Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlasování o usnesení ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš,"

Transkript

1 HLASOVÁNÍ č :05: Určení ověřovatelů zápisu určuje na základě 95 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva města Jana Pangráce, Mgr. Václava Kozinu Ing. Vítězslav Brody ČSSD Nepřítomen MUDr. Michal Havlovic ČSSD Nepřítomen Mgr. Kamil Jindřich SPMD Nepřítomen Vlastimil Konrády ČSSD Nepřítomen Mgr. Václav Kozina SPMD Nepřítomen Josef Kříž ANO Nepřítomen Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen Pro: 11 (52%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 8 (38%) HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :06: Ustanovení mandátové komise ustanovuje mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Kozina, Josef Kuneš,

2 Zdeněk Procházka Ing. Vítězslav Brody ČSSD Nepřítomen MUDr. Michal Havlovic ČSSD Nepřítomen Mgr. Kamil Jindřich SPMD Nepřítomen Vlastimil Konrády ČSSD Nepřítomen Josef Kříž ANO Nepřítomen Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen Pro: 12 (57%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 7 (33%) HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :09: Zpráva mandátové komise bere na vědomí zprávu mandátové komise MUDr. Michal Havlovic ČSSD Nepřítomen

3 Mgr. Kamil Jindřich SPMD Nepřítomen Vlastimil Konrády ČSSD Nepřítomen Josef Kříž ANO Nepřítomen Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen Pro: 13 (62%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 2 (10%) Nepřítomno: 4 HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :09: Schválení programu jednání schvaluje předložený program jednání. Ing. Vítězslav Brody ČSSD Nepřítomen MUDr. Michal Havlovic ČSSD Nepřítomen Mgr. Kamil Jindřich SPMD Nepřítomen Vlastimil Konrády ČSSD Nepřítomen Josef Kříž ANO Nepřítomen

4 Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen Pro: 12 (57%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 3 (14%) Nepřítomno: 4 HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :12: Volba návrhové komise volí návrhovou komisi ve složení: MUDr. Michal Havlovic, Ing. Vítěžslav Brody, Jaroslav Bauer MUDr. Michal Havlovic ČSSD Zdržel se Mgr. Kamil Jindřich SPMD Nepřítomen Vlastimil Konrády ČSSD Nepřítomen Josef Kříž ANO Nepřítomen Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen

5 Pro: 13 (62%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (5%) Nepřítomeno: 0 (0%) Nepřítomno: 5 HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :13: Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva města a rady města Mgr. Kamil Jindřich SPMD Nepřítomen Vlastimil Konrády ČSSD Nepřítomen Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen Pro: 15 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%)

6 Nepřítomno: 4 HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :16: Zpráva zástupce RM o činností RM bere na vědomí zprávu z schůze rady města Domažlice, kterou podal radní Bc. Stanislav Antoš Mgr. Kamil Jindřich SPMD Nepřítomen Vlastimil Konrády ČSSD Nepřítomen Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen Pro: 15 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) Nepřítomno: 4 HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO

7 HLASOVÁNÍ č :19: Žádost o prominutí poplatků z prodlení neschvaluje prominutí poplatků a úroků z prodlení z dlužné částky za užívání bytové jednotky č. 6, v budově čp. 164, v ul. Kosmonautů v Domažlicích ve výši ,-Kč ti ti ti Ing. Vítězslav Brody ČSSD Zdržel se ti Mgr. Kamil Jindřich SPMD Nepřítomen ti Vlastimil Konrády ČSSD Nepřítomen ti ti ti ti ti ti Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen ti ti Pro: 1 (5%) Proti: 13 (62%) Zdrželo se: 1 (5%) Nepřítomeno: 0 (0%) Nepřítomno: 4 HLASOVÁNÍ č. 8 - NESCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :20: Prodej řadového domu č. p. 325, Višňová ul., Domažlice

