). 104

8 Ochrání vás před negativní energií, již na vás někdo namíří většinou skrze zlobu, odsuzování, nenávist nebo žárlivost. Pokud vás nic nechrání, pak vás tyto emoce rozruší či rozesmutní. Dokonce vám mohou přivodit nehody. Bílé světlo nás ochrání také před tlakem hromadného vědomí. Pokud se po výletu do města nebo na nákupy cítíme vyčerpaně, je to často způsobeno tím, že z nás byla energie doslova vysáta. Proud světla vám pomůže se soustředit a zůstat klidný. Je dobré vyslovit toto prohlášení každé ráno předtím, než vyrazíte do každodenního shonu. Vizualizace a meditace Představte si, jak vás obklopuje zářivě bílé světlo vaší Já jsem přítomnosti, jiskřivější než odraz slunce na čerstvě napadaném sněhu. Světlo kolem vás tvoří neproniknutelnou zeď. Uvnitř toho oslnivého světla vidíte sami sebe obklopené fialovým plamenem. Během dne tuto ochranu posílíte tím, že si kolem sebe představíte proud světla a zopakujete prohlášení. Proud světla Milovaná Já jsem přítomnosti Kolem mne proud světla prostři. Od vznešeného mistra jasný plamen, přivolán buď ke mně Božím jménem. 105

9 Ať mne tvé světlo dobře chrání a všemu zlému kol mne zabrání. Já jsem tu a volám plamen fialový aby sežehl a změnil všechny touhy. Tak ve jménu svobody dál hoř jasným plamenem Až budu moct říct: s fialovým plamenem jedno Jsem. Ochranná prohlášení a afirmace Princ všech archandělů archanděl Michael je nejvýznamnějším a nejváženějším andělem v židovských, křesťanských i islámských spisech a učeních. Je to náš skutečný přítel. Už po tisíce let se se svými legiemi světla věnuje naší ochraně a posiluje naši vůli i víru. Vizualizace Při následujícím prohlášení si kolem sebe představte archanděla Michaela a jeho mocné modré anděly. Až budete říkat verš Já jsem jeho láska, jež vše ochraňuje, představte si, jak archanděl Michael ochraňuje všechny na celém světě. Toto prohlášení se skvěle hodí pro řízení auta. Představte si, jak archanděl Michael a jeho andělé obklopují všechna auta na silnici. Toto prohlášení můžete také použít, kdykoli cítíte, že potřebujete ochranu před negativními vlivy. 106

10 Ochrana na cesty Pán Michael vpředu, pán Michael vzadu, pán Michael napravo, pán Michael nalevo, pán Michael nade mnou, pán Michael pode mnou, pán Michael, pán Michael je tu neustále se mnou! Já jsem jeho láska, jež vše ochraňuje! Já jsem jeho láska, jež vše ochraňuje! Já jsem jeho láska, jež vše ochraňuje! Zvolání Zvolání je krátké, ale velice silné prohlášení, jež přivolá Boží světlo. Pokud je vysloveno vroucně a s láskou, pak přivolá pomoc velkého množství nebeských bytostí. Následující zvolání můžete využít k tomu, abyste přivolali okamžitou ochranu archanděla Michaela. Archanděli Michaeli, pomoz mi, pomoz mi, pomoz mi! 107

Shamballa 1024 manuál 1-4

Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál 1-4 Shamballa 1024 manuál - stupeň 1 - obsahuje prvních 256 symbolů - odstranění nejhrubších energetických bloků v energetickém těle - Archanděl Michael pomáhá odstranit karmická

Více

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech

Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Vděčnost jako recept na život v hojnosti ve všech oblastech Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci.

Více

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008

Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 Ritodgata - promluvy v srpnu 2008 pátek večer - 12.8. 2008 Nejdříve pozdravme ty síly, které nás svedly zde dohromady. Tutéž sílu vidíme i v našich srdcích a před ní se rovněž skláníme. Jsme tady dnes

Více

Velký Vůz ze souhvězdí Velké Medvědice, reprezentující sedm kvalit Boží Vůle:

Velký Vůz ze souhvězdí Velké Medvědice, reprezentující sedm kvalit Boží Vůle: Kurz Boží Vůle Velký Vůz ze souhvězdí Velké Medvědice, reprezentující sedm kvalit Boží Vůle: Obsah: I. Všeobecné informace o sedmi kvalitách Boží Vůle 3 1. Vůle k Iniciaci - Probuzení Nového Vědomí 7 2.