8 928 - schvaluje prodej pozemků nacházejících se v katastrálním území Domažlicepozemek č. st. 4482, jehož součástí je budova č.p. 325, a pozemek p. č. 2446/45 za cenu Kč a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu Mgr. Kamil Jindřich SPMD Nepřítomen Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen Pro: 16 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) Nepřítomno: 3 HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :22: Návrh na uzavření smluv v rámci stavby Bezbariérové úpravy trasy Branská ul.- nádraží ČD,Domažlice zřizuje ve prospěch města Domažlice věcné břemeno (pozemkovou služebnost) zřídit, provozovat a udržovat bezbariérové trasy vybudované v rámci stavby Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice - nádraží ČD v Domažlicích v pozemku p. č. č. st v k. ú. Domažlice a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

9 (pozemkové služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o budoucí smlouvě Mgr. Kamil Jindřich SPMD Nepřítomen Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen Pro: 16 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) Nepřítomno: 3 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :24: Návrh na uzavření smluv v rámci stavby Bezbariérové úpravy trasy Branská ul.- nádraží ČD,Domažlice zřizuje ve prospěch města Domažlice věcné břemeno (pozemkovou služebnost) zřídit, provozovat a udržovat bezbariérové trasy vybudované v rámci stavby Bezbariérové úpravy trasy, Branská ulice - nádraží ČD v Domažlicích v pozemku p. č. č. st. 800 v k. ú. Domažlice a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemkové služebnosti), jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o budoucí

10 smlouvě ti Pro: 17 (81%) Proti: 1 (5%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :25: Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem schvaluje prodej spoluvlastnického podílu v rozsahu 12288/73955 na pozemku p. č. st v k. ú. Domažlice za cenu ve výši Kč, a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu

11 Jaroslav Bauer ČSSD Zdržel se Pro: 17 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (5%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :28: Veřejná zakázka Klášter, Domažlice - rozpočtové opatření schvaluje toto rozpočtové opatření: org pol Kč (klášter oprava střechy, okapy, zábrany) org pol Kč (investiční rezerva)

12 Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :29: Záměr prodat pozemek p. č. st proluka v Husově ul schvaluje záměr prodat pozemek p. č. st. 671, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: zbořeniště, v k. ú. Domažlice (stavební proluka v Husově ul. v Domažlicích), za účelem výstavby novostavby v souladu s platným územním plánem města, a zřídit k němu právo stavby, dle předloženého návrhu

13 Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :31: Žádost o prodej pozemků v k. ú. Havlovice schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemkových parcel č. 260/24, 260/25, 260/32, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, Státnímu pozemkovému úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ

14 Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :34: Výzva k uzavření dohody o narovnání Souhlasí se záměrem uzavření souhlasného prohlášení s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jehož předmětem bude uznání města Domažlice, že vlastnické právo k pozemkům p. č. st. 123/1, st. 349, st. 350, st. 351/1, st. 357, st. 358, st. 369, st. 370, st. 371, st. 372, st. 373 a pozemkům p. č. 36/44, 36/45, 36/46, 36/47, 36/48, 36/49, 36/50, 36/51, 36/52, vše v k. ú. Babylon, přísluší České republice

15 Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :36: Výběrové řízení, prodej pozemku p. č. 4304, k. ú. Domažlice schvaluje účast města Domažlice ve výběrovém řízení číslo PDO/18/2015 vyhlášeném dne Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň na zjištění zájemce o koupi nemovité věci - pozemku p. č v k. ú. Domažlice s úmyslem nabýt tuto nemovitost do vlastnictví města s tím, že nabídka kupní ceny v nabídce města bude činit Kč a deleguje na starostu určení konkrétní výše nabídnuté kupní ceny s tím, že maximální nabídka kupní ceny v následné aukci bude stanovena v souladu se schváleným rozpočtem města

16 Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :37: Výběrové řízení, prodej pozemku p. č. 4304, k. ú. Domažlice schvaluje uzavření kupní smlouvy s Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČ , jejímž předmětem je koupě nemovitosti - pozemku p. č. st v k. ú. Domažlice, do vlastnictví města Domažlice, když podstatné náležitosti jsou uvedeny v předloženém návrhu kupní smlouvy s tím, že výše kupní ceny bude určena jako výsledek výběrového řízení číslo PDO/18/2015 na zjištění zájemce o koupi předmětného pozemku

17 Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :39: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace, Plzeňský kraj, projekt: Rozšíření městského kamerového dohledového systému - Domažlice, III. etapa schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace č na projekt Rozšíření městského kamerového dohledového systému Domažlice, III. etapa, uzavřené dne s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ , IČ , v rámci programu Plzeňského kraje: Bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015, dle předloženého návrhu

18 Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :41: Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem, zařazení do rozpočtu města na rok 2017, rozpočtové opatření a) schvaluje toto rozpočtové opatření: org pol Kč (DZR realizace 2016) org pol Kč (odpočet DPH) org pol Kč (investiční rezerva) Ing. Vítězslav Brody ČSSD Zdržel se Pro: 17 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (5%) Nepřítomeno: 0 (0%)

19 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :42: Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem, zařazení do rozpočtu města na rok 2017, rozpočtové opatření b) Schvaluje zařazení akce Rekonstrukce objektu bývalých jeslí v Domažlicích, Benešova č. p. 97 na Domov se zvláštním režimem do rozpočtu města na rok 2017 Ing. Vítězslav Brody ČSSD Zdržel se Pro: 17 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (5%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO

20 HLASOVÁNÍ č :43: Domažlice, U Nemocnice č. p. 579, zateplení objektu MěÚ, rozpočtové opatření schvaluje toto rozpočtové opatření: org pol ÚZ ,79 Kč (dotace EU zateplení objektu MěÚ) org pol ÚZ ,39 Kč (dotace SFŽP zateplení objektu MěÚ) org pol ,18 Kč (investiční rezerva) Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO

21 HLASOVÁNÍ č :48: Rozpočtový výhled města Domažlice na období schvaluje Rozpočtový výhled města Domažlice na období let dle předloženého návrhu Ing. Vítězslav Brody ČSSD Zdržel se Pro: 17 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (5%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :50: Dodatek č. 3 ke zřizovací listině - Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb

22 942 - schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, se sídlem Domažlice, Baldovská 638, PSČ: , IČO: , dle předloženého návrhu Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :54: Zápisy z jednání výborů a) bere na vědomí zápis z 16. a 17. jednání výboru pro spolupráci s partnerskými městy ze dne a

23 Mgr. Kamil Jindřich SPMD Zdržel se Pro: 17 (81%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (5%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :59: Zápisy z jednání výborů b) bere na vědomí zápisy z schůze výboru pro kulturu a cestovní ruch ze dne , 6. 4., a

24 Vlastimil Konrády ČSSD Zdržel se Josef Kříž ANO Zdržel se Jan Pangrác KSČM Zdržel se MUDr. R. Růžičková Pflugová KSČM Zdržel se Pro: 14 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (19%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :00: Zápisy z jednání výborů c) bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne

25 Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :02: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (oblast sportovní, školství a mládež), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv dle vzorové smlouvy mezi Městem Domažlice a subjekty, kterým bylo na 18. zasedání zastupitelstva města dne schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených do tabulek A

26 Pro: 18 (86%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :10: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací neschvaluje poskytnutí částky z programu Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B: ti ti ti ti ti ti ti ti ti Josef Kříž ANO Zdržel se ti Jan Pangrác KSČM Zdržel se ti ti ti ti

27 Pro: 2 (10%) Proti: 14 (67%) Zdrželo se: 2 (10%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č NESCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :12: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje toto rozpočtové opatření: Org pol Kč (program 2. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice kultura a ostatní zájmová činnost jednotlivé projekty) Org pol Kč (program 3. Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice kultura a ostatní zájmová činnost) Org pol Kč (program 4. Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů) Josef Kříž ANO Zdržel se Jan Pangrác KSČM Zdržel se ti

28 Pro: 15 (71%) Proti: 1 (5%) Zdrželo se: 2 (10%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :29: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje poskytnutí částek z programu 1. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A: Ing. Vítězslav Brody ČSSD Zdržel se MUDr. Ivo Kadlec KDU-ČSL Zdržel se Josef Kříž ANO Zdržel se Jan Pangrác KSČM Zdržel se MUDr. R. Růžičková Pflugová KSČM Zdržel se Mgr. Ivan Rybár SPMD Nepřítomen Jaroslav Bauer ČSSD Zdržel se Pro: 11 (52%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 6 (29%) Nepřítomeno: 1 (5%)