Více

POZNEJTE JSTE. Šrí Gurudev Čitrabhanu

POZNEJTE JSTE. Šrí Gurudev Čitrabhanu POZNEJTE KDO JSTE Šrí Gurudev Čitrabhanu Překladatel děkuje všem přátelům za pomoc při vydávání této knihy. POZNEJTE KDO JSTE Dynamika džinistické meditace Šrí Gurudev Čitrabhanu Šrí Gurudev Čitrabhanu

Více

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU

MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU MOC PŘÍTOMNÉHO OKAMŽIKU KNIHA O DUCHOVNÍM OSVÍCENÍ ECKHART TOLLE Jste tady, abyste pomohli naplnit božský smysl vesmíru. Tak důležití jste! Eckhart Tolle První pochvalné ohlasy Kdybych si mohla vybrat

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Český překlad Leden 2003 Mezinárodní asociace 10. ledna 2003 Český překlad Obsah Obsah... 2 Pomocná doporučení na duchovní cestě... 3 Duchovní praxe a fyzický mistr...3 Důležitost

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D.

Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D. Léčivé ZÁZRAKY ARCHANDĚLA rafaela Doreen Virtue, Ph.D. V nakladatelství Synergie vyšly následující tituly Doreen Virtue: Dárkové komplety: Andělé a svatí (kniha a 44 karet) Andělská terapie (kniha a 44

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení

Slovo vydavatele: Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení Láma Ješe STÁT SE SVÝM VLASTNÍM TERAPEUTEM úvod do buddhistického způsobu myšlení S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce

Více

Nejlepší modlitbou je stav lásky

Nejlepší modlitbou je stav lásky Nejlepší modlitbou je stav lásky To je podivuhodně jednoduchá a zároveň mimořádně hutná fráze, jež vysvětluje skutečné vzájemné vztahy člověka a Boha, chápání víry a smyslu života! Možná ji poprvé vyslovil

Více

Změnit život za 30 dní

Změnit život za 30 dní Abraham Esther & Jerry Hicks Změnit život za 30 dní Všechny citace jsou chráněné autorským právem Abraham-Hicks Publications. Navštivte oficiální stránky: www.abraham-hicks.com/ Abraham-Hicks Publications

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai PŘIŠLA JSEM, ABYCH VÁS VZALA DOMŮ Sbírka citátů a duchovního učení Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai Přišla jsem, abych vás vzala Domů 1 Předmluva Tato

Více

Nejvyšší Mistryně Ching Hai

Nejvyšší Mistryně Ching Hai Nejvyšší Mistryně Ching Hai News 127 Český překlad Listopad 2001 Mezinárodní asociace News 127 10. listopadu 2001 Český překlad Obsah News 127 Obsah News 127... 2 Aforismy... 3 Nebe je jenom začátek...

Více

M o c v d ě č n o s t i

M o c v d ě č n o s t i M o c v d ě č n o s t i Tuto knihu v hodnotě 150 Kč Vám přináší Mistr mysli - www.mindmaster.cz MŮŽETE TUTO KNIHU SDÍLET. Nemůžete jí distribuovat ani půjčovat za účelem zisku. Nesmíte ji ani v žádném

Více

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity.

I AM University/JÁ JSEM Univerzita Dr. Joshua David Stone I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM. Dr. Joshua David Stone. www.iamuniversity. I AM UNIVERSITY UNIVERZITA JÁ JSEM www.iamuniversity.org 1/183 O B S A H Číslo kapitoly Název kapitoly Strana Titulný list 1 0. OBSAH 2 1. I AM Univerzita v kostce 4 2. Uvedení do I AM Univerzity Archandělem

Více

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška

Sahadža meditace pro každého. Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Sahadža meditace pro každého Luděk Smolka & Radim Ryška Vydala společnost Višva Nirmala

Více

Výcvik a rozvoj učitele Dharmy

Výcvik a rozvoj učitele Dharmy Výcvik a rozvoj učitele Dharmy PŘEPIS ŘEČI ZENOVÉHO MISTRA DAE BONGA Na této kazetě jsou zaznamenány nejdůležitější body učení Zenového mistra Seung Sahna a naší školy Kwan Um. Ze všeho nejdříve co znamená