29 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :30: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací neschvaluje poskytnutí částek z programu 1. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B: ti ti ti ti ti ti ti ti Josef Kříž ANO Zdržel se ti Jan Pangrác KSČM Zdržel se MUDr. R. Růžičková Pflugová KSČM Zdržel se ti ti ti Jaroslav Bauer ČSSD Zdržel se Pro: 2 (10%) Proti: 12 (57%) Zdrželo se: 4 (19%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č NESCHVÁLENO

30 HLASOVÁNÍ č :31: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje toto rozpočtové opatření: Org pol Kč (program 2. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice kultura a ostatní zájmová činnost jednotlivé projekty) Org pol Kč (program 1. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice kultura a ostatní zájmová činnost celoroční činnost) Josef Kříž ANO Zdržel se Jan Pangrác KSČM Zdržel se Pro: 16 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (10%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO

31 HLASOVÁNÍ č :32: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje poskytnutí částek z programu 2. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice kultura a ostatní zájmová činnost jednotlivé projekty dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A: Ing. Vítězslav Brody ČSSD Zdržel se Josef Kříž ANO Zdržel se Jan Pangrác KSČM Zdržel se Pro: 15 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (14%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :33:13

32 24. Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací neschvaluje poskytnutí částek z programu 2. Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice kultura a ostatní zájmová činnost jednotlivé projekty dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B: ti ti ti ti ti ti ti ti ti Josef Kříž ANO Zdržel se ti Jan Pangrác KSČM Zdržel se ti ti ti ti ti ti Pro: 0 (0%) Proti: 16 (76%) Zdrželo se: 2 (10%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č NESCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :34: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací

33 schvaluje poskytnutí částek z programu 5. Publikační a vydavatelská činnost s tematikou vztahující se k městu Domažlice dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A: Ing. Vítězslav Brody ČSSD Zdržel se Josef Kříž ANO Zdržel se Jan Pangrác KSČM Zdržel se MUDr. R. Růžičková Pflugová KSČM Zdržel se Pro: 14 (67%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (19%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :35: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací neschvaluje poskytnutí částky z programu 5. Publikační a vydavatelská činnost s tematikou vztahující se k městu Domažlice dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B:

34 ti ti ti ti ti ti ti ti ti Josef Kříž ANO Zdržel se ti Jan Pangrác KSČM Zdržel se ti ti ti ti ti Jaroslav Bauer ČSSD Zdržel se Pro: 0 (0%) Proti: 15 (71%) Zdrželo se: 3 (14%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č NESCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :36: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje toto rozpočtové opatření: Org pol Kč (program 3. Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice kultura a ostatní zájmová činnost) Org pol Kč (program 5. Publikační a vydavatelská činnost s tematikou vztahující se k městu Domažlice)

35 Josef Kříž ANO Zdržel se Jan Pangrác KSČM Zdržel se Pro: 16 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (10%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :38: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje poskytnutí částek z programu 3. Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice kultura a ostatní zájmová činnost dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A: Ing. Vítězslav Brody ČSSD Zdržel se MUDr. Michal Havlovic ČSSD Zdržel se

36 Josef Kříž ANO Zdržel se Jan Pangrác KSČM Zdržel se MUDr. R. Růžičková Pflugová KSČM Zdržel se Pro: 13 (62%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 5 (24%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :39: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje poskytnutí částek z programu 7. Podpora jednotlivých projektů sociální oblast dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A: Josef Kříž ANO Zdržel se Josef Kuneš SPMD Nepřítomen

37 Jan Pangrác KSČM Zdržel se Pro: 15 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (10%) Nepřítomeno: 0 (0%) Nepřítomno: 2 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :40: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje toto rozpočtové opatření: Org pol Kč (program 6. Podpora celoroční činnosti sociální oblast) Org pol Kč (program 7. Podpora jednotlivých projektů sociální oblast) Josef Kříž ANO Zdržel se Josef Kuneš SPMD Nepřítomen Jan Pangrác KSČM Zdržel se

38 Pro: 15 (71%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (10%) Nepřítomeno: 0 (0%) Nepřítomno: 2 HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :49: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje poskytnutí částek z programu 6. Podpora celoroční činnosti sociální oblast dle předloženého návrhu zpracovaného do tabulky A: Jan Pangrác KSČM Zdržel se MUDr. R. Růžičková Pflugová KSČM Zdržel se

39 Pro: 16 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (10%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :50: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací neschvaluje poskytnutí částek z programu 6. Podpora celoroční činnosti sociální oblast dle předloženého návrhu zpracovaného do následující tabulky B: ti ti ti ti ti ti ti ti ti Josef Kříž ANO Zdržel se ti Jan Pangrác KSČM Zdržel se MUDr. R. Růžičková Pflugová KSČM Zdržel se ti ti ti ti Jaroslav Bauer ČSSD Zdržel se Pro: 0 (0%) Proti: 14 (67%) Zdrželo se: 4 (19%) Nepřítomeno: 0 (0%)

40 HLASOVÁNÍ č NESCHVÁLENO HLASOVÁNÍ č :51: Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Města Domažlice 2016 (kulturní, sociální a cestovní ruch), Smlouvy o poskytnutí účelových dotací schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv mezi Městem Domažlice a subjekty, kterým bylo schváleno poskytnutí částek dle jednotlivých programů schválených do tabulek A Josef Kříž ANO Zdržel se MUDr. R. Růžičková Pflugová KSČM Zdržel se Pro: 16 (76%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (10%) Nepřítomeno: 0 (0%) HLASOVÁNÍ č SCHVÁLENO

41

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/1049/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 27. 01.2016

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 9. 2016 od 16:00 hodin

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne 18. 5. 2017 Usnesení č. ZO-26-01-2017 Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U S N E S E N Í. 5. Dodatek ke smlouvě výmaz zástavy na půdních vestavbách Sladovní (tisk Z/232)

U S N E S E N Í. 5. Dodatek ke smlouvě výmaz zástavy na půdních vestavbách Sladovní (tisk Z/232) 1 U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 24. června 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne

Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne Usnesení z jednání č. 13 Zastupitelstva města Dobřany ze dne 22.06.2016 Volí 317 - Ověřovatele zápisu p. Jaroslavu Umnerovou a p. Jana Smolu. Určuje 318 - Zapisovatelku zápisu p. Ivanu Šusterovou. Bere

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města konané dne 15.6.2015 66/6/ZM/2015 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014 I. souhlasí 1. S celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za

Více

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne

USNESENÍ č.18/ z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/ , konaného dne USNESENÍ č.18/2010-2014 z jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou, č.18/2010-2014, konaného dne 19.03.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu pro dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/10Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 10. zasedání pp. Bc. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 26/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 26/14/Ko ZM města KRNOVA SS 26/14/Ko U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 14. května 2014 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 797/26 819/26

Více

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE

VACENOVICE č.243; PSČ: ; IČO: OBEC VACENOVICE VACENOVICE č.243; PSČ: 696 06; IČO: 00285439 OBEC VACENOVICE Usnesení Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VACENOVICE, KONANÉHO DNE 28.5.2014 V 18 HODIN V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU VE VACENOVICÍCH PROGRAM:

Více

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova

3/16/ZM/ Schválení programu 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 16. 11. 2016 1/16/ZM/2016 - Volba návrhové komise I. Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Darina Kováčová.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV.

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prodej ppč. 484 a ppč.st. 215 v k.ú. Borek u Rokycan - Martin Kysela - IV. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 26.1.2015 od 15:00:00 do 17:20:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

USNESENÍ. USNESENÍ Městské části Praha - Běchovice číslo 549/43/09 ze dne

USNESENÍ. USNESENÍ Městské části Praha - Běchovice číslo 549/43/09 ze dne číslo 548/43/09 k návrhu na schválení programu jednání 43. zasedání ZMČ I. SCHVALUJE aj program 43. zasedání ZMČ tak, jak byl předložen místo číslo 549/43/09 k návrhu na nájem části obvodového pláště nemovitosti

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 14. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Hlasování.txt. IX. zasedání Zastupitelstva města Kolína Předsedá: Mgr. Bc. Vít Rakušan HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO :02:30 01.