Více

Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová

Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová Text Andrea Staščáková, 2011 Ilustrace Andrea Staščáková, 2011 Nakladatelví Nová Forma, 2011 tř. 28. Října 24, 370 01 České Budějovice Tiskárna Nová Forma, s.r.o. 1.vydání ISBN 978-80-7453-128-6 JAK JSEM

Více

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie

Slovo vydavatele: Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie Láma Ješe UDĚLEJTE ZE SVÉ MYSLI OCEÁN aspekty buddhistické psychologie S laskavým svolením Archivu moudrosti lámy Ješe (Lama Yeshe Wisdom Archive) V angličtině kombinovaná edice poprvé v roce 2003, k volné

Více

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země

SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ. Poselství z Nitra naší milované planety Země SDĚLENÍ Z DUTÉ ZEMĚ Poselství z Nitra naší milované planety Země Telepatické rozhovory od bytostí z VNITŘNÍ ZEMĚ naší planety a jejich vnitrozemských měst pod horou Shasta, všem lidem v této době v přechodu

Více

kartářka Helen Stanku Co mám na duši E-book Helen Stanku

kartářka Helen Stanku Co mám na duši E-book Helen Stanku Helen Stanku kartářka Co mám na duši OBSAH Jak k nám promlouvá duše? str. 3 Přejímáte emoce jiných lidí? str. 7 Energetické upírství str. 12 Je to opravdu láska? str. 16 Očistěte své srdce a pociťte lásku

Více

GERTRUD HIRSCHI MUDRY. jóga prstů

GERTRUD HIRSCHI MUDRY. jóga prstů GERTRUD HIRSCHI MUDRY jóga prstů Obsah Poděkování... 6 Milá čtenářko, milý čtenáři!... 7 Co jsou mudry?... 9 Původ muder... 12 Jak, kde a kdy se mudry praktikují?... 13 Jak se mudry cvičí?... 13 Kde a

Více

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi &

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & Edward Esko Prof. Michio Kushi Z anglického originálu SPIRITUÁL JOURNEY-. Michio Kushťs Guide to Endless Self-Realization and

Více

Každý den. První krok

Každý den. První krok První krok Každý den Je třeba se modlit každý den. Ano, říkám: každý den. Zeptáte se mě proč každý den? Protože člověk je tak stvořen. Jsme bytosti uhnětené z hlíny naší země. Podívejte se například, jaké

Více

Brenda Shoshanna ŽIDOVSKÁ DHARMA Praktická příručka k judaismu a zenu

Brenda Shoshanna ŽIDOVSKÁ DHARMA Praktická příručka k judaismu a zenu Brenda Shoshanna ŽIDOVSKÁ DHARMA Praktická příručka k judaismu a zenu Jewish Dharma Přeložila Lily Císařovská Text copyright 2008 Brenda Shoshanna Copyright 2008 Da Capo Press Translation 2010 Lily Císařovská

Více

Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková

Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková 1 www.centrum-mandala.cz/info Obsah Mandala cesta k sobě, Zuzana Řezáčová Lukášková Úvodem... 4 Jak jsem se k mandalám dostala... 4 Co mi mandala přináší... 6 Co je mandala... 7 Slovo Mandala... 7 C. G.

Více

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz

Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Život ze srdce Chrámy událostí http://eventtemples.com http://chramyudalosti.sweb.cz Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8

Více

VÍRA A ODEVZDANOST (BHAKTIJÓGA)

VÍRA A ODEVZDANOST (BHAKTIJÓGA) VÍRA A ODEVZDANOST (BHAKTIJÓGA) Proč je cesta oddanosti považována za efektivnější než ostatní? Prozradím vám skryté tajemství. Na cestě nesobecké služby a na cestě poznání je člověk závislý na svém vlastním

Více

2007 EventTemples.com

2007 EventTemples.com Strana 1 Obsah Strana 2 Úvod 3 Sekce 1: Šest ctností srdce Umění vyjádření Cesta nevěřících Tři jemné touhy 3 5 6 8 Sekce 2: Praktikování Kdy-kterou-jak Šest ctností srdce jako kmenová linie Co z toho

Více