Hlasování.txt. IX. zasedání Zastupitelstva města Kolína Předsedá: Mgr. Bc. Vít Rakušan HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO :02:30 01. HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 25.1.2016 15:02:30 01. Zahájení Petr Král ZpK Zdržel se Jiří Truska KSČM Zdržel se Pro: 23 (85%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (7%) Nehlasovalo: 0 (0%) Procedurální hlasovaní:

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 21. 11. 2016 Přítomno: 11 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/14/234/2016/XI

Více

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice

z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne od hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Trmice, které se konalo dne 27.06.2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Trmice Předsedající: starostka Mgr. Jana Oubrechtová Přítomni: dle

Více

Usnesení č. 1/2017 Zastupitelstvo města Nové Sedlo bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Nové Sedlo za období od 1.7. do

Usnesení č. 1/2017 Zastupitelstvo města Nové Sedlo bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Nové Sedlo za období od 1.7. do U S N E S E N Í z I. řádného zasedání zastupitelstva města Nového Sedla, konaného dne 25.1.2017 od 15.00 hodin ve velké zasedací síni MěÚ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Č. j. MUCH 35036/2015

Č. j. MUCH 35036/2015 Č. j. MUCH 35036/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program:

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. Program: Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací

Více

5. zasedání Zastupitelstva města Žatce

5. zasedání Zastupitelstva města Žatce 5. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 11.09.2014 od 18,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září /2015/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 21. září 2015 08/2015/ZM I. ZM bere na vědomí: 08.2015/41ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 19. května 2016 Usnesení č. 1 Navržený program: 1) Zahájení 2) Schválení programu zasedání 3) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 4) Volba

Více

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Strana 1 ze 7 Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 06.10.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny pan Hynek Knybel, MUDr. Markéta Maršálková Návrhová komise: Mgr. Vladimír Švidrnoch,

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Informace o přijatých usneseních. z 34. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. listopadu 2015

Informace o přijatých usneseních. z 34. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. listopadu 2015 z 34. schůze Rady města Rumburk, konané dne 12. listopadu 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 559/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný a pozměněný program 34. schůze Rady města Rumburk.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zastupitelstvo města: 1061/25 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 5.listopadu a 26.listopadu 2013.

Zastupitelstvo města: 1061/25 Bere na vědomí zprávu o jednáních rady města dne 5.listopadu a 26.listopadu 2013. USNESENÍ 25. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 18. prosince 2013 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 1061/25 do č. 1098/25) Zastupitelstvo města: 1061/25 Bere na vědomí zprávu

Více

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne

PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne PŘEHLED USNESENÍ přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva města Jirkova dne 18.5.2016 1/13/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města-volí návrhovou komisi ve složení: Libor Duchoň. Mgr. Šárka

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

H O R A Ž Ď O V I C E

H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T O H O R A Ž Ď O V I C E Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice

MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, Rosice MĚSTO ROSICE Starosta Palackého nám. 13, 665 01 Rosice Výpis z usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Rosice, konaného dne 24.11.2016 na svém zasedání dne 24.11.2016 přijalo následující usnesení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Holešova, která se konala 07.09.2016 240/19/RM/2016 Dodatek č. 1 ke "Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady" společnosti Technické sluţby Holešov,

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko ZM města KRNOVA SS 16/16/Ko 16. zasedání ZM U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 2. listopadu 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

3. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 7 konaného dne 18. června 2015 Usnesení ZM 1/07/2015: návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Stanislav Kalinec a

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/23496/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 15. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.09.2016

Více

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 27.4.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 197/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Vladimíra

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016

Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Usnesení z jednání zastupitelstva města Golčův Jeníkov č. 3/2016 konané dne 31. března 2016 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: 14členů ZM 1 členů ZM (M. Šveřepa). 0 členů ZM 032/2016 Určení ověřovatelů Zastupitelstvo

Více

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 9. Zastupitelstva města Jirkov konající se dne 16. 12. 2015 1/9/ZM/2015 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Duchoň Libor Hlinovský Zdeněk Mgr.

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